:

Liljencrantz nr 120

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna Liljencrantz nr 297 och 120

Adlad 1768-01-20. introd. 1774. Friherrlig 1777-08-19, introd. s. å. Grevlig 1812-12-03 enl. 37 § R.F., introd. 1814. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Liljencrantz.

Liljencrantz%20G12000.png

TAB 1

Johan Westerman, adlad, friherre och greve Liljencrantz (översiktstab 1, son av Anders Svensson Westerman, se adliga ätten Liljencrantz nr 2011, tab 1), född 1730-08-20. Student i Uppsala 1748-06-01. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1750-03-30. Vice notarie därst. 1753-12-18. Ord. notarie 1756-12-14. Tillika notarie i sekreta handels- och manufakturdeputationen vid riksdagen s. å. och 1760. Utrikes resor 1757–1760 och 1762. Handelsintendent 1761-11-23. LVA 1767-02-03. Kommerseråds n. h. o. v. s. å. 10/12. Adlad 1768-01-20 jämte brodern (introd. 1774 under nr 2011). Tjänstg. kommerseråd 1770-05-29. Statssekreterare vid handels- och finansexpeditionen 1773-04-30. RNO 1775-04-28. Friherre 1777-08-19 (introd s. å. under nr 297). Konstit. president i kommerskollegium 1778-06-13. KNO s. å. 27/12. Konstit. president i generalassistentkontoret 1783-09-08. Riksråd 1786-11-27. Vice kansler vid KMO 1787-11-26. Avsked från rådsämbetet 1789-05-15. President i kommerskollegium s. å. Ro KavKMO 1809-07-03. Avsked från presidentsämbetet 1812-11-26. Greve s. å. 3/12 enl. 37 § R.F. (introd. 1814-02-02 under nr 120). Död 1815-01-22 i Stockholm och begraven s. å. 6/2 i Botkyrka [Ak]. 'Gjorde i yngre åren vidsträckta utrikes resor för inhämtande av vidare kunskap i handels-, ekonomi- och finansvetenskaperna och blev sin tids utmärktaste finansman och ledamot av en mängd kommittéer och kommissioner. Var direktör för ostindiska kompaniet och Mariebergs porslinsfabrik. Stiftade 1802-02-18 Norsborg till fideikommiss för sin fjärde son Carl Otto, efter vars död det skulle tillfalla yngste sonen, Fredrik August, men vilken fideikommisstiftelse, i anseende till den mellankomna nya fideikommisslagen av år 1810, icke blev bestående.' Ägde Sturehov i Botkyrka socken, Stockholms län 1778-03-02–1790 samt Slagsta, Norsborg och Fittja i nämnda socken. Gift 1:o 1766-10-05 i Stockholm Maria förs i Stockholm med sin broders svägerska Ottiliana Vilhelmina Transchiöld, född 1741-01-30 Arnöberg, död 1788-08-12 Sturehov Gift 2:o 1789-01-20 i Stockholm med friherrinnan Eleonora Stiernstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1767-03-28 i Stockholm med översten Holger Anders Rosenkrands, natural. Rosencrantz, född 1727, död 1783), född 1743-09-02, död 1801-04-29 i Stockholm och begraven s. å. 4/8, dotter av riksrådet, friherre Carl Johan Stiernstedt nr 145, och hans 2:a fru Jakobina Maria Melin, adlad Meldercreutz nr 1607.

Barn:

 • 1. Johan Vilhelm, greve vid faderns död. Född 1768. Landshövding. Död 1816. Se Tab. 2.
 • 1. Axel Ludvig, till Heby och Ytterby i Gåsinge och Dillnäs socknar, Södermanlands län, vilka egendomar han, genom lottning, fick till fideikommiss enligt farbroderns testamente. Född 1769-06-18 i Stockholm. Konstapel vid amiralitetet 1777-11-20. Fänrik därst. 1779-04-23. Löjtnant 1787-05-30. Kapten vid örlogsflottan 1791-02-23. Majors avsked 1801-12-31. Död ogift 1861-02-27 på Heby.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1772. Major. Död 1832. Se tab 17.
 • 1. Carolina Aurora, född 1773-07-17 i Stockholm, död där 1778-10-26.
 • 1. Maria Charlotta, född 1775-04-06, död 1826-01-15 i Nyköping. Gift 1791-10-23 Norsborg med sin styvmoders syssling, överstelöjtnanten Carl Tornérhielm, född 1759, död 1833.
 • 1. Carl Otto, till Norsborg, vilket han fick av fadern. Född 1776-09-07 i Stockholm. Kvartermästare vid adelsfanan 1780-10-04. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1781-01-05 fänrik vid Södermanlands regemente 1787-03-07. Transp. till Svea livgarde 1793-12-09. Löjtnant därst. 1797-11-03. Kapten 1804-10-20. RSO 1810-05-04. Överstelöjtnant i armén 1813-10-22. Major vid Svea livgarde 1816-04-23. Avsked 1817-04-22. Död ogift 1818-05-27 på Norsborg. Bevistade fälttågen 1808 och 1809 i Finland och Västerbotten samt 1813 och 1814 i Tyskland och Belgien.
 • 1. Fredrik August, född 1778. Hovmarskalk. Död 1843. Se tab 18.

TAB 2

Johan Vilhelm (översiktstab 2, son av Johan Westerman, adlad, friherre och greve Liljencrantz, tab 1). Greve vid faderns död 1815. Född 1768-05-09 i Stockholm. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1777. Fänrik därst. s. å. 17/12. Sekundadjutant vid lätta dragonerna av livgardet (sedermera livgardet till häst) 1781-04-04. Premiäradjutant därst. 1783-03-03. Kornett 1785-04-18. Löjtnant vid livregementet till häst 1786-04-10. Kammarjunkare. Ryttmästare s. å. 12/4. Major vid livregementets kyrassiärkår 1798-06-20. Överadjutant hos konungen 1799-11-16. Avsked 1801-12-31. Hovmarskalk. Landshövding i Västerås län 1811. RNO 1814-12-14. Död 1816-10-25 i Västerås och jordfäst s. å. 12/11 i Västerås domkyrka. Han blev vid lottningen om fideikommisserna, dem farbrodern stiftat, lottlös, men fick i stället av de båda mera gynnade bröderna ett penningfideikommiss. Gift 1:o 1796-04-27 i Stockholm med Johanna Beata von Engeström, född 1773-03-03, död i barnsäng 1812-02-19 i Västerås, dotter av lagmannen Jonas Engeström, adlad von Engeström B, och Hedvig Maria Ihre. Gift 2:o 1814-07-17 Årby med sin styvmoders kusin och sin svågers svägerska Helena Jakobina Sofia Meldercreutz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1795-12-17 Fullersta

Barn:

 • 1. Hedvig Eleonora Ottiliana, född 1797-03-13 Sandbro, död 1858-01-11 på Tosterup i Tostarps socken, Kristianstads län. Gift 1:o 1820-03-08 i Stockholm med presidenten, friherre Claes Arvid Kurck, född 1769, död 1834. Gift 2:o 1835-10-27 på Hörle bruk i Värnamo socken, Jönköpings län med översten, greve Gustaf Carl Albert August Ehrensvärd, i hans 2:a gifte, född 1787, död 1860, som förut varit gift med hennes moders kusins styvdotter.
 • 1. Johan Jonas Ludvig, född 1799-03-22 i Stockholm, död 1801-02-25 Slagsta .
 • 1. Sven Vilhelm, född 1800-09-27 på Slagsta, död 1803-01-27.
 • 1. Gustaf Fredrik (Gösta-Fredrik), född 1801. Landshövding. Död 1869. Se Tab. 3.
 • 1. Charlotta Vilhelmina Erika, född 1803-04-11 på Slagsta, död 1864-04-22 i Stockholm. Gift 1822-10-10 i Västerås med översten, greve Filip Bogislaus von Schwerin, född 1790, död 1865.
 • 1. Eva Johanna Lovisa, född 1804-10-01 i Västerås, död ogift 1827-01-13 i Stockholm.
 • 1. Johan Carl, född 1806. Löjtnant och tullinspektor. Död 1862. Se Tab. 6.
 • 2. Augusta Maria, född 1815-03-25. Statsfru hos drottningen 1838-03-14. Död i barnsäng 1840-07-08 Lyckås s socken, Jönköpings län. Gift 1834-08-02 med generalmajoren och överståthållaren, greve Jakob Essen Hamilton, i hans 1:a gifte, född 1797, död 1864.

TAB 3

Gustaf Fredrik (Gösta-Fredrik) (översiktstab 2, son av Johan Vilhelm, tab 2). Greve vid faderns död 1816. Född 1801-11-07 Sandbro. Kadett vid Karlberg 1815-05-16. Utexaminerad 1818-09-22. Kornett vid livgardet till häst 1819-02-17 (1818-02-17). Löjtnant 1822-09-04. Ordonnansofficer hos konungen 1828-02-04. Ryttmästare s. å. 11/4. Adjutant hos konungen 1833-03-14. Major i armén 1836-01-23. Kabinettskammarherre s. å. 21/7. RSO 1837-07-24. RRS:tAO2kl s. å. 21/9. Överstelöjtnant i armén 1842-01-23. RPrRÖO2kl 1843. Förste hovmarskalk 1844-12-14. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1845-02-24. KDDO 1846-07-16. LLA. Landshövding i Stockholms län 1849-06-12. Ordförande i nämnda läns hushållningssällskap 1850–1868. KNO 1853-04-23. KmstkNO 1860-07-05. Ordförande i Stockholms läns landsting 1863–1866. Avsked från landshövdingämbetet 1867-07-05. HLLA 1868-06-11. Död 1869-03-08 i Stockholm. Innehade Heby fideikommiss, som han fick efter farbroderns död 1861, och ägde Rostorp i Pelarne socken, Kalmar län. Gift 1828-03-06 på Rostorp med friherrinnan Johanna Jakobina Eleonora Stiernstedt, född 1806-08-13 i nämnda stad, död där 1854-04-30, dotter av majoren, friherre Samuel Peter Stiernstedt nr 145, och friherrinnan Sofia Charlotta von Gedda nr 202.

Barn:

 • Vilhelm Samuel Magnus, greve vid faderns död 1869. Född 1828. Underlöjtnant. Död 1909. Se Tab. 4.
 • Charlotta Johanna Jakobina (Lotten), född 1831-10-13 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db)). GMiqml 1912-12-31. Död 1916-07-20 i Stockholm. Gift 1856-05-10 i nämnda stad med översten Anders Erland Peter von Plomgren, född 1822, död 1897.
 • Eleonora Amalia Lovisa, född 1833-08-06 i Stockholm, död 1920-07-29 Kolfall. Gift 1854-03-06 i Stockholm med majoren Axel Fritiof Wathier Marcus Lindersköld, född 1827, död 1911.
 • Johan, född 1835. Kammarherre. Död 1870. Se tab 5.
 • Agnes Jakobina Vilhelmina (Jaquette), född 1845-02-04 i Stockholm, död 1920-10-14 i Köpenhamn. Gift 1884-10-23 i sistnämnda stad med redaktören och utgivaren av Nordisk handelstidende Carl Vilhelm Rasmusen, född 1827-10-21 i Odense, död 1894-01-13 i Köpenhamn.

TAB 4

Vilhelm Samuel Magnus (översiktstab 3, son av Gustaf Fredrik, tab 3), greve vid faderns död 1869. Född 1828-12-24 i Stockholm. Student i Uppsala 1849-05-30. Furir vid Södermanlands regemente s. å. 26/5. Underlöjtnant 1850-10-16. Avsked ur krigstjänsten 1852-11-09. Död 1909-03-04 i Stockholm och begraven i Dillnäs socken, Södermanlands län (db). Innehade efter faderns död Heby fideikommiss i Gåsinge socken, Södermanlands län. Gift 1859-06-07 på Stora Ekeby i Rytterns socken, Västmanlands län med Eugenie Valeria Adelaide Camille Marie MontgomeryA, född 1824-09-05 i Stockholm, död där 1895-09-08, dotter av översten Josias Montgomery (-Cederhielm), nr 1960 A, och Marie della Trinita Matilde Beatrix Valerie d'Orozco.

Barn:

 • Matilda Cecilia Charlotta Eugenia, född 1860-09-17 Rostorp. Inneh. efter faderns död Heby fideikommiss. Död 1943-03-11 i Uppsala (Heliga Tref:h förs, db nr 25). Gift 1881-06-29 i Stockholm med domprosten Carl Adolf August von Engeström, född 1849, död 1913.
 • Gustaf Adolf Vilhelm, född 1862-07-02 på Rostorp, död 1876-06-09 på Heby.
 • Maria Lovisa Charlotta (Lotten), född 1864-12-02 på Rostorp, död ogift 1882-06-27 på Dalarö.
 • Johan Fredrik Carl, född och död 1866-11-17 på Rostorp.

TAB 5

Johan (översiktstab 4, son av Gustaf Fredrik, tab 3), född 1835-08-11 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1849-03-22. Utexaminerad 1854-12-16. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 20/12. Löjtnant 1857-02-06. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1859-02-25 och hos konungen s. å. 6/8. RDDO s. å. 18/9. RRS:tAO3kl s. å. 24/9. Åtföljde dåvarande generalmajoren D. A. G. Bildt på dess beskickning till Italien 1861-07-00. RltS:tMLO s. å. 28/8. Kapten 1863-05-29. Adjutant hos konungen 1864-01-28. Kammarherre hos drottningen s. å. 2/2. Avsked från adjutantsbefattningen s. å. 4/2. Ordförande i direktionen för industrikreditaktiebolag i Stockholm s. å. Avsked ur krigstjänsten 1866-06-19. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1869–1870. Död 1870-02-12 i Stockholm. Gift 1863-10-29 Sävstaholm med grevinnan Louisa Ulrika Bonde af Björnö, född 1844-08-03 Kjesäter, död 1926-02-04 i Engelbrekts förs, Stockholm (db), dotter av överstekammarjunkaren, greve Gustaf Trolle Bonde nr 41, och friherrinnan Julie Vilhelmina Elise Susanna Banér nr 22.

Barn:

 • Louise Julie Jacquette, född 1864-10-15 i Stockholm, död 1926-05-10 i Engelbrekts förs, Stockholm (db). Gift 1887-01-15 i nämnda stad med envoyéen, KmstkNO m. m., Henrik Åkerman, född 1840-07-17 på Kårarvet nära Falun, död 1905-06-13 i Paris.

TAB 6

Johan Carl (översiktstab 5, son av Johan Vilhelm, tab 2), född 1806-01-19 Slagsta. Kadett vid Karlberg 1821-09-26. Utexaminerad 1829-04-28. Kornett vid livregementets dragonkår s. å. 16/5. Löjtnant därst. 1833-05-18. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén s. å. 22/6. Kustchef i Ängelholms fördelning 1844-07-03. Tullinspektor vid Dalarö 1849-01-20. Död där 1862-05-19. Ägde Utål i Roslagsbro socken, Stockholms län. Gift 1832-09-18 Ora med Anna Eleonora Henrietta von Schoultz, född 1812-05-02, död 1850-04-12 på Dalarö, dotter av majoren Carl Johan von Schoultz och Carolina Eleonora Ahlman.

Barn:

 • Carl Vilhelm Hjalmar, född 1833. Löjtnant. Död 1869. Se Tab. 7.
 • Vilhelmina Eleonora Matilda, född 1834-06-20, död 1835-03-14.
 • Axel Otto Fredrik, född 1836-05-15, död 1858-02-17 i Rio de Janeiro.
 • Eleonora Charlotta Augusta Henrietta (Ellen), född 1837-07-19 Bottna, död ogift 1916-11-21 i Djursholm.
 • Johan Ludvig Filip, född 1838-10-13 på Ora. Kadett vid Karlberg 1852-12-02. Utexaminerad 1858-12-20. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1859-01-11. Löjtnant 1863-07-03. Kapten 1877-06-26. RSO 1881-12-01. Major 1886-05-06. Överstelöjtnant och 1. major vid Älvsborgs regemente 1890-12-05. Överste och chef för nämnda regemente 1891-09-18. KSO2kl 1897-09-18. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1898-11-07. Avsked ur krigstjänsten 1903-01-23. Död 1920-10-27 i Uppsala domkyrkoförs Han erhöll genom k. m:ts dom 1900-03-09 Hesselbyholms fideikommissegendom, ytterligare stadfästat genom dom 1902-05-09 (fideikommisskapital efter 1916). Gift 1881-08-29 i Vällinge kapellförs, Stockholms län med Olga Vilhelmina (Mimmi) Blomstedt, född 1856-03-04 på Nyborg i Håtuna socken, Stockholms län, död 1939-08-28 i Uppsala domkyrkoförs (db nr 356), dotter av kammarherren Johan Otto Blomstedt nr 1786, och grevinnan Vilhelmina Lovisa Johanna von Schwerin nr 94.
 • Gustaf Mattias Adolf (Gösta), född 1842. Civilingenjör. Död 1927. Se Tab. 11.
 • Emilia Ottilia Jakobina Lovisa, född 1844-05-30 på Vrå i Skogstibble socken, Uppsala län. Död 1928-12-17 i Stockholm. Gift 1875-09-02 i Uppsala med överstelöjtnanten, friherre Ludvig Teodor Stiernstedt, född 1846, död 1928.
 • Henrik Emil August, född 1847. Praktiserande läkare. Död 1936 i okt. Se Tab. 12.
 • Edvard Teodor, född 1849. Överste. Död 1923. Se Tab. 16.
 • Henrik, född 1850-04-12 på Dalarö. Civilanställd vid Engineer Corps 1872. Död 1876-09-20 i Milwaukee, U. S. A.

TAB 7

Carl Vilhelm Hjalmar (översiktstab 5, son av Johan Carl, tab 6), född 1833-06-29 Utål. Kadett vid Karlberg 1847-12-22. Kammarpage hos drottningen. Utexaminerad 1855-02-14. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 1/3. Löjtnant därst. 1860-02-07. Avsked 1862-04-29. Död 1869-04-09 på sin egendom Hamra i Botkyrka socken, Stockholms län. Gift 1863-05-24 på Alby i sistnämnda socken, med Eugenia Christina Oskara Dahlström, född 1844-02-18 i Stockholm, död 1912-04-20 i Engelbrekts förs, Stockholm (db), dotter av godsägaren Sven Gustaf Dahlström och Christina Elisabet Ljunglöf.

Barn:

 • Carl Gustaf (Gösta), född 1864. Godsägare. Död 1905. Se Tab. 8.
 • Sven Axel Ludvig, född 1865. Hovintendent. Död 1908. Se Tab. 9.
 • Carl Edvard Ludvig, född 1867. Kommendörkapten Se tab 10.

TAB 8

Carl Gustaf (Gösta), (översiktstab 5, son av Carl Vilhelm Hjalmar, tab 7), född 1864-02-21 i Stockholm. Död där 1905-01-16. Ägde 1867–1888 jämte sina två bröder säteriet Alby, som de bekommit i testamente av sin morfader. G, 1898-07-14 i Stockholm med Olga Paulina Sidonie Goldmann i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1907-10-19 med grosshandlaren Carl J. Wallin), född 1877-09-14 i Åbo, död 1914, dotter av disponenten Paul Emil Teodor Goldmann och hans 1:a fru Matilda Sofia Vilhelmina Schönaisch.

Barn:

 • Carl Vilhelm Paul, greve vid farfaderns kusins död 1909. Född 1896-06-04 i Stockholm. Förklarad för äkta son enligt Stockholms rådstuvurätts laga kraft vunna dom 1907-01-22. Död ogift 1920-12-18 på Söderby sanatorium, (Botkyrka förs, Stockholms län, db).
 • Hans Gustaf Vilhelm, greve vid broderns död 1920. Född 1899-07-08 i Stockholm. Se Tab. 8A.
 • Stig Julius, född 1904-04-15.

TAB 8A

Hans Gustaf Vilhelm, (översiktstab 5, son av carl Gustaf, tab 8). Huvudman och greve vid broderns död 1920-12-18. Född 1899-07-08 i Klara förs, Stockholm. Tjänsteman i Skandinaviska kreditaktiebolag 1919-08-09, sedermera Skandinaviska banken. Gift 1927-06-23 i Matteus förs, Stockholm (vb), med Vera Maria Kellberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Sven Gustaf Adolf Fristedt, från vilken hon blev skild), född 1902-12-05 i Stensele socken, Västerbottens län, dotter av f. d. jägmästaren i Anundsjö revir Emil Roland Kellberg och Ida Christina Elisabet Jonsson.

Barn:

 • Gösta Wilhelm, friherre, född 1928-09-20 i Stockholm.
 • Vera Elisabeth, född 1931-09-29 i Matteus förs, Stockholm.


TAB 9

Sven Axel Ludvig (översiktstab 6, son av Carl Vilhelm Hjalmar, tab 7), född 1865-11-11 Hamra. Mogenhetsexamen vid Nya elementarskolan i Stockholm 1883-12-11. Student i Uppsala 1884-09-17. Jur. filosofie examen 1885-09-11. Jur. utr. kandidat 1890-11-01. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 4/11. Amanuens i överintendentsämbetet 1893-02-14. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s å. 21/10. Vice häradshövding 1894-11-15. Kanslist inom KMO 1902-11-24. T. f. revisionssekreterare i nedre justitierevisionen. Hovintendent 1907-06-06. Död 1908-03-25 i Engelbrekts förs, Stockholm (db). Ägde en tredjedel i Alby säteri i Botkyrka socken 1867–1888. Gift 1905-07-16 Fogelsta, död 1933-12-28 i Gustav Vasa förs, Stockholm, begraven i Botkyrka socken, Stockholms län, dotter av ryttmästaren Carl August Tamm nr 395 och friherrinnan Emma Ebba Helena Hedvig Charlotta Åkerhielm af Margretelund nr 205.

Barn:

 • Carl August Axelsson, född 1906-05-11 i Stockholm.
 • Axel Johan Carl Vilhelm, född 1908-08-10 i Stockholm.

TAB 10

Carl Edvard Ludvig (översiktstab 6, son av Carl Vilhelm Hjalmar, tab 7), född 1867-08-27 Hamra. Elev vid sjökrigsskolan 1882-10-01. Utexaminerad 1889-10-21. Underlöjtnant vid flottan s. å. 25/10. Löjtnant därst. 1893-03-24. Kapten 1900-12-31. Offlt KrO 1901. RSO 1910-06-06. Kommendörkapten av 2. graden 1912-09-23. OffItS:tMLO 1913. Befälhavare för Göteborgs sjörullföringsområde 1921. Avsked med tillstånd att inträda i flottans reserv 1922-08-28. Kommendörkapten av 1. graden i marinen 1927-10-13. Ägde en tredjedel i Alby säteri i Botkyrka socken 1867–1888. Innehar Hesselbyholms fideikommisskapital sedan 1920. Gift 1903-09-24 i Karlskrona med Anna Maria (Molly) Rudberg, född 1877-02-17 i Stockholm, död 1929-05-25 i Göteborg på Sahlgrenska sjukhuset (Nya Varbets förs, db 8) och begraven å Nya Varvets kyrkogård, Göteborg och Bohus län, dotter av förste marinläkaren, med. licentiat Jonas Adolf Rudberg och Ellen Amalia Åström.

Barn:

 • Carl Vilhelm Adolf, född 1904-06-28 i Karlskrona. Studentexamen 1922-06-01. Officersaspirant vid Göta artilleriregemente s. å. 23/9. Elev vid Karlberg 1923-10-01. Kammarpage hos konungen 1923–1924. Utexaminerad från krigsskolan 1924-12-18. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1926-12-30. Löjtnant vid regementet 1930-08-14. Löjtnant vid Karlsborgs artilleriregemente 1932-10-15. GCJ. Död 1933-04-14 i Karlsborg och begraven i Botkyrka socken (Karlsborgs förs, Skaraborgs län, db).
 • Anna Maria Ellen Eugenie (Marika), född 1909-01-08 i Karlskrona, Amiralitetsförs (fb). Gift 1939-06-20 i Skeppsholmskyrkan, Stockholm med kaptenen vid Kungl. Flottan Robert Olof Sperling Stael von Holstein nr 834, född 1896-03-19 i Kristianstad.

TAB 11

Gustaf Mattias Adolf (Gösta), (översiktstab 5, son av Johan Carl, tab 6), född 1842-04-11 Vrå. Extra elev vid teknologiska institutet 1861–1862. Elev vid nämnda institut 1862-09-01. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1866-06-07. Elev vid Dalslands kanal 1866–1868-11-01. Tjänstgörande kammarjunkare 1868-01-28. Överflyttade till Nordamerika 1869-03-15. Ritare vid Förenta staternas ingenjörskontor i Milwaukee 1869–1870. Nivellör hos Milwaukee och S:t Pauls järnvägs kompani 1870–1871-04-00. Ritare vid Förenta staternas ingenjörskontor i Chicago 1871–1872. Ingenjörsassistent vid nyssn. kontor 1872–1876. Utförde triangel mätningar vid Michigansjön 1877. Ingenjör vid sistnämnda kontor sedan 1878. Återflyttade till Sverige 1916-09-20. Död 1927-11-03 i Stockholm (Sabbatbergs sjukhus db), jordfäst i krematoriet därst. och sedan gravsatt på Rosehillkyrkogården i Chicago. Ägde huset nr 3808 Elmwood Place i Chicago. Gift 1875-04-27 i Albany, New York, med Charlotte Adeline (Addie) Hall, född 1845-03-12 i Pownal, Vermont i Nordamerika, död 1915 i Chicago, dotter av lantbrukaren Wonton Hall och Harriet Angeline Parker.

Barn:

 • Adelina Ottilia (Ollie), född 1876-01-19 i Chicago. Författarinna. Död 1910-10-07 i nämnda stad.

TAB 12

Henrik Emil August (översiktstab 5, son av Johan Carl, tab 6), född 1847-09-11 i Ängelholm. Utexaminerad från navigationsskolan i Stockholm 1866. Överflyttade till Nordamerika 1867 och studerade medicin i Milwauke, Wisc. Med. dr 1874. Sedan praktiserande läkare i Oakland i Kalifornien. Död 1936-10-00 i Oakland, Californien. Gift 1870-11-07 i S:t Paul, Minn., med Eva Andrewsen, född 1846-03-10, död 1931.

Barn:

 • Henry Willam Tod, född 1871. Lantbrukare. Se tab 13.
 • Edit Eleonora, född 1873-01-27. Död 1955. Gift 1906-10-11 med praktiserande ögonläkaren i Covina, Los Angelos, Cal., med. doktor Lewis Sanborn Thorpe, född 1870-12-09 i Earleville, lowa, U.S.A, död 1955-06-04.

TAB 13

Henry William Tod (son av Henrik Emil August, tab 12), född 1871-10-21 i Oakland. Ägde egendomen Las Cimas i Californien och hus i Holfister, Cal. Död 1963-10-30. Gift 1903-12-16 med Ethel Kennedy, född 1878-08-02, död (1954 eller) 1955.

Barn:

 • Catherine, född 1904-09-26. Död 1967-12-00 i USA. Gift 1942-11-12 med Alfred Herman de Vries, född 1907-07-29.
 • Edith Eleanor, född 1905-12-31. Graduerad vid California universitetet 1928.
 • Henrik August, född 1912-06-13.

TAB 14

Guy Homer (son av Henrik Emil August, tab 12), född 1876-11-24 i Oakland. Med. dr vid Rust medical college i Chicago 1901. Praktiserande läkare och kirurg i Oakland. Gift 1901-08-29 i nämnda stad med Flora Chamberleyne Sterling, född 1880-08-11 i Harbor, N. Y., dotter av Georg Augustin Sterling och Mary Havens Sterling.

Barn:

 • Thorwald, född 1904-01-03 i Oakland, liksom bröderna.
 • Bayard, född 1910-06-10, död 1913-04-21 i Oakland.

TAB 15

Eric Guy (son av Guy Homer, tab 14), född 1902-11-06 i Oakland. Bachelor of arts vid Stanforduniversitetet 1925. Med. doktor därst. Död 1942. Gift 1924-06-25 i Oakland med Thais Scott, född 1902-02-24 i San Francisco.

Barn:

 • Francora, född 1925-06-22 i Oakland, liksom systern.
 • Diane, född 1927-06-13.

TAB 16

Edvard Teodor (översiktstab 5, son av Johan Carl, tab 6), född 1849-01-14 i Malmö. Kadett vid Karlberg 1869-12-01. Utexaminerad 1872-06-03. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 7/6. Löjtnant 1874-07-04 regementsintendent vid nämnda regemente 1882-01-20. Kapten i regementet 1888-08-29. Regementsintendent vid Vaxholms artillerikår s. å. 31/12. RVO 1892-12-01. Fältintendent av 2. graden 1895-12-13. RSO 1896-06-06. Fältintendent av 1. graden 1905-08-07. Överstelöjtnant vid intendenturkåren 1914-12-23. Överste i armén s. å. 16/10. Avsked s. d. Död 1923-03-14 i Kungsholms förs, Stockholm (db). Gift 1883-12-28 i nämnda stad med Ellen Sofia Hermanda Kuylenstierna nr 1304, född 1859-05-30 Bro, död 1923-04-28 i Kungsholms förs, Stockholm (db), dotter av översten Otto Adolf Edvard Kuylenstierna nr 1304 och Ebba Augusta Hermanda Sparre af Rossvik nr 7.

Barn:

 • Märta Eleonora, född 1884-05-07 i Nyköping. Gift 1:o 1906-10-10 i Lund med ingenjören Erik Louis Magnus, från vilken hon 1911-03-17 blev skild, född 1884-04-19 i Göteborg. Gift 2:o 1919-06-20 i Sigtuna med arkitekten Karl Henning Hjalmar Möller, född 1889-05-22 i Sveg.
 • Carl Johan Edvard, född 1885-10-27 i Nyköping. Se Tab. 16A.

TAB 16A

Carl Johan Edvard, (översiktstab 5, son av Edvard Teodor, tab 16). Friherre. Född 1885-10-27 i Nyköping. Mogenhetsexamen 1903-05-16. Volontär vid Svea livgarde s. å. 30/5. Officersexamen 1906-05-30. Underlöjtnant vid nämnda garde s. å. 14/12. OffFrd'Acad. 1908. Avsked 1910-08-26. Student vid Princeton Universily i New Jersey 1912. Filosofie mag. 1913. Studerade vid katolska universitetet i Washington 1914–1918. Vigd katolsk präst 1915-05-29. Teol. kandidat vid sistnämnda universitet s. å. Teol. licentiat och jur. kandidat därst. 1916. Teol. doktor därst. 1918. Studerade abnormal psykologi och psykiatri vid George Washington University, Washington, D.C. 1918–1921. Filosofie doktor därst. 1921. Gift 1929-11-08 med Georgia Helene Nelson i hennes 2:a gifte, född 1891-07-23 i Camden, NJ., USA, BA, dotter av civ. ing. Alfred Berrry Nelson och Georgia, född Mc Gowan Winner.

Barn:

 • Margot Sofia Hermanda, född 1934-02-03 i New York, NY., USA. MA.

TAB 17

Gustaf Adolf (översiktstab 1, son av Johan Westerman, adlad, friherre och greve Liljencrantz, tab 1), till Hesselbyholms fideikommiss i Fogdö socken, Södermanlands län, som han fick på sin lott enligt farbroderns testamente. Född 1772-02-23 i Småland. Underofficer vid Östgöta kavalleriregemente 1779-11-17. Kornett vid adelsfanan 1782-04-17. Löjtnant därst. 1784-10-25. Transp. till Närkes och Värmlands regemente 1786-04-12. Kapten därst. 1791-03-31. Major 1795-05-08. Överadjutant hos konungen 1799-11-16. Avsked 1800-06-09. RSO 1802-12-09. Död 1832-03-16 på Hesselbyholm. Gift 1800-09-14 Sparreholm med sin faders sysslings dotter, friherrinnan Eva Christina Sofia Gyllenkrok, född 1781-09-09 Svenstorp, död 1861-12-18 i Strängnäs, dotter av majoren, friherre Axel Ture Gyllenkrok nr 195, och grevinnan Christina Charlotta Mörner af Morlanda nr 60.

Barn:

 • Johan Axel Gustaf, född 1801-06-14 Björnstorp. Fänrik vid 2. livgardet 1821-06-19. Död s. å. 9/10 i Stockholm.
 • Sofia Vilhelmina Charlotta, född 1803-10-10, död som barn.
 • Fredrik Vilhelm, född 1805-09-09, död 1806-02-25.
 • Ulrika Agnes Maria (Ulla), till Hesselbyholms fideikommiss. Född där 1823-02-22, död 1897-10-23 i Stockholm. Gift 1845-07-08 i nämnda stad med sin faders styvmoders brorsons son och sin kusins svåger, kammarherren och ceremonimästaren, friherre August Vilhelm Stiernstedt, född 1812, död 1880.

TAB 18

Fredrik August (översiktstab 7, son av Johan Westerman, adlad, friherre och greve Liljencrantz, tab 1), till Norsborg, som han fick efter brodern Carl Otto enl faderns gåvobrev. Född 1778-09-21 i Stockholm. Kvartermästare vid livregementet till häst 1784-12-01. Kornett s. å. 20/12. Fänrik vid livregementets grenadjärer 1791-03-21. Sekundlöjtnant vid livregementetsbrigadens lätta infanteribataljon 1792-09-17. Löjtnant 1798-05-11. Kapten vid finska gardesregementet 1805-03-01. Transp. till Södermanlands regemente s. å. 4/5. Majors avsked 1808-02-29. Hovmarskalk 1836-09-19. RNO 1838-01-28. Död 1843-12-21 i Stockholm. Gift 1813-08-05 i nämnda stad med stiftsjungfrun Hedvig Ulrika Christina Lagerhjelm, född 1787-04-23, död 1845-10-06 Hjulsta, dotter av lagmannen Henrik Johan Lagerhjelm nr 792, och grevinnan Hedvig Ulrika Carolina Dohna nr 65

Barn:

 • Johan Carl August, född 1814. Stallmästare: död 1886. Se Tab. 19.
 • Vilhelm Alexander, född 1817-04-06. Kadett vid Karlberg 1832-10-05. Död där 1839-06-03.

TAB 19

Johan Carl August (översiktstab 7, son av Fredrik August, tab 18), född 1814-12-20 Hjulsta. Kadett vid Karlberg 1830-09-11. Utexaminerad 1841-05-26. Underlöjtnant vid livregementets husarkår s. å. 22/6. Avsked 1845-06-11. Stallmästare i k. m:ts hov 1861. Död 1886-03-03 i Stockholm. Ägde till sin död Norsborg och Hallunda i Botkyrka socken, Stockholms län, Barkarö i likanämnd socken, Västmanlands län, Hjulsta i Enköpings-Näs socken, Uppsala län, huset nr 46 vid Drottninggatan i Stockholm samt under en följd av år Tärnö i Rytterns socken, Västmanlands län och Väsby i Kräklinge socken, Örebro län, m. m. Gift 1844-10-10 i Stockholm med stiftsjungfrun Fredrika Lovisa Blomstedt, född 1816-04-12 Taxhuvud, död 1885-05-20 i Stockholm, dotter av översten Hans Reinhold Blomstedt nr 1786, och grevinnan Christina Charlotta Amalia Cronhielm af Hakunge nr 69.

Barn:

 • Charlotta Ulrika Sofia Augusta, född 1845-06-16 på Hjulsta, död 1891-04-02 Fiholm. Gift 1863-12-17 i Stockholm med majoren, greve Carl Gustaf Ridderstolpe, född 1822, död 1895.
 • Carl, född 1846-09-01, död s. å. 3/9 (4/10).
 • Lovisa Aurora Eleonora Vilhelmina, född 1847-08-12 på Hjulsta, död 1921-09-29 i Stockholm. Gift 1865-10-25 i nämnda stad med majoren, friherre Johan Albert Kantzow, född 1839, död 1922.
 • Carl Johan Sven Axel, född 1852. Godsägare. Död 1917. Se Tab. 20.

TAB 20

Carl Johan Sven Axel (översiktstab 7, son av Johan Carl August, tab 19), född 1852-08-11 på Hjulsta. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1872–1873. Död 1917-05-11 i Södertälje och begraven i Botkyrka socken (db). Ägde Norsborg och Hallunda, båda i Botkyrka socken, Stockholms län 1886-03-031892-06-09 och Torsviby i Torsvi socken, Uppsala län sedan 1886-03-03. Gift 1892-04-04 på Stora Gammalrud i Undenäs socken, Skaraborgs län med Gerda Vilhelmina Horn af RantzienA, född 1874-06-01 i Hälsingborg, död 1934-06-19 i Södertälje (db 95) och begraven i Botkyrka, Stockholms län, dotter av lantbrukaren Henrik Gustaf Reinhold Horn af Rantzien nr 1910 och Hanna Bengtsson Ståhle.

Barn:

 • Elsa Louise Maria Ulrika Vilhelmina, född 1893-02-08 i Klara förs, Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Sven Henrik August Vilhelm Albert, född 1894-03-27 i Stockholm. Se Tab. 20A.
 • Johan Christian Mikael, född 1896-01-16 i Stockholm. Anställd vid aktiebolag Astra, Södertälje, 1916–1918. Deltog i Svenska brigaden såsom frivillig i Finlands frihetskrig 1918. FFrK. FGMtf. FMM och SvBrig M. Inneh. firma Svensk industriagentur, Stockholm, sedan 1924. Gift 1922-10-09 i Matteus förs, Stockholm (vb) med Ellen Dameritz-Nordenadler, född 1894-01-27.
 • Tyra Clara Gerda Rosa Henriette, född 1897-06-27 i Södertälje. Stiftsjungfru. Gift 1924-08-24 i S:t Petri kyrka i Malmö (Södertälje stads förs, vb), med kaptenen i flottans reserv, sjökaptenen Carl Erik Nordenhaag, i hans första gifte, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1928-12-31, född 1884-09-30 (gift 2:o 1936 med Maria Gripenberg).

TAB 20A

Sven Henrik August Vilhelm Albert, (översiktstab 7, son av Carl Johan Sven Axel, tab 20). Friherre. Född 1894-03-27 i Stockholm. Volontär vid Jämtlands fältjägarregemente 1915-06-26. Furir därst. 1916-09-02. Reservofficersaspirant 1917-04-26. Transp. till Livregementets grenadjärer s. å. 18/8. Reservofficersexamen s. å. 30/8. Fanjunkare i sistnämnda reg:s reserv s. å. 5/9. Fänrik därst. s. å. 31/12. Avsked 1918-07-26. Fänrik i Svea livgardes reserv s. å. 26/9. Avsked 1919-04-11. Aviatiker. Frivillig i estländsk krigstjänst 1919. Kapten s. å. och deltog i Estlands frihetsstrid mot bolsjevikerna. Efter frihetskrigets slut avsked med majors grad s. å. 2/6. I tjänst vid ryska nordarmén (general Judenitj) s. å. 6/6. RRS:tStO3kl m sv o. ros s. å. 13/6. RRS:tGO4kl s. å. 11/7. Estn. fälttågsmed. i silver s. å. 1/11 och i guld s. å. 4/12. Major i ryska nordvästarmén s. å. 7/12. RRS:tVIO4kl m sv o. ros 1920-01-22. R fälttågsmed. s. å. 4/2. Avsked s. å. 10/3. Estn. FrK2kl m sv s. å. 17/12. Estn.MM 1922-09-16. Tidningskorrespondent. Gift 1:o 1921 med Eugenie Nikolajevna Petersen, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1925-08-27, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1927-01-02 i Västerhaninge kyrka, Stockholm, d:o förs (vb), med redaktören Nils Henning Valdemar Bokelund, i hans andra gifte, född 1887-02-26), född 1901-06-10. Gift 2:o 1937-06-27 i Köpenhamn med Ingrid Maria Edström, född 1903-07-06.

Barn:

 • 2. Carl-Wilhelm Sven Johan Henrik, friherre, född 1938-04-18 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: