:

Tigerschiöld nr 1087

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Tigerschiöld nr 1087

Adlad 1686-10-07, introd. s. å.

Tigerschiöld A108700.png

TAB 1

Walter Hornbein Borgare i riksstaden Memmingen i Schwaben. Gift med Ursula Jecken.

Barn:

 • Georg Hornbein, född 1594-06-10 i Memmingen. Inkom 1617 död ill Sverige. Bokbindare i Stockholm samt en av tyska kyrkans äldste. Död 1649-12-10. Gift 1624 med Anna Simonsdotter, död 1663 och begraven s. å. 3/5 i Riddarholmskyrkan

Barn:

 • Jakob Hornbein, född 1625-08-23. Student i Uppsala1 1639-09-20. Borgare och bokbindare i Stockholm. Mästare 16512. Ålderman 16732. Död 1694-04-20 i sistnämnda stad och begraven i Riddarholmskyrkan. Gift 1651-06-15 med Elisabet Wickmansdotter, begraven 1701-02-06 i Riddarholmskyrkan, dotter av3 bagaråldermannen i Stockholm Wickman Corneliusson och hans 2:a hustru Maria Stefansdotter.

Barn:

 • Wickman Hornbein, adlad Tigerschiöld, till Fulltofta i likanämnd socken samt Abusa och Västra Tvet i Hällestads socken (alla i Malm.). Född 1654-05-13. Kammarskrivare i kammarkollegium 1670 och i krigskontoret vid huvudarmén i Skåne 1675. Landsbokhållare i Kristianstads län 1679. Häradshövding i Skytts, Vemmenhögs och Ljunits häraders domsaga i förutn. provins 1685-02-18. Adlad 1686-10-07 (introd. s. å. under nr 1087). Död 1722-12-21 på Fulltofta och begraven 1723-02-06 i Fulltofta kyrka. Gift 1:o 1681-07-06 med Helena Elisabet Weinholtz, född 1660-01-19, död 1697-03-01, dotter av översten Peter Weinholtz, adlad Weinholtz, och Elisabet Catharina Harriges. Gift 2:o 1701-09-28 på Fulltofta med Sofia Christina Cronacker, död 1732-12-02 på Fulltofta och begraven s. å. 20/12, dotter av krigskammarrådet Niklas Jonsson, adlad Cronacker, och Sara Maria Waxmouth.

Barn:

 • 1. Elisabet Catharina, född 1682-05-09. Gift 1711-02-10 med kaptenen vid garnisonsregementet i Göteborg Magnus Gabriel Dahlberg, född 1684, död 1751-04-14.
 • 1. Helena Maria, född 1684-06-05, död 1753-06-15 i Kristianstad, jordfäst s. å. 19/6 i stadskyrkan därst. och begraven i Dalby socken Malmöhus län. Gift 1714 med kaptenen Christoffer Justus von Hoen, adlad Hoenstierna, född 1675.
 • 1. Peter Wickman, född 1685-02-16. Fältväbel vid livdragonregementet 1704-03-09. Löjtnant därst. 1707. Ogift dödsskjuten 1709-06-28 i slaget vid Poltava i sin broder Jakob Johans åsyn.
 • 1. Hedvig Margareta, född 1686-10-14, död 1762-10-28 Drottninghuset Gift med kaptenen vid Östgöta infanteriregemente Erik Carl Fisk, död 1739-08-27 i Stockholm.
 • 1. Sara Maria, född 1687, levde 1756. Gift med kaptenen vid Bohusläns dragonregemente Daniel Richter, född 1667, död 1740-01-00
 • 1. Jakob Johan, född 1689. Major. Död 1770. Se Tab. 2
 • 1. Juliana Sofia, född 1691. Gift 1:o 1717-06-16 i Foss' socken med kyrkoherden Naverstads pastorat av Göteborgs stift Johan Westadius, död 1719-12-28. Gift 2:o med kaptenen vid Västerbottens regemente, majoren Lorentz Dahlberg, född 1680, död 1744-01-16.
 • 1. Sofia Dorotea, född 1692, begraven 1766-05-26 i Kristine kyrka i Göteborg.
 • 1. Emerentia Charlotta, född 1693-08-10 på Röginge i Fulltofta socken, död 1740-01-20. Gift 1733-01-23 med borgmästaren i Visby Hans Lothigius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1721-09-17 med Clara Aurore Esberg, död 1727-09-04, dotter av superintendenten på Gotland Johan Esbergius, vars brorsöner adlades Bergenskiöld, nr 1943, och Magdalena Lundia, syster till Johan Lundius, adlad Lillienadler), född 1693-02-26 i Visby, död där 1741-03-05.
 • 1. Sofia Eleonora, född 1695. Gift med kaptenen N. N. Knorring.
 • 2. Wickman Fredrik, född 1703. Ryttmästare. Död 1757. Se Tab. 12.
 • 2. Anna Maria, född 1704, död 1706-02-24 på Fulltofta.
 • 2. Carl Gustaf, född 1706. Korpral vid greve Lewenhaupts regemente. Kornett i hessisk tjänst. Löjtnant i svenska armén. Kapten vid ett franskt regemente 1753. Död ogift 1756-04-26 på Fulltofta och begraven s. å. 17/5 i Fulltofta kyrka

TAB 2

Jakob Johan, (son av Wickman Hornbein, adlad Tigerschiöld, tab 1), till Edhult i Askeryds socken Jönköpings län samt Dalby i Torpa socken Östergötlands län. Född 1689-01-03. Volontär vid Jönköpings regemente 1707-01-07. Furir därst. s. å. Fältväbel 1708-09-00. Fänrik s. å. 8/12. Löjtnants karaktär 1722-06-26 med rang från 1723-08-08. Löjtnants indelning 1742-01-13. Avsked 1743-12-21. Kaptens karaktär 1747-12-03. Majors karaktär 1758-03-13. RSO 1761-11-23. Död 1770-09-25 på Dalby och begraven s. å. 23/10. 'Han var 1703 med vid Pultovsk och Thorn och 1704 vid Lemberg, där han erhöll tre svåra blessyrer. Bevistade 1708 slaget vid Holofzin, där han erövrade ett batteri kanoner och blev svårt blesserad, liksom sedermera vid Liesna. Deltog 1709 i belägringen av Poltava och blev i slaget därst., sedan hans broder Peter Wickman fallit vid hans sida och han själv fått alla fingrarna på högra handen och tre på den vänstra avhuggna, fången och förd till Saranski, där han var till fredsslutet och förtjänade sitt uppehälle genom att undervisa förnäma ryssars barn i tyska, franska och åtskilliga vetenskaper.' Gift 1725-01-03 med Märta Helena Rosenquist af Åkershult, född 1701-12-04 på Dalby, död 1792-02-10 på Edhult och begraven s. å. 17/2 i familjegraven i Torpa kyrka, dotter av kaptenen Leonard Rosenqvist af Åkershult, nr 164, och hans 2:a fru Catharina Maria von Scheiding.

Barn:

 • Peter Leonard, född 1726-01-12, död 1730-01-18.
 • Catharina Elisabet, född 1728-02-02, död ogift 1801-02-28 på Dalby och begraven s. å. 14/10.
 • Helena Elisabet, född 1729-11-30, död ogift 1808-10-03 på Dalby och begraven s. å. 14/10.
 • Märta Charlotta, född 1731-04-03, död 1824-03-19. Gift 1752-01-02 på Edhult med hovrättsrådet Alexander Peresloetoff-Morath, nr 559, född 1720, död 1796.
 • Engel Maria, född 1734-01-10 i Torpa socken, död 1820-11-01. Gift 1769-08-03 på Edhult med sin kusin, hovjunkaren Herman Christian Tigerschiöld, född 1748, död 1803.
 • Hebla Christina, född 1735-12-04 i Torpa socken, död 1818-11-18 Salvarp. Gift 1779-09-07 i Torpa kyrka med hovkvartermästaren Johan Adolf Hvitfeldt i hans 2:a gifte (gift 1:o 1755-08-29 i Torpa kyrka med Brita Carolina Duse, född 1739, död 1778-10-01 Aspa
 • Hans Christoffer, född 1739-04-15 på Dalby. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1754. Korpral därst. 1756. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1758-09-30. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1764-03-08. Livdrabant 1770-04-24. Död ogift s. å. 3/5.

TAB 3

Nils, (son av Wickman Hornbein, adlad Tigerschiöld, tab 1), till Fulltofta i likanämnd socken och Osbyholm i Örby socken (båda i Malm.). Född 1702. Livdrabant 1722-09-23. Vice korpral vid drabanterna 1739-06-05: korprals (majors) avsked 1743-09-21. Död 1750-09-12. Gift 1741-04-26 på Osbyholm med Maria Catharina Cock i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1753-07-24 på Fulltofta med stadsmajoren Gudmund Johan Lilliecrona, född 1718, död 1763), född 1722-02-07, död 1766-05-02 Södertou, dotter av justitierådet i Bremen Georg Cock, och Margareta Beata von Engelbrechten, B.

Barn:

 • Beata Hedvig Sofia, född 1741-08-30, död 1742-09-08.
 • Georg Bernhard, född 1743-08-12, död 1746-02-05 på Fulltofta och begraven s. å. 14/2.
 • Sofia Charlotta, född 1745-05-25, död 1746-02-07 på Fulltofta och begraven s. å. 14/2.
 • Herman Christian, född 1748. Hovjunkare. Död 1803. Se Tab. 4.

TAB 4

Herman Christian, (son av Nils, tab 3), till Osbyholm. Född 1748-07-18 (17/7,) på Fulltofta. Student i Lund 1757-05-17. Jur. examen 1760-06-18. Hovjunkare 1767-07-01. 'Mördad och plundrad 1803-09-12 av soldaten Hick och dess hustru i deras torp i Fröderyds socken Kronobergs län samt nedgrävd under ett loggolv, varifrån den döda kroppen dock blev upptagen och med heder jordfästad i Fröderyds kyrka. Mördaren, som av den mördade anställts som betjänt och hos vilken denne därför gjort ett besök i dess stuga, rymde, tillika med hustrun, över till Danmark, varifrån det lyckades den mördades son att få honom utlevererad, varefter han blev halshuggen och steglad. Och hade hustrun förut, som själv återkommit till riket, blivit avlivad och å båle bränd.' Gift 1769-08-06 Edhult med sin kusin Engel Maria Tigerschiöld, född 1734-01-10 i Torpa socken Östergötlands län, död 1820-11-01, dotter av majoren Jakob Johan Tigerschiöld och Märta Helena Rosenqvist af Åkershult, nr 164.

Barn:

 • Adolf Ludvig, född 1770. Kapten. Död 1840. Se Tab. 5

TAB 5

Adolf Ludvig, (son av Herman Christian, tab 4), till Lamhult i Aneboda socken Kronobergs län, Edhult i Askeryds socken Jönköpings län samt Dalby i Torpa socken, Salvarp i Asby socken och Salebo i Västra Ryds socken (alla i Ög.). Född 1770-05-19 Åsbyholm. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1785. Fänrik vid Kronobergs regemente 1787-05-30 och vid Sprengtportska regementet 1789-11-21. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1796-07-18. Kapten vid Jönköpings läns lantvärnsbrigad 1808-05-06. Avsked 1811. Död 1840-08-22 i Linköping. 'Han kommenderades 1789 till finska kriget och bevistade träffningarna vid Liikkala, Anjala och Uttismalm, reträtten ifrån Högfors samt den skarpa aktionen vid Keltis baracker, där han tog ett ryskt batteri och vände kanonerna mot ryssarna själva, som måste retirera. Var även med i sjöslaget den 3 juli 1790, då svenska flottan lyckligen undkom från Viborgsviken.' Gift 1795-06-16 med sin mosters styvdotter Magdalena Maximiliana Hvitfeldt, född 1773-10-16, död 1849-07-17, dotter av hovkvartermästaren Johan Adolf Hvitfeldt och hans 1:a fru Brigitta Carolina Duse.

Barn:

 • Nils Johan, född 1796-11-16 Hornaryd, död där 1797-10-22.
 • Carl Wickman, född 1797. Hovjunkare. Död 1867. Se Tab. 6
 • Catharina Lovisa, född 1798-11-29, död 1801-02-05.
 • Gustaf Bernhard, född 1801. Kapten. Död 1846. Se Tab. 7
 • Johan Christoffer, född 1805-04-27 på Salebo, död där 1806-02-15.
 • Maria Christina Charlotta, född 1807-03-14 på Salebo, död där 1808-09-06.
 • Georg Vilhelm, född 1810-05-30 på Salebo. Student i Uppsala 1829. Prästvigd 1835-06-01. Pastoralexamen 1847. Komminister i Virserums och Järeda försar av Linköpings stift 1855-01-02, tilltr. 1857. Död barnlös 1863-01-28 i Järeda prästgård Kalmar län. Gift 1858-05-06 med Hedvig Constantia Neuwijk, född 1815-01-20, död 1890-06-01 i Järeda prästgård, dotter av kyrkoherden Johan Neuwijk och Clara Gustava Pontin.
 • Eva Matilda Carolina, född 1814-04-06 i Sunds socken Östergötlands län, död 1864-01-22 vid Erikssund i Mälaren genom drunkning. Gift 1851-09-20 Boxtorp med riksarkivarien, en av de aderton i Svenska akademien, KmstkNO, m. m., filosofie doktorn Carl Gustaf Malmström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1868-06-23 i Torpa kyrka Östergötlands län med Charlotta Magdalena Filippina Kyber, född 1827-11-27 i Hannover, död 1918-04-03 i Djursholm, dotter av medlemmen av hovkapellet i Hannover Georg Kyber och Augusta Westenhoft), född 1822-11-02 på s. Holmstorp i Tysslinge socken Örebro län, död 1912-09-12 i Djursholm.

TAB 6

Carl Wickman, (son av Adolf Ludvig, tab 5), född 1797-10-12, Hornaryd. Student i Uppsala 1812. Extra ordinarie kammarskrivare i rikets städers bank 1814-02-20. Hovjunkare 1818. Ord. kontorsskrivare i banken 1821. Bokhållare därst. 1828: uppförd på bankens pensionsstat 1889. Avgick från hovjunkarebeställningen 1848. Död 1867-12-22 på Yttergrans organistboställe Uppsala län. Gift 1:o 1831-09-16 på Ängsö i likanämnd socken Västmanlands län med grevinnan Sofia Charlotta Mörner af Morlanda, född 1791-10-12, död 1836-01-15, dotter av hovmarskalken greve Claes Erik Mörner af Morlanda, och hans 1:a fru Ulrika Emerentia Riddersköld, nr 1008. Gift 2:o med Louisa Christina Boström, död 1851

Barn:

 • 1. Carl Claes Vilhelm, född 1833-07-16, död 1836-11-21.
 • 1. Eva Augusta Ebba Sofia, född 1834-12-31 i Stockholm, död där 1902-10-30. Gift 1861-04-24 i Kungsör med komministern i Tyresö och Dalarö kapellförs av Strängnäs stift Frans Reinhold Hellström, född 1819-12-13 Kungsör, död 1873-11-22 Dalarö
 • 2. Carl Ludvig, född 1840-06-11 i Stockholm. Sadelmakare i nämnda stad. Död där barnlös 1909-03-07, Maria förs. Gift 1876-10-22 med Johanna Sofia Carlsson, från vilken han 1879-07-01 blev skild, född 1844-08-14 i Stockholm.
 • 2. Laura Constance Erika Lovisa, född 1841-10-18 i Stockholm, död därst. ogift 1919-10-11, Gustaf Vasa förs.
 • 2. Carl Claes Vilhelm, född 1842, död s. å. 18/8.
 • 2. Sofia Ida Eugenia Christina, född 1844-08-16 i Stockholm, död där 1930-01-16, Gustaf Vasa förs. Gift 1872-10-27 med handlanden i nämnda stad Anders Reinhold Sundholm, född 1844-04-21, död 1912-09-28 i Stockholm.
 • 2. Gustaf Oskar Maximilian, född 1849-02-08 i Stockholm. Bleckslageriarbetare därst. Död ogift 1926-01-14 i Lidingö.

TAB 7

Gustaf Bernhard, (son av Adolf Ludvig, tab 5), född 1801-03-18. Student i Uppsala 1812. Fanjunkare vid Cederströmska husarregementet 1815-03-20 och vid södra skånska infanteriregementet 1817-03-07. Fänrik vid livbeväringsregementet 1823-01-25. Löjtnant därst. 1827-06-13. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1835-05-25. Död 1846-01-28 Boxtorp. Gift 1826-07-14 i Stockholm med Gustava Hytthon, född 1804-08-08 på Boxtorp, död 1876-04-19 i Växjö, fosterdotter till löjtnanten Adam Fredrik Lindsfelt, av vilken hon i testamente fick Boxtorp, 1/2 mantal frälsesäteri, och Christina Helding.

Barn:

 • Edvard Ludvig, född 1827. Godsägare. Död 1872. Se Tab. 8.
 • Emilia Magdalena, född 1830-06-05 på Boxtorp, död 1915-11-18 Kråkenäs. Gift 1851-07-14 på Boxtorp med bokhållaren i Smålands med fl. provinsers hypoteksförening, tit. kamreraren Carl Georg Möllenborg, född 1826-11-26 i Stockholm, död 1922-12-13 i Växjö.
 • Sigrid Ingeborg, född 1832-04-23 på Boxtorp, död 1926-07-02 Jonsgård. Gift 1871-12-03 i Södertälje med förste lantmätaren i Kronobergs län, RVO, Nils Johan Lindvall i hans 2:a gifte, född 1816-12-19 Helgö, död 1891-09-10 på Jonsgård.
 • Matilda Sofia, född 1834-02-13 på Boxtorp, död 1904-07-15 i Stockholm. Gift 1858-05-22 på Boxtorp med egendomsförvaltaren, RVO, Frans August Svanström, född 1822-12-03 Södertuna, död 1897-07-07 Sjögerås
 • Helena Fredrika, född 1836-05-07 på Boxtorp, död 1922-10-15 i Uddevalla och begraven på Kville kyrkogård. Gift 1864-04-23 på Boxtorp med kyrkoherden i Kville pastorat av Göteborgs stift, LNO, teol. kandidat och filosofie doktorn Carl August Uddgren, född 1826-11-20 i Uddevalla, död 1913-04-11 i Kville prästgård.
 • Eva Johanna Bernhardina, född 1838-05-25 på Boxtorp, död 1921-06-03 på Lugnet vid Stjärnhov i Gryts socken. Gift 1868-12-03 på Boxtorp med godsägaren Per Erik Åkerlind, född 1832-06-13 Jordanstorp, död 1908-08-31 i Enköping.
 • Augusta Viktoria, född 1839-11-03 på Boxtorp, död 1899-11-01 i Göteborg. Gift 1863-08-06 på Boxtorp med majoren vid Väg- och vattenbyggnadskåren, chefen för västra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, RNO, RVO, Ernst Gabriel Amadeus Atterbom, född 1835-11-07 i Uppsala, död 1924-04-01 i Kungälv.
 • Carl Otto, född 1841-09-11, död 1843-04-16.

TAB 8

Edvard Ludvig, (son av Gustaf Bernhard, tab 7), född 1827-04-23 Oppeby. Ägde Fastmyra i Gryts socken Södermanlands län. Död 1872-07-18 i Köpenhamn. Gift 1853-04-26 på sistnämnda egendom med Maria Lovisa Gustafsson, född 1823-04-30 i Stockholm, död 1904-04-12 i Uppsala, dotter av rådmannen Carl Gustaf Gustafsson och Lovisa Christina Lundberg.

Barn:

 • Anna Maria, född 1854-03-12 på Fastmyra, död 1869-08-20 Ärna
 • Arvid Gustaf, född 1857-06-15 på Pastmyra. Järnvägsbokhållare. Död 1875-07-20 Jonsgård
 • Ida Matilda, född 1858-06-08 på Fastmyra. död 1944-10-30 i Stockholm (Engelbr. db nr 300). Gift 1877-09-22 i Uppsala med postmästaren därst., RVO, Carl Fredrik Flodman, född 1838 136 i Nyköping, död 1917-02-22 i Uppsala.
 • Hugo Edvard, född 1860. Kansliråd. Död 1938. Se Tab. 10.
 • Åke Bernhard, född6 1862-03-20 på Fastmyra. Elev vid sjökrigsskolan 1876-09-30. Utexaminerad 1882. Underlöjtnant vid flottan s. å. 20/10. Avsked 1884-06-13. Underlöjtnant i flottans reserv s. å. 10/7. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat 1886-02-06. Död 1937-05-04 i Vadstena (Upps. domkyrkoförs db 201) och begraven i Vadstena.

TAB 9

Ernst Ludvig, (son av Edvard Ludvig, tab 8), född 1855-12-02 Fastmyra. Elev vid Schartaus handelsinstitut i Stockholm 1871. Anställd på Petterson & Hertzmans kontor i nämnda stad 1871–1878 och på Landt & Rickertsens kontor i Hamburg 1879–1880. Kassör och kontorschef hos firman P. A. Collijn i Stockholm 1881–1888. Disponent för Fahnhults fabriksaktiebolag i Älmhult 1889–1890. Studerade vid fabriker i Lancashire i England 1891. Disponent och verkställande direktör för Alingsås bomullsväveriaktiebolag 1891–1904. Verkst. direktör i Svenska juteväveriaktiebolag i Södertälje 1905–1919. RVO 1913-06-06. Ledamot av styrelsen för de kungliga teatrarnas pensionsinrättning 1919–1931. Ägde Russelbacka i Hjärpås socken och Herregården i Uvereds socken (båda i Skarab.) 1898–1904 och äg. Aspgården i Helgesta socken Södermanlands län. Död 1945-08-04 i Stockholm Engelbrekts förs (db nr 200). Gift 1895-09-05 Floda med Alice von Proschwitz, född 1872-07-24 på sistnämnda egendom, dotter av bruksägaren Carl von Proschwitz och Anna Ellinor Ekström.

Barn:

 • Anna Maria Elisabet, född 1896-08-01 i Alingsås. Stiftsjungfru. Gift 1921-09-28 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm med löjtnanten i skånska dragonregementets reserv, agronomen John Erik Helmerson Berzelius'' Normelli, född 1890-06-12. Arr. Vilsta i Eskilstuna socken.
 • Hedvig Ida Margareta, född 1897-08-31 i Alingsås. Stiftsjungfru. Gift 1920-05-06 (i Storkyrkan ) i Stockholm Hedvig Eleonora med löjtnanten i Göta livgardes reserv, filosofie kandidat Anders Magnus Hedberg, från vilken hon 1932-07-26 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1932-07-26, född 1895-08-13 i Stockholm.
 • Carl Edvard Herbert, född 1905-03-16 i Södertälje. Huvudman 1945. Studentexamen 1923-05-08. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat examen därst. 1926-01-30. Filosofie ämbetsexamen 1927-04-00. Filosofie licentiat 1933-09-16. Amanuens vid Universitetsbiblioteket i Uppsala 1940. Förste bibliotekarie vid Chalmers tekniska högskola 1946-10-01. RNO 1962-11-10. Överbibliotekarie vid Chalmers tekniska högskola 1946-12-01. Gift 1943-10-11 i Uppsala domk förs (vb nr 400) med Brita Ester Felländer (mos trosbek) från vilken han blev skild gm Göteborgs RR 2. Född 1908-08-21 i Mosaiska förs, Sthlm. Studentexamen 1928. Filosofie licentiat examen. Filosofie ämbetsexamen i Uppsala 1941-12-15. Filosofie dr vid Stockholms högskola 1945-05-29. Dotter av prakt läkaren i Stockholm Jakob Felländer och Maja Marry Arinwitsch.

TAB 10

Hugo Edvard, (son av Edvard Ludvig, tab 8), född 1860-02-25 Fastmyra. Mogenhetsexamen i Uppsala 1878-05-21. Student vid därvarande universitet s. å. 10/9. Filosofie kandidat 1881-09-14 och examen till rättegångsverken 1883-12-13. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 17/12. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt s. å. 28/12. Kansliexamen 1884-05-28. Vice häradshövding 1886-12-20. Erhöll Svenska akademiens stora GM för en samling »Dikter från skog och sjö» s. d. Amanuens i ecklesiastikdepartementet 1887-11-20. Notarie hos statsutskottet riksdagarna 1887–1897. Sekreterare hos sammansatta utskott inom riksdagen 1887–1889. Företog med von Beskowska stipendiet en resa genom Tyskland, Italien och Frankrike 1887. Notarie hos statsrevisorerna 1888–1891. Privatsekreterare hos statsministern friherre N. G. S. Åkerhielm af Margretelund 1889–1891. Sekreterare i kommittén för ordnande av pensionsväsendet för statens civila tjänstinnehavare samt för deras änkor och barn 1889–1894. Notarie hos urtima riksdagens särskilda utskott 1892. Sekreterare i kommittén för fosterbarnsväsendets ordnande 1894–1897. RVO 1896-06-06. Sekreterare i kommittén för lotsstyrelsens ombildande 1897. T. f. kanslisekreterare i ecklesiastikdepartementet s. å. 8/10. Sekreterare i teaterkommittén s. å. Kanslisekreterare i nämnda departement 1900-03-31. Ordförande i styrelsen för Gunnebo bruks nya aktiebolag 1900–1931 och i styrelsen för Sunnerdahlska stiftelsen. Kansliråd och byråchef 1906-11-16. RNO 1909-06-06. Ledamot av folkundervisningskommissionen 1909–1914 och av kyrkofondskommissionen 1915-1923. LLA 1911. Stadsfullmäktig i Stockholm 1912-10-15. Sakkunnig för utredning och förslag till ny lönereglering för biskoparna 1914–1916. KVO2kl 1917-06-06. Avsked från kanslirådsämbetet 1920-05-21. KBadZLO2kl. OffMonS:tCO. RJohO. KVO1kl 1933-11-25. Ägde Östermalma i Ludgo socken Södermanlands län 1900–1930. Han har tagit initiativet till bl. a. Nyköpings kanal 1903, till införande av en obligatorisk praktisk ungdomsskola 1909, till Svenska lantbruksveckan 1910, till en mer inkomstbringande förvaltning av de ecklesiastiska skogarna 1915 och till Sveriges allmänna lantbrukssällskap 1917. Har från trycket utgivit diktsamlingar 1887, 1891, 1898 och 1925, Studenterna och kroppsarbetet (1905), Svea kanal (1905), Nyköpings kanal (1911), Jordens söner (1913), Tal till Nationen (1913), Tal å Södermanland-Närkes gille (1914), Rätten till skogsavkastningen å biskoparnas sätesgårdar och löningshemman (1917), Järnbäraland (1919) och Ansgariuskantat till elvasekelsfesten (1930). Biogr. i Väd? Död 1938-09-11 i Stockholm, Engelbrekts förs. Gift 1890-12-16 i Stockholm med Ester Matilda Augusta Neijber, född 1871-11-11 i nämnda stad, död 1940-01-16 i Stockholm (Engelbrekts förs, Sth. db nr 15). Dotter av stadsmäklaren Magnus Julius Neijber och Augusta Henrietta Moll.

Barn:

 • Allan Magnus Hugo, född 1891-09-19 i Stockholm. Studentexamen 1910-05-00. Jur. kandidat vid Stockholms högskola 1916-03-04. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Amanuens i jordbruksdepartementet 1918. Förste amanuens därst. 1920. Se Tab. 10 1/2
 • Kjell Magnus, född 1893. Bergsingenjör. Se Tab. 11
 • Sturle Bertil, född 1897-03-12 i Stockholm, död där 1899-07-21.
 • Brita Maria Augusta, född 1901-05-19 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1926-08-21 i Ludgo kyrka (Frustuna förs Söd. vb) med hovrättsrådet i Svea hovrätt, jur. kandidat Sven Arvid Afzelius, född 1893-11-12 i Stockholm.
 • Bo Magnus, född 1907-07-08 på Östermalma. Studentexamen i Stockholm 1925-05-12. Utexam.6 från bergshögskolan 1931. Se Tab. 11 1/2.

TAB 10 1/2

Allan Magnus Hugo (översiktstab 7, född 1891-09-19 i Stockholm. Studentexamen 1910-05-17. Student vid Stockholms högskola s. å. 20/9. Jur. kandidat examen vid Stockholms högskola 1916-03-04. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Tingstjänstgöring i Hedemora s. å. 15/7–1918-08-31. Amanuens i Jordbruksdepartementet 1918-09-13. Förste amanuens därst. 1920 fr. o. m. s. å. 1/7. Andre kanslisekreterare å extra stat i nämnda departement 1935-06-28 fr. o. m. s. å. 1/7. Andre kanslisekreterare 1939-03-24 fr. o. m. s. å. 1/4. Extra ordinarie förste kanslisekreterare 1942-10-23. Ledamot av styrelsen för Gunnebo bruks aktiebolag. Förste kanslisekreterare i Statsdepartementet 1946-01-12. Gift 1936-07-12 i Danderyds kyrka Sth. (vb nr 30) med Inger Maria Louise Hesselman, född 1907-12-18 i Stockholm. Dotter av chefen för Statens skogsförsöksanstalt, professorn Oscar August Henrik Vilhelm och Hilda Johanna Strandell.

Barn:

 • Henrik Allan Magnus Hugo, född 1937-06-19 i Stockholm (Oscars förs, Sthlm fb nr 231).
 • Mikael Magnus, född 1939-01-15 i Djursholm (Oscars förs, Stockholm fb nr 20).
 • Dag Johan Magnus Hugo, född 1942-01-12 i Djursholm (Djursholm, Danderyds förs, Sth. fb nr 3).
 • Bengt Magnus Hugo

TAB 11

Kjell Magnus, (son av Hugo Edvard, tab 10), född 1893-11-24 i Stockholm. Studentexamen 1912-05-11. Elev vid Tekniska högskolan 1912–1917 och vid Bergshögskolan 1916–1917. Bergsingenjör. Anställd vid Tekniska högskolans materialprovningsanstalt 1917. Bitr. ingenjör vid aktiebolaget Ferrolegeringar och cyanidverket, Trollhättan 1918. Driftsingenjör vid Vargöns kiselverk, cyanidverket s. å. Driftsingenjör vid Vargöns kiselverk, cyanidverket s. å. Chefsingenjörsassistent vid Söderfors bruk s. å. Överingenjörsassistent, masungnsingenjör och stålgjuteriingenjör vid Söderfors bruk 1918–1925. Disponentassistent vid Fagersta bruksaktiebolag 1925. Studieresa som Jernkontorets stipendiat till USA och England 1923. Martiningenjör vid Fagersta bruks aktiebolag 1925–1928. Ledamot av styrelsen för Tekniska högskolan 1937. Ledamot av styrelsen för Statens provningsanstalt 1939. RVO 1940-06-06. Ledamot av styrelsen för Statens provningsanstalt 1942. LSTF från 1918. Ledamot av styrelsen i Svenska teknologföreningen, avd för kemi och bergsvetenskap 1934, dess vice ordförande 1943. Överingenjör vid jernkontoret. Promoverad filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1945-05-31. Gift 1:o 1920-11-14 i Trefaldighetskyrkan i Uppsala med grevinnan Alice Elin Agnes Hamilton, född 1894-11-30 i Uppsala. Död 1936-04-21 i Stockholm och begraven i Uppsala (Djursholm, Danderyds förs, Sth, db nr 18). Dotter av landssekreteraren, t. f. landshövdingen i Västmanlands län greve Knut Archibald Hamilton, och Alice Evelina Abramson. Gift 2:o 1938-10-04 i Nyköping (All Helgona förs, Söd. vb nr 10) med grevinnan Elisabeth Hedvig Magdalena Wachtmeister af Johannishus, född 1905-01-22 Bönsta Förordnad att tills vidare tjänstgöra såsom hovfröken hos H.K.H. Hertiginnan av Västerbotten 1935-06-17. Dotter av greve Arvid Fredrik Wachtmeister af Johannishus och friherrinnan Hedvig Louise Henriette Lagerfelt.

Barn:

 • 1. Alice Ester (Lis) Magnusdotter, född 1922-05-05 i Uppsala, (Söderfors förs, Upps. l. fb) liksom syskonen.
 • 1. Synnöve Augusta Alice Magnusdotter, född 1924-08-19 i Uppsala (Söderfors förs, Upps. l. fb).
 • 1. Malcolm Knut Hugo Magnusson, född 1927-08-26 i Uppsala.
 • 2. Katarina Sibylla Ester Louise, född 1940-04-10 i Stockholm (Djursholms, Danderyds förs, Sth. fb nr. 31).
 • 2. Hugo Arvid Jakob, född 1943-04-03 i Stockholm (Allm. BB). Djursholms Danderyds förs, Sth. (fb 32).

TAB 12

Wickman Fredrik, (son av Wickman Hornbein, adlad Tigerschiöld, tab 1), född 1703-10-21. Kornett vid generalmajoren Dürings dragonregemente 1717-03-05. Livdrabant 1723-07-27. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1731-03-00. Kornett därst. 1740-07-10. Löjtnant 1743-02-09. Regementskvartermästare 1745-08-06. Ryttmästare 1747-12-23. RSO 1748-11-07. Avsked från regementet 1754-02-07. Död 1757-06-09. Ägde Fulltofta i likanämnd6 socken Malmöhus län. Gift 1741-06-05 med Juliana von Burghausen, död 1765-08-10 på Fulltofta, dotter av majoren Carl von Burghausen, och hans fru, född De la Barre.

Barn:

 • Hedvig Fredrika, född 1742-06-09, död 1781-12-16 Röginge Gift där 1759-04-03 med kaptenen Hugo Sackensköld, i hans 2:a gifte, född 1724, död 1760.
 • Carl Wichman, född 1743-06-12 på Fulltofta. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Hovjunkare. Kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1769-12-21. Avsked4 1777-08-06. Reste för gäld ur riket till Österrike och kallade sig von Burghausen. Död troligen ogift i nämnda land.

Källor

1Um. 2At II, sid. 184. 3Öä 32, sid. 243, not 4. 4SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: