:

Lilliesköld nr 566

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Lilliesköld nr 566

Adlad 1651-09-20, introducerad 1654.

Lilliesköld A56600.png

TAB 1

Jesperus Marci, död före 15/11 1591 i Mariestad. Superintendent. Bok: T. Säve, Karlstads stifts grundande och superintendenten Jesper Marci i från Värmland och Dal,1907. Studerade utrikes och blev där magister. Var kyrkoherde i Vadstena på 1560-talet. Kyrkoherde i Ullervad och vid kyrkomötet 1572 var han närvarande som en av stiftets representanter. Var motståndare till liturgien och föll såsom ivrig protestant i onåd hos konung Johan III samt blev avsatt 1579. Förordnad av hertig Carl till inspektor eller den första superintendent över Värmland samt Vadsbo och Valle härader 1581-03-12, med säte först i Ullervad och från 1584 i Mariestad, samtidigt dess förste kyrkoherde. Under sin studietid i Uppsala stod han i mycken ynnest hos gamla ärkebiskopen Laurentius Petri Nericius. Förrättade 1588 visitationer i alla kyrkor i Värmland, vilket ingen biskop där förut på mera än 100 år gjort, samt året därpå i kyrkorna i Vadsbo och Valle härader. Har av trycket utgivit en svensk visa om den profetian, som är tagen av stenen i Grönan dal i Jämtland. Har dessutom utgivit Refutatio declarationis liturgicæ och Admonitio ad ministros ecclesiae Suecano (1582) samt uppgives ha i handskrift efterlämnat en Historia liturgica, som dock icke kunnat återfinnas.

Barn:

 • Erik Jespersson Lilliesköld född 1584 i Västergötland, † 1678 på Haneberg och begravd 1679-01-26 i Jokkas kyrka där hans vapensköld uppsattes. Adlad Lilliesköld, till Haneberg (Koikkala) i Jokkas socken och Merijoki i Viborgs socken i Finland. Skrivare på svenska skeppsflottan 1611. Kammarskrivare i Finland 1616. Ränte- och proviantmästare i Nylands och Tavastehus län 1618 och i Viborg 1623. Kommissarie över den kommission, som 1621 avgick till Rigas belägring. Ståthållare på Nyslott 1626. Kommissarie 1630 över livsmedelstransporter från Ingermanland till Tyskland samt sedermera kommissarie över frankiska och rhenska kretsarna i Tyskland till 1635, då han hemförlovades på grund av sjukdom (R A B.). Adlad 1651 2079 (introducerad 1654 under nr 566).Han erhöll 1638-06-20 Rasalaks by i Viborgs socken under livstidsfrälse, och uppförde där Merijoki säteri, varpå han 1651-11-17 fick säterifrihet. Bodde åtminstone från 1669 (R A B.) på sitt andra säteri Haneberg, vilket han 1617-08-09 fått under ärftligt frälse [Rf]. Gift med Kerstin Jönsdotter. Dotter till kamreraren i kanslikollegium Jöns Jönsson.

Barn:

 • Erik Lilliesköld född 1625. Ryttmästare. † 1688. Se Tab. 2
 • Maria Lilliesköld, † före 1688. (Rf.) Gift 1:o 1652-07-00 med arrendatorn av Vilajoki i Säkkijärvi socken, i Viborgs län Ernst Mårtensson Grabbe född 1627-08-24, † 1662-03-06. Gift 2:o med rådmannen i Viborg Per Babbe, † 1690. Hans 2:a gifte med Anna Carstensdotter Hanne.
 • Elisabet Eriksdotter Lilliesköld, † troligen före 1651. Gift 1:o med en kamrerare Thil i Narva. Gift 2:o med arrendatorn i Viborg Rötker von Boisman i hans 1:a gifte, † 1675. (Rf.)
 • Anna Eriksdotter Lilliesköld, † 1669. Gift med kronofogden i Lill-Savolaks nedredel Erik Larsson, † 1663. (Rf.)

TAB 2

Erik Lilliesköld född 1625, död 1688 om våren på Haneberg och begraven 1689 i Jokkas kyrka, där hans epitafium uppsattes [Rf]. Tjänade först vid drottning Christinas livgarde. Kornett vid Erik Kruses regemente 1651. Löjtnant vid Gustaf Leijonhufvuds regemente till häst 1651. Deltog i fälttåget i Litauen 1655. Löjtnant vid finska fördubblade adelsfanan 1656-07-31 vid fiendens infall i Finland. Ryttmästare och chef för adelsfanan 1657-09-09–1661. Jägmästare över Ingermanland och Karelen 1675-10-10. Han återfick efter reduktionen Haneberg som livstidsförläning 1685-02-10. Gift 1655-03-08 med Christina Örneklou född 1631, död 1715-05-00 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka, dotter av ståthållaren Peder Larsson Örneklou och hans 1:a fru Margareta von Rosen.

Barn:

 • Christina Helena Lilliesköld begravd 1725-11 i Jokkas kyrka. (Rf.) Gift 1:o med löjtnanten N. N. Lindtman. Gift 2:o med kaptenen Georg Clodt von Jürgensburif, död före 1716.
 • Erik Lilliesköld den yngre, död barnlös 1709. Volontär på skeppet Hjorten 1675. Arklimästare på skeppet Hjorten 1676-05. Avsked från amiralitetet 1678-01-14. Livdrabant 1678-01-15. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1695-07-05. Kaptenlöjtnant vid Åbo läns kavalleriregementet 1701-10-22. Ryttmästare 1701-12-0. Konfirmationsfullmakten 1705-07-22. Han bevistade träffningen med ryssarna vid Rauke i Kurland den 5 sept. 1701, varunder han själv ryckte till sig en Pleskows borgarfana. Gift med Maria Elisabet Sölfverarm, död i Viiais. Hennes 1:a gifte 1682-07-07 på Särkilaks i Töfsala socken med hovmästaren Erik Carpelan född 1618, död 1692.
 • Maria Magdalena Lilliesköld död 3 år gammal.
 • Anna Margareta Lilliesköld 11/2 år gammal.
 • Per Lilliesköld, död ogift 1702-09-00 vid Krakau. Förare vid Södermanlands regemente 1681. Fältväbel vid Södermanlands regementet 1682-09-21. Fänrik 1688-08-14. Löjtnant 1694-05-11. Kaptenlöjtnant 1699-03-06. Kapten 1700-04-30. Meddelat av protokollssekreteraren J. Lilliesköld.
 • Anna Maria Lilliesköld levde 1716 då hon fick understöd av flyktingkommisionen. Gift 1:o 1682-03-01 med löjtnanten Arvid Johan Tawast (Rf.). Gift 2:o med kyrkoherden i Hiitola i Karelen Ernst Jacobi Gutzæus (i hans 2:a gifte) född ca 1650, död ca 1715. (Rf.)
 • Carl Lilliesköld född 1664, död 1710. Kapten. Se Tab. 3.
 • Maria Elisabet Lilliesköld levde 1705. Gift med majoren och kommendanten på Nyslott Johan Busch, som 1714 måste uppgiva Nyslott till ryssarna. Hans 2:a gifte med Hedvig Aminoff i hennes 2:a gifte, dotter av ryttmästaren Johan Fredrik Aminoff och Elisabet von Guntersberch.
 • Margareta Magdalena Lilliesköld född 1667, död änka 1748-05-25 i Ybbersnäs ). Gift 1:o efter 1697 med professorn vid Åbo universitet, fil. mag. Anders Hasselqvist i hans 2:a gifte, född 1646, död 1700 (At (P.).). Gift 2:o 1702-07-08 på Attu gård i Pargas socken med arrendatorn Peter Paulin.
 • Johan Lilliesköld född 1668-09-29, död 1679-08-26 på Haneberg och begraven 1680-01-27 i Jokkas kyrka enligt hans i Jokkas kyrka uppsatta vapensköld. (Rf.)
 • Claes Lilliesköld, död 3 år gammal.
 • Hedvig Eleonora Lilliesköld, levde som änka 1736. (At (L).) Gift med kaptenen vid Savolaks regemente Frans Saxbeck som stupade 1714-02-19 vid Storkyro.
 • Catharina Elisabet Lilliesköld, död 1746-01-06 i Jokkas socken. (Rf.) Gift med kyrkoherden i Björkö i Viborgs län Peter Fabricius, död omkring 1711 (Rf.)i hans 2:a gifte. Hon tillöste sig 1726 stamgodset Haneberg av sina syskon. (Rf.)

EÄ-rättelser

TAB 3

Carl Lilliesköld (son av Erik, tab 2), född 1664. Fänrik vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1691-10-14. Löjtnant vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1700-06-05. Konfirmationsfullmakt 1701-09-18. Regementskvartermästare 1702-12-23. Konfirmationsfullmakten 1703-06-25. Kapten 1709-01-16. Död 1710-07-00 i Dünamünde av pesten. Han avlade 1705-8-18 i Svea hovrätt, i anseende till reduktionen, urarvaed efter sin fader och farfader. Gift 1696 med Helena Wassander, som 1706 förärade en altartavla till Jokkas kyrka, i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1715 med majoren Conrad von Creutlein i hans 1:a gifte, död 1736 i hans första gifte. Gift 2:o med Helena von Bern) (R A B.), född 1678, död 1715-01-17 i Umeå under flykten och begraven i stadskyrkan i Umeå, dotter av generalkvartermästarelöjtnanten Sven Rasmusson Wassander och Christina Roland.

Barn:

 • Tre söner, döda späda.
 • Christina Helena Lilliesköld född 1699-04-17, död ogift 1781 i Oviken.
 • Erik Gustaf Lilliesköld född 1702. Kapten. Död 1784. Se Tab. 4

TAB 4

Erik Gustaf Lilliesköld, (son av Carl, tab 3), född 1702-12-13 på Haneberg. Mönsterskrivare vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente 1714-12-01. Sergeant vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente 1717-12-31. Fältväbel 1718-02-28. Fänrik vid Jämtlands regemente 1718-08-27. Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1742-05-13. Kapten vid Jämtlands dragonregementet 1753-10-25. Regementskvartermästare 1753-12-13. Avsked 1762-12-31. Död 1784-11-07. Bevistade fälttåget i Norge. Han och hans fru gjorde testamente till sonen Fredrik Clemens. Gift 1720-03-21 vid 17 1/2 års ålder, då hans fru ej var fullt 15 år, med Magdalena Eurenius född 1705-09-22, död 1795-02-16 i Side i Ovikens socken, Jämtlands län, dotter av prosten och kyrkoherden i Oviken Petrus Jakobi Eurenius och Catharina Rudin.

Barn:

 • Carl Gustaf Lilliesköld född 1721-05-26, död 1749-10-19. Inskriven vid Härnösands gymnasium 1735. Student i Uppsala 1739-02-16.
 • Per Lilliesköld född 1723-05-18, död 1724, ett och ett halvt år gammal.
 • Reinhold Henrik Lilliesköld född 1724-12-05, död 1725-05-11.
 • Erik Gustaf Lilliesköld född 1728, död 1790. Se Tab. 5
 • Per Lilliesköld född 1731, död 1776. Se Tab. 8
 • Fredrik Clemens Lilliesköld född 1733-08-01, död 18 veckor gammal.
 • Fredrik Clemens Lilliesköld född 1735, död 1811. Regementsadjutant. Se Tab. 30.
 • Helena Catharina Lilliesköld född 1737-11-30, död 1776. Gift 1761-06-24 med kyrkoherden i Indals pastorat av Härnösands stift Anders Oldberg. Hans 2:a gifte 1777-08-10 med Anna Margareta Frodlin född 1742-09-29 Härnösand, död 1791-08-05. Dotter till rektorn Petrus Frodlin född 1729-06-19 i Myssjö sn/Z, död 1797-02-21 i Indals prästgård.
 • Jakob Johan Lilliesköld född 1739-09-20, död 1743-08-06.

TAB 5

Erik Gustaf Lilliesköld född 1728-08-05 på bostället Näset i Myssjö sn/Z, † 1790-12-14 Ljungå. (son av Erik Gustaf, tab 4) Volontär vid Jämtlands regemente 1742. Förare vid Jämtlands regementet 1743. Sergeant 1748. Adjutant 1752-05-01. Fänrik 1753-10-25. Löjtnant 1763-12-08 med tur från 1762-09-13. Kapten 1770-10-15. RSO 1779-01-24. Majors avsked 1784-10-18. Bevistade pommerska kriget 1757-11-05–1759. Gift 1752-11-12 i Berg med Johanna Juliana Rickman född 1725-05-16, † 1790-07-20. Dotter till överstelöjtnanten och riddaren Jakob Johan Rickman, † 71 år gl 1753-04-04 i Berg sn/Z och Christina Ogilvie.

Barn:

 • Johan Gustaf Lilliesköld född 1753-09-15 på bostället Skede i Hackås socken/Z, † 1788 under finska kriget. Volontär vid Jämtlands dragonregemente 1767-04-09. Furir vid Jämtlands dragonregementet 1770-09-20. Sergeant 1779. Avsked 1784-04-09. Gift 1784-07-18 med Ingeborg Forswall. Se Tab. 5A
 • Erik Vilhelm Lilliesköld född 1755-03-09 på Skede, † barnlös 1838-01-02. Volontär vid Jämtlands dragonregemente 1767-06-23. Furir vid Jämtlands dragonregementet 1779-07-19. Fänrik 1784-10-18. Avsked med löjtnants karaktär (Medd. av protokollssekreteraren J. Lilliesköld.) 1786-09-21. Bodde 1815 Fagervik, Holm socken ). Gift 1800 med Christina Söderberg född 1760-04-06, † 1829-04-22.
 • Christina Magdalena Lilliesköld född 1757-04-29 i Berg, † 1844-01-18 i Hällesjö/Z. Gift 1:o 1784-08-12 i Hällesjö med inspectoren vid Kramfors sågverk Nils Johan Sedin, född 1750-04-11 i Sollefteå, † 1785-02-13. Gift 2:o 1794-04-06 i Hällesjö med bruksinspektören Peter Ponsler, † 1808-07-06 i Hällesjö.
 • Sofia Juliana Lilliesköld född 1760-09-18 i Berg, † 1824-12-24 i Hällesjö. Gift 1783-10-14 i Hällesjö med kronolänsman och inspectoren Anders Kihlstrand, † 1809-03-11
 • Carl Lilliesköld född 1762-11-13 i Berg, † ogift 1827-01-28 vid Ljungå sågverk. Volontär vid Jämtlands dragonregemente 1768-03-02. Rustmästare vid Jämtlands dragonregementet 1780-06-29. Kofferdikapten.
 • Jakob Georg Lilliesköld född 1764, † 1841. Kapten. Se Tab. 5B
 • Salomon Lilliesköld född 1767-10-13 i Fors, † 1767-10-28.

TAB 5A

Johan Gustaf, (son av Erik Gustaf, tab 5), född 1753-09-15 på bostället Skede i Hackås socken, Jämtlands län. Volontär vid Jämtlands dragonregemente 1767-04-09. Furir vid Jämtlands dragonregementet 1770-09-20. Sergeant 1779-07-19. Avsked 1784-04-09. Död 1788 under finska kriget. Bouppteckning och arvskifte efter honom förrättades 1793 (Ragunda tingslags bou.). Gift 1784-07-18 med Ingeborg Forswall i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1793 med landbonden i Norrledinge Hans Tomasson, född 1768 i Graninge förs, Västernorrlands län. Död 1844 i Graninge förs, Västernorrlands län), född 1760-09-19 i Fors förs, Jämtlands län. Död 1835-09-24 i Graninge förs, Västernorrlands län, dotter av dragonen Per Forsvall och Dordi Olofsdotter.

Barn:

 • Carl Gustaf Johansson, född 1784-03-24, död 1847-07-26. Se Tab. 5A:I.

TAB 5A:I

Carl Gustaf Johansson (son av Johan Gustaf, tab 5A), född 1784-03-24 (Edsele förs, Västernorrlands län, hfb 1817 ff). Dräng i Järkvitsle i Lidens förs, 1803–1807 (hfb). Torpare och kolare i Norrledinge i Graninge förs (hfb 1805–1815). Kronbonde i Gässjö i Edsele förs (hfb 1817–1827 ff). Död 1847-07-26 i Edsele förs, Västernorrlands län. Gift 1809-12-28 i Lidens förs, Västernorrlands län med Märeta Ersdotter, född 1775-08-23 i Lidens förs, Västernorrlands län, död 1848-05-29 i Edsele förs, Västernorrlands län, dotter av bonden i Järkvitsle Erik Olsson och Lena Nilsdotter.

Barn:

 • Johan(nes), född 1811-02-25 i Graninge förs, Västernorrlands län, död 1850-06-03 i Edsele. Se Tab. 5A:Ia

TAB 5A:Ia

Johan(nes) Carlsson, (son av Carl Gustaf, tab 5A:I), född 1811-02-25 i Graninge förs, Västernorrlands län. Kronobonde i Gässjö i Edsele förs, död 1850-06-03 i Edsele, Västernorrlands län. Gift 1834-03-31 i Edsele förs, Västernorrlands län med Katarina Abrahamsdotter, född 1806-11-14 i Långsele förs, Västernorrlands län ]], död 1891-11-03 i Edsele förs, Västernorrlands län ]], dotter av Abraham Ersson i Näs i Långsele förs, Västernorrlands län och Cathrina Nilsdotter.

Barn:

 • Märta Katarina (Kajsa), född 1835-05-10 i Edsele förs, Västernorrlands län ]], död 1892-04-22 i Långsele förs, Västernorrlands län. Gift 1871-01-29 i Långsele förs, Västernorrlands län med torparen i Forse Lars Larsson (Ålander) i hans 2:a gifte, född 1826-03-11 i Graninge förs, Västernorrlands län, död 1903-12-08 i Långsele förs, Västernorrlands län.
 • Carl Gustaf, född 1836-06-26 i Edsele förs, Västernorrlands län. Arbetare. Död 1913-08-29 i Edsele förs, Västernorrlands län.
 • Abraham, född 1838-05-02. Se Tab. 5A:Ia:I
 • Anna Greta, född 1840-05-14 i Edsele förs, Västernorrlands län ]], död 1908-03-30 i Edsele förs, Västernorrlands län.
 • Brita Stina, född 1841-10-10 i Edsele förs, Västernorrlands län ]], död 1909-07-23 i Edsele förs, Västernorrlands län. Gift 1873-12-21 i Edsele förs, Västernorrlands län med Elias Olof Sjöberg i Gässjö, född 1848-07-18 i Edsele förs, Västernorrlands län ]], död 1908-04-21.
 • Johan, född 1843-09-08 i Edsele förs, Västernorrlands län ]], död 1843-10-15 i Edsele förs, Västernorrlands län.
 • Johan, född 1844-12-01 i Edsele förs, Västernorrlands län ]], död 1845-02-27 i Edsele förs, Västernorrlands län.
 • Erik Johan, född 1846-05-29, död 1920-03-23. Se Tab. 5A:Ia:II

TAB 5A:Ia:I

Abraham, (son av Johan Carlsson, tab 5A:Ia), född 1838-05-02 i Edsele förs, Västernorrlands län. Bonde i Gässjö i samma förs Död 1905-08-08 i Långsele i förs, Västernorrlands län. Gift 1868-12-04 i Edsele förs, Västernorrlands län med Märta Margareta (Greta) Eliedotter, född 1836-01-29 i Edsele förs, Västernorrlands län ]], död 1905-08-17 i Långsele förs, Västernorrlands län ]], dotter av bonden Elias Abramsson och h. h. Anna Andersdotter.

Barn:

 • Johan Abraham, född 1870-04-26 i Edsele, död 1944-05-26 å Sollefteå las. (Långsele förs, Västernorrlands län, db nr 10). Se Tab. 5A:Ia:IA
 • Anna Märtha, född 1873-03-08 i Edsele förs, Västernorrlands län. Gift 1895-02-08 i Långsele förs, Västernorrlands län med hemmansäg. Petrus Rolén, född 1868-07-23 i Junsele förs, Västernorrlands län, död 1921-12-02 i Säbrå förs, Västernorrlands län.
 • Erika Karolina, född 1875-06-19 i Långsele förs, Västernorrlands län ]], död 1936-05-28 i Långsele förs, Västernorrlands län. Gift 1897-05-23 i Långsele förs, Västernorrlands län med bonden i Nordsjö Nils Erik Nordén, född 1871-05-09 i Långsele förs, Västernorrlands län.

TAB 5A:Ia:IA

Johan Abraham, (son av Abraham tab 5A:Ia:I), född 1870-04-26 i Edsele förs, Västernorrlands län. Hemmansägare på Hamre gård i Långsele, död 1944-05-26 på Sollefteå las. (Långsele förs, Västernorrlands län, db nr 10). Gift 1896-01-12 i Långsele förs, Västernorrlands län med sömmerskan Elina Johanna Mark, född 1870-11-14 i Helgums förs, Västernorrlands län, dotter av arbetaren [i Gransjö] Olof Jonsson Mark och h. h. Märta Stina Nilsdotter Granholm.

Barn:

 • Märta Johanna, född 1896-04-05 i Långsele förs, Västernorrlands län. Tillskärerska. Gift 1920-04-03 i Kungsholms förs Stockholm (vb nr 63) med kontorist Axel Teodor Hammar, född 1897-09-29 i Johannes förs, Stockholm
 • Agnes Albertina, född 1897-06-07 i Västernorrlands län, Långsele förs. Gift 1920-06-24 i Långsele förs, Västernorrlands län med skräddarmäst. Enes Jakob Molund, från vilken hon blev skild gm Stockholms rr:s 2. avd. 1970-07-30, lkr 1970-08-06, född 1895-09-28 i Helgums förs, Västernorrlands län.
 • John Oskar, född 1898-09-03. Se Tab. 5A:Ia:IA:I
 • Hulda Viola Katarina, född 1899-10-13 i Långsele förs, Västernorrlands län. Gift 1926-07-15 i S:t Görans förs, Stockholm (vb nr 93) med skräddarmäst. Ernst Petrus Molund, född 1898-12-25 i Helgums förs, Västernorrlands län.
 • Karl Gustaf Abraham, född 1901-03-31 i Långsele förs, Västernorrlands län ]], död 1901-05-31 i Långsele förs, Västernorrlands län.
 • Gustaf Alexander, född 1902-07-18 i Långsele förs, Västernorrlands län ]], död 1910-04-18 i Långsele förs, Västernorrlands län.
 • Carl Axel, född 1905-02-24. Se Tab. 5A:Ia:IA:II
 • Folke Abraham, född 1906-02-19. Se Tab. 5 5A:Ia:IA:III
 • Hjalmar Alexander, född 1910-06-11 i Långsele förs, Västernorrlands län ]], död 1932-03-19 i Långsele förs, Västernorrlands län ]].

TAB 5A:Ia:IA:I

John Oskar, (son av Johan Abraham, tab 5A:Ia:IA), född 1898-09-03 i Långsele förs, Västernorrlands län. Köpman. Gift 1920-12-18 i Långsele förs, Västernorrlands län (vb nr 26) med Inez Kristina Ferlander, född 1896-01-10 i Långsele förs, Västernorrlands län, dotter av arbetaren i Forsse Jonas Peter Ferlander och Kristina Amanda Östlund.

Barn:

 • Jan Donald, född 1921-04-30 i Långsele förs, Västernorrlands län. Se Tab. 5A:Ia:IA:Ia
 • Gudrun Ingegärd, född 1924-01-21 i Långsele förs, Västernorrlands län. Servitris.
 • Stig Lennart, född 1926-12-21 i Långsele förs, Västernorrlands län ]], död 1945-08-23 i Lund (Östra Klagstorps förs, Malmöhus län, db).
 • Alf Gudmund, född 1930-11-17 i Långsele förs, Västernorrlands län. Kontorsbiträde. Förrådsman vid Västernorrlands regemente.
 • Lars Börje, född 1937-03-07 i Långsele förs, Västernorrlands län. Se Tab. 5A:Ia:IA:Ic

TAB 5A:Ia:IIA

Carl-Johan, (son av Erik-Johan, tab 5A:Ia:II), född 1872-11-07 i Edsele förs, Västernorrlands län. Jordbruksarbetare. Skogsarbetare. Gift 1909-07-04 i Edsele förs, Västernorrlands län med Anna-Brita Näslund, född 1876-12-18 i Edsele förs, Västernorrlands län, dotter av arrendatorn Sven Olof Näslund och h. h. Märta Brita, född Nordling.

Barn:

 • Utom äktenskapet (dotter).
 • Johan Arvid, född 1909-11-01 i Edsele förs, Västernorrlands län. Se Tab. 5A:Ia:IIA:I
 • Carl Sven Adolf, född 1912-01-28 i Edsele förs, Västernorrlands län. Jordbrukare i Gässjö-Gideåberg.
 • Erik Sigurd, född tvilling, 1913-05-09 i Edsele förs, Västernorrlands län ]], död 1913-07-16 i Edsele förs, Västernorrlands län.
 • Bror Edvin, född tvilling, 1913-05-09 i Edsele förs, Västernorrlands län. Se Tab. 5A:Ia:IIA:III
 • Erik Evald, född 1917-02-11 i Edsele förs, Västernorrlands län. Se Tab. 5A:Ia:IIA:IV

TAB 5B

Jakob Georg Lilliesköld född 1764-08-28 i Fors socken/Z, död 1841-10-06 i Ovikens sn/Z. (son av Erik Gustaf, tab 5) Volontär vid Jämtlands dragonregemente 1779-03-22. Frikorpral 1783-09-24. Sergeant vid Jämtlands dragonregementet 1784-03-23. Fältväbel 1788-08-12. Fänrik 1789-09-21. Sekundlöjtnant 1794-08-04. Kaptens avsked 1810-09-18. Han bevistade finska krigen 1789–1790 och 1808–1809. Gift 1793-10-20 i Husnäs med Anna Margareta Sellin född 1772-06-30, död 1840-03-03 i Oviken. Dotter till vice häradshövdingen Johan Erik Sellin och Anna Margareta Thelaus.

Barn:

 • Johanna Margareta Lilliesköld född 1794-10-04 i Hällesjö, död ogift 1849.
 • Johan Gustaf Lilliesköld född 1796-09-25, död 1797-03-26.
 • Juliana Elisabet Lilliesköld född 1798-03-26, död 1878-03-11 i Lits socken/Z. Gift 1818-03-30 i Revsund med löjtnanten vid Jämtlands dragonregemente sedan kronolänsmannen i Lits distrikt i Jämtlands norra fögderi Lars Mauritz Stridsberg född 1795-09-03 i Boteå sn/Y, död 1881-09-08 i Lits socken.
 • Maria Magdalena Lilliesköld född 1801-08-28 i Ovikens socken, död 1856-01-30 Bjärme. Gift 1842-02-27 i Revsund med kyrkoherden i Revsunds pastorat av Härnösands stift, fältprosten Johan Gustaf Borin i hans 2:a gifte. Gift 1:o 1814-03-27 i Piteå med Maria Elisabet Burman, död 1826-02-19 i Överkalix. Dotter till skeppsbyggmästaren i Umeå Anders Burman född 1763-03-19 på sergeantsbostället Dvärsätt i Rödöns socken, Jämtlands län, död 1844-07-05 i Revsunds prästgård. [O. C. Ahlström, Norrländska slägter.]
 • Carolina Christina Lilliesköld född 1803-09-15, död 1883-03-24 i Lund. Gift 1835-10-10 i Uppsala med professorn vid universitetet i Lund, K stkNO, jur. utredning doktorn, fil. mag. Carl Johan Schlyter född 1795-01-25 i Karlskrona, död 1888-12-26 i Lund.
 • Johan Gustaf Lilliesköld född 1807-12-25, död 1809-09-04 i Näs.
 • Jakob Clemens Lilliesköld född 1809, död 1895. Överstelöjtnant. Se Tab. 5B:I.

TAB 5B:I

Jakob Clemens, (son av Jakob Georg, tab 6), född 1809-04-30 Kungsnäset. Fanjunkare vid Jämtlands fältjägarregemente 1832-01-09. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregementet 1833-01-25. Officersexamen 1833-06-03. Löjtnant 1835-06-19. Kapten 1855-03-01. RSO 1860-05-03. Major i armén 1864-11-01. Överstelöjtnant 1871-03-17. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1871-03-17. Vice ordförande i Östersunds stadsfullmäktige. Död 1895-01-19 i Östersund. Gift 1836-07-17 i Nordingrå prästgård (Västernorrlands län) med Hedvig Eleonora (Hedda) Renström, född 1812-03-22, död 1884-07-19 i Östersund, dotter av kontraktsprosten Abraham Renström och Lovisa Regina Berg.

Barn:

 • Jakob Abraham, född 1837-??-19, död 1839-07-12.

TAB 8

Per Lilliesköld född 1731-05-28 i Oviken, död 1776-09-24. (son av Erik Gustaf, tab 4) Mönsterskrivare vid Jämtlands dragonregemente 1747-12-27. Fältväbel vid Jämtlands dragonregementet 1756-12-18. Sekundadjutant 1763-12-08. Premiäradjutant 1765-12-18. Fänrik 1767-09-23. Löjtnant 1775-08-09. Gift 1755-05-01 i Brunflo med Johanna Wasell född 1730-08-16, död 1797-07-15 på Hackåsen i Ovikens socken. Dotter till häradshövdingen i Jämtland och Härjedalen Johan Wasell och Barbro Elisabet Barck.

Barn:

 • Johan Gustaf Lilliesköld född 1756 i Brunflo, död 1817. Major. Se Tab. 9
 • Magdalena Elisabet Lilliesköld född 1758-11-20 i Brunflo, död ogift 1844-12-26 i Oviken 86 år gl.
 • Erik Lilliesköld född 1761-08-15 i Brunflo, död 1766-07-29 i Brunflo.
 • Carl Jesper Lilliesköld född 1763-12-24 i Brunflo, död 1766-07-31 i Brunflo.
 • Johanna Christina Lilliesköld född 1766-07-29 i Brunflo, död 1782-08-15.
 • Per Lilliesköld född tvilling 1768-04-13 i Brunflo, död 1768-05-29 i Brunflo.
 • Ulrika Lilliesköld född tvilling 1768-04-13 i Brunflo, död 1768-06-28 i Brunflo.
 • Brita Catharina Lilliesköld född 1771-09-14 i Berg, död 1771-11-30 i Berg.

TAB 9

Johan Gustaf född 1756-08-13 i Brunflo. (son av Per, tab 8) Volontär vid Jämtlands regemente 1770-10-04. Korpral vid Jämtlands regementet 1776-06-14. Sergeant 1776-06-14. Stabsfänrik 1777-05-13. Sekundlöjtnant 1781-05-02. Löjtnant 1786-04-12. Konstituerad kapten 1789-07-21: Kapten i regementet 1791-??-24. Stabskapten 1794-06-23. Kapten med kompani 1795-04-07. Avsked med majors n. h. o. v. 1808-01-29. Död 1817-07-08 Hackåsen. Kommenderades 1789-07-21 som kapten för ett kompani av Jämtlands jägarbataljon till Finland och var med i kriget även 1790. Gift 1:o 1792-01-05 i Stockholm med Maria Sofia Berger, född 1769, död 1793-05-21 på Hackåsen, dotter av sidenfabrikören i Stockholm Per C:son Berger och Catharina Margareta Berggraf. Gift 2:o 1796-07-14 på Västanå bruk i iksjö socken, (Västernorrlands län) med Christina Elisabet Rothof född 1771-01-25, död 1840-05-23 på Hackåsen, dotter av brukspatronen Johan Fredriksson Rothof (se adliga ätten Rothof, nr 882) på Västanå och Ulrika Charlotta Evert samt brorsons dotter till översten Lorentz Rothof, adlad Ridderhof.

Barn:

 • 2. Johanna Charlotta, född 1798-08-21 i Ovikens socken, död 1870-01-24. Gift 1829-03-22 med kaptenen vid Jämtlands fältjägarregemente, majoren i armen, RSO, Johan Vilhelm Behm, född 1801-11-06 i Ovike is socken, (Jämtlands län), död 1884-11-09 i Östersund.
 • 2. Elisabet Gustava (Stava), född 1801-04-09, död 1883-04-08 i Enköping. Gift 1828-11-22 i Järfälla efter lysning i Föllinge med postmästaren i Avesta, löjtnanten vid Jämtlands fältjägareregemente Henrik Gustaf Wasell, född 1793-10-19. Död 1854-07-29.
 • 2. Johan Adolf, född 1804. Komminister. Död 1887. Se Tab. 10.
 • 3. Christina Lovisa, född 1806-08-08 i Ovikens socken, död 1888-09-30 i Karlstad. Gift 1839-08-28 Hackåsen Carl Gustaf Weinberg, född 1805-08-04 i Sundsvall, död 1896-04-29 i Karlstad.
 • 2. Carl Gustaf, född 1808. Häradshövding. Död 1879. Se Tab. 35.

TAB 10

Johan Adolf Lilliesköld (son av Johan Gustaf, tab 9), född 1804-03-28 i Ovikens socken, Jämtlands län, död 1887-11-19 i Hallens prästgård. Student i Uppsala 1824-03-30. Prästvigd 1827-06-13. Pastorsadjunkt i Sunne förs av Härnösands stift 1829-05-01. Tillförordnad pastor av Härnösands stift 1837-08-12. Utnämnde komminister i Sunne, Hallens förs 1842-08-31. Gift 1833-05-31 i Sunne med Erika Catharina Backman född 1812-04-09 i Frösö socken, Jämtlands län, död 1892-03-11 på Segerstad i Frösö socken, Värmlands län, dotter av prosten och kyrkoherden, fil. doktor Gunnar Backman och Anna Catharina Agorander.

Barn:

 • Sofia Elisabet Gustava Lilliesköld född 1834-03-14, död 1845-11-09.
 • Johan Gustaf (Janne) Lilliesköld född 1835. Major. Död 1917. Se Tab. 11.
 • Carl Adolf Lilliesköld född 1837. Häradshövding. Död 1927. Se Tab. 12.
 • Erik Vilhelm Lilliesköld född 1839. Kamrerare. Död 1906. Se Tab. 15
 • Catharina Charlotta (Karin) Lilliesköld född 1841-05-31 på Hara i Sunne socken, Jämtlands län, död 1918-03-04 på Ed, Dalsland, och begraven i Ny kyrka Värmlands län. Gift 1870-02-24 i Hallens komministergård med lantbrukaren Johan Anselm Nordenberg född 1837-10-04 på Gålsjö bruk i Boteå socken, (Västernorrlands län), död 1906-04-01 Jössefors
 • Axel Valfrid Lilliesköld född 1843. Sergeant. Död 1912. Se Tab. 18
 • Fredrik August Lilliesköld född 1844. Vice häradshövding. Död 1906. Se Tab. 19.
 • Per Oskar Sebastian Lilliesköld född 1846-09-09 i Hallens komministergård. Volontär vid Jämtlands fältjägarkår 1863-09-20. Underofficersexamen 1865-05-05. Furir 1865-07-12. Avsked 1867-04-24. Vistades en tid i Nordamerika. Kontorist i Göteborg. Tillförordnad landskanslist i Värmlands län 1885. Landskanslist i Värmlands län 1887. Kronolänsman i Karlstads härad i Värmlands län 1887. Död ogift 1892-12-05 i Stockholm.
 • Ernst Ferdinand Lilliesköld född 1847. Död 1935. Före detta huvudkassör. Se Tab. 20.
 • Gunnar Frans Leonard Knut Lilliesköld född 1849. Död 1935. Kyrkoherde. Se Tab. 22.
 • Anton Abraham Lilliesköld född 1851. Instrumentmakare. Död 1909. Se Tab. 23.
 • Erika Sofia Eugènia Lilliesköld född 1852 2476 i Hallens komministergård. död 1941-02-06 i Lyckeby (Lösens förs, Blekinge län, db nr 7). Gift 1875-10-28 i Östersund med förste lantmätaren i Västerbottens län, RVO, Herman Julius Norrman född 1843-01-12 i Ununge socken, Stockholms län, död 1913-06-13 i Lyckeby i Lösens socken, Blekinge län.
 • Mortimer Julius Lilliesköld född 1854. Före detta järnvägsbokhållare. Död 1930. Se Tab. 24.
 • Otto Herman Lilliesköld född 1856-10-26 i Hallens komministergård. Död 1931-07-10 i Klövsjö förs, Jämtlands län (db 11). Elev på apoteket i Östersund 1874. Farm. stud. examen 1877-11-07. Hade kemiskt laboratorium i Östersund 1887–1892. Biträde å apoteket Örn i Malmö 1892. Avsked.

TAB 11

Johan Gustaf (Janne), (son av Johan Adolf, tab 10), född 1835-12-23 Sunne socken, Jämtlands län. Furir vid Jämtlands fältjägarkår, 1851-03-19. Student i Uppsala 1858-01-26. Officersexamen 1859-03-05. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarkår 1859-03-29. Lantmäteriexamen 1861-11-00. Anställd såsom sekundlöjtnant i danska armén under dansk-tyska kriget vid 15. infanteriregementet 1864-05-18. Lantmäteriauskultant 1864-08-21. RDDO 1864-10-01. Löjtnant vid sitt regemente 1865-02-28. Kapten 1872-12-28. DFM 1877. Major 1878-05-10. RSO 1879-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i kårens reserv 1891-01-23. Avsked ur reserven med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1900-12-21. Avsked 1909-12-17. Död 1917-04-06 i Stockholm. Ägde åren 1881–1891 Mariedal på Frösön. Gift 1873-10-20 i Falun med Maria-Lovisa Didron nr 440, född 1852-08-07 i Avesta, död 1918-11-28 i Stockholm, Johannes förs, dotter av smidesdirektören Vilhelm Anton Didron, och Carolina Rosina Lyrberg.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1874-09-01 i Östersund. Stiftsjungfru. död 1941-01-08 i Stockholm (Engelbrekts förs, Stockholm, db nr 7) Gift 1893-02-18 på Vik å Värmdön Stockholms län med direktören Jakob Gustaf Emanuel Hellsten, född 1859-07-22 i Stockholm. Död 1939-03-03 i Storängen.
 • Lovisa (Isa), född 1878-08-03 i Östersund. Stiftsjungfru. Gift 1904-09-07 i Stockholm med arkitekten Per Gunnar Morssing, född 1878-03-29 i Stockholm.

TAB 12

Carl Adolf, (son av Johan Adolf, tab 10), född 1837-10-26 Hara. Student i Uppsala 1858-05-00. Examen till rättegångsverken 1862-01-28. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1862-02-10. Auskultant i Svea hovrätt 1862-02-10. Extra ordinarie notarie 1862-02-11. Vice häradshövding 1865-12-20. Häradshövding i Jössehärads domsaga i Värmlands län 1879-07-04. Kommunal- och stadsfullmäktig i Arvika 1883–1910. Ledamot av riksdagens första kammare 1883-09-17–1892. RNO 1890-12-01. Inspektor för läroverket i Arvika 1895-02-01. Styrelseledamot i Dalslands järnvägsaktiebolag 1901–1924. Avsked från häradshövdingeämbetet 1907-10-25. RNS:tOO 1918. Död 1927-02-19 i Stockholm, Engelbrekts förs. Ägde en tid hus i Arvika. Gift 1872-03-25 i Hallens komministergård med Anna Eugenia Ekström, född 1852-01-04 i Filipstad, död 1923-03-05 i Arvika, dotter av tunnbindaren i Karlstad Carl Ekström och Anna Olsson.

Barn:

 • Carl Johan, född 1873-06-15 och död 1873-07-06 i Karlstad.
 • Anna Erika Charlotta, född 1874-07-15 i Karlstad. Stiftsjungfru. Gift 1897-06-23 i Arvika med disponenten Gustaf Engelbrekt Bennich, född 1865, död 1917.
 • Johan Adolf, född 1877-09-20 i Karlstad. Mogenhetsexamen i Karlstad 1895. Elev vid tekniska högskolan 1895–1898. Volontär vid Norrbottens regemente 1898-06-15. Sergeant vid Norrbottens regementet 1899-08-12. Elev vid Karlberg 1899-09-25. Transporterad till Värmlands regemente 1900-01-27. Reservofficersexamen 1900-09-04. Reservunderlöjtnant i regementets reserv 1900-12-19. Anställd i belgiska Kongostatens tjänst 1902. Löjtnant vid belgiska Kongostatens tjänst 1906. Avsked ur svensk tjänst 1909-06-05. Kapten i Kongostatens tjänst och chef för zonen Maringa–Lepori i Kongo 1910. RKongoLO. Död ogift 1917-01-01 i Beni, Kongo (Arvika förs, db).
 • Jakob Clemens Arvid född 1882-04-10 i Arvika. Mogenhetsexamen i Karlstad 1900. Student i Uppsala 1900. Jur. fil. examen 1901-01-31. Jur. utrednings kand. 1904-12-15. Amanuens i domänstyrelsen 1906 och i jordbruksdepartementet 1908. Amanuens i patent- och registreringsverket. Extra advokatfiskal i kammarkollegium 1913-05-16–1916. Ombudsman och fiskal i domänstyrelsen 1916-11-24. Lärare vid skogshögskolan 1916. RVO 1924-06-06.
 • Elsa Maria Eugenia, född 1885-11-14 i Arvika. Stiftsjungfru. Gift 1909-03-24 i Arvika med direktören för Auguste-Victoria Krankenhaus i Berlin, professorn, med. doktor Oskar Huber, född 1871-03-04.
 • Fredrik August, född 1887-05-10 i Stockholm, död ogift 1920-06-21 i Vänersborg.

TAB 13

Carl Oskar, (son av Carl Adolf, tab 12), född 1876-04-13 i Karlstad. Mogenhetsexamen i Karlstad 1895-05-28. Student vid Uppsala universitet i Uppsala 1895-09-20. Jur. fil. examen 1896-05-29. Hovrättsexamen 1900-05-29. Extra ordinarie notarie vid Stockholms rådstuvurätt 1900-06-00. Advokat i Stockholm. Gift 1:o 1900-11-20 i Uppsala med Elisabet Beata Stadenberg, från vilken han 1914 blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1878-06-27, dotter av auktionskommissarien Gustaf Fredrik Stadenberg och Amalia Björklund. Gift 2:o 1914-10-29 i Stockholm (Östhammars förs, Stockholms län, vb) med Greta Gertrud Catharina von Schéele, född 1893-11-28 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av apotekaren Gösta Sture Hjalmar von Schéele och Alma Maria Lundin.

Barn:

 • 1. Nils Gösta Oscarsson, född 1901-09-17 i Värnamo. Se Tab. 13A.
 • 1. Bo Adolf Oskarsson, född 1903-05-13 i Värnamo. Fänrik i livregementets till häst reserv 1927-12-30. Underlöjtnant därst. 1929-12-31. Löjtnant 1932-01-15. Löjtnant i Svea livgardes reserv 1940-05-03. Löjtnant vid Svea livgarde 1940-10-11 och s.d. kapten i regementet. Kapten vid regementet 1941-04-01. Gift 1937-09-12 i Nikolai förs, Stockholm (vb nr 85) med Gertrud Teresia Blume, född 1907-10-26 i Västerås. Tjm. vid Sveriges Radio. dotter av ingenjören Gustaf Abraham Blume och Hanna Maria Teresia Nylin.
 • 1. Marianne, född 1905-08-11 Jössefors. Gift 1:o 1934-06-23 i Johannes förs, Stockholm (vb nr 80) med filosofie kandidat Hans Åke Svahn. (Äktensk. uppl. gn. Stockholms RR:s utslag 1945-09-26), född 1902-11-14.
 • 2. Vera Margareta, född 1915-06-13 i Klara förs, Stockholm. Kontorsbiträde. Filosofie magister.
 • 2. Sten Gösta Oskarsson, född 1916-09-27 i Stockholm. Se Tab. 13B.
 • 2. Carl Lennart Oscarsson, född 1918-07-13 Noor (Engelbrekts förs, Stockholm, fb). Tjänsteman i SAS. Gift 1942-06-23 i Stockholm (Storkyrkans förs, Stockholm, vb nr 91) med May Inga Lydén, född 1913-08-20 i Skaraborgs län i Lidköping.

TAB 14

Carl Gustaf, (son av Carl Adolf, tab 12), född 1880-10-03 i Arvika. Mogenhetsexamen i Karlstad 1898. Student vid Uppsala universitet i Uppsala 1898. Hovrättsexamen 1902. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1903. Amanuens i jordbruksdepartementet 1903. Affärsman i Stockholm. död 1942-05-12 Gift 1917-01-15 i Stockholm (Östersunds stads vb nr 5) med Malin Billqvist, född 1896-09-01 i Östersund, dotter av kontorsskrivaren [i Rådhusrätten i Östersund] Carl Adam Billqvist och Maria Andersen-Lännes.

Barn:

 • Ulla, född 1918-08-06 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1943-06-04 i Engelbrekts förs, Stockholm (vb nr 147) med med. dr. Nils Bertil Falconer, född 1912-09-18 i Stockholm, Skeppsholmens förs Rättsläkare. Författare.
 • Brita, född 1931-03-18 i Ununge socken, Stockholms län (Engelbrekts förs, Stockholm enl. Dafa). Laboratorieassistent vid Statens veterinärmedicinska anstalt.
 • Gerd, född 1927-04-27 i Engelbrekts förs, Stockholm. Filosofie kandidat.

TAB 15

Erik Vilhelm, (son av Johan Adolf, tab 10), född 1839-08-22 Hara. Student i Uppsala 1859-12-15. Kameralexamen 1861-12-10 och jur. preliminärexamen 1862-02-15. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegiet 1862–1864. Kanslist hos prästeståndet riksdagarna 1862–1863 och 1865–1866. Extra ordinarie bokhållare vid statens järnvägstrafik 1864. Kontorsskrivare vid dess revisionskontor 1865-04-01. Bokhållare i styrelsen för statens järnvägstrafik 1865. Kanslist vid första kammarens kansli riksdagarna 1867–1870. Kontorsskrivare hos Stockholms stads sparbank 1870. Kammarförvant i järnvägsstyrelsen 1874. Kammarskrivare 1876-06-01. Kamrerare i Stockholms läns sparbank 1877-01-01. RVO 1887-12-01. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1891. RNO 1898-12-01. RCXII:sO 1900-01-28. Ordförande i styrelsen för aktiebolag Stockholms köpmannabank 1905. Död 1906-11-26 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1868-09-09 i Boteå socken, (Västernorrlands län) med Catharina Lovisa Nordenberg, född 1843-07-27 på Gålsjö bruk i Boteå socken ]], (Västernorrlands län), död 1915-05-12 i Engelbrekts förs, Stockholm ]], dotter av kyrkoherden och kontraktsprosten Johan Erik Nordenberg och Margareta Carolina Swanberg.

Barn:

 • Alfhild Marie-Louise, född 1869-11-28 i Stockholm. Stiftsjungfru. Extra ordinarie kontorsskrivare i Stockholms läns sparbank 1889. Ordinarie kontorsskrivare i Stockholm 1907. död 1941-10-09 å Länslas., Stocksund (Lidingö förs, Stockholm, db nr 89). Jordf. i Norra Krematoriet. Gravs. å Norra kyrkog. 1 Stockholm.
 • Johan Emil Vilhelm, född 1871. Farmare. Se Tab. 16
 • Erik Jesper Knut, född 1873. Protokollssekreterare. Se Tab. 17
 • Eva Vendla Carolina, född 1875-01-25 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1898-11-10 i Stockholm med lotskaptenen Johan Axel Leonard Drake af Hagelsrum, född 1874. död 1942-01-13 i Malmö.
 • Valborg Catharina, född 1877-10-12 i Stockholm. Gift i Stockholm 1904-03-28 med överstelöjtnanten i Älvsborgs regementets reserv RSO, Set Georg Vilhelm Backman, född 1871-11-02 i Romfartuna socken, Västmanlands län.
 • Gertrud Margareta, född 1878-12-17 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1883-08-27 i Stockholm.
 • Frida Märta Elisabet, född 1880-01-25 i Stockholm, död i Stockholm 1889-03-09.
 • Carl-August Magnus, född 1882-01-16 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Mogenhetsexamen 1901-05-18. Underlöjtnant i flottans reserv 1905-06-05–1926 1876. Järnvägsingenjör i Argentina. död 1945-04-15 i Turdera Buenos Aires. Gift 1915-09-30 i Buenos Aires med Tyra Josefina Carlson, född 1885-09-04 (Amnehärads förs, Skaraborgs län, fb), dotter av stationsinsp. Carl Olof Carlsson och Josefina Eleonora, född Barkman .

TAB 16

Johan Emil Vilhelm, (son av Erik Vilhelm, tab 15), född 1871-09-12 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1893-12-13. Volontär vid Upplands regemente 1894-06-09. Avsked 1895-07-25. Sergeant i Göta livgardet 1895-08-06. Underlöjtnant i Göta livgardet regementets reserv 1896-12-09. Löjtnant i Göta livgardet regementets reserv 1902-08-12. Verkställande direktör i Sveriges ämbets- och tjänstemäns kreditförening 1902–1904, i Stockholms kredit- och kommissionsaktiebolag 1903–1905, i aktiebolag Ilbyrån 1904–1905 och i Svenska kreditföreningen 1905–1907. Avsked ur regementets reserv 1907-05-03. Farmare i Argentina. död 1942 enl. adk. Gift 1:o 1906-06-09 i Oskarskyrkan i Stockholm med Louise Matilda Larsson Annerup, från vilken han 1910 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2.:o 1911-04-05 i Järfälla förs, Stockholms län med extra jägmästaren, friherre Folke Carl Edvard Barnekow, från vilken hon 1921-10-03 blev skild, född 1885, död 1935. Se Barnekow tab 16), född 1881-04-15, död 1938-10-14 i Saltsjöbaden. Gift 2:o med Erna von Klessing Ernestine (Erna) från Bayern

Barn:

 • 1. Roland Herbert Claes, född 1907-03-29 i Stockholm. Student. Se Tab. 16A.
 • 2. Vera, född 1919 i Argentina, död 1932 i Argentina.
 • 2. Alfhild, född 1922-10-25 i Buenos Aires,. Bosatt i Misiones.
 • 2. Ingrid, född 1924-04-26 i Buenos Aires.
 • 2. Astrid, född 1927-04-02 i Corrientoes, Argentina.

TAB 17

Erik Jesper Knut, (son av Erik Vilhelm, tab 15), född 1873-01-29 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 1890-05-13. Student vid Uppsala universitet i Uppsala 1890-09-16. Jur. fil. examen 1891-05-28. Jur. utrednings kandidat 1900-01-31. Auskultant i Göta hovrätt 1900-02-14 och extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1900-02-16. Extra ordinarie tjänsteman i kammarrätten 1902-10-30. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt 1902-11-10. Vice auditör vid flottans station i Stockholm 1904-10-17. Löjtnants rang 1909-12-31. Tillförordnad sekreterare i folkskoleöverstyrelsen 1913-12-31–1915-11-15. Ordförande i taxeringsnämnd i Stockholm 1914–1918. Amanuens i justitieombudsmansexpeditionen sedan 1915. Extra protokollsekreterare i nedre justitierevisionen 1916-02-18. Föreståndare för dess kansli 1923-07-01. RVO 1927-09-15. Avsked 1939-01-31. RNO 1939-06-06. Död 1954-08-31 (Johannes förs Stockholm, db). Gift 1916-12-17 i Engelbrekts förs, Stockholm ]] med Hilda Teresia (Hildur) Larsson, född 1882-11-04 i Ronneby.

Barn:

 • Märta Louise (se Riddarhusdirektionens protokoll 1932-10-21 § 6), född 1915-06-05. Extra ordinarie postexpeditör. Postexpeditör 1941-12-30. Gift 1943-04-11 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm (Johannes förs, Stockholm, vb nr 67) med jur. kandidat Bert Thure de Woul från vilken hon blev skild gm Stockholms RR:s 21. avd. 1963 (1963-10-10) lkd 1963-10-17, född 1918-02-05.

TAB 18

Axel Valfrid, (son av Johan Adolf, tab 10), född 1843-05-01 i Hallens komministergård. Volontär vid Jämtlands hästjägarkår 1859-05-01. Sergeant 1861-06-23. Avsked 1872-04-30. Död 1912. Ägde Björnudden i Mattmars socken, Jämtlands län. Gift 1:o 1869-06-03 i Östersund med Maria Hansdotter, född 1842 och död 1870-03-11 på Frösön Jämtlands län.. Gift 2:o 1875-08-01 med Amalia Olofsdotter, född 1853-04-26 i Alsens socken, Jämtlands län, död 1933-12-05 i Mattmars socken, Jämtlands län ]], dotter av skräddarmästaren Olof Nilsson och Ingeborg Engelbrektsdotter.

Barn:

 • 2. Mauritz Teodor Emanuel, född 1875-09-21 i Haverö socken, (Västernorrlands län). Död 1887-11-13 på Björnudden.
 • 2. Olga Erika Eugenia, född 1878-11-13 i Väsnas i Häverö socken, död i Väsnäs 1879-08-08.

TAB 19

Fredrik August, (son av Johan Adolf, tab 10), född 1844-07-29 i Hallens komministergård. Mogenhetsexamen i Östersund 1865-05-23. Student i Uppsala 1866-05-14. Preliminärexamen 1868-01-30 och examen till rättegångsverken 1871-06-24. Auskultant i Svea hovrätt 1871-05-30. Extra ordinaroe notarie 1871-06-02. Tjänstgjorde från 1871-05-07 omkring åtta och ett halvt år i kammarrätten. Tingstjänstgöring 1872–1874. Vice häradshövding 1874-10-01. Extra ordinarie tjänsteman i förvaltningen av sjöärendena 1874-10-05. Notarie hos riksdagens andra kammare 1875–1895. Kammarskrivare i riksdagens andra kammare 1876-11-21. Amanuens i marinförvaltningen 1878-01-04. Tillförordnad advokatfiskal i marinförvaltningen under sammanlagt sju månader. Kanslibiträde i statsrevisionen 1879–1896. Amanuens i sjöförsvarsdepartementet 1881-04-23. Revisor i marinförvaltningen 1887-03-11. Tillförordnad kanslisekreterare i sjöförsvarsdepartementet sammanlagt aderton månader 1890–1897. Kassör och bokhållare i marinförvaltningen 1894-07-02. Revisor och bokhållare i marinförvaltningen 1904-01-15. Död 1906-04-02 i Stockholm. Gift 1:o 1881-06-24 i Stockholm med Selma Gustava Ottiliana Öhnell i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1875-04-10 i Stockholm med bokhandlaren i Stockholm Gustaf Denis Malmberg, född 1841, död 1876, som förut varit gift med Sofia Gustava Sjöstedt), född 1844-02-17, död 1897-01-04 i Stockholm, dotter av magistratssekreteraren Per Öhnell och Agnes Catharina Magdalena Ottilia Sabelfelt, nr 371. Gift 2:o 1899-01-23 i Linköping med friherrinnan Sofia Louise Sigrid Beata Raab i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1886-03-08 i domkyrkan i Kalmar med kaptenen, friherre Gustaf Emil Raab, född 1847, död 1888), född tvilling 1858-04-14 på Haraldsmåla i Ryssby socken, Kalmar län, död 1945-02-04 i Stockholm, Skeppsholms förs (db nr 4), dotter av löjtnanten, friherre Axel Fredrik Johan August Raab, och Anna Lovisa Sigrid Ottiliana Geete.

Barn:

 • 2. Vanda Sigrid Erika Margareta, född 1900-04-10 i Stockholm (Skeppsholms förs). Stiftsjungfru. Studentexamen i Stockholm 1918-05-18. Gift 1925-09-15 i Storkyrkan i Stockholm med redaktionssekreteraren i Nordisk familjeboks redaktion sekreteraren i Personhistoriska samfundet, fil. kand. Bengt Olof Hildebrand Hildebrand i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild gm Stockholms RR:s utslag 1945-10-15 (gift 2:o 1945-11-27 (Växjö vb nr 208) med filosofie licentiat Ingegerd Sigrid Louise Göthe, född 1909-11-21), född 1893-02-04 i Lund.

TAB 20

Ernst Ferdinand, (son av Johan Adolf, tab 10), född 1847-10-26 i Hallens komministergård. Elev på apoteket i Mörsil 1864–1865 samt på akademiska apoteket i Uppsala 1866–1869. Farm. stud. examen i Uppsala 1869-07-08 och apotekarexamen i New York 1873. Extra ordinarie kammarskrivare vid järnvägsstyrelsens kammar kontor 1875-07-15. Kammarskrivare vid järnvägsstyrelsens kammar kontor 1877-01-01. Skattmästare i föreningen för nyttiga kunskapers spridande 1883. Bokhållare vid järnvägsstyrelsens huvudkassakontor 1886-01-01. Kamrerare vid tekniska högskolan 1892–1922. Huvudkassör och föreståndare för järnvägsstyrelsens kassakontor 1902-09-26. Avsked 1912-12-06. RVO 1914-09-30. Död 1935-12-17 (1935-11-03 enl. db) i Engelbrekts förs, Stockholm (db 278). Gift 1883-10-26 i Eksjö med Ragnhild Augustin-Winter, född 1859-10-26 i Härnösand ]], död 1934-09-05 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 200), dotter av häradsskrivaren Johan Erik Augustin och Carolina Höckert.

Barn:

 • Johan Rudolf, född 1884. Underlöjtnant. Död 1911. Se Tab. 21
 • Ragnhild, född 1885-10-11 i Stockholm. Gift 1920-06-19 i Stocksund (Danderyds förs, vb) med läroverksadjunkten, fil. kand. Carl Erik Samuel Ödmann, född 1875-09-28 i Borgholm, död 1940.
 • Sven Bertil, född 1890-01-23 i Stockholm. Elev vid Schartaus handelsinstitut 1909–1910. Affärsman i Hamburg. Gift 1925-01-23 i Hamburg med Lilly Jenny Charlotta Kipp, född 1899-12-13. Har ej hörts av sedan 1950, antagligen död i Argentina enl. medd. t. AK 1971.
 • Ernst Gustaf Ove, född 1897-04-18 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1917-05-10. Student i Uppsala 1917. Extra ordinarie tjänsteman vid tekniska högskolans kansli 1919 –1921. Kansliexamen 1921-12-15. Amanuens i statskontoret 1924-01-10. Död 1931-07-14 i Adolf Fredriks förs, Stockholm (db 124).

TAB 21

Johan Rudolf (Rolf), (son av Ernst Ferdinand, tab 20), född 1884-07-09 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1906-05-23. Reservofficersexamen 1908-05-01. Underlöjtnant i Svea livgardes reserv 1908-12-31. Amanuens i Stockholms stads drätselnämnd. Död 1911-08-29 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1909-08-26 i Jakobs kyrka i Stockholm (Adolf Fredriks förs, Stockholm, vb) med Rut Grubbens i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1916-04-15 i Engelbrekts förs, Stockholm ]] med överstelöjtnanten, greve Carl August Emanuel Cronstedt, född 1868, död 1918) (gift 3:o 1931 i Paris med f.d. kaptenen i Österrikiska flygvapnet Rudolf Gritsch, född 1890-05-15) född 1886-06-05 i Stockholm, dotter av konsuln Carl Edvard Grubbens och Maria Catharina Sjöblom.

Barn:

 • Rut Gördis, född 1910-07-13 i Engelbrekts förs, Stockholm. Ass. vid Veterinärhögskolan. Gift 1933-09-15 i Stockholm med löjtnanten vid Svea art. regemente greve James Malkolm Gerald Fitz-Gilbert Hamilton, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1938-11-28, född 1904-10-24

TAB 22

Gunnar Frans Leonard Knut, (son av Johan Adolf tab 10), född 1849-12-22 i Hallens komministergård. Mogenhetsexamen i Östersund 1872-12-05. Student i Uppsala 1873. Teoretisk teologisk examen 1878-09-14. Blev, efter erhållen dispens från praktisk teologisk examen samt etter avlagd prästexamen prästvigd 1878-11-17. Adjunkt i Hallen 1878–1882. Komminister i Kalls förs 1881-05-15. Pastoralexamen 1883-04-14. Kyrkoherde i Svegs, Älvros och Linsells försars pastorat av Härnösands stift 1891-04-04. Död 1935-07-29 i Sveg. Gift 1883-06-24 i Nors socken ]], Värmlands län med Anna Lovisa Andersson, född 1859-01-24 Segerstad ]], död 1923-06-30 i Svegs prästgård, Svegs förs, Jämtlands län ]], dotter av riksdagsmannen, egendomsägaren (Anders) Andersson och Anna Stina Eriksdotter .

Barn:

 • Gerda Aurora Charlotta, född 1884-05-02 i Kalls prästgård Jämtlands län, liksom systrarna. Stiftsjungfru.
 • Clara Armida Erika, född 1885-10-13 i Kalls prästgård Jämtlands län. Stiftsjungfru. Anställd i Hälsinglands ensk. bank 1905–1917, i aktiebolag Mälarprövinsernas bank 1917–1922 och i aktiebolag Mälarebanken 1922–1926. Kassör i aktiebolag Svenska handelsbankens kontor i Sveg 1926.
 • Elsa Anna Maria, född 1886-10-12 i Kalls prästgård, Kalls förs, Åre, Jämtlands län. Stiftsjungfru. Gift 1917-08-28 i Svegs kyrka med folkskoleinspektören Erik Erikson född 1868-02-25 i Mörsils socken, Jämtlands län, död 1928-08-01 i Strängnäs.
 • Gunhild Christina, född 1888-11-23 i Kalls prästgård, Kalls förs, Åre, Jämtlands län. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen 1907-05-21. Tandläkare. Gift 1913-07-13 i Sveg ]] med tandläkaren Fritz Malmgren från vilken hon blev skild, född 1888-01-11 i Kola socken Värmlands län.
 • Märta Gudrun Elisabet, född 1897-03-03 i Kalls prästgård Jämtlands län i Svegs förs Stiftsjungfru.

TAB 23

Anton Abraham, (son av Johan Adolf, tab 10), född 1851-03-08 i Hallens komministergård. Kontorist i Marseille 1869. Idkade lantbruk i Nordamerika 1873–1882 och i Sverige 1883–1887. Instrumentmakare i Brooklyn i Nordamerika sedan 1887. Död 1909-01-22 i Brooklyn, New York. Ägde åren 1883–1887 Eknäs i Blidö socken, Stockholms län. Gift 1876-05-16 i New York med Tekla Helena Östberg, född 1844-12-30 i Göteborg.

Barn:

 • Henning Gustaf Urban, född 1885-02-09 på Eknäs. Se Tab. 23A.

TAB 23A

Henning Gustaf Urban, (son av Anton Abraham, tab 23), född 1885-02-09 Eknäs Gift 1917-06-30 i Brooklyn med Florence Marie Edenholm, född 1892 (1891-12-24) i Brooklyn.

Barn:

 • Helene Elaine, född 1918-07-10 i Brooklyn.
 • Thelma Marie, född 1921-10-13 i Brooklyn.

TAB 24

Mortimer Julius, (son av Johan Adolf, tab 10), född 1854-10-30 i Hallens komministergård. Volontär vid Jämtlands fältjägarkår 1872-01-18. Avsked 1872-10-15. Kontorsskrivare vid statens järnvägars maskinavdelning i Göteborg 1874. Bokhållare vid sjätte distriktets maskinavdelning 1875. Avsked 1894-01-01. Arr. lägenheten Lugnet i Änimskogs socken, Älvsborgs län. Död 1930-04-22 i Ånimskogs förs, Älvsborgs län (db 4). Gift 1879-07-12 i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län med Augusta Fredrika Lindström, född 1857-05-04 i Göteborg, död 1933-07-00 i Ånimskogs förs, Älvsborgs län, dotter av trädgårdsmästaren Johan August Lindström och Anna Fredrika Silfverlood.

Barn:

 • Johan Agne Adolf Mortimer (John), född 1880-06-13 i Göteborg, död 1893-04-09 i Östersund.

TAB 25

Carl Gustaf, (son av Johan Gustaf, tab 9), född 1808-08-06 i Ovikens socken, Jämtlands län. Student i Uppsala 1829-??-10. Kameralexamen 1831 och examen till rättegångsverken 1832.. Anskultant i Svea hovrätt 1832. Vice häradshövding 1833. Justitiarie i Östersund 1834. Avsked 1836. Häradshövding i Jämtlands södra domsaga 1848-11-21. Transporterad till enahanda ämbete i Frösåkers och Närdinghundra häraders samt Väddö och Häverö skeppslags domsaga 1863-05-29. Avsked från häradshövdingämbetet 1878-12-30. Död 1879-11-14 i Stockholm. Gift i Stockholm 1846-05-19 med Anna Maria Eugenia Wallmark, född 1824-02-26 i Luleå, död 1913-11-22 i Stockholm, dotter av fältkamreraren Lars Anton Wallmark och Maria Carolina Lychou.

Barn:

 • Gustaf Anton, född 1847-06-03 i Östersund. Mogenhetsexamen 1870-12-09. Kadett vid Karlberg 1871-01-20. Avgången därifrån 1873-11-28. Stationsskrivare vid statens järnvägstrafik 1875. Död 1879-01-18 i Uppsala.
 • Carl Axel, född 1848. Ingenjör. Död 1925. Se Tab. 26
 • Johan Arvid, född 1849. Häradshövding. Se Tab. 28
 • Leonard, född 1855-05-05, död 1857 1474.
 • Mårten, född 1867-09-09, och död 1867-09-18 i Uppsala.

TAB 26

Carl Axel, (son av Carl Gustaf, tab 25), född 1848-06-23 i Östersund. Utexamen från tekniska elementarläroverket i Norrköping 1872. Anställd vid mekaniska verkstäder i England och Nordamerika 1872–1876, därav vid Beyer Peacock & C:os lokomotivverkstad 1874–1876. Ritare vid svenska statens järnvägars femte distrikts maskinavdelning sedan 1879. Död 1925-05-06 i Råsunda. Gift 1:o 1881-11-17 i Stockholm med Augusta Lovisa Jansson, född 1857-09-23 i Motala ]], död 1914-06-22 Rotsunda ]], dotter av kamreraren vid Göta kanal, assessorn Olof Jansson och Emelie Charlotta Funch. Gift 2:o 1915-05-30 i Engelbrekts förs, Stockholm ]] med Elin Rydén, född 1867-01-31 i Jönköping, död 1943-02-03 i Stockholm, (Solna db nr 27), dotter av stadskomministern i Jönköping Carl Peter Rydén och Clara Albertina Bager.

 • Barn.
 • 1. Maria Emilia Hilda, född 1882-09-16 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, död 1928-09-13 i Åbo. Gift 1920-01-12 i Åbo med med. lic. Valdemar Stierncreutz, född 1880.

´´´´

 • 1. Anna Amalia Matilda, född 1883-09-20 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. ´´
 • 1. Carl Olof Gustaf, född 1886. Direktörsassistent. Se Tab. 27.
 • 1. Johan Axel Harald, född 1887-08-09 vid Rotebro i Sollentuna socken, Stockholms län, död 1904-03-12 på Rotsunda.

TAB 27

Karl-Olof Gustaf (son av Carl Axel, tab 26), född 1886-01-27 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm, Norra Latin 1907-05-13. Mogenhetsexamen i Stockholm 1907-05-13. Student vid Stockholms högskola (botanik och kemi) 1909-01-26. Underlöjtnant i Upplands artilleriregementes reserv 1909-12-31 [1910-12-00 i Mexico]. Amanuens i fångvårdsstyrelsen 1912-08-28. Löjtnant i Upplands artilleriregementes reserv 1916-03-10. Föreståndare för kronohäktet i Umeå 1916-07-31. Befälhavare för Umeå landstormsområde 1918-01-01–1922-02-28. Avsked från officersbeställningen 1920-07-16. Assistent vid straffängelset i Stockholm 1922-03-01. Föreståndare för kronohäktet i Östersund 1924-10-01. Direktörsassistent vid centralfängelset i Härnösand 1928-04-01. Förordnad såsom direktör vid Centralfängelset i Norrköping 1933-07-01 (fr o m 1933-06-30)–1938. Gift 1917-04-02 i Umeå stadsförs ]] med Aina Maria Elisabet Regnell född 1894-02-26, dotter av bankdirektören Arvid Leonard Regnell och Selma Augusta Elisabet Holmqvist.

Barn:

 • Carl-Arvid, född 1918 2871 i Umeå, liksom brodern. Se Tab. 27A.

TAB 28

Johan Arvid, (son av Carl Gustaf, tab 25), född 1849-12-26 i Östersund. Mogenhetsexamen 1870-06-16. Student i Uppsala 1870. Jur. fil. examen 1871-05-31 och jur. utrednings kandidats examen 1881-02-05. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1881-03-03. Vice häradshövding 1883-05-31. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1891-05-22. Tillförordnad domhavande i Ångermanlands norra domsaga 1892-09-06 och i Västerbottens norra domsaga 1893-09-01. Häradshövding i Östbo och Västbo härads domsaga i Jönköpings län 1896-07-09. Styrelseledamot i Smålands enskilda banks kontor i Värnamo 1897. Ledamot av riksdagens första kammare 1902–1908. RNO 1905-12-01. Avsked från häradshövdingämbetet 1919-12-26. KNO2kl 1919-12-18. Död 1937-02-21 i Värnamo (db 8) och begraven i Uppsala. Gift 1885-06-18 i Arvika med Anna Charlotta Flodqvist, född i Arvika 1852-10-19 i Arvika stadsförs ]], död 1935-02-09 i Värnamo (db 8) och begraven i Arvika landsförs (db 11), dotter av bankkamreraren Carl Johan Flodqvist och Lila Christiane Bjærkebek.

Barn:

 • Annie Maria, född 1886-05-01 i Arvika. Gift 1:o 1908-04-20 i Värnamo ]] med ingenjören William Charlesworth Warlow född 1883-09-18, död 1916-02-15 i Sheffield. Gift 2:o 1918-02-03 med kaptenen i engelska armén, arkitekten Reginald Truelove, född 1883-03-30, död 1942.
 • Carl Arvid, född 1887-07-29 i Arvika. Anställd först å konsul Sjögreens kontor i Bryssel, sedan å dennes faktorier i nordöstra Kongo (Ubangiområdet). Ledare av firmans verksamhet i nordöstra Kongo. Död 1915-08-00 i Kongo.
 • Margit, född 1894-04-21 på Dyringe vid Skellefteå. Gift 1920-05-24 i svenska kyrkan i Köpenhamn (Jacobs förs, Stockholm, vb) med verkställande direktören Carl Magnus Isakson, född 1892-11-26 Landsbro.

TAB 29

Gösta Malkolm, (son av Johan Arvid, tab 28), född 1890-11-05 i Arvika. Stud(ent) vid universitetet i Cambridge 1909–1910 och vid universitetet i Sheffield 1911–1914. Civilingenjör vid universitetet i Sheffield 1914. Etnografiska och malmstudier i Algeriet, Tunis och Marocko 1926–1928. Död 1943-05-24, drunkning å Vid östern (Värnamo förs, Jönköpings län., db nr 24). Gift 1920-04-08 i London med Doris Atkinson-Jowett från England, född 1897-06-20 på Oldcoats Manor, England, död 1939-03-25 (enl. pastor i Värnamo) (1937? enl. akelskalendern), dotter av fredsdomaren Samuel Atkinson Jowett och Berta Hairsigne.

Barn:

 • John Aven (Arvid), född 1926-07-12 i Paris (enl. pastor i Värnamo).
 • Barbara, född 1929-12-03 i Nizza (enl. pastor i Värnamo).

TAB 30

Fredrik Clemens Lilliesköld (son av Erik Gustaf, tab 4), född 1735-01-04 i Ovikens socken, Jämtlands län. Volontär vid Jämtlands dragonregemente 1751-07-24. Korpral vid Jämtlands dragonregementet 1753-09-28. Sekundrustmästare 1757-06-02. Förare 1758-12-08. Sergeant 1768-07-06. Sekundadjutant 1786-04-12. Avsked 1790-03-25. Död 1811-04-15 i Ovikens socken, Jämtlands län. Gift 1776-12-26 i Oviken med Catharina Elisabet Söderplan, död 1812-12-27 63 år gl i Oviken.

Barn:

 • Gustaf Lilliesköld född 1777-09-14 i Oviken, död 1777-12-25.
 • Maria Magdalena Lilliesköld född 1779-03-04 i Oviken, död 1858-09-25 i Östersund. Gift 1:o 1796-11-24 i Side, död 1807-10-02 i Västerås. Gift 2:o 1812-08-11 med löjtnanten vid Jämtlands regemente Gustaf Emanuel Stiernsten född 1783-01-25 i Nylands län, Finland, död 1823-05-28.
 • Johan Gustaf Lilliesköld född 1781-12-26 i Oviken, död barnlös 1815-01-13 på Bosjökloster i likanämnda socken, Malmöhus län. Volontär vid Jämtlands dragonregemente 1783-02-22. Rustmästare vid konungens eget värvade regemente 1798 2772. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1801-06-22. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet, sedermera karabiniärregementet 1801-11-29. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet sedermera karabiniärregementet 1807-12-08. Avsked 1811-06-25. Ryttmästares n. h. o. v. 1812-12-01. Gift 1811-12-04 Kusta med Beata Sofia von Braunjohan född 1773-09-19 på Kusta egendom, död på Kusta egendom 1813-08-12. Dotter till ryttmästaren Martin Rutger von Braunjohan och Jakobina Maria Ankarcrona.
 • Catharina Lilliesköld född 1784-07-20 i Oviken. Gift 1810 med sorenskrivaren Bentz i Norge.
 • Carl Lilliesköld född 1787-07-12 i Oviken. Fältväbel vid Jämtlands regemente. Korpral vid livgardet till häst 1805 2873.
 • Död ogift 1806-04-12.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Stamtavlor på CD-Rom.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: