:

Sjöcrona nr 2273

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Sjöcrona nr 2273

Adlad 1819-07-04, enl. 37 § R.F., introd. 1820.

Den nu levande äldsta grenen av ätten skriver sig Sjökrona.

Sjöcrona A227300.png

TAB 1

Torbjörn Eriksson. Handlande i Landskrona. Gift med Brita Enevoldsdotter i.

Barn:

 • Severin Cronsloe, född 1702-12-03 i Landskrona. Biträde å häradsskrivarekontor 1719. Skrivare dels hos en domkyrkoinspektor och dels hos en barnhusbokhållare. Landskontorist i Malmö 1725. Var dånmder en tid 1728 skrivare hos skånska indelningskommissionen och innehade flera landskamrersförordnanden. Häradsskrivare i Torna, Bara och Harjagers härads fögderi 1733-08-22. T. f. kronofogde 1736-05-12 och ord. kronofogde 1737-11-28. Landskamrerare i Malmöhus län 1742-07-16. Avsked 1749-12-05. Barnhusbokhållare i Malmö 1751–1761. Död 1766-06-00 i nämnda stad. [1]. Gift 1726-03-04 i Malmö med Maria Magdalena Holm, född 1706-07-01 i nämnda stad, död där 1768-02-01, dotter av handlanden Sven Svensson Holm och Sara Månsdotter. 1

Barn:

 • Ludvig Cronsioe, född 1726-08-13 i Malmö, student i Lund 1740. Landskontorist i Malmö 1742. Extra ordinarie kammarskrivare i statskontoret 1745. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1746. T. f. häradsskrivare 1748 och t. f. kronofogde 1749–1755. Kyrkoinspektor i Malmö 1755-11-26. T. f. landskamrerare därst. under vakans 1772-12-23–1773-04-23, och från 1777-11-24. Landskamrerare 1778-03-26. Assessors n. h. o. v. 1788-01-07. Avsked 1789-01-30. Död 1797-11-24 i Malmö. [1]. Gift 1:o med Anna Elisabet Lohman, döpt 1729-05-04 i Hälsingborg, död 1757-05-31 på Bjällerup i likan. socken, Malmöhus län, dotter av1 rådmannen och postmästaren Lukas Lohman och Elsa Orioth. Gift 2:o 1759-02-04 i Göteborg med Ulrika Busch, född 1737-07-24, död 1827-03-18 Tvet, dotter av handlanden och konvoj kommissarien Johan Hansson Busch och Anna Thalena Gathe, syster till kommendörerna Christian och Lars Gathe, adlad Gathenhielm.

Barn:

 • 2. Cornelius Alexander Cronsjoc, adlad Sjöcrona, född 1767-03-21 i Malmö. Student i Lund 17742. Jur. examen2 1783-05-30. Auskultant i Göta hovrätt 1785-07-28. Barnhusföreståndare i Malmö 1788-05-17. Entledigad därifrån s. å., då befattningen förenades med hospitalssysslomansbefattningen i nämnda stad. Lanthushållare. Erhöll 1792-09-11 av serafimerordensgillet kamrerares namn och värdighet. RVO 1805-03-25. Ledamot av patriotiska sällskapet s. å. Lantråds n. h. o. v. 1812-01-13. LLA 1813-04-10. Adlad 1819-07-04 enl. 37 § R.F. (Introd. 1820 under nr 2273). Död 1824-05-30 på Skönabäck i Slimminge socken, Malmöhus län. 'Han var en driftig och skicklig lantbrukare. Utbröt från bylagen flera egendomar, varibland Kronetorp och Skönabäck, vilka han bebyggde, planterade och så iordningsatte, att de tävlade med gamla sätesgårdar i hyvsning och odling. Biträdde såsom god man vid skånska enskiftesverket i Oxie, Bara, Harjagers, Laggude och Rönnebergs härader.'. Gift 1792-09-19 med Helena Beata Wiedberg, född 1772-09-19 i Malmö, död 1842-11-29 på Bälteberga i Ottarps socken, Malmöhus län. Dotter av handlanden i nämnda stad Anders Wiedberg och Anna Catharina Ekholst.

Barn:

 • Ludvig, adelsman vid faderns död 1824. Född 1793-08-06. Magasinsförvaltare 1808-04-05. Fältkommissarie s. å. 22/7. Fältkamrerares fullm. 1810-05-01. Död ogift 1872-02-19 i Hälsingborg.
 • Anna Catharina (Annette), född 1794-07-22 i Malmö, död 1881-11-27 i Landskrona. Gift 1816-04-15 på Bälteberga med överstelöjtnanten i armén, kaptenen vid f. d. Konungens eget värvade regemente, RSO, RVO, Ernst Ludvig von Segebaden, född 1779-10-01 Stackenås, död 1867-11-21 i Landskrona.
 • Anders Ulrik, född 1795. Kanslist. Död 1835. Se Tab. 2
 • Johan Joakim, född 1796. Överjägmästare. Död 1874. Se Tab. 4.
 • Frans Alexander, född 1798-08-11. Junkare vid Mörnerska husarregementet 1814-07-23. Kornett vid kronprinsens husarregemente s. å. 7/10. Officersexamen s. å. 9/12. Löjtnant vid sistn. regemente 1820-09-21. Regementskvartermästare 1828-10-01. Ryttmästare 1835-06-30. Skvadronschef 1840-02-24. RSO 1841-07-04. Major 1844-02-02. Överstelöjtnant 1848-05-30. RDDO s. å. 5/9. Överste och chef för nämnda regemente 1849-02-02. KDDO 1856-09-22. KSO 1858-04-28. Avsked ur krigstjänsten s. å. 28/9. Död ogift 1872-09-23 i Malmö.
 • Carl Georg, född 1799. Kapten. Död 1847. Se Tab. 9
 • Peter, född 1802. Överste. Död 1864. Se Tab. 11
 • Cornelius Hans, född 1806. Ryttmästare. Död 1846. Se Tab. 12.
 • Helena Cornelia, född 1809-09-19 i Malmö. Stiftsjungfru. Död 1887-08-27 i Landskrona. Gift 1829-09-02 på Bälteberga med översten i armén, överstelöjtnanten vid skånska husarregementet, RSO, m. m., Jakob Otto (von) Sivers, född 1795-02-28 i Stora Harrie socken, (på Tostarp i Riseberga socken, Krist.), död 1864-06-22 i Bonarps by i sistnämnda socken.

TAB 2

Anders Ulrik, (son av Cornelius Alexander Cronsjoe, adlad Sjöcrona. Tab. 1), född 1795-10-04. Student i Lund 18112. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen. Kopist därst. 1817. Kanslist 1821-01-16. Avsked 1825-02-22. Död 1835-03-22 Skönabäck. Gift 1825-03-02 i Uppsala med Emilia Laurentia af Klinteberg, född 1796-11-19 Närlinge, död 1866-01-11 i Kristianstad, dotter av lagmannen Svante Klinteberg, adlad och adopt. af Klinteberg, och hans 1:a fru Gustava Ulrika Charlotta Ström.

Barn:

 • Ulrika Gustava Charlotta Cornelia (Ulla), född 1825-12-31 i Landskrona, död 1905-08-11 i nämnda stad. Gift 1852-10-01 i Lunds domkyrka med landshövdingen, greve Nils Henning Rudolf Bernhard Horn af Rantzien, född 1825, död 1892.
 • Helena Beata, född 1828-05-04, död 1854-04-08 Filsbäck. Gift 1847-04-26 i Lund med löjtnanten vid södra skånska infanteriregementet Ugo Hartman Ludvig von Segebaden i hans 2:a gifte, född 1819-12-12 i Landskrona, död 1899-11-00 i Nizza.
 • Cornelius Alexander, adelsman vid farbroderns död 1872. Född 1830. Överste. Död 1899. Se Tab. 3.
 • Anna Emelie (Matilda), född 1832-05-15 på Skönabäck, död 1878-07-21 i Örebro. Gift 1856-05-12 i Kristianstad med förutv. statsrådet, landshövdingen i Örebro län, ståthållaren på Örebro slott, KmstkNO, m. m., filosofie doktorn och juris hedersdoktorn Per Axel Bergström, född 1823-08-20 i Lund, död 1893-08-23 i förstn. stad.
 • Paulina Augusta Lovisa Christina, född 1834-07-26 på Skönabäck, död 1926-11-29 på Mostorp i Getinge socken, Hallands län. Gift 1855-07-27 i Kristianstad med godsägaren Ludvig Akates Bogislaus von Segebaden, född 1821-02-04 Sund, död 1899-02-20 i Getinge socken.

TAB 3

Cornelius Alexander, (son av Anders Ulrik, Tab. 2), adelsman vid farbroderns död 1872, född 1830-06-15 på Skönabäck. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1848-06-12. Sergeant s. å. 21/11. Studentexamen 1849-02-28. Officersexamen s. å. 20/12. Underlöjtnant 1850-01-09. Löjtnant 1855-03-01. Ryttmästare 1867-10-15. RSO 1872-03-12. Major 1874-09-16. Överstelöjtnant 1876-03-19. Deltog i krigsbefälets sammanträde i Stockholm 1883. Överste och chef för kronprinsens husarregemente s. å. 7/12. RPrRÖO2kl 1885-09-01. KSO2kl 1889-12-01. KSO1kl 1891-05-15. Avsked ur krigstjänsten s. d. Ledamot av riddarhusdirektionen 1893-04-10. Död 1899-03-17 på Villa Gimle vid Djursholm, som han ägde. Gift 1856-10-21 på Pälsjö vid Hälsingborg med Maria Beata (Mimmi) Follin, född 1836-07-17 på nämnda egendom ]], död 1922-05-07 i Djursholm, Danderyds förs. ]], dotter av ryttmästaren Carl Harald Follin och Fredrique Beata Mollberg.

Barn:

 • Cornelius Alexander, adelsman vid faderns död 1899. Född Tvilling 1857-05-23 i Hälsingborg. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1883-06-01. Död 1924-10-05 i Lidingö-Brevik. Gift i Stockholm, Adolf Fredriks förs. 1918-06-06 med Ellenor Hermanson, i hennes 2:a gifte (Gift 1:o med handelsexpediten Peder Emil Holm, död 1910-12-07 i Duvbo, Spånga socken, Stockholm l), född 1864-07-24. död 1945-02-18 i Stockholm (Hedvig Eleonora db nr 49).
 • Fredrika Maria Emilia, född tvilling 1857-05-23 i Hälsingborg, död där 1860-05-13.
 • Carl Anders Ulrik, adelsman vid broderns död 1924. Född 1859-04-15 i Hälsingborg. Ingenjör i Kongostaten i Afrika 1884–1887 och 1890–1894. Inneh. Kongostatens tjänstetecken l'Etoile de service 1889-06-01.
 • Helena Beata, född 1860-08-17 i Hälsingborg.
 • Cornelia Alexandra Lovisa Maria, född 1865-01-06 i Hälsingborg, död ogift 1920-01-13 i Djursholm, Danderyds förs..
 • Marie Louise (Lilly), född 1868-06-08 i Hälsingborg, död 1931-01-11 i Stockholm. Gift 1890-10-15 i nämnda stad med konteramiralen friherre Ulf Carl Knutsson Sparre, från vilken hon 1911 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1866, död 1928.

TAB 4

Johan Joakim, (son av Cornelius Alexander Cronsjoe, adlad Sjöcrona, Tab. 1), född 1796-12-08 i Malmö. T. f. överjägmästare i Hallands län 1817-07-14. Överjägmästares titel 1818-05-11. Styresman för Höganäs' stenkolsverk 1845–1867. RVO 1846-08-07. KVO 1854-04-28. KmstkVO 1864-01-28. Död 1874-06-27 Fältarp, som han ägde från 1871. Arrenderade Krapperup i Brunnby socken, Malmöhus län 1836–1846. Ägde Gustavslund 1823–1830 och Flishult 1826–1836. Båda vid Hälsingborg, Vegeholm i Strövelstorps socken, Kristianstads län 1846–1871. Gift 1823-12-11 på Kronetorp vid Malmö med Lovisa Falkman, född 1805-07-26 i Malmö, död 1893-09-08 i Hälsingborg, dotter av lagmannen och borgmästaren Hans Aron Falkman och Margareta Suell.

Barn:

 • Cornelius Alexander, född 1824. Generalmajor. Död 1906. Se Tab. 5.
 • Hans Aron, född 1825. Överste. Död 1898. Se Tab. 7.
 • Margareta Helena Beata Catharina, född 1827-07-27 på Pilshult, död 1902-11-21 i Hälsingborg. Gift 1850-06-29 i Vegeholm med hovstallmästaren friherre Carl Teodor Ernst von Plåten, nr 313, född 1824, död 1897.

TAB 5

Cornelius Alexander, (son av Johan Joakim, Tab. 4), född 1824-09-19 på Gustavslund vid Hälsingborg. Sergeant vid skånska dragonregementet 1841-01-09 Officersexamen 1842-12-20. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1843-07-17. Löjtnant därst. 1852-04-17. Ryttmästare 1862-04-25. Landstingsman för Södra Åsby härad i Kristianstads län 1863–1869 och för Kristianstad 1879, 1881 och 1883–1886. Överstelöjtnant och 1. major 1865-04-04. RSO 1866-05-08. Överste och chef för regementet 1868-02-28. KVO1kl 1870-07-29. Ordförande vid skånska lantbruksinstitutet i Kristianstad s. å. Ledamot av stadsfullmäktige i Kristianstad 1873–1894 och dess ordförande från 1874. KSO1kl 1875-12-01. RPrRÖO2kl 1880-09-18. Generalmajor i armén 1884-12-12. Avsked 1886-01-22. Ordförande i Krisianstads sparbanks styrelse s. å. Ordförande i skånska skytteföreningen och dess hedersledamot 1890. Inspektor vid Kristianstads folkskolor 1891. Död 1906-11-01 på sin egendom Helgenäs vid nämnda stad. Gift 1855-10-30 i Malmö ]] med Anna Charlotta Gustava Krook, född 1835-08-12 i sistnämnda stad, garnisonsförs. ]] död 1913-02-06 på Helgenäs (Kristianstads förs., db), dotter av ryttmästaren Anders Gabriel Krook och Laura Wiedberg.

Barn:

 • Anna Laura Lovisa, född 1856-06-23 i Ängelholm.
 • Anna Lovisa Cornelia (Louise), född 1857-06-12 på Vegeholm.
 • Johan Gabriel, född 1858. Major. Död 1908. Se Tab. 6

TAB 6

Johan Gabriel (Jan), (son av Cornelius Alexander, Tab. 5), född 1858-10-30 Vegeholm s län. Volontär vid skånska dragonregementet 1876-12-24. Mogenhetsexamen 1878-06-11. Vice korpral s. å. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexamen 1879-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/11. Tjänstg. i franska armén 1883-10-01–1884-09-01 (Saumur) samt 1887-12-062–1889-10-01. RFrHL 1889-11-24. Löjtnant s. å. 6/12. Transp. som löjtnant till Norrlands dragonregemente 1894-01-08. Ryttmästare därst. 1895-05-03. SiamKrO4kl 1897-08-10. RSO 1900-12-01. Major i regementet 1907-02-01. Major vid skånska dragonregementet s. å. 5/6. Död 1908-06-14 i Lund (Ystads förs., db). Gift 1891-06-05 Markiehage med (romerska riksfriherrinnan) Fredrique Stiernblad nr 1370, född 1867-05-07 i Innsbruck i Tyrolen, död 1945-02-06 i Skanör (db nr 2), dotter av godsägaren (romerske riksfriherren) Axel Carl Edvard Stiernblad, och Vilhelmina Augusta von Plåten.

Barn:

 • Anna Vilhelmina Louise Fredrique (Mina), född 1892-05-30 på Markiehage. Död 1939-05-02 i Malmö. Gift 1923-09-02 i Malmö, S:t Petri förs. ]] med godsägaren Folke Bertilsson Sederholm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1919-06-26 Gunnebo o. B., med friherrinnan Margareta Carlsdotter Sparre, från vilken han 1922-01-11 blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1900-06-26 på Gunnebo, dotter av godsdisponenten friherre Carl Ambjörn Gustaf Sixtensson Sparre, och Hilda Rachel Maria Denninghoff. Gift 3:o Queckfeldt, född 1891-09-07.
 • Cornelius Alexander, född 1894-01-19 på Strömsholm. Trädgårdsmästare.
 • Anna Laura Lida, född 1896-11-02 på Strömsholm. Se Biografica. Gift 1928-09-22 i S:t Petri kyrka i Malmö (Malmö Caroli förs., vb) med andre kanslisekreteraren i kommunikationsdepartementet Nils Gustaf Oskar Hellenius, från vilken hon blev skild gm Stockholms rr:s ytslag 1932-02-10, född 1887-07-02 i Vätö socken, Stockholms län. Kansliråd.
 • Jan Edvard Jules, född 1899-02-14 i Huddinge socken, Stockholms län. Sjökapten. Se Tab. 6 A.

TAB 7

Hans'' Aron, (son av Johan Joakim, Tab. 4), född 1825-10-28 Gustavslund Sergeant vid sk.inska husarregementet 1841-06-12. Studentexamen 1842 och linjeofficersexamen 1844-04-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/5. Löjtnant 1849-06-19. RDDO 1857-06-05. Ryttmästare 1861-09-24. RSO 1866-05-03. Överstelöjtnant och 1. major 1869-04-23. RNS:tOO 1871-09-08. Ledamot av styrelsen för Kristianstads enskilda banks avdelningskontor i Hälsingborg 1881–1895 och från 1896. Överste i armén 1882-04-28. Avsked 1883-09-14. Verkställande direktör i Skåne–Hallands järnvägsaktiebolag s. å. Ledamot av riksdagens andra kammare 1884–1887. Ordförande i Hälsingborgs stads drätselkammare från 1884. Vice ordförande i Hälsingborgs intecknings garanti aktiebolag 1886. KVO2kl 1892-12-01. Direktör för Skåne–Smålands järnvägsaktiebolag 1896. Död 1898-10-27 på Eneberg invid Hälsingborg. Gift 1865-06-27 i Lund med Martina Catharina Alexandra Sjöcrona, född 1837-12-09 på Hardeberga i likan. socken, Malmöhus län, död 1906-10-31 i Hälsingborg, dotter av ryttmästaren Cornelius Hans Sjöcrona och Anna Vilhelmina Catharina Rydeberg.

Barn:

 • Vilhelmina Cornelia Alexandra (Willy), född 1866-06-12 i Lund. död 1942-06-24 i Stockholm, Engelbrekts förs..
 • Lovisa Johanna Augusta (Loyse), född 1867-07-18 Skromberga. Död 1943-04-09 i Stockholm (Engelbrekts db nr 65). Gift 1898-09-17 i Gustaf Adolfskyrkan i Hälsingborg med majoren friherre Carl-August Frans Adolf Ehrensvärd, från vilken hon 1923-07-12 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1868. Död 1935.
 • Jan Cornelius Alexander, född 1871. F. d. överste. Se Tab. 8.

TAB 8

Jan Cornelius Alexander, (son av Hans Aron, Tab. 7), född 1871-08-03» Faltorp. Mogenhetsexamen 1889-06-01. Volontär vid skånska husarregementet 1891-06-12. Sergeant 1892-07-02. Elev vid krigsskolan s. å. aug. 16. Utexamen 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. nov. 17. Löjtnant därst. 1897-05-07. Ryttmästare 1907-11-01. RSO 1914-09-30. Major i armén 1917-12-04. Major vid skånska husarregementet 1918-06-20. Överstelöjtnant i armén 1920-04-23. Överstelöjtnant vid skånska dragonregementet s. å. maj 14. Överste och chef för Smålands husarregemente 1921-05-27. Avsked från överstebeställningen s. å. okt. 21. Gift 1:o 1901-09-27 i Jakobs kyrka i Stockholm med Dagmar Catharina Sara Anna Ridderstad från vilken han blev skild genom Eksjö rådhusrätts utslag 1924-02-11, född 1878-08-09 i Stockholm, Svea livgardes förs., dotter av översten Carl Vilhelm Edvard Ridderstad, och Calla Ericsson. Gift 2:o 1924-05-12 med Clara Agnes Gunborg'' Ringdahl, född 1896-11-06.

Barn:

 • 1. Hans Torbjörn, född 1903-05-13 på Villa Solhäll i Hälsingborg, liksom syskonen. Studentexamen 1924-06-06. Officersaspirant 1925-03-17. Officersexamen 1926-12-18. Fänrik vid Södermanlands regemente s. å. 30/12. Underlöjtnant därst. 1928-12-31. Löjtnant i regementet 1931-11-13.
 • 1. Åke Vilhelm, född 1904-11-12 på Villa Solhäll i Hälsingborg.
 • 1. Ella Dagmar Alexandra, född 1906-04-07 på Villa Solhäll i Hälsingborg.
 • 1. Meri Anna Catharina, född 1910-07-13 på Villa Solhäll i Hälsingborgs stadsförs..
 • 1. Jan-Carl, född 1912-04-22 på Villa Solhäll i Hälsingborg. Studentexamen 1931.
 • 1. Vera Margareta Helena, född 1914-06-03 på Villa Solhäll i Hälsingborgs stadsförs..

TAB 9.

Carl Georg, (son av Cornelius Alexander Cronsioe, adlad Sjöcrona, Tab. 1), född 1799-12-23 i Malmö. Fanjunkare vid konungens eget värvade regemente 1816-04-11. Fänrik därst. s. å. 27/9. Löjtnant i armén 1822-01-28. Löjtnant i nämnda regemente s. å. 17/5. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1829-04-04. Kapten därst. 1832-07-14. RSO 1846-11-23. Avsked ur krigstjänsten 1847-02-19. Död 1847-08-13 i Alingsås. Gift 1832-05-08 på Bo i likan. socken, Örebro län med Emma Tarras, född 1807-07-31 i Göteborg, död 1860-12-20 i Alingsås, dotter av grosshandlaren Laurentz Tarras och Sofia Jakobina Beckman.

Barn:

 • Sofia Helena Cornelia, född 1833-05-02 i Mariestad, död 1911-06-16 i Ulricehamn. Gift 1855-01-19 i Alingsås med kaptenen Carl Mauritz Wästfelt, född 1818, död 1892.
 • Cornelius Alexander Carl Tarras, född 1835. Ryttmästare. Död 1915. Se Tab. 10.

TAB 10

Cornelius Alexander Carl Tarras, (son av Carl Georg, Tab. 9), född 1835-09-11 Blombacka. Kadett vid Karlberg 1849-12-14 (14/2). Utexamen 1856-11-29. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente s. å. 5/12. Löjtnant därst. 1861-12-03. RItSit MLO 1862-10-11. Ledamot av Malmö stads drätselkammare 1870–1878. Stadsfullmäktig i nämnda stad 1871–1878. Ryttmästare 1879-05-30. RSO s. å. 1/12. Avsked ur krigstjänsten 1883-04-20. Död 1915-04-30 i Stockholm, Oscars förs.. Gift 1:o 1867-06-17 i Malmö med Mariana Beata Dieden, född 1847-06-17 i nämnda stad, Caroli förs. ]], död där 1874-01-22 i Malmö garnisonsa förs. ]], dotter av grosshandlaren Johan Henrik Dieden och Clara Rebecka Bager. Gift 2:o 1875-09-14 i Stockholm med Charlotta Antoinetta Lovisa Ankarcrona nr 1965, född 1853-09-06 Bällsta, död 1932-03-13 i Saltsjöbaden ]], dotter av godsägaren, underlöjtnanten Sten Vilhelm Teodor Ankarcrona, och hans 1:a fru Sofia Vilhelmina Amalia Lamberg.

Barn:

 • 1. Clara Alexandra Emma, född 1868-07-18 i Malmö. Död 1937-10-13 i Lund. Gift 1887-11-15 i Landskrona med f. d. majoren friherre Erik Gyllenstierna af Lundholm, född 1858. Död 1935.
 • 1. Elin Marianne, född 1870-03-03 i Malmö. Hovfröken. Tjänstgörande hos hertiginnan av Västergötland 1900-07-09. OIISGbmt 1907-06-06. GV:Jmt 1928-06-16.
 • 1. Anna Elisabet, född 1871-06-19 i Malmö. Gift 1895-05-14 i Stockholm med kammarherren Otto Conrad Valdemar Cedercrantz, född 1854 död 1932.
 • 2. Märta Charlotta, född 1877-03-31 i Malmö, död 1908-05-14 i Stockholm (Ingerö förs., Stockholms län, db). Gift 1903-10-21 i Gustav Adolfskyrkan i Stockholm med hovjägmästaren, kaptenen i Södermanlands reg:s reserv. GV:sJmt, RSO, RNO, RVO, LLA Viktor James Vilhelm Odelberg, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1913-01-21 med Anna Maria Sofia Lybeck, född 1876-10-01. Dotter av godsägaren Carl Ulrik Samuel Lybeck och Emmy Selander), född 1875-11-19 på Gustavsberg i likan. socken, Stockholms län.
 • 2. Carl Teodor, född 1878-08-06 i Malmö.
 • 2. Georg Alexander, född 1880-07-15 i Skövde. Mogenhetsexamen 1901-05-21. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1902-12-12. Examen till rättegångsverken 1909-01-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 8/2. Amanuens i finansdepartementet 1913-06-12. Andre kanslisekreterare i finansdepartementet 1917-12-21. Förste kanslisekreterare i handelsdepartementet 1920-05-28. RVO 1930-06-06. Kansliråd 1940-02-02, RNO 1940-06-06, Finl. VRO:s Ht 1940-11-25. Gift i Stockholm, Matteus förs. (vb nr 160) 1932-06-05 med andre kanslisekreteraren i handelsdepartementet, jur. och filosofie kandidat Elin Rydeberg, född 1890-07-09. Förste kanslisekreterare i handelsdepartementet 1945-07-31. Jur och filosofie kandidat. Byrådirektör i Patent- och registreringsverket 1946-06-22. Samma dag förordnad att vara kansliråd i Kungl Maj:ts kansli. Dotter av kaptenen Rydberg och Elisabet Hoffberg.

TAB 11

Peter, (son av Cornelius Alexander Cronsjoe, adlad Sjöcrona, Tab. 1), född 1802-11-02 på Bälteberga i Ottarps socken, Malmöhus län. Fanjunkare vid skånska husarrept 1809-05-04. Kornett därst. 1818-06-02. Löjtnant 1822-03-05. Ryttmästare 1843-07-17. RSO 1850-06-26. RDDO s. å. 28/7. Major i regementet 1853-09-20. Överste och chef för detsamma s. å. 26/10. Avsked 1856-02-07. Död 1864-06-04 på Stubbarp i Brunnby socken, Malmöhus län. Gift 1852-01-19 på Spannarp i Ausås' socken, Kristianstads län med friherrinnan Ulrika Augusta Bamekow, född 1823-01-21 Ludvigsborg, död 1909-11-17 på villa Perahög vid Höganäs (Väsby förs., Malm, db), dotter av majoren friherre Kjell Christoffer Barnekow, och hans 1:a fru Anna Eutrosyne Brummer.

Barn:

 • Eufrosyne Elisabet Catharina, född 1853-05-21 i Hälringborg, död 1930-03-09 på Solhaga vid Krapperup i Brunnby socken, Malmöhus län. Gift 1871-08-08 i Brunnby kyrka m. e. o. hovpredikanten, kyrkoherden i Jakobs och Johannes församlingar i Stockholm, KNO2kl, RCXIII:sO, teol. och filosofie doktorn Anders Evald Bekman, född 1843-06-09 i Kristinehamn, död 1904-12-16 i Stockholm.
 • Cornelius Alexander Kjell, född 1860-11-12 på Stubbarp. Volontär vid skånska husarregementet 1877-04-09. Mogenhetsexamen 1879-05-28. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexamen 1880-11-01. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 19/11. Löjtnant därst. 1890-10-03. Ryttmästare 1899-05-19. RSO 1900-12-01. Avsked 1911-03-03. Död 1937-05-23 i Örkelljunga socken, Kristianstads län (db nr 34). Gift 1893-10-14 i Hälsingborg med Elsa von Plalen, född 1861-10-14 på Gångvad i Össjö socken, Kristianstads län, död 1935-01-29 i ängelholm (Örkelljunga db 10), dotter av understallmästaren Otto Vilken von Plåten och friherrinnan Ebba Gyllenstierna af Lundholm.

TAB 12

Cornelius Hans, (son av Cornelius Alexander Cronijoe, adlad Sjöcrona, Tab. 1), född 1806-04-26. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1818-07-19. Kvartermästare vid skånska karabinjärregementet 1820-05-19. Kornett vid skånska dragonregementet s. å. 4/6. Officersexamen 1821-04-06. Löjtnant vid sistnämnda reg. 1824-11-02. Ryttmästare därst. 1844-06-12. Död 1846-10-06. Gift 1833-11-01 Rosenhäll med Anna Vilhelmina Catharina (Mina) Rydeberg, född 1813-05-26 Rudeholm, död 1873-10-28 i Lund, dotter av häradshövdingen Martin Ludolf Rydeberg och Catharina Schrevelius.

Barn:

 • Helena Beata, född 1834-09-01 på Hardeberga i likan. socken, Malmöhus län, död ogift 1922-06-28 i Stockholm och begraven i Hälsingborg, Engelbrekts förs..
 • Cornelius Alexander, född 1835. Landshövding. Död 1917. Se Tab. 13.
 • Martina Catharina Alexandra, född 1837-12-09 på Hardeberga, död 1906-10-31 i Hälsingborg. Gift 1865-06-27 i Lund med översten Hans Aron Sjöcrona, född 1825, död 1898.
 • Paula Vilhelmina Maria, född 1844-03-22 i Lund, död ogift 1880-01-14 i Växjö.

TAB 13

Cornelius Alexander, (son av Cornelius Hans, Tab. 12), född 1835-10-22 på Hardeberga i likan. socken, Malmöhus län. Student i Lund 1853-05-28. Filosofie kandidat 1857-01-31. Disp. pro gradu 1859-03-00. Filosofie doktor s. å. 1/6. Examen till rättegångsverken 1860-05-31. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 5/6. Vice häradshövding 1864-01-14. Auditör vid Vendes artilleriregemente 1867-06-27. Expeditionschef i civildepartementet 1871-08-18. RNO 1872-05-27. Assessor i nyssn. hovrätt 1873-12-27. RNS:tOO 1874-01-21. KNO1kl 1879-01-21. Landshövding i Skaraborgs län s. å. 31/12. Ledamot av styrelsen för ränte- och kapitalförsäkringsanstalten inom Skaraborgs län 1880. Inspektor för lägre allmänna läroverket i Mariestad s. å. Ordförande i ovann. kapitaltörsäkringsanstalts styrelse s. å. Ledamot av kyrkomötet 1883, 1888. 1893 och 1898. Ordförande i kommittén för lagstiftning om stadsplaner 1884–1885. Ordförande i kommittén för lagstiftning om bolag och föreningar för ekonomisk verksamhet 1886–1890. Ledamot av riksdagens första kammare 1886–1893. KmstkNO 1889-12-01. Skaraborgs läns hushållningssällskaps stora GM 1905-12-02. Avsked 1906-10-05. GMiqml s. å. 1/12. Promov. jur. hedersdoktor vid Uppsala universitet 1907-05-24. LMA 1908. Död 1917-06-30 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. ]] och begraven i Leksbergs socken, Skaraborgs län. Gift 1867-07-04 i Stockholm med Berta Cecilia Elliot, född 1835-02-27 i nämnda stad, död där 1899-02-03, dotter av professorn Josef Elliot och Sofia Vilhelmina Krook.

Barn:

 • Berta Sofia Vilhelmina, född 1868-06-16 i Kristianstad. Gift 1888-10-25 på Marieholm vid Mariestad med f. d. statens lantbruksingenjör på Gotland godsägaren, RVO, Carl Johan Adolf Roos, född 1858-07-22 i Uppsala. Död 1937-02-01 å Tranåsbaden, Säby socken, Jönk. (Djursholm, Danderyds förs., Stockholm, db 12) och begr. i Ösmo förs., Stockholm.
 • Helena Cornelia Alexandra, född 1871-03-27 i Kristianstad. Gift 1894-01-04 på Marieholm med häradshövdingen i Tveta, Vista och Mo domsaga av Jönköpings län, KNO2kl, Axel Hjalmar Roos, född 1860-11-30 i Stockholm, död 1928-05-09 i sistn. stad, Jönköping, Sofia förs., db).
 • Anna Paulina Martina, född 1872-08-05 i Stockholm. död 1940-06-21 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs., Stockholm db nr, 144). Gift 1895-01-03 i Mariestad med justitierådet, KmstkNO, GMiqml, Herman Edvard Louis Améen, född 1862-07-21 i Karlskrona, död 1926-01-21 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs..
 • Cornelius Hans (Con), född 1881-07-21 på Marieholm. Mogenhetsexamen i Skara 1903. Student i Uppsala s. å. jur. utr. kandidat därst. 1909-09-15. Amanuens i överintendentsämbetet (nu byggnadsstyrelsen) 1910–1916. Amanuens i civildepartementet 1912. Andre kanslisekreterare i k. m:ts kansli 1920-06-22. Avsked 1926. Skriftställare. Gift (Mölndals förs. Göteb. o. B, vb) 1927-09-15 i Gustavskyrkan i Köpenhamn med Helga Maria Charlotta Cewers, född 1897-12-21 (enl. db) i Landskrona, dotter av grosshandlaren Carl Vilhelm N:son Cewers och Christina Håkanssson.

Källor

1Ll. 2Lsn.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: