:

Von Knorring nr 1976

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Knorring nr 1976

Naturaliserad 1756, introducerad 1756.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-10-13 under nr 138 bland adelsmän. Om ättens ursprung och äldre släktled se adliga ätten Knorring.

Knorring A197600.png

Knorring A197601.png

TAB 1

 • Henrik Johan von Knorring, (son av Frans, se adliga ätten Knorring, Tab. 2), född 1683 i Ingermanland. Volontär vid garnisonsregementet i Narva 1699-05-10. Underofficer vid O. Vellingks ingermanländska infanteriregemente 1700. Löjtnant vid Viborgs fördubblingsinfanteriregemente 1701-12-10. Kapten vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente 1708-11-06. Kapten vid Nylands ordinarie infanteriregemente 1709. Major vid Nylands ordinarie infanteriregemente 1714-08-31. Konfirmationsfullmakt 1717-02-25. Generaladjutant vid Jämtländska armén 1718-03-08 kaptens indelning vid Österbottens regemente 1721-09-26. Major vid Österbottens regemente 1734-09-26. Överstelöjtnant 1739. Överste för Björneborgs regemente 1741-10-10. RSO 1748 2679. Avsked 1749-06-12. Död 1752-09-16 På Lyttskär (Björneborgs kyrkoarkiv.) i Ulvsby socken och ligger jämte sin fru begraven i Björneborgs stads kyrka,. Gift 1709-09-14 Laxpojo Dotter av ryttmästaren vid Tavastehus och Nylands läns regemente Otto Johan (Rf) Vellingk (kusin till friherrarna Vellingk) och Catharina von Cappel.

Barn:

 • Frans Henrik, naturaliserad von Knorring, född 1712. Major. Död 1784. Se Tab. 2.
 • Carl Reinhold, naturaliserad von Knorring, född 1717. Major. Död 1793. Se Tab. 36.

TAB 2

Frans Henrik von Knorring, naturaliserad von Knorring, (son av Henrik Johan von Knorring, Tab. 1), född 1712-10-16 i Lojo socken (Wä.). Volontär vid Österbottens regemente 1724. Sergeant vid karelska dragonregementet 1727. Förare vid livgardet 1735. Fältväbel vid karelska dragonregementet 1737. Fältväbel vid Österbottens regemente 1738. Fänrik vid karelska dragonregementet 1741-10-19 och vid Björneborgs regemente 1742-04-12. Sekundlöjtnant vid Björneborgs regemente 1742-04-27. Premiärlöjtnant 1745-10-02. Kapten 1748-07-09 Naturaliserad svensk adelsman jämte brodern och introducerad 1756 under nr 1976. Sekundmajor 1757-01-28. Premiärmajor 1760-01-10. RSO 1761-11-23. Avsked 1770-01-26. Död 1784-09-04 på sitt säteri Kumogård i Kumo socken, i Björneborgs län. Såsom riddare antog han finska valspråket: Ej vakavapise (den ståndaktige darrar icke). Gift 1752-06-23, Österby med Christina Johanna Ribbing, född 1727-07-26 på Österby, död 1801-11-19 på Kumogård, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Ribbing, och Johanna Margareta Berch.

Barn:

 • Henrik Gustaf, född 1753. Överste. Död 1833. se Tab. 3.
 • Johan Otto, född 1754. Kapten. Död 1827. se Tab. 16.
 • Stefan Fredrik, född 1755-09-29 död 1755-09-29.
 • Carl Fredrik, född 1757. Krigsråd. Död 1810. Se Tab. 20
 • Johanna Charlotta, född 1758-05-11, död 1829-03-10 i Tammerfors i Finland. Gift med kaptenen vid Björneborgs regemente Adolf Fredrik Fahlstedt, född 1751-11-04 i Södermanland, svårt blesserad 1789-10-09 i affären vid Laitasilta, därav han dog 1789-10-09 i Rantasalmi.
 • Frans Evald, född 1759, död 1762-12-08.
 • Georg Reinhold, född 1760. Major. Död 1841. Se Tab. 29
 • Margareta Christina, född 1762, död 1762
 • Margareta Elisabet, född 1763-06-03, död ogift 1809-02-07 Inderö
 • Henrika Christina, född 1764-08-04, död 1840-06-06 i Eksjö. Gift 1789-12-22 kammarjunkaren Adolf Fredrik von Schéele, född 1768, död 1817.
 • Bernt Ulrik, född 1768. Överste. Död 1832. se Tab. 30.

TAB 3

Henrik Gustaf, (son av Frans Henrik von Knorring, naturaliserad von Knorring, Tab. 2), född 1753-05-15 på Lyttskär (Björneborgs kyrkoarkiv.) i Ulfsby socken, i Björneborgs län. Student i Åbo 1766 (Lå.). Förare vid Tavastehus regemente 1768-02-23, volontär vid fortifikationen 1769-03-01. Sergeant vid artilleriet 1771-06-29 Underlöjtnant vid artilleriet 1771 Transporterad till Tavastehus regemente 1778-01-14. Kapten vid Björneborgs regemente 1779-04-23 Sekundmajor vid Björneborgs regemente 1782-11-28. Överstelöjtnant 1792-12-18. RSO 1797-11-01. Överste i armén 1801-05-28. Avsked 1804-12-20. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-10-13 under nr 138 bland adelsmän. Död 1833-02-19 På Kumo gård. Gift 1788-06-01 Ytterö

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1789. Häradshövding. Död 1839. se Tab. 4.
 • Christina Agata, född 1791-07-13 död 1880-06-25 på Sankila. Gift 1827-07-15 på Kumogård med kyrkoherden i Birkkala, kontraktsprosten, mag. Samuel Bohm i hans 2:a gifte (Wä.), född 1770-03-22, död 1831-10-21.
 • Frans Peter, född 1792. Kontraktsprost. Död 1875. Se Tab. 5
 • Carl Henrik, född 1793. Kammarherre. Död 1863. Se Tab. 6
 • Sebastian, född 1795. Major. Död 1890. Se Tab. 9
 • Vivika Renata, född 1796-07-11 död 1799-09-24 på Kumo gård.
 • Albertina Fredrika, född 1798-05-15 död 1799-10-08 på Kumo gård.
 • Sofia Gustava Eleonora, född 1799-09-08, död 1802
 • Georg Reinhold, född 1801. Major. Död 1864. Se Tab. 10
 • Herman Fredrik, född 1802-08-26. Student i Åbo 1821 1476. Auskultant i Vasa hovrätt 1825-09-14. Vice häradshövding 1829-06-17. Vice landssekreterare i Åbo och Björneborgs län 1833-02-05. Död ogift 1834-01-15 i Åbo och begraven i Kumo socken.
 • Eva Matilda, född 1804-01-16, död ogift 1872-09-30 på Sankila
 • Magnus Casimir, född 1806. Överstelöjtnant. Död 1884. se Tab. 11.
 • Alexander Bernt Adolf, född 1808-05-20, död 1808-06-00
 • Eugen Teodor, född 1812. Senator. Död 1874. Se Tab. 12

TAB 4

Johan Gustaf, (son av Henrik Gustaf, Tab. 3), född 1789-07-15. Student i Åbo 1807-02-23 och i Uppsala (At (P.).) 1813-09-27. Auskultant i Åbo hovrätt 1811-06-22, och i Vasa hovrätt 1814-11-04. Vice häradshövding 1817-06-20. Kanslist i Vasa hovrätt 1819-02-20. Aktuarie i Vasa hovrätt 1819-05-14. Notarie 1820-03-20. Häradshövdings n. h. o. v. (Bvh.) 1820-05-23. Vice advokatfiskal 1823-04-11. Häradshövding i Torneå domsaga 1823-05-26. Transporterad till Korsholms norra domsaga 1834-06-18 död 1839-07-02 i Vasa. Gift 1820-02-25 i Uleåborg (Uleåborgs kyrkoarviv.) med Henriette Elisabet Ehrenstolpe, född 1798, död 1878-05-23 Maatiala

Barn:

 • Henrik Gustaf, född 1821-01-19 i Vasa (Medd. av amanuensen R. Roséu, Helsingfors.), död i Vasa 1821-05-22.
 • Augusta Elisabet Rosalie, född 1822-05-11 i Vasa, död 1889-03-10 i Tavastehus. Gift 1843-08-27, i Birkkala socken med häradshövdingen Carl Vilhelm Spåre, född 1815, död 1893.
 • Emilia Natalia, född 1824-06-01, död 1905-12-25 i Helsingfors. Gift 1845-01-06 i Birkkala socken med sin systers svåger, kollegiiassessorn Gustaf Adolf Spåre, född 1816, död 1878.
 • Clementine, född 1826-02-07, död ogift 1866-12-19.
 • Josefina, född 1828-04-25, död 1828-07-27.
 • Ingeborg Matilda, född 1830-10-04 i Torneå, död 1920-03-22 i Helsingfors. Gift 1858-08-12 i Birkkala socken med sin farbrors svåger, häradshövdingen i Vemo domsaga, lagmannen Carl Constantin Lönnblad, född 1816-07-25 i Viborg, död 1889-11-10 i Nystad.
 • Louise Henriette Angelique, född 1837-12-12 i Vasa, död 1896-09-16 i Helsingfors. Gift 1862-06-22 i Birkkala kyrka med guvernören Carl Johan Jägerhorn af Spurila, född 1819, död 1890.

TAB 5

Frans Peter (son av Henrik Gustaf, Tab. 3), född 1792-10-06. Student i Åbo 1810-02-23, i Uppsala 1813-09-19, och sedermera vid universitetet i Dorpat. Andre lektor vid topografiska kåren i Haapaniemi, sedermera finska kadettkåren, 1817-06-13. Prästvigd 1827-07-12. Pastor vid finska kadettkåren 1827-08-00. Kyrkoherde i Finströms pastorat på Åland 1833-01-16 med tillträde 1834-05-01 prosts titel 1838-12-15. LRS:tAO3kl 1842-04-27 och S:tStO2kl 1856-03-24. Honorär teol. doktor 1857-06-08. Kontraktsprost i Ålands kontrakt 1863-06-10. Död 1875-03-29 i Finströms prästgård. Gift 1820-02-27 Lehtis

Barn:

 • Christina Elisabet Sofia, född 1821-03-04, död 1822-03-06 i Fredrikshamn.
 • Christina Elisabet, född 1822-08-14, död ogift 1908-04-12 i Borgå och begraven i Åbo.
 • Matilda Helena, född 1824-01-18, död 1903-06-17 i Helsingfors och begraven i Tyrvis socken. Gift 1852-03-23 med sin fasters styvdotters man, prosten, utnämnd kyrkoherden i Tyrvis pastorat, fil. mag. Carl Efraim Lilius i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Vilhelmina Bohm, född 1813-03-15 död 1839-12-00, dotter av kontraktsprosten, fil. mag. Samuel Bohm och Ulrika Vilhelmina Eck), född 1803-11-05, död 1867-10-10 i Tyrvis prästgård.
 • Eva Augusta, född 1825-03-22, död 1905-06-19 i Borgå. Gift 1863-10-29 i Finströms prästgård med översten Frans Fredrik von Pfaler, född 1792-10-16 på Tiurala i Lempälä socken, död 1871-06-26 Innilä
 • Vilhelmina Margareta (Mimmi), född 1826-08-20, död ogift 1900-07-29 i Åbo.
 • Ebba Josefina, född 1829-03-01 i Fredrikshamn.
 • Filip Egenolf, född 1833-08-08. Porte-épée fänrik vid 3. (Uleåborgs) finska indelta skarpskyttebataljon. Fänrik vid libauska, prins Carls af Preussen, infanteriregemente 1859-01-10. Underlöjtnant vid libauska, prins Carls af Preussen, infanteriregemente 1863-04-09. Transporterad till 2. (Vasa) finska indelta skarpskyttebataljon 1864-01-13. Löjtnants avsked 1868-06-20. Tillförordnad. Född kontorsskrivare vid postkontoret i Mariehamn 1875. Tillika stadskassör i Mariehamn 1881. Avsked från kontorsskrivarbefattningen 1892. Död ogift 1897-04-26 i Fredrikshamn.
 • Johan Alfred, född 1835-05-11, död 1835-06-19.
 • Nanny Sofia Lovisa, född 1836-06-23, död 1837-05-29 i Finströms prästgård.
 • Elias Hjalmar, född 1837-10-26, död 1840-08-28.

TAB 6

Carl Henrik (son av Henrik Gustaf, Tab. 3), född 1793-09-29, i Kumo socken. Student i Åbo 1811-05-18. Överflyttade till Sverige. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1812-04-04. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1816-05-07. Kapten i generalstaben 1824-12-01. Kammarherre 1827-07-04. Avsked från regementet 1827-10-03 och ur krigstjänsten 1837-06-09. Återflyttade till Finland och bosatte sig Kumogård Blev ånyo finländsk undersåte 1849-04-24. Död 1863-08-01 på Kumogårds egendom. Gift 1825-06-05 i Stockholm med friherrinnan Eva Charlotta Beck- Friis i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1816-02-04 med kammarherren, greve Adolf Jakob Carl Hamilton, född 1788, död 1822), född 1798-01-25 på Börringe kloster i Gustafs socken, Malmöhus län, död 1877-07-01 på Bosjökloster i lika Gustafs socken Malmöhus län, dotter av hovmarskalken, friherre Cortitz Ludvig Beck-Friis, adopterad greve Beck-Friis, och friherrinnan Lovisa Thott.

Barn:

 • Carl Gustaf Joakim, född 1826-04-18 i Norrköping. Sergeant vid skånska husarregementet 1843-08-02. Avsked 1846-05-18 Fanjunkare utan lön och e. beridare vid livregsts dragonkår 1851-05-28. Stallmästare utan lön 1853-07-06. Avsked från fanjunkarbefattningen 1854-02-03. Underlöjtnant i armén 1854-03-17. Stallmästare vid kåren 1859-04-05. Löjtnant i armén 1862-09-23.
 • RVO 1865-01-28. Död ogift 1865-05-27 i Stockholm.
 • Frans Egenolf Eugen, född 1827. Godsägare. Död 1887. se Tab. 7.
 • Sebastian Ludvig Oskar, född 1830-02-02 och död 1830-04-21 på Bosjökloster.
 • Desideria Elisabet Vilhelmina Desirée, född tvilling 1834-09-24 i Malmö, död 1917-02-23 i Stockholm. Gift 1856-09-18 i Örebro med majoren Carl Tomas Adlercreutz B, född 1818, död 1875.
 • Elisabet Vilhelmina Desideria, född tvilling 1834-09-24 i Malmö, död 1834-11-24.

TAB 7

Frans Egenolf Eugen, (son av Carl Henrik, Tab. 6), född 1827-07-19 på Bosjökloster i likan socken, Malmöhus län. Student i Lund. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge. Överflyttade till Finland och blev i april 1858 finländsk undersåte. Godsägare. RRS:t A03kl 1884-04-10. Död 1887-01-02 i Tavastehus. Gift 1:o 1862-08-17 i Villnäs kapellkyrka med friherrinnan Alexandra Sofia Lovisa von Haartman, född 1840-09-11, död 1863-02-03 Lemsjöholm Gift 2:o 1866-06-22 Gustavsvik

Barn:

 • 2. Ninni Estella Desirée, född 1868-07-03 och död 1873-12-28 på Kumogård.
 • 2. Eva Fredrika Estella, född 1870-05-10, död 1871-02-27.
 • 2. Eva Fredrika Estella, född 1873-02-01 död 1873-07-24.
 • 2. Eugén Carl Jockum, född 1877-04-28 på Kumogård. Student i Helsingfors 1898-01-25. Dimitterad från Mustiala lantbruks- och mejeriinstituts lantbruks- avdelning 1901-10-18. Föreståndare för Alexejeffska mejeriskolan i guvernementet Rjazan i Ryssland. Återvände till Finland i febr. 1919. Löjtnant vid Savolaks jägarregemente 1919-03-11.. kapten vid Savolaks jägarregemente. 1919-05-16. Avsked med transporterad till lantvärnet 1920. Gift 1906-09-25 med Alexandra Tardejeff, från vilken han blev skild.
 • 2. Tyra Ingeborg, född 1879-02-18 på Kumogård. Student i Helsingfors 1898-05-23. Anställd först på livförsäkringsbolaget Kalevas kontor i Helsingfors, sedan vid Nordamerikas förenta staters konsulat i Helsingfors.
 • 2. Eva Eugenia, född 1880-05-25 på Kumogård. Pianist. Gift 1910-09-27 i New York med språkläraren vid universitetet i Princeton, New York, Vilhelm Oncken, född 1879-07-18.
 • 2. Lave Gustaf Severin, född 1884. Affärsman. Se Tab. 8
 • 2. Axel Corfitz, född 1886-05-13 på Kumo gård. Kadett i Fredrikshamn 1900-06-18. Transporterad till 1. kadettkåren i S:t Petersburg 1903. Avgick därifrån utan avslutad kurs. Anställd vid stats järn vägarna i Finland. Har överflyttat till Nordamerikas förenta stater. Gift med Mabel Young, från vilken han blev skild.

TAB 8

Lave Gustaf Severin, (son av Frans Egenolf Eugen, Tab. 7), född 1884-09-23 på Kumogård. Kapellmästare. Kadett i Fredrikshamn 1898-06-03. Transporterad till 1. kadettkåren i S:t Petersburg 1903. Avgick därifrån utan avslutad kurs. Överflyttade till Sverige. Bokförare vid Österby bruk i Films socken, Uppsala län. Befriad från undersätliga förpliktelser i Finland 1913-11-13. Korrespondent vid aktiebolag Nordiska kompaniet i Stockholm. Gift 1920-09-04 i Johannes församling Stockholm (vb 139) med Ida Sofia Holmgren, född 1882-05-11.

 • Barn:
 • Inga Matilda Eva Estella, född 1920-04-25 i Johannes församling, Stockholm. RHD prot. 1945-09-06 § 18. Gift 1944-08-19 i Matteus kyrka, Stockholm, S:t Matteus vb nr 466, med civilekonom Per Gösta Persson. född 1919-09-08 i Halland.
 • Brita Ingeborg Harriet Sofia, född 1922-03-01 i Stockholm, (Pro Patria BB, fb).

TAB 9

Sebastian, (son av Henrik Gustaf, Tab. 3), född 1795-05-04 på Kumogård. Sergeant vid 1. livgrenadjärregementet 1814-07-28. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet 1814-10-07. Bevistade fälttåget mot Norge 1814. Transporterad till 1. livgrenadjärregementet 1815-04-10. Löjtnant 1825-07-21. Kapten 1834-09-13. RSO 1842-01-28. Erhöll C XIV Joh:s medalj 1855-07-00. Major i armén 1856-08-02. Postmästare i Eksjö 1862-12-12. Avsked från tjänsten som Postmästare 1876-09-01. Död 1890-04-19 i Eksjö stad. Gift 1833-12-10 på Kumo med sin kusin och sin broders svägerska, friherrinnan Eva Fredrika Vilhelmina Lybecker, född 1803-05-25 Lehtis, död 1890-04-29 i Eksjö, dotter av majoren, friherre Georg Henrik Lybecker, och hans 1:a fru Margareta Christina Blum.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1837-02-08 på kaptensbostället Ruda i Asby socken, Östergötlands län, död 1917-04-10 i Stockholm, Hedvig Eleonora. Gift 1868-09-17 i Eksjö med arkitekten, professorn, RNO, RVO, Emil Edvard von Rothstein, född 1821-11-01 Erikssund, död 1890-11-29 i Stockholm.
 • Gustaf Herman, född 1839-08-31 på Ruda. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1857-05-28. Student i Uppsala 1859-05-00. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1860-12-21. Ingick 1864-04-07 såsom frivillig i dansk tjänst och blev underlöjtnant vid 22. danska infanteriregementet. Död 1864-04-18 i slaget vid Dybböl.

TAB 10

Georg Reinhold, (son av Henrik Gustaf, Tab. 3), född 1801-02-12 (02-16). Sergeant vid 1. finska infanteriregementets Åbobataljon 1822-06-15. Fänrik vid 1. finska infanteriregementets Åbobataljon 1824-08-02. Placerad på 1. finska skarpskyttebataljonen 1827-04-20. Transporterad till Nyslottska infanteriregementet 1828-06-05. Underlöjtnant vid Nyslottska infanteriregementet 1829-03-27. Löjtnant 1832-05-26. RRS:tSt04kl förändrad 3kl 1834-09-16. Transporterad till 1. finska linjebataljonen 1835-10-28. Stabskaptens avsked 1837-12-29. Ingick åter i tjänst vid 12. finska linjebataljonen med löjtnants grad 1841-03-30. Stabskapten vid 10. finska linjebataljonen 1844-07-09. Kapten vi 10. finska linjebataljonen 1850-07-06. RRS:tA03kl 1853-02-11. Deltog 1854 i försvaret av Bomarsund emot de förenade engelska och franska flottorna och blev vid fästningens övergång 1854-08-16 fången samt förd till Frankrike, varifrån han återkom 1855-06-00. Kapten vid 16. finska linjebataljonen 1855-04-23. Transporterad till 18. finska linjebataljonen 1855-08-18. Majors avsked 1857-03-26. RRS:tG04kl 1858-12-08. Förvaltare av kronomagasinet i Lovisa 1860-10-23 Transporterad till enahanda befattning i Åbo 1863-10-02. i Åbo 1864-04-13. Gift 1847-03-07 (04-15) på Skarpans på Åland med Augusta Helena Seitz, född 1829, död 1853-07-15 i Helsingfors, dotter av spegelfabrikören Georg Heinrich Seitz och Catharina Dorotea Brotherus.

Barn:

 • Matilda Helena, född 1849-05-19, död 1920-06-22 i Helsingfors. Gift 1872-08-29 i Birkkala socken med sin syssling och sin kusins man, generallöjtnanten Bernt Fredrik Georg Procopé i hans 2:a gifte, född 1840-11-08 i Virmo socken, död 1916-08-09 i Helsingfors.
 • Agata Elisabet, född 1851-09-21. Språklärarinna. Död Ogift 1921-03-17 i Helsingfors.
 • Georg Herman, född 1853-04-25, död 1853-07-13.

TAB 11

Magnus Casimir, (son av Henrik Gustaf, Tab. 3), född 1806-02-07. Kadett i Fredrikshamn 1821-10-25. Fänrik vid Perejaslovska hästjägarregementet 1825-02-23. Löjtnant vid Perejaslovska hästjägarregementet. 1829-08-19 Bevistade polska kriget och erhöll polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl. Transporterad till Paulogradska, sedermera tronföljarens, husarregemente 1833-11-26. Stabsryttmästare vid husarregementet 1834-07-08. Ryttmästare 1837-12-18. Major 1842-12-18. Överstelöjtnants avsked 1847-03-07. Död 1884-11-14 på sin gård Teivaala i Ylöjärvi kapell av Birkkala socken. Gift 1850-08-04 i Birkkala kyrka med Josefina Lönnblad i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1842-06-24 i Birkkala kyrka med godsägaren Erik Anders Knut Lilliebrunn, född 1814, död 1847), född 1819-12-20 i Viborg, död 1882-09-21 på Teivaala, dotter av häradshövdingen i övre Satakunda övredels domsaga, hovrättsrådet Josef Lönnblad och Johanna Charlotta Magdalena Mörtengren.

Barn:

 • Renata Helena Matilda, född 1851-09-10 död ogift 1878-07-30 på Teivaala.
 • Agata Magdalena Augusta Malin, född 1853-05-22. Gift 1879-05-01 på Teivaala med generalmajoren Artur Rikard Ramsay, född 1838, död 1915.
 • Knut Casimir, född 1856-07-25 Kadett i Fredrikshamn 1870-07-29. Avgick utan avslutad kurs 1872-07-15. Död 1873-04-18 på Teivaala.
 • Anna Josefina Anni, född 1858-01-16.

TAB 12

Eugen Teodor, (son av Henrik Gustaf, Tab. 3), född 1812-01-12 Kumogård Student i Helsingfors 1830-02-12. Auskultant i Åbo hovrätt 1833-06-21 och i Vasa hovrätt 1835-01-29. Vice häradshövding 1836-06-17. Kanslist i Vasa hovrätt 1839-10-26. Registrator i Vasa hovrätt 1842-08-22. Aktuarie 1843-02-17. Notarie 1844-06-15. Adjungerad ledamot av hovrätten 1847-01-27–1850-07-05. Landssekreterare i Vasa län 1850-06-04. Assessor i Åbo hovrätt 1853-05-10 RRS:tA03kl 1854-03-04. Biträde hos prokuratorn i kejserlige senaten för Finland 1854-07-17–1856-02-00. Tillika riddarhussekreterare 1855-02-26–1863. RRS:tSt02kl 1859-02-09. Tillförordnade föredragande i kansliexpeditionen av senatens ekonomidepartement 1859-04-05. Senator och ledamot av senatens justitiedepartement 1862-10-28. Prokura för i senaten 1863-07-31. RRS:tA02kl m kejs. kr 1864-05-01. Avsked från prokuratorsämbetet 1867-05-26. Ånyo ledamot av senatens justitiedepartement 2675. RRS:tV103kl 1869-05-02. Överflyttad till senatens ekonomidepartement och biträdande chef för senatens civilexpedition 1871-05-17. RRS:tSt01kl 1872-04-28. Vice ordförande i senatens justitiedepartement 1874-05-27 med tillträde från 1874-01-10, men död dessförinnan 1874-06-10 i Helsingfors. Under sin tid som riddarhussekreterare tullständigade han på ett förtjänstfullt sätt riddarhusets stamtavlor samt upprättade en ny matrikel över de inskrivna ätterna, varför under lantdagen 1863–1864 vid ståndets plenum 1864-03-24 av lantmarskalken, enligt ridderskapets och adelns enhälliga beslut och å dess vägnar, högtidligen tolkades ståndets synnerliga erkänsla och tacksamhet. Utgav 1858 Finlands första adelskalender. Gift 1843-05-28 i Vasa (Medd. av amanuensen R. Roséu, Helsingfors.) med Helena Catharina Schwenzon, född 1822-07-31 i Helsingfors, död i Helsingfors 1901-02-27, dotter av ryske artilleriöversten Peter Schwenzon och Vilhelmina Augusta von Schwanebach.

Barn:

 • Agata Lovisa, född 1844-05-16 i Vasa, död 1871-04-06 i Helsingfors. Gift 1866-01-08 i Helsingfors stad med sin syssling, generallöjtnanten Bernt Fredrik Georg Procopé i hans 1:a gifte, född 1840-11-08 i Virmo socken, död 1916-08-09 i Helsingfors.
 • Vilhelmina Matilda Augusta (Minna), född 1846-02-19 i Vasa, död ogift 1918-02-12 i Helsingfors.
 • Eugen Carl Egenolf, född 1848. Ingenjör. Död 1911. Se Tab. 13.
 • Helena, född 1849-12-11 i Vasa, död ogift 1900-01-28 i Helsingfors.
 • Casimir Alfons, född 1851-12-08 i Vasa, död 1855-10-25 i Helsingfors.
 • Anton Leonard (Lennart), född 1853. Guvernör. Död 1926. Se Tab. 14.
 • Knut Gustaf, född 1855-03-11 i Helsingfors, död i Helsingfors 1855-05-10.
 • Olga Elisabet Alexandrine, född 1856-12-13 i Helsingfors. Gift där 1879-10-15 med bankdirektören Johan Olof Reinhold von Törne, född 1849, död 1910.
 • Frans Axel Herman, född 1860-06-12 i Helsingfors. Utexaminerad som ingenjör från Polytekniska institutet i Helsingfors 1880-05-31. Etablerade därefter en teknisk byrå i Helsingfors stad. Död Helsingfors 1904-11-06 barnlös. Gift 1885-12-26 i Christ Church i South Bonbury, Oxfordshire, England, med Louise Marie Boss, född 1859-03-15 i Bonbury, dotter av bibliotekarien Tomas Ward Boss och Charlotte Hunt.
 • Sigrid Agnes Estrid Christina, född 1864-08-20 i Helsingfors, död i Helsingfors 1865-09-17.

TAB 13

Eugen Carl Egenolf (son av Eugen Teodor, Tab. 12), född 1848-03-24 i Vasa. Civilingenjör. Biträdande stadsingenjör i Helsingfors 1881-04-26. Avsked 1883. Yngre ingenjör vid Helsingfors stads gasverk 1883. Arbetschef vid karelska järnvägsbyggnaden 1894. Baningenjör i 16. distriktet av statens järnvägar i Finland 1895-03-26. Avsked 1897-12-31. Död 1911-01-25 i Helsingfors. Gift där 1886-05-12 med Anna Elisa Strömberg, född 1863-08-09, dotter av skräddarmästaren Gustaf Adolf Strömberg.

Barn:

 • Jarl Evald, född 1886-11-01 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1905-09-30. Elev vid Polytekniska institutet i Helsingfors stad 1905. Död ogift 1908-04-28 i Helsingfors.

TAB 14

Anton Leonard (Lennart) (son av Eugen Teodor, Tab. 12), född 1853-05-24 i Vasa (Medd. av amanuensen R. Roséu, Helsingfors.). Student i Vasa 1870-05-30. Auskultant i Åbo hovrätt 1874-06-27 och i Vasa hovrätt 1876-02-02. Vice häradshövding 1877-06-31. E. kopist i senaten för Finland 1877-10-19. Kanslist hos medicinalstyrelsen i Finland 1878-08-07. Kanslist i senatens civilexpedition 1884-08-20. Landssekreterare i Viborgs län 1886-01-28. RRS:tSt02kl 1889-04-04 och S:tA02kl 1894-04-29. Lagmans titel 1897-04-25. Avsked 1902-03-04. Tillförordnade politieborgmästare i Viborg men 1903-03-24 under våldsregimen i Finland entledigad från befattningen. Guvernör i S:t Michels län 1905-12-18. Avsked 1910-02-25. Sekreterare hos styrelsen för allmänna arbetena i Helsingfors 1911. Tillika kassör hos Städernas allmänna brandstodsbolag 1912. Avgick från Städernas allmänna brandstodsbolag två befattningar 1916. Död 1926-07-21 i Helsingfors. Gift 1879-07-09 Åminne

Barn:

 • Hedvig Mariana (Lullu), född 1880-04-17 i Helsingfors. Gift 1901-05-26 i Viborg med överstelöjtnanten i reserven Arvid Fredrik Selin, född 1872-12-01 Perojoki
 • Märta Helena, född 1886-06-27 i Viborg. Gift 1:o 1905-12-30 i Viborg med godsägaren Henrik Carl Axel Standertskiöld nr 2126, från vilken hon 1924 blev skild, född 1876. Gift 2:o 1925-06-04 i Helsingfors med verkställande direktören, med. och kirurg doktorn Carl Vilhelm Rosenlew, nr 1009, i hans 2:a gifte, född 1873.
 • Inga Eugenie, född 1888-01-11 i Viborg, död 1888-06-09 i Helsingfors.
 • Signe Mary, född 1891-09-23 i Viborg. FFrK4kl 1918. Gift 1919-03-03 med före detta löjtnanten i preussiska armén, kemie doktorn Siegfried Ilse, född 1892-10-11.

TAB 15

Axel Erik (son av Anton Leonard, Tab. 14), född 1882-03-10 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1902-06-05. Utexaminerad från Mustiala lantbruks- och mejeriinstituts högre lantbruksavdelning 1904-10-20. Tjänsteman vid brandförsäkringsbolaget Fennias huvudkontor i Helsingfors 1910-05-00–1915-12-31. Tillförordnad attaché vid Finlands beskickning i Stockholm 1918-05-00. Sekreterare vid finska generalkonsulatet i Stockholm 1918-10-18. RFinlVROlkl 1919-12-21. Konsuls titel 1920-02-13. Avsked från sekreterarebefattningen 1920-03-04. Chef för firman Price & Pierce's i London cellulosaavdelning 1921-05-00. Inneh. Åminne fideikommiss i Halikko och Uskela socken, i Åbo län sedan 1925. Gift 1907-09-11 i Åbo med Jane Annie Eager född i Åbo 1884-02-02, dotter av ingenjören John Edvard Eager och Jane Ann Anderson.

Barn:

 • Holger Eugen Johan Erik, född 1908-06-11 i Åbo. Student vid universitetet i London 1928.
 • Nils-Erik Olof, född 1912-10-27 i Helsingfors.
 • Jane Eleonor, född 1917-09-19 i Helsingfors.
 • Hedvig Dorotea (Dorothy), född 1922-08-02 i Dresden.

TAB 16

Johan Otto, (son av Frans Henrik von Knorring, naturaliserad von Knorring, Tab. 2), född 1754-05-12 i Kjulo i Björneborgs län. Student i Åbo 1766. Furir vid Nylands dragonregemente 1768-04-02. Sergeant vid Björneborgs regemente 1770-03-20. Sekundadjutant vid Björneborgs regemente 1770-05-20. Löjtnant 1779-04-23. Genom byte transporterad till arméns flotta 1782-08-23. Avsked 1782-08-23. Kapten. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-10-18. Död 1827-03-15. Gift 1781-10-18 med sin broders svägerska, friherrinnan Elisabet Charlotta Lybecker, född 1761-11-19. Död 1817-10-31 Naapala

Barn:

 • Charlotta Margareta Johanna, född 1783-08-12. Stiftsjungfru. Död ogift 1812-05-20 på Naapala.
 • Hedvig Eleonora Fredrika, född 1784-12-12, död ogift 1832-01-06 Ritoniemi
 • Johan Blecken, född 1785-12-26, död 1786-04-09.
 • Georg Otto, född 1787. Kollegiiassessor. Död 1826. Se Tab. 17
 • Frans Henrik, född 1789. Inspektor. Död 1839. Se Tab. 18
 • Carolina Ottiliana Renata, född 1791-06-03, död 1826-06-15 i Keuru socken. Gift 1818-06-24 med kyrkoherden i Keuru pastorat Adolf Samuel Fridén, född 1785, död 1824.
 • Maria Catharina, född 1795-11-19.
 • Gustaf August, född 1798. Matros. Död 1860. Se Tab. 19

TAB 17

Georg Otto, (son av Johan Otto, Tab. 16), född 1787-09-29. Student i Åbo 1803-06-09. Auskultant i Åbo hovrätt 1807-06-16. Vice häradshövding 1814-12-23. Vice landssekreterare i Åbo och Björneborgs län 1817-04-22. Kollegiiassessors titel 1819-07-11. Avsked 1823-07-22. Död 1826-03-08 i Åbo. Gift 1816-02-27 i Åbo med Sofia Charlotta Christina Silfversvan, född 1790-09-16, död 1855-03-08 i Åbo, dotter av kaptenen Gustaf Johan Silfversvan, och Clara Amalia Fock.

Barn:

 • Amalia Sofia Charlotta, född 1817-04-00, död 1828-08-05 i Björneborg. (Björneborgs kyrkoarkiv.)
 • Otto, född 1818-11-07, död 1818-11-12 i Åbo.
 • Selma Ottiliana, född 1819-12-16, död 1874-03-29 i Åbo. Gift 1844-05-13 med bokhandlaren i Åbo Johan Vilhelm Lilljo, född 1817-08-29 Björkboda
 • Carl Otto, född 1821-01-29 och död 1823-03-28 i Åbo. (Åbo.)
 • Amanda Elvira, född 1822-03-22 i Åbo (Lns.), död i Åbo 1896-01-05. Gift 1848-09-26 med kanslisten i Åbo hovrätt Otto Fredrik Mesterton, född 1817-12-20 i Åbo, död 1850-08-26 i Tammerfors.
 • Rosina Eleonora, född 1823-04-06, död ogift 1880-03-06 i Åbo.

TAB 18

Frans Henrik, (son av Johan Otto, Tab. 16), född 1789-05-27. Student i Åbo 1807-06-11. Var först boställsarrendator i Loimijoki socken, sedan inspektor på Kumogård. Död 1839-05-02 i Orimattila socken. Gift 1:o 1821-11-06 med bonddottern Elisabet Samuelsdotter från Loimijoki, död 1828-10-14. Gift 2:o med Maria Catharina Jung i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kapellanen vid Åbo domkyrkoförsamling. Carl Fredrik Mennander, född 1787-08-14, död 1827-05-29 genom självmord på Hirvensalo ö (Lå.)), född 1797-11-02, död 1848-02-10 i Kumo socken, dotter av kyrkoherden i Lemlands pastorat, prosten Carl Magnus Jung och Helena Catharina Sahlstedt.

Barn:

 • 1. Otto Samuel, född 1822-11-18, död 1829-11-15.
 • 1. Carl Vilhelm, född 1824-06-13. Underfänrik vid 10. finska linjebataljonen 1846-11-29. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1846-12-04. Fänrik vid generalfältmarskalken, furst Kutuzov Smolenskijs jägarregementes reservbataljon 1849-05-25. Underlöjtnant vid generalfältmarskalken, furst Kutuzov Smolenskijs jägarregementes 1851-04-01. Löjtnant 1854-03-07. Stabskaptens avsked 1858-03-10. Död 1858 i Ryssland.
 • 1. Charlotta Elisabet, född 1826-05-13, död ogift 1900-06-12 Hakala
 • 1. Fredrika Sofia, född 1828-09-20, död 1829-07-13.
 • 2. Frans Reinhold, född 1832-01-20, död 1832-06-23.
 • 2. Frans Viktor, född 1834-03-25.
 • 2. Catharina Henrika, född 1835-08-09, död.

TAB 19

Gustaf August, (son av Johan Otto, Tab, 16), född 1798-03-19. Student i Åbo 1817-09-24. Relegerad av nationen 1819-02-17. Underofficerskorpral på e. stat vid 1. finska infanteriregementets Åbobataljon 1819-12-20 och var 1822-08-31 underofficer finska infanteriregementets Åbobataljon. Avsked. Lät sedermera värva sig till soldat i Ryssland. Matros vid ryska flottan 1832-01-24. Underofficer vid 3. lastekipaget 1840-08-26. Blev 1848-08-29 för begångna förseelser degraderad till matros vid 3. lastekipage, sedermera benämnt Kronstadtska hamnkompaniet. Död 1860. Gift 1826-03-18 Kurkela

Barn:

 • Sofia Johanna Ottiliana Fredrika, född 1827-01-13 död 1905-10-01 i Korpilaks socken. Gift 1846-10-07 med sågverksinspektören, sedan handlanden Erik Gustaf Koskelin, född 1820-10-17, död 1872-01-23 [Medd. av hovrättsassessorn W.W. Wickström, Åbo].

TAB 20

Carl Fredrik, (son av Frans Henrik von Knorring, naturaliserad von Knorring, Tab. 2), född 1757-02-24. Student i Åbo 1766. Volontär vid fortifikationen 1769. Fänrik vid Björneborgs regemente 1775-11-08. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1780-04-26. Kapten 1783-09-17. Major i armén 1790-11-08. Överstelöjtnants avsked 1791-04-24. Krigsråds titel 1796-08-21. Sedan handlande i Åbo, men gjorde konkurs, varför han, av svenska regeringen dömd förlustig sina adliga rättigheter, begav sig till Ryssland. Sökte sedan, efter Finlands förening med Ryssland, restitution på de adliga rättigheterna, vilket genom kejserl.reskript 1810-11-09 bifölls, men död dessförinnan 1810-10-29 i Heinola. Gift 1:o 1780-09-14 på Yläne med friherrinnan Anna Renata Lybecker, född 1759-05-25, död 1799-11-16 i Halikko socken, dotter av hovjunkaren, friherre Carl Bleckert Lybecker, och hans 1:a fru friherrinnan Charlotta Yxkull. Gift 2:o 1805 med grevinnan Christina Eleonora Igelström, född 1766-07-02, dotter av kursachsiska kammarherren (tyske riksgreven) Harald Gustaf Igelström, och hans 2:a fru grevinnan Sofia Fredrika von Münnich.

Barn:

 • 1. Helena Christina Charlotta, född 1782-01-16. Stiftsjungfru. Död 1852-10-07 i Helsingfors. Gift 1801-02-08 på Yläne med statsrådet Erik Johan Synnerberg, född 1775-08-06 i Åbo, död 1845-05-12 i Helsingfors.
 • 1. Renata Eleonora, född 1783-08-06, död 1785-09-06 på Kumogård.
 • 1. Constantia Fredrika, född 1785-06-04 på Harpö (Björneborgs kyrkoarkiv.) i Ulvsby socken. Stiftsjungfru. Död 1790-07-15 i Björneborg.
 • 1. Anna Beata, född 1786-07-08 på Härpö (Björneborgs kyrkoarkiv.). Stiftsjungfru. Död 1790-07-29 i Björneborg.
 • 1. Sofia Lovisa Albertina, född 1788, död 1788-07-07.
 • 1. Frans Henrik, född 1789. Major. Död 1826. Se Tab. 21
 • 1. Bleckert Carl Fredrik (Björneborgs kyrkoarkiv.), född 1791-03-07 på Härpö (Björneborgs kyrkoarkiv.), död 1812-03-07 i Åbo.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1794. Major. Död 1831. Se Tab. 22
 • 1. Reinhold Johan, född 1796. Verkligt statsråd. Död 1854. Se Tab. 28.
 • 1. Carolina, född 1797-06-14 i Åbo (Åbo.), död i Åbo 1803-05-24.
 • 1. Maria Antoinetta, född 1798-09-29. Stiftsjungfru. Död 1813 i Smolnainstitutet i S:t Petersburg.
 • 2. Annette, född 1805. Gift 1826 med kaptenen N N Neboltsin.
 • 2. Vilhelmina Elisabet, född 1808, död 1826.

TAB 21

Frans Henrik, (son av Carl Fredrik, Tab. 20), född 1789-09-23 på Härpö (Björneborgs kyrkoarkiv.) i Ulvsby socken. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1800-08-30. Kadett vid Haapaniemi krigsskola 1801-03-12. Utexaminerad 1805-09-01. Fänrik vid Björneborgs regemente 1805-09-30. Bevistade pommerska kriget 1807. Adjutant vid regementet 1808-02-15. Bevistade kriget i Finland 1808 och 1809 och erhöll därunder GMtf. Råkade vid Kalix i rysk fångenskap. Avsked 1810-06-26. Student i Åbo 1811-10-18. Tillförordnade lanträntmästare i Viborgs län 1812-06-00–1812-08-00. Sekundkapten vid 3. finska jägarregementet 1812-10-10. Kapten 1813-04-12. major 1824-08-02. Transporterad till Viborgska infanteriregementet 1826. Död 1826-07-22 Knorringsgård Gift 1815-09-27 i Viborg med Blondina Juliana Hornborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1829-01-20 i Viborgs stad med överstelöjtnanten vid 45. jägarregementet Niklas Henrik Stråhlman, född 1794-04-18 i Viborg, död i Viborg 1844-03-11), född 1797-02-08, död 1857-12-03 i Viborg, dotter av hovrådet Hans Hornborg och Anna Hedvig Melart.

Barn:

 • Eva Anna Blondina, född 1816-12-04 i Viborg, död 1879-01-01 Perojoki Gift 1841-02-07 i Viborg med hovrättsrådet i Viborgs hovrätt Johan Fredrik Selin, född 1801-06-21 i Tavastehus, död 1859-04-22 i Viborg.
 • Carl Emil, född 1818-06-19 i Viborg, död i Viborg, 1822-02-24.

TAB 22

Gustaf Adolf, (son av Carl Fredrik, Tab. 20), född 1794-09-01. Förare vid Björneborgs regemente 1806. Avsked 1811. Löjtnant vid 2. finska jägarregementet 1812-10-10. Sekundkapten vid 3. regementet av samma trupper 1814-02-24. Transporterad till Wolhynska ulanregementet med stabsryttmästares grad. Ryttmästare vid Wolhynska ulanregementet. Transporterad till Moskovska dragonregementet. Major vid Severska hästjägarregementet 1824. Bevistade kriget i Turkiet. RRS:t VIO4kl in ros 1829-01-01. Erhöll den till minne av kriget stiftade medalj. Död 1831 i staden Sjtigra i guvernementet Kursk. Gift 1822 med N N Spiridionov, död före mannen.

Barn:

 • Fredrik, född 1824. Generalmajor. Död 1896. Se Tab. 23
 • Helena, född 1826, död. Gift med verkliga statsrådet N N Jakusjkin.
 • Nikolai, född 1827. Generalmajor. Död 1895. Se Tab. 24

TAB 23

Fredrik (son av Gustaf Adolf, Tab. 22), född 1824-02-13. Fyrverkare vid 18. ryska artilleribrigaden 1843-09-15. Junkare 1843-11-22 fänrik vid 20, sedan 19. artilleribrigaden 1846-02-02. Underlöjtnant vid artilleribrigaden 1849-06-14. Bevistade kriget i Kaukasien 1848–1858. RRS:tAO4kl m påskrift: för tapperhet 1850-10-04 och S:tAO3kl m ros 1851-12-10. Löjtnant 1852-03-27 med tur från 1851-09-27. Guldsabel med påskrift: för tapperhet 1853-03-17. Stabskapten 1857-11-22 med tur från 1855-12-28. Kapten 1859-06-27 med tur från 1858-08-11. Transporterad till reservbatteriet av 21. artilleribrigaden 1859-05-28 och till kaukasiska fästningsartilleriet som chef för dess 4. kompani 1861-06-21. RRS:tStO 2kl 1862-07-09. Kommendör för reservbatteriet av 21. artilleribrigaden 1863-11-12. Kommendör för lätta batteriet av 40. artilleribrigaden 1864-05-25. Överstelöjtnant 1864-09-28. Placerad på fältfotartilleriet 1866-01-31. Avsked 1867-07-11. Ånyo i tjänst såsom överstelöjtnant vid 70. kurinska, storfursten Paul Alexandrovitjs, infanteriregemente 1869-02-05. För kuvandet av ett uppror i Terska området RRS:tAO2kl m sv. Överste 1881-05-27 med tur från 1877-10-15. Distriktsmilitärbefälhavare i Jekaterinodar med placering på arméintanteriet 1881-11-15–1885-07-07. Generalmajors avsked 1887-10-15. Hedersfredsdomare i Jekaterinodarska häradet 1888-01-13. Död 1896. Gift 1855-11-14 med Olga Svaritzkij-Svarik, född 1839-04-24, dotter av statsrådet Ignatius Svaritzskij-Svarik.

Barn:

 • Catharina, född 1867-10-13. Gift med med. doktorn Nikolai Vladimirovijj Makarov.
 • Vera, född 1875-09-24.

TAB 24

Nikolai (son av Gustaf Adolf, Tab. 22), född 1827-12-21. Kadett vid Moskovska kadettkåren. Fänrik vid Vjatka garnisonsbataljon 1847-08-26. Transporterad till nizjnijgorodska infanteriregementets reservbataljon 1849-10-18. Återtransporterad till nizjnijgorodska infanteriregementets garnisonsbataljon 1850-01-21. Underlöjtnant nizjnijgorodska infanteriregementets garnisonsbataljon 1851-08-11. Transporterad till chef för Bugulminska invalidkommandot 1852-11-11. Löjtnant 1854-11-07. Tillförordnad adjutant vid 11. Orenburgska linjebataljonen 1855-08-04. Kassör Orenburgska linjebataljonen 1855-11-23. Transporterad till Orenburgska bataljon 1856-03-06. RRS:tAO3kl 1858-02-15. Stabskapten 1859 2676. Kapten 1864-06-11. Tillförordnad direktor för militärbefälhavarens i Samarska guvernementet kansli 1864-10-13. Stadfäst i denna befattning 1864-12-26. Tillförordnad kommendör för 9. Orenburgska linjebataljonen 1867-01-26. Major och stadfäst i innehavande befattning 1867-04-07. Uppsyningsman över krigshospitalet i Kiev 1867-06-26. Överstelöjtnant 1872-02-15. Distriktsmilitärbefälhavare i Njesjinsk 1874-09-24. RRS:tStO2kl 1876-02-07. Äldste adjoint hos föredraganden i huvudmilitärhospitalskommittén, med kvarstående vid arméinfanteriet 1879-02-06. Överste 1879-02-21. RRS:tAO2kl 1879-06-09. Ryska röda korsets utmärkelsetecken 1880-03-02. RRS:t VIO4kl m ros 1883-10-04 och S:tVIO3kl 1884-09-11. Erhöll 1886-10-01 tillstånd att mottaga och bära serbiska röda korsets utmärkelsetecken. Sekreterare i huvudmilitärhospitalskommittén, då sekreteraren i huvudmilitärsanitetskommittén, 1887-01-13. Generalmajor 1892-09-11. Avsked 1895-03-08. Död 1895-07-29 i S:t Petersburg. Gift 1:o 1848-10-25 med Iranda Mallejev, död 1871 i Kiev, dotter av kollegiirådet Plato Mallejev. Gift 2:o 1872 med Maria Gvosdov, död 1881-12-08, dotter av kollegiiassessorn Semen Ivanovitj Gvosdov. Gift 3:o 1882-07-14 i Pisjkov med Glafira Kovalev, född 1844-04-19, dotter av kollegiisekreteraren Paul Kovalev och Olympiada Korelin.

Barn:

 • 1. Olga, född 1851, död. Gift med statsrådet, doktor Paulsjov.
 • 1. Vladimir, född 1857-08-10. Löjtnant vid 63. Uglitzska infanteriregementet död 1897-01-19 i Sokolka i guvernementet Grodno.
 • 2. Gregori, född 1874-01-08 i Kiev. Dimitterad från 3. S:t Petersburgska klassiska gymnasium och student vid universitetet i S:t Petersburg 1893-05-00. Diplom av 1:a graden över vid fysisk-matematiska fakulteten vid universitetet i S:t Petersburg avslutad kurs 1897-06-00. Adjoint hos sekreteraren i huvudstabens militärsanitetskommitté 1897-11-01. Kollegiisekreterare. Titulärråd 1900-11-25. RRS:tStO3kl 1902-12-19. Yngre sekreterare vid krigskonseljens kodifikatlonsavdelning 1903. Kollegiiassessor 1903-12-06. Tillförordnad född äldre redaktionssekreterare vid krigskonseljens kodifikatlonsavdelning 1903-11-10. RRS:tAO3kl 1907-12-19. Kollegiiråd 1911-11-12. RRS:tStO2kl 1911-12-19. Statsråd 1913-12-19. RRS:t VIO4kl. Verkligt statsråd. RRS:tVIO3kl 1916-04-23. Gift 1899-07-16 i Tvjerdohläbi i guvernementet Poltava med Anna Petrov, född 1876-02-24 i staden Krementjug i Poltava guvernement, dotter av statsrådet Alexej Vasiljevitj Petrov och Alexandra Ivanovna.
 • 3. Maria, född 1876-02-07. Gift 1901 med chefen för huvudverkstaden vid Transkaukasiska järnvägarna ingenjören Nikolai Hippolitovitj Sursjin.
 • 2. Boris, född 1877. Kollegiisekreterare. Död 1908. Se Tab. 25
 • 2. Zenaida, född 1879-03-01. Gift 1898-09-21 med artisten vid kejserliga hovorkestern Boris Vasiljevitj Fedorov, död 1915.

TAB 25

Boris (son av Nikolai, Tab. 24), född 1877-08-14 i Njesjinsk i guvernementet Tjernigov. Anställd vid kejserliga riksbanken i S:t Petersburg. Bokhållareadjoint vid kejserliga riksbanken i S:t Petersburg. Kollegiiregistrator. Guvernementssekreterare 1903-11-20. Kollegiisekreterare 1906-11-18. RRS:tStO3kl 1908-04-26. Död 1908 i Tiflis. Gift 1899-09-03 i S:t Petersburg med Eugenie Pirogov, född 1873-12-12 i Petrosavodsk i guvernementet Olonets, dotter av kollegiiassessorn Ivan Vasiljevitj Pirogov och Nadesjda Vasiljevna Fadejev.

Barn:

 • Andrei, född 1900-06-00 i S:t Petersburg, död i S:t Petersburg 1901-03-01.
 • Tatjana, född 1903-09-10 i S:t Petersburg.
 • Nikolai, född 1905-03-04 i S:t Petersburg.
 • Ivan.

TAB 26

Georg (son av Nikolai, Tab. 24), född 1880-04-19. Adjoint hos sekreteraren av 1:a kategorin vid kejserliga riksbankens kontor i S:t Petersburg. Guvernementssekreterare. Yngre adjoint hos kontrollören i Simbirska lantmäteridistriktet 1910-04-25. Kollegiisekreterare 1912-02-26 med tur från 1911-12-14. Äldre adjoint hos kontrollören i Simbirska sekreterare 1914-06-09. Var under världskriget 1914 och följande år inkallad i krigstjänst. Fänrik. Gift 1902-07-13 i guvernementet Cherson med sin broders svägerska Catharina Pirogov, född 1879-12-05 i Petrosavodsk, dotter av kollegiiassessorn Ivan Vasiljevitj Pirogov och Nadesjda Vasiljevna Fadejev.

Barn:

 • Nadeschda, född 1903-07-27 i Krasnoje Selo.
 • Vera, född 1904-11-23 i S:t Petersburg.
 • Catharina, född 1906-12-07 i S:t Petersburg.
 • Ivan, född 1908-09-21 i S:t Petersburg.

TAB 27

Mikael (son av Nikolai, Tab. 24), född 1881-10-05. Junkare vid Konstantinovska artilleriläroverket i S:t Petersburg. Underlöjtnant vid Vladivostokska fästningsartilleriet 1903-08-23 med tur från 1902-08-23. Löjtnant 1906-09-14. Transporterad till 2. Vladivostokska fästningsartilleriregementet 1906-11-10. RRS:tStO3kl. Transporterad till Sveaborgs fästningsartilleri 1908-12-26 och till kejsarens militärfältkansli, med placering på infanteriet 1910-07-30. RRS:tAO3kl 1910-12-19. RBucharasStjO2kl. Stabskapten. RRS:tStO 2kl 1913-12-19. Kapten 1914-12-19. Gift 1908-09-16 i S:t Petersburg med Vera Hofman, född i S:t Petersburg 1884-06-29, dotter av verkl. statsrådet Ludvig Ferdinand Hofman och h. h. Natalia.

Barn:

 • Gleb, född 1910-04-13 i S:t Petersburg.

TAB 28

Reinhold Johan, (son av Carl Fredrik, Tab. 20), född 1796-02-27 i Åbo (Åbo.). Kadett vid topografiska kåren på Haapaniemi 1812-06-07. Utan undergången examen befordrad till underlöjtnant vid topografiska kåren 1812-11-17. Transporterad till 3. finska jägarregementet 1813-05-10. Bevistade fälttåget i Frankrike 1815. Löjtnant 1815-01-21. Transporterad till livgardets Paulovska regemente 1816-01-13. Stabskapten vid Pauloska 1816-12-27. Kapten 1819-02-09. Överstelöjtnant vid livgrenadjärregementet 1823-05-04. Överste 1825-04-10. Avsked 1826-02-23. Anställd vid Moskovska hittebarnhuset såsom direktör vid de i Saratovska guvernementet av hittebarn anlagda kolonierna 1831-06-06. Statsråd 1834-06-09. Avsked 1834-06-16. Åter anställd vid Moskovska hittebarnhus såsom direktör i 2:a avdelningen av hypotekskassan 1838 -02-00. RRS:tStO2kl 1841 och S:tAO2kl 1844. Verkligt statsråd 1846. Död 1854-12-20 i Moskva. Gift med Olga Beklisjev.

Barn:

 • Nadesjda, född 1826, död 1895-04-04 i Paris. Gift 1:o 1846 med kollegiisekreteraren Alexander Narisjkin, från vilken hon blev skild. Gift 2:o i Paris med skriftställaren Alexandre Dumas den yngre, född 1824-07-29 i Paris, död i Paris 1895-11-27.

TAB 29

Georg Reinhold, (son av Frans Henrik von Knorring, naturaliserad von Knorring, Tab. 2), född 1760-03-10. Kvartermästare vid adelsfanan 1770-01-22. Kornett vid adelsfanan 1779-04-23. Fänrik vid Björneborgs regemente 1783-08-28. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1787-06-30. Kapten i armén 1790-08-23 och i regementet 1796-10-26. RSO 1802-12-19. Major i armén 1809-02-09. Avsked 1810. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-10-13. Död 1841-11-21 i Tammerfors. Han bevistade finska kriget 1788–1789. Gift 1800 med Lovisa Magdalena Hannelius i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1797-12-19 Seppälä

Barn:

 • Christina Fredrika Henrika, född 1801-10-01 i Tavastkyro socken. Erhöll såsom änka tillstånd att i Helsingfors inrätta en fruntimmersskola 1853-04-03. Död 1870-05-27 I Helsingfors. Gift 1820-09-07 Ruotsila
 • Sofia Lovisa Amanda, född 1805-05-30 i Tammerfors (Medd. av amanuensen R. Roséu, Helsingfors.), död 1879-12-04 i Fredrikshamn. Gift 1827-10-18 med polismästaren vid finska kadettkåren generalmajoren Donat Rydzeffsky, född 1795-12-07, död 1873-12-28 i Fredrikshamn.

TAB 30

Bernt Ulrik, (son av Frans Henrik von Knorring, naturaliserad von Knorring, Tab. 2), född 1768-11-16 i Kumo socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1777-04-07. Sergeant vid Björneborgs regemente 1783-05-08. Fänrik 1784-12-17. Löjtnant i armén 1789-06-16. Stabslöjtnant 1799-11-15. Kapten i armén 1801-01-16. Adjutant hos generalen en chef i Finland greve Klingspor 1801. Överadjutant 1802-06-20. Överadjutant hos konungen och major i armén 1802-06-28. Kapten vid Adlercreutzska regementet 1804-01-03. Sekundmajor vid Savolaks fotjägarregemente 1805-02-09. RSO 1805-04-29. Överstelöjtnant i armén 1808-08-23. 1. major och bataljonschef vid norra skånska infanteriregementet 1811-12-10. Överstes avsked 1813-01-12. Död 1832-02-16 i Skara. 'Bevistade 1788–90 års finska krig och blev därunder i affären vid Kyrö 1789-06-11 illa blesserad, ävensom 1808 och 1809 års krig, då han tjänstgjorde såsom chef för högstkommenderande generalens stab. Uppsatte slutligen 1811 på nådig befallning norra skånska infanteriregementet.' Gift 1807-11-01 Anola

Barn:

 • Matilda Elisabet Christina, född 1808-08-22 i Mariestad. Stiftsjungfru. Död 1824-01-10 på Mariefors vid Mariestad.
 • Jonas Mauritz Fredrik, född 1810-01-10 i Mariestad. Rustmästare 1825-06-29. Furir vid Skaraborgs regemente 1827-12-10. Fänrik vid Västgöta regemente 1828-08-13. Löjtnant vid Västgöta regementet 1837-07-14. Död ogift 1849-02-04.
 • Frans Emil, född 1810-12-16 i Mariestad. Lantmäteriexamen 1830 (El.). Vice kommissionslantmätare 1835 (El.). Kommissionslantmätare i Skaraborgs län 1841-12-07. Kammarjunkare. Död ogift 1846-01-26 i Mariestad.
 • Bernt Georg Knut, född 1812-03-06 i Torsö socken, Skaraborgs län. Lantmäteriexamen 1835 (El.). Vice kommissionslantmätare 1839 (El.). Kommissionslantmätare i Skaraborgs län 1855-09-26. Transporterad till Jönköpings län 1857. Avsked 1865-10-27. Död ogift 1872-09-16 i Stockholm.
 • Carl Gustaf, född 1813. Överste. Död 1871. Se Tab. 31
 • Anton August, född 1815-04-02, död 1820-06-16 i Leksbergs socken, Skaraborgs län.
 • Evert Sebastian, född 1816-12-23 i Leksbergs socken. Student i Uppsala 1836. E. o. notarie i Svea hovrätt. Reste 1849 för sin hälsa till södra Amerika, varest han vistades på ön S:t Catharina. Död 1864-10-25 i Rio de Janeiro.
 • Erik Oskar, född 1822. Överstelöjtnant. Död 1891. Se Tab, 35.
 • Augusta Matilda Elisabet, född 1824-08-30 i Leksbergs socken. Stiftsjungfru. Död 1881-12-07 i Stockholm. Gift 1853-09-25 Kvistbro kyrka, Örebro län med tillförordnad föreståndaren för livrustkammaren, fil. doktorn, med. kand, RVO Johan Herman Hofberg, född 1823-06-11 i Stora Malms socken, Södermanlands län, död 1883-04-28 i Stockholm.
 • Ottiliana Lovisa Matilda (Ottilia), född 1825-11-14 i Leksbergs socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1890-09-18 i Stockholm.

TAB 31

Carl Gustaf, (son av Bernt Ulrik, Tab. 30), född 1813-10-14 i Helsingfors. Kadettkonstapel vid artilleriet 1832-03-17. Underofficersexamen 1832-04-04.1. Konstapel 1832-04-14. Sergeant 1832-09-08. Officersexamen 1833-05-18. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1834-10-28 och vid 1. livgrenadjärregementet 1837-01-20. Avsked 1842-09-28. Löjtnants karaktär 1842-12-16. Flyttade till Ryssland och ingick i rysk tjänst med underlöjtnants grad vid Vosnesenska ulanregementet 1843-06-24. Löjtnant vid Vosnesenska ulanregementet. 1843-12-10. Transporterad till livgardets kyrassiärregemente med kornetts grad 1848-05-12. Löjtnant vid livgardets kyrassiärregemente 1849-06-23. Ryttmästare vid tronföljarens husarregemente, sedan kejsarens Paulogradska livhusarregement 1851-02-19. Bevistade kriget mot Turkiet 1854 och 1855. RRS:tAO3kl m ros 1854-04-08. Erhöll den till minne av kriget instiftade medalj. Major vid Paulogradska regemente 1856-12-18. Anställd vid riksstuterierna i Ryssland med placering på armékavalleriet 1859-11-01. Överstelöjtnant 1863-04-05. Kommendör för 8. Orenburgska kosackregementet 1863-09-05. Entledigad från denna befattning och placerad på armékavalleriet 1865-11-26. Placerad på depottrupperna 1866-07-25. Tillförordnad distriktsordningsman i Vasiljska distriktet. Överstes avsked 1867-12-20. RSO 1869. Död 1871-02-21 i staden Vasiljsk i Ryssland. Gift 1856-06-16, i Ryssland med Claudia (Clotilde) Kusmin, född 1837-05-31, död på 1900-talet, dotter av hedersborgaren Nikolai Ivanovitj Kusmin och Alexandra Georgievna.

Barn:

 • Nikolai, född 1859. Överstelöjtnant. Död 1906 Se Tab. 33
 • Olga, född 1863-09-11 i Kasan, död på 1900-talet. Gift 1892-07-17 med underlöjtnanten vid 193. Vavrska infanteriregementet Sergej Mikailovitj Pereversjev.

TAB 32

Constantin, (son av Carl Gustaf, Tab. 31), född 1857-03-30. Elev vid nizinijgorodska, greve Araktjejevs, militärgymnasium. Transporterad till 2. Konstantinovska militärläroverket såsom junkare 1873-08-22. Porteépéejunkare Konstantinovska militärläroverket 1874-09-24. Fältväbel 1875-01-04. Underlöjtnant vid arméinfanteriet och tillkommenderad livgardets finländska regemente 1875-03-16. Transporterad till finländska gardesregemente med fänriks grad 1876-09-01 med tur från 1875-08-16. Underlöjtnant livgardets finländska regemente 1877-09-11. Bevistade fälttåget i Turkiet 1877 och 1878. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1878-04-23. Erhöll den till minne av kriget stiftade medalj samt RumJK. Adjutant vid 1. bataljonen av livgardets finländska regemente 1879-12-20. Tjänstgjort vid artilleriet 1880-02-06 1881-03-22. löjtnant 1881-04-24. Placerad på gardesinfanteriets depot 1883-03-28. Anställd vid huvudstaben med placering på arméinfanteriet som stabskapten 1886-02-20 med tur från 1884-09-19. Kommenderad till 1. kadettkåren 1886-09-04. Transporterad till livgardets finländska regemente med löjtnants grad och kvarstående vid 1. kadettkåren 1886-09-01. Transporterad till 1. kadettkåren med stabskaptens grad 1888-04-16. Kapten vid 1. kadettkåren 1888-05-06. RRS:tStO3kl 1889-08-11. Överstelöjtnant 1891-05-03. Transporterad till 51. litauiska infanteriregementet och entledigad från tjänstgöring vid kadettkåren 1891-11-07. Överstes avsked 1899-04-15. Gift 1881-09-23 i S:t Petersburg med grevinnan Zoë de Montgenet, född 1863-08-11 vid kejsarbrunnarna i Kaukasien, dotter av greve Alfred de Montgenet och Anna Feodorovna von Roth.

Barn:

 • Nikolai, född 1883-10-14 i Rostov vid Don.
 • Constantin, född 1885-11-26 i Simferopol.
 • Elisabet, född 1889-11-09 i S:t Petersburg.

TAB 33

Nikolai, (son av Carl Gustaf, Tab. 31), född 1859-03-20 i Simferopol. Elev vid nizjnijgorodska, greve Araktjejevs, militärgymnasium. Transporterad till 2. Konstantinovska militärläroverket som junkare 1876-09-13. Fänrik vid 13. artilleribrigaden 1878-04-28. Underlöjtnant vid 13. artilleribrigaden 1880-01-01. Löjtnant 1880-12-30. RRS:tStO3kl 1882-06-06. Brigadadjutant 1888-10-11, stabskapten 1888-12-05. RRS:tAO3kl 1890-03-14. Avsked från vid 13. artilleribrigaden adjutantsbefattning 1891-08-08 kapten 1895-08-06. Kommenderad till huvudartilleristyrelsen. RRS:tStO2kl 1901-01-14. Överstelöjtnant och kommendör för 4. batteriet av 10. artilleribrigaden 1902-11-06–1905-06-06. Ånyo anställd vid huvudartilleristyrelsen 1905-03-19. Kommendör för 6. batteriet af 33. artilleribrigaden 1905-12-17. Bevistade kriget mot Japan 1904 och 1905. Stadfäst RRS:tAO2kl m sv 1906-02-04. Erhöll den till minne av kriget stiftade medaljen. Död 1906 och avförd ur rullorna 1906-11-25. Gift 1:o 1886-09-17 med sin broders svägerska, grevinnan Jane de Montgenet, född 1865-03-13, död 1891-11-06, dotter av greve Alfred de Montgenet och Anna Feodorovna von Roth. Gift 2:o 1897-01-24 i S:t Petersburg med Olga Budsinskij, född 1876-06-11 i S:t Petersburg, dotter av ingenjörgeneralmajoren Stanislaus Constantinovitj Budsinskij och Anna Nikolajevna Filosofov.

Barn:

TAB 34

Georg (son av Nikolai, Tab. 33), född 1897-12-15 i S:t Petersburg. Elev vid kejsarens pagekår. Placerad på den vid kejsarens pagekår läroanstalt inrättade förkortade kursen för utbildning av officerare 1915-06-14. Fänrik vid livgardets, kejsarinnan Alexandra Feodorovnas, ulanregemente 1916-02-14 med tur från 1915-10-14. Bevistade härefter kriget mot Österrike, Tyskland och Turkiet. Kornett vid ulanregemente 1916-08-19. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1916-11-20. Löjtnant 1917-07-27 med tur från 1917-03-14. RRS:tStO3kl m sv o ros 1917-08-12 avsked vid arméns demobilisenng 1918-03-09. Deltog sedermera 1919-11-03 1920-02-02 i nordvästra arméns under generallöjtnanten Gulevitj' befäl operationer mot bolsjevikerna samt tillhörde härunder Narvas garnison under stadens belägring. Banktjänsteman i Frankrike. Gift 1919-02-02 i Petrograd med Zenta Anna Emilia Will, född 1898-07-25 i S:t Petersburg, dotter av Ivan Will och Olga de Botary.

Barn:

 • Stella, född 1926-06-18 i Nizza. Gift 1948-09-23 i Adolf Fredriks kyrka, Stockholm med Nicke Anckers.

TAB 35

Erik Oskar, (son av Bernt Ulrik, Tab. 30), född 1822-02-23 Mariefors. Sergeant vid livbeväringsregementet 1840-10-14. Student i Uppsala 1840-12-03. Officersexamen 1842-05-10. Underlöjtnant vid Västerbottens fältjägarkår 1842-05-10. Löjtnant 1846-04-21. Deltog såsom löjtnant vid 1. jägarkåren i dansk- tyska kriget 1849. Bevistade därunder affären vid Kolding 1849-04-20, slaget vid Eistrup-Kolding 1849-04-23 och affären vid Blakierskov 1849-05-07 och vid Veile 1849-05-08. RDDO 1849-09-05. Transporterad som löjtnant till livbeväringsregementet 1853-09-29. Genomgick skjutskola vid Vincennes i Frankrike 1855-03-01–07-01. RFrHL 1855-07-04. Härold vid SO 1858-04-28. Avreste såsom kurir till S:t Petersburg 1859-09-25. E. o. adjutant i krigskollegium 1860-02-22–1862-02-04. Kapten i armén 1861-05-10. RRS:tAO3kl 1862-04-02. Tjänstg vid svensk-norska riksgränsens upprödjande och redressering 1864-07-2411-04, ävensom 1871 och 1872. RNS:tOO 1865-07-02. Kapten vid regementet 1867-02-15. RSO 1868-06-03. Tidningen Stockholms Dagblads korrespondent vid Suezkanalens invigning 1869. TMO3kl 1870-05-13. Major i armén 1872-11-20. Major vid Norrbottens lättjägarkår 1874-10-23. DFM 1877-02-00. Överstelöjtnant i armén 1880-03-31. Avsked från kåren 1880-03-31. OffFrHL 1886-07-17. Död 1891-12-25 i Stockholm Han har utgivit åtskilliga reseskildringar och författat ett stort antal uppsatser i olika tidningar. Gift 1853-07-20 i Hudiksvall med Nanny Christina Hällberg, född 1829-03-11 i Hudiksvall, död 1895-09-03 i Åls prästgård Kopparbergs län, dotter av handlanden Nils Hallberg och Johanna Magdalena Béwe.

Barn:

 • Magdalena Elisabet, född 1855-06-22, död 1856-06-18.
 • Nanny Maria Sofia Oskara, född 1856-06-00, död 1856-08-05.
 • Tekla Anna Matilda Eleonora (Nanna), född 1858-09-23 i Hudiksvall. Stiftsjungfru. död 1940-03-04 i Engelbrekts församling, Stockholm, (db 70). Gift 1885-09-23 i Karlskoga kyrka, (Örebro län.) med biskopen i Linköpings stift, Kmstk NO, teol. och fil. doktorn Johan Vilhelm Personne, född 1849-12-14 i Stockholm, död 1926-11-16 i Linköping (domkyrka församling db).
 • Bernt Nils Erik, född 1863-03-24 i Stockholm, död i Stockholm 1867-10-19.

TAB 36

Carl Reinhold von Knorring, naturaliserad von Knorring (översiktstab. 7, son av Henrik Johan von Knorring, Tab. 1), född 1717-07-24 i Ockelbo socken, Gävleborgs län. Underofficer vid Österbottens regemente 1732 (Wä.). Furir vid livgardet 1735 och vid Nylands infanteriregemente 1737-12-13. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1739-04-07. Furir vid Willebrandska regementet 1740-11-29. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1740-04-12. Fältväbel vid Björneborgs regemente 1742-01-30. Fänrik vid Björneborgs regemente 1742-04-12. Löjtnant 1742-04-27. Kapten 1751-02-26. Naturaliserad svensk adelsman jämte äldre brodern (introducerad 1756 under nr 1976). Sekundmajor 1761-11-10. RSO 1761-11-23. Premiärmajor 1770-05-29. Avsked 1777-06-06. Död 1793-02-12 Birkkala socken i Finland. Gift 1:o 1745-03-05 i Lempäälä socken (Lempäälä församlings kyrkoarkiv.) med friherrinnan Sofia Juliana Kurck, född 1730-03-01, död 1763-02-18 på Nokia, dotter av fänriken friherre Knut Carl Kurck, och Sofia Juliana Bars. Gift 2:o 1765-10-15 med Hedvig Eleonora von Torcken, född 1745-04-28, död 1818-06-30 i Åbo, dotter av kaptenen vid livdragonregementet Edvard Bernt von Torcken och Maria Eleonora Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • 1. Charlotta Catharina, född 1746-08-02, död 1746-08-08.
 • 2. Henrik Johan, född 1748-11-05 Selkis. Sergeant vid Björneborgs regemente 1763-06-27. Fänrik vid Björneborgs regemente 1769-01-25. Löjtnant 1777-10-22. Kapten 1780-04-26. Major 1789-05-02. Avsked 1793-12-20. Död ogift 1814-08-30 i Ulvsby socken. Han bevistade finska kriget 1788–1789 och blev tillfångatagen i striden i Porrassalmi 1789-06-19.
 • 1. Agneta Juliana, född 1753-05-07, död 1778-05-11 på Viiala (Akkas församl. kyrkoarkiv.) i Akkas socken. Gift 1774 med kornetten, friherre Bernt Johan Mellin, född 1744, död 1811.
 • 1. Carl Gustaf, född 1755-10-04 Nokia Korpral vid Björneborgs regemente 1768-09-23. Sergeant vid Björneborgs regemente 1769-08-16. Fänrik 1777-10-22. Löjtnant 1783-05-28. Kapten 1789-02-16. RSO 1790-06-02 och härtill dubbad i Björneborgs kyrka 1791-05-26. Major i armén 1799-11-16. Avsked 1802-06-28. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-10-13 under nr 138 bland adelsmän. Död ogift 1827-10-15 Tolvila Han bevistade finska kriget 1788–1789.
 • 1. Catharina Charlotta, född 1758-10-10, död 1836-06-22 På Toikka i Vesilaks socken i Finland. Gift 1777-03-13 i Vesilaks socken (Uleåborgs kyrkoarviv.) med löjtnanten Peter Johan Rosling, född 1748-12-16 i Vesilaks socken.
 • 2. Evert Reinhold, född 1767. Löjtnant. Död 1813. Se Tab. 37
 • 2. Charlotta Eleonora, född 1779-12-20 på Frantsila (Akkas församl. kyrkoarkiv.) i Kangasala socken. Gift 1797-10-17 i Åbo med sergeanten Hans Wilhelm Welink. [Medd. av hovrättsassessorn W. W. Wickström, Åbo]
 • 2 Gustava Johanna, född 1781-05-13 Pälkäne [ (Pargas förs. kyrkoarkiv.)]

TAB 37

Evert Reinhold, (son av Carl Reinhold von Knorring, naturaliserad von Knorring, Tab. 36), född 1767-06-02. Volontär vid Björneborgs regemente 1769-08-30. Fänrik vid Björneborgs regemente 1781-07-09. Sekundlöjtnant 1794-09-08. Löjtnant 1803-06-08. Avsked. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-10-13 under nr 138 bland adelsmän. Död 1813-09-01 på Tiurala boställe i Lempäälä socken. Han bevistade finska kriget 1788–1789. Gift 1794-06-10 i Birkkala prästgård med Eva Fredrika Tolpo, född 1772-01-21, död 1842-01-07, dotter av kyrkoherden i Birkkala pastorat, kontraktsprosten, fil. mag. Mårten Tolpo och Eva Catharina Bellin.

Barn:

 • Eva Lovisa Charlotta, född 1795-01-21. Stiftsjungfru. Död. Gift 1820-07-25 på Tiurala med akademifogden Carl Adolf Björkbom, född 1792-02-12, död 1846 (Lå.).
 • Carl Evert, född 1796. Häradshövding. Död 1861. Se Tab. 38.
 • Nils Gustaf, född 1798-08-10 i Birkkala socken. Furir vid 2. finska jägar-, sedan infanteriregementet 1812-12-20. Sergeant vid 2. finska jägar-, sedan infanteriregementet 1814-03-19. Fanjunkare 1820-06-26. Fänrik 1821-02-16. Underlöjtnant 1822-04-26. Placerad på 4. finska skarpskyttebataljonen 1827. Transporterad till Permska infanteriregementet 1829-01-29. Löjtnant vid Permska infanteriregementet 1829-02-10. Död ogift 1829-09-19 i Adrianopel under kriget mot Turkiet.
 • Bernt Johan, född 1800-03-19 i Birkkala socken. Furir på e, stat vid 2. finska jagar-, sedan infanteriregementet 1812-12-20. Sergeant vid 2. finska jagar-, sedan infanteriregementet 1814-03-19. Fanjunkare 1820-06-26. Fänrik 1821-02-16. Underlöjtnant 1822-04-26. Löjtnant 1825-06-02. Placerad på 3. finska skarpskyttebataljonen 1827. Transporterad till Permska infanteriregementet 1828-11-26. Bevistade kriget i Turkiet 1829. Stabskapten 1829. Död Ogift 1829 8710 i Adrianopel.
 • Sofia Fredrika Renata, född 1802-04-19, död ogift 1889-06-04.
 • Frans Gerhard, född 1805-09-18. Underofficerskorpral vid 2. finska infanteriregementet 1821-12-16. Placerad på 4. finska skarpskyttebataljonen som äldre underofficer 1827-11-04. Fänrik vid Permska infanteriregementet 1829-10-13. Transporterad till Samostska infanteriregementet 1831-05-06. Underlöjtnant vid Samostska infanteriregementet 1833-07-03 transporterad till Petrovska infanteriregementet 1833-11-14 och till 3. finska linjebataljonen 1836-03-11. Löjtnants avsked 1838-05-24. Levde sedermera i Ryssland i stor misär, men hans slutliga öden äro obekanta.
 • Agata Eleonora, född 1811-10-14, död 1886-03-12 i Helsingfors. Gift 1832-08-19 med kanslirådet Natanael Gerhard af Schultén, född 1794, död 1860.

TAB 38

Carl Evert, (son av Evert Reinhold, Tab. 37), född 1796-07-22 på Tiurala boställe i Lempäälä socken. Student i Åbo 1816-06-20. Auskultant i Åbo hovrätt 1818-12-22. E. notarie i Åbo 1821-06-23. E. o. kammarskrivare i senatens för Finland ekonomi departement 1825-02-08. Notarie vid poliskammaren i Helsingfors 1826-08-10. Kammarskrivare vid finska krigskommissariatet 1827-06-29. Kassör vid finska krigskommissariatet 1829-10-06. Vid kommissariatets upplösning förflyttad till senatens finansexpedition 1832-10-31. Vice häradshövdings titel 1833-06-21. Notarie vid rådsturätten i Helsingfors. Häradshövdings titel 1835-01-13. Förordnades 1836-10-13 att vid landskontoret i Nylands län handlägga de forna krigskommissariatsärendena, varmed han fortfor till 1842-07-01. Häradshövding i Sordavala domsaga 1842-05-11 och i Janakkala domsaga 1846-07-30. Död 1861-11-23. Gift 1:o 1835-04-09 i Helsingfors med Anna Carolina Olivia Aschan, i Helsingfors 1817-07-24, död 1846-05-31 i Sordavala, dotter av apotekaren i Helsingfors Carl Henrik Aschan och Andréetta Sofia Collin. Gift 2:o 1849-06-23 Haga

Barn:

 • 1. Carl Reinhold, född 1836-03-25 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1854-12-07. Död ogift 1858-08-09 Karlberg
 • 1. Adelaide Sofia, född 1837-04-22 i Björneborg (Björneborgs kyrkoarkiv.), död 1838-05-13 i Helsingfors.
 • 1. Eva Olivia (Evy), född 1838-12-07 i Helsingfors, död i Helsingfors 1918-02-27. Gift 1859-01-28 med löjtnanten Fridolin Stiernvall, nr 1810, född 1834, död 1871.
 • 1. Alice Emilia, född 1840-03-22 i Helsingfors, död 1843-04-26 i Sordavala.
 • 1. Ida Carolina, född 1841-12-17 i Helsingfors, död 1844-11-18 i Sordavala.
 • 1. Evert Casimir, född 1843. Överste. Död 1888. Se Tab. 39
 • 1. Axel Nikolai, född 1845-12-15, död 1848-02-11.
 • 2. Gustaf Johan, född 1850-04-13, död 1852-07-11 på Haga.
 • 2. Hedvig Helena, född 1851-08-20, död 1852-07-08 på Haga.
 • 2. Alexander Vilhelm, född 1853. Överstelöjtnant. Död 1924. Se Tab. 41.
 • 2. Axel Gustaf Rikard, född 1854-11-14. Bedrev handelsvetenskapliga studier i Tyskland. Anställd vid handelskontor. Erhöll 1879 anställning vid Isjevska gevärsfaktoriet i Ryssland. Död ogift 1881-05-23 i Tavastehus.
 • 2. Carl Lennart, född 1857. Överstelöjtnant. Se Tab. 43.
 • 2. Robert Gunnar, född 1860-01-11, död 1862-02-03.
 • 2. Carl Erik, född 1861-11-23 i Tavastehus. Kadett i Fredrikshamn 1875-08-04. Avgick utan avslutad kurs, sedan hans ena ben, som genom ett vådaskott skadats, blivit amputerat 1878-09-20. Student i Helsingfors 1883-05-19. Tillförordnad materialskrivare vid finska krigskommissariatet 1885. Dirigent för Akademiska sångföreningen i Helsingfors 1885–1902 och för sångsällskapet M. M. 1901–1903. Äldre bokhållare vid statsjärnvägarnas i Finland statistiska kontor 1886. Bokförare vid statsjärn vägarnas verstkontor 1888. Tillika generalagent i Finland för Franska livförsäkringsbolaget L'Urbaine 1893–1921. Föreståndare för statsjärnvägarnas verst-, sedan kilometerkontor, 1897-10-01. Avsked 1904-01-28, men ånyo utnämnd till samma befattning 1906-05-03. Ånyo avsked 1926. Ordförande i direktionen och verkställande direktör för Svenska teatern i Helsingfors 1904–1916.

TAB 39

Evert Casimir (son av Carl Evert, Tab. 38), född 1843-07-20 i Sordavala. Kadett i Fredrikshamn 1854-09-10. Fänrik vid 6. reservskarpskyttebataljonen 1863-06-24. Transporterad till 15. skarpskyttebataljonen 1865-01-04 och till livgardets Semenovska regemente 1866 2974. Underlöjtnant vid livgardets Semenovska regementet 1869-05-02. Löjtnant 1871-04-09. Stabskapten 1874-09-11. Bevistade kriget mot Turkiet 1877 och 1878. RRS:tAO3kl m sv o ros, S:tVIO4kl m sv o ros samt S:tStO2kl m sv. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen. Kapten 1878-04-28. RRS:tAO2kl 1884-09-11. Överste 1887-09-11. Död 1888-12-28 i S:t Petersburg. Gift i S:t Petersburg 1879-05-04 med Ljubov Sjabisjev, död 1893-12-29 i S:t Petersburg, dotter av gardeskaptenen Arseni Sjabisjev och Ljubov Dobrsjanskij.

Barn:

 • Voldemar, född 1880-03-12 i S:t Petersburg, död 1881-06-01 på godset Trubetzkoje i guvernementet Kaluga.
 • Antoinette, född 1881-06-12 på Trubetzkoje, död omkring 1918. (Medd. av amanuensen R. Roséu, Helsingfors.) Gift 1915 med uppfostraren vid Simbirska kadettkåren, överstelöjtnanten Mikael Trofimow, död omkring 1918. (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.)
 • Alexis, född 1882-06-16 i S:t Petersburg, död 1885-08-18 på Trubetzkoje.
 • Nadesjda (Nadja), född 1885-09-25 i S:t Petersburg. Språklärarinna vid Högre Ochtenska läroverket i Petrograd.
 • Olga, född 1887-05-04 i S:t Petersburg. Botaniker vid kolonisationsstyrelsen av kejs. jordbruksministeriet. Gift 1921 med professorn i lantbrukskemi vid kolonisationsstyrelsen av kejs Sergei Neustrujev.

TAB 40

Viktor (son av Evert Casimir, Tab. 39), född 1884-10-19 i S:t Petersburg. Elev vid 1. kadettkåren, men avgick därifrån för att ägna sig åt lantbruk. Ägde godset Poloska i Krestetska häradet av guvernementet Novgorod. Under världskriget 1914 och följande år inkallad till militärtjänst. Fänrik vid arméinfanteriet med tjänstgöring vid 142. Simbirska reser vbataljonen 1916-05-01. Transporterad till mstilavska infanteriregementet 1917-06-07. Underlöjtnant vid mstilavska infanteriregementet 1917-06-08 med tur från 1916-01-14. Gift 1915-01-31 med Alexandra Bakusjev, dotter av godsägaren Alexander Afanasjevitj Bakusjev.

Barn:

 • Oleg, född 1915-11-30.
 • Anatol, född 1919-08-09.

TAB 41

Alexander Vilhelm (son av Carl Evert, Tab. 38), född 1853-03-27 i Tavastehus. Kadett i Fredrikshamn 1867-08-18. Fänrik vid livgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1876-08-22. Bevistade turkiska fälttåget 1877 och 1878. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1878-04-23 och S:tStO3kl m sv o ros 1879-07-28. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen samt RumJK. Underlöjtnant 1879-07-28. Transporterad till 1, Nylands, finska skarpskyttebataljon med stabskaptens grad 1881-05-21. RRS:tAO3kl 1884-05-18. Kapten 1891-01-06. RRS:tStO2kl 1896-05-25. Ledamot av överkrigsdomstolen i Finland 1896-12-26–1899-01-01. Ekonomi föreståndare vid finska skarpskyttebataljon bataljon 1900-08-31. Efter upplösningen av den finska militären uppförd på indragningsstat 1902-05-01. RRS:tV1O4kl med ros 1902-10-05. Etablerade 1904 ett auktionsverk i Borgå. Tillika kontrollör vid Kiala aktiebolags bränneri i Borgå. Politierådman i Helsingfors 1908-01-27. Överstelöjtnants avsked 1908-05-30. Död 1924-05-16 i Helsingfors. Gift 1:o 1883-05-23 i Helsingfors med Anna Eleonora Ehrnrooth, från vilken han 1896 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1896-06-12 i Helsingfors med extra ordinarie professorn vid Helsingfors universitet, överläkaren vid med. avdelningen vid Maria sjukhus i Helsingfors, med. och kir. doktor Jarl Alarik Hagelstam, född 1860-03-28 Västerkulla Gift 2:o 1898-09-20 i Stockholm med friherrinnan Josefina Maria Terese Klinckowström, från vilken han 1919-04-28 blev skild, född 1876-05-15 i Stockholm, dotter av kammarherren, friherre Vilhelm Leonard Agaton Klinckowström, och Matilda Josefina Esping.

Barn:

 • 1. Sara Vilhelmina, född 1885-12-05 i Helsingfors. Gift där 1909-08-17 med vice häradshövdingen Johan Abraham Snellman, född 1879-08-09.
 • 2. Barbro, född 1901-03-18 i Helsingfors, död i Helsingfors 1902-05-02.

TAB 42

Nils Gösta (son av Alexander Vilhelm, Tab. 41), 1899-12-14 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1919. Gift 1926-06-12 med Karin Eva Margareta Andersen, född 1902 2776, dotter av ingenjören Carl Viktor Emanuel Anderzén och Betty Carolina Wustenberg.

Barn:

 • Nils Olof Alexander, född 1927-07-07 i Helsingfors.

TAB 43

Carl Lennart (son av Carl Evert, Tab. 38), född 1857-09-05 Karlberg Ingick i militärtjänst såsom frivillig först vid 90. Onega, och sedan vid 89. Bjälomorska infanteriregementet. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors. Fänrik vid Bjälomorska regementet 1878-04-28. Underlöjtnant Bjälomorska regementet 1879-07-26. Transporterad till 1. Nylands, finska skarpskyttebataljon 1880-12-16. Löjtnant 1882-04-28. Placerad på ständiga kadern av finska militärens reserv 1886-05-12. Tillförordnad chef för 27. Orivesi reservkompani 1886-05-28. Stabskapten 1889-12-21. Stadfäst i innehavande befattning 1890-01-17. Kapten 1897-04-13. Uppförd på indragningsstat 1902-02-12. Överstelöjtnants avsked 1902-06-02. Disponent för Virdois yllespinneri- och väverifabrik i Virdois socken 1903. Trafikinspektor vid Åbo elektriska spårvägar 1909–1916-07-00. Gift 1887-09-14 i Helsingfors med Ellen Ingeborg Hinnerichsen, född i Helsingfors 1865-09-14, dotter av handlanden Carl Johan Hinnerichsen och Catharina Vilhelmina Westlund.

Barn:

 • Tyra, född 1889-01-14 i Orivesi. Gift 1913 2176 i Åbo med assessorn i Åbo hovrätt, Pekka Arvid Sebastian Westerling, född 1888-04-21.
 • Carl, född 1891. Förste banksekreterare. Se Tab. 44
 • Märta, född 1894-01-09 i Orivesi. Sjuksköterska.
 • Helge, född 1897-03-17 i Orivesi. Student i Helsingfors 1916-05-20. Tillhörde under Finlands frihetskrig 1918 den sk Kyrkslätt-kåren. Sårad vid Helsingfors intagning 1918-04-13. FFrM2kl 1919. Reservfänrik 1919-12-06. Amanuens vid universitetsbiblioteket i Helsingfors 1919-02-12. Sekreterare vid Finlands generalkonsulat i Wien 1922-01-01. Attaché vid Finlands beskickning i Berlin 1922-06-20, i Stockholm 1924-01-01 och vid finska utrikesministeriet 1926-01-01. RVO2kl 1925-06-19. RLettlTreStjO2kl 1926-05-15. Tillförordnad byråsekreterare 1927-09-29. RDDO 1928-05-15.

TAB 44

Carl (son av Carl Lennart, Tab. 43), född 1891-01-02 i Orivesi socken. Student i Helsingfors 1911-05-27 och vid handelshögskolan i Berlin 1911-10-25. Tjänsteman i ömsesidiga livförsäkringsbolaget Suomi 1913-04-23. Prokurist och avdelningschef i ömsesidiga livförsäkringsbolaget Suomi 1916-11-01. prokurist i Aktiebanken för utrikeshandel i Helsingfors 1920-05-29. Filialföreståndare 1922-09-01. Förste sekreterare vid Södra Finlands bank i Helsingfors 1924-06-01. Gift 1918-07-14 Kaikuniemi sv. församling.) dotter av förste arkitekten i överstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland Georg Hjalmar Åberg och Fanny Vilhelmina Holmsten.

Barn:

 • Carl Robert, född 1923-07-08.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: