Von Hofsten nr 1794

Från Adelsvapen-Wiki

1794.jpg

Adliga ätten von Hofsten nr 1794

Adlad 1726-09-10, introd. s. å.

Hofsten A179400.png

TAB 1

Erik Nilsson Bonde i Hofsten i Köla socken Värmlands län. Gift med Carin Svensdotter.

Barn:

 • Nicolaus Erici Hofstenius. Student i Uppsala 1631. Prästvigd 1632. Skolpräst i Karlstad 1643-02-06. Kyrkoherde i Arvika 1653 efter sin svärfader. Död 1661. Gift med Annika Urania, dotter av prosten och kyrkoherden i Arvika, magister Petrus Erici Uranius (farbroder till amirallöjtnanten Anders Spak, adlad Gyllenspak) och Margareta Erlandsdotter Norenia (faster till hovrättsrådet Gudmund Gudmundi Nordberg, adlad Löwenhielm).

Barn:

 • Erlandus Nicolai Hofsten, född 1651 i Sillerud i Värmland. Student i Uppsala 1668. Magister därst. 1679-12-12. Lektor i Karlstad 1680. Konrektor vid skolan därst. och tillika konsistorienotarie 1689. Skolrektor samt kyrkoherde i Hammarö socken 1693. Prost över Nordmarks kontrakt 1697. Avsade sig rektorssysslan 1706. Prost och kyrkoherde i Filipstad 1708. Död 1717-07-00. Han var konsistoriefullmäktig vid riksdagen i Stockholm 1693. Har efterlämnat en geografisk och historisk beskrivning över Värmland (av trycket utgiven »till 200-årsminnet av författarens död» av C. E. Nygren, Karlstad 1917). Gift 1684 med Christina Caméen, född 1665-11-23, död 1734, dotter av superintendenten i Karlstad, magister Benedictus Svenonis Caméen, Wermlandus, och Christina Carlberg samt syster till biskopen i Västerås, doktor Sveno Benedicti Caméen, vars barn blevo adlade Caménsköld.

Barn:

 • Bengt Erlandsson Hofsten, adlad von Hofsten, till Villingsbergs bruk i Knista socken Örebro län. Född 1689-03-06 i Karlstad. Student i Uppsala 1707-03-04. Vice auditör vid Närkes och Värmlands regemente 1711-03-13. Avsked s. å. 5/9. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1712-10-16. Auskultant därst. 1713-09-09. Vice notarie 1714. Notarie 1716-01-23. Vice sekreterare 1719-10-01. Sekreterare 1720-12-17. Adlad 1726-09-10 (introd. s. å. under nr 1794). Assessor i nämnda kollegium 1729-12-06. Ledamot av brand- och politikommissionen 1732-11-17. Ledamot av statskommissionen 1738. Ledamot av kommissionen till överseende av tull- och accistaxorna s. å. 21/7. Kommerseråd 1741-08-19. Deputerad för upprättande av ett västindiskt kompani 1745. Ledamot av sparsamhetskommissionen s. å. 8/1. Död 1752-12-27 i Stockholm [Ak]. 'Han har skrivit och låtit trycka gravskrifter 1716 över hustru Christina Wester och 1717 över sin fader samt dessutom åtskilliga brud- och sorgekväden.' Gift 1718-07-29 med Ingrid Brita Kolthoff, född 1701-04-25, död 1750-08-20 i Stockholm, dotter av brukspatronen Henrik Hermansson Kolthoff och hans 2:a hustru Agneta Andersdotter Bratt.

Barn:

 • Erland, född 1719. Kammarherre och brukspatron. Död 1758. Se Tab. 2.
 • Henrik, född 1721. Kammarherre och brukspatron. Död 1793. Se Tab. 30.
 • Christina, född 1723-06-20, död s. å. 6/9.

TAB 2

Erland, (son av Bengt Erlandsson Hofsten, adlad von Hofsten, tab 1), till Villingsberg samt Valåsen i Karlskoga socken Örebro län. Född 1719-08-07. Student i Uppsala1 1733-04-06. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1736-09-07. Vice notarie därst. 1740. Hovjunkare8 1742-04-23. Kammarherre8 1750-07-30. Bruksherre på Villingsberg. Död där 1758-06-08 och ligger jämte sin fru begraven i Hofstenska familjegraven på Knista kyrkogård. Gift 1743-08-23 med sin fränka Christina Kolthoff, född 1724-08-15, död 1778-09-11 på Villingsberg, dotter av brukspatronen Herman Hermansson Kolthoff och hans 1:a fru Maria Hedengren.

Barn:

 • Brita Maria, född 1744-09-25, död 1817-12-30 Riseberga. Gift 1765-03-21 på Villingsberg med sin frände, brukspatronen Sven Olofsson Hedengren, född 1733-05-07, död 1784-03-18 i Kristinehamn.
 • Agneta, född 1745-11-16, död 1762-06-03.
 • Bengt, född 1747. Hovjunkare och brukspatron. Död 1826. Se Tab. 3
 • Herman, född 1748-12-10, död 1749-12-20.
 • Erland, född 1751. Brukspatron. Död 1793. Se Tab. 25

TAB 3

Bengt, (son av Erland, tab 2), född 1747-06-17. Student i Uppsala1 1760-10-01. Jur. examen därst. och bergsexamen 17652. Auskultant i bergskollegium 1766-05-09. Brukspatron på Valåsen, vilket han fick på sin arvslott. Hovjunkare 1769-02-23. Död 1826-11-10 Hönsäter. Gift 1779-07-29 på Lindfors bruk i Nyeds socken Värmlands län med Christina Lovisa Geijer, född 1762-03-24 på Bofors bruk i Karlskoga socken Örebro län, död 1821-09-24 på Hönsäter, dotter av brukspatronen Lindfors

Barn:

 • Erland, född 1780. Bergmästare. Död 1839. Se Tab. 4
 • Johan Henrik, född 1782. Häradshövding. Död 1853. Se Tab. 12.
 • Bengt August, född 1784-06-17, död 1785-08-29.
 • Bengt August, född 1785. Bankokommissarie. Död 1834. Se Tab. 20.
 • Christina, född 1788-02-05. Stiftsjungfru. Död 1851-03-20 Kulltorp. Gift 1812-02-12 på Valåsen med kornetten, greve Adolf Ludvig Hamilton, född 1786, död 1844.
 • Lovisa, född 1791-08-08 på Valåsen. Stiftsjungfru. Död 1855-08-31 i Uppsala. Gift 1808-12-25 med löjtnanten, friherre Lars Vilhelm Stiernstedt, i hans 2:a gifte, född 1774, död 1831.
 • Gert, född 1793-08-16 på Valåsen, död där s. å. 6/11.
 • Maria Charlotta, född 1795-04-29 på Valåsen. Stiftsjungfru. Död 1874-05-10 i Uppsala. Gift 1816-06-27 på Körtingsberg i Viby socken Örebro län med sin systers svåger, häradshövdingen, greve Hugo David Hamilton, i hans 2:a gifte, född 1789, död 1863.
 • Adolf Ludvig, född 1798. Kapten. Död 1867. Se Tab. 22.

TAB 4

Erland, (son av Bengt, tab 3), född 1780-09-19. Student i Uppsala 1793-03-07 och Lund 17952. Jur. examen och bergsexamen2. Auskultant i bergskollegium 1802-02-18. Kanslist i kammarrätten 1805-03-11. Vice notarie i nämnda kollegium 1804-05-15. Registrator därst. 1808-03-14. Notarie 1810-12-01. Avsked 1811-12-19. Bergmästares karaktär 1812-04-02. Brukspatron på Valåsen. Död 1839-12-10 i Stockholm, varest han vistades för sin hälsa, samt ligger jämte sin fru begraven på Karlskoga kyrkogård Örebro län. Gift 1822-09-19 i Kristinehamn med stiftsjungfrun Johanna Nordenfeldt, född 1802-10-04 i Kristinehamn, död 1847-12-07 på Valåsen, dotter av brukspatronen Johan Niklas Nordenfelt, och friherrinnan Anna Vilhelmina Posse af Säby.

Barn:

 • Bengt Johan, född 1824. Brukspatron. Död 1883. Se Tab. 5.
 • Anna Vilhelmina Lovisa, född 1826-04-01 på Valåsen. Stiftsjungfru. Död där 1841-12-16 och begraven på Karlskoga kyrkogård.
 • Nils Eberhard Hjalmar, född 1828. Löjtnant. Död 1912. Se Tab. 8.
 • Christina Johanna Augusta, född 1832-09-03 på Valåsen. Stiftsjungfru. Författarinna. Död 1913-12-19 Kilagården,. Har anonymt utgivit flera skönlitterära arbeten, bland vilka »Familjen Stark» (1869) och » Ett besök i Björkheds prestgård» (s. å.).
 • Emilia Maria Charlotta, född 1836-10-27 på Valåsen. Stiftsjungfru. Död 1910-11-13 i Stockholm i Engelbrekts förs,. Gift 1866-11-15 på Kilagården med överstelöjtnanten Johan Carl Kuylenstierna, i hans 3:e gifte, född 1813, död 1880.

TAB 5

Bengt Johan, (son av Erland, tab 4), född 1824-07-30 Valåsen. Död 1883-05-17 i Örebro. Ägde del i Valåsen. Gift 1856-05-29 på Bo i likan, socken Örebro län med friherrinnan Lovisa Sofia Hamilton af Hageby, från vilken han 1877 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1878-06-28 i Köpenhamn med praktiserande läkaren i Stockholm, med. doktorn Anton Christen Nyström, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1842-02-15 i Stockholm), född 1838-07-16 på Bo, död 1917-10-23 i Stockholm, dotter av generalpostdirektören, friherre Hugo Adolf Hamilton af Hageby, och friherrinnan Lovisa Johanna Ridderstolpe.

Barn:

 • Lovisa Johanna, född 1857-03-09 på Valåsen, liksom syskonen, död där s. å. 16/8.
 • Christina Lovisa (Stina), född 1858-06-26. Gift 1880-07-30 på Valåsen med ryttmästaren vid livregementets husarer, RSO, Reinhold Magnus Svartling, född 1848-12-13 i Norrköping, död 1920-03-23 i Linköping.
 • Erland Bengtsson, född 1859-07-21. Först kontorist i Göteborg, sedan inspektör i Norge för försäkringsaktiebolag »Skandia». Död 1911-12-17 i Stockholm i Oscars förs,. Gift 1898-06-12 i Trondhjems domkyrka med Anna Maria Cederlund, född 1870-03-03
 • Anna, född 1861-05-30, död 1921-11-14 i Köping. Gift 1886-08-17 i Köpings kyrka med godsägaren Fredrik Daniel Lorichs, född 1852, död 1927.
 • Märta Louise, född 1862-06-14, död s. å. 27/7 på Valåsen.
 • Bengt Hugo, född 1863. Mejeriarrendator. Död 1898. Se Tab. 6.
 • Märta Louise, född 1867-09-27, död 1868-04-13 på Valåsen.
 • Nils Daniel, född 1870-06-16. Mejerist. Död 1893-12-05 Melrose
 • Sigfrid Johannes, född 1875-02-20. Trädgårdselev. Död 1928-07-22 å Strängnäs hospital, (db 120) (Sthlm., Adolf Fr., förs, db).

TAB 6

Bengt Hugo, (son av Bengt Johan, tab 5), född 1863-08-09 Valåsen Mejeriarrendator i Fond-du-Lac, Melrose i Wisconsin, Nordamerika. Inflyttade till Karlskoga från Nordamerika 1897-09-04 . Mejeriarbetare i Kärne i Karlskoga socken Örebro län. Död 1898-07-27 i Karlskoga förs, Ör. Gift 1889-09-24 i Ohio i Nordamerika med Cora Sara Hanson från Norra Amerika, född 1871-03-27 i Norra Amerika och överflyttad dit 1898-09-30

Barn:

 • Hugo Benjamin, född 1890-06-18 i Amerika. Jämte modern inflyttad till Karlskoga förs, Ör. från Norra Amerika 1898-02-07. Återflyttad dit s. å. sept. 30. Först bokhållare i Richmond, Virginia, Nordamerika, sedan köpman i Drewrys Bluff, Virg.
 • Clara Lovisa , född 1893-09-14 i Amerika. Jämte modern inflyttad till Karlskoga förs, Ör. från Norra Amerika 1898-02-07. Återflyttad dit s. å. sept. 30. Gift 1926-06-24 med Frederick Hamilton Pease.

TAB 7

Hugo Olof, (son av Bengt Johan, tab 5), född 1865-06-20 Valåsen. Artist (akvarellmålare). Tidningsillustratör. RVO 1924. Äg. hus i Chicago och Winnetka, Illinois, Nordamerika. Gift 1893-02-00 i Chicago med Marie Louise Case född 1865-09-22, död 1939.

Barn:

 • Frances Louise, född 1898-07-05 i Chicago. Gift 1928 med Kenneth Talbet Prise (Pasadena, Calif), född 1890.
 • Mary Louise, född 1901-05-22 i Chicago. Gift 1931-09-05 med Arthur Sterling Wiley, MA, född 1901-04-03. Språklärare. RFrHL.

TAB 8

Nils Eberhard Hjalmar, (son av Erland, tab 4), född 1828-09-13 på Valåsen. Student i Uppsala 1847-06-11. Furir utan lön vid Svea livgarde 1848-01-12. Officersexamen 1849-02-26. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente s. å. 13/3. Ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1854. Löjtnant 1855-02-08. Avsked s. å. 31/3. Ledamot av direktionen för Smålands m. fl. provinsers hypoteksförening 1862. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1866–1875. Statsrevisor 1872. LLA 1873. RNO 1874-12-01. Ledamot av styrelsen för Skaraborgs hästförsäkringsbolag 1877-03-04 och dess ordförande 1892-12-05. Ledamot av direktionen för veterinärinrättningen i Skara 1886-12-01 ordförande i styrelsen för Skaraborgs läns lantmannaskola i Skara 1888. KVO1kl s. å. 1/12. Ordförande i nyssn. inrättnings direktion 1889-05-05. Ordförande i styrelserna för Skara kemiska station och för Skara frökontrollanstalt 1892-12-05. Direktör i Sveriges allm. hypoteksbank 1893. Erhöll Skaraborgs läns HushGM s. å. 19/4. Död 1912-03-20 i Gerums annex förs, Skar., ]] . Ägde Kilagården i Gerums socken Skaraborgs län sedan 1852. Gift 1:o 1852-10-20 Hassle-Säby med sin kusin Augusta Louisa Johanna von Hofsten, född 1829-08-27 Körtingsberg, död 1871-06-11 på Kilagården, dotter av kaptenen Adolf Ludvig von Hofsten och friherrinnan Antoinetta von Knorring. Gift 2:o 1872-10-22 i Stockholm med grevinnan Anna Fredrika Sparre af Söfdeborg, född 1845-03-21 i nämnda stad, död 1923-06-12 i Västra Gerums annex förs, Skar., ]] , dotter av en av rikets herrar, greve Gustaf Adolf Vive Sparre af Söfdeborg, och grevinnan Sofia Bonde af Björnö.

Barn:

 • 1. Adolf Erland, född 1853. Kanslisekreterare. Död 1897. Se Tab. 9.
 • 2. Sofia Anna Ebba Johanna, född 1873-08-23 på Kilagården,
 • 2. Erik Gustaf Nils, född 1874. Direktör. Se Tab. 11.
 • 2. Johan Fredrik, född 1876-07-26 på Kilagården, död 1881-07-17 på Lilla Kålltorp i Gerums socken Skaraborgs län.
 • 2. Nils Patrik, född 1879-06-04 och död s. å. 18/12 på Kilagården.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1880-12-07 på Kilagården. Mogenhetsexamen i Skara 1900. Utexaminerad från Alnarps lantbruksinstitut 1904-10-00. Förvaltare å Kilagården 1904–1923. RVO 1927-06-06. Äg. tillsammans med syskonen nämnda egendom sedan 1923. KVO 1944-11-15.

TAB 9

Adolf Erland, (son av Nils Eberhard Hjalmar, tab 8), född 1853-08-29 på Kilagården. Mogenhetsexamen 1872-05-14. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1873 och examen till rättegångsverken 1877-09-21. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 3/10. Vice häradshövding 1880-01-14. Amanuens i finansdepartementet s. å. 17/2. Notarie hos riksdagens konstitutionsutskott riksdagarna 1881–1886. T. f. registrator i nämnda departement 1886-03-05. Registrator 1887-10-28. Kanslisekreterare 1888-03-19. RVO 1897-09-18. Död 1897-10-22 i Stockholm. Ägde del i huset nr 38 Sibyllegatan i Stockholm. Gift 1880-11-30 i Uppsala med Ida Lovisa Regina Östberg, född 1855-08-26 i nämnda stad domkyrkoförs, dotter av häradshövdingen Gustaf Östberg och Anna Lovisa Grill.

Barn:

TAB 10

Nils Gustaf Erland, (son av Adolf Erland, tab 9), född 1881-10-02 i Uppsala. Mogenhetsexamen i Stockholm 1900-05-19. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat 1903-05-27. Amanuens vid zoologiska laboratoriet i Uppsala 1905-05-01–1907-06-30. Filosofie licentiat 1907-01-31. Disp. s. å. 16/3. Promov. filosofie doktor s. å. 24/5. Docent i zoologi vid Uppsala universitet s. å. 31/5. Deltog i 1908 års svenska Spetsbergsexpedition såsom ledare av de zoologiska och hydrografiska arbetena. Förordnad att uppehålla professuren i jämförande anatomi vid Uppsala universitet 1909-01-01–1911-02-10 och 1921-01-06–28/4. Förordnad att uppehålla professuren i zoologi vid nämnda universitet 1919-09-01–31/10. Konservator vid zoologiska institutionen därst. 1920-02-261921-04-28. Professor i jämförande anatomi 1921-04-29. LVS 1925. Ledamot av styrelsen för statens institut för rasbiologi 1926-01-01 (suppl. 1922–1925). LVA 1929. RNO 1930-11-28. Uppsala universitets prorektor sedan 1933. Vice ordförande för statens institut för rasbiologi sedan 1934. KNO2kl 1935-11-02. Ledamot av befolkningskommissionen 1935–1938. Ledamot av medicinalstyrelsens vetenskapliga råd sedan 1935. LFinskaVS 1937. LFS 1938. Korresp.L.Acad.intern.d'hist.dec sciences, Paris, 1939. Korresp.L.Sällsk.Faun.Flor.Fenn. KDDO2gr. Professor i zool. särsk. jämf. anat. vid ovannämnda universitetet sedan 1940. Har företagit resor i vetenskapligt ändamål inom Sverige, Schweiz, Italien och Tyskland. Vetenskaplig skriftställare. Äg. Dagnäsön i Björnlunda socken Södermanlands län samt äg. och bebor Villa Lyckan i Uppsala. Rektor magnificus för Uppsala Universitetet 1943. Hedersdoktor inom medicinska fakulteten vid Uppsala universitetet 1944-05-31. KNO1:kl 1945-06-06. Förordnad att till den 1 juli 1946 vara ordförande i styrelsen för rasbiologiska institutet 1945-08-31. Förlängt till 1 juli 1950. Biogr. i: "Vem är det?". Avsked med utgången av maj 1947. Medlem av Medicinalstyrelsens vetenskapliga råd 1948–1950. Gift 1:o 1909-12-18 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, ]] med Elsa Emilia Mathilda Berlin, född 1886-09-06 i sistnämnda stad, död 1929-08-30 i Uppsala domk.förs,dotter av tulldirektören Nils Gerhard Berlin och Gerda Matilda Peterson-Ernberg. Gift 2:o 1932-12-30 i Gävle (Uppsala domk.förs, vb) med sin svägerska, filosofie magister Carin Gerda Mathilda Berlin, född 1893-06-27, dotter av tulldirektören Nils Gerhard Berlin och Gerda Matilda Peterson-Ernberg.

Barn:

 • 1. Erland Adolf Gerhard, född 1911-05-22 i Uppsala, liksom syskonen. Se Tab. 10 A.
 • 1. Louise, född 1913-11-21 i Uppsala domk.förs,. Studentexamen vid Högre elementarläroverket för flickor i Uppsala 1933. Filosofie ämbetsexamen vid Uppsala universitetet 1938-09-15. Adjunkt. Gift 1939-06-05 i Uppsala (Uppsala domkyrkoförs, vb nr 148) med teol. och filosofie kandidat Erik Oscar Olof Sandberg, född 1909-09-30 i Värml. Rektor v Rudbeckianska skolan, Västerås. RNO.
 • 1. Marianne, född 1917-02-12 i Uppsala domk.förs,. Sophiasyster. Skolsköterska.

TAB 11

Erik Gustaf Nils, (son av Nils Eberhard Hjalmar, tab 8), född 1874-11-02 Kilagården. Mogenhetsexamen 1894. Genomgick handelsinstitut 1894–1895. Anställd i aktiebolag Stockholms handelsbank 1895–1898, hos bankirfirman Robert Warschauer & C:o i Berlin 1898–1900, i Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 1900–1902. Kassör i Skaraborgs ensk. bank i Stockholm 1902–1905. Kamrer i aktiebolag Stockholms köpmannabank 1905–1908. Kamrer, sedermera kontorschef i Sveriges allm. hypoteksbank 1908. Auktoriserad revisor 1912–1926. Verkst. direktör i enskilda järnvägarnas pensionskassa 1916. Statens kolkontrollant 1920–1921. RVO 1920-06-06. Teknisk sekreterare hos 1921 års fastighetskreditsakkunniga 1921–1922. Sekreterare i aktiebolag kreditkassan av år 1922. 1942-11-27 förordnad att under åren 1943–1946 vara ledamot i direktionen över och för skolan för blinda å Tomteboda. Verkställande direktör för Sveriges allm. hypoteksbank 1936. Gift 1901-06-11 i Holy Trinity Church i Sydenham, London, med Kate Emily Baines, född 1872-06-25 i London, dotter av köpmannen Arthur George Baines och Maud Miller.

Barn:

 • Vera, född 1903-07-29 i Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1935-01-12 i Sthlm Jacobs förs, ]] med Edward Harman, MA från England, född 1899-11-19
 • Bengt Eriksson, född 1905-04-04. Studentexamen 1923-05-09. Jur. stud. vid Stockholms högskola. Se Tab. 11 A.
 • Maud, född 1914-01-24 i Sthlm, Jacobs förs,. Stiftsjungfru. Kassör i Sveriges allm hypoteksbank.

TAB 12

Johan Henrik Eberhard, (son av Bengt, tab 3), född 1782-09-12. Student i Uppsala 1793-03-07. Jur. examen 1798. Bergsexamen 1802. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1804-04-26. Häradshövdings karaktär. Död 1853-02-09 Svaneberg. Gift 1814-01-06 Degeberg med Magdalena Charlotta Ramsay, född 1792-10-06 på Stensholm i nämnda socken, död 1865-12-16 i Mariestad, dotter av överstelöjtnanten Carl Henrik Ramsay, och Maria Catharina Ström.

Barn:

 • Bengt, född 1814-10-23. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1830-10-04. Underlöjtnant därst. 1832-06-02. Löjtnant 1839-07-12. Kapten 1853-04-19. Död ogift 1854-03-15 i Mariestad.
 • Maria Lovisa, född 1815-12-30, död 1818-03-04.
 • Carl Erland, född 1817-08-21 på Svaneberg. Student i Uppsala 1834-10-24. Jur. kandidat examen 1840-11-26. Auskultant i Göta hovrätt 1841-02-15. Extra ordinarie kanslist i nämnda hovrätt s. å. 30/3. Extra ordinarie brottmålsnotarie 1843-10-26. Notarie hos borgarståndet under riksdagen 1844–1845. Vice häradshövding 1846-05-29. Vice aktuarie i nämnda hovrätt 1850-01-25. Extra ordinarie civilnotarie s. å. 30/5. Assessor s. å. 20/12. Revisionssekreterare 1858-04-20. RNO 1861-05-03. Justitieråd 1862-12-02. KNO 1870-06-11. KmstkNO 1877-12-01. Avsked 1888-01-07. Död ogift 1889-02-26 i Stockholm.
 • Gerhard (Gerdt) Adolf, född 1819. Bruksägare och löjtnant. Död 1889. Se Tab. 13.
 • Maria'' Lovisa, född 1820-07-19 på Svaneberg, död ogift 1897-10-28 i Mariestad. Ägde gård i nämnda stad.

TAB 13

Gerhard (Gerdt) Adolf, (son av Johan Henrik, tab 12), född 1819-05-03 på Svaneberg. Studentexamen3 1837-10-27. Underkonduktör vid ingenjörkåren 1838-03-24. Officersexamen vid nämnda kår 1839-04-003. Underlöjtnant därst. s. å. 22/5. Löjtnant 1845-06-25. Avsked ur krigstjänsten 1849-11-13. RVO 1874-09-12. Död 1889-07-29 i Mariestad. Ägde Åkerby i Gräve socken Örebro län 1856–1870. Gift 1845-09-04 Yxe Örebro län med Emma Josefina af Forsell, född 1826-03-17 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm, död 1908-07-03 i Mariestad,dotter av överdirektören Carl Gustaf af Forsell, och Clementina Magdalena Geijer.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1846. Kapten. Död 1919. Se Tab. 14
 • Gustaf Bertil, född 1848-03-19 på Karlsborgs fästning. Mogenhetsexamen 1866-06-11. Student i Uppsala 1867-02-04. Jur. filosofie examen 1868-05-30. Jur. utr. kandidat 1871-12-15. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 15/1. Extra ordinarie notarie s. å. 22/1. Vice häradshövding 1875-05-31. Död ogift 1876-11-04 i Stockholm.
 • Bengt Erland Eberhard (Ebbe), född 1850. Överste. Död 1905. Se Tab. 17.
 • Sven Adolf Gerhard, född 1853-12-30 på Yxe. Mogenhetsexamen i Örebro 1873-06-03. Student i Uppsala s. å. 15/9. Med. filosofie examen 1874-05-25. Underläkare vid allm. garnisonssjukhuset i Stockholm 1877-10-011878-04-01. Med. kandidat examen vid Karolinska institutet i nämnda stad 1878-05-22. Bitr. läkare vid Porla hälsobrunn somrarna 1878 och 1879. Amanuens vid medicinska avdelningen på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 1881-04-01–1882-03-01. T. f. underkirurg å samma sjukhus 1882-04-20–1/6. T. f. amanuens vid Serafimerlasarettets medicinska avdelning s. å. 1/6–1/9. Amanuens vid sistnämnda avdelning 1882-10-01–1883-01-01. Med. licentiat examen vid Karolinska institutet 1882 2012. Underläkare vid Serafimerlasarettet 1883-01-01–1/10. Ledamot av svenska läkarsällskapet s. å. 30/1. Amanuens vid Stockholms allm. barnhus 1883-10-01–1884-06-01. Andre läkare vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 1884-06-01–1/11. Obducent vid pediatriska kliniken å Stockholms allm. barnhus 1884-01-01–1888-03-01. Underläkare där och föreståndare för andra vaccindepoten i huvudstaden 1884-11-01–1888-06-01. Läkare vid borgerskapets änkehus 1886-01-01. Docent i pediatrik vid Karolinska institutet i Stockholm 1887-01-08. Bitr. föreståndare vid nämnda instituts pediatriska poliklinik 1890-01-01–1893-04-01. Överläkare vid nybildade Nya barnsjukhuset 1890-04-01. Läkare vid Frimurarbarnhuset 1891-07-01. Husläkare vid Sofiahemmet 1892-04-01–1897-04-01. T. f. extra ordinarie professor vid Karolinska institutet i Stockholm 1898-05-05. RNO s. å. 1/12. Död 1914-12-08 i Stockholm i Engelbrekts förs,. Gift 1894-11-01 i Göteborg med Ellen Augusta Susanna Hasselblad i hennes 1:a gifte (gift 2:o m. m. doktor Frank Jesenko. Gift 3:o med kommendörkaptenen av 1. gr. i flottans reserv, RSO, RNO, GMfbg, m. m. Rudolf Gunnar Liepe, född 1863-09-07), född 1872-04-01 i nämnda stad, dotter av grosshandlaren Fritz Oskar Hasselblad och Hilda Kjellberg.
 • Carl, född 1855-03-04 på Yxe. Grosshandlare i Göteborg under firma »Cassel, Hofsten & C:o » 1881. Etablerad i eget namn 1889. Sekreterare i Skandinaviska cellulosa- och trämasseföreningen 1892. Död 1926-12-13 vid Särö i Släps socken Göteborgs och Bohus län, Gamlestads förs, Göteborg,. Gift 1:o 1893-04-27 i Göteborg med Ingeborg Amalia Carolina Pripp, från vilken han 1894-07-11 blev skild, född 1868-01-10 i Göteborg, dotter av överstelöjtnanten Olof Hjalmar Pripp och Beata Arfvidsson. Gift 2:o 1906-12-10 i Göteborg med Ida Elisabet Montgomery i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1869-03-02 i Göteborg med grosshandlaren Johan Herman Hallberg, född 1835-08-27 i Örebro, död 1905-02-14 i nämnda stad), född 1850-11-27 i Lysviks socken Värmlands län, dotter av brukspatronen Henrik Viktor Montgomery B, och Ida Carolina Vilhelmina Maule.

TAB 14

Carl Henrik, (son av Gerhard Adolf, tab 13), född 1846-06-22 på Karlsborgs fästning. Kadett vid Karlberg 1862-08-18. Utexaminerad 1865-12-19. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 29/12. Transp. som underlöjtnant till Svea livgarde 1870-04-08. Löjtnant 1872-08-24. Kapten 1882-03-02. RSO 1889-01-21. Ledamot av den deputation, som av Svea livgarde sändes att lyckönska det danska kronprinsparet på dess silverbröllopsdag 1894-07-28. RDDO s. d. Avsked 1896-07-04. Kapten i Svea livgardes reserv 1897-07-12. Död 1919-10-04 i Heds förs o. Malma förs, Västm., ]] . Ägde 1/2 av huset nr 52 Klarabergsgatan i Stockholm 1891–1896 samt Jäxbo i Malma socken Västmanlands län sedan 1887. Gift 1874-10-07 i Stockholm med Emilia Matilda Lorichs, född 1851-01-11 i nämnda stad, död 1930-04-28 i Stocksund, Danderyds förs, Sth, (db 6) och begraven i Heds socken, Västmanlands län, dotter av protokollssekreteraren Fredrik Reinhold Lorichs, och Emilie Skog.

Barn:

 • Signe Emilia Charlotta, född 1875-07-28 i Stockholm, K. Svea Livgardes förs, död 1936-08-01 i Tranås, Säby socken Jönköpings län. Begraven i Heds socken Västmanlands län, (db 12), Torpa förs, Ög.
 • Emma Olga Ingeborg, född 1876-12-12 i Stockholm, död 1941-04-2 i Tranås. Gift 1899-09-18 i Heds kyrka Västmanlands län med majoren, greve Axel Wathier Hamilton, född 1871.
 • Carl'' Fredrik Gerhard, född 1878. Disponent. Död 1918. Se Tab. 15.
 • Gustaf Henrik Eberhard, född 1880. Direktör. Se Tab. 16.
 • Tyra Matilda Henrika, född 1884-09-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död där 1886-02-08.

TAB 15

Carl'' Fredrik Gerhard, (son av Carl Henrik, tab 14), född 1878-08-17 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1898-06-17. Elev vid tekniska högskolan s. å. Utexaminerad från dess fackskola för bergsvetenskap 1902-12-00. Ritare vid Carnegie Steel C:o, Isabelle Furnaces, Sharpsburg, P. A., Nordamerika 1903. Tråddragare vid olika tråddragerier i Nordamerika 1903–1904. Anställd såsom bergsingenjör vid Fagersta bruks aktiebolag 1904. Avdelningschef för brukets manufakturavdelning 1905. Disponent för Bultfabriksaktiebolag i Hallstahammar 1914. Död 1918-04-25 Kolbäcks förs, , dotter av landssekreteraren Claës Otto de Frese B, och Hedvig Vilhelmina Elvira Wästfelt.

Barn:

 • Carl-Olof, född 1908-02-03 på Tallebo vid Fagersta bruk i Västanfors socken Västmanlands län. Se Tab. 15 A.
 • Claes Henrik Erik, född 1909-03-27 vid Fagersta bruk. Se Tab. 15 B.
 • Anna Hedvig Emelie Christina (Stina), född 1910-08-30 vid Fagersta, Västanfors förs, Västm.,. Stiftsjungfru. Gift 1939-10-28 i Uppsala (Kungsholms förs, Sth., vb 402) med leg. läkaren Erik Sandler, född 1904-11-27,
 • Carl'' Gustaf Gerhard, född 1911-12-18 vid Fagersta. Se Tab. 15 C.
 • Margareta Elisabet, född 1914-02-15 vid Fagersta, Västanfors förs, Västm. Gift 1937-03-20 i Danderyds kyrka (vb 11) med diplomingenjören Richard Josef Grün, född 1908-02-10 i Kronstedt (Siedenbürgen).
 • Elsa Tyra Ingeborg, född 1916-04-10 vid Hallstahammar, Kolbäcks förs, Västm.,. Gift 1939-11-17 i Västanfors kyrka, Västmanlands län, (vb 59) med sekreteraren Carl Magnus Gumedius, född 1914-10-17 i Jönk.,
 • Signe Annika Veronika Urania, född 1918-01-30 vid Hallstahammar, Kolbäcks förs, Västm.,. Sjukgymnast. Gift 1940-05-21 i Holmö kyrka (Djursh. Danderyds förs Sth., vb nr 22) med landsfiskal Bror Josef Svensson, född 1900-02-09 i Halmstads förs,

TAB 16

Gustaf Henrik Eberhard, (son av Carl Henrik, tab 14), född 1880-07-20 på Rosenhill å Djurgården vid Stockholm. Tjänsteman i bankaktiebolag Stockholm-övre Norrland 1898–1901 och i Stockholms ensk. bank 1903–1906. Deltog såsom bitr. zoolog i den Nordenskjöld-von Rosenska vetenskapliga expeditionen til Sydamerika 1901–1902. Resor i Algier och Tunis 1907 och i Egypten och Sudan 1912. Ballongförare 1908. Egen affärsfirma i Stockholm 1909–1914. Direktör i aktiebolag Nordisk handel 1916–1923. Chef för Stockholms stads flyghamn 1923. Gift 1912-10-13 i Holmenkollens kyrka i Norge med Adele Marie Fernanda (Addie) Ytteborg, född 1891-08-28 Solvik

Barn:

 • Solgull, född 1913-07-25 på Rosenhill, Sthlm, Oscars förs,liksom syskonen, död 1938-08-04 i Cairo (Oscars förs, Sth., db nr 243). Stiftsjungfru.
 • Maj, född 1914-06-18 i Sthlm, Oscars förs,. Stiftsjungfru.
 • Iris, född 1919-03-08 (Oscars förs, Sthlm.),
 • Dafne, född 1929-06-01 å Rosenhill, Oscars förs, Stockholm.
 • Måna, född 1931-04-17 å Rosenhill, Oscars förs, Stockholm.

TAB 17

Bengt Erland Eberhard (Ebbe), (son av Gerhard Adolf, tab 13), född 1850-01-18 Yxe. Mogenhetsexamen i Örebro 1867-05-31. Kadett vid Karlberg s. å. 15/11. Utexaminerad 1869-04-30. Underlöjtnant vid Närkes regemente s. å. 27/8. Elev vid gymnastiska centralinstitutet 1871. Utexaminerad 1873-04-16. Elev vid krigshögskolan 1874. Utexaminerad 1877-03-26 löjtnant 1876-03-03. Aspirant vid generalstaben 1877–1879. Tjänstg. vid grenadjärregementet »Königin Olga» i Stuttgart under ett år från 1879-11-01. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1880-11-05 RWürtFrO1kl s. å. 9/11. Lärare i krigskonst vid krigsskolan på Karlberg 1881-11-10–1886-10-31. Kapten vid nämnda stab 1883-04-13. Kapten i Närkes regemente 1886-08-18. Adjutant hos chefen för lantförsvarsdepartementet 1888-01-01. Uppvaktande hos storhertigen av Baden under dennes besök i Stockholm 1889-04-00. RBadZLO1kl m eklöv s. å. 2/5. Stabschef vid 1. arméfördelningen 1890-05-05. RSO s. å. 1/12. Överadjutant och major vid generalstaben 1891-09-11. Souschef vid ovann. departements kommandoexpedition 1893-11-18. LKrVA s. å. 25/11. Överstelöjtnant i armén 1895-08-19. Överstelöjtnant vid livregementet till fot s. å. 7/11. RPrKr02kl s. å. 6/12. OffFrHL 1896-01-25. KDDO2gr s. å. 20/2. KÖJKrO s. å. 27/4. RRS:tAO2kl s. å. 30/4. Chef för infanteriskjutskolan i Rosersberg 1897-05-28. Överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben 10/9. Chef för lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition s. d. Överste i armén 1898-04-22. Överste och chef för Upplands regemente 1899-07-07. KSO2kl 1901-11-30. Död 1905-05-02 i Uppsala. Ägde hus i Norrköping. Gift 1882-11-18 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med Ellen Augusta Eschelsson, född 1859-06-24 i Norrköpings S:t Olai förs, dotter av konsuln Anders Olof Eschelsson och Carolina Lovisa Ulrika Frestadius.

Barn:

 • Bertil Eschelsson, född 1885-12-22 i Stockholm, Storkyrkoförs Underlöjtnant vid flottan 1905-08-18. Löjtnant 1907-08-31. Kapten 1915-12-31. RSO 1926-06-06. 1939-09-01 tjf. Adj. h. CMF. Gift 1926-03-14 i Stockholm i Johannes förs (Oscars förs, vb) med Ingeborg Elisabet Norin, född 1898-10-03 i Karlshamn. Telegrafexpeditör, dotter av sjökaptenen Emil Fredrik Norin och Emelie Vendla Eriksson.
 • Sven Eschelsson, född 1888. Bergsingenjör. Se Tab. 19.
 • Evy, född 1890-12-18 på Gåsebäck vid Hälsingborg. Gift 1918-11-18 i Stockholm i Johannes förs, ]] med hovrättsrådet i Svea hovrätt, RNO, jur. utr. kandidat Tor Bertil Wieselgren, född 1882-12-04 i Göteborg, död 1926-01-17 i Stockholm i Johannes förs,.

TAB 18

Sixten Eschelsson, (son av Bengt Erland Eberhard, tab 17), född 1883-12-16 i Stockholm, Storkyrkoförs Mogenhetsexamen i Uppsala 1902-06-11. Volontär vid Första livgrenadjärregementet s. å. 13/6. Korpral därst. 1903-07-02. Sergeant s. å. 30/9. Elev vid Krigsskolan s. å. 6/10. Fanjunkare 1904-08-23. Utexaminerad s. å. 28/11. Underlöjtnant vid Första livgrenadjärregementet s. å. 8/12. Student i Uppsala 1905-03-09. Elev vid Gymnastiska centralinstitutet 1906. Utexaminerad 1907-04-30. Löjtnant s. å. 5/7. Student vid universitetet i Montpellier 1907–1908. Språkstudier i Ryssland 1908–1909. Elev vid Krigshögskolan 1910. Utexaminerad 1912-07-27. Tjänstg. vid generalstaben 1913–1914. Intendentsaspirant 1914-09-01. T. f. regementsintendent vid Livregementets dragoner 1915-02-22. Löjtnant vid Intendenturkåren s. å. 28/5. Kapten därst. 1916-03-03. Regementsintendent vid Västernorrlands regemente s. å. 15/10. Intendent vid Intendenturstaben 1918-08-15. Expeditionsintendent vid IV. arméfördelningens stab 1921-10-17. Regementsintendent vid Kronprinsens husarregemente 1923-10-15. RSO 1925-06-06. RBLeopO 1926-01-29. Överförd till övergångsstat 1927-05-27 fr.o.m. 1928-01-01. Redogörare vid Kavalleriinspektionen 1931. Major i armén 1936-04-30. Avsked 1939-03-10 fr.o.m. s. å. apr. 1. FFrK4kl m sv. SkmG. LSR. GG. Ägde villa i Djursholm 1918–1923. Gift 1915-05-22 i Stockholm, S:t Clara förs (Hedvig Eleonora förs, vb) med Karin Wilhelmina Santesson, född 1893-09-25 i Stockholm, S:t Clara förs, dotter av v. häradshövdingen, verkst. direktören för Nobelstiftelsen och riksgäldsfullmäktigen Per Henrik Santesson och Agnes Althilda Fränckel.

Barn:

 • Gerhard Sixtensson, född 1916-11-16 i Sollefteå. Se Tab. 18A.
 • Ingrid Alfhild Karin , född 1918-10-02 i Stockholm (Djursholm-Danderyds förs, fb) , Gift 1940-12-30 i Seglora kyrka i Stockholm (Oscars förs Sth., vb nr 623) med docteur en droit, advokaten Claude Yves André Hercier, född 1913-09-16 i Lausanne, Schweiz.

TAB 19

Sven Eschelsson, (son av Bengt Erland Eberhard, tab 17), född 1888-06-15 i Stockholm. Studentexamen vid Högre allmänna läroverket i Uppsala 1906. Student vid Uppsala universitetet 1906. Elev vid Tekniska högskolan 1907. Utexaminerad från dess fackskola för bergsvetenskap 1911. Studieresa som Järnkontorets stipendiat i Förenta staterna 1913–1914. Anställd vid Helcombe Steel C:o, Lashawonna Steel C:o, Pittsburgh, Steel C:o och Hamilton & Hansell 1913–1914. Mariningenjör vid aktiebolag Bofors-Gullspång 1914. Andre metallurgisk ingenjör och driftsingenjör för smedja, behandlingsverkstäder och laboratorier 1917. Överingenjör och chef för metallurgiska avdelningen därst. 1925–1934. Chefsingenjör för metallurgiska avdelningen vid Sandvikens järnverksaktiebolag sedan 1934. LSTF sedan 1910. Gift 1916-06-24 vid Bofors i Karlskoga socken Örebro län, ]] med Anna Maria Wijkander, född 1895-07-18 på Mölnbacka bruk i Nedre Ulleruds socken Värmlands län, dotter av disponenten vid aktiebolag Bofors-Gullspång Bernt Evert Wijkander och Julia Hilda Märta Spangenberg.

Barn:

 • Bernt Ebbe, född 1918-05-31 vid Bofors i Karlskoga förs, Ör. (Visnums förs, Ör., fb) o. (Lidingö förs, fb), liksom syskonen. Elev vid Tekniska högskolan i Stockholm. Utexaminerad från Tekniska högskolan avd. för bergsvetenskap 1944. Gift 194-03-18 i S:t Johannes kyrka, Stockholm (Johannes förs, vb 44) med Ingrid Ulrika Knutsdotter Almström, född 1919-01-25 i Sthlm. Småbarnslärarinna. Dotter av disponenten Knut Almström och Bille.
 • Margareta, född 1920-09-30 i Bofors i Karlskoga förs, Ör.,. Studentexamen i Stockholm 1940-05-18. DSI. Kurator vid centrallasarettet, Gävle.
 • Sven-Erland, född 1924-01-27 i Bofors i Karlskoga förs, Ör., (fb nr 78). Se Tab. 19 B.
 • Anne Maria, född 1929-03-27 i Bofors i Karlskoga förs, Ör.,.

TAB 20

Bengt August, (son av Bengt, tab 3), född 1785-11-28 på Valåsens bruk i Karlskoga socken Örebro län. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Avgången därifrån 1797-09-30. Student i Uppsala 1799-10-26. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1804-06-18. Extra ordinarie kaniniarskrivare i riksens ständers bank s. å. Auskultant i Svea hovrätt 1805-04-20 och i Göta hovrätt 1806. Extra ordinarie kanslist i förvaltningen av sjöärendena 1810-11-08. Kanslist därst. 1811-02-14. Kanslist i riksbanken 1813-05-28. Bankokommissarie 1817-05-08. Död 1834-09-14 kolera i Stockholm. Gift där 1820-01-30 med Constantia Johanna Charlotta Brand, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1835-12-09 med hovmarskalken friherre Lars Stiernstedt, i hans 1:a gifte, född 1802, död 1873), född 1791-01-21, död 1857-12-10 i Stockholm, dotter av löjtnanten Carl Johan Brand, och hans 1:a fru Christina Johanna Paulin.

Barn:

 • Carl August, född 1816. Kammarherre. Död 1885. Se Tab. 21.

TAB 21

Carl August, (son av Bengt August, tab 20), född 1816-07-05 i Stockholm. Furir vid Upplands regemente 1836-07-04. Student i Uppsala s. å. 9/12. Furir vid Svea livgarde 1837-10-07. Officersexamen 1838-05-08. Underlöjtnant vid livbeväringsregementet s. å. 17/10. Löjtnant 1844-04-10. Kapten 1853-07-07. Kammarherre 1858-10-26. T. f. intendent vid Stockholms utredningsförråd 1860-01-01. Major i armén s. å. 24/1. RSO 1863-05-03. Major vid regementet 1867-02-15. RNS:tOO 1868-10-15. Överstelöjtnant i armén 1869-06-22. RFrHL 1870-03-15. Död 1885-02-16 i Stockholm. Gift 1846-05-03 på Marieholms kungsgård vid Mariestad med Hilda Oktavia d'Orchimont, född 1827-01-27 Ullstorp, död 1883-02-02 i Stockholm, dotter av landshövdingen Vilhelm Albrekt d'Orchimont, nr 2227, och Nilsson.

Barn:

 • Bengt Vilhelm August, född 1847-02-18 i Stockholm, liksom syskonen. Kadett vid Karlberg 1867-11-15. Utexaminerad 1871-05-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 9/6. Löjtnant 1874-05-15. Död ogift 1880-05-13 i Stockholm.
 • Carl'' Axel, född 1848-05-11. Mogenhetsexamen 1868-12-08. Student i Uppsala 1869-02-01. Jur. preliminärexamen 1870-01-31. Student i Lund 1874-10-12. Examen till rättegångsverken 1875-05-27. Extra ordinarie kanslist i sjöförsvarsdepartementets expedition s. å. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 14/6. Amanuens i kommerskollegium s. å. 15/6. Amanuens i marinförvaltningen 1876-02-15. Kammarjunkare s. å. 1/12. Kanslist i hovexpeditionen 1878-12-09. Död ogift 1880-10-31 i Stockholm.
 • Hedvig Alice Charlotte, född 1850-08-06, död 1851-04-07 i Stockholm.
 • Vilhelm Albert, född 1853-06-11 (Sthlm, K. Svea Livgard., db). Volontär vid fortifikationen 1872-03-22. Korpral 1873-07-01. Mogenhetsexamen s. å. 18/12. Underkonduktör 1874-06-11. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Fanjunkare vid Svea livgarde 1875-10-23. Utexaminerad s. å. 25/10. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 5/11. Löjtnant 1881-02-04. Kapten 1894-06-08. RSO 1898-05-14. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1903-06-26. Avsked ur reserven s. å. 19/12. RBadZLO1kl s. å. Kammarherre 1904-01-21. Tjänstg. kammarherre hos kronprinsen 1907-10-22. Tjänstg. kabinettskammarherre 1908-01-09. RNO 1909-06-06. KNO2kl 1916-06-06. Död 1918-06-16 vid Ramlösa brunn i Hälsingborgs landsförsaml. Malmöhus län. Ägde huset nr 30 Fredsgatan i Stockholm. Gift 1886-06-10 i nämnda stad med Carin Isabella Emma Christina Evers, född 1863-02-25 i Göteborg, död 1936-09-22 i Stockholm, Oscar, (db 253). Tjänstg. statsfru hos drottning Viktoria 1908-01-10. ÖS:tElisab1kl. FinlVRO, dotter av generaldirektören och chefen för domänstyrelsen Oskar Hugo Evers och Hulda Maria Catharina Röhss.
 • Artur Erland Ferdinand, född 1861-11-08 och död 1869-04-16 i Stockholm.

TAB 22

Adolf Ludvig, (son av Bengt, tab 3), född 1798-11-06 Valåsen. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Utexaminerad4 1816-09-26. Fänrik vid Skaraborgs regemente s. å. 1/10. Löjtnant därst. 1822-04-30. Kaptens avsked 1824-05-11. Död 1867-05-12 på Båstebacken i Fredsbergs socken Skaraborgs län. Ägde en tid Körtingsberg i Viby socken Örebro län och Hassle-Säby i Berga socken Skaraborgs län. Gift 1828-09-27 Börstorp

Barn:

 • Augusta Lovisa Johanna, född 1829-08-27 på Körtingsberg, död 1871-08-11 Kilagården. Gift 1852-10-20 på Hassle-Säby med sin kusin, löjtnanten Nils Eberhard Hjalmar von Hofsten i hans 1:a gifte, född 1828, död 1912.
 • Antonia Charlotta Adolfina, född 1831-07-24 på Körtingsberg, död ogift 1886-09-01 Mariestad.
 • Bengt Anton Ludvig, född 1833-12-07 på Körtingsberg. Ledamot av direktionen för Skaraborgs läns brandstodsbolag 1867–1896. Ägde Kvarntorp i Forshems socken 1858–1872 och arrenderade Riddarhagen i Fägreds socken 1875-03-14–1890-03-14 samt ägde sedan 1891 Stålberga i Skånings Åsaka socken (alla i Skarab.). Död ogift 1899-04-07 på sistnämnda egendom.
 • Christina Albertina Gustava Vilhelmina, född 1835-10-16 på Körtingsberg, död 1851-03-06 på Hassle-Säby.
 • Adolf Erland Hjalmar, född 1837. Major. Död 1912. Se Tab. 23.
 • Eva Matilda Carolina (Evy), född 1841-08-25 på Hassle-Säby, död 1880-12-28 i Mariestad. Gift där 1868-08-25 med ryttmästaren, friherre Johan Gabriel Sack, född 1829, död 1886.

TAB 23

Adolf Erland Hjalmar, (son av Adolf Ludvig, tab 22), född 1837-12-16 Hassle-Säby. Student i Uppsala 1856-05-26. Furir vid Svea livgarde s. å. 26/6. Officersexamen 1857-12-16. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1858-01-19. Löjtnant 1862-07-09. Kapten 1878-09-27. RSO 1881-12-01. Major i armén 1889-04-25. Avsked med tillstånd att som kapten kvarstå i regementets reserv s. d. Död 1912-01-31 på Hallandsberg. Ägde Åkersberg i Fägreds socken 1864–1869 och arrenderade Sandbacken 1869–1877 samt arrenderade fideikommisset Hallandsberg i Fägreds socken 1877–1907. Innehade från 1908, genom sitt gifte, sistnämnda fideikommiss jämte fideikommisset Nyrud i Trästena socken (alla i Skarab.). Gift 1:o 1869-04-02 i Mariestad med Emma Lovisa Eugenia Hedenstierna, född 1849-02-10 i nämnda stad, död där 1870-10-20, dotter av lanträntmästaren Charles Emil Fredrik Hedenstierna, och Christina Sofia Charlotta Northman. Gift 2:o 1879-07-24 Marielund med friherrinnan Elsa von Duben, född 1857-11-04 på Marielund, död 1926-03-07 på Hallandsberg, Trästena förs, Skarab.,dotter av ryttmästaren, friherre Alfred von Duben, nr 139, och Elisabet Rosenstierna. Hon innehade fideikommissegendomarna Hallandsberg och Nyrud.

Barn:

 • 1. Carl Adolf Erland, född 1870. Kammarherre. Se Tab. 24.
 • 2. Vivika Louise Antoinette, född 1881-12-20 Hallandsberg. Gift 1906-07-24 på Hallandsberg med godsägaren, RVO, Olof Andrew Carlander, född 1874-11-06
 • 2. Märta Elisabet, född 1883-04-28 på Hallandsberg. Gift där 1907-09-14 med provinsialläkaren August Vilhelm Carl Lindencrona, född 1873.

TAB 24

Carl Adolf Erland, (son av Adolf Erland Hjalmar, tab 23), född 1870-05-02 i Mariestad. Mogenhetsexamen i Skara 1889. Student i Uppsala s. å. 5/9. Jur. preliminärexamen 1890-04-25 och examen till rättegångsverken 1895-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1895-03-06. Reservauditör vid livregsts husarer 1900-11-09. T. f. domhavande 1900–1907. Auditör vid regementet 1901-10-25–1914-11-06. Ombudsman vid riksbankens avdelningskontor i Mariestad 1901–1907. Sekreterare och kamrerare i Skaraborgs läns landsting 1904–1913. Borgmästare i Lidköping 1907-10-25. Erhöll kaptens rang 1909-10-22. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1912–1917 och av dess 1. kammare 1919–1921. Landstingsman i Skaraborgs län 1915. Ledamot av styrelserna för Svalövs utsädesförening, kraftaktiebolag Gullspång-Munkfors, Älvsborgs m. fl. läns hypoteksförening, livförsäkringsanstalten Trygg och Svenska landstingsförbundet. RNO 1918-06-06. Avsked från borgmästarämbetet 1919-02-23. Ordförande i Skaraborgs läns landsting s. å. Kammarherre s. å. 31/12. Ordförande i länets brandförsäkringsförening 1921 och i styrelsen för Lundsbergs skola 1923. Vice ordförande i länets hushållningssällskap 1924. KVO2kl 1925-09-19. Ledamot av centralstyrelsen för Skaraborgs ensk. bank s. å., dess vice ordförande 1926. Ägde villa Giacomina i Gösslunda socken Skaraborgs län 1908–1919 och äg. sedan 1919 Borrud med underlydande i Bäcks, Utby och Ullervads snr Skaraborgs län. Biogr. i Väd? G M iqml 1945-05-03. SMsjv 1955-09-23. Gift 1899-10-05 i Hagakyrkan i Göteborg med Märta Isabella Carlander, född 1877-07-01 i nämnda stad, dotter av grosshandlaren Christoffer Carlander och Isabella Bourn.

Barn:

 • Louise Margit Isabella, född 1901-09-17 i Mariestad. Sjuksköterska vid Röda korset. Gift 1930-05-31 i Bäcks förs, Skarab., med bankombudsmannen Fredrik Wretman, född 1899-08-30. Jur.
 • Sten Erland Christoffer, född 1904-05-04 i Mariestad. Reservofficersexamen 1925-08-23. Fänrik i Livregementets husarers reserv s. å. 31/12. Student vid Uppsala universitet. Se Tab. 24 A
 • Per Adolf Gunnar, född 1907-02-23 i Mariestad. Student vid Uppsala universitet. Se Tab. 24 B.
 • Elsa Märta, född 1914-03-16 i Stockholm (Lidköpings förs, fb). Se Biografica Reuterskiöld Ö5. Gift 1939-03-14 med civilekonomen Didrik Bernhardsson Reuterskiöld nr 1636 (tab 10A Ö5), i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild gm Sthlms rr:s 3. avd. 1962 (4/1) lkd 11/1, född 1914-01-19 i Skeppsholms förs, Stockholm. Son till Bernhard Fredrik Reuterskiöld o h h Olga, född Francke.

TAB 25

Erland, (son av Erland, tab 2), född 1751-06-12 student i Uppsala1 1760-10-01 brukspatron på Villingsberg i Knista socken Örebro län, vilket han fick på sin arvslott. Död där 1793-03-29 och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Knista. Gift 1778-05-31 på Villingsberg med sin fränka Anna Elisabet Ullmarck, född 1753-08-00, död 1843-02-02 i Örebro, dotter av brukspatronen Magnus Jonasson Ullmarck och Maria Hermansdotter Kolthoff.

Barn:

 • Christina, född 1779-04-25, död 1856-11-27 i Örebro och ligger jämte sin man begraven på Kils kyrkogård Örebro län. Gift 1797-08-13 på Villingsberg med brukspatronen Carl Gustaf af Geijerstam, född 1769, död 1806.
 • Maria, född 1780-07-29, död 1843-05-23 på Lövsta i Knista socken samt ligger jämte sin man begraven på Edsbergs kyrkogård Örebro län. Gift 1809-04-06 på Villingsberg med prosten och kyrkoherden i Edsbergs och Hackvads församl:s pastorat av Strängnäs stift, filosofie magister Per Magnus Enhörning, född 1769-11-11 i Tuna prästgård6 Södermanlands län, död 1838-09-02 i Edsbergs prästgård.6
 • Erland, född 1781-08-15. Student i Uppsala 1794. Jur. examen 1800. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen. Häradshövdings fullmakt 1807-07-11. Död barnlös 1832-06-28 Skråckvik. Gift 1823-05-03 på Villingsberg med Anna Lovisa Kjellblad, född 1798-10-23 på Sunnemo i likanämnd socken Värmlands län, död 1883-08-31 i Kristinehamn, dotter av Johan Kjellblad och Maria Regina Ullgren.
 • Brita Elisabet, född 1782-09-07, död 1783-01-14 och begraven i Knista.
 • Anna Elisabet, född 1784-03-27, död änka 1842-09-19 i Örebro. Gift 1:o 1802-06-24 på Villingsberg med lagmannen Christian Christoffer Risellsköld, nr 2148, från vilken hon 1805-12-19 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1768, död 1826. Gift 2:o 1810-08-28 också på Villingsberg med sin kusin, häradshövdingen i Östersysslets domsaga Göran Ferner, född 1773-11-04, död 1842, brorson till kanslirådet Bengt Ferner, adlad Ferrner.
 • Henrik, född 1785. Brukspatron. Död 1834. Se Tab. 26
 • Agneta Johanna, född 1786-11-25. Stiftsjungfru. Död 1849-03-15 i Örebro och begraven i Hofstenska familjegraven i Knista. Gift 1811-09-01 på Villingsberg med fänriken vid Närkes och Värmlands regemente, löjtnanten Erik Herlén, född 1782-03-13, död 1841-06-19 Helgtorp7
 • Brita Lovisa, född 1788-10-30, död s. å. 28/12 och begraven i Knista.
 • Juliana, född 1791-05-25. Stiftsjungfru. Död 1849-10-02 i Karlstad. Gift 1814-06-30 på Villingsberg med majoren Carl Abraham Blomcreutz, i hans 3:e gifte, född 1767, död 1841.

TAB 26

Henrik, (son av Erland, tab 25), född 1785-05-26 på Villingsberg. Student i Uppsala 1800-10-09. Jur. examen därst.5 1803-06-13. Kopist i kammarrätten 1805-10-25. Kanslist därst. 1807-11-27. Registrator 1810-12-01. Avsked 1811-10-31. Brukspatron på Villingsberg. Död där 1834-01-24 och ligger jämte sin fru och fyra små barn begraven i familjegraven på Knista kyrkogård. Bodde till hösten före sin död på sin egendom Övra Östa i Knista socken. Gift 1814-02-18 i Örebro med Hedvig Beata Geete, född 1786-09-02 på Hagelsnäs i Vika socken Kopparbergs län, död 1858-03-18 på Östa, dotter av majoren Sten Ulrik Geete, och hans 2:a fru Fredrika Margareta Åkerhielm.

Barn:

 • Juliana Elisabet, född 1815-01-25 på Frösvidal i Kils socken Örebro län, död 1818-09-17 på Östa.
 • Sten Erland, född 1816. Brukspatron. Död 1867. Se Tab. 27.
 • Henrik, född 1819-08-17, död s. å. 27/9.
 • Nils Adolf, född 1821-05-20, död 1822-03-08 på Östa.
 • Henrik Gustaf, född 1823-06-28, död 1825-05-12 på Östa.
 • Carl Johan, född 1825-10-09 på Östa. Student i Uppsala 1844-05-21. Kansliexamen 1849-06-05. Extra ordinarie tjänsteman i krigskollegium s. å. 11/10. Kanslist i nämnda kollegium 1855-10-09. T. f. notarie 1862. Sekreterare i arméförvaltningens intendentsdepartement 1866-04-17. RVO 1874-12-01. Avsked 1890-10-24. RNO s. å. 1/12. Död ogift 1905-11-20 i Stockholm.

TAB 27

Sten Erland, (son av Henrik, tab 26), född 1816-12-13 Östa. Fanjunkare vid Närkes regemente 1834-04-10. Officersexamen 1836-09-23. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1837-11-17. Brukspatron på Villingsberg 1842. Löjtnant 1843-05-29. Avsked 1846-03-26. Ledamot i direktionen för Köpings Hults järnväg 1852. RVO 1857-10-05. Ovann. direktions ordförande 1858-09-17. RNS:tOO 1864-06-07. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1866–1867. Ledamot av direktionen för Örebro läns hypoteksförening. Död 1867-04-24 i Gnesta, Frustuna socken Södermanlands län. Han dels ärvde, dels inlöste av medarvingar och delägare den gamla familjeegendomen Villingsberg, som han förstorade och förbättrade, men sedermera, 1856, försålde med betydlig vinst, varefter han inköpte en mindre del i Uddeholmsverken i Värmland samt Sund i Ny sunds socken Örebro län. Gift 1:o 1842-08-28 i Örebro med Louise Marie Adéle Adelaide Broms, född 1822-07-17 (1820-06-16) i nämnda stad, död 1852-01-03 på Villingsberg och ligger, jämte två små döttrar, begraven i Hofstenska familjegraven i Knista, dotter av bruksägaren Johan Conrad Broms och Brita Lovisa Kihlstedt. Gift 2:o 1853-05-04 Hjälmarsnäs med sin 1:a frus kusin Sofia Charlotta von Schantz, född 1827-09-22 på sistnämnda egendom, död 1913-04-21 i Örebro Norra förs,dotter av majoren Carl Jakob von Schantz, och hans 2:a fru Catharina Lovisa Broms.

Barn:

 • 1. Hedvig Lovisa, född 1843-05-31 på Villingsberg, död där 1845-04-18.
 • 1. Johan Henrik (Janne), född 1844-08-29 på Villingsberg. Elev vid akademien för de fria konsterna 1863–1867. Död ogift 1921-03-18 i Kristinehamn, Värml., (db 40).
 • 1. Erland, född 1846. Löjtnant. Död 1878. Se Tab. 28
 • 1. Adéle Elisabet, född 1847-11-08 på Villingsberg. Gift 1868-01-05 Gustavsvik med majoren Carl Johan Pontus Uggla, född 1840, död 1900.
 • 1. Ida Maria, född 1849-07-07 på Villingsberg, död där 1851-12-19.
 • 1. Christina Beata (Stina), född 1851-04-19 på Villingsberg. Lärarinna vid elementarläroverket för flickor i Kristinehamn 1881. Äg. del i villa i Arvika. Död 1931-07-16 i Arvika landsförs,.
 • 2. Carl, född tvilling 1854-02-20 på Villingsberg. Elev vid Köping–Hults järnväg 1872–1874. Extra ordinarie tjänsteman vid statens järnvägar med tjänstgöringsort i Örebro 1875–1882. Tjänsteman vid järnvägsstyrelsens kontrollkontor 1882-05-01. Bokhållare därst. 1908-04-01. Avsked 1914-05-01. Gift 1894-11-01 i Stockholm med Amelie Rythén född 1852-06-30 i sistnämnda stad, död 1934-01-30 i Sthlm, Hedv. Eleonora förs,dotter av expeditionssekreteraren Fritz August Rythén och Jeanette Heerman.
 • 2. Rudolf, född tvilling 1854-02-20 på Villingsberg. Död där s. å. 11/3.
 • 2. Bengt Erlandsson, född 1855-06-30 på Villingsberg. Genomgick Schartaus handelsinstitut 1875–1876. Tjänsteman i aktiebolag Stockholms handelsbank 1879. Kassör därst. 1895. Huvudkassör 1901. Avsked 1915.
 • 2. Henrik Rudolf, född 1856. Före detta major. Se Tab. 29.
 • 2. Hedvig Louise Charlotte (Lotten), född 1860-01-05 på Sund, död ogift 1924-03-21 i Örebro, Olaus Petri förs,.
 • 2. Ida Matilda Augusta, född 1866-01-30 på Sund,

TAB 28

Erland, (son av Sten Erland, tab 27), född 1846-02-01 på Villingsberg. Kadett vid Karlberg 1862-05-02. Utexaminerad 1867-05-11. Underlöjtnant vid Närkes regemente s. å. 21/5. Löjtnant 1874-06-12. Död 1878-06-12 på Sundby, som han ägde jämte Åtorp, båda i Nysunds socken Örebro län. Gift 1869-08-22 Degernäs, ]] med Hilda Ulrika Strokirk, född 1847-12-18 på Degernäs,död 1933-01-28 i Enköpings förs,dotter av bruksägaren Elias Carl Strokirk och Ulrika Charlotta Emerentia Hammarhjelm. Änkefru H. U. von Hofsten, född Strokirk, ägde Sundby och Åtorp.

Barn:

 • Adele Ulrika, född 1870-09-17 på Sundby, Nysunds förs, Värml., liksom systrarna. Gift 1894-08-23 med civilingenjören Georg Vendel Bäärnhielm, född 1856, död 1918-07-23 i Torshälla landsförs,.
 • Hedvig Charlotta, född 1872-07-18, död 1937. Gift 1899-05-20 i Nysunds kyrka med agenten (kassör) Carl Johan Gustaf Nils Drakenberg, född 1872
 • Hilda Maria, född 1873-08-27. Gift 1893-08-24 på Sundby med ingenjören Gustaf Julius Åberg, född 1861-10-15 i Stockholm, död 1918-06-11 i Karlskoga.
 • Christina Lovisa (Stina), född 1875-03-09. Gift 1907-04-29 i Nysunds kyrka med föreståndaren för Värmlands frökontrollanstalt, agronomen Johan Rikard Högberg, född 1870-01-30.

TAB 29

Henrik Rudolf, (son av Sten Erland, tab 27), född 1856-12-16 Sund. Volontär vid Närkes regemente, nu livregementet till fot 1873-03-21. Mogenhetsexamen i Örebro 1875-05-24. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1877-10-26. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 16/11. Överbefälhavare för Örebro frivilliga skarpskytteförening 1882-03-31–1887-01-22. Löjtnant 1884-08-01. Avsked från lön med rätt att som lönlös kvarstå i regementet 1895-05-10. Kapten s. å. 17/5. Kapten på stat s. å. 4/10. RSO 1899-06-04. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv, 1907-01-12. Major i armén s. d. RVO 1921-06-06. Avsked ur krigstjänsten s. å. 16/12. Ägde 1/2 av Hjälmarsberg i Almby socken Örebro län 1893–1898 samt är föreståndare och delägare i enskilda järnvägars milkontor i Örebro sedan 1889-12-31. Gift 1894-03-17 Hjälmarsberg med sin kusin Maria Lovisa Charlotta (Lilly) Drakenberg, född 1864-10-22 på nämnda egendom, dotter av överstelöjtnanten Carl Samuel Drakenberg, och Catharina Augusta von Schantz.

Barn:

 • Fritz Samuel, född 1895-05-23 på Hjälmarsberg. Studentexamen i Örebro 1915-12-08. Officersaspirant vid livregementets grenadjärer 1916-09-25. Elev vid krigsskolan 1917-10-05. Utexaminerad 1918-12-19. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1920-12-31. Löjtnant 1923-12-07. Se Tab. 29 A
 • Catharina Charlotta (Karin), född 1897-09-22 på Hjälmarsberg, Almby förs, Ör. SMsjv 1961. Gift 1920-10-28 i Nikolaikyrkan i Örebro Södra förs, ]] med löjtnanten vid Södermanlands regemente Carl Gustaf Adolf Olof Frithz, född 1891-08-04 Tönnsta.
 • Hans Erland, född 1905-04-17 i Örebro, död 1908-07-26 i Glanshammars socken Örebro län,.

TAB 29A

Fritz Samuel, (son av Henrik Rudolf, tab 29), född 1895-05-23 Hjälmarsberg Studentexamen i Örebro 1915-12-08. Officersaspirant vid Livregementets grenadjärer 1916-09-25. Elev vid Krigsskolan 1917-10-05. Utexaminerad 1918-12-19. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1920-12-31. Löjtnant i regementet 1923-12-07. Utexaminerad från gymnastiklärarkursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1926-06-10. Kapten i regementet 1933-12-02 och vid regementet 1937-03-19. RSO 1939-06-06. Gift 1928-10-08 i Stockholm, Skeppsholms förs, (Frustuna förs, Söd., vb) med grevinnan Maud Elsa Margaretha Wachtmeister af Johannishus nr 25 (T10), född 1908-03-25 i Stockholm. SM. Dotter av vice amiralen greve Carl Alarik Wachtmeister af Johannishus och friherrinnan Helja Sophia von Otter.

Barn:

 • Henrik Erland, född 1929-12-08 i Örebro.
 • Hans Alarik, född 1931-01-09 i Örebro.
 • Bengt Edvard, född 1934-01-23 i Örebro, Olaus Petri förs, (fb nr 2).
 • Fritz Gustaf, född 1942-05-22 i Örebro (Glanshammars förs, Ör., fb nr 16).

TAB 30

Henrik, (son av Bengt Erlandsson Hofsten, adlad von Hofsten, tab 1), till Hammar i Väsehärads socken Värmlands län. Född 1721-12-01. Student i Uppsala1 1733-04-06. Auskultant i bergskollegium 1739-03-28. Extra ordinarie notarie därst. 1744-11-23. Avsked. Brukspatron på Älvsbacka i likan, socken Värmlands län. Kammarherre 1762-06-22. Död 1793-06-03 på Hammar.5 Han höll 1742 den 10 april i riddarhussalen ett sorgekväde över drottning Ulrika Eleonora, har dessutom skrivit gravskrift över sin mormoder Agneta Bratt, översatt på svensk vers Thomas' Epître au Peuple. Slutligen författat åtskilliga vackra bröllops- och begravningsskrifter, vilka äro tryckta.'. Gift 1747-06-04 med sin kusin Agneta Troili, född 1727-03-05, död 1782-04-13 i Karlstad, dotter av bergsrådet Samuel Samuelsson Troili och Agneta Henriksdotter Kolthoff samt av samma släkt som adl. ätten von Troil.

Barn:

 • Ingrid Brita, född 1748-02-24, död 1749-03-19.
 • Bengt, född 1750-06-17, död s. å. i okt.
 • Samuel, född 1751-09-22. Student i Uppsala 17605. Volontär vid fortifikationen 1768-06-06. Konduktör därst. 1775-03-08. Död ogift 1782-03-05 på Hammar.
 • Agneta Christina, född 1752-10-20, död 1753-02-13.
 • Henrik, född 1754-04-19. Student i Uppsala 17645. Död ogift 1782-07-08 på Hammar.
 • Agneta, född 1756-05-25, död 1757-04-21.

Utan känt samband:

 • H. Eberhard von Hofsten, auskultant i bergskollegium 1802 [Ab].

Källor

1Um. 2Ab. 3KrAB. 4Hc. 5Svn. 6Hm. 7Nv. 8SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.