:

Key

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Key har djupa rötter i Småland. I både Anrep och Elgenstierna kan man läsa att släkten härstammar från den skotska klanen MacKay, men nya rön visar istället att stamfadern Fridrich Key troligen var son till den från skottland invandrade majoren Jakob Keitz. Två av Fridrich Keys sonsöner, häradshövdingarna Johan och Fredrik Key, ansökte i slutet av 1700-talet om adelskap och åberopade då som skäl att de härstammade från en skotsk adelssläkt, men utan resultat. Genom dessa två bröder delades sen släkten Key i de två grenarna Edshult och Windö. En av Fridrich Keijs många ättlingar var den världsberömda författarinnan Ellen Key, som lät uppföra Strand vid Vättern, nära Alvastra kloster...

TAB 1

Fridrich Keij, född 1630 (åu); upptagen som löjtnant i rullorna över Carl Gustaf Skyttes dragonreg:te år 1678; strandridare; har undertecknat en kompaniorder med namnet Fridrich Keij; den förste stamfadern som med säkerhet kan beläggas; ägare av frälsehemmanet Wijnstorp 1687-88 (källa: KGF-Nytt nr 95, dec 2006 s.6-8 - Jakob Keitz och några av hans efterkommande av Claës Linder och Karin Carlson); † 1687-09-11, då han besökte en släkting till sin hustru på Kunhults gård norr om Eksjö. Gift 1677-03-19 med Elisabet Henriksdotter Philman, i hennes 1: äktenskap (gift 2:o med löjtnanten Erik Streng, som troligen stupade under Karl XII:s fanor år 1705), född 1650, † 1735, dotter av den välbärgade handelsmannen Henrik Philman från Kalmar.

Söner:

 • En son, född och † 1680.
 • Henrik Key, född 1681 (åu). Han fick namn efter sin morfar; sattes som tioåring i skolan 1691-03-05, men därefter är hans vidare öden okända - troligen dog han ung eller ogift.
 • Jakob Key, född 1686; kronobefallningsman; † 1735. se Tab 2

TAB 2

Jakob Key, (son till Fridrich Keij, Tab 1), född 1686 (åu); kronobefallningsman i Tunalän, Sevede och Aspelands härader; var endast 1 år gammal när fadern dog; † 1735-12-23 på Stensryd, Målilla sn, begr 1736-01-03 (51 år gammal). Gift med Margareta Johansdotter Drangel, † 1734, dotter till häradsfogden Johan Drangel och Anna Bruun.

(Genom sönerna Johan och Fredrik delades släkten Key i de två grenarna Edshult och Windö).

Barn:

 • Johan Key, född 1713, † i unga år.
 • Sara Helena Key, född 1715, † 1786-08-16 i Kalmar slottsfs (bröstsjuka, 71 år gammal). Gift 1:o 1734-07-16 i Målilla sn med adjutanten och komministern i Linderås pastorat Carl Jonas Königsberg, född 1705 (åu), † 1743-01-22 i Linderås sn, begr 3/2 (36½ år gammal, källa: Genline ID 255.26.61200), med vilken hon hade fyra barn; 2:o 1749-08-11 i Mörlunda sn med föraren Peter Ramsberg, född 1714-02-16 på Sandstuva, Mörlunda sn, † 1790-04-21 i Kalmar sfs (ålder, 78 år gammal), med vilken hon hade fyra barn.
 • Fredrik Key, född 1717-08-03 på Faggemåla, Lönneberga sn, † där 1718-03-06.
 • Johan Key, född 1718; häradshövding; † 1789. se Tab 3.
 • Elisabet Key, född 1719-04-08 på Faggemåla, Lönneberga sn, † där s å 10/6.
 • Fredrik Key, född 1720; häradshövding, godsägare; † 1793. se Tab 10.
 • Axel Erik Key, född 1721-09-18 på Faggemåla, Lönneberga sn, † ogift 1759.
 • Adam Magnus Key, född 1723-04-26 på Faggemåla, Lönneberga sn, † s å 25/8.
 • Elisabet Key, född 1726-07-05 i Mörlunda sn, † ogift 1814-10-27 på Kråkeryds gård i Målilla sn, som hon ägde. Enligt en sägen är det en gammal dam som rider omkring i skogarna kring Kråkeryd på en vit häst, och denna dam är Elisabet.
 • Margareta Key, född 1729-10-08 i Målilla sn, † 1808-02-28 på Ingemåla, Ålems sn (ålderdomsbräcklighet, änka, 79 år gammal). Gift 1759-04-20 i Målilla sn med furiren, senare sergeanten vid Kalmar reg:te Hans Grufstedt, född 1734 (åu), † 1794-05-14 på Skeppentorp, Ålems sn (avsk sergeant, hetsig feber, 60 år gammal).
 • Anna Kristina Key, född 1734-01-23 i Mållla sn, † ogift och barnlös 1791-10-24 på Kråkeryd, Målilla sn.

Edshults-grenen

TAB 3

Johan Key, (son till Jakob Key Tab 2), född 1718-02-21 på Faggemåla, Lönneberga sn; auskultant i Göta hovrätt 1739; häradshövding i Norra och Södra Vedbo domsaga 1747-05-03; godsägare - ägde bl a säterierna och gårdarna Edshult, Kvensås, Ed i Sund, del i Eksjö Hovgård, Fredriksbergs koppargruva samt Gravendal i Grängesberg, Johannisberg, Fagerhult m fl gårdar i Flisby sn. Han försökte jämte brodern Fredrik introducera släkten på Riddarhuset; bl a anhöll Johan år 1771 att han i samband med Gustav III:s förestående kröning skulle benådas med adelskap; han åberopade att han tillhörde en gammal adlig skotsk släkt, men det blev inget adelskap; † 1789-02-07 på Grimstorp, begr i Lommaryds kyrka, Lommaryds sn. Gift 1748-02-06 med Kristina Maria Wiesel, född 1722, † 1765-12-10 på Kvensås, Eksjö lfs, begravd i Lommaryds kyrka, dotter till assessorn Harald Wiesel och Beata Kristina Bergenadler.

Barn:

 • Jakob Magnus Key, född 1750; ryttmästare; † 1807. se Tab 4
 • Christina Margareta Key, född 1751-08-25 i Norra Solberga sn, dpt 2/9 (källa: Genline ID 245.6.74200); hon ärvde Kvensås i Eksjö lfs. Gift 1779-12-06 (sannolikt hennes avlägsne släkting) i Edshults sn (källa: Genline ID 1162.2.36800) med livdrabanten, senare löjtnanten vid Tavastehus reg:te Nils Henrik Kinberg, född 1754-09-30 (hans farmors mor var Beata Catharina Keitz) i Edshults sn (källa: Genline ID 1070.19.36000), † 1839-04-28 på Stensgöls säteri, Eksjö lfs, begr 12/5 (änkl, 85 år gammal, källa: Genline ID 1070.24.116800 och 1070.19.36000).
 • Charlotta Gustava Key, född 1753, † 1823-04-26. Gift 1779-12-07 i Edshults sn (källa: Genline ID 1162.2.36800) med fänriken Nils Sabelfelt, född 1751, † 1807-02-05 på Johannesberg, Flisby sn.
 • Johanna Maria Key, född 1754, † 1840-03-13, Gift 1790-07-23 i Norra Solberga sn med kaptenen Gustaf Otto Stiernspetz, född 1763-08-10 i Sandjö sn, † 1817-08-05 på Hammaryd.
 • Elisabet Ulrika Key, född 1756-01-15 på Botorp, Linderås sn; ägde Ed och Oppreda i Sunds sn samt Gallarp och Nyckelberg i Västra Ryds sn; † 1834-08-03 på Eds säteri, Sunds sn. Gift 1790 med vice häradshövdingen och godsägaren Carl Åstrand, född 1751-02-04 på Åsa, Kråkshults sn, dpt 17/2 (källa: Genline ID 1103.15.21400), † 1814-08-05 på Eds säteri, Sunds sn, begr 14/8 (källa: Genline ID 385.20.49800).
 • Hans Henrik Key, född 1757; sergeant vid Södermanlands reg:te 1773-11-12; sekondfänrik 1776-12-18; stabsfänrik 1780-03-15; fänrik med rotelön 1782-04-10; sekondfänrik vid Jönköpings reg:te s å 17/4; löjtnant; † ogift 1831.

TAB 4

Jakob Magnus Key, (son till Johan Key Tab 3), född 1750-04-12 på Gisshult, Solberga sn; student i Uppsala; auskultant i Göta hovrätt i augusti 1766; sergeant vid Södermanlands reg:te 1772-12-18; livdrabant 1774-04-13; ryttmästare och vice korpral vid Livdrabantkåren 1794; avsked 1800-06-12; † 1807-06-15 på Edshults säteri, som han fått i arv efter fadern (tvinsot), begr på Edshults gamla kyrkogård. Gift 1789-11-18 i Lommaryds sn med Charlotta Sofia Hammarberg, född 1769-09-24 på Härjestad, Lommaryds sn, † 1800-01-04 på Edshults säteri, dotter till sekundmajoren Carl Fredrik Hammarberg och Margareta Sofia Reutercrona.

Barn:

 • Christina Sofia Key, född och † 1790.
 • Christina Sofia Key, född och † 1791.
 • Charlotta Jakobina Key, född 1792-05-26, † 1855-03-27. Gift 1811-05-24 med kammarjunkaren Carl Fredrik Rosenqvist af Åkershult, född 1786-03-03 i Asby sn, † 1817-05-27 på Kidanäs.
 • Maria Sofia Key, född 1793-10-17 på Edshults säteri, † ogift 1820-11-20.
 • Carl Johan Key, född 1795, kapten och godsägare, † 1875. se Tab 5
 • Ulrika Kristina Key, född 1796-08-25, † 1875-07-23. Gift 1816-09-22 med kaptenen och kompanichefen vid Kalmar reg:te, R S O Birger Georg Liedholm, född 1787-05-08 i Ingatorps sn, † 1875-12-13 på Kidanäs, Edshults sn.
 • Abela Petronella Key, född 1798-09-16 på Edshults säteri, † 1873-10-05 i Vimmerby. Gift 1822-08-16 på Kianäs med f d majoren vid Kalmar regemente Johan Adam von Gegerfelt, född 1793-07-16 i Alseda sn, † 1870-03-25 i Vimmerby.
 • Henrik Key, född 1800, överstelöjtnant, † 1861. se Tab 6

TAB 5

Carl Johan Key, (son till Jakob Magnus Key Tab 4), född 1795-01-23 på Edshults säteri, kapten och godsägare, † 1875-03-23. Han fick Edshults säteri i arv efter fadern, och ägde även Kianäs, Prästtorp, Kulla, Sutarp samt Fagerhult i Kråkhults socken m fl gårdar. Gift 1832-10-23 på Karlsberg i Ekeby sn med jungfrun Lovisa Ulrika Charlotta af Burén, född 1808-05-01, † 1883-10-13, dotter till brukspatron Peter Karl af Burén och Hedvig Elisabet Waller.

Barn:

 • Hedvig Charlotta Matilda Key, född 1834-11-13 på Edshult, † 1887-11-13 i Linköping, gift 1861-08-08 på Edshult med kammarherren, friherre Emil Viktor Fleetwood i hans första gifte.
 • Lovisa Ulrika Amalia (Mana) Key, född 1836-12-04 på Edshult, † 1912-10-04, gift 1859-09-21 på Flemminge gård med sin kusin brukspatronen, postmästaren och riksdagsmannen Carl Pontus af Burén. Från 1881 kom Edshults säteri att tillhöra Carl Pontus och försvann därmed ur släkten Keys ägo. En av parets ättlingar är friherren och artisten Magnus Uggla.
 • Carl Henrik Magnus Key, född 1838-11-25 på Edshult, löjtnant, † ogift 1865-04-28.
 • Axel Ivar Key, född 1840-09-06 på Edshult, överste, † ogift 1927-08-21.
 • Pontus Edvard Key, född 1843-01-18 på Edshult, filosofie doktor, † ogift 1884-01-24.
 • Knut Hjalmar Key, född 1845-01-14 på Edshult, † 1852-12-02.
 • Hugo Emil Key, född 1848-02-05 Edshult, † ogift 1929-01.
 • Hildur Sofia Augusta Key, född 1850-01-07 Edshult, † ogift 1876-03-15.

TAB 6

Henrik Key, (son av Jakob Magnus Key Tab 4), född 1800-01-04, överstelöjtnant, † 1861-03-11 i Jönköping. Gift 1824-08-27 i Lommaryds sn (källa: Genline ID 1110.9.95400) med jungfrun Caroline Wilhelmina Åberg, född 1804-05-17 på Östraby, Hults sn, dpt 18/5 (källa: Genline ID 1093.19.59300), † 1865 i Stockholm, dotter till kronofogden i Norra och Södra Vedbo härad, assessorn Per Georg Åberg och Sofia Catharina Palmblad.

Barn:

 • Zamoline Amalia Sophia Key, född 1825, † ogift 1846.
 • Elise Leontine Caroline Key, född 1827-06-25 i Flisby sn (källa: Genline ID 251.52.27900), † 1911. Gift 1852-03-16 i Flisby sn (källa: Genline ID 221.21.62900) med kaptenen och godsägaren, R S O Adolf Malkolm Åberg, född 1824-04-07 på Tranås säteri, Säby sn, dpt 11/4 (källa: Genline ID 251.39.58300, 251.14.11000, 251.52.27900), † 1893-07-31 på Åbonäs säteri, Säby sn (källa: Genline ID 251.72.2400). Barnen upptog namnet Key-Åberg.
 • Carl Emil Georg Key, född 1829, överstelöjtnant, † 1904.se Tab 7
 • Ernst Axel Henrik Key, född 1832, † 1901. se Tab 9
 • Wilhelm Alarik Helmer Key, född 1839, † 1843.

TAB 7

Carl Emil Georg Key, (son av Henrik Key Tab 6), född 1829-10-04, överstelöjtnant. Han hade svåra ekonomiska problem, men även liksom hustrun hälsoproblem. † 1904-06-10. Gift 1864-09-27 på Forsnäs med Hedvig Rääf i Småland, född 1838-11-05, † 1899-08-12, dotter av den välkände "ydredrotten", riksdagsmannen och godsägaren Leonard Fredrik Rääf i Småland och Jacquette Kristina von Heijne.

Barn:

 • Signe Jacquette Key, född 1865 och † 1866.
 • Carl Axel Henrik Key, född 1867-07-09, löjtnant, † ogift 1895-03-23.
 • Carl Leonard Key, född 1869, överstelöjtnant, † 1920. se Tab 8
 • Kerstin Elisabeth Maria Key, född 1871-04-03, konsthantverkare, författarinna.
 • Karl Georg Viggo Key, född 1875-08-28. Gift med Viva Spånberg, dotter av löjtnanten och brukspatronen Carl Emil Bernhard Spånberg och Anna Maria Lyckberg. Paret fick sju barn.
 • Hedvig Carolina Louise Evangelina Key, född och † 1879.

TAB 8

Carl Leonard Key, (son av Carl Emil Georg Key Tab 7), född 1869-09-05, överstelöjtnant, † 1920-12-25. Gift 1895-01-03 med Märta Scharp, född 1872, † av lungsot 1909, dotter av grosshandlaren i tredje generationen Vilhelm Henrik Scharp i Stockholm och Carolina Fredrika Schwieler.

Barn:

 • Carl Vilhelm Henry Key, född 1896, överläkare. Gift första gången med Margit Nordlindh, dotter av civilingenjör Ernst Nordlindh och Siri Torstensson. Han blev omgift med Gunborg von Essen.
 • Carl Lennart Johan Key, född 1898-0-06, kommendörkapten. Gift 1927-10-23 i Stockholm med Ebba Louise Margareta Nordenadler, dotter av jägmästaren Arvid Herman Nordenadler och Ebba Carolina Magdalena Wester

TAB 9

Ernst Axel Henrik Key, (son av Henrik Key Tab 6), född 1832-10-25, professor i patalogi, † 1901-12-27. Gift på Farsta på Värmdö 1863-08-02 med Selma Charlotta Godenius, född 1843-02-26 i Katarina församling i Stockholm, † 1916, dotter av grosshandlaren Samuel Godenius och Charlotta Maria Norbin.

Barn:

 • Carl Axel Helmer Key, född 1864-04-26, filosofie doktor, † 1939. Gift med Märtha Elisabeth Börjesson.
 • Ebba Caroline Charlotta Key, född 1866, † 1876.
 • Selma Elise Key, född 1867-12-30.
 • Tyra Maria Key, född 1869, † 1870.
 • Tyra Ingeborg Key, född 1871-04-01.
 • Einar Samuel Henrik Key, född 1872-12-14. Gift med Anna Lidén. Äktenskapet var barnlöst.
 • Torsten Artur Ragnar Key, född 1874, † 1876.
 • Dagny Astri Maria, född 1887.

Windö-grenen

TAB 10

Fredrik Key, (son av Jakob Key Tab 2), född 1720-07-20 på Faggemåla, Lönneberga sn (källa: Gen ID: 105.19.27200); häradshövding, godsägare. Han försökte tillsammans med brodern Johan introducera släkten på Riddarhuset. De åberopade bl a att de skulle tillhöra en adlig skotsk släkt. † 1793-04-20 på Vindö i Eds kapellförsamling. Gift 1769 med Kristina Lovisa Elertz, född 1744-05-28, † 1819-11-07, dotter av köpmannen i Stralsund N. N. Elertz och N. N. von Harder

Barn:

 • Carl Fredrik Key, född 1772, † 1817. se Tab 11
 • Lovisa Kristina Key, född 1774-10-11, † 1847-05-04. Gift 1798-09-09 på Vindö med stabslöjtnanten, friherre Fredrik Vilhelm Fleetwood

TAB 11

Carl Fredrik Key, (son av Fredrik Key Tab 10), född 1772-02-13 på Vindö, livdrabant, † 1817 på Vindö och begravd på Eds kapells kyrkogård. Gift 1798 med Beata Maria Sundewall, född 1778, † 1858-03-10, dotter av fänriken vid Cajana regemente Adolf Sundewall och Maria Elisabet Öhrlin.

Barn:

 • Emile Key, född 1800, löjtnant, † 1837. se Tab 12

TAB 12

Emile Key, (son av Karl Fredrik Key Tab 11), född 1799-02-21, löjtnant, † 1824-12-11 på Virum, Misterhults sn. Gift 1821-01-22 på Vindö med sin kusin, friherrinnan Caroline Charlotta Fleetwood, (i hennes första gifte) född 1800-07-24, † 1837-02-13, dotter av stabslöjtnanten, friherre Fredrik Wilhelm Fleetwood och Lovisa Kristina Key

Barn:

 • Carl Fredrik Edvin Emil Key, född 1822, riksdagsman, postmästare, generalstabschef, godsägare, † 1892. se Tab 13
 • Maria Louise Key, född 1823-10-29 i Eds socken, † 1921-02-14 i Stockholm. Gift 1842-07-03 i Ryssby med kammarherren, friherre Carl Adam Jakob Raab

TAB 13

Carl Fredrik Edvin Emil Key, (son av Emile Key Tab 12), född 1822-10-07 på Eds bruk i Västra Eds socken, † 1892-12-31 i Visby. Postmästare, godsägare. Gift 1849-03-02 på Björnö med grevinnan Sofia Ottiliana Posse, född 1824-08-03 på Björnö slott, Åby sn, † 1884-09-07, dotter av majoren och greven Carl Otto Posse och Sofia Vilhelmina Berg von Linde.

Barn:

 • Ellen Carolina Sophia Key, född 1849-12-11 på Sundsholms herrgård, Västervik, † ogift 1926-04-25. Hennes namn har fått världsrykte tack vare författarskapet. Flera av hennes böcker har översatts till mer än 10 språk och hon är mer känd utomlands än i sitt eget hemland. Hon lät bygga sitt hem Strand vid Vättern, nära Alvastra kloster. På Strand finns hennes hem och bibliotek bevarat och är på sommarhalvåret gästhem för "arbetande kvinnor" genom ett stipendium. Ellen Key ligger begravd i Västervik.
 • Hedvig Ada Lovisa Maria Key, född 1851-04-01.
 • Carl Adam Emil Key, född 1852-03-22.
 • Mac Otto Washington Key, född 1853-07-09. se Tab 14
 • Carl Lage Einar Key, född 1855, † 1914.
 • Hedda Agnes Ida Key, född 1856-08-11. Gift med arkitekten Yngve Rasmussen (1860-1923), som ritade Ellen Keys Strand.

TAB 14

Mac Otto Washington Key, (son av Carl Fredrik Edvin Emil Key Tab 13), född 1853-06-09. Gift 1888-02-16 på Buchow i Potsdam med Maria Katarina Schade, född 1860-01-01 på Wendstadt i Schlesien, dotter av löjtnanten i preussiska armén Filip Schade och Louise Cottenet.

Barn:

 • Ivar Emil Key, född 1889-03-08 på Blankaholm i Kalmar län.
 • Ellen Maria Louise, född 1891-12-05 på Oby.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

: