:

Malmerfelt nr 1878

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Malmerfelt nr 1878

Adlad 1743-09-19 introducerad 1746.

Malmerfelt A187800.png

TAB 1

Moses Andersson Borgare och handelsman i Umeå. Gift med Anna Grubb i hennes 1:a gifte (gift 2:o med handlanden och rådmannen i Umeå Olof Grahn, född omkring 1683, död 1741), född 1665, död 1743, dotter av handlanden och rådmannen i Umeå Nils Grubb och Brita Sand [Öä],

Barn:

 • Olof Malmer, adlad Malmerfelt, till Norrby samt Österby i Vallby socken Uppsala län och Söderby i Börstils socken, Stockholms län. Född 1693-09-28 i Umeå. Anställd på landskontoren i Västerbottens, Uppsala och Västmanlands län. Lanträntmästare i Västmanlands län 1719-07-03. Landskamrerare i Västmanlands län 1720-04-00. Genom tjänstebyte kommissarie i kammarrevisionen 1728-12-03. Extra ordinarie assessor i kammarrevisionen 1737-03-18. Ordinarie assessor 1738-03-08. Lagman i Ångermanland och Västerbotten 1740-02-18. LVA 1740. Vice landshövding i Stora Kopparbergs län senare hälften år 1743. Adlad 1743-09-19 (introducerad 1746 under nr 1878). Vice landshövding i Västerbottens län 1749 och 1750. Extra ordinarie kammarråd 1757. Ordinarie kammarråd 1758-01-17. Landshövding i Västerbottens län 1765-10-21. RNO 1767-11-23. Landshövding i Västerås län 1769-01-23. Död 1771-09-10 i Västerås. Han utarbetade den år 1732 utgivna amiralitetskammarordningen. Gift 1725 med Anna Christina Cederborgh, född 1704-09-18 på Bors bruk i Lindes landsförs, Örebro län (As.), död 1746-06-22 i Stockholm, dotter av brukspatronen Erik Philipsson och Anna Hansdotter Ahlgren.

Barn:

 • Erik, född 1726. Överste. Död 1800. Se Tab. 2
 • Anna Maria, född 1727-06-08, död 1737-08-16.
 • Brita Helena, född 1728-09-08, död 1728-11-24.
 • Helena, född 1730-01-17, död 1730-09-12.
 • Olof, född 1733. Generalauditör. Död 1806. Se Tab. 10
 • Anders, född 1735-09-19, död 1743-05-26.
 • Carl Jakob, född 1736-11-24, död 1737-08-27.
 • Anna Christina, född 1738-01-10 död ogift 1761-06-01 i Stockholm.
 • Ulrika, född 1739-02-21, död 1740-04-26.
 • Carl Fredrik, född 1740-06-16 i Stockholm. Student i Uppsala 1753-06-08. Volontär vid livgardet 1755-02-04. Korpral vid livregementet till häst 1758-09-11. Sekundkornett vid livregementet 1761-05-21 (1765-09-14). Stabskornett 1765-07-15. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1769-02-21. Avsked 1773-04-22. Ryttmästare i armén 1775. Drunknade ogift 1788-09-07 vid Söderby. Bevistade pommerska kriget 1758–1762.
 • Gustaf Filip, född 1742-01-09, död 1743-05-15.
 • Gustaf Filip, född 1743. Hovjunkare. Död 1829. Se Tab. 11
 • Lovisa Ulrika, född 1744-12-12 i Stockholm, död 1745-03-01.
 • Adolf, född 1746-05-26, död ung.

TAB 2

Erik, (son av Olof Malmer, adlad Malmerfelt, tab 1), till Hornö i Vallby socken, Uppsala län. Död 1726-03-11. Volontär vid livgardet 1745-10-24. Förare vid livgardet 1745-10-11. Sergeant 1746-07-12. Bataljonsadjutant 1746-09-00. 2. Adjutant 1747-09-03. 1. Adjutant 1747-12-23. Löjtnant 1750-09-09. Vice korpral vid livdrabantkåren 1756-10-14. Korpral vid livdrabantkåren 1760-07-21. Adjutant 1768-04-19. RSO 1767-11-23. Löjtnant vid livdrabantkåren 1772-07-15. Överste i armén 1772-07-15. Avsked 1773-04-22. Död 1800-03-07 på Hornö. Gift 1:o 1755-01-19 Bryggholmen, död 1762-07-17, dotter av majoren, friherre Åke Oxenstierna af Eka och Lindö, och Brita Christina Fleming. Gift 2:o 1763-03-20 med grevinnan Beata Magdalena Cronhielm af Flosta, född 1734-03-29 död 1807-04-24 på Hornö, dotter av lagmannen, greve Lars Cronhielm af Flosta, och hans 1:a fru, friherrinnan Eleonora Magdalena Mariana Posse af Säby.

Barn:

 • 1. Nils Mauritz, född 1755. Kapten. Död 1815. Se Tab. 3
 • 2. Olof, född 1763. Stallmästare. Död 1829. Se Tab. 7
 • 2. Anna Magdalena, född 1765-02-02 Österby
 • 2. Johanna Beata, född 1767-01-12, död 1796-07-12 på Hornö. Gift på Hornö 1793-09-20 med kaptenen, greve Arvid Posse, i hans 1:a gifte, född 1749, död 1824.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1770-06-10, död ogift 1819-11-26 Eknäs
 • 2. Gustava Regina, född 1773-12-03, död ogift 1801-07-07 på Hornö.

TAB 3

Nils Mauritz, (son av Erik, tab 2), född 1755-10-07 Österby. Antagen i krigstjänst 1761. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1761-06-28. Livdrabant 1770-03-14. Löjtnant i armén 1775-12-20. Understallmästare hos hertig Carl 1783-09-00. Kapten i armén 1789-05-20. Understallmästare hos konungen (fullmakt) 1794-02-10. Avsked 1814-01-11. Död 1815-10-18 i Stockholm. Gift 1789-12-20 med Brita Maria Oldenburg, född 1765-08-26, död 1830-02-18 Älvsta, dotter av handelsborgmästaren i Stockholm Carl Ernst Oldenburg och Brita Elisabet Zelling.

Barn:

 • Carl Erik, född 1791-06-14, död 1795-10-25.
 • Beata Elisabet, född 1793-01-26, död 1866-06-22 på Eka i Hagby socken, Uppsala län. Gift 1816-04-01 på Österby med majoren i armén, kaptenen vid Västmanlands regemente, RSO, GMtf Carl Gustaf Fredenberg, född 1788-09-19 i Stockholm, död 1852-03-16 på Eka.
 • Olof Reinhold, född 1797. Kapten. Död 1835. Se Tab. 4
 • Fredrik Mauritz, född 1805-04-10, död ogift 1876-12-19 i Stockholm.

TAB 4

Olof Reinhold, (son av Nils Mauritz, tab 3), född 1797-04-21 i Kungsör. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1814-01-01. Konstituerad fänrik vid Västmanlands regemente 1814-05-22. Konfirmationsfullmakt 1814-07-12. Löjtnant 1820-11-23. Kapten 1834-04-19. Död 1835-01-13 på Limsta, Västmanlands län. Gift 1828-08-19 Tomta med Charlotta Juliana Collinder, född 1808-03-11 (1808-03-04) i Sala, död 1889-05-19 på Billsjöns bruk i Söderbärke socken, Kopparbergs län, dotter av kamreraren Magnus Collinder och Helena Juliana Kolmodin. Barn:

 • Carl Axel, född 1829. Kapten. Död 1907. Se Tab. 5
 • Maria Juliana Elisabet, född 1830-04-25, död 1867-06-11 i Sala. Gift 1854-07-24 med lasaretts- och gruvläkaren i Sala, med. och fil. doktorn, kir. mag., RNO, Frans August Kalén i hans 1:a gifte (gift 2:o 1870-09-22 med Clara Laurentia Speiring, född 1836-05-19, död 1871-05-26, dotter av prosten och kyrkoherden Lars Peter Speiring och Sofia Justina Altén), född 1818-01-28 i Kumla socken, Östergötlands län, död 1884-04-22 vid Heby järnvägsstation, Västmanlands län.
 • Gustaf Reinhold, född 1832-11-28 (1832-03-28) i Sala. Lantbrukare. Var någon tid bosatt i Nordamerika. Död där på 1870-talet.
 • Hedvig Charlotta (Hedda), född 1833-06-07 i Sala, död 1909-04-18 i Stockholm och begraven i Uppsala. Gift 1856-03-24 i Sala med majoren Carl Magnus Lindorm Malmerfelt, född 1829, död 1892.
 • Ebba Augusta, född 1834-11-23, död ogift 1866-05-03 i Uppsala.

TAB 5

Carl Axel, (son av Otto Reinhold, tab 4), född 1829-05-28 på Duvelund invid Sala. Kadett vid Karlberg 1846-09-04. Utexaminerad 1852-06-02. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1852-07-02. Kontrollör vid brännvinstillverkningen 1856. Tjänstgjorde tillika vid topografiska kårens fältmätningar 1856–1858 och 1861–1865. Löjtnant 1859-07-02. Transporterad som löjtnant till dalregementet 1867-03-08. Kapten i regementet 1872-03-01 och vid regementet 1873-06-12. RSO 1878-11-30. Avsked 1882-06-23. Kontrollör vid jästfabrikerna i Stockholms stad och län 1887. Död 1907-01-06 i Stockholm. Gift 1867-06-30 Singö ]] med Christina Vilhelmina Carolina (Hilma) Kjällin, född 1850-10-05 Singö ]], död Singö 1921-01-17 ]], dotter av folkskolläraren och organisten Johan Vilhelm Kjällin och Greta Carlsdotter .

Barn:

 • Axel Vilhelm, född 1868-04-18 i Floda socken, Kopparbergs län. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1889-05-00. Avsked 1890-06-21.
 • Axel Reinhold, född 1870. Handlande. Död 1924. Se Tab. 6
 • Ebba Maria Ottilia, född 1874-05-10 i Floda socken, död i Floda socken 1875-03-23.
 • Ebba Margareta Charlotta, född 1876-09-27 i Floda socken.
 • Ingeborg Helena, född 1879-06-04 i Orsa socken, Kopparbergs län. Gift 1928-10-16 i Sofia förs, Stockholm ]] med inkasseraren David Zernjaffskij, född 1888-12-13.
 • Constance Josefine, född 1881-06-24 i Orsa socken, död ogift 1919-02-25 i Matteus förs, Stockholm.
 • Olga Maria, född 1882-11-13 i Orsa socken. Gift 1906-04-19 i Stockholm med tekniska chefen för elektriska bolaget Poijes Wettermark civilingenjören Ragnar August Constantin Poijes, född 1876-09-12 i Västervik.
 • Carl Otto Alfred, född 1885-03-14 i Falun. Banktjänsteman. Död ogift 1920-05-20 i Västervik (Brännkyrka förs, Stockholm db).

TAB 6

Axel Reinhold, (son av Carl Axel, tab 5), född 1870-03-13 i Floda socken, Kopparbergs län. Volontär vid dalregementet 1888-02-07. Avsked 1892-07-17. Volontär vid Svea livgarde 1894-07-17. Avsked 1895-03-30. Kontorist i Stockholm, sedan handlande 1895. Notbindare. Död 1924-08-17 i Solna socken, Stockholms län. Gift 1901-04-06 i Stockholm med Amalia Lovisa (Amanda) Jonasdotter, född 1872-12-26 i Virserums socken, Kalmar län, dotter av förmannen Jonas Peter Nilsson och Anna Lovisa Pettersson.

Barn:

 • Axel Christian Vilhelm, född 1901-08-05 i Stockholm. Trädgårdsmästarebiträde. Se Tab. 6A.
 • Ebba Lovisa Ingeborg, född 1905-03-27 i Virserums socken. Modist. Gift 1930-09-27 i Solna förs, Stockholm (vb 123) med snickaren Olof Linus Nilsson, köpman, född 1909-07-06 i Stockholm.

TAB 6A

Axel Christian Vilhelm Reinhold, (son av Axel Reinhold tab 6), född 1901-08-05 i Stockholm. Trädgårdsmästarebiträde. Trädgårdsmästare. Smidesarbetare. Gift 1932-10-15 i Solna förs, Stockholm ]] med Anna Linnéa Wallgren i hennes 1:a gifte född 1906-03-06 i Solna förs, Stockholms län. Dotter av muraren Oskar Wallgren och Johanna Matilda Johansson.

Barn:

 • Per Axel Olof, född 1933-09-06 i Stockholm.

TAB 7

Olof, (son av Erik, tab 2), född 1763-12-21. Sergeant vid änkedrottningens livregemente. Transporterad till Upplands regemente 1777-06-16. Page 1778. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1780-11-06. Löjtnant vid Västmanlands regemente. Understallmästare hos hertig Fredrik 1793-02-16. Avsked från regementet 1793-06-17. Stallmästare vid Uppsala akademi 1793-11-20. Stallmästare hos konungen 1812. RSO 1820-06-23. Död 1829-12-28 i Uppsala. Gift 1796-03-18 Sundby med Anna Maria Staël von Holstein, född 1771-05-04, död 1829-12-31 i Uppsala och begraven på samma gång som mannen, dotter av majoren Georg Bogislaus Staël von Holstein, och Hedvig Catharina Staël von Holstein.

Barn:

 • Olof, född 1797-03-27 i Uppsala. Rustmästare vid Upplands regemente 1814-12-23. Sergeant vid Upplands regemente 1815-06-28. Fänrik 1815-11-17. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1822-06-15. Död ogift 1826-01-09 Valla
 • Hedvig Beata (Hedda), född 1798-06-04 (1798-06-10) i Uppsala, död i Uppsala 1885-05-08. Gift 1822-06-16 i Uppsala med majoren vid Upplands regemente, RSO, Per Fredrik Ennes, född 1789-12-31 i Gävle, död 1854-04-09 Styngsberg
 • Erik Göran, född 1799-06-03 och död 1800-07-11 i Uppsala.
 • Carl Fredrik, född 1801-08-10 och död 1802-06-07 i Uppsala.
 • Gustaf Filip, född 1803-06-22, död 1815-02-02.
 • Augusta Maria Charlotta, född 1805-01-22 i Uppsala, död där 1805-12-26.
 • Mauritz Bogislaus, född 1807. Major och postmästare. Död 1883. Se Tab. 8.

TAB 8

Mauritz Bogislaus, (son av Olof, tab 7), född 1807-06-18 i Uppsala. Rustmästare vid Upplands regemente 1823-05-16. Fänrik vid Upplands regemente 1823-06-10. Kansliexamen 1827-06-07. Löjtnant 1833-11-02. Kapten 1845-03-26. 3. Major 1850-04-30 RSO 1851-11-10. 2. Major 1853-04-26. Postmästare i Grisslehamn 1858-12-30. Kommendant i Grisslehamn 1859-07-10. Död 1883-05-09 i Grisslehamn. Gift 1834-06-24 Hacksta med Hedvig Antoinetta Charlotta Ingelotz, född 1813-06-24 vid Kolsva bruk i Bro socken, Västmanlands län, död 1889-01-16 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Carl Johan Ingelotz, och hans 2:a fru Aurora Gustava Silfverstråle.

Barn:

 • Carl Olof Mauritz, född 1835. Kapten. Död 1879. Se Tab. 9
 • Hedvig Charlotta Maria, född 1837-02-24, död ogift 1863-04-04 i Grisslehamn.
 • Aurora Sofia Lovisa, född 1838-12-14, död 1843-07-13 Österby
 • Vilhelm Gustaf Fredrik, född 1840-11-30, död 1843-06-12 på Österby.
 • Bernt Adolf Bogislaus, född 1842-09-22, död 1848-01-03.
 • Ebba Antoinetta, född 1846-03-21, död 1848-01-15.
 • Axel Otto Ludvig, född 1848-04-10, död 1850-03-04 i Stockholm.
 • Maria Louise, född 1849-08-12, död ogift 1870-04-21 i Grisslehamn.
 • Knut Mauritz, född 1851-05-12, död 1852-08-31.

TAB 9

Carl Olof Mauritz, (son av Mauritz Bogislaus, tab 8), född 1835-10-25 Rickebasta. Furir vid Upplands regemente 1853-05-25. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1855-03-17. Officersexamen 1855. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1855-07-19. Lantmäteriauskultant 1859. Löjtnant 1864-07-05. Kronouppbörds- och stadskassör i Borås 1875. Kapten 1876-01-28. Död 1879-02-24 i Borås. Gift 1872-09-26 Järsjö med Charlotta Henrika Carolina (Lotta) Härlin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1898-04-30 på Järsjö med tullförvaltaren i Åhus Oskar Emil Torrén, född 1860-03-14), född 1853-08-12 Utål ]], kontorsbiträde vid ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm 1880, kontorsskrivare 1882, död 1927-03-18 i Landskrona, dotter av godsägaren Jakob Henrik Härlin och Laurentia Margareta Charlotta Brandes.

Barn:

 • Anna Charlotta Maria, född 1874-06-17 i Borås. Stiftsjungfru. Sjuksköterska.
 • Ester Laura Elisabet, född 1877-06-02 i Borås. Gift 1905-09-25 med tjänstemannen i Skandinaviska kreditaktiebolaget Frans August Moström, född 1859-11-20 i Västerås, död 1915-12-30 i Norrviken i Sollentuna socken, Stockholms län.
 • Carl Olof Henrik, född 1879-06-01 i Borås. Anställd i handelsflottan. Död 1896-04-23 i Rio de Janeiro.

TAB 10

Olof, (son av Olof Malmer, adlad Malmerfelt, tab 1), till Körunda i Ösmo socken, Stockholms län. Född 1733-11-03. Student i Uppsala 1750-03-08. Auskultant i Svea hovrätt. Häradshövding i Sotholms och Svartlösa härad av Södermanlands lagsaga 1762. Generalauditör 1774. RNO 1790-11-22. Avsked. Död 1806-12-19 i Stockholm. Gift 1:o 1766-12-11 med Lovisa Ulrika Bilberg, född 1745-03-18, död 1767-10-21 i Stockholm, dotter av kammarrevisionsrådet Carl Gustaf Bilberg, adlad Bilberg, och Christina Elisabet Tersmeden. Gift 2:o 1777-06-24 på Haddebo bruk i Svennevads socken, Örebro län med Anna Elisabet Wester i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1757-05-31 Stockholm med advokatfiskalen och bruksägaren Arvid Wallstedt, adlad Wallensten 1769, men ej introducerad, född 1729, död 1774-09-05 i Svennevads socken, Örebro län), dotter av bruksägaren Markus Wester och hans 2:a hustru Anna Elisabet Liedberg. (Ls.)

Barn:

 • 1. Olof Adolf, född 1767-10-11 i Stockholm, död i Stockholm 1768-02-28.

TAB 11

Gustaf Filip, (son av Olof Malmer, adlad Malmerfelt, tab 1), till Söderby i Börstils socken, Stockholms län. Född 1743-05-20. Student i Uppsala 1760-02-20. Hovjunkare. Död 1829-06-12 Fröbbesta. Gift 1789-04-13 Solberg med Lovisa Albertina Rising, född 1765-12-27, död 1841-01-29 på Gislarbo bruk i Malma socken, Västmanlands län, dotter av borgmästaren i Öregrund Per Rising och Ulrika Sträng.

Barn:

 • Jakob, född 1790-06-10 på Solberga, död 1795-05-05 på Söderby.
 • Gustaf, född 1793. Underlöjtnant. Död 1820. Se Tab. 12
 • Lovisa, född 1794-11-30, död 1794-12-22.
 • Jakob, född 1796-01-26, död 1796-05-11.
 • Carl Fredrik, född 1797-09-01, död 1797-12-06 på Söderby.
 • Carl Fredrik, född 1799. Bruksägare. Död 1833. Se Tab. 13
 • Anna Christina, född 1800-05-03, död 1800-08-05 på Söderby.

TAB 12

Gustaf, (son av Gustaf Filip, tab 11), född 1793-03-11. Underlöjtnants n. h. o. v. 1820-01-25. Död 1820-07-24 Söderby. Gift 1817-10-02 med Maria Garman, född 1796-08-08 i Odensvi socken, Västmanlands län, död 1831 på sitt hemman Boda i Odensvi socken, dotter av komministern i Odensvi förs av Västerås stift Nils Garman och Elsa Fredrika Undén [Hm].

Barn:

 • Fredrika Maria Lovisa, född 1819-06-27, på Söderby, död 1885-08-12 i Örebro. Gift 1841-05-10 på Styngsberg i Tierps socken, Uppsala län med löjtnanten vid Upplands regemente Gustaf Emanuel Morén, född 1816-11-28 i Uppsala, död 1854-12-03 i Stockholm.

TAB 13

Carl Fredrik, (son av Gustaf Filip, tab 11), född 1799-05-18. Bruksägare. Död 1833-09-05 Solberga. Gift 1828-02-02 i Stockholm med Catharina Åhrberg, född 1800-01-06, död 1876-05-02 i Öregrund, dotter av tullinspektören Nils Åhrberg och Catharina Högström.

Barn:

 • Carl Magnus Lindorm, född 1829. Major. Död 1892. Se Tab. 14
 • Mauritz Rudolf (Maje), född 1831-07-07. Överflyttade till Nordamerika.
 • Fredrik Gustaf, född 1832-09-18. Kadett vid Karlberg (Hc. Um.) 1846-09-17. Utexaminerad (Hc.) 1855-12-15. Underlöjtnant vid dalregementet 1856-01-12. Löjtnant vid dalregementet 1859-09-09. Avsked ur krigstjänsten 1860-03-06. Lantmäterielev (Hc. Um.). Död 1869-06-29 i Uppsala.
 • Jakob Axel, född 1833-12-13, död 1836-02-05.

TAB 14

Carl Magnus Lindorm, (son av Carl Fredrik, tab 13), född 1829-11-30 i Stockholm. Furir vid Upplands regemente 1850-01-02. Officersexamen 1852. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1852-07-02. Löjtnant 1860-03-13. Kapten 1870-07-05. Överkontrollör vid brännvinstillverkningen 1876. RSO 1876-05-15. Major i armén 1880-04-30. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1880-04-30. Avsked ur krigstjänsten 1884-11-15. Död 1892-05-04 i Stockholm. Gift 1856-03-24 i Sala med Hedvig Charlotta (Hedda) Malmerfelt, född 1833-06-07 i Stockholm, död 1909-04-16 i Gustav Vasa förs, Stockholm ]], dotter av kaptenen Otto Reinhold Malmerfelt, och Charlotta Juliana Collinder.

Barn:

 • Axel Frans Lindorm, född 1857-04-04 i Uppsala. Styrmansexamen 1883 och sjökaptensexamen 1883. Anställd i nordamerikanska handelsflottan sedan 1884. Död.
 • Carl Gustaf Harald, född 1859-08-09 på Finsta, Uppsala län, död 1865-10-11 i Uppsala.
 • Knut Olof Sixten, född 1861. Direktör. Död 1927. Se Tab. 15.
 • Bror Erik Gustaf, född 1863-04-01 i Uppsala domkyrkoförs Musiklärare i Stockholm 1892, sedan i Uppsala. Död 1929-05-15 i Uppsala domkyrkoförs (db 234).
 • Anna Maria Augusta, född 1866-10-21 i Uppsala. Gift i Uppsala 1888-02-12 med redaktören Carl Gottfrid Möllersvärd, född 1862, död 1904.
 • Hedvig Elisabet Lovisa, född 1869-11-16 i Uppsala, skulptris. Gift 1914-04-07 i Malmö med redaktören Mauritz Rydgren, från vilken hon blev skild, född 1859-09-21.
 • Nils Magnus, född 1871-03-24 i Uppsala. Kontorselev i Stockholm 1892. Bokhållare. Död 1917 i Stockholm.
 • Sigrid Maria, född 1873-09-17 på Jönninge kaptensboställe i Stavby socken, Uppsala län.

TAB 15

Knut Olof Sixten, (son av Carl Magnus Lindorm, tab 14), född 1861-07-01 i Sala. Kontorsskrivare, sedermera kontorschef hos firman A. L. Helleberg & Son i Stockholm 1885–1902. Källarmästare i Stockholm. Död 1927-03-20 på Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm. Gift i Stockholm 1903-05-09 med Sigrid Charlotta Lovisa Tornell, född 1874-04-01 i Stockholm, död 1937-03-13 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 71), dotter av Carl Erik Tornell och Helena Charlotta Amalia Olaidotter.

Barn:

 • Sigrid, född 1904-05-13 i Hovförs, Stockholm. Gift där 1929-10-20 med agronomen Torkel Casparsson Ehrenborg,, född 1901-10-27 Kråk.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: