Lillienstedt nr 72

Från Adelsvapen-Wiki

G 072.jpg

Grevliga ätten Lillienstedt nr 72 †

Adlad 1690-11-06, introducerad 1693. Friherrlig 1713-01-04, ej introducerad. Grevlig 1719-12-31. Introducerad 1720. Utdöd 1767-05-15.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Lagerflycht och Lindheim.

4At (L.). (Denna fotnot finns ej med i denna text.)

Johan Paulin, adlad, friherre och greve Lillienstedt (son av Paulus Simonis Raumannus, se adliga ätten Lagerflycht, Tab. 1), greve till Diwitz i Pommern, friherre till Frauendorf, herre till Zatel och Lagmanshagen, också i Pommern, Länsö i Börstils socken, och Kummelnäs i Värmdö socken, (båda i Stockholms län), Anola i Ulvsby socken, och Johannesberg i Tusby socken, båda i Finland. Född 1655-06-14 i Björneborg i Finland. Student i Åbo 1672 (Lå.) och i Uppsala (Um.) 1677-07-20. Handledare i studier för friherre Carl Horn och för friherre Ture Bielke. Presidentssekreterare i kammarkollegium 1683. Protokollssekreterare i statskontoret 1685-02-11. Adlad 1690-11-06 (introducerad 1693 under nr 1192 i gamla matrikeln, näst efter Silnecker). Sekreterare i Svea hovrätt 1692-05-24. Tillika förordnad till sekreterare i livländska kommissionen 1692. Revisionssekreterare och ledamot i lagkommissionen 1698-04-15. Vice president och direktor i wismarska tribunalet 1705-03-22. Hovkansler 1710 (Ash.). Landshövding i Linköpings län 1710-08-30. Friherre 1713-01-04 och skulle skriva sig friherre till Diwitz (ej introducerad). Ombudsråd vid den ena utrikesexpeditionen (Ash.) 1714-01-02. Riksråd 1719-04-29. Rikskansliråd 1719-09-26. Greve 1719-12-31 (introducerad 1720 under nr 72). Avsked från rikskanslirådsämbetet 1720-10-11. President i wismarska tribunalet 1727-08-03. Död 1732-09-26 på Diwitz och ligger jämte sin 2:a fru begraven i Maria kyrka i Stralsund, varest över dem är uppsatt ett kostbart epitafium av vit marmor med latinsk inskrift. 'Han var en lärd man och lycklig både grekisk och latinsk poet. Har även skrivit på svensk vers Den korsfäste Kristus, tryckt i Stockholm 1686, och Den födde, lidande och segrande Kristus, tryckt 1694, ävenledes i Stockholm. Utnämndes 1679 till filosofie adjunkt och 1686 till juris professor vid akademien i Åbo, men undanbad sig båda gångerna i Stockholm och Åbo. Förordnades särskilda gånger att bilägga tvistigheter mellan tyska furstliga personer och furstliga hus m fl. Följde konung Carl XII på hans fälttåg under de tre sista åren av dennes liv. Var slutligen envoyé vid flera fredstraktaters avslutande och verkställande och slöt, såsom Sveriges främste fullmäktig, nystadtska freden med Ryssland den 30 augusti 1721'. Gift 1:o 1692-08-07 Marieholm med friherrinnan Brita Cronhielm, född 1661-09-08 i Stockholm, död i Stockholm 1697-06-29 och begraven 1697-11-01 i friherrlige Cronhielmska graven i Jakobs kyrka, dotter av landshövdingen Polykarpus Crumbygel, adlad och friherre Cronhielm, och Hebbla Standorph. Gift 2:o 1698-10-09 i Stockholm med Margareta Törnflycht, född i Stockholm 1682-05-13, död 1729-08-24 i Stralsund och begraven 1730-05-23 i Mariakyrkan i Stralsund, dotter av kommerserådet Olof Hansson Törne, adlad Törnflycht nr 1356, och Margareta Andersen.

Barn:

  • 2. Carl, född 1699-08-16. Kanslijunkare 1719-06-22. Avsked 1729-05-20. Död ogift 1767-05-15 Kummelnäs
  • 2. Christina Margareta Eleonora, född 1700-10-23, död 1784-08-19 på Kummelnäs. Gift 1:o 1717-08-25 med översten, greve Carl Posse, född 1687, död 1737. Gift 2:o 1741-04-23 med generalmajoren Otto Reinhold Wrangel, naturaliserade Wrangel af Sauss, nr 1770, i hans 2:a gifte, född 1681, död 1744.
  • 2. Gustaf, döpt 1702-02-23 i Stockholm. Sekundförare vid livgardet 1716. Sekundfänrik vid livgardet 1717-10-01. Premiärfänrik 1718-08-01. Död 1718-12-00, under hemmarschen från Norge, och begraven i morfaderns grav i Ösmö kyrka i Södertörn [Lk].
  • 2. Christina Johanna, född 1703-06-08, död 1755-12-14. Gift 1725 med hovstallmästaren Johan Henrik Sparfvenfeldt, född 1698, död 1769.
  • 2. Hedvig Maria Fredrika, född 1705, död 1780-02-27 i Stralsund. Gift 1734-01-28 med översten, friherre Carl Detlof von Krassow, född 1695, död 1770.
  • 2. Charlotta Ulrika Augusta, född 1712-04-01, död 1793-03-09 Höja. Gift 1738-02-07 med kammarherren, greve Jakob Spens, född 1710, död 1755.
  • 2. En dotter, död som barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.