:

Von Schéele nr 2059

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Schéele nr 2059

Natural. 1768-09-19, introd. 1776.

Ätten anses härstamma från en pommersk adlig ätt Scheel, som redan 1405 var besutten på Rügen med godset Güstelitz samt sedan spred sig till Mecklenburg och Schlesien. Till denna ätt hörde sannolikt konung Carl IX:s bekante översteamiral Joakim Scheel, född 1531 på Rügen, död i april 1606. Flera framstående patriciersläkter med namnet Scheel och Scheele äro kända från norra Tyskland, såsom i städerna Stettin, Lüneburg och Stralsund, till vilken sistnämnda hörde den världsbekante kemisten Carl Vilhelm Scheele, född 1742 i Stralsund, död 1786 i Köping.

Schéele A205900.png

TAB 1

Martin Scheel. Var åren 1493 och 1498 kansler hos hertigen över hela Pommern, Bogislaus X. Gift med Apollonia Podevils, dotter av Adam Podevils, som i vapnet förde en springande hjort utur ett gult och blått schackspel.

Barn:

 • Georg Schéel. Var 1523 hertig Georgs av Stettin råd och geheimesekreterare. Död 1564. Gift med Agnes Gorcke, dotter av Johan Gorcke, som i vapnet förde en blå grip med röd fiskstjärt.

Barn:

 • Johannes Schéel, född 1526 i Tribsees. Rektor vid skolan därst. 1538. Kyrkoherde i Güstrow. Prost törst över Wittow och Jasmund, sedan i Wick på Rügen. Död där 1600-06-15 och ligger begraven i Wick samt efterlämnade sexton barn. Gift med Margareta von Zuhm, av en adl. ätt, som i vapnet förde ett brunt djur med lejonsvans samt ett klöverblad i munnen.

Barn:

 • Martin Schéel, född 1554. Köpman i Greifswald och Stralsund. Död 1620 i Stralsund. Gift 1:o med Anna Wessel, född 1550 i Stralsund. Gift 2:o med Catharina Bünzow.

Barn:

 • 2. Martinus Schéellus, född 1593. Var vid år 1630 pastor primarius och prost i Pasewalk i Pommern, då densamma av kejserl. översten Götz plundrades och, oaktat Schéelii förbön, helt och hållet uppbrändes, varvid han även blev sårad. Död 1652 i Pasewalk. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1632-10-17 i Stettin med Sibylle Wilhelmi i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden i Stettin Samuel Küsel, död omkr. 1630). Gift 3:o med Elisabet Dewitz, dotter av pastorn Casper Dewitz Papendorff, av de pommerska Dewitzar, som föra i vapnet tre gyllene bägare i rött fält.

Barn:

 • 3. Benjamin Schéele, född 1642-02-16 i Pasewalk. Bryggare och handelsman i Anklam. Död där 1694-02-20. Gift 1:o med Dorotea Stijpman. Död 1667-01-20. Gift 2:o med Anna Dinnies, död barnlös 1671-01-19 i Anklam. Dotter av en handelsman Dinnies i Anklam. Gift 3:o på 1670-talet med Elisabet Suter, född 1649-02-15 i Anklam. Död 1700-03-01, dotter av handlanden i Anklam Christian Joakimsson Suter, som i vapnet förde ett fyrdelat tält med två tigerhuvuden och tre liljor, omväxlande med varandra, samt Emerentia Dinnies.

Barn:

 • 3. Christian Schéele, född 1691-06-05 i Anklam. Blev 1709 genom fiendens anfall både utplundrad och från sin egendom fördriven. Kom 1710 såsom flykting till Stockholm. Först handelsman därst., sedan brukspatron Eckersholm ). Död 1750-10-23 på Eckersholm och begraven i Byarums kyrka. Gift 17191 med Apollonia Pinckhardt, född 1701, död 1776 på Eckersholm och begraven s. å. 2/10, dotter av grosshandlaren och klädesfabrikören i Stockholm Adam Pinckhardt och hans 1:a hustru Apollonia Newe.1 Bou: Norra Vedbo häradsrätt (F) FII:9 (1771-1773) Bild 200 / sid 391 (AID: v77681.b200.s391, NAD: SE/VALA/01568)

Barn:

 • Adam Schéele, natural. von Schéele, född 1720, död 1804. Se Tab. 2.
 • Christian Benjamin Schéele, natural. von Schéele, född 1721, död 1799. Se Tab. 21.
 • Leonhard Schéele
 • Apollonia Catharina Schéele
 • Emerentia Elisabet Schéele

TAB 2

Adam Schéele, natural. von Schéele, (son av Christian Schéele, tab 1), född 1720-08-16 i Stockholm. Student i Lund2 1738-03-08. Auskultant i Göta hovrätt 1740. Vice häradshövding 1746. Sekreterare vid fästningsbyggnadsdeputationen i Kristianstad 1761-01-23. Häradshövdings fullm. 1762-04-21. Assessor i nämnda hovrätt 1766-04-23. Adlad 1768-09-19 jämte brodern Christian Benjamin, men sköldebrevet ej utfärdat förrän den 19 febr. 1773 (introd. 1776 under nr 2059). Dömd från tjänsten 1775-12-11. Död 1804-10-10 på Eckersholm och begraven s. å. 17/10 i Byarums kyrka, men blev sedermera flyttad till broderns grav i Norra Sandsjö kyrka Jönköpings län. 'Han var anförtrodd många extra förrättningar och besörjde vid 1751 års riksdag om expeditionerna och protokollet i sekreta deputationen, varom bemälde deputation gav honom ett fördelaktigt vittnesbörd.'. Gift 1757-09-13 i Kristianstad med Sofia Charlotta Henck, född 1741-10-12 i Karlskrona, död 1797-06-09 i Gränna och begraven därst. s. å. 13/6, dotter av kaptenlöjtnanten Mikael Gottlieb Henck, och hans 1:a fru Juliana Rosina Lönn.

Barn:

 • Christian Carl, född 1758. Löjtnant. Död på 1790-talet. Se Tab. 3.
 • Adam, född 1763-08-28 i Jönköping, död där 1764-11-23 och begraven i farfaderns grav i Byarums kyrka
 • Apollonia Juliana, född 1767-02-22 på Eckersholm, död ogift 1839-03-20.
 • Gustaf Adolf, född 1768. Krigsråd. Död 1845. Se Tab. 17.
 • Anna Charlotta, född 1775-11-02 i Jönköping. Död ogift 1858-09-03 i Skara.
 • Maria, född 1777-09-29 på Eckersholm, död ogift 1807-02-26 Gimme

TAB 3

Christian Carl, (son av Adam Schéele, natural. von Schéele, tab 2), född 1758-09-29 på Eckersholm. Kom i tjänst 1767. Sergeant 1777. Fänrik vid Jönköpings regemente 1778-02-04. Avsked 1787-12-18. Löjtnant i preussisk tjänst 1784. Död på 1790-talet. Gift 1780-09-17 med sin kusin Ebba Emerentia Mannerskantz, född 1756-10-14, död 1813-12-17 på Näs nära Växjö, dotter av överstelöjtnanten Sven Kellander, adlad Mannerskantz, B, och hans 1:a fru Emerentia Elisabet Schéele.

Barn:

 • Sven Götrik, född 1781. Kapten. Död 1831. Se Tab. 4
 • Nils Adam, född 1783. Kapten. Död 1857. Se Tab. 16

TAB 4

Sven Götrik, (son av Christian Carl, tab 3), född 1781-09-28 i Varberg. Sergeant vid fortifikationen 1791-10-20. Furir vid Göta artilleriregemente 1800-03-06. Underlöjtnant därst. 1801-07-13. Kaptens avsked 1815-01-31. Död 1831-09-10 i Kristianstad. Gift 1805-03-06 med Johanna Christina Francke, född 1783, död 1844-03-30 på Näs, dotter av färgaren och fabrikören i Varberg Francke.

Barn:

 • Fredrik Mauritz, född 1805. Fanjunkare. Död 1850. Se Tab. 5.
 • Carl Gustaf född 1807. Korpral och kyrkovaktare. Se Tab. 6
 • Aurora Ulrika Fredrika Matilda, född 1817-01-08 Näs död 1893-04-24 i Värnamo. Gift 1839-06-22 på Vedåsa i Agunnaryds socken, Kronobergs län med bevakningsbefälhavaren Gustaf Fredrik August Fornander, född 1814-06-11 Spånghult s socken, Kronobergs län, död 1889-07-04 vid Stockaryds järnvägsstation Jönköpings län.
 • Charlotta Julie Emilie, född 1819-01-28 på Näs, död 1899-12-29 i Kristianstad. Gift 1847-06-05 i Landskrona med tullförvaltaren i nämnda stad RVO, RDDO Erik Ahlbom i hans 2:a gifte (gift 1:o 1843-08-08 i Strömstad med Maria Ekman, född i nämnda stad, död 1845 i Halmstad), född 1808-12-14 i Uddevalla, död 1882-03-22 i Landskrona.
 • Svante Rudolf, född 1821. Kustsergeant. Död 1889. Se Tab. 7.
 • Herman Götrik Knut, född 1823. Fanjunkare. Död 1875. Se Tab. 8.

TAB 5

Fredrik Mauritz, (son av Sven Götrik, tab 4), född 1805-12-11 i Göteborg. Volontär vid Kronobergs regemente 1820-02-01. Rustmästare därst. s. å. 29/9. Furir 1822-07-08. Förares karaktär 1826-07-01. Fältväbel 1831-06-24. Fanjunkare 1836-06-23. Död 1850-11-08, drunknade jämte sin äldsta dotter under rodd över en sjö i Sunnerbo härad. Gift 1833-04-02 i Kalmar med Anna Christina Uddenberg, född 1807-06-14 Fagranäs, död 1888-11-28 i Alvesta, dotter av kronolänsmannen Per Uddenberg och Christina Källman.

Barn:

 • Charlotta Edla Maria (Emilie), född 1834-03-15, död 1850-11-08 drunknade på samma gång som fadern.
 • Fredrik Alfred, född 1835-09-26, död s. å. 5/10.
 • Hedda Terese Leontine (Hedvig), född 1836-11-07 Näs, död 1912-10-28 Fredriksberg,. Gift 1864-12-05 i Kungsbacka med postmästaren i nämnda stad Lars Emrik Leonard Danielsen, född 1839-07-28 i Oskarshamn, död 1897-11-12 i Kungsbacka.
 • Ernst Mauritz, född 1839-05-30 på Näs. Spinneri- och färgerifabrikör 1888. RVO 1896-12-01. Död ogift 1913-11-17 i Alvesta (Aringås förs, Kronobergs län db). Ägde Fredriksberg i Aringsås socken och Alvesta ångfärgeri.
 • Fredrik Edvin Knut, född 1845-12-25 på Näs. Litteratör. Död barnlös 1913-04-11 i Karlshamn (Ronneby förs, db). Gift där 1901-10-08 med Maria Pehrsson i hennes 2:a gifte, född 1854-05-25.
 • Anna Tonny, född 1848-06-16, död s. å. 19/6.

TAB 6

Carl Gustaf, (son av Sven Götrik, tab 4), född 1807-09-18 i Göteborg. Soldat vid Kronobergs regemente. Korpral därst. Avsked 1859. Kyrkovaktare i Södra Ljunga socken, Kronobergs län 1871. Död 1898. Gift 1:o 1829-12-31 i Södra Ljunga socken med Fredrika Theorin, född 1810, död 1876-09-14, dotter av organisten Theorin. Gift 2:o 1881-03-04 med Kajsa Maria Svensdotter, född 1822-10-03, död 1914-08-05 i Södra Ljunga socken, Kronobergs län.

Barn:

 • 1. Anna Sofia (Fia), född 1830-10-21, död 1910 i Köpenhamn. Gift med skomakarmästaren. Lars Christian Boström, född 1833-05-14, död 1901-03-00 i Köpenhamn.
 • 1. Augusta Carolina, född 1836. Gift med Gustaf Sterling i Norra Amerika.

TAB 7

Svante Rudolf, (son av Sven Götrik, tab 4), född 1821-04-29 i Ljunga socken, Kronobergs län. Kustsergeant till häst. Död 1889-04-28 i Enhult Kronobergs län. Gift 1856-12-26 i Glumslövs socken, Malmöhus län med Olivia Johnsdotter Olsson, född 1822-04-26 i sistnämnda socken, ]] död där 1883-10-09, dotter av gästgivaren John Olsson och Aines Appelquist.

Barn:

 • Fredrik Götrik, född 1858-05-13 på Erikstorp i Glumslövs socken, Malmöhus län. Volontär. Död ogift 1885-04-28 i Glumslövs socken.
 • John Edvin, född 1861-03-06. Lantbrukselev. Död ogift 1885-09-11 i Glumslövs socken.
 • Carl August, född 1863-04-01 i Glumslövs socken. Anställd i handelsflottan. Överflyttade till Nordamerika och har icke avhörts sedan början av 1900-talet. Genom beslut av Rönnebergs häradsrätt dödförklarad 1935-03-18. Dödsdag antagits 1926-12-31, se Glumslövs förs, Malmöhus län (db 3).
 • Amanda Elvira, född 1865-02-17 i Glumslövs socken. Gift 1892-08-29 Krutmöllan med agenten Axel Vilhelm Nilsson, född 1858-04-09 i sistnämnda socken.

TAB 8

Herman Götrik Knut, (son av Sven Götrik, tab 4), född 1823-12-25 Näs. Volontär vid Kronobergs regemente 1839-12-24. Furir därst. 1843-07-01. Sergeant 1850-11-30. Fanjunkares avsked 1852-12-30. Död 1875-12-31 i Harplinge socken, Hallands län. Gift 1854-09-04 i Åhus med Henriette Elise Charlotta Nordenstedt, född 1835-09-04 i Åhus,. Död 1902-08-11 i Lund, dotter av tullkontrollören Carl Erik Nordenstedt och Maria Lovisa Wendel.

Barn:

 • Götrik Carl Knut Herman Henrik, född 1855. Lantbrukare. Död 1909. Se Tab. 8A.
 • Nils Fredrik Herman Rikard, född 1857. Handlande. Död 1937. Se Tab. 8B.
 • Marie Jeannette Henriette Herminie (Minnie), född 1859-09-04 i Åhus. Död 1933-12-06 i Kungsäter, Älvsborgs län. Gift 1887-11-30 i Kalifornien med handlanden Gottfrid Hilding Bergenheim, född 1862-02-19 i Harplinge socken, Hallands län. Död 1914-10-07 i Kungsäters socken, Älvsborgs län.
 • Ida Henriette Amelie, född 1861-08-16 Lidhem. Gift 1:o 1882-11-02 i Harplinge socken med organisten och klockaren i Eldsberga Hallands län Johan Benjamin Carlson-Stenhoff född 1855-08-11 i Okome socken, Hallands län. Död 1902. Gift 2:o 1905-04-11 med inspektören vid Stockholms allmänna barnhus, underlöjtnanten i armén Carl Evald Wallman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1882 med Alma Viktoria Hultstrand, född 1860-11-24), född 1845-04-16. Död 1910-09-21 i Stockholm.
 • Helfrid Ingeborg, född 1863-07-05 på Plönninge i Harplinge socken. Död Plönninge
 • Knut Adolf Gottfrid, född 1865-06-12 på Plönninge. Kontorist i Kristianstad. Kontorschef i firman Frick & Oldberg, Malmö, 1898. Prokurist för firman 1906-08-31. Direktör i aktiebolag Prick & Oldberg 1911. Död barnlös 1915-05-08 i S:t Pauli förs, Malmö. Gift 1901-03-24 i Kristianstad med Anna'' Sofia Weber, född 1862-10-29. Död 1930-03-28 i S:t Pauli förs, Malmö.
 • Hildegard Elisabet, född 1867-10-06 och död 1868-03-05 på Plönninge.
 • Ernst Henning Herman, född 1869-03-03 på Plönninge. Överflyttade till Kalifornien. Handlande i Afognak, Alaska. Se Tab. 8D.
 • Erik Emil Hugo, född 1870. Bankbokhållare. Se Tab. 8E.
 • Kjell Herman Robert, född 1872. Rektor. Se Tab. 8F
 • Einar Ossian Filip Herman, född 1874-11-30 och död 1877-04-08 på Plönninge.

TAB 8A

Götrik Carl Knut Herman Henrik, (son av Herman Götrik Knut, tab 8), född 1855-07-05 Torsjö. Lantbrukare. Arrenderade först och ägde sedan Plönninge i Harplinge socken, Hallands län. Handlande därst 1898. Död 1909-01-04 i Sävare förs, Skaraborgs län. Gift 1891-04-07 i Mariestad med Augusta Charlotta (Alin) Lund, född 1869-09-06 i Mariestad. Dotter av vaktmästaren Jonas Lund och Lovisa Govert.

Barn:

 • Maria Lovisa Charlotta Henrietta, född 1891-12-20 Plönninge. Död 1936-10-24 i Frustuna förs, Södermanlands län (db nr 27). Gift 1919-09-05 i Månsarps förs, Jönköpings län med godsförvaltaren Anders Natanael Lundin, född 1879-03-24.
 • Carl Henrik Herman Robert, född 1893 Plönninge. Civilingenjör. Se Tab. 8A:I.
 • Svea Henrika Hermania (Hermine), född 1895-03-18 Plönninge. Gift 1924-10-05 i Harplinge socken (Halmstad förs, vb) med ingenjören Carl Johan Bertil Stenby, född 1899-01-16. Arkitekt SAR.
 • Götrik Carl Vilhelm, född 1897-02-10 Plönninge. Köpman i Stockholm. Se Tab. 8A:II.
 • Einar Fredrik Knut, född 1898-12-15 Plönninge. Inspektor, sedan köpman i Borås. Gift 1923-05-19 i Horreds socken, Älvsborgs län med Ebba Linnea Larsson, född 1899-07-23. Se Tab. 8A:III.
 • Erik Bonde Sven, född 1903-12-31 på Plönninge i Harplinge förs, Hallands län. Ingenjör. Gift 1943-09-11 i S:t Petri förs, Malmöhus län (vb nr 318) med Hildur Sofia Berg i hennes 2:a gifte (gift 1:o Karlsson), född 1902-09-22 i Flen.
 • Herman Ernst Mauritz, född 1905-12-24 Plönninge. Se Tab. 8A:V

TAB 8A:I

Carl Henrik Herman Robert, (son av Götrik Carl Knut Herman Henrik, tab 8A), född 1893-09-04 Plönninge. Studentexamen i Skara 1913. Elev vid tekniska högskolan 1914-09-07. Utexaminerad som civilingenjör från tekniska högskolans fackavdelning för elektroteknik 1918. Civilingenjör. Anställd vid aktiebolaget Hallsta-Rimforsas elektricitetsverk, Rimsforsa, 1919–1923. Anställd vi Södra Sveriges ångpanneförenings filial i Halmstad 1923. Ledarmot av styrelsen för ingenjörsföreningen därst. 1926. Förordnad att vara rektor vid Halmstads anstalter för yrkesundervisning 1938-06-08 fr o m 1938-07-01, tillsvidare t o m 1940-06-30. LSTF från 1918. Gift 1922-11-18 i Åseda prästgård o förs Kronobergs län med Elsa Maria Fredrika (Elsie) Witthöft, född där 1899-04-25 i Åsheda förs, Kronobergs län. Dotter av kyrkoherden i Åseda pastorat av Växjö stift Per Johan Julius Witthöft och Nanny Johanna Linnéa Bursell.

Barn:

 • Stig Johan Götrik, född 1923-10-14 i Halmstad, liksom brodern.
 • Åke Carl Herman, född 1925-11-16

TAB 8A:II

Götrik Carl Vilhelm, (son av Göthrik Carl Knut Herman Henrik, tab 8A), född 1897-02-10 Plönninge. Köpman i Stockholm. Skogstjänsteman. Gift 1:o 1927-11-01 i S:ta Clara förs, Stockholm ]] med kassörskan Astrid Sofia Wiberg från vilken han blev skild gm Stockholms rr:s utslag 1936-02-04, född 1893-09-20 i Grangärde förs, Kopparbergs län. Affärsinnehaverska. Dotter av ångbåtsbefälhavaren Per Elis Wiberg och Johanna Sofia Andersson. Gift 2:o 1937-12-24 i Katarina förs, Stockholm (vb nr 695) med Hulda Maria Malmqvist från vilken han blev skild gm Stockholms rr:s utsl. 1942-03-04, född 1888-12-16.

Barn:

 • 1. Bror Olof Götrik, född 1922-10-05 i Karlstads domkyrkoförs.
 • 1. Astrid Henrietta Lola, född 1925-06-11 i Härnösand, Ludvika förs, Västernorrlands län.
 • 1. Ulla-Britta, född 1929-04-06 i Sköns förs, Västernorrlands län.

TAB 8A:III

Einar Fredrik Knut, (son av Göthrik Carl Knut Herman Henrik, tab 8A), född 1898-12-15 på Plönninge i Harplinge förs, Hallands län. Inspektor, sedan köpman i Borås. Verkmästare. Gift 1923-05-19 i Horreds förs, Älvsborgs län med Ebba Linnéa Larsson, född 1899-07-23 i Falkenberg.

Barn:

 • Gert Henri, född 1932-04-28 i Carl Johans förs, Göteborg.

TAB 8A:V

Herman Ernst Mauritz, (son av Göthrik Carl Knut Herman Henrik, tab 8A), född 1905-12-24 i Harplinge förs, Hallands län. Lantbruksinspektor. Fastighetsförvaltare. Gift 1942-08-22 i Grangärde förs Kopparbergs län (vb nr 20) med Berta Jenny Eleonora Lundqvist, född 1906-05-19 i Västernorrlands län. Sjuksköterska.

Barn:

 • Ulla Hermine Maria, född 1944-08-12 på Örebro BB, Fellingsbro förs, Örebros län (fb nr 61).

TAB 8B

Nils Fredrik Herman Rikard, (son av Herman Götrik Knut, tab 8), född 1857-04-19 Torsjö. Först bokhållare på Steninge glasbruk Hallands län, vistades därefter i Kalifornien 1884–1895. Återvände till Sverige och blev handlande i Ullared, Hallands län. Ägde några år Nydala i Okome socken, Hallands län. Anställd i firman Frick & Oldberg i Malmö 1912–1919. Revisor i nämnda stad. Bildade tillsammans med sönerna aktiebolaget von Schéele & Söner, i vilket han är direktör. Död 1937-07-08 i Malmö. Gift 1887-11-30 i Kalifornien med Terese Aurore Bergenheim, född 1857-12-16 Fjällaregården. Dotter av egendomsägaren, fanjunkaren Erik Teodor Bergenheim och hans 1:a fru Petronella Andersdotter.

Barn:

 • Erika Louise Christina Elisabet (Ellis), född 1889-07-25 i Maple station, CA, USA. Skolkökslärarinna i Halmstad. Gift 1916-06-24 i Malmö S:t Pauli förs, Malmöhus län med häradsskrivaren i Halmstads fögderi Charles Leonard Gardner, född 1883-04-21 i Stillwater, USA. död 1941.
 • Adolf Rikard Herman Teodor, född 1892-03-18 i Livermore, CA, USA. Chef för tillverkningen och expeditionen i aktiebolag von Schéele & Söner, Malmö. Se Tab. 8B:II
 • Wendela Maria Teresia, född 1894-06-11 i Livermore, CA, USA. Gift 1918-09-10 i Malmö med hospitalssysslomannen Nils Gustaf Ragnar Zotterman, född 1887-06-29 i Vadstena. Död 1936 (enl AK 86).
 • Gertrud Anna Fredrika, född 1896-07-18 i Ullared. Gift 1917-06-11 i S:t Petri förs Malmö ]] med konsulterande ingenjören Alfred Hansson Haijlen, född 1888-07-08 i Eskilstorps förs, Malmöhus län (Svedala). Ingenjörsutbildn utomlands. Grundade Haijlens konstruktionsbyrå

TAB 8B:I

Ernst Robert Carl Cornelius, (son av Nils Fredrik Herman Rikard, tab 8B), född 1891-01-16 i Livermore, CA, USA. Inköps- och försäljningschef i aktiebolag von Schéele & Söner, Malmö, direktör därst. Gift 1927-04-09 i Haga förs, Göteborg med Margit Anna Ulrika Norling, född 1900-09-14 (i Skaraborgs län) i Lidköping. Dotter av köpmannen Carl Otto Norling och Hulda Teresia Carlsson.

Barn:

 • Marianne Thérèse Ulrika, född 1928-09-28 i Malmö S:t Petri. Intendent.
 • Ernst-Richard Carl Wilhelm, född 1936-07-23 i S:t Petri förs, Malmöhus län (fb nr 164).

TAB 8D

Ernst Henning Herman, (son av Herman Götrik Knut, tab 8) född 1869-03-03 på Plönninge. Överflyttade till Kalifornien 1887. Handlande i Afognak, Alaska. Gift 1897-11-11 i Afognak, Alaska (vbu) med Eulalia Gregorioff, född 1882-08-27 i Afognak, Alaska. Död 1920-09-20 i Afognak, Alaska. Dotter av Maxim Gregorioff och Prascovia Yoricaloff.

Barn:

 • Elice, född 1898-03-11 i Afognak, Alaska. Död före andra dotterns födelse.
 • Elice, född 1899-07-04 i Afognak, Alaska. Gift 1925-12-18 i Nushagak Alaska (vbu) med August Peter Wamser, från vilken hon blev skild 1943-03-02, född 1890-04-13. Sjöman.
 • Susanne, född 1900-11-14. Lärare. Gift 1926-06-05 i Kodiak, Alaska (vbu) med Harry Albert Howe, född 1902-10-03. Fastighetsägare.
 • Robert, född 1901-11-29 i Afognak, Alaska. Sjökapten, United States Commissioner i Kodiak, Alaska. Gift 1925-04-21 i Kodiak, Alaska (vbu) med Margarete Elisabeth Jahn, född 1893-12-26 i Charlottenburg, Berlin, Tyskland. Dotter av Wilhelm Frederick Jahn och Berthe Eva Elisabeth Sindt.
 • Enola, född 1905-03-07. Lärarinna och handlande. Gift 1:o 1929-04-12 i Dillingham, Alaska (vbu) med Niels Nielsen från vilken hon blev skild 1940, född 1905-09-00 i Dillingham, Alaska. Fiskare.
 • Eunice, född 1907-01-06. Lärare. Gift 1946-05-14 i Kodiak, Alaska (vbu) med snickaren Henry Neseth, född 1894-05-30 i Norge. Son av Hendrik Steffenson och Anna Maria Nilsson.
 • Esther, född 1909-02-25. Gift med Lyle Pickering född 1908.
 • Marie, född 1914-04-18. Gift 1:o med Adolf Jaekinsky. Gift 2:o med Charles Brunton.
 • Charlotte, född 1916-05-11 i Afognak, Alaska. Lärarinna. Gift 1943 med lantmästaren David Stearns, född 1915.
 • Dödfött barn, född 1920-09-05.

TAB 8E

Erik Emil Hugo, (son av Herman Götrik Knut, tab 8), född 1870-12-11 på Plönninge. Genomgick Borås tekniska skola 1890. Anställd i Mälarprovinsernas enskilda bank 1894–1902 och i aktiebolag Mälarprovinsernas bank 1903. Kassakontrollant vid bankens kontor i Eskilstuna. Gift 1906-10-07 i Stockholm med Elin Maria Gottfriedz, född 1869-06-08 i Hammarby förs, Södermanlands län. Dotter av fanjunkaren Carl Agaton Gottfriedz.

Barn:

 • Stenia, född 1910-06-04 i Kjula socken (Fors förs, Södermanlands län). Död 1910-06-06 i Fors förs, Södermanlands län.
 • Död fött gosse barn, född 1911-05-03 i Fors förs, Södermanlands län.

TAB 8E:I

Carl Hugo, (son av Erik Emil Hugo, tab 8E), född 1906-08-11 i Maria förs, Stockholm. Student examen i Eskilstuna 1926-06-11. Student vid Uppsala univ. 1928-01-20. Kontorist. Gift 1938-06-24 i Kung Karls förs, Kungsör, Västmanlands län (vb nr 23) med Annie Kristina Sandberg, född 1901-10-22 i Eskilstuna.

Barn:

 • Rolf Edvard Hugo, född 1939-05-22 i Klosters förs, Eskilstuna
 • Bo Herman Carl, född 1941-08-26 i Kungsörs köping, Kung Karls förs

TAB 8F

Kjell Herman Robert, (son av Herman Götrik Knut, tab 8), född 1872-03-30 Plönninge. Mogenhetsexamen 1890-06-12. Student i Lund 1890-09-16. Filosofie kandidat 1895-05-31. Extra lärare vid Malmö högre allmänna läroverk 1897. Adjunkt vid högre allmänna läroverket i Jönköping 1905-12-30. Adjunkt vid östra realskolan i Göteborg 1913-02-21. Rektor därst. 1916-12-31. RVO 1926-06-06. Pend. 1938. Gift 1900-07-12 i Kungsäters socken, Älvsborgs län med Sigrid Elisabet Bergenheim, född 1874-07-31 i Harplinge socken, Hallands län. Död 1928-01-15 i Vasa förs, Göteborg. Dotter av lantbrukaren Erik Teodor Bergenheim och hans 2:a fru Hanna Westerlund.

Barn:

 • Astrid Maria Elisabet, född 1903-05-30 i Lund. Stiftsjungfru. Lärarinna vid Kjellbergska flickskolan i Göteborg.
 • Signe Ingeborg Maria, född 1906-11-21 i Jönköping. Stiftsjungfru. Verksam vid Netzlers Tekniska Institut. Gift 1931-06-16 i Vasa förs Göteborg ]] med ingenjören Sten Paul Netzler, född 1895-09-21 i Hajoms socken, Älvsborgs län.
 • Tora Karin Henriette, född 1909-12-08 i Jönköping, Ljugarns förs. Stiftsjungfru. Leg sjuksköterska. Gift 1946-06-10 i Jönköping storkyrkoförs, (vb nr 59) med Axel Cecil Roland Zetterberg, född 1913-01-09 i Stockholm. Pastoradjunkt. Komminister.
 • Sigge Robert Götrik Teodor, född 1912-03-05 i Jönköping. Se Tab. 8F:II.
 • Brita Sigrid Margareta, född 1915-07-23 i Vasa förs, Göteborg. Stiftsjungfru. Gift 1934-12-08 i Vasa förs, Göteborg (vb 160) med civilingenjören Gustaf Hakon Melin, född 1901-08-10 i Göteborg.

TAB 8F:I

Kjell Herman Erik, (son av Kjell Herman Robert, tab 8F), född 1901-05-22 i S:t Pauli förs, Malmö. Studentexam. vid Göteborgs högre latinläroverk 1918. Elev vid Chalmers tekniska institut 1922. Civilingenjör. Utexaminerad från Chalmers tekniska instituts fackskola för maskinbyggnadskonst 1922. Ingenjör vid Huskvarna vapenfabriksaktiebolag 1923. Gift 1929-05-25 i Sofia förs Jönköping ]] med Märta Vilhelmina Land, född 1899-09-19 i Jönköping. Dotter av skräddarmästaren Johan Alfred Land och Amanda Christina Pettersson.

Barn:

 • Kjell Robert Götrik Adam, född 1930-09-03 i Jönköping. Se Tab. 8F:Ia
 • Sven Christian Herman, född 1932-10-21 i Huskvarna (fb nr 95). Se Tab. 8F:Ib
 • Eva Sigrid Kristina, född 1937-06-04 i Huskvarna (fb nr 51).

TAB 16

Nils Adam, (son av Christian Carl, tab 3), född 1783-02-11 Mogård sergeant vid fortifikationen 1791-10-20. Korpral vid Smålands dragonregemente 1802-12-23. Fänrik vid Smålands infanteribataljon 1812-07-28. Löjtnant därst. 1815-01-17. Kaptens avsked 1826-02-07. Kronomagasinsförvaltare 1826. Proviantmästare i Kalmar s. å. Magasinsförvaltare vid Landskrona kronomagasin 1842-11-18. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1857-08-23 i sistnämnda stad. Han blev 1807-04-00 fången vid Lübeck av fransmännen. Gift 1:o 1806 med Maria Eleonora Juliana Charlotta Le Bell, från vilken han blev skild, död 1855-02-08 på Drömminge i Våxtorps socken, Jönköpings län, dotter av överstelöjtnanten Johan Jakob Le Bell och Maria Ulrika Muhl. Gift 2:o 1822 med Anna Margareta Lundström i hennes 2:a gifte, född 1778, död 1831-09-09 i Kalmar. Gift 3:o 1832-10-05 med Maria Sofia Högstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med apotekaren Johan Peter Korseman, född 1778-08-16, död 1827-08-27), född 1790, död 1855-03-13 i Landskrona, dotter av handelsmannen i Kalmar Högstedt.

Barn:

 • 1. Anna Maria (Annette), född 1803-05-20 i Färgaryds socken, Jönköpings län, död 1878-04-28 i Hjo och ligger jämte sin man begraven på kyrkogården därst. Gift 1842-04-26 i Värnamo med kaptenen vid Jönköpings regemente, RSO, Johan Henrik Ennes i hans 2:a gifte (gift 1:o 1825-10-07 Näsbyholm, med Hedvig Maria Starck, född 1799-11-15 i Rydaholms prostgård i Jönk., död 1835-01-27 på Ålandsryd Skattegården eller Appelhyttan i Värnamo socken, dotter av kyrkoherden Peter Starck och hans 2:a fru Anna Maria Schmaltz), född 1800-06-02 på Näsbyholm, död 1878-12-28 i Hjo.

TAB 17

Gustaf Adolf, (son av Adam Schéele, natural. von Schéele, tab 2), född 1768-06-29 i Jönköping. Student i Uppsala 1787. Auskultant i Svea hovrätt 1789-06-00. Extra ordinarie kanslist vid justitierevisionsexpeditionen s. å. 22/9. Auskultant i Göta hovrätt 1790-04-29. Extra ordinarie notarie därst. 1791-03-15. Extra ordinarie civilnotarie 1794-05-30. Häradshövdings n. h. o. v. 1798-11-20. Adjungerad ledamot i sistnämnda hovrätt 1800 och 1801. Krigsfiskal 1809-04-18. Krigsråd 1827-04-25. Avsked från krigsfiskalstjänsten 1834. Död 1845-04-07 i Skara. Gift med friherrinnan Sofia Lovisa Åkerhielm af Blombacka, född 1786-03-06 på Kungsgården i Gudhems socken Skaraborgs län, död 1856-07-18, dotter av ryttmästaren, friherre Carl Vilhelm Åkerhielm af Blombacka, och Metta Maria Reenstierna.

Barn:

 • Adam Evert, född 1810. Konduktör vid väg- och vattenbyggnadskåren. Död 1870. Se Tab. 18.
 • Carl Adolf, född 1812. Styckjunkare. Död 1862. Se Tab. 19
 • Charlotta Maria, född 1815-03-07 i Stockholm, död ogift 1890-03-12 i Hjo.
 • Frans Vilhelm, född 1818-05-17, död 1819-07-20 i Stockholm.
 • Axel Vilhelm, född 1819. Possessionat. Död 1872. Se Tab. 20
 • Sofia Ulrika, född 1822-06-09 i Stockholm, död 1905-12-17 i Skövde. Gift 1845-08-10 i Skara med prosten och kyrkoherden i Varola församl. av Skara stift, LNO, filosofie jubeldoktorn Jakob Otterström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1839 i Alingsås med Matilda Constantia Lindqvist, född 1821-07-05, död 1843-05-17 i Skara), född 1806-10-12 i Björsäters socken, Östergötlands län, död 1892-04-17 i Varola prästgård.
 • Frans Gustaf, född 1827-04-04, död 1845-06-26.

TAB 18

Adam Evert, (son av Gustaf Adolf, tab 17), född 1810-06-14 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1825-11-10. Avgången därifrån 1826-01-20. Kom 1831 i lära hos en optisk instrumentmakare. Konduktör i överintendentsämbetet. Konduktör vid väg- och vattenbyggnadskåren. Död 1870-02-16 i Uppsala. Gift 1836-10-29 i Stockholm med Matilda Lucina Pettersson, född 1815-11-28 i sistnämnda stad, död där 1880-01-04, dotter av kirurgiske instrumentmakaren Gustaf Pettersson.

Barn:

 • Amanda Matilda, född 1837-09-01 i Stockholm, död där 1902-04-12. Gift 1866-03-17 i nämnda stad med lektorn Carl Vilhelm August Tham, i hans 2:a gifte, född 1812, död 1873.
 • Charlotta Vilhelmina (Lotten), född 1839-12-21 i Stockholm, död ogift 1908-05-12 i Klara förs, Stockholm.
 • Franz Evert, född 1846-09-24 i Stockholm. Handlande därst. under firma Franz von Schéele 1893. Agent. Död ogift 1903-02-06 i nämnda stad.

TAB 19

Carl Adolf, (son av Gustaf Adolf, tab 17), född 1812-02-18 i Stockholm. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1828-03-13. Styckjunkare därst. 1838-04-24. Svärdsman 1854-12-18. Död 1862-12-04. Gift 1848-10-17 i Stockholm med Eva Sofia Malmström, död 1851-10-10.

Barn:

 • Sofia Maria Adolfina, född 1849-07-27, död 1850-02-03 i Svea artillerireg:s församl. i Stockholm.
 • Sofia Vilhelmina Amalia (Mimmi), född 1851-07-19, död 1875-02-19.

TAB 20

Axel Vilhelm, (son av Gustaf Adolf, tab 17), född 1819-12-19 i Stockholm. Elev vid Filipstads bergsskola 1835–1837. Possessionat. Död 1872-07-17 på sin egendom Marieberg invid Nyköping. Gift 1849-05-18 i Stockholm med Josefina Maximiliana Nordlander, född 1824-03-28 i nämnda stad, död 1893-04-03 i Nyköping, dotter av viktualiehandlanden och stadsmajoren Erik Nordlander och Maria Nyqvist. Änkefru von Schéele, född Nordlander, ägde en tid Mörby i Turinge socken, Stockholms län.

Barn:

 • Marie-Louise Josefina Vilhelmina, född 1850-05-25 Bostebacken, död 1907-03-06 i Enköping. Gift 1871-10-24 på Marieberg med byråchefen i generalpoststyrelsen, KVO2kl, RNO, Carl Axel Husberg, född 1844-01-05 på Erendals bruk i Frustuna socken, Södermanlands län, död 1919-09-22 på sin egendom Visbohammar i Vårdinge socken, Stockholms län.

TAB 21

Christian Benjamin Schéele, natural. von Schéele, (son av Christian Schéele, tab 1), född 1721-09-21 i Stockholm. Student i Lund4 1738-03-08. Auskultant i Göta hovrätt 1740. T. f. auditör vid Rutensparres regemente 1743. Vice häradshövding 1748. Avsked 1758-02-03 med hovrättsassessors n. h. o. v. Brukspatron på Eckersholm, Götaström och Götafors. Natural. 1768-09-09 jämte brodern Adam (introd. 1776 under nr 2059). Överdirektörs n. h. o. v.4 1779-02-09. Bergsråds titel 1782-09-21. RVO 1796-11-21. Död 1799-02-24 Prinsnäs samt begraven i egen byggd grav vid Sandsjö kyrka. Han utmärkte sig särdeles såsom skicklig och driftig lanthushållare och bergsbrukare. Gift 1:o 1759-05-29 med Anna Charlotta Printzensköld, född 1729-07-29 Bodanäs Gift 2:o 1778-08-25 Norrby med friherrinnan Conradina Laurentia Bildstein, döpt 1725-08-15 på Norrby, död 1806-10-28 Hunnerstad, dotter av generallöjtnanten Eberhard von Bildsten, adopt. friherre Bildstein, och friherrinnan Beata Clerck.

Barn:

 • 1. Apolonia Ulrika, född 1760-04-12 på Fägrida i Ödestuga socken, Jönköpings län, död 1769-11-06 på Prinsnäs och begraven s. å. 22/11.
 • 1. Axel Christian, född 1762-09-00 på Fägrida, död där 1763-06-18.
 • 1. Johan Benjamin, död 1766-01-09 på Prinsnäs.
 • 1. Carl Adam, född 1766-08-01, död 1773-08-24 på Prinsnäs.
 • 1. Adolf Fredrik, född 1768. Kammarjunkare. Död 1817. Se Tab. 22.
 • 1. Apollonia, född 1769-06-13, död 1779-11-06 på Prinsnäs.4

TAB 22

Adolf Fredrik, (son av Christian Benjamin Schéele, natural. von Schéele, tab 21), född 1768-06-30 på Prinsnäs. Kadett vid kadettskolan i Karlskrona. Sergeant vid Björneborgs regemente 1779. Fänrik därst. 1780-04-26. Löjtnant i armén 1790-08-23. Stabslöjtnant vid regementet 1792-11-23. Avsked 1795-10-07. Kammarjunkare 1798-04-23. Död 1817-08-22 på Åkerslund vid Eksjö. Han ärvde 1799 efter sin fader Eckersholms och Götaströms bruk med tillydande masugnar och hemman, ävensom Prinsfors manufakturverk samt säterierna Fägrida, Prinsnäs och Eksås. Gift 1789-12-22 med Henrika Christina von Knorring, född 1764-08-04, död 1840-06-06 i Eksjö, dotter av majoren Frans Henrik von Knorring, natural. von Knorring, och Christina Johanna Ribbing.

Barn:

 • Christian Benjamin, född 1791. Major. Död 1842. Se Tab. 23
 • Frans Adolf, född 1795. Överintendent. Död 1863. Se Tab. 26.
 • Carl Axel Adam, född 1797. Löjtnant. Död 1873. Se Tab. 32.
 • Henrik Johan (Vilhelm), född 1800-05-11 Eckersholm. Underlöjtnant vid flottan 1822-12-20. Avsked 1825-01-11. Död ogift 1866-06-20 Tollebol
 • Christina Charlotta, född 1802-03-07 på Eckersholm. Stiftsjungfru. Död 1885-02-15 i Marion, Alabama, Nordamerika. Gift 1822-12-24 i Eksjö med kaptenlöjtnanten vid flottan, konsuln i Tripolis Adolf Hahr, född 1793, död 1861 i Stockholm.
 • Herman Fredrik, född 1804-03-25 på Eckersholm. Rustmästare vid dalregementet 1821-12-01. Fänrik därst. 1822-12-10 och vid Upplands regemente 1823-07-20. Avsked 1829-08-08. Reste s. å. utrikes och hade ännu 1840 ej låtit höra av sig.
 • Knut Georg, född 1805. Prost. Död 1854. Se Tab. 33
 • Henrika Elisabet Fredrika, född 1807-07-01 på Eckersholm. Stiftsjungfru. Död 1858-04-23 i Ystad. Gift 1829-10-30 i Eksjö med sin systers svåger, löjtnanten och stallmästaren Carl Emil Hahr, född 1800, död 1861.

TAB 23

Christian Benjamin, (son av Adolf Fredrik, tab 22), född 1791-07-24 i Björneborgs stad. Kadett vid Karlberg 1804-09-29. Utexaminerad 1808-04-11. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 21/4. Stabslöjtnant därst. 1812-06-02. Avsked 1813-02-02 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén. Gick s. å. i rysk tjänst och 1815 i preussisk. Premiärlöjtnant vid preussiska artilleriet s. å. 1/8. Kapten och kompanichef därst. 1817-06-30. Artilleriofficer av fästningen Glogau 1829-04-22. Chef för fyrverkarregementet 1834-10-22. Major vid 4. artilleribrigaden 1836-06-25. Död 1842-03-15 i Graudentz. 'Han bevistade med ryska armén fälttågen 1813 och 1814 mot Napoleon samt erhöll 1830 den 14 nov. av preussiska regeringen en officiell beskickning till sitt fädernesland.'. Gift 1816-12-06 i Neu Brandenburg med Johanna Henriette Vilhelmina Eggers, av en adl. holsteinsk släkt, född 1796-03-21 i Neu-StreIitz, död 1856-12-18 i Berlin, dotter av livmedikus hos storhertigen av Mecklenburg-Strelitz Adolf Teodor Eggers och Dorotea Sofia Vilhelmina Siemerling.

Barn:

 • Rudolf Ludvig Friedrich Carl Maximilian, född 1817-11-30 i Breslau liksom bröderna. Professor i levande språk vid statsuniversitetet i Charlottesville i Virginia, Nordamerika. Död 1898 i Washington. Gift 1:o med Elise Logdown Rivers, född 1823-01-23, död 1877-07-13. Gift 2:o med Maud de Ver, född 1820, död 1899, efterlämnade barn.
 • Axel, född 1819-01-13, död 1821-01-03 i Breslau.
 • Felix, född 1821-09-06, död 1822-11-25 i Breslau.
 • Friedrich Vilhelm Franz, född 1823. Lantbrukare. Död 1867. Se Tab. 24.

TAB 24

Friedrich Wilhelm Franz, (son av Christian Benjamin, tab 23), född 1823-10-25 i Breslau. Premiärlöjtnant vid 2. preussiska gardesregementet till fots. Död 1867-09-09 på sitt gods Augustwalde vid Bromberg. Gift 1851-09-22 med Teodora Augusta Marie Elise Wolff, född 1826-04-01 i Regenwalde i Pommern, död 1870-05-27 i Frankfurt an der Oder.

Barn:

 • Wilhelm Ernst, född 1852. Generalmajor. Död 1907. Se Tab. 25.
 • Carl Max, född 1856-12-11. Överflyttade till Nordamerika. Död 1927.
 • Emilie Vilhelmine, född 1858-05-23 på Krzyskovo. Gift 1916-03-25 i Göttingen med hertigl. anhaltska jägmästaren Carl Gustaf Adolf Ferdinand Reuss, död 1918-05-18 i Dessau.
 • Christian Benjamin, född 1860-04-01 på Krzyskovo. Överflyttade till Nordamerika. Med. doktor i Jacksonville, Ohio. Död 1937-10-27 i Jacksonville, Ohio, USA. Gift 1:o 1884-08-03 i Hilliards i Ohio med Jane Baldwin, född 1863, död 1902. Gift 2:o 1904 i Jacksonville med Eleanor May Pinker, född 1879 i Trimble, Ohio.
 • Constance Marie Amalie Hedvig, född 1862-01-30 på Krzyskovo. Död 1938-02-09 i Estland. Gift 1890-06-14 i Reval med köpmannen i nämnda stad Vilhelm Borchert död 1928-05-16 i Reval.
 • Clara Emma Marta Ida, född 1864-09-06 på Kaliske. Död 1937-02-08 på Löbichau (enl. Gothaisches Taschenbuch der adeligen Häuser, Teil B 1942).

TAB 25

Wilhelm Ernst (son av Friedrich Vilhelm Franz, tab 24), född 1852-05-04 på Gleissen i kretsen Ost-Sternberg. Major vid holsteinska fältartilleriregementet nr 24 i Schwerin. RPrRÖOOkl. Inneh. PrJK2kl. RBadZLOkl. Sist preussisk generalmajor. Död 1907-07-10 i Göttingen. Gift 1888-07-21 i Hannover med Emilie Augusta Henriette von Oppermann, född 1859-08-23 i nämnda stad, dotter av preussiske generalmajoren Georg August von Oppermann och Jeannette Hedvig Emelie Carolina Augusta Schmidt.

Barn:

 • Augusta Antonie Minna Natalie Agnes, född 1889-07-11 i Darmstadt. Diakonissa.
 • Pauline Carola Hedvig Elise, född 1891-01-17 i Hannover. Gift 1916-10-07 i Göttingen med bergsingenjören Heinz Kreutz, sedan Kreutz von Scheele.
 • Franz August, född 1895-01-23 i Schwerin. Löjtnant vid preussiska livgrenadjärregementet nr 8. Stupade ogift 1917-02-04 under världskriget vid Billy.

TAB 26

Frans Adolf, (son av Adolf Fredrik, tab 22), född 1795-10-21 Prinsnäs. Student i Lund 1809-10-28. Kameralexamen 1811. Bergsexamen 1812. Auskultant i bergskollegium 1814-03-23. Geschworners titel s. å. 9/12. Elev i markscheideriet. Amanuens vid mineralogiska kabinettet 1817-11-19. Hovjunkare 1818-07-02. Undermarkscheider 1820-11-06. Geschworner i Värmland 1821-11-20. Bergmästares n. h. o. v. 1824-03-23. Kammarjunkare 1829-08-21. Grundlade bergsskolan i Filipstad 1830. Bergmästare i Värmland 1835-02-07. RVO 1838-01-28. Ledamot av Nordiska oldskriftssällskapet 1841-04-29. RNO 1853-04-28. Överintendent 1860. Död 1863-07-20 i Filipstad. Gift 1822-04-06 i Gävle med Maria Elisabet Lundqvist, född 1800-03-29 i Stockholm. Död 1873-07-03 i Norrköping. Dotter av kakelugnsmakaråldermannen i Stockholm Georg Lundqvist och Anna Maria Ström.

Barn:

 • Christian Georg Robsahm, född 1823. Bruksägare. Död 1862. Se Tab. 27.
 • Maria Henrika Vilhelmina, född 1825-02-09 Långbanshyttan, död 1891-02-11 i Gävle. Gift där 1867-08-27 med grosshandlaren Anders Johan Berggren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1850-07-03 med den senare fruns yngre syster Christina Elisabet Götilda von Schéele, född 1829-08-12, död 1857-01-22), född 1825-10-06 i Gävle, död där 1889-05-25.
 • Anna Augusta Josefina, född 1826-10-27 i Filipstad, död 1893-04-28 i Stockholm. Gift 1849-07-10 i förstn. stad med bruksägaren, KmstkVO, RNO m. m., Carl Edvard Ekman, född 1826-03-07 i Göteborg, död där 1903-12-24.
 • Christina Elisabet Götilda, född 1829-08-12 i Filipstad, död 1857-01-22. Gift 1850-07-03 med grosshandlaren i Gävle Anders Johan Berggren i hans 1:a gifte (se ovan), född 1825-10-06, död 1889-05-25.
 • Frans August Berzelius, född 1832-07-26 i Filipstad. Student i Lund 1851. Tjänstg. kammarjunkare 1860. Avsked. Död 1868-01-02 i Montevideo. Gift 1860-10-06 i Köpenhamn med Johanna Charlotta Clara Emelina (Emma) Wästfelt i hennes 2:a gifte, född 1816-06-01 på Hålltorp i Lindärva socken, Skaraborgs län, död 1880-07-10 i Stockholm, dotter av majoren Erik Filip Wästfelt, och Brita Maria Petersson.
 • Götrik Vilhelm Rinman, född 1834. Kammarherre. Död 1913. Se Tab. 29.
 • Fredrik Johan Lundqvist, född 1838-03-18. Jungman på klipperskeppet Eleonora. Död 1854-11-24 under resa till New York.
 • Johanna Sofia Charlotta, född 1840-08-17 i Filipstad. Organistexamen vid musikaliska akademien i Stockholm 1862-05-00. Organist i Filipstads och Färnebo församl. 1866 och i Hedvigs kyrka i Norrköping 1871. Lärarinna i piano och sång vid Kjellbergska flickskolan samt flera andra skolor i Göteborg 1873. Avgick från sin befattning vid Kjellbergska skolan 1898. Död ogift 1929-04-14 i Göteborgs domkyrkoförs.

TAB 27

Christian Georg Robsahm, (son av Frans Adolf, tab 26), född 1823-02-18 Långbanshyttan. Elev vid Filipstads bergsskola 1841–1842. Bruksägare. Död 1862-09-24 Skelsta. Gift 1852-09-27 i Filipstad med Maria Charlotta Hedberg, född 1824-02-18 Finshyttan Död 1915-03-21 i Kungsholms förs, Stockholm,dotter av bruksägaren Alexander Hedberg och Elisabet Ulrika Kjellin.

Barn:

 • Frans Alexander, född 1853. Professor. Död 1931. Se Tab. 28
 • Bror Georg Benjamin, född 1855-10-07 Yngshyttan. Sjökapten. Erhöll 1885 GMiqml 8:e storl. Har till Uppsala universitets zoologiska, botaniska, mineralogiska och geologiska institutioner skänkt av honom själv hemförda samlingar. Död ogift 1886-10-06, spolad över bord under en resa till Australien. Har gjort sig känd såsom reseskildrare.
 • Carl Christian, född 1863-02-24 i Filipstad. Var någon tid boktryckerifaktor i Stockholm. Typograf i Freemantle i Australien 1896. Boktryckare i Sidney, Australien. död 1945-12-27 i Sidney (uppg. fr. Utrikesdepartementets arkiv).

TAB 28

Frans Alexander, (son av Christian Georg Robsahm, tab 27), född 1853-07-31 Yngshyttan Mogenhetsexamen i Gävle 1873-05-24. Student i Uppsala s. å. 16/9. Filosofie kandidat 1881-05-28 och filosofie licentiat 1884-05-30. Docent i estetik vid Uppsala universitet 1885-03-18. Disp. för filosofie doktorsgraden s. å. Filosofie doktor s. å. 31/5. Docent i praktisk filosofi 1887-05-25. Föreståndare för den nya privata lärokursen för teologisk-tilosotisk examen 1891. LHVS 1897. Utgivare och redaktör av Svensk Tidskrift 1891–1895. Professors n. h. o. v. 1903-05-22. Avsked från docentbefattningen 1904. Inspektör över Stockholms folkskolor 1905-09-01–1918. RNO 1911-06-06. Biogr. i VÄD. Död 1931-05-11 i Kungsholms förs, Stockholm. Från trycket har han utgivit bl. a.: Anteckningar om Gestrike–Helsinge nationer i Upsala (1877), Samuel Grubbes skönhetslära (1885), Nutidslögner och forntidssanningar (1885), Kan Gud tänkas såsom vilja? (1887), Det mänskliga själslivet (1894–1896) m. fl. Gift 1886-03-27 i Gävle med Hanna Runer, född 1857-05-28 i Gävle. Dotter av grosshandlaren och vice konsuln Carl Johan Runer och Emma Evelina Berggren.

Barn:

 • Eva Charlotta Vilhelmina, född 1889-08-31 i Uppsala, död 1931-01-17 i Kungsholms förs, Stockholm. Gift 1:o 1917-02-17 i Kungsholms förs, Stockholm ]] med civilingenjören Per Viktor Engvall, från vilken hon 1925-12-30 blev skild, född 1891-09-09. Gift 2:o 1926-02-04 i Katarina förs, Stockholm ]] med verkst. direktören i aktiebolag Automobilcentralen Ninus Fredrik William Kåhre i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Catharina Concordia Ekman, från vilken han 1925-12-23 blev skild), född 1888-03-10 i Stockholm.

TAB 29

Götrik Vilhelm Rinman, (son av Frans Adolf, tab 26), född 1834-08-25 i Filipstad. Sergeant vid livbeväringsregementet 1854-09-09. Student i Uppsala 1855-01-27. Avsked 1856-03-01. Sergeant vid dalregementet s. å. 15/3. Underlöjtnant därst. 1856-07-15. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén och att fortfarande få bära dalregementets uniform 1858-04-05. Genomgick lantbruksskola i Fiskeby 1859–1860. Disponent på Kilanda säteri i likan, socken, Älvsborgs län 1863-03-00. Avsked ur krigstjänsten 1865-05-30. Hovintendent 1868-01-28. Föreståndare för den då till Kilanda flyttade statens lantbruksskola 1870-07-00. Hedersledamot av finska hushållningssällskapet 1871. RVO 1872-05-27. Erhöll uppdrag av hertig Fredrik av Slesvig-Holstein att uppgöra förslag till omorganisation av hans egendom Gräfsnäs i Erska socken, Älvsborgs län 1873 samt godset Gravenstein i Slesvig 1878. Erhöll uppdrag av chefen för jordbruksexpeditionen i Finlands senat att inspektera och inkomma med förslag angående omorganisation av nämnda lands lantbruksläroverk 1873. Erhöll finska hushållningssällskapets stora SM 1876-09-00. KSEO2kl s. å. i sept. RRS:tAO3kl s. å. i nov. Erhöll Sachsiskt förtjänstkors 1877. Revisor av riksbankens avdelningskontor i Göteborg räkenskaper 1877–1882. LLA 1877-02-00. RRS:tStO2kl 1882-03-00. Erhöll svenska trädgårdsföreningens medalj för förtjänster om trädgårdsskötseln s. å. i juli. Erhöll Älvsborgs läns norra Hush.sällskaps mindre GM 1883-01-00. Vice ordförande i Älvsborgs läns norra hushållningssällskap 1887–1898. Erhöll finska hushållningssällskapets GM s. å. i febr. Erhöll LL:s GM för förtjänster om jordbruket s. å. i maj. Kammarherre 1889-01-21. RRS:tStO2kl m kr s. å. i nov. KSpICO1kl m br 1892-11-00. RNO s. å. 1/12. Erhöll Älvsborgs läns hushållningssällskaps stora GM 1893-07-05. Hedersledamot av sistnämnda sällskap 1906-07-00. GMmf 1910-06-00. KNO2kl 1912-06-06 HLLA. Död 1913-07-25 i Alingsås. Arrenderade Kilanda säteri sedan 1883-03-00. Gift 1:o 1866-06-00 på nämnda egendom med Frida Maria Bolette Jerndorff, född 1843-05-03 i Nakskov Laaland Gift 2:o 1884-11-15 i Göteborg med Ida Charlotta Hagberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1882-11-21 i Göteborg med godsägaren Johan Lundgren, född 1849-09-01 i Lidköping, död 1883-02-25 i Vadstena), född 1855-03-21 Tollered,. Död 1936-01-02 i Lidköping (db 3). Dotter av färgaren och fabriksidkaren Fredrik Ulrik Hagberg och Emilia Johanna Maria Rönnow.

Barn:

 • 1. Maria Augusta Carolina, född 1868-08-27 på Kilanda.
 • 1. Carl Götrik Adolf, född 1869. Filosofie doktor. död 1942. Se Tab. 30.
 • 1. John Frans Sigurd, född 1871. Agronom. Död 1923. Se Tab. 31.
 • 1. Helfrid Götilda Sofia, född 1874-08-28 på Kilanda.

TAB 30

Carl Götrik Adolf, (son av Götrik Vilhelm Rinman, tab 29), född 1869-12-06 på Kilanda i Kilanda förs, Älvsborgs län. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1890-05-31. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat 1893-09-23. Amanuens vid institutionen för allmän och analytisk kemi vid Uppsala universitet 1898-01-00. Filosofie licentiat s. å. i sept. Promov. filosofie doktor 1900-05-31. Docent i kemi vid Uppsala universitet s. å. Föreståndare för kemiska stationen i Kristianstad 1904. T. f. överingenjör i kontrollstyrelsen 1912. Överkontrollör vid brännvins- och maltdryckstillverkningen s. å.–1937. Av finansdepartementet tillkallad som sakkunnig för utredning för tillverkning och användning av sackarin 1913 samt rörtillverkning och beskattning av maltdrycker 1922. RVO 1921-09-15. RNO 1936-11-14. Gift 1907-08-29 i Kristianstad med Herta Alice Håkansson, född 1885-07-06 i Rinkaby socken,, Kristianstads län. Dotter av handlanden Nils Håkansson och Karin Olsson.

Barn:

 • Carl'' Adam Götrik Carlsson, född 1908-06-30 i Kristianstad, liksom syskonen. Studentexamen 1927-06-12. Jur. stud. vid universitetet i Lund 1928. Fänrik i Vendes artillerireg:s reserv 1930-04-25. Se Tab. 30A.
 • Carin Charlotte Marianne, född 1911-04-13 i Kristianstad förs,. Stiftsjungfru. Död 1913-06-10 i Kristianstad förs,.
 • Märta Christina Carlsdotter, född 1914-07-15. Stiftsjungfru. Gift 1940-01-06 i Trefaldighetskyrkan i Kristianstad, Kristianstad förs, (vb nr 6) med civilingenjören., löjtnanten i Vendes artilleriregementes reserv Bengt Vincent Dieden, född 1911-08-30 i Flackarps förs, Malmöhus län.
 • Frans Christian Georg Carlsson, född 1917-03-27 i Kristianstad. Se Tab. 30B.

TAB 31

John Frans Sigurd, (son av Götrik Vilhelm Rinman, tab 29), född 1871-10-04 på Kilanda. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1892-06-03. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1893. Utexaminerad 1895-10-23. Andre lärare i Troserums lantbruksskola Kalmar län s. å. 1/11. Förste lärare vid Såtenäs lantbruksskola i Tims socken, Skaraborgs län 1897-11-01. Gjorde med statsanslag en utrikes resa för att studera lantbruk 1898. Förste lärare (föreståndare) vid Kilanda lantbruksskola s. å., föreståndare för nämnda skola 1908–1912. RVO 1923-06-06. Död s. å. 15/10 på Kilanda. Arrenderade nämnda säteri från 1908. Gift 1908-09-26 Ekenäs ]] med friherrinnan Amelie Klingspor, född 1873-03-31 Grönlund. Dotter av hovmarskalken, greve Filip Otto Leonard Klingspor, och Ida Maria Sjögreen.

Barn:

 • John Frans Vilhelm, född 1909-06-10 i Kilanda, liksom syskonen. Studentexamen i Stockholm 1928-05-09. Jur. stud. vid Stockholms högskola s. å. Se Tab. 31A.
 • Margareta Charlotta, född tvilling 1911-03-14 (Kilanda förs, Älvsborgs län, fb). Stiftsjungfru. Studentexamen i Stockholm 1931-05-18. Gift 1934-05-19 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (vb 60) med direktionen Wilhelm Nedelmann, född 1904-03-08. Direktör för Ruhrkohlenkontor.
 • Frida Maria, född tvilling 1911-03-14, död s. å. 15/3 på Kilanda.

TAB 32

Carl Axel Adam, (son av Adolf Fredrik, tab 22), född 1797-04-12 Eckersholm. Fanjunkare vid Kalmar regemente 1816-11-01. Fänrik vid Upplands regemente 1818-09-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1826-04-18. Avsked ur armén. I rysk tjänst 1842–1870. Död 1873-08-29 i Stockholm. Har gjort sig känd såsom litograf. Gift 1832-01-28 med Hedvig Maria Zelarider, född 1804-02-21 i Stockholm, död där 1891-06-25.

Barn:

 • Carl Axel, född 1828-03-29. Överste i rysk tjänst. Död efter 1896.
 • Hedvig Adelina, född 1830-07-10 i Stockholm. Död ogift 1913-06-11 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Frans Christian, född 1832-05-07 i Stockholm. Elev vid bergsskolan i Filipstad 1850–1851. Bokförare och kassör vid Uddeholmsverken 1852 samt sedermera vid Finspångs styckebruk till 1872. Kamrer, kassör och materialförvaltare vid Pålsboda–Finspångs järnväg från 1874 och vid Finspångs– Norsholms järnväg från 1885. Död ogift 1908-10-24 i Oscars förs, Stockholm.
 • Henrika Charlotta Fredrika, född 1834-12-22 i Stockholm, död ogift 1923-02-02 i Engelbrekts förs, Stockholm.

TAB 33

Knut Georg, (son av Adolf Fredrik, tab 22), född 1805-12-15 på Eckersholm. Student i Uppsala 1825-10-18 och i Breslau 1830. Prästvigd till huspredikant 1828-12-20. Kateket i Hedvig Eleonora församl. i Stockholm 1833-04-03. Lärare vid Jakobs och Johannes församhs fri- och fattigskola s. å. Kyrkoherde i Bringetofta pastorat av Växjö stift 1839. Prost 1845. Död 1854-04-02 i Bringetofta prästgård i Småland. Gift 1835-09-13 i Örebro med Matilda Charlotta Gezelius, född 1811-03-30 i Björnlunda prästgård Södermanlands län, död 1899-02-23 Bråte s socken, Värmlands län, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Carl Ludvig Gezelius och Sofia Carolina Trolle.

Barn:

 • Anna Carolina Christina, född 1836-08-23 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1913-04-05 i Fellingsbro prästgård Västmanlands län. Gift 1863-09-16 i Strängnäs m. m. och filosofie doktorn, friherre Carl Gustaf Cederström, född 1830, död 1900.
 • Knut Henning Gezelius, född 1838-05-31 i Stockholm. Student vid Uppsala universitet 1856-09-06. Dimissionsexamen 1860-01-31. Filosofie kandidat 1863-01-31. Disp. pro gradu s. å. 23/5. Filosofie doktor s. å. 30/5. Uppsala studentkårs ordförande 1863 höstterminen –1865 vårterminen och 1866 höstterminen–1867 vårterminen. Ombud för nämnda kår vid halvsekularfesten i Kristiania 1864-11-00. Huvudlärare i teologi vid Uppsala privata elementarläroverk 1865–1872. Bitr. lärare på den praktiska avdelningen inom teologiska fakulteten i Uppsala 1865-03-08–1871-12-31. Teol. kandidat 1867-04-18. Docent i teologiska prenotioner vid Uppsala universitet s. å. 17/5. Ombud för nyssn. kår vid tvåhundraårs jubelfesten i Lund 1868-06-00. Teologiska fakultetens notarie 1870-05-09–1875-04-00. Vikarierande adjunkt i pastoralteologi 1872 vårterminen–1874 vårterminen. Prästvigd 1872-11-24. Rektor samt lärare i kristendomskunskap vid högre elementarläroverket för flickor i Uppsala 1872–1876. Förste teologie adjunkt och kyrkoherde i Hagby-Ramsta prebendepastorat 1873-05-20. Vikarierande professor i teologiska prenotioner och kyrkohistoria höstterminen 1874–1875 vårterminen samt i dogmatik och moralteologi 1875 höstterminen–1876 vårterminen. Teol. doktor 1877-06-01. Promov. vid universitetets jubelfest s. å. 6/9. Extra ordinarie professor i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi s. å. 16/11. Kontraktsprost i Hagunda kontrakt 1877-08-08. Vikarierande professor i pastoralteologi 1877–1878. Ständig ledamot av Uppsala domkapitel 1878-09-06. Professor i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi 1879-02-28. Upphörde att vara kyrkoherde i Hagby-Ramsta och kontraktsprost i Hagunda pastorat s. d. Orator vid prästmötet i Uppsala s. å. Inspektor för folkskollärarseminariet i Uppsala 1880-01-14–1885. Uppförd å tredje förslagsrummet vid biskopsvalet i Strängnäs 1881-01-26. Censor vid mogenhetsexamina 1884–1885. Biskop Över Visby stift 1885-05-19. Tjänstg. såsom professor till 1886-05-31. LNO s. å. 1/12. Ordförande vid allmänna svensk-lutherska prästkonferenserna i Stockholm 1887, 1890, 1893 och 1896. KNO1kl 1889-11-30. KmstkNO 1895-11-30. Ordförande vid allmänna nordiska missionsmötet i Stockholm 1897. Ordförande vid religionsvetenskapliga kongressen i samma stad s. å. Höll minnespredikan vid konungens 25-års jubileum i Riddarholmskyrkan i Stockholm s. å. 17/9. Promov. till juris doktor vid Yale universitets i Nordamerika 200-årsfest 1901-11-00. StkMGO 1902. RPrKrO1kl 1908. Död 1920-04-07 i Uppsala och jordf. s. å. 14/4 i Uppsala domkyrka. Utgav ett flertal teologiska skrifter samt dessutom i förening med biskop U. L. Ullman Tidskrift för kristlig tro och bildning 1884–1887 samt ensam 1889–1895. Gift 1868-06-15 Finspång med Anna Gustava Maria Ekman, född 1850-05-09 på nämnda bruk, död 1925-11-24 i Uppsala domkyrkoförs,. Dotter av bruksägaren Carl Edvard Ekman och Augusta Anna Josefina von Schéele.
 • Disa Valborg Matilda, född 1840-02-05 i Bringetofta prästgård Jönköpings län, död 1922-02-10 i Trollhättan. Gift 1884-05-26 i Skara med postmästaren i Mariestad Carl Oskar Janson, född 1845-01-05 i Göteborg, död 1909-04-28 i Mariestad.
 • Gerda Charlotta Georgina, född 1842-03-28 och död 1843-02-06 i Bringetofta prästgård.
 • Minna Agnes Cecilia, född 1843-11-17 i Bringetotta prästgård. Död 1937-09-18 i Lund. Gift 1867-06-23 i Uppsala med professorn i matematik vid Lunds universitet, filosofie doktor, RNO, Carl Fabian Emanuel Björling, född 1839-11-30 i Stockholm, död 1910-05-06 i Lund.
 • Gerda Signe Charlotta, född 1846-01-13 i Bringetofta prästgård, död 1920-10-02 i Fellingsbro prästgård. Gift 1873-12-18 i Uppsala med prosten och kyrkoherden i Fellingsbro församl. av Västerås stift, teol. och filosofie doktorn, LNO, John Ulrik Georg Stenquist, född 1837-08-07 i Örebro, död 1924-02-07 i Fellingsbro prästgård.

Källor

Adelig. Taschenbuch alter Adel und Briefadel 1930.

1Öä XI s. 333. 2SL. 3At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: