:

Von Essen nr 118

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna von Essen nr 158 och 118

Friherrlig 1717-12-18 och 1719-06-25, introducerad 1719. Grevlig 1809-06-29 enligt 37 § R.F. Introducerad 1812.

Ätten, som enligt uppgift i sköldebrevet skall hava kommit från Westfalen till Estland och Livland, för i stamvapnet en uggla av naturlig färg på en avhuggen stubbe av guld, i blått fält, och har intet samband med de adliga ätterna von Essen. Sedan Livland kom under Ryssland, har ätten blivit immatrikulerad under nr 20 bland härmästerliga släkter på riddarhuset i Riga och under nr 45 på riddarhuset i Reval.


 • Essen%20G11800.png
 • Essen%20G11801.png

TAB 1

Johan von Essen (översiktstab 1), till Essenhof (Fistehlen) i Sissegals socken i Livland [SK]. Gift med (Riga) Catharina von Stackelberg.

Barn:

 • Henrik. Sålde 1470 Essenhof till Fredrik Krüdener. Gift med Margareta [SK].

Barn:

 • Fredrik. Gift med Elisabet von Büren.

Barn:

 • Tomas. Gift med (Riga) Käthe von der Pahlen.

Barn:

 • Gotthard. Gift med Anna von Poll.

Barn:

 • Tomas. Levde 1605 (Riga). Gift med Anna von Nieroth, dotter av Reinhold Hermansson von Nieroth och Margareta von Cabern.

Barn:

 • Alexander, till Orgesell (nu Orrsaar) i S:t Petri socken i Estland samt Naukschen i Rujens socken och Orellen i Roops socken, vilket i Roops socken han fick med sin fru, båda i Livland. Född 1594-12-08. Gick 1612 i generalstaternas krigstjänst, där han stannade till 1616, sedan i Venedigs och därefter i konungarnas av Spanien och Savojen. Tjänade därefter konungen av Polen mot turkarna till 1622, då han gick i svensk tjänst. Överste för Österbottens regemente 1625–1631. Generalmajor av infanteriet vid armén i Preussen 1635. Naturaliserad 1643-09-18 med bibehållande av förfädrens vapen (ej introducerad). Lantråd i Estland 1655 (Riga). Sändes 1655 jämte riksrådet friherre Gustaf Bielke och Filip von Krusenstjerna till Ryssland för att skaffa fred, varvid de fängslades och ej hemkommo förrän 1659. Död 1664-10-01 på Orellen och begraven 1665-02-25 i S:t Nikolai kyrka i Reval [SK]. Gift 2:o 1631-02-21 med friherrinnan Magdalena von Ungern-Sternberg, begraven 1659-01-15, dotter av friherre Otto von Ungern-Sternberg och hans 1:a fru, född von Vietinghoff.

Barn:

 • 2. Gustaf Johan, född (Riga) 1637-07-27. Kornett vid estländska adelsfanan. Ryttmästares karaktär 1675-08-01. Var major vid estländska adelsfanan 1698. Gift 1663-07-07 i Reval med Gertrud Elisabet von Ram, född (Riga) 1642-08-15, dotter av mannrichtem och kaptenlöjtnanten Nikolaus von Ram till Padis, av en adlad men ej introducerad ätt, och Elisabet Sofia von Liewen.

Barn:

 • Hans Henrik, friherre von Essen, friherre och herre till Kavlås i Hömbs socken, Skaraborgs län. Född 1674 i Estland. Fänrik i kursachsisk tjänst 1690. Löjtnant i kursachsisk tjänst. Kapten 1700. Major i kurpfalzisk tjänst 1701. Överstelöjtnant i kurpfalzisk tjänst 1704 (Lk.). Överste 1706. Avsked ur pfalziska tjänsten 1714. Volontär i svensk tjänst under belägringen av Stralsund 1715. Överste för Smålands femmänningsinfanteriregemente 1716-11-30. Generalmajor av infanteriet 1717-01-02. Friherre 1717-12-18 (introducerad 1719 jämte brodern under nr 158). Generallöjtnant 1720-01-13. Överste för Skaraborgs regemente 1720-08-02. Död ogift 1729-09-12 och slöt själv sin ättegren samt begraven i Hömbs kyrka. 'Han hade bevistat fem bataljer och nitton belägringar och därunder, så i svensk som utländsk tjänst, flera gånger blivit illa blesserad.'
 • Reinhold Vilhelm, friherre von Essen, född 1669. Generalmajor och landshövding. Död 1732. Se Tab. 2.

TAB 2

Reinhold Vilhelm, friherre von Essen (översiktstab 2, son av Gustaf Johan, tab 1), född 1669. Volontär vid livgardet 1686. Förare vid Vellingks regemente 1687. Fänrik vid Tiesenhausens svenska regemente i Holland 1688-09-26 Kapten vid Tiesenhausens svenska regemente i Holland 1695. Ryttmästare vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1700-08-01. Konfirmationsfullmakt 1703-03-30. Överstelöjtnant vid Taubes dragonregemente 1712-11-26. Konfirmationsfullmakt 1713-08-04. Överstelöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1712-11-12. Interimsöverste vid Åbo läns infanteriregemente 1713-11-23. Generaladjutant 1714-03-18. (enl.SBL.) (EÄ Överste för Bohusläns regemente.) Friherre 1719-06-25 (introducerad 1719 jämte brodern under nr 158). Landshövding i Österbotten 1720-03-23. Generalmajor av infanteriet 1720-06-25. Död 1732-05-03 i Uleåborg och begraven 1732-05-07 i Johannes Messenii grav i Uleåborg. Han blev i slaget vid Narva blesserad och bevistade fälttåget i Norge 1718 [Lk]. Gift 1:o 1703-09-23 i Reval (RHH.) med Sofie Helena von Dellvig i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1682-06-14 i Reval (RHH.) med ryttmästaren Erwe Hermann Zoege von Manteuffel, född 1643, död 1702-02-17 i Reval (RHH.)), som, jämte tre deras barn vid resa med en Uppsalajakt drunknade 1714-09-00 utanför Långholmen vid Stockholm. Gift 2:o 1715-12-01 med grevinnan Margareta Christina Frölich i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1699-05-04 i Gävle med majoren Hans Henrik von Wrangel, född 1668-01-08 i Reval, död 1703-03-19 i slaget vid Saladin (Lk.). Gift 2:o med generalmajoren och guvernören i Riga Rembert von Funcken i hans 2:a gifte, död 1709-02-03 av en adlad men ej introducerad ätt (SK.)), född 1683, död 1735-01-22 på St. Kärr i Habo socken, Skaraborgs län och begraven i Hömbs kyrka, dotter av kunglig rådet och presidenten Carl Gustaf Frölich, naturaliserad, friherre och greve Frölich, och hans 1:a fru Plantina Margareta Bengtsdotter.

Barn:

 • 1. Gustaf Johan, döpt 1704-03-22 i Reval, liksom helsyskonen (RHH.), drunknade jämte dem och modern 1714-09-00.
 • 1. Fredrik Vilhelm, döpt 1706-01-07, drunknade 1714.
 • 1. Gertruda Elisabet, döpt 1707-08-23, drunknade 1714.
 • 2. Hans Henrik, döpt 1720-04-12 i Stockholm. Förare vid Skaraborgs regemente 1737-09-30. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1738-06-28. Död 1739-09-09 i Stockholm.
 • 2. Fredrik Ulrik, född 1721. Kammarherre. Död 1781. Se tab 3.

TAB 3

Fredrik Ulrik (översiktstab 2, son av Reinhold Vilhelm, friherre von Essen, tab 2), till Kavlås i Hömbs socken, Skaraborgs län. Född 1721-07-22. Page vid hovet (SAB.) 1733-12-11. Hovjunkare (SAB.) 1740-09-26. Kammarherre (SAB.) 1757-01-26. Tjänstgörande kammarherre hos kronprinsen(SAB.) 1762-04-02. RNO 1779-01-21. Död 1781-09-18 på Kavlås. Gift 1750-07-08 med friherrinnan Anna Charlotta Kruuse af Verchou, född 1729-03-26 Claestorp

Barn:

 • Reinhold Jakob, född 1751. Levde utan tjänst, död 1792. Se Tab. 4.
 • Anna Margareta, född 1752-11-03 på Kavlås, liksom syskonen. Död 1832-05-02 Trästena. Gift 1:o 1777-10-10 på Kavlås med general- löjtnanten Georg Vilhelm Fock A, född 1727, död 1808. Gift 2:o 1810-02-11 på Trästena med sin moders kusin, generaladjutanten, greve Claes Erik Sparre af Söfdeborg, född 1740, död 1813.
 • Jeanna Christina, född 1754-07-10, död 1825-04-27 i Stralsund. Gift 1770-08-18 på Kavlås med hovmarskalken och över jägmästaren friherre Carl Georg von Krassow, född 1740, död 1779.
 • Hans Henrik, greve von Essen, född 1755, död 1824. Se tab 31.
 • Charlotta Elisabet, född 1758-04-07, död 1822-02-07 Säbylund. Gift på Säbylund i Kumla socken, Örebro län 1802-12-21 med majoren, friherre Nils Silfverskiöld, nr 283, i hans 2:a gifte, född 1753, död 1813.
 • Gustava, född 1759-03-05, död 1760-02-04.
 • Gustava Fredrika, född 1762-09-21, död 1838-08-25 på Säbylund. Gift 1794-08-31 med översten, greve Gustaf Julius Lewenhaupt, i hans 2:a gifte, född 1753, död 1820.
 • Beata, född 1764-03-22, död 1803-06-16. Gift 1785-04-17 med generaladjutanten, friherre Måns Palmstierna, född 1753, död 1815.
 • Sofia Magdalena, född 1767-07-23, död 1837-08-02 i Greifswald. Gift 1791-01-01 på Kavlås med generallöjtnanten, friherre Carl Filip von Blixen-Finecke, född 1749, död 1829.

TAB 4

Reinhold Jakob (översiktstab 3, son av Fredrik Ulrik, tab 3), till Kavlås. Född 1751-11-14. Levde utan tjänst. Död 1792-12-20 på Kavlås. Gift 1786-01-01 med friherrinnan Gustava Eleonora Rudbeck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1802-05-24 Edsberg

Barn:

 • Fredrik Ulrik, född 1788. Generalmajor. Död 1855. Se tab 5.
 • Ture Gustaf, född 1790. Överstelöjtnant. Död 1860. Se Tab. 29.
 • Jakobina Gustava (Jacquette), född posthuma 1793-02-01 på Kavlås, död 1877-11-07 i Stralsund. Gift 1811-06-03 med sin kusin, kammarherren, friherre (preussisk greve) Fritz Henrik von Krassow, född 1775, död 1844.

TAB 5

Fredrik Ulrik, (översiktstab 3, son av Reinhold Jakob, tab 4), född 1788-01-17 på Kavlås. Student i Uppsala 1803. Kornett vid Livregementets kyrassiärkår 1804-07-06. GMtf 1808. Löjtnant vid Livregementets husarkår 1809-06-29. Ryttmästare vid Livregementets husarkår 1812-12-29. Konfirmationsfullmakt 1813-02-12. RSO 1818-05-20. Major i armén 1821-10-09. Avsked från kåren 1826-02-14. Överstelöjtnant och 1. major vid Livregementets dragonkår 1826-04-18. Adjutant hos konungen 1826-04-18. Tillförordnad sekundchef för Livregementets husarkår 1827. Överstelöjtnant och 1. major vid Livregementets husarkår 1827-05-16. Överste och sekundchef 1829-02-21. Generaladjutant 1838-03-09. KSO 1843-07-04. Generalmajor 1848-01-14. KmstkSO 1854-04-28. Avsked 1855-02-13. Död 1855-02-14 på Kavlås efter blott tre dagars sjukdom. Gift 1814-09-13 på Kavlås med sin styvsyster Anna Sofia Gyllenhaal, född 1792-02-12 på Ettack i Velinge socken, Skaraborgs län, död 1871-01-11 på Kavlås, dotter av översten Carl Jonas Gyllenhaal, och hans 1:a fru Florina Gustava Strömbom.

Barn:

 • Jacquette Gustava Charlotta, född 1816-10-13 på Kavlås, död 1909-04-24 Rosendal (db). Gift 1852-08-05 på Kavlås med majoren, friherre Adolf Herman Bennet, född 1808, död 1901.
 • Reinhold, född tvilling 1818. Godsägare. Död 1881. Se Tab. 6.
 • Carl Fredrik, född tvilling 1818-05-09 på Kavlås. Död på Kavlås 1819-02-03.
 • Hans Henrik, född 1820. Ryttmästare. Död 1894. Se Tab. 7.
 • Carl Alexander Amadeus, född 1822-06-06 och död 1822-06-16 på Kavlås.
 • Gustaf Alexander Carl Ture, född 1826. Legationssekreterare. Död 1885. Se Tab. 21.
 • Anna Charlotta Anne-Charlotte, född 1828-08-28 på Kavlås, död 1900-07-20 på Enelund. Gift 1852-08-06 på Kavlås med underlöjtnanten, greve Gustaf Mauritz Posse, född 1823, död 1888.
 • Fredrik, född 1831. Riksmarskalk. Död 1921. Se Tab. 25.

TAB 6

Reinhold (översiktstab 3, son av Fredrik Ulrik, tab 5), född tvilling 1818-05-09 på Kavlås. Student i Uppsala 1833. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1836. Underkonduktör vid ingenjörcorpsen 1838. Extra ordinarie elev vid bergsskolan i Falun 1841. Delägare i och disponent för familjegodset Kavlås. Död 1881-12-04 på sin egendom Ekedalen i Varvs socken, Skaraborgs län. Gift 1874-01-01 på Kavlås, (vb) med Tekla Bernhardina Rhén, född 1838-05-22 i Älvkarleby Uppsala län (fb), död 1904-02-13 i Uppsala, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Älvkarleby pastorat av Uppsala ärkestift Gustaf Edvard Rhén och Sofia Fredrika Edin. Friherrinnan von Essen, född Rhén, ägde Ekedalen.

Barn:

 • Anna, född 1876-07-29 Rosenlund Stiftsjungfru. Lärarinna. Död 1965-04-10 i Västerås domkyrkoförs (db).
 • Maria, född 1878-10-13 på Annelund. Stiftsjungfru. Död 1968-04-04.

TAB 7

Hans Henrik (översiktstab 4, son av Fredrik Ulrik, tab 5), född 1820-05-24 på Kavlås. Sergeant vid Livregementets husarkår 1837-06-13. Student 1837-12-05. Officersexamen 1838-05-08. Underlöjtnant vid Livregementets husarkår 1838-10-17. Löjtnant vid Livregementets husarkår 1849-05-22. Avsked med ryttmästares n. h. o. v. 1855-04-26. Död 1894-07-02 vid Alvasjön. Ägde Tidaholm och Helliden, båda i Agnetorps socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1850-12-29 på Kavlås med sin kusin, friherrinnan Ulrika Charlotta (Ulla) von Essen, född 1830-11-20 på Friggesby majorsboställe i Kyrketalla socken, Skaraborgs län, död 1874-03-07 på Helliden, dotter av överstelöjtnanten, friherre Ture Gustaf von Essen och hans 1:a fru friherrinnan Ulrika Charlotta Cronstedt. Gift 2:o 1875-05-06 i Bovingtonkyrkan i Hemmel Hempstead, Herefordshire i England med lady Mary Hyacinthe Lambart, född 1847-10-08 i Westén Laper More i Somersetshire i nämnda land. Död 1933-08-22 i Stockholm (Engelbr.) och begraven i Agnetorp socken, Skaraborgs län, (db). Dotter av Frederick John William Lambart, 8:e earl av Cavan, och Caroline Augusta Littleton, dotter av Edvard John Walhouse-Littleton, 1:e lord av Hatherton.

Barn:

 • 1. Eleonora Gustava (Ela), född 1852-06-19 på Tidaholm. Död 1926-12-03 i Göteborg (Haga förs db nr 152). Gift på Tidaholm 1871-08-25 med arkitekten Gustaf Henrik Kylberg, född 1837-03-07 Såtenäs, död 1917-09-07 i Göteborg.
 • 1. Frits Henrik, född 1854. Major. Död 1932. Se tab 8.
 • 1. Johan Gustaf, född 1856. Godsägare. Död 1911. Se Tab. 10.
 • 1. Fredrik Jakob, född 1858. Kammarherre. Död 1931. Se Tab. 13.
 • 1. Anna Margareta, född 1859-10-10 och död 1860-04-25 på Tidaholm.
 • 1. Ulla Jeannette Elisabet, född 1861-02-02 på Tidaholm. Hovfröken hos änkehertiginnan av Dalarne 1889-01-21–1914-11-09. OII:sJmt 1897-09-18. OIIS Gbmt 1907-06-06. Död 1926-02-18 i Stockholm, K. Hovförs (db).
 • 1. Hans Henrik, född 1863. Ryttmästare. Död 1929. Se Tab. 15.
 • 1. Rut Eva Sofia, född 1864-12-02 på Helliden. Död 1944-08-13 (Norra Vings förs, Skaraborgs län db nr 7). Gift på Helliden 1896-03-22 med disponenten Carl Odencrantz, i hans 2:a gifte, född 1854, död 1926.
 • 1. Jakobina Alicia, född 1867-09-02 på Tidaholm. Död 1938-01-17 i Borrrby (S:t Petri förs, Malmöhus län, db nr 4). Gift på Tidaholm 1894-12-29 med kyrkoherden i Borrby pastorat av Lunds stift Vilhelm Norström, född 1868-08-11 i Vallby socken, Kristianstads län. Död 1931-03-13 i Borrby förs, Kristianstads län, (db).
 • 1. Alfred Natanael, född 1869. Kammarherre. Död 1937. Se Tab. 17.
 • 2. Edvard Samuel, född 1876. Ryttmästare. Se tab 18.
 • 2. Emanuel Hans Lambart, född 1877. Farmare. Död 1926. Se Tab. 19.
 • 2. Carolina Hyacinthe, född 1878-10-05 på Helliden. Död 1926-01-07, Crazier Wargrave, Berkshire, Engl. Gift 1900-12-11 i S:t Gabriels i London med före detta majoren vid engelska artilleriet, greve Melcher Dudley Beaumont Gurowski, född 1865-06-17. Ägare Woolhampton Park, Berks, England och Ch″teau Mont-Boron vid Nizza. Död 1939-03-10.
 • 2. Anne-Margret Mary, född 1880-09-28 på Helliden eller Tidaholm, död 1897-12-29 i Stockholm.
 • 2. Märta Violet, född 1882-10-11 på Helliden. Död 1947-05-23 i Trosa (db nr 15). Gift 1:o 1909-11-23 i Danderyds förs, (vb) med disponenten Carl Israel Wellenius, född 1878-11-02, död 1912-08-23. Gift 2:o 1917-11-20 med fabrikören i Köpenhamn Niels Peter Brandt, född 1858-04-16.
 • 2. Naemi Sara Florence, född 1884-03-07 på Helliden. Död 1970-01-27 i London.
 • 2. Lily Rebecka Evelyn, född 1886-07-09 och död 1890-04-30 på Helliden.
 • 2. Carl Reinhold Henrik William, född 1891. Löjtnant. Se Tab. 20.

TAB 8

Fritz Henrik (översiktstab 4A, son av Hans Henrik, tab 7), född 1854-01-20 på Tidaholm. Volontär vid Livregementets husarkår 1873-04-25. Mogenhetsexamen 1876-12-07. Elev vid Krigsskolan 1877-07-14. Utexaminerad 1878-10-26. Underlöjtnant i Livregementets husarkår 1878-11-22. Genomgick franska ridskolan i Saunaur 1879–1880. Löjtnant 1889-06-07. Tillförordnad regementsstallmästare 1890–1898. Ryttmästare 1898-10-07. RSO 1900-12-01. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare kvarstå i regementets reserv 1906-08-10. Chef för remontdepån å Björnö 1907-10-01–1914-10-01. Befälhavare för Kalmar läns norra landstormsområde 1908-05-02–1911-05-02. Chef för remontdepån å Gudhem 1914-10-01–1919-10-01. Major i armén 1915-10-08. Död 1932-09-25 i Stockholm (Oscars db nr 204). Gift 1:o 1891-05-16 i Stockholm med Hedvig Elisabet Schwan, från vilken han blev skild 1906-08-01, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1908 med kaptenen vid Västgöta regemente Ivar Gustaf Olof Wijk, född 1866-09-23, död 1911-06-12), född 1871-12-10 i Stockholm. Död 1946-06-28 i Stockholm, Engelbrekts förs, (db). Dotter av kaptenen Knut August Schwan och hans 1:a fru Hedvig Mariana Cassel. Gift 2:o 1909-11-09 i Stockholm med Lilly Maria Hård af Segerstad, född 1871-07-30 i Gävle. Död 1941-09-04 på Järvsöbaden (Oscars förs, Stockholms län, db nr 283). Dotter av godsägaren Gustaf Magnus Hård af Segerstad, och Emilie Catharina Christina Wikström.

Barn:

 • 1. Britta Elisabet Hedvig, född 1893-09-21 i Skövde, död i Skövde 1894-11-09.
 • 1. Stina Elisabet, född tvilling 1895-11-20 i Skövde. Stiftsjungfru. Död 1986-06-30 i Bromma. Gift 1917-07-30 i S:t Petri kyrka i Malmö med kommendörkaptenen vid flottan Sven Axel Wallin, född 1886-02-24. Död 1938-05-11 i Stockholm.
 • 1. Hedvig Margareta (Greta), född tvilling 1895-11-20 i Skövde. Stiftsjungfru. Död 1958-01-29 (Engelbr. förs, Stockholms län, db).
 • 1. Fritz Henrik August (Fritz-August), född 1896. Underlöjtnant. Se Tab. 9.
 • 2. Gunborg Lilly Charlotta, född 1910-12-19 i Stockholm (Åby förs, Kalmar län, fb). Stiftsjungfru.
 • 2. Signhild Anna Christina, född 1912-04-16 i Stockholm (Åby förs, Kalmar län, fb). Stiftsjungfru.

TAB 9

Fritz Henrik August (översiktstab 4A, son av Fritz Henrik, tab 8), född 1896-12-12 i Skövde. Friherre. Reservofficersexamen 1921-04-30. Fänrik i Livregementets husarers reserv 1921-12-31. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut. Utexamen 1923-10-21. Underlöjtnant i nämnda reserv 1923-12-31. Inspektor Livered (EÄ socken, Älvsborgs län) 1924–1928. 1928–1937 innehade Källebo gård i Västergötlands län. Avsked ur krigstjänsten 1926-02-19. Tillstånd att såsom fänrik inträda i Livregementets till Häst reserv 1940-03-8. Löjtnant i samma reserv 1940-06-07. Anställd v. livförsäkrings-ab Trygg. Äg. och brukar Källebo gård i Hjo landsförs, Skaraborgs län, sedan 1928. Död 1964-7-01 i Stockholm, Adolf Fredriks förs (db). Gift 1925-03-07 i Oskarskyrkan i Stockholm, d:o förs, (vb) med Rut Ingeborg Marianne Jegerhjelm nr 1477, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1938-07-05, född 1903-05-01 i Östersund. Dotter av majoren på reservatet vid Positionsart. Carl Erik Gustaf Adolf Jegerhjelm, och Elsa Margareta Wennerberg. Gift 2:o 1938-08-14 i Stockholm (Kungsholms förs vb nr 244) med Anna Justina Landberg, från vilken han blev skild gm Stockholms RR:s utslag 1947-06-04, (gift 2:o 1949-05-29 i Stockholm (Oscars vb nr 197) med Med. läk. Gunnar Ed.v. Essen-Möller, född 1903-12-09), född 1908-06-17 i Karlsborg. Dotter av förrådsarbetaren Per Adolf Landberg o. Anna Kristina Svensson. Gift 3:o med servitrisen Lilly Sylfida Svanberg, född 1903-12-12, dotter av arbetaren i Malmberget Jonas Persson och Katarina Svanberg.

Barn:

 • 1. Eva Mary Elisabeth, född 1925-12-13 i Alingsås (Hålanda förs, Älvsborgs län, fb).
 • 1. Anne-Marie Ebba Gunilla, född 1927-06-24 i Alingsås (Hålanda förs, lvsborgs län, fb nr 10).
 • 1. Jan-Henrik Fritz, född 1932-8-28 å Källebo i Hjo landsförs, Skaraborgs län.


TAB 10

Johan Gustaf (översiktstab 4B, son av Hans Henrik, tab 7), född 1856-01-06 Tidaholm. Friherre. Äg. Källefall i Daretorps förs, Skaraborgss län samt hälften i Viby, Kista och Gillberga i Sollentuna förs, Stockholms län. Död 1911-07-31 Källefall (db). Gift 1883-09-12 Edsberg Död 1946-09-16 i Hälsingberg (Daretorps förs, Skaraborgs län, db nr 11), dotter av hovmarskalken friherre Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel Rudbeck, och hans 1:a fru friherrinnan Josefina Johanna Catharina Hamilton af Hageby.

Barn:

 • Hans Gustaf Reinhold, född 1884-06-04 på Källefall i Daretorps förs, Skaraborgs län. Friherre. Löjtnant. Se Tab. 11.
 • Allan Gustaf Hugo, född 1885-07-30 på Källefall i Daretorps förs, Skaraborgs län. Friherre. Extra jägmästare. Se Tab. 12.
 • Fritz Gustaf Ulrik, född 1886-11-23 på Källefall i Daretorps förs, Skaraborgs län, död ogift 1914-07-12 i Mullsjö i Nykyrka förs, Skaraborgs län. (Daretorps förs, Skaraborgs län, db nr 9).
 • Fredrik Gustaf Olof, född 1888-04-03 på Källefall i Daretorps förs, Skaraborgs län. Friherre. Agronom. Utflyttade till Argentina 1920. Död 1942-05-10 i Jujug, Argentina (Daretorps förs, Skaraborgs län, db nr 13).
 • Henrik Gustaf Johan, född 1889-12-02 på Källefall Daretorps förs, Skaraborgs län. Studentexamen (EÄ Mogenhetsexamen) 1911-05-20. Volontär vid skånska dragonregementet 1911-06-09. Elev vid Krigsskolan 1912-10-00. Utexaminerad 1913-12-20. Underlöjtnant vid vid skånska dragonregementet 1913-12-31. Underlöjtnant vid Livregementets husarkår 1915-07-23. Löjtnant vid Livregementets husarkår 1917-02-09. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1920-06-11. Ryttmästare i Livregementets husarers reserv 1928-11-15. Äger Källefall sedan april 1924. Gift 1921-10-30 i Skölvene kyrka i förs med samma namn, Älvsborgs län (vb) med Elin Dagmar Kallenberg, född 1902-05-20 i Jönköpings Västra förs Död 1980-02-17 i Daretorps förs, Skaraborgs län. Dotter av kyrkoherden i Skölvene, Norra Säm, Hov och Källunga förs (EÄ pastorat) Skara stift Salomon Kallenberg och hans 1:a fru Elsa Wessberg.
 • Elisabet Louise Josefine, född 1892-06-20 på Källefall i Daretorps förs, Skaraborgs län. Stiftsjungfru. Examinerad ekonomiföreståndarinna. Anställd som husmor o. värdinna på ett flertal olika regementen, senast v. KA 1 i Vaxholm. Död 1967-08-17 i Stockholm, S:t Görans förs (db).
 • Magnus Gustaf Ture, född 1893-07-08 på Källefall i Daretorps förs, Skaraborgs län. Friherre. Död 1913-11-30 genom drunkning i sjön Tåkern (Daretorps förs, Skaraborgs län db).
 • Louise Ulla Katarina (EÄ Catharina), född 1894-12-03 Källefall, död på Källefall 1895-10-03.
 • Johan Gustaf Carl, född 1896-01-12 på Källefall i Daretorps förs, Skaraborgs län. Se tab 12 1/2.
 • Ida Mary Josefine, född 1897-04-02 på Källefall i Daretorps förs, Skaraborgs län. Sjuksköterska vid Röda korset. Direktör för Hotell Villa Wingårdh i Hälsingborg. Död 1965-06-17 i Hälsingborg, Maria förs (db). Gift 1926-11-06 (Jakobs förs, Stockholm, vb nr 88) med ingenjören Axel Gustaf Erhard (Gösta) Wallenstrand, född 1884-04-22 i Malmö, S:t Petri förs Död 1963-02-06 i Hälsingborg, Maria förs (db).

TAB 11

Hans Gustaf Reinhold (översiktstab 4B, son av Johan Gustaf, tab 10), född 1884-06-04 Källefall. Mogenhetsexamen 1906-06-07. Volontär vid skånska dragonregementet 1906-06-07. Elev vid Krigsskolan 1906. Utexaminerad 1908-12-19 (EÄ 1908-12-10). Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1908-12-31. Löjtnant vid regementet 1910-12-31. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1920-08-14. Avsked ur reserven 1923-11-24. Tjänsteman vid skånska ättiksfabriken i Perstorp 1924-05-01. Gift 1911-08-10 i Öggestorps kyrka i förs med samma namn, Jönköpings län med Eva Charlotta Ribbing, från vilken han blev skild gnom Stockholms rådhusrätts utslag 1927-01-05 (EÄ 1925), i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1927-04-24 i Stockholm med ryttmästaren i Skånska dragonregementets reserv Claes Åke Mauritz Pauli nr 96, född 1876-05-20 i Stockholm), född 1885-09-26 Kvarnarp. Dotter av ryttmästaren vid Smålands husarregemente Bengt Erik Lennart Ribbing, och Hilda Maria Sofia Arfwedson. Gift 2:o 1930-05-31 i Nosaby förs, Kristianstads län (vb) med friherrinnan Anna Margaretha Ehrensvärd nr 267, född 1904-01-22 i Golfax, Wach., USA. Dotter av friherre Bror August Ehrensvärd nr 267 och Ellen Lydia Hassel.

Barn:

 • 1. Viveka Hilda Louise, född 1912-05-17 i Ystads förs, (fb).
 • Eva Brita Reinholdina, född 1916-03-07 i Ystads förs (fb). Banktjänsteman.
 • 1. Agnete (EÄ Agneta), född 1919-04-03 i Ystads förs o Borrby förs, Kristianstads län (fb).
 • 2. Bror Johan Reinhold Alexander, född 1933-07-03 i Kristianstad och döpt i Perstorps förs

TAB 12

Allan Gustaf Hugo (översiktstab 4C, son av Johan Gustaf, tab 10), född 1885-07-30 Källefall. Friherre. Studentexamen (EÄ Mogenhetsexamen) i Jönköping 1906-06-15. Volontär vid Dalregementet 1906-06-23. Reservofficersexamen 1908-05-11. Underlöjtnant i vid Dalregementet reserv 1908-12-31. Elev vid Ombergs skogsskola 1909-10-01. Utexaminerad 1910-08-30. Elev vid skogsinstitutet 1910-10-05. Utexaminerad 1913-01-23. Avsked ur Dalregementets reserv 1913-06-20. Extra jägmästare i Västra distriktet 1913-09-25. Underlöjtnant i Skaraborgs regementets reserv 1915-01-22. Avsked ur Skaraborgs regementets reserv 1919-06-06. Gift 1:o 1914-05-20 i Solna kyrka i förs med samma namn, Stockholms län (vb) med Margit Torborg Amunda Amundson, från vilken han blev skild gm Stockholms läns RR:s utsl. 1941-06-30, född 1892-07-03 Frösunda. Dotter av översten i Väg- och vattenbyggnadskåren Johan Albert Amundson och Alma Helena Albertina Godtknecht. Gift 2:o 1941-08-16 i Stockholm (Oscars förs, Stockholms län vb nr 332). med Märtha Cecilia Bilde i hennes 1:a gifte, född 1915-03-13 i Fredsberg, Skaraborgs län. Dotter av verkst direktören i Svenska Cementföreningen, civ ing Nils Tage Ragnvald Bilde o h h Hanne Margareta (Greta) Lagerquist. Gift 3:o med fotografen Karin Garstedt, född 1901-08-02 i Sollefteå landsförs, Västernorrlands län, dotter av elektromontören vid Bruket Karl August Jonsson o h h Emma Eleonora Öberg.

Barn:

 • Siv (EÄ Sif) Inga Kerstin, född 1917-04-28 i Stockholm (Baltaks förs, Skaraborgs län, fb)
 • 1. Johan Christer Allan, född 1921-03-27 i Stockholm.
 • Jan Olof Henrik, född 1925-01-01 i Stockholm, Engelbrekts förs, (fb). Friherre.

TAB 13

Fredrik Jakob (översiktstab 4D, son av Hans Henrik, tab 7), född 1858-06-24 Tidaholm. Volontär vid livgardet till häst 1882-04-11. Korpral vid livgardet till häst 1883-04-30. Sergeant 1883-05-28. Fanjunkare 1885-05-03. Stallmästare vid nämnda livgarde 1885-10-09. Ridlärare vid Krigshögskolan 1887-10-01. 1. Tjänstgörande kammarherre hos änkehertiginnan av Dalarne 1891-04-27. KSEO2kl 1892-01-13. SiamVEO3kl 1897-07-00. OII:sJmt 1897-09-18. KAnhABjO2kl 1897-11-00. RVO 1898-12-01. KDDO2gr 1900-02-02. OIISGbmt 1907-06-06. Avsked från stallmästarbefattningen med tillstånd att såsom regementsstallmästare inträda i regementets reserv 1907-07-12. RNO 1908-06-16. Äg. hälften av Annefors bruk i Fröjereds förs , Skaraborgs län och äger sedan 1902 Strömsberg samt Skålabro-Smedsbro i Ljungarums förs , Jönköpings län. Död 1931-01-23 å Strömsberg i Ljungarums förs, Jönköpings län (db). Gift 1886-08-25 Kavlås, med sin kusin, friherrinnan Anna Elisabet von Essen nr 158, född 1860-12-10 på Kavlås egendom. Död 1931-09-18 på Strömsberg i Ljungarums förs, Jönköpings län (db). Dotter av riksmarskalken, friherre Fredrik von Essen och grevinnan Ebba Aurora Brahe.

Barn:

 • Ebba Ulrika (Ulla), född 1888-02-09 i Stockholm. Liksom syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1914-05-16 i Ljungarums kyrka (EÄ på Strömsberg) i förs med samma namn, Jönköpings län (vb) med före detta kaptenen vid Södermanlands regemente Elof Fredrik Celsing, nr 1560 C, född 1869-03-15 Biby.
 • Peter Hans Fredrik, född 1890-12-12 i Stockholm. Friherre. Löjtnant. Se Tab. 14.
 • Fredrik Carl Fromhold, född 1893-12-30 i Stockholm.
 • Ebba Elisabet Mary, född 1894-11-04 i Stockholm,
 • Thure (EÄ Ture) Gustaf Alexander, född 1896-11-06.
 • Knut Fredrik, född 1900-03-17 i Stockholm. Friherre. Konservator.

TAB 14

Peter Hans Fredrik (översiktstab 4D, son av Fredrik Jakob, tab 13), född 1890-12-12 i Stockholm. Friherre. Studentexamen (EÄ Mogenhetsexamen) i Jönköping 1911-12-18. Volontär vid Livregementets dragoner 1912-06-06 och vid Livregementets husarer 1913-04-21. Elev vid Krigsskolan 1913. Utexaminerad 1914-12-19. Underlöjtnant vid Livregementets husarer 1914-12-31. Löjtnant vid Livregementets husarer 1918-02-22. Ryttmästare i bm 1929-12-06. Ryttmästare vid regementet 1934-05-31 from 1934-06-26. RSO 1935-06-06. Avsked 1941-02-07 from 1941-04-01. Major i armén 1941-06-20. Chef för Gudhems remontdepå 1941-10-01. Ånyo förordand som chef för Gudhems remontdepå 1942-10-01. Död 1942-02-05 i Gudhem, Skaraborgs län (db nr 1). Gift 1917-08-16 i Jönköpings Västra förs (vb) med Ingrid Helena Roos, född 1896-03-30 i Stockholm (finska förs). Dotter av häradshövdingen i Själevads och Arnäs domsaga Axel Hjalmar Roos och Helena Cornelia Alexandra Sjöcrona (adliga ätten nr 2273).

Barn:

 • Göran Peter, född 1919-09-27 i Skövde. Friherre. Död 1919-09-30 i Skövde (db).
 • Peter Axel Fredrik, född 1926-10-23 i Göteborg. Friherre.
 • Wilhelm Hans Peter, född 1928-06-20 i Skövde.

TAB 15

Hans Henrik (översiktstab 4E, son av Hans Henrik, tab 7) född 1863-08-14 på Tidaholm i Agneetorps förs, Skaraborgs län. Friherre. Volontär vid livgardet till häst 1884-11-30. Mogenhetsexamen 1885-05-00. Sergeant 1886-06-05. Elev vid Krigsskolan 1886-07-19. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1887-10-31. Löjtnant därstädes 1891-09-11. SiamVEO5kl 1897. Ryttmästare i nämnda regemente 1902-12-19. RSO 1907-12-01 RStbVO4kl 1908-04-00. RFrHL 1908. RPrRÖO4kl 1908. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1909–1919. RRS:tAO3kl 1909. GV:sOIM 1912. SkytteGM. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare inträda i regementets reserv 1915-01-29. Äg. Skämningsfors och Häldeholm, båda i Brandstorps förs , Skaraborgs län samt har ägt hälften av Annefors bruk i Fröjereds förs, Skaraborgs län. Död 1929-01-23 å Alvasjö i Brandtorps förs, Skaraborgs län, (db). Gift 1896-09-26 i Fägre kyrka i förs med samma namn, Skaraborgs län med sin broders svägerska Hedvig Emilia Marika (Emmy) Dickson, född 1875-01-20 i Göteborg domk. förs. Dotter av godsägaren Robert Dickson och Emily Ulrika Quensel.

Barn:

 • Rune Hansson, född 1897-08-19 i Stockholm. Friherre. Banktjänsteman. Se Tab. 16.
 • Sven Robert Hansson, född 1899-09-16 i Stockholm, liksom syskonen. Friherre. Studentexamen 1922-12-10. Officersaspirant vid Livgardet till häst 1923-12-10. Officersaspirant vid Livregementets husarer 1924-06-25. Korpral i regementet 1924-06-26. Furir i regementet 1924-09-02. Elev vid Krigsskolan 1924-10-15. Officersexamen 1925-12-17. Fänrik i bm (EÄ Lifregementets husarer) 1925-12-31. Underlöjtnant i bm 1927-12-30. Löjtnant 1930-11-28. Ryttmästare vid Livregementets husarer 1940-10-01.
 • Märta, född 1900-11-04 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1921-05-27 i Stockholm (Brandstorps förs, Skaraborgs län, vb) med löjtnanten vid flottan Ragnar Vilhelm Adalgot Thorén, född 1895-07-23 i Jönköping. .
 • Hans Halvor Hansson, född 1903-05-05 i Stockholm.
 • Hugo Reinhold Hansson, född 1908-02-19 i Stockholm, K. Lifgard. t. häst förs, (fb). Friherre. Död 1909-03-31 i Stockholm i samma förs, (db).
 • Tord Sigvard Hansson, född 1910-02-28 i Stockholm, K. Lifgard. t. häst förs, (fb). Friherre. Äg. rävfarm.
 • Alf Gunnar Johan Hansson, född 1911-05-31 i Stockholm (Brandstorps förs, Skaraborgs län, fb). Friherre.
 • Ingrid Elisabet, född 1915-12-01 i Stockholm, K. Lifgard. t. häst förs, (fb). Stiftsjungfru.

TAB 16

Rune Hansson (översiktstab 4E, son av Hans Henrik, tab 15), född 1897-08-19 i Stockholm. Studentexamen (EÄ Mogenhetsexamen) vid Sofia Almquists samskola i Stockholm 1916-06-02. Student vid Uppsala universitet 1917. Teol. filosofie examen 1920-10-30. Teol. kandidat 1924-05-30. Tjänsteman i aktiebolag Svenska Handelsbankens avdelningskontor i Uppsala 1924-07-01. Direktör i försäkringsaktiebolaget Hermes generalagentur i Stockholm. Gift 1920-09-07 i S:t Matteus kyrka i Stockholm, Matteus förs (vb) med filosofie kandidat Ruth Magnét, född 1895-09-22 i Stockholm. Dotter av protokollssekreteraren Carl Adolf Magnét och hans 2:a fru Anna Maria Södermark.

Barn:

 • Gerd Mary Dagmar, född 1922-08-24 i Uppsala. Konstnär.
 • Gunvor, född 1924-03-20 i Stockholm (EÄ Uppsala). Död 1924-09-25 i Stockholm, Kungsholms förs (db).
 • Ruth Inger Maria Elisabet, född 1926-06-29 i Uppsala (Domkyrkoförs fb nr 217).
 • Berit Emy Margaretha, född 1928-09-20 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, fb nr 168).

TAB 17

Alfred Natanael (översiktstab 4F, son av Hans Henrik, tab 7), född 1869-06-26 på Tidaholm i Agnetorps förs , Skaraborgs län. Friherre. Hospitant vid Forstakademien i Eberswald 1889–1891. Ordförande i Agnetorps sockens kommunalstämma och kommunalfullmäktige 1898–1925. Kammarherre 1900-12-01. Ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1902–1925 och av skogsvårdsstyrelsen i nämnda län från 1905. Ordförande i Tidaholms järnvägsaktiebolag 1906. RVO 1909-06-06. RRS:tAO2kl 1909. RNO 1920-06-06. Äg. del i Helliden och Kullo, båda i Agnetorps förs , Skaraborgs län 1881–1895 och äg. del i Helliden och Kullo, båda i Agnetorps förs , Skaraborgs län ensam sedan 1895. Död 1937-12-13 Helliden (db nr 24). Gift 1895-06-26 i Fägre kyrka i förs med samma namn, Skaraborgs län med Emilie Eleonora Caroline (Ella) Dickson, född 1869-06-07 i Göteborg. Dotter av godsägaren Robert Dickson och Emily Ulrika Quensel.

Barn:

 • Hans Henrik Robert, född 1896-05-23 Helliden, liksom syskonen. Inspektor på Helliden och Kullö båda i Agnetorps förs, Skaraborgs län. Gift 1931-09-26 i Malmö (Borrby förs, Skaraborgs län, vb nr 9) med sin kusin Ulla Gustava Elisabeth Norström, född 1896-10-13 i S:t Petri förs, Malmöhus län. Dotter av kyrkoherden Wilhelm Norström och friherrinnan Jakobina Alicia von Essen nr 158.
 • Fromhold James Robert Reinhold, född 1899-01-10 på Helliden i Agnetorps förs, Skaraborgs län. Se Tab. 17A.
 • Emily Ulrika Mary Eleonore (Ella), född 1901-09-29 Helliden. Stiftsjungfru.

TAB 17A

Fromhold James Robert Reinhold (översiktstab 4F, son av Alfred Nathanael, tab 17), född 1899-01-10 Helliden. Friherre. Gift 1927-06-26 i Halmstads förs med Margareta Louise Jakoba (Margarethe-Louise) Berg von Linde nr 1971 (T15 Ö6), född 1903-12-19 i Halmstads förs dotter av godsägaren Johan Alexander August Berg von Linde nr 1917 och Cornelie Henriette Bichen van Ysselmonde.

Barn:

 • Alexandra Eleonore Cornélie (Sanny) (Sanni), född 1928-03-30 i Skövde (Velinge förs
 • Margareta Elisabeth Henriette, född 1929-08-17 i Skövde (Velinge förs, Skaraborgs län, fb nr 7).
 • Ulf Fromhold Alfred Johan, född 1930-12-09 i Skövdde
 • Henrik Fromhold Hans, född 1934-10-31 i Skövdde

TAB 18

Samuel Edvard (EÄ Edvard Samuel) (översiktstab 4F, son av Hans Henrik, tab 7), född 1876-05-03 på Tidaholm (EÄ Helliden) i Agnetorps förs, Skaraborgs län. Friherre. Volontär vid Norrlands dragonregemente 1894-10-16. Sergeant i regementet 1897-09-24. Avsked 1898-04-26. Gick i engelsk krigstjänst och deltog i Sydafrikanska fälttåget 1900-11-00–1902-06-00. Underlöjtnant i engelska kavalleriet 1901-06-00. Löjtnant i engelska kavalleriet 1901-09-00. Avsked ur engelska armén 1902-09-11. Underlöjtnant i Norrlands dragonregementes reserv 1902-12-31. Officersexamen 1904-04-15. Underlöjtnant vid regementet 1904-05-06. Löjtnant vid regementet 1907-01-18. Regementsadjutant 1908–1910. Löjtnant vid Skånska dragonregementet 1910-10-06. Skvadronschef 1916-02-06–1924-10-31. Ryttmästare 1918-05-03. RSO 1923-06-06. Kontrollör vid brännvinstillverkningen i Malmöhus län 1924-04-30. Överförd på övergångsstat 1926-09-04 from 1926-11-01. Avsked 1932-12-15. StbFM. Gift 1906-03-16 i Oskarskyrkan i Stockholm med Ester Sofia Adler, från vilken han blev skild genom Villåttinge häradsrätts utslag 1929-02-15, född 1880-06-06 i Stockholm. Död 1930-04-14 i Hjo (db nr 20) och begr. i Norra Fågelås förs, Skaraborgs län. Dotter av grosshandlaren Carl Adler och Charlotte Elmlund. Gift 2:o 1930-03-25 i Saltsjöbaden (Stockholms län, Oscars förs vb nr 27) med Märta Sandberg, född 1882-06-20.. Dotter av överstelöjtnanten i armén Victor Sandberg och Alice Amalia Sofia Magdalena Adelskiöld nr 2029.

Barn:

 • Louise Augusta, född 1908-07-10 i Umeå landsförs Västerbottens län (fb). Banktjänsteman.
 • Hans-Henrik, född 1911-04-10 i Ystad.


TAB 19

Emanuel Hans Lambart (översiktstab 4, son av Hans Henrik, tab 7), född 1877-05-16 Helliden. Friherre. Överflyttade till Kalifornien och är farmare i Turlock Kalifornien. Död 1926-09-01 i Turlock i Kalifonien. Gift 1912-03-12 med Sarah (Sadie) Roeney, född 1897-03-24 i hennes 1:a gifte (gift 2:o Pearson).

Barn:

 • Hans Fredrik Lambart, född 1913-01-15.
 • Lambart William, född 1914-04-26.
 • Mary Pearl, född 1916-05-09. Gift 1939-12-16 i Carson City, Nevada med ingenjören James Daniel Shafer, född 1913-07-15.
 • Violet Sarah, född 1918-01-28. Gift 1937-09-23 i Turlock, Calif. med mejeriägaren William Joseph Dias, från vilken hon blev skild, född 1916-02-12.
 • Ivy Margaret, född 1919-10-26. Gift 1939-04-09 i Turlock, Calif. med mejeriägaren George Nathan Brown, född 1913-09-02. Resturangägare.
 • Elisabet Louise Josefine, född 1921-10-13. Gift 1942-01-20 i San Francisco, Calif. med maskiningenjör Conrad Francis Lundborg, född 1919-06-18.

TAB 20

Carl Reinhold Henrik William (översiktstab 4, son av Hans Henrik, tab 7), född 1891-03-23 Helliden. Studentexamen 1911-05-24. Volontär vid Svea artilleriregemente 1911-06-09. Kammarpage hos drottning Sofia 1912–1913. Elev vid Krigsskolan 1912. Utexaminerad 1913-12-20. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1913-12-31. Utexaminerad från Artilleri- och ingenjörshögskolan 1917-08-28. Löjtnant 1917-08-28. PrRKM3kl 1920. Examen i militärförvaltningskurs 1922-05-20. Kadettofficer vid Krigsskolan 1924-01-07–1925-08-28. Kapten vid Svea artilleriregemente 1928-01-01. RVO 1931-11-17. RSO 1934-06-06. Major i armén 1937-06-04. Major i Svea artilleriregemente 1937-11-19. Major vid Svea artilleriregemente 1938-03-31. Adjutant hos H. M. Konungen 1938-10-01. Militärattaché vid bestickningen i London 1942-07-01. Försvarsattaché och överstelöjtnant å Försvarsstabens stat 1942-10-01. Gift 1917-01-29 i Adolf Fredriks kyrka (Lidingö förs, vb) i Stockholm med grevinnan Violet Hamilton nr 86, född 1894-09-15 i Stockholm. Dotter av hovjägmästaren, greve Adolf Patrik Hamilton nr 86, och hans 2:a fru Eugenia Matilda Augusta Boy (adliga ätten Boy nr 2289).

Barn:

 • Carl-Henrik Lambart, född 1918-03-29 Stockholm.
 • Lambart Hans Reinhold, född 1920-04-26 i Stockholm.
 • Richard Fredrik Adolf Lambart, född 1927-12-16 i Stockholm (Oscars förs fb nr 289). Friherre.

TAB 21

Gustaf Alexander Carl Ture (översiktstab 5, son av Fredrik Ulrik, tab 5), född 1826-01-16 Kavlås. Student i Uppsala 1844-06-21. Kansliexamen 1847. Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementets kansliexpedition 1847-10-26. Attaché i Paris 1849-12-08. Tillförordnad legationssekreterare 1851-11-28. Tillförordnade född 2:e sekreterare i kabinettet 1854-05-03. Utnämnd 1855-12-14. Legationssekreterare i Wien 1858-05-03. Rappellerad 1859-06-22. I disponibilitet 1859-06-30. Död 1885-03-05 på sin egendom Svenstorp i Fröjereds socken, Skaraborgs län. Gift 1860-05-10 Tagel med friherrinnan Blenda Rappe, född 1840-05-25 på Tagel, död 1917-02-08 på Svenstorp (Fröjerads förs, db). Dotter av majoren, friherre Gustaf Wilhelm Rappe, och Catharina Matilda Schmiterlöw. Friherrinnan von Essen, född Rappe, ägde Svenstorp.

Barn:

 • Sigrid Margareta, född 1861-04-30 på Kavlås. Död 1944-08-02 i Jönköping (Ljungarums förs, Jönköpings län db nr 37).
 • Gunilla Blenda Catharina, född 1862-12-06 på Svenstorp liksom alla de yngre syskonen, död på Svenstorp 1880-05-21.
 • Gertrud Elisabet Herdis, född 1864-10-21. Död 1947-12-21 i Stockholm (S:t Görans db nr 483). Gift 1890-03-18 i Uppsala med förste teol. professorn och domprosten i Uppsala, professorn i kyrkohistoria vid universitetet i Uppsala, kyrkoherden i Vaksala prebendepastorat LNO m. m., teol. doktorn och filosofie kandidat Anders Herman Lundström, född 1858-11-28 i Filipstad, död 1917-02-17 i Uppsala.
 • Ingrid Sofia Charlotta, född 1866-06-08. Död 1957-09-20 (Oscars förs, Stockholms län, db). Gift 1897-09-11 i Uppsala med hovpredikanten och kyrkoherden Abraham Gustaf Mattias Bruncrona, född 1863. Död 1935.
 • Blenda Cecilia, född 1867-12-29. Ritlärarinna i Stockholm. Död 1957-05-01 på Stora Sköndal (Farsta förs, Stockholm, db).
 • Fredrik Gustaf, född 1870. Ryttmästare. Se tab 22.
 • Carl Vilhelm, född 1872-11-01, död 1873-06-14 på Svenstorp.
 • Blenda, född 1875-07-27, död 1880-06-11 på Svenstorp.
 • Blenda Agnes Gunilla, född 1881-03-29. Död 1970-05-28 i Stockholm. Gift 1903-05-16 i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm med generalmajoren i armén, generalintendenten och chefen för intendenturkåren, KVO2kl, RNO m. m. Axel Fredrik Hultkrantz, född 1870-04-11 i Uppsala. Död 1955-07-22 i Ulriksdal (Engelbrekts förs, Stockholm, db).

TAB 22

Fredrik Gustaf (översiktstab 5, son av Gustaf Alexander Carl Ture. tab 21), född 1870-12-10 Svenstorp. Friherre. Volontär vid Livregementets husarer 1889-10-24. Mogenhetsexamen 1891-12-16. Sergeant 1893-06-20. Elev vid Krigsskolan 1893-08-01. Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid Livregementets husarer 1894-11-23. Löjtnant vid Livregementets husarer 1900-12-07. Ryttmästare 1909-10-22. RSO 1915-06-06. Avsked 1920-12-10. Ägare Fredrikshill i Skövde landsförs sedan 1906. Gift 1:o 1900-09-22 i Göteborg, Domkyrkoförs med Betsy Hill, från vilken han blev skild genom Skara domkapitels skiljobrev 1908-11-25, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1909-10-05 med före detta ryttmästaren vid Livregementets husarer Johan Rikard Bäckström i hans 2:a gifte, född 1868-11-18 i Stockholm), född 1877-11-06 i Alingsås. Död 1952-11-19 i Karlskrona stadsförs, (db). Dotter av direktören Edmund Howard Hill och Beda Matilda Emilia Rundström. Gift 2:o 1911-03-06 i Malmö (Skövde förs, vb) med Eda Noble Wolcott Stoddard, född 1875-11-17 i Elderslee i Skottland. Dotter av godsägaren Fredrich Wolcott Stoddard och Agda Körner.

Barn:

 • 1. Gunvor Jacquette, född 1901-11-08 i Skövde. Gymnastikdirektörsex 1923-05-24.
 • 1. Hans-Henrik Gustaf Edmund, född 1904-08-16 i Skövde. Friherre. Studentexamen i Skövde 1923-06-04. Jur. stud. vid Uppsala universitet 1924-09-18.

TAB 23

Karl Erik (översiktstab 5A, son av Gustaf Alexander Carl Ture, tab 21), född 1874-05-04 Svenstorp. Friherre. Mogenhetsexamen 1892-12-08. Student i Uppsala 1893. Volontär vid 1:a Göta artilleriregemente 1894-06-01. Sergeant i 1:a Göta artilleriregemente 1895-07-31. Elev vid Krigsskolan 1895-09-25. Utexaminerad 1896-12-03. Underlöjtnant i 1:a Göta artilleriregemente 1897-03-19. Examen i allm. Artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1900-05-00. Löjtnant vid 1:a Göta artilleriregemente 1903-02-16. Adjutant vid III. arméfördelningens stab 1906-10-15–1910-10-15. Kapten 1907-06-28. RSO 1917-06-06. Major på reservstat 1922-06-02. Avsked 1929-05-03. Äger Svenstorp i Fröjereds förs, Skaraborgs län sedan 1909. Gift 1:o 1901-09-25 i Hyby kyrka i förs med samma namn, Malmöhus län med friherrinnan Augusta Elisabet Wrangel von Brehmer nr 268, från vilken han blev skild genom domstols utslag 1922-12-20, laga kraft vunnet 1923-01-09, född 1879-01-10 på Hyby i förs med samma namn, (EÄ nämnda socken) Malmöhus län. Dotter av överstekammarjunkaren, friherre Johan Volmar Wrangel von Brehmer nr 268, och grevinnan Henriette Eleonore Ingeborg Ehrensvärd nr 113. Gift 2:o 1924-05-20 i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm med gymnastikdirektören Lily Elisabet Strömberg, född 1896-09-24 i Lund. Dotter av försäkringsdirektören Carl Julius Strömberg och Ebba Carolina Ruth.

Barn:

 • 1. Erik Gustaf Volmar, född 1903-08-12 i Göteborg.
 • 1. Carl Fredrik Reinhold, född 1905-06-04 i Göteborg, Garnisonsförs Friherre. Studentexamen i Göteborg 1923-06-04. Jur. stud. vid Uppsala universitet 1923-09-14. Jur. kandidat examen 1931-09-15. Attaché i Utrikesdepartementet 1932-06-00. Död 1933-08-16 i Riga och begraven i Fröjdereds förs, Skaraborgs län (db).
 • 1. Claes Johan Vilhelm, född 1906-09-30 i Skövde.
 • 1. Anna Ingeborg Blenda, född 1908-03-02 i Skövde förs (fb). GMsjv 1964-10-15. Stift ledamot av Vetenskapssociteten i Lund 1970-11-21. Ordf i Onsjö rödakorskrets. Död 1973-09-07 Torrlösa förs, Malmöhus län (efter trafikolycka). Gift 1933-04-22 i Tosterups förs, Kristianstads län med underlöjtnanten i Skånska kav regementets res, greve Carl Bonde af Björnö, nr 41, född 1907-05-13 i Hesselby i Spånga förs, Stockholms län.
 • 1. Göran Ture Hans, född 1911-07-14 i Göteborg.
 • 2. Ebba Sigrid Elisabet, född 1925-05-08 i Skövde (Fröjereds förs, Skaraborgs län, fb). Gift 1953-08-01 i S:t Eriks kyrka (Bromma förs, Stockholm, vb) med lantmästaren greve Axel Raul Hamilton nr 86 (T64 Ö22), född 1922-03-21 Sofieberg s län (fb). Son till Ebbe Augustin Hamilton och Ebba Margareta, född Kennedy.
 • 2. Bertil Fritz Henrik, född 1928-05-12 i Skövde.

TAB 24

Gustaf Adolf (översiktstab 5B, son av Gustaf Alexander Carl Ture, tab 21), född 1877-11-06 Svenstorp. Friherre. Volontär vid Västgöta regemente 1897-07-13. Mogenhetsexamen 1897-12-06. Sergeant vid Västgöta regemente 1899. Elev vid Krigsskolan 1899-09-25. Fanjunkare. Utexaminerad 1901-11-27. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1901-12-16. Löjtnant vid Västgöta regemente 1904-05-13. Underintendent vid intendenturkåren 1908-10-09. Intendent vid intendenturkåren 1909-03-26. Kapten 1914-12-23. Regementsintendent vid åtskilliga regementeten 1908–1927. RSO 1922-06-06. Överförd till övergångsstat 1927-05-27 from 1928-01-01. Tjg. hovkamrerare 1930-12-31. RLettSo. Avsked 1932-10-28 from 1932-11-07. Maor i armén 1933-01-02. Hovintendent 1936-12-31. RVO 1938-11-15. OffBKrO. Gift 1911-10-14 i K Hovförs, Stockholm (vb) med Ebba Hedvig Charlotta Rosenblad nr 2013 B, född 1889-07-30 Skyllberg. Död 1936-02-09 i Stocksund (Djursholm-Danderyds förs, Stockholm, db nr 9). Dotter av förste hovstallmästaren Eberhard Rosenblad B och Hedvig Augusta Marianne Burenstam. Gift 2:o 1940-07-08 i Stockholm, K. Hovförs, (vb) med Karin Elisabeth Nordwall, född 1889-04-19 på Hagfors i Norra Råda förs, Värmlands län. Dotter av trafikchefen vid Nordmaarks-Klarälvens järnväg Erik Gustaf Nordwall och Maria Katarina Elisabet Meurling.

Barn:

 • 1. Ulla Blenda Augusta, född 1912-08-14 i Stockholm, K Fälttelegrafkårens förs, (fb). Stiftsjungfru. Studentexamen i Djursholm 1931-05-18. Socionom. Gift 1938-10-01 i Salsta slottskapell (Stockholm, Kungl Hovförs, vb nr 3) med kaptenen och stabsadjutanten vid Generalstabskåren Arne Gunnarsson Hallström, född 1904-08-13. Överste.
 • 1. Fredrik-Ulrik Gustaf Eberhard, född 1913-10-27 i Skövde förs (fb). Friherre. Studentexamen i Djursholm 1932-05-20. Död 1934-08-01 å centrallasarettet i Stocksund i Danderyds förs, Stockholms län CDjursholms db nr 46).
 • 1. Ebba Agnes Sofia, född 1916-01-15 i Skövde förs (fb), död 1918-04-17 i Skövde förs (db).
 • 1. Marianne Sigrid Elisabet, född 1919-06-26 i Skövde. Stiftsjungfru. Gift 1942-07-18 i Slottskyrkan i Stockholm (Kungl. Hovförs, Stockholms län vb nr 2) med löjtnanten i Livregementets husarers reserv, amanuens, jur kandidat Johan August Axel Treschow, född 1910-02-01 i Björksta förs.
 • 1. Curt Gustaf Adolf, född 1921-09-25 i Skövde.
 • 1. Elsa Margareta, född 1924-03-01 i Skövde. Stiftsjungfru.


TAB 25

Fredrik (översiktstab 6, son av Fredrik Ulrik, tab 5), född 1831-07-30 på Kavlås. Kadett vid Karlberg 1845-09-18. Utexamen 1850-11-06. Underlöjtnant vid Livregementets husarkår 1850-11-21. Genomgick en kurs vid kavalleriskolan i Saumur 1855. Löjtnant 1857-11-03. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1858-01-16 och hos konung Carl XV 1859-08-06. RRS:tAO3kl 1859-11-12. RDDO 1862-07-21. Kammarherre hos drottning Lovisa 1863-03-16. Disponent för Salsta och Vattholma bruks- och lantegendomar i Uppsala län 1863–1904. Avsked ur krigstjänsten 1904-12-30. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1866–1874. Tjänstfri från hovet 1867. Ledamot av kommittén för stuteriväsendets ordnande 1869. RNO 1872-05-27. Ånyo ledamot av 1:a kammare 1876–1906. Vice ordförande i Skaraborgs läns hushållningssällskap 1877–1891. LLA 1879-03-17. KVO1kl 1881-12-01. Ordförande i Skaraborgs läns landsting 1885–1886. Statsråd och chef för finansdepartementet 1888-02-06. KNO1kl 1888-12-01. StkPdaCO 1890-02-03. KNS:tOO1kl 1890-09-22. HLLA 1891-04-00. KmstkNO 1891-12-01. Avsked från statsrådsämbetet samt utnämnd till riksmarskalk (excellens) 1894-11-02. RoKavKMO 1895-05-15. SiamVEO1kl 1897-07-00. RDElefO 1897-09-00. OII:sJmt 1897-09-18. StkBLeopO 1897. StkSWVFO 1897. Ordförande i allmän brandförsäkringsverket för byggnader å landet 1898. Ordförande i riddarhusdirektionen 1899–1907. Ordförande i styrelsen för Sveriges Allm. hypoteksbank 1900-02-231907. Vice kansler vid KMO 1905-04-28. KmstkVO 1905-05-15. GVSbm 1906-09-20. Kansler vid KMO 1907-04-29. OIISGbmt 1907-06-06. StkStbVO 1908-04-00. TOO1kl 1908. StkFrHL 1908-07-00. RPrSÖO 1908-08-03. RRS:tAndrO 1909-06-00. Avsked från riksmarskalksämbetet 1911-12-12. GV:sO1M 1912. HLÖMS 1912. Avsked från kanslersämbetet vid KMO 1918-10-08. Död 1921-10-03, i Stockholm, Oscars förs (db), jordfäst 1921-10-07 i Jakobs kyrka, Stockholm och gravsatt 1921-10-09 på Hömbs kyrkogård Skaraborgs län. Arrenderade Kavlås från 1858 och var sedan 1860 ägare därav. Biogr. i VÄD. Gift 1859-07-14 i Sko kyrka vid Skokloster Uppsala län med grevinnan Ebba Aurora Brahe, född 1838-01-18 i Stockholm, död 1924-01-07 på Salsta, (Hömbs förs, Skaraborgs län, (DB). Dotter av förste hovstallmästaren greve Nils Fredrik Brahe, och grevinnan Hedvig Elisabet Maria Amalia Piper.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1860-12-10 på Kavlås, liksom syskonen. Död 1931-09-18 Strömsberg ). Gift på Kavlås 1886-08-23 med sin kusin kammarherren, friherre Fredrik Jakob von Essen, född 1858. Död 1931.
 • Ebba Margareta, född 1866-08-23. Död 1931-03-18 i Mentons. Gift 1888-01-01 på Kavlås med godsägaren, friherre Hugo David Hamilton af Hageby, född 1859, död 1924.
 • Gustaf Fredrik, född 1871. Kammarherre. Död 1936. Se Tab. 26.
 • Carl Magnus, född 1873. Överste. Se tab 27.
 • Fritz Vilhelm, född 1879. Ryttmästare. Se tab 28.

TAB 26

Gustaf Fredrik (översiktstab 6, son av Fredrik, tab 25), född 1871-06-06 Kavlås. Friherre. Lantbrukselev vid Bjärka-Säby i Vists förs , Östergötlands län 1892–1894. Hospitant vid Ultima lantbruksinstitut 1894–1895. Förvaltare vid Vattholma bruk i Lena förs, Uppsala län 1895. RVO 1909-06-06. Kammarherre 1912-12-31. KDDO2gr 1914-11-24. Disponent vid Salsta och Vattholma bruks- och lantegendomar, Uppsala län, 1919. LLA 1922. Ägare av nämnda egendomar 1923. RNO 1923-06-06. Vice ordförande i Uppsala läns hushållningssällskap 1923. Ordförande i styrelsen för Uppsala central av Svenska Handelsbanken 1926. Ordförande i Uppsala läns landstingsområdes skogsvårdsstyrelse 1927. Ordförande i samma läns brandstodsbolag. GV:sJmt. KVO2kl 1931-06-06. Kabinettkammarherre 1933-06-16. Död 1936-05-19 i Stockholm (Lena förs, Uppsala län, db nr 4). Gift 1913-05-22 i Jakobs kyrka i Stockholm (K. Göta Lifgardes förs, Vb) med Vera Iréne Lagerkrantz nr 1011, född 1890-02-03 i Stockholm. Förordnad 1939-12-30–1941-06-30 vara ledamot i statens friluftsnämnd. Äg. tills. med sönerna Skoklosters gods, Salsta och Vattholma, alla i Uppland. Dotter av översten och chefen för Älvsborgs regemente Adolf Erik Ludvig Lagerkrantz nr 1011 och Constance Evangeline Kantzow nr 376.

Barn:

 • Rutger Fredrik, född 1914-03-07 å Vattholma i Lena förs, Uppsala län.
 • Per-Erik Gustaf, född 1916-12-06 på Vattholma Lena förs, Uppsala län.

TAB 27

Carl Magnus (översiktstab 7, son av Fredrik, tab 25), född 1873-10-18 Kavlås. Mogenhetsexamen i Stockholm 1893-05-18. Volontär vid livgardet till häst 1893-05-25 sergeant vid livgardet till häst 1894-06-07. Elev vid Krigsskolan 1894-09-09. Fanjunkare 1895-08-12. Utexaminerad 1895-11-20. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1895-12-06. Löjtnant därstädes 1899-10-06. Genomgick kurs vid ridskolan i Saumur i Frankrike 1903–1904. Regementsadjutant 1906. RPrRÖO4kl 1908. TMO 4kl 1908. OffFrSvSO 1908. Regementskvartermästare 1909. Ryttmästare i regementet 1911-02-24. RDDO 1911-11-18. GV:sOIM 1912. RItS:tMLO 1913-07-00. Adjutant hos konungen 1916-03-18. RSO 1916-06-06. Kommenderad till Österrikiska fronten under världskriget 1917. Major i regementet 1918-06-20. Chef för skånska husarregementets detachement i Uppsala 1918. KFinlVRO 2kl 1919. Major vid fördelningskavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid Livregementets husarer 1920-04-23. Major i armén 1920-04-23. Överstelöjtnant vid fördelningskavalleriet med tjästgöring vid Livregementets dragoner 1921-06-17. Överste i armén och tillförordnad sekundchef för livgardet till häst 1922-04-04. Överste och sekundchef för Livregementets husarer 1922-05-13. Överadjutant hos konungen 1922. RJohO 1922. BelgOIM 1923. KSO2kl 1925-06-06. Ägare Kavlås sedan 1924-01-01 och villa Vintra på Djurgården vid Stockholm. Överförd på övergångsstat 1927-05-20. Tjänstg. kabinettkammarherre 1927-12-31. KSO 1kl 1926-06-10. StOffBLeopII:sO. KNO 1kl 1933-06-16. Afsked 1933-09-22. GV:sMt 1951-05-24. Gift 1900-09-12 i Jakobs kyrka, Stockholm med Ruth Ingrid Wallenberg, född 1880-08-16 i Stockholm, tjänstgörande statsfru hos drottningen 1924-04-28. GV:s Jmt. PrRKM. ÖRKHt 2kl med krigsdek. Dotter av bankdirektören André Oskar Wallenberg och Anna Eleonora Carolina von Sydow.

Barn:

 • Magnus Carlsson, född 1901-08-09 i Stockholm.
 • Anne-Marie Aurore, född 1907-07-26 på Parkudden å Djurgården.
 • Oskar Nils Fredrik, född 1909-03-18 på Parkudden.

TAB 28

Fritz Vilhelm (översiktstab 7, son av Fredrik, tab 25), född 1879-02-16 på Kavlås. Mogenhetsexamen i Stockholm 1899-05-15. Volontär vid livgardet till häst 1899-05-25. Elev vid Krigsskolan vid 1900. Sergeant 1900. Fanjunkare 1901. Utexaminerad 1901-11-27. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1901-12-05. Genomgick ridskolan vid Strömsholm 1902-10-06–1903-07-27. Löjtnant 1907-01-18. Genomgick italienska ridskolan Vitor di Quinto 1908. OffFr IP 1908. RDDO 1912-11-19. RItKrO 1913-07-00. Skvadronchef 1914–1924. Ryttmästare 1916-03-03. RFinlVRO 1919. BMilK 1921. RSO 1922-06-06. RJohO 1925. Överförd till övergångsstat 1927-06-09. Afsked från stat 1929-05-16. Hovstallmästare 1932-06-06. Gift 1908-08-17 i Högestads kyrka o. förs (vb), Malmöhus län med grevinnan Vilhelmina Amalia Tomasine Ebba Lily Piper, född 1886-01-17 Högestad socken, Malmöhus län. Dotter av kammarherren greve Erik Alfred Wolfgang Piper nr 46, och friherrinnan Anna Tomasine Sofie Wachtmeister af Björkö nr 31.

Barn:

 • Fritz Erik Reinhold, född 1910-01-01 i Stockholm.
 • Ebba Tomasine, född 1911-11-01 i Stockholm K. Lifg. t. häst förs (fb). Gift 1:o 1933-06-01 på Rydboholm med teknologen Stig Carl Sebastian Tham.


TAB 29

Ture Gustaf (översiktstab 3, son av Reinhold Jakob, tab 4), född 1790-09-25 på Kavlås. Kornett vid Jämtlands hästjägare 1791-04-18. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1805-04-16. Kornett vid Livregementets brigadens husarkår 1808-10-26 löjtnant vid Livregementets husarkår 1812-12-29. Konfirmationsfullmakt 1813-02-12. Ryttmästare vid Livregementets husarkår 1815-09-05. RSO 1821-08-21. Maior i armén 1823-07-04. 3. Major vid Skaraborgs regemente 1824-04-27. 2. major vid Skaraborgs regemente. Överstelöjtnant i armén 1836-10-11. Avsked 1845-04-30. Död 1860-03-30 i Västerås. Gift 1:o 1823-08-17 med friherrinnan Ulrika Charlotta Cronstedt, född 1796-06-07, död 1830-11-27 i barnsäng på majorsbostället Friggesby i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län, dotter av majoren, friherre Jakob Otto Cronstedt, och friherrinnan Ulrika Eleonora Wrangel af Sauss. Gift 2:o 1832-02-26 med den 1:a fruns syster, friherrinnan Hedvig Eleonora Cronstedt, född 1795-07-13, död 1849-06-05 Ymsjöholm och begraven på Bäcks kyrkogård.

Barn:

 • 1. En son, dödfödd 1824-10-12.
 • 1. Reinhold Jakob, född 1826. Godsägare. Död 1910. Se Tab. 30.
 • 1. Charlotta Elisabet, född 1827-06-25 på Friggesby, död 1895-08-10 Gäddeholm. Gift 1844-08-18 på Ymsjöholm med sin syssling, underlöjtnanten, greve Carl Gustaf Lewenhaupt, född 1825, död 1863.
 • 1. Ulrika Charlotta (Ulla), född 1830-11-20 på Friggesby, död 1874-03-17 Helliden. Gift 1850-12-29 på Kavlås med sin kusin, ryttmästaren, friherre Hans Henrik von Essen, född 1820, död 1894.

TAB 30

Reinhold Jakob (översiktstab 3, son av Ture Gustaf, tab 29) född 1826-04-26 på Kavlås. Student i Uppsala 1843-06-14. Jur. filosofie examen 1848. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1848-04-06. Jur. kandidat examen 1856-12-00. Auskultant i Svea hovrätt 1856-03-12. Lantbrukare från 1859. Nämndeman i Gudhems härad 1870–1873. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1880–1888 och 1890–1891. RNO 1881-12-01. Ledamot av stuterikommissionen 1886. Ordförande i styrelsen för Klastorps lantbruksaktiebolag. Ordförande i Hjo–Stenstorps järnvägsstyrelse 1888. LLA 1890-03-18. KVO2kl 1890-12-01. Vice ordförande i Skaraborgs läns hushållningssällskap 1891. Erhöll Skaraborgs läns hushållningssällskaps GM 1896. KVO1kl 1896-06-06. Död 1910-04-09 i Skövde (db). Ägde åren 1859–1894 Ljunghem i Ljunghem socken, Skaraborgs län. Gift 1867-11-05 (EÄ i Jönköping) med Anna Charlotta Catharina Henrika Malling, född 1845-10-14 i Kimstads förs, Östregötlands län (fb). Död 1905-04-10 Sofiahemmet

Barn:

 • Gustaf Jens Reinhold, född 1868-09-15 på Ljunghem. Volontär vid Livregementets husarkår, nu Livregementets husarer 1884-12-18. Mogenhetsexamen 1887-05-16. Sergeant 1888-05-13. Elev vid Krigsskolan 1888-07-18. Utexaminerad 1890-04-24. Underlöjtnant vid Livregementets husarer 1890-05-09. Löjtnant i regementet 1898-10-07 och vid regementet 1899-02-17. Ryttmästare vid regementet 1907-12-21. RSO 1910-06-06. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare kvarstå i regementets reserv 1919-05-23. Major i Armén 1927-11-25. Död 1946-02-19 i Skövde (db nr 23).
 • Anna Julia Ulrika Elisabet, född 1869-12-21 på Ljunghem. Stiftsjungfru. Död 1937-03-08 i Lidingö (Stockholm, Engelbrekts förs, db nr 67) begr i Skövde (Skövde db nr 31). Gift 1904-01-20 i Skövde kyrka med huvudredaktören och utgivaren av Stockholmstidningen, KVO2kl Erik Benjamin Rinman, född 1870-05-02 i Boteå socken, Västernorrlands län. Död 1932.

TAB 31

Hans Henrik, greve von Essen (översiktstab 1, son av Fredrik Ulrik, tab 3), född 1755-09-26 på Kavlås. Fanjunkare vid Mörnerska husarerna 1768-01-01. Regementsadjutant vid Mörnerska husarerna 1768-09-27. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1773-01-27. Stabslöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1775-12-20. Hovstallmästare 1777-06-05. Transporterad till livdragonregementet 1778-08-29. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1778-09-08. Major vid Smålands kavalleriregemente 1778-09-08. Major vid lätta dragonerna 1783-06-02 sekreterare vid KMO 1787-11-26. Överste i armén 1787-12-14. Överstelöjtnant vid lätta dragonerna 1787-12-17. Förste hovstallmästare 1788-05-27. Chef för Bohusläns dragoner 1789. RSO 1790-06-26 (1790-05-02). Överste och chef för lätta dragonerna 1792-06-26. RoKavKMO 1794-11-24 med valspråk: Äran, icke lyckan. Erhöll överinseende över stuterierna i riket 1794. Generalmajor vid livhusarregementet 1795-04-08. Överståthållare i Stockholm 1795-12-23. Tillförordnad riksstallmästare 1796. En av rikets herrar 1796-07-30. Avsked från överståthållarämbetet 1797-05-08. Generalguvernör i Pommern 1800-04-18. Greifswalds akademikansler 1800. Generallöjtnant 1805-03-01 general av kavalleriet 1807-04-07. RmstkSO 1807-04-07. RPrSÖO1807. Statsråd 1809-06-09. Greve 1809-06-29 enligt 37 § R.F. (introducerad 1812-03-12 under nr 118). Chef för skånska husarregementet 1809-08-04. Avsked från statsrådsämbetet 1809-08-04. Fredsunderhandlare i Paris 1809-09-00–1810. Tillförordnad riksmarskalk 1810-09-24. Fältmarskalk 1811-03-12. Avsked från chefsbefattningen vid skånska husarregementet 1813. Riksståthållare i Norge 1814-10-20. Norsk fältmarskalk och kansler för akademien i Kristiania 1814. Entledigad därifrån 1816-08-02. Riksmarskalk 1816-10-07. Avsked från riksståthållarämbetet i Norge 1816-11-26. Generalbefälhavare i Skåne 1817. Avsked 1817. Död 1824-07-28 i Uddevalla, begravd på Västeråkers förs:s i Uppsala läns kyrkogård. 'Greve Essen stod i mycken nåd hos konung Gustaf III och var honom ofta följaktig, senast den olyckliga maskeradnatten, var högste befälhavare i Pommern 1807 och mot Norge 1814, samt en högt värderad och mycket brukad ämbetsman.' Ägde Vik i Balingsta socken, Uppsala län och Norsholm i Kimstads socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1788-12-11 på Leufsta bruk i Lövsta socken, Uppsala län med friherrinnan Charlotta Eleonora De Geer af Leufsta, född 1771-12-04 i Stockholm, död 1791-10-20 i Uppsala, dotter av kammarherren, friherre Charles De Geer af Leufsta nr 253, och hans 1:a fru friherrinnan Ulrika Elisabet von Liewen nr 45. Gift 2:o 1802-10-29 på Falkenhagen (At (Sch).) i Pommern med sin systerdotter, friherrinnan Hedvig Eleonora Charlotta von Krassow, född 1779-02-07, död 1855-11-24 i Stockholm, dotter av hovmarskalken och överjägmästaren, friherre Carl Georg von Krassow nr 315, och friherrinnan Jeanna Christina von Essen.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik Reinhold, född 1789-10-03 på Kavlås. Kornett vid livgardet till häst 1796-12-12. Löjtnant vid livgardet till häst 1809-12-13. Adjutant hos kronprinsen 1810-11-04. Konfirmationsfullmakt 1812-01-14. Ryttmästare 1812-02-04 Överstelöjtnant i armén 1813-10-27. Konfirmationsfullmakt 1814-01-11. RSO 1814-02-07. RRS:tAO2kl och S:tGO4kl. RPrOPlemér. Överhovjägmästare i survivance 1816-07-27. Överste i armén 1818-05-11. Avsked från ryttmästarbeställningen 1820-01-19. Död ogift 1820-04-08 i Stockholm, begravd på Västeråkers förs:s i Uppsala läns kyrkogård. Ägde Vik m. m.
 • 1. Charlotta Ulrika Eleonora, född 1790-09-08, död 1791.
 • 2. Gustaf Adolf Fredrik Vilhelm, greve vid faderns död 1824, född 1803. överhovstallmästare. Död 1874. Se tab 32.
 • 2. Jeanna Sofia Carolina (Jeannette), född 1804-08-26 på Andershof vid Stralsund, död ogift 1877-03-15 i Stralsund. Hon innehade fideikommisset Falkenhagen med Hankenhagen i Reinsbérgs socken i Neu Vor-Pommem, vilket hon ärvde etter sin äldste morbroder, friherre Carl von Krassow.
 • 2. Hans Henrik, född 1805. Major. Död 1872. Se tab 36.
 • 2. Henrietta Charlotta, född 1806-10-27 i Stralsund (At (Sch).), död 1829-01-23. Gift 1826-12-26, i Stockholm med en av rikets herrar, greve Adolf Fredrik Nils Gyldenstolpe, i hans 1:a gifte, född 1799, död 1864.
 • 2. Eugenia Carolina Desideria, född 1811-01-18 i Stockholm, död 1894-03-15 i Uppsala. Gift 1:o 1834-12-30 i Stockholm med kabinettskammarherren, friherre Axel Gabriel Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1799, död 1839. Gift 2:o 1844-07-25 på Vik med sin egen och sin moders kusin, majoren, greve Axel Lewenhaupt, född 1796, död 1863. Hon innehade Säbylunds fideikommiss i Kumla m. fl. socknar Örebro län samt ägde Eka i Lillkyrka socken, Uppsala län och gården nr 10 vid Svartbäcksgatan i Uppsala.
 • 2. Carolina Gustava, född 1817-06-10, död 1822-05-20 i Stockholm.

TAB 32

Gustaf Adolf Fredrik Vilhelm (översiktstab 2, son av Hans Henrik, greve von Essen, tab 31), greve vid faderns död 1824, född 1803-07-15 på Andershof. Fanjunkare vid skånska husarregementet 1810-11-09. Transporterad till Livregementets husarkår 1814-10-04. Kornett vid livgardet till häst 1815-11-07. Student i Uppsala 1818-10-16. Kansliexamen 1822-06-10. Extra ordinarie kanslist 1822-06-17. Kammarherre hos drottning Desideria 1826-01-26. 2. Löjtnant 1826-02-21. 1. Löjtnant 1826-11-01. Hovstallmästare 1827-05-22. Ryttmästare 1830-06-11. 1. Hovstallmästare 1830-08-21. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1836. Major i armén 1838-03-14. 2. Major vid skånska husarregementet 1839-03-22. RSO 1839-12-01. 1. major och överstelöjtnant vid skånska husarregementet 1841-04-20 överste i regementet 1848-05-30. Överste och chef för regementet 1848-12-28. LKrVA 1848. KDDO 1850-07-29. KNS:tOO 1850-08-21. Generalmajor 1853-04-29. Generalbefälhavare i 1. militärdistriktet 1853-10-26. Tillförordnad kavalleriinspektör 1853-10-27. Avgick i särskild beskickning till Wien för att lyckönska kejsaren av Österrike till hans förmälning 1854-04-00. StkÖJKrO 1854-05-04. KSO 1854-12-18. Avgick i särskild beskickning till Moskva för att övervara kejsar Alexander II:s kröning 1856-08-00. RRS:tAO1kl 1856-08-25. KmstkSO 1859-04-28. Överhovstallmästare 1860-01-28. StkDDO 1860-06-23. Avgick i särskild beskickning till Berlin för att lyckönska konung Vilhelm till hans tronbestigning samt till kronprinsen överlämna Serafimerordens insignier 1861. RPrRÖO1kl 1861-01-31. Avsked ur krigstjänsten 1863-08-07. RoKavKMO 1863-08-07. HLVHA 1870. Död 1874-10-03 på Vik. Ägde Vik i Balingsta socken, Uppsala län samt huset nr 10 Klara östra kyrkogata i Stockholm. Gift 1831-04-07 i Stockholm med Ida Mary von Rehausen, född 1811-03-13 i London, död 1893-05-02 på Vik, dotter av envoyén Gotthard Mauritz von Rehausen, friherre von Rehausen nr 351, och Harriet Louisa Bulkeley.

Barn:

 • Fanny, född 1832-01-24, död 1832-11-04.
 • Gustaf, greve vid faderns död 1874, född 1833-09-21 i Stockholm. Student i Lund 1851-11-21. Sergeant vid skånska husarregementet 1851-12-24. Officersexamen 1853-04-20. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1853-07-01. Kansliexamen 1856-05-17. Åtföljde sin fader på dennes beskickning till ryska hovet 1856. RRS:tStO3kl 1856. Kammarherre hos drottning Lovisa 1859-08-09. RDDO 1860-06-23. RPrRÖO3kl 1861. Löjtnant 1861-09-03. KDDO 2gr 1870-11-04. OffNEkkrO 1870. Tjänstfri från hovet 1871. Ryttmästare 1873-06-12. RSO 1878-05-15. Död 1879-05-31 i Hälsingborg. Erhöll 1877-09-00 befrielse från sina förbindelser såsom svensk och blev, då han efter sin äldsta faster tillträtt fideikommisset Falkenhagen och Hankenhagen, preussisk undersåte. Gift 1872-02-21 på Hårstorp vid Motala, Östergötlands län med hovfröken hos drottning Lovisa Augusta Christina Reuterswärd, född 1839-08-16 Rotenberg, död 1924-01-06 i Hälsingborg (db), dotter av kaptenen Anders Vilhelm Reuterswärd nr 1210, och Augusta Fredrika Elisabet Vult von Steyern nr 1889.
 • Hans Henrik, greve vid äldre broderns död 1879, född 1835. Envoyé. Död 1894. Se Tab. 33.
 • Ida, född 1838-12-12 i Stockholm, död 1922-07-23 i Saltsjö-Duvnäs i Nacka socken, Stockholms län. Gift 1864-05-24 på Vik med hovmarskalken, friherre Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel Rudbeck, i hans 2:a gifte, född 1825, död 1915-03-13 i Sollentuna förs, (db).
 • Carl, född 1841. Kammarherre. Död 1896. Se tab 35.
 • Elisabet, född 1845-07-15 i Hälsingborg, död i Hälsingborg 1914-05-15. Gift 1867-08-24 på Vik med landshövdingen, greve Gotthard Wachtmeister af Johannishus, född 1834, död 1920.
 • Sigrid, född 1850-01-16 i Hälsingborg, död 1924-03-18 i Uppsala (db). Gift 1901-06-20 i Västeråkers prästgård i Uppsala stift med kyrkoherden i Uppsala, kontraktsprosten, LNO Fredrik Sandberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1864-05-20 med Aurora Charlotta Lagerholm, född 1834-12-11 i Västerås, död 1894-04-26, dotter av musikdirektören Anders Lagerholm och Margareta Fredrika Munktell), född 1837-02-23 i Hömbs socken, Skaraborgs län, död 1906-11-30 i Västeråkers prästgård.

TAB 33

Hans Henrik (översiktstab 3, son av Gustaf Adolf Fredrik Vilhelm, tab 32), greve vid äldre broderns död 1879, född 1835-08-14 i Stockholm. Student i Lund 1853-12-13. Kansliexamen 1856-05-17. Extra ordinarie kanslist i civildepartementets expedition 1856-08-16. Attaché i Paris 1857-11-10. 2. Sekreterare i utrikesdepartementet 1858-08-31. Tillförordnad legationssekreterare i London 1860-04-01, legationssekreterare i S:t Petersburg 1862-06-12. I Berlin 1863-06-02 och i Köpenhamn 1863-09-29. RR S:tStO2kl 1863-12-11. KDDO2gr 1865-08-03. RNO 1869-07-20. KDDO1gr 1869-08-05. Kabinettssekreterare 1870-12-16. KSpCIILsO1kl 1872-03-28. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Rom 1873-06-13. Tillförordnad generalkonsul i Italien 1873-09-26. KNO1kl 1873-12-01. StkItKrO 1875-06-06. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Wien 1877-06-26. Avgick i utomordentlig beskickning till Bukarest 1879-04-18. StkRumSO 1879-05-10. KmstkNO 1880-12-01. Avgick i utomordentlig beskickning till Belgrad 1882-05-00. StkSerbTO 1882-05-12. Rappellerad från beskickningen i Wien och försatt i disponibilitet 1883-11-16 (1883-12-01). Död 1894-07-25 på Falkenhagen. Tillträdde efter äldre broderns död Falkenhagen och Hankenhagen. Gift 1863-10-14 i Stockholm med grevinnan Augusta Adelaide Emilie Jaquette Gyldenstolpe, född 1841-03-28 i Stockholm, död 1918-02-01 i Berlin, dotter av kammarherren, greve Carl August Gyldenstolpe nr 35, och grevinnan Hedvig Vilhelmina Augusta Sofia Maria Teresia Louise von Fersen nr 56.

Barn:

 • Gustaf Hansson, greve vid faderns död 1894, född 1864-11-21 i Köpenhamn. Mogenhetsexamen 1883-06-02. Student i Lund 1883–1885, i Berlin 1886, i Lausanne 1886–1887, åter i Berlin 1887 samt i Greifswald 1892–1894. Avsade sig 1895 den honom efter faderns död tillfallna rätten till fideikommisset Falkenhagen och Hankenhagen samt återflyttade till Sverige, där han ägnade sig åt historisk forskning. Död ogift 1899-05-21 Sjöholm .
 • Carl Reinhold, greve vid äldre broderns död 1899, född 1868. Kammarherre. Se Tab. 34.
 • Hans-Henrik August, född 1873-01-21 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1893-05-19. Student i Uppsala 1893. Jur. filosofie preliminärexamen i Uppsala 1894-05-30. Student i Lund 1894. Hovrättsexamen i Lund 1900-05-00. Attaché i Berlin 1900-10-17, i Köpenhamn 1902-04-11, i Berlin 1902-05-26, i London 1902-12-11 och i Paris 1902-12-31. Gift 2:e sekreterare i utrikesdepartementet 1903-05-22. RPrKrO4kl 1903. RFrHL 1903. Tillförordnad 1:e sekreterare 1905-06-30. Härold vid KMO 1905-11-27–1910. Tillförordnad legationssekreterare i Kristiania 1910-11-29. Legationssekreterare i Kristiania 1906-09-28. Legationsråd i Berlin 1908-06-29. KNS:tOO2kl 1908-07-04. KBadZLO2kl 1908. RNO 1910-06-06. StOffRumKrO 1912. Legationssekreterare i Berlin med legationsråds n. h. o. v. 1913-12-31 ministre plénipotentiaire en mission spéciale i Berlin, Dresden, Karlsruhe, München och Stuttgart 1917-02-13. KVO2kl 1917-06-06. Envoyé i disponibilitet 1918-06-11. KNO1kl 1919-06-06. Ministre plénipotentiaire en misson spéciale hos tyska riket 1919-06-20. Envoyé i tyska riket 1920-05-14. Delegerad vid förhandlingarna om handelsavtal med Tyskland 1921. Död 1923-01-31 i Berlin (Storkyrkoförs, Stockholm, db). Gift 1917-11-26 i Bern med Antoinette Marie Henriette Rosalie (Toinon) Gutmann i hennes 2:a gifte, född 1876-04-10. Dotter av chefen för Dresdener Bank i Berlin, tyska geheimerådet Eugene Gutmann.
 • Ida Louise Elisabet, född 1878-10-12 i Wien. Gift 1899-09-30 i Reinbergs kyrka i Pommern med landshövdingen, friherre Sten Gustaf Fredrik Troil Ramel, född 1872.

TAB 34

Carl Reinhold (översiktstab 3, son av Hans Henrik, tab 33), greve vid äldre broderns död 1899, född 1868-06-14 i Köpenhamn. Mogenhetsexamen 1887-06-10. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1887-06-10. Vice korpral 1888-05-19. Korpral 1888-06-04. Sergeant 1888-06-13. Elev vid Krigsskolan 1888-07-18. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1889-11-08. Ordonnansofficer vid 1. arméfördelningens stab 1893-08-01. Löjtnant 1895-06-07. Blev 1895-04-00 preussisk undersåte och tillträdde då efter överenskommelse med äldre brodern fideikommisset Falkenhagen och Hankenhagen (egendomarnes egenskap av fideikommiss upphävdes 1921). Avsked från ordonnansofficersbefattningen 1899. Adjutant hos prins Gustaf Adolf 1904-11-00. Ryttmästare i regementet 1906-12-07. OII:s Gbmt 1907-06-06. REVO4kl 1907-12-00. RSO 1910-06-06. RSpMfO 1910. Major i armén 1915-07-02. Avsked från ryttmästarbeställningen med skyldighet att såsom ryttmästare inträda i regementets reserv 1918-08-09. Tjänstgörande kammarherre hos kronprinsessan 1924-01-22. RVO 1924-06-06. Gift 1901-10-10 i Malmö med grevinnan Louise Signe Brigitta Matilda Sofia De la Gardie, född 1882-08-14 Mansdala s län, dotter av kammarherren, greve Pontus Axel De la Gardie nr 3, och friherrinnan Augusta Sofia Charlotta Ulrika Silfverschiöld nr 283.

Barn:

 • Mary Augusta Jacquette, född 1903-01-06 i Malmö. Inneh fideikommisset Boldewitz på Rügen samt äg tills med systern Falkenhagen o Hankenhagen i Pommern. Gift 1927-09-08 Sörby, (vb) med baronen Erik Emil Reinhold Malte Silvius Albedyll, född 1899-12-28.
 • Alice Brita Ida, född 1904-12-03 i Malmö. Gift 1928-10-22 i Stockholm med löjtnanten vid flottan greve Knut Knutsson Posse, nr 57 (T16), född 1897.
 • Ebba Elisabet, född 1905-11-13 i Malmö, död i Malmö 1905-12-06.

TAB 35

Carl (översiktstab 2, son av Gustaf Adolf Fredrik Vilhelm, tab 32), född 1841-01-21 Hälsingborg. Kadett vid Karlberg 1856-11-17. Utexaminerad 1863-12-19. Underlöjtnant vid Livregementets dragonkår, nu Livregementets dragoner, 1863-12-30. Löjtnant i armén 1873-05-05. RÖJKrO 3kl 1873-06-06. Löjtnant vid kåren 1873-08-19. Ryttmästare 1882-12-01. Adjutant hos konungen 1884-06-06. RSO 1884-12-01. KPSBd'AO 1888-05-10. OffItS:tMLO 1888-05-20. RSpMFO2kl 1888-07-06. RNS:tOO 1890-08-27. Major 1893-01-20. Kammarherre hos drottning Sofia 1893-01-20. Avsked med tillstånd att såsom major kvarstå i regementets reserv 1896-02-28. Död 1896-10-14 i Enköping. Åtföljde konung Oskar II på resan till Portugal, Spanien, Italien, Algeriet m. m. 1888. Ägde Vik i Balingsta socken, Uppsala län. Gift 1880-10-07 i Uppsala med sin kusin, grevinnan Charlotta Gustava Lewenhaupt, född 1851-05-01 Eka, död 1887-06-14 på Vik, dotter av majoren, greve Axel Lewenhaupt nr 2, och friherrinnan Eugenia Carolina Desideria von Essen.

Barn:

 • Gertrud Ida Eugenia, född 1881-09-06 på Vik, liksom syskonen, död 1912-11-27 i Jönköping, K. Smålands art. regementes förs, (db). Gift 1908-01-16 Säbylund (Balinsta förs, Uppsala län, vb) med kaptenen, friherre Gustaf Adolf Lagerfelt, född 1880. Död 1929.
 • Gustaf Carlsson, född 1882-08-26, död 1883-01-02 på Vik.
 • Sigrid Charlotta, född 1885-05-01. Gift 1918-11-23 på Säbylund (Balinsta förs, Uppsala län, vb) med kaptenen Claes Anton Vilhelm Silfverstolpe, i hans 2:a gifte, född 1877.
 • Elisabet Ramborg, född 1886-06-28. Gift 1908-10-19 på Säbylund (Balinsta förs, Uppsala län, vb) med kaptenen, greve Patrik Johannes Hamilton, född 1882.
 • Carl Carlsson, född 1887-05-31.

TAB 36

Hans-Henrik (översiktstab 1, son av Hans Henrik, greve von Essen, tab 31), född 1805-10-25 i Stralsund. Fanjunkare vid Livregementets husarkår 1814-10-25. Kornett vid Livregementets husarkår 1817-03-26. Löjtnant 1829-07-21. Ryttmästare 1836-06-11. RSO 1849-04-28. Majors avsked 1856-04-18. Död 1872-12-10 på sin egendom Signildsberg (nu Signesberg) i Håtuna socken, Uppsala län. Gift 1850-09-26 Karlslund med Maria Johanna Gustava Anckarsvärd, född 1822-08-18 Bysta, död 1881-05-13 på Signesberg, dotter av generaladjutanten, greve Johan August Anckarsvärd nr 116, och friherrinnan Sofia Ulrika Bonde nr 20.

Barn:

 • Fredrik August, född 1851-09-27, död 1853-01-17 i Örebro.
 • Hans Henriksson, född 1852. Löjtnant. Död 1897. Se Tab. 37.
 • Charlote (EÄ Charlotta) Ulrika Johanna, född 1854-04-28 i Örebro, stiftsjungfru. Död 1939-01-04 på Signhildsberg (Oscars förs, Stockholms län, db nr 8).
 • Johan Henriksson, född 1856-02-06. Förvaltare på Mariedal 1876–1878. Död 1878-09-05 på Signesberg.
 • Gustaf Henriksson, född 1857-02-22 i Örebro. Förvaltare på Signesberg 1878–1887. Död ogift 1914-08-17 i Stockholm (Håtuna förs, Uppsala län db).
 • Axel Henriksson, född 1858-05-28 Arnö. Ägde hälften av Signesberg till 1921.
 • Vilhelm Henriksson, född 1859-10-12 på Arnö. Mogenhetsexamen 1878-05-21. Volontär vid Livregementets husarkår, nu Livregementets husarer 1878-06-26. Elev vid Krigsskolan 1879-07-14. Utexaminerad 1880-10-30. Underlöjtnant vid nämnda husarkår 1880-12-03. Löjtnant 1889-08-05. Ryttmästare 1898-11-25. RSO 1901-11-30. Major 1908-07-23. Chef för remonteringsstyrelsen 1908-11-20. Major vid skånska husarregementet 1911-08-31. Överstelöjtnant i armén 1911-12-30. Avsked från beställningen på stat 1914-10-30. Major i Livregementets husarers reserv 1914-10-30. Överste i armén 1915-04-10. Fullmäktig i stuteriöverstyrelsen 1916-06-30. KVO2kl 1917-06-06. Avsked från chefskapet för remonteringsstyrelsen 1925-11-19. KVO1kl 1926-06-06.
 • Sofia Augusta Eva Carolina, född 1860-12-24 på Arnö. Död 1938-08-16 i Uppsala (domkyrkoförs, db nr 311). Gift 1891-10-21 i Håtuna kyrka med överläkaren vid hospitalet i Nyköping, RNO, med. licentiat Magnus Alfred Pettersson, född 1846-09-11 i Norrköping, död 1920-08-13 i Uppsala.
 • Reinhold Henriksson, född 1861. Ryttmästare. Se tab 38.

TAB 37

Hans Henriksson (översiktstab 4, son av Hans Henrik, tab 36), född 1852-07-05 på Choisy vid Örebro. Sergeant över stat vid skånska husarregementet 1871-11-14. Fanjunkare över stat 1874-03-17. Officersexamen 1877-09-21. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1877-11-30. Löjtnant 1888-08-29. Död 1897-06-24 i Lund. Ägde jämte syskonen Mariedal i Tibble socken, Uppsala län. Gift 1889-09-23 i Hälsingborg med Lilly Hildur Linnea Persson-Henning i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1902-09-15 i Hälsingborg med vice häradshövdingen, friherre Carl Fredrik Ehrensvärd, från vilken hon blev skild, född 1867. Gift 3:o 1906-10-05 i Raus kyrka, Malmöhus län, med ryttmästaren Jurgen Henrik Gösta Fock B, född 1875, död 1936), född 1866-01-21 i Hälsingborg. Död 1939-03-23 i Stockholm, dotter av konsul Nils Persson och Otilda Brynhild Sandberg.

Barn:

 • Eva Brynhilda Maria Sofia, född 1890-06-01 i Hälsingborg. Gift 1914-09-23 i Håtuna kyrka Uppsala län (Uppsala domk.förs, vb) med praktiserande läkaren i Stockholm, med. licentiat Erik Georg Holmberg, från vilken hon blev skild 1932-06-14, född 1880-12-31 i Södertälje.
 • Marianne Elisabet Hildur, född 1894-08-10 i Hälsingborg. Gift 1:o i Hälsingborg (Uppsala domk.förs, vb) 1918-07-17 med löjtnanten vid skånska husarregt Per Ando Wikström, född 1888-08-24 i Sundsvall, död 1925-12-06 i Vejle (Hälsingborgs förs, db). Gift 2:o 1930-09-06 i Maria förs, Helsingborg, (vb) med kaptenen Olof Fredrik Angelin, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1914-05-02 med Margareta Hofstensson, skilsm gm Södra Roslagens doms:s hr 1925-06-29), född 1888-08-10 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs

TAB 38

Reinhold Henriksson (översiktstab 5, son av Hans Henrik, tab 36) född 1861-12-13 Arnö. Volontär vid Livregementets dragonkår, nu Livregementets dragoner, 1882-09-19. Mogenhetsexamen 1883-05-25. Sergeant 1884. Elev vid Krigsskolan 1884-07-17. Utexaminerad 1885-10-06. Underlöjtnant vid Livregementets dragonkår, nu Livregementets dragoner 1885-10-30. Löjtnant 1894-01-08. Ryttmästare 1905-05-05. RSO 1905-12-01. RPrKrO3kl 1908. RBadZLO1kl 1909. Avsked med tillstånd att inträda i regementes reserv 1912-09-13. Ledamot av IV distriktets hästpremieringsnämnd 1925. RVO 1925. Äger Signesberg i Håtuna socken, Uppsala län sedan 1921. Gift 1893-05-02 Aske med grevinnan Vilhelmina Anna Charlotta Lewenhaupt, född 1871-08-24 Forsbacka. Dotter av kaptenen, greve Carl Gustaf Conrad Erik Lewenhaupt nr 2, och Olga Anna Margareta af Nordin nr 2145.

Barn:

 • Ingeborg Charlotta Anna Maria, född 1894-04-12 på Aske. Död 1950-05-25 i Stockholms län (Oscars förs, db nr 174). Gift 1914-09-08 i Håtuna kyrka med kammarherren, friherre Gustaf Fredrik Henrik Alexander Leuhusen, född 1888, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild 1938-02-22. Död 1975-10-13 i Stockholm.
 • Carl Henrik, född 1895-07-11 på Signesberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: