:

Gerner nr 905

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gerner nr 905 †

Adlad 1676-11-09, introd. 1678. Utdöd 1794-04-19.


1Um. 2Lk. 3KrAB.

TAB 1

Albrekt Gerner, vars föräldrar flyktade för religionsförföljelses skull ifrån Skottland. Blev en förmögen handlande i Stockholm. Gift med Maria Vaston, också av skotsk släkt, död 1651-06-08 i Stockholm.

Barn:

 • Anders Gerner, adlad Gerner, född 1632-11-18 i Stockholm. Student i Uppsala1 1651-11-12. Förste protokollssekreterare i k. kansliet. Sekreterare hos greve Magnus Gabriel De la Gardie. Politieborgmästare i Stockholm 1671-06-08. Adlad 1676-11-09 (introd. 1678 under nr 905). Död 1683-02-23 i Stockholm och begraven s. å. 19/8 i Storkyrkan, varest hans vapen uppsattes. 'Han skickades först av rikskansleren greve Magn. Gabr. De la Gardie till svenska envoyén i Wien Math. Björnklou, hos vilken han kvarblev över två år. Gjorde sedan vidsträckta resor utrikes, först med rikskanslerens son greve Gust. Ad. De la Gardie, sedan med två friherrar Leijonsköld. Var slutligen borgarståndets talman vid riksdagen 1672.' Gift 1669 med Elisabet Pfeiff i hennes 2:a gifte (gift 1:o med k. sekreteraren Johan Eberhard Schantz i hans 2:a gifte, född 1614, död 1665, vars söner adlades Schantz, och von Schantz), född 1643-05-21, död 1729-02-10 Edeby, dotter av biskopen i Reval, magister Johannes Jacobus Pfeiffius (fader till herrarna Pfeiff, adlade Pfeiff) och Anna Grundel.

Barn:

 • Maria Ebba, född 1670-04-11, död ogift 1736.
 • Anna Elisabet, född 1671, död ogift 1691.
 • Anders, född 1672-11-21. Student i Uppsala1 1692-11-15. Kopist under protokollssekreterarna 1696. Kopist vid tyska expeditionen 1700-12-22. Död ogift 1705-05-12 i Stockholm och begraven s. å. 28/5 i Skå kyrka Stockholms län. Var förlovad med Maria Adriana von Schantz, men dog innan giftermål han äga rum.
 • Johan Albrekt, född 1673, död s. å.
 • Catharina Margareta, född 1675-03-02, död 1710 i pesten. Gift med handelsmannen Peter Colvin i Stockholm i hans 2:a gifte.
 • Simon, född 1676, död 1682.
 • Johan, född 1678. Page hos k. rådet greve Erik Dahlbergh. Drunknade i Dünaströmmen.
 • Albrekt, född 1681. Överste. Död 1755. Se Tab. 2

TAB 2

Albrekt (son av Anders Gerner, adlad Gerner, Tab. 1), född 1681-07-21 i Stockholm. Student i Uppsala1 1701-04-25. Volontär vid livgardet 1704. Rustmästare därst. 1705. Förare 1706. Sergeant 1707. Fältväbel s. å. Kornett vid livdragonregementet 1708-03-04. Kapten därst. 1717-01-17. Majors titel och kaptens indelning vid Jönköpings regemente 1723-06-17. Kornetts indelning vid livregementet till häst 1724-12-11. Löjtnants indelning 1725-09-09. Regementskvartermästare vid regementet 1730-11-06. Ryttmästare2 1734-01-29. Överstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1747-10-16. RSO 1748-11-07. Överstes avsked 1751-12-002. Död 1755-09-29 på Venngarns kungsgård i S:t Olofs socken, Stockholms län och ligger, jämte sin fru, begraven i egen grav å Sigtuna kyrkogård, den han lät uppmura. 'Han blev vid Holovzin illa blesserad och fick tvenne hästar sig undanskjutna, men frälste likväl standaret, på vilket stången var avskjuten, och saluterade efteråt med den kvarblivna stumpen. Tillfångatogs vid Poltava och måste deltaga i tsarens triumferande intåg i Moskva, men rymde, förklädd till bonde, ur fångenskapen, sedan han ganska väl lärt sig ryska språket, synnerligast folkdialekten'. Gift 1719 med grevinnan Anna Gyllenborg, född 1685-06-23, död 1758-07-06 på Venngarns kungsgård, dotter av k. rådet Jakob Volimhaus, adlad, friherre och greve Gyllenborg, och friherrinnan Anna Catharina Thegner.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1720-07-27, död 1798-01-11. Gift 1744-05-29 med majoren greve Knut Posse, född 1720, död 1787.
 • Maria Hedvig, född 1721-09-11, död 1808-07-24 på Venngarn. Gift där 1758-12-11 med ryttmästaren Erik Adolf Printzensköld, född 1718, död 1796.
 • Jakob, född 1722-11-05 på Venngarn. Student i Uppsala1 1734-02-23. Ryttare vid livregementet till häst 1734. Volontär vid fortifikationen 1739. Korpral vid livregementet till häst 1742-12-02. Löjtnants titel 1745-10-01. Löjtnant i fransk tjänst s. å. i okt. Kornett vid förstn. regemente 1747-03-18. Löjtnant därst. 1751-03-18. Genom byte korpral vid livdrabantkåren 1759-06-11. Överstelöjtnants avsked3 1767-05-07. RSO s. å. 23/11. RVO 1772-05-28 överste och kommendant i Lovisa. Avsked därifrån. Död barnlös 1794-04-19 på Venngarn och med honom utgick ätten på svärdssidan. Gift 1:o 1756-05-13 Vi med friherrinnan Ulrika Eleonora von Köhler, född 1735-07-21 Vilsta, död 1757-04-20, dotter av överstelöjtnanten friherre Gustaf Vilhelm von Köhler, och grevinnan Ulrika Eleonora Cronhielm af Flosta. Gift 2:o 1759-03-01 med sin kusins dotter Maria Inga Adlerberg, född tvilling 1736-06-08, död 1799-06-05 i Stockholm, dotter av kammarherren Olof Adlerberg, B, och hans 2:a fru grevinnan Anna Sofia Gyllenborg.
 • Catharina Eleonora, född 1724-02-03 på Venngarn, död i barnsäng 1748-12-06 på nämnda egendom. Gift 1747-12-15 med regementskvartermästaren Gabriel Lilliehöök af Fårdala, i hans 1:a gifte, född 1720, död 1759.
 • Elisabet född 1725-03-20, död som ung.
 • Andreetta född 1725-03-20, död som ung.
 • Charlotta Sara, född 1726-08-06 på Venngarn, död som ung.
 • Charlotta Johanna, född 1728-07-16 på Venngarn, död 1822-03-31 Torslunda. Gift 1759-12-11 med kanslirådet Johan Ihre, adlad Ihre, i hans 2:a gifte, född 1707, död 1780.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: