:

Von Essen af Zellie nr 723

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Essen af Zellie nr 723

Adlad i Sverige 1663-11-27, introducerad 1664.

Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten von Essen, blev även introducerad endast med detta namn, men har sedermera, troligen till åtskillnad från de andra adliga ätterna von Essen, blivit kallad von Essen af Zellie. I Finland, på vars riddarhus den 1818-01-26 immatrikulerades under nr 58 bland adelsmän, kallas den endast von Essen.


Essen af Zellie A72300.png

Essen af Zellie A72301.png

Essen af Zellie A72302.png

Essen af Zellie A72303.png

TAB A

Jurgen von Essen. Av adlade och friherrliga huset Essenberg, beläget i Westfalen. Nedsatte sig i Livland 1502. Gift med Margareta Yxkull.

Barn:

 • Johan von Essen. Se Tab B

TAB B

Johan von Essen till Zellig eller Zellie i Mustels socken på Ösel. Gift med Margareta von Löwen, av huset Orhell.

Barn:

 • Didrik den äldre. Se Tab 1

TAB 1

Didrik den äldre von Essen, till Zellie. Gift med Anna Wolffeldt, av huset Rytfer.

Barn:

TAB 2

Didrik den yngre von Essen (son av Didrik den äldre von Essen, Tab 3), till Zellie. Gift med Anna Lepsch, dotter av Fromhold Lepsch, till Newe, av huset Hartzin och Fichten, och Sofia von Vietinghoff.

Barn:

 • Johan, född 1611. Generalmajor. Död 1661. Se tab 2.
 • Didrik, naturaliserad von Essen, född 1620, död 1678. Se Tab 3

TAB 2

Johan von Essen (son av Didrik den yngre von Essen, tab 1), av Zellie, till Clossow och Trenow i Brandenburg. Född 1611-06-15 på Zellie. Hovjunkare hos konung Wladislaw i Polen 1635. Kommendant på slottet Lieben i Schlesien 1640. Överste för Österlings regemente 1648. Överste för Närkes och Värmlands regemente 1653. Kommendant på slottet Kristober i Polen 1656. Kommendant i Malmö 1658. Generalmajor av infanteriet 1659. Död 1661-10-23 på Clossow. Gift 1640-02-06 på Sommerwolde med Engel Hedvig von Mörner, dotter av Anton von Mörner, till Zellin och Clossow och Maria Fransdotter von Schapelow, (brorsdotter till landshövdingen Stellan Mörner).

Barn:

 • Alexander Otto, Kapten. Se Tab. 2A.

TAB 2A

Alexander Otto von Essen (son av Johan von Essen, Tab 2) Kaptenlöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1658. Kapten 1659. Gift 1661-10-07 med Cecilia Hising, dotter av borgmästaren i Norrköping Olof Carlsson Hising (av samma släkt som adlade ätten Hisinger) och hans 1:a hustru Margareta Crusebjörn.

Barn:

TAB 2B

Benjamin von Essen (son av Alexander Otto von Essen, Tab 2A), född 1664-05-26. Kapten 1700. Död 1700-12-01 av blessyrer som han fick i slaget vid Narva. Gift 1697-02-25 med Helena Brovallia, dotter av kyrkoherden i Gagnefs pastorat Erik Browallius och hans 2:a hustru Brita Eriksdotter (samt faster till bergsrådet Carl Jacobsson Adlerwald) .

Barn:

 • Gustaf Johan, naturaliserad von Essen, född 1700, död 1774. Se adlade ätten von Essen nr 1919.

TAB 3

Didrik von Essen, naturaliserad von Essen (son av Didrik den yngre von Essen, tab 1). Född 1620 på Zellie. Överstelöjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1657. Kommendant i Bauske i Kurland 1659. Naturaliserad svensk adelsman 1663-11-27 och behöll därvid sina förfäders vapen, nämligen en tornérhjelm i rött fält, med tillökning av fyra kulor. Överste vid Tavastehus läns infanteriregemente 1674. Död 1678-03-10 i Reval på marschen till Preussen och begraven i Hollola kyrka i Finland. Gift med Anna von Poll, dotter av Henrik von Poll.

Barn:

 • Johan Didrik. Regementskvartermästare. Född 1700. Se Tab 4.
 • Anna Magdalena, död ogift 1672.
 • Engel Hedvig. Gift med kaptenen Johan Georg Pistolekors.
 • Odert Reinhold, född 1665. Överste. Död 1714. Se Tab. 19.
 • Fromhold. Överstelöjtnant. Död 1722. Se Tab. 86.
 • Alexander Magnus. Kapten vid garnisonsregementet i Stade 1703. Överstelöjtnant vid svenska livregementet till fot 1712. Död ogift 1716.
 • Otto Lorentz. Löjtnant. Död 1710. Se Tab. 87.

TAB 4

Johan Didrik, (son av Didrik, naturaliserade von Essen, tab 3), till Zellie. Kaptenlöjtnant vid Tavastehus infanteriregemente 1689-04-02 Regementskvartermästare vid Tavastehus infanteriregemente 1697-05-14. Konfirmationsfullmakt 1701-01-23 (efter sin död). Stupade 1700-11-03 vid Riga [Lk] och begraven 1700-11-07 i S:t Jakobs kyrka i Riga. (Medd. av vice häradsh. C. J. von Essen.) Han köpte 1691 Saaris i Mentsälä socken i Finland. Från honom indrogs Zellie 1692 genom reduktionen. (Medd. av vice häradsh. C. J. von Essen.) Gift 1684 med Christina Maria Brakel, död 1747, dotter av översten Georg Antoni Brakel, till Kochtel och Oddris, och Catharina Vellingk samt fars faster till herrarna Brakel, naturaliserad Brakel.

Barn:

 • Georg Didrik, född 1689. Generalmajor. Död 1759. Se Tab. 5
 • Reinhold. Levde utan tjänst. Gift med N. N. Fischer Se Tab. 4a
 • Gertrud Margareta, död 1741 och ligger jämte sin man begraven i Orimattila kyrka i Tavastland. Gift med löjtnanten Carl Henrik Lang, född 1694, död 1766, fader till Johan Henrik och Lars Adam Lang, adlade Langenskiöld.
 • Fromhold, född 1693. Överstelöjtnant. Död 1763. Se Tab. 18.
 • Christina. Gift med N. N. Lang

TAB 4a

Reinhold, (son av Johan Didrik, tab 4), född omkring 1690. Död 1764-01-06 i Orimattila socken. Gift. 1:o med Margareta Fischer, död i barnsäng och begraven 1725-11-04. Gift 2:o 1745-10-17 med Maria Taseen.

Barn:

 • 1. Carl Henrik, född 1725. Torpare. Död 1788. Se Tab. 4 b
 • 1. Maja Stina, född tvilling, döpt 1725-10-27.
 • 2. Johan Didrik, född 1746-08-04 Tönnö Han är med all säkerhet identisk med den Johan Didrik, som upptages under tab 18.

TAB 4b

Carl Henrik, (son av Reinhold, tab 4 a), född tvilling, döpt 1725-10-27 i Orimattila socken. Torpare. Död 1788-12-28, Vallkola

Barn:

 • Maria, född 1764. Gift 1787-12-27 med soldaten Henrik Täck.
 • Catharina, född 1768-09-15, död 1827-04-14. Gift 1795-12-13 med torparen Matts Mattsson, född 1772, död 1834-07-03.
 • Carl Henrik, född 1772. Torpare i Askola, sedan dräng. Död barnlös 1841-11-04 i Monnby i Askola kapellförs Han erhöll 1821 premium som barnalärare. Gift 1804-09-30 med bonddottern Anna Henriksdotter från Monnby skräddaregården, född 1772, död 1833-05-10.
 • Margareta, född 1782-11-03, död 1786-03-17.

TAB 5

Georg Didrik, (son av Johan Didrik, tab 4), till Barkestorp i Dörby socken, Kalmar län. Född 1689. Volontär vid greve Adam De la Gardies livländska infanteriregemente 1703-03-00. Förare vid greve Adam De la Gardies livländska infanteriregemente 1704. Volontär vid garnisonsregementet i Stade 1706. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1709-12-30. Löjtnant 1712-01-10. Kapten vid överstelöjtnanten von Numers bataljon 1714-06-30. Kapten vid svenska livregementet till fot 1715-03-17. Major vid svenska livregementet till fot 1718-09-15. Överstelöjtnant vid livländska adelsfanan 1720-03-19. Överste samt kommendant i Kalmar 1734-12-18. Överste för Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1746-08-11. RSO 1748-12-26. KSO 1754-11-25. Generalmajor 1755-01-13. Död 1759-12-28, på Barkestorp. 'Han utstod bland annat belägringarna av Stade och Wismar och blev på förstn. ställe dansk krigsfånge.' Han återfick 1730 av ryska regeringen Zellie, vilket han dock sålde 1737. (Medd. av vice häradsh. C. J. von Essen.). Gift 1719-12-31 i Kalmar med Beata Braun, adlad Braunerhielm, född 1700-04-22 i Madesjö prästgård Kalmar län, död 1783-08-04 på Barkestorp, dotter av biskopen i Kalmar stift doktor Nikolaus Nikolai Braun och Margareta Pontin.

Barn:

 • Alexander Magnus, född 1720. Överste. Död 1787. Se Tab. 6
 • Carl Fredrik, född 1721-08-02, död 1721 på Barkestorp och begraven 1721-11-25.
 • Margareta, född 1723-08-19 i Kalmar, död ogift 1803-07-29 på Barkestorp.
 • Niklas Didrik, född 1724-10-07 på Barkestorp. Lärkonstapel vid artilleriet i Kalmar 1735-06-09. Sergeant 1743-02-29. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745-04-20. Stabskapten vid regementet Royal Pologne 1747. Styckjunkare vid artilleriet i Kalmar 1747-06-30. Underlöjtnant vid artilleriet i Kalmar 1754-02-28. Löjtnant 1760-12-09. Stabskapten vid artilleriet i Malmö 1770-12-11. RFrOPlemér 1770. RSO 1772-05-28. Kapten vid artilleriet i Stockholm 1773-06-21. Sekundmajor 1777-09-00. Överstelöjtnant 1783-07-23. Överste och brigadchef i Finland 1783-07-23. Kommendant på Sveaborg 1784 (Medd. av vice häradsh. C. J. von Essen.). Överste för Åbo läns regemente 1790-05-08. Generalmajor 1790-08-21. KSO 1794-11-24. Generallöjtnant 1795-11-02. Avsked från överstebeställningen 1796-10-26. KSOmstk 1801-05-28. Död ogift 1801-10-17 i Stockholm.
 • Georg Johan, född 1725. Överstelöjtnant. Död 1769. Se Tab. 10.
 • Reinhold Samuel, född tvilling 1726-12-11 i Kalmar. Löjtnant i fransk tjänst. Död ogift 1758-08-02 i Pfalzburg.
 • Catharina Christina, född tvilling 1726-12-11 i Kalmar. Död ogift 1808-02-01 på Barkestorp.
 • Helena Beata, född 1728-08-29, död ogift 1817-08-07 Ingelstorp
 • Hedvig Sofia, född 1729-09-29, död ogift 1790-04-16 på Barkestorp.
 • Anna Eleonora, född 1730-11-09 på Barkestorp, död ogift 1826-03-21 på Ingelstorp.
 • Lovisa Dorotea, född 1732-10-27 på Barkestorp, död 1799-11-17 i Karlskrona. Gift 1:o 1763-05-25 på Barkestorp med kaptenen Christoffer Georg Rudebeck, född 1725, död 1776. Gift 2:o 1779-08-24 på Barkestorp med översten Jakob Leonard König, född 1728, död 1804.
 • Otto Mauritz, född 1733 och döpt efter jul på Barkestorp. Volontär vid artilleriet 1748. Sergeant vid Savolaks regemente 1749. Sergeant vid drottningens livregemente 1751. Adjutant vid drottningens livregemente 1757-01-21. Död ogift 1757-05-11 i Paris.
 • Fredrik Bogislaus, född 1735. Kapten. Död 1790. Se Tab. 11
 • Ludvig Fromhold, född 1737-01-21 på Kalmar slott. Volontär vid general Bousquets regemente 1742-11-04. Volontär vid fortifikationen 1750-01-24. Underkonduktör vid fortifikationen 1753-12-04. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1757-09-07. Konfirmationsfullmakt 1763-09-21. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1766-03-12. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1768-05-02. Stabskapten 1776-11-12. Regementskvartermästare 1777-01-03 genom byte transporterad till Bohusläns dragonregemente 1783-09-17. Avsked 1783-09-17. Död barnlös 1805-12-26 på Barkestorp. Gift 1771-05-00 i Dimbo socken, Skaraborgs län med sin kusin Beata Eleonora Braunerhielm, från vilken han 1783 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten vid Österbottens regemente Lorentz Fredrik Ljung, död 1812 i Stockholm), född 1754-08-10 Oltorp
 • Anton Casper, född 1738-06-22. Volontär vid fortifikationen 1754-01-24. Underkonduktör vid fortifikationen 1757-10-17. Souslöjtnant vid regementet Royal Pologne 1759-03-31. Souslöjtnant vid regementet Royal Suédois 1761-05-28. Premiärlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1762-03-16. Kapten 1772-11-09. Löjtnant i svenska armén 1772-05-10 med tur från 1761-02-18 och placerad vid Kronobergs regemente. RSO 1772-09-22. Transporterad till Västgötadals regemente 1772-12-26. Kapten i armén 1773-02-17. Major i armén och överadjutant hos konungen 1796-10-23. Död ogift 1810-08-22 i Kalmar.

TAB 6

Alexander Magnus, (son av Georg Didrik, tab 5), född 1720-09-25 i Kalmar. Volontär vid fortifikationen 1733-05-07. Underkonduktör vid Karlskronabrigaden 1735-12-16. Adjutant vid Karlskronabrigaden 1741-03-25. Konduktör vid Stockholmsbrigaden 1742-01-13. Löjtnant vid Stralsundsbrigaden 1744-11-10. Kapten vid drottningens livregemente 1747-10-06. Kommendant i Wismar. Placemajor i Stade. Överadjutant hos generalen en chef i Pommern 1758-03-10. Kapten vid Cronhielmska regementet 1759-05-02. RSO 1759-04-28. Major i armén 1760-06-30. Major vid överste Björnbergs värvade regemente 1764-06-26. Överstelöjtnant vid Nylands regemente 1772-10-05. Genom byte transporterad till Skytteska regementet 1774-12-20. Avsked med överstes karaktär 1777-08-28. Död 1787-11-03 i Norrköping. Gift med friherrinnan Johanna Ulrika Djurklou, född 1730, död 1795-05-20 i Nyköping, dotter av generalmajoren och landshövdingen Nils Djurklow, friherre Djurklou, och Sidonia Juliana Kalling.

Barn:

 • Alexander Didrik, född 1751. Major. Död 1827. Se Tab. 7
 • Beata Sidonia Ulrika, född 1752-04-20 Ingelstorp, död ogift 1785-08-12 i Norrköping.
 • Niklas Didrik, född 1754, död 1755.
 • Axel Fredrik, född 1762. Kapten. Död 1818. Se Tab. 9

TAB 7

Alexander Didrik, (son av Alexander Magnus, tab 6), född 1751-07-06. Volontär vid överste Björnbergs värvade regemente 1762. Förare vid överste Björnbergs värvade regemente 1765. Förare vid livgardet 1769. Adjutant (fänrik) vid Savolaks fotjägarekår 1775-12-20. Löjtnant vid Rautalampi bataljon 1779-07-22. Kapten i armén 1788-10-20. Ryttmästare vid adelsfanan 1796-04-20. Major i armén. Avsked 1817-03-11. Död 1827-01-27 i Stockholm. Gift 1785-08-28 på Strömsberg i Uppland med grevinnan Eleonora Christina Augusta Posse, född 1762-07-07, död 1822-11-05 Litslena, dotter av överstelöjtnanten greve Knut Posse, och Hedvig Augusta Sparfvenfeldt.

Barn:

 • Alexander Carl Didrik, född 1787. Kapten. Död 1831. Se Tab. 8
 • Knut August Magnus, född 1791-02-25. Volontär vid livgrenadjärregementet 1792. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1793-04-22. Fänrik vid Västmanlands lantvärn 1808-04-11. 2. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1812-09-01. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1817-04-15. 1. Löjtnant 1818-06-02. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1818-09-28. Kapten. Död ogift 1828-05-09 Huseby
 • Fredrik Stanislaus Ferdinand, född 1795, död 1796-01-10 i Nyköping, 7 månader gammal.

TAB 8

Alexander Carl Didrik, (son av Alexander Didrik, tab 7), född 1787-03-15 i Stockholm. Volontär 1791. Förare vid Åbo läns regemente 1792-12-21. Fänrik vid Åbo läns regemente 1796-10-23. Löjtnant i armén 1809-02-09. GMtf. Efter finska arméns upplösning 1810 placerad på Hälsinge regemente 1810-02-19 och på Engelbrechtens regemente 1813-04-21–1814-07-07. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i armén. Kapten i armén . Död 1831-01-15 i Stockholm. Han bevistade finska kriget 1808–1809 och utmärkte sig »med särdeles bravour» i striderna vid Hörnefors. Gift 1809-11-09 med Susanna Charlotta Hüttner, född 1786-08-19 i Åbo, död 1826-12-14 i Adolf Fredriks förs, Stockholm, dotter av källarmästaren i Åbo Matteus Conrad Hüttner och Susanna Eisenberg.

Barn:

 • Augusta Susanna Charlotta, född 1808-04-13, död 1808-06-25 i Stockholm.

TAB 9

Axel Fredrik (son av Alexander Magnus, tab 6), född 1762-02-09. Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente 1768-06-04. Förare vid prins Fredrik Adolfs regemente 1769-01-27. Sergeant vid överste Skyttes regemente 1775-06-21. Fänrik vid Kalmar regemente 1777-08-28. Löjtnant vid Kalmar regemente 1788-07-22. Stabskapten 1791-05-14. Avsked 1793-02-01. Död 1818-10-20 i Källstorp i Småland. Gift 1793-11-05 på Marielund med Catharina Sofia Florén, född 1774, död 1840-12-24 Roslätt s län.

Barn:

 • Johanna Catharina, född 1795-02-15, död 1852-03-13 på Roslätt. Gift 1812-09-24 Rösa med kyrkoherden i Färlövs och Strö förss pastorat av Lunds stift, magister Johan Chrysander, född 1781-09-09 i Kulltorps socken, Jönköpings län, död 1831-02-15.
 • Axel Leonard, född 1796-12-18 Uppåkra. Sergeant vid Västgötadals regemente 1817-01-03. Fänrik vid Västgötadals regemente 1817-10-06. Furirs indelning 1818-03-10. Transporterad till norra skånska infanteriregementet 1820-06-24. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1826-01-10. 2. Kapten 1840-04-04. Död ogift 1844-07-26 Sofieberg s län [Nk].

TAB 10

Georg Johan, (son av Georg Didrik, tab 5), till Bjäresjöholm i Bjäresjö socken, Malmöhus län och Kronovall i Fågeltofta socken, Kristianstads län. Född 1725-11-25 Barkestorp. Volontär vid fortifikationen 1739-08-01. Löjtnant vid fortifikationen 1755-04-14. Regementskvartermästare och kapten vid Kronobergs regemente 1759-12-31. RSO 1761-11-23. Stadsmajor i Malmö 1763-05-09–1768-12-30. Överstelöjtnant 1768. Död 1769-06-14 på Bjäresjöholm och begraven 1769-06-30 i Bjäresjö kyrka. Gift 1760-03-25 Rydsgård med Christina Catharina Palmcreutz, född 1739-05-23 på Bjäresjöholm, död Bjäresjöholm 1788-03-29, dotter av kammarherren Per Palmcreutz, och Catharina Elisabet Hueck, adopterad friherrinna Frisenheim.

Barn:

 • Beata Elisabet, född 1761-03-02 på Kronovall, död 1818-01-21 i Växjö. Gift 1781-06-01 Tunbyholm s län med ryttmästaren, greve Axel Hamilton, född 1755, död 1817.
 • Charlotta Ulrika, född 1763-10-13 på Kronovall, död 1826-08-04 på Bjäresjöholm. Gift 1788-08-01 på Tunbyholm med majoren Joakim Cock, född 1760, död 1804.
 • Georg Palmcreutz, född 1764-06-25, död 1768-03-16.
 • Per, född 1765-06-27 på Bjäresjöholm, död 1769-03-16.
 • Ludvig Fredrik, död före modern.
 • Johanna Christina, född 1768-03-18 på Bjäresjöholm, död 1768-03-27.

TAB 11

Fredrik Bogislaus, (son av Georg Didrik, tab 5), född 1735-11-12 Barkestorp (1734-11-12 på Kalmar slott enligt meritförteckning). Volontär vid Savolaks regemente 1745-07-03. Avsked 1750. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1750-09-13. Furir vid drottningens livregemente till fot 1757-04-26. Sergeant 1757-05-06. Konstituerad fänrik 1758-04-27. Stabsfänrik 1759-03-27. Bevistade pommerska kriget 1760–1761. Sekundfänrik vid Österbottens regemente 1760-07-08. Premiärfänrik 1761-06-22. Löjtnant 1763-05-19. Stabskapten 1773-03-30. Avsked 1777-08-19. Ingick åter i tjänst såsom kapten och bevistade finska kriget 1788–1790. Död 1790-12-04 på flottan vid Åland under hemresan från kriget. Gift med Mariana (Margareta) von Hohenthal, född 1735-01-24, död 1812-02-05 Varpaniemi

Barn:

 • Georg August, född 1759. Överstelöjtnant. Död 1829. Se Tab. 12.
 • Beata Maria Lovisa, född 1764-04-14, död 1850-04-04 i Sotkamo socken. (Mä.) Gift 1788-11-06 med kapellanen i Sotkamo Gabriel Ståhlberg i hans 2:a gifte, född 1741-12-25 i Muhos socken. Död 1819-09-22 i Sotkamo.
 • Fredrika Mariana, född 1769-04-19, död 1769-09-06.
 • Ludvig Fredrik, född 1771-03-03. Volontär vid Österbottens regemente 1783-07-06. Förare vid Österbottens regemente 1783-09-08. Fänrik vid Kajana bataljon 1790-04-01. Fänrik i Österbottens regemente 1791-04-14. Avsked. Död 1843-03-15 i Uleåsalo socken. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809 Gift 1808 med sin broders svägerska Gustava Lovisa Freidenfelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1791-09-18 på Granö i Kelviå socken i Österbotten med löjtnanten vid Österbottens regemente Anders Johan Rosén), född 1763-04-23, död 1836-03-25 i Kuopio, dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf Freidenfelt, och Maria Christina Carlborg
 • Helena Sofia, född 1775-06-14, död 1851-03-30 i Karlskrona. Hon fick 1791-08-12 testamente av sin faster, överstinnan König. Gift 1792-01-17 Huseby med överstelöjtnanten vid amiralitetet, RSO Christian Ulrik Treutiger, född 1748 i Karlshamn, död Karlshamn 1809. (Sgn.)

TAB 12

Georg August, (son av Fredrik Bogislaus, tab 11), född 1759-09-21 Stralsund. Volontär vid Österbottens regemente 1768-06-22. Förare vid Österbottens regemente 1775-04-04. Fänrik vid Björneborgs regemente 1780-04-26. Transporterad till Österbottens regemente 1782-10-25. Premiärlöjtnant vid Kajana jägarebataljon 1789-06-30. Kapten vid Kajana jägarebataljon 1790-03-04. Överadjutant hos konungen och major i armén 1796-10-23. Kapten vid Österbottens regemente 1806-06-14. RSO 1808-08-25. Överstelöjtnant i generalstaben 1809-09-26. Kapten vid Västerbottens regemente 1809-11-14. Major vid regementet 1810-05-01. 3. major vid regementet 1813-04-13. Avsked från överstelöjtnantsbeställningen 1817-01-14 och från regementet 1817-03-11. Död 1829-03-23 Koppargården. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809 samt fälttåget mot Norge 1813–1814. Gift 1:o 1791-01-28 Granö Gift 2:o 1795-09-29 i Sotkamo socken med Magdalena Frosterus, född 1762-04-16, död 1849-10-23 i Gammelgårds by i Nederkalix socken, dotter av prosten och kyrkoherden i Sotkamo pastorat Johan Frosterus och Susanna Florin.

Barn:

 • 1. Carl August, född 1792. Kapten. Död 1829. Se Tab. 13
 • 1. Georg Fredrik, född 1793-07-19, död ogift 1859-03-25 i Nederkalix.
 • 1. Alexander Didrik, född 1795-02-12 i Österbotten. Förare vid Kajana jägarebataljon 1806-03-01. Transporterad till Västerbottens regemente 1811-02-03. Adjutant vid Västerbottens regemente 1814. Fänrik 1815-02-28. Löjtnant 1825-06-28. Kapten 1840-01-24. Död ogift 1841-01-24.
 • 2. Maria Susanna, född 1797-09-04, död 1803-06-10 på Sivola hemman i Paltamo socken.
 • 2. Johan Gabriel, född 1799-09-15 i Österbotten. Förare vid Västerbottens regemente 1815-05-12. Sergeant vid Västerbottens regemente 1819-05-26. Fänrik 1823-01-25. 1. Löjtnant 1828-12-13. Död ogift 1836-06-02 i Piteå.
 • 2. Magdalena Augusta, född 1803, död 1803-07-23 på Sivola, 7 veckor gammal.
 • 2. Anton Gustaf, född 1805. Kapten. Död 1864. Se Tab. 17

TAB 13

Carl August, (son av Georg August, tab 12), född 1792-01-13 i Österbotten. Nummervolontär vid Österbottens regemente 1793-05-15. Förare vid Kajana jägarebataljon 1797-06-29. Rustmästare vid Kajana jägarebataljon 1798-05-16. Fältväbel 1808-06-25. Fänrik vid Vasa regemente 1808-07-08. Konfirmationsfullmakt 1808-11-29. GMtf 1810-05-01. Fänrik vid Västerbottens regemente 1810-05-19. Stabsfänrik 1811-02-26. 2. Löjtnant 1813-03-16. Kaptens n. h. o. v. 1815-01-17. Kapten vid regementet 1821-02-20. Regementskvartermästare 1826. Död 1829-10-06 på Bonäs vid Piteå. Gift 1820-01-27 Åkroken

Barn:

 • Fredrika Catharina, född 1820-11-21 i Piteå, död 1896-02-21 i Haparanda. Gift 1850-04-07 i Nederkalix socken med länsmannen och regementskommissarien Carl Fredrik Rutberg, född 1825-07-05, i Nederkalix socken, död i Nederkalix socken 1856-07-09.
 • Carl Gustaf Alexander, född 1822. Underlöjtnant. Död 1872. Se Tab. 14.
 • August Hjalmar, född 1825. Hamnfogde. Död 1891. Se Tab. 15

TAB 14

Carl Gustaf Alexander, (son av Carl August, tab 13), född 1822-10-31 i Piteå. Inträdde i statens tjänst 1840. 2:e beridare vid Strömsholms stuteri 1846-03-26. 1:e beridare. Underlöjtnants n. h. o. v. 1863-05-15. Död 1872-06-14 vid Strömsholm i Kolbäcks socken, Västmanlands län. Gift 1853-06-07 med Christina Emilia Englund, född 1821-05-07 i Härnösand, död 1880-05-09 vid Strömsholm, dotter av stadsfiskalen Nils Anders Englund och Brita Magdalena Eurenius.

Barn:

 • Siri Alexandra, född 1854-03-11 vid Strömsholm, liksom syskonen, död 1925-02-09 i Gammelstaden i Neder-Luleå socken, Norrbottens län. Gift 1884-05-26 i Neder-Luleå socken med possessionaten, ordföranden i Neder-Luleå sockens kommunalnämnd Oskar Engström, född i Gammelstaden i Neder-Luleå socken, Norrbottens län 1848-05-15, död 1915-12-25 i Gammelstaden.
 • Carl August, född 1855-09-23, död 1856-12-30 vid Strömsholm.
 • Johanna Emilia, född 1856-12-04 och död 1856-12-25.
 • Emilia, född 1859-06-03, död 1859-06-06 vid Strömsholm.
 • Cecilia Emilia Emmy, född 1860-11-11, död 1897-12-31 i Luleå. Gift 1895-06-15 i Stockholm med handlanden i Neder-Luleå Julius Vilhelm Hjertstedt, född 1862-05-03 i Piteå.
 • Signe, född 1864-09-30. Bosatt i Chicago.
 • Hedvig, född 1866-06-29, död ogift 1904-08-20 i Gammelstad.

TAB 15

August Hjalmar, (son av Carl August, tab 13), född 1825-12-18 i Piteå. Volontär vid Norrbottens fältjägare 1844-08-12. Furir vid Norrbottens fältjägare 1847-06-16. Avsked 1852-05-17. Expeditionslänsman 1851. Stadsfiskal i Haparanda 1867. Hamnfogde i Haparanda 1873. Död i Haparanda 1891-12-27. Gift 1854-11-12 med Elisabet Bäckström, född 1832-09-19 i Nederkalix socken, död i Nederkalix socken 1859-08-03, dotter av hemmansägaren Elias Olofsson Bäckström och Brita Andersdotter.

Barn:

 • Carl Hjalmar Alexander, född 1855. Major. Död 1904. Se Tab. 16.
 • August Hjalmar Didrik, född 1856-08-07 i Nederkalix. Artist (landskapsmålare). Död ogift 1922-03-22 i Linköping.
 • Augusta Christina, född 1858-01-20 i Nederkalix, död i Nederkalix 1863-10-31.

TAB 16

Carl Hjalmar Alexander, (son av August Hjalmar, tab 15), född 1855-02-04 i Nederkalix socken Norrbottens län. Mogenhetsexamen 1875-06-01. Volontär vid Upplands regemente 1876-03-14. Elev vid krigsskolan 1876-07-14. Utexaminerad 1877-10-27. Underlöjtnant vid Norrbottens fältjägarekår nu Norrbottens regemente 1877-11-30. Löjtnant 1881-08-06. Skeppsmätare i Luleå 1883-11-22. Tillförordnad justerare av mått och vikt i distriktet nr 52 1894-12-20. Kapten 1895-10-04. RSO 1899-05-15. Justerare i nämnda distrikt 1899-12-15. Major 1902-12-31. Död 1904-03-28 i Luleå. Gift 1892-04-06 i Stockholm med Naëma Sofia von Betzen, född 1858-08-23 i Nederkalix förs Norrbottens län, död 1925-11-20 i Stockholm (Oscars förs db nr 240), dotter av godsägaren och vice konsuln Viktor Leonard von Betzen och Emma Fredrika Amalia Östman.

Barn:

 • Carl Didrik Alexander (Dick), född 1893-05-28 i Luleå, liksom systrarna. Studentexamen i Västerås 1914-05-00. Student vid Stockholms högskola. Tjänsteman i generaltullstyrelsen 1915.
 • Emmy Viktoria, född 1894-08-07 i Luleå. Gift 1917-11-21 i Gustav Adolfskyrkan i Stockholm (Oscars förs vb nr 204) med jägmästaren i Östersunds revir Axel Ragnar Lindahl född 1881-09-03 i Umeå.
 • Britta Alfrida, född 1895-08-02 å Lillsved. Anställd i Finansdepartementet.
 • Thyra Sofia, född 1896-09-30 i Luleå.
 • Anna, född 1899-02-10 i Luleå, död 1899-02-10 i Luleå.

TAB 17

Anton Gustaf, (son av Georg August, tab 12), född 1805-06-14 i Österbotten. Förare vid Västerbottens regemente 1815-05-12. Rustmästare vid Västerbottens regemente 1819-11-25. Fänrik 1824-05-11. Löjtnant 1828-12-13. Kapten 1840-10-10. RSO 1853-04-28. Avsked 1853-08-11. Död 1864-12-21 i Jönköping. Gift i Jönköping 1840-08-09 med Emilia Elisabet Söderblom, född 1814-12-28 i Jönköping, död 1890-01-19 i Göteborg, dotter av vice presidenten i Göta hovrätt Fredrik Söderblom och Anette Christina Sandberg.

Barn:

 • Ida Antoinetta, född 1841-06-29 i Jönköping, död 1915-12-06 i Göteborg Annedals förs. Gift 1869-03-05 i Jönköping med tullförvaltaren i Göteborg, RVO, Tage Magnus Peter Möller i hans 2:a gifte (gift 1:o med Jeanna Laura Carolina Hahr, född 1834, död 1867, dotter av fältkamreraren Andreas Christoffer Hahr och hans 2:a fru Laura Gustava Lagergréen), född 1832-06-15 i Ystad, död 1893-05-21 i Göteborg.

TAB 18

Fromhold, (son av Johan Didrik, tab 4), född 1693. Överstelöjtnant vid Österbottens regemente. Död 1763. Gift med Hedvig Aminoff i hennes 3:e gifte (gift 1:o med kaptenen Erik Ludvig Werdenhoff. Gift 2:o med majoren vid Savolaks och Nyslotts läns regemente, kommendanten på Nyslott Johan Busch i hans 2:a gifte), dotter av ryttmästaren Johan Fredrik Aminoff, och Elisabet von Güntersberch.

Barn:

 • Johan Didrik, född 1746. Volontär vid överste Björnbergs värvade regemente 1763-08-01. Rustmästare vid överste Björnbergs värvade regemente 1764-08-22. Förare 1765-09-26. Fänrik 1779-10-19. Erhöll permission att gå i utländsk tjänst 1793. Avsked 1795-01-26. Gick i rysk tjänst och blev överste för ett kyrassiärregemente. Gift i Ryssland men hustruns namn okänt, liksom om han efterlämnat barn.

TAB 19

Odert Reinhold, (son av Didrik, naturaliserad von Essen, tab 3), till Paaso i Heinola socken i Finland, vilket han köpte 1706. Född 1665. Förare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1682-01-09. Sergeant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1682-09-20. Fänrik 1684-01-28. Löjtnant 1688-12-19. Kaptenlöjtnant 1694. Kapten vid ingermanländska dragonregementet 1700-09-24. Major vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1701-01-09. Överstelöjtnant vid karelska fördubblingskavalleriregementet 1703-05-09. Konfirmationsfullmakt 1706-03-30. Överstelöjtnant vid karelska ordinarie kavalleriregementet 1709-12-00. Överste för Björneborgs läns infanteriregemente 1710-12-00. Konfirmationsfullmakt 1713-05-02. Död 1714-02-19 i slaget vid Storkyro, efter erhållna trettiotvå blessyrer. Gift 1694 Aholaks

Barn:

 • Dorotea Elisabet, död 1723. Gift 1719 med generalmajoren Carl Henrik Sprengtport, i hans 1:a gifte, född 1687, död 1773.
 • Anna Sofia, född 1698, död 1744-06-11. Gift 1714-11-07 med överstelöjtnanten Johan Albrekt Gripenberg, i hans 1:a gifte, född 1690, död 1773.
 • Georg Reinhold, född 1705. Löjtnant. Död 1752. Se Tab. 20
 • Carl Magnus, född 1709. Kapten. Död 1784. Se Tab. 78
 • Gertrud Helena. Gift med kaptenen, friherre Erik Johan Stierncrantz, i hans 1:a gifte, född 1702
 • Juliana Charlotta, död 1754-04-20. Gift 1731-07-17 med löjtnanten Jakob Fredrik Ållongren i Finland, nr 115, i hans 1:a gifte, född 1706, död 1764.

TAB 20

Georg Reinhold, (son av Odert Reinhold, tab 19), till Paaso. Född 1705-01-06. Löjtnant vid karelska dragonregementet 1742-05-20. Död 1752-03-08. Gift 1733 med sin svågers systerdotter Gertruda Sofia Torwigge i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1755-12-26 med sin svåger, löjtnanten Jakob Fredrik Ållongren i Finland, i hans 2:a gifte, född 1706, död 1764), född 1712-10-05, död 1789-11-11 Paaso, dotter av majoren Torsten Torwigge, och Anna Maria Sprengtport.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1732-02-20, död 1807. Gift 1765-12-01 med sin kusin och styvbroder Otto Fredrik Ållongren i Finland, nr 115, född 1739, död 1806.
 • Carl Reinhold, född 1734. Överstelöjtnant. Död 1809. Se Tab. 21.
 • Gustaf Johan, född 1735. Stabskapten. Död 1823. Se Tab. 50
 • Sofia, född 1736-12-01, död 1800-03-11. Gift 1757-10-13 med sin moders kusin, kaptenen Nils Vilhelm Torwigge, i hans 2:a gifte, född 1707, död 1779.
 • Otto Magnus, född 1738. Kapten. Död 1790. Se Tab. 77
 • Georg Fredrik, född 1743-09-10 på Paaso. Volontär vid Nylands dragonregemente 1757. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1768-03-22. Kornett vid finska lätta dragonkåren 1770-03-23. RSO 1772-09-12. Löjtnant 1772-09-25. Kapten 1774-11-09. Sekundmajor vid Nylands dragonregemente 1777-05-18. Överstelöjtnants avsked 1783-04-30. Död ogift 1815-07-08 på Mommila Hietois i Lampis socken i Tavastland.

TAB 21

Carl Reinhold, (son av Georg Reinhold, tab 20), till Paaso i Heinola socken. Född i Heinola socken 1734-06-27. Trumpetare vid karelska dragonskvadronen 1749-12-16. Korpral vid karelska dragonskvadronen 1754-06-18. Underofficer vid artilleristaten i Pommern 1757-12-19. Sergeant vid artilleristaten i Pommern 1758-05-01. Styckjunkare 1758-09-22. Understallmästare 1759-10-14. Underlöjtnant 1760-01-13. Konstituerad kornett vid Nylands dragonregemente 1761-12-05. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1765-07-15. Regementskvartermästare vid finska lätta dragonkåren 1770-03-23. RSO 1772-05-28. Kapten vid lätta dragonerna av konungens liv- och hustrupper 1773-08-23. Sekundmajor vid lätta dragonerna av konungens liv- och hustrupper 1774-11-09. Premiärmajor 1775-05-23. Överstelöjtnant i armén 1777-06-07. Avsked 1778-02-04. Död 1809-04-19 på Paaso. Gift 1764-10-04 på Nynäs i Finland med Christina Juliana Ramsay, född 1746-01-14, död 1829-10-20 på Paaso, dotter av majoren Fredrik Adolf Ramsay, och Hedvig Juliana Boije af Gennäs.

Barn:

 • Hedvig Sofia, född tvilling 1765-08-28, död 1808-01-12 Sairila Gift 1:o 1797-06-11 på Paaso med majoren vid karelska dragonregementet Johan Mallén, född 1754-03-20, död 1800-05-30 i S:t Michel. Gift 2:o 1802-05-02 i S:t Michel med överstelöjtnanten Johan Reinhold von Törne, född 1752, död 1810.
 • Vendla Christina, född tvilling 1765-08-28, död 1813-08-02 i Viborg. Gift 1795-08-13 med sin syssling samt svågers broder, överstelöjtnanten Carl Magnus Gripenberg, född 1754, död 1818.
 • Didrik Adolf, född 1766. Överstelöjtnant. Död 1832. Se Tab. 22.
 • Carl Reinhold, född 1768-01-05. Kadett på Haapaniemi 1781 (Wä.). Död på Haapaniemi 1782-06-08.
 • Johanna Ulrika, född 1769-07-16, död 1832-01-08 i Borgå. Gift 1792-04-29 på Paaso med sin syssling, majoren Johan Vilhelm Gripenberg, född 1753, död 1828.
 • Anna Lovisa, född 1773-01-18, död ogift 1838-04-07 på Paaso.
 • Eva Vilhelmina, född 1775-11-25, död 1776-08-24.
 • Juliana Fredrika, född 1778-02-08, död 1813-10-13 på Barkarila i Lappvesi socken. Gift 1812-03-29 med häradshövdingen i Lappvesi domsaga, protokollssekreteraren Johan Henrik Cygnæus, född 1781-05-04, död 1831-02-06 Partala
 • Anna Elisabet, född 1780-07-24, död 1809-05-01 på Inkilä i Jokkas socken. Gift med häradshövdingen Daniel Poppius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1814-03-05 Haga ), född 1774-12-07, död 1835-02-16 på Ingilä
 • Georg Reinhold, född 1783. Löjtnant. Död 1866. Se Tab. 38
 • Vendla Vilhelmina, född 1786-10-14, död 1812-02-12. Gift 1809-10-12 på Paaso med sin kusin, majoren Fredrik Adolf Ramsay, i hans 1:a gifte, född 1777, död 1853.

TAB 22

Didrik Adolf, (son av Carl Reinhold, tab 21), född 1766-10-25 i Finland. Sekundkorpral vid finska lätta dragonkåren 1771-11-15. Korpral vid finska lätta dragonkåren 1774-12-10. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1782-07-22. Kornett vid Nylands dragonregemente 1782-08-05. Kornett vid regementet 1783-08-06. Blev 1788-08-28 (1788-10-13?) dömd från liv, ära och gods för delaktighet i Anjalaförbundet. Fick nåd 1791 på villkor att såsom simpel karl ingå i tjänst vid regementet. Fanjunkare vid Kungl Maj:ts lätta dragonkår 1793-02-01. Kornett vid Kungl Maj:ts lätta dragonkår 1793-02-25. Löjtnant vid livhusarregementet 1796-05-15. Ryttmästare vid Mörnerska husarregementet 1797-09-29. Stabsryttmästare vid Mörnerska husarregementet 1801-09-28. Premiärryttmästare 1802-06-05. Sekundmajor 1805-11-05. RSO 1807-02-07. Överstelöjtnant 1811-02-05. Avsked 1812-06-14. Död 1832-07-22 Stockebäck. Gift 1803-09-09 i Ingelstads kyrka med Sofia Lovisa Lindencrona, född 1779-10-14, död 1853-03-20 i Lidköping, dotter av majoren Adolf Ludvig Lindencrona, och Margareta Sofia Horn af Rantzien.

Barn:

 • Juliana Sofia, född 1804-06-24, död ogift 1854-05-24.
 • Reinhold Adolf, född 1806. Överstelöjtnant. Död 1891. Se Tab. 23.
 • Anna Elisabet, döpt 1808-06-13 i Ystad. Död 1825-02-21.
 • Göran Fredrik, född 1810. Ryttmästare. Död 1867. Se Tab. 24.
 • Carl, född 1812. Lantbrukare. Död 1879. Se Tab. 26
 • Per Vilhelm Otto, född 1814-05-31 Skotteby. Korpral vid kronprinsens husarregemente 1830-05-26. Fänrik vid västgötadals regemente 1833-12-07. Löjtnant vid västgötadals regemente 1839-10-12. Kapten 1848-06-23. RSO 1862-01-28. Avsked 1868-01-31. Död ogift 1881-05-23 i Lund.
 • Didrik Odert, född 1816. Major. Död 1866. Se Tab. 34
 • Jakob Magnus, född 1819. Major. Död 1885. Se Tab. 37
 • Hans Henrik, född 1821-08-18, död 1827-02-17.

TAB 23

Reinhold Adolf, (son av Didrik Adolf, tab 22), född 1806-04-06 i Ystad. Kadett vid Karlberg 1819-09-28. Utexaminerad 1823-09-22. Fänrik vid Västgöta regemente 1823-11-04. 2. Löjtnant vid Västgöta regemente 1832-12-13. 1. löjtnant 1837-07-14. Kommenderad som besiktningsofficer vid Huskvarna gevärsfaktori 1844-02-05–1844-10-26. 2. Kapten 1846-06-12. 1. Kapten 1848-10-31. Kommenderad till Fyen 1848. 3. Major vid Bohusläns regemente 1850-01-18. RSO 1851-11-10. 2. major 1853-06-01. Överstelöjtnant och 1. major vid Älvsborgs regemente 1858-06-04. Avsked 1874-03-20. Död 1891-02-27 i Borås. Gift 1842-11-06 på Lilla Bjurum i Vättlösa socken, Skaraborgs län med Hanna Christina Wahlgren, född 1812-12-09 i Stockholm, död 1881-08-11 i Borås.

Barn:

 • Hanna Sofia, född 1844-10-01 Uddeberg s socken, Skaraborgs län, död 1904-03-03 i Leksbergs prästgård Skaraborgs län. Gift 1872-09-19 i Borås med kyrkoherden i Leksbergs pastorat av Skara stift, kontraktsprosten, LVO, Olof Larsson, född 1826-12-16 i Locketorps socken, Skaraborgs län, död 1903-11-08 i Leksbergs prästgård.
 • Julie Elisabet, född 1847-12-24 på Götala kungsgård vid Skara. Död 1930-01-27 i Falkenbergs förs. Gift 1:o 1877-12-06 i Borås med kollegan vid Mariestads lägre läroverk, filosofie kandidat Ludvig Rikard Lundén, född 1838-08-22 Guntorp s socken, Skaraborgs län, död 1894-06-13 på Töreboda järnvägsstation på hemresa från Porla brunnsort. Gift 2:o 1896-09-20 i Leksbergs socken med före detta läroverkskollegan, filosofie kandidat Alfred Fägersten, född 1848-09-10 i Fägre socken, Skaraborgs län, död 1929.

TAB 24

Göran Fredrik, (son av Didrik Adolf, tab 22), född 1810-04-13 i Östra Vemmerslövs socken, Kristianstads län. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1825-12-09. Officersexamen 1826-06-11. Kornett vid skånska dragonregementet 1827-07-05. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1839-05-22. Ryttmästare 1852-04-17. Avsked 1861-01-15. Död 1867-03-30 i Stockholm. Han ägde Torsbo 1835–1846 samt Stora och Lilla Bystad 1835–1856, båda i Gällstads socken, Älvsborgs län samt arrenderade under några år från 1862 kronobostället Andersön i Sunne socken, Jämtlands län. Gift 1835-10-15 i Stockholm med friherrinnan Emilia Fleming af Liebelitz, född 1806-01-17 på Karuna gård i Karuna kapell i Åbo län i Finland, död 1881-03-03 i Lund, dotter av översten, friherre Herman Fleming af Liebelitz, och Margareta Helena Olivecreutz.

Barn:

 • Emilie Margareta Sofia Augusta, född 1837-08-02 på Torsbo, död 1922-02-03 i Borås. Gift 1869-07-09 på Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län med godsägaren Carl Collin, född 1830-06-06 i Ystad, död 1900-09-08 på sin egendom Elestorp i Kärrstorps socken, Malmöhus län.
 • Göran Didrik Herman, född 1839-05-01 på Torsbo. Fanjunkare utan lön vid skånska dragonregementet 1855-10-15. Studentexamen i Lund 1857-12-14 och officersexamen i Kristianstad 1859-12-20. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1860-01-17. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1868-06-18. Ryttmästare 1879-04-04. RSO 1883-11-30. Avsked 1884-08-26. Död ogift 1905-03-15 i Lund.
 • Fredrika Charlotta Julia Elisabet, född 1840-07-02 på Torsbo. Död 1933-02-12 i Lund och där begraven (Falsterbo förs db nr 3). Extra tjänsteman i sparbanken för Lunds stad och kringliggande trakt 1872-12-15. Räkenskapsförare i sparbanken för Lunds stad och kringliggande trakt 1876-03-01. Avsked.
 • Julia Gustava Adolfina Georgina, född 1842-11-05 på Torsbo, död ogift 1875-04-15 i Lund.
 • Claes Reinhold Carl Casimir, född 1848. Trafikchef. Död 1914. Se Tab. 25.

TAB 25

Claës Reinhold Carl Casimir, (son av Göran Fredrik, tab 24), född 1848-10-20 på Stora Bystad i Gällstads socken, Älvsborgs län. Elev vid statens järnvägstrafik 1865-11-21. Biljettör vid statens järnvägstrafik 1866-11-01. Gjorde en studieresa i Tyskland, Österrike, Ungern, Schweiz, Italien och Holland 1871. Stationsskrivare 1872-01-01. Företog ånyo en studieresa till Tyskland, Österrike, Ungern och Holland 1873. Avsked från statens järnvägstrafik 1874-02-16. Byråassistent vid Stockholm–Västerås–Bergslagens järnvägsbyggnad 1874-03-01–1875-11-07. Trafikdirektörsassistent i norra distriktet av Bergslagernas järnvägar samt stationsinspektor i Borlänge 1875-12-20–1877-05-15. Trafikdirektörsassistent i södra distriktet av samma järnvägar samt stationsinspektor i Göteborg 1877-05-15–1880-01-13. Biträdande kontrollerande ingenjör vid södra Dalarnes järnvägsbyggnad 1880-03-01. Trafikchef samt ban- och maskiningenjör vid södra Dalarnes järnvägsbyggnad 1880-10-01. Innehade samtidigt enahanda befattningar vid Siljans järnväg från 1883-08-01. Hade överinseendet över ångbåtstrafiken å sjön Siljan 1884–1886-03-31. Delegerad vid internationella järnvägskonferensen i Köpenhamn 1883-10-00. RVO 1885-12-01. Avsked från södra Dalarnes och Siljans järnvägar 1886-03-31. Trafikchef samt ban- och maskiningenjör samtidigt vid följande järnvägar: Malmö–Billesholms från 1886-04-01, Malmö–Trälleborg 1886-04-01, Trälleborg-Klagstorp 1890-06-01, Malmö–Tomelilla 1892-07-01 och Klagstorp–Rydsgård 1895-08-01. Delegerad vid internationella järnvägskonferensen i Berlin 1888-12-00. Ledamot av den av regeringen tillsatta järnvägskommittén 1892. Kontrollerande ingenjör för husbyggnaderna vid Malmö–Tomelilla järnvägsbyggnad 1892–1894. Avsked från befattningarna vid Malmö–Billesholms järnväg 1896-01-01. Samtidigt med förut innehavda befattningar trafikchef samt ban- och maskiningenjör vid Simrishamn–Tomelilla järnväg 1896-07-01 och vid järnvägsaktiebolag Malmö–Kontinentens järnväg 1898-06-01. Utförde Simrishamn–Tomelilla järnvägs ombyggnad 1896–1897. Ledamot av direktionen för enskilda järnvägarnas pensionskassa 1896. Utförde Malmö–Trälleborgs järnvägs förstärkning och ombyggnad 1898–1899. Vice verkställande direktör vid Vällinge–Skanör–Falsterbo järnvägs styrelse 1899-02-27. RNO 1899-05-10. Ledamot av styrelsen för Trälleborg–Rydsgårds järnväg 1899-05-27. 1:e suppleant i styrelsen för Malmö–Trälleborgs järnväg 1899-05-30. RPrKrO3kl 1899-09-25. Död 1914-11-26 på Gällbo i Västlands förs, Uppsala län (Angereds förs, Älvsborgs län. db). Gift 1890-02-27 Granskevitz db), dotter av riddargodsägaren Robert von Schultz och Hedvig von Platen.

Barn:

 • Reinhold Robert Jurgen, född 1890-12-27 i Malmö, liksom syskonen. Studentexamen 1911-06-03. Fanjunkare vid preussiska 8:e thüringska infanteriregementet nr 153 1914-04-29. RPrJK2kl 1914-11-09. Löjtnant vid preussiska 8. thüringska infanteriregementet 1914-12-24. RSEO2kl m sv 1916-01-06. Oberleutnant 1918-10-18. Avsked ur tysk tjänst 1919-05-19. Fänrik i 2:a livgrenadjärregementets reserv 1919-08-29. RPrJK1kl 1920-03-12. Löjtnant i 2:a livgrenadjärregementet 1920-06-11. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1920-09-03. Han bevistade världskriget 1914–1918 på väst- och östfronterna samt på Balkanhalvön.
 • Hedvig Margareta Emilie, född 1891-12-25. Stiftsjungfru. Död 1907-01-03 i Malmö.
 • Christoph Johan Casimir, född 1893-05-28. Anställd i Deutsch-schwedische Saatzuchtanstalt Svalöv i Stralsund. Lantbrukare. 1928–1941 äg flera stora gods i Sachsen o drev samtidigt Svalövs försäljning på Österrike, Tjeckoslovakien o Polen. V ryska ockupationen flykt t Sverige o anst inom försäkringsbranschen. Gift 1:o med Maria Knorz från vilken han blev skild gn Landgerichts Potsdam Zivilkammer 2 a dom d. 1939-02-15.
 • Diedrich Robert Thorsten , född 1895-11-25 i Malmö. Fanjunkare vid preussiska füsilierregementet nr 34 1915-02-06 och vid infanteriregementet nr 167, 1915-10-18. Underofficer vid infanteriregementet nr 167 1916-04-14. Fänrik 1916-07-15. Löjtnant 1917-08-11. Deltog i världskriget först på östfronten, därefter på västfronten. Under förföljelsestriderna efter slaget vid Soissons-Reims dödligt sårad 1918-06-02 vid Goussancourt, där han fick vänstra knäleden sönderskjuten av en granat. Död 1918-06-02 och begraven i Lagery i enskild grav. På korset sattes av hans regementskamrater: Hier ruht ein schwedischer Held Diedrik Robert Thorsten von Essen.
 • Claes Göran Odert, född 1908-03-13 i Malmö, S:t Petri förs. Byggnadsingenjör. Intendent vid Falsterbo museum. Stadsfullmäktig. Äg. o. beb. Margaretehus i Falsterbo. Grundade i Falsterbo firmorna Nordisk arkitektur o. Hansa-Companiet. Ledamot av drätselkammaren i Skanör–Falterbo. Ordf. i Falsterbo naturskydds-o. fornminnesförening samt i Djurskyddet, Malmö. Lärare v. Hässleholms tekniska skola. Redaktör för tidskriften Naturskydd och fornminnesvård 1937–1939. Riksantikvarieämbetets ombud i Falskterbo.

TAB 26

Carl, (son av Didrik Adolf, tab 22), född 1812-03-03 Delperöd s län. Student i Lund 1828-02-05. Arrenderade sedan till 1844 Dalby kungsgård i Dalby socken, Malmöhus län. Förvaltare vid Sövdeborg och Snogeholm, båda i Sövde socken, Malmöhus län 1844–1860. Arrenderade hospitalsgården vid Lund från 1860 till sin död samt Laxmands-Åkarp i Fjälie socken, Malmöhus län till 1869. Död 1879-02-13 på Hospitalsgården vid Lund. Gift 1840-07-05 i Malmö med Christina Eleonora Frick, född 1819-08-29 i Malmö, död 1877-06-19 på Hospitalsgården vid Lund, dotter av handlanden Carl Frick och Anna Catharina Giese.

Barn:

 • Carl Didrik, född 1842. Överste. Död 1914. Se Tab. 27
 • Reinhold Göran, född 1846. Överstelöjtnant. Död 1904. Se Tab. 29.
 • Anna Sofia, född 1848-05-29 Tågra, död 1866-12-13 på Hospitalsgården vid Lund.
 • Hilda Julia, född 1850-05-08 på Tågra. Innehade handskaffär i Uppsala 1885–1892 och därefter till 1913 i Stockholm. Död 1930-08-14 i Ulricehamn (Sth Engelbr. db nr 176), begraven i Lund.
 • Adolf Magnus, född 1852-08-30 på Tågra. Gick till sjös 1:a gången 1868-06-00. Styrmansexamen i Malmö 1871 och sjökaptensexamen samt ångbåtsbefälhavareexamen 1874-05-00. Befälhavare på ångaren Viktoria 1881-08-00 samt på postångaren Sten Sture 1882-04-00. Befälhavare på kontinentalångaren Rex 1897-01-01. RPrRÖO4kl 1897-03-01. Grosshandlare i Malmö sedan 1898-08-29. RVO 1906-12-01. Biogr. i Väd. Död 1933-06-29 i Malmö (S:t Johannes förs) och begraven på Lunds Östra kyrkog. Gift 1885-01-18 i Stockholm med Maria Teresia (Therese) Bergström, född 1851-04-21 på länsmansbostället Bön i Södra Ryds socken, Älvsborgs län, död 1933-07-14 i Malmö (S:t Johannes förs) och begraven på Lunds Östra kyrkog., dotter av kronolänsmannen i Sundals fögderi av Älvsborgs län Frans Vilhelm Bergström och Catharina Maria Thudén.
 • Gustaf Filip, född 1855. Godsägare. Död 1925. Se Tab. 32.
 • Otto Vilhelm, född 1857. Regementsläkare. Död 1916. Se Tab. 33.

TAB 27

Carl Didrik (son av Carl, tab 26), född 1842-05-27 på Dalby kungsgård. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1857-03-04. Student i Lund 1860-05-25. Officersexamen 1861-12-21. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1862-06-27. Löjtnant 1872-07-05. Ledamot av hästpremieringsnämnden i Malmöhus län sedan 1882-12-15. Ryttmästare 1883-06-01. RSO 1886-12-01. Major i regementet 1891-08-06. Suppleant för chefen för remontväsendet 1895-05-06. Avsked med tillstånd att såsom major kvarstå i regementets reserv 1895-05-10. Ledamot av remonteringsstyrelsen 1896-08-07. Chef för samma styrelse 1898-09-09. Överstelöjtnant i armén 1899-02-03. KDDO2gr 1900-10-25. RVO 1900-12-01. KVO2kl 1903-12-01. Erhöll Malmöhus läns hushållningssällskaps guldmedalj 1906-12-15. Ordförande i III. distriktets hästpremieringsnämnd. Överste i armén 1907-03-08. Avsked ur armén och från chefskapet för remonteringsstyrelsen 1908-11-20. Död 1914-05-12 i Malmö, S:t Petri förs. Gift 1869-10-29 i Lund med Hilma Eufrosyne Amanda Gustafsson, född 1843-03-02, död 1923-06-12 ]] i Ystad, dotter av kronofogden Axel Gustaf Gustafsson och Christina Margareta Grimberg.

Barn:

 • Carl Axel, född 1870-08-04 Laxmands-Åkarp, död 1879-06-23 på Halmstadgården i Halmstads socken, Malmöhus län.
 • Anna Sofia (Anne Sofie), född 1872-07-12 på Laxmands-Åkarp. Gift 1890-05-28 i Lund Lunds stadsförs med före detta kaptenen i 2. pommerska fältartilleriregementets reserv Christoph Carl Teodor Albert von Schultz, född 1863-07-29 på Vaschvitz på Rügen, död 1930 enl. Adelskal.
 • Reinhold Didrik, född 1875. Ryttmästare. Se Tab. 28
 • Carl Magnus, född 1880-06-15 på Halmstadgården, död på Halmstadgården 1882-04-08.
 • Gustaf Fromhold, född 1883-10-11 på Halmstadgården, död 1887-08-21 i Lund.

TAB 28

Reinhold Didrik, (son av Carl Didrik, tab 27), född 1875-04-15 i Fjälie förs, Malmöhus län . Mogenhetsexamen 1894-12-12. Volontär vid skånska dragonregementet 1895-01-16 . Sergeant 1896-07-27. Elev vid krigsskolan 1897. Fanjunkare 1898-08-15. Utexaminerad 1898-11-30. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1898-12-09. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1903-12-04. Ryttmästare 1912-03-15. Avsked 1918-03-15. Ryttmästare i skånska dragonregementet 1920-10-22. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. Finl.FrK4kl m sv 1918 och 3kl 1921. Tammerfors MM. RSO 1922-06-06. Ytterligare en FMM. Överförd på övergångsstat 1926-09-04 fr.o.m. 1926-11-01. Avsked 1927-11-11 fr.o.m. 1927-11-22. Efter pens bosatt å egendomen Sjövik, Norra Vi, Östergötlands län. Gift 1:o 1902-10-24 med Disa Anna Falk från vilken han blev skild i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1910-10-27 med arkitekten Gustaf Emil Ewers, född 1860-08-26) från vilken han blev skild gm Lunds domkapitels skiljebrev 1906-01-17, född 1880-02-12. Gift 2:o 1906-10-11 i Vagnhärads socken, Södermanlands län, med Hedda Fredrika Isabella Berndes (skilda och åter gifta). Gift 3:o 1918-06-10 med samma i Linköpings domk. förs, född 1877-11-24, dotter av majoren och godsägaren Johan Anton Berndes och Valborg Fredrika Henning.

Barn:

 • 1. Elisabet Reinholdsdotter, född 1903-08-23 i Ystad. Tjänsteman i Svenska personalpensionskassan. PatrSGM.
 • 2. Carl Reinhold Berndes, född 1907-08-09 i Ystad.
 • 2. Hans Didrik Berndes, född 1909-08-28 i Ystad. Tjänsteman hos Aktiebolaget Sveriges Litografiska tryckerier.

TAB 29

Reinhold Göran, (son av Carl, tab 26), född 1846-03-26 Tågra. Studentexamen i Lund 1862-12-12. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1863-01-12. Artilleriofficersexamen 1864-04-30. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1864-05-24. Genomgick krigshögskolan 1867–1869. Löjtnant 1870-12-02. Regementsadjutant 1873-01-01. Skattmästare och sekreterare i militärsällskapet i 1. militärdistriktet 1878-01-01–1893-07-31. Kapten 1878-10-25. Regementskvartermästare 1883-05-15. RSO 1885-12-01. Ledamot av artillerikommittén 1888-10-15–1889-04-28. Major vid Norrlands artilleriregemente 1893-04-17. Överstelöjtnant 1895-09-29. KDDO2gr 1896-11-20. Avsked med tillstånd att såsom överstelöjtnant kvarstå i regementets reserv 1903-03-13. Död 1904-02-29 på Änge i Brunflo socken, Jämtlands län, som han ägde sedan 1899. Gift 1873-11-01 i Sölvesborg med Josefina Lilljedahl, född 1852-08-11 i Sölvesborg, död 1909-08-06 på Änge (Brunflo förs, Jämtlands län db), dotter av garverifabrikören Johan Teodor Lilljedahl och Carolina Nilsson.

Barn:

 • Carl Johan, född 1874. Vice häradshövding. Se Tab. 30
 • Reinhold Gustaf David, född 1883. Major. Se Tab. 31

TAB 30

Carl Johan, (son av Reinhold Göran, tab 29), född 1874-10-24 i Kristianstad. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1892-06-09. Student vid universitetet i Lund 1892-09-13. Preliminärexamen 1893-01-31 och jur. filosofie examen 1893-11-08. Jur. utr. kandidatexamen 1898-05-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1898-06-13. Reservauditör i Skånska husarregementet 1898-08-09. Studerade vid universitetet i Heidelberg 1899-04-00–1899-07-00. Amanuens i Jordbruksdepartementet 1901-05-01–1902-12-20. Auditör i Norrlands artilleriregemente 1903-03-13 och vid regementet 1907-10-31–1915-12-03. Sekreterare hos skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län 1904-01-14–1911-12-31. Ordförande i styrelsen för Brunflo nya mejeriaktiebolag 1904-08-04. Ledamot av Jämtlands läns hushållningssällskaps egnahemsnämnd 1905-01-01, dess ordförande sedan 1909-01-01. Ordförande i Brunflo kommunalstämma 1905-12-30, i Brunflo kretsavdelning av Jämtlands hushållningssällskap 1908-01-01 och i taxeringsnämnderna inom Brunflo tingslag 1908-01-01–1918-12-31. RVO 1915-06-05. RJohO 1915-07-16. Ledamot av styrelsen för Jämtlands läns lantmannaskola 1910-01-01 och dess vice ordförande 1916, ordförande 1924. Ledamot av Styrelsen för länets frökontrollanstalt 1910-01-01, ordförande 1924. Suppleant i förvaltningsutskottet för hushållningssällskapet 1915, ordinarie ledamot 1925-03-12. Ordförande i jordbrukskommissionen för Jämtlands län 1917-06-01. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1917–1920. Ledamot av veterinärstyrelsen för Jämtlands län, dess ordförande sedan 1925. Extra ordinarie assessor i Svea hovrätt 1922-01-01–1924-08-14. Vice häradshövding 1923-02-16. Häradshövding i Jämtlands västra domsaga 1931-12-01. RNO 1934-11-24. Äger Änge i Brunflo socken, Jämtlands län sedan 1904. Biogr. i: "Vem är det?". Död 1935-06-11 i Frösö förs, Jämtlands län (db nr 32). Gift 1913-12-21 i Brunflo kyrka i förs med samma namn, Jämtlands län med Frida Eugenia Åsander, född 1889-06-07 i Tuna socken, Västernorrlands län (Auditör Carl Johan von Essen har företett intyg av pastorsembetet i Brunflo att han 1912-06-01 anmält, att han ingått äktenskap enl. 3:e kap. 9 § giftermålsbalken med sin trolovade Frida Eugenia Åsander), dotter av lantbrukaren Nils Mikael Åsander och Sigrid Märta Sjöbom.

Barn:

 • Carl Göran, född 1913-03-10 på i Brunflo förs, Jämtlands län .
 • Ida Teresia, född 1914-05-03 i Brunflo förs, Jämtlands län
 • Fredrika Elisabet, född 1915-08-20 i Brunflo förs, Jämtlands län
 • Adolf Reinhold, född 1917-05-07 i Brunflo förs, Jämtlands län
 • Sigrid Josefina, född 1918-12-05 i Brunflo förs, Jämtlands län
 • Anne-Sofie, född 1920-05-21 i Brunflo förs, Jämtlands län
 • Johan Gustaf, född 1922-05-01 i Brunflo förs, Jämtlands län
 • Nils Didrik, född 1923-11-13 i Danderyds förs, Stockholms län
 • Charlotta Eugenia, född 1925-06-15 i Brunflo förs, Jämtlands län.
 • Odert Fredrik, född 1929-03-25 i Östersund.

TAB 31

Reinhold Gustaf David, (son av Reinhold Göran, tab 29), född 1883-01-07 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1900-05-26 . Volontär vid Skånska husarregementet 1900-06-13. Student vid Uppsala universitetet 1901. Jur. filosofie kandidatexamen 1902-04-26. Kadett vid Karlberg 1902. Fanjunkare 1903-08-28. Utexaminerad 1903-12-02. Underlöjtnant vid Skånska husarregementet 1903-12-11. Löjtnant vid Skånska husarregementet 1906-12-21. Genomgick Krigshögskolan 1912–1914. Aspirant i Generalstaben 1916-04-15. Skvadronchef 1918–1920. Ryttmästare i regementet 1918-12-13. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1920-06-22. Generalstabsofficer vid IV arméfördelningen 1920-12-15–1922-04-29. Stabschef vid kavalleriinspektionen 1922-04-29. Tjänstgjorde i engelska armén 1922. RSO 1924-06-06. Överadjutant och major i Generalstaben 1924-07-25. Tjänstgjorde i franska armén 1925. Avsked 1926-06-04 fr.o.m. 1926-11-01. Chef för Herrevads klosters remontdepå 1926-10-01–1935. Överstelöjtnant i armén 1930-08-28. RFrHL. Biogr. i "Vem är det?". Död 1936-03-28 i Engelholm (db nr 20). Gift 1909-05-27 i Umeå stadsförs ]] med Karin Sofia Aspgren, född 1887-02-22 i Östersund, dotter av översten och chefen vid Västerbottens regemente Johan Oskar Nestor Aspgren och Brita Margareta Holm.

Barn:

 • Carl-Gustaf Reinhold Oskar, född 1910-03-15 i Hälsingborg.
 • Britte Josefine, född 1912-01-24 i Hälsingborgs förs. Stiftsjungfru. Gift 1937-06-05 i Hälsingborg med löjtnanten vid Flygvapnet Sven Eriksson Uggla född 1908-06-20 i Stockholm. Överste.
 • Reinhold Göran Johan David, född 1913-09-30 i Stockholm.
 • Hilda Margareta, född 1918-07-27 i Stockholm

TAB 32

Gustaf Filip, (son av Carl, tab 26), född 1855-10-07 Tågra (Malmö, S:t Petri förs). Elev vid Tunbyholms lantbruksskola 1875–1876. Bokhållare Glimminge s län 1876–1877. Inspektor Laxmands-Åkarp 1877–1878. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1878. Utexaminerad från dess högre kurs 1879. Inspektor på Hospitalsgården och Råbyholm i Lunds landsförsaml. 1878 och Bulltofta 1879–1881. Förvaltare på Halmstadgården i Halmstads socken, Malmöhus län 1881–1896. Arrenderade Norrlycke i Sireköpinge socken, Malmöhus län 1895–1898. Disponent vid Vanstatorp i Vanstads socken, Malmöhus län 1896–1904. Administratör å Toppeladugård i Genarps socken, Malmöhus län 1902–1904 och å Glimmingehus i Vallby socken, Kristianstads län 1905–1907. Innehade egendomsagentur i Malmö 1911–1924. Död 1925-08-22 i Lund. Ägde Norrlycke 1898–1904 och Strömsnäs gård i Ottarps socken 1904–1911 samt ägde del i Verpeshult i Stenbrohults socken, Kronobergs län 1918–1922. Gift 1:o 1885-10-17 i Hälsingborg med Anna Albina Winberg, från vilken han 1915 blev skild, född 1863-03-01 Nygård s län, död 1929-12-20 (Stockholm, Hedvig Eleonora förs i Stockholm, db nr 299), dotter av godsägaren Anders Vilhelm Winberg och Marie Josefine Hellborg. Gift 2:o 1917-12-01 med Sigrid Johanna Matilda Ajander, från vilken han 1924-10-11 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1926-06-07 i Rydaholms socken, Jönköpings län, med ryttmästaren i tyska armén Günther Otto Voss , född 1890-04-22 i Värnamo, dotter av provinsialläkaren, med. licentiat Anders Johan Ajander och hans 1:a fru friherrinnan Anna Maria Catharina Lilliecreutz.

Barn:

 • 1. Hilda Marta Gabriella, född 1886-09-22 på Halmstadgården, liksom syskonen. Gift 1907-05-18 i Ottarps kyrka med kaptenen vid Kronobergs regemente, brandchefen i Växjö, RSO, Helge Otto Fredrik Forssman, född 1880-06-15 Vallsjö.
 • 1. Edit Maria Elisabet, född 1888-07-07. Gymnastikdirektörsexamen i Stockholm 1912-05-22. Inneh. egen klinik i Stockholm.
 • 1. Adolf Didrik Hugo, född 1892-05-18, död 1903-03-18 på Norrlycke.

TAB 33

Otto Vilhelm, (son av Carl, tab 26), född 1857-07-02 Tågra. Mogenhetsexamen 1878-06-03. Student i Lund 1878. Med. filosofie examen 1881-01-31. Student i Uppsala 1881. Med. kandidat examen 1885-09-14. Stipendiat i fältläkarkåren 1887-02-28 och i flottan 1889-07-30. Amanuens i kirurgi, obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet 1890-01-01–1891-01-01 med. licentiat examen i Lund 1891-05-30. Prakt. läkare i Hälsingborg sedan 1891-06-17. Avsked från flottan 1893-04-30. Tillförordnad underläkare vid länslasarettet i Hälsingborg 1894-12-17–1895-03-01 och 1897-06-30–1897-07-20. Bataljonsläkare vid norra skånska infanteriregementet 1896-01-24. Studerade bakteriologi, obstetrik och gynekologi i Berlin och Leipzig 1894-10-00–1894-11-00. Bataljonsläkare vid skånska husarregementet 1904-08-27. RVO 1912-06-06. Regementsläkare i fältläkarkåren 1914-06-27. Död 1916-03-06 i Hälsingborg. Gift 1891-11-09 i Kristianstad med Anna Sofia Hofstrand, född i Kristianstad 1862-05-09 ]], ÖRKHt2kl med krigsdek. 1916-11-08, dotter av fabrikören Lars Gottfrid Hofstrand och Laura Möllerström.

Barn:

 • Elsa Hilda, född 1894-08-01 i Hälsingborg. Sekr v Svenska Dagbladet. Gift 1:o 1922-04-12 i Stockholm Johannes förs, med filosofie magister Gunnar Axel Huss, född 1892-10-10, från vilken hon blev skild 1927-09-13. Gift 2:o 1935-11-26 i Stockholm, med advokatfiskalen Benjamin Evald Brimberg i hans 3:e gifte, från vilken hon blev skild gm Stockholms RR:s utslag 1942-07-21, född 1890-01-06 i Simlångdalen, Hall.
 • Carl Magnus, född 1896-07-09 i Hälsingborg, död i Hälsingborg 1897-01-25.
 • Carl Otto, född 1897-12-28 i Hälsingborg. Studentexamen i Hälsingborg 1916. Student vid Stockholms högskola 1916. Kansliexamen 1920-12-00. Anställd vid generalkonsulatet i London 1921-01-00. Sekreterare vid konsulatet i Rouen i Frankrike 1922-08-00. 1. kanslist vid beskickningen i Tokio 1925-08-00. Gift 1925-07-02 i svenska kyrkan i London med Kerstin Sofia Olbers, född 1903-03-27, dotter av apotekaren Hjalmar Wilgott Olbers och Ellen Bähr.

TAB 34

Didrik Odert, (son av Didrik Adolf, tab 22), född 1816-12-11 Skofteby. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1834-04-28. 2. Konstapel vid Vendes artilleriregemente 1834-09-09. 1. Konstapel 1835-05-02. Underlöjtnant 1837-01-20. Löjtnant 1846-10-17. Kapten 1854-11-09. Major 1862-01-21. RSO 1862-01-28. Tillförordnad kommendant och artilleribefälhavare i Landskrona. Död 1866-04-30 i Stockholm. Ägde Åby i Fliseryds socken, Kalmar län. Gift 1852-08-28 i Fliseryds kyrka med Elisabet Maria Callerström, född 1826-04-15 i Fliseryds socken, död 1916-02-04 i Eksjö, dotter av lantbrukaren Laurentius Callerström och Maria Fredrika Sabelström.

Barn:

 • Hans Odert, född 1853-05-31 och död 1853-06-14 i Kristianstad.
 • Odert Gabriel, född 1854. Godsägare. Död 1915. Se Tab. 35.
 • Berta Elisabet, född 1857-03-02 i Landskrona. Död 1932-04-21 i Stockholm (Hög.). Begr. i Kalmar. Gift 1886-05-15 på Knapegården i Ryssby socken, Kalmar län med artisten (målaren) Nils Edvard Kreuger, född 1858-10-11 i Kalmar. Död 1930-05-11 i Stockholm (Högalids förs db nr 172). Begr. i Kalmar.

TAB 35

Odert Gabriel, (son av Didrik Odert, tab 34), född 1854-08-13 i Kristianstad. Lantbrukselev på Stora Uppåkra i Uppåkra socken, Malmöhus län 1874–1875. Genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1875–1877. Ägde en tid Knapegården och Stensholm, båda i Ryssby socken, Kalmar län och därefter Berglunda, Gummarp och Lunnagård vid Eksjö. Död 1915-08-23 i Eksjö (Döderhults förs, Kalmar län, db). Gift 1883-09-15 i Påskallavik med sin kusin Agnes Carolina Sofia Callerström, född 1859-08-19 i Påskallavik, dotter av bruksägaren Erik Laurentius Andreas Callerström och Ida Susanna Kreuger.

Barn:

 • Hans Henrik, född 1884-06-08 Knapegård. Stationsinspektor. Se Tab. 36.
 • Erik Didrik (Did), född 1886-08-22 i Ryssby förs, Kalmar län . Lantbrukare. Konditor. Gift 1930-12-17 i Påskallaviks Kbfd., Kalmar län ]], med Anna Emilia Granstrand, född 1890-08-25 i Alseda förs, Jönköpings län, skolkökslärarinna.
 • Ida Adelina Elisabet, född 1887-08-16 i Ryssby förs, Kalmar län.
 • Dagmar Maria, född 1890-07-27 Knapegård och död 1891-08-06 i Ryssby förs, Kalmar län .
 • Nils Odert, född 1892-05-17 Knapegård. Disponent för Konfektaktiebolag i Timmernabben i Ålems socken, Kalmar län 1924-10-18.
 • Magnus Lennart Manfred, född 1895-06-10 i Ryssby förs, Kalmar län. Trädgårdsmästare. Gift 1926-11-06 i Karlstad stadsförs ]] med Elsa Margareta Kullberger, född 1890-08-09.
 • Lars Gunnar, född 1897-10-05 i Ryssby förs, Kalmar län. Handelsträdgårdsmästare.

TAB 36

Hans Henrik, (son av Odert Gabriel, tab 35), född 1884-06-08 Knapegård. Elev vid Nässjö–Oskarshamns järnväg 1901-06-06. Extra kontorsbiträde vid Östra centralbanan 1902-04-24. Kontorsbiträde vid Norra Östergötlands järnväg, 1903-09-15. Stationsskrivare vid Malmö–Trälleborgs järnväg 1904-10-01. Tillförordnad Stationsinspektor vid Trälleborgs övre station 1908-11-11. Stationsinspektor vid Tygelsjö järnvägsstation i Tygelsjö socken, Malmöhus län 1909-10-01. Gift 1908-01-05 i Stockholm (Trelleborgs förs vb) med Elin Viktoria Lanner, född 1883-01-18 i Kils socken, Värmlands län, utexaminerad fr. Privata högre lärarinneseminariet i Stockholm 1905, dotter av grosshandlaren Axel Mauritz Lanner och Carolina Andersson.

Barn:

 • Bengt Gunnar, född 1908-10-23 i Trälleborg.
 • Margareta Elisabet, född 1912-07-11 i Tygelsjö förs, Malmöhus län . Gift 1937-06-19 i Stockholm, Engelbrekts förs med civilingenjören Nore Einar Bergner, född 1902-10-15 i Brunflo förs, Jämtlands län.
 • Hans Didrik Vilhelm, född 1915-07-30 i Tygelsjö förs, Malmöhus län . Tjänsteman i försäkringsaktiebolag Fylgia.

TAB 37

Jakob Magnus, (son av Didrik Adolf, tab 22), född 1819-04-24 på Skofteby. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1836-05-26. Sergeant 1837-01-28. Officersexamen 1838-05-04. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1838-11-09. Löjtnant 1843-04-01. Kapten 1856-06-06. RSO 1864-05-03. Avsked 1878-04-12. Major i armén 1878-04-29. Död 1885-03-19 på Kuletomten vid Skövde. Gift 1857-07-07 på Marieholms landshövdingboställe i Leksbergs socken, Skaraborgs län med Clara Catharina Johanna Sandströmer, född 1836-02-02 i Stockholm, död 1903-07-27 Uddeholm, dotter av landshövdingen Anders Petter Sandström, adlad Sandströmer, och Clara Lidbeck.

Barn:

 • Clara Sofia Britte, född 1858-12-30 Hindsberg, liksom syskonen, död 1897-09-05 Sjögränd. Gift 1892-08-11 i Hälsingborg med extra jägmästaren, skogschefen vid Uddeholmsverken, RVO, LLA, filosofie doktorn Fredrik August Lovén i hans 1:a gifte, född 1847-05-02 i Lund, död 1929-11-24 i Karlstad.
 • Julia Elisabet, född 1861-06-12. Död 1931-03-23 i Stockholm (Engelbr. db nr 75) och begraven i Hälsingborg (Gust. Ad. förs). Gift 1879-10-30 Tjos med överläkaren vid Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, KVO2kl, RNO, LVVS, med. doktorn Gustaf Naumann, född 1846-03-08 i Lund, död 1925-02-27 i Stockholm, Maria förs.
 • Charlotta, född 1863-06-29, död 1924-06-04 i Karlstad. Gift 1899-06-11 i Göteborg med sin svåger, extra jägmästaren, skogschefen, RVO, LLA, filosofie doktorn Fredrik August Lovén i hans 2:a gifte, född 1847-05-02, död 1923-11-24 i Karlstad (db nr 232).
 • Vendla Fredrika Elisabet (Betty), född 1865-10-11. Död 1938-11-22 i Stockholm. Gift 1888-06-12 i Åmål med före detta revisorn i Stockholms stads revisionskontor John Eduard Dahlerus, född 1851-07-30 i Stockholm, död 1929-05-16 i Stockholm (Engelbr. db nr 115).
 • Jacquette, född 1868-02-13. Lärarinna vid Almquistska skolan i Stockholm. Läroboksförfattare. Död ogift 1913-01-23 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • Petter Didrik Reinhold, född 1870-05-09 död 1870-06-07 på Hindsberg.

TAB 38

Georg Reinhold, (son av Carl Reinhold, tab 21), född 1783-03-15 Paaso Volontär vid Rautalampi bataljon 1795-03-00. Kadett på Haapaniemi 1796-10-01–1800-07-14. Fänrik på extra stat vid Nylands lätta infanteriregemente 1800-11-03. 1. Adjutant vid Jägerhornska regementet 1801-07-13. Löjtnants avsked 1809-08-13. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 58 bland adelsmän 1818-01-26. Död 1866-08-14 på Paaso. Han bevistade finska kriget, blev fången vid Svartholms kapitulation 1808-03-28 och förd till Rostov, varifrån han återkom 1809 efter fredsslutet. Gift 1812-06-23 på Koskipää i Gustaf Adolfs socken med ryska hovfröken Maria Gustava Tandefelt, född 1789-09-02 på Koskipää, död 1865-02-01 på Paaso, dotter av kaptenen Otto Tandefelt, och Benedikta Fredrika Toll.

Barn:

 • Fredrika Juliana, född 1813-04-05 på Paaso, död 1901-12-22 i Helsingfors. Gift 1840-12-27 på Paaso med sin kusin, översten Johan Ulrik von Törne, född 1806, död 1870.
 • Didrik Adolf, född 1814. Vice landskamrerare. Död 1856. Se Tab. 39
 • Georg Otto Reinhold, född 1815-03-07 på Paaso. Student i Helsingfors 1834-06-12. Auskultant i Viborgs hovrätt 1840-10-08. Extra kanslist i Viborgs hovrätt 1840-12-19. Vice häradshövding 1843-12-16. Sekreterare hos chefen för Saima kanalarbete 1846-08-01. Vice landssekreterare i Nylands län 1850-09-12. RRS:tStO3kl 1858-04-29. Sekreterare i överstyrelsen för väg- och vattenbyggnadskommunikationerna i Finland 1861-11-12. Erhöll häradshövdings n. h. o. v. 1862-03-29. RRS:tAO3kl 1868-04-12 död ogift 1877-03-08 i Helsingfors.
 • Vendla Gustava, född 1816-08-03 på Paaso, död 1908-05-07 i Helsingfors. Gift 1837-03-21 på Paaso med guvernören Gustaf Adolf Ramsay, i hans 2:a gifte, född 1794, död 1859.
 • Gustaf Robert, född 1818. Överste. Död 1881. Se Tab. 40
 • Odert Carl, född 1820-06-06. Underofficer vid 5. finska linjebataljonen 1840. Avsked 1843. Tjänstgjorde därefter på extra stat vid postverket Finland. Död ogift 1849-04-17 på Paaso.
 • Alexander, född 1821. Major. Död 1893. Se Tab. 44
 • Fredrik Mauritz, född 1823. Kapten. Död 1868. Se Tab. 48
 • Sofia Lovisa Elisabet, född 1826-10-18 på Paaso, död 1893-09-11 Toivonoja Gift 1847-09-14 med provinsialläkaren i S:t Michels distrikt, med. och kir. doktorn Carl Henrik Palin, född 1808, död 1851.

TAB 39

Didrik Adolf (son av Georg Reinhold, tab 38), född 1814-03-29 på Paaso. Student i Helsingfors 1832-02-27. Auskultant i Åbo hovrätt 1837-12-20 och i Viborgs hovrätt 1839-11-11. Vice häradshövding 1841-12-17. Vice landskamrerare i S:t Michels län 1843-08-01. RRS:tStO3kl 1855-12-20. Död 1856-01-12 i S:t Michel. Gift 1849-02-18 i Villmanstrand med Sofia Alexandra Lilius, född 1829-05-15, död 1878-02-01 i Nurmes socken, dotter av apotekaren i Villmanstrand Carl Reinhold Lilius och Johanna Maria Borenius.

Barn:

 • Eva Maria, född 1850-01-17 i S:t Michel, död 1916-04-20 i Tavastehus. Gift 1875-07-31 med provinsialläkaren och med. professorn Carl Johan von Fieandt, född 1849, död 1925.
 • Reinhold Magnus, född 1851-07-30 i S:t Michel. Kadett i Fredrikshamn 1862-09-06. Dimitterad med guvernementssekreterares namn och värdighet 1870-08-02. Student vid universitetet i Helsingfors. Auskultant i Viborgs hovrätt 1875-01-18. Vice häradshövding 1877-05-31. Död ogift 1880-03-04 i Viborg.

TAB 40

Gustaf Robert (son av Georg Reinhold, tab 38), född 1818-06-09 på Paaso. Kadett i Fredrikshamn 1833-01-24. Avgick utan avslutad kurs 1838-03-09. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon. Porte-epéefänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1839-02-23. Fänrik 1840-12-08. Underlöjtnant 1841-09-22. Var 1842 kommenderad till tjänstgöring i Kaukasien och deltog i därstädes förefallande krigsoperationer. Löjtnant 1845-02-24. Transporterad med stabskaptens grad till finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1847-03-22. Kapten vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1851-01-16. Deltog 1854 i försvaret av Bomarsunds fästning. RRS:tAO3kl m ros 1854-08-13. Blev vid fästningens kapitulation 1854-08-16 fången och förd till England. Utväxlad 1854-12-01. Major 1855-07-01. Placerad på reservhalvbataljonen av sistnämnda trupp 1855-07-19. Återförd till aktiva bataljonen 1856-06-05. RRS:tStO2kl 1859-05-27. Adjoint hos chefen för finska skarpskytteskolan 1859-08-17. Kommenderad till tjänstgöring vid 5. (S:t Michels) finska indelta skarpskyttebataljon 1860-12-07 och till 4. (Kuopio) finska indelta skarpskyttebataljon 1865-02-03. Överstelöjtnant och kommendör för 4. (Kuopio) finska indelta skarpskyttebataljon 1865-02-11. Erhöll utmärkelsetecknet för tjänstgöring i Kaukasien 1864-09-13. RRS:tV1O4kl m ros 1866-10-04. Överstes avsked 1868-06-20. RRS:tStO2kl m kejs kr 1868-10-18. Död 1881-02-03 i Kuopio. Gift 1849-03-28 i S:t Michel med Sofia Lovisa Poppius, född 1830-09-22, död 1875-07-31 i Kuopio, dotter av lantmäteridirektören, länslantmätaren Gabriel Poppius och Juliana Sofia Poppius.

Barn:

 • Robert Reinhold, född 1850-02-13, död 1853-03-13.
 • Gabriel Leonard, född 1851-08-12, död 1854-09-29.
 • Carl Verner, född 1853-02-03, död 1853-02-18.
 • Anna Sofia, född 1854-06-29 i S:t Michel. Gift 1882-09-18 med handelsombudsmannen, kollegierådet Carl Lennart Kyander, född 1854-07-30 i Leppävirta socken, död 1915-06-25 i Petrograd.
 • Aina Maria född 1856-02-04 i Åbo, död 1909-06-01 i Helsingfors. Gift 1878-08-26 i Kuopio med vice landskamreraren i S:t Michels län, vice häradshövdingen Gustaf Henrik Alfred Kulvik, född 1849-01-05 i Leppävirta socken, död 1899-01-23 i S:t Michel.
 • Julia Vendla Lovisa, född 1857-04-06, död 1871-04-07.
 • Augusta Elisabet, född 1858-04-18 i Tavastehus. Gift 1881-08-12 i Kuopio med översten Carl Johan Alexander von Kræmer, född 1854, död 1920.
 • Berta Gustava, född 1859-11-18, död ogift 1881-08-10 i Kuopio.
 • Georg, född 1861-03-02, död 1861-03-16.
 • Gustaf Mauritz, född 1862. Affärsman. Se Tab. 41
 • Odert Magnus, född 1864. Kapten. Död 1904. Se Tab. 43

TAB 41

Gustaf Mauritz (son av Gustaf Robert, tab 40), född 1862-09-04 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1883-12-15. Erhöll anställning å bolaget Bröderna Nobels kontor i Baku 1889. Kontrollör över Bröderna Nobel naftatransport och upplag i östra Ryssland. Inspektör hos samma bolag med stationsort i S:t Petersburg, sedan i Helsingfors. RRS:tStO3kl 1915-05-19. Död 1931-06-20 i Helsingfors. Gift 1894-06-19 i Baku med Emilia Vilhelmina Maria Doll, född i Baku 1873-05-30, dotter av sjökaptenen Johann Gottlieb Doll och Emmeline Jeannette Doll.

Barn:

 • Georg Frans, född 1896. Marinlöjtnant. Se Tab. 42
 • Robert Vilhelm, född 1901-09-02 i Zaryzin. Musikstuderande.
 • Sofie Emma, född 1907-10-16 i Nisjni Novgorod.

TAB 42

Georg Frans (son av Gustaf Mauritz, tab 41), född 1896-03-26 i Zaryzin. Gardemarin vid tronföljarens kadettkår. Midshipman vid ryska flottan. RRS:tAO4kl 1918. Löjtnant 1919-01-01 RRS:tAO3kl med sv o. ros 1919-06-16. Reservlöjtnant, tjänstg. vid Finlands kustflottilj 1922. Överförd till reserven 1925-01-01. Anställd vid Aktiebolag Accumulator Radio i Helsingfors 1925. RRS:tAO4kl mp. "för tapperhet". Gift 1919-08-13 i Omsk enligt grek. rysk ritual (1922-02-04) med Maria von Hoppen, född 1900-07-31 i Nisjni-Novgorod, dotter av sjökaptenen Valerian von Hoppen, av rysk adlig ätt från Kasan, och Anna Kirpitjnikov.

Barn:

 • Irene Sylvia, född 1921-10-21 i Helsingfors.

TAB 43

Odert Magnus (son av Gustaf Robert, tab 40), född 1864-06-12 i Tavastehus. Studentexamen i Helsingfors 1883-06-09. Efter vid kadettkåren i Fredrikshamn såsom extra elev genomgången lärokurs underlöjtnant vid 6:e (S:t Michels) finska skarpskyttebataljon 1887-08-19 med tur från 1886-08-23. Löjtnant vid 6. (S:t Michels) finska skarpskyttebataljon 1891-03-14 med tur från 1890-08-23. Bataljonskvartermästare 1891-05-01. Stabskapten 1900-10-22 med tur från 1900-05-19. RRS:tStO3kl 1901-09-01. Transportera till livgardets finska skarpskyttebataljon 1903-08-21. Död 1904-09-07 i Helsingfors. Gift 1896-08-16 i S:t Michel med Naëmi Johanna Poppius, född 1871-02-10 i Helsingfors, dotter av häradshövdingen i S:t Michels domsaga, lagmannen Carl Gabriel Poppius och Anna Naëma Johanna Wegelius.

Barn:

 • Saga Signhild, född 1898-01-13 i S:t Michel. Anställd å Nordiska föreningsbankens kontor i Helsingfors. Gift 1925-10-18 i Helsingfors med vice häradshövdingen Hjalmar Johan Leopold Furuhjelm, nr 2051, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1905-01-07 i Uleåborg med Signe Maria Hasselblatt, från vilken han 1925 blev skild, i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1925-09-19 med apotekaren i Tammerfors Arvid Hjalmar Fellman, finska adl. ätten nr 279, i hans 2:a gifte, född 1871-09-29], född 1883-09-28 i Haapavesi, dotter av apotekaren i Uleåborg Artur Hasselblatt och Edit Catharina Galenius), född 1869-10-29 i Helsingfors.
 • Odert Magnus, född 1904-08-14 i Helsingfors. Studentexamen i Helsingfors 1922-05-31. Vice häradshövding. Bitr. direktör vid Statens olycksfallsbyrå.

TAB 44

Alexander (son av Georg Reinhold, tab 38), född 1821-11-09 i Heinola kapell. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1839-02-12. Underfänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1840-02-11. Port-epéefänrik 1841-01-02. Fänrik vid Nisjgorodska infanteriregemente 1842-03-22. Transporterad till Ochotska jägarregementet 1843-07-30, till Kamtjatka jägarregemente 1844-03-01 och till 4. skarpskyttebataljonen 1844-08-02. Underlöjtnant vid sistnämnda kår 1845-01-22. Löjtnant 1846-04-07 med transport till 5. skarpskyttebataljonen och tur från 1845-01-22. Transporterad till finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1846-06-12. Stabskapten vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1851-01-16. RRS:t V1O4kl m ros 1854-07-13. Kapten 1855-07-01. RRS:tStO2kl m sv 1855-09-12. Kommenderad till tjänstgöring vid 5. (S:t Michels) finska indelta skarpskyttebataljon 1860 och till 4. (Kuopio) finska indelta skarpskyttebataljon 1862. Transporterad till 2. (Vasa) finska indelta skarpskyttebataljon 1863-07-29. Majors avsked 1868-06-20. Död 1893-12-13 i S:t Michel. Gift 1867-10-29 i Heinola med Elisabet Vendla Constance von Sticht, född 1832-06-26, död 1894-04-07 i S:t Michel, dotter av underlöjtnanten Carl Erik Gustaf von Sticht, och Emilia Conradina Lindeqvist.

Barn:

 • Carl Georg, född 1868-08-23 Paaso Andre bokhållare vid S:t Michels järnvägsstation 1891. Förste bokhållare vid S:t Michels järnvägsstation 1900-04-00. Tillförordnad stationsinspektor vid Kajana station 1904–1905. Stationsinspektor vid Myllykoski station 1906-11-13. Död ogift 1911-06-26 i Lahtis och begraven i Helsingfors.
 • Artur Reinhold, född 1869. Senatskanslist. Död 1913. Se Tab. 45.
 • Hilja Maria Emilia, född 1871-04-06, död 1919-06-02 i Helsingfors. Gift 1894-08-05 i Heinola med arkivarien vid Finlands statsarkiv, filosofie magister Torsten Edvard Hartman, i hans 1:a gifte, född 1867-10-19 i Kides socken.
 • Alexander Mauritz, född 1873. Löjtnant. Död 1910. Se Tab. 46.
 • Alexander August, född tvilling 1873-09-07, död 1876-03-25.

TAB 45

Artur Reinhold (son av Alexander, tab 44), född 1869-12-13 Paaso Student i Helsingfors 1888-05-24. Auskultant i Viborgs hovrätt 1893-06-02. Vice häradshövding 1896-05-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1897-10-22 och i dess ekonomidepartement 1897-11-03. Biträdande kriminalexekutor vid magistraten i Helsingfors 1899-12-16. Kanslist i senatens prokuratorsexpedition 1906-12-24. RRS:tStO3kl 1909-04-11. Död 1913-01-13 i Helsingfors. Gift 1910-06-03 i S:t Petersburg med Vera Bes-Kornilowitsch i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1914-04-07 i S:t Petersburg med äldre justitiesekreteraren i högsta domstolen för Finland Uno Amandus Strömstén, född 1869-04-18, död 1932. Gift 3:o 1941-05-07 med Helge Yrjö Torsten Renvall, född 1896-06-01) född 1885-07-09 i Kronstadt, dotter av generalmajoren Nikolai Michailovitj Bes-Kornilovitj och Emilia Florentina von Hessen.

Barn:

 • Elisabet Emilia (Lisbet), född 1912-05-06. Finländsk stiftsjungfru.

TAB 46

Alexander Mauritz (son av Alexander, tab 44), född tvilling 1873-09-07. Kadett i Fredrikshamn 1889-07-22. Underlöjtnant vid 2. (Vasa) finska skarpskyttebataljon 1897-08-25 med tur från 1896-08-24. Löjtnant vid 2. (Vasa) finska skarpskyttebataljon 1901-04-14 med tur från 1900-08-25. Uppförd på indragningsstat 1903-07-29. Erhöll anställning vid Värtsilä bruk i Tohmajärvi socken. Instruktionsofficer vid polisinrättningen i Helsingfors 1908. Avsked från denna befattning 1909-05-01. Död 1910-04-11 i Helsingfors. Gift 1905-10-19 i Viborg med Alice Dagmar Tikkanen, född 1882-10-07 i S:t Petersburg, dotter av förrådsförvaltaren vid statsjärnvägarna i Finland Zachris Tikkanen och Catharina Emeljanov.

Barn:

 • Göran Mauritz, född 1907-11-24.

TAB 47

Emil Verner (son av Alexander, tab 44), född 1875-09-04 i Heinola. Student i Helsingfors 1896-12-16. Elev vid polytekniska institutet i Helsingfors. Dimitterad från dess fackskola för arkitektur 1901-05-31. Delägare i arkitekturbyrån von Essen & Kallio i Helsingfors 1903. Biträdande lärare i frihands- och linearritning vid polytekniska institutet 1903. Extra arkitekt vid överstyrelsen för allm. byggnaderna i Finland 1904. Extra lärare i fackritning och frihandsteckning vid tekniska högskolan i Finland 1914-05-22. Tillika rektor vid centralskolan för konstflit i Helsingfors. Representant för yrkesskollärarna vid yrkesutbildningsrådet 1918. Lärare vid finska konstföreningens ritskola. RFinlVRO1kl 1926-01-01. Gift 1903-12-29 i Helsingfors med Blenda Augusta Nyberg, född 1878-08-27 i Lovisa. Arkitekt, biblioteksamanuens vid tekniska högskolan i Finland 1908. Dotter av äldre justitierådmannen i Helsingfors Carl Arvid Nyberg och Josefina Charlotta Schostag.

Barn:

 • Carl Håkan, född 1904-12-28. Student i Helsingfors 1923-05-00. Se Tab. 47A.
 • Nils Jürgen, född 1906-10-26. Student i Helsingfors 1924-05-31. Elev vid högre svenska läroverket i Helsingfors. Utexaminerad därifrån 1926-05-14. Se Tab. 47B.

TAB 47A

Carl Håkan (son av Emil Werner tab 47), född 1904-12-28. Studentexamen i Helsingfors 1923-05-00. Diplomingenjör. Reservingenjörlöjtnant. Anställd hos Aktiebolag L.M. Ericsson i Helsingfors. Gift 1938-01-22 med Ingrid Margareta Zilliacus, född 1910-08-18.

Barn:

 • Robert Reinhold, född 1939-02-17. Med. kandidat.

TAB 47B

Nils Jürgen (son av Emil Werner tab 47), född 1906-10-26. Studentexamen i Helsingfors 1924-05-31. Elev vid högre svenska läroverket i Helsingfors. Utexaminerad därifrån 1926-05-14. Ekonomiekandidat. Reservfänrik. anställd vid industriidkarnas ömsesidiga brandförsäkringsbolag. FFrK4kl. Gift 1936-04-12 med Eva Kirsti von Fieandt, finska adl. ätten nr 128, född 1906-07-02, dotter av lantbruksingenjören Georg Ivar von Fieandt, finska adl. ätten nr 128 och Hilda Simolin.

Barn:

 • Carl-Jürgen, född 1938-05-02.

TAB 48

Fredrik Mauritz (son av Georg Reinhold, tab 38), född 1823-06-05 i Heinola kapell. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1840-12-11. Porteépéefänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1841-11-30. Fänrik vid Sofiska sjöregementet 1844-02-13. Transporterad till 6. skarpskyttebataljonen 1845-11-03. Underlöjtnant vid 6. skarpskyttebataljonen 1847-07-28 med tur från 1846-04-07. Löjtnant 1848-07-31. Transporterad till reservskarpskyttebataljonen 1849-11-16. Stabskaptens avsked 1851-11-25. Ingick åter i tjänst med löjtnants grad vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1854-04-24. Stabskapten vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1855-07-01. Placerad på truppens reservhalvbataljon 1855-07-19. Återförd till aktiva bataljonen 1856-06-25. Transporterad till 5. (ryska) skarpskyttebataljonen 1857-03-29. Kaptens avsked 1857-06-07. Död 1868-03-14 Malmby Gift 1849 med Elisabet Christina Lovisa Holm, född 1826-07-20, död 1911-05-30, dotter av sekreteraren vid generallantmäterikontoret i Finland Ulrik Gustaf Holm och Lovisa Neubom.

Barn:

 • Gustaf Georg Valdemar, född 1851. Agronom. Död 1912 Se Tab. 49.
 • Mauritz Henning Isidor, född 1853-11-19 i Helsinge socken. Sjöfarande. Död 1874-01-06 under resa från Batavia till Atsjin.
 • Edmund Allan Ossian, född 1862-10-18 i Helsinge socken, död 1878-03-25 i Helsingfors.

TAB 49

Gustaf Georg Valdemar (son av Fredrik Mauritz, tab 48), född 1851-11-14 i Helsinge socken, Finland. Agronom . Arrenderade den modern tillhöriga Malmby gård i Helsinge socken, Finland, vilken dock innan hans död försåldes. Död 1912-12-19 i Helsingfors. Gift 1:o 1881-08-18 Fridhem Gift 2:o 1899-07-23 i Helsinge socken, Finland, med Jenny Fogelberg, född 1865-09-23 i Pargas socken, Finland, död 1912-10-09 i Helsingfors, dotter av prosten och kyrkoherden i Helsinge pastorat, Finland, Johan Josef Fogelberg och Johanna Josefina Vilhelmina Björkbom.

Barn:

 • 1. Lilian Augusta Louise, född 1894-03-10 i Helsingfors. FrM2kl. Gift i Helsingfors 1916-11-17 med ingenjören Ragnar Felix Heikel, född 1885-04-29 i Brahestad, Finland, död 1934.
 • 2. Georg Valdemar Ramido, född 1900-06-21 i Helsinge förs, Finland
 • 2. Mimmi Louise Estella (Stella), född 1901-09-03 i Helsinge socken

TAB 50

Gustaf Johan, (son av Georg Reinhold, tab 20), född 1735-11-08 Paaso Volontär vid artilleriregementet 1752-02-06. Underkonduktör vid fortifikationen 1757-09-05. Fänrik vid armén i Pommern 1758-10-13. Placerad till tjänstgöring vid Österbottens regemente 1759. Utesluten från regementet 1764-02-01. Åter placerad vid Österbottens regemente 1766-07-08. Premiäradjutant vid Österbottens regemente 1768-07-12. Stabslöjtnant 1769-03-30. Stabskapten 1778-04-01. Avsked 1785-04-20. Ingick åter i tjänst 1788 vid Österbottens enrolleringsmanskap, som efter krigets slut reducerades. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 58 bland adelsmän 1818-01-26. Död 1823-02-01 Oravais Gift 1771-11-26 i Uleåborg med Eva Christina Wacklin, född 1751-08-30, död 1830-01-16 på Kimo bruk i Vörå socken, dotter av handlanden i nämnda stad Mikael Wacklin och Eva Christina Holländer.

Barn:

 • Georg Fredrik, född 1772-08-28, död 1773-11-19.
 • Eva Sofia, född 1774-04-08, död ogift 1849-01-25.
 • Josefa Maria, född 1776-03-26, död 1776-04-06.
 • Gustaf Johan, född 1778. Löjtnant. Död 1829. Se Tab. 51
 • Otto Maurits, född 1780. Löjtnant. Död 1848. Se Tab. 61
 • Christina Charlotta, född 1782-09-22, död 1854-03-28 på kyrkoherdebostället Björkås i Malaks socken. Gift 1809-12-26 med kyrkoherden i Malaks pastorat, filosofie., med. och teol. doktorn Jakob Wegelius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1854-12-07 med Emelie Runeberg, född 1811-01-06 i Jakobstad, död 1889-05-21, dotter av sjökaptenen Lars Ulrik Runeberg och Anna Maria Malm samt syster till Johan Ludvig Runeberg), född 1779-12-09 i Vörå socken, död 1861-01-08.
 • Carl Vilhelm, född 1785-05-11. Reste 1798 till sjöss och avhördes ej sedan.
 • Ulrika Magdalena, född 1787-05-23, död på Lappviks sjukhus invid Helsingfors. Gift 1:o 1816-12-29 i Vörå socken med sin systers svåger kapellanen i Vörå socken, filosofie magister Henrik Wegelius, född 1772-09-28 i Vörå socken, död i Vörå socken 1825-12-25. Gift 2:o 1827-07-16 med kronolänsmannen i Pedersöre, expeditionsfogden Johan Fredrik Fredricsson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1811-01-08 i Gamla Karleby med grevinnan Johanna Fredrika Cronhielm af Hakunge, född 1786-04-20, död 1815-02-17, dotter av kaptenen greve Polykarpus Salomon Erik Cronhielm af Hakunge, och Hedvig Regina Strömmer), född 1785, död 1838-11-14.
 • Gustava Elisabet, född 1792-05-04, död 1860-04-23 i Närpes socken. Gift 1815-07-16 på Kimo bruk med bruksbokhållaren på Kimo bruk, Johan Fredrik Reuter, född 1783-11-10, död 1855-06-23, på Kimo bruk.
 • Lovisa Eleonora, född 1796-10-23, död 1836-05-31 i Ylivieska socken. Gift med kapellanen i Ylivieska Jonas Lagus i hans 1:a gifte (gift 2:o 1837-06-18 med Albertina Charlotta Ganander i hennes 2:a gifte, född 1809-08-16, död 1849-08-06, dotter av predikanten i Kaskö Gustaf Erik Ganander och Lovisa Albertina Timén. Gift 3:o 1850 med sin fränka Johanna Rosalia Lagus, född 1817-12-09, död 1887-04-02, dotter av kyrkoherden i Sotkamo pastorat Gabriel Lagus och Johanna Snellman), född 1798-01-21 i Kurikka socken, död 1857 natten mellan 24–25/6.

TAB 51

Gustaf Johan, (son av Gustaf Johan, tab 50), född 1778-05-14 i Siikajoki socken. Kadett vid Karlberg 1792-10-29. Fänrik vid Tavastehus läns regementes vargering 1797-03-13. Utexaminerad från Karlberg 1797-03-17. Transporterad till Österbottens regemente såsom stabsfänrik 1802-05-06. Löjtnants avsked 1809-04-01. Död 1829-08-26 på Oravais bruk i Vörå socken. Han bevistade finska kriget 1808–1809. Gift 1814-06-05 i Lillkyro prästgård med Johanna Magdalena Forsman, född 1789-09-07 i Vasa, död 1827-10-21 på Oravais bruk, dotter av kyrkoherden i Lillkyro Johan Forsman och Ebba Christina Paulin.

Barn:

 • Johan August, född 1815-05-11 i Laihela socken. Student i Helsingfors 1832-05-18. Vistades sedan flera år i Sverige, ägnande sig åt skriftställen. Återvände 1846 till Finland och bosatte sig på sin gård Rauhalinna i S:t Karins socken. Tilldelad finska hushållningssällskapets stora medalj att bäras om halsen i grönt band 1859-02-24. Kansliråds titel 1863-03-10. Tillförordnad guvernör i Kuopio län 1866-12-26. Guvernör i Kuopio län 1868-07-22. RRS:tAO2kl 1869-05-02. Död barnlös 1873-08-26 på Rauhalinna. Gift 1846-05-21 i Söderköping med friherrinnan Adelaide Gustava Aspasia Armfelt, adopterad finsk grevinna Armfelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1825-11-11 med kaptenen friherre Magnus Reinhold Armfelt, adopterad finsk greve Armfelt, nr 4, född 1801, död 1845), född 1801-01-13, död 1881-05-19 på Rauhalinna, adoptivdotter till majoren, friherre Fredrik Armfelt, och Ulrika Wallman.
 • Johanna Christina, född 1817-05-17, död 1818-04-13.
 • Lovisa Matilda, född 1819-03-16, död 1850-05-09 i Peräseinäjoki kapell av Ilmola socken. Gift 1839-02-13 med sin moders kusin, prosten och kyrkoherden i Storkyro pastorat, filosofie magister Oskar Vilhelm Forsman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1851 med Maria Gustava Ahlholm), född 1815-02-27 i Lillkyro socken, död 1886-02-15 i Storkyro prästgård.
 • Carl Vilhelm, född 1820. Kronofogde. Död 1870. Se Tab. 52
 • Gustaf Edvard, född 1822-03-22, död 1836-04-04 i Vasa.
 • Otto Mauritz, född 1824. Sockenadjunkt. Död 1865. Se Tab. 58
 • Gustava Vilhelmina, född 1826-08-04, död 1834-09-14 Vappula

TAB 52

Carl Vilhelm, (son av Gustaf Johan, tab 51) född 1820-10-03 i Laihela socken. Student i Helsingfors 1839-06-18. Extra ordinarie landskontorist vid länsstyrelsen i Uleåborgs län 1846-04-01. Landskontorist vid länsstyrelsen i Uleåborgs län 1850-11-18. Länsbokhållare i Uleåborgs län 1852-07-10. Kronofogde i Kajana härad 1862-08-21. RRS:tStO3kl 1868-04-12. Död 1870-12-28 i Kajana. Gift 1848-01-26 på Kimo bruk i Vörå socken med sin kusin Anna Charlotta von Essen af Zellie, född 1825-10-15 på Kimo, död 1873-01-24 i Kuopio, dotter av löjtnanten Otto Mauritz von Essen af Zellie och hans 2:a fru Lovisa Charlotta Asp.

Barn:

 • Emilia Charlotta, född 1849-05-16 i Uleåborg, död 1872-12-09 i Brahestad. Gift 1870-05-31 med häradshövdingen i Ilomants domsaga, lagmannen Carl Valdemar Nysten i hans 1:a gifte, född 1844-12-25 i Pukkila kapell av Borgå socken, död 1899-09-23 i Joensuu.
 • Aina Johanna, född 1851-08-17 i Uleåborg. Gift 1875-03-17 med sin både kusin och syssling, direktören Carl Jonatan von Essen af Zellie, född 1851, död 1921.
 • Gustaf Mauritz, född 1853. Kronolänsman. Död 1905. Se Tab. 53.
 • Carl August, född 1855-03-11 i Uleåborg. Extra ordinarie kammarskrivare hos järnvägsstyrelsen i Finland. Yngre bokhållare vid Helsingfors järnvägsstation 1875. Bokförare vid järnvägens trafikavd. 1877. Stationsinspektor vid Nyby järnvägsstation 1881-12-13. Död 1890-05-17 vid Nyby. Gift 1889-05-19 i Helsingfors med Sigrid Aspelin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1896-07-11 i Stockholm med praktiserande läkaren i Stockholm, med. licentiaten Fredrik Vilhelm Djurberg, född 1865-12-14 i Stockholm), född 1869-02-07, dotter av handlanden i Helsingfors Ferdinand Aspelin och Olga Salamatin.
 • Hedvig Maria, född 1856-12-23 i Uleåborg, död 1873-03-21 i Kuopio.
 • Edvard Vilhelm, född 1858. Stationsinspektor. Död 1915. Se Tab. 55.
 • Anna Vilhelmina, född 1860-09-03 i Uleåborg. Gift 1886-08-04 i Jeppo socken med sin både kusin och syssling, filosofie magister Mikael von Essen af Zellie, född 1845, död 1905.
 • Lydia Augusta, född 1862-05-30 i Uleåborg. Sjukgymnast.
 • Otto Verner, född 1866-06-20, död 1868-06-15 i Kajana.

TAB 53

Gustaf Mauritz (son av Cari Vilhelm, tab 52), född 1853-03-24 i Uleåborg. Biträdande kronolänsman i Pielavesi distrikt 1872-07-24. Kronolänsman i Maaninka distrikt 1889-05-21. Död 1905-10-22 i Kuopio. Gift 1877-11-22 i Pielavesi socken med Julia Maria Jack, född 1850-07-23, död 1923-04-29 i Maaninka socken, dotter av kronolänsmannen i Maaninka socken, guvernementssekreteraren Gustaf Magnus Jack och Julia Cecilia Jack.

Barn:

 • Julia Maria, född 1879-03-25 i Pielavesi socken, död i Pielavesi socken 1885-07-20.
 • Gustaf Mauritz, född 1881-04-21 i Pielavesi socken, död i Pielavesi socken 1883-06-07.
 • August Vilhelm, född 1883-05-21 i Pielavesi socken, död i Pielavesi socken 1885-08-17.
 • Paula Verna, född 1884-12-15 i Pielavesi socken, död i Pielavesi socken 1886-02-28.
 • Elsa Maria, född 1887-01-28 i Pielavesi socken. Gift 1913-08-22 med lantbrukaren Iivar Lilja från Nilsiä socken, född 1885-08-20.
 • Marta Cecilia, född tvilling 1889-01-31 i Pielavesi socken, död 1890-02-17 i Maaninka socken.
 • Anna Charlotta, född tvilling 1889-01-31 i Pielavesi socken. Gift 1916-02-05 i Maaninka socken med godsägaren, ekonomichefen vid 3. velocipedbatteriet Ernst Johan Harlin, född 1887-04-23.
 • Lauri Gustaf Väinämö, född 1894. Godsägare. Död 1917. Se Tab. 54.

TAB 54

Lauri Gustaf Väinämö (son av Gustaf Mauritz, tab 53), född 1894-03-20 i Maaninka socken, Finland. Köpte 1916 del i Ikälä gård i Pielavesi socken, Finland. Död 1917-12-13 Halola Gift 1917-06-23 med sin syssling Edit Gertrud von Essen af Zellie, nr 723, född 1896-06-21 i Hattula socken, Finland, dotter av filosofie magister Mikael von Essen af Zellieoch Anna Vilhelmina von Essen af Zellie.

Barn:

 • Rainer Lauri Gustaf, född posthumus 1918-07-13 i Hattula socken, Finland.

TAB 55

Edvard Vilhelm (son av Carl Vilhelm, tab 52), född 1858-09-12 i Uleåborg. Praktikant vid statsjärnvägarna i Finland. Yngre bokhållare vid Jeppo anhaltsstation 1887-03-11. Stationsinspektor vid Jeppo järnvägsstation av 5. kl. 1888-11-10. Transporterad till Tervajoki järnvägsstation av 4. kl. 1896-10-00. Tillika föreståndare för Storkyro postexpedition 1896. Död 1915-11-05 vid Tervajoki. Gift 1887-09-21 i Björneborg med Agnes Amanda Nordgren, född 1866-10-30 i Hvittisbofjärds kapell, dotter av kapellanen i Hvittisbofjärds kapell Johan Anton Nordgren och Amanda Teresia Thurman.

Barn:

 • Bertel Vilhelm, född 1889-08-21 vid Jeppo station, död 1889-08-28.
 • Torsten Harald, född 1892-01-13 vid Jeppo station. Bevistade på tysk sida världskriget från 1916. Jägarlöjtnant. Deltog i finska frihetskriget 1918. Stupade 1918-04-03 vid Tammerfors.
 • Toini Margit, född 1894-06-07 vid Jeppo station. Student i Helsingfors 1913-06-03. Korrespondent hos Aktiebolag W. Gutzeit & Co i Helsingfors 1919-03-15–1924-06-01. Anställd vid Finlands beskickning i Berlin 1924-10-01.
 • Gerda Agnes, född 1898-07-31 vid Tervajoki. Gift 1920-06-19 med direktören vid Aktiebolag Mercantile i Helsingfors Artur Rudolf Greuling, född 1884-09-21.

TAB 56

Georg Rafael (son av Edvard Vilhelm, tab 55), född 1896-11-18 vid Tervajoki järnvägsstation, Finland. Studentexamen i Helsingfors 1915-06-05. Elev vid tekniska högskolan i Helsingfors 1915. Anställd vid Finlands resebyrå 1922-08-15–1925-01-15. Ånyo anst. vid Aktiebolag Finlands resebyrå i Helsingfors. FFrKR. Mm. m.r.o.sp. Död 1937. Gift 1921-03-06 i Helsingfors med Aino Alli Aalto, född 1899-03-18 i Åbo.

Barn:

 • Harry Odert Magnus, född 1921-09-03 i Helsingfors.
 • Berit Anita, född 1922-10-17 i Helsingfors.

TAB 57

Georg Didrik (son av Carl Vilhelm, tab 52), född 1864-06-10 i Kajana. Kadett i Fredrikshamn 1877-08-09. Underlöjtnant vid 2. (Åbo) finska skarpskyttebataljon 1886-08-23 med tur från 1885-08-19. Löjtnant vid 2. (Åbo) finska skarpskyttebataljon 1890-03-10 med tur från 1889-08-19. Transporterad till finska dragonregementet 1890-10-19. Regementskvartermästare vid finska dragonregementet 1890-11-19–1891-02-18. Regementsadjutant 1891-06-16–1891-10-23. Stabsryttmästare 1892-04-06. RRS:tAO3kl 1895-02-15. Ryttmästare 1897-03-27. Placerad på armékavalleriet 1901-12-18. Avsked 1902-09-25. Trafikchef vid spårvägsbolaget i Helsingfors 1904-04-07. Förklarad ställd på militär indragningsstat 1906-07-19. Trädde under finska frihetskriget i tjänst såsom tillförordnad kommendör för 1. regementet av Helsingfors jägarbrigad 1918-04-13. Däruti stadfäst 1918-05-10. Överstelöjtnant och brigadchef 1918-05-19. Avsked 1918-07-07. Avgick från nämnda trafikchefsbefattning 1919-01-00. Införd i finska arméns rullor med överstes grad 1919-02-04. Överbefälhavare för rikets skyddskårer 1919-02-28–1921-06-21. FFrMM m ros. KFinlVRO2kl 1919-07-22. Verkställande direktör i Helsingfors magasinsaktiebolag 1923-12-22. Gift 1896-04-26 med friherrinnan (finska grevinnan) Saga Augusta Gustava Adelaide Armfelt, född 1873-11-13 Viurila, nr 213, och hans 2:a fru grevinnan Sigrid Constance Creutz.

Barn:

 • Carl August Didrik, född 1897-03-09 i Villmanstrand. Elev vid handelsinstitutet i Helsingfors 1916. Deltog 1918 i finska frihetskriget, tillhörande Vörå krigsskola, ända från krigets utbrott. Sergeant 1918-04-05. Fältväbel 1918-06-21. FFrM1kl och FFrMM m ros och spänne 1918. Elev vid Finlands kadettkår 1919. Fänrik vid Finlands vita garde 1920-03-31 med tur från 1918-04-01. Löjtnant vid Finlands vita garde 1920-12-06.
 • Hans-Olof, född 1900-12-31 i Villmanstrand. Deltog 1918 i finska frihetskriget från dess utbrott, tillhörande först den s. k. Pellingekåren och sedan den i Reval bildade Finländska jägarbataljonen Thesleff. Korpral. FFrM 1 o. 2kl samt FFrMM m ros och spänne 1918. Elev vid Finlands kadettkår 1919. Kornett vid Nylands dragonregemente 1920-03-31 med tur från 1918-04-01. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1920-12-06. RFinl.VRO2kl 1926-01-01. Se Tab. 57A
 • Sigrid Vava Anna, född 1902-11-01 Oitans Student i Helsingfors 1920-05-27.

TAB 57A

Hans-Olof (son av Georg Didrik tab 57), född 1900-12-31 i Villmanstrand. Deltog 1918 i finska frihetskriget från dess utbrott, tillhörande först den s. k. Pellingekåren och sedan den i Reval bildade Finländska jägarbataljonen Thesleff. Korpral. FFrM 1 o. 2kl samt FFrMM m ros och spänne 1918. Elev vid Finlands kadettkår 1919. Kornett vid Nylands dragonregemente 1920-03-31 med tur från 1918-04-01. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1920-12-06. RFinl.VRO2kl 1926-01-01. Överste. Gift 1940-11-10 med Kira Maidary Brunou Rudnev (rysk adlig ätt) född 1911-10-13.

Barn:

 • Ann-Louise Barbro, född 1942-03-08.
 • Ann-Madeleine Wava

TAB 58

Otto Mauritz (son av Gustaf Johan, tab 51), född 1824-04-21 i Ylivieska socken. Student i Helsingfors 1844-06-22. Prästvigd i Åbo 1846-12-17. Predikant i Velkua 1850-11-20 och i Kakskerta 1853-11-09. Sockenadjunkt i Pemar 1857. Vice pastors titel 1857. Pastoralexamen 1861-12-16. Död 1865-04-30 på Loppis gård i Pemars socken. Gift 1847-07-01 på Kimo bruk i Vörå socken med sin kusin Tekla Sofia von Essen af Zellie i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1872-08-15 med kontraktsprosten, kyrkoherden i Töfsala pastorat Carl Jakob Helander i hans 2:a gifte, född 1816-04-02 i Salo socken, död 1879-02-27 i Åbo), född 1828-06-04, i Kimo socken, död 1912-11-20 i Åbo, dotter av löjtnanten Otto Mauritz von Essen af Zellie och hans 2:a fru Lovisa Charlotta Asp.

Barn:

 • Gustaf Mauritz, född 1848. Kronolänsman. Död 1879. Se Tab. 59
 • Johanna, född 1850-02-17 i Tavastkyro socken. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1873-02-24 i Åbo.
 • Hedvig Charlotta, född 1851-12-31 i Velkua socken. Finsk stiftsjungfru. Folkskollärarinna i Åbo 1875-09-01. Föreståndarinna för högre flickskola i Åbo 1879. Avsked 1920-09-01.
 • Otto Magnus, född 1854-01-20 i Velkua socken, död 1856-05-29 Rauhalinna
 • Göran August, född 1857-02-17 i Kakskerta kapell. Lyceist. Död ogift 1879-03-25 i Åbo.
 • Augusta Magdalena, född 1858-12-29 Spurila Folkskollärarinna i Åbo 1881-09-01. Avsked 1925-09-01.
 • Carl Johan, född 1861-12-15 på Spurila, död på Spurila 1863-03-14.

TAB 59

Gustaf Mauritz (son av Otto Mauritz, tab 58), född 1848-04-27 i Tavastkyro socken. Student i Helsingfors 1868-06-02. Skrivarebiträde hos domare. Anställd på extra stat vid Åbo länsstyrelse 1871. Kronolänsman i Lundo distrikt 1877-06-01. Död i Lundo distrikt 1879-03-06. Gift 1877-08-27 med Josefina Olivia Petersén, född 1848-08-11 i Pemars socken. Handarbetslärarinna i folkskolorna i Åbo 1881-05-25, avsked 1922-09-01, dotter av drängen Peter Wenäläin och Ulrika Johansdotter.

Barn:

 • Otto Gustaf, född 1878-11-14 i Lundo socken. Student i Helsingfors 1897-05-30. Auskultant i Åbo hovrätt 1902-05-31. Vice häradshövding 1905-05-31. Död ogift 1907-04-13 i Åbo och begraven i Pemar.

TAB 60

Carl Magnus (son av Otto Mauritz, tab 58), född 1864-07-30 i Pemars socken. Student i Helsingfors 1884-05-28. Prästvigd i Åbo 1890-06-16. Tillförordnad kapellan i Korpo 1890-06-16. Tillförordnad kapellan i Merimasku 1890-07-10. Tillförordnad kyrkoherde i Brändö 1892-06-01, i Kivimaa 1893-08-30. Kapellan i Merimasku 1894-03-29. 2:e kapellan i Loimijoki 1896-03-05. Vice pastors titel 1909-12-23. Tillförordnad kyrkoherde i Mellilä nybildade pastorat 1915-05-01. Kyrkoherde i Mellilä 1916-02-28. Titulerad prost 1924-12-00. Gift 1894-08-27 i Alastaro socken med sin kusin Hedvig Helena Lagus, född 1867-06-12 i Nakkila socken, dotter av kyrkoherden i Alastaro pastorat Eliel Tiodolf Lagus och Vendla Elisabet von Essen af Zellie.

Barn:

 • Dagny Alice, född 1895-07-03 i Merimasku socken, död 1899-07-04 i Åbo.
 • Jarl Magnus, född 1898-04-24 i Loimijoki socken. Utexaminerad från högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1919-05-31. Förvaltare vid Liljevik i Kalvola socken 1921-09-01–1923-02-01 och vid Ratula i Artsjö socken 1924-11-01. Gift 1925-06-01 i Mellilä socken med Rakel Raiho , född 1900-08-31 i Viborg, dotter av livförsäkringsinspektören Simo Pekka Railo och Ida Sofia Luukkonen.
 • Gösta, född 1903-05-07 i Loimijoki socken. Student 1920-05-27. Utexaminerad från Åbo svenska klassiska lyceum 1923 och från Högre svenska handelsläroverket i Helsingfors 1925-05-08. Anställd vid Centrallagrets för handellagren i Finland kontor i Åbo 1925-06-01.

TAB 61

Otto Mauritz, (son av Gustaf Johan, tab 50), född 1780-03-18 i Vörå socken. Rustmästare vid Österbottens regemente 1798-09-20. Sergeants karaktär 1801-03-02. Fänrik i armén 1802-05-06. Löjtnant vid Österbottens regemente 1808-07-21. Avsked 1809-04-01. Död 1848-03-16 på Kimo bruk i Vörå socken som han ägde. Han bevistade finska kriget 1808–1809. Gift 1:o 1812-10-15 i Oravais kapell av Vörå socken med Brita Christina Thodén i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden i Jakobstad Johan Gabriel Aspegren), född 1784-07-08 i Jakobstad, död 1821-01-30 på Kimo bruk, dotter av stadskirurgen i Jakobstad Lars Thodén och Susanna Christina Gallenius. Gift 2:o i Jakobstad 1824-12-12 med Lovisa Charlotta Asp, född 1796-02-09, död 1839-05-11 på Kimo bruk, dotter av fänriken Johan Asp och Anna Margareta Edström. Gift 3:o 1840-03-29 med den föregående fruns syster Anna Catharina Asp i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden i Jakobstad Johan Sneckendahl), född 1791-12-27, död 1850-11-10.

Barn:

 • 1. Otto, född 1813. Godsägare. Död 1876. Se Tab. 62
 • 1. Carl Gustaf, född 1815. Professor. Död 1895. Se Tab. 72
 • 1. Emilia Ottilia Christina, född 1817-07-06 på Kimo bruk, död 1915-01-06 i Helsingfors. Gift 1834-01-16 i Vörå prästgård med prosten och kyrkoherden i Alavo pastorat Carl Fredrik Stenbäck, född 1798-04-14 i Alahärmä socken, död 1875-05-31 i Alavo prästgård.
 • 1. Georg Magnus, född 1819. Godsägare. Död 1872. Se Tab. 74
 • 1. August, född 1821-01-13, död strax.
 • 2. Anna Charlotta, född 1825-10-15 på Kimo bruk, död 1873-01-24 i Kuopio. Gift 1848-01-26 på Kimo bruk med sin kusin och sin systers svåger, kronofogden Carl Vilhelm von Essen af Zellie, född 1820, död 1870.
 • 2. Jurgen Johan, född 1827-01-28, död 1828-02-22.
 • 2. Tekla Sofia, född 1828-06-04, död 1912-11-20 i Åbo och begraven i Pemars socken. Gift 1:o 1847-07-01 på Kimo bruk med sin kusin, sockenadjunkten Otto Mauritz von Essen af Zellie, född 1824, död 1865. Gift 2:o 1872-08-15 med sin systers svåger kontraktsprosten, kyrkoherden i Töfsala pastorat Carl Jakob Helander i hans 2:a gifte, född 1816-04-02 i Salo socken, död 1879-02-27 i Åbo.
 • 2. Johan Mauritz, född 1830. Konsistorienotarie. Död 1872. Se Tab. 76.
 • 2. Odert Fredrik, född 1832-02-06, död 1832-02-07.
 • 2. Lovisa Augusta, född 1833-04-25 på Kimo, död 1861-05-21 i Kuopio. Gift 1854-08-09 i Velkua kyrka med lektorn vid Kuopio gymnasium Anders Helander, född 1827-02-27, död 1887-10-01 i Kuopio.
 • 2. Vendla Elisabet, född 1835-05-12 på Kimo, död 1891-10-04 i Alastaro socken. Gift 1860-01-12 Loppis
 • 2. Bernt Vilhelm, född 1837-09-13, död 1838-02-17.

TAB 62

Otto (son av Otto Mauritz, tab 61), född 1813-09-21 i Oravais kapell. Ägde Keppo i Jeppo kapell av Nykarleby socken. Död i Nykarleby socken 1876-11-20. Gift 1836-03-08 i Alahärmä socken med Anna Christina Snellman, född 1814-06-10 i Gamla Karleby, död 1895-12-15 i Nykarleby, dotter av kofferdikaptenen Christian Henrik Snellman och hans 1:a hustru Maria Magdalena Röring.

Barn:

 • Anna Ottilia, född 1837-02-08 på Vuojoki gård i Euraåminne socken, död 1908-11-21 i Nykarleby. Gift 1856-07-01 med handlanden i Nykarleby Elias Roos, född 1834-09-06 i Kalajoki socken, död 1901-01-28 i Nykarleby.
 • Hilma Maria, född 1839-02-05 på Keppo, död på Keppo 1841-07-21.
 • Otto Henrik, född 1841. Lantbrukare. Död 1907. Se Tab. 63
 • Gustaf, född 1843. Kyrkoherde. Död 1917. Se Tab. 64
 • Natanael, född 1845. Förvaltare. Död 1885. Se Tab. 67
 • Elisabet, född 1847-05-31 på Keppo, död på Keppo 1857-02-20.
 • Maria, född 1849-03-30 på Keppo, död ogift 1887-04-27 i Nykarleby.
 • Carl Jonatan, född 1851. Direktör. Död 1921. Se Tab. 69.
 • Vendla Christina, född 1853-12-14 på Keppo, död 1919-01-25 i Stockholm. Gift 1883-07-07 med före detta landshövdingen i Jönköpings län, KmstkNO, KVO1kl, RSO, m. m. Fredrik Emil Pettersson, född 1855-11-06 i Göteborg.
 • Ernst Mauritz, född 1856-01-02 på Keppo, död på Keppo 1857-02-19.

TAB 63

Otto Henrik (son av Otto, tab 62), född 1841-03-25 Keppo Lantbrukare. Ägde först Keppo, som han sålde 1899, därefter Koski i Nykarleby socken. Död 1907-08-13 i Nykarleby och begraven i Jeppo kapell. Gift 1864-09-24 med Amanda Emilia Krank, född 1842-01-25 i Vindala socken, död 1917-01-05 i Helsingfors, dotter av kapellanen i Ylivieska Peter Vilhelm Krank och Johanna Fredrika Elfstrand.

Barn:

 • Otto Mauritz, född 1865-07-14 på Keppo, död på Keppo 1867-02-09.
 • Axel Vilhelm, född 1866-11-02 på Keppo, död 1870-05-16 i Ylistaro socken.
 • Aina Anna, född 1868-09-09 på Keppo. Gift på Keppo 1893-06-25 med apotekaren i Raumo Evert Vilhelm Tötterman, född 1864-02-21, död 1925-10-25 i Helsingfors.
 • Otto Henrik, född 1870-06-26 i Ylistaro socken. Student i i Helsingfors 1891-06-04. Veterinärexamen i Köpenhamn 1899. Länsdjurläkare i Kuopio län 1900-02-02 och i Viborgs län 1901-10-03. Distriktsveterinär i Tammela 1907-06-27. Tillika extra lärare i veterinärkunskap vid Mustiala lantmannainstitut. Tillförordnad lektor vid Mustiala lantmannainstitut under en del av år 1919. Avsked från distriktsveterinärbefattningen 1920-05-21. Veterinärkapten vid Fältartilleriet 1922-07-07. Platsveterinärkapten i Helsingfors och anställd vid försvarsministeriet 1925-01-15. Gift 1900-02-28 i Köpenhamn med Anna Maria Hansine Hansen, född 1876-06-16 i Köpenhamn, dotter av köpmannen i Köpenhamn Jörgen Hansen och Anna Eriksen.
 • Judit Maria, född 1871-12-10 i Ylistaro socken, död ogift 1926-07-01 i Jeppo socken.
 • Carl Einar, född 1873-07-22 i Munsala socken, död i Munsala socken 1874-05-12.
 • Gustaf Mauritz, född 1875-07-28 på Keppo. Student i Helsingfors 1895-06-06. Utexaminerad från fackskolan för lantmäteri vid polytekniska institutet i Helsingfors 1897-05-31. 2:e lärare vid lägre jordbruksskolan på Osara gård i Ikalis socken 1902–1903. Lantbruksingenjör i Finlands 6:e distrikt 1907-09-26, i 5:e distriktet 1908-07-17 och i 2:a distriktet (Åbo) 1918-06-18. Lantbruksöveringenjör i lantbruksstyrelsen för Finland 1920-07-16. Gift 1904-08-17 i Alavo prästgård med Agnes Schroderus, född 1877-09-05 i Idensalmi socken, dotter av prosten och kyrkoherden i Alavo pastorat Carl August Schroderus och Elin Lagus.
 • Wenny Emilia Johanna, född 1877-06-27 på Keppo. Gift på Keppo 1903-01-30 med musikläraren, director musices, RDDO, RFinl.VRO1kl, Gustaf Väinö Jernberg-Rautavaara, född 1872-06-21.
 • Elon Eliel, född 1879-07-03 och död 1880-05-29 i Jeppo socken.
 • Hilma Dagmar, född 1881-06-12 i Jeppo socken. Föreståndarinna för Östra Nylands folkhögskola, sedan husmodersskola i Kuggom. Lärarinna i trädgårdsodling vid Martaföreningens i Helsingfors filial 1918-05-00. Föreståndarinna för folkhögskolan i Borgå 1919.
 • Saima Siviä, född 1883-09-14 i Jeppo socken. Gift 1:o 1905-08-17 i Jeppo socken med affärsmannen Paul Emil Påhlsson, från vilken hon blev skild, född 1882-10-13. Gift 2:o 1913-08-25 med sin broders svåger, arkitekten Eino Schroderus, född 1880-12-15 i Lapinlaks socken.
 • Hellen Linda, född 1887-08-14 i Jeppo socken. FFrM2kl 1918. Gift 1923-06-26 i Helsingfors med apotekaren Nicolai Selim Eberhard Fock, B, född 1885.

TAB 64

Gustaf (son av Otto, tab 62), född 1843-06-22 på Keppo i Jeppo kapell. Student i Helsingfors 1864-10-03. Prästvigd i Åbo 1870-06-29. Kapellan i Lehtimäki kapell av Alajärvi pastorat 1872-10-31. Avsked 1874-04-21. Tillförordnad kyrkoherde i Alajärvi 1874-05-29. Tillförordnad kyrkoherde i Kortesjärvi pastorat 1877-03-21. Kyrkoherde i Kortesjärvi pastorat 1878-01-23. Kyrkoherde i Storå pastorat 1887-02-24, i Munsala pastorat 1893-07-03. LRS:tStO3kl 1899-04-30. Prosttitel, som dock av honom avböjdes, 1899-12-30. Död 1917-01-16. Gift 1872-06-11 på Keppo med Maria Lovisa Mandellöf i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kapellanen i Lehtimäki Herman Mauritz Inberg, död 1870-06-06), född 1845-09-04 i Parkano socken, död 1925-09-05 i Vörå socken och begraven i Munsala socken, dotter av kapellanen i Leppävirta Efraim Adrian Mandellöf och hans 1:a hustru Johanna Maria Häggblom.

Barn:

 • Ernst Gustaf Immanuel, född 1873-04-24 i Lehtimäki socken, död 1874-06-22 i Alajärvi socken.
 • Anna Maria, född 1875-04-08 i Alajärvi prästgård, död 1877-10-24 i Kortesjärvi socken.
 • Ilma Ellen Ottilia, född 1876-09-30 i Alajärvi prästgård. Gift 1901-06-29 i Munsala prästgård med kyrkoherden i Vörå pastorat Jakob Immanuel Bäck, född 1876-05-25 i Vasa.
 • Otto Eliel, född 1878-02-14 i Kortesjärvi socken, död Kortesjärvi socken 1878-10-04.
 • Alma Maria, född 1879-03-20 i Kortesjärvi socken. Gift 1905-06-29 med förre kyrkoherden Heino Johannes Pätiälä, född 1880-12-03 i Asikkala socken.
 • Helmi Emilia, född 1880-10-15 i Kortesjärvi socken, död 1898-08-20 i Munsala socken.
 • Gustaf Martin, född 1883. Stadsläkare. Se Tab. 65
 • Carl Armo, född tvilling 1886-11-07 i Kortesjärvi socken. Student i Helsingfors 1907-06-13. Prästvigd i Åbo till pastorsadjunkt i Sastmola 1911-06-10. Tillförordnad kyrkoherde i Purmo. Kyrkoherdeadjunkt i Nådendal 1915-05-01. Tillförordnad kyrkoherde i Lempäälä. Kapellan i Hauho 1919. Gift 1911-07-06 på Rauhalahti i Kuopio socken med Helmi Aurora Jalkanen, född 1888-10-04 i Rautalampi socken, dotter av godsägaren Peter Johannes Jalkanen och Fredrika Waris.
 • Väinö Vilhelm, född 1886. Tillförordnad kapellan. Se Tab. 66.
 • Tyyni Anna Kristina (Anni), född 1888-07-08 i Storå socken. Gift 1908-01-09 med kapellanen i Pargas, kyrkoherden Carl Gustaf Wikström, född 1880-07-07 i Åbo.

TAB 65

Gustaf Martin (son av Gustaf, tab 64), född 1883-05-30 i Kortesjärvi socken, Finland. Studentexamen i Helsingfors 1902-06-05. Med. kandidat 1906-12-13. Med. licentiat 1911-04-04. Tillförordnad kommunalläkare i Närpes 1911. Tillförordnad stadsläkare i Kristinestad 1913 och tillika tillförordnad järnvägsläkare i Kristinestad 1913. Stadsläkare i Kristinestad 1915-03-06. FFrK3kl 1918. Överläkare vid länssjukhuset i Mustasaari, Vasa, Finland 1922-09-01. FFrK2kl FFrKr. Gift 1914-10-06 i Helsingfors med sjuksköterskan Marta Gunilla Tawast finska adl. ätten nr 3, född 1889-06-10 i Kuopio, Finland, dotter av kollegan, ped. kandidat Christoffer Emil Tawast, finska adl. ätten nr 3, ) och Hanna Ottilia Guldbrandsen.

Barn:

 • Nils Odert, född 1915-07-09 i Kristinestad i Finland
 • Gustaf Christoffer, född 1917-01-06 i Kristinestad
 • Björn Didrik Jonatan, född 1921-12-11 i Kristinestad

TAB 66

Väinö Vilhelm (son av Gustaf tab 64), född tvilling 1886-11-07 i Kortesjärvi socken, Finland. Studentexamen i Helsingfors 1906-06-12. Prästvigd i Åbo till pastorsadjunkt i Nagu 1911-06-10. Pastorsadjunkt i Munsala 1911. Tillförordnad kapellan i Sjundeå 1913. Ånyo pastorsadjunkt i Munsala 1914. Interimspredikant i Lovisa 1918-07-01. Tillförordnad kyrkoherde i Lovisa 1918. Pastorsadjunkt i Asikkala 1920-04-01. Tillförordnad kapellan i Lappträsk 1920. Kyrkoherde i Snappertuna förs, Finland. Gift 1918-10-12 i Sjundeå socken Finland med Emelia Thérèse (Lucy) Björklund, född 1890-06-09, dotter av handlanden Johan Ferdinand Björklund och Maria Bespalov.

Barn:

 • Ola Anita Louise, född 1919-10-06 i Lovisa, Finland.
 • Gustav Vilhelm Ferdinand, född 1921-02-27 i Lovisa, Finland.
 • Birgit Maria, född 1922-11-12 i Lappträsks socken, Finland.
 • Jarl-Erik Jürgen, född 1924-05-18 i Lappträsks förs, Finland.

TAB 67

Natanael (son av Otto, tab 62), född 1845-05-30 på Keppo i Jeppo kapellförs, Finland. Studentexamen i Helsingfors 1864-10-03. Förvaltare vid sågverk i Pyhäjoki socken, Finland. Död 1885-07-07 vid Majavaperä lastageplats invid Brahestad, Finland. Gift 1873-05-28 i Saarijärvi socken, Finland med Aina Emilia von Hertzen, född 1852-02-28 i Saarijärvi socken, Finland, död 1885-03-20 Houru smannen i Saarijärvi socken, Finland, Vilhelm Gotthard von Hertzen och Henrika Helena Carolina Strömborg.

Barn:

 • Anna Ella Helena, född 1874-09-15 Toivola Gift 1894-08-03 i Nykarleby, Finland med yngre kommissionslantmätaren Karl Rudolf Krank, född 1864-08-18, död 1918-08-28. Gift 2:o 1921-10-23 med militärkaptenen Leonid Skakón, född 1890-08-22.
 • Elon Entzio Natanael, född 1875-09-30 Toivola Död 1877-06-20.
 • Aina Armias, född 1877-06-27 Houru Död 1877-09-10.
 • Veikko Valter, född 1878-10-29, död 1878-11-15.
 • Eino Vilhelm, född 1880-06-17 Houru Förste järnvägsbokhållare. Se Tab. 68.
 • Eva Maria, född 1881-09-20 Houru Död ogift 1901-06-19 i Viborg.
 • Aina, född 1885-03-19, död 1885-03-19.

TAB 68

Eino Vilhelm (son av Natanael, tab 67), född 1880-06-17 Houru Frivillig vid ett ryskt kavalleriregemente 1898–1900. Fänrik i reserven vid finska militärens upplösning. Telegrafist vid Kouvola järnvägsstation 1904-04-17. Andre bokhållare vid finska statsjärnvägarnas station i S:t Petersburg 1906-01-06. RRS:tStO3kl 1911-04-23. Andre bokhållare vid Kouvola station 1918-10-01. Förste bokhållare vid Kouvola station 1919-09-16. Löjtnant i finsk aktiv tjänst 1918-03-10 och i arméns reserv 1918-10-01. FFrK4kl. FFrKr. Mm. Med. f. Tammerfors int. Stationsinspektor på Haapamäki järnvägsstation. Död 1938. Gift 1904-06-26 i Pihlajavesi socken, Finland med sin kusin Elsa Maria Lang, född 1883-10-30 i Viiala, Finland, dotter av stationsinspektoren Artur Fredrik Lang och Elin Helena von Hertzen.

Barn:

 • Maj-Lis Helena, född 1905-04-09 vid Kouvola järnvägsstation, Finland.
 • Odert Reinhold Wilhelm, född 1907-06-30 i S:t Petersburg. Se Tab. 68A.
 • Torsten Voldemar, född 1909-03-06 i S:t Petersburg. Se Tab. 68B

TAB 68A

Odert Reinhold Wilhelm (son av Eino Wilhelm tab 68), född 1907-06-30 i S:t Petersburg. Kapten vid 1:a avdelta kustartillerisektionen. FFrK3kl. Gift 1933-12-17 med Lyyli (Lulu) Kaipainen, född 1912-10-17.

Barn:

 • Marita Elsa Ingeborg, född 1934-10-16.

TAB 68B

Torsten Voldemar (son av Eino Wilhelm tab 68), född 1909-03-06 i S:t Petersburg. Ryttmästare vid Tavastelands ryttarregemente. FFrK4kl. Gift 1935-02-24 med Brita Margaretha Hampusdotter Granfelt, finska adl. ätten nr 137, född 1910-06-21, dotter av postförvaltare, kaptenen Mauritz ferdinand Granfelt (finska adl. ätten nr 137) och Adelinda Estlander.

Barn:

 • Margaretha Helena Louise, född 1936-10-05.
 • Birgitta Helena Louise, född 1939-12-16.

TAB 69

Carl Jonatan (son av Otto, tab 62), född 1851-10-07 Keppo Ägnade sig åt affärsverksamhet. Kontorist i England 1872–1873. Ägare av Kiitola shoddyfabrik 1881, Mjölnara kvarn och Jeppo yllespinneri 1896. Verkställande direktör för Aktiebolag Jeppo yllespinneri med därtill hörande Kiitola hemman. FFrK4kl 1918 och 3kl 1919. Död 1921-12-13 på Kiitola. Gift 1875-03-17 med sin både kusin och syssling Aina Johanna von Essen af Zellie, född 1851-08-17 i Uleåborg, FFrM2kl 1918, dotter av kronofogden Carl Vilhelm von Essen af Zellie och Anna Charlotta von Essen af Zellie.

Barn:

 • Carl Didrik, född 1875-12-25 i Helsingfors. Prokurist, sedan kontorschef hos Aktiebolag Jeppo yllespinneri. Inträdde under världskriget i tjänst vid 27. tyska jägarbataljonen och deltog med densamma i striderna på östra tyska fronten. Bevistade finska frihetskriget 1918. FFrK4kl 1918. Sågägare. Gift 1920-08-06 i Potsdam i Tyskland med Marta Bredelow, född 1890-08-18 i Magdeburg, dotter av installationsmästaren vid gasverket i Potsdam Ernst Martin Bredelow och Albertine Wilhelmine Mante.
 • Kersti Eili, född 1877-02-12 på Keppo. Gift 1906-01-07 med verkställande direktören för Aktiebolag Mercantile i Helsingfors, ingenjören Lauri Schroderus, född 1879-06-01 i Lapinlaks socken.
 • Johan Jürgen, född 1878-03-05 på Keppo. Student i Helsingfors 1898-06-07. Diplomingenjör i kemiskteknologiska facket efter vid tekniska högskolan i Hannover genomgången kurs 1904-05-05. Disponent. Mördad 1916-09-10 under våldsregimen av ryska gendarmer. Efter sin död tilldelad FFrK4kl 1919.
 • Anna Emilia, född 1879-05-21 på Keppo. Gift 1908-08-20 med verkställande direktören för Äetsä fabriker, aktiebolag, Lauri Nordgren, född 1882-10-12 i Jeppo socken.
 • August Vilhelm, född 1880. Löjtnant och direktör. Se Tab. 70.
 • Gustaf Robert (Gösta), född 1882-11-03 på Kiitola i Jeppo kapell. Kontorist. Inträdde i tysk militärtjänst vid 27. tyska jägarbataljonen 1916 och deltog med denna i krigsoperationerna på östra tyska fronten 1916–1918. Bevistade finska frihetskriget 1918. Finl. FrK4kl. 1918. Jägarfänrik vid jägarbrigaden 1918. Jägarlöjtnant vid Kajana partigängarbataljon 1919-05-16. Avsked 1919 -09-00. Chef för norra Tavastlands skyddskårsdistrikt 1920-01-00. Avsked 1921-02-02. Affärsman.
 • Ernst Reinhold, född 1885. Jägarkapten och direktör. Se Tab. 71.
 • Katri Maria, född 1886-11-29 i Jeppo kapell, död 1888-10-11 på Kiitola.
 • Otto Jonatan, född 1888-07-31 på Kiitola, död på Kiitola 1891-01-07.
 • Vilma Aina, född 1890-02-06 på Kiitola, död på Kiitola 1891-07-29.

TAB 70

August Vilhelm (son av Carl Jonatan, tab 69), född 1880-11-24 Keppo Student i Helsingfors 1900-05-19. Utexaminerad från högre handelsskolan i Dresden 1904. Tjänsteman vid Föreningsbankens i Finland huvudkontor i Helsingfors. Biträdande föreståndare vid Föreningsbankens kontor i Jakobstad 1914-01-00. Deltog i finska frihetskriget 1918. FFrK4kl för förtjänstfullt deltagande i organiserandet av vapenimporten till Finland 1918. Preussiskt utmärkelsetecken för under krigstid ådagalagda förtjänster 1918. Deltog 1918 i intagandet av Gamla Karleby och Uleåborg samt Tammerfors. Fänrik vid tunga artilleriet. Löjtnant vid tunga artilleriet 1918. Finl.FrK3kl och 4kl m. sv. Avsked. Direktör för Aktiebolag Jeppo ullspinneri. Gift 1911-06-07 i Vasa med Elsa Emilia Lingonblad, född 1881-11-05 i Vasa, dotter av telegrafrevisorn Johan Alfred Lingonblad och Emilie Sofia Liljeqvist.

Barn:

 • Ulla Emilia, född 1912-03-13 i Helsingfors.
 • Barbro Elsa, född 1915-09-30 i Jakobstad.
 • Christina Aina Susanne, född 1918-04-23 i Vasa.

TAB 71

Ernst Reinhold (son av Carl Jonatan, tab 69), född 1885-05-06 Kiitola Studentexamen i Helsingfors 1904-05-24. Elev vid polytekniska institutet i Helsingfors. Maskin- och textilingenjör. Inträdde 1916 under världskriget i tjänst vid 27:e tyska jägarbataljonen och deltog med denna i krigsoperationerna på östra tyska fronten. Jägarlöjtnant 1918-02-11. Bevistade finska frihetskriget 1918. Inskriven i finska arméns rullor 1918-04-15. FFrK4kl 1918. Blev i striden vid Hotakka svårt sårad. Jägarkapten 1918-05-00. Avsked 1919-06-01. Direktör och teknisk ledare för aktiebolag Jeppo ullspinneri 1919. Teknisk ledare vid Äetsä fabriker, aktiebolag. Inköpschef hos Vasa bommulsaktiebolag. FFrkr. Mm. m. sp. Ty. EfF. Död 1940. Gift 1919-01-03 i Vasa, Finland med Marta Roos i hennes 2:a gifte, född 1896-07-04 i Alavo socken, Finland, dotter av apotekaren i Vasa, Finland, Gustaf Eliel Roos och Alexandra Fredrika Nordman.

Barn:

 • Aina Margareta, född 1919-11-26 i Jakobstad, Finland, liksom syskonen.
 • Anna Christina, född 1921-07-02 i Jakobstad, Finland.
 • Carl-Johan Reinhold, född 1923-05-09 i Jakobstad, Finland.

TAB 72

Carl Gustaf (son av Otto Mauritz, tab 61), född 1815-03-20 i Oravais kapell av Vörå socken. Student i Helsingfors 1830-09-30. Filosofie kandidat 1840-06-16. Promov. filosofie magister 1840-07-20. Prästvigd i Åbo 1840-12-19. Interimspredikant i Tenala 1842-05-01–1843-05-01. Nådårspredikant i Esbo 1844-05-01–1846-01-01. Nådårspredikant i Laihela 1848-04-09–1848-07-17. Kapellan i Ylihärmä 1849-03-21. Vice pastors titel 1852-11-03. Kapellan i Ilmola 1861-01-09. Teol. doktors namn och värdighet för förtjänstfull verksamhet 1864-05-01 och därtill promoverad 1864-08-10 förordnad att bestrida professuren i praktisk teologi vid universitetet i Helsingfors 1866-01-17. Professor vid universitetet i Helsingfors praktisk teologi 1867-07-05. LRS:tAO3kl 1868-04-26. Avsked såsom eremitus 1875-06-30. Var uppförd i 2:a förslagsrummet till biskop i Borgå stift 1878, varifrån han dock på underdånig ansökan befriades. Promoverad jubelmagister 1890-05-30. Död 1895-07-22 på Pukinniemi gård i Hiitola socken. Gift 1841-01-21 i Helsingfors med Katalina Sofia Arppe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1824-08-22 med bruksägaren, filosofie magister Johan Fabritius, född 1800-03-21, död 1833-03-02), född 1806-03-06 i Kides socken, död 1894-02-03 Herrenäs

Barn:

 • Lydia, född 1842-01-06 i Esbo socken, död 1872-12-05 i Helsingfors. Gift 1864-08-21 med bergsrådet Edvin Leonard Bergroth i hans 1:a gifte (gift 2:o 1876-01-07 med Evelina Bergroth, född 1851-07-09, död 1880-06-30), född 1836-12-26 i Pihlajavesi socken, död 1917-03-29 i Helsingfors.
 • Hanna, född 1843-05-15, död 1844-03-14 på Nygård i Esbo socken.
 • Mikael, född 1845. Filosofie magister. Död 1905. Se Tab. 73
 • Elina, född 1847-02-01, död 1850-07-06.
 • Gertrud, född 1849-03-30 i Ylihärmä, död ogift 1898-05-05 i Luzern i Schweiz.
 • Edvard, född 1850-11-28 i Ylihärmä. Lantbrukare. Ägde Pukinniemi i Hiitola socken. Död barnlös 1912-06-10 i Helsingfors och där begraven. Gift 1:o 1881-10-16 på Tiurala gård i Hiitola socken med Ida Adelaide Gulin, född 1860-02-13 i Hiitola socken, död 1882-09-01 på Pukiniemi, dotter av kronolänsmannen i Pukiniemi socken Johan Adolf Gulin och Evelina Catharina Giös. Gift 2:o 1892-03-27 med sin kusin Lina Augusta Arppe, född 1858-08-01 i Kides socken, död 1895-03-30 i Helsingfors, dotter av bruksägaren Nils Ludvig Arppe och hans 3:e hustru Amalia Christina Seitz.

TAB 73

Mikael (son av Carl Gustaf, tab 72), född 1845-01-25 på Nygård i Esbo socken. Student i Helsingfors 1864-09-23. Filosofie kandidat 1872 och filosofie magister 1873-12-15. Genomgick Kumogårds lantbruksinstitut 1874–1875. Extra elev vid bergsskolan i Stockholm 1879. Föreståndare för Nylands och Tavastehus läns lantbrukssällskaps agrikultur-botaniska försöksstation på honom tillhöriga Herrenäs gärd i Hattula socken 1889. Död i Hattula socken 1905-11-22. Gift 1886-08-04 i Jeppo kapell med sin både kusin och syssling Anna Vilhelmina von Essen af Zellie, född 1860-09-03 i Uleåborg, dotter av kronofogden Carl Vilhelm von Essen af Zellie och Anna Charlotta von Essen af Zellie.

Barn:

 • Carl Lennart, född 1888-05-18 i Hattula socken. Student i Helsingfors 1907-05-14. Död barnlös 1912-06-11 på Herrenäs. Gift 1911-11-21 i Kristiania med trädgårdsmästaredottern Vendla Sigrid Kahma, född 1887-06-02.
 • Märta Emilia, född 1890-09-16 i Hattula socken. Student i Helsingfors 1910-09-24. Sjukgymnast i New York. Gift 1915-08-05 på Herrenäs med affärsmannen Johan Erik Holma, från vilken hon 1921-09-27 blev skild, född 1889-12-25 i Helsingfors.
 • Eva Augusta, född 1892-02-29 i Hattula socken.
 • Edit Gertrud, född 1896-06-21 i Hattula socken. Gift 1917-06-23 med sin syssling godsägaren Lauri Gustaf Väinämö von Essen af Zellie, född 1894, död 1917.

TAB 74

Georg Magnus (son av Otto Mauritz, tab 61), född 1819-05-10. Possessionat. Död 1872-10-08, Kalvsnäs Gift 1847-11-18 med Celina Elisabet Kjemmer, född 1827-12-29, död 1857-08-18 på Kattelns rusthåll i Karislojo socken, dotter av handlanden i Nykarleby Anders Kjemmer och Margareta Gustava Laurin.

Barn:

 • Betty Gustava, född 1848-10-11, död 1851-02-26.
 • Georg Mauritz, född 1850. Före detta provinsialläkare. Se Tab. 75.
 • Signe Maria, född 1851-11-11, död ogift 1873-09-25 i Åbo.
 • Agnes Johanna, född 1853-02-13. Gift 1878-12-12 på Storvik i Kimito socken med civilingenjören, friherre Rabbe Gustaf Otto Wrede af Elimä, född 1853.
 • Anders Didrik, född 1855-01-07, född 1856-01-21 på Kattelus.
 • Celina, född tvilling 1857-08-17, död 1860-05-19 på Tykö bruk i Bjärnå socken.
 • Aina Gustava, född tvilling 1857-08-17, död 1860-05-23 på Tykö bruk.

TAB 75

Georg Mauritz (son av Georg Magnus, tab 74), född 1850-01-16 i Vörå socken. Student i Helsingfors 1869-09-18. Filosofie kandidat 1873-04-08. Promov. filosofie magister 1873-05-30. med. kandidat 1877-05-29. Med. licentiat 1880-03-19. Tillförordnad läkare vid länsfängelset i Åbo 1889-06-03. Läkare vid länsfängelset i Åbo 1891. RRS:tStO3kl 1891-04-25. Provinsialläkare i Tammela distrikt 1907-10-14. RRS:tStO3kl (för 2:a gången) 1916-04-23. Avsked 1917-12-07. Prom. jubelmagister. 1923-05-31. Gift 1879-06-26 i Helsingfors med Olga von Willebrand, född 1852-09-15 i Fredrikshamn, dotter av översten Alexander von Willebrand, och Emilia Gustava Margareta Carlqvist.

Barn:

 • Georg Alexander, född 1880, död 1880-03-28 i Helsingfors.

TAB 76

Johan Mauritz (son av Otto Mauritz, tab 61), född 1830-05-25 i Vörå socken. Student i Helsingfors 1849-06-23. Filosofie kandidat 1853-05-06. Promoverad filosofie magister i Helsingfors 1853-05-30. Tillförordnad amanuens vid domkapitlet i Åbo 1855-05-00. Amanuens vid domkapitlet i Åbo 1863-12-02. Vice notarie 1865-03-00. Konsistorienotarie. Död 1872-08-01 i Åbo. Gift 1:o 1856-10-21 med Johanna Elisabet Askergren från Sverige, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med direktorn för Mustiala lantbruksinstitut, kanslirådet, filosofie magister Carl Anders Zitting, född 1826-02-02, död 1892-07-10), född 1834, död 1878-03-06 Mustiala Gift 2:o 1864-10-12, med Anna Matilda Winroth, född 1845-08-15 i Sverige, död 1869-04-19 i Åbo.

Barn:

 • 1. Jarl Sigurd, född 1857-08-26, död ung.

TAB 77

Otto Magnus, (son av Georg Reinhold, tab 20), född 1738-08-01. Volontär vid Nylands dragonregemente 1757-07-23. Foderherre vid artilleristaten i Pommern 1758-09-18. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst 1759-08-21. Avsked 1764-02-16. Åter volontär vid Nylands dragonregemente 1766-12-22. Kornett vid Nylands dragonregemente 1769-12-20. Fänrik vid Tavastehus läns regemente 1770-02-27. Löjtnant vid Rantalampi bataljon 1777-12-18. Kapten vid Tavastehus regemente. Död 1790-05-07 på Voipaala i Sysmä socken. Gift 1766-08-12 med Eva Helena Tandefelt, född 1749-10-11, död 1789-03-04, dotter av löjtnanten Arvid Lydik Tandefelt, och Margareta Sofia Standaert.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1767-02-03 i Sysmä socken, död 1831-01-19 Kurkela Gift 1790-01-24 Rapala
 • Vendla Ottiliana, född 1769-06-18 i Sysmä socken, död troligen som ung.
 • Eva Margareta, född 1772-02-11, död 1835-05-30 på Putkijärvi i Gustaf Adolfs socken. Gift 1792-12-11 med fältväbeln Carl Ludvig von Schrove, nr 495, född 1758, död 1824.
 • Gertrud Benedikta, född 1775-05-21, död 1806-05-07, i Lappträsks socken. Gift 1799-11-20 med sin kusin, kaptenen Adolf Fredrik Torwigge, i hans 2:a gifte, född 1762, död 1819.
 • Ottiliana Carolina, född 1777-05-20, levde änka 1845. Gift 1814-12-31 Hinkkala
 • Anna Lovisa, född 1779-12-30, död 1847-08-25 på Ånäs i Luhango kapell av Sysmä socken. Gift 1:o 1798-09-18 i Sysmä socken med löjtnanten Axel von Becker, född 1735, död 1802. Gift 2:o 1804-04-01 i Luhango kapell med ekonomidirektören Anders Gustaf Nohrström, född 1768, död 1819-04-28 på Ånäs.
 • Georg Magnus, född 1783-05-01 i Sysmä socken, död barn.
 • Helena Charlotta, född 1786-04-01 i Sysmä socken, död 1798-07-31 Puomila

TAB 78

Carl Magnus, (son av Odert Reinhold, tab 19), till Koiskala i Nastola kapell av Hollola socken. Född 1709-04-24. Volontär vid livgardet 1726. Rustmästare vid livgardet 1727. Sergeant vid karelska dragonregementet 1727. Kornett vid karelska dragonregementet 1741-09-26. Stabslöjtnant 1752-06-11. Löjtnant 1753-05-24. Kaptens avsked 1760-10-14. RSO 1770-04-28. Död 1784-05-01 på Koiskala. Gift 1:o 1732-06-18 i Asikkala socken med Maria Elisabet Wallensteen i hennes 2:a gifte, född omkring 1708, död 1744, dotter av kaptenen Henning Johan Wallensteen, och Maria Elisabet Schauman. Gift 2:o 1746-03-31 Lövkoski, död 1795-05-01, dotter av överstelöjtnanten Alexander Vilhelm Ramsay, och hans 1:a fru Margareta Catharina Nöding.

Barn:

 • 1. Dorotea Elisabet, född 1732-02-15 i Asikkala socken, död 1750. Gift med löjtnanten Bernt Johan de la Motte, i hans 2:a gifte, född 1699, död 1760.
 • 1. Gertrud Sofia, född 1734-04-04. Gift 1765-01-24 med kommissionslantmätaren i Heinola län med lantmäteridirektörs titel Jakob Johan Jandolin, född 1734 i Åbo (El.), död 1801 i Heinola socken (El.).
 • 1. Anna Charlotta, född 1735-07-03, död 1814-07-23 på Ilonoja rusthåll i Kimola by i Jaala kapell av Iittis socken. Gift 1:o (Åbo hovrätts arkiv (medd. av hovrättsregistrator W. Wickström, Åbo).) med fänriken Carl Henrik Palmstedt, i hans 2:a gifte, död 1767. Gift 2:o med regementsauditören Gustaf Krook, född 1728-05-26, död 1790-11-22 på Ilonoja.
 • 1. Otto Reinhold, född 1736. Kapten. Död 1777. Se Tab. 79
 • 2. Magnus Vilhelm, född 1746. Överste. Död 1810. Se Tab. 81
 • 2. Anders Fredrik, född 1748, död 1763-11-00.
 • 2. Margareta Helena, född 1750-04-04, död 1796-03-22 på Kinttula gård i Artsjö kapell. Gift 1771-02-26 i Lovisa med kungliga sekreteraren David Gottfried Heintzius, född 1739, död 1805-09-05, på Koiskala (Wä.).
 • 2. Carl Johan, född 1752, död 1763-10-00.
 • 2. Odert Reinhold, född 1755. Generalmajor. Död 1837. Se Tab. 83
 • 2. Hedvig Eleonora, född 1756-08-28, död 1828-08-29 Hedvigsberg Gift 1791-10-11 med majoren Georg Magnus Boije af Gennäs, född 1759, död 1836.
 • 2. Adolf Henrik, född 1759-05-21. Volontär vid Tavastehus regemente 1771-09-16. Page vid hovet 1773. Fänrik vid Tavastehus regemente 1777-05-13. Löjtnant vid Tavastehus regemente 1780-06-12. Kapten 1785-12-14. RSO 1789-06-02. Sekundmajor 1792-08-10. Överstelöjtnants avsked 1810-07-10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 58 bland adelsmän 1818-01-26. Död barnlös 1825-08-16 i Heinola. Han bevistade finska kriget 1788–1790 och blev i affären vid Kämäkoski 1788-07-21 svårt sårad samt deltog även i kriget 1808–1809. Gift 1796-03-20 Haiko

TAB 79

Otto Reinhold, (son av Carl Magnus, tab 78), född 1736-04-09 i Hollola socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1754-08-00. Transporterad till kronprinsens regemente 1754-11-00. Förare vid kronprinsens regemente 1755-05-22. Fältväbel 1758-08-08. Konstituerad fänrik 1761-08-07. Placerad på Tavastehus regemente 1763-09-21. Stabsfänrik vid Tavastehus regemente 1765-07-15. Löjtnant 1771-08-28. Kapten i armén 1775-08-01. Död 1777-09-29. Gift 1773-03-09 Kurjala

Barn:

 • Carl Johan, född 1773-11-16. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1777-03-24. Sergeant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1781-03-03. Sekundadjutant 1781-09-25. Fänrik 1782-02-20. Stabslöjtnant 1792-08-10. Död ogift 1797-05-14 på Kurjala.
 • Otto Magnus, född 1775. Löjtnant. Död 1858. Se Tab. 80
 • Anna Maria, född 1776-11-23, död 1778-04-27.

TAB 80

Otto Magnus (översiktstab son av Otto Reinhold, tab 79), född 1775-08-27. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1777-11-15. Sergeant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1786. Fänrik 1786-12-12. Löjtnant 1808-07-21. Avsked 1810-05-02. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-26. Död 1858-10-21 Kurjala Gift 1804-09-17 med sin kusin Ulrika Sofia Munsterhjelm, född 1778-04-20, död 1863-06-15 på Kurjala, dotter av kaptenen Anders Gustaf Munsterhjelm, och Ester Sofia Nohrström.

Barn:

 • Otto, född 1805-10-01. Kadett i Fredrikshamn 1821-10-25. Fänrik vid kejserliga sviten, sedermera generalstaben 1826-02-03. Bevistade turkiska fälttåget och erhöll medaljen för sagda fälttåg 1829. Underlöjtnant 1829-04-26. RRS:tAO3kl m ros 1829-10-04. Löjtnant 1832-04-22. Stabskapten 1835-04-19. Divisionskvartermästare vid 1. kyrassierdivisionen 1837-03-07. RRS:tStO4 (förändrad 3) kl 1837-11-09. Kapten 1839-04-07. Divisionskvartermästare vid 2. infanteridivisionen 1842-12-15. RRS:tVlO4kl 1842-12-27. Överstelöjtnant 1844-04-07. RRS:tAO2kl 1845-10-30. Överste 1849-12-18. Chef för mätningen av kronans länderier i Orenburgska guvemementet och förordnades 1850-04-29 att förestå undervisningslevéen vid lantmäterikåren i Tverska guvemementet. RRS:TGeorgsO4kl 1852-01-10. RRS:tAO2kl m kejs kr 1852-02-09. Avsked 1853-08-03. Död ogift 1860-03-29 Hakanperä
 • Gustaf Didrik, född 1807-12-18 i Koskis socken, död 1808-01-02.
 • Beata Sofia, född 1809-01-18 i Koskis socken, död 1890-12-07 i Helsingfors. Gift 1837-12-24 med professorn, filosofie doktorn Germund Fredrik Aminoff, född 1796, död 1876.
 • Carl Leonard, född 1811-06-09. Kadett i Fredrikshamn 1825-03-18. Fänrik vid 24. ridande artillerikompaniet 1831-01-30. Bevistade polska kriget 1831–1832 med anställning vid general Rüdigers kår och erhöll polska utmärkelsetecknet Virtuti milltari 4kl. RRS:tAO4kl m påskrift: för tapperhet 1832-10-03. Underlöjtnant 1834-08-04. Löjtnant 1836-08-09. Stabskapten 1839-09-21. Transporterad till 3. reservartilleribatteriet 1839-12-04 och till 24. ridande batteriet 1842-03-09. RRS:tStO3kl 1842-12-27. Transporterad till 25. tunga ridande batteriet 1844-07-26. Kommenderad till modellridande batteriet 1844-09-10 och till 2. lätta ridande batteriet 1846-04-03. Kaptens avsked 1848-03-21. Ingick åter i tjänst såsom stabskapten vid ridande fältartilleriet 1854-12-10. RRS:tAO3kl 1855-08-16. Kaptens avsked 1856-08-25. Död ogift 1867-04-25 i Koskis kapell.
 • Emilia Ottiliana Ulrika, född 1813-11-02, död 1830-06-26.
 • Matilda Charlotta Eleonora, född 1818-03-27 i Koskis kapell, död 1895-05-24 i Tuulos socken. Gift 1836-04-12 Kurjala
 • Edvard Didrik, född 1820-04-10. Kadett i Fredrikshamn 1836-01-22. Fänrik vid 4. sappörbataljonen 1843-08-14. Underlöjtnant vid 4. sappörbataljonen 1848-07-27. RRS:tAO3kl 1848-09-07. Bevistade ungerska fälttåget 1849. RRS:tAO3kl m ros 1849-09-12. Död ogift 1852-03-01 på Kurjala.
 • Selma Augusta Vivika, född 1824-08-04, död ogift 1901-01-14 på sin gård Kurjala.

TAB 81

Magnus Vilhelm, (son av Carl Magnus, tab 78), född 1746-12-25 i Nastola socken. Sergeant vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1763-04-14. Fältväbel vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1771-01-04. Kornett vid karelska dragonregementet 1771-06-05. Löjtnant vid karelska dragonregementet 1775-12-13. Kapten 1787-05-30. Major i armén 1795-04-07 och vid regementet 1795-09-13. RSO 1799-11-16. Överstelöjtnant i armén 1802-07-07. Överstes avsked 1804-07-06. Död 1810-05-29 Haiko Bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1786-11-22 på Haiko med Ebba Helena Boije af Gennäs, född 1764, död 1834-01-12 på Haiko, dotter av överstelöjtnanten Casper Johan Boije af Gennäs, och Catharina Charlotta Ehrenstolpe.

Barn:

 • Helena Charlotta, född 1788-10-12, död 1829-05-17 på Haiko. Gift på Haiko 1823-06-23 med lantmäteridirektören, RRS:tVlO4kl Jakob Fredrik Winter i hans 2:a gifte (gift 1:o med Hedvig Dorotea Ursin, född 1762-04-07, död 1821-07-18), född 1758-05-12 i Kides socken, död 1830-01-21 i Borgå
 • Sofia Vilhelmina, född 1790-05-10 Labby Gift 1844-06-30 med uppbördsskrivaren Carl David Brasse, född 1799-12-17
 • Två söner, född tvillingar 1791-04-03 på Labby, döda strax
 • Lovisa Fredrika, född 1793-05-17 på Labby, död ogift 1811-07-30 på Haiko.
 • Carl Magnus, född 1796-05-15 på Labby. Rustmästare vid Upplands regemente 1812-06-29. Underlöjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad 1812-08-04. Löjtnant i armén 1814-05-22. Avsked 1820. Död ogift 1822-01-19 på Haiko.
 • Anna Gustava, född 1797-09-26, död 1868-06-12 i Heinola. Gift 1824-08-27 med kyrkoherden i Jorois pastorat Gustaf Winter, född 1784-11-20 i Kides socken, död 1837-06-08 i Jorois prästgård
 • Ulrika Ottiliana, född 1799-08-10 på Labby (Wä.), död 1870-12-30 på Virvik i Borgå socken. Gift 1827-09-04 på Haiko med majoren Axel Johan Gustaf Vilhelm von Qvanten, född 1799, död 1885.
 • Adolf Reinhold, född 1804. Underlöjtnant. Död 1867. Se Tab. 82.

TAB 82

Adolf Reinhold, (son av Magnus Vilhelm. tab 81), född 1804-10-28 Haiko Furir på extra stat vid 2. finska infanteriregementets Heinolabataljon 1822-04-15. Placerad såsom äldre underofficer på 4. finska skarpskyttebataljon 1827-06-11. Fänrik på 4. finska skarpskyttebataljon 1827. Underlöjtnants avsked 1827-12-23. Död 1867-06-17 Dalsvik Gift 1836-03-17 med sin kusin Johanna Lovisa Boije af Gennäs, född 1793, död 1880-04-22 i Borgå, dotter av majoren Georg Magnus Boije af Gennäs, och Hedvig Eleonora von Essen af Zellie.

Barn:

 • Matilda Eleonora Ulrika Lovisa, född 1837-05-25 på Haiko, död 1866-10-05, i Pärnå socken. Gift 1853-09-11 i Borgå med kaptenen Edvard Emil Schantz i hans 1:a gifte, född 1829-07-05 i Tammerfors, död 1889 i Heinola.
 • En son, dödfödd 1839-09-08.

TAB 83

Odert Reinhold, (son av Carl Magnus, tab 78), född 1755-06-01. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1767-05-06. Rustmästare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1769-02-15. Fanjunkare vid finska lätta dragonkåren 1770-08-11. Sekundadjutant vid finska lätta dragonkåren 1773-03-31. Kornett 1775-11-08. Genom byte löjtnant vid Nylands dragonregemente 1776-01-17. Kapten vid Nylands dragonregemente 1780-06-07. Major i Tavastehus regemente 1787-06-30. RSO 1790-05-02. Överstelöjtnant vid Tavastehus jägarbataljon 1792-04-18. Sekundchef för Tavastehus jägarbataljon och överstelöjtnant i regementet 1797-04-18. Överste för Tavastehus regemente 1798-05-25 Rmstk SO 1808-10-24. Generaladjutant 1809-08-08. Generalmajors avsked 1809-11-07. Bosatte sig därefter på Jackarby gård i Borgå socken. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-26. Död 1837-01-11 i Borgå. Han bevistade finska kriget 1808–1809 och är den av Runeberg i Fänrik Ståls sägner besjungne von Essen. Gift 1:o 1793-02-22 Maydel Gift 2:o 1800-04-03 på Jackarby med Juliana Maria Ramsay, född på Jackarby 1779-04-14, död 1812-06-21 på Esbo gård i Esbo socken, dotter av landshövdingen Otto Vilhelm Ramsay, och (friherrinnan) Sofia Lovisa Ramsay. Gift 3:o 1813-12-24 på Mäntsälä gård i Mäntsälä socken med hovfröken hos kejsarinnan av Ryssland Ulrika Ottiliana Möllersvärd, från vilken han 1814 blev skild, född 1791-08-04 på Mäntsälä, död 1878-07-26 i Borgå, dotter av landshövdingen Carl Adolf Möller, sedermera Möllerswärd, nr 645, och Maria Charlotta L'Estrade. Gift 4:o 1814-12-25 i Viborg med stiftsjungfrun Fredrika Lovisa Boije af Gennäs, född 1789-02-16, död 1866-12-18, dotter av överstelöjtnanten Otto Christer Boije af Gennäs, och hans 3:e fru Anna Margareta Montgomery A.

Barn:

 • 2. Odert Vilhelm, född 1801-04-15 på Jackarby. Elev vid kejserliga pagekåren. Fänrik vid livgardets finländska regemente. Löjtnants avsked. Translator i ryska språket vid länsstyrelsen i Viborgs län 1833. Avsked 1837-01-11. Död ogift 1841-02-09 på Jackarby genom självmord.
 • 2. Carl Reinhold, född 1803. Kapten. Död 1870. Se Tab. 84
 • 2. Lovisa Helena, född 1805-01-07 på överstebostället Gammelgård i Borgå socken, död på överstebostället Gammelgård i Borgå socken 1813-04-28.
 • 2. Otto Magnus, född 1807-02-01 på Gammelgård. Underlöjtnant vid 1. sjöregementet. Död ogift 1829-01-19 i Mitau.
 • 2. Sofia Maria, född 1810-09-17 på Gammelgård, död 1849-03-01 i Borgå. Gift 1:o 1834-07-10 på Jackarby med sin moders kusin, löjtnanten Jakob Valter Ramsay, född 1804, död 1834. Gift 2:o 1843-03-20 i Borgå med musikläraren Nils August Segerström, född 1800, död 1860-02-14.
 • 4. Didrik Georg, född 1816. Ryttmästare. Död 1886. Se Tab. 85

TAB 84

Carl Reinhold, (son av Odert Reinhold, tab 83), född 1803-11-06 på överstebostället Gammelgård i Borgå socken. Löjtnant vid fältmarskalken, greve Osten-Sackens infanteriregemente. Stabskaptens avsked 1831-04-16. Ägde en tid Jackarby i Borgå socken. Död 1870-01-17 i Stockholm. Gift 1849-10-09 i Stockholm med Elisabet Charlotta In de Betou, född 1815-10-25 i Marstrand, död 1877-05-29 i Stockholm, dotter av majoren Tomas In de Betou och Polyxena Creutz.

Barn:

 • Sigrid Sofia Matilda Elisabet Siri, född 1850-08-17 i Stockholm. Skådespelerska vid Dramatiska teatern i Stockholm 1877–1881. Lärarinna i välläsning i Helsingfors 1892. Död i Helsingfors 1912-04-21 och begraven i Stockholm, Maria förs. Gift i Stockholm 1:o 1872-08-17 med fältintendenten, friherre Carl Gustaf Wrangel af Sauss, från vilken hon 1876 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1842, död 1913. Gift 2:o 1877-12-30 i Stockholm med författaren Johan August Strindberg, från vilken hon 1891 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1893 med Frida Uhl från Wien, från vilken han blev skild. Gift 3:o 1901–1904 med skådespelerskan Harriet Sofie Bosse i hennes 1:a gifte, född 1878-01-19 i Kristiania, dotter av bokförläggaren Heinrich Bosse och Anne-Marie Lehman), född 1849-01-22 i Stockholm, död i Stockholm 1912-05-14.

TAB 85

Didrik Georg (son av Odert Reinhold, tab 83), född 1816-03-05 på överstebostället Gammelgård i Borgå socken. Kadett i Fredrikshamn 1831-01-00. Avgick utan avslutad kurs 1834-03-03, fänrik vid Tomska jägarregementet 1836-11-19. Transporterad till Jamburgska ulanregementet med kornetts grad 1838-03-13. Löjtnant därstädes 1839-02-08. Stabsryttmästare 1843-03-04. Ryttmästares avsked 1844-10-03. Sedermera godsägare i Smolenska guvernementet i Ryssland, men återflyttade till hemlandet. Död 1886-06-03 i Lahtis köping i Finland. Gift 1842-02-06 med Elisabet Ivanov, född 1823-08-18, död, dotter av översten Nikolai Ivanov och Natalia Wladimirov.

Barn:

 • Nikolai, född 1843-05-14, död 1844-09-15.
 • Vera, född 1853-02-06. Gift med N. N. Lavrov.
 • Sofia, född 1854-02-01. Gift 1873-08-00 med senatssekreteraren Albert Kavos, död.
 • Margareta, född 1855-10-29. Gift 1:o 1873-06-00 med ingenjör kaptenen Alexander Evert, död. Gift 2:o med N. N.

TAB 86

Fromhold, (son av Didrik, naturaliserad von Essen, tab 3). Student i Åbo 1678. Förare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1685-08-00. Sergeant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1687-12-00. Fältväbel 1689-08-00. Fänrik 1693-07-13. Löjtnant 1697-05-14. Kaptenlöjtnant 1700. Kapten 1701-01-23. Major 1710-12-10. Konfirmationsfullmakt 1712-07-24. Överstelöjtnant vid Österbottens regemente 1714-04-24. Konfirmationsfullmakt 1717-02-25. Död 1722. 'Han tog en gång under Viborgs belägring till fånga av ryssarna en löjtnant, två underofficerare och femtio man. Gift med Elsa Bosin. Var död 1715, dotter av lagmannen Erik Bosin, och Margareta Rosendal.

Barn:

 • Otto Magnus, född 1714. Kornett vid Nylands dragonregemente. Död barnlös 1738-06-25, ihjälslagen av åska. Gift 1738-01-24 med sin kusins svägerska Vendela Eleonora Torwigge i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1743-02-08 med överstelöjtnanten Lorentz Glansenstierna, född 1706, död 1774), född 1714-08-22, död 1782-04-05, dotter av majoren Torsten Torwigge, och Anna Maria Sprengtport.

TAB 87

Otto Lorentz, (son av Didrik, naturaliserad von Essen, tab 3). Gemen vid M. Vellingks infanteriregemente 1686. Korpral vid M. Vellingks infanteriregemente. Förare vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente 1693. Sergeant vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente 1696. Fältväbel 1700. Fänrik 1700-07-30, Konfirmationsfullmakt 1700-10-22. Löjtnant 1705-02-28. Död 1710-06-08 i pesten under Neumündes belägring. Gift med Eva Juliana Möller, dotter av fänriken Andreas Möller (sedermera Möllerswärd), nr 645, och Anna Margareta Nassokin.

Barn:

 • Margareta, död före 1726. Gift med kaptenen, friherre Johan Fredrik von Friesendorff, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1742.
 • Christina Juliana, död 1748. (Åbo hovrätts arkiv (medd. av hovrättsregistrator W. Wickström, Åbo).) Gift 1:o med kaptenen Detlef Jocheimssen, född omkring 1686, död 1742-08-00, ihjälslagen av ryska kosacker på resa från sin gård till armén. Gift 2:o med (Åbo hovrätts arkiv (medd. av hovrättsregistrator W. Wickström, Åbo).) rusthållaren Henrik Bergman Hälvälä (Åbo hovrätts arkiv (medd. av hovrättsregistrator W. Wickström, Åbo).)
 • Hedvig Helena, död 1752-10-15. Gift 2:o med löjtnanten Johan Gustaf Schildt, född 1721, död 1762.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: