:

Klingspor nr 107

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Klingspor nr 257)
Vapensköld för friherrliga ätten Klingspor nr 257
Vapensköld för friherrliga ätten Klingspor nr 257

Grevliga ätten Klingspor nr 107 och friherrliga ätten Klingspor nr 257

Friherrlig 1771-10-25. Grevlig 1799-11-16, med värdigheten åtföljande äldste sonen, son efter son

TAB 1

Christian Fredrik Klingspor, friherre Klingspor (son av Henrik Abraham Klingspor, se adlad ätten Klingspor). Född 1711-09-20. Fiskal vid jägeristaten i Småland och Blekinge 1737. Kammarherre 1743. Vice lagman i Närke 1753 och i Tio häraders lagsaga 1754. Assessor i Göta hovrätt 1754. Hovrättsråd Göta hovrätt 1756. Vice lagman i Kalmar län 1757. Vice president i Göta hovrätt 1770. Friherre 1771-10-25. Död 1785-01-03 i Jönköping. Gift 1743-04-28 i Stockholm med Anna Magdalena Pauli, dotter av över jägmästaren Vilhelm Mauritz Pauli och hans 2:a fru friherrinnan Brita Charlotta Strömfelt.

Barn:

 • Vilhelm Mauritz, greve Klingspor, född 1744. Fältmarskalk. Död 1814. Se Tab. 2.
 • Henrik Staffan, född 1745-06-24 Fluxerum. Död 1747-05-03.
 • Gustaf Adolf, född 1748-09-21 på Stora Kärr. Volontär vid Jönköpings infanteriregemente 1759-11-02. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1762-09-01. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1765-10-14. Löjtnant i fransk tjänst. Löjtnant i armén 1772-09-13 och vid Östgöta kavalleriregemente 1773-05-10. Ryttmästare vid regementet 1775-10-26. Major vid Östgöta kavalleriregemente 1785-12-13. Premiermajor 1787-02-23. Överstelöjtnant i armén och generaladjutant av flygeln 1788-04-07. Konungens hovstallmästare 1788-05-27. RSO 1796-11-21. Tjänstfri från hovet. Död barnlös 1800-11-28 i Stockholm. Han stiftade Grönlund i Åsbo socken, Östergötlands län till fideikommiss för brorsonen Gustaf och styvdottern Magdalena Charlotta Wennerstedts efterkommande. Gift 1785-12-16 Skörtinge med grevinnan Charlotta Filippina von Schwerin i hennes 2:a gifte, dotter av riksrådet och överstemarskalken, friherre Jakob Philip von Schwerin och grevinnan Charlotta Sofia Margareta von Bohlen.
 • Otto Reinhold, född 1751. Överstelöjtnant. Död 1802. Se Tab. 11.
 • Anna Charlotta, född 1755-04-09 i Jönköping, död 1803-02-24 i Stockholm. Gift 1785-03-27 på Tranås i Säby socken, Jönköpings län med justitierådet Anders Wåhlin
 • Fredrik Filip, född 1761-04-05 i Jönköping. Korpral vid adelsfanan 1767. Sergeant och kvartermästare i Jönköping 1768. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1770-11-15. Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1773-07-22. Stabskapten 1779-10-16. Kapten 1781-05-30. Kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 1783. Sekundmajor 1783-04-30. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1792-05-15. Överstelöjtnant vid regementet 1793-10-23. HedLFrKA 1795-02-24. Avsked från regementet 1795-05-03. RSO 1797-11-01. Avsked ur krigstjänsten 1803-06-08. Tjänstgörande kammarherre hos hertiginnan 1806-01-10. Hovmarskalk hos drottning Hedvig Elisabet Charlotta 1809-06-08. Riddarhusdirektör 1812. Ordförande i slottsbyggnadsdirektionen 1817-01-24. Ståthållare på Stockholms slott 1818-10-10. KNO 1826-05-11. Död ogift 1832-03-18 i Stockholm. I sin egenskap av ståthållare på Stockholms slott har han hugfäst sitt minne genom flera försköningar, t ex omskapandet av Logården från ett skräpigt materialupplag till den nuvarande planteringen. Var en stor konstvän och konstkännare samt utövade själv miniatyrmålning på elfenben med så mycken framgång att hans arbeten även skulle hedrat en verklig mästare. Hade dessutom en synnerligen värdefull boksamling som såldes efter hans död.
 • Henrik Staffan, född 1766-02-13, död 1766-02-13.

TAB 2

Vapensköld för grevliga ätten Klingspor nr 107
Vapensköld för grevliga ätten Klingspor nr 107

Vilhelm Mauritz Klingspor, greve Klingspor (son av Christian Fredrik Klingspor, friherre Klingspor, tab 1). Född 1744-12-07 Fluxerum. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1761. Kapten vid Jämtlands dragonregemente 1767. Överste för Västerbottens regemente 1779 och för dalregementet 1783. Generalintendent vid armén i Finland 1788. Generalmajor 1789. Generallöjtnant 1790. General en chef i Finland 1790. Greve jämte sin äldste son 1799-11-16. Generaladjutant och ledamot av tillförordnade regeringen under konung Gustaf IV Adolfs resa till Petersburg 1800. General av infanteriet 1802. Tillika generalinspektör över trupperna i Finland 1802. Överståthållare i Stockholm 1809. Avsked från de militära tjänsterna med tillstånd att kvarstå såsom fältmarskalk i armén 1810. Död 1814-05-15 i Stockholm. Gift 1:o 1771-11-07 med Anna Charlotta Petersén, adlad af Petersens från vilken han blev skild i hennes 1:a gifte, dotter av direktören Herman Lorentzson Petersen och hans 2:a hustru Charlotta Bedoire. Gift 2:o 1794-05-02 i Ulvsby prästgård med Hedvig Ulrika von Willebrand i hennes 2:a gifte, dotter av kaptenen Ernst Gustaf von Willebrand och Sofia Catharina Jägerhorn af Spurila.

Barn i gifte 1:o:

 • Gustaf, född 1772. Hovmarskalk. Död 1840. Se Tab. 3.
 • Fredrik Herman, född 1773-10-25 Länna. Sergeant vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1779-12-08. Kornett vid livdragonregementet 1780-05-27. Fänrik vid livgardet 1783-04-17. Löjtnant vid Svea livgarde 1791-05-16. Överadjutant och major i armén 1795-04-08. Kapten vid Björneborgs regementes lätta bataljon 1795-07-22. Chef vid Björneborgs regementes lätta bataljon 1796-10-26. RSO 1800-06-14 men död ogift dessförinnan 1800-06-07 i Björneborg. Bevistade kriget i Finland 1788–1790.
 • Vilhelm Mauritz, döpt 1775-07-30 på Länna, död där 1775 och begraven 1775-08-24 i Almunge socken, 4 veckor gammal.
 • Charlotta Magdalena, född 1778-10-22 i Stockholm. Hovfröken hos hertiginnan av Södermanland. Död 1854-02-21 på Drottningholm. Gift 1796-05-03 på Stockholms slott med hovmarskalken och landshövdingen, friherre Erik Gustaf Boije af Gennäs.
 • Staffan Henrik, född 1779-10-24 på Länna, död 1791-01-24 i Nacka prästgård Källtorp, Stockholms län
 • Mauritz Otto, född 1782-01-14 på Länna, död där 1783-08-22.

TAB 3

Gustaf Klingspor (son av Vilhelm Mauritz Klingspor, greve Klingspor, tab 2), greve på samma gång som fadern. Född 1772-09-29 i Stockholm. Löjtnant vid Svea livgarde 1791. Kammarherre hos drottningen 1791. Överadjutant och major i armén 1796. Hovmarskalk hos drottningen 1800. Död 1840-07-06 Skörtinge. Gift 1798-05-08 på Grönlund med sin farbroders styvdotter, friherrinnan Magdalena Charlotta Wennerstedt, dotter av överstelöjtnanten, friherre Vilhelm Wennerstedt och grevinnan Charlotta Filippina von Schwerin.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm Mauritz, greve vid farfaderns död 1814. Född 1799-06-02 i Stockholm. Innehade efter faderns död Grönlunds fideikommiss. Död ogift 1848-04-22 i Linköping.
 • Maurits Staffan Filip, greve vid äldre broderns död 1848 och innehavare av Grönlunds fideikommiss. Född 1800-04-30 i Skärkinds socken. Student 1814-10-14. Fanjunkare vid Svea livgarde 1817-08-18. Fänrik vid Svea livgarde 1817-08-18. Officersexamen 1817-11-22. Löjtnant vid Svea livgarde 1822-08-18. Kapten 1830-06-11. Avsked 1841-07-15. Död barnlös 1858-09-11 av slag ombord å ångfartyget Amiral von Platen under resa från Göteborg till Linköping och begraven på Åsbo kyrkogård. Gift 1851-09-30 i Linköping med friherrinnan Emma Amalia Matilda Koskull i hennes 1:a gifte, dotter av hovmarskalken, friherre Anders Erik Koskull och friherrinnan Johanna Fredrika Sofia Fleming af Liebelitz.
 • Fredrik Adolf, född 1802-08-13 på Skörtinge. Fanjunkare vid Svea livgarde 1818-11-30. Fänrik vid Svea livgarde 1819-10-26. Löjtnant 1822-10-23. Avsked såsom löjtnant i armén 1824-05-11. Död ogift.
 • Sofia Charlotta, född 1805-07-04 på Skörtinge, död 1860-03-31 i Nyköping. Gift 1828-11-09 på Skörtinge med majoren Carl Ulfsparre af Broxvik.
 • Otto, greve tillika med sin äldste son vid äldre broderns död 1858. Född 1810, löjtnant. Död 1865. Se Tab. 4.
 • Amalia Vilhelmina Augusta, född 1812-04-16 på Skörtinge. Stiftsjungfru. Död ogift 1850-01-21 i Stockholm.
 • Vilhelm Carl August, född 1818-07-21 på Skörtinge, död 1832-01-17.

TAB 4

Otto Klingspor son av Gustaf Klingspor, tab 3), greve tillika med äldste sonen vid äldre broderns död 1858. Född 1810-06-23 på Skörtinge. Löjtnant vid Svea livgarde 1831. Död 1865-06-19 på Grönlund. Gift 1841-04-18 Ölanda med Matilda Ulrika Maria Montgomery, dotter av översten Josias Montgomery-Cederhielm och grevinnan Matilda Maria Valeria Beatrix d'Orozco.

Barn:

 • Vilhelm Robert Gustaf Ottokar, född 1842-06-23, död 1843-02-25.
 • Filip Otto Leonard, greve tillika med fadern vid farbroderns död 1858. Född 1845. Hovmarskalk. Död 1924. Se Tab. 5.
 • Carl Gustaf Adolf, född 1847. Hovmarskalk. Död 1911. Se Tab. 7.
 • Stefania Gabriella Charlotta Matilda, född 1849-04-25 på Skörtinge, död ogift 1919-07-22 i Stockholm
 • August Otto Mauritz, född 1851-01-08 på Skörtinge, död 1864-01-20 på Grönlund.
 • Amalia Eugenia Sofia Magdalena, född 1852-03-15 på Skörtinge, död 1925-09-29 Uttersberg. Gift 1884-09-04 i Örtomta kyrka, Östergötlands län med godsägaren Carl August Casparsson.
 • Gustaf Fredrik Staffan, född 1854-02-04 på Skörtinge. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1874-09-12–1875-06-12. Anställd hos firman Sv. Renström & C:o 1875. Grosshandlare i Göteborg under firma Klingspor, Hagborg & C:o 1879. Verkställande direktör i aktiebolaget Tidafors 1888. Verkställande direktör i Kymsbergs nya aktiebolag 1888. Död 1891-04-15 i Göteborg.
 • Matilda Josefina Vilhelmina (Lilly), född 1856-01-01 på Skörtinge, död i Oscars förs, Stockholm 1939-04-30. Gift 1888-11-18 i Linköping med krigsarkivarien, fil. doktorn Severin Bergh

TAB 5

Filip Otto Leonard Klingspor (son av Otto Klingspor, tab 4), greve tillika med fadern vid farbroderns död 1858. Född 1845-09-23 i Norrköping. Kapten i reserven 1886. Hovmarskalk 1901. Död 1924-01-12 i Stockholm. Gift 1871-08-22 Strålsnäs med Ida Maria Sjögreen, dotter av bergmästaren Christian Magnus August Sjögreen och Helena Elisabet Dorotea Waller.

Barn:

 • Marianne, född 1872-04-29 på Grönlund. Gift 1895-07-10 på Ekenäs med landshövdingen i med Axel Ekman.
 • Amelie, född 1873-03-31 på Grönlund. Gift 1908-09-26 i Örtomta förs med agronomen John Frans Sigurd von Schéele.
 • Fritz Otto Christian, greve. Född 1874-11-30 på Grönlund. Död 1895-12-08 i Malmö.
 • Carl Filip Vilhelm, greve vid äldre broderns död 1895. Född 1877. Hovstallmästare. Se Tab. 6.
 • Sofia, född 1880-04-06 på Ekenäs, stiftsjungfru. Död 1938-02-06. Gift 1901-09-24 med ryttmästaren Erik Albertsson Uggla.
 • Matilda, född 1882-02-14 på Ekenäs. Stiftsjungfru.
 • Johan Mauritz Gustaf, född 1883-12-27 på Ekenäs, död där 1887-01-19.
 • Robert Otto Ludvig, född 1886-02-13 på Ekenäs, död där 1894-01-02.

TAB 7

Carl Gustaf Adolf Klingspor (son av Otto Klingspor, tab 4). Född 1847-11-18 på Skörtinge. Ledamot av riksdagens första kammare 1889–1911. Hovmarskalk 1907. Död 1911-02-01 i Ulricehamn. Gift 1879-12-27 i Stockholm med friherrinnan Sofia Lovisa Silfverschiöld, dotter av kabinettskammarherren, friherre Carl Otto Silfverschiöld och hans 1:a fru friherrinnan Ulrika Vilhelmina Teresia Lovisa Charlotta von Platen.

Barn:

 • Carl Vilhelm Orozco, född 1880. Hovjägmästare. Se Tab. 8.
 • Otto Gustaf Adolf, född 1882. Hovstallmästare. Se Tab. 9.
 • Carl Mauritz Bogislav, född 1887. Kammarherre. Se Tab. 10.


TAB 8

Carl Vilhelm Orozco (översiktstab 4, son av Carl Gustaf Adolph (EÄ Adolf), tab 7). Friherre. Född 1880-10-06 i Göteborg. Greve vid farbroderns, Carl Filip Vilhelm, död 1959. Mogenhetsexamen 1901-05-24. Volontär vid livregementets husarer 1901-06-11. Korpral vid livregementets husarer 1902-07-24. Sergeant 1902-09-29. Kadett vid Krigsskolan Karlberg 1902. Fanjunkare i regementet 1903-08-25. Utexaminerad 1903-12-02. Underlöjtnant vid livregementets husarer 1903-12-18. Löjtnant 1905-12-30. BMilK2kl 1907. Attaché vid beskickningen i S:t Petersburg 1908. RRS:tStO3kl 1908. Hospitant vid Alnarps lantbruksinstitut 1910. Vice ordförande, sedermera ordförande i Skaraborgs läns jordbruksförening 1911–1934. Avsked från krigstjänsten med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1912-11-01. Ryttmästare i regementets reserv 1917-07-06. Ordförande i Svenska lantbrukstjänstemannaföreningen (avd. för Skaraborgs län) 1921–1934. Delägare i och disponent för Österäng aktiebolag. Vice verkställande direktör för mellersta Sveriges sockerfabriksaktiebolag. Nämndeman. RJohO 1925. Ombudsman för Skaraborgs län i Svenska fattigvårdsförbundet 1925–1938. Hovjägmästare 1926-12-31. RVO 1929-11-28. Häradsdomare 1931. Ordförande o Medelplana kommunalstämma, barnavårdsnämnd och fattigvårdsstyrelse. Ordförande i Kinekullekretsen av Svenska Röda Korset. Ordförande och vice verkställande ledamot i styrelsen för aktiebolaget Kinnevik. Verkställande direktör i aktiebolaget Österäng. Konventsledamot i Johanniterorden i Sverige. RNO 1936-06-06. KFinlVRO 1940-11-25. LLA. HushGM. GM. SM. SMsjv. Ägde Hellekis, Råbäck, Bosgården och Hälledal, alla i Västergötland samt tillsammans med bröderna Stora Sundby i Södermanland. KVO2kl 1943-06-05. Gift 1915-08-28 i Åsums kyrka, Åsums förs, Malmöhus län med friherrinnan Brita Ebba Sofia Elisabet Ramel nr 295. Född 1888-09-29 Maltestorp s socken, Sönnaröds förs, Malmöhus län. Dotter av kammarherren, friherre Gustaf Malte Ramel nr 295 och Sofia Cathinka Elisabet Peyron.

Barn:

 • Carl Gustaf Orozco, född 1916-07-30 i Göteborg.
 • Hans Otto Vilhelm, född 1919-06-20 i Göteborg (Medelplana förs, Skaraborgs län, fb).
 • Stig Ove Vilhelm, född 1922-05-29 i Göteborg,

TAB 9

Gustaf-Adolf Otto (översiktstab 4, son av Carl Gustaf Adolph (EÄ Adolf), tab 7). Friherre. Född 1882-09-16 i Göteborg, Garnisonsförs Mogenhetsexamen i Stockholm 1902-05-21. Volontär vid livregementets husarer 1902-03-28. Sergeant vid livregementets husarer 1903. Elev vid Krigsskolan Karlberg 1903-09-00. Fanjunkare 1904. Utexaminerad 1904-11-28. Underlöjtnant vid livregementets husarer 1904-12-16. Löjtnant vid livregementets husarer 1906-12-21. Attaché vid den utomordentliga beskickningen till sultanen 1907 och vid beskickningen i Peking och Tokio 1908. TMO3kl 1907-03-29. JRKM. 1908-07-09. Signalofficer 1909–1913. Genomgick instruktörskurs vid gymnastiska centralinstitutet 1910–1911. Regementsadjutant 1916-09-01–1918-10-31. Grundare av Skaraborgstidningen. Ledamot av stadsfullmäktige i Skövde 1918. Regementskvartermästare 1919-05-25–1920-03-12. Ryttmästare 1919-05-30. RJohO 1919-06-24. Ledamot av drätselkammaren i Skövde 1921. Ordförande i Brandstyrelsen i Skövde 1921-1927. Skvadronschef 1922-03-16–1927-10-25. RVO 1924-06-06. RSO 1925-06-06. På övergångsstat 1927-06-09 fr o m 1928-01-01. Stallmästare i Kungl M:ts hov 1927-12-30. Avsked 1932-09-17. Insp. för kommunala flickskolan i Skövde från 1932. Ordförande hos stadsfullmäktige i Skövde från 1935. Styrelseordförande för Skövde konsthall och Skövdeortens hembygds- och fornminnesförening från 1937. RNO 1938-06-06. Styrelseordförande för Skövdeortens luftskyddsförening från 1938. Gift 1911-07-16 i Skövde förs (vb) med Anna-Nora Mannerfelt nr 775, född 1887-05-16 i Skövde, dotter av majoren i armén Johan Fredrik Mannerfelt nr 775 och Emilie Augusta Åslund.

Barn:

 • Carl Fredrik Gustaf Adolf (Fritz), född 1912-08-27 i Göteborg.
 • Carin Eleonore (EÄ Eleonora) Marianne Elisabet Virginia, född 1914-09-12 i Göteborg
 • Hedvig Anna-Nora (Anne), född 1915-10-15 i Skövde förs (fb).
 • Gustaf Adolf Filip Bogislaw (EÄ Bogislav) (Gösta), född 1919-11-24 i Göteborg.
 • Carl Baltsar Måns Stefan. Friherre. Född 1925-04-29 i Göteborg.

TAB 10

Carl Mauritz Bogislaw (EÄ Bogislav) (översiktstab 4, son av Carl Gustaf Adolph (EÄ Adolf), tab 7). Friherre. Född 1887-10-30 Råbäck. Studentexamen 1907-05-16. Mogenhetsexamen 1907-05-16. Kansliexamen 1910-05-28. Underlöjtnant i Livgardets till häst reserv 1910-12-31. Attaché vid generalkonsulaten i Hamburg och Kairo 1911–1912. RVO 1913-06-06. Filosofie kandidat examen 1914. RS:tAO:sGM. RVO 1913-06-06. Löjtnant i livgardets till häst reserv 1914-12-05. Tjänstgörande kammarjunkare 1914-12-31. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1915. Kammarherre 1923-12-31. Ryttmästare 1927-11-04. RJohO 1928. RNO 1936-06-06. KFinlVRO 1940-11-25. KVO2kl 1942-06-06. Doktor phil. Utlandsrapportör i Samfundet för hembygdsvård. Sekreterare i Slottskonsertnämnden. GV:sJmt. PatrSällskGM. SM. Äger och bebor Öströö säteri i Dagsås förs (EÄ socken), Hallands län sedan 1916. Gift 1921-01-22 i Göteborgs domkyrka, Vasa förs (vb) med grevinnan Carin Isabella Hamilton nr 86, född 1899-03-21 i Göteborg. Död 1973-07-31 i Halmstad (Dagsås förs, Hallands län, db). Dotter av civilingenjören, greve Gustaf Hugo Röhss Hamilton nr 86, och Signe Roberta Nordvall.

Barn:

 • Signe Louise Agneta, född 1923-03-05 i Göteborg, Vasa förs (fb).
 • Carl Gustaf Baltzar Bogislaw (EÄ Bogislav), född 1925-07-28 Öströö.
 • Eva Carin Matilda, född 1931-01-25 i Göteborg, Dagsås annexförs Hallands län, (fb).

TAB 11

Otto Reinhold Klingspor (son av Christian Fredrik Klingspor, friherre Klingspor, tab 1). Född 1751-09-21 på Stora Kärr. Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1770. Major vid Björneborgs regemente. Överstelöjtnant i armén 1787. Blev för delaktighet i Anjalaförbundet dömd från liv, ära och gods 1790-04-19 men insattes på Danviken, därifrån han rymde till Holstein. Förskonades 1792-11-01 från dödsstraffet samt återfick ära och gods, men förbjöds att återkomma till riket. Död 1802 i Itzehoe i Holstein. Gift 1:o i Holstein med Carolina Magdalena Fredrika von Goetzel, dotter av danska lantrådet Georg von Goetzel och Augusta von Preusser. Gift 2:o 1798-11-15 på Carolinenhof med den förras syster Maria von Goetzel.

Barn i gifte 2:o:

 • Georg Mauritz Fredrik, född 1800-10-06 i Altona.
 • Otto Mauritz Fredrik, född 1802-02-06 i Itzehoe i Holstein. Student vid Göttingens universitet. Preussisk friherre 1883-10-21. Död ogift 1885-07-02 i Eckernförde i Slesvig.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: