Von Geijer nr 2256

Från Adelsvapen-Wiki

2256.jpg

Adliga ätten von Geijer nr 2256

Adlad 1817-03-11 enl. 37 § R.F., introd. 1818.

Av samma stam som adliga ätten af Geijerstam.

TAB 1

Carl Emanuel Geijer adlad von Geijer, (son av Salomon Gottschalk Geijer, se adliga ätten af Geijerstam, tab 2), född 1777-08-12 Krokstad 1. Fanjunkare vid livhusarregementet 1795-11-01. Kornett vid Mörnerska husarerna, sedermera kronprinsens husarregemente 1796-03-07. Premiäradjutant därst. 1800-11-12. Löjtnant 1802-06-05. Stabsryttmästare 1805-07-22. RSO 1807-06-26. Kommendant i Hälsingborg 1810. Major i armén 1812-04-04. Överstelöjtnant i armén 1817-01-15. Adlad s. å. 11/3 enl. 37 § R.F. (introd. 1818-02-13 under nr 2256). Regementskvartermästare s. å. 3/6. Överstelöjtnant i generalstaben s. å. 10/6. Överste i armén 1822-01-26. Intendent vid passevolansverkets 4. kommissariat. Ståthållare på Herrevads kloster i Skåne 1823-04-15. Avsked från regementet s. å. 22/4. Avsked ur armén 1830-09-30. KDDO 1852-06-09. KVO s. å. 15/6. Död 1865-04-04 i Hälsingborg. 'Bevistade 1805, 1806 och 1807 kampanjen i Tyskland och därunder marschen till Lauenburgska landet, affärerna vid Ehnenhorst och Zarendorf, utfallen emot Schuppenhausen, Pappenhagen, Pütt och Klein-Cordshagen, träffningen vid Ludershagen samt intagandet av Demmin. Kommenderade därefter expeditionen till Darguhn, Neukahlen och Malchin. Tog 215 man till fånga och gjorde ett ansenligt byte. Hade slutligen befälet i Hälsingborg över de därst. till kustförsvaret sammandragna trupper.' Begärde hos k. m:t och fick 1855-01-00 tillstånd för sina söner att skriva och kalla sig von Geijer. Gift 1809 med Maria Christina Follin, född 1790-09-16, död 1869-02-19 i Hälsingborg, dotter av prosten, doktor Elias Follin och Sofia Bergström.

Barn:

 • Sofia Lovisa, född 1811-09-03 i Hälsingborg, liksom syskonen, död 1847-06-29 Rosenborg. Gift 1837-04-21 Herrevadskloster s län med ryttmästaren Carl Gustaf Reinhold Geijer i hans 1:a gifte (gift 2:o 1849-05-28 på Herrevadskloster med sin svägerska Lovisa Lolly Geijer, född 1818, död 1852)1, född 1805-01-14 Krokstad, död 1859-11-03 Sanna
 • Maria, född 1812-12-07, död 1893-06-18 i Hälsingborg. Gift 1834-04-04 på Herrevadskloster med majoren, greve Gustaf Adolf Lewenhaupt, född 1799, död 1883.
 • Bror Bengt Gustaf, adelsman vid faderns död, född 1816. Överstelöjtnant. Död 1886. Se Tab. 2.
 • Carl Axel Gustaf, född 1817-01-20. Kadett vid Karlberg 1829-10-19. Utexaminerad2 1834-01-25. Kornett vid skånska husarregementet 1834-02-08. Löjtnant i armén 18422. Generalstabsofficer. Död ogift 1842-12-05.
 • Lovisa Lolly, född 1818-08-28. Stiftsjungfru. Död 1852-07-07 på Rosenborg. Gift 1849-05-28 på Herrevadskloster med ryttmästaren Carl Gustaf Reinhold Geijer i hans 2:a gifte, född 1805, död 1859.
 • Salomon Gottschalk, född 1821. Kabinettskammarherre. Död 1904. Se Tab. 6.
 • Hilda Oktavia, född 1824-11-01. Stiftsjungfru. Död 1858-10-14. Gift 1845 med ryttmästaren Lars Carl Fabian af Segerström, född 1812, död 1860.

TAB 2

Bror Bengt Gustaf, (son av Carl Emanuel Geijer, adlad von Geijer, tab 1), adelsman vid faderns död 1865, född 1816-02-11 i Hälsingborg. Kadett vid Karlberg 1829-10-17. Utexaminerad 1833-04-26. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 15/6. Repetitör vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1839. 2. Lärare vid nämnda läroverk 1841–1847. Löjtnant vid regementet 1843-12-18. Generalstabsofficer 1844-11-14. Kapten 1850-09-18. LKrVA 1851. Major i armén 1852-04-06. Statschef i 1. militärdistriktet s. d. RSO 1854-12-18. T. f. ståthållare på Herrevadskloster 1857-12-04. RDDO s. å. 23/6. Överstelöjtnant i armén 1860-05-05. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1866–1876. Ledamot av kyrkomötena 1868 och 1873. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1869-06-29. Död 1886-05-15 Herrevadskloster s län. Gift 1:o 1842-05-07 i Stockholm med Christina Ulrika Geijer, född 1813-05-22 i nämnda stad, död där 1843-02-01 och begraven å norra kyrkogården, dotter av kamreraren vid järnkontoret Carl Fredrik Geijer och Sofia Agneta Lagerlöf. Gift 2:o 1852-07-08 på Pålsjö vid Hälsingborg med sin kusin Hedvig Beata Ida Ebba Follin, född 1830-12-19 på Eneborg vid nämnda stad, död 1904-10-07 i Hälsingborg, dotter av ryttmästaren Carl Harald Follin och Fredrique Beata Mollberg.

Barn:

 • 1. Bror Carl Axel, född 1843-01-26 i Stockholm, död 1844-07-00 Adelsnäs
 • 2. Carl, adelsman vid faderns död 1886, född 1853. Kammarjunkare. Död 1911. Se Tab. 3.
 • 2. Bror Axel Salomon, född 1855. Död 1930. Major. Se Tab. 4.
 • 2. Maria Christina (Stina), född tvilling 1857-05-24 på Herrevadskloster, liksom syskonen, död 1926-03-30 i Hälsingborg. Gift 1881-11-12 på Herrevadskloster med godsägaren, greve Valter Eugen Joakim Hamilton, född 1850, död 1912-10-22 i Landskrona förs.
 • 2. Sofia Fredrika, född tvilling 1857-05-24, död 1887-04-02 på Herrevadskloster. Gift där 1882-01-12 med före detta häradshövdingen i Herrestads, Ljunits och Vemmenhögs häraders domsaga Malmöhus län, KNO2kl, Bror Christian Axel Geijer, född 1845-01-28 Uddeholm, död 1926-10-23.
 • 2. Ebba Fredrika Augusta, född 1859-04-21, död 1896-12-03 i Djursholm. Gift 1888-12-14 i Maria kyrka i Stockholm med före detta intendenten vid nationalmuseum, RNO, RVO, HedLFrKA, filosofie doktorn Anders Georg Göthe, född 1846-10-05 i Stockholm. Död 1933-05-14.
 • 2. Lolly Maria, född 1862-04-06, död ogift 1888-12-24 i Enköping.
 • 2. Knut Ebbe, född 1864. Borgmästare. Se Tab. 5

TAB 3

Carl, (son av Bror Bengt Gustaf, tab 2), adelsman vid faderns död 1886, född 1853-05-22 på Herrevadskloster. Genomgick en handels- och lantbruksakademi i Tyskland. Därefter tjänsteman i Skånes enskilda bank. T. f. regementsskrivare vid skånska dragonregementet 1876-07-08. Kammarjunkare 1879-12-01. Regementsintendent vid nyssnämnda dragonregemente 1880-10-15. T. f. styresman vid Herrevadsklosters kungsgård 1885-08-01–1886-12-31. RGrFrO 1894-05-19. Död 1911-09-13 i Hälsingborg,. Gift 1880-04-28 i Lund med grevinnan Eva Malvina Charlotta Lovisa Hamilton, född 1859-04-15 på Hamiltonhouse vid Hälsingborg, död 1917-03-19 i Stockholm (Saxtorps förs, Malm, db) o Oscars förs,dotter av underlöjtnanten, greve Axel Ludvig Adolf Malkolm Hamilton, och Malvina Berta Maria Sofia Christmas från Danmark.

Barn:

 • Carl-Axel Bror Valter, adelsman vid faderns död 1911, född 1881-02-21 på Vankiva i likanämnd socken, Kristianstads län. Tjänsteman vid trafikaktiebolag Grängesberg-Oxelösunds järnvägar. Avsked 1926-04-01. Gift 1916-03-27, i svenska kyrkan i Köpenhamn (Malmö, Caroli förs, vb) med Ebba Anna Elisabet Gerda Follin i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1907-02-26 med sin kusin sjökaptenen Carl Axel August Peter Follin, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1915-12-15 med Käthe Hermine Anna Louise Antonie Masius, född 1894-02-19), född 1873-11-02], född 1881-02-04 i Hälsingborg, dotter av majoren i Armén, Anders Gustaf Follin och grevinnan Sigrid Elisabet Margareta Amalia Lewenhaupt.
 • Ebba Malvina Eva Maria, född 1883-04-27 på Karlslund i Höörs socken, Malmöhus län. Gift 1903-11-11 på Lilla Kloster i Hälsingborg med godsägaren Ragnar Natanael Johansson Mark, född 1876-07-06 i Göteborg. Död 1929-04-28 i Göteborg (Sahlgrenska sjukh., db).
 • Malvine Alexandrine Henriette Beata (Adine), född 1886-06-16 på Karlslund. Äg o beb Bryngenäs 1918–68. Deläg i Wilson & Co AB till 1966. Verksam inom Centrala Finlandshjälpen under 2. världskriget. Gift 1918-10-05 i Landskrona ]] o (Sthlm, Oscars förs, vb) med direktören William Gibson Kjellberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1904-09-07 med Elsa Isabella Eleonora Mark, född 1882-12-23, död 1916-04-30 i Göteborg), född 1878-07-21 Jonsered.

TAB 4

Bror Axel Salomon, (son av Bror Bengt Gustaf, tab 2), född 1855-02-14 på Herrevadskloster. Mogenhetsexamen 1873-05-21. Volontär vid Svea artilleriregemente 1873-07-05. Elev vid krigsskolan 1874-07-14. Utexaminerad 1875-10-25. Underlöjtnant vid Svea artillerirege mente s. å. 12/11. Löjtnant därst. 1880-05-21. Repetitör vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1881–1884. Kapten 1891-01-14. Transp. till Göta artilleriregemente 1895-09-28. RSO 1896-12-01. Major 1903-03-13. Avsked 1910-08-31. RVO 1925-09-19. Död 1930-02-15 i Hälsingborg (Maria db 32). Gift 1882-09-14 i Klara kyrka i Stockholm med Johanna Ludovika Charlotta Lundberg, född 1862-04-23 i nämnda stad, död 1923-04-30 i Hälsingborg, dotter av grosshandlaren Johan Ludvig Leander Lundberg och Charlotta Wengelin.

Barn:

 • Ebba Christina (Stina), född 1884-09-12 i Stockholm. Gift 1910-01-22 i Jönköping ]] med kaptenen vid Jönköpings regemente Gustaf Vilhelm Johan Kuylenstierna, född 1883.
 • Eva Brita Maria, född 1886-11-16 i Stockholm, Svea Art. regementes förs

TAB 5

Knut Ebbe, (son av Bror Bengt Gustaf, tab 2), född 1864-08-12 på Herrevadskloster. Mogenhetsexamen 1883-06-14. Student i Lund s. å. Examen till rättegångsverken 1889-05-29. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 2/7. Vice auditör vid Smålands husarregemente s. å. 19/8–1896-01-16. Vice häradshövding 1892-05-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 1/10. Notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1895-08-30. Borgmästare i Trälleborg s. å. 26/10. Ledamot av styrelsen för Skånes ensk. banks avdelningskontor i Trälleborg sedan 1896, av Lund–Trälleborgs järnvägsaktiebolag s. å. och av Trälleborgs stads sparbank 1899. Landstingsman i Malmöhus län 1899–1917, dess ordf. 1927. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1903–1908 och av dess 1:a kammare sedan 1909. RVO 1906-12-01. RPrRÖO3kl 1909-07-09. RNO 1910-06-06. Statsrevisor 1912–1919 (ordf. 1916–1919). KVO2kl 1918-06-06. KVO1kl 1922-06-06. KNO1kl 1926-06-06. Styrelseledamot i Trelleborgs stads sparbank 1929. Gift 1897-09-25 i Mariakyrkan i Hälsingborg med Ester Henckel född 1875-11-04 i nämnda stad. Dotter av bankdirektören Fredrik Vilhelm Henckel och Vilhelmina Johanna Catharina Munthe.

Barn:

 • Lolly Ebba Vilhelmina Palämona, född 1898-06-25 Duvestubbe. Studentexamen 1917-05-16. Gift 1929-07-17 i Paris med attachén i utrikesdepartementet Adolf Hjalmar Fredrik Croneborg , född 1900-09-02 i Sthlm, Hedv Eleon.
 • Viveka Sigrid Stina Sofia, född 1899-09-01 i Trälleborg. Gift 1923-09-12 i Tyska kyrkan i Stockholm ]] med före detta löjtnanten i Hannoveranska jägarbataljonen nr 10, RPrJK1 o. 2kl mm, doktor jur. Vilhelm Otto Burandt, född 1898-06-28 i Wiesbaden. Påbörj officersutbildn under första världskriget 16 år gammal, övergick efter krigsslutet t akademiska studier o doktorerade på en avhandl om nordisk ekonomi. 1939–1945 var han regeringspresident i Düsseldorf. Verksam v handelskammaren i Köln till sin pensionering då han flytt t Schweiz.
 • Gottskalk Knut Bror Fredrik, född 1900-08-22 på Duvestubbe. Se Tab. 5A.
 • Stina Knutsdotter, född 1902-09-20 i Trälleborg. Gift 1929-11-19 i Stockholm med kommendörkaptenen av 2:a graden vid flottan Sture Yngve Olof Håkansson född 1884-05-21 i Landskrona.

TAB 5A

Gottskalk Knut Bror Fredrik, (son av Knut Ebbe tab 5), född 1900-08-22 Duvestubbe Huvudman 1955. Studentexamen 1920-05-11 vid Högre allm. läroverket å Östermalm i Stockholm 1920-05-11. Ordinarie elev vid Tekniska högskolan 1922. Utexaminerad 1926-06-06. Civilingenjör. Ingenjör vid telegrafverket 1927. Ingenjör vid Patent- och registreringsverket 1927–1929. Ingenjör vid Älvkarleby kraftverk 1929. Distriktsingenjör därst. 1939-10-00. LSTF från 1926. RVO 1951-06-06. Anställd hos Statens Vattenfallsverk 1929. Gift 1936-06-18 i Danderyds förs (vb nr 20) med Karin Tamm nr 395 (tab 9) född 1906-01-05 på Seglingsberg i Ramnäs förs, Västmanlands län. SLSM 1962-03-29. Dotter av bergsingenjören Erik Tamm och grevinnan Amelie Carolina Wachtmeister af Johannishus.

Barn:

 • Knut Erik, född 1937-04-01 i Stockholm, Engelbr. förs (fb nr 79).
 • Gustav Fredrik, född 1939-01-28 i Stockholm (B B Pro Patria, Sth. fb nr 87) (Västerås domkyrkoförs fb 46).
 • Ingrid, född 1942-02-09 i Stockholm (Pro Patria fb nr 109).
 • Brita, född 1944-10-15 i Stockholm (Pro Patria) S:t Göran. Västerås domk. förs, (vb nr 812).

TAB 6

Salomon Gottschalk, (son av Carl Emanuel Geijer, adlad von Geijer, tab 1), född 1821-05-08 i Hälsingborg. Kadett vid Karlberg 1834-12-08. Utexaminerad 1838-05-31. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet s. å. 23/6. Löjtnant 1847-03-09. Ryttmästare 1858-07-17. Kammarherre 1861-10-28. Tjänstg. kabinettskammarherre hos konung Carl XV 1865-05-03. RSO s. d. KDDO1gr s. å. 3/8. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1870–1873. LKrVA 1870. Avsked från regementet 1872-03-01. Tjänstfri vid hovet 1873. Död 1904-05-03 på sin egendom Nydala kloster i Nydala socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1845-09-21 Herrevadskloster s län med Beata Cecilia Béen, född 1817-09-03 i Hälsingborg ]], död 1847-09-15 i Lund, dotter av handlanden Paul Magnus Béen och Cecilia Magdalena Werlin. Gift 2:o 1855-09-08 Brahesborg ]], dotter av danske kammarherren Fredrik Vilhelm Rosenkilde Treschow och Andrea Björn Rothe.

Barn:

 • 1. Beata Cecilia Maria, född 1847-04-09 i Lund, död där 1924-09-10. Gift 1875-07-20 Skoghult med kammarjunkaren Adolf Teodor Carlheim-Gyllensköld, född 1835, död 1909.
 • 2. Andrea Palämona, född 1856-07-30 på Brahesborg, död ogift 1919-12-10 i Lund.
 • 2. Carl Emanuel, född 1857. Kammarherre. Död 1894. Se Tab. 7
 • 2. Palämona Hilda Oktavia, född 1860-11-20 på Kjällstorp vid Hälsingborg. Gift 1898-09-21 på Nydala kloster med danske kammarherren och hovjägmästaren Peter Ferdinand Collet i hans 2:a gifte (gift 1:o 1863-11-17 med Haralda Judithe Johanne Margrethe Toft född 1842-02-17, död 1892-07-27), född 1836-05-07 i Kristiania, död 1909-07-07 i Köpenhamn.
 • 2. Fredrik Vilhelm Gustaf, född 1865. Före detta ryttmästare. Se Tab. 8.
 • 2. Bror Gustaf, född 1868-08-11 på Skoghult. Mogenhetsexamen 1887. Student i Lund s. å. Jur. filosofie examen 1888-12-14 och examen till rättegångsverken 1891-12-14. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt. Död ogift 1922-04-10 i Köpenhamn (Skanörs förs, Malm, db). Ägde Nydala kloster 1908–1914.

TAB 7

Carl Emanuel, (son av Salomon Gottschalk, tab 6), född 1857-12-15 på Kjällstorp vid Hälsingborg. Mogenhetsexamen 1875. Student vid Uppsala universitet s. å. Jur. preliminärexamen 1878 och jur. filosofie examen 1879. Student vid universitetet i Lund s. å. Kansliexamen 1881-09-15. Attaché s. å. 30/9. Attaché i Paris 1882-03-28. Tjänstg. kammarjunkare 1883-11-30. Tjänstg. i utrikesdepartementet 1884-01-01. 2:e sekreterare i kabinettet s. å. 2/5. T. f. legationssekreterare och konsulatsekreterare i Konstantinopel 1886-04-03. Utnämnd 1887-05-26. Kammarherre 1888-12-01. Särskilt uppdrag till Aten s. å. 12/10. StOffGrFrO. RDDO 1889-04-15. Medföljde den utomordentliga beskickning som avgick till Persien 1890-03-07. TMO2kl s. å. i maj. TOO2kl. PersSLO2kl. KRumSO. RSpKIII:sO. Legationssekreterare i Berlin 1891-06-19. RNO 1892-12-01. Äg. genom sitt gifte del i Uddeholms aktiebolag. Död 1894-05-05 i Karlsbad. Gift 1888-07-31 i Konstantinopel med Lucy Lila Catharina Maria White i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1899-08-08 på Boscombé Manor nära Bournemouth i England med Shelley Leopold Laurence Scarlett, (5 baron, lord) Abinger, född 1872-04-01, död 1917-05-23), född 1868-11-25. TChO2kl. död 1941-06-07, dotter av engelske ambassadören i Konstantinopel Sir William Arthur White och Katherine Rendzior .

Barn:

 • William Adam Waldemar Gustaf, född 1889-05-06 på Slättäng. Student vid universitetet i Cambridge, England, 1907. Bachelor of Arts 1911. Kapten vid 7:e bataljonen av Hampshireregementet, tjänstg. i Indien. Regementsadjutant. Deltog i fälttåget i Mesopotamien 1917–1918. Kompanichef. Avsked 1919. Anställd hos Nationernas förbund i Genève 1920–1921. Master of Arts 1922.
 • Erik Neville, född 1894-01-15 i Berlin. Student vid universitetet i Cambridge 1912–1914. Löjtnant i 7:e bataljonen av Hampshireregementet, tjänstg. i Indien. Adjutant hos guvernören i Bombay, Lord Willingdon 1915–1916. Transp. till grenadier guards och deltog i fälttåget i Frankrike 1917–1918. Kompanichef. Eng. MilK. StbMilK. Medlem av den utomordentliga militärbeskickningen till Polen 1919. Anställd vid militärguvernörens stab i Köln s. å. Avsked från gardet 1920. "Rouge dragon poursuivant" vid College of Arms 1926. Bachelor of Arts. StbJubM. StbKrM. död 1941-01-14. Gift 1933-12-14 med Ethel Mary Trueman.

TAB 8

Fredrik Wilhelm Gustaf, (son av Samuel Gottschalk, tab 6), född 1865-02-08 i Malmö. Mogenhetsexamen 1884-12-12. Volontär vid Kronprinsens husarregemente 1885-04-12. Sergeant i regementet 1886. Elev vid Krigsskolan s. å. 19/7. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/10. Genomgick Krigshögskolan 1890–1892. Utexaminerad från Gymnastiska centralinstitutet 1894. Löjtnant 1895-02-27. Löjtnant i Livgardet till häst 1897-09-25. Ordonnansofficer vid IV. arméfördelningens stab 1899–1900. Ryttmästare i nämnda regemente 1905-09-06. Avsked s. å. 30/12. Avsked ur krigstjänsten 1909-02-19. Landstingsman i Kristianstads län s. å. RNO 1916-06-06. KVO2kl 1928-06-16. Äg. Vegeholm i Strövelstorps socken, Krist. Död 1930-05-16 i Hälsingborg (Strövelstorps förs, Krist., db nr 13). Gift 1894-06-14 i Tyska kyrkan i Stockholm med riksgrevinnan Irma Ingeborg Mathilda von Hallwyl, född. 1873-06-01 Erikslund. Dotter av riksgreven Walter von Hallwyl och Wilhelmina Anna Fredrika Kempe.

Barn:

 • Sonja, född 1895-11-18 i Stockholm, död där 1896-01-01.
 • Margit Johanna Palæmona Cecilia, född 1907-02-24 Vegeholm Äg. Erikslund i Västerljungs förs, Söd. SRKGM. Gift 1932-08-15 i Vegeholm i Strövelstorps förs, Krist., ]] med majoren vid Flygvapnet Johan Åge Lundström, född 1890-06-08 i Stockholm. Generalmajor.
 • Erik Wilhelm Walter Hallwil, född 1911-01-23 Vegeholm Se. tab 8A.

Källor

1As. 2Hc.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.