:

Standertskjöld nr 2126

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Standertskjöld nr 2126

Adlad 1772-09-13, introd. 1778.

Ätten, som icke varit representerad i Sverige efter 1809, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 158 bland adelsmän. En gren har därst. vunnit friherrlig värdighet och en annan gren bär genom adoption titeln och namnet friherre Standertskjöld-Nordenstam.

Standertskjöld A212600.jpg

TAB 1

Erik Johannis Justander, född i Åbo, varest fadern var rådman. Student därst. 1645. Filosofie Magister 1653-05-03 bibliotekarie hos greve Johan Oxenstierna 1654. Professor vid Åbo universitet 1655. Kyrkoherde i Virmo socken, 1667. Kontraktsprost. Död 1678. Gift 1655-12-04 med Maria Hartman, född i Åbo, dotter av professorn vid därvarande universitet Samuel Hartman och Justina Olofsdotter.

Barn:

 • Henrik Justander, född 1676-06-30 i Virmo socken. Student i Åbo 1695-06-00. Kollega vid Åbo skola 1703. Prästvigd 1705-10-30. Filosofie magister 1707-06-17. Kyrkoherde i Lempäälä 1712. Kontraktsprost 1737. Död 1749-05-20. Gift 1:o 1704 med Catharina Tolpo, född 1685, död 1725, dotter av teol. professorn vid Åbo universitet Simon Tolpo och hans 1:a hustru Catharina Eriksdotter. Gift 2:o med Anna Hinnell, dotter av kaptenen (Zakarias Magnus?) Hinnell.

Barn:

 • 1. Simon Justander, född 1710. Student i Åbo 1728–29. Prästvigd. Sockenadjunkt i Lempäälä 1732. Död 1774. Gift med Anna Catharina Austrell, född 1709, död 1782 och begraven s. å. 22/5 i Tyrvis socken, dotter av inspektören på Numlaks gård Esekiel Austrell och Sofia Maria Hästesko-Fortuna.

Barn:

 • Henrik Johan Justander, adlad Standertskjöld, född 1733-09-24 i Lempäälä socken. Extra mönsterskrivare vid Björneborgs läns regemente 1751-02-28. Förare vid Hamiltonska regementet 1754-03-20. Sergeant därst. 1759-06-08. Transp. till fältartilleriet s. å. 28/6. Styckjunkare därst. 1761-03-31. Konstapel vid arméns flotta 1762-05-01 fänrik därst. 1767-04-07. Adlad 1772-09-13 (introd. 1778 under nr 2126). Löjtnant vid arméns flotta 1774-01-12. Kapten därst. 1775-11-22. Major 1777-02-13. RSO. Avsked 1794-07-06. Död 1809-04-30 på sin egendom Vanaantaka i Janakkala socken. Han tjänstgjorde 1772-08-00 vid regementsförändringen på Sveaborg och i Helsingfors samt förde vid Sprengtportens övergång till Stockholm galioten Prins af Preussen med en kommendering av general Björnbergs regemente till sistnämnda stad och blev därför adlad. Gift 1770-12-23 Gammelby

Barn:

 • Christina Lovisa, född 1771-09-22 i Tusby socken, död 1828-04-02 i Tavastehus. Gift 1793-08-01 med överstelöjtnanten Adolf Fredrik Virgin, född 1754, död 1815. Henrik Gustaf, född 1773. Major. Död 1819. Se Tab. 2.
 • Carl August, född 1776. Kapten. Död 1825. Se Tab. 8
 • Johan Fredrik, född 1776. Kapten. Död 1820. Se Tab. 23
 • Maria Charlotta, född trilling 1776-12-22 på Sveaborg. Stiftsjungfru. Död 1807-07-06 på Sveaborg. Gift där 1799-12-24 med överstelöjtnanten Carl Johan Nordenstam, född 1754, död 1823.
 • Nils Mauritz, född tvilling 1782-01-13, död s. å. 26/4. Margareta Sofia, född tvilling 1782-01-13, död s. å. 5/4.

TAB 2

Henrik Gustaf (son av Henrik Johan Justander, adlad Standertskjöld, Tab. 1), till Vanaantaka fideikommiss. Född 1773-09-22 i Tusby socken. Skeppsgosse vid arméns flottas finska eskader 1776. Underskeppare därst. 1778-07-18. Styckjunkare 1782-05-01. Fänrik s. å. 29/8. Bevistade finska kriget 1788–1790. Löjtnant 1790-05-15. Idkade kofferdisjöfart på Medelhavet 1791–1794. Kapten i armén 1796-10-05 och vid arméns flottas Sveaborgseskader 1801-11-16. Tjänstgjorde 1804–1805 vid kanonslupseskadern i Stralsund och 1808 på Sveaborg samt blev vid fästningens övergång s. å. 3/5 fången och förd till Rostow i Jaroslavska guvernementet. Majors avsked ur svensk tjänst 1810. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30. Död 1819-07-25 på Vanaantaka. Gift där 1810-07-23/7 med sin kusin, stiftsjungfrun Johanna Maria von Törne, född 1788-11-02, död 1870-10-29, dotter av kaptenen Peter August von Törne, och Edla Christina Stålhane.

Barn:

 • Henrik Johan, född 1811. Underlöjtnant. Död 1899. Se Tab. 3.
 • Carl Gustaf Knut, född 1813. Kapten. Död 1880. Se Tab. 6.
 • Beda Henrika, född 1815-03-15 på Vanaantaka, död där 1817-07-30.
 • Louisa Juliana, född 1817-07-11, död 1886-10-01 Jupper Gift 1843-03-16 i Tavastehus med postinspektören Reinhold Ferdinand Ekestubbe, i hans 2:a gifte, född 1807, död 1880.
 • Edla Johanna, född 1819-04-29 död ogift 1868-04-05 i Tammerfors.

TAB 3

Henrik Johan (son av Henrik Gustaf, Tab. 2), till Vanaantaka fideikommiss. Född där 1811-05-31. Kadett i Fredrikshamn 1826-11-08. Fänrik vid Villmanstrandska infanteriregementet 1833-03-08. Transp. till 7. finska linjebatal jonen 1835-10-28. Underlöjtnants avsked s. å. RRS:tA03kl 1870-04-29. Död 1899-06-18 på Vanaantaka. Gift 1839-03-20 i Tavastehus med Margareta Christina von Kræmer, född 1818-08-13 Hyömäki

Barn:

 • Ulrika Johanna, född 1839-12-13, död 1894-10-07 i Tavastehus. Gift 1861-07-21 med kyrkoherden Georgi Edvard af Enehielm, född 1815, död 1877.
 • Henrik Carl-Gustaf August, född 1841. Ingenjör. Död 1919. Se Tab. 4.
 • Christina Lovisa Alina, född 1842-12-20 på Vanaantaka, död 1864-11-20 i Tavastehus. Gift 1860-04-09 i nämnda stad med överstelöjtnanten vid ingenjörkåren för väg- och vattenkommunikationerna i Finland, fys. Mat. Doktorn Knut Teodor Pipping, finska adliga ätten nr 207, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1848 med Berta Augusta Gisevius från Preussen, från vilken han 1853 blev skild, född 1824), född 1826-08-15 i Åbo, död 1885-02-19 i Helsingfors.
 • Hugo Robert, född 1844-09-22. Kadett i Fredrikshamn 1856-07-26 underlöjtnant vid 7. ryska skarpskyttebataljonen 1864-06-04. Transp. till 2. reservartilleribrigaden med fänriks grad 1865-11-22. Kommenderad till tjänstgöring vid Tula gevärsfaktori med placering på fältfotartilleriet 1866-03-12. Underlöjtnant därst. 1867-09-10. Löjtnant 1869-10-12. Transp. till Tula gevärsfaktori med kvarstående vid fältfotartilleriet 1870-08-09. Stabskapten 1871-09-01. Transp. till Isjevska gevärsfaktoriet 1872-11-08. Transp. till gardesfotartilleriet 1874-11-18. Adjoint hos chefen vid sistnämnda gevärsfaktori 1877-06-07. Kapten 1878-03-31. Föreståndare för gevärsfaktoriet i Isjevsk 1880-01-30. Placerad på gardesfotartilleriets depot 1884-08-27. Överstes avsked s. å. 3/10. RRS:tVlO4kl 1885-02-12. Donerade 1898-05-22 etthundratusen finska mark till en stipendiefond för från finska kadettkåren utexaminerade elever. RRS:tStO2kl 1899-04-30. Donerade 1918 en miljon mark till förmån för invalider inom Finlands frihetskår eller åt änkor och barn efter i striderna fallna krigare, ävensom hundratusen mark för enahanda ändamål åt dels den i striderna deltagande s. k. svenska brigaden, dels de tyska trupper, som i april s. å. befriade Helsingfors från upprorsmännens röda skräckvälde. FinlFrK2kl 1918, vilken utmärkelse han dock icke mottog. Ägde flera lantegendomar, däribland Karlberg i Tavastehus landsförsamling, som han sålde till Tavastehus stad. Död ogift 1931-05-09 i Helsingfors.
 • Axel Oskar Achates, född 1847-12-31. Kadett i Fredrikshamn 1860-09-30. Fänrik vid Kargopolska dragonregementet 1870-08-02. Löjtnant därst. 1871-03-10. Stabskapten 1875-02-28 transp. till Tula gevärsfaktori med placering på armékavalleriet såsom stabsryttmästare s. å. 1/12. Transp. till ridande fältartilleriet med löjtnants grad och kvarstående vid nämnda gevärsfaktori 1876-04-01 transp. till Isjevska gevärsfaktoriet 1878-02-08. Stabskapten 1880-01-01. Placerad på fältfotartilleriet 1883-02-25. Kaptens avsked 1884-07-30.
 • Ernst Valfrid Reinhold, född 1849-10-10, död 1853-02-22.
 • Sofia Vilhelmina, född 1856-05-09, död s. å. 13/11.
 • Fanny Matilda, född 1857-11-24. Gift 1888-07-10 i Janakkala socken, med bergsrådet
 • William Reinhold Ruth, född 1839-07-01, död 1913-09-24 på Karhula bruk i Kymmene socken.

TAB 4.1

Henrik Carl-Gustaf August (son av Henrik Johan, Tab. 3), född 1841-01-07 Vanaantaka Kadett i Fredrikshamn 1853-07-14. Fänrik och ingenjör av 5. klass vid väg- och vattenkommunikationskårens ingenjörsfördelning i Finland 1860-06-28. Underlöjtnant 1862-01-22. Stationsingenjör vid finska statens järnvägar 1868-03-28. Yngre ingenjör av 4. klassen 1869-10-20. T. f. baningenjör s. å. Äldre ingenjör av 4. klassen 1870-01-14. RRS:tStO3kl s. å. 11/9. Verkst. direktör vid Hangö privata järnväg 1872-12-10. Ingenjör av 3. klassen 1873-07-11. Avsked från beställningen vid Hangö järnväg 1874-09-01. T. f. distriktsingenjör i Väst-Tavastländska ingenjördistriktet s. d.–1875-02-17. RRS:tAO3kl 1880-05-02. T. f. distriktsingenjör i 6. eller Saima ingenjörsdistrikt 1881-01-02. Trafikdirektörsassistent vid statsjärnvägarna i Finland med stationsort i Åbo s. å. 30/3. Transp. till enahanda befattning i Helsingfors 1883-12-14. Avsked 1892-05-20. OffFrHL. Död 1919-01-04 i Helsingfors och begraven i Janakkala. Innehade efter faderns död 1899 Vanaantaka fideikommissegendom. Gift 1:o 1873-09-16 i Helsingfors med sin kusin Lovisa Charlotta Granlund, född 1850-06-18 i Vasa, död 1901-07-31 på Vanaantaka, dotter av senatorn Johan Granlund och Lovisa Aurora von Kræmer. Gift 2:o 1911-02-01 i Lund med friherrinnan Elisabet Ramel, från vilken han 1914 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1916-12-10 i Stockholm med överstelöjtnanten Gunnar Otto Edvard Virgin, född 1883), född 1884-03-28 Löberöd, dotter av kammarherren friherre Henrik Alexander Ramel, och Augusta Louise Ulrika Thyselius.

Barn:

 • 1. Johan Gustaf, född 1874-06-16 i Helsingfors, död där s. å. 18/6.
 • 1. Henrik Carl Axel, född 1876. Godsägare. Se Tab. 5.
 • 1. Hjalmar, född 1876-11-07 i Tavastehus.
 • 1. Elsa Lovisa, född 1883-03-29 i Tavastehus. Gift 1905-09-26 i Helsingfors tyska kyrka med bergsrådet, vice häradshövdingen, filosofie magister Rolf Jakob von Julin, finska adliga ätten nr 214, född 1881-03-11 i Åbo.
 • 1. Gustaf (Harry) Harald, född 1884-12-08 i Helsingfors. Student därst. 1903-05-16. Filosofie kandidat 1910-05-14 och promov. filosofie magister s. å. 31/5. Affärsman i Helsingfors 1923. Död ogift 1932-01-14 i nämnda stad.

TAB 5

Henrik Carl Axel (son av Henrik Carl-Gustaf August, Tab. 4), född 1876-06-02 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1894-05-20. Ägde Nikkilä frälsehemman m. m. i Janakkala socken, samt förvaltade Vanaantaka fideikommiss, tills han efter faderns död 1919 blev ägare av detsamma. Delägare i kreditförmedlingsbyrån Söderhielm och Thesleff i Helsingfors. Gift 1905-12-30 i Viborg med Märta Helena von Knorring, från vilken han 1924-08-06 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1925-06-06 i Helsingfors med direktören Carl Vilhelm Rosenlew, nr 1009, i hans 2:a gifte, född 1873), född 1886-06-27 i Viborg, dotter av guvernören Anton Leonard von Knorring, och friherrinnan (finska grevinnan) Hedvig Lovisa Armfelt.

Barn:

 • Henrik (Gösta) Gustaf, född 1907-04-23 i Helsingfors, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1924-05-31.
 • Saga Helena, född 1909-06-22.
 • Lisen Anita Marianne, född 1911-01-06.
 • Johan Lennart, född 1912-09-12. Student i Helsingfors 1930-05-31.

TAB 6

Carl Gustaf Knut (son av Henrik Gustaf, Tab. 2), född 1813-04-23 på Vanaantaka. Student i Helsingfors 1832-06-18. (Underofficer vid Willmanstrandska infanteriregementet s. å. 14/9. Porteépée fänrik därst. 1833-09-24. Fänrik 1835 3083. Transp. till 7. finska linjebataljonen s. å. 28/10 och till 6. finska linjebataljonen 1836-07-31. Underlöjtnant därst. 1838-03-29. Transp. till fältmarskalken, fursten av Warschau, greve Paskevitj-Erivanskis infanteriregemente 1839-02-19. Bevistade åren 1839–1842 kriget i Kaukasien och deltog därunder bland annat i Ahulgos stormning 1839-09-03, vid vilket tillfälle han blesserades svårt. RRS:tVlO4kl m ros 1840-09-29. Erhöll jämväl den till minne av nämnda stormning instiftade medaljen. Löjtnant 1841-05-19. Under 1842 års kampanj ånyo sårad. Stabskapten 1843-04-19 med tur från 1842-06-13. Kaptens avsked 1844-08-07. Förvaltare av kronomagasinet i Kuopio 1849-03-20–1854-02-06. Erhöll 1865 utmärkelsetecknet för tjänstgöring i Kaukasien. Död 1880-11-11 i Tavastehus. Gift 1846-07-09 i Tavastehus med Amanda Fredrika Granfelt, född 1822-08-03, död 1908-02-03 Jost

Barn:

 • Gustaf Otto Vilhelm, född 1847-08-29. Porteépéejunkare vid 66. Butirska infanteriregementet. Fänrik vid 67. Tarutinska infanteriregementet 1871-12-14. Transp. till 21. Muromska infanteriregementet 1872-03-15. Underlöjtnant därst. s. å. 2/10. Död ogift 1874 i Pjatogorsk och avförd ur rullorna s. å. 25/6.
 • Johanna Vilhelmina, född tvilling 1849-06-08 i Kuopio, död 1850-04-05.
 • Lovisa Carolina, född tvilling 1849-06-08 i Kuopio, död s. å. 9/6.
 • Carl Bruno, född 1851. Statsråd. Död 1918. Se Tab. 7.
 • Henrik Axel, född 1852-12-26, död 1854-05-08.
 • Christina Johanna, född 1855-09-14 i Loppis' socken. Gift 1877-06-21 i Tavastehus med sin syssling, guvernementssekreteraren Herman Sigfrid Standertskjöld, adopt. friherre Standertskjöld-Nordenstam, född 1854.
 • Elin Amanda Ulrika, född 1858-03-18, död 1932-09-11 i Riga. Gift 1878-11-16 i Tavastehus med översten Aurelius Grintsjuk-Lukasjevitj, född 1835-03-22, död 1909-10-09.

TAB 7

Carl Bruno (son av Carl Gustaf Knut, Tab. 6), född 1851-02-08 i Kuopio. Student vid medicokirurgiska akademien i S:t Petersburg 1870-09-00. Med. licentiat 1875-12-20. Läkare över stat vid direktionen för de kejserliga teatrarna i S:t Petersburg 1881-02-10–1885-06-04. Extra ordinarie läkare vid Jelisavetjtinska kliniska barnsjukhuset därst. 1884-02-10 t. f. hovmedikus vid kejserliga hovet 1885-03-30–1888-06-04. Läkare vid S:t Petersburgska Kolomenska fruntimmersgymnasiet 1887-04-27–1890-11-15. Hovråd 1888-02-10. Läkare vid finska passexpeditionen i S:t Petersburg s. å. 8/9. RRS:tStO3kI 1891-04-11 och RRS:tAO3kl 1894-04-29. Statsråds värdighet 1898-01-28. Provinsialläkare i Kurkijoki (Kronoborgs) distrikt i Finland 1899-07-15. Avsked 1911-06-16. Död 1918-05-21 i Helsingfors. Gift 1879-08-10 Laurola

Barn:

 • Mercedes, född 1880-08-23 i S:t Petersburg. Student i Helsingfors 1900-05-19. Tyska RKM 1921. Lärarinna.

TAB 8

Carl August (son av Henrik Johan Justander, adlad Standertskjöld, Tab. 1), född trilling 1776-12-22 på Sveaborg. Skeppsgosse vid arméns flotta s. å. 26/12. Sergeant därst. 1789-03-22. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1793-08-26. Löjtnant därst. 1802-12-16. Transp. till Tavastehus läns infanteriregemente 1804-12-20. Bevistade finska kriget 1808 och blev sårad vid Ypperi s. å. 16/4. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1810-07-10. Immatrikulerad på finska riddarhuset 1818-01-30. Lasarettssyssloman i Kymmenegårds län 1822. Död 1825-08-16 i Heinola. Gift 1:o 1804-10-10 i Janakkala socken, med Christina Maria Uggla, född 1779-11-20, död 1822-01-19 Salo Gift 2:o 1823-06-29 med Maria Charlotta Kalmberg, född 1800.

Barn:

 • 1. Henrika Gustava Lovisa, född 1804-12-04 Hiisi Gift 1837-03-14 i Tavastehus med översten David Fredrik Plathan, född 1801-10-05, död 1868-12-28 Karvatti i Reso socken.
 • 1. Carl Johan, född 1805-12-16 Vanaantaka å. 23/12.
 • 1. Carl Fredrik Achates, född 1806-12-15 i Vesivehmaa i Asikkala socken.
 • 1. Knut Robert Gustaf, född 1810. Kapten. Död 1847. Se Tab. 9.
 • 1. Johanna Christina, född 1811-11-18, död ogift 1889-01-02 i Helsingfors.
 • 1. Anna Elisabet Charlotta, född 1812-12-28, död 1825-08-28 i S:t Petersburg.
 • 1. Carl August, finsk friherre. Född 1814. Generallöjtnant. Död 1885. Se Tab. 10.
 • 1. Maria Augusta, född 1817-02-17 i Sibbo socken, död 1900-07-28 i Port Arthur i Kina. Gift 1839-12-25 i Sibbo socken, med ingenjörsstabskaptenen Fredrik Viktor Ludvig Starck, född 1815-01-09, död 1859-04-04 i Helsingfors.
 • 1. Adelaide Fredrika, född 1819-09-09 på Salo i Asikkala socken, död ogift 1901-10-12 i Helsingfors.
 • 2. Edvard Eberhard, född 1823-09-30 i Heinola. Kadett i Fredrikshamn 1836-01-22 fänrik vid livgardets dragonregemente 1844-08-22. Löjtnant därst. 1846-04-19. Stabskapten 1848-12-18. Kommenderad till tjänstgöring vid adelsregementet. Kapten 1852-04-11 adjoint hos klassinspektorn vid Konstantinovska kadettkåren 1855. RRS:tAO3kl 1856-04-29. Överste för adelsregementet med bibehållande av adjointbefattningen 1858-04-04. Klassinspektor vid nämnda kadettkår s. å. 22/9. RRS:tVlO4kl 1864-05-11. Anställd för särskilda uppdrag hos överstyrelsen för militärläroverken 1865-09-06. RRS:tAO2kl. Generalmajors avsked 1867-06-21. RRS:tV1O3kl. Död ogift 1878-05-08 i S:t Petersburg.
 • 2. Carl Arvid Mauritz, född 1826. Generalmajor. Död 1901. Se Tab. 22.

TAB 9

Knut Robert Gustaf (son av Carl August, Tab. 8), född 1810-02-16 på Wesirek Mierola i Hollola socken. Var 1827-02-13 underofficer vid 2. finska infanteriregementets Heinolabataljon. Porteépéefänrik vid Villmanstrandska infanteriregementet. Fänrik därst. 1829-03-27. Transp. till Koporjeska infanteriregementet s. å. 9/10 samt sedan till kronprinsens av Preussen grenadjärreg:. Underlöjtnant därst. 1830-10-26. Löjtnant 1834-06-10. Stabskapten 1836-10-29 transp. till adelsregementet med löjtnants grad 1837-11-10 och till Kabardinska jägarregementet med stabskaptens grad 1839-04-10. Bevistade kriget i Kaukasien 1839 och deltog i Ahulgos stormning s. å. 3/9 samt erhöll medaljen därför. RRS:tVlO4kl m ros 1840-02-29. Kapten 1841-08-22 transp. till 5. kaukasiska linjebataljonen 1843-10-20 och till 6. kaukasiska linjebataljonen 1845-06-12. RRS:tAO3kl 1846-04-29. Död 1847-02-08 i Grusien. Gift 1840 med Ljubow Lebedinsky i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1850 med uppsyningsmannen vid krigshospitalet i Derbent majoren N. N. Petrov), dotter av överläkaren i Pjatigorsk, hovrådet Lebedinsky.

Barn:

 • Olga, född 1844-11-24, av rådsturätten i Helsingfors förklarad död 1916-12-14. Gift med översten N. N. Alferov.

TAB 10

Carl August, finsk friherre Standertskjöld (son av Carl August, Tab. 8), född 1814-11-09. Kadett i Fredrikshamn 1829-02-20. Fänrik vid livgardets 2. artilleribrigad 1834-02-22. Underlöjtnant därst. 1836-04-10. Bevistade kriget i Kaukasien 1837. Löjtnant 1838-04-05. RRS:tStO4kI förändrad 3kl s. å. 24/8. RRS:tAO3kl 1843-01-06. Stabskapten s. å. 18/12. Kapten 1846-01-12. Adjoint hos chefen för Tula gevärsfaktori 1847-03-20 med kvarstående vid nämnda artilleribrigad. Överste s. å. 20/10 och placerad på fältartilleriet med bibehållande av adjointbefattningen. RRS:tAO2kI 1849-03-17, med kejs. Kr. 1852-04-11. RRS:tVlO4kl 1854-04-23. Generalmajor 1855-09-20 med kvarstående i adjointbetattningen. Avsked 1856-04-27. Ingick åter i tjänst 1857-12-18 som generalmajor vid fältfotartilleriet och chef för Isjevska gevärsfaktoriet. Chef för Tula gevärsfaktori 1858-03-03. RRS:tV1O3kl 1859-04-24 och S:tStO1kl 1862-04-29. Förvaltare av Tula gevärsfaktori med kvarstående vid artilleriet 1864-03-26. RRS:tAO1kl 1865-04-16. Generallöjtnant 1867-04-28. Entledigad från befattningen vid Tula gevärsfaktori med kvarstående vid artilleriet 1870-08-09. Inspektör för alla gevärsfaktorier och patronfabriker i Ryssland 1871-09-01. RRS:tAO1kl m kejs kr s. d. RRS:tVlO2kl 1873-09-11. Jämte barn och efterkommande upphöjd i finskt friherrligt stånd 1874-11-20 och i denna värdighet introducerad på riddarhuset i Finland 1876-02-11. RRVÖO 1878-01-13. Avsked från nämnda inspektörsbefattning 1880-01-12. Adjungerad ledamot av vapenavdelningen vid huvudartilleristyrelsens artillerikommitté s. d. Avsked 1881-07-17. Död 1885-02-18 i S:t Petersburg. Han stiftade det av honom inköpta Laukko i Vesilaks' socken, till fideikommiss för sin äldste son Herman Sigfrid, adopt. friherre Standertskjöld-Nordenstam. Gift 1:o 1847-10-26 i Borgå med Fanny Augusta Nykopp, född 1829-02-15, död 1880-02-19 i S:t Petersburg, dotter av domprosten i Borgå stift, teol. doktorn Carl Gustaf Nykopp och Anna Christina Dreilick. Gift 2:o 1882-12-20 i S:t Petersburg med Marie Hugenin-Virchaux i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1877 med ingenjören Ernst Axel Waldo Brehmer, född 1857-04-02 död 1881-08-10,), född 1857-07-03 i Schweiz.

Barn:

 • 1. Albert, född 1849, död 1850.
 • 1. Michael, född 1850, död 1851.
 • 1. Herman Sigfrid, adopt. finsk friherre Standertskjöld-Nordenstam, född 1854. Godsägare. Se Tab. 11
 • 1. Carl August, finsk friherre. Född 1855. Före detta godsägare. Se Tab. 14.
 • 1. Albert Mauritz, född 1857-02-28, död 1858.
 • 1. Edvard Robert, finsk friherre, född 1859. Stabskapten. Död 1918. Se Tab. 16.
 • 1. Carl Henrik Johan, finsk friherre. Född 1862. Ryttmästare. Se Tab. 19.
 • 1. Emil Albert Mauritz, finsk friherre. Född 1864. Godsägare. Död 1900. Se Tab. 20.
 • 1. Ludvig Alexander, finsk friherre. Född 1866. Godsägare. Död 1912. Se Tab. 21.
 • 1. Mauritz Ludvig Valfrid, född 1867-09-30, död 1869-05-00.

TAB 11

Herman Sigfrid (son av Carl August, Tab. 10), finsk friherre Standertskjöld-Nordenstam. Född 1854-02-15 Tula. Blev av sin faders kusin generallöjtnanten friherre Johan Mauritz Nordenstam, enl. kejserligt tillstånd 1869-06-07, adopterad under dennes ätt och nummer med namnet Standertskjöld-Nordenstam. Extra ordinarie tjänsteman vid utrikesministeriet i Ryssland 1874-10-19. Kollegieregistrators grad. Avsked 1877. Ånyo i tjänst därst. 1878. Guvernementssekreterare, tjänstfri. Ägde en tid Gumtäkt i Helsinge socken. Vid faderns död 1885 innehavare av Laukko och Tottjärvi fideikommiss i Vesilaks' socken. Avsked från utrikesministeriet 1915-09-20. Gift 1877-06-21 i Tavastehus med sin syssling Christina (Hanna) Johanna Standertskjöld, född 1855-09-14 i Loppis socken, dotter av kaptenen Carl Gustaf Knut Standertskjöld och Amanda Fredrika Granfelt.

Barn:

 • Dagmar, finsk friherrinna Standertskjöld-Nordenstam. Född 1878-07-14 i S:t Petersburg. Gift 1899-02-16 i Helsingfors med konteramiralen Hjalmar von Bonsdorff, finska adliga ätten, nr 181, född 1869-11-26 i Helsingfors.
 • Carl August Mauritz (Maurice), finsk friherre Standertskjöld-Nordenstam. Född 1880. Agronom. Se Tab. 12
 • Gustaf Herman, finsk friherre Standertskjöld-Nordenstam. Född tvilling 1880-04-17 i Paris. Student i Helsingfors 1899-09-25. Lantbrukare. Inköpte 1915 Kirstula i Vånå socken. Död där 1925-09-17. Gift 1918-09-23 på Uddrich i Estland med friherrinnan (tyska riksgrevinnan) Stella Rehbinder, född 1891-06-19 Mönnikorb
 • Rolf, finsk friherre Standertskjöld-Nordenstam. Född 1887. Disponent. Se Tab. 13.

TAB 12

Carl August Mauritz (Maurice) (son av Herman Sigfrid, Tab. 11), finsk friherre Standertskjöld-Nordenstam. Född tvilling 1880-04-17 i Paris. Först förvaltare av Tottijärvi i Vesilaks' socken, sedan 1925 ägare av Nikkilä i Hattula socken. Gift 1905-09-18 i Helsingfors med Edit Silfvast, född där 1883-07-10, dotter av godsägaren Emil Silfvast och Adéle Margelin.

Barn:

 • Gustaf Herman Maurice, finsk friherre Standertskjöld-Nordenstam, född 1908-02-13 i Helsingfors. Reservkornett 1927-09-16. Utexaminerad från högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1930.

TAB 13

Rolf (son av Herman Sigfrid, Tab. 11), finsk friherre Standertskjöld-Nordenstam. Född 1887-09-01 Laukko Docteur en sciences politiques et sociales vid universitetet i Louvain, Belgien. Disponent för aktiebolag Brändö villastad. Ordförande i ortens kommunalnämnd. Gift 1916-05-18 i Helsingfors med sin kusin (finska friherrinnan) Sigrid Valborg Albertina Standertskjöld, född 1891-05-01 på Lahdentaka i Tyrvändö kapell, dotter av stabskapten (friherre) Edvard Robert Standertskjöld och hans 1:a fru Hildur Maria Costiander.

Barn:

TAB 14

Carl August (son av Carl August, Tab. 10), finsk friherre. Född 1855-03-05 i Tula i Ryssland. Ägde en tid Koiskala i Nastola socken. Off FrIP och FrMeragric 1910. Ägde även en tid Enso träsliperi i Jääskis socken och Brödtorps gård i Pojo socken, 1912–1916. Gift 1876-08-23 med sin syssling Anna Matilda Augusta Standertskiöld född 1859-03-11 i Helsingfors, dotter av ingenjöröverstelöjtnanten Johan Fredrik Vilhelm Standertskjöld och Charlotta Maria Johanna von Kræmer.

Barn:

 • August Vilhelm Artur, finsk friherre. Född 1877-09-17 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1894-08-12–1895-10-22. Student i Helsingfors 1897-05-15. Elev vid Evois' forstinstitut 1898. Utexaminerad som forstkonduktör 1900-06-14 död ogift 1913-08-12 i Buenos Aires.
 • Fanny Alina (Lilli), finsk friherrinna. Född 1880-05-30 Laukko Gift 1901-05-25 i Helsingfors med ingenjören Birger Moliis, född 1878-03-21 i Björneborg, död 1929-06-07 i Helsingfors.
 • Georg, finsk friherre. Född 1884. Löjtnant och kronolänsman. Se Tab. 15.
 • Malin Johanna (Maria), finsk friherrinna. Född 1888-12-22 i Viborg. Gift 1922-10-16 med kommendören för Nylands dragonregemente, översten, KFinlVRO2kl m. m., Uno Harry Alfthan, född 1884-10-13 i Vasa.
 • Anna Margareta (Greta), finsk friherrinna. Född 1890-07-04 på Koiskala.
 • Ebba, finsk friherrinna. Född 1899-01-13 i Helsingfors. Student därst. 1917-05-19. Lärarinna vid musikinstitutet i nämnda stad. Gift 1929-02-02 i Helsingfors med professorn vid Helsingfors universitet, jur. utr. doktor Sigurd Ragnar Björksten, född 1897-08-12 i Tammerfors.

TAB 15

Georg (son av Carl August, Tab. 14), finsk friherre. Född 1884-07-03 Koiskala Student i Helsingfors 1902-05-17. Junkare vid 18. ryska sjöekipaget 1905-03-05. Transp. som frivillig till livgardets 3., finska, skarpskyttebataljon s.å. 29/7. Avsked s. å. 30/8. Elev vid École libre des sciences politiques i Paris s. å. i nov. Diplomerad därifrån 1907-07-03. Högre författningsexamen vid universitetet i Helsingfors 1912-12-11. Delägare i bankirfirman Bonsdorff & C:o i nämnda stad 1913–1915. Ingick i Finlands under bildning varande skyddskår 1917-09-00 och deltog med denna i Finlands frihetskrig 1918. FFrKMM med sp. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1918-05-17. Avsked s. å. 31/7. Reservkornett, placerad som adjutant hos chefen för allmänna krigsdepartementet s. å. 11/9. Transp. till tavastländska hästjägarregementet och kommenderad till officersridskolan i Helsingfors 1919-01-31. Extra tjänsteman vid utrikesdepartementets politiska avdelning s. å. 1/430/11. FFrM2kl s. å. i april, vilken han dock vägrade mottaga. Avsked ur krigstjänsten s. å. 21/5. Ledamot och sekreterare i ordenskapitlet för Finlands vita ros s. å. 27/6. RFinlVRO s. å. 25/7. Extra elev vid Finlands kadettskola i Helsingfors 1920-04-01. OffItKrO s. å. 31/12. Kornett i reserven s. å. 1/7. Kornett vid Tavastlands ryttarregemente s. å. 31/7. Löjtnant 1921 3116/5. Avsked ur aktiv militärtjänst s. å. 31/86.22/8. PrJK2kl s. å. 11/11. RJohO 1922-02-14. Avsked från befattningen vid ordenskapitlet 1922. Polismästare i Gamla Karleby 1930-11-20. Kronolänsman i Masku distrikt 1931-09-15, i Kimito 1932-02-22. Gift 1928-04-16 på Viurila med friherrinnan (finska grevinnan) Louise Alice Vava Armfelt, född 1899-07-05 Viurila

Barn:

 • Anna Louise Rosa Juliana (Anna-Lisa), finsk friherrinna.

TAB 16

Edvard Robert (son av Carl August, Tab. 10), finsk friherre. Född 1859-08-01 i Tula i Ryssland. Elev vid kejsarens pagekår. Kammarpage 1881-03-09. Kornett vid livgardets grodnenska husarregemente s. å. 20/8. Transp. till 7., Tavastehus, finska skarpskyttebataljon med löjtnants grad 1882-03-22. Placerad på finska militärens reserv 1883-12-05. Stabskaptens avsked 1889-01-29. Ägde Lahdentaka och Suontaka i Tyrväntö kapell av Hattula socken. Död 1918-04-16, mördad av upprorsmännen, begraven i Helsingfors. Gift 1:o 1884-04-24 i Tavastehus med Hildur Maria Costiander, från vilken han 1903-07-17 blev skild, född 1862-05-01 i Tavastehus, död 1925-11-07, dotter av krigskommissarien i Tavastehus län, översten Gustaf Robert Costiander och Albertina Säfström. Gift 2:o 1903-09-16 med Elin Tennmark, född 1870-07-26 i Helsinge socken.

Barn:

 • 1. Arvid Robert Carl Emil, finsk friherre. Född 1885-08-10 i Tyrväntö kapell. Student i Helsingfors 1906-05-14. Deltog som fänrik vid ryska fältartilleriet i världskriget. Ägde flera lägenheter i Nurmijärvi socken, vilka han sålde 1924. Tjänstemän vid taxeringsberedningens kansli i nämnda stad 1925-06-01. Lägre rättsexamen 1927-12-10. Gift 1920-09-04 med Hjördis Emilia Bäckman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med vice häradshövdingen August Hjalmar Långström), född 1888-08-23 Nackböle smannen och godsägaren Gustaf Fridolf Bäckman och Olga Elisabet Winberg.
 • 1. Jarl Edvard Carl August, finsk friherre. Född 1886-12-27 på Lahdentaka. Student i Helsingfors 1906-10-01. Död ogift 1912-12-18 i Genève.
 • 1. Holger Torsten, finsk friherre. Född 1889. Affärsman. Se Tab. 17.
 • 1. Sigrid Valborg Albertina, finsk friherrinna. Född 1891-05-01 på Lahdentaka. Gift 1916-05-18 i Helsingfors med sin kusin, disponenten, finska friherren Rolf Standertskjöld-Nordenstam, finska friherrliga ätten nr 46, född 1887.
 • 1. Gunnar Rudolf, finsk friherre. Född 1892. Banktjänsteman. Se Tab. 18.
 • 1. Elna Linnea (Engla), finsk friherrinna. Född 1893-12-27 på Lahdentaka, död 1900-12-15 i Helsingfors.

TAB 17

Holger Torsten (son av Edvard Robert, Tab. 16), finsk friherre. Född 1889-12-22 på Lahdentaka. Student i Helsingfors 1910-09-03. Affärsman. Kamrer vid ömsesidiga försäkringsbolaget Kaleva. Gift 1919-11-12 med Hjördis Virginia Tillander, från vilken han 1925 blev skild, född 1898-01-22.

Barn:

 • Brita Eleonora, finsk friherrinna.
 • Jarl Edvard, finsk friherre.

TAB 18

Gunnar Rudolf (son av Edvard Robert, Tab. 16), finsk friherre. Född 1892-10-09 på Lahdentaka. Studentexamen i Tyskland 1913-10-15. Disponent för Kangaskoski pappersbruk 1915–1917. Direktör i Helsingfors bankiraktiebolag 1918–1921. Anställd vid Unionbanken i Finland 1921-03-01, vid södra Finlands bank s. å. 1/11, vid Atlas Bank 1924-01-01–1926-09-01 och vid Unionbanken 1927-01-15–1931-09-01. FFrKMM m sp o ros. Gift 1919-06-30 i Helsingfors tyska kyrka med Elna Elisabet Josefine Ward, från vilken han 1927-11-01 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 1931 med ingenjören Harald Paulson), född 1899-01-19 i Helsingfors, dotter av direktören Carl Teodor Ward och Josefine Jakobsson.

Barn:

 • Ulla, finsk friherrinna.

TAB 19

Carl Henrik Johan (son av Carl August, Tab. 10), finsk friherre. Född 1862-03-20 i Tula i Ryssland. Elev vid kejsarens pagekår 1875. Kammarpage 1882. Kornett vid livgardets husarregemente 1882-08-19. Löjtnants avsked 1886-06-20. Ånyo i tjänst som kornett vid nämnda regemente 1887-10-06. Löjtnant därst. 1888-05-06 med tur från 1887-12-05. Stabsryttmästare 1889-04-21. Ryttmästare 1891-09-11. Avsked 1893-02-07. Ägde Kirstula i Vånå socken, 1884–1915 och äg. Ingala i Hattula socken, sedan 1903. Gift 1893-07-23 i S:t Petersburgs finska kyrka med Raissa Joudelevski, född 1869-11-18 i Prujani, dotter till borgaren i staden Prujani i guvern. Grodno Leo Joudelevski.

Barn:

 • Tatiana, finsk friherrinna. Född 1894-02-00 i Jalta, död s. å. i aug. i Odessa.
 • Fanny Adéle, finsk friherrinna. Född 1895-02-27 i S:t Petersburg. Gift där 1913-08-31 med kornetten vid livgardets ulanregemente furst Vladimir Vladimirovitj Kudasjev, från vilken hon 1923-11-09 blev skild, död 1929-05-02 i Nizza.
 • En dotter, död 1896 odöpt i S:t Petersburg. Carl Edvard Ludvig, finsk friherre. Född 1899-08-13 på Kirstula, död 1901-03-11 i Paris, begraven i Helsingfors.
 • Emelie Raissa Helen, finsk friherrinna. Född 1900-11-02 i S:t Petersburg. Gift 1918-10-24 med före detta gardeskornetten i rysk tjänst greve Alexander Vladimirovitj Tatistsjev.
 • Herman August Edvard Hugo, finsk friherre. Född 1902-03-05 i S:t Petersburg. Reservlöjtnant 1923-12-06. Gift 1922-02-11 i Wiesbaden med grevinnan Alice Hedvig Ida Hamilton, från vilken han 1923 blev skild, född 1900-09-30 i Norrköping, död 1926-10-19 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten greve Johan Gotthard Hugo Hamilton, och Marie-Louise Roos.
 • Elsa Charlotta, finsk friherrinna. Född 1904-06-19 i S:t Petersburg. Gift 1923-11-09 i Nizza med Georg Filipouitj Sjerbinin.
 • Alice Catherine, finsk friherrinna. Född 1906-03-03 på Kirstula. Gift 1925-09-01 i Nizza med Boris Likhatsjev.

TAB 20

Emil Albert Mauritz (son av Carl August, Tab. 10), finsk friherre. Född 1864-07-01 i Tula. Student i Helsingfors 1885-01-28. Sedan lantbrukare. Ägde först Boe gård i Borgå socken, vilken han sålde till sin yngre broder samt senare Bredvik i Esbo socken. Död 1900-08-28 i Helsingfors. Gift 1892-06-09 i Wien med Elvira Sofia. Vilhelmina Hallgren, född 1868-10-06 i Gävle, dotter av köpmannen Vilhelm August Hallgren och Hedvig Sofia Terese Andersson.

Barn:

 • Fanny Lise Terese, finsk friherrinna. Född 1893-01-29 i Helsingfors. Skådespelerska. Målarinna.
 • Telma Elvira Emelie, finsk friherrinna. Född 1897-11-18 i Helsingfors. Skulptris.

TAB 21

Ludvig Alexander (son av Carl August, Tab. 10), finsk friherre. Född 1866-05-02 i Tula. Ägde Boe gård i Borgå socken, som han köpte av äldre brodern, men sålde 1904, och Drägsby i samma socken. Död 1912-09-02 på Drägsby. Gift 1887-05-28 g i Borgå med Aina Rosina Orrman, född 1862-05-31 i Borgå, dotter av handlanden i nämnda stad, vice konsuln Otto Orrman och hans 2:a hustru Fredrika Juliana Amalia Vilhelmina Solitander.

Barn:

 • Fanny Fredrika, född 1888-02-28 på Boe. Åg. Drägsby och Väster-Munkby säterier i Borgå socken. Gift 1907-09-09 på Drägsby med vice häradshövdingen. Harald Munck af Fulkila, född 1879.

TAB 22

Carl Arvid Mauritz (son av Carl August, Tab. 8), född 1826-01-07 i Heinola. Kadett i Fredrikshamn 1838-03-15. Fänrik vid 3. gardes- och grenadjärartilleri-brigaden 1846-08-24 underlöjtnant därst. 1849-07-15. Transp. med fänriks grad till livgardets 5. tunga batteri av samma brigad 1851-10-08. Underlöjtnant därst. 1853-12-18. Anställd vid Tula gevärsfaktori. Löjtnant 1854-07-07. Transp. till livgardets 2. artilleribrigad 1856-03-30. RRS:tStO3kl s. å. 7/9. Stabskapten 1858-04-29. T. f. adjoint hos chefen för gevärsfaktoriet i Isjevsk med placering på gardesfotartilleriet s. å. 1/4. Kapten. RRS:tAO3kl 1860-04-29 och S:t StO2kl 1862-04-29. Överste 1863-04-29 adjoint hos chefen för Tula gevärsfaktori 1864-03-26 och hos chefen för isjevska gevärsfaktoriet 1867-02-07. Generalmajors avsked 1872-09-14. Död 1901-05-13. Gift 1860-02-24 med Catharina Paulina von Bodisco, född 1840-12-28, död 1903-02-15 i Helsingfors, dotter av statsrådet Edvard von Bodisco och Alexandra von Staaden.

Barn:

 • August Edvard Mauritz, född 1861-11-30 i Isjevsk. Elev vid Michailovsko artilleriläroverket. Porteépéejunkare därst. Underlöjtnant vid 24. artilleribrigaden 1883-08-24. Löjtnant därst. 1885-12-13. RRS:tStO3kl 1892-02-07. Stabskapten s. å. 25/12. Kommenderad till tjänstgöring vid Michailovska artilleriläroverket. Transp. till livgardets 1. artilleribrigad 1896-05-18. RRS:tAO3kl 1897-12-18. Kapten 1900-12-1819/12. RRS:tStO2kl 1901-01-14 och S:tAO2kl 1903-12-19. Överstelöjtnant och kommendör för 4. batteriet av 3. grenadjärartilleribrigaden 1904-09-09. Kommendör för 21. östra sibiriska bergsartilleribatteriet 1905-05-22. Överstes avsked 1906-01-11. Gift 1904-05-23 i Helsingfors med Berta Ernestine Baltsjevsky i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1888-08-30 med tandläkaren Gottlieb Tony Oswald Otto Westphal, från vilken hon blev skild, född 1866-03-27 i Horst, Holstein), född 1871-03-12, dotter av handlanden Julius Rafael Baltsjevsky och Ernestine Claus.
 • Alexander Robert Uno, född 1863-03-26 i Tula. Elev vid 1. Paulovska militäriäroverket. Underlöjtnant vid 6. (ryska) skarpskyttebataljonen 1883-08-24. Löjtnant därst. 1888-03-31. Med tur från 1887-08-24. Stabskapten 1889-03-10. Transp. till 8. (ryska) skarpskytteregementet 1891-03-30. RRS:tAO3kl 1892-02-15. Kapten 1896-04-13. RRS:tStO2kl 1899-05-27 och S:tAO2kl 1900-01-06 överstelöjtnant 1902-03-11. T. f. kassör vid mandschuriska arméns fältstab, med placering på arméinfanteriet 1904-02-28. RRS:tVIO4kl 1905-01-18. Stadfäst som t. f. kassör vid överbefälhavarens för aktiva armén stab s. å. 15/5. T. f. kommendant för överbefälhavarens för aktiva armén huvudkvarter s. å. 4/10. Transp. till 8. skarpskytteregementet 1906-07-01. Överste s. å. 23/9. Va. RRS:tVlO4kl m sv o ros 1907-04-26. Erhöll den till minne av kriget mot Japan instiftade medaljen. Generalmajors avsked 1911-08-06. Död ogift 1911-08-16 i Wien och begraven i Helsingfors.
 • Carl Arvid Mauritz, född 1865-02-18 i Tula. Student vid universitetet i S:t Petersburg. Revisorsadjoint vid kontrollverket i S:t Petersburgska guvernementet. Kollegiesekreterare. Titulärråd 1902-07-05. Död ogift 1913-03-21 i S:t Petersburg.
 • Adéle Aurora Lucie, född 1868-02-13, död 1872-03-21.
 • Hugo Artur, född 1869-10-01, död 1870-12-15.
 • Maria Charlotte Alexandrine, född 1871-02-21 i S:t Petersburg, död där 1873-12-10.
 • Leopold Heinrich Rudolph, född 1872-04-03 i S:t Petersburg, död 1876-11-18 i Helsingfors.

TAB 23

Johan Fredrik (son av Henrik Johan Justander, adlad Standertskjöld, Tab. 1), född trilling 1776-12-22 på Sveaborg. Skeppsgosse vid arméns flotta 1782. Bevistade finska kriget 1788–1790. Sergeant på extra stat vid arméns flottas Sveaborgseskader 1789-07-18. Fänrik vid arméns flotta 1794-07-06 löjtnant därst. 1801-11-16. Tjänstgjorde 1808 på Sveaborg och blev vid fästningens övergång s. å. 3/5 fången hos ryssarna samt förd till Rostov. Återkom från fångenskapen 1809. Avsked ur svensk tjänst med kaptens grad och kvarstannade i Finland. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30. Död 1820-04-04 på sin gård Savijärvi i Sibbo socken. Gift 1815-02-23 Haudois

Barn:

 • Fredrika Vilhelmina, född 1816-03-18 i Sibbo socken, död 1874-01-12 i Borgå. Gift 1840-07-26 i Sibbo socken, med lektorn vid Borgå gymnasium, prosten, filosofie magister August Lindfors, född 1810-10-10 i Helsinge socken, död 1882-11-14 i Borgå.
 • Beata Maria, född 1818-06-07 i Sibbo socken, död där 1819-08-20.
 • Johan Fredrik Vilhelm, född 1820. Ingenjöröverstelöjtnant. Död 1866. Se Tab. 24.

TAB 24

Johan Fredrik Vilhelm (son av Johan Fredrik, tab. 23), född 1820-06-21 i Sibbo socken. Kadett i Fredrikshamn 1834-01-26. Fänrik vid 2. Sappörreservbataljonen 1841-09-11. Transp. till 4. sappörbataljonen 1842-04-04. Underlöjtnant därst. 1844-07-28. Löjtnant 1846-12-21. Transp. till väg- och vattenkommunikationskårens ingenjörfördelning i finland såsom ingenjör av 3. klass 1847-11-24. Rrs:tao3kl 1854-03-04. Ingenjör av 2. klassen med kaptens grad 1855-03-14. Ingenjör av 1. klassen med överstelöjtnants grad 1857-03-10. Rrs:tsto2kl 1859-04-20. Ledamot av överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna i finland 1861-06-27. Rrs:tao2kl 1865-04-16. Död 1866-12-31 i helsingfors. Gift 1848-12-31 i tavastehus med sin kusins svägerska Charlotta Maria Johanna von Kræmer, född 1821-07-12 på hyömäki, död 1910-11-22 i helsingfors, dotter av översten Carl Johan von Kræmer, och ulrika charlotta von platen, nr 1922.

Barn:

 • Vilhelmina Charlotta, född 1849-10-13 i Helsingfors, död ogift 1888-06-18 i nämnda stad.
 • Carl Johan Robert, född 1851-06-24 i Helsingfors. Student därst. 1868-03-16. Filosofie kandidat 1873-05-26 och promov. filosofie magister s. å. 30/5. Jur. utr. kandidat 1880-04-03. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 5/4. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 8/9. Kopist i senatens allmänna kansli 1881-12-19. Vice häradshövding s. å. 20/12. Kanslist i riddarhusdirektionen för Finland 1884-03-13–1890-01-27. Kanslist i senatens justitiedepartement 1885-12-05. Tillika auditör vid 1., Nylands, finska skarpskyttebataljon 1886-04-05–1888-10-22. Protokollssekreterare i senatens kammarexpedition 1893-04-20 och i dess justitiedepartement 1894-05-16. RRS:tStO3kl 1895-04-14. Referendariesekreterare i sistnämnda departement 1897-01-02. RRS:tStO2kl 1899-04-30 och S:tAO2kl 1905-04-30. Död ogift 1906-03-11 i Helsingfors.
 • Naema Lovisa Johanna, född 1853-08-16.
 • Bernt Henrik Oskar, född 1854. Överstelöjtnant. Se Tab. 25.
 • Sofia Christina Helena, född 1856-11-08 i Helsingfors.
 • Anna Matilda Augusta, född 1859-03-11. Gift 1876-08-23 med sin syssling, godsägaren, finska friherren Carl August Standertskjöld, född 1855.
 • Reinhold Vilhelm Leonard, född 1862-11-04, död 1865-12-09 i Helsingfors.

TAB 25

Bernt Henrik Oskar (son av Johan Fredrik Vilhelm, Tab. 24), född 1854-11-01 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1867-08-18. Fänrik vid livgardets finländska regemente 1875-08-16. Underlöjtnant därst. 1877-09-11. Bevistade turkiska fälttåget 1877 och 1878. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1878-06-23. RRS:tAO3kl m sv o ros 1879-01-14. Och S:tStO3kl m sv o ros s. å. 25/1. Erhöll jämväl den till minne av kriget instiftade medaljen samt Rum JK. Transp. till 7., Tavastehus, finska skarpskyttebataljon med stabskaptens grad 1881-10-26. Kapten därst. 1887-04-07. RRS:tStO2kl 1888-03-09. Överstelöjtnants avsked 1890-06-26. Disponent för Enso träsliperi i Jääskis socken. Avsked därifrån 1912. Gift 1887-10-05 i Tavastehus med Olga Anna Maria von Ammondt, född 1863-11-05 i Helsingfors, dotter av guvernören i Tavastehus län, generalmajoren vid kejserliga sviten Edvard Reinhold von Ammondt, finska adliga ätten nr 204, och friherrinnan Olga Vivien Ramsay.

Barn:

 • Meri Olga Johanna, född 1888-11-06 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1907-05-22. Gift 1912-10-15 i London med konstnären Bernard Robert Adams, född 1884-06-30.
 • Bernt Edvard Vilhelm, född 1890-08-02 i Viborg. Student i Helsingfors 1911-05-13. Elev vid högre svenska handelsläroverket i sistnämnda stad 1912-08-00. I tysk militärtjänst vid 27. preussiska jägarbataljonen 1916-01-13 och deltog med denna i världskriget på östra krigsskådeplatsen. Återvände 1918 till Finland och ingick i finsk tjänst som jägarfältväbel s. å. 11/2. Bevistade s. å. Finlands frihetskrig. FFrM2kl. FFrK4kl m sv o ros. FrKMM m sp. Jägarfänrik 1918-05-28. Placerad på 3. Nylands regemente. Jägarlöjtnant 1919-05-16. Jägarkapten reserven 1924 aug. Gift 1918-07-10 Helsingfors med Vanda Lydia Terese Czarnecki, från vilken han 1923 blev skild, född 1886-11-10 i Helsingfors, dotter av översten i rysk tjänst Andreas Czarnecki och Ida Maria Nisslé.
 • Torsten Georg Henrik, född 1891-12-09 på Enso bruk, död där 1892-05-05.
 • Carl Herbert, född 1893-03-21 på Enso bruk. Student i Helsingfors 1912-05-13. Elev vid svenska teaterns i Helsingfors elevskola s. å. Utexaminerad därifrån 1915, var en tid från 1918 engagerad vid svenska inhemska teatern i Finland. Recitationskonstnär. Lärare i muntlig föredragskonst: FFrM2kl. FFrKMM m sp.

Källor

1 Wä.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: