:

Ridderstad nr 1642

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ridderstad nr 1642

Adlad 1719-08-06, introd. 1720.

Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten von Soldan, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 107 bland adelsmän.

Ridderstad A164200.png


TAB 1

Peter Soldan, adlad Ridderstad, (son av Thiel Soldan, se adliga ätten von Soldan, tab 1), till Sidö (sedermera Riddersholm) i Rådmansö socken, Stockholms län, vilken egendom han stiftade till fideikommiss för sin ätt, samt Håtö i Frötuna socken, Stockholms län. Född 1671-02-06 på Ösel. Friryttare vid drottningens livregemente til häst5 1689-11-16. Korpral därst. 1690. Avsked5 1694-05-02. Rådsförvant i Hapsal 16965. Stadskapten därst. 17005. Kommissarie vid lantmilisens i Estland uppättande s. å. 5 Fänrik vid Wikiska lantmilisen6 1701-03-18. Avsked5 s. å. 6/6. Förvaltare av tullen i Hapsal s. å. 5 Kirchspielskommissarie vid Wikiska lantmilisregementet 1701–17025. Löjtnant vid lantmilisen i Livland 1707. Kapten därst. s. å. Överkommissarie vid lantmilisens inrättande s. å. Inspektor vid rekognitionskammaren i Riga 17095. Ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1713-07-08. Konfirm.fullm. 1717-06-20. Avsked s. å. 26/6. Adlad 1719-08-06 (introd. 1720 under nr 1642). Död 1729-09-30 på Håtö. 'Han begav sig efter uthärdad belägring av Arensburg på Ösel, som ryssarna intogo, över till Sverige.' Gift 1:o med Anna von Bellingshausen. Gift 2:o 1709 med Ebba Gutheimb i hennes 2:a gifte (gift 1:o med räntmästaren och fortifikationskassören i Riga Johan von Wickeden, död 1707), död 1739-04-07 på Håtö, dotter av krigskommissarien Jakob Gutheim, adlad Gutheimb 1675-08-12, men ej introd.1, och Anna Maria Brandt.

Barn:

 • 1. Peter Johan, född 1699. Ryttmästare. Död 1748. Se Tab. 2.

TAB 2

Peter Johan, (son av Peter Soldan, adlad Ridderstad, tab 1), till Riddersholms fideikommiss samt Håtö. Född 1699 (1703). Underofficer vid livgardet. Livdrabant 1730-12-11. Vice korprals (ryttmästare) avsked 1739-05-17. Död 1748 på Håtö och begraven s. å. 23/10. Gift 1731-08-24 i Prästnibble i Hillersjö socken, Stockholms län med Elisabet Reuter, änka efter vinskänken N. N. Lobach.

Barn:

 • Peter, född 1731. Hovjunkare. Död 1784. Se Tab. 3
 • Ebba Lovisa, född 1733-01-05 på Sidö (Riddersholm), död 1764-01-25 Lahtis Gift 1762-12-02 med hovkvartermästaren Samuel Jerlström, i hans 1:a gifte, född 1736, död 1817.
 • Johan Jakob, född 1734. Löjtnant. Död 1818. Se Tab. 18
 • Catharina Charlotta, född 1735-12-00, död 1736-01-22 på Sidö.
 • Axel, född 1737. Underofficer. Stupade ogift 1759 under pommerska kriget.
 • Carl Fredrik, född 1739. Sergeant. Död 1787. Se Tab. 19

TAB 3

Peter, (son av Peter Johan, tab 2), till Riddersholms fideikommiss. Född 1731-11-12 i Stockholm. Var 1755 volontär vid livregementet. Hovjunkare 1762-04-17. Död 1784-08-18 på Riddersholm. Gift 1:o 1762-05-00 med Anna Sara Linderstedt, född 1727-04-29, död 1765-02-11 i Klara förs, Stockholm, dotter av hovrättsrådet Johan Linderstedt, adlad Linderstedt, och hans 2:a fru Johanna Meurman. Gift 2:o 1766 med Hedvig Charlotta Gyllenadler, född 1747-07-28, död 1836-05-09, dotter av lagmannen Claes Jakob Gyllenadler, och Christina Charlotta Wester.

Barn:

 • 1. Peter Johan, född 1763-03-25 på Sidö (Riddersholm), liksom syskonen, död där 1766-10-17.
 • 1. Vilhelm Fredrik, född 1764-04-24, död s. å. 6/7 på Sidö.
 • 2. Peter Soldan, född 1767-05-29, död 1777-06-24 på Riddersholm och begraven s. å. 27/6.
 • 2. Sara Charlotta, född 1770-09-13. Stiftsjungfru. Död 1775-12-18 på Riddersholm och begraven s. å. 21/12.
 • 2. Claes Ture, född 1774-02-20, död s. å. 26/2 på Riddersholm.
 • 2. Sofia Lovisa, född 1778-03-04. Stiftsjungfru. Död ogift 1869-12-14 i Stockholm och begraven på Johannes kyrkogård därst.
 • 2. Gustaf Adolf, till Riddersholms fideikommiss. Född 1779-12-22. Volontär vid livregementet till häst 1785-09-18. Kvartermästare därst. s. å. 19/9. Kornett 1785-09-27. Vid regementets delning 1791 placerad på kyrassiärkåren. Död ogift 1795-02-05 på Riddersholm.
 • 2. Carl Fredrik, född 1781. Understallmästare. Död 1835. Se Tab. 4.
 • 2. Maria Christina Charlotta, född 1783-04-23. Stiftsjungfru. Död 1851-04-24 i Norrtälje. Gift 1806-12-05 på Håtö i Frösunda socken, Stockholms län med majoren Fredrik Ludolf Leopold, född 1777-12-02 i Vasa, död 1840-02-19 i Norrtälje.

TAB 4

Carl Fredrik, (son av Peter, tab 3), till Riddersholms fideikommiss. Född 1781-07-18 på Riddersholm. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1798-11-21. Understallmästare bos änkedrottningen Sofia Magdalena 1799-01-15. Avsked därifrån 1802-04-12 och från nämnda regemente s. å. 5/6. Död 1835-06-04 på Riddersholm. Gift 1804-03-27 i Stockholm med Märta Charlotta Hedvig Wallenstråle, född 1775-03-02 Lund, död 1832-10-23 på Riddersholm, dotter av kanslirådet Fredrik Ulrik Wallenstråle, och Märta Silfverstedt.

Barn:

 • Peter Soldan, född 1805. Kammarjunkare. Död 1869. Se Tab. 5.
 • Hedvig Charlotta, född 1806-03-02 på Riddersholm, död där s. å. 8/4.
 • Carl Fredrik, född 1807. Löjtnant och tidningsredaktör. Död 1886. Se Tab. 9.
 • Axel Edvard, född 1809-04-07 på Riddersholm. Död där 1822-07-25.

TAB 5

Peter Soldan, (son av Carl Fredrik, tab 4), född 1805-01-01 på Riddersholm. Student i Uppsala 1822-02-02. Kameralexamen 1826. Hovrättsexamen 1827. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. 13/12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1828-06-20. Kammarjunkare 1830-06-02. Död 1869-12-24 på nämnda egendom och begraven i Ridderstadska familjegraven å Rådmansö kyrkogård. Innehade Riddersholms fideikommiss 1836–1869. Gift 1835-09-30 på ovann. egendom med Carolina Matilda Fränkelsen, född 1806-11-15 i Köpenhamn, död 1871-05-17 i Norrtälje, dotter av grosshandlaren Fränkelsen och hans hustru, född Peijser.

Barn:

 • Selma Carolina Charlotta Petrovna, född 1836-09-27, död 19(24). Gift 1854-03-02 med snickarmästaren Johan Lindqvist, död 1880-06-09 i Norrtälje.
 • Ivan Fredrik Soldan, född 1839. Godsägare. Död 1903. Se Tab. 6.

TAB 6

Ivan Fredrik Soldan, (son av Peter Soldan, tab 5), född 1839-01-21 i Norrtälje. Ordförande i brandstodskommittén sedan 1875. Landstingsman för Frötuna och Länna skeppslag 1895–1896. Ägde Väddö fältspatsgruvor i likanämnd socken, Stockholms län 1864–1866 samt Digelskärs fältspatsbrott i Gräsö socken, Stockholms län 1866–1894. Arrenderade Riddersholms fideikommiss 1870–1871 och innehade detsamma från 1872. Död 1903-05-15 på Riddersholm. Gift 1865-03-15 i Stockholm med Vilhelmina Amalia Magdalena (Mina) Wulf, född 1835-02-12 i Huddinge prästgård Stockholms län, död 1924-06-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]], dotter av prosten Josua Detlof Wulf och Charlotta Gustava Ehrnström.

Barn:

 • Sigrid Charlotta, född 1865-12-10 och död 1866-03-25 Melby
 • Ebba Charlotta, född 1868-01-17 och död s. å. 3/2 på Melby.
 • Olga Amalia, född 1869-04-05 på Melby. ÖRKHt1klm. Krigsdek. Död 1939-02-04 i Stockholm. Gift 1:o 1890-05-20 i Stockholm med sin faders kusin, direktören Carl Gunnar Jakob Ridderstad, född 1854, död 1910. Gift 2:o 1917-07-26 i Linköpings domkyrkoförs ]] med byråchefen i lantbruksstyrelsen, RNO, RVO m. m., Moritz Vilhelm Heyman, i hans 2:a gifte, född 1858-06-09 i Göteborg, död 1918-01-20 i Stockholm. Gift 3:o 1922-07-04 i Dorotheenkirche i Wien med översten, friherre Robert Olof Marcks von Würtemberg, född 1868.
 • Carl Soldan, född 1870. Häradshövding. Död 1926. Se Tab. 7.
 • Axel Vilhelm, född 1872. Disponent. Död 1920. Se Tab. 8.

TAB 7

Carl Soldan, (son av Ivan Fredrik Soldan, tab 6), född 1870-05-20 i Väddö socken, Stockholms län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1888-05-16. Student vid Uppsala universitetet s. å. Jur. preliminärexamen 1889-01-31. Examen till rättegångsverken 1893-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 3/2 och i Stockholms rådhusrätt s. å. 24/2. T. f. domhavande under skilda tider 1895–1907. Kanslist i Riksdagens andra kammares kansli riksdagen 1897. Adjungerad ledamot av Svea hovrätt sex år. Häradshövding i Jämtlands västra domsaga 1912-08-28. Häradshövding i Sollentuna och Färentuna härads domsaga 1922-08-28. RNO s. å. 25/11. Innehade Riddersholms fideikommiss i Rådmansö förs, Stockholm, från 1903-05-15 Död 1926-10-11 Kapellskär Biogr. i: "Vem är det?". Gift 1:o 1910-07-27 i Rö socken, Stockholms län (Härnösands domkyrkoförs, vb) med Hedvig Elisabet Charlotta (Tottan) Ekelund, från vilken han blev skild genom Östersunds rådhusrätts utslag 1921-10-31, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1921-12-22 i Stockholm (Östersunds förs, vb) med försäljningschefen Olof Frank Clifford Skantze, född 1888-03-22 i Kungsbacka), född 1892-09-08 i Härnösand, dotter av kronofogden Sven Carl Alfred Ekelund och Hedvig Beata Charlotta Ehrenborg. Gift 2:o 1924-06-23 i Köpenhamn med Irma Maria Pagel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1929-07-18 med generalmajoren Gösta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, i hans 2:a gifte, född 1871-09-19 Västerberg ), född 1894-10-12, dotter av köpmannen Pettersson.

Barn:

 • 1. Sven Sture Soldan, född tvilling 1911-05-16 i Stockholm.
 • 1. Stig Soldan, född tvilling 1911-05-16 i Oscars förs, Stockholm.
 • 1. Carl-Soldan, född 1914-12-28 i Östersund.
 • 2. Irma Marianne Viveka, född 1925-06-01 i Kungsholms förs, Stockholm.

TAB 8

Axel Vilhelm, (son av Ivan Fredrik Soldan, tab 6), född 1872-01-26 på Riddersholm. Lantbruksbiträde vid Lövsta i Fundbo socken, Uppsala län 1891–1895. Förvaltare Runsa 1895–1897, vid Oslättfors bruk i Hille socken, Gävleborgs län 1899–1903. Kassör vid Sävsjöströms bruk i Lenhovda socken, Kronobergs län 1903–1906. Disponent i Malmö 1906–1915. Död 1920-08-01 i Nacka förs, Stockholms län. Ägde Skuru i Sicklaö socken, Stockholms län från 1915. Gift 1903-05-22 i Stockholm med Sigrid Matilda Hansson, född 1875-11-06 i nämnda stad, dotter av chefen för litografiska aktiebolagets i Norrköping Stockholmskontor Gustaf Hansson och Gustava Pettersson.

Barn:

 • Saga Margareta, född 1904-03-11 vid Sävsjöströms bruk. Gift 1:o 1923-12-07 i Maringarnisonskyrkan i Kiel med kaptenlöjtnanten vid tyska riksmarinen Valter Adolf Eduard Lech, född 1892-04-10.

TAB 9

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 4), född 1807-10-18 på Riddersholm. Kadett vid Karlberg 1821-09-26. Utexaminerad 1832-05-30. Fänrik vid Hälsinge regemente s. å. 7/7. Löjtnant 1839-07-12. Avsked 1840-05-26. Redaktör jämte O. P. Sturzen-Becker för Tidning för Stockholms län s. å. Redaktör jämte H. B. Palmær för tidningen Östgöta Correspondenten 1840 okt.–1842 aug. Ensam redaktör och utgivare av sistnämnda tidning 1842 sept.–1886 juli: redaktör och utgivare av Salongen, Tidning för fruntimmer 1846–1847. Boktryckare och bokförläggare i Linköping. Ledamot av borgarståndet (den förste adlige representant inom detta stånd) 1859–1866. Befälhavare för Linköpings frivilliga skarpskytteförening 1861. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867–1869. Medlem av Östergötlands läns landsting. Redaktör och utgivare av Östergötlands Veckoblad 1885 dec.–1886 juli. Död 1886-08-12 i Linköping. Av hans många skrifter må nämnas: skådespelen Carl IX (1847, tryckt 1848), Syskonen (1848, tryckt 1849), Carl XII vid Fredrikshall (1848), Allas onkel (s. å.), Drottning Christina i Italien (s. å., ej uppförd), romanerna Svarta handen (1848), Drabanten (1850), Samvetet eller Stockholms mysterier (1851), Fursten (1852), Far och son (1852–1853) och Drottning Lovisa Ulrikas hof (1855–1856). Dessutom utgav han utom ett stort antal uppsatser i sin tidning under märkena C. F., C. F. R. och Rdd bl. a. följande arbeten: Gömt är icke glömt (1846–1853), Samlade dikter (3 band 1856–1862), Minnen från äldre och nyare tider (1854–1856) och Regnbågen (1882–1883). Ägde Berga i S:t Lars socken, Östergötlands län 1856–1886 och gårdar i Linköping 1851–1886. Gift 1:o 1836-11-17 på Bottna i Roslagsbro socken, Stockholms län med Sara Maria Hagtorn i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1821-06-00 med bruksförvaltaren på Skebo bruk i Ununge socken, Stockholm, Mårten Wallin, född 1782-05-18 i Delsbo socken, Gävleborgs län, död 1834), född 1803-01-10, död 1844-11-09 i Linköping, dotter av bruksförvaltaren Per Hagtorn och Sara Rebecka Appelqvist. Gift 2:o 1845-11-16 i nämnda stad med Emilie Amalia Widoff, född 1823-09-23 och död 1886-04-07, därst., dotter av rådmannen och fabriksidkaren Jakob Widoff och Fredrika Christina Berg.

Barn:

 • 1. Carl Edvard Soldan, född 1837-09-17 på Håtö i Frötuna socken, Stockholms län, död där s. å. 23/9.
 • 1. Carl Axel Soldan, född 1838. Vice häradshövding. Död 1878. Se Tab. 10.
 • 1. Fredrika Maria Charlotta, född 1841-01-16 i Linköping, död där s. å. 28/2.
 • 1. Carl Vilhelm Edvard, född 1843. Överste. Död 1930, Se Tab. 13.
 • 1. Knut, född 1844-10-24 i Linköping, död där s. å. 25/10.
 • 2. Carl Ludvig Henning, född 1846. Kapten. Död 1902. Se Tab. 14.
 • 2. Carl Anton August, född 1848-11-12 i Linköping. Kadett vid Karlberg 1868-06-02. Utexaminerad 1871-11-30. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 15/12. Löjtnant 1878-06-07. Ordförande i styrelsen för Östergötlands museum (vilket han grundlagt) 1884. Intendent därst. s. å. Ledamot av Linköpings stads drätselkammare 1886–1896. Kapten 1889-09-05. RVO 1893-07-12. Korresponderande LHA 1894-02-10. RSO s. å. 1/12. Avsked från regementet 1897-07-01. RNO 1906-12-01. KVO2kl 1922-11-25. Har bl. a. utgivit Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland (1875–1879). Arrenderade Slagstorp i Ljungs socken, Östergötlands län och har ägt gårdsandelar i Linköping samt 1886–1893 del i Berga i S:t Lars socken, Östergötlands län samt äger nämnda egendom sedan 1893. Död 1933-12-10 i Linköpings domkyrkoförs. Biogr. i Väd.
 • 2. Carl Gunnar Jakob, född 1854. Direktör. Död 1910. Se Tab. 17.

TAB 10

Carl Axel Soldan, (son av Carl Fredrik, tab 9), född 1838-09-18 Håtö. Student i Uppsala 1855-05-23. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm s. å. Elev vid åtskilliga byggnadsarbeten i Stockholm somrarna 1857–1858. Utexaminerad från nämnda instituts fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1858-06-09. Kansliexamen i Uppsala 1860. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet s. å. Examen till rättegångsverken 1863-01-26. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 20/2. Vice häradshövding 1865-12-01. Kanslist hos kyrkomötet 1868. Notarie i riksdagens andra kammares kansli riksdagarna 1867, 1868 och 1869. Extra ordinarie fiskal i nämnda hovrätts kriminalexpedition 1870-12-20. Juridiskt ombud för Motala mekaniska verkstad och Hallsberg–Motala–Hallsbergs järnvägsaktiebolag 1872. Sekreterare i kommittén för fabrikslagstiftningen 1875–1877. Död 1878-12-29 i Wiesbaden. Har gjort sig känd såsom författare. Bland hans arbeten må nämnas: Om dödsstraffet. Om ordnandet av vårt rättsliga försvar samt Arbetareföreningarna såsom bildningsmedel (1874). Gift 1875-01-30 i Karlshamn med Pella Tauson, född 1854-11-05 i nämnda stad, död 1914-02-10 i Västervik (Asarums förs, Blekinge län, db), dotter av borgmästaren, filosofie doktorn Anders Gustaf Tauson och Agnes Julia Lindell.

Barn:

 • Carl Fredrik Gustaf, född 1877. Reservkapten. Död 1919. Se Tab. 12.

TAB 11

Carl Peter Soldan, (son av Carl Axel Soldan, tab 10), född 1876-06-20 vid Borenshult i Motala landsförs. Mogenhetsexamen 1897-06-05. Volontär vid södra skånska infanteriregementet s. å. 12/6. Elev vid krigsskolan 1898. Fanjunkare 1899. Utexaminerad s. å. 25/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Genomgick Gymnastiska centralinstitutet 1901–1903. Löjtnant 1902-05-02. Gymnastiklärare vid Malmö realskola 1903-01-01–1909-08-31. RPrRÖO4kl 1909. Kapten 1915-07-20. RSO 1920-06-06. Kommenderad till franska armén 1924. Överförd till övergångsstat 1925-11-13. Avsked med kvarstående i regementets reserv 1927-06-12. Medarbetare i dagspressen. Död 1938-02-25 i Borås (db nr 96). Gift 1:o 1904-03-24 i Malmö med Harriet Emilia Maria Holmberg, från vilken han blev skild genom Malmö rådhusrätts utslag 1934-08-17, född 1881-11-06 i Varberg, dotter av överingenjören, distriktschefen och majoren i Väg- och vattenbyggnadskåren Henrik Holmberg och Alma Werlin-Ohlsson. Gift 2:o 1934-09-25 i Höörs förs, Malmöhus län (Hässleholms vb nr 31), med Ester Teresia Ahlgren (omgift med majoren i armén Lars Walter Runeberg, i hans 2:a gifte, född 1889-02-06 i Lunds domkyrkoförs, Malmöhus län, vb nr 339), född 1910-03-31 i Västra Torups förs, Kristianstads län.

Barn:

 • 1. Harriet Kjerstin Maria, född 1906-07-08 i S:t Pauli förs, Malmö. Anställd i brand- och livförsäkringsaktiebolaget Skåne. Gift 1937-02-07 i S:t Pauli förs Malmö (vb nr 14), med filosofie mag. Ane Aulin, född 1905-11-26, läroverksadjunkt
 • 1. Carl Peter Soldan, född 1907-07-30 i Malmö. Sjökapten. Se Tab. 11 B.
 • 1. Elsa Margareta (Greta), född 1908-08-13 på Revinge i förs med samma namn, Malmöhus län (S:t Pauli förs, Malmö, fb nr 521). Sjuksköterskeelev. Leg. sjuksköterska (Rödakorssyster). Avdelningsköterska vid Karolinska sjukhuset.
 • 1. Carl Anton Ivan, född 1915-03-18 på Revinge i förs med samma namn, Malmöhus län. Anställd i Förlagsaktiebolaget i Malmö. Anställd vid Sydsvenska Dagbladet. Gift 1944-04-29 i Västra Skrävlinge förs Malmöhus län (vb nr 116) med kontorist Karin Elisabeth Lindgren, född 1920-09-01 i Malmö.
 • 2. Mona Brigitta Marianne, född 1935-10-12 i Markaryds förs, Kronobergs län (fb nr 54). Målarinna.
 • 2. Carl Fredrik Gunnar, född 1937-05-15 i Markaryds förs, Kronobergs län (fb nr 32).

TAB 11 A

Henrik Carl-Axel, (son av Carl Peter Soldan, tab 11), född 1905-01-06 i Ronneby. Ingenjör. Anställd vid Kockums mek. verkstadsaktiebolag i Malmö. Gift 1938-06-04 i Fosie kyrka, Malmöhus län (S:t Petri förs, Malmö, vb nr 119) med Ebba Agnes Augusta Lundberg, född 1901-02-01 i Sala förs, Västmanlands län

Barn:

 • En dotter, född 1939-02-21 på Malmö Allmänna sjukhus (fb nr 315), död samma år och dag (Västra Skrävlinge Gnistan nr 9 fol. 45:239).
 • Carl Henric Soldan, född 1941-03-14 i Västra Skräflinge, Malmö (fb nr 142).

TAB 12

Carl Fredrik Gustaf, (son av Carl Axel Soldan, tab 10), född 1877-06-27 i Motala. Anställd i handelsflottan 1893. Elev vid navigationsskolan i Kalmar 1897. Styrmansexamen 1898-05-00. Reservunderlöjtnant i flottan 1900-10-19. Reservlöjtnant därst. 1903-10-30. Befälhavare på bevakningsfartyget Skagerack. Inspektör för navigationsundervisningen bland skärgårdsbefolkningen. Reservkapten i marinen 1915-08-27. Rvo 1918-06-06. Död 1919-11-16 i Carl Johans förs, Göteborg. Gift 1915-12-11 i Göteborgs domkyrkoförs med Hildur Brusewitz, född i Kristine förs, Göteborg 1885-09-03, dotter av direktören Hugo Leonard Brusewitz och Elvira Charlotta Monthén.

Barn:

 • Anna-Lisa Elvira, född 1916-10-04 i Annedals förs, Göteborg, död 1922-08-31 i Vasa förs, Göteborg.

TAB 13

Carl Vilhelm Edvard, (son av Carl Fredrik. tab 9), född 1843-08-13 på Håtö. Kadett vid Karlberg 1861-05-02. Utexaminerad 1864-12-10. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 30/12. Extra riddarhuskanslist vid riksdagen 1865–1866. TunNIO4kl 1866-12-17. Tjänstg. vid 2. zuavregementet i Algeriet 1867-03-01–1868-11-01. Tjänstg. som adjutant hos överstelöjtnanten Colonieu 1868-01-00–05-00 under expeditionen mot Marabout Sidi Hamza till oasen Figuig i det inre av Marocko. Deltog därunder i razzian framför oasen Taria s. å. 31/3 och i affärerna vid Ksar Iche s. å. 2/4 och El Bridj s. å. 3/4. RFrHL 1870-05-19. Löjtnant 1871-01-09. Bevistade ryska gardeskårens höstmanövrer i trakten av Robscha 1874 aug. Övervar såsom tekniskt ombud respektive artillerikommittéers försök med Palmcrantz' 10-pipiga kulspruta å Volkova skjutfält (i närheten av S:t Petersburg) s. å., å Campo di Santa Clara (vid Lissabon) 1875-10-00 och vid Carabanchel (utanför Madrid) s. å. i nov. RPCO s. å. 11/11. RSpMFO (vk)1kl s. å. 27/11. Anställd vid spanska generalstaben under 1876 års fälttåg mot karlisterna och bevistade intagandet av Tolosa vid Rio Oria s. å. 20/2, deblockeringen av Hernani och San Sebastian s. å. 21/2 samt taget genom La Barranca s. å. 23/2–28/2. RRS:t AO3kl s. å. 6/8. RSpMFO (rk)1kl och SpAXII:sM med »pasador» för Oria 1877-05-30. Genomgick sjöofficerarnas allmänna minkurs 1877. Kapten i regementet 1881-06-03. Tekniskt ombud vid ryska marinkommitténs skjutförsök med Nordenfelts 4-pipiga antitorpedokanon å Ochtenskoye skjutfält samt ombord å baltiska eskadern utanför Reval, Viborg och Helsingfors 1881–1882. Kapten vid regementet 1883-03-02. OffFrd'Acad 1886-12-30. RSpMFO (vk)2kl 1887-01-29. RSO 1888-07-09. LSkS s. å. 2/11. Korresponderande LHA 1890-02-11. LKrVA s. å. 22/4. Major 1891-12-11. Ledamot av styrelsen för Stockholms stads skarpskytteförening 1891–1893. Ledamot av direktionen för allmänna garnisonssjukhuset i sistnämnda stad 1892-11-01–1894-08-31 och 1894-09-18–1895-08-31. Ledamot av centralstyrelsen för Sveriges skytteföreningar 1892–1893. Ordförande i Stockholms skytteförbund 1892–1893. Överstelöjtnant och 1. major vid Älvsborgs regemente 1896-08-07. Avsked från regementet och överste i armén 1900-04-14. SM till minne av Zaragozas ärorika försvar 1808–1909. Död 1930-01-22 Bankeberg. Har uppfunnit det så kallade reliefkrigsspelet (1884) och från trycket utgivit krigshistoriska och personhistoriska arbeten, bland vilka märkes Gula gardet (1903), ävensom gjort stora samlingar rörande rysk-japanska kriget och därmed sammanhängande frågor (71 vol. Tidningsurklipp) samt världskriget 1914–1918 (180 vol.), m. m. Biogr. i Väd. Gift 1:o 1872-08-14 i Åbo domkyrka med Carolina (Calla) Ericsson, från vilken han blev skild, född 1847-05-27 i nämnda stad, död 1929-07-20 i Oscars förs, Stockholm ]], dotter av bruksägaren Anders Talus Ericsson och Emilia Catharina Feilcke. Gift 2:o 1913-06-05 med Anna Sofia Karth i hennes 2:a gifte (gift 1:o Hedenberg), född 1863-11-07 i Sollentuna förs, Stockholms län

Barn:

 • 1. Anna, född 1873-08-19 i Stockholm. Gift 1899-12-14 i Stockholm med majoren, greve Henrik Otto Falkenberg af Bålby, född 1874, död 1926.
 • 1. Carl Vilhelm, född 1874-10-16 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1895-12-06. Student i Uppsala 1896-01-23. Jur. preliminärexamen s. å. 14/12. Hovrättsexamen 1902-05-30. Reservauditör vid Bohusläns regementes reserv 1904-04-00. Avsked 1906-03-00. Amanuens i lantförsvarsdepartementet 1904-11-22 och i marinförvaltningen 1913-08-19. Andre kanslisekreterare i k. m:ts kansli 1920-02-27. RVO 1939-11-15.
 • 1. Carl Alvar Edvard, född 1876-03-15 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1895-05-20. Volontär vid Älvsborgs regemente s. å. 30/4. Avsked s. å. 21/11. Student i Uppsala 1896-01-23. Jur. preliminärexamen s. å. 25/4 och kansliexamen 1897-12-14. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium s. å. 21/12. Anställd vid svensk-norska konsulatet i Blyth (England) 1898-02-01. Avsked. död 1945-02-25 i Göteborg (Boo förs Stockholm, db nr 10).
 • 1. Dagmar Catharina Sara Anna, född 1878-08-09 i Stockholm. Gift 1901-09-27 i Jakobs kyrka i nämnda stad med översten Jan Cornelius Alexander Sjöcrona från vilken hon 1924-02-11 blev skild genom Eksjö R.R:s utslag, i hans 1:a gifte, född 1871

TAB 14

Carl Ludvig Henning, (son av Carl Fredrik, tab 9), född 1846-08-24 i Linköping. Kadett vid Karlberg 1865-04-03. Avgick därifrån 1868-01-31. Ånyo antagen s. å. 2/6. Utexaminerad 1872-05-31. Underlöjtnant vid 2, livgrenadjärregementet s. å. 7/6. Löjtnant därst. 1881-10-03. Kapten 1889-02-01. RSO 1893-12-01. Avsked 1897-07-12. Död 1902-12-24 på Näsby. Arrenderade Sörby i Stjärnnorps socken, Östergötlands län 1877–1882. Ägde del i Berga 1877–1882 och tillsammans med brodern Carl Anton August gårdar i Linköping. Ägde Sättuna i Kaga socken, Östergötlands län sedan 1882 och gård i Linköping sedan 1898. Gift 1880-08-25 i Stockholm med Berta Clara Wall, född 1855-02-10 i Stockholm, död 1935-12-11 i Domkyrkoförse i Linköping (db 260), dotter av direktören Axel Rudolf Mauritz Wall och Rosa Löwenström, nr 897.

Barn:

 • Carl Rudolf Eskil Henningsson, född 1881. Major. Se Tab. 15.
 • Märta Henningsdotter, född 1883-06-18 i Linköping. Gift 1904-10-01 i Linköpings domkyrka med översten Axel Gustaf von Arbin född 1877
 • Rosa Emilia Elisabet Henningsdotter, född 1886-07-25 på Sättuna. Gift 1910-10-15 i Linköpings domkyrkoförs ]] med majoren Hans Erik Pantzerhielm, född 1886, död 1936-09-15 i Hel. Trefaldighets förs i Gävle (db 196) och begraven i Solna, Stockholm.
 • Soldan Carl Fredrik Henningsson, född 1887. Ryttmästare. Se Tab. 16.

TAB 15

Carl Rudolf Eskil Henningsson, (son av Carl Ludvig Henning, tab 14), född 1881-05-15 i Linköping. Mogenhetsexamen 1899-06-10. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 13/6. Sergeant 1900-08-01. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1901-08-16. Utexaminerad s. å. 27/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 16/12. Löjtnant därst. 1904-12-31. Kapten 1915-12-17. Adjutant hos konungen 1919-02-10. RSO 1922-06-06. Major vid Jönköpings regemente 1926-09-04. På övergångsstat 1927-05-27. GV:sJmt 1928-06-16. Verkställande direktör i aktiebolag Östgöta Correspondentens boktryckeri. RNO 1930-06-06. Gift 1909-10-12 i Stockholm med stiftsjungfrun Christina Viktoria Rosa Fredrika (Stina) Bildt, född 1885-05-12 i Stockholm, dotter av generalmajoren Knut Gillis Bildt, och friherrinnan Helena Christina Elisabet Åkerhielm af Blombacka.

Barn:

 • Knut Christer Eskil, född 1911-03-01 i Linköping. Se Tab. 15A.

TAB 16

Soldan Carl Fredrik Henningsson, (son av Carl Ludvig Henning, tab 14), född 1887-10-18 Sättuna. Studentexamen 1908-06-12. Volontär vid Livregementets dragoner s. å. 16/6. Korpral 1909-05-29. Transport till Skånska dragonregementet s. å. 3/7. Distinktionskorpral s. å. 1/10. Elev vid Krigsskolan s. å. 14/10. Fanjunkare 1910-08-30. Utexaminerad s. å. 19/12. Underlöjtnant vid regementet s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1912-12-31. Löjtnant på reservstat vid regementet 1924-08-09. Ryttmästare på reservstat därst. 1925-12-04. Anställd vid aktiebolaget Östgöta Correspondentens boktryckeri. Förvaltar Riddersholms fideikommiss. RSO 1937-06-05. Avsked 1938-04-01. Vice verkställande direktör i aktiebolaget Östgöta Correspondentens Boktryckeri. Gift 1:o 1918-07-09 i Djursholms kapell, Danderyds förs, med Ebba Anna Margareta Pauli, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1928-01-18, (gift 2:o med friherre gerhard Alexis Rappe), född 1899-01-28 i Stockholm, dotter av med. licentiat Gustaf Albert Pauli, och Anna Hilda Rudolfina Smitt. Gift 2:o 1935-06-08 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 104) med grevinnan Hedvig Siri Christina Hamilton nr 86, i hennes andra gifte (gift 1:o 1919-09-30 i Stockholm med greve Eric Alfred Gustaf Piper, från vilken hon 1928-10-29 blev skild, född 1891-12-31 på Högestad i förs med samma namn, Malmöhus län), född 1900-03-19 i Örebro, dotter av majoren i Livregementets husarers reserv greve Gustav Ludvig Hamilton och Siri Matilda Lovisa Steuch.

Barn:

 • 1. Ian Carl Vilhelm Carlsson, född 1919-06-06 i Stockholm.
 • 1. Britta Ebba Margareta, född 1921-02-24 i Johannes förs, Stockholm (Engelbrekts förs, fb).
 • 1. Soldan Carl Gustaf Carlsson, född 1923-04-05 i Djursholms-Ösby.
 • 2. Catharina Carlsdotter, född 1938-07-08 i Linköpings domkyrkoförs (fb nr 224).

TAB 17

Carl Gunnar Jakob, (son av Carl Fredrik, tab 9), född 1854-10-14 i Linköping. Idkade lantbruksstudier i Sverige, Danmark och Skottland 1875–1880. Verkställande direktör i aktiebolag Östgöta Correspondentens boktryckeri 1897. Död 1910-06-17 i Linköping. Ägde Stensholm i Hakarps socken, Jönköpings län 1881–1886. Arrenderade Skäggestad i Törnevalla socken, Östergötlands län 1890–1896 och ägde därefter gård i Linköping. Gift 1890-05-20 i Stockholm med Olga Amalia Ridderstad i hennes 1:a gifte, född 1869-04-05 Melby, dotter av godsägaren Ivan Fredrik Soldan Ridderstad och Vilhelmina Amalia Magdalena Wulff.

Barn:

 • Carl Fredrik Ivan, född 1891-08-25 på Skäggestad, liksom syskonen. Studentexamen 1910. Tekniska studier vid Centraltryckeriet och Stockholms Dagblad. Journalist i Östgöta Correspondenten. Död ogift 1919-01-11 i Linköping.
 • Carl Gunnar Sten, född 1892-03-21. Studentexamen i Linköping 1911-06-14. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 17/6. Elev vid krigsskolan s. å. Utexaminerad 1913-12-20. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Död ogift 1918-11-26 i Linköping.
 • Eva Emilia Matilda, född 1894-04-03. Sjuksköterska vid röda korset. Översköterska vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.

TAB 18

Johan Jakob, (son av Peter Johan, tab 2), född 1734-03-22 på Sidö (Riddersholm) i Rådmansö socken, Stockholms län. Volontär vid Upplands regemente 1751-11-00. Rustmästare därst. 1753-01-02. Livdrabant 1763-10-03. Löjtnant i armén 1768-09-27. Avsked1 1781-04-12. Sedan löjtnant vid Jämtlands regemente1. Död 1818-08-08 i Sköns prästgård, Västernorrlands län. Gift 1:o 1770-08-09 med Elisabet Christina Bidenius, född 1745-02-14 i Alsens komministergård, Jämtlands län, död 1777-12-25 på Maland i Sköns socken, dotter av kyrkoherden i Anundsjö pastorat av Härnösands stift Nils Zakarias Ridenius och Margareta Burman2. Gift 2:o 1780-10-12 med Anna Margareta Backlund, född 1759-11-23 i Hässjö socken8, Västernorrlands län, död 1797-02-21 i Grundsunda prästgård, Västernorrlands län, dotter av kyrkoherden i Grundsunda pastorat av Härnösands stift Lars Backlund och Beata Carling2. Gift 3:o 1804-05-17 i Sköns prästgård med Margareta Christina Boding2, född 1769-01-03/1 i Ramsele prästgård, Västernorrlands län, överlevde mannen, dotter av kyrkoherden i Sköns pastorat av Härnösands stift Jonas Daniel Röding och Margareta Hallner.2

Barn:

 • 1. Nils Peter Soldan, död 1774-11-28 i Anundsjö prästgård, Västernorrlands län.
 • 1. Nils Abraham, född 1777-08-02, död s. å. 16/8.
 • 2. Lars Peter, född 1782-03-28, död s. å. 2/4.
 • 2. Carl Magnus, född 1783-09-30, död 1785-08-27.
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1784-12-12, död 1785-03-17.
 • 2. Elisabet Beata, född 178(6), död 1787-02-17 Böle
 • 2. Johan Axel, född 1788-07-20 på Böle, död där 1791-12-03.
 • 2. Brita Magdalena, född 1790-01-20 på Böle, död 1846-09-18 i Brunflo prästgård, Jämtlands län. Gift 1814-02-03 Dombäck med kyrkoherden i Grundsunda pastorat av Härnösands stift Johan Augustin Hellman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1803-09-25 med Greta Brita Stridsberg, född 1782-01-25 i Överlännäs socken, Västernorrlands län, död 1812-07-08 i Grundsunda prästgård, dotter av kyrkoherden i Boteå pastorat av nämnda stift Lars Jakob Stridsberg och hans 1:a hustru Margareta Sundius)2, född 1770-01-05 i Högsjö komministerboställe, Västernorrlands län, död 1818-07-04 i Grundsunda prästgård.2

TAB 19

Carl Fredrik, (son av Peter Johan, tab 2), född 1739-07-26 på Sidö. Sergeant vid Upplands regemente 1761-10-23. Död 1787. 16/7 i Raumo. Gift 1764-12-27 Lahtis

Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1765-09-30 i Raumo. Död 1766-05-24.
 • Carl Gustaf, född 1767-03-04, död 1768-04-11 i Raumo.
 • Samuel Fredrik, född 1769-08-24. Kofferdikapten. Död ogift 1833.
 • Per Adrian, född 1771. Rustmästare. Död 1831. Se Tab. 20.
 • Carl Gustaf, född 1773-05-12.
 • Nikolaus, född 1775. Kofferdikapten. Död 1810. Se Tab. 24
 • Charlotta Christina, född 1778-01-01 Kauppila
 • Bernt Vilhelm, född 1780-11-25 i Töfsala socken.
 • Gustava Fredrika, född 1782-05-02, död änka 1829-02-07. Gift 1813-12-05 med sergeanten, sedan borgaren i Raumo Johan Henrik Lindegren, född i Pyhämaa socken.
 • Jakob Vilhelm, född 1785. Bataljonsadjutant. Död 1847. Se Tab. 25.

TAB 20

Per Adrian (son av Carl Fredrik, tab 19), född 1771-06-03. Volontär vid Björneborgs regemente 1788-06-16. Bevistade finska kriget 1788 och 1789. Furir 1788-10-16. Sergeant 1795-07-05. Rustmästare 1797-12-12. Bevistade krigen i Pommern 1807 och i Finland 1808–1809. Avsked och bosatt i Finland. Immatrikulerad på riddarhuset därst. 1818-02-06. Död 1831-03-02 i Björneborg. Gift 1799-10-17 i Raumo med Maria Margareta Huldt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kronolänsmannen Henrik Belin), född 1769-10-19, död 1835-03-10, dotter av handlanden i Raumo Magnus Huldt och Margareta Ulrika Sacklin.

Barn:

 • Charlotta Christina, född 1800-06-20 i Björneborg, liksom syskonen, död där 1810-07-19.
 • Amalia Sofia, född 1803-04-20, död änka 1868-01-14. Gift 1826-04-27 i Björneborg med fiskaren Johan Herman, född 1805-07-24.
 • Adam Adrian, född 1806. Handelsbokhållare. Död 1862. Se Tab. 21.
 • Carl Magnus, född 1812. Handlande. Död 1863. Se Tab. 22

TAB 21

Adam Adrian (son av Per Adrian, tab 20), född 1806-01-14 i Björneborg. Handelsbokhållare i Kristinestad. Död där 1862-07-25. Gift 1:o 1832-12-04 i Björneborg med Maria Elisabet Corell, död 1835-04-11. Gift 2:o 1839-01-20 i Kristinestad med Matilda Henrika Sund, född 1814-10-14 i nämnda stad, död där 1875-07-22, dotter av timmermannen Matts Sund och Catharina Kyrén.

Barn:

 • 1. Carl Edvard, född 1833-08-21 i Björneborg. Kofferdisjöman. Död 1850-02-17.
 • 2. Verner Gerhard, född 1839-08-17, i Kristinestad, liksom de följande syskonen, död där 1845-07-19.
 • 2. Maria Matilda, född 1842-08-12, död ogift 1873-08-23.
 • 2. Sofia Charlotta, född 1845-06-04, död ogift 1875-04-07.
 • 2. Adelina, född 1848-04-11, död änka 1918-01-11. Gift 1881-10-02 i Kristinestad med handelsbokhållaren Carl Gustaf Romström, född 1846-12-10 i Kangasala socken.

TAB 22

Carl Magnus (son av Per Adrian, tab 20), född 1812-08-19 i Björneborg. Handlande i Kristinestad. Död där 1863-09-16. Gift 1:o 1834-05-22 med Christina Charlotta Holmström, född 1813-02-24, död 1850-04-21, dotter av handlanden i Kristinestad, rådmannen Anders Holmström och Anna Christina Melander. Gift 2:o 1850-11-14 med Ida Terese Holmström, född 1831-06-20, död 1858-01-11, dotter av handlanden i Kristinestad Johan Ferdinand Holmström och Ulrika Christina Hedman. Gift 3:o 1860-01-12 i Kristinestad med Emilia Marie Rosalie Holstius, född 1835-03-24 i nämnda stad, död där 1920-01-21, dotter av handlanden Johan Vilhelm Holstius och Christina Sofia Holmström.

Barn:

 • 1. Emma Charlotta, född 1835-06-29 i Kristinestad, liksom syskonen, död där 1838-10-31.
 • 1. Carl Emil, född 1836-12-20. Elev vid junkarskolan i Helsingfors 1852-01-23. Avgick därifrån s. å. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1859-01-10. Avsked s. å. 2/9. Reste sedermera till sjöss på kofferdifartyg. Död ogift 1862-07-10/7 i Kristinestad.
 • 1. Eloise Adelaide, född 1838-03-03, död 1893-11-17 i Helsingfors. Gift 1858-10-12 med handlanden först i Björneborg, sedan i Åbo William Emil Bonsdorff, född 1831-08-18, död 1886-01-05 i Åbo.
 • 1. Alfred Vilhelm, född 1839-04-07. Var en tid handlande i Viborg. Död ogift 1867-11-14 i Kristinestad.
 • 1. Emma Charlotta, född 1840-07-03, död 1869-09-22 i Eckerö kapellförs. Gift 1861-05-23/5 med kyrkoherden i Eckerö pastorat av Åbo stift Carl Alfred Constantin Moliis i hans 1:a gifte (gift 2:o 1871-07-31 med Susanna Matilda Appelgren, född 1843-03-04, död 1906-12-08, dotter av kyrkoherden Simon Vilhelm Appelgren och Helena Matilda Thilman), född 1832-10-29 i Brändö socken, död 1891-06-20 i Korsnäs socken.
 • 1. Anders Oskar, född 1841-12-04. Student i Helsingfors 1864-10-03. Död ogift 1873-02-05 i Helsingfors.
 • 1. Josefina, född 1843-01-17, död 1846-12-30.
 • 2. Olga Armida, född 1856-06-03, död 1857-05-05.
 • 3. Aina, född 1861-02-10, död s. å. 30/11.
 • 3. Evert Magnus, född 1862. Ingenjör. Se Tab. 23
 • 3. Berta Maria, född posthuma 1864-01-24, död ogift 1919-10-17.

TAB 23

Evert Magnus (son av Carl Magnus, tab 22), född 1862-10-05 i Kristinestad. Elev vid polytekniska institutet i Helsingfors 1881. Utexaminerad såsom kemistingenjör 1885. Idkade därefter under tre år praktiska studier vid bryggerier i Tyskland, Österrike och Nordamerika samt innehade sedermera anställning som kemist vid ett bryggeri i Ryssland. Teknisk ledare vid Helsingfors asfaltaktiebolag, aktiebolag Gräs vikens kakelfabrik och Helsingfors cementgjuteriaktiebolag 1892. Avgick från dessa befattningar. Affärsman i Helsingfors. Gift 1888-02-15 i Nykarleby med Edla Amalia (Malin) Sarlin, född 1862-10-14 i Nykarleby, död 1929-10-08 i Helsingfors, dotter av sjökaptenen Matts Edvard Sarlin och Maria Amalia Forssell.

Barn:

 • Björn Edvard Magnus, född 1889-04-16 i Kronstadt. Massör. Reservfänrik 1918. Placerad på lantvärnet s. å. Affärsman i Nordamerika under namnet Everts.
 • Hjördis Maria, född 1896-02-07 i Helsingfors. Gift 1928-01-12 i Elkton, Maryland, Nordamerika med John Tevis, född 1869 i Shellyville, Kentucky, död 1928-08-11 under en järnvägsresa i Nordamerika.
 • Greta Sofia, född 1899-09-13/9 i Helsingfors, affärskorrespondent.

TAB 24

Nikolaus (son av Carl Fredrik, tab 19), född 1775-06-20 i Karkku socken. Kofferdikapten. Traktör i Stock- holm. Död 1810-08-05 i Stockholm. Gift 1807-06-14 i Stockholm med Maria Elisabet Ramlien i hennes 2:a gifte (gift 1:o med traktören N. N. Ekblom), född 1782, levde 1810.

Barn:

 • Fredrika Elisabet, född 1806-09-19/9 i Stockholm, liksom syskonen, död där 1810-11-23.
 • Eva Charlotta, född 1807-08-31, död s. å. 3/11 i Stockholm.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1808, död s. å., tolv dagar gammal.
 • Nils Vilhelm, född 1810.

TAB 25

Jakob Vilhelm, (son av Carl Fredrik, tab 19), född 1785-10-30 i Raumo. Volontär vid Björneborgs regemente 1795-10-00. Stabsunderofficer därst. 1805-05-18. Förare s. å. 24/5. Bevistade kriget i Pommern 1807 och finska kriget 1808–1809. Bataljonsadjutant vid regementet 1809. Avsked ur svenska tjänsten. Handlande i Raumo. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06. Död 1847-03-16 i Raumo. Gift där 1810-12-27 med Lovisa Nordberg, i hennes 2:a gifte, född 1785-11-10, död 1845-10-14, dotter av kronolotsen Erik Nordberg och Elisabet Michelsdotter.

Barn:

 • Eva Lovisa, född 1813-06-01 i Raumo, död där 1814-05-22.
 • Fredrik Vilhelm, född 1816. Politirådman. Död 1885. Se Tab. 26.

TAB 26

Fredrik Vilhelm, (son av Jakob Vilhelm, tab 25), född 1816-04-23 i Raumo. Seglade på kofferdifartyg 1826–1834. Student i Helsingfors 1834-06-14. Stadsfogde i Raumo 1843-05-06. Stadsfiskal därst. 1845-01-11. Tillika krono- och stadskassör i nämnda stad 1846-01-04 samt tolagsbokhållare och uppsyningsman över stadshäktet därst. Kollegiiregistrators titel 1858-04-29. Politirådman i Raumo 1866-05-26, med fullm. 1867-04-02. Död 1885-12-18 i nämnda stad. Gift 1845-12-18 i Åbo med Natalia Vilhelmina Lindström, född 1817-11-01 i Åbo, död 1890-01-01 i Raumo, dotter av skräddaråldermannen i Helsingfors Elias Lindström och Johanna Ulrika Reinholm.

Barn:

 • Hilma Fredrika Natalia, född 1847-01-16 i Raumo, liksom syskonen, död där s. å. 1/12.
 • Hjalmar Fredrik Isidor, född 1848. Politirådman. Död 1928. Se Tab. 27.
 • Julius Teodor Hugo, född 1849-12-07. Elev vid statsjärnvägarna i Finland 1873-04-01. Stationsföreståndare vid Lappviks station å Hangö–Hyvinge enskilda järnväg 1874-07-09. Stationsinspektor vid Turenki station vid statsjärnvägarna 1886-06-25. Tillika poststationsföreståndare därst. 1887-05-07. Stationsinspektor i Jakobstad 1888-02-27. Linjekassör vid Björneborgs järnväg 1896-04-23. Guvernementssekreterares titel s. å. 26/5. Avsked 1903. Död barnlös 1909-03-31 i Raumo. Gift 1875-08-30 i Viborg med Helle Natalia Josefina Melartin, född 1855-07-05 i sistnämnda stad, dotter av kommissionslantmätaren Constantin Melartin och Carolina Josefina Melart.
 • Nina Virginia Teodolinda, född 1851-05-23, död 1854-02-01 i Raumo.
 • Rikard Eugen Alarik, född 1852-11-22. Understyrman 1880. Kofferdikapten av 2. klass 1882. Styrman på fyrfartyget Relanders grund 1892. Död barnlös 1893-06-28 i Raumo. Gift där 1881-12-27 med Ida Catharina Grönsten, född 1850-09-20 i Raumo, 5död 1908-01-13, dotter av sjömannen Mikael Grönstén och Helena Lovisa.
 • Alfons Fritiof Vilhelm, född 1856-03-02, död 1868-10-13 i Åbo.
 • Gunnar Ventzel Ossian, född 1858. Linjekassör. Död 1908. Se Tab. 29.

TAB 27

Hjalmar Fredrik Isidor (son av Fredrik Vilhelm, tab 26), född 1848-07-17 i Raumo. Student i Helsingfors 1867-06-06. Auskultant i Åbo hovrätt 1873-06-09. Innehavare av en rederi- och exportaffär i Raumo. Ombudsman för sjömanshuset därst. Pressombudsman i sistnämnda stad 1881-12-16. Politirådman därst. 1899-12-03. Avsked 1917. Död 1928-11-10 i Ingå socken och begraven i Raumo socken. Gift 1875-12-30 i Raumo med friherrinnan Vilhelmina Ottiliana (Mimmi) Stackelberg, född 1850-04-08 på Pihlois (Johannisberg) i Vemo socken, död 1896-09-04 i Nådendal och begraven i Raumo, dotter av godsägaren, friherre Bernt Otto Casimir Stackelberg, och Judit Vilhelmina Palmgren.

Barn:

 • Alvhild Tyra Vilhelmina, född 1876-09-13 i Raumo, liksom syskonen, död där 1891-12-28.
 • Berta Estella Linnea, född 1878-03-09. Gift 1906-08-28 i Åbo m. m. licentiat Carl Emil Lindgren, född 1870-03-26 i Helsingfors.
 • Ebba Viola Natalia, född 1879-04-07. Student i Helsingfors 1898-05-28. Prokurist vid Nordiska aktiebankens kontor i Raumo. Transp. till samma banks kontor i Helsingfors 1905. Kassörska vid Nordiska föreningsbankens kontor i sistnämnda stad.
 • Bertil Fredrik Hemming, född tvilling 1881-08-28, död 1882-09-14 i Raumo.
 • Inga Brynhild Gertrud, född tvilling 1881-08-28, död 1882-09-18 i Raumo.
 • Malin Gunborg Roshild, född 1883-04-01. En tid kontorist vid Finlands handelsbanks avdelningskontor i Helsingfors. Gift 1915-08-30 i Stockholm med köpmannen Gustaf Alexander Hedengran, född 1878-03-17 i Sverige.
 • Hallvig Carin Signild, född 1886-11-04. Student i Helsingfors 1905-05-29. Extra kassör vid tullkammaren i Raumo 1906–1907. Kontorist vid Finlands handelsbanks avdelningskontor i Helsingfors. Gift 1917-11-14 i Stockholm med direktören Bror Einar Danckwardt född 1885.
 • Yngve Hjalmar Vilhelm, född 1888. Affärsman. Se Tab. 28.
 • Anna Gerda Elvira, född 1891-04-27. Kontorist vid Finlands handelsbanks avdelningskontor i Helsingfors, sedan vid Nordiska föreningsbanken därst.

TAB 28

Yngve Hjalmar Vilhelm (son av Hjalmar Fredrik Isidor, tab 27), född 1888-07-20 i Raumo. Student i Helsingfors 1907-05-29. Affärsman i Buenos Aires. Gift 1:o 1913-02-09 med Kerstin Jacobsson, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1921-05-28 med skriftställaren Ernst Constantin Willehad von Wendt, finska adl. ätten nr 213, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1877-11-02), född 1891-01-11. Gift 2:o 1920 i Buenos Aires med Margit Schatelowitz i hennes 2:a gifte, född 1894-01-31.

Barn:

 • 1. Dora Helena, född 1913-12-22.
 • 2. Yvonne Alice, född 1921-03-16.

TAB 29

Gunnar Ventzel Ossian (son av Fredrik Vilhelm, tab 26), född 1858-05-04 i Raumo. Elev vid statsjärnvägarna i Finland 1881-02-04. Bokhållare vid järnvägarnas kontrollkontor 1883-05-02. Bokförare därst. 1889-03-05. Stationskassör vid Helsingfors järnvägsstation 1892-11-12. Linjekassör vid statsjärnvägarnes 10. kassörsdistrikt 1903-10-24. Död 1908-01-08 i Tammerfors. Gift 1:o 1889-12-14 i Helsingfors med Ellen Christina Johansson, född 1862-06-20 i Lovisa. Bokhållare vid statsjärnvägarnas verstkontor. Död 1897-10-10 i Helsingfors, dotter av sjökaptenen Gustaf Johansson och Helena Christina Wickholm. Gift 2:o 1901-10-29 Rapattila Hon erhöll såsom änka anställning vid Finlands turist- och resebyrå i Helsingfors 1909.

Barn:

 • 1. Gunnar Bertil Vilhelm, född 1890-05-07 i Helsingfors, död 1909-02-25 i Åbo.
 • 2. Gunnar Birger Reinhold , född 1903-10-31 i Helsingfors. Se Tab. 30.
 • 3. Gunnar Börje Ragnvald, född 1904-03-24 i Tammerfors. Anställd vid finska sjöförsäkringsaktiebolag i Helsingfors 1924–1926, vid Ford Motor Company of Finland 1926–1927 och vid O. Y. Autokoritehdos 1927-02-14. Gift 1929-06-05 i Brändö vid Helsingfors med Judit Dorotea (Doris) Wiik, född 1904-08-26 i Helsingfors, dotter av affärsmannen Lars Johan Wiik och Alma Gustava Lange.

Källor

1At (KrA). 2Hm. 3Wä. 4RHG. 5Medd. av ryttmästaren Carl Ridderstad.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: