:

Von Stockenström nr 1936

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Stockenström nr 1936

Den först introducerade grenen adlad 1751-11-22, introd. 1752. (Friherrlig 1770-05-15, ej introd., grevlig 1771-10-15, ej introd.). Utdöd 1801-04-09. De yngre grenarna adlade och adopt. dels 1776-08-02, introd. 1778, dels 1784-12-15, introd. 1785.

TAB 1

Lorentz Stockenström, (son av Anders Henriksson, se adliga ätten Stockenström), döpt 1629-12-11 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Bruksdirektör och delägare i Hällefors' silververk i likanämnd socken Örebro län. Ägde Varnäs' bruk i Grythytte socken Örebro län. Död omkr. 1690. Gift med Beata Eriksdotter, dotter av1 bergmästaren i Värmland, ägaren av Hällefors' bruk Erik Johansson och Ingrid Olofsdotter.

Barn:

 • Erik Stockenström, född 1659. Student i Uppsala2 1676-05-27. Kanslist i k. kansliet. Landssekreterare i Närke och Värmland 1690-11-26. Borgmästare i Örebro 1702-03-15. Bergmästare i Nora och Lindes samt Karlskoga, Leke och Lerbäcks bergslager 1712-10-21. Erhöll adliga privilegier samt frälsemannarätt och frihet för sig och sin hustru 1720-03-19. Död 1722-06-23. Gift 1693 i Örebro med Emerentia Rokes i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1691-06-00 med civilnotarien vid Stockholms rådsturätt Lars Laurin, född 1664-04-15, död 1691)3, född 1674, död 1741-05-31 på Varnäs, dotter av rådmannen i Göteborg Paul Rokes.

Barn:

 • Lars Stockenström, adlad von Stockenström, född 1694. Hovrättsråd. Död 1761. Se Tab. 3.
 • Erik Stockenström, adlad (friherre och greve) von Stockenström, född 1703. Riksråd och president. Död 1790. Se Tab. 2.
 • Salomon Stockenström, född 1711. Brukspatron. Död 1783. Se Tab. 5.

TAB 2

Erik Stockenström, adlad (friherre och greve) von Stockenström, (son av Erik Stockenström, Tab. 1), till Bo i Värmdö socken Stockholms län. Född 1703-04-09. Student i Uppsala2 1715-03-01. Auskultant i bergskollegium 1723-10-25. Extra ordinarie notarie därst. 1726-03-21. Stipendiat i kemien4 1730-11-17. Geschworner vid Stora Kopparberg s. å. 23/12. Resor till utländska bergverk 1733–17364. Bergmästare i Södermanlands, Östergötlands och Smålands bergslager 1738-04-12. LVA 1741-12-16. Assessor i bergskollegium 1747-07-07. Revisionssekreterare 1749-02-22. Adlad 1751-11-22 jämte äldre brodern Lars, men före honom (introd. 1752 under nr 1936). Justitiekansler 1758-08-12. RNO s. å. 21/11. KNO 1759-11-26. Riksråd 1769-05-05. President i lagkommissionen4 s. å. 27/5. RoKavKMO s. å. 27/11 med valspråk: Ratio non Ira. Friherre 1770-05-15 och greve 1771-10-15, men för ingendera värdigheten introducerad. Åbo universitetskansler 1771-11-21. Nedlade råds- och sina övriga ämbeten 1772-03-27, men ingick ånyo i rådet s. å. 22/8 efter regementsförändringen. Avsked 1789-02-19. Död 1790-02-23 i Stockholm utan söner och slöt själv sin adl. ättegren. 'Han och assessorn Ant. von Svab påtunno och upptogo Höganäs stenkolsverk i Skåne, varjämte han anlagt de vid Hällefors inrättade stål- och manufakturverk.'. Gift 1750-06-28 i Stockholm med Johanna Bedoire, född 1729 i nämnda stad, död där 1808-05-31, dotter av grosshandlaren i nämnda stad Frans Bedoire och hans 1:a hustru Maria Elisabet Ross samt syster till landshövdingen Jean Bedoire, adlad de Bedoire.

Barn:

 • Catharina Emerentia, född 1751-11-04. Hovfröken. Död 1827-02-16 Onsjö. Gift 1770-07-26 med översten Vollrat Vilhelm Haij, i hans 2:a gifte, född 1731, död 1803.
 • Johanna, född 1754-04-06. Hovfröken hos drottningen5 1771-08-20 död 1809-05-29 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Lantingshausenska graven i Västra Ryds kyrka Uppsala län. Gift 1777-04-20 i nämnda stad med generalmajoren friherre Albrekt von Lantingshausen, greve von Lantingshausen, född 1751, död 1820.
 • Ett barn, död spätt och begraven 1761-01-00

TAB 3

Lars Stockenström, adlad von Stockenström, (son av Erik Stockenström, Tab. 1), född 1694-04-00. Student i Uppsala2 1705-11-22. Auskultant i Svea hovrätt 1717-06-05. Notarie vid gardeskrigsrätten 1718-02-06. Auditör vid livgardet s. å. 18/10. Extra ordinarie notarie i nyssn. hovrätt 1722-10-15. Vice häradshövding s. å. 21/11. Häradshövding i Lekebergs, Sundbo, Grimstens, Edsbergs, Hardemo, Kumla, Sköllersta och Askers härader i Närke 1724-05-22. Assessor i hovrätten 1747-01-29. Adlad 1751-11-22 jämte yngre brodern Erik, men efter honom i ordningen (introd. 1752 under nr 1936). Vice lagman i Uppland 1754. Ledamot av en riksens ständers kommission 17556. Hovrättsråd6 1756-01-31. Död 1761-01-14. Gift med Maria Elisabet Fegræa, född 1699, död 1774-04-29 i Lidköping, dotter av häradshövdingen i Askers m. fl. härad Johan Fegræus och Elisabet Eck samt brorsons dotter till landshövdingen Håkan Andersson Fegraeus, adlad Fägerstierna.

Barn:

 • Beata Charlotta, född 1728-11-15 Genstorp, död 1764-04-29 i Odensåkers prästgård Skaraborgs län. Gift 1762-11-02 med prosten och kyrkoherden i Odensåkers pastorat av Skara stift Carl Henrik Lidijn i hans 2:a gifte (gift 1:o 1744 med Ingeborg Lidbeck, född 1723. Gift 3:o 1764 med Christina Schultze, född 1737, död 1777. Gift 4:o 1777 med Johanna Elisabet Odhelius i hennes 1:a gifte, född 1753)7, född 1712-02-15 i Lidköping, död 1794-06-25.
 • Erik, född 1731-12-28 på Genstorp. Volontär vid fortifikationen 1752-11-06. Underkonduktör därst. 1754-04-09. Konduktör 1757-04-01. Adjutant vid fortifikationen 1763-05-09. Löjtnant vid nämnda regemente 1764-10-16. Kapten därst. 1773-11-03. Major 1780-12-13. Generalkvartermästarelöjtnant 1788-11-19. Avsked 1792-10-15. Kommendant i Tavastehus. Död ogift 1801-04-09 Kokola
 • Emerentia Eleonora, död ogift 1812-05-29 på hemmanet Ön i Vadsbo härad i Västergötland.

De först adopterade ättegrenarna.

a) Printzellska grenen, död.


TAB 4

Gustaf Printzell, adlad och adopt. von Stockenström, (son av Peter Roland Printzell, se adliga ätten Printzsköld, Tab. 3), född 1736-11-07. Student först i Lund 1747, sedan i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt 1753. Extra ordinarie notarie vid kriminalprotokollet därst. 1756 och vid civilprotokollet 1759. Vice häradshövding inom Östergötland. Advokatfiskal i rikets ständers kontor 1760. Vice lagman i nämnda provins 1761–1766. Ledamot i tulldirektionen 1769. Hovrättsassessor 1770-03-27. Kammarråd 1776-06-18. Adlad s. å. 2/8 jämte sin kusin Salomon Stockenström och adopt. på sina morbröders adl. namn och nummer (introd. 1778). Död 1798-04-26. Gift 1766-05-23 på Godegård i likan, socken Östergötlands län med Altéa Johanna De Geer, född 1742-01-20 på nämnda egendom, död 1826-10-02 i Stockholm, dotter av brukspatronen Johan Carl De Geer, och Altéa Maria de Besche.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1767-03-12 i Svinsta socken Östergötlands län. Kornett vid Östgöta ryttare 1778-01-28. Student i Uppsala2 1780-04-06. Kornett vid livdragonregementet 1785-12-12. Understallmästare hos konungen 1786-10-16. Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1787-02-05. Ryttmästare vid livkosackregementet 1789-07-03. Transp. till livregementet 1791-03-15 och till husarregementet 1792-07-20. Major vid livhusarregementet 1794-08-16. Överstelöjtnant vid adelsfaneregementet 1795-01-11. Överstelöjtnant i armén och ryttmästare vid Mörnerska husarregementet 1796-04-10. Död ogift 1797-12-12 (19/5) i Stockholm, sårad i duell av en kula i höften.
 • Charlotta Altéa, född 1768-11-07 i Stockholm. Hovfröken hos änkedrottning Sofia Magdalena. Död ogift 1828-05-19 i Stockholm.
 • Fredrik Roland, född 1771-09-23 i Stockholm. Student i Uppsala2 1780-04-16. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1782-01-20. Underlöjtnant vid artilleriet 1784-04-29. Fänrik vid livgardet 1787-01-23. Understallmästare hos konungen 1790-09-00. Ryttmästare vid Mörnerska husarregementet 1793-12-09. 1. Kammarpage 1795-11-01. 1. Kammarjunkare 1798. Underceremonimästare vid KMO 1800-11-24. Överadjutant och major i armén 1801-02-19. RSO 1802-12-10. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1805-07-12. RNO 1806-11-19. RSO mstk 1807-07-22. Överstelöjtnant vid förutn. husarregemente 1809-08-15. Överste i armén s. å. 13/10. Död ogift 1814-01-04 i Boitzenburg i Mecklenburg under kriget i Tyskland och utgick med honom denna ättegren på svärdssidan.

B) Stockenströmska grenen.


TAB 5

Salomon Stockenström, (son av Erik Stockenström, Tab. 1), född 1711-04-29. Student i Uppsala2 1727-09-27. Brukspatron. Död 1783-10-23 Gymninge och begraven i Tysslinge kyrka. Gift med Catharina Kalmeter, född 1713-09-11, dotter av bokhållaren vid Stora kopparvågen i Falun Olof Kalmeter och Catharina Strömberg.

Barn:

 • Lars Stockenström, adlad och adopt. von Stockenström, född 1748. Direktör. Död 1814. Se Tab. 12
 • Erik Stockenström, adlad och adopt. von Stockenström, född 1749. Superkargör. Död 1788. Se Tab. 17
 • Salomon Stockenström, adlad och adopt. von Stockenström, född 1751. Bergsråd. Död 1811. Se Tab. 6

TAB 6

Salomon Stockenström, adlad och adopt. von Stockenström, (son av Salomon Stockenström, Tab. 5). Född 1751-01-11. Student i Uppsala2 1761-06-23. Auskultant i bergskollegium 1769-10-31. Ämnessven vid masmästeriet s. å. 27/11. Vice notarie i bergskollegium 1772-04-29. Övermasmästare 1773-12-03 adlad 1776-08-02 jämte sin kusin, kammarrådet Gustaf Printzell och adopt. på sina farbröders adl. namn och nummer (introd. 1778). Direktör för stångjärnssmidet i riket 1778-07-30. Assessor i förutn. kollegium 1781-01-11. Avsked 1789-05-22. Bergsråds karaktär 1798-11-06. RNO 1809-07-03. Död 1811-08-24 på Garpenbergs bruk i likanämnd socken Kopparbergs län. Gift 1790-03-22 på Isaksbo med Anna Christina Bjuggren, född 1767-01-06, död 1838-04-16 i Stockholm, dotter av bergsrådet och brukspatronen Magnus Bjuggren och Anna Sofia Geijer.

Barn:

 • Catharina Sofia, född 1791-04-19, död 1792-08-22.
 • Erik, född 1792. Kammarherre. Död 1869. Se Tab. 7
 • Jeana, född 1794-04-09 på Garpenberg, död ogift 1868-09-10 i Uppsala.
 • Christina, född 1799-11-26 på Garpenberg, död 1824-09-24. Gift 1823-05-29 med majoren Gustaf Reinhold von Platen, i hans 1:a gifte, född 1795, död 1850.
 • Sofia, född 1801-03-16 på Garpenberg, död 1887-10-21 i Uppsala. Gift 1833-07-08 på Garpenberg med sin svåger, majoren Gustaf Reinhold von Platen, i hans 2:a gifte, född 1795, död 1850.
 • Betty, född 1803-07-19, död 1819-09-03 på Fagersta bruk i Västanfors' socken Västmanlands län.

TAB 7

Erik, (son av Salomon Stockenström, adlad och adopt. von Stockenström, Tab. 6), född 1792-12-18 på Garpenberg. Student i Uppsala 1807. Kopist i civilexpeditionen av k. kansliet 1811. Kanslist därst. 1812. Protokollssekreterare vid kammarexpeditionen 1816-02-28. Kammarherre 1821. Avsked från protokollssekreterarbeställningen 1822-04-03. Död 1869-02-28 i Uppsala. Gift 1823-05-29 i Stockholm med sin kusin stiftsjungfrun Christina von Ehrenheim, född 1803-01-14 på Hagge bruk i Söderbärke socken Kopparbergs län, död 1842-01-21 på Garpenberg, dotter av kaptenen Johan Vilhelm von Ehrenheim, B, och hans 1:a fru Brita Johanna Bjuggren.

Barn:

 • Axel Salomon, född 1824-09-22 på Garpenberg. Student i Uppsala 1842. Examen till rättegångsverken 1846-11-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1847-01-11. Extra ordinarie elev vid Falu bergsskola 1849–1850. Biträde hos hovmarskalken friherre M. von Wahrendorff vid hans enskilda affärer och vid tillsynen över kanonfabrikationen vid Åkers styckebruk i likanämnd socken Södermanlands län 1852. RNO 1878-11-30. Död 1894-03-31 i Stockholm. Ägde jämte överintendenten M. L. Berg nämnda styckebruk ävensom egendomarna Berga, Länna, Händö, Röl, Ånhammar, Herr-Ökna och Grytsberg (alla i Södermanslands län), vilka bruk och egendomar de erhöllo i testamente efter nämnda hovmarskalk 1861.
 • Christine Julie, född 1825-11-03, död ogift 1860-02-03 i Uppsala.
 • Fredrik Vilhelm, född 1827. Löjtnant. Död 1895. Se Tab. 8.
 • Robert August, född 1836-05-01 på Garpenberg. Student i Uppsala 1857. Extra ordinarie elev vid Falu bergsskola 1861–1862. Ledamot av styrelsen för Södermanlands enskilda banks avdelningskontor i Mariefred 1879. Ledamot av styrelsen för Mariefreds sparbank 1881. Död ogift 1892-03-16 på Ekhov vid sistnämnda stad. Arrenderade nämnda egendom.
 • Henrik Albrekt, född 1842. Överkammarherre. Död 1914. Se Tab. 9.

TAB 8

Fredrik Vilhelm (son av Erik, Tab. 7), född 1827-06-16 på Garpenberg. Furir vid Västmanlands regemente 1845-03-26. Sergeant därst. s. å. 4/10. Sergeant vid livbeväringsregementet 1846-05-28. Fanjunkare vid förstn. regemente s. å. 26/8. Underlöjtnant därst. 1847-03-16. Löjtnant 1854-08-11. Avsked ur krigstjänsten 1859-04-12. Död 1895-10-16 i Uppsala. Gift 1871-07-16 i Stockholm med Matilda Carolina Otter, född 1844-03-15 i Örebro län, död 1930, död 1930-12-28 i Stockholm, Klara förs. Dotter av Carl Johan Otter och Anna Jenssen.

Barn:

 • Matilda Vilhelmina (Mimmi), född 1865-11-16 i Vretaklosters socken Östergötlands län. (RHD prot. 1881-07-02). Död 1937-01-12 i Stockholm, Clara förs. (db2). Begr. på Sth:s Södra begravningsplats.
 • Anna Fredrika, född 1867-05-02 och död s. å. 16/5 i Uppsala.
 • Anna Fredrika, född 1871-03-10 och död 1874-01-04 i Stockholm.
 • Elisabet, född 1872-06-09 i Uppsala, död 1873-09-06 vid Flottsund nära Uppsala.
 • Elisabet, född 1878-01-27 och död s. å. 29/7 i Uppsala.
 • Elisabet, född 1879-01-26 i Uppsala. Död 1933-07-16 på Beckomberga (Clara förs. db).
 • Carl Henrik, född 1882-04-07 i Uppsala, död där s. å. 28/6.

TAB 9

Henrik Albrekt, (son av Erik, Tab. 7), född 1842-01-01 Garpenberg Konstapelsexamen s. å. Sergeant vid Svea artilleriregemente s. å. 24/10. Artilleriofficersexamen 1860-04-23. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 6/11. Repetitör vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1865–1867. Löjtnant 1867-07-05. Lärare vid infanteriets skjutskola 1870-07-14–13/9 och 1871-07-15–sept. Artilleristabsofficer 1870-10-31–1879-05-01. Kommissarie vid svenska militärutställningen i Wien 1873-08-00. Kapten 1874-01-16. Deltog i tionde tyska armékårens trupprörelser i trakten av Hannover s. å. 14/9–19/9 RDDO s. å. 14/11. Kammarherre hos änkedrottningen s. å. 31/12. Kammarherre hos drottningen 1876-11-01. Ledamot av svensk-norska artillerikommittén i Kristiania 1876–1877. LKrVA 1877-10-16. Åtföljde generalmajoren friherre C. Västra Leijonhufvud under dennes resa till Rom med anledning av konung Viktor Emanuel II:s död och konung Umberto I:s tronbestigning 1878 jan.–mars. Off ItKrO s. å. 24/2. RNS:tOO s. å. 6/7. Ledamot i svensk-norska artillerikommittén i Stockholm s. å. aug.–okt. Uppvaktade prins Peter av Oldenburg vid dennes besök i Stockholm 1879. KOldHFO s. å. 1/7. RRS:tStO2kl m kr s. å. 1/7. RSO 1881-12-01. RFrHL 1882-07-15. KRadZLO 2kl s. å. 30/11. Major i armén 1883-03-02. Chef för artilleristaben s. d. Major i regementet 1886-01-14. KPCO s. å. 28/10. KSAO1kl 1888-08-16. Förste kammarherre hos drottningen 1889-01-21. Major på stat s. å. 8/3. Överstelöjtnant i armén s. å. 5/4. KNO2kl s. å. 30/11. Överste och chef för Svea artilleriregemente 1890-09-12. Överkammarherre hos drottningen 1891-12-01. KNO1kl 1892-12-01. Ordförande i artillerikommittén 1893-11-01–1894-03-14. KSO2kl 1893-12-01. Ledamot av krigshovrätten 1894-11-09–1898. Ordförande i direktionen för allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1896–1898. Ledamot av styrelsen för Kristianstads enskilda banks avdelningskontor i Stockholm 1896. RPrKrO1kl 1895-07-00. SiamKrO 1kl 1897-07-00. OII:sJmt s. å. 18/9. Ordförande i styrelsen för asylen Oskar I:s minne s. å. Avsked från chefsämbetet med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1898-01-07. Överflyttad till konung Oskar II:s tjänstfria hovstat 1899-12-01. OIISGbmt 1907-06-06. Död 1914-01-08 Ekensholm. Ägde Berga, Länna, Röl och Ånhammar Södermanlands län sedan 1894 samt Ekensholm sedan 1898. Gift 1886-02-09 på Börringe kloster i Gustavs socken Malmöhus län med friherrinnan Eva Christina Beck-Friis nr 104, född 1864-02-01 på nämnda gods. GMiqml 1934-02-01. Död 1939-04-25 i Stockholm å Sophiahemmet. Dunkers förs., Söd. (db nr 14). Dotter av kabinettskammarherren greve Korfitz Augustin Beck-Friis, och Christina Nordenfelt.

Barn:

 • Christina Emerentia, född 1889-07-10 på Börringe kloster. Stiftsjungfru. Tjänstg. hovfröken hos kronprinsessan 1914-12-31. Gift 1923-09-11 i Dunkers kyrka med översten friherre Gustaf Axel Emanuel Lagerfelt, född 1877.

TAB 10

Bo Henrik, (son av Henrik Albrekt, Tab. 9), född 1887-01-26 i Stockholm, Svea Art. regemente:s förs. Studentexamen 1905-05-17. Student i Uppsala universitet s. å. Första avdelningen av Filosofie kandidat examen 1906-12-15. Andra avdelningen av samma examen 1908-01-31. Extra elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1909. Ordinarie elev därst. 1910. Utexaminerad 1911. Agronom. Förvaltare vid Ekensholms i Dunkers förs. och Åshammar i Gryts förs., båda i Söd. län 1911. Kommunalman inom Gryts förs., Södermanlands län. Ordförande i styrelsen och vice verkställande direktör för mellersta Södermanlands järnvägsaktiebolag 1921. Ledamot av riksdagens första kammare 1923. Ledamot av 1925 års kolonisakkunniga. Ordförande hos sakkunnige för utredning rörande fullmäktigesystemet inom statsförvaltningen 1926. Statsråd och chef för jordbruksdepartementet 1927-07-12. RNO s. å. 15/9. KNO1kl 1928-06-16. Avgick från statsrådsämbetet s. å. 2/10. LLA s. å. Ledamot av jordbruksutredningen s. å. Åter statsråd och chef för jordbruksdepartementet 1930-06-07. Avgick från statsrådsämbetet 1932-09-24. KmstkNO s. å. 22/11. Ordförande i 1933 års mjölk- och mejeriutredning och i svenska skogsvårdsföreningen. Riksgäldsfullmäktig 1940-1942. Generaldirektör och chef för Domänstyrelsen 1942. Gift 1912-12-03 i Oskars kyrka i Stockholm, d:o förs. med före detta hovfröken hos hertiginnan av Södermanland, SiamKrMG, CambGM, grevinnan Anna Hedvig Ulrika Hamilton, nr 86. Född 1889-10-21 i Göteborg. Dotter av generalmajoren greve John Raoul Hamilton och grevinnan Ulrika Ottiliana Lewenhaupt.

Barn:

 • Anne-Marie, född 1913-09-29 Ånhammar, Söd. ]], liksom syskonen. Utexaminerad vävlärarinna vid Handarbetets vänners vävskola 1949-05-00. Samfundet för hembygdsvårdens förtjänstplakett för vård av tradition och landskap som stimulerande insats för hemslöjden 1965-04-00.
 • Axel Henrik, född 1915-05-08 på Ånhammar i Gryts förs., Söd. Se Tab. 10 A.
 • Kerstin Eva Ulrika, född 1917-01-20 på Ånhammar i Gryts förs., Söd.. Studentexamen i Stockholm 1936-05-25.
 • Ewa Christina, född 1919-03-27 Ånhammar, Söd.
 • Anders Salomon, född 1922-03-29 på Ånhammar i Gryts förs., Söd. Se Tab. 10 B.
 • Anna Birgitta, född 1923-07-02 på Ånhammar i Gryts förs., Söd.. Gift 1944-07-01 i Gryts kyrka, Söd. (Gryts förs., Söd. vb nr 7) med fänriken, greve Claes Rütger Tyko Wachtmeister af Johannishus. född 1916-08-07.

TAB 11

Lars Axel, (son av Henrik Albrekt, Tab. 9), född 1894-12-13 i Stockholm. Studentexamen 1913-06-04. Volontär vid Livregementets dragoner s. å. 7/6. Transport till Livgardet till häst 1914-06-01. Officersexamen 1915-12-20. Fänrik vid sistnämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1918-01-18. Löjtnant s. å. 30/1. Avsked med inträde i regementets reserv s. å. 18/12. Ryttmästare i regementets reserv 1930-12-12. BMilK2kl. Suppleant för ledamot i Stiftsnämnden i Strängnäs för en tid av tre år 1938-10-01. Förordnad att till utgången av 1940 vara ordförande i Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands läns landsting 1940-02-16. Förordnad att vara ledamot av Stiftsnämnden i Strängnäs 1942-09-18 fr. o. m. s. å. 1/10–1944-09-30. RVO 1942-11-14. Ledamot av Sveriges stuteribokstyrelse. RJohO. OffFrdeMagr. LLA. Fortsatt förordnande såsom ordförsande i skogsvårdsstyrelsen inom Södermanlands läns landstingsområde 1943-12-10. Gift 1917-10-26 i Gunnilbo försam. Västmanlands län med stiftsjungfrun Elsa Dagmar Nordenfalk, nr 2063, född 1895-07-05 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Dotter av ryttmästaren friherre Johan Axel Nordenfalk, och Hedvig Reuterskiöld.

Barn:

 • Gunilla Christina, född 1918-07-15 på Färna bruk i Gunnilbo förs., Vm.. Gift 1941-06-21 i Åkers kyrka, Söd med lic. Fredrik Anders Folke Celsing nr 1560 C. född 1913-07-23 i Stockholm.
 • Hans Henrik, född 1924-03-21 i Stockholm. Studentexamen i Sigtuna 1942-05-12. Elev vid Tekniska högskolan.

TAB 12

Lars Stockenström, adlad och adopt. von Stockenström, (son av Salomon Stockenström, Tab. 5), född 1748-11-28 i Stockholm. Student i Uppsala2 1761-06-23. Brukspatron. Direktör vid Avesta koppar- och Järnbruk. Adlad 1784-12-15 jämte yngre brodern Erik och adopt. på sina farbröders adl. namn och nummer (introd. 1785). Död 1814-07-16 i Stockholm. Ägde Fagersta bruk i Västanfors' socken Västmanlands län. Gift 1784-11-19 på Gäsjö bruk i Norbergs socken Västmanlands län med Sara Beata Svedberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1769 med brukspatronen Isak Williamsson Tottie, född 1740, död 1783)8, född 1746-06-29, död 1803-04-01 på Fagersta och begraven i familjegraven i Västanfors' kyrka, dotter av konduktören och brukspatronen Daniel Gustaf Svedberg och Brita Catharina Gjölberg.

Barn:

 • Erik, född 1785-12-18 på Avesta, död där s. å. 20/12.
 • Erik, född 1788-04-09 på Avesta, död där 1791-01-25. Båda begrovos i Cronströmska graven i Avesta kyrka, men flyttades därifrån 1804 till familjegraven i Västanfors.
 • Salomon, född 1790. Brukspatron. Död 1851. Se Tab. 13

TAB 13

Salomon, (son av Lars Stockenström, adlad och adopt. von Stockenström, Tab. 12), född 1790-04-22 på Avesta. Brukspatron på Fagersta bruk i Västanfors' socken Västmanlands län. Död där 1851-02-08. Gift 1815-10-10 på Stjärnsunds bruk i Husby socken Kopparbergs län med Sofia Lovisa Steenman, född 1797, död 1848-03-10, dotter av brukspatronen Johan Reinhold Steenman och Sofia Tottie.

Barn:

 • Hilda Mariana, född 1816-10-10 på Fagersta. Dövstum. Död 1867-05-19 på Husby kungsgård i Husby socken Kopparbergs län, som hon fått i testamente av sin morfader, bruksägaren J. R. Steenman.
 • Carl Reinhold Polhem, född 1818. Godsägare och filosofie doktor. Död 1890. Se Tab. 14.
 • Erik, född 1823. Borgmästare. Död 1905. Se Tab. 15
 • Ingrid Emerentia Charlotta, född 1824-08-24, död 1848-08-02 i Göteborg. Gift 1845-09-06 på Fagersta med kaptenen Carl August Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, nr 66, i hans 1:a gifte, född 1811, död 1864.
 • Matilda Carolina Sofia Beata Augusta, född 1826-08-28, död 1857-12-05. Gift 1851-08-19 med ingenjören och kamreraren vid Strömsholms kanal, kaptenen vid väg- och vattenbyggnadskåren, RVO, Lars Peter Hellström, född 1817-12-31, död 1891-03-14.
 • Henrik Fredrik Roland, född 1830-10-01 på Fagersta. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1851. Kronolänsman i Västerås fögderis fjärde distrikt 1859. Död ogift 1891-03-20 Östanbro
 • Edvard Albrekt Lorentz Knut, född 1833. Bruksförvaltare. Död 1902. Se Tab. 16.
 • Gustaf Gerhard Roches, född 1837-09-14 på Fagersta. Bruksbokhållare. Bruksförvaltare vid Ramens bruk i Värmland. Död ogift 1869-04-04 på Dådrans bruk i Rättviks socken Kopparbergs län.

TAB 14

Carl Reinhold Polhem (son av Salomon, Tab. 13), född 1818-03-19 på Fagersta bruk i Västanfors' socken Västmanlands län. Student i Uppsala 1837. Filosofie kandidat 1841. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. Examen till rättegångsverken 1842-05-27. Disp. pro gradu s. å. 14/6. Promov. filosofie doktor s. å. 14/6. RNO 1864-01-28. Lekmannaombud vid kyrkomötet 1868. Ledamot av riksdagens första kammare 1869–1878 och 1880–1887. Fullmäktig i riksbanken 1870–1873. Vice ordförande bland fullmäktige i nämnda bank 1872–1874. LSkS 1874. Riksgäldsfullmäktig s. å. Vice ordförande bland fullmäktige i riksgäldskontoret s. å.–1888. Ledamot av direktionen över högre lärarinneseminariet i Stockholm 1878. Ord. fullmäktig i järnkontoret 1879. KVO1kl 1884-12-01. Död 1890-03-02 i Stockholm. Innehade såsom fideikommiss del i Stjärnsunds bruk i Husby socken Kopparbergs län. Gift 1849-05-29 i Stockholm med Josefina Henrika Charlotta Tham nr 1508, född 1823-12-11 Torvesta, död 1872-10-21 i nämnda stad, dotter av överstelöjtnanten Henrik Sebastian Tham, och Lovisa Charlotta Bagge af Söderby.

Barn:

 • Carl Herman, född 1853-03-13 på Stjärnsund. Genomgick Schartaus handelsinstitut i Stockholm. Anställd i handelsflottan 1874. Studerade sedan vid Augustana College i Nordamerika. Redaktör för tidningen Skandia i Moline 1877. Studerade därpå en tid vid Minnesota universitet. Redaktör för Skaffaren 1879 nov.–1881 aug. Redaktör för Hemlandets nordvästupplaga 1884. Biträdande statssekreterare i Minnesota i Nordamerika 1887-01-04. Avsked från denna befattning 1895-01-07. Anställd i Svenska Amerikanska Posten 1896. Död 1902-10-25 i S:t Paul i Minnesota. Innehade såsom fideikommiss huset nr 12 vid Klara södra kyrkogata i Stockholm. Gift 1881-08-02 i S:t Paul med Mary Ann Nelson, född 1861-11-04 i sistnämnda stad, dotter av Martin Nelson och Christina Maria Åbye.
 • Lovisa Constantia Josefina, född 1856-02-15 Kungsgården, död 1946-05-01 (Mariestads db nr 33). Gift 1882-10-10 i Stockholm med kammarherren Anders Otto Emil Hedenstierna född 1847. Död 1937.
 • Johanna Henrietta Charlotta, född 1858-04-13, död 1861-08-19 i Falun.
 • Amalia Hilda Carolina (Malin), född 1859-09-29 på Kungsgården, död 1919-11-02 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.. Gift 1884-01-22 i Stockholm med förste bibliotekarien vid k. biblioteket, RNO, RVO, filosofie doktorn Peter Gottfrid Eberhard Beijer, född 1845-01-09 i Malmö, död 1921-01-16 i Stockholm.

TAB 15

Erik, (son av Salomon, Tab. 13), född 1823-01-02 Fagersta. Student i Uppsala 1841. Jur. utr. kandidat 1849. Auskultant i Svea hovrätt 1850-01-11. Extra ordinarie notarie s. å. 30/5. Vice häradshövding 1852-12-22. Adjungerad ledamot i nämnda hovrätt 1859–1860. Borgmästare i Härnösand 1859-11-01. Ledamot av borgarståndet vid riksdagen 1865–1866. Borgmästare i Hälsingborg 1868-05-14. RNO 1880-12-01. Tjänstledig sedan 1893. Avsked 1899-02-17. Död 1905-12-02 i Hälsingborg. Gift 1859-08-25 på Husby kungsgård i Husby socken Kopparbergs län med Maria Emerentia Lucia Sohlén, född 1829-12-13 i Motala ]], död 1900-12-19 i Hälsingborg, dotter av löjtnanten Anders Sohlén och Margareta Lovisa Ericsson.

Barn:

 • Maria, född 1860-11-30 i Härnösand. Lärarinna vid högre elementarskolan för flickor i Hälsingborg 1883. Avsked. Död 1933-12-03 i Lund (Höörs förs, Malm. db nr 33).
 • Lars, född 1862-03-16 i Härnösand. Anställd i handelsflottan. Död 1880-12-08 på Java och där begraven.
 • Gustaf Salomon, född 1863-09-26 i Härnösand. Elev vid Landskrona–Hälsingborgs järnväg 1884. Telegrafist vid Skåne–Hallands Järnväg 1885. Stationsskrivare 1891. Stationsskrivare vid statens järnvägar, stationerad i Höganäs 1896. Avsked 1921-09-17. Död 1943-09-01 i Stockholm (Bromma förs., db nr 251).
 • Sigrid, född 1865-07-25 i Härnösand. Död 1933-06-30 i Malmö, Caroli förs (db 91). Gift 1894-11-14 i Hälsingborg med före detta tullöverkontrollören, RVO, Peter Carlsson, född 1862-09-24 i Örby by i Raus socken Malmöhus län.
 • Albert Reinhold, född 1867-11-11 i Härnösand. Elev vid akademien för de fria konsterna 1889. Överflyttade till Paris 1892. Skulptör, död 1954-02-04 i Ljungby förs. Kron..
 • Erik, född 1870-02-28 i Hälsingborg, död där 1871-06-17 genom olyckshändelse.

TAB 16

Edvard Albrekt Lorentz Knut, (son av Salomon, Tab. 13), född 1833-05-15 på Fagersta i Västanfors' socken Västmanlands län. Bruksbokhållare vid Forsbacka i Valbo socken Gävleborgs län 1852–1859. Förvaltare vid Dådrans bruk i Rättviks socken Kopparbergs län och tillika sedan 1878 arrendator av Dådrans lantegendom. Ledamot av Kopparbergs landsting 1878–1881 och 1884–1898. Död 1902-10-04 i Falun. Gift 1860-09-04 på Ulvshyttan i Stora Tuna socken Kopparbergs län med Engla Maria Carolina Norman, född 1830-02-22 i Silverbers förs, Kopp. (förs.b.). Död 1885-09-10 i Stockholm, dotter av bruksinspektören Per Erik Norman och Engla Fredrika Lundmark.

Barn:

 • Hilda Carolina, född 1861-04-30 på Dådran, död 1948-02-23 i Falun. Gift där 1882-08-01 med intendenten vid Kopparbergs och Hofors' sågverksaktiebolag Sven Månsson född 1839-12-05 i Ransäters socken Värmlands län, död 1914-07-30 i Tänger i Envikens socken Kopparbergs län.
 • Maria Fredrika, född 1864-03-06 på Dådran. Död 1943-02-16 i Säffle. Gift 1891-12-09 i Stockholm med provinsialläkaren, RNO, med. licentiat Johan Emil Hellsing, född 1862-05-18 på Långö bruk i Älvdalens socken Kopparbergs län, död 1922-12-21 i Säffle.

TAB 17

Erik Stockenström, adlad och adopt. von Stockenström (son av Salomon Stockenström, Tab. 5), född 1749-12-08 på Värnäs' bruk i Grythytte socken Örebro län. Student i Uppsala2 1761-06-23. Auskultant i bergskollegium 1766-03-10. Kadett på svenska ostindiska kompaniets expedition till Kina 1769. Skeppsskrivare på dylik expedition 1772. Tredje assistent hos kompaniet 1774 och förste assistent 1776. Superkargör 1780. Adlad 1784-12-15 jämte sin äldre broder Lars och adopt. på sina farbröders adl. namn och nummer (introd. 1785). Död ogift 1788-08-05 i Göteborg, kort efter ett åttaårigt vistande vid kompaniets kontor i Kanton och slöt själv sin adl. ätt samt begraven i Tysslinge kyrka Örebro län, där ett Stockenströmskt epitafium med vapen ses i koret på höger sida.

Källor

1J. Johansson, Noraskog III, sid. 234. 2Um. 3Srr. 4Ab. 5SAB. 6Ash. 7Svn. 8Öä VI, sid. 388.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: