:

Reuterswärd nr 1210

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Reuterswärd nr 1210

Adlad 1690-08-20, introducerad 1693.

Reuterswärd A121000.png

Reuterswärd A121001.png

TAB 1

Andreas Svenonis. (Översiktstab 1), Kyrkoherde i Härene och Hovby församl:s pastorat av Skara stift. Död 1647-07-13 [Hm]. Gift med Elin Jonsdotter (Hm.), död 1645-02-02.

Barn:

 • Sven Hof, född 1615. Student i Uppsala 1637. Prästvigd 1639. Kyrkoherde i Härene och Hovby efter fadern 1650. Död 1658-07-01 [Hm]. Gift 1642 (Hm.) med Maria Otter, dotter av kyrkoherden i Otterstad Lars Otter och Beata Lechander.

Barn:

 • Anders Hot, adlad Reuterswärd, till Ljunghem i Ljunghem socken, Skaraborgs län. Född 1651-03-13 i Härene prästgård. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1673. Drabant 1675-06-00. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1677-09-11. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1678-08-23. Adlad 1690-08-20, (introducerad 1693 under nr 1210). Ryttmästare vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1703-06-27. Konfirmationsfullmakt 1703-09-24. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1708-06-27. Majors avsked 1711-04-14. Död 1714-11-02 på Ljunghem och begraven i Ljunghems kyrka, varest hans epitafium upphängdes (Medd. av förste kanslisekreteraren V. Reuterswärd.) (efter kyrkans rivning flyttat till Järsnäs kyrka, (Medd. av förste kanslisekreteraren V. Reuterswärd.), Jönköpings län. 'Han bevistade fältslagen vid Halmstad, Lund, varest han, enligt adelsbrevet, var en av de ryttare som räddade Carl XI:s liv, (Medd. av förste kanslisekreteraren V. Reuterswärd.) och Landskrona på 1670-talet samt slaget vid Hälsingborg 1710, från vilka alla slag han bar nog blodiga segermärken.' Gift 1:o 1678 med Anna Dahl, född 1647, död 1703 och begraven 1703-02-24, dotter av prosten och kyrkoherden i Dala pastorat av Skara stift Erik Christoffersson Scarinius och Anna Winge. Gift 2:o 1706-04-22 med Margareta Sofia'' Prytz, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1691-01-04 i Slaka socken, Östergötlands, med ryttmästaren Johan Palm, adlad Edelfelt, född 1637, död 1700), dpt 1668 (?) 24/9 i Rystads församl. (C:1/79). Död 1731-05-01, begr 9/5 i bid. (C1/381). Se övrigt Carl Reutersvärd, Lorenz Peter R-d- En Östgöta ryttare (1988). Dotter av sekreteraren Peter Andersson Prytz, Lill Distorp i Rystads socken, Östergötlands län, (kusin till kanslirådet Håkan Claesson Prytz, adlad Prytz), och Anna de Palma.

Barn:

 • 1. Marta, född 1680-02-22, död 1747-03-15 på Uddeberg i Eroddetorps socken, Skaraborgs län. Gift 1705-06-11 på Ljunghem med majoren Gustaf Silfverswärd, i hans 2:a gifte, född 1665, död 1748.
 • 1. Maria Elisabet, född 1686, död 1704 och begraven 1704-10-16.
 • 1. Anna Beata, född 1688-09-02, död 1772-11-10 på Lyckås i Skärstads socken, Jönköpings län. Gift 1712-07-02 på Ljunghem med regementskvartermästaren Mattias Håbro, adlad Reutercrona, född 1680, död 1750.
 • 1. Jakob, född 1689-04-08. Kvartermästare vid Upplands tre- och femmänningskavalleriregemente 1703-07-01. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente. En av konung Carl XII:s drabanter (Medd. av förste kanslisekreteraren V. Reuterswärd.). Död ogift 1708-04-30 vid Novo Solsk i Polen och begraven i Ljunghems kyrka, varest hans epitatium upphängdes (Medd. av förste kanslisekreteraren V. Reuterswärd.) (sedermera flyttat till Edhems kyrka (Medd. av förste kanslisekreteraren V. Reuterswärd.), Skaraborgs län).
 • 1. Christina född 1691, död före 1739. Gift 1715-08-28 i Torsö socken, Skaraborgs län med regementskvartermästaren Johan Georg Groen, död före 1739.
 • 2. Lorentz Peter, född 1708. Överste. Död 1768. Se Tab. 2.
 • 2. En dotter. Gift med kaptenen Daniel Enander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1769 med Eva Elisabet Ekerman, född 1707, död 1788, änka efter kyrkoherden i Vists pastorat av Linköpings stift Peter Enewald, född 1695, död 1767 och dotter av prosten i Västra Eneby pastorat Paul Ekerman och Maria Löfgren) (Hm.), född 1699, död 1774.

TAB 2

Lorentz Peter, (son av Anders Hof, adlad Reuterswärd, tab 1), till Sätra i Röks socken, Östergötlands län. Född 1708-01-02 Distorp s socken, Östergötlands län. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1724-02-00. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1729-04-24. Kvartermästares karaktär 1733-12-00. Kornett 1733-02-22. Löjtnant 1745-12-18. Kaptenlöjtnant 1747-08-24. Ryttmästare 1748-04-30. RSO 1751-12-04. Major 1757-01-21. Kvartermästare (överstelöjtnant) vid livdrabantkåren 1765-05-13. Överstes avsked 1767-03-11. Död 1768-01-27 i Röks socken, Östergötlands län. Han bevistade bl a pommerska kriget 1757–1762. Gift 1:o 1732 med Catharina Beata Bagge, född 1711, död 1757-09-14 på Stora Lund i Västra Tollstads socken, Östergötlands län, dotter av prosten och kyrkoherden i Stora Åby pastorat av Linköpings stift Fredrik Bagge och hans 2:a hustru Sofia Elisabet Brun (Bagge, De ofrälse Baggesläkterna i Sverige (1906). Gift 2:o 1758-05-05 på Rügen med Agata Ulrika von Platen, döpt 1723-11-17, död 1807-06-29 på Mjölsefall i Kisa socken, Östergötlands län, dotter av kaptenen Pribbert Achates von Plåten, till Drigge, och hans 2:a fru Eleonora Christiana von Usedom samt halvsyster till översten Baltzar Achates von Plåten, naturaliserad von Plåten, nr 1922.

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet, född 1734-04-04, död 1802-06-28 i Norrköping. Gift 1760-08-19 på Stora Lund med häradshövdingen Gabriel Torpadius, född 1724-09-26 i Rogslösa prästgård, Östergötlands län, död 1786-01-31 Åby
 • 1. Hedvig Christina, född 1738-03-19 Styvinge, död 1801-01-16 i Stockholm. Gift 1766-01-01 på Sätra med underståthållaren Henrik von Sivers, adlad Liljensparre, i hans 1:a gifte, född 1738, död 1814.
 • 1. Anders Johan, född 1740-04-03 på Styvinge. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente. Ogift ihjälskjuten 1755 på en skallgång och begraven 1755-03-07 i Västra Tollstads socken.
 • 1. Ulrika Juliana, född 1742-04-16, död 1813-01-15 i Mjölsefall i Kisa socken. Gift 1776-10-18 Tormenås med kaptenen Ernst Fredrik Sjösteen, född 1742-08-22 i Väversunda socken, Östergötlands län, död 1828-02-19 i Mjölsefall.
 • 1. Maria Charlotta, född 1743-12-13 i Landeryds socken, Östergötlands län.
 • 1. Catharina Beata, född 1745-06-29 i Landeryds socken, Östergötlands län, död ogift 1804-03-11 Klevsfall
 • 1. Per Ernst, född 1747-10-29 i Landeryds socken. Död i Landeryds socken 1747-10-30.
 • 1. Adam Ulrik, född 1750. Kapten. Död 1817. Se Tab. 3
 • 1. Per Emanuel, född 1753. Kapten. Död 1807. Se Tab. 14
 • 1. Anders Fredrik, född 1756-08-02 på Stora Lund. Volontär vid lätta dragonregementet 1772-09-13. Korpral vid lätta dragonregementet 1773-01-18. Fanjunkare 1774-05-13. Page hos hertig Fredrik Adolf 1775-02-16. Kornett vid livregementet till häst 1777-10-16. Löjtnant i armén och livdrabant 1779-04-23. Stabslöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1779-12-16. Stabskapten vid Bohusläns dragonregemente 1783-04-02. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1783. Avsked ur fransk tjänst 1791. Korpral (major) vid livdrabantkåren 1791-09-27. Kommissionssekreterare i Haag 1794. RSO 1795-04-28. Tillförordnad chargé d'affaires i Holland 1796. Legationssekreterare i Paris 1801. Tillförordnad chargé d'affaires i Wien 1803. Överstelöjtnant i armén 1804-01-29. Verklig chargé d'affaires i Wien 1804. Fanjunkare vid livdrabantkåren 1805-02-13. Återkom från Wien 1805. Överste i armén 1808-05-29. Avsked 1814-12-07. Död barnlös 1828-06-06 på sin egendom Rosenholm i Lannaskede socken, Jönköpings län samt ligger jämte sin fru begraven på Lannaskede kyrkogård. Han åtföljde, förklädd, Ludvig XVI och Marie Antoinette på deras flykt 1791, då de grepos i Varennes. (Medd. av förste kanslisekreteraren V. Reuterswärd.) Gift 1815-02-21 Sundby med Johanna Maria Hofving, född 1767, död 1844-04-14 på Rosenholm, dotter av targerifabrikören Carl Gustaf Hofving och Catharina Maria Edman.
 • 2. Lars Maximilian Bogislaus, född 1760-03-19 på Stora Lund, död 1762-07-12.
 • 2. Pontus, född 1761. Överste. Död 1823. Se Tab. 26
 • 2. Agata Amalia, född 1763-10-23, död ogift 1805-09-17 i Vadstena.
 • 2. Lovisa Christina Henrietta, född 1765-08-27 på Sätra, död 1765-11-22.

TAB 3

Adam Ulrik, (son av Lorentz Peter, tab 2) född 1750-10-27 på Stora Lund i Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1758-12-10. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1763-09-18. Livdrabant 1767-05-13. Löjtnant i armén 1774-03-16. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1775-03-28. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1779-11-16. Avsked 1785-09-27. Död 1817-11-12 på sin egendom Ekäng i Asby socken, Östergötlands län. Gift 1778-09-24 i Vårdnäs kyrka, Östergötlands län med Christina Vilhelmina Gyllenhöök, född 1750-04-05 Maljeryd, död 1837-06-24 Öringe, dotter av kaptenen Anders Gyllenhöök, och Christina Beata Krebs.

Barn:

 • Per Christian, född 1779-10-13 på Maljeryd, död 1782-11-09 i Stockholm.
 • Fredrik Anders, född 1780. Överstelöjtnant. Död 1858. Se Tab. 4.
 • Christina Charlotta, född 1782-01-24 Danskebo Gift 1815-10-13 med överstelöjtnanten i armén och majoren vid Göta artilleriregemente Fredrik Sjösteen, född 1782-02-19, död 1861-09-16 Öringe
 • Hedvig Margareta, född 1784-01-02 på Danskebo, död 1816-08-21 Aspa. Gift 1815-10-13 på Ekäng med lanthushållaren Svante Henrik Rääf i Småland, nr 189, född 1789, död 1822.
 • Per Adam, född 1786-02-14 på Ekäng. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium (KrAK.) 1817-12-13. Kanslist i krigskollegium 1821 (KrAK.). Tjänstfri 1843 (KrAK.). Avsked 1855-09-28. Död ogift 1861-01-03 på Ekäng, vilken egendom han ägde jämte Ödebo och Ivranäs, båda i Malexanders socken, Östergötlands län.
 • Pontus Herman, född 1788-04-04 på Ekäng. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1808. Död ogift 1808-12-19 i Torneå vid svenska armén.
 • Ulrik Vilhelm, född 1789-08-03 på Ekäng. Antagen i krigstjänst 1807. Förare vid Kronobergs regemente 1807-12-11. Fänrik vid Kronobergs regemente 1808-03-19. Löjtnant 1812-07-28. GMtf 1814-01-18. Kapten i armén 1817-02-25. Avsked 1817-06-03. Död 1871 i Schweiz. 'Han deltog i fälttåget i Finland 1808 och var därunder med vid Lokalaks och Viiais samt blev under reträtten från Helsinge fången hos ryssarna, ur vilken fångenskap han återkom 1809. Bevistade även fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814 samt övervar belägringen av Gluckstadt.'
 • Ulrika Carolina, född 1790-08-24 på Ekäng, död 1836-11-20. Gift 1825-07-25 med prosten och kyrkoherden i Ekeby och Rinna förss pastorat av Linköpings stift Johan Adolf Nygren, född 1767-11-02 i Nykils socken, Östergötlands län, död 1837-07-26 i Ekeby prästgård, Östergötlands län.

TAB 4

Fredrik Anders, (son av Adam Ulrik, tab 3), född 1780-11-27 på Ekäng. Volontär vid livgrenadjärregementet 1794-07-24. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1794-11-26. Löjtnant 1810-06-26. Kapten 1812-03-24. RSO 1825-06-24. 3. major vid 1. livgrenadjärregementet 1825-07-14. Överstelöjtnants avsked 1833-06-29. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1858-04-06 Ramkvilla 'Han blev fången vid Lybeck 1806-11-06 hos fransmännen, ur vilken fångenskap han hemkom 1810. Deltog därefter i fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1811-02-22 Ribbingshov med stiftsjungfrun Hebbla Carolina Ridderborg, född 1788-12-07, död 1838-12-24, dotter av majoren Carl Fredrik Ridderborg, och Hedvig Ulrika Hvitfeldt.

Barn:

 • Christina Ulrika, född 1812, död 1812.
 • Carl Fredrik Evert, född 1813-05-27 död 1828-06-01 Linnevad
 • Ulrik Adolf, född 1816. Extra ordinarie kammarskrivare. Död 1891. Se Tab. 5.
 • Anders Vilhelm, född 1817. Possessionat. Död 1911. Se Tab. 8.
 • Patrik Oskar, född 1820. Hovmarskalk. Död 1907. Se Tab. 10
 • Vilhelmina Johanna, född 1823-03-25 på Ramkvilla, död 1854 28,2 Bergby. Gift 1848-09-08 Åkershult med bruksägaren Johan Carl af Ekström, i hans 1:a gifte, född 1821, död 1874.

TAB 5

Ulrik Adolf, (son av Fredrik Anders, tab 4), född 1816-02-16 Linnevad. Student i Uppsala 1836. Kansliexamen 1840. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegium (KrAK.) 1842-01-13. Död 1891-03-14 i Eksjö. Ägde 1850–1868 Holmeshult i Fröderyds socken, i Jönköpings län samt Sjöryd i Öggestorps socken, i Jönköpings län. Gift 1853-08-02 Sjöryd med sin broders svägerska Julie Emerentia Constance Schmiterlöw, född 1828-01-11 Sjöryd, född 1922-05-22 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård, Gustav Vasa förs, dotter av kammarherren Carl Christoffer Schmiterlöw, och Ulrika Charlotta Hägerflycht.

Barn:

 • Carl Fredrik Edvard, född 1854. Före detta expeditionsföreståndare. Död 1944. Se Tab. 6.
 • Gustaf Oskar Eugen, född 1856. Kapten. Död 1904. Se Tab. 7
 • Eleonora Charlotta Emerentia Augusta (Emerence), född 1857-07-18 på Holmeshult, död ogift 1925-08-29 i Stockholm, Gustav Vasa förs.

TAB 6

Carl Fredrik Edvard, (son av Ulrik Adolf, tab 5), född 1854-08-12 på Holmeshult. Mogenhetsexamen 1874. Elev vid tekniska högskolan 1875–1877. Nivellör och ingenjör vid statens järnvägsbyggnader i Norrland 1877–1879. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1881. Förste stationsskrivare vid statens järnvägar 1904-04-01. Expeditionsföreståndare 1905. Avsked 1914. död 1944-01-12 i Stockholm (Gustav Vasa db nr 16). Gift 1884 i Stockholm med Marie-Louise Josephson, född 1861-06-27 i Göteborg, död 1940-01-11 i Stockholm (Gustaf Vasa förs, Stockholm db nr. 12), dotter av grosshandlaren Semmy Josephson och Betty Davidsson.

Barn:

 • Ester Maria Elisabet Constantia, född 1887-06-07 i Stockholm, Adolf Fredriks förs. Gift 1:o i Stockholm, Gustaf Vasa 1917-06-14 med godsägaren Erik Tronberg, från vilken hon 1923-03-09 blev skild, född 1878-09-02. Gift 2:o 1923-12-06 i Kungsholms med disponenten Josef Cornelius Holm, född 1866-04-22. Skilsmässa. Gift 3:o 1943-04-07 (Essinge kbfd, Stockholm, vb nr 13) med fd. bankass. Karl Emil Eurenius Johansson, född 1880-12-15. Hemskillnad 1943-12-27.
 • Marianne Louise Eleonora, född 1889-12-06 i Stockholm. Gift 1916-06-07 i Gustaf Adolfs kyrka i Stockholm med kaptenen vid intendenturkåren, regementsintendenten vid Västmanlands trängkår John Gösta Gottfrid Wellenius, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1927-12-01, född 1890-01-15.

TAB 7

Gustaf Oskar Eugen, (son av Ulrik Adolf, tab 5), född 1856-05-03 på Holmeshult. Volontär vid Kalmar regemente 1876-03-31. Mogenhetsexamen 1877-05-00. Elev vid krigsskolan 1877-07-14. Utexaminerad 1878-10-29. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1878-11-15. Extra ordinarie postexpeditör 1879-01-28. Löjtnant 1889-11-22. Kapten 1899-03-03. RSO 1900-07-09. Död 1904-06-13 i Vadstena. Gift 1:o 1887-10-01 i Stockholm med Anna Hedvig Bendixson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1900-01-02 med Tor Berhard Vilhelm Aulin, född 1866-09-10, död 1914-03-01), från vilken han blev skild, född 1865-06-30 i Stockholm. Sångerska. Dotter av grosshandlaren Västra Bendixson och hans hustru, född Warburg. Gift 2:o 1901-10-15 på Averby i Bo socken, Örebro län med Anna Maria Kierkegaard i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1911-03-21 med agronomen Filip Otto Arkimbold Skjöldebrand, född 1876), född 1873-09-06, (Gift 2:o 1911-05-21 i Bo förs, Ör, vb) dotter av godsägaren Christian Niklas Kierkegaard och Maria Charlotta Ljungman.

Barn:

 • 1. Märta Cecilia, född 1888-07-17 i Stockholm. Anställd vid kungliga biblioteket.
 • 1. Nils Gösta, född 1892-04-01 i Stockholm. Trädgårdsarkitekt. Gift 1:o 1923-09-29 i Stockholm med skådespelerskan Jenny Matilda Elisabet Hasselqvist, från vilken han 1927-01-04 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1918 med konstnären Algot Vilhelm Nilsson Kåge, från vilken hon 1922-11-09 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1889-03-06 i Stockholm), född 1894-07-31 i Stockholm, dotter av tunnbindaren Johannes Johansson Hasselqvist och Sofia Ramberg. Gift 2:o 1927-11-22 i Stockholm med konstnärinnan Märta Hjortzberg, född 1892-03-11, dotter av kaptenen Ernst Gustaf Hjortzberg och Hilda Laurentia Carolina Laititia Lindblad. Se Tab. 7 A.

TAB 7. A

Nils Gösta, (son av Gustaf Oscar Eugène tab 7), född 1892-04-01 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Trädgårdsarkitekt. Trädgårdsdirektör vid Statens järnvägar. Gift 1:o 1923-09-29 i Stockholm, Oscars med skådespelerskan Jenny Matilda Elisabet Hasselqvist, från vilken han genom Stockholms rådhusrätts utslag 1927-01-04 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1918 med konstnären Algot Vilhelm Nilsson Kåge, från vilken hon 1922-11-09 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1889-03-06 i Stockholm), född 1894-07-31 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Skådespelare. Dotter av tunnbindaren Johannes Johansson Hasselqvist och Sofia Ramberg. Gift 2:o 1927-11-22 i Stockholm, Johannes med konstnärinnan Märta'' Hjortzberg, född 1892-03-11. Dotter av kaptenen Ernst Gustaf Hjortzberg och Hilda Laurentia Carolina Laititia Lindblad.

Barn:

 • 2. Måns Ulrik Göstasson, född 1932-04-06 i Stockholm.

TAB 8

Anders Vilhelm, (son av Fredrik Anders, tab 4), född 1817-04-20 Ribbingshov. Död 1911-05-03 i Skara. Ägde 1859–1882 Ramkvilla i Ramkvilla socken, Jönköpings län. Arrenderade sedan Fröset i Fröderyds socken, Jönköpings län och därefter Hörnebo i Fröderyds socken. Gift 1:o 1844-03-03 i Järstorps prästgård, Jönköpings län med Gustava Charlotta Augusta Geijer, från vilken han 1846 blev skild, född 1812-02-18 på Krokstad i By socken, Värmlands län ]], död 1899-12-27 i Ulricehamn, dotter av krigsrådet Per Adolf Geijer och grevinnan Anna Gustava Cronhielm af Flosta. Gift 2:o 1849-03-19 Holmeshult med Fransiska Helena Ebba Schmiterlöw, född 1823-10-23 Holmeshult, död 1910-09-22 i Skara ]], dotter av kammarherren Carl Christoffer Schmiterlöw, och Ulrika Charlotta Hägerflycht.

Barn:

 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1844-10-09, död 1844-10-09.
 • 1. Hulda Carolina Gustava, född 1845-07-28. Död 1845-08-19.
 • 1. Carolina Charlotta Helena, född 1850-02-12 på Holmeshult, död 1927-09-29 i Eksjö. Gift 1872-09-29 på Sävsjö i Vallsjö socken, Jönköpings län med löjtnanten Adolf Jakob Fredrik Ekenstam [se adliga ätten nr 2220], född 1838, död 1908.
 • 2. Fredrik Vilhelm, född 1851-11-23 på Holmeshult. Kadett vid Karlberg 1871-09-13. Utexaminerad 1877-06-02. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1877-06-08, löjtnant 1887-06-03. Förvaltare på Fägreda i Ödestugu socken, Jönköpings län 1890–1895. Inspektör i brand- och livförsäkringsaktiebolag Svea sedan 1895. Kapten vid Kalmar regemente 1898-04-29. RSO 1899-05-15. Avsked 1907-06-21. Badintendent i Varberg. Föreståndare för Skaraborgs läns fornminnesförening i Mariestad. Död 1929-02-03 i Ulricehamn (Jönköping, Sofia förs, db). Gift 1885-10-23 i Jönköping med Elin Sofia Kruckenberg, född 1863-03-27 i Jönköping, dotter av bruksägaren Julius Martin Kruckenberg och Sofia Louise Lindqvist.
 • 2. Christoffer Axel Teodor, född 1855, död 1857-10-14.
 • 2. Emilia Vilhelmina Andreetta (Milly), född 1859-09-26 på Ramkvilla (Föderyds förs, Jönk). Död 1937-01-19 i Eksjö (db 7) och begr i Göteborg, Gamelstadens förs Gift 1:o 1888-09-18 Klev i Högsby socken, Kalmar län. Gift 2:o 1899-10-07 i Sävsjö med skeppsmätaren och sjökaptenen Carl Samuel Oskar Trygger i hans 2:a gifte (gift 1:o 1885-05-12 i Göteborg med Ida Christina Sundberg, från vilken han blev skild, född 1861-07-08 i Lidköping, dotter av med. doktorn Herman Sundberg och Amelie Matilda Berggren), född 1850-05-19, död 1911-01-18 i Göteborg.

TAB 9

Pontus, (son av Fredrik Anders, tab 4), född 1819-05-04 Ribbingshov. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1837-02-16. Officersexamen 1838-10-12. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1839-11-09. Transporterad som underlöjtnant till Bohusläns regemente 1841-08-20 och till Kalmar regemente 1845-02-25. Löjtnant 1848-12-19. Kapten 1862-06-03. RVO 1865-05-03. RSO 1867-01-28. Major i armén 1873-05-12. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1878-04-24. Död 1900-04-16 i Eksjö. Gift. 1845-08-16 Östraby med stiftsjungfrun Amalia Spaldencreutz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1836-07-10 i Åtvids kyrka, Östergötlands län, med underlöjtnanten vid Smålands husarregemente Vilhelm Henrik Djurberg, född 1808, död 1840-03-08), född 1812-03-05 Gusum i Ringarums socken, Östergötlands län, död 1901-09-25 i Eksjö, dotter av kammarherren Arvid Johan Spaldencreutz, och Maria Catharina Skragge.

Barn:

 • Pontus Vilhelm Akates, född 1846-12-25 på Östraby, död på Östraby 1857-06-10.
 • Honorine Augusta Amalia Emerentia, född 1852-04-02 på Östraby. Författarinna. Död ogift 1928-06-16 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.

TAB 10

Patrik Oskar, (son av Fredrik Anders. tab 4), född 1820-11-22 Ribbingshov. Sergeant vid Smålands grenadjärkår 1837-02-17. Officersexamen 1837. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1839-03-22. Löjtnant 1848-06-17. Adjutant hos överståthållaren 1852-02-05–1861. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1855-02-15. RNO 1860-11-26. Ledamot av Västmanlands läns hushållningssällskap 1861-01-26 och dess ordförande 1883–1885. Ordförande i styrelsen för Köping–Uttersbergs järnvägsaktiebolag 1863–1907. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1875 och 1876–1899 och därunder ledamot av bankoutskottet 1867, konstitutionsutskottet 1884–1885, bevillningsutskottet 1878–1883 och 1886–1891, talmanskonferensen 1892–1899 samt 1895 års hemliga utskott. Vice ordförande i Västmanlands läns landsting 1872–1873 och dess ordförande 1874–1896. Bildade 1874 Porla brunns aktiebolag och var dess verkställande direktör till 1904. Ledamot i kommittén ang. förändrad lagstiftning i fråga om utgörande av väghållningsbesväret på landet 1876. Verkställande direktör i Motala verkstads aktiebolag 1878–1880. Hovmarskalk 1878-11-30. LLA 1881-02-21. KVO1kl 1881-01-13. Första kammarens ålderspresident 1883–1899. Hedersledamot av Västmanlands läns hushållningssällskap 1888. KmstkVO 1889-11-30. HLLA 1895-11-22. Död 1907-08-23 på Baggå. Ägde Baggå och Borgfors bruk i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län samt Starbo och Gesbergs bruk i Norrbärke socken, Kopparbergs län, andel i Skinnskattebergs bruk och disponent för detsamma och Billsjö masugn i Söderbärke socken. Ägde hemmanet Hörnebo i Fröderyds socken, Jönköpings län och huset nr 9 Vasagatan i Stockholm. Gift 1:o 1852-11-22 i Stockholm med Augusta Jakobina Holmqvist, född 1832-08-06 i Stockholm, död i Stockholm 1855-03-12, dotter av bruksägaren Johan Casper Holmqvist och Jeannette Jakobina Åhrberg. Gift 2:o 1856-10-29 i Stockholm med Anastasia Charlotta Teresia Rouget de S:t Hermine, född 1831-02-04 i Stockholm, död i Stockholm, Oscars 1916-04-29, dotter av överintendenten Fredrik Rouget de S:t Hermine och Anna Charlotta Löfling.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik Casper, född 1853. Överstelöjtnant. Död 1932-12-07. Se Tab. 11.
 • 1. Hebbla Johanna Cecilia Augusta, född 1855-02-24 i Stockholm, död i Stockholm 1879-02-14. Gift 1875-01-28 i Stockholm med överadjutanten hos konung Oskar II, översten och sekundchefen för Göta livgarde, OIISGbmt, OII:sJmt, KSO1kl mm, Johan Ludvig August Falkman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1892-11-07 i Stockholm med Jane Alice Cederlund, född 1867-07-20 i Stockholm, dotter av generalkonsuln Carl Fredrik Cederlund och Janie Gertrude Somers), född 1849-04-13 i Malmö, död 1908-10-30 i Stockholm.
 • 2. Maria Charlotta Teresia (Thérèse), född 1858-01-06 i Stockholm, död 1928-05-09 i Stockholm. Gift i Stockholm 1880-10-30 med översten, greve Hugo William Hamilton, född 1854, död 1931.
 • 2. Cecilia Helena Amalia (Cissy), född 1860-02-12 i Stockholm, död i Stockholm, Kacobs 1916-06-19. Gift 1892-11-15 i Stockholm med före detta generalpostdirektören och före detta översten för Svea artilleriregemente, KSO2kl mm, Rikard Emanuel Ossbahr, född 1853-05-26 i Stockholm. Död 1936-11-01 i Stockholm, Engelbrekts förs, (db 236).

TAB 11

Carl Fredrik Casper, (son av Patrik Oskar, tab 10), född 1853-09-21 i Stockholm. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1871-04-10. Mogenhetsexamen 1873-05-23. Elev vid krigsskolan 1873-07-15. Utexaminerad 1874-09-25. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1874-10-16. Transporterad såsom underlöjtnant till livregementets husarkår, nu livregementets husarer 1874-12-18. Ordonnansofficer i 4. militärdistriktet 1878-05-29. Löjtnant 1879-04-04. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1880-10-15. RDDO 1881-02-01. RBadZLO1kl 1881-09-20. Erhöll engelsk minnesmedalj 1887-06-20. Ryttmästare 1889-06-07. Adjutant hos kronprinsen 1889-06-18. Tjänstgjorde vid 1. Badisches Leibdragoner Regiment nr 20 1890-10-01– 1891-10-01. RSO 1895-11-30. RSiamVEO4kl 1897-07-20. OffBLO 1897-07-22. OII:sJmt 1897-09-18. RRS:tAO3kl 1898-01-00. Major vid livregementets husarkår, nu livregementets husarer 1898-06-03. Överstelöjtnant livregementets husarkår, nu livregementets husarer 1902-09-12. Verkställande direktör i Porla brunns aktiebolag 1905–1915. KRadZLO2kl 1906. GVSbm 1906-09-20. KSEO2kl 1907. OIISGbmt 1907-06-06. Adjutant hos konung Gustaf V 1908-01-10 avsked från överstelöjtnantsbeställningen 1908-08-06. RPrRÖO2kl 1909. GV:sJmt 1928-06-16. Eng. MM. BadGM. Har ägt Gäringstorp och Gäringsnäs i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län, Baggå bruk och Borgfors masugn i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län, Starbo, Gesbergs och Schisshyttans bruk i Norrbärke socken och 1/2 Gärdsjöbo i Söderbärke socken, Kopparbergs län samt Kåfalla i Lindesbergs socken, Örebro län ävensom Villa Vallombrosa i San Remo, Italien. Död 1932-12-07 i Strängnäs (db 45) och begr å Stockholms Norra kyrkogård. Gift 1882-07-29 i Karlsruhe i Baden med friherrinnan Rosa Elisabet Fransiska von Ungern-Sternberg nr 54, född 1856-09-02 i Heidelberg. Hovfröken hos kronprinsessan Viktoria 1881, statsfru hos drottning Viktoria 1908-01-10. BadGM, GVSbm 1906, GV:sJmt 1928, död 1938-05-28 å Jädersbruk i Arboga landsförs, Vm, och begr å Stockholms Norra kyrkogård (Arboga landsförs, Vm. db nr 5), dotter av badensiska verkliga geheimerådet, excellensen friherre Johan Paul Fredrik August von Ungern-Sternberg och Teodora Maria Vilhelmina von Runsen.

Barn:

 • Augusta Teodora Viktoria (Vivy), född 1883-07-31 Äspenäs, död ogift 1916-05-30 i Rättvik (Norrbärke förs, Kopp, db).
 • Gösta August Cecil, född 1887. Disponent. Se Tab. 13
 • Frances Anna Margareta, född 1891-11-06 på Herrenalb i Würtemberg. Stiftsjungfru. Gift 1913-05-14 i Stockholm Jacobs med majoren, friherre Samuel Lars Åkerhielm af Blombacka, född 1887.

TAB 12

Carl Reinhold Patrik, (son av Carl Fredrik Casper, tab 11), född 1885-02-27 Äspenäs. Mogenhetsexamen i Örebro 1902-05-22. Reservunderlöjtnant i 2. Svea artilleriregements reserv 1904-12-08. Jur. kandidat examen i Uppsala 1907-05-30. Attaché 1907-08-07. Attaché i utrikesdepartementet 1907-09-30 i New York 1908-02-03 och i Paris 1909-02-13. Avsked från krigstjänsten 1910-04-08. Tillförordnad andre sekreterare 1911-01-27. Tillförordnad legationssekreterare i Tokio och Peking 1911-12-30. Tillförordnad chargé d'affaires i Tokio 1912-02-18–1912-06-14. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1912-12-31. JHSO4kl 1913. Tillförordnad chargé d'affaires 1913-10-11–1914-02-05. Förste sekreterare i utrikesdepartementet 1913-12-18. Tillförordnad generalkonsul och konsulardomare i Shanghai 1914-02-14–1914-11-23. Biträdande sekreterare vid nordiska ministermötet i Stockholm 1917. RDDO 1917-05-14. Särskilt uppdrag i Washington 1917. RDDO 1917-05-14. Särskilt uppdrag i Washington 1917. Extra förste sekreterare 1917-12-31. Tillförordnad extra avdelningschef i utrikesdepartementet 1918-03-26. Förste legationssekreterare i Köpenhamn 1918-07-22 och tillförordnad chargé d'affaires i Köpenhamn skilda tider 1918 och 1919. Förste legationssekreterare i Berlin 1919-09-12, tillförordnad chargé d'affaires i Berlin skilda tider 1920 och 1921. JUSO4kl 1919. RNO 1920-10-28. Sveriges representant vid Oderkommissionens sammanträde i Breslau 1920. PrRKM2o3kl 1921. Förste legationssekreterare i London 1921-09-23. Legationsråd i London 1921-12-16. Tillförordnad chargé d'affaires skilda tider 1922–1924. KStbVO2kl 1923. Legationsråd i Bern, Wien och Budapest samt tillika chargé d'affaires i Wien och Budapest 1924-06-28. UngFK2kl m kr 1928. KÖHT1kl 1928. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Reval, Riga och Kovno 1928-06-13. GV:sJmt 1928-06-16. StkLettSO 1929. KNO1kl 1930-11-28. Envoyé i Bukarest och Sofia 1935-04-26. Gift 1913-09-06 i Uppsala domk. med Karin'' Herdin, född 1889-01-28 i Uppsala. RKSM 1927. KLettSO. RumCI:Smm. Dotter av rådmannen och magistratssekreteraren vice häradshövdingen Karl Vilhelm Herdin och Augusta Carolina Bexelius.

Barn:

 • Carl Vilhelm Patrik, född 1914-07-29 i Shanghai. Filosofie ämbetsexamen vid Uppsala universitet 1936-09-15. Gift 1949-09-10 i Öregrunds kyrka med gymnastikdir. Ulla Gudrun Leufstadius, född 1918-12-23. Dotter av köpmannen O F Leufstadius och hans hustru född, Jansson.
 • Reinhold Patrik Oskar, född 1916-03-02 i Stockholm. Jur. kandidat examen i Uppsala universitet 1937-03-15. Attaché i Utrikesdepartimentet 1938-06-14. Attaché vid beskickningen i Helsingfors. RFinlVRO. Förordnad att vara andre vicekonsul vid Konsulatet i Minneapolis 1943-07-30. Andre sekreterare i Utrikesdepartimentet 1944-06-30. Gift 1945-04-18 i Stockholm med Lisbeth Lindqvist. Dotter av generalkonsul Einar Lindqvist och Reeh.
 • Erik August Patrik, född 1917-08-21 i Stockholm. Jur. kandidat examen vid Uppsala universitet 1942-05-29.
 • Göran Edgar Patrik, född 1919-08-15 i Klampenborg, Danmark. Kadett vid sjökrigsskolan 1937-06-23. Utexam. därifrån 1940-01-12. extra ordinarie fänrik vid flottan 1940-01-13. Löjtnant vid flottan 1942-01-13. kapten vid flotta 1947-07-01.Gift 1:o 1942-10-03 i Jakobs kyrka i Stockholm (Engelbrekts förs, Stockholm vb nr 300) med Birgit Elin Victoria Ander, från vilken han blev skild, född 1919-09-08. Dotter av direktören K V Ander och Lundblad.
 • Gösta Fredrik Patrik, född tvilling 1922-11-10 i London. Studentexamen vid Sigtunastiftelsen 1941-05-14. Jur kandidat examen vid Uppsala universitet 1949
 • Patrik Anders Adolf, född tvilling 1922-11-10 i London. Studentexamen vid Sigtunastiftelsen 1941-05-14. Filosofie stud. vid Uppsala universitet. Gift 1948-10-15 (Katarina förs, Stockholm, vb nr 546) med Ellen Margareta Michaëla Topelius, född 1921-06-02. Dotter av författarinnan Margareta Suber - Topelius.

TAB 13

Gösta August Cecil, (son av Carl Fredrik Casper, tab 11), född 1887-04-10 Gäringstorp. Mogenhetsexamen 1907-06-01. Volontär vid livregementets husarer 1907-06-06. RGM i S:tAO:s band 1909-06-30. Officersexamen 1909-12-18. Underlöjtnant vid livregementets husarer 1909-12-31. Löjtnant vid livregementets husarer 1913-01-24. Disponentassistent vid Ferna bruk i Gunnilbo socken, Västmanlands län 1917. Löjtnant över stat 1917. Verkställande direktör i Porla brunns aktiebolag 1918-02-00–1919-02-00. Avsked från regementet 1918-07-28 med tillstånd att inträda i regementets reserv. Avsked ur reserven 1920-08-06. Disponent vid Jäders bruk i Arboga landsförs 1930. Gift 1915-08-14 i Gunnilbo socken, Västmanlands län med stiftsjungfrun Anna Mary Louise Nordenfalk, född 1894-06-05 Nyborg. Dotter av kabinettskammarherren friherre Johan Axel Nordenfalk, och Hedvig Reuterskiöld.

Barn:

 • Viveka Göstasdotter, född 1916-07-31 i Stockholm, Engelbrekts förs (Skövde förs, fb). Död 1936-02-17 i Arboga landsförs (db 6).
 • Hedvig Göstasdotter, född 1918-04-25 på Färna bruk (Gunnilbo förs, Västm, fb). Gift 1942-09-27 i S:t Nikolai kyrkja i Arboga (Arboga landsförs vb nr 4) med civilingenjören Fritz Olof Hedborg, född 1911-10-07 i Härnösand, Västernorrland.
 • Anna Göstasdotter, född 1919-12-01 i Stockholm, Jacobs död i Stockholm 1925-09-06 (Köpings las., db).
 • Caroline Göstasdotter, född 1922-07-28 i Stockholm, Adolf fredriks förs. Leg sjukgymnast, byrådir i Socialstyrelsen.

TAB 14

Per Emanuel, (son av Lorentz Peter, tab 2), född 1753-01-19 på Stora Lund i Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1764-12-30. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1767-03-07. Sergeant vid Västerbottens regemente 1773-05-29. Adjutant vid Västerbottens regemente 1773-10-27. Fänrik vid Upplands regemente 1775-01-11. Löjtnant vid Upplands regemente 1776-12-18. Genom byte löjtnant vid Sprengtportska regementet 1778-08-19. Kapten vid Sprengtportska regementet 1783-08-23. Avsked 1786-09-20. Död 1807-04-30 på sin egendom Björnskog i Hultsjö socken, Jönköpings län. Gift 1786-11-28 i Stockholm med Hedvig Sofia Qvast, född 1754-01-14, död 1852-04-21 på Björnskog, dotter av grosshandlaren i Stockholm, tit. kommerserådet Magnus Qvast Petersson och Johanna Maria Edenberg.

Barn:

 • Maria Sofia, född 1787-11-23 på Björnskog, död ogift 1875-01-16 Hultsjöberg
 • Carl Gustaf, född 1791. Överstelöjtnant. Död 1865. Se Tab. 15.

TAB 15

Carl Gustaf, (son av Per Emanuel, tab 14), född 1791-01-22 Björnskog. Indriven i Växjö läroverk 1806-03-11. Sergeant vid Jönköpings regemente 1807. Förare vid Jönköpings regemente 1807-12-14. Fänrik 1808-05-30. Löjtnant 1812-03-03. GMtf 1813-11-03. Kaptens karaktär 1815-01-17. Kapten i generalstaben 1817-03-18 och vid förutnämnd regemente 1818-12-19. Brigadadjutant vid 6. infanteribrigaden. RSO 1824-07-04. Major i armén 1826-05-11 och i generalstaben 1827-12-19. Överstelöjtnant i armén 1837-12-15. Avsked från regementet 1847-04-07. CXIV Joh:s Med. 1855. Död 1865-03-04 på sin egendom Björnskog. 'Han bevistade kampanjen i Västerbotten 1809 och därunder träffningarna vid Sävar och Ratan samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814, då han bl. a. bevistade slagen vid Leipzig, Grossbeeren och Dennerwitz.' Ägde Björnskog i Hultsjö socken, i Jönköpings län, och Åkershult i Korsberga socken, i Jönköpings län, samt Erikstad i Vittaryds socken, Kronobergs län. Gift 1821-07-03, Nobynäs med Eleonora Christina Carlheim-Gyllensköld, född Nobynäs 1795-06-08 död 1869-01-08 på Björnskog, dotter av överstelöjtnanten Svante Mauritz Carlheim-Gyllensköld, och Maria Lovisa Rarnekow, nr 23.

Barn:

 • Sofia Lovisa Carolina, född 1822-09-07 på Tormenås i Rogberga socken, Jönköpings län, död Tormenås, 1830-03-02.
 • Per Svante Fredrik, född tvilling 1824. Löjtnant. Död 1898. Se Tab. 16.
 • Carl Mauritz Vilhelm, född tvilling 1824-04-06 på Tormenås. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1843. Student i Uppsala 1844. Kameralexamen 1847. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1848 och i krigskollegium (KrAK.) 1849-01-26. Tillförordnad kammarförvant i kammarkollegium 1858-05-02. Häradsskrivare i Norra och Södra Vedbo härads fögderi av Jönköpings län 1860-05-29. Kronofogde i Västra härads fögderi i Jönköpings län 1862-07-11. Död ogift 1875-11-30 i Vrigstads socken, Jönköpings län.
 • Vendela Eleonora Vilhelmina, född 1826-03-23 på Tormenås, död 1907-11-13 i Hälleberga prästgård, Kronobergs län. Gift 1857-09-29 på Björnskog med kyrkoherden i Nöbbele pastorat av Växjö stift, LNO, Johan Peter Dahlstedt, född 1819-12-19 på Skinshälla i Ökna socken, Jönköpings län, död 1897-02-04 i Nöbbele prästgård.
 • Amalia Augusta Charlotta, född 1828-03-18 på Tormenås, Död ogift 1867-12-10 på Björnskog.
 • Sofia Lovisa Carolina (Sofie-Louise), född 1830-05-21 på Brunseryd under Björnskog, död ogift 1894-01-17 på Brunseryd under Björnskog.
 • Emma Maria Ulrika, född 1833-01-25 på Björnskog, död 1921-12-08 i Stockholm, Gustav vasa och begraven i Ölmestads socken. Gift 1874-10-16 i Växjö med kyrkoherden i Ölmestads pastorat av Växjö stift Per August Peterson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1855-08-28 med Amalia Matilda Sandell, född 1831-07-31, död 1873-04-14, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Jonas Sandell och Fredrika Engstrand), född 1823-04-04 i Jönköping, död 1899-03-19 i Ölmestads prästgård.
 • Gustaf Adolf Otto, född 1835-08-13 på Björnskog, död på Björnskog 1839-03-25.
 • Knut Axel Herman, född 1838. Överstelöjtnant. Död 1930. Se Tab. 18.

TAB 16

Per Svante Fredrik, (son av Carl Gustaf, tab 15), född tvilling 1824-04-06 Tormenås. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1833-06-23. Officersexamen 1841-12-14. Underlöjtnant vid dalregementet 1842-09-14. Transporterad som underlöjtnant till Jönköpings regemente 1847-09-21. Löjtnant 1852-12-11. Avsked 1853-04-19. Död 1898-09-18 på sin egendom Råstebacken i Bäcks socken, Skaraborgs län. Gift 1862-06-10 Åkershult med Johanna Sofia Andersson, född 1834-11-01 Åkershult, död 1917-04-04 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, dotter av lantbrukaren Carl Andersson.

Barn:

 • Anna Christina, född 1863-03-16 på Åkershult. Död 1931-11-05 i Stockholm, Hedvig Eleonora (db 245) och begr. i Solna förs, Stockholm. Gift 1899-03-26 i Stockholm med vaktmästaren i Jernkontoret Carl Fritiof Törnå, född 1860-01-23 i Kettilstads socken, Östergötlands län, död 1928-08-05 i Stockholm.
 • Adolf Fredrik, född 1867-11-07 Ymsjöholm Mogenhetsexamen 1887-06-11. Volontär vid Närkes regemente 1888-01-26. Sergeant 1889-05-27. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1890-10-25. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1890-11-07. Transporterad som underlöjtnant till Jämtlands fältjägarregemente 1893-03-17. Löjtnant 1894-04-20. Kapten 1905-08-07. RSO 1911-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1918-06-14. ÖRKHt2kl med krigsdek. Gift 1:o 1905-04-09 i Stockholm med Anna Oskarina Lagerlöf, från vilken han 1909 blev skild, i hennes 2:a gifte, född 1867-08-13 i Karlskrona. Död 1933-09-07 å Långbro sjukhus (Stockholm, Högalids förs db 344). Gift 2:o 1937-06-08 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs vb 103) med Märta Astrid Lovisa Törnvall i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1909-04-05 i Stockholms storkyrkoförs ]] med boksäljaren Claes Hjalmar Bäckman i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild 1911-05-23. [Gift 2:o 1926-08-07, enl. pastor i Oscars förs, Stockholm med Hildur Margareta Ericsson, född 1898-01-10], född 1881-11-03 i Dalarö socken, Stockholms län ebl. pastor i Oscars förs, Stockholm), född 1884-08-25 i Stockholm, Adolf Fredriks förs. Dotter av murverksmästaren Lars Petter Törnvall och Augusta Carlsdotter.
 • Gustaf Patrik, född 1872-08-13 på Ymsjöholm. Brukselev å Rillsjö bruk 1889. Bruksbokhållare 1890–1892. Inspektor vid Långeds kanalstation 1892. Tjänsteman vid Härnösands enskilda banks avdelningskontor i Stockholm 1892. Anställd hos Commerz & Disconto Rank i Hamburg 1894. Vistades i Paris för studier 1895. Sifferrevisor vid förstn. banks avdelningskontor i Norrland 1899–1901. Verkställande direktör för bankens avdelningskontor i Sollefteå 1901–1908 samt därefter tjänsteman hos var efter annan bankaktiebolag Norra Sveriges, aktiebolag Stockholms handelsbanks och aktiebolag Svenska handelsbankens kontor i Stockholm. Avsked 1926.

TAB 17

Carl Axel, (son av Per Svante Fredrik, tab 16), född 1875-12-04 Båstebaken. Elev vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg 1892. Utexaminerad 1896. Ingenjör vid anläggningen av vatten- och elektricitetsverken i Eksjö 1897. Ingenjör vid Göteborgs stads byggnadskontor 1898–1899. Direktörsassistent vid elektrifieringen av Göteborgs spårvägar 1900–1906. Anlade Jönköpings elektricitetsverk och spårvägar 1907 och chef för desamma till 1924. Ledamot av styrelsen för Svenska spårvägsföreningen sedan 1910. Ledamot av styrelsen för Svenska elektricitetsverksföreningen 1912–1924. Verkställande direktör för Södra Vätterns kraftaktiebolag 1920–1926. RVO 1923-09-15. Chef för Jönköpings kommunala affärsverk 1924–1926. Direktör för Göteborgs spårvägar 1926. Vice ordförande i styrelsen för järnvägsaktiebolag Göteborg–Särö 1930. RNO 1933-06-16. KVO 1941-11-15. Gift 1903-10-14 i Göteborg med Angelina Maria Palmær, född 1869-12-29, dotter av kommissionären Bror Knut Fredrik Palmær och Angelina Nyberg.

Barn:

 • Gertrud Sofia Angelina, född 1905-01-25 i Göteborg. Skolkökslärarinna. Hushållslärare. Gift 1935-10-07 i Örgryte, (Göteborg, vasa förs vb 139) med disponenten Ture Alfred Georg Jakobsson, född 1900-09-13 i Malmö.
 • Eva Gunhild Maria, född 1906-12-05 i Jönköping. Kontorist. Gift 1932-10-07 i Göteborgs domkyrkoförs (vb 87) med banktjänstemannen Carl Folke Bernhard Strålhös född 1906-08-23.
 • Anna Signe Maria (Maj), född 1908-05-20 i Jönköping, Jönköpings västra förs (fb 182). Gift 1937-05-05 i Kungälv (Vasa förs, Göteb. vb nr 52) med tjänstemannen William Gillis David af Sandberg nr 2094, född 1908-04-10.

TAB 18

Knut Axel Herman, (son av Carl Gustaf, tab 15), född 1838-04-11 Björnskog. Kadett vid Karlberg 1853-12-12. Utexaminerad 1858-11-15. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1858-11-23. Löjtnant 1864-07-05. Ordförande i Östra härads hushållsgille 1865–1884. Direktörssuppleant i Smålands hypoteksförening 1865–1888. Kapten 1874-08-28. RSO 1878-12-01. Major 1886-05-06. Inspektör för militärövningarna vid de allmänna läroverken 1886–1907. Överstelöjtnant 1893-05-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i regementets reserv 1896-05-15. Tillförordnad domänintendent i Kalmar län 1897–1907. Avsked ur reserven med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1903-04-17. Död 1930-05-24 i Växjö och begraven i familjegraven vid Ed i Våxtorps socken, Jönköpings län. Har utgivit bl a Kadettlif på Karlberg för 50 år sedan (1908). Ägde Åkershult i ö. Korsberga socken, Jönköpings län 1863–1889. Gift 1864-12-28 på Ed med Elisabet (Betty) Lindström, född 1846-03-30 i S:t Petersburg, död 1931-04-14 i Växjö ]], dotter av godsägaren Leonard Jonatan Lindström och Anne Eugenie de Gonon.

Barn:

 • Carl Gustaf Leonard, född 1866. Fängelsedirektör. Död 1936. Se Tab. 19.
 • Adolf Fredrik Vilhelm, född 1867. Major. död 1941. Se Tab. 21.
 • Elisabet Eleonora Vilhelmina Eugenia, född 1869-06-25 på Åkershult, död på Åkershult 1877-03-16 och begraven på Östra Korsberga kyrkogård.
 • Oskar Per Herman, född 1874. Tandläkare. Se Tab. 23
 • Fritz Emanuel, född 1878-12-15 på Åkershult. Mogenhetsexamen 1898-05-30. Extra ordinarie tjänsteman vid riksbankens huvudkontor 1898–1904. Konstnär (målare). Direktör vid svensk-franska konstgalleriet i Stockholm 1920. Direktör för Färg och Form, aktb. Gift 1905-11-06 på Saltsjöbaden med operasångerskan, ML et A, LMA, Emilia Charlotta Matilda Jungstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1891 med regissören och operasångaren Emil Alexander Linden i hans 2:a gifte, född 1859-10-10 i Uddevalla, död 1914-06-24 i Stockholm), född 1864-10-13 i Norrköping, död 1923-11-21 i Stockholm, dotter av tullkontrollören Johan Nikolaus Jungstedt och Matilda Sundius.
 • Henrik Eugen, född 1881-10-18 på Åkershult. Mogenhetsexamen 1901-06-02. Tjänsteman vid Mö och Domsjö aktiebolag 1901. Statens handelsstipendiat i Sydafrika och Sydamerika 1905–1906. Köpman. Gift 1:o 1906-05-20 i Stockholm med Siri Anna Sofia Ekenman i hennes 2:a gifte, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1921-07-14, (gift 1:o 1894 med vice häradshövdingen Carl Axel Vilhelm Ek, född 1866, död 1904), född 1875-08-21 i Ulricehamn, dotter av häradshövdingen i Bräkne härads domsaga Viktor Nils Ekenman och Sofia Lindström. Gift 2:o 1921-09-10 i Ålems socken, Kalmar län med Ebba Ingeborg (Inge) Sjögren, född 1898-03-11, dotter av fabriksarbetaren Karl Johan Sjögren och Anna Lovisa Nilsson.
 • Åke Knutsson, född 1884-05-04 i Eksjö. Mogenhetsexamen 1904-06-04. Tjänsteman vid Kalmar järnvägar 1901–1904 och vid Mo och Domsjö aktiebolag 1905–1917. Kassaförvaltare i Mo och Domsjö aktiebolag 1912–1917. Kassör i firman P. Wikström junior i Stockholm 1917. Revisor.
 • Patrik Knutsson, född 1886. Konstnär. Se Tab. 25
 • Folke Knutsson, född 1890-04-13 i Växjö. Studentexamen i Kalmar 1910-05-21. Student vid Stockholms högskola 1910. Kansliexamen i Stockholm 1913. Tjänsteman i Smålands m fl provinsers hypoteksförening 1914–1920. Advokat i Växjö. Gift 1931-08-02 i Växjö landsförs (vb 14) med sjuksköterskan Esther Rupertsson född 1896-11-01 i Bräkne-Hoby förs Blek.

TAB 19

Carl-Gustaf Leonard, (son av Knut Axel Herman, tab 18), född 1866-02-04 på Åkershult. Volontär vid Kalmar regemente 1881-12-05. SMfbg 1885-01-00. SkytteM 1887-06-19. Mogenhetsexamen 1888-10-18. Sergeant i Kalmar regemente 1890-06-25. Elev vid krigsskolan 1891-07-28. Avgången ifrån krigsskolan 1892-02-20. Reservofficersexamen 1892-07-13. Underlöjtnant i Kalmar regements reserv 1892-11-25. Tillförordnad underofficer vid centralfängelset i Karlskrona 1892-03-01–1894-02-20. Bevakningsbefälhavare vid tvångsarbetsanstalten å Svartsjö 1894-11-04. Löjtnant i armén 1900-05-18. Bevakningsbefälhavare vid centralfängelset på Långholmen 1903-05-04. Avsked från regementets reserv med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1904-10-14. Tillförordnad direktör vid tvångsarbetsanstalten i Norrköping 1904-10-00. Direktör vid kronohäktet på Långholmen 1905-01-13. Direktör vid länsfängelset, sedermera straffängelset i Stockholm 1909-01-01. RVO 1915-06-06. Direktör vid centralfängelset å Härlanda 1924-12-19. Afsked 1933-02-05. Död 1936-07-28 i Rönninge, Salems förs (S:t Matteus förs, Stockholm db 385), Gift 1895-08-06 i Linköpings domkyrka med Gerda Maria Henrika Victorin, född 1866-11-03 Kvarn, död 1914-06-02 i Stockholm, Engelbrekts förs, dotter av bruksägaren, vice häradshövdingen Carl Henrik Victorin och Emma Maria Eckerström.

Barn:

 • Gerhard Ulf Carlsson, född 1896. Assistent. Se Tab. 20.
 • Ivar Knut Carlsson, född 1897-05-18 på Svartsjö. Mogenhetsexamen 1917-05-14 officersaspirant 1917-09-26. Utexaminerad från krigsskolan 1919-12-18. Fänrik vid Svea livgarde 1919-12-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1921-12-31. Utexaminerad från instruktörs- och gymnastiklärarkurserna vid gymnastiska centralinstitutet 1924-05-10. Löjtnant 1924-10-24. Flygare och flygspanare 1927-04-30. Genomgick franska fäktskolan i Joinville le Pont 1929–1930. Se Tab. 20 1/3.
 • Gösta Kjell Carlsson, född 1910-05-30 i Stockholm, Engelbrekts förs. Möbelarkitekt.

TAB 20

Gerhard Ulf Carlsson, (son av Carl Gustaf Leonard, tab 19), född 1896-05-01 Svartsjö Studentexamen 1916. Genomgick utbildning vid Svenska diakonanstalten. Diakon 1924. Assistent vid skyddsvärnet i Göteborg. Gift 1927-07-30 i Värnamo (Göteborg Carl Johans förs, vb nr 136) med Clara Augusta Bengtsson, född 1888-04-05 i Lund. Sjuksköterska. Dotter av handlanden August Bengtsson och Betty Andersson.

Barn:

 • Elisabeth , född 1929-07-15 i Göteborg, Carl Johans förs.

TAB 20. 1/3

Ivar Knut Carlsson, (son av Carl Gustaf Leonard tab 19), född 1897-05-18 Svartsjö Mogenhetsexamen 1917-05-14. Officersaspirant 1917-09-26. Utexaminerad från krigsskolan 1919-12-18. Fänrik vid Svea livgarde 1919-12-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1921-12-31. Utexaminerad från instruktörs- och gymnastiklärarkurserna vid gymnastiska centralinstitutet 1924-05-10. Löjtnant 1924-10-24. Flygare och flygspanare 1927-04-30. Genomgick franska fäktskolan i Joinville le Pont 1929–1930. Lärare å Östra arméfördelningens studentkompani 1930–1932. Biträdande lärare vid Krigsskolan 1932–1935. kapten i Svea livgarde 1937-09-11. Gift 1935-10-09 i Stockholm, Gustav Vasa förs (vb nr 185) med Magnhild Ebba Charlotta Sandegren, född 1909-09-05 i Stockholm, Matteus förs Filosofie kandidat. Dotter av lektorn Sven Axel Magnus Sandegren och Lotten Néehr.

Barn:

 • Kjell Carl Gustaf, född 1936-10-21 i Stockholm, Oscars förs (fb nr 329)
 • Bertil Knut Magnus, född 1938-10-16 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs (fb nr 246)
 • Erik Anders Peter, född 1941-04-02 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Stockholm fb nr 58).

TAB 21

Adolf Fredrik Vilhelm, (son av Knut Axel Herman, tab 18), född 1867-08-07 på Åkershult. Mogenhetsexamen 1889-06-08. Volontär vid Kronobergs regemente 1889-06-18. Kompletterade Mogenhetsexamen i matematik å reallinjen 1890-04-10. Sergeant 1890-06-26. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Kammarpage hos drottningen 1890-07-28. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1891-11-13. Löjtnant 1895-08-19. Kapten 1903-08-12. RSO 1912-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1919-06-13. Major i armén 1919-06-13. Verkställande direktör i byggnadsaktiebolag Argus i Växjö. död 1941-01-27 i Växjö (db nr 21). Gift 1894-11-07 i Växjö med Dagmar Helena Forsberg, född 1871-10-28 i Växjö, död 1929-05-27 i Köpenhamn (Växjö stadsförs, db), dotter av bankdirektören, danske vice konsuln Frans Leopold Forsberg och Sigrid Husberg.

Barn:

 • Hjördis Sigrid Elisabet, född 1896-05-08 i Växjö. Stiftsjungfru. Gift 1920-09-06 i Växjö domkyrka med kemisten vid Stora Kopparbergs bergslags aktiebolags cellulosafabriker löjtnanten i Kronobergs regements reserv, filosofie doktorn Bengt Ragnar Emanuel Söderquist, född 1893-04-28 i Växjö. Filosofie jubeldr, direktör.

TAB 22

Knut Axel Hakon, (son av Knut Axel Herman, tab 18), född 1873-01-01 på Åkershult. Mogenhetsexamen 1893-06-11. Student i Uppsala 1893. Intendentsaspirant 1893-11-02. Regementsintendentsexamen 1895-06-05. Tillförordnad regementsintendent vid Älvsborgs regemente 1895-06-28, regementsintendent vid Älvsborgs regemente 1896–1913. 2. intendent vid intendenturkåren 1896-11-27. Intendent av 2. kl. vid intendenturkåren 1898-12-30 och av 1. kl. 1904-02-26. RVO 1912-06-06. Redogörare vid krigsskolan på Karlberg 1913. Intendent och kasernofficer vid krigsskolan på Karlberg samt intendent vid Karlbergs kungsgård 1914-04-08–1925-10-15. Kapten vid intendenturkåren 1914-12-23. Krigsskolans SM 1921 och dess GM 1924-12-19. Tjänstgjorde vid intendenturstaben sedan 1925. RNO 1927-06-06. RJohO 1930-06-23. Avsked 1930-12-30. Person- och kulturhistorisk skriftställare. Bildade Karlbergsmuséet samt hopbragte för krigsskolans räkning en värdefull samling Karlbergiana 1913–1925. Ägare genom sitt gifte sedan 1906 del i hus i Stockholm. Död 1943-05-11 i Stockholm (St matteus db nr 209). Gift 1906-05-04, i Jakobs kyrka i Stockholm med Dagmar Vilhelmina Schumacher, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1935-04-15, född 1878-08-07, i Stockholm i Jakobs förs, dotter av fabriksidkaren Carl Vilhelm Johan Schumacher och Selma Johanna Bohman.

Barn:

 • Stig Vilhelm Knutsson, född 1907-02-17 i Borås. Studentexamen i Stockholm 1925-12-07. Student vid Stockholms högskola 1925. Jur. kandidat 1930-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1930-12-20. Biträde hos domhavanden i Nyköpings domsaga 1931-01-02.
 • Barbro Vilhelmina Elisabet Knutsdotter, född 1910-09-13 i Stockholm (Borås förs, fb). Stiftsjungfru. Gift 1936-11-16 i Mombasa, Kenya (Oscars förs, Stockholm vb 396) med löjtnanten i Västernorrlands regementets reserv Guy Magnus Alexander Faugust, i hans 2:a gifte, född 1907-09-12 i Stockholm. Kapten i Vnorrl reg res. Kaffefarmare i Kenya.
 • Margareta Vilhelmina Elisabet Knutsdotter, född 1915-08-05 på Karlberg, Solna förs. Stiftsjungfru. Gift 1945-02-15 i Stockholm (Hedvig Eleonora vb nr 34) med Gordon Andrew Nennen Macfie i hans 2:a gifte, född 1910-09-07. Konstnär. Författare.

TAB 23

Oskar Pehr Herman, (son av Knut Axel Herman, tab 18), född 1874-12-01 Åkershult Student vid Harwards universitet i Boston 1893–1897. Licentiat of dental surgery 1897. Tandläkare i Boston 1897–1912. Dent. med. doktor i Cambridge 1899. Tandläkarkandidat examen i Stockholm 1915. Tandläkarexamen 1916. Legitimerad bevis 1916. Leg. tandläkare i Stockholm 1916. Död 1943-04-13 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, db nr 75). Gift 1:o 1913-08-18 inför Stockholms magistrat (Klara förs, Stockholm, vb) med Blanche Gottschalk, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1933-11-27, född 1880-07-09, död 1944-04-10 i Stockholm (S:t Eriks sjukh.), Oscars förs, Stockholm (db nr 114), dotter av grosshandlaren Filip Gottschalk och Berta Schmal. gift 2:o 1936-11-13 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, (vb nr 262) med Harriet Shirley Wing i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Woath Willard Pepple, död 1934-07-04 i Chicago.), född 1884-10-17.

Barn:

 • 1. Clarence Knut Filip, född 1914-01-30 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1934-05-11. Reservofficersexamen 1936-05-02. Konstitut fänrik i Livregementets till häst reserv 1937-05-10. Elev vid Handelshögskolan i Stockholm 1937. Fänrik i ovann. regementets reserv 1939-05-12. Ekonomisk examen vid Handelshögskolan 1939-10-24. Löjtnant i samma reserv 1939-11-10. Amanuens i Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Gift 1942-12-13 i Forsmarks kyrka, Stockholm med friherrinnan Britta af Ugglas, född 1920-03-25 på Forsmark. Dotter av friherre Pehr Gustaf af Ugglas och Ulla Maria Charlotta Trygger.
 • 1. Oscar Gustaf Adolf, född 1915-11-29 i Stockholm.
 • 1. Blanche Eva Berta Elisabeth , född 1918-04-15 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Gift 1938-10-15 i Sigtuna (Hedvig Eleonora förs, Stockholm vb nr 255) med musikern Ivar Vilhelm Hallström, född 1903-05-15.

TAB 24

Thorsten Knutsson, (son av Knut Axel Herman, tab 18), född 1883-04-19 Åkershult Mogenhetsexamen i Kalmar 1903-05-26. Volontär vid Kalmar regemente 1903-05-28. SkmG 1904-09-19. Sergeant 1904-09-28. Elev vid krigsskolan 1904. Fanjunkare 1905-08-24. Utexaminerad 1905-11-29. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1905-12-08. Löjtnant vid Kalmar regemente 1907-12-13. Intendentsaspirant 1909-10-23. Intendentsexamen 1911-03-18. Underintendent vid intendenturkåren 1911-03-24. Intendent vid intendenturkåren 1911-12-22. Regementsintendent vid Bohusläns regemente 1911–1918. Kapten vid intendenturkåren 1914-12-23. Expeditionsintendent vid Västra arméfördelningens stab 1921–1927. RSO 1926-06-06. Förrådsintendent vid arméns intendenturförråd i Stockholm 1928 och kasernofficer 1929. 5 SkmG. Major i armén 1934-11-30. Avsked med förtidspension 1937-07-16. Gift 1:o 1907-10-22 i Kalmar med Elsa Margareta Alexandra Hogner från vilken han blev skild genom Svea horätts utslag 1924-07-22 , född 1886-02-15 i Nederkalix förs, Norrbottens län. Dotter av provinsialläkaren med. doktor Per Gustaf Rikard Hogner och Adrienne Lindström. Gift 2:o 1925-05-28 i Stockholm, Gustav Vasa med Ingeborg Gertrud Desideria Fornander, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1927-12-28, i hennes första gifte (gift 2:o 1936-03-23 i Stockholm, Gustaf Vasa förs, (vb nr 38) med jur. och filosofie kandidat Edvard Emil Sjöfält, född 1900-03-18), född 1899-02-09 i Danmark, dotter av professorn Anders Fornander och Anna Christina André. Gift 3:e 1932-07-18 i Stockholm, Tyska S:t Gertruds med Marie Margarete Henke från Tyskland, i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild gn Stockholms RR:s utsl. 1943-06-16 (gift 2:o 1943-08-13 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (vb 204) med köpman Oscar Carl Gösta Allgulander, född 1905-12-24), född 1904-09-15. Dotter av fabrikören Heinrich Henke och Margarete Burs. Gift 4:e 1943-08-04 i Uppsala Domkyrkoförs (vb nr 318) med lärarinnan Eva Maria Enegren från vilken han blev skild gm S. Roslags doms HR:s dom 1951-11-01, född 1909-11-21 i Kungsholms förs, Stockholm. Dotter av förste stationsskrivaren vid Statens järnvägar m. m. Adam Theodor Enegren och Johanna Gustava Andersson.

Barn:

 • 1. Vera Elisabeth, född 1910-08-29 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (Eksjö förs, fb). Stiftsjungfru. Gift 1:o 1930-05-05 i Penang på Sumatra med konsul Hans Detlof Ugglas Olivecrona nr 1626|Olivecrona]], från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1936-12-30 i hans 1:a gifte (gift 2:o 1939-12-11 i Stockholm med Maj Barbro Monika Brilioth i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild genom Stockholms RR:s utslag 1943-07-12, född 1917-05-31. Dotter av chefsdirektören filosofie doktor Börje Herman Brilioth och Elevira Engström. Gift 3:o 1943-08-14< i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (vb nr 297) med Brita Ingegerd Beijer i hennes 3:e gifte, från vilken han blev skild, född 1912-11-29 i Oscars förs, Stockholm. Dotter av kontorist Albert Julius Beijer och Karin Matilda Ström.
 • 1. Bo Torstensson, född 1913-08-03 på Skanskullen vid Uddevalla.
 • 1. Ulla Adrienne, född 1917-03-27 på Skanskullen vid Uddevalla förs.
 • 4. Lennart Uno Thorsten, född 1944-05-13 i Stocksund, Danderyds förs, Stockholm (fb nr 52).

TAB 25

Patrik Knutsson, (son av Knut Axel Herman, tab 18), född 1886-11-14 i Växjö. Mogenhetsexamen i Kalmar 1908-06-05. Extra ordinarie tjänsteman vid riksbankens huvudkontor 1909. Kontorsskrivare vid riksbankens huvudkontor 1917. Avsked 1919-05-15. Konstnär (målare) i Paris. Gift 1928-03-19 i Malmö S:t Petri med Margareta Bager, född i Malmö 1902-11-01. Gymnastikdirektör. Dotter av grosshandlaren Axel Harald Bager och hans 2:a hustru Ellen Margareta Hebbe.

Barn:

 • Renée Ingrid Elisabet, född 1928-11-30 i Paris.
 • Ellen Marianne, född 1932-05-30 i Malmö, S:t Johannes förs (fb 84).

TAB 26

Pontus, (son av Lorentz Peter, tab 2), född 1761-06-07 på Stora Lund i Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1768. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1775-11-20. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1776-04-17. Löjtnant 1782-12-20. Stabskapten 1783-09-17. Major i armén 1790-08-23. RSO 1799-11-16. Överstelöjtnant i armén 1801-02-20. 1. major vid vid Bohusläns dragonregemente 1805-10-28. GMtf. Överstes avsked 1812-02-04. Död 1823-03-30 på sin egendom Rimstad i Skeppsås socken, Östergötlands län. Han bevistade fälttågen i Finland 1789 och 1790, i Pommern 1806 och 1807 samt i Norge 1808 och 1809. Gift 1793-09-27 på Starby kungsgård i S:t Pers socken, Östergötlands län med Christina Eleonora Vult von Steijern, född 1771-09-10 på Starby kungsgård, död 1834-09-09 i Vadstena, dotter av assessorn Gustaf Vult von Steijern, och hans 2:a fru Ulrika Tham.

Barn:

 • Pontus, född 1794-08-19 i Vadstena. Volontär vid Bohusläns regemente 1798. Sergeant vid Bohusläns regemente 1798-10-01. Student i Lund 1810-03-28. Teol. examen i Lund 1810-05-24. Fänrik 1811-09-24 löjtnant i armén 1815-02-21. Stabsfänrik vid Bohusläns regemente 1816-12-10. Löjtnant vid Bohusläns regemente 1817-10-02. Kapten 1822-05-17. Regementskvartermästare 1826-02-14. 2. major 1832-05-12. RSO 1836-01-28. Överstelöjtnant och 1. major 1837-04-28. CXIVJoh:s medalj 1854-11-04. Avsked 1859-01-29. Död ogift 1862-12-19 i Uddevalla. Han bevistade 1814 års fälttåg i Norge.
 • Per Gustaf, född 1796-01-14 i Vadstena. Volontär vid Bohusläns regemente 1802. Kofferdisjöman 1812. Medelstyrman vid arméns flotta 1814-01-03. Underlöjtnant vid arméns flotta 1815-01-17. Avsked 1818-01-14.
 • Anders, född 1797-09-18 på kaptensbostället Ormo i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län, död Ormo 1798-07-17.
 • Ulrik Sebastian, född 1799-04-00 på Ormo, död på Ormo 1799-05-08.
 • Gustaf Achates, född 1800. Löjtnant. Död 1847. Se Tab. 27
 • Ulrika Eleonora (Ulla), född 1802-07-12 på Ormo, död ogift 1887-09-17 i Jönköping.
 • Anders Vilhelm, född 1803. Kapten. Död 1887. Se Tab. 28
 • Fredrik Leonard, född 1805-07-01 på Ormo, död på Ormo 1806-07-05.
 • Christina Charlotta Amalia, född 1808-09-08 på Ormo, död ogift 1855-03-02 i Jönköping.
 • Beata Sofia, född 1810 på Ormo, död 1814-08-04.
 • Gustava Vilhelmina, född 1814-01-07, död 1814-07-23.

TAB 27

Gustaf Achates, (son av Pontus, tab 26), född 1800-06-10 Ormo. Fanjunkare vid Jönköpings regemente i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län 1819-02-22. Fänrik 1823-03-04. Löjtnant vid Jönköpings regemente i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län 1833-05-04. Död 1847-01-14 på Klämestorp i Järstorps socken, Jönköpings län. Gift 1837-03-28 i Jönköping med Vendela Carolina Lindqvist, född 1814-04-27 i Jönköping, död 1901-03-09 på Klämestorp, dotter av handlanden Isak Lindqvist och Sara Birgitta Nordström. Änkefru Reuterswärd, född Lindqvist, ägde tillsammans med sina barn Klämestorp samt Hulukvarn i Sandseryds socken, Jönköpings län.

Barn:

 • Augusta Carolina, född 1840-05-18 och död 1842-08-31 på Klämestorp.
 • Carl August, född 1842-12-03 på Klämestorp. Student i Uppsala 1860-12-13. Furir vid Jönköpings regemente 1861-01-00. Avsked 1861. Disponent på Klämestorp 1863. Ledamot av Jönköpings läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1873–1883, 1886–1887 och från 1893. RGrFrO 1886. Ledamot av Jönköpings läns lasarettsdirektion sedan 1887. Revisor i riksbankens avdelningskontor i Jönköping 1891. RVO 1901-11-30. Död 1907-11-14 på sin egendom Klämestorp. Han utgav tillsamman med greve C. G. Wrangel Nordiska stuteriboken. Ägde del i Strömsholms säteri i Svarttorps socken, Jönköpings län och i Siljansfors bruk i Mora socken, Kopparbergs län. Gift 1:o 1869-09-29 i Jönköping med Adèle Rosalie Fredenberg, född 1843-09-15 i Stockholm, död 1886-12-02 på Klämestorp, dotter av handlanden Gustaf Adolf Bredenberg och Carolina Christina Zetterberg. Gift 2:o 1892-09-15 i Göteborg med Anna Dahlgren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1878-05-24 i Göteborg med vice häradshövdingen Carl Emil Minton, född 1844-12-15 i Stockholm, död 1890-02-11 i Göteborg), född 1858-09-23 i Göteborg, död 1942-03-25 i Stockholm (Oscars förs, Stockholm, db nr 77), dotter av handlanden Bartold Egbert Dahlgren och Hilda Gustava Wahlgren.
 • Maria Christina, född 1845-01-28 på Klämestorp. Död 1937-03-25 i Jönköping (Sofia förs db nr 88). Begr. i Järstorps socken, Jönk.

TAB 28

Anders Vilhelm, (son av Pontus, tab 26), född 1803-07-05 på Ormo kaptensboställe i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län. Kadett vid Karlberg 1819-09-28. Utexaminerad 1822-09-21 fänrik vid Närkes regemente 1822-12-10. Löjtnant 1830-04-22 kapten i armén 1832-09-26 och vid regementet 1837-11-17. Avsked ur krigstjänsten 1848-06-02. RVO 1854-12-18. Kamrer vid Göta kanalverk 1862-07-01. Avsked från denna befattning 1882-03-14. Död 1887-11-15 i Motala. Gift 1835-11-10 i Vadstena med Augusta Fredrika Elisabet Valt von Steijern, nr 1889, född 1816-12-29 på Starby kungsgård i S:t Pers socken Östergötlands län, död 1907-02-11 i Hälsingborg, dotter av majoren Henrik Sebastian Vult von Steijern, friherre Vult von Steijern, och Anna Christina Lagerheim A.

Barn:

 • Pontus Henrik Vilhelm, född 1837. Överste. Död 1899. Se Tab. 29.
 • Carl August Baltzar, född 1838. Kapten. Död 1919. Se Tab. 34.
 • Augusta Christina, född 1839-08-16 Rotenberg. Hovfröken hos kronprinsessan Lovisa 1864-12-03 och hos drottning Lovisa 1869-03-01. Tjänstfri vid hovet 1871. Död 1924-01-06 i Hälsingborg. Gift 1872-02-21 på Härstorp vid Motala med ryttmästaren och kammarherren, greve Gustaf von Essen, född 1833, död 1879.
 • Helga Kunigunda, född 1840-10-09 på Rotenberg, död 1924-12-23 i Stockholm, Adolf Fredriks förs,. Gift 1868-01-02 i Motala med distriktsläkaren i össebygarns distrikt, med. licentiat och filosofie doktorn Marcellinus Laurentius Pettersson, född 1829-08-24 i Stockholm, död 1875-06-14 i Töreboda.
 • Sigrid Eleonora, född 1843-06-22 och död 1843-08-21 på Rotenberg.
 • Fredrik Anders, född 1844-08-17, död 1844-10-15.
 • Viktor, född 1846, död 1846.
 • Axel Arvid, född 1849-08-14 och död 1849-08-30 på Rotenberg.
 • Berta Maria, född 1850-11-26, död 1857-06-16.
 • Emmy Elisabet Charlotta, född 1855-08-15 på Rotenberg, död 1928-03-19 i Hälsingborg, Maria förs. Gift 1883-08-27 i Motala med chefen för Hälsingborgs mek. verkstad, ingenjören Harald Vilhelm Widmark, född 1839-04-29 i Ljusdals socken, Gävleborgs län, död 1904-06-23 i Stockholm.
 • Tora, född 1860-08-13 Skenäs. Föreståndarinna för hemmet för vanföra barn i Hälsingborg 1893-08-23–1923-08-23. GMmf 1915-07-02. Död 1937-12-28 i Hälsingborg.

TAB 29

Pontus Henrik Vilhelm, (son av Anders Vilhelm, tab 28), född 1837-03-05 på Rotenberg. Kadett vid Karlberg 1852-12-02. Avgången från krigsakademien 1853-04-06. Studentexamen i Uppsala 1854-09-16. Furir vid Närkes regemente 1854-09-27. Officersexamen 1855-04-07. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1855-11-02. Kansliexamen 1858-05-28. Extra ordinarie kanslist i civildepartementets expedition 1858-09-25. Löjtnant 1861-05-10. Notarie i riksdagens första kammares kansli 1867–1869. Regementskvartermästare 1870-05-10. Kapten 1870-11-11. RSO 1877-12-01. Verkställande direktör i Hjälmare kanal- och slussverksaktiebolag 1879–1899. Ordförande hos stadsfullmäktige i Örebro 1880–1891. Major 1880-05-07. Överstelöjtnant och 1. major 1886-05-06. Vice ordförande i Örebro läns landsting 1888–1890. Överste och chef för Västgötadals regemente 1890-02-07. Transporterad som överste och chef till 1. livgrenadjärregementet 1890-10-31. KVO2kl 1890-12-01. KSO2kl 1893-12-01. KSO1kl 1897-09-18. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1898-04-22. Död 1899-05-26 i Stockholm. Gift 1:o 1869-06-01 i Jakobs förs, Stockholm med Carolina Adelaide Brändström, född 1844-11-23 i Klara förs, Stockholm ]], död 1875-03-17 i Örebro, dotter av generaldirektören Per Brändström och Johanna Henrietta Bratt. Gift 2:o 1878-07-15 i Olshammars kapell under Aspa bruk i Askersunds landsförsaml. med Johanna Beata Carolina af Robson nr 2265, född 1850-03-10 på Aspa bruk, död 1939-03-21 i Stockholm (Oscars förs, Stockholm db nr 87), dotter av bruksägaren, löjtnanten Olof Albert af Robson (se adliga ätten nr 2265), och Agnes Jeanette Ruttersköld.

Barn:

 • 1. Augusta Carolina Henriette, född 1870-03-29 i Örebro. Stiftsjungfru. Gift 1897-05-19 i Linköpings domkyrka med godsägaren KVO2kl, RNO mm, Albert Viktor Cassel, född 1857-08-06 Hallkved. Död 1931-10-23 i Askersunds landsförs (db 27).
 • 1. Carl Per Pontus, född 1871. Överste. Generallöjtnant. Se Tab. 30.
 • 1. Anders Vilhelm, född 1872-10-27 i Örebro. Mogenhetsexamen 1893-05-25. Student i Uppsala 1893-10-31. Jur. preliminärexamen 1894-04-30 och examen till rättegångsverken 1897-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1897-12-20. Tjänstgjorde vid Norra Möre och Stranda samt Oppunda och Villåttinge häraders domsagor 1898-01-01–1900-06-01 samt hos riksdagens statsutskott vid 1905 och 1906 års riksdagar. Vice auditör vid 1. livgrenadjärregementet 1899-09-02. Amanuens i civildepartementet 1900-06-22. Extra ordinarie kanslist i riddarhuskansliet 1907-10-19. Tillförordnad kanslisekreterare i civildepartementet 1910-09-12. Kanslisekreterare i civildepartementet 1913-08-29. Föredragande i finansdepartementet 1918-07-01. Förste kanslisekreterare och föredragande i handelsdepartementet 1920-05-28. RVO 1921-09-15. RJohO 1923-06-25. 1935-09-27 kansliråd i Kungl. Maj:ts kansli. RNO 1938-06-06. Afsked 1938-10-14. Gift 1929-03-06 i Stockholm Oscars med grevinnan Märta Posse nr 51, född 1896-06-03 Almnäs, dotter av kammarherren, greve Göran Gustafsson Posse, och Marika Eufrosyne Dickson (se friherrliga ätten Dickson).
 • 1. Carl Henrik Edvard, född 1874. Direktör. Se Tab. 31.
 • 2. Elin Johanna, född 1879-05-18 i Örebro. Stiftsjungfru. Gift 1900-11-19 i Linköpings domkyrka med översten för Kronobergs regemente, RNO, KSO2kl m. m., Gustaf Emanuel Ros, född 1868-12-17 i Rämens socken, Värmlands län, död 1924-05-12 genom olyckshändelse på bilfärd mellan Bernshammar och Gislarbo bruk Västmanlands län, Växjö och Malma förs, Västm..
 • 2. Rutger Olof Albert, född 1880. Bergsingenjör. Död 1937. Se Tab. 32.
 • 2. Gustaf Fredrik Achates, född 1882. Kapten. Se Tab. 33
 • 2. Carolina Elisabet Christina (Stina), född 1884-02-16 i Örebro. Stiftsjungfru. Tjänstgjorde hovfröken hos kronprinsessan Margareta 1914–1920, prinsessan Ingrid 1920–1923 och kronprinsessan Louise 1923.
 • 2. Eva Ulrika Beata, född 1885-06-29 i Örebro. Stiftsjungfru. Död 1936-06-10 i Borås förs. Gift 1915-08-02 i Stockholm, Oscars med läroverksadjunkten, RVO, filosofie kandidat Emil Låftman, född 1877-01-16 i Västerås.

TAB 30

Carl Per Pontus, (son av Pontus Henrik, tab 29), född 1871-10-04 i Örebro. Mogenhetsexamen i Örebro 1889-05-21. Volontär vid Västgöta regemente 1889-05-21. Sergeant i regementet 1890-06-21. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1891-11-13. Genomgick krigshögskolan 1895–1896. Löjtnant i 1. livgrenadjärregementet 1897-07-01. Tjänstgjorde i belgiska och holländska arméerna 1902. RELeopO 1903. RMilK2kl 1903. Adjutant vid II arméfördelningens stab 1904-10-01. Kapten vid regementet 1907-07-05. Ledamot av stadsfullmäktige i Linköping 1909–1911. RSO 1912-06-06. Major vid Älvsborgs regemente 1915-05-28. Tjänstgjorde i Österrikiska armén 1916. Överstelöjtnant i armén 1918-01-18 och vid Skaraborgs regemente 1918-06-20. Ledamot av stadsfullmäktige i Skövde 1922–1930, dess vice ordförande från 1927. Överste i armén 1922-09-27. Överste och chef för Skaraborgs regemente 1922-10-20. RNO 1922-11-25. KFinlVRO2kl 1925. KSO2kl 1925-12-15. Chef för 5. infanteribrigaden 1927-07-08–1930. Tjänstgjorde i tyska armén 1928. LKrVA 1928. Landst. SM 1928. KSO1kl 1928-12-10 KDDO1gr 1929. Skarab. länssfb GM 1929. Överste och kommendant i Bodens fästning 1930-05-30. 1932-06-17 generalmajor i armén, 1933-04-28 militärbefälhavare f. övre Norrland fr. o.m. 29/8 s.å., 1937-02-26 afsked, 1939-09-29 generallöjtnant i armén 1943-11-25. Gift 1905-11-20 i Linköpings domkyrka med Eva Turinna Uggla, född 1879-02-18 Karlberg, dotter av generalen Gustaf Fredrik Oskar Uggla, och Augusta Eleonora von Post (se adliga ätten von Post).

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1907-08-01 i Linköping.
 • Carl Albert Edvard, född 1909-01-15 i Linköping.
 • Gustaf Pontus, född 1910-09-18 i Linköping.
 • Eva Adelaide (Adèle), född 1914-01-18 på Stjärnvik vid Karlsborgs förs, Skar. Gift 1938-02-05 å Drottningholm med jur och filosofie kandidat attachénm vid Kungl. Maj:ts beskickning i Bern, Lennart Östen Matheus Lundborg, född 1909-08-02 i Åhus, Krist.
 • Bengt Edvard, född 1916-08-04 på Stjärnvik.

TAB 31

Carl Henrik Edvard, (son av Pontus Henrik Vilhelm, tab 29), född 1874-06-21 i Örebro. Genomgick tekniska skolan i Örebro 1888–1891. Elev vid tekniska högskolan 1893-08-15. Utexaminerad 1896-06-00. Genomgick kurs vid tekniska högskolan i Berlin 1896–1897. Verkställande direktör i elektriska aktiebolag A. E. G. RNO 1920-06-06. Gift i Köpenhamn (oscars förs Stockholm, vb) 1919-07-01 med Elly Gunhild Hagström, född 1894-01-04 i Göteborg, Gustavi förs. Dotter av Idor Hagström och Maria Elenora Svensdotter.

Barn:

 • Britt-Louise Christina, född tvilling 1918-04-24 i Solna förs.
 • Marianne Adelaide, född tvilling 1918-04-24 i Solna förs.
 • Carl Vilhelm, född 1928-07-26 i Stockholm, Oscars förs, död i Stockholm, Oscars 1928-08-07.

TAB 32

Rutger Olof Albert, (son av Pontus Henrik Vilhelm, tab 29), född 1880-08-25 i Örebro. Mogenhetsexamen i Linköping 1898. Elev vid tekniska högskolan 1898–1902 och vid bergsskolan 1901–1902. Studieresor i Tyskland och Österrike 1904 och i Nordamerikas förenta stater 1906–1907. Gruvmätare vid aktiebolag Gällivare malmfält 1903–1907. Andre gruvingenjör vid Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag 1907 och förste gruvingenjör vid Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag sedan 1920-08-01. RVO 1935-06-06. LSTF 1989–1903. Död 1937-05-10 i Kiruna (Jukkasjärvi förs, Norrb. db nr 45). Gift 1911-01-19 i Örebro med Louise Vivique Rinman, född 1886-04-09 i Malmö. Teckningslärarinna. Dotter av sjökaptenen Axel Ulrik Rinman och Charlotta Christina Amalia Kollinius.

Barn:

 • Carl Rutger, född 1911-11-09 i Kiruna. Studentexamen 1931. Student vid Stockholms högskola 1941. Löjtnant i Norrbottens regementets reserv 1943-10-01.
 • Eva Beata Christina, född 1915-01-18 i Kiruna, Jukkasjärvi förs.
 • Sven Fredrik, född 1916-12-03 i Kiruna. Fanjunkare i Jämtlands fältjägarregemente.
 • Erik Albert, född 1919-03-25 i Kiruna. Studentexamen. Student vid Uppsala universitet 1940.

TAB 33

Gustaf Fredrik Achates, (son av Pontus Henrik Vilhelm, tab 29), född 1882-08-31 i Örebro. Mogenhetsexamen 1901-05-24. Volontär vid 1. Göta artilleriregemente 1901-06-08. Sergeant vid 1. Göta artilleriregemente 1902. Elev vid krigsskolan 1902. Styckjunkare 1903. Utexaminerad 1903-12-02. Underlöjtnant vid 1. Göta artilleriregemente 1903-12-18. Löjtnant vid 1. Göta artilleriregemente 1906-09-11. Genomgick artilleri- och ingenjörshögskolan 1905–1906 och krigshögskolan 1907–1909. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1912-11-28. Stabsadjutant och kapten i generalstaben 1915-10-01. Militär medarbetare i Stockholms Dagblad 1915. Lärare vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1916–1919. Kapten i Göta artilleriregemente 1916-12-22. Huvudredaktör för Stockholms Dagblad 1919-09-01. Verkställande direktör i tidningarnas telegrambyrå aktiebolag 1922-01-01. Kapten på reservstat vid regementet 1922-12-15. RSO 1924-09-23. Verkställande direktör i aktiebolag Radiotjänst 1924–1935. Styrelseledamot därst. sedan 1926. RNO 1930-11-28. Avsked 1932-07-14 fr.o.m. s.å. saept. 1. major i armén s.å. juli 14. medlem av Statens informationsstyrelse 1940. ledamot av Kulturrådet 1940-01-03 för åren 1940–1941. KVO2kl 1940-06-06. Ledamot av Pressnämnden 1941. Gift 1913-01-18 i Göteborg, Vasa med Elin Lamm, född 1888-04-25. Dotter av grosshandlaren Gustaf Lamm och Lavinia Trapp.

Barn:

 • Pontus Bertil Olof, född 1914-05-22 i Råsunda i Solna förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1934-05-11. Officersaspirant vid Svea livgarde s.å. elev vid krigsskolan 1935. Utexam. 1937-04-15. Fänrik i Sva livgarde s.å. apr. 30. Fänrik vid regementet 1937-09-30. Löjtnant därst. 1939-04-13. Kapten vid Svea livgarde 1945-08-31.
 • Christer Achates , född 1915-10-26 i Råsunda i Solna förs, Stockholm. Studentexamen. Student vid Uppsala universitet 1934-10-05. Död 1937. Stupade vid försvaret av Madrid.
 • Margaretha , född 1917-06-17 i Stockholm, Kungsholms förs.
 • Maud, född 1920-02-19 i Stockholm (Pro Patria, fb). Programredaktör v SR.

TAB 34

Carl August Baltzar, (son av Anders Vilhelm, tab 28), född 1838-08-13 Rotenberg. Furir vid Närkes regemente 1855-06-29. Studentexamen 1858-05-28. Officersexamen 1859-04-20. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1859-08-02. Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1864-12-20. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1871-04-25. Bevakningsbefälhavare på Långholmen 1878-12-06. Direktör vid länscellfängelset i Örebro 1878-12-06. Kapten i armén 1879-02-11. Direktör vid länscellfängelset i Gävle 1880-11-26 och ånyo i Örebro 1882-03-12. RVO 1899-12-01. Avsked 1900-10-00. Avsked ur krigstjänsten 1907-12-06. Död 1919-01-14 i Linköping. Gift 1866-10-19 Solberga med Julia Axelina Fransina Danckivardt-Lillieström, nr 408, född 1844-07-03 i Stockholm, död 1921-09-25 i Linköping, domk. dotter av godsägaren Claes Anders Danckwardt-Lillieström, och Anna Elisabet Åstedt.

Barn:

 • Baltzar Filip Pontus, född 1867-10-21 Landsjö s socken, Östergötlands län. Elev först vid tekniska skolan i Örebro och sedan till 1888 vid bergsskolan i Falun, varefter han blev anställd såsom ingenjör vid ett stålverk i Filadelfia i Nordamerika. Död 1944. Gift 1901-07-03 i New York med Susan Perkins Smith i hennes 2:a gifte, född 1868-03-10, död (struken i korr till AK 1963 av hovfröken Stina R).

TAB 35

Viktor Erland, (son av Anders Vilhelm, tab 28), född 1848-05-05 Rotenberg. Kadett vid Karlberg 1869-04-19. Utexaminerad 1874-10-31. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1874-11-16. Transporterad som underlöjtnant till Gotlands nationalbeväring 1876-09-29. Löjtnant 1881-06-03. Transporterad som löjtnant till Hallands bataljon 1886-12-22. Regementskvartermästare vid Hallands bataljon 1889-12-06. Kapten 1890-08-19. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i bataljonens reserv 1893-05-05. Död 1932-07-16 i Malmköping, Söd. (db 11) och där begr s.å. 20/7. Gift 1:o 1877-11-10 på Stockholms slott med Anna Hedvig Augusta Pauline Björksten, född 1857-03-03 i Stockholm, död 1892-06-05 i Halmstad, dotter av slottsfogden och kaptenlöjtnanten Claes Gustaf Rikard Björksten och Pauline Trotzig. Gift 2:o 1904-08-27 i Malmö med Ebba Maria Andersson, född 1871-11-26 i Malmö, S:t Petri förs, dotter av provinsialläkaren Nils Lukas Andersson och Eufrosyne Magdalena Henrietta Schmitt.

Barn:

 • 1. Elsa Anna Alida Viktoria, född 1879-08-10 i Skänninge. Gift 1907-04-24 i Hälsingborg med före detta regementsläkaren vid Göta livgarde, RVO mm, med. licentiat Anders Oskar Setterblad, född 1863-05-28 i Skövde.
 • 1. Augusta Maria Paulina, född 1881-04-23 i Skänninge.
 • 1. Helga Hildur Viktoria, född 1882-09-08 på Värmdö, död 1882-10-09.
 • 1. Ebbe Viktor Teodor, född 1886. Kammarskrivare. Se Tab. 36
 • 1. Anders Vilhelm, född 1888-09-18 i Motala.
 • 2. Ebba Viktoria Eufrosyne (Vivi), född 1908-03-07 Hökhult. Gift 1934-09-22 i Uppsala domkyrkoförs (vb 173) med teol. och filosofie kandidat Carl Gustaf Georg Hammar född 1906-05-02 i Göteborg.

TAB 36

Viktor Ebbe Theodor , (son av Viktor Erland, tab 35), född 1886-06-11 i Motala. Mogenhetsexamen i Stockholm 1907-05-17. Officersvolontär vid livregementets grenadjärer 1907-05-25. Jur. stud. vid Stockholms högskola 1907-09-15. Officersvolontär vid skånska dragonregementet 1908-05-11. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1909-09-27. Transporterad till Stockholms packhusinspektion 1910-09-03. Kammarskrivare vid tullbehandlingsinspektionen i Stockholm 1919-10-18. På extra stat vid tullbehandlingsinspektionen i Stockholm 1921-12-14. Ordinarie kammarskrivare 1922-12-30. Tullkontrollör med tjänstgöring hos Tullbehanlingsinspektionens 1935-12-03. Gift 1923 i Stockholm med Ebba Teodolinda Smedman, i hennes 2:a gifte, född i Stockholm 1887-01-04, genomg. Smedman den yngres handelsskola. revisor 1916. Dotter av kamrer Adolf Fredrik Vilhelm Smedman och Teodolinda Fredrika Dahlström.

Barn:

 • Ebbe Wilhelm Erland, född 1924-06-08 i Stockholm. Studentexamen vid Wittlockska samskola i Stockholm 1945-05-07. Amanuens i Stockholms stads drätselnämnd.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: