:

Af Sillén nr 2001

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Sillén NR 2001

Adlad 1770-01-23, introd. 1773.

Sillén A200100.png

TAB 1

Johannes Laurentii Sillenius, (son av en skattebonde på Sille gård i Västerljungs socken, Söd.). Student i Åbo 1669, i Lund 1671-08-17 och i Uppsala 1673-09-13. 'Reste sedan 1676 och 1677 utrikes såsom hovmästare hos Chrisman Lillie, varom hans efterlämnade handskrivna resebeskrivning, som hos ätten förvaras, intygar. Nedsatte sig efter hemkomsten på Brottninge rusthåll i nämnda provins, där han dog i början av 1690-talet.' Gift på 1680-talet med N. N. Persdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bokhållaren N. N. Lund), dotter av rådmannen i Nyköping Per Carlsson och Elisabet Rehnberg.

Barn:

 • Carl Silléen, född 1689-05-05. Foderherre vid artilleriet 1710-01-29. Underofficer därst. s. å. 20/2. Tygvaktare vid skånska fältstaten s. å. 9/7. Överstallmästare vid artilleriet 1713-04-14. Kapten därst. 1715-03-31. Kapten vid artilleriet i Göteborg 1719-05-27 och sedan vid artilleriet i Kalmar. Major och tygmästare vid Stockholms artilleristat 1738-10-21. Död 1743-02-19 i Stockholm. 'Han blev 1715 i den hårda drabbningen vid Stresow på Rügen blesserad samt vid Stralsunds övergång fången hos danskarna, men befriade sig själv och hemkom 1716-06-00. Bevistade även 1718 års fälttåg i Norge. Fick 1734-05-05 av konung Fredrik öppen resolution om adelskap och 1737-09-26 adl. privilegier för sig och efterkommande, dock utan sköldemärke.' Gift 1716 med Catharina Moséen, född 1686-12-23, död 1741-09-15, dotter av kyrkoherden i Andrarums pastorat av Lunds stift Lars Mosenius och Anna Stridsberg.

Barn:

 • Carl Gustaf Silléen, adlad af Sillén, född 1721. Kapten. Död 1775. Se Tab. 2.
 • Lars Silléen, adlad af Sillén, född 1722. Major. Död 1801. Se Tab. 3.
 • Georg Vilhelm Silléen, adlad af Sillén, född 1724. Kansliråd. Död 1794. Se Tab. 23.

TAB 2

Carl Gustaf Silléen, adlad af Silleén, (son av Carl Silléen, Tab. 1), född 1721-03-30. Lärkonstapel vid artilleriet 1735. Konstapel därst. 1739. Sergeant 1740-04-05. Styckjunkare 1741. Underlöjtnant 1743-06-01. Löjtnant 1754-12-30. Kaptens avsked 1757. Adlad 1770-01-23 jämte sina bröder samt 1773-01-23 begåvad med sköldebrev och namnet af Sillén (introd. sistnämnda år under nr 2001). Död 1775-09-18 på Borgholms kungsladugård på Öland och begraven s. å. 18/11, utan att efterlämna söner och slöt således själv sin adl. ättegren. 'Han var en bekant uppodlare, först i Kalmar län och sedan på Öland, där han hade kungsgården Borgholm på arrende.' Gift 1:o 1762-03-03 på Borgholms kungsladugård med sin hushållerska Margareta Sofia Blom, född 1729-01-13, död 1762-03-00 på Borgholms kungsladugård och begraven s. å. 26/3. Dotter av en styckjunkare Blom. Gift 2:o 1764-04-01 Danerum med Christina Elisabet Carlborg.

Barn:

 • 1. Ulrika, född 1759-08-23 på Borgholms kungsladugård, död där 1791-10-01 och begraven s. å. 14/10. Gift 1775-12-26 på nämnda ställe med kaptenen Anders Magnus Klingspor, i hans 1:a gifte, född 1745, död 1810.
 • 1. Carolina, född 1761-06-08 på Borgholms kungsladugård, död änka. Gift 1786-06-25 Ryda med majoren vid amiralitetet, RSO, Nils Gustaf Monthan.
 • 1. Carl, född 1762-03-02 (1/3) på Borgholms kungsgård, död s. å. åtta dagar gammal och begraven s. å. 14/3.
 • 1. Sofia, född 1762-03-02 (1/3) på Borgholms kungsgård, död s. å. åtta dagar gammal och begraven s. å. 14/3.

TAB 3

Lars Silléen, adlad af Sillén, (son av Carl Silléen, Tab. 1), född 1722-02-06. Lärkonstapel vid artilleriet 1739-07-05. Konstapel därst. 1740-06-26. Styckjunkare 1741-08-24. Underlöjtnant 1747-03-10. Löjtnant 1755-10-04. Kapten vid artilleriet i Göteborg 1762-05-26. Kapten vid artilleriet i Vaxholm 1768 och vid artilleriet i Göteborg s. å. 8/8. Adlad 1770-01-23 jämte sina bröder samt 1773-01-23 begåvad med adelsbrev och namnet af Sillén (introd. sistnämnda år under nr 2001). Avsked med majors karaktär 1773-04-22. Död 1801-05-22 på sin gård Åkerlänna i Bälinge socken, Uppsala län. 'Han förordnades 1751 att hålla publika föreläsningar för underofficerare och konstaplar vid artilleribataljonen på Gotland. Deltog i sjuåriga pommerska kriget och var därunder bland annat tjänstgörande vid avantgardet av Wrangelska grenadjärbataljonen samt bidrog med tvenne trepundiga kanoner till fientliga arméns fördrivande ur svenska Pommern. Bevistade för ätten riksdagen i Gävle 1792.' Gift 1769-05-14 Eka med Anna Elisabet (de) Brenner, född 1747-04-04, död 1802-11-30 på Åkerlänna, dotter av lagmannen Carl (de) Brenner, och Hedvig Eleonora König.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1770. Överstelöjtnant. Död 1841. Se Tab. 4.
 • Hedvig Catharina, född 1771-07-26, död 1836-09-22. Gift 1816-06-03 med kassören vid Utö gruvor i Södermanlands skärgård Johan Abraham Crug, född 1761-09-26 i Nora.
 • Georg Axel, född 1772. Krigsråd. Död 1858. Se Tab. 5
 • Erik Julius, född 1775-10-02. Bataljonsfältskår vid arméns flottas stockholmseskader. Död ogift 1804-06-11 i Stockholm.
 • Per Vilhelm, född 1778. Hovkamrerare. Död 1821. Se Tab. 18
 • Charlotta Eleonora, född 1781-02-08 på Åkerlänna, död s. å. 11/11.
 • Lars'' Gabriel, född 1782. Statskommissarie. Död 1868. Se Tab. 19.
 • Johan Fredrik, född 1785-02-02, död 1786-03-07 på Åkerlänna.
 • Anna Charlotta, född 1787-01-26 på Åkerlänna. Stiftsjungfru. Död ogift 1814-11-03 i Stockholm.

TAB 4

Carl Gustaf, (son av Lars Silléen, adlad af Sillén, Tab. 3), född 1770-07-18 i Göteborg. Volontär vid artilleriet 1773-04-12. Rustmästare vid Upplands regemente 1787-02-27. Furir därst. 1789-03-31. Fick 1790 SMts. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 22/7. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1800-11-03. Chef för 1. kompaniet vid Upplands lantvärnsbataljon 1808-04-17. GMtf 1809-02-09. Ryttmästare vid adelsfaneregementet s. å. 26/6. Major i armén 1813-01-26. RSO 1815-01-28. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1818-05-11. Död 1841-11-19 i Uppsala. 'Han bevistade finska kriget 1788–90 och därunder landstigningen vid Brackila och anfallet på Fredrikshamn, anfallen och övergången vid Abborfors, träffningen vid Suttula och intagandet av Högfors samt de båda sjöslagen i Svensksund m.m. Var även med i Finland 1808 och 1809, då han vid Lemo udde nära Åbo fick en svår blessyr genom bröstet av en muskötkula.' Gift 1808-01-28 i Skuttunge prästgård Uppsala län med Ulrika Christina Ahlström, född 1771-05-25, död 1827-05-24 Gunnarsgård

Barn:

 • Carolina, född 1808-09-13, död 1809-04-21.

TAB 5

Georg Axel (son av Lars Silléen, adlad af Sillén, Tab. 3), född 1772-12-06. Extra ordinarie kammarskrivare i artillerikontoret i krigskollegium 1795-06-09. Kammarskrivare i fortifikationsavräkningskontoret 1796-07-28. Kammarförvant 1802-12-21. Kamrerares titel 1812-01-13. Kamrerare i militieindelningskontoret i samma kollegium s. å. 4/4. Krigsråds titel 1839-03-22. Avsked 1840-05-15. Död 1858-06-26 i Stockholm. Gift 1804-10-14, Dammen med sin kusin Sofia Dorotea Brandberg, född 1778-12-18 i Falun, död 1861-05-12 i Stockholm, dotter av bergsrådmannen i Falun och gruvrättsnotarien Anders Antonsson Brandberg (av samma släkt som adl. ätten Cederberg) och Eva (de) Brenner.

Barn:

 • Axel Vilhelm, född 1805-09-03, död 1806-11-17 i Stockholm.
 • Eva Elisabet, född 1807-04-16, död 1808-09-20 i Stockholm.
 • Johan Georg, född 1808-05-08. Student i Uppsala 1825. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarrätten. Extra ordinarie landskanslist i Stockholms län 1835-08-14. Extra ordinarie kammarskrivare i arméns pensionskassa 1836-11-07. T. f. kronofogde. Död ogift 1843-12-14 i Nyköping.
 • Augusta Sofia, född 1809-04-23. Stiftsjungfru. Död 1815-01-08 i Stockholm.
 • Lars August, född 1811. Underlöjtnant. Död 1893. Se Tab. 6.
 • Carl Ferdinand, född 1813-04-03, död s. å. 3/8.
 • Dorotea Eleonora (Dora), född 1814-08-07 i Stockholm, död ogift 1901-05-04 i nämnda stad.
 • Gustaf Otto Probus, född 1817. Landssekreterare. Död 1859. Se Tab. 8.
 • Josef Julius, född 1819. Major. Död 1898. Se Tab. 15
 • Claes Teodor, född 1821-06-11 i Stockholm, död ogift 1844-02-06 i nämnda stad.
 • Josefina Axelina (Fina), född 1823-05-09 i Stockholm, död ogift 1901-04-28 i nämnda stad.
 • Knut Vilhelm, född 1826-10-31 i Stockholm, död där 1827-03-02.

TAB 6

Lars August, (son av Georg Axel, Tab. 5), född 1811-12-08 i Stockholm. Sergeant vid 2. livgardet 1831-05-19. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1833-08-24. Avsked 1836-07-27. Död 1893-01-05 på sin egendom Fanby i Sundsjö socken, Jämtlands län. Gift 1836-07-24 med Brita Christina Falkenström, född 1807-07-12, död 1886-06-12 på Fanby.

Barn:

 • Georg August, född 1837. Jägmästare. Död 1871. Se Tab. 7.

TAB 7

Georg August (son av Lars August, Tab. 6), född 1837-02-22 Fanby. Elev vid skogsinstitutet 1857. Utexaminerad 1859. Extra överjägare i Gävleborgs län 1860-07-20. Överjägare i nämnda län 1866-07-13. Jägmästare i södra Hälsinglands revir 1869-12-10. Död 1871-04-27 Hamre. Gift 1866-08-12 på kyrkoherdebostället i Alfta socken, Gävleborgs län med Helena Fredrika Sofia Oldberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1874-04-28 i Grisslehamn med stationsinspektoren vid Stockholms östra station, trafikchefen Per Gustaf Hawerman, i hans 1:a gifte [gift 2:o med Ellen Theresia Vångström], född 1845-01-06, död 1905-07-17 i Stockholm), född 1844-03-15 i Uppsala, död 1877-12-25 Strömsholm, dotter av prosten Anders Oldberg och Fredrika Öhrströmer.

Barn:

 • Gustaf Teodor, född 1867-06-08 på Hamre. Anställd i handelsflottan. Död 1888-06-21 i Arendal i Norge.
 • Signe Helena Christina, född 1869-08-02 på Hamre. Gift 1893-08-24 Västanå med landsfiskalen i Alfta distrikt av södra Hälsinglands fögderi Carl Ossian Jost von Kiöhling, född 1861-01-20 Kronbacka. Död 1939.

TAB 8

Gustaf Otto Probus, (son av Georg Axel, Tab. 5), född 1817-01-04 i Stockholm. Student i Uppsala 1836. Hovrättsexamen 1839-05-31. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 19/12. Vice notarie därst. 1841-09-28. Vice häradshövding 1843-12-21. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1849-05-23. Landssekreterare i Stockholms län 1851-03-28. Död 1859-10-27 på Stora Frösunda i Solna socken, Stockholms län. Gift 1850-11-30 i Stockholm med Oktavia Vilhelmina Helin, född 1831-12-06 i nämnda stad, död där 1914-11-25 Hedvig Eleonora förs. ]], dotter av tobaksfabrikören Petter Helin och Maria Elisabet Lindberg.

Barn:

 • Sofia Elisabet, född 1851-12-22 i Stockholm. Stiftsjungfru. Genomgick seminarium för lärarinnor i Stockholm 1868–1870. Lärarinna vid Skara högre skola för kvinnlig ungdom 1884. Död ogift 1920-12-22 i Stockholm. Engelbrekts förs.,.
 • Hildur Maria, född 1853-06-06 i Stockholm. Stiftsjungfru. Anställd hos aktiebolag Stockholms tjänstemannasparkassa 1881. Kassakontrollant vid nämnda sparkassa 1883. Kassör hos aktiebolag Nordiska kreditbankens avdelningskontor i Stockholm. Död ogift 1908-08-12 i nämnda stad. Engelbrekts förs.,.
 • Axel Probus, född 1856. Lantbrukare. Död 1896. Se Tab. 9.
 • Herman Gustaf, född 1857. Kommendörkapten. Död 1908. Se Tab. 13.

TAB 9

Axel Probus, (son av Gustaf Otto Probus, Tab. 8), född 1856-01-12 i Stockholm. Lantbrukselev vid Hammar i Västerhaninge socken, Stockholms län 1873–1874. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1874. Utexaminerad 1876. Elev vid Trystorp i Viby socken, Örebro län 1876–1878. Inspektor vid Torp under Trystorp 1878–1879. Död 1896-12-28 i Uppsala. Arrenderade Gryt i Västerhaninge socken, Stockholms län 1880–1882, Högsätter i Stjärnorps socken, Östergötlands län 1882–1890 samt Almarestäket i Stockholms-Näs socken, Uppsala län 1891–1893. Gift 1884-06-17 i Hedvigs förs. ]] med Anna Carolina Sebardt, född 1858-03-11 i Norrköping Hedvigs förs. , Östergötlands län, död 1940-12-10 i Stockholm (Engelbrekts förs., Stockholm. db nr. 293), dotter av rådmannen i Norrköping Johan Vilhelm Sebardt och Carolina Maria Nyberg.

Barn:

 • Elsa Maria, född 1885-04-27 på Högsätter. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1906-02-28 i Stockholm med generalkonsuln för Mexiko RVO, Carl Herman Heurlin, född 1864-01-25 i Stockholm, död 1912-06-26 på Saltsjöbaden. Gift 2:o 1916-03-20 med överstelöjtnanten i armén, kaptenen i Kronobergs reg:s reserv, RSO, RVO, Carl Henrik Erik Magnus Henning Kreüger, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1871-08-10 i Stockholm.
 • Gerda Anna Oktavia, född 1887-01-01 på Högsätter. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1907-02-12 i Stockholm med löjtnanten vid livregementets grenadjärer Johan Gustaf Malte Bergenstierna född 1884-06-26 i Stockholm, död 1916-08-21 i Örebro. Gift 2:o 1919-02-03 med överstelöjtnanten vid livregementets grenadjärer, RSO, RVO, Otto Emil Hällberger, född 1879-10-04 i Skellefteå.
 • Robert Axelsson, född 1891. Kammarskrivare. Se Tab. 12

TAB 10

Gunnar Vilhelm Probus, (son av Axel Probus, Tab. 9), född 1888-10-16 Högsäter, Ög. Huvudman 1896. Mogenhetsexamen 1908-05-20. Volontär vid livregementets grenadjärer s. å. 30/5. Officersexamen 1910-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1914-12-23. Regementsadjutant 1917–1920. Kapten i regementet 1925-12-04. Stadsfullmäktig i Örebro 1926–1927. Adjutant vid krigsskolan 1927-05-27. Kapten vid regementet s. å. 27/6 fr.o.m. 1928-01-01. RSO 1931-06-06. Major i armén 1934-12-14. Major vid Södra skånska inf. regementet 1935-03-22 fr.o.m. s.å. sept. 9. Överstelöjtnant därst. 1938-05-13 fr.o.m. s.å. juli 1. Överste å arméns reservstat, första arméfördelningen 1941-10-01. Försvarsområdesbefälhavare i Malmö försvarsområde 1942-10-01. Entledigad från denna befattning 1946-10-01. Gift 1914-08-09 i Örebro med grevinnan Hedvig Augusta Charlotta Hamilton, född 1893-09-27 Ekebyholm. Dotter av översten greve Hugo Jakob Hamilton och Marianne Hegardt.

Barn:

 • Hedvig Anne-Marie, född 1915-12-01 i Örebro, norra förs. liksom syskonen. Gift 1940-08-24 i Ystad (Ystads stadsförs. vb nr 53.) med löjtnanten vid norra skånska inf. regementet Harald Folke Hugo Winberg. född 1910-05-17
 • Hedvig Dagmar, född 1922-09-08 i Örebro. Gift 1942-10-24 i S:t Petri kyrka i Malmö (S:t Petri förs., vd nr 300) med löjtnanten vid flottan Jan Axel Robert Fischerström. född 1915-07-27 i Umeå S. förs.

TAB 11

Gustaf Ivar Axelsson, (son av Axel Probus, Tab. 9), född 1890-02-28 i Norrköping. Mogenhetsexamen 1909-05-17. Volontär vid Södermanlands regemente s. å. 30/5. Volontär vid livregementets grenadjärer s. å. 12/10. Korpral 1910-05-18. Distinktionskorpral s. å. 1/10. Elev vid krigsskolan s. å. 17/10. Fanjunkare 1911-09-15. Utexaminerad s. å. 20/10. Underlöjtnant vid regementet s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1915-07-23. Kapten i regementet 1926-12-03 och vid regementet 1927-06-27. Adjutant hos kronprinsen s. å. FinlSkFK. Lärare vid infanteriskjutskolan 1928. GVJmt s. å. 16/6. RDDO 1928-10-19. RSO 1932-06-06. SM. SkytteRM. Major i armén 1935-06-12, förordnad major vid livregementet 1936-06-12, major i regementet 1936-10-09, Major vid regementet 1937-06-30. RVO 1kl 1938-06-06. Överstelöjtnant vid Övre Norrlands trupper 1940-07-01, Överste i armén 1942-07-18. Försvarsområdesbefälhavare i Örebro försvarsområde 1942-10-01 samt från s.d afsked från Övre Norrlands trupper. Gift 1914-01-10 i Stockholm med Gunla Calla Sofia (Gull) Hasselrot, född 1893-03-03. Dotter av Bernt Fridolf Engelbrekt Hasselrot och Gunhild Sofia Lillienroth.

Barn:

 • Gunilla Calla Viktoria Elisabet Ivarsdotter, född 1915-06-05 i Stockholm (Södra förs., Örebro, fb). Stiftsjungfru. Död 1920-12-03 i Örebro södra förs..
 • Birgitta Anna Ivarsdotter, född 1919-09-20 i Örebro södra förs.. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1940-06-30 i Almby kyrka Ör. (Olaus Petri förs., Örebro vb nr 95) med löjtnanten vid livregementets grenadjärer Claes Robert Herman Vidarsson Egnell, från vilken hon blev skild gm Stockholms RR:s utslag 1944-02-24, född 1916-01-29. Gift 2:o 1944-04-10 i Bromma kyrka (L.e.St.Essingens kbfd av Bromma förs., Stockholm, vb nr 21) med direktören Einar Vidar Hellstadius i hans 2:a gifte, från vilken hon blev skild.

TAB 12

Robert Axelsson, (son av Axel Probus, Tab. 9), född 1891-11-04 i Stockholms-Näs' socken, Stockholms län. Studentexamen i 1911-05-13. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1912-07-17. Kammarskrivare vid tullkammarkontoret i Stockholm 1922-12-28 fr.o.m. 1923-01-01. Revisor i Generaltullstyrelsens revisionsavdelning 1938-08-27. Äg. villa i Saltsjö-Duvnäs i Sicklaö socken, Stockholms län. Död 1943-09-30 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs., Stockholm. db nr 180). Gift 1921-03-16 i Gustav Adolfskyrkan i Stockholm, Oscars förs.,med Thelma Carolina Sandberg, född 1893-05-20 i Bureå förs. , Västerbottens län. Dotter av disponenten Georg Sandberg och Ida Marklund.

Barn:

 • Gustaf Robson, född 1922-03-05 i Oscars förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1941-05-16.
 • Jan Robson, född 1923-10-27 i Saltsjö-Duvnäs, Nacka förs, Stockholm (fb nr 117). Studentexamen i 1943-05-04.
 • Anna'' Christina Robsdotter, född 1928-07-24 i Saltsjö-Duvnäs, Nacka förs, Stockholm (fb nr 65).

TAB 13

Herman Gustaf, (son av Gustaf Otto Probus, Tab. 8), född 1857-05-20 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan 1870. Utexaminerad 1876. Underlöjtnant vid flottan s. å. 11/10. Löjtnant därst. 1881-04-22. Kapten 1888-08-29. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom lönlös i flottan 1891-05-11. Erhöll tillstånd att åter inträda på stat i flottan 1892-01-22. L et A 1894. RDDO s. å. 10/9. OffRumStjO 1896. RSO s. å. 1/12. Kommissarie för flottans utställning vid konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Kommendörkapten av 2. graden s. å. 26/11. Och av 1. graden 1901-12-30. Död 1908-12-29 i Stockholm, Skeppsholms förs.. Känd såsom marinmålare. Bland hans tavlor märkas: Västkustbilder, Forcera, FIottparad i Kiel, Kaiseradler, Stockholms redd. Inloppet till Havre, Stridsskjutning m. fl. Gift 1881-11-02 i Stockholm med Adéle Anna Viktoria Björklund, född 1859-01-08 i nämnda stad. död 1945-03-27 i Stockholm (Skeppsh. db nr 14) dotter av tapetfabrikören Ludvig Viktor Hjalmar Björklund och Anna Meissner.

Barn:

 • Gösta Hermansson, född 1882-08-20 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan. Underlöjtnant vid flottan 1905-08-18. Löjtnant därst. 1907-08-31. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom lönlös i flottan 1909-04-16. Tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i flottans reserv 1911-04-21. Kapten därst. 1916-09-18. ÖRKHt 2kl med krigsdek. 1925. Gift med Marta Chatarina Apollonia Granfelt född 1889-02-01 i Stockholm. Dotter av sergeanten Fredrik Granfelt och hans hustru Maria Chatarina Sandberg.
 • Marianne Viktoria, född 1884-02-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1903-10-22 i Fredrikskyrkan i Karlskrona med kommendörkaptenen av 1. graden i flottans reserv RSO, GMbg, m.m., Karl Norén, född 1873-08-10 i Ljusne i Söderala socken, Gävleborgs län.
 • Ebba Anna, född 1885-10-28 i Stockholm i Skeppsholms förs. Stiftsjungfru. Bibliotekstjänsteman.

TAB 14

Josef Otto, (son av Gustaf Otto Probus, Tab. 8), född 1859-07-02 på Stora Frösunda i Solna socken, Stockholms län. Elev vid teknologiska institutet 1876-09-01. Mogenhetsexamen 1878-05-25. Volontär vid pontoniärbataljonen s. å. 3/6. Avsked 1879-03-12. Volontär vid Västgötadals regemente s. å. 31/3. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7 utexaminerad 1880-11-01. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 26/11. Löjtnant därst. 1885-09-03. Chef för försäkringsaktiebolag Stars svenska avdelning 1890. Kapten vid Västgötadals regemente 1896-11-06. Verkst. direktör i försäkringsaktiebolag Heimdall 1900–1928. RSO 1901-11-30. Ordförande i Nya filharmoniska sällskapet i Stockholm 1903–1917. LetA 1907-12-01. Avsked 1909-07-02. Kammarherre 1911-05-08. KBadZLO2kl 1912. RNO 1920-06-06. KVO2kl 1925-06-06. RJohO s. å. Kompositör av piano- och orkestermusik. Gift 1889-09-09 i Lysekil med Ulrika Elisabet (Lisen) Strettenberg, född 1869-02-08 på Väse i Bro socken, Göteborgs och Bohus län, dotter av kaptenen Herman Strettenberg och Helena Sofia Hammar.

Barn:

 • Greta, född 1890-09-23 i Stockholm. Se Biografica. Gift 1917-05-14 i nämnda stad, Engelbrekts förs.,med före detta byråchefen i domänstyrelsen, KVO2kl, RNO, Otto Valdemar Roos, född 1864-10-08. död 1941.
 • Erik Herman, född 1892-04-06 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1911-05-18. Officersvolontär s. å. 1/6. Officersexamen 1913-12-20. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1916-10-06. Död ogift 1918-10-06 i Stockholm Engelbreks förs..
 • En son odöpt, född 1895-11-09 i Stockholm, död s. d.
 • Märta Elisabet, född 1898-01-01 i Stockholm. Gift 1927-11-29 i Engelbrekts kyrka i Stockholm med majoren Johan Erik Ribbing, född 1875.

TAB 15

Josef Julius, (son av Georg Axel, Tab. 5), född 1819-03-16 i Stockholm. Furir vid Västmanlands regemente 1837-03-28. Officersexamen 1839-02-28. Fanjunkare s. å. 20/6. Underlöjtnant i nämnda regemente s. å. 19/7 och vid regementet s. å. 14/12. Löjtnant därst. 1845-04-30. Kapten i regementet 1856-07-01 och vid regementet 1858-01-19. Överbefälhavare för Köpings stads och Åkerbo härads skarpskytteförening 1862–1866-08-07. RSO 1865-01-28. Major i armén 1871-03-10. Avsked från regementet s. d. Avsked ur armén 1874-01-16. Död 1898-08-23 i Enköping. Ägde Skoftesta i Köpings landsförsamling Västmanlands län 1851–1892. Gift 1853-10-29 i sistnämnda stad med Hilda Fredrika Clara Upmark, född 1829-10-03 Hammar, död 1892-01-31 på Skoftesta, dotter av assessorn Frans Gustaf Upmark och Clara Margareta Sköldberg.

Barn:

 • Axel Julius, född 1854. Lektor. Död 1924. Se Tab. 16
 • Hilda Ellen, född 1856-08-29 på Skoftesta, död 1888-04-29 på Ljan vid Kristiania. Gift 1877-10-29 i Köping med norske kammarherren, RVO, RNS:tOO, OII:sJmt m. m., Christian Conrad Carl Ruge, född 1831-08-05 i Faabergs prästgård i Norge, död 1909-10-14 på Ljan.
 • Hildegard Clara Sofia, född 1858-10-16 på Skoftesta, död 1924-10-16 i Västerås (Irsta förs., Västm, db). Gift 1889-07-28 i Bro kyrka Västmanlands län med kyrkoherden i Irsta pastorat av Västerås stift Carl August Swenson, född 1848-05-29 Gustavsberg, död 1919-10-26 i Irsta prästgård.
 • Gustaf Josef, född 1861-01-03 och död 1862-09-14 på Skoftesta.

TAB 16

Axel Julius, (son av Josef Julius, Tab. 15), född 1854-09-05 på Skoftesta. Mogenhetsexamen i Västerås 1872-05-22. Student i Uppsala s. å. 18/9. Filosofie kandidat 1877-01-25 och filosofie licentiat 1879-05-30. Disp. för filosofie doktorsgraden 1880-12-01. Promov. filosofie doktor 1881-05-31. Docent i grekiska språket vid Uppsala universitet s. å. 6/2. Studerade såsom innehavare av nämnda universitets mindre resestipendium vid Leipzigs universitet 1881–1882. Vice lektor vid allmänna läroverket i Vänersborg 1883. Lektor i grekiska och latinska språken vid högre allmänna läroverket i Strängnäs s. å. 15/10. Avsked från docenturen s. å. RNO 1899-12-01. Avsked 1919-08-07. Död 1934-06-16 i Strängnäs. Gift 1883-07-12 i Köping med Vendela Terserus, född 1853-09-07 i Kungs-Barkarö prästgård Västmanlands län, död 1925-07-29 i Strängnäs, dotter av kyrkoherden Elof Engelbert Terserus och Edla Clementina Engvall.

Barn:

 • Märta, född 1884-05-13 i Himmeta prästgård Västmanlands län. Stiftsjungfru.
 • Valborg, född 1886-04-30 i Himmeta prästgård, död s. å. 25/11 i Strängnäs.
 • Axel Josef, född 1887-12-10 i Strängnäs. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1909. Utexaminerad 1911. Inspektor vid Hällevadsholm Göteborgs och Bohus län 1911. Ägde Eknäs i Ytterselö socken, Södermanlands län 1912–1916. Assistent vid Uppsala universitets egendomsförvaltning 1917.

TAB 17

Elof Josef, (son av Axel Julius, Tab. 16), född 1890-05-24 i Strängnäs. Studentexamen därst. 1909-06-16. Lantbrukspraktik vid olika egendomar 1909–1916. Arr. Salta säteri i Teda förs., Uppsala län sedan 1916. Ordförande i Teda sockens fattigvårdsstyrelse 1918. Kyrkovärd 1921. Ordförande i nämnda sockens kommunalstämma 1925. PatrSällsk stGM. Gift 1916-01-16 i Teda kyrka Upps. med Gunhild Marie-Louise Tiblin, född 1894-08-25 Salta, Upps., dotter av godsägaren Carl Ludvig Tiblin och Elvira Gunhild Charlotta Erlandsson.

Barn:

 • Märta Gunilla, född 1916-10-26 på Salta i Teda förs, Uppsala. Studentexamen i Strängnäs 1935-05-20. Gift 1939-06-08 i Teda kyrka o förs, Uppsala med Ernst Gerhard Oskar Zenker, född 1909-07-11 i Tyskland. Diplomingenjör.
 • Carl Erik Elof Terserus, född 1919-01-26 på Salta förs, Uppsala. Studentexamen. Student vid Uppsala universitet. Filosofie ämbetsexamen i Uppsala 1941-10-30. Filosofie licentiat examen vid Uppsala universitet
 • Per Ludvig Julius, född 1921-11-07 på Teda förs, Uppsala. Död 1937-09-19 i Uppsala (Teda förs:s, Upps., db nr 8).

TAB 18

Per Vilhelm, (son av Lars Silléen, adlad af Sillén, Tab. 3), född 1778-06-07 på Åkerlänna i Bälinge socken, Uppsala län. Arrendator av Jälla i Vaksala socken, Uppsala län. Hovkamrerares titel. Död 1821-01-04 i Uppsala. Gift 1808-10-23 på överstebostället Arnö i Övergrans socken, Uppsala län med Martina Westlind, född 1782-04-27, död 1854-03-24, dotter av kyrkoherden Jonas Westlind och Maria Christina Ramström.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1809-07-15, död 1810-06-23.
 • Anna'' Lovisa, född 1810-12-07 på Hacksta i likanämnd socken, Uppsala län, död ogift 1872-07-09 i Hedemora.
 • Martina Charlotta, född 1812-09-15 på Hacksta. Föreståndarinna för asylen för pauvres honteux i Stockholm 1879–1881. Död ogift 1899-04-26 i nämnda stad.
 • Carl Johan, född 1814-11-11, död 1820-04-30 på Jälla.
 • Emilia Sofia, född 1816-09-11 i Follingbo socken, Gotlands län. Död ogift 1886-12-12 i Hedemora.
 • Gustaf Emil, född 1819-05-14. Student i Uppsala 1837. Hovrättsexamen 1846-12-03. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Död ogift 1847-10-23 Gränby

TAB 19

Lars'' Gabriel, (son av Lars Silléen, adlad af Sillén, Tab. 3), född 1782-12-26 på Åkerlänna i Bälinge socken, Uppsala län. Student i Uppsala. Jur. examen därst. 1803-12-08. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 22/12. Extra ordinarie notarie därst. 1804-05-12. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 25/5. Ord. kanslist i krigskollegium 1805-05-03. Notarie 1808-02-18. T. f. notarie i instruktionsdepartementet 1809-09-04. T. f. kammarskrivare i husesynekontoret 1811-09-02. Kammarskrivare i krigsmanshuskontoret 1812-04-11. Vice advokatfiskal därst. 1814-02-14. Advokatfiskals karaktär 1815-02-23. Kamrerare i husesynskontoret 1823-09-23. Advokatfiskal i statskontoret 1829-12-29. Statskommissarie 1831. RNO 1836-07-04. Avsked 1848-03-31. Död 1868-01-17 i Stockholm. Gift 1811-10-10 i Stockholm med Anna Brita Molander, född 1786-03-21 i nämnda stad, död där 1823-08-23, dotter av stadsbokhållaren i Stockholm Henrik Bernhard Molander och Anna Elisabet Garneij.

Barn:

 • Filemon Rikard, född 1813-03-13 i Stockholm. Student i Uppsala 1830. Kansli- och hovrättsexamen. Kammarförvant i statskontoret. Död ogift 1842-04-14.
 • Viktor Julius, född 1814-02-22 i Stockholm. Studerande. Död 1829-06-07 i nämnda stad.
 • Otto Ferdinand, född 1816. President. Död 1902. Se Tab. 20.
 • Lars Robert, född 1818-07-11 i Stockholm, död där 1819-11-10.
 • Bror Henrik, född 1822-01-02. Student i Uppsala 1840. Jur. filosofie examen 1844. Extra ordinarie kontorsskrivare i riksbanken s. å. Kammarskrivare. Död ogift 1852-02-17.

TAB 20

Otto Ferdinand, (son av Lars Gabriel, Tab. 19), född 1816-03-15 i Stockholm. Student i Uppsala 1834-06-14. Kameralexamen 1835-06-12. Extra ordinarie kanslist i statskontoret s. å. 23/7. Examen till rättegångsverken 1836-06-02. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s. å. 22/6. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 14/7. Extra ordinarie notarie därst. s. å. 29/7. Vice notarie 1838-05-29. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt 1839-05-03. Vice häradshövding 1843-05-31. Kanslist i statskontoret 1845-03-27. Sekreterare hos statsrevisorerna 1849, 1851, 1853 och 1855. Sekreterare i statskontoret 1851-03-28. Sekreterare i statsutskottet under riksdagarna 1853–1854 och 1856–1858. Statskommissarie 1858-06-19. Upplysande ledamot vid statsrevisionerna 1860, 1862, 1864, 1867–1870. RNO 1862-01-28. Kamrerare hos vetenskapsakademien 1862-02-12–1874-12-09. T. f. president i statskontoret 1870-11-18. President 1874-06-12. Ledamot i kommittén angående reglering av de förvaltande ämbetsverkens och myndigheternas löneförhållanden s. å. 19/5. KNO1kl s. å. 1/12. Ordförande i nämnda kommitté 1875. KmstkNO 1883-11-30. Avsked från presidentämbetet 1885-10-09. Död 1902-02-08 i Stockholm. Ägde huset nr 32 vid Biblioteksgatan i Stockholm. Gift 1852-11-25 i nämnda stad med Ottilia Charlotta Schærström, född 1830-02-12 Hedvigsfors, död 1901-02-14 i Stockholm, dotter av hovrättskanslisten Otto August Schærström och Clementina Charlotta Ström.

Barn:

 • Ernst Otto Gabriel, född 1853. Kammarherre. Död 1921. Se Tab. 21.
 • Anna Clementina Ottilia, född 1855-07-07 och död s. å. 14/7 i Stockholm.
 • Sigrid Helena Ottilia, född 1756-08-23 och död 1860-04-06 i Stockholm.
 • Gertrud Elisabet, född 1858-05-24 och död 1860-12-13 i Stockholm.
 • Elin Charlotta, född 1860-04-01 och död s. å. 26/4 i Stockholm.
 • Evert Ferdinand, född 1861-11-23 i Stockholm, död där 1863-11-06.
 • Otto Henrik, född 1863-05-06 i Stockholm, död 1875-06-23 i Ronneby.
 • Nils Otto, född 1868-02-17 i Stockholm, död där 1870-10-10.
 • Märta Eva Ottilia, född 1869-08-01 i Stockholm, död där 1881-12-31.

TAB 21

Ernst Otto Gabriel (son av Otto Ferdinand, Tab. 20), född 1853-10-11 i Stockholm. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1874-05-18. Student i Uppsala s. å. 14/9. Kansliexamen 1881-05-25. Amanuens i finansdepartementet s. å. 11/6. Tjänstg. kammarjunkare 1883-11-30. Registrator och aktuarie i statskontoret 1889-06-28. Notarie därst. 1891-09-00. Kammarherre 1893-01-20. OII:sJmt 1897-09-18. Räntmästare i statskontoret 1902-09-12. RVO 1904-01-21. RNO 1918-06-06. Avsked 1920-09-24. Död 1921-05-11 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.,. Gift där 1889-06-06 med Helga Eleonore Altea Rosenblad, född 1868-08-07 Spång. Dotter av extra ordinarie kanslisten Mattias Bernhard Christian Viktorin Rosenblad B, och Helga Odencrantz.

Barn:

 • Nils Otto Mattias, född 1890-03-17 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1908-05-22. Officersvolontär vid Upplands artilleriregemente 1909-04-24. Officersexamen 1911-12-20. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1915-12-31. Artilleristabsofficer 1920–1926. Kapten 1924-06-27. Kapten vid artilleristaben 1928-09-13. RSO 1932-06-06. RVO 1933-11-25. Major i armén 1934-03-23. Major vid Bodens art. regemente 1936-03-27. Överstelöjtnant vid fälttygkåren 1937-04-30. FFrK msv 3kl 1940-11-25. Överste i armén samt styresman för tygdepartementets fabriker 1941-01-07. Överste vid fälttygkåren 1942-10-23, förordnad såsom chef för vapenbyrån vid arméförvaltningens tygavdelning 1944-01-01. KSO2 kl. 1945-11-15. Gift 1937-11-15 i Köpenhamn (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, vb nr 286), med Elsa Elin Märta Vult von Steijern, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Torsten Andreas Schmidt, från vilken hon blev skild 1937-10-26, född 1899-02-23 i Landskrona), född 1903-01-09 i Kristianstad. Dotter av överstelöjtnanten Nils Patrik Vilhelm Vult von Steijern A, och Elin Eva Maria Hammar.
 • Maud Eleonore, född 1893-12-08 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1930-03-08 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. med kaptenen i trängens reserv, före detta assessorn, jur. kandidat Gustaf Robert Broms, född 1889-07-04 i Stockholm. Assessor i Svea hovrätt.
 • Hans'' Otto Bernhard, född 1902-08-10 i Stockholm. Se Tab. 21 A.

TAB 21 A

Hans-Otto Bernhard, (son av Ernst Otto Gabriel tab. 21), född 1902-08-10 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs., (fb nr ). Studentexamen i Stockholm 1922-05-13. Officersaspirant vid Svea livgarde 1923-02-02. Officersexamen 1924-12-18. Fänrik vid nämnda garde s.å. dec. 31. Underlöjtnant därst. 1926-12-30. Löjtnant 1929-04-05. Elev vid Krigshögskolan 1935. Kapten vid Svea livgarde 1938-10-01. 2. SkytteM RSO 1945-06-06. Major vid Västernorrlands regemente 1944-04-01. Gift 1928-11-07 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.,med Eleonora Sofia Elisabeth (Nona) Åman, född 1905-03-03 i Själavads förs., V.norrl. Anställd vid Thorsson & Toll fastighetsbyrå – 1944. Dotter av advokaten Knut Fredrik Åman och Elisabet Wilhelmina Wallberg.

Barn:

 • Jan-Otto Hansson, född 1933-06-01 i Stockholm.

TAB 22

Carl Otto, (son av Otto Ferdinand, Tab. 20), född 1871-03-11 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1890-05-23 volontär vid Smålands husarregemente s. å. 28/5. Sergeant därst. 1891-06-08 (1/6). Elev vid krigsskolan s. å. 28/7 (14/7). Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente s. å. 24/11. Genomgick instruktionskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1896–1897. Löjtnant i nämnda regemente 1900-04-14. Ryttmästare vid regementet 1908-11-27. RSO 1914-09-30. Avsked 1921-03-04. Major i armén s. å. 12/3. Kontrolltjänsteman vid brännvinstillverkningen inom Skaraborgs län. död 1940-05-05 i Eksjö stadsförs. (db nr 45). Gift 1898-10-11 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med Carin Juliana von Heijne, född 1874-04-07 Karlsborg. Dotter av kaptenen Carl Teodor Salomon von Heijne, och friherrinnan Marie Terese von Rosen.

Barn:

 • Otto Carlsson, född 1902-10-10 i Höreda socken, Jönköpings län. Studentexamen 1922-05-15. Inneh. sjukgymnastikinstitut i Valparaiso. Gift 1943-03-11 med Eva Gunhild Larsson, född 1915-04-03 i Västerlanda förs. Göteb o B. Se Tab. 22A.
 • Lars Carlsson, född 1904-03-24 i Höreda socken. Studentexamen 1922-05-16. Officersaspirant s. å. 10/10. Officersexamen 1924-12-18. Fänrik i Smålands husarregemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1926-12-30. Underlöjtnant vid livregementets husarer 1927-06-27. Löjtnant därst. 1928-08-04. Elev vid krigshögskolan 1931-10-00. Se Tab. 22 B.
 • Dödfödd dotter 1905-04-23 i Eksjö.
 • Carl Carlsson, född 1907-01-19 i Eksjö. Studentexamen 1927-12-09. Fänrik i livregementets husarers reserv 1931-04-16. Se Tab. 22 C.
 • Bengt Carlsson, född 1910-09-26 å Lunagård vid Eksjö. Studentexamen 1930-05-26. Se Tab. 22 D.

TAB 22B

Lars Carlsson, (son av Carl Otto tab. 22), född 1904-03-24 i Höreda förs., Jönk. Studentexamen i Eksjö 1922-05-16. Officersaspirant s.å. okt. 10. Officersexamen 1924-12-18. Fänrik i Smålands husarregemente s.å. dec. 31. Underlöjtnant därst. 1926-12-30. Underlöjtnant vid Livregementets husarer 1927-06-27 fr.o.m. 1928-01-01. Löjtnant därst. 1928-08-04. Elev vid krigshögskolan 1931-10-00. Ryttmästare i Livregementets husarer 1939-09-29. Kadettofficer vid Krigsskolan 1940-09-06 fr.o.m. s.å. okt. 1 t.o.m. 1941-09-30. Ryttmästare vid regementet 1940-10-01. Major i armén 1944-04-01. Major vid pansartrupperna 1944-06-01. RSO 1945-06-06. Gift 1935-06-15 i Skövde (vb nr 18) med Dagmar Banck, född 1907-10-07, Skaraborgs län.

Barn:

 • Gun Dagmar Larsdotter, född 1936-08-26 i Skövde (fb nr 174).
 • Lars-Erik Larsson, född 1943-02-11 i Skövde (fb nr 30).

TAB 23

Georg Vilhelm Silléen, adlad af Sillén, (son av Carl Silléen, Tab. 1), född 1724-10-21. Student i Lund 17361 och i Uppsala2 1742-11-05. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1745. Tillika auskultant i Svea hovrätt. Legationssekreterare vid svenska beskickningen i Turkiet 1750. Sekreterares fullm. 1756-04-01. Hemkom från nämnda beskickning 1761. Adlad 1770-01-23 jämte sina bröder samt 1773-01-23 begåvad med adelsbrev och namnet af Sillén (introd. sistnämnda år under nr 2001). Kansliråds n. h. o. v. 1771-10-20. RVO 1782-08-22. Död 1794-08-17 på Ryda kungsgård i Nysätra socken, Uppsala län, som han tillfullo uppbyggt, men vilken natten till den 28 maj 1791 avbrann 'med husgeråd och kreatur, att han den ånyo måste uppföra. Han ägde mycken färdighet i utländska språk, särdeles de orientaliska. Hemsändes 1755 från Konstantinopel, i stället för en till Sverige ärnad turkisk ambassadör, med notifikation om sultan Mahmuds död och sultan Osmans upphöjelse på tronen samt med förnyelse av de mellan Sverige och ottomanska porten upprättade traktater. Avreste åter till Turkiet 1757 om hösten med ganska angelägna depescher i anledning av den då upptända krigslågan.’. Gift 1757-09-01 Värnsta med Brita Johanna Lagerstam, född 1730-01-03, död 1807-05-24 i Uppsala, dotter av hovrättsrådet i Svea hovrätt, landshövdingen Sven Samuelsson Gestrin, adlad Lagerstam 1755-01-20, men ej introd., samt av samma släkt som adl. ätten Leijonsvärd, och Sara Hjerpe.

Barn:

 • Sven Carl, född 1758-06-24, död s. å. 29/11 Eka å. 4/12.
 • Gustaf, född 1762. Hovintendent. Död 1825. Se Tab. 24
 • Sara Catharina, född 1768-04-28 på Ryda kungsgård, död där 1776-01-12.
 • Carl Vilhelm, född 1764. Överste. Död 1840. Se Tab. 26
 • Anna Charlotta, född 1766-03-07 på Ryda kungsgård, död 1831-11-18 i Uppsala. Gift 1788-06-10 på Ryda med ryttmästaren Samuel Troilius, adlad von Troll, nr 2039, född 1754, död 1841.
 • Johan Georg, född 1767-04-09 på Ryda kungsgård. Sergeant vid arméns flotta 1782-03-08. Fänrik därst. 1782-03-20. Adjutant hos generaladjutanten Mik. Anckarsvärd 1789. Löjtnant vid nämnda flotta s. å. 1/11. Stabsadjutant och kapten i armén 1790-03-24. Adjutant, först hos konung Gustaf III, sedan hos befälhavaren över 38 svenska kanonslupar, engelska översten Sidney Smith, allt s. å. RSO s. å. i okt. TMtf s. å. Överadjutant och major i armén 1792-05-09. Adjutant hos amiralen greve Ehrensvärd s. å. i okt. Kapten i förutn. flotta 1793-12-22. Drunknade ogift 1795-07-11 på en speljakt i Stockholms hamn. 'Han bevistade 1789 års riksdag såsom fullmäktig för adl. ätten Standertsköld och författade då, eftersom adelns protokoll icke skulle få tryckas, egna handskrivna anteckningar i samma ämne, vilka med begärlighet lästes och avskrevos. Hade befälet på jakten Amadis, på vilken konung Gustaf III i mars 1790 övergick till Finland. Blev s. å. 16/6, då han var adjutant hos sir Sidney Smith, blesserad samt förlorade vänstra armen och högra ögat.’
 • Lars Julius, född 1770-04-28 på Ryda kungsgård. Sergeant vid arméns flotta 1783. Fänrik därst. 1786-04-00. Död 1787-07-03 i Stockholm. 'Han gjorde s. å. om våren adjutantstjänst hos kaptenen Cosswa (sedermera Anckarsvärd), som fått uppdrag att fullborda Tranebergs bro på den nya vägen till Drottningholms slott.’

TAB 24

Gustaf, (son av Georg Vilhelm Silléen, adlad af Sillén, Tab. 23), född 1762-03-07 Eka. Student i Uppsala 1774-02-02. Volontär vid fortifikationen 1775-03-23. Kadett 1780-12-18. Konduktör 1781-12-12. Löjtnant 1792-10-29. Ledamot av målar- och bildhuggarakademien 1796-01-00. Hovintendent s. å. 15/2. Avsked från fortifikationsstaten 1802-05-06 med kaptens n. h. o. v. Skattmästare i akademien för de fria konsterna 1816-10-19. RVO 1818-05-20. Död 1825-02-09 Långdunker. Ägde Årby i Nysätra socken, Uppsala län. 'Han uppgjorde 1784 och 1785 ett projekt till ett stort k. lustslott vid Strömsholm, vilket hade utseende av ett befästat slott, men dock innehöll alla till en k. boning hörande bekvämligheter och prydnader. Gjorde 1786–1793 en konstresa i Italien, varunder han 1790 i Rom gjorde ritningen till en rund kyrka Skeppsholmen s. å. ett långt brev om byggnadskonsten i Sverige, sådan den borde vara, om gamla och nya Roms tillväxt, om månggudadyrkans förändrade namn, om fanatismen och om hemliga jesuiter i Sverige. Fick 1797 befattning med byggnaderna vid Rosersbergs kungsgård.’. Gift 1:o 1803-07-24 i Uppsala med Christina Maria von Hermanson, född 1768-05-28, död 1810-10-01 i nämnda stad, dotter av överstelöjtnanten Jöns Hermansson, adlad von Hermansson, B, och Ulrika Appelbom. Gift 2:o 1812-10-27 Vik

Barn:

 • 1. Georg Jöns, född 1805-11-18, död 1810-07-15 i Uppsala.
 • 2. Abraham Vilhelm, född 1813. Rektor. Död 1895. Se Tab. 25.
 • 2. Eva Johanna Maria, född 1815-05-04 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1885-08-24 Farstavik

TAB 25

Abraham Vilhelm, (son av Gustaf, Tab. 24), född 1813-12-07 i Stockholm. Student i Uppsala 1831-06-15. Filosofie kandidat 1836-04-27. Disp. pro gradu s. å. Promov. filosofie doktor s. å. 16/6. Teol. kandidat 1841-02-13. Apologist vid Hudiksvalls högre lärdomsskola s. å. 28/7. Prästvigd s. å. 15/12. Pastoralexamen 1842-05-27. Lektor i engelska, historia och geografi vid Gävle ateneum 1845-09-01. Rektor vid Adolf Fredriks lägre elementarläroverk i Stockholm 1857-10-09. Avsked från prästämbetet 1875-03-03. Promov. filosofie jubeldoktor 1886-05-31. Avsked från rektoratet s. å. i sept. Död 1895-05-02 i Stockholm. Har från trycket utgivit: Källarfilosofiens historia (1834), Heptaëmeron suecanum Haqvini Spegel sub examen revocatum (1837), Collin och Mariette, komedi i en akt (1839), Det svenska studentlifvet (1838–1839), Ett litet naturforskarsällskap (1843), Gottfried och Ottilia eller Ungdomen och världen (1844), Aphorisms concerning several subjects (1845), Foederum inter Sueciam et urbes Hanseaticas sub Folkungis expositio (1845), Nyckel till biblisk fornkunskap för menige man (1849), Svenska handelns och näringarnes historia (delarna I–V 1852–1871), Puseyiterna, Englands katoliker (1853), En teoreticus i en praktisk tid af Sverre (1867), Kotteriet och mannen för sig eller Charlatanen och förtjänst af Sverre (1869) och Världen i smått eller Förgården till lifvets skola af Sverre (1870). Gift 1861-06-16 på Karlsfors bruk i Silleruds socken, Värmlands län med Sara Olivia Ljungqvist, född 1831-01-02 i Karlstad, död 1917-02-09 på Kyrksten vid Sigtuna ]], dotter av rådmannen och målarmästaren Adolf Ljungqvist och Elisabet Carlborg.

Barn:

 • Ellen Gustava Elisabeth , född 1863-05-05 i Stockholm. Stiftsjungfru. Äg. gård i Sigtuna. död 1940-05-06 i Uppsala (Nysätra förs., Upps. db nr. 6)

TAB 26

Carl Vilhelm, (son av Georg Vilhelm, Tab. 23), född 1764-10-15 på Ryda kungsgård i Nysätra socken, Uppsala län. Volontär vid livregementet till häst 1780-12-20. Korpral därst. 1781-01-26. Stabskornett s. å. 7/2. Löjtnant 1790-08-28. Löjtnant vid livregementets kyrassiärer 1792-09-07. Stabslöjtnant därst. s. å. 1/12. Ryttmästare 1794-05-23. Major 1808-02-19. RSO 1809-07-03. Överstelöjtnant i armén 1814-01-19. Konfirm.fullm. 1815-01-17. Överste därst. 1819-02-23. Avsked från nämnda regemente eller livregementets dragonkår 1820-05-09. Död 1840-02-15. 'Han bevistade 1788–90 kriget i Finland och blev därunder fången och förd till Nischni Novgorod, varifrån han hemkom efter freden i Värälä. Kommenderades under 1808 års krig till garnisonstjänstgöring i Stockholm och medverkade därunder såsom bekant med Georg Adlersparre, sedan han stod under dennes befäl i finska kriget, till regementsförändringen 1809.’. Gift 1800-10-06 på Ryda kungsgård med Beata Ulrika Coyet, född 1771-01-18, död 1844-03-13 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Henrik Gideon Coyet, och Apollonia Christina Gyllenhöök.

Barn:

 • Vilhelm Gideon, född 1801-08-08 på Ryda kungsgård. Volontär vid livregementets dragonkår 1816-01-29. Korpral därst. s. å. 24/12. Kornett därst. 1817-07-01. Löjtnant 1822-09-04. Ryttmästare och regementskvartermästare 1826-06-27. Kapten vid Hälsinge regemente 1828-03-26. RSO 1848-11-27. 3. Major vid nämnda regemente 1851-09-05. Död ogift 1856-02-12 i Stockholm.
 • Carl Georg, född 1802-09-03 på Ryda kungsgård. Medelstyrman vid flottan 1815-12-29. Officersexamen 1817-06-11. Flaggjunkare s. å. 1/8. Underlöjtnant vid arméns flotta (sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta) s. å. 21/10. Död ogift 1827-11-23 ombord å svenska skeppet Skandinavien vid Mexikanska kusten.
 • Gustaf Fredrik, född 1804-02-24, död s. å. 15/6 på Ryda kungsgård.
 • Johan Henrik, född 1806-10-24 i Frösunda socken, Uppsala län. Volontär vid livregementets husarer 1825-02-24. Avsked därifrån 1827-02-28. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1828-02-22. Sergeant vid livgardet till häst 1831-03-31. Avsked 1834-02-10.

Källor

1Skn. 2Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: