:

Von Meijerhelm nr 1151

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Meijerhelm nr 1151 †

Adlad 1689-01-25, introducerad 1689. Utdöd 1869-02-21.


TAB 1

Johan Meijer, född 1626, son av en överstelöjtnant och bördig från grevskapet Oldenburg. Inkom från Livland och tjänte sig upp till ryttmästare under konung Carl X Gustaf. Blev under ryska belägringen av Riga år 1656 så illa sårad, att han därav sedermera dog.

Barn:

 • Evert Johan Meijer, adlad von Meijerhelm, född 1657-10-30 i Livland. Volontär vid livgardet 1672. Drabant 1675. Korpral vid drabanterna 1676-11-00. Kvartermästare vid drabanterna 1677. Kornett vid livregementet till häst 1687-11-18. Adlad 1689-01-25 (introducerad 1689 under nr 1151). Ryttmästare vid riksänkedrottningens livregemente till häst 1695-11-12. Major vid riksänkedrottningens livregemente till häst 1711-10-18. Konfirmationsfullmakt 1712-02-24. Kommendant i Strömstad 1718-07-03. Överstelöjtnants avsked 1719-09-30. Kallas i bouppteckningen överste. Död 1732-08-07. 'Han bevistade med mycken tapperhet slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona och tog efter sistnämnda drabbning helt allena tillfånga av de danska furagörerna en kornett med två ryttare och en dräng, vilka han förde till svenska lägret. Var även med i fältslaget vid Gadebusch 1712-12-09. Gift med Anna Catharina Cletzer, död 1705-01-19 på Axbergshammar i Axbergs socken, Örebro län, dotter av brukspatronen Henrik Cletcher, adlad Cletzer, och Maria von der Reiff.

Barn:

 • Johan Henrik, född 1685-04-03 soldat vid svenska livregementet till fot. Rustmästare vid svenska livregementet till fot. Fänrik 1703-09-19. Löjtnant vid svenska livregementet till fot 1710. Kapten i fransk tjänst. Kammarherre hos kejsaren. Skall hava blivit tysk friherre. Bodde i Wien 1764 och hade då antagit katolska läran. Död ogift.
 • Carl Evert, född 1686-01-14, död 1690-06-19.
 • Anna Gertrud, född 1687-03-11, död 1719-10-20. Gift 1718-07-20 Skateby med ryttmästaren vid riksänkedrottningens livregemente till häst Henrik Aschenbom, född 1680 i Närke, död (ZU.) 1755-02-14.
 • Gustaf Adolf, född 1688. Överste. Död 1756. Se Tab. 2
 • Catharina Maria, född 1690-07-13, död 1725. Gift 1724-09-20 på Skateby med kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Frans Munster, född 1684 i Närke, död 1763-03-01 på Skateby.
 • Hindrina Magdalena, född 1692-08-19, död ogift 1760-09-18.
 • Juliana Eleonora, född 1693-10-14, död 1736-04-09 på Ullavi i Sköllersta socken, Örebro län. Gift 1721-10-11 med ryttmästaren Christoffer Wattrang, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1748.
 • Carl, till Åkershult i Korsberga socken, Jönköpings län. Född 1694-06-12 i Närke. Arklimästare vid amiralitetet 1710-04-16. Rustmästare vid livdragonregementet 1713-02-16. Kornett vid livdragonregementet 1716-05-15. Konfirmationsfullmakt 1716-10-06. Löjtnant 1718-06-26. Löjtnant vid livregementet till häst 1722-01-25. Kapten reformé i fransk tjänst 1723. Avsked ur svensk tjänst 1737-12-03. Överste i fransk tjänst 1743. RSO 1748-11-07. Död 1759 (mellan 06-27 och 10-27). Han bevistade 1716 och 1718 fälttågen i Norge och blev därunder blesserad.
 • Filip, född 1696. Ryttmästare. Död 1739. Se Tab. 4
 • Beata Charlotta, född 1698-10-22 på Skateby, död på Skateby 1791-07-26. Gift 1729-11-23 på Skateby med häradshövdingen i Askers härad i Öster-Närke Torbern Fegræus, född (As.) 1697-10-28, död 1757-11-15 på Skateby och begraven 1757-11-24 i Askers kyrka. Han tillhörde den gamla förnämliga Wångasläkten eller samma adliga släkt som ätterna Strömfelt, Appelbom, Igelström och Fägerstierna m fl.
 • Hedvig Sofia, född 1700-02-21, död 1762-05-09 i Alingsås. Gift 1729-10-05 på Skateby med frälseinspektoren Nils Thorsson.
 • Alexander, född 1702. Ryttmästare. Död 1788. Se Tab. 6

TAB 2

Gustaf Adolf (son av Evert Johan Meijer, adlad von Meijerhelm, Tab. 1), till Hovsta i Björkviks socken, Södermanlands län samt Rönö i Rönö socken, Östergötlands län. Född 1688-11-06 i Närke. Ryttare vid riksänkedrottningens livregemente till häst 1704-09-00. Korpral vid riksänkedrottningens livregemente till häst 1706-12-22. Kornett vid Västgöta ståndsdragonregemente 1709-09-09. Transporterad till Bohusläns dragonregemente 1709-12-00. Löjtnant vid Bohusläns bataljon 1710-06-16. Kaptenlöjtnant 1711-08-18. Kapten 1711-11-00. Kapten vid livdragonregementet 1712-05-02. Konfirmations fullmakt 1714-04-04. Avsked 1721. Ryttmästare vid livregementet till häst 1721-12-12. Överstelöjtnant i regementet 1743-07-20. Major vid regementet 1745-06-28. RSO 1748-09-26. Överstelöjtnant vid regementet 1749-05-09. Överstes avsked 1750-01-00. Död 1756-09-27 på Hovsta. 'Han bevistade fälttågen i Norge 1716 och 1718 och i Finland på 1740-talet samt blev en gång i Norge huggen i huvudet och munnen.' Gift 1728-05-02 med Catharina Gyllenkrook, döpt 1708-12-14 i Riddarholmens församling, Stockholm, död 1784-01-23 på Hovsta, dotter av revisionssekreteraren Johan Gyllenkrook, nr 862, och hans 2:a fru Catharina von Berchner.

Barn:

 • Johan Adolf, född 1729. Ryttmästare. Död 1770. Se Tab. 3
 • Catharina Gustava, född 1730-06-18 Vitsjö, död 1733-09-05 Vämlinge
 • Anna Beata, född 1732-01-10 på Vitsjö, död ogift 1763-08-29.
 • Ulrika Eleonora, född 1733-03-25, död 1790-05-18 på Danbyholm i Björkviks socken. Gift 1762-09-19 med sin syssling, löjtnanten Erik Wathier de Besche, född 1736, död 1765.
 • Catharina Gustava, född 1734-07-17 på Vämlinge, död 1807-03-29 Kåreholm. Gift 1765-04-30 med sin broders svåger, överstelöjtnanten och vice landshövdingen, friherre Fredrik Bengt Örnfelt, född 1742, död 1795.
 • Sigrid, född 1735-10-06 i Estuna socken, död 1769-05-19 Bolmarö s socken, Kronobergs län och begraven 1769-05-27. Gift 1765-08-29 med överstelöjtnanten Mikael Ehrenborg, född 1726, död 1795.
 • Evert Göran, född 1736-12-22. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1749-02-21. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1749-12-30. Kornett 1750-09-19. Löjtnant 1758-09-11. Död 1760 natten mellan 02-20 och 02-21 i Helmshagen under pommerska kriget.
 • Carl Gustaf, född 1738-04-06. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1750-08-09. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1751-03-13. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1751-07-05. Löjtnant 1757-05-06. Död ogift 1758-01-09 under pommerska kriget.
 • Alexander, född 1739-11-12 på Hovsta, död på Hovsta 1742-10-21 och begraven 1742-10-24.
 • Fredrik, född 1741-02-06 på Hovsta, död på Hovsta 1742-10-21.
 • Adam, född 1743-05-11 på Hovsta, död på Hovsta 1745-07-04 och begraven 1745-07-07.
 • Axel Melchior, född 1745-02-09. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1750-01-20. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1750-04-01. Kornett 1766-12-19. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1772-06-19. Ryttmästare 1775-10-26. Major 1783-09-20. Död barnlös 1792-03-03 på Hovsta. Gift 1785-10-16 Åkerby med friherrinnan Ulrika Eleonora Wrangel af Sauss i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1793-09-22 på Åkerby med majoren, friherre Jakob Otto Cronstedt, född 1766, död 1828), född 1768-03-01, död 1829-06-18 Friggesby, dotter av generalmajoren Fredrik Ulrik Wrangel, friherre Wrangel af Sauss, och hans 2:a fru, friherrinnan Brita Eleonora Barnekow.
 • Ebba Maria, född 1747-08-02, död 1747-11-24.
 • Hedvig Margareta, född 1748-10-06, död 1749-03-15 på Hovsta och begraven 1749-03-17.

TAB 3

Johan Adolf (son av Gustaf Adolf, Tab. 2), till Kåreholm i Rönö kapellförsamling, Östergötlands län. Född 1729-04-08. Student i Uppsala 1745-10-10. Volontär vid livregementet till häst 1746. Korpral vid livregementet till häst 1747-12-16. Kornett 1750-02-13. Löjtnant 1759-08-14. Ryttmästare 1765-03-18. RSO 1767-11-23. Avsked 1769-05-30. Död 1770-02-18 på Kåreholm. Han kommenderades 1757 till kriget i Pommern och blev 1757 adjutant hos generallöjtnanten, friherre Åkerhielm. Gift 1760-06-18 med friherrinnan Fredrika Eleonora Örnfelt, född 1741-03-29 i Stockholm, död i Stockholm 1810-04-05 dotter av kammarherren friherre Henrik Teodor ömtelt, nr 165, och friherrinnan Görvel Charlotta Horn af Rantzien.

Barn:

 • Catharina Charlotta, född 1761-07-26, död 1820-01-29 i Stockholm. Gift 1:o 1786-10-14 i Sånga socken, Stockholms län med stadskassören i Stockholm Ludvig Neijber, född 1762, död 1796. Gift 2:o 1801 med kammarskrivaren Erik Kihlbom, död 1812.
 • Gustaf Teodor, född 1763-06-11 i Kumla socken, Örebro län, död i Kumla socken 1765-06-08.
 • Gustaf Adolf, född 1765-06-11 i Kumla socken. Fänrik vid Åbo läns regemente 1777-05-05. Löjtnant vid Upplands regemente 1785-05-18. Transporterad till änkedrottningens livregemente 1787-05-20. RSO 1790-05-06. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1791-04-24. Död ogift 1792-05-08 i Stockholm.
 • Henrik Fredrik, född 1766-12-22. Korpral vid livregementets kyrassiärer 1778-06-24. Kornett vid livregementets kyrassiärer 1783-03-19. Löjtnant 1792-10-11. Ryttmästare i armén 1794-06-16 och vid regementet 1802-12-09. RSO 1810-05-04. Avsked 1812-01-07. Död ogift 1824-10-15 i Uppsala.
 • Evert Göran, född 1769-06-13 på Kåreholm, död på Kåreholm 1774-07-26.

TAB 4

Filip (son av Evert Johan Meijer, adlad von Meijerhelm, Tab. 1), född 1696-03-31 Bejby. Fänrik vid halländska utskrivningsinfanteriregementet 1712-05-19. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1713-01-15. Fången 1713-05-16 vid Tönningen . Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1716-04-06. Ordonnans vid livskvadronen 1718-10-09. Avsked med ryttmästares karaktär 1721-11-04. Död 1739-06-14 Grönö och begraven 1739-06-21. Gift 1719-06-16 på Grönö med grevinnan Hedvig Sofia Nieroth, död före 1750-09-00, dotter av kunglig rådet och presidenten Carl Nieroth, naturaliserad, friherre och greve Nieroth, och friherrinnan Christina Margareta Horn af Marienborg.

Barn:

 • Carl Eberhard, född 1720. Ryttmästare. Död 1798. Se Tab. 5
 • Gustaf Reinhold, född 1721-08-13 på Grönö. Page vid kungliga hovet (SAB.) 1740-03-12. Rustmästare vid Kronobergs regemente. Avskedad. Död ogift 1778 i Västmanland.
 • Catharina Sofia, född 1724-08-08 på Grönö, levde 1766-04-00. Gift 1762-10-14 i Torshälla med borgaren och handelsmannen i Torshälla, Nils Groth.
 • Bengt Filip, född 1725-08-07 på Grönö, död på Grönö 1725-08-00, och begraven 1725-08-13 i Björskogs socken.
 • Bengt Henrik, född tvilling 1726-10-14 på Grönö, död på Grönö 1728-04-29, och begraven 1728-05-02.
 • Alexander, född tvilling 1726-10-14 på Grönö, död på Grönö 1728-01-01 och begraven 1728-01-04.
 • Hedvig Ulrika, född 1727-10-29 på Grönö, död på Grönö 1728-01-01 och begraven 1728-01-04.
 • Filip Georg, född 1729-01-12 på Grönö. Page. Död 1738-10-00 på Grönö och begraven 1738-10-00.
 • Adolf Christiern, född 1732-02-27 på Grönö. Död på Grönö 1732-07-16 och begraven 1732-07-21.

TAB 5

Carl Eberhard (son av Filip, Tab. 4), född 1720. Ryttare vid livregementet till häst 1736-05-16. Korpral vid livregementet till häst 1740-06-30. Kornett 1749-05-09. Löjtnant 1758-08-07. Ryttmästare 1764-05-02. Avsked. Död 1798-01-21 i Köping. Han bevistade finska och pommerska krigen på 1740- och 1750-talen, det senare till 1761. Gift 1:o 1748-05-26 Vingsleör med Christina Johanna Kanterberg, född 1730-04-16 på Vingsleör, dotter av häradshövdingen Johan Kanterberg, och Maria Brita Wattrang. Gift 2:o 1770-05-01 i Stockholm med Anna Margareta Holm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med aktuarien Lago Lundén), född 1720, död 1804-04-17 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Hedvig Maria, född 1749-01-28 på Vingsleör.
 • 1. Gustaf Evert, född 1750-05-10 Brandsta. Volontär 1763. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente 1765-08-02. Avsked 1777-02-05.
 • 1. Carl Otto, född 1751-09-04 på Brandsta, död på Brandsta 1751-09-21.
 • 1. Carl Adolf, född 1753-01-18 Kalltorp, död på Kalltorp 1753-06-17. [(Köpings kyrkoarkiv.)]
 • 1. Adolf Melker, född 1754-04-27 på Kalltorp, död 1754-06-08. [(Köpings kyrkoarkiv.)]
 • 1. Christina Jakobina, född 1755-09-17 på Kalltorp (Köpings kyrkoarkiv.), död 1833-02-11 i Stockholm. Gift 1782-12-26 med kornetten Carl Gustaf Gyllenram, född 1745, död 1812.
 • 1. En dödfödd dotter 1756-10-23, på Kalltorp. [(Köpings kyrkoarkiv.)]
 • 1. En dödfödd dotter 1757-11-16 på Kalltorp. [(Köpings kyrkoarkiv.)]

TAB 6

Alexander (son av Evert Johan Meijer, adlad von Meijerhelm, Tab. 1), född 1702-05-11. Page hos konungen 1720-05-25. Ryttare vid livregementet till häst med korprals karaktär 1725-06-28. Kvartermästares karaktär 1726-07-10. Kornett vid livregementet till häst 1737-12-02. Löjtnant vid livregementet till häst 1742-07-08. Ryttmästare 1747-12-08. RSO 1751-12-04. Avsked 1761-05-05. Död 1788-06-08 på sin egendom Hammar i Askers socken, Örebro län och begraven 1788-07-11 i Sköllersta socken, Örebro län. Han bevistade bl a pommerska kriget. Gift 1740-05-06 med Hedvig Åkerhielm, född 1717-08-06, död 1807-04-29 på Hammar, dotter av bergsrådet Jakob Hertzen, adlad och adopterad Åkerhielm, och Elisabet de Besche.

Barn:

 • Elisabet Beata, född 1741-02-20 Ullavi Gift 1769-03-19 på Hammar med kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente, majoren, RSO, Bengt Daniel Nieroth, född 1727 i Visnums socken, Värmlands län, död 1801-01-22 i Örebro, av samma släkt som adliga ätterna Nieroth, nr 564, och Gyllennieroth.
 • Catharina Hedvig, född 1742-01-26 på Ullavi, död 1742-09-29.
 • Evert Alexander, född 1743-02-17 på Ullavi. Antagen i krigstjänst 1754-09-23. Förare 1761-08-01. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1764-12-07. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1776-05-01. Avsked 1776-11-13. Död ogift 1811-01-26 i Örebro.
 • Lovisa Ulrika, född 1745-01-19 på Ullavi, död ogift 1815-02-09 i Stockholm.
 • Gustaf Adolf, född 1746-01-10 i Sköllersta socken. Volontär vid livregementet till häst 1766-04-01. Sekundkorpral vid livregementet till häst 1766-09-12. Livdrabant 1769-01-25. Löjtnant i armén 1775-07-05. Kapten i armén 1789-03-20. Avsked 1797-07-05. Död ogift 1807-03-17 på Hammar och begraven i Åkerhielmska graven i Almby kyrka, Örebro län.
 • Hedvig Charlotta, född 1747-01-26, död ogift 1811-11-16 i Stockholm.
 • Conrad Vilhelm, född 1748-01-26 Tynninge. Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1767-08-30. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1772-12-02. Fänrik 1776-05-01. Genom byte transporterad till arméns flotta 1785-09-27. Avsked 1785-12-14. Löjtnants karaktär. Död ogift 1808-02-27 (02-21) på sin gård Telle i Hardemo socken, Örebro län.
 • Carl Fredrik, född 1749. Löjtnant. Död 1812. Se Tab. 7
 • Jakob Axel, född 1750-03-21, död 1750-04-23.
 • Catharina Fredrika, född 1751-03-31, död 1751-10-05.
 • Erik Göran, född 1752-06-05 i Örebro. Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1772-12-22. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1780-07-07. Avsked 1782-11-07. Död ogift 1823-03-07 Folkesboda
 • Catharina Gustava, född 1753-08-26, död ogift 1773-08-25 på Hammar.
 • Eva Juliana, född 1754-12-25, död 1762-10-31.
 • Eleonora Fredrika, född 1756-03-01, död 1756-10-31.
 • Agneta Eleonora, född 1759-04-01, död 1762-04-24.
 • Jakob Adam, född 1761-11-06. Antagen i krigstjänst 1779. Livdrabant 1786-04-24. Löjtnants fullmakt 1796-12-05. Löjtnant i armén 1797-07-05. Avsked 1805-11-04. Död ogift 1834-12-17 i Stockholm.

TAB 7

Carl Fredrik (son av Alexander, Tab. 6). Född 1749-01-13 Tynninge. Antagen i krigstjänst 1766-10-12. Furir 1769-01-18. Förare 1776-02-26. Kornett 1777-12-10. Livdrabant 1777-12-10. Löjtnant i armén 1789-05-20. Avsked 1794-12-19. Död 1812-11-13 i södra gården i Ekeby by och socken, Örebro län. Gift 1809-03-16 i Ekeby kyrka med sin kusins dotter Margareta Lovisa Åkerhielm, född 1779-04-20 i Ekeby by, död i Ekeby by 1868-03-23, dotter av korpralen Abraham Ulrik Åkerhielm, och Brita Margareta Strandlund.

Barn:

 • Carl Erik, född 1810-03-13 i Ekeby by. Ägde Södragården i Ekeby by. Trädgårdsmästare. Död ogift 1869-02-21 på Södragården och utgick ätten med honom.
 • Fredrik Miles, född 1812. Kapten. Död 1851. Se Tab. 8

TAB 8

Fredrik Miles (son av Carl Fredrik, Tab. 7), född posthumus 1812-12-22 i Ekeby by. Kadett vid Karlberg 1828-03-01. Utexaminerad (Hc.) 1832-02-28. Fänrik vid Värmlands regemente 1832-03-10. Löjtnant vid Värmlands regemente 1836-06-11. Kapten 1845-04-10. Död 1851-03-01 i Stockholm. Ägde Hammarsten i Grums socken, Värmlands län. Gift 1839-12-29 Sörby med friherrinnan Gustava Fredrika Sidonia Djurklou, född 1816-06-09 på Sörby, död 1862-12-03 i Karlstad, dotter av kaptenen, friherre Gabriel Djurklou, och friherrinnan Christina Maria Silfverschiöld

Barn:

 • Christina Gustava Fredrika, född 1840-10-27 i Karlstad. Hovfröken hos drottning Lovisa 1859-08-05. Död 1875-06-16 på Gåsevadholm i Tölö socken, Hallands län. Gift 1862-09-11 i Stockholm med kabinettskammarherren, friherre Carl Otto Silfverschiöld, i hans 2:a gifte, född 1827, död 1879.
 • Charlotta Augusta Sofia Magdalena, född 1842-03-18, död 1874-12-20 på Gåsevadholm.
 • Anna Maria, född 1845-03-17, död 1846-08-11 på Hammarsten.
 • Ulrika Natalia Teresia, född 1846-09-01 på Hammarsten. Var en tid föreståndarinna för arbetshemmet för kvinnor i Stockholm. Död 1922-02-22 i Paris. Gift 1870-04-06 med sekreteraren i evangeliska allanseus svenska avdelning Carl August Andersson-Meijerhelm, född 1844-07-20 Siggebohyttan, död 1912-11-23 i Paris.
 • 5

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: