Sparfvenfeldt nr 541

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Sparfvenfeldt

Adliga ätten Sparfvenfeldt nr 541 †

Adlad 1651-08-31. † 1809-04-27.

TAB 1

Gabriel Sparf. Jägmästare hos hertig Johan av Östergötland. Gift med Catharina Andersdotter, dotter av rådmannen i Arboga Anders Göransson.

Barn:

Johan Gabrielsson Sparf, adlad Sparfvenfeldt, till Åbylund i Romfartuna socken. Född 1618-10-15 i Östergötland. Furir vid livregementet till häst 1642. Korpral därstädes 1643. Kvartermästare 1646. Adlad 1651-08-31. Ryttmästare 1656. Major 1659-01-00. Överstelöjtnant 1673-12-16. Avsked med överstes karaktär 1675. Död 1698-10-15 på Åbylund. Gift 1654 med Christina Uggla, dotter av översten Johan Uggla och Margareta Gyllenmärs.

Barn:

 • Johan Gabriel Sparfvenfeldt. Se Tab. 2.

TAB 2

Johan Gabriel Sparfvenfeldt (son av Johan Gabrielsson Sparf, adlad Sparfvenfeldt, tab 1). Född 1655-07-17 i Åmål. Överceremonimästare vid kungliga hovet 1701. Död 1727-06-02 på Åbylund. Gift 1695-03-26 med Antoinetta Sofia Hildebrand, dotter av kamreraren Henrik Jakob Hildebrand och hans 2:a fru Maria Sofia Amya.

Barn:

 • Christina, född 1695-12-29, död 1780-02-26 i Stockholm. Gift 1718-01-19 i Romfartuna socken med hovmarskalken Anders von Düben i hans 3:e gifte.
 • Maria Sofia, född 1697-04-23, död 1744. Gift 1:o 1716 med överstelöjtnanten friherre Carl Fredrik Mörner af Morlanda nr 62. Gift 2:o 1725-04-06 i Romfartuna socken med överstelöjtnanten Johan Leijonberg nr 876.
 • Johan Henrik, född 1698. Hovstallmästare. Död 1769. Se Tab. 3.
 • Antoinetta Dorotea, född 1699-08-01, levde änka 17362. Gift 1718 med kammarherren vid svenska hovet greve Otto Ludvig Ehrenreich Rindsmaul.
 • Henrik Jakob, född 1700-07-30, död s. å. 13/12.
 • Beata Ester, född tvilling 1701-12-31, död 1774-08-15 Aske. Gift 1718-05-27 med kammarherren greve Carl Jakob Leijonstedt.
 • Margareta Elisabet, född tvilling 1701-08-31, död 1764-11-08 Runstorps socken. Gift 1719-08-27 i Romfartuna socken med envoyén greve Axel Reenstierna.
 • Carl Fredrik, född 1702-09-17. Död vid ett universitet i Tyskland.
 • Jakob Henrik, född 1703-11-04. Lantråd i Mecklenburg. Död barnlös omkring 1754. Gift med en mecklenburgisk fröken vid namn Grabe.

TAB 3

Johan Henrik Sparfvenfeldt (son av Johan Gabriel Sparfvenfeldt, Tab. 2). Född 1698-04-18. Kammarherre 1721. Hovmarskalk, sedan hovstallmästare 1744. Död 1769-09-24 på Åbylund. Gift 1725-09-07 med grevinnan Christina Johanna Lilliénstedt, dotter av riksrådet och presidenten Johan Paulin, adlad, friherre och greve Lilliénstedt och hans 2:a fru Margareta Törnflycht.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1726-12-07. Hovjunkare 1744. Holsteinskt lantråd. Död ogift 1775-02-19 i Kiel.
 • Henrik Vilhelm, född 1728-12-05. Överste i armén 1772, död ogift 1776-09-20 Munga. Bevistade pommerska kriget.
 • Margareta Christina Sofia, född 1729-11-30 i Stockholm, död där 1811-05-01. Gift 1756-10-17 i nämnda stad med hovjunkaren Didrik Christian von Conowen.
 • Hedvig Augusta, född 1731-05-14, död 1810-03-18 i Stockholm. Gift 1:o 1761-06-11 i nämnda stad med sin kusin, överstelöjtnanten greve Knut Posse. Gift 2:o 1774-09-04 med Paul Erik Rudebeck.
 • Ulrika, född 1735-11-05 i Stockholm, död där 1816-07-09. Gift 1769-04-18 på Kulla Gunnarstorp i Allerums socken med majoren Urban Reinhold Palmstruch i hans 2:a gifte.
 • Fredrik, född 1737-09-11, död 1738-01-22.
 • Carl Jakob, född 1739. Major. Död 1809. Se Tab. 4.
 • Eva Maria, född 1741-04-27, död 1743-08-31.
 • Lovisa Beata, född 1746-01-07, död 1817-06-20 i Stockholm. Gift 1765-05-30 i nämnda stad med sin kusin, landshövdingen greve Carl Vilhelm Leijonstedt i hans 3:e gifte.

TAB 4

Carl Jakob Sparfvenfeldt (son av Johan Henrik Sparfvenfeldt, Tab. 3). Född 1739-12-06. Majors avsked 1770. Död 1809-04-27 på Ransta och slöt ätten på svärdssidan. Gift med Hedvig Maria Posse, dotter av hovmarskalken greve Carl Posse och Helena Ulrika Falkenberg af Bålby.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1772-07-02, på Åbylund, död där 1772-09-09.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.