:

Af Petersens nr 2071

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Petersens nr 2071

Adlad 1770-01-23, introd. 1776. En gren adlad och adopterad 1778-07-16, introd. 1788. Utdöd 1800-05-13.

Bruksägaren och bergsrådet Wolter Petersen, brorson till den adlade och adopterade Carl Petersen, blev adlad av ryska kejsaren 1810-07-10 och introducerad på riddarhuset i Finland 1818-01-23 under nr 166, men denna ätt utdog med stiftaren själv 1841-12-13

Petersens A207100.png

TAB 1

Volter Petersen. Uppgives härstammat från Stettin. Handlande i Stockholm. Död där 1710 och begraven s. å. 12/12 i Storkyrkan. Gift 1675-08-08 i Norrköping med Anna Maria Kalckberner, död 1731-12-24, dotter av handlanden och inspektoren vid mässingsbruket i Norrköping Adam Kalckberner och Catharina Mees.

Barn:

 • Johan Adam Petersen, född 1676. Handlande. Död 1740. Se Tab. 25.
 • Abraham Petersen, född 1679. Handlande. Död 1729. Se Tab. 2.

TAB 2

Abraham Petersen, (son av Volter Petersen, tab 1), född 1679. Handlande i Göteborg 1712-12-15. Ledamot av konvojkommissariatet därst. 17242. Död 1729-06-30 i Göteborg och begraven s. å. 2/7 i tyska kyrkan därst. 2. Gift 1712-01-09 i nämnda stad2 med Johanna Christina Tham i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1694-12-18 i Göteborg med handelsmannen och rådmannen i nämnda stad Herman Gieseke, född 1643, död där 1710 och begraven s. å. 15/6) 2, född 1673, död 1729 och begraven s. å. 6/11, dotter av rådmannen i nämnda stad Volrat Sebastiansson Tham och Gertrud Helgers samt syster till kommerserådet Sebastian Tham, adlad Tham.

Barn:

 • Herman Petersen, döpt 1713-12-29 i Göteborg2. Grosshandlare i Stockholm. Direktör vid saltkontoret. Bankofullmäktig. Direktör vid svenska ostindiska kompaniet. Intressent i växelkontoret. Ledamot av Stockholms brandförsäkringskontors överstyrelse 1758. Död 1765 i Stockholm och begraven i Maria kyrka. 'Han inrättade en mässingstrådstillverkning samt utskeppade till utrikes orter krut och kanoner, varöver konung Adolf Fredrik på riksens ständers underdåniga tillstyrkande vid 1765 års riksdag förklarade nådigt välbehag'. Ägde först stenhus vid Stora Nygatan och Kornhamn samt Stora och Lilla Nyckelviken och därefter stenhus vid Lilla Nygatan och Munkbron (det nu s. k. Petersenska huset) samt Erstavik i Nacka socken, Stockholms län.1 Hans barn blevo 1770-01-23 adlade med namnet af Petersons (sönerna introd. 1776 under nr 2071). Gift 1:o 1741-04-30 i Stockholm med Magdalena Bedoire, död 1751-07-27, dotter av den rika grosshandlaren i Stockholm, brukspatronen Jean Bedoire och Maria Juliana Paradis samt kusin till landshövdingen Jean Bedoire, adlad de Bedoire. Gift 2:o 1754 med sin 1:a frus kusin Charlotta Bedoire i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1744 med handelsmannen i Stockholm Fredrik Bedoire, död 1748), född 1725, död 1808-12-31 i Stockholm, dotter av grosshandlaren därst. Frans Bedoire och Maria Elisabet Ross.

Barn:

 • 1. Johan Abraham Petersen, adlad af Petersons, född 1742. Kanslist. Död 1795. Se Tab. 3.
 • 1. Herman Petersen, adlad af Petersons, född 1743. Lanthushållare. Död 1814. Se Tab. 4.
 • 2. Anna Charlotta Petersen, adlad af Petersons, född 1755-03-01, död 1810-12-15 i Stockholm och begraven på Uppsala kyrkogård. Gift 1:o 1771-11-07 med en av rikets herrar, fältmarskalken, friherre Vilhelm Mauritz Klingspor, greve Klingspor, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1744, död 1814. Gift 2:o 1794-09-19 med generallöjtnanten, greve Adam Ludvig Lewenhaupt, född 1748, död 1808.
 • 2. Johanna Maria Petersen, adlad af Petersons, född 1760-08-15. Statsfru hos drottningen. Död 1838-10-28 i Stockholm. Gift 1777-11-06 med generallöjtnanten, greve Hugo Vilhelm Hamilton, född 1741, död 1800.
 • 2. Julie Petersen, adlad af Petersons, född 1765-03-24 och död 1791-02-24 i Stockholm. Gift 1781-11-22 med hovmarskalken, friherre Henrik Jakob von Düben, i hans 1:a gifte, född 1733, död 1805.

TAB 3

Johan Abraham Petersen, adlad af Petersons (son av Herman Petersen, tab 2), till Erstavik, vilken egendom fadern stiftat till fideikommiss för sina efterkommande. Född 1742-02-18 i Stockholm. Student i Uppsala5 1755-11-26. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen. Kopist och kanslist därst. Adlad 1770-01-23 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (introd. 1776 under nr 2071). Levde sedan utan tjänst på sitt fideikommiss. Död där 1795-02-13 utan söner och slöt således själv sin adl. ättegren. Gift 1766-09-26 på Erstavik med Eva Lovisa Forbes af Lund, född 1745-03-15 Gälsebo, död 1821-06-08 i Sala, dotter av kaptenen Arvid Magnus Forbes af Lund, och Ebba Margareta Danckwardt-Lillieström.

Barn:

 • Lovisa Charlotta, född 1767-12-16 i Stockholm, död 1839-01-20. Gift 1788-09-17 på Erstavik med prosten och kyrkoherden i Sala, hovpredikanten och teol. doktorn, greve Fredrik Bogislaus von Schwerin, född 1764, död 1834.
 • Gustava Johanna, född 1770-09-21. Stiftsjungfru. Död 1851-11-23. Gift 1795-05-17 på Nystrand vid Sala med expeditionssekreteraren och registratorn Anders Schultin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1783 i Stockholm med Christina Carolina Lindgren, född 1767, död 1791-11-15, dotter av hovurmakaren Erik Lindgren och Christina Lovisa Rumff) 3, född 1753-09-05 i Stockholm3, död där 1825-01-04.
 • Sofia, död ogift 1795.

TAB 4

Herman Peterson, adlad af Petersons (son av Herman Lorentsson Petersen, tab 2), till Ersta viks fideikommiss, vilket han tillträdde efter brodern samt det s. k. Petersenska huset vid Munkbrotorget i Stockholm, vilket han fick till fideikommiss av fadern. Född 1743-07-12. Student i Uppsala5 1755-11-26. Fortsatte sin faders firma men föranläts efter en tid att nedlägga densamma. Adlad 1770-01-23 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (introd. 1776 under nr 2071). Levde sedan såsom lanthushållare någon tid på Främmestad i likanämnd socken, Skaraborgs län. Död 1814-12-29 i Stockholm. Gift där 1769-09-19 med friherrinnan Anna Elisabet Silfver-schiöld, född 1747-09-06, död 1789-04-01 i Alingsås, dotter av presidenten Arvid Silfverskiöld, friherre Silfverschiöld, och grevinnan Ulrika Magdalena von Seth.

Barn:

 • Herman, född 1770. Löjtnant. Död 1840. Se Tab. 5
 • Carl Arvid, född 1771. Överstelöjtnant. Död 1831. Se Tab. 21.
 • Ulrik Adolf, född 1776-08-23 Skällnora, död ung.

TAB 5

Herman son av Herman Petersen, adlad af Petersens. tab 4), till Erstavik m. m. Född 1770-10-02. Antagen till krigstjänst 1783: fänrik vid Stedingkska regementet s. å. 28/8. Löjtnant därst. 1792-06-23. Genom byte löjtnant vid Västgötadals regemente 1795-10-07. Avsked s. å. 1/11. Död 1840-12-17 i Stockholm. Han arrenderade från 1796 fideikommisset Erstavik, vilket han 1815 själv tillträdde. Gift 1797 med Maria Elisabet Gother, född 1776, död 1835-10-30, dotter av borgmästaren i Västerås Johan Gother och Maria Elisabet Brandberg.

Barn:

 • Herman, född 1798-11-04, död 1799-04-20 på Erstavik.
 • Jeanna Elisabet (Jeanette), född 1800-01-27 på Erstavik. Stiftsjungfru. Död 1878-12-06 i Karlskrona. Gift 1824-05-16 med översten, friherre Fredrik Bennet, född 1796, död 1882.
 • Carl Herman, född 1801. Kapten. Död 1843. Se Tab. 6
 • Sebastian, född 1802. Ryttmästare. Död 1888. Se Tab. 9
 • Anna Charlotta, född 1804-02-19 på Erstavik. Stiftsjungfru. Död ogift 1863-01-22 i Stockholm.
 • Lars Gustaf (Gösta), född 1805. Överstelöjtnant. Död 1896. Se Tab. 16.
 • Johan August, född 1806. Överstelöjtnant. Död 1867. Se Tab. 20.
 • Christina Maria Lovisa, född 1808-02-18 på Erstavik. Stiftsjungfru. Död ogift 1842-01-14 Haneström
 • Sofia Gustava, född 1810-01-01 på Erstavik. Stiftsjungfru. Död ogift 1877-04-13 Åängen
 • Fredrik Vilhelm, född 1811-07-05 på Erstavik. Kadett vid Karlberg 1825-03-01. Kadettkorpral 1830. Utexaminerad 1831-05-20. Kornett vid kronprinsens husarregemente 1831-06-09. Död ogift 1838-03-01 i Malmö.
 • Matilda Ulrika, född 1813-03-06 på Erstavik. Stiftsjungfru. Död ogift 1883-04-05 i Stockholm.

TAB 6

Carl Herman, (son av Herman, tab 5), till Erstavik m. m. Född där 1801-03-09 (enl. egen uppgift 28/3). Kadett vid Karlberg4 1814-01-11. Konstit. kompaniofficer vid krigsakademien4 1817-09-20. Utexaminerad 4 1818-09-22. Fänrik vid 2. livgardet s. å. 13/10. Löjtnant därst. 1823-05-22. Kapten 1833-11-23. Avsked ur krigstjänsten 1836-08-26. Död 1843-02-02 i Stockholm. Gift där 1835-02-06 med Sofia Carolina Dahlqvist i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1846-06-22 i Stockholm med kaptenen Carl Hampus Montgomery B, född 1808, död 1862), född 1818-01-06 i Stockholm, död 1900-12-17, dotter av godsägaren och juveleraren Magnus Dahlqvist och Sofia Holmberg.

Barn:

 • Ebba Sofia Elisabet Charlotta, född 1841-12-20 i Stockholm. Död 1915-02-28 Bo. Gift där 1861-09-12 med överstelöjtnanten Peder Arvid Ribbing, född 1827, död 1908.
 • Herman Magnus, född 1842. Förste hovjägmästare. Död 1903. Se Tab. 7.

TAB 7

Herman Magnus, (son av Carl Herman, tab 6), född 1842-11-24 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1858-06-01. Avgången från krigsakademien 1859-03-31. Student i Lund 1863-01-29. Fanjunkare vid livregementets dragonkår s. å. 17/3. Avsked i följd av sjukdom 1865-02-01. Kammarherre 1866-03-08. Hovjägmästare 1876-12-01. Ordförande i svenska jägarförbundet 1881. Ordförande i Karlsö jakt- och djurskyddsförening 1882. RVO 1885-12-01. RÖJKrO2kl 1891-04-19. KDDO1gr s. å. 21/9. RRS:tAO2kl s. d. KItS:tMLO2kl s. å. 29/11. 1:e hovjägmästare s. å. 1/12. RPrKrO2kl m kr 1893-09-29. KVO2kl 1894-12-01. Erhöll svenska jägareförbundets medalj att å bröstet bäras 1896. Ordförande i svenska segelsällskapet 1896–1897. OIIsJmt 1897-09-18. KVO1kl 1898-12-01. KÖFrJO m kr 1900-04-00. Död 1903-06-06 i Stockholm och begraven på Nacka gamla kyrkogård. Innehade sedan 1843 såsom fideikommiss Erstavik i Nacka socken, Stockholms län samt husen nr 2 och 9 vid Lilla Nygatan i Stockholm. Gift 1866-04-14 Torsjö med grevinnan Sofia Albertina Charlotta Augusta Eleonora Catharina Stenbock, nr född 1843-05-01 på sistnämnda egendom, död 1916-05-03 i Oscars förs, Stockholm ]] och begraven på Nacka, gamla kyrkogård, dotter av kammarherren, greve Magnus Albert Carl Gustaf Arvid Stenbock, och grevinnan Johanna Margareta Hamilton, nr 85.

Barn:

 • Carl Herman Magnus, född 1867-02-05 på Erstavik. Mogenhetsexamen i Stockholm 1887-05-11. Volontär vid Svea livgarde s. å. 19/5. Korpral därst. 1888-04-25. Sergeant s. å. 28/5. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1889-10-24. Fanjunkare vid nämnda garde s. d. Underlöjtnant 1890-05-08. Löjtnant 1895-09-06. Död ogift 1897-07-21 i Stockholm och begraven på Nacka gamla kyrkogård.
 • August Herman, född 1868. Kammarherre. Död 1943. Se Tab. 8.
 • Herman, född 1869-12-19 på Erstavik. Anställd i handelsflottan 1891. Sjökaptens- och ångbåtsbefälhavarexamen 1894-05-00. Anställd såsom kapten i Nordamerikanska handelsflottan 1897. Enl. Emigrantinstitutet 079-01-16 var han guldgrävare och tillbringade 13 år i Alaska och Yuken. Han "skrev en fantastisk levnadsberättelse i Seattle 1928". Död 1931-06-04 å Talludden, Skobo bruk, Ununge förs, Stockholm (Oscars förs, Stockholm db nr 127) och begraven i Nacka förs, Stockholm.
 • Hugo, född 1871-05-23 på Erstavik. Mogenhetsexamen i Visby 1895-06-12. Elev vid Ombergs skogsskola s. å. 1/7. Utexaminerad 1896-06-15. Elev vid skogsinstitutet s. å. 1/7. Utexaminerad 1898-06-15. Extra ordinarie tjänsteman i domänstyrelsen 1899-05-31. E. jägmästare i bergslagsdistriktet s. å. 15/6. Assistent i norra Lycksele revir 1900-06-09. Amanuens i domänstyrelsen 1901-06-07. Ånyo assistent i norra Lycksele revir s. å. 17/12. Assistent i Tjusts revir 1904-06-22, i Bohus revir 1908-02-25 och i Hallands revir 1911-01-19–1914-01-31. E. jägmästare. Död 1936-02-15 i Oscars förs, Stockholm (db 381) och begraven i Nacka förs Gift 1906-12-31 på Falsterbo bruk i Hjorteds socken, Kalmar län med Olga Elisabet Tillberg, född 1881-04-10 på Storebro bruk i Pelarne socken, Vimmerby landsförs, Kalmar län, dotter av godsägaren Christer Herman Tillberg och Laura Didrika Elisabet Charlotta de Bronikowsky.
 • Ebba, född 1873-07-04 på Erstavik. Stifts jungfru. Gift 1902-03-24 i Stockholm med majoren Knut Johan Vilhelm Rudman Bergenstråhle, född 1856, död 1913.
 • Rikard Edvard, född 1874-11-06 på Erstavik. Elev vid sjökrigsskolan 1889-10-01. Död 1893-03-15 i Stockholm och begraven på Nacka gamla kyrkogård.
 • Anna, född 1878-06-04 på Erstavik. Stiftsjungfru. Gift 1907-09-21 med sin broders svåger, grosshandlaren, före detta norske vice konsuln Hugo Alexander Tillberg, från vilken hon blev skild, född 1874-04-29 på Storebro bruk i Vimmerby landsförsaml. Kalmar län.

TAB 8

August Herman, (son av Herman Magnus, tab 7), född 1868-04-26 på Erstavik. Elev vid sjökrigsskolan 1882-10-01. Utexaminerad 1889-10-21. Underlöjtnant vid flottan s. å. 21/10. Löjtnant därst. 1892-10-28. Kadettofficer och lärare vid sjökrigsskolan 1899–1903. Kapten 1900-12-31. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom lönlös i flottan 1905-10-20. Avsked från flottan 1908-10-20. Tjänstg. kammarherre hos drottningen s. å. 7/11. KDDO2gr 1909-05-03. KBadZLO2kl s. å. 13/7. RVO 1910-06-06. RSO 1911-06-06. KItS:tMLO 1913-07-07. RNO 1915-06-06. KNO2kl 1923-06-06. GV:sJmt 1928-06-16. Inneh. sedan 1904 Erstaviks fideikommiss samt husen Munkbron 11 och Lilla Nygatan 1 i Stockholm. 1906–1908 nämndeman, 1907–1909 landstingsman, m fl. kommunala uppdrag i Nacka, godsägare. Biogr. i VÄD. Död 1943-05-17 på Erstavik (Nacka förs, Stockholm db nr 60). Gift 1906-08-18 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med Viktoria Ebba Louise Vera Ankarcrona, född 1887-09-15 på Tullgarn. Dotter av hovjägmästaren Carl Gustaf Oskar Ankarcrona, och Anna Elisabet Aurora Carleson B.

Barn:

 • Magnus Herman Oskar, född 1907-08-26 på Erstavik. GMbg 1923-05-12. Studentexamen i Stockholm 1925-05-19. Officersaspirant vid livregementets dragoner s. å. 14/10. Korpral 1926-06-16. Furir s. å. 3/9. Elev vid krigsskolan s. å. Fanjunkare i regementet 1927-09-07. Utexaminerad s. å. 17/12. Fänrik vid livregementet till häst s. å. 30/12. Genomgick ridskolan å Strömsholm 1928–1929. Underlöjtnant 1929-12-31. Se Tab. 8A
 • Marie''-Louise Viktoria Catharina Elisabeth, född 1910-11-04 i Nacka förs
 • Johan Viktor August, född 1912-09-14 på Erstavik (Nacka förs, fb). Död 1934-01-11 i Nacka förs,.
 • Margareta Vera Elisabet, född 1916-02-19 i Nacka förs. Gift 1:o 1936-04-07 i Erstaviks kapell i Nacka förs, Stockholm med Hans Alexander Dardel, född 1904-07-12.

TAB 8A

Magnus Herman Oskar, (son av August Herman tab 8) född 1907-08-26 Erstavik Huvudman 1943. GMbg 1923-05-12. Studentexamen i Stockholm 1925-05-19. Officersaspirant vid livregementets dragoner s. å. 14/10. Korpral 1926-06-16. Furir s. å. 3/9. Elev vid krigsskolan s. å. Fanjunkare i regementet 1927-09-07. Utexaminerad s. å. 17/12. Fänrik vid livregementet till häst s. å. 30/12. Genomgick ridskolan å Strömsholm 1928–1929. Underlöjtnant 1929-12-31. Löjtnant 1939-11-27. Ryttmästare 19401/10. Tjänstg. vid Försvarsstaben. Gift 1933-10-12 i Köpenhamn med Lise Mamette Simona Rördam från Danmark, född 1909-08-20 i Köpenhamn. Dotter av generalmajoren Halfdan Rördam och Sofie Tøssleff.

Barn:

 • Johan, född 1934-09-17 i Engelbrekts förs, Stockholm (fb nr 221).
 • Eva Margareta Elisabeth, född 1935-08-31 i Engelbrekts förs, Stockholm (fb nr 225).
 • Carl Erik Herman, född 1942-08-14 i Engelbrekts förs, Stockholm (fb nr 431).

TAB 9

Sebastian, (son av Herman, tab 5), född 1802-06-04 Erstavik. Kadett vid Karlberg 1814-01-11. Utexaminerad 1817-09-23. Kornett vid skånska karabinjär-, sedermera dragonregementet s. å. 30/9. Löjtnant därst. 1822-12-20. Ryttmästare 1841-05-24. RSO 1853-04-28. Avsked 1855-05-24. Död 1888-10-26 i Lund. Han ägde Sävsjöströms bruk i Lenhovda socken, Kronobergs län samt gård i Lund. Gift 1838-09-10 på Barsebäck i likanämnd socken, Malmöhus län med grevinnan Hedvig Sofia Hamilton, född 1819-01-07 på sistnämnda egendom, död 1906-01-01 i Lund, dotter av hovmarskalken, greve Gustaf Hamilton, och grevinnan Fredrika Bonde af Björnö.

Barn:

 • Fredrika Elisabet, född 1839-06-24 på Bjällerup i likanämnd socken, Malmöhus län, död 1913-04-12 Vallen. Gift 1863-11-11 i Lund med kustchefen Kjell Constantin Gustaf Fredrik Ehrenstråhle, född 1828, död 1910.
 • Ebba Charlotta, född 1840-07-05 på Bjällerup, död 1924-03-19 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1868-05-25 i Lund med överstelöjtnanten i Älvsborgs reg:s reserv, RSO, Johan Anton Adolf Carlsson Warberg, född 1825-08-22 i Karlskrona, död 1897-05-12 i Lund.
 • Gustaf Herman (Gösta), född 1842. Vice häradshövding. Död 1933-08-07. Se Tab. 10.
 • Johanna Augusta Matilda (Jeanette), född 1844-04-17 Tvet s socken, Malmöhus län. Död 1939-08-29 i Borås. Gift 1868-09-28 i Lund med kaptenen Conrad Fredrik Muhl, född 1840, död 1881.
 • Fredrik August Sebastian, född 1850. Major. Död 1928. Se Tab. 15.

TAB 10

Gustaf Herman (Gösta) (son av Sebastian, tab 9), född 1842-05-30 Tvet s socken, Malmöhus län. Student i Lund 1858-12-14. Kansliexamen 1860-05-30 och examen till rättegångsverken 1862-05-30 auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 5/6. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 26/6. Extra ordinarie notarie s. å. 16/7. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s. å. 6/8. Notarie hos ridderskapet och adeln vid riksdagarna 1862–1863 och 1865–1866. Vice häradshövding 1868-05-29. Disponent på Sävsjöströms bruk s. å. Vice auditör vid flottan 1869. T. f. fiskal i Svea hovrätt 1870-12-00. Ledamot av Kronobergs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1876–1899. RVO 1889-11-30. RNO 1898-12-01. Ordförande i skogsvårdsstyrelsen inom Kronobergs läns landstingsområde 1905–1915. KVO2kl 1906-12-01. Ledamot av riksdagens första kammare 1910 och 1911. Har ägt Alsterfors bruk i Älghults socken, Kronobergs län till omkr. 1880 och Smedjevik i Madesjö socken, Kalmar län till 1925 samt Sävsjöströms bruk i Lenhovda m. fl. snr Kronobergs län 1896–1914. Äger Rosenlund i Mörarps socken, Malmöhus län sedan 1916-03-14. Död 1933-08-07 i Skövde (Löddeköpings förs, Malmöhus län db 11). Gift 1877-02-27 Ulvsnäs med Christina Charlotta (Lotten) Ribbing, född 1853-04-12 på sistnämnda egendom, död 1929-05-04 i Stockholm (Mörarps förs, Malmöhus län db), dotter av hovmarskalken Carl Christoffer Ribbing, och Emma Sofia Murray.

Barn:

 • Sigrid Emma Sofia Augusta, född 1879-12-03 på Sävsjöström (Lenhovda förs, Kronobergs län). Stiftsjungfru. Gift 1903-10-03 på Sävsjöström med översten vid Svea Livgarde Carl Gustafsson Uggla, född 1875. Död 1937-11-16 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 290).
 • Carl Lennart Sebastian, född 1881. Ryttmästare. Se Tab. 12.
 • Märta Anna Charlotta, född 1882-09-26 på Sävsjöström (Lenhovda förs, Kronobergs län). Stiftsjungfru. Gift 1906-08-20 på Sävsjöström med majoren, friherre Hans Axel Valdemar Thott, född 1878.
 • Lars Ivar, född 1884-12-01 på Sävsjöström, död där s. å. 14/12.
 • Ingegerd Ebba Matilda, född 1887-10-07 på Sävsjöström (Lenhovda förs, Kronobergs län). Stiftsjungfru. Gift 1:o 1910-10-15 På Sävsjöström med ryttmästaren greve Ragnar Gotthard Hamilton, född 1883. Död 1936-03-15 å Lunds lasarett, (Barsebäcks förs, Malmöhus län db 1). Gift 2:o 1938-06-29 i Växjö domkyrka med bruksägaren Carl Ivar Ekströmer i hans 2:a gifte (gift 1:o 1906-05-23 med Eva Elisabet Charlotta von Krusenstierna, född 1884-02-16, död 1937-11-26), född 1880-06-05.

TAB 11

Gustaf, (son av Gustaf Herman, tab 10), född 1878-09-16 Sävsjöström. Mogenhetsexamen i Jönköping 1898-06-08. Elev vid Eberswalde forstakademi i Tyskland 1899-10-16–1900-03-24. Elev vid Ombergs skogsskola 1900-07-01. Utexaminerad därifrån 1901-06-15. Elev vid skogsinstitutet s. å. 1/7. Utexaminerad 1903-06-16. E. jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1904-07-23–1913-04-02. Skogsförvaltare vid Bergvik och Ala nya aktiebolag sedan 1908-01-01. Ordförande i Svegsmons municipalstyrelse 1909-02-16. Ordförande och flottningschef i skilda flottningsföreningar i Härjedalen. Befälhavare för Härjedalens landstormsområde 1920-02-15. SMsjv 1923-05-11. RVO 1929-11-28. Gift 1909-09-01 Kristinelund ]] med friherrinnan Märta Emilia Johanna Rappe, född 1883-11-24 Gräsgärde. Dotter av översten i armén friherre Ludvig Bernhard Rappe, och Anna Eva Jacquette Tersmeden B.

Barn:

 • Gösta Ludvig Sebastian, född 1910-12-12 i Stockholm. Se Tab. 11A.
 • Anna Christina, född 1912-08-05 på Kristinelund i Mortorps förs, Kalmar län (Svegs förs, Jämtlands län fb). Stiftsjungfru. Konstnärinna. Gift 1935-06-28 i Svegs förs, Jämtlands län (vb nr 10) med jur. och filosofie kandidat attachén Daniel Dryselius, född 1907-05-02 i Sundsvall. Ambassadör.
 • Brita Gunilla Margareta, född 1915-12-24 i Svegs socken,, Jämtlands län. Stiftsjungfru. Student examen i Stockholm 1935-05-14. Elev vid konsthögskolan. Konstnärinna. Gift 1943-12-24 i Sveg förs, Jämtlands län vb nr 37) med bildhuggare Bengt Erik Amundin, född 1915-11-21.
 • (Dagmar, borttaget 1984) Monika, född 1918-07-20 Kristinelund (Svegs förs, Jämtlands län fb). Stiftsjungfru. Gift 1943-10-28 i Jakobs kyrka i Stockholm (Engelbrekts förs, vb nr 356) med ing. Axel Carl Magnus (Måns) Gauffin, född 1918-10-03 i Stockholm. Tryckeridirektör vid AB Allhems tryckerier.
 • Fritz Axel Fabian, född 1921-06-03 i Svegs socken, Jämtlands län. Lantbrukselev. Se Tab. 11B

TAB 12

Carl Lennart Sebastian, (son av Gustaf Herman, tab 10), född 1881-06-13 Sävsjöström. Mogenhetsexamen i Kalmar 1898-06-10. Volontär vid kronprinsens husarreg, s. å. 13/6. Korpral därst. s. å. 24/7. Sergeant 1899-08-11. Elev vid krigsskolan 1899-09-25. Fanjunkare 1900-08-15. Utexaminerad, Officersexamen s. å. 26/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 7/12. Löjtnant därst. 1903-06-17. Genomgått fullständig kurs vid krigshögskolan 1906–1908. Ryttmästare 1915-06-30. RSO 1921-06-06. Godsförvaltare vid Trelleborg i Flackarps socken, Malmöhus län sedan 1922. Verkst. direktör för fastighetsaktiebolag S:t Peders kloster s. å. Ryttmästare på reservstat vid regementet 1924-08-09 och i Norrlands dragonreg:s reserv 1928-01-01. Avsked från reservstaten 1931-06-26 och s.d. ryttmästare i sistn. regementes reserv. Gift 1910-10-18 Rosendal (Kropps förs, Malmöhus län vb) med friherrinnan Alice Jacquette'' Bennet, född 1891-05-10 i Hälsingborg. Dotter av godsägaren friherre Carl Vilhelm Bennet, och friherrinnan Vilhelmina Gustafva Sofia Bennet.

Barn:

 • Vilhelmina Charlotta Regina Louise, född 1911-11-17 Rosendal (Kropps förs) (Lenhovda förs, Kronobergs län fb). Gift 1:o 1935-10-15 i Kina (enl pastor i Löddeköpinge förs, Malmöhus län) med engelske sjöofficeren Selwyn Thorpe Cholmeley Harrison
 • Fredrik Carl, född 1913-08-06 i Malmö, liksom de följande syskonen. Se Tab. 12A.
 • Herman Wilhelm, född 1915-09-18 i Malmö garnisonförs. Reservofficersexamen 1937-08-23. Fänrik i Svea livgardes reserv 1938-04-29. Löjtnant i samma reserv 1940-05-10. Löjtnant vid regementet 1942-08-01.
 • Ingegerd Jacquette, född 1917-02-13 i Malmö garnison förs,. Skivbiträde på UD.
 • Sofia Margareta, född 1923-05-20 i Malmö.

TAB 13

Fritz Axel, (son av Gustaf Herman, tab 10), född 1883-10-04 Sävsjöström. Mogenhetsexamen 1902-05-30. Volontär vid Vendes artilleriregemente s. å. 11/6. Konstapel 1903-07-18. Elev vid krigsskolan s. å. i sept. Sergeant s. å. 1/10. Styckjunkare 1904-08-19. Utexaminerad, Officersexamen s. å. 28/11. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1907-08-31. Kapten 1918-05-24. RDDO. 1:e adjutant vid I. arméfördelningens stab 1924-10-01–1927-12-31. RSO 1925-06-06. Överförd på övergångsstat 1927-06-18 fr.o.m 1928-01-01. Inträdde i sparbankens i Hälsingborgs tjänst 1929, kassör och föreståndare därst. Avsked ur krigstjänsten 1933-09-22 fr.o.m 1933-10-05 och major i armén fr.o.m samma dag. Kapten i Vendes artilleriregementes reserv. Gift 1917-08-15 på Örtofta i Örtofta k:a, Malmö,Glemminge förs, Kristianstad län med friherrinnan Sigrid Anna Bennet, född 1897-03-12 på Örtofta i likanämnd socken, Malmöhus län. Dotter av ryttmästaren vid Skånska dragonregementet, friherre Jakob Erland Fredrik Bennet, och Anna Rosenblad B.

Barn:

 • Fritz Gustaf Jakob, född 1918-06-16 i Kristianstad garnisonförs, Malmöhus län. Reservofficersexamen 1939-08-26. Extra ordinarie fänrik i Svea Livgardes reserv 1939-12-30. Fänrik i Svea Livgardes reserv 1941-11-28. Löjtnant i Svea Livgardes reserv 1941-12-12. Jur kand ex vid Stockholms högskola 1942-05-27.
 • Carl Johan Lennart (Jan), född 1920-04-10 i Kristianstad. Se Tab. 13B.

TAB 14

Bo Lennart, (son av Gustaf Herman, tab 10), född 1886-02-22 Sävsjöström. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1906. Utexaminerad 1908. Agronom. Inspektor vid Sävsjöström 1908–1911. Arrenderade en tid Velanda i Väne-Åsaka socken, (Älvsb.) och ägde Svartarp i Åsle socken, Skaraborgs län 1916–1926. Död 1934-02-18 å Ragnvalla, Hälsingborg, och begraven. i Lund (Lunds stads förs, Lund db nr 46). Gift 1:o 1911-11-22 i Lunds stadsförs, ]] med Elisabet Gerda Maria Ripa, född där 1890-03-16, död 1928-01-31 på Romanäs sanatorium, Lunds stads förs, ]] begraven. i Dänningelanda förs, Kronobergs län. Dotter av bankdirektören Emil Teodor Ripa och Ellen Laura Sofia Espersson. Gift 2:o 1930-08-07 i Raus förs, Malmöhus län (Hälsingborgs Gustaf Adolfs förs, vb) med Elin Blenda Maria Öberg, född 1881-02-26 i Helsingborgs stad.

Barn:

 • 1. Gustaf Emil Sebastian Lennartsson, född 1912-10-07 Velanda. Reservofficers examen 1935-08-31. Fänrik i Hallands regementes reserv 1936-04-24. Förordnad att tills vidare vara fänrik i Skånska kavalleri regementets reserv 1937-11-19. Erhöll fänriks fullmakt 1938-04-29. Löjtnant i samma reserv 1939-05-05. Löjtnant i pansartruppernas reserv 1942-10-16.
 • 1. Carl August Lennart Lennarsson, född 1915-05-31 Velanda. Ingenjör. Se Tab. 14.
 • 1. Wolter Fritz Herman, född 1918-12-13 Svartarp. Filosofie kandidat examen. Statsvetenskaplig juridisk examen i Lund 1942-03-31. Pol. magister. Attaché i Utrikesdepartementet 1943-06-18.
 • 1. Carl'' Fredrik Lennartsson, född 1921-10-21 Svartarp.

TAB 15

Fredrik August Sebastian (Fritz), (son av Sebastian, tab 9), född 1850-09-09 på Tvet i Hällestads socken, Malmöhus län. Kadett vid Karlberg 1867-11-15. Utexaminerad 1871-05-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 9/6. Löjtnant 1875-01-15. Kapten 1889-02-01. Regementskvartermästare 1891-10-05. RSO 1892-12-01. RPr KrO3kl 1895-07-09. Major vid 2. livgrenadjärregementet 1897-07-01. Avsked 1905-09-29. Död 1928-01-17 i Linköping. Gift 1889-11-09 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med Matilda Charlotta Alice Heijkenskjöld, född 1859-10-19 på Skinnskattebergs bruk i likanämnd socken, Västmanlands län. Död 1939-11-09 i Linköpings domkyrkoförs, (db nr 342). Dotter av bruksägaren Tor Viktor Henrik Heijkenskjöld, och Sofia Augusta Lorichs.

Barn:

 • Ebba Sofia Matilda, född 1891-10-22 i Stockholm. Gift 1913-11-30 i Linköping domkyrkoförs med kaptenen Carl Reinhold Henrik Tersmeden, född 1882.
 • Mary Anna, född 1894-07-04 i Stockholm. Gift 1918-12-06 i Linköping domkyrkoförs, ]] med löjtnanten, friherre Axel Magnus Adolfsson Lilliecreutz, född 1891.

TAB 16

Lars Gustaf (Gösta), (son av Herman, tab 5), född 1805-07-25 Erstavik. Kadett vid Karlberg4 1817-09-29. Utexaminerad4 1821-09-18. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente s. å. 5/11. Löjtnant därst. 1830-10-28. Kapten 1837-07-28. Major 1849-06-05. RSO 1850-06-26. Avsked från nämnda majorsbeställning samt överstelöjtnant i artilleriet 1858-12-14. Avsked ur krigstjänsten 1867-02-08. Död 1896-12-02 i Jönköping. Gift 1838-08-19 med Carolina Amalia Odencrantz, född 1818-12-31 Torpa, död 1871-03-31 i Jönköping, dotter av hovrättsrådet Tor August Odencrantz, och friherrinnan Carolina Lovisa Johanna Fleetwood.

Barn:

 • Maria Carolina Elisabet, född 1840-09-07 Kettilstorp Gift 1867-10-27 i Jönköping med kyrkoherden i Kulltorps församl. av Växjö stift Gustaf'' Colliander, född 1831-10-25 i Gnosjö socken, Jönköpings län, död 1898-04-26 i Kulltorps prästgård Jönköpings län.
 • Emilia Augusta Charlotta (Emily), född 1842-06-15 i Marstrand, död ogift 1910-12-01 i Härnösand.
 • August Herman, född 1844. Före detta överste. Död 1936-04-19. Se Tab. 17.
 • Amalia Matilda Lovisa, född 1846-05-10 i Marstrand. GMiqml. Död 1930-05-27 i Härnösand (db 64). Gift 1868-05-15 i Jönköping med landshövdingen i Västernorrlands län, justitierådet, Kmstk NO m m, Bror Tolf Gustaf Ryding, född 1833-09-26 på Sandgärdet vid Vänersborg, död 1901-10-23 i Härnösand.
 • Anna Birgitta Sofia (Brita), född 1859-05-04 på Kettilstorp, död 1928-04-06 i Göteborg. Gift 1881-08-10 i Jönköping med före detta engelske vice konsuln, KVO2kl m. m., civilingenjören Paul Burchardt, född 1856-12-22 i Kristiania.

TAB 17

August Herman, (son av Lars Gustaf, tab 16), född 1844-05-09 i Marstrand. Student i Lund 1860-09-14. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1860-10-15. Officersexamen 1861-05-20. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1862-05-20. Löjtnant därst. 1867-10-15. Kapten 1873-12-05. RSO 1883-11-30. Major i armén 1892-10-28. Major vid 2. Svea artilleriregemente 1893-07-07. Överstelöjtnant i armén 1896-07-09. Chef för remonteringsstyrelsen s. d. Ledamot av stuterikommissionen s. å. 18/12. Chef för Flyinge hingstdepå 1897-11-19. Avsked från beställning på 2. Svea artillerireg:s stat med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv s. å. 26/11. Överste i armén 1904-11-11. Avsked såsom major i reserven 1907-06-28. KVO2kl 1908-06-16. Avsked ur armén s. å. Avsked från befattningen som chef för Flyinge hingstdepå 1924-10-03. Död 1936-04-19 i Hörby förs, Malmö (db 11) och begraven. i gamlestadens förs, Göteborg, Östra kyrkogården. Gift 1874-10-15 i Göteborg med Gerda Maria Berger, född 1851-04-01 i Göteborgs domkyrko förs, död 1911-03-24 på Flyinge och begraven på nya kyrkogården i Göteborg (Södra Sandby förs, Malmö db). Dotter av dispaschören, vice häradshövdingen Mauritz Teodor Berger och Hedvig Amalia Maria Franck,

Barn:

 • Hedvig Amalia, född 1875-10-18 i Göteborg. Författarinna.
 • Frank Herman, född 1877. Länsjägmästare. Död 1944. Se Tab. 18.
 • Gösta Teodor, född 1880. Ryttmästare. Död 1938. Se Tab. 19.
 • Märta Elisabet, född 1882-12-21 i Göteborg. Stiftsjungfru. Gift 1907-03-01 i Södra Sandby förs med professorn vid Lunds universitet LSkS, LLHS, filosofie doktor Lauritz Ulrik Absalon Weibull, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1933 med Lisa Hahr i hennes 2:o gifte, född 1883-06-10. Från vilken hon blev skild född 1873-04-02 i Lund.

TAB 18

Frank Herman, (son av August Herman, tab 17), född 1877-05-16 i Göteborg. Volontär vid 2. Svea artilleriregemente 1895-05-31. Mogenhetsexamen i Stockholm 1896-05-16. Elev vid Ombergs skogsskola 1897-07-01. Utexaminerad 1898-06-11. Elev vid skogsinstitutet s. å. 2/7. Utexaminerad 1900-07-02. E. jägmästare i Västerbottens distrikt 1901-07-11. Assistent i Västerås revir 1902-01-23. Assistent vid överjägmästarexpeditionen i bergslagsdistriktet s. å. 22/5. E. jägmästare i bergslagsdistriktet s. å. 22/11. Assistent i Örbyhus revir 1904-01-15. E. jägmästare i södra distriktet s. å. 10/11. Länsjägmästare i Blekinge län och sekreterare hos skogsvårdsstyrelsen därst. 1905-01-01–1913-10-31. Tillika assistent i Blekinge-Åhus distrikt 1905-09-06–1913-05-29. Länsjägmästare i Kristianstads län 1911 och jämväl i Malmöhus lån 1913. Placerad såsom e. jägmästare i södra distriktet 1913-05-29. RVO 1926-12-10. RDDO 1927-11-14. Ordförande i Skåne, Hallands och Blekinge skogsvårds förbund. död 1944-08-17 i Kristianstad (db nr 141). Gift 1905-10-17 i Västerås med Margareta Sofia (Greta) Hygrell, född där 1884-12-19. Dotter av järnhandlanden Adolf Axel Hygrell.

Barn:

 • Lars'' Gösta, född 1907-09-15 i Göteborg. Elev vid skogshögskolan. Se Tab. 18A.
 • Fritz August Herman, född 1910-06-21 i Karlshamn. Student i Uppsala. Se Tab. 18B.
 • Carl Lennart, född 1913-10-06 i Kristianstad. Se Tab. 18C

TAB 19

Gösta Teodor, (son av August Herman, tab 17), född 1880-02-25 i Göteborg. Mogenhetsexamen 1900-06-05. Volontär vid skånska dragonregementet s. å. 2/7. Sergeant 1901-07-29. Elev vid krigsskolan s. å. Fanjunkare 1902-09-02. Officersexamen s. å. 28/11. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet s. å. 12/12. Löjtnant därst. 1905-12-02. Ryttmästare 1918-01-25. RSO 1923-06-06. Överförd på övergångsstat 1926-09-04. 1930-05-30 beviljad avsked fr.o.m 1930-07-02, RVO 1935-11-22. Död 1938-05-01 i S:t Petri förs, Malmö (db nr 83). Gift 1909-04-03 i Göteborg med Emelie Elsa Maria Haglund, född 1882-10-16. Dotter av direktören Lars Emil Haglund och hans 1:a fru Elisabet Rohde.

Barn:

 • Lars Fredrik Herman, född 1910-02-10 i Göteborg. Se Tab. 19A.
 • Carl Gösta, född 1911-06-02 i Ystads förs, Malmö, död 1912-04-10 i (Ystads förs), Göteborg.
 • Gerda Elisabet Brita, född 1913-02-02 i Ystad. Gift 1938-12-10 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 536) med arkitekt Hans Axel Brunnberg, född 1911-10-28 i Engelbrekts förs, Stockholm. Professor i arkitektur vid konsthögskolan.
 • Lars Gösta, född 1915-04-22 i Ystad. Servitör. Död 1936-09-29 i Lund (db 306) och begraven i Gamlestadens förs, Göteborg.

TAB 20

Johan August, (son av Herman, tab 5), född 1806-10-25 på Erstavik. Kadett vid Karlberg 1821-12-22 (1821-09-28). Avgången från krigsakademien 1823-12-05. Officerskadett vid ingenjörkåren, nu fortifikationen 1824-02-09. Underlöjtnant i nämnda kår 1826-01-17 och vid kåren s. å. 20/12. Fortifikationsbefälhavare å Karlstens fästning 1832–1835. Löjtnant vid kåren 1834-06-14. Adjutant därst. 1835–1837. Kapten i armén 1837-10-21. Arbetschef för konung Carl XIV Johans enskilda byggnadsarbeten 1837. Arbetschef för fortifikationsarbetena i Karlskrona 1838. Arbetschef för gevärsfaktoribyggnaden i Eskilstuna 1839. Fortifikationsbefälhavare i Göteborg och å Nya Älvsborgs fästning 1840. Kapten 1845-06-25. LVVS 1846-01-00. RSO 1850-06-26. Arbetschef vid artillerietablissementet i Göteborg 1853. Major i armén 1857-12-04. Överstelöjtnant i armén 1861-07-16. Död 1867-12-05 i Göteborg. Gift 1840-08-06 Djursholm med stiftsjungfrun Sigrid Hildegard Wirsén, född 1812-07-07 i Stockholm, död där 1895-04-21, dotter av statsrådet Gustaf Fredrik Wirsén, adlad, friherre och greve Wirsén, och Ulrika Vilhelmina Boucht.

Barn:

 • Axel Fredrik August, född 1841-04-13, död 1853-01-14.
 • Knut Hjalmar Vilhelm, född 1845-02-05 i Göteborg. Student i Lund 1860-09-00. Kansliexamen 1862-05-30 och examen till rättegångsverken 1864-05-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. i sept. Notarie vid ridderskapets och adelns protokoll under riksdagen 1865–1866. Vice häradshövding 1870-12-20. Ombudsman hos lantbruksakademien 1877-10-15. Amanuens i finansdepartementet 1878-06-15. RVO s. å. 1/12. RPKO s. å. 28/1. OffFrIP 1879-01-19. RIt KrO s. å. 19/9. Sekreterare hos konstitutionsutskottet vid riksdagarna 1881–1883. T. f. bankinspektör 1883-06-00. KSpICO 1884-03-31. Bankinspektör 1884-11-28–1888-03-19. Registrator i finansdepartementet 1886-03-05. Kanslisekreterare i nämnda departement 1887-10-28. T. f. kansliråd och byråchef 1888-03-19. Ledamot av styrelsen för Stockholms stads sparbank 1888–1918. LLA:s statistiska avdelning 1890. Kansliråd i K. m:ts kansli s. å. 28/11. RNO 1892-12-01. KDDO2gr s. å. 25/11. Vice ordförande i nämnda sparbanks styrelse. 1895–1918. KItKrO 1897-03-06. Kansliråd och byråchef i nämnda departement 1902-07-05. Avsked 1906-10-26. KNO2kl s å. 1/12. Död 1923-02-18 i Nacka förs, Stockholm. Gift 1874-08-01 i Milano med Iva Arté Maria de Tzikos de Mezzowo, från vilken han 1877 blev skild, född 1856, dotter av Nikolaus de Tzikos de Mezzowo (från Grekland) och Justine de Jenecker Koschier.

TAB 21

Carl Arvid, (son av Herman Petersen, adlad af Petersons, tab 4), född 1771-09-24 i Stockholm. Antagen i krigstjänst 1780. Sergeant vid Björneborgs regemente s. å. 1/12. Sergeant vid Västgötadals regemente. Fänrik därst. 1785-04-20. Löjtnant 1790-08-23. Genom byte löjtnant vid Stedingkska regementet 1795-10-07. Stabskapten därst. 1796-10-27. Kapten vid Göta artilleriregemente 1801-05-30. 3. Major därst. 1810-05-29. Avsked 1811-12-03. Överstelöjtnants karaktär 1812-02-04. Död 1831-09-17 å Bagargården vid Göteborg. Gift 1803-09-25 i Stockholm med Lovisa Albertina Bergman, född 1781-12-11 i Stockholm, död 1868-09-21 på Södra Lindved i Svedala socken, Malmöhus län, dotter av justitiarien Carl Fredrik Bergman och Agata Elisabet Amnæus.

Barn:

 • Carl Herman, född 1805-07-22 i Göteborg, död där 1810-09-12.
 • Lars Fredrik, född 1807. Överstelöjtnant. Död 1891. Se Tab. 22.
 • Johanna Lovisa Elisabet Charlotta, född 1808-12-10 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1866-02-25 i Lund.
 • Carl Herman Vilhelm, född 1814-11-12 i Göteborg. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1830-08-06. Underlöjtnant därst. 1832-06-02. Död ogift 1844-12-14 på Karlsborg.

TAB 22

Lars Fredrik (son av Carl Arvid, tab 21), född 1807-08-25 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1822-09-28. Utexaminerad 1826-01-31. Kornett vid skånska dragonregementet s. å. 21/2. Löjtnant 1836-04-08. Ryttmästare 1849-07-01. 2. Major 1858-07-17. RSO 1859-01-28. Överstelöjtnant i armén 1864-12-13. Avsked krigstjänsten 1868-01-31. Död 1891-04-10 på Södra Lindved i Svedala socken, Malmöhus län, vilken egendom han arrenderade sedan 1856. Gift 1:o 1850-07-05 Fluxerum med Augusta Fredrika von Schoting, född 1818-08-27 på Vollsjö i likanämnd socken, Malmöhus län, död 1853-03-18 i Ystad, dotter av generaladjutanten Justus Christoffer von Schoting, och hans 1:a fru Augusta Fredrika Dævel. Gift 2:o 1856-05-06 på Södra Lindved med friherrinnan Eleonora Mattiana Gunilla Charlotta (Gundla) von Düben, född 1830-12-05 Rönneberga, död 1882-01-29 på Södra Lindved, dotter av kaptenen, friherre Ulrik Vilhelm von Düben, och Catharina Flinck.

Barn:

 • 1. Justus Carl Fredrik, född 1851. Överbibliotekarie. Död 1925. Se Tab. 23.
 • 1. Lovisa Gustava Augusta, född 1853-03-08 i Ystad. Död 1935-01-05 i Lund. Gift 1894-10-15 på Södra Lindved med kassören vid sparbanken i Lund Fridolf Kempff, född 1862-11-14 i Stockholm, död 1896-05-03 i Lund.
 • 2. Catharina Albertina Ulrika Gunilla (Katy), född 1857-04-01 på Södra Lindved. Inneh. Södra Lindveds och Kärrstorps fideikommissegendomar. Död 1939-04-03 i Lund (Svedala förs, Malmöhus förs, db nr 22).
 • 2. Lovisa Fredrika Vilhelmina, född 1859-02-02 på Södra Lindved, död ogift 1912-05-25 på nämnda egendom (Svedala förs, Malmöhus län db).
 • 2. Carl Gustaf Herman, född 1861-06-30 på Södra Lindved, död där 1876-05-06.
 • 2. Gustava Johanna Charlotta, född 1864-12-13 på Södra Lindved, död 1907-02-27 i Stockholm. Gift 1892-07-25 på Södra Lindved med stadsstyrelsens ordförande i Ludvika, RNO, RVO, vice häradshövdingen, jur. kandidat Carl Roth, född 1862-04-29 i Ludvika bruk Kopparbergs län.
 • 2. Carl Fredrik Magnus Ulrik, född 1870-02-15 på Södra Lindved, död där 1886-05-27.

TAB 23

Justus Carl Fredrik (son av Lars Fredrik, tab 22), född 1851-04-15 i Lund. Mogenhetsexamen i Malmö 1869-05-29. Student i Lund s. å. 20/9. Filosofie kandidat 1873-09-15. Extra ordinarie amanuens vid universitetsbiblioteket i Lund 1874-05-06. Filosofie licentiat 1878-05-29. Disp. pro gradu 1879-09-13. Docent i nordiska språk vid Lunds universitet s. å. 30/9. Promov. filosofie doktor 1880-05-31. Andre amanuens vid nämnda bibliotek 1885-11-09. Notarie hos filosofiska fakulteten i Lund 1889-01-15. Förste amanuens vid nämnda bibliotek 1896-06-08. Avsked från docenturen s. å. 14/12. Vice bibliotekarie vid universitetsbiblioteket 1898-09-22. Bibliotekarie därst. 1900-06-22. RNO 1907-06-06. Överbibliotekarie 1910-01-01. Avsked 1918-04-12. KNO2kl s. å. 6/6. Död 1925-07-24 i Lund och begraven i Svedala socken, Malmöhus län. Ägde gården nr 9, S:t Petri kyrkogata i Lund. Biorg. i VÄD. Gift 1879-09-22 Mjönäs s län med Gunima Charlotta (Gunny) Düben, född 1849-05-22 i Kristianstad, död 1882-04-14 i Lund.

Barn:

 • Gunhild Augusta Vilhelmina (Gunny), född 1880-08-14 på Södra Lindved (i Svedala). Död 1938-04-23 i Kristianstad (db 69). Gift 1901-09-26 i Lunds domkyrka med fältläkaren i fältläkarkårens reserv, andre stadsläkaren i Kristianstad, RNO, RVO, med. licentiat Andreaz Fritz Bruzelius, född 1865-08-20 i Österslövs socken, Kristianstads län.

TAB 24

Herman, (son av Carl Arvid, tab 21), född 1817-02-17 i Göteborg. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1833-01-04. 2. Konstapel s. å. 13/4. Sergeant s. å. 24/12. Styckjunkare 1836-08-11. Linjeofficersexamen 1839-05-07. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet s. å. 9/11. Andre besiktningsman vid Huskvarna 1840. Förste besiktningsman 1842. Löjtnant 1844-06-12. Kommenderad med ockupationskåren till Norra Schleswig 1849-08-17–1850-07-07. Kapten 1853-07-07. RSO 1864-01-28. Avsked 1875-01-15. Död 1911-07-21 i Motala. Ägde någon tid Böstofta och Ebbetorp, båda i Gudmuntorps socken, Malmöhus län. Gift 1856-11-20 Nynäs med Ebba Amalia Adlercreutz, född 1831-03-31 på Marielund i nämnda socken, död 1912-08-15 i Motala ]], dotter av majoren, friherre Johan Henrik Adlercreutz, och Sofia Lovisa Ehrenborg.

Barn:

 • Lovisa, född tvilling 1857-09-03, död 1859-11-09.
 • Margareta, född tvilling 1857-09-03 på Böstofta, död 1899-03-15 i Motala. Gift där 1886-12-11 med sjökaptenen Hans Glud Nikolai Holck Clausen, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1902-03-02 med Charlotte Caroline Augusta Münchmeyer, född 1868-02-10, död 1916-08-09, dotter ay godsägaren Adolf Herman Münchmeyer och Marie Charlotte Münchmeyer. Gift 3:o 1918-10-01 med Elin Anna Sofia Ekman, född 1883-11-15 i Jönköping, dotter av fabrikören Teodor Ekman och Sofia Lovisa Ekman), född 1857-12-21 Hejdeholm
 • Johan Henrik, född tvilling 1859-05-28, död s. å. 30/8.
 • Carl Arvid, född tvilling 1859-05-28, död s. å. 3/9.
 • Axel Fredrik, född 1860-08-08 på Böstofta. Mogenhetsexamen i Lund 1879-05-29. Student vid dåvarande universitet 1880-02-10. Jur. filosofie examen 1881-12-14. Student i Uppsala 1884-09-25. Jur. kandidat 1891-09-25. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 9/10 samt i Göta hovrätt 1892-01-13. Extra ordinarie tjänsteman i arméförvaltningen 1894-07-04. Extra ordinarie tjänsteman i generalpoststyrelsen s. å. 21/9 och i statskontoret 1895-01-29. Amanuens i arméförvaltningen 1902-01-01. Revisor därst. 1908-01-30. RVO 1926-06-06. Avsked 1927-08-08. Gift 1908-04-08 i Klara förs, Stockholm med Maria Charlotta (Lotten) Hagberg, född 1864-04-20 i Uppsala. Död 1936-04-18 i Engelbrekts förs, förs, Stockholm (db 92). Dotter av professorn Jakob Teodor Hagberg och grevinnan Lovisa Jakobina von Schwerin.
 • Ludvig Alexander Sebastian, född 1865-04-27 på Böstofta. Volontär vid pontoniärbataljonen 1883-06-01. Mogenhetsexamen 1884-05-28. Sergeant vid fortifikationen 1885-06-06. Elev vid krigsskolan s. å. 20/7. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid fortifikationen s. å. 29/10. Biträdande kontrollant vid kasernbyggnaderna i Göteborg 1892. Löjtnant 1893-03-10. Sekreterare i kommittén angående Moranedskanalen 1894. Biträdande kontrollant vid kasernbyggnaderna i Sollefteå 1895. Lärare vid Karlberg 1896–1899. Tygofficer och kompanichef vid Göta ingenjörkår 1900–1902. Kapten vid fortifikationen 1902-03-07. Kontrollant vid kasernbyggnaderna i Skövde s. å. Fortifikationsbefälhavare i III. fortifikationsområdet 1904-07-01. Sekreterare i kasernbyggnadskommissionen för III. arméfördelningen 1906-08-00. RSO s. å. 1/12. Fortifikationsofficer vid Västra arméfördelningens stab 1910-04-22. LKrVA 1911. Major s. å. 1/12. Fortifikationsbefälhavare i Boden 1913-03-01. Överstelöjtnant 1915-05-17. RVO 1917-06-06. Överste i fortifikationens reserv 1920-04-16. PrRKM2 o. 3kl 1921. ÖRKHt1kl 1922.

Den adopterade ättegrenen, †

TAB 25

Johan Adam Petersen, (son av Volter Petersen, tab 1), född 1676. Handelsman i Stockholm. Död 1740. Gift 1:o 1704 med Anna Kallsten, född på 1680-talet, död 1710, dotter av handelsmannen i Stockholm Sven Kallsten och Margareta Danielsdotter. Gift 2:o 1712-09-23 i Stockholm med Christina Maria Thormöhlen, döpt 1690-08-10 i Stockholm, död där 1737, dotter av köpmannen Lorentz Thormöhlen och Maria Tham [Öä].

Barn:

 • Volter Peterson, född 1705. Brukspatron på Eds bruk med Skarpö masugn m. m., som han köpte 1764-09-23. Bergsråds titel 1769-11-05. Död 1783-01-25. Gift 1736-06-29 med Barbro Maria Hising, född 1718-04-24, död 1774-09-13 på Eds bruk, dotter av grosshandlaren i Stockholm, brukspatronen Mikael Hising och Margareta Frodbom samt syster till bergsrådet Johan Hising, adlad Hisinger.

Barn:

 • Carl Peterson, adlad och adopt. af Petersons, född 1742-10-26 i Stockholm. Student i Uppsala5 1757-03-22. Hovintendents titel 1766-04-29. Ledamot av patriotiska sällskapet 1775-11-07. Adlad 1778-07-16 samt adopt. på sina sysslingars adl. namn och nummer, nr 2071 (introd. 1788-01-02). Köpte Eds bruk av fadern 1782. Död 1800-05-13 i Söderköping och slöt själv sin adl. ättegren. Gift 1766-07-01 Stensnäs med Brita Maria Boije af Gennäs i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1746-09-04 på Stensnäs med majoren Carl Axel Rutensköld, född 1710, död 1762), född 1728-08-27 Charlottenborg s socken, Östergötlands län, död 1795-04-23 i Norrköping, dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf Boije af Gennäs, och grevinnan Charlotta Susanna Maria Dorotea Lewenhaupt.

Barn:

 • Barbara Carolina, född 1767-06-18 på Stensnäs, död där s. å. 20/6.
 • Volter, född 1768-12-16 på Stensnäs, död där 1769-06-28.
 • Magdalena Eva, född 1772-08-14 på Stensnäs. Stiftsjungfru 1784. Död 1795-05-07 i Linköping. Gift 1792-09-09 i Norrköping med sin kusin, majoren Erik Gustaf Boije af Gennäs, i hans 1:a gifte, född 1768, död 1819.

Källor

1Öä. 2Bg. 3Ssn. 4Hc. 5Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: