Lindencrona nr 1579

Från Adelsvapen-Wiki

1579.jpg

Adliga ätten Lindencrona nr 1579

Adlad 1719-05-15 introducerad 1719

Lindencrona A157900.png

TAB 1

Gudmund Lindeblad, adlad Lindencrona, (son av Per Gudmundsson Lindeblad, se adliga ätten Strömberg, tab 2), född 1669. Kom i tjänst 1685 hos de allierade i Brabant. Tjänade i Brabant och Holstein till 1703. Löjtnant vid Smålands femmånningsinfanteriregementeä 1703-12-30. Kapten vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1706-03-12. Major 1712-10-31. Överstelöjtnant och kommendant i Karlshamn 1717-12-02. Adlad 1719-05-15 (introducerad 1719 under nr 1579). Död 1739-09-10. Gift med Beata Christina Ehrencrona, född 1675, död 1745-01-25 Dalen, dotter av assessorn Samuel Hammarin, sedan Hammarstedt, adlad Ehrencrona, och Elisabet Johansdotter Hulthenia.

Barn:

 • Per Gudmund, född 1707. Kammarherre. Död 1755. Se Tab. 2
 • Anna Elisabet, död 1750-03-21 i Håbo socken. Gift 1730-07-14 Månseryd med vice fiskalen i Göta hovrätt Magnus Gustaf Mobeck, född 1700, död 1741-05-20.

TAB 2

Per Gudmund, (son av Gudmund Lindeblad, adlad Lindencrona, tab 1), född 1707-05-20 i Stockholm. Auskultant i Göta hovrätt 1726. Häradshövding i Ljunits, Herrestads, Ingelstads och Järrestads härader i Skåne 1737-12-13. Kammarherre 1745-10-14. Assessor i Göta hovrätt 1753-06-07. Död 1755-04-02 Skillinge s län och begraven 1755-04-11 i Munka-Ljungby kyrka. Gift 1:o 1737-10-04 i Växjö med Fredrika Ehrenlund, född 1720-08-07, död 1742-09-03, dotter av biskopen i Växjö, doktor David Lund och hans 2:a hustru Christina Gezelia. Gift 2:o 1745-12-09 på Skillinge med friherrinnan Anna Christina von Hylteen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1766-01-22 på Skillinge med landshövdingen Germund Abraham Falkengreen, friherre Falkengréen, i hans 2:a gifte, född 1713, död 1785), född 1720-01-30 i Kristianstad, död 1780-05-15 Möckelsnäs, dotter av landshövdingen Samuel Hylteen, adlad och friherre von Hylteen, och Helena Maria König,

Barn:

 • 1. Erik Gustaf, född 1738. Landshövding. Död 1809. Se Tab. 3.
 • 1. Gudmund Adolf, född 1739-11-19 i Ystad, död 1739.
 • 1. Christian Fredrik, född 1740. Överste. Död 1813. Se Tab. 19.
 • 1. Carl, född 1742-03-08 i Ystad. Underofficer vid artilleriet. Död 1762-09-15.
 • 2. Samuel, född 1747-04-16 i Ystad. Student i Lund 1758. Auskultant i Göta hovrätt 1762. Volontär vid Jönköpings regemente 1763. Sergeant vid Jönköpings regemente 1766-04-21. Fältväbel 1767-12-18. Fänrik 1768-03-18. Löjtnant i armén 1772-09-25. Stabskapten vid Kronobergs regemente 1777-04-23. Död barnlös 1788-12-09 i Kungsböle by i Finland. Gift 1787-12-28 Dybeck med Constantia Carolina Amalia Ehrensparre, född 1753-06-02 på Dybeck, död 1805-04-17 på Billa Norregård i Hemmesjö socken, Kronobergs län, dotter av överstelöjtnanten Christoffer Feif, adlad Ehrensparre, och Christina Gustaviana Ingelotz.
 • 2. Adolf Ludvig, född 1748. Major. Död 1832. Se Tab. 20
 • 2. Helena Beata, född 1750-01-13 i Ystad, Död 1755-10-15.
 • 2. Fredrika Amalia, född 1751-09-17 Ingelstad s socken, död 1757-04-27 på Boarp och begraven 1757-05-01 i Skillingegraven i Munka-Ljungby kyrka
 • 2. Eva Eleonora, född 1753 på Ingelstad, död 1830-02-06 på Möckelsnäs. Gift 1785-11-04 på Tegnaholm vid Växjö med sin både syssling och styvbroder, kaptenen friherre Abraham Gustaf Falkengréen, född 1753, död 1817.
 • 2. Christina Ulrika, född 1754-05-07 på Ingelstad, död ogift 1827-10-12 på Möckelsnäs.

TAB 3

Erik Gustaf, (son av Per Gudmund, tab 2), född 1738-11-14 i Ystad. Auskultant i Göta hovrätt 1755-05-01. Auditör vid Västgötadals regemente 1758-07-11. Hovjunkare 1766-11-08. Vice fiskal i Göta hovrätt 1769-03-23. Häradshövding inom Västergötland 1769-04-25. Lagmans titel 1775-05-19. Landshövding i Västernorrland 1796-08-10. RNO 1805-03-01. Avsked 1807-06-22. Död 1808-07-21 (1808-04-21) i Stockholm. Gift 1769-08-27 Storeberg med friherrinnan Eva von Otter, född 1740-07-28 på Skålltorp i Skärvs socken, Skaraborgs län, död 1804-06-11 i Härnösand, dotter av generalmajoren, friherre Carl von Otter, och hans 2:a fru Catharina Tham.

Barn:

 • Catharina Fredrika, född 1770-11-03 Nolebo, död 1806-06-20 i Stockholm. Gift 1805-03-28, i Stockholm med sin kusin, generaladjutanten Adolf Sebastian Geete, i hans 1:a gifte, född 1770, död 1825.
 • Carl Gudmund, född 1772. Krigsråd. Död 1818. Se Tab. 4.
 • Per, född 1774-09-21 död 1775-02-20 på Hallbo vid Skara.
 • Ulrik Gustaf, född 1785. Lagman. Död 1846. Se Tab. 18

TAB 4

Carl Gudmund, (son av Erik Gustaf, tab 3), född 1772-08-27. Volontär vid Björneborgs regemente 1783. Sergeant vid Björneborgs regemente 1784-04-24. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1784-06-11. Student i Lund 1787 (Svn.). Stabslöjtnant i Lund 1792-12-18. Löjtnant 1797-02-18. Ryttmästare i armén 1800-08-09. Stabsryttmästare vid Västgöta dragonregemente 1802-02-04. Ryttmästare Västgöta dragonregemente 1807-07-31. Avsked 1809-08-15. Krigsråds karaktär 1816-11-05. Död 1818-07-15 på Kårtorp i Kinne-Vedums socken, Skaraborgs län. Gift 1806-03-18 Börstorp med grevinnan Beata Sofia Spens, född 1784-10-10, Död 1855-11-09 i Mariestad, dotter av kaptenen, greve Carl Gabriel Spens, och hans 1:a fru friherrinnan Ulrika Augusta Palbitzki.

Barn:

 • Gustaf Gabriel Gudmund (Gösta), född 1807. Kapten och kammarherre. Död 1871. Se Tab. 5.
 • Ewald August, född 1808. Kapten och postmästare. Död 1868. Se Tab. 14.
 • Haldan Ludvig, född 1809. Hovsekreterare. Död 1884. Se Tab. 15.
 • Eva Ulrika Sofia, född 1811-02-08 i Mariestad, död 1850-06-27 i Lidköping. Gift 1839-04-14 i Mariestad med kaptenen Adolf Fredrik Påhlman, i hans 1:a gifte, född 1811, död 1885.
 • Carl Fredrik Algernon, född 1814-01-31 (1814-01-23). Student i Lund 1835 (Svn.). Död (sköt sig) 1839-05-06 i Uppsala. (Svn.)

TAB 5

Gustaf Gabriel Gudmund (Gösta) (son av Carl Gudmund, tab 4), född 1807-01-15 Kårtorp. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1823-08-31. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1825-11-23. Löjtnant 1833-05-04. Kammarherre 1839. Kapten 1847-04-13. RSO 1859-01-23. Avsked med tillstånd att såsom kapten i armén kvarstå 1862-02-11. Avsked ur krigstjänsten 1862-05-05. Död 1871-07-09 i Mariestad. Gift i Mariestad 1836-02-27 med friherrinnan Gustava Fredrika von Knorring, född 1808-11-08 Börstorp, född 1888-11-08 i Mariestad, dotter av överstelöjtnanten, friherre Anton von Knorring, och grevinnan Augusta Spens.

Barn:

 • Gudmund Carl Anton Roderik, född 1837. Ingenjör. Död 1887. Se Tab. 6.
 • Augusta Sofia Gustava, född 1837-12-29, död två timmar gammal.
 • August Gustaf Alvarez, född 1839. Landskamrerare. Död 1881. Se Tab. 7.
 • Haldan Adolf Herman, född 1840. Major. Död 1909. Se Tab. 10.
 • August Albert Anton Vilhelm, född 1841. Auditör. Död 1887. Se Tab. 12.
 • Adam Ernst Axel, född 1842-12-24 på Tjos i Hassle socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1859-03-01. Utexaminerad. 1863-12-19. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1863-12-30. Anställd i danska armén såsom sekundlöjtnant vid 10. infanteriregementet 1864-03-15–1864-08-16 samt deltog i Dybbölskansarnas försvar samt striden på Als 1864. RDDO 1864-08-24. Avsked ur krigstjänsten 1868-06-11. Anställd vid järnvägsbyggnader i Finland 1869-02-011871-05-15. Affärsman 1871–1880. DFM 1877. Ingick vid finska telegrafverket 1881-01-01. Tillförordnad chef för Salo telegrafstation 1884-08-01. Förflyttad i enahanda egenskap till Tammerfors station 1886-10-01. Avsked 1892-05-20. Post- och telegraftjänsteman av andra klassen vid Nystads kabelstation (kollegiiregistrator) 1895-07-01. Död 1910-01-12 på Sonabacka i Pojo socken i Finland.
 • Agda Augusta Charlotta, född 1845-11-18 Årtekärr, död ogift 1926-08-31 i Växjö.
 • Eva Antonia Josefina, född 1847-04-21, död 1857-11-02.

TAB 6

Gudmund Carl Anton Roderik, (son av Gustaf Gabriel Gudmund, tab 5), född 1837-01-10 Tjos. Elev vid Filipstads bergsskola 1858–1859. Civilingenjör. Död 1887-11-24 i Stockholm. Gift 1:o 1867 med Maria Vilhelmina Hellberg, född 1839-10-28 i Håverud, död 1872-10-10 i Uddevalla, dotter av bruksförvaltaren Johan Adolf Hellberg och Dorotea Vilhelmina Elisabet Dahlgren. Gift 2:o 1878-12-08 i Sigtuna med Johanna Margareta Bergsten, född 1839-05-04 död 1889-08-05 i Stockholm.

Barn:

 • (Anna Maria, född 1862-07-07. död 1942-03-27. Tillhör ej ätten.)
 • 1. Gudmund Gustaf Haldan (Gösta), född 1869-01-09 i Steneby socken, Värmlands län. Utflyttade till Nordamerika 1890. Död 1922-08-12 i San Francisco.
 • 1. Ernst Vilhelm Alvarez, född 1870-08-10 i Steneby socken. Anställd i handelsflottan. Död 1919-03-19 i Barcelona (Klara förs, Stockholm, db).

TAB 7

August Gustaf Alvarez, (son av Gustaf Gabriel Gudmund, tab 5), född 1839-07-21 Tjos. Student i Uppsala 1859. Exam. till rättegångsverken 1863-09-07. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1863. Vice häradshövding 1867-12-20. Länsnotarie i Östergötlands län 1870. Vice auditör vid 2. livgrenadjärregementet 1870. Landskamrerare i Östergötlands län 1879-12-31. Död 1881-07-27 i Linköping och där begraven Gift 1871-03-07 Semsholm med Valborg Adelina Hasselrot, född 1845-10-04 Kårtorp, död 1933-05-10 i Skara stadsförs ]], dotter av häradshövdingen Carl Hasselrot och hans 1:a fru Eva Troselius.

Barn:

 • Gustaf Carl Adolf, född 1871. Byrådirektör. Se Tab. 8.
 • August Vilhelm Carl, född 1873. Provinsialläkare. Se Tab. 9.

TAB 8

Gustaf Carl Adolf, (son av August Gustaf Alvarez, tab 7), född 1871-12-18 i Linköping. Mogenhetsexamen 1889-05-30. Student i Uppsala 1889. Jur. prel. examen 1890-05-00 och examen till rättegångsverken 1894-09-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1894-09-00. Kansliexamen 1894-12-04. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1895-01-00. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt 1897-07-23. Extra ordinarie tjänsteman i överståthållarämbetet 1898-08-25, och i kammarrätten 1898-09-28. Amanuens i civildepartementet 1900-04-00. Vice auditör vid Svea trängbataljon 1900-06-00. Juridiskt biträde hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1903-03-00. Auditör vid Svea artilleriregemente 1904-12-16. Revisor och bokhållare hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1907-10-30. Byrådirektör hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1910-09-12. Ledamot av riksidrottsförbundets överstyrelse och ordförande i dess förvaltningsutskott 1913–1921. Sekreterare i Sveriges olympiska kommitté 1913. GV:sO1M. Såsom auditör tillagd kaptens tjänstebeställning 1913-11-29. Ledamot av styrelsen för Stadion 1916–1926. RVO 1917-06-06. RNS:tOO 1917. RNO 1919-06-06, RDDO 1920-05-05. FinlVRO2kl 1920. KV02kl 1925-08-06. RFrHL 1926. Stadsfullmäktig i Stockholm 1927 och från 1929. 1936-12-18 beviljad avsked från och med 1936-12-31. Svierfb GM. Svenska gymn. förb. Ling GM. Svenska skidförb. GM. Skdl GM. Gift 1904-02-27 med Ingeborg Mignon Jegerhjelm nr 1477, född 1877-09-15 i Linköping, dotter av överstelöjtnanten Lars Gustaf Jegerhjelm, och Ingeborg Maria Cecilia Nordvall.

Barn:

 • Brita, född 1905-10-07 i Stockholm, liksom syskonen. Studentexamen i Stockholm 1925-05-15. 1930-09-30 filosofie kandidat examen vid Stockholms Högskola. Gift 1930-10-07 i Johannes förs Stockholm (vb 163) med advokat Curt Lorentz Arvid Ossiansson Ekdahl, född 1898-09-16 i Hälsingborg

TAB 9

August Vilhelm Carl (son av August Gustaf Alvarez, Tab, 7), född 1873-02-01 i Linköping. Mogenhetsexamen i Linköping 1890-05-21. Student i Uppsala 1890-09-15. Med. fil. examen 1891-09-14. Med. kand. i Uppsala 1895-11-29. Stipendiat i fältläkarkåren 1898-09-30. Amanuens vid Serafimerlasarettets ögonklinik 1900-03-011901-05-31. Med. lic. i Stockholm 1901-08-02. Underkirurg vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt 1901-06-01–1902-04-14, amanuens vid Karolinska institutets gynekologiska avdelning 1902-09-15–1903-02-28. Amanuens vid allmänna barnbördshuset 1903-03-01–1904-02-28. Bataljonsläkare i fältläkarkårens reserv 1903-11-06. Amanuens vid Stockholms epidemisjukhus 1904-03-031904-08-08. Stadsläkare i Mariestad 1904-08-08. Biträdande provinsialläkare i Mariestads distrikt av Skaraborgs län 1906-01-01, fängelseläkare vid Mariestads centralfängelse 1909-01-01. Tillförordnad provinsialläkare i Mariestads distrikt av Skaraborgs län 1912-01-12. Provinsialläkare i Mariestads distrikt av Skaraborgs län 1917-09-14. Biträdnade förste provinsialläkare i Skaraborgs län 1921-01-01. Stadsfullmäktig i Mariestad. Ledamot av Mariestads folkskolstyrelse. Ledamot av pensionsnämnden. Styrelseledamot för Mariestadssparbank. Ordförande i styrelsen för Göteborgs handelsbanks avdelningskontor i Mariestad. Ledamot av kyrkofullmäktige. RNO. Studieresor i Tyskland, Österrike, Frankrike och Italien. död 1945-01-05 i Mariestad. Gift 1907-09-14 Hallandsberg med Märta Elisabet von Hofsten nr 1794 född 1883-04-28 på Hallandsberg, död 1939-01-17 i Mariestad (db nr 6), dotter av majoren Adolf Erland Hjalmar von Hofsten, och friherrinnan Elsa von Düben.

Barn:

 • Adelin Elisabet (Märta), född 1908-06-22 i Mariestad ]], liksom systrarna. Äger Ålsta i Södermanland. Gift 1:o 1929-10-12 i Mariestads domkyrka med assessorn i Svea hovrätt, jur. kand. Sven Jakob Lindeberg, född 1896. Död 1944
 • Elsa Carin, född 1911-08-02. Gymnastikdirektör. Gift 1936-02-22 i Leksbergs kyrka (Mariestads vb 4) med civilingenjören Johan Fredrik Hagrup född 1896-12-30
 • Elsa Louise, född 1916-03-17. Gift 1940-06-01 i Leksbergs kyrka (Mariestads förs, Skaraborgs län, vb nr 23) med notarien i Vadsbro domsaga. Erhard Ludvig Berggren, född 1916-01-16 i Stockholm, jur. kandidat, vice verkst. dir. i Handelns arbetsgivareorganisation, RVO, ProPstGM.

TAB 10

Haldan Adolf Herman, (son av Gustaf Gabriel Gudmund, tab 5), född 1840-11-29 Tjos. Kadett vid Karlberg 1856-11-17. Utexamineraden 1860-02-22. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1860-03-06. Lantmäterielev 1861-06-13. Löjtnant 1865-06-09. Lantmäteriexamen 1865. Lantmäteriauskultant 1865. Justerare av mått och vikt i Skaraborgs län 1867. Vice kommissionslantmätare i Skaraborgs län 1879. Kapten 1881-04-01. RSO 1883. Avsked från vice kommissionslantmätaretjänsten 1887. Justerare av mått och vikt i Stockholm 1886. Avsked från kaptensbeställningen med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1890-12-31. Tillförordnad justerare 1893-12-00 i distriktet nr 2 och i distrikten nr 1 och 2 1893-12-20. Avsked från kaptensbeställningen 1898-06-17. RVO 1899-12-01, majors n. h. o. v. 1901-11-22. Död 1909-06-11 i Johannes förs, Stockholm. Gift 1:o 1867-04-08 i Stockholm med Maria Matilda Mårdberg, född 1842-09-26 i Stockholm, död 1868-05-18 i Mariestad, dotter av grosshandlaren Fredrik Mårdberg och Anna Catharina Matilda Westerling. Gift 2:o 1871-05-04 i Stockholm med Maria Aurora (Nina) Uggla, född 1846-06-10 på Ugglarp i Bonderups socken, Malmöhus län, död 1878-12-25 i Köln a. Rh. och begraven å Solna kyrkogård, dotter av löjtnanten Anders Julius Uggla, och Emilia Sofia Matilda Bäck. Gift 3:o 1887-12-15 i Skövde med Hulda Maria Ulrika Hiort af Ornäs, född 1846-04-04 i Stockholm, död 1937-03-16 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (fb nr 64), dotter av bankkassören Carl Jakob Hiort af Ornäs, och Ulrika Albertina Tham.

Barn:

 • 2. Carl Anders Gustaf, född 1872. Major. Död 1921. Se Tab. 11.

TAB 11

Carl Anders Gustaf (son avHaldan Adolf Herman, tab 10), född 1872-05-26 Fågelvik. Volontär vid Skaraborgs regemente 1888-11-24. Mogenhetsexamen 1890-05-18. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1891-06-20. Elev vid krigsskolan 1891-07-28. Utexaminerad. 1892-11-01. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1892-11-18. Transporterad som underlöjtnant till Kronobergs regemente 1892-12-16. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1896-05-01. Aspirant vid generalstaben 1898-10-01, kapten vid Kronobergs regemente 1907. OffRumSO 1912. RSO 1913-06-06. Major vid Västgöta regemente 1915-08-19. Avsked 1921-07-30. RRS:tAO3kl. Död 1921-09-22 i Vassända-Haglums förs, Älvsborgs län (Vänersborgs förs, db), jordfäst 1921-09-26 i Vänersborgs kyrka och gravsatt 1921-09-28 på Säby kyrkogård. Gift 1912-11-27 på Mölntorp i Säby socken, Västmanlands län med stiftsjungfrun Carin Ester von Unge, född 1889-02-03 Mölntorp, gymnastikdirektör, dotter av godsägaren Per Johan Otto von Unge, och Augusta Olivia Eck.

Barn:

 • Knut Haldan Otto Gudmund, född 1913-09-06 Dansjö (Växjö stadsförs, fb). Död 1935-10-14 i Växjö och begraven i Säby förs, Värmlands län (Vänersborgs db nr 91).
 • Nina Ebba Liven Sofia, född 1915-01-06 på Dansjö. Stiftsjungfru.
 • Carl-Axel Harald August, född 1916-09-05 på Axvall. Officersexamen 1939-10-01. Fänrik vid Trängen 1939-12-30. Löjtnant därst. 1942-01-01. Gift 1942-04-04 i Ö. Vingåkers kyrka, Södermanlands län med Elsa Gunvor Astrid Brycker, född 1915-04-24, dotter av häradshövdingen i Oppunda och Villåttinge härades domsaga Carl Albert Brycker och Elsa Lydia Matilda Jurén. Se Tab. 11A.
 • Claes-Olof Henning Robert, född 1919-02-16 i Vänersborg. Gift 1947-02-28 i Morups kyrka med Karin Elisabeth Hallberg. Se Tab. 11B.

TAB 12

August Albert Anton Vilhelm, (son av Gustaf Gabriel Gudmund, tab 5), född 1841-11-13 på Tjos. Student i Uppsala 1859-12-06. Exam. till rättegångsverken 1864-05-27. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1864-06-04. Auskultant i Göta hovrätt 1864. Extra ordinarie notarie vid Göta hovrätt 1864-10-03. Vice häradshövding 1867-12-20. Länsnotarie i Kronobergs län 1870-04-30. Auditör vid Kronobergs regemente 1872-02-28–1878-03-11. Tillförordnad länsnotarie i Blekinge län 1874–1877. Ombudsman i Smålands m fl provinsers hypoteksföreningar 1877. Död 1887-06-04 i Växjö och begraven på Växjö kyrkogård. Ägde gård i Växjö. Gift 1875-08-30 Uppåkra, Jönköpings län med Henrietta Lovisa Magdalena (Malin) Gyllenkrok, född 1856-01-13 på Uppåkra, dotter av häradshövdingen Knut Axel Johan Gyllenkrok, och friherrinnan Charlotta Magdalena Gyllenkrok.

Barn:

 • Knut Albert Fredrik, född 1876-09-10 i Karlskrona. Mogenhetsexamen 1894-06-07. Volontär vid Kronobergs regemente 1894-06-12 sergeant 1895-08-20, elev vid krigsskolan 1895-09-25. Fanjunkare 1896-08-12. Utexaminerad. 1896-12-03. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1896-12-09. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1900-02-16. Gymnastikdirektörsexamen vid gymnastiska centralinstitutet 1900-05-00. Elev vid krigshögskolan 1902. Avslutade 1902–1904 års kurs vid krigshögskolan 1904-06-27. Aspirant vid generalstaben 1905-11-15. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1908-10-16. Stabsadjutant och kapten 1909-08-05. Kapten i Kronobergs regemente 1909-04-16 och vid livregementets grenadjärer 1914-11-19. Deltog i Balkankriget 1912–1913. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1916-12-01. Överadjutant och major vid generalstaben 1916-12-22. RSO 1917-06-06. Souschef i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1918-01-21 RFrHL 1919. Off ItKrO 1920. Överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben 1920-09-24. RVO 1921-08-06. KDDO 1921-12-21. OffBLeopO 1921. Död 1922-01-28 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1914-01-08 i Teschen i Österrikiska Schlesien med Stefanie Matter, född 1887-12-26 i Teschen, Schlasien. ÖRKHt2kl m. krigsdek. Utbild. sångerska, gav kyrkokonserter i sitt hemland. Efter 1922 verksam som föreståndarinna och husmor för Strandvägspensionatet i Stockholm.
 • Erik Gustaf Vilhelm, född 1880-10-25 i Växjö, död 1898-05-19 genom drunkning under kanotfärd på Helgasjön.
 • Eva Malin Gustava, född 1882-10-18, i Växjö. Stiftsjungfru. Examen vid högre lärarinneseminarium 1903-05-29. Gift 1910-09-12 i Växjö ]] med civilingenjören Torsten Emanuel af Geijerstam född 1879, död 1933-03-16.
 • Vilhelm Haldan Alvarez, född 1887. Kapten. Se Tab. 13.

TAB 13

Wilhelm Haldan Alvarez, (son av August Albert Anton Vilhelm, tab 12), född 1887-03-18 i Växjö. Mogenhetsexamen 1907-05-18. Studentexamen i Växjö 1907-05-18. Volontär vid Kronobergs regemente 1907-05-18. Korpral 1908-06-06. Distinktionskorpral 1908-10-01. Elev vid krigsskolan 1908-10-15. Fanjunkare 1909-09-09. Utexaminerad. 1909-12-18. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1909-12-31. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1914-10-16. Aspirant vid Intendenturkåren 1917-10-00. Löjtnant vid intendenturkåren 1919-06-19. Kapten vid intendenturkåren 1919-06-28. Regementesintendent vid Gotlands artillerikår 1919–1921. Kassakontrollant vid Gymnastiska centralinstitutet 1925. Regementsintendent vid Svea livgarde 1927. RFinlVRO 1928-07-03. RSO 1930-06-06. Major i armén 1936-09-11. Avsked 1942-04-01. LingJubM. RJohO. GM. SM. Överstelöjtnant i armén (1948-03-19) 1948-04-01. Gift 1:o 1912-06-21 i Bergunda kyrka Bergunda förs, Kronobergs län med stiftsjungfrun, grevinnan Gerda Hilda Elisabet Posse, nr 51, född 1890-06-04 Asa, död 1936-06-12 på Ersta sjukhus och begraven i Bergunda förs, Kronobergs län (Oscars förs, Stockholm, db nr 166), dotter av godsägaren, greve Knut Arvid Posse, och friherrinnan Sigrid Elisabet Carolina Leijonhufvud. Gift 2:o 1942-04-06 i Maria Magdalena förs, Stockholm (vb nr 78) med Agnes Frideborg Magdalena Bergman i hennes andra gifte (gift 1:o 1920-07-29 med professorn i oorganisk kemi vid Tekniska högskolan Sven Lundvig Alexander Odén, född 1887-04-06 i Norrköping. Död 1934-01-16. Son av ryttmästaren Rudvig Odén och Emelie, född Beckman), född 1899-09-13 i Örebro. Dotter av Ernst Emanuel Bergman och Anna Frideborg Ullman.

Barn:

 • 1. Kerstin Sigrid Magdalena, född 1913-05-18 i Öjaby socken, Kronobergs län. Studentexam i Stockholm 1932-05-13. Gift 1940-04-12 i Lund (Johannes förs, Stockholm, vb nr 83) med med. licentiat Sven Torsten Frithiof Herner, född 1908-06-25 i Lund. Överläk för psyk sjukd vid Långbro sjukh.
 • 1. Ingegerd Carin Margareta (Ingegerd), född 1914-12-13 i Öjaby förs, Kronobergs län. Kontorist i högsta domstolen. Gift 1942-09-05 i Jakobs kyrka Stockholm (Oscars förs, Stockholm, vb nr 435) med ingenjören i Marinförvaltningen Åke Viktor Gunnar Tengblad, född 1914-03-11 i Älvsborgs län, byrådir. vid FMV-M
 • 1. Lars-Gudmund, född 1916-08-06 i Öjaby socken, Öjaby förs, Kronobergs län. Studentexamen i Stockholm 1934-05-09. Student vid Stockholms högskola 1935. Jur. kandidat examen i Uppsala 1939-09-15. Andre notarie i Östra Värends domsaga. FMM m sv. Gift 1945-10-09 i Oslo med cand. phil. Ellen Ruth Sörensen från Norge, född 1911-03-06 i Oslo, cand philol, adjunkt, lektor i norska språket vid svenska Föreningen Norden, S:t Olavsmedaljen (för insatser i att sprida norsk kultur i Sverige)
 • 1. Ulrik Gustaf, född 1919-05-21 i Borås förs (Växjö stadsförs, fb). Studentexamen i Stockholm 1938-05-11. Assistent vid Försvarsstaben. Red. Sekr. vid Bonniers företagsinformation ab. Gift 1942-07-11 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 341) med kontorist Ingegerd Maria Karlsson, född 1910-12-17 i Torpa förs, Västmanlands län
 • 1. Fredrik Vilhelm Knut, född 1925-05-31 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1945-05-02. Jur kandidat vid Uppsala universitet. Gift 1948-09-18 i Leksands kyrka med Birgit Kristina Norell, född 1923-10-02, dotter av överingenjören Melker Norell och hans hustru.

TAB 14

Evald August, (son av Carl Gudmund, tab 4), född 1808-09-08 Alebäck. Sergeant vid Närkes regemente 1825-03-20. Officersexamen 1827. Fänrik vid Närkes regemente 1827-10-03. Transportera såsom fänrik till Skaraborgs regemente 1828-06-14. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1834-06-14. Kapten 1848-05-23. RSO 1862-01-28. Avsked 1862. Postmästare i Motala 1862-04-25. Död 1808-05-07 i Motala. Gift 1841-04-18 Ölanda med Josefine Beatrix Sabina Maria Montgomery, född 1823-04-26 i Stockholm, död i Stockholm 1906-07-01, Dotter av översten Josias Montgomery-Cederhielm, nr 1960, A, och grevinnan Matilda Beatrix Valeriana Maria della Trinita d'Orozco.

 • Döttrar:
 • Hildegard Sabina Sofia Matilda, född 1842-04-09 Åkedal. Död 1900-02-01 i Ryds socken, Skaraborgs län. Ägde Karstorp i Ryds socken. Gift 1860-11-01 i Skövde med överstelöjtnanten i Västgöta regementets reserv, RSO, Arvid Teodor Wester, född 1824-07-20 på Djurström i Värsås socken, Skaraborgs län, död 1891-12-25 på Karstorp.
 • Ida Josefina Ulrika Eugenia Henriette, född 1844-03-04 på Åkedal, död 1907-07-16 i Frankfurt am Main. Gift 1871-11-02 i Skövde med landshövdingen Vilhelm Stråle af Ekna, i hans 2:a gifte, född 1816, död 1902.
 • Emma Augusta Leonie, född 1846-03-12 Backgården.

TAB 15

Haldan Ludvig (son av Carl Gudmund, tab 4), född 1809-08-23 i Sävare socken, Skaraborgs län. Hovsekreterare. Död 1884-04-04 i Mariestad. Ägde Svaneberg i Bredsäters socken, Skaraborgs län. Gift 1848-09-14 Österhammar med Josefina Amalia Catharina Hedin, född 1828-09-20 (1828-09-28) på Österhammar, död 1897-06-11 i Mariestad, dotter av bruksägaren Gustaf Vilhelm Hedin och Carin Elisabet Hambn.

Barn:

 • Carl Haldan Algernon, född 1849-07-05, död 1852-06-25.
 • Anton Gustaf Ludvig, född 1851-04-00. Död 1851-08-02 på Lagersfors bruk i Bällefors socken Skaraborgs län.
 • Haldan Ernst Evald, född 1852. Vice häradshövding. Död 1910. Se Tab. 16.
 • Charles Emil, född 1854. Major. Död 1910. Se Tab. 17

TAB 16

Haldan Ernst Evald, (son av Haldan Ludvig, tab 15), född 1852-10-08 på Lagersfors bruk i Bällefors socken, Skaraborgs län. Mogenhetsexamen 1872. Student i Uppsala 1872. Jur. preliminärexamen 1874. Student i Lund 1879. Exam. till rättegångsverken 1880-05-28. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1880-05-30. Vice häradshövding 1882-08-20. Vice auditör vid Älvsborgs regemente 1883-06-16 och vid Smålands grenadjärbataljon 1886-02-04. Auditör vid nämnda bataljonsreserv 1887-02-04, avsked från auditörsbefattningen 1894-01-26. Notarie i Göta hovrätt 1894-04-06. Tillförordnad auditör vid nämnda kår 1894-04-06. Kaptens n. h. o. v. 1898-11-25. RVO 1901-11-30. Tillförordnad auditör vid Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05–1902-12-31. Död 1910-05-18 i Östra förs, Jönköping. Gift 1898-09-22 i Jönköping med Elin Elisabet von Sydow, född 1865-01-08 i Jönköping, dotter av hovrättsrådet Johan Fredrik von Sydow och grevinnan Hulda Charlotta Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Jon Gudmund Haldan, född 1902-02-13 i Jönköping, liksom brodern. Studentexamen i Karlskrona 1921-06-19. Student i Uppsala 1921-09-12. Jur. kand. i Upsala 1927-05-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1927-06-09. 2. Notarie i Hedemora domsaga 1927-07-01. 1. notarie i Hedemora domsaga 1929-01-01. Se Tab. 16A.
 • Per Alvar Haldan, född 1903-12-23. Studentexamen 1923-05-28. Officersaspirant vid Kronobergs regemente 1923-10-10. Officersexamen 1925-12-17. Fänrik vid Kronobergs regemente 1925-12-31. Underlöjtnant Kronobergs regemente 1927-12-30. Se Tab. 16B.

TAB 16A

Jon Gudmund Haldan, (son av Haldan Ernst Evald tab 16), född 1902-02-13 i Sofia förs, Jönköping, liksom brodern. Studentexamen i Karlskrona 1921-06-19. Student i Uppsala 1921-09-12. Jur. kandidat i Upsala 1927-05-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1927-06-09. 2. Notarie i Hedemora domsaga 1927-07-01. 1. notarie i Hedemora domsaga 1929-01-01. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt. Assessor i samma hovrätt 1936-09-11. Förordnad att uppehålla befattningen som tingsdomare i Askims, Hisings och Sävedals domsaga 1943-08-30 från och med 1943-09-01 till och med 1944-06-30. Gift 1935-08-02 i Stockholm (Bräcke förs Jämtlands län, vb nr 12) med Barbro Marta Sigrid Edling, född 1908-01-25 i Bräcke förs, Jämtlands län, dotter av disponenten Per Gustaf Edling och Anna Katarina Nilsson.

Barn:

 • Barbro Chatarina Elisabeth, född 1936-09-22 i Sofia förs, Jönköping (fb nr 5028).
 • Sigrid Catharina Carlotta, född 1939-05-03 i Sofia försm Jönköpings län (fb nr 97).
 • Ingegerd Sofia Anne-Charlotta, född 1942-02-02 i Kalmar förs, (fb nr 38).
 • Per Gudmund Haldan

TAB 16B

Per Alvar Haldan, (son av Haldan Ernst Evald tab 16), född 1903-12-23. Studentexamen i Jönköping 1923-05-28. Officersaspirant vid Kronobergs regemente 1923-10-10. Officersexamen 1925-12-17. Fänrik vid Kronobergs regemente 1925-12-31. Underlöjtnant Kronobergs regemente 1927-12-30. Löjtnant i regementet 1930-11-28 och vid regementet 1932-01-29. Elev vid Krigshögskolan 1935. Utexaminerad 1937. Aspirant vid Generalstabskåren 1937-10-01. Stabsadjutant och kapten vid Kronobergs regementet 1940-10-01. Tjänstg. vid Försvarsstaben 1940-10-01. Kapten vid Kronobergs regementet. Förordnad å majorsbeställning vid infanteriskjutskolan 1943-10-01. Major vid infanteriskjutskolan och major i Kronobergs regemente 1944-01-01. Gift 1933-04-22 i Eskilstuna-Fors med Herta Zetterstedt född 1907-09-20 i Norrbottens län, dotter av översten i armén Carl Gustaf Wilhelm Zetterstedt och Elsa Sofia Dahlberg.

Barn:

 • Gösta Carl Haldan, född 1934-11-14 i Eskilstuna-Fors förs (fb nr 392)
 • Maud Hertha Elisabeth, född 1942-06-08 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 465).
 • Agneta Elsa Chatarina


TAB 17

Charles Emil, (son av Haldan Ludvig, tab 15), född 1854-04-12 Svaneberg. Volontär vid Skaraborgs regemente 1872-11-16. Mogenhetsexamen 1876-05-30. Elev vid krigsskolan 1876-07-14. Utexaminerad 1877-10-27. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1877-11-22. Löjtnant Västgötdals regemente 1884-07-10. Kapten 1895-07-06. RSO 1899-12-01. Major 1904-08-04. Död 1910-11-14 i Halmstad och begraven i Varberg. Gift 1897-07-20 i Vänersborgs kyrka med Anna Vendla Löwenborg nr 2198, född 1870-04-12 på Slagårda i Lillhärads socken Västmanlands län, dotter av översten Otto Vilhelm Löwenborg, och Agda Maria Jägerskiöld.

Barn:

 • Aina Charles-Emilsdotter, född 1898-07-08, på Niklasberg vid Vänersborg. Anst. vid försäkringsbolag i Stockholm.
 • Elsa Charles-Emilsdotter, född 1899-11-02 på Niklasberg. 1918-06-05 studentexamen i Uppsala. 1919-09-15 elev vid G CI. Gymnastikdirektör. 1926 elev vid Stockholms Högskola.
 • Haldan Gunnar Otto, född 1904-03-27 i Varberg, död 1912-12-16 i Halmstad.

TAB 18

Ulrik Gustaf, (son av Erik Gustaf, tab 3), född 1785-05-10 Kårtorp. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1801. Häradshövdings fullmakt med tur och befordringsrätt 1809-06-29. Lagmans n. h. o. v. 1819-05-27. Tillförordnad vice landshövding på Öland 1821-12-28. Lagman i Skåne 1824-05-18. Död 1846-05-11 i Frankfurt am Main. Gift 1:o 1810-06-10 Hovgården med sin kusin Ulrika Eleonora Lindencrona, född 1790-02-08, död i barnsäng 1814-10-07 på Hälleberg i Hällums socken, Skaraborgs län, dotter av majoren Adolf Ludvig Lindencrona och Margareta Sofia Horn af Rantzien. Gift 2:o 1817-07-12, i Lidköping med Sigrid Christina Bonde, född 1788-08-04 på Önne kaptensboställe i Järbo socken, Älvsborgs län, död 1818-05-03, dotter av översten Carl Filip Bonde, och friherrinnan Andreetta Ulrika Sparre. Gift 3:o 1819-08-26 med hovfröken, friherrinnan Hedvig Charlotta Boije af Gennäs, född 1797-01-22 i ödeshögssn Östergötlands län, död 1848-06-21 Dalbyö, dotter av landshövdingen, friherre Erik Gustaf Boije af Gennäs, och friherrinnan Charlotta Magdalena Klingspor.

Barn:

 • 1. Eva Sofia Carolina, född 1812-01-30 Skotteby. Död 1902-08-01 i Växjö. Gift 1834-05-04 i Karlshamn med sin både moders och faders kusin, kaptenen och postmästaren, friherre Per Christoffer Falkengreen, nr 293, född 1793, död 1859.
 • 1. Erik Adolf Fredrik, född 1813-07-18 på Hovgården. Student i Lund 1830-02-06. Jur. fil. examen 1834. Student i Uppsala 1835. Exam. till rättegångsverken 1836. Auskultant i Svea hovrätt 1836. Vice häradshövding 1839-12-04. Kanslist i styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket 1841. Registrator i styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket 1842-03-26. Ombudsman och sekreterare 1845-05-29. RVO 1859-09-28, departementschef i fångvårdsstyrelsen 1865-08-15. RNO 1869-07-29. Död ogift 1873-11-28 i Stockholm.
 • 1. Ulrika Lovisa Charlotta, född 1814-10-04 och död 1815-04-16 på Hälleberg.
 • 2. En dödfödd dotter, 1818-04-16.
 • 3. Erik Gustaf Mauritz, född 1820-12-01 och död 1821-01-21 på Hälleberg.
 • 3. Carl Johan, född 1822-01-05 i Gränna. Student i Lund 1840. Exam. till rättegångsverken 1849-12-11. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1849-12-18. Vice häradshövding 1854-04-28. Tillförordnad advokatfiskal 1857-09-14. Konstituerad fiskal 1859-03-08. Assessor 1861-10-23. Hovrättsråd i samma hovrätt 1878-04-29. RNO 1878-11-30. Avsked 1891-09-28. Död Ogift 1895-05-09 i Kristianstad.
 • 3. Fredrik August, född 1826-07-21 på Förlösa i Förlösa, socken, död på Förlösa 1828-02-14.
 • 3. Erland Vilhelm Torgny, född 1834-01-02 ]], student i Lund 1853. Auskultant i skånska hovrätten 1860-12-13. Vice häradshövding 1866-12-20. Tillförordnad arkivarie i skånska hovrätten. Död ogift 1874-11-22 i Kristianstad.

TAB 19

Christian Fredrik, (son av Per Gudmund, tab 2), född 1740-12-20 i Ystad. Student i Lund (At (P.).) 1753-03-05. Page vid kunglig hovet 1754-10-12. Antagen i krigstjänst 1754. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1762-08-24. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1770-01-26. Förste kammarjunkare. Ryttmästare i armén 1773-09-15 och vid vid södra skånska kavalleriregementet 1776-03-01, premiärmajor vid södra skånska kavalleriregementet 1784-04-29. RSO 1790. Överstelöjtnant i armén 1793-03-11 och i regementet 1795-10-25. Överste i armén 1801-05-28. Avsked 1811-03-19. Död 1813-08-15 i Kristianstad. Gift 1795-07-14 i Ö. Kärrstorps socken Malmöhus län med stiftsjungfrun, grevinnan Emerentia Sofia Gyllenborg, född 1763-09-09 Oby, Död 1828-04-17, dotter av riksrådet, greve Henning Adolf Gyllenborg, och hans 3:e fru Sofia Emerentia von Dellwig.

Barn:

 • Fredrika Sofia, född 1796-04-11, Lillö s län,. Död 1878-02-17 i Stockholm. Gift 1816-02-23 med majoren i armén, kaptenen vid Vendes artilleriregemente, RSO, Johan Martin Gustaf Fredrik Stuth, sedermera von Hennigs, född 1788-02-12 Wolfsdorfen, broder till ryttmästaren Carl Fredrik Stuth, adlad von Hennigs.

TAB 20

Adolf Ludvig, (son av Per Gudmund, tab 2), född 1748-10-30 Skillinge s län. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1764-09-20. Sekundadjutant vid norra skånska kavalleriregementet 1765-08-30. Kornett 1771-06-05. Löjtnant 1772-08-17. Ryttmästare 1780-04-12. Major i armén 1793-07-19. RSO 1795-04-28. Sekundmajor vid regementet 1804-02-08. Avsked 1804-12-20. Död 1832-09-14 i Gränna. 'Han bevistade 1790 sjötåget på stora flottan och blev vid reträtten ur Viborgska viken fången hos ryssarna.' Gift 1776-04-17 på Skillinge med sin kusin Margareta Sofia Horn af Rantzien, född 1749-08-09, död 1823-06-08 Hovgården, dotter av ryttmästaren Gustaf Horn af Rantzien och friherrinnan Helena Maria von Hylteen, samt syster till Samuel Henrik Horn af Rantzien, naturaliserad och adopterad Horn af Rantzien A.

Barn:

 • Christina Maria, född 1776-07-18 på Möckelsnäs i Stenbrohults socken, Kronobergs län. Gift 1826-09-26 i Stralsund med generalmajoren, friherre Gustaf Boije af Gennäs, från vilken hon 1827-12-11 blev skild, i hans 2:a gifte, född 1771, Död 1834.
 • Fredrika Beata, född 1778-04-01, död i barnsäng 1803-05-23 på Arje å Gotland. Gift 1799-08-20 i Västra Ingelstads kyrka med kammarherren Mikael von Strussenfelt, i hans 1:a gifte, född 1770, död 1837.
 • Sofia Lovisa, född 1779-10-14, Död 1853-03-20 i Lidköping. Gift 1803-08-09 i Västra Ingelstads kyrka med överstelöjtnanten Didrik Adolf von Essen af Zellie, född 1766, död 1832.
 • Gustava, född 1781-03-05, död ogift 1830-01-08.
 • Per Samuel, född 1782. Major. Död 1827. Se Tab. 21
 • Helena Margareta, född 1783-10-09 Kolleberga s län, död ogift 1862-09-09 i Gränna och begraven i Gränna.
 • Ulrika Eleonora, född 1790-02-08 död i barnsäng 1814-10-07 Hälleberg. Gift 1810-06-19 på Hovgården med sin kusin, lagmannen Ulrik Gustaf Lindencrona i hans 1:a gifte, född 1785, död 1846.
 • Gustaf Adolf, född 1793-06-17 död 1793-09-10.

TAB 21

Per Samuel, (son av Adolf Ludvig, tab 20), född 1782-04-25 Kolleberga s län. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1786-04-12. Kadett vid Karlberg 1795-09-20. Utexaminerad. 1799-05-04. Sekundadjutant vid södra skånska kavalleriregementet 1802-04-04. Premiäradjutant södra skånska kavalleriregementet 1795-09-30. Löjtnant vid skånska karabinjärregementet 1804-02-17. Stabsryttmästare vid skånska karabinjärregementet 1811-03-14. 2. Major 1816-10-08. RSO 1817-01-28. Död 1827-08-24 Rössjöholm s län och begraven 1827-09-02. Gift 1816-07-21 på Stora Herrestad i Stora Herrestad socken, Malmöhus län, med Eleonora Maria Tornérhielm, född 1800-??-19, Dömestorp, död 1889-12-28 Biskopsvara s socken, Kronobergs län, dotter av överstelöjtnanten Adolf Fredrik Tornérhielm, och Erika Catharina von Engeström B.

Barn:

 • Adolf Fredrik, född 1817-06-23 i Ystad. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1834-10-08. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1837-06-20. Bataljonsadjutant 1838-08-21. Fanjunkare. Död 1842-12-05 genom vådlig händelse på sjön Vättern.
 • Gustaf Viktor, född 1818-07-08 i Ystad. Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1834-05-01, furir vid södra skånska infanteriregementet 1835-06-18. Bataljonsadjutant 1840. Fanjunkare 1841-01-01. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1843-08-11. Löjtnant 1848-07-05. Regementskvartermästare 1853-07-14. Kapten 1856-08-06. Överkontrollör vid brännvinstillverkningen i Malmöhus län 1861–1867. Kapten i regementet 1862-06-03. Ledamot av stadsfullmäktige i Malmö. RSO 1868-06-08. 2. Major 1869-04-03. Överstelöjtnant 1870-05-10. Avsked ur krigstjänsten 1874-01-23. Ledamot i styrelsen för Skånes enskilda bank 1876–1894. Död 1908-04-25 i S:t Petri förs, Malmö. Gift 1862-12-17 i Malmö med Hedvig (Hedda) Margareta Helena Fredrika af Klinteberg, född 1831-11-18 i Malmö, död i Malmö 1907-10-17 dotter av kammarherren Carl Arvid af Klinteberg, och Helena Petronella Wulff.
 • Sofia Erika, född 1820-08-05 i Ystad, död ogift 1918-01-22 i Växjö.
 • August Teodor, född 1823. Bandirektör. Död 1912. Se Tab. 22.
 • Vilhelm Edvard, född 1825-02-11 på Svabesholms majorsboställe i Södra Mellby socken, Kristianstads län, död 1825-02-12.
 • Erik Emil, född 1826-09-20 (1826-08-20) på Svabesholm. Volontär vid Kronobergs regemente 1842-09-15. Furir vid Kronobergs regemente 1847-03-24. Avsked 1850-05-08. Lantbrukare. Död 1885-03-11 i Vadstena och ligger begraven på Vadstena nya kyrkogård. Gift 1870-05-21 i Ängelholm med Margareta Eufrosyne Silfverskiöld, född 1833-03-31, Esarp, död 1914-04-14 i Vadstena ]], dotter av ryttmästaren Jakob Tage Joakim Silfverskiöld, och Juliana Sofia Hallenius.

TAB 22

August Teodor, (son av Per Samuel, tab 21), född 1823-04-30 på Svabesholms majorsboställe i Mellby socken, Kristianstads län. Volontär vid Kronobergs regemente 1838-02-02. Furir Kronobergs regemente 1840-07-30. Officersexamen 1846-04-30. Underlöjtnant vid södra skånska Infanteriregementet 1846-12-03, lantmäteriexamen 1850. Löjtnant 1853-07-14. Ingenjör vid statens järnvägsbyggnader 1856–1865. Tillförordnad överbaningenjör vid statens järnvägstrafik 1865. Avsked ur krigstjänsten 1867-03-22. Bandirektör 1867-09-09. RVO 1873-05-14. RNO 1885-12-01. Ledamot av direktionen för järnvägstrafikens pensionsinrättning 1892–1896. Avsked från bandirektörsbefattningen 1896-10-01. Död 1912-04-10 i S:t Petri förs, Malmö ]], Gift 1866-08-11 Kanaan med friherrinnan Amalia Margareta Vilhelmina Koskull, född 1835-04-24 Skåreda, död 1907-10-15 i Malmö, dotter av överstelöjtnanten, friherre Carl Gustaf Koskull, och friherrinnan Gustava Margareta Raab.

Barn:

 • Gustaf Leonard Magnus Axel, född 1868-03-13 Stockholm och död i Stockholm 1868-03-14.
 • Ida Ebba Eleonora Margareta Lovisa, född 1870-06-30 i Stockholms storkyrkoförs. Död 1939-07-29 i Lund (Ystad db nr 98).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.