:

Svab nr 1631

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Svab nr 1631 †

Adlad 1719-06-25, introd. 1720. Utdöd 1809-10-28.


1Um. 2At (Sch). 3SAB. 4Ab.

TAB 1

Tomas Schwabe. Bodde i Frankfurt a. d. Oder.

Barn:

 • Fredrik Swabe, född 1614-05-06. Inflyttade 1630 från Salzburg till Sverige. Konststatsinspektor i Falun 1656-09-30. Död 1677-02-00. Gift 1644-12-10 med Catharina Reinkel, född 1630-08-31, död 1682-12-23, dotter av vinskänken i nyssnämnda stad, rådmannen Claes Reinkel och Margareta Trotzig samt systerdotter till borgmästaren Peter Trotzig, adlad Trotzenfelt.

Barn:

 • Anton Svab, född 1655-05-02 i Falun. Bokhållare vid Falu kopparkontor 1693. Bisittare i Falu gruvrätt 1698-02-14. Död 1712-03-24 och begraven i Falu kyrka, där hans epitafium uppsattes. Gift 1:o 1681-03-13 med Helena Bergia, född 1662-11-31, död 1698-07-20, dotter av prosten och kyrkoherden i Norrbärke pastorat av Västerås stift Anders Bergius och Beata Mårtensdotter. Gift 2:o 1699 med Christina Arrhusia i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bergsmannen och handlanden i Falun Jöns Strömberg. Gift 3:o 1720-12-25 med biskopen i Skara, doktor Jesper Svedberg, i hans 3:e gifte, född 1650, död 1735, vars barn i 1:a giftet blevo adlade Svedenborg, nr 1598), född 1661-12-06, dotter av prosten och kyrkoherden i Falun Johannes Arrhusius och Sara Hising.

Barn:

 • 1. Anders Svab, adlad Svab, född 1681, död 1731. Se Tab. 2
 • 2. Anton Svab, adlad von Svab, född 1702. Bergsråd. Död 1768. Se adliga ätten von Svab.

TAB 2

Anders Svab, adlad Svab (son av Anton Svab, Tab. 1), född 1681-12-07 i Falun. Student i Uppsala1 1693-03-04. Auskultant i bergskollegium 1702-10-25. Disp. 17044. Vice bergmästare i Roslagen och Norrland 1713-04-00. Bergmästare i Stora Kopparbergs län 1714-04-30. Tillika assessor i förutn. kollegium 1716-12-08. Adlad 1719-06-25 (introd. 1720 under nr 1631). Bergsråd 1730-11-06. Död 1731-06-02 i Stockholm av vattensot och begraven i Falu stads kyrka. 'Han gjorde från år 1709 till 1713 utrikes resor och besökte därunder de böhmiska bergverken samt vinnlade sig mycket om bergverkets upphjälpande inom riket.' Gift 1717-06-07 i Stockholm med sin styvbroders änka Elisabet Brinck i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1705 med bruksägaren Georg Brandt i hans 4:e gifte, född 1647-08-24 i staden Burg på ön Femern i Holstein, död 1714-03-21 på Riddarhyttans bruk i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län. Gift 2:o med brukspatronen Elieser Svedberg, född 1689, död 1716. Gift 4:o 1735 med bergsrådet Johan Berg, sedermera Frondberg, adlad Bergenstierna, i hans 2:a gifte, född 1668, död 1748), född 1684, död 1745-04-12, dotter av bankokommissarien Sven Brinck (fader till översten Gabriel Brinck, adlad Leijonbrinck) och hans 2:a hustru Maria de la Vallée.

Barn:

 • Anton Gabriel, född 1718. Kapten. Död 1762. Se Tab. 3
 • Helena Christina, född 1719-07-23 på Källslätten i Falu landsförsaml., död 1788-05-02 på Ljömsebo i Kila socken, Västmanlands län och begraven s. å. 15/5 i Sala stads kyrka. Gift 1735-07-13 med sin styvbroder, assessorn Daniel Bergenstierna, född 1706, död 1773.
 • Maria Elisabet, född 1720, död 1721.
 • Sara Beata, född 1721-07-02, död 1791-05-10 Åkerby. Gift 1737-10-13 i Stockholm med hovrättsrådet Johan Gabriel Bergenstråhle, i hans 2:a gifte, född 1703, död 1766.
 • Anders, född 1723. Direktör. Död 1770. Se Tab. 4
 • Fredrik, född 1725-03-04. Student i Uppsala1 1739-06-06. Löjtnant vid artilleriet. Död ogift.
 • Maria Elisabet, född 1727-05-17, död 1788-08-20 på sin gård Karintorp i Skirö socken, Jönköpings län. Gift 1769-08-09 på Vallby i nämnda socken med kornetten vid Östgöta kavalleriregemente Johan Nyman i hans 2:a gifte (gift 1:o med Margareta Catharina von Gertten, född 1703-12-25 i Stockholm, död 1763-05-15 på Vallby).
 • Catharina, född 1729-09-01, död ogift före 1769.2

TAB 3

Anton Gabriel (son av Anders Svab, adlad Svab, Tab. 2), född 1718-03-22. Student i Uppsala1 1732-03-29. Auskultant i bergskollegium 1734-12-20. Konduktör vid fortifikationen 1741-08-03. Avsked med kaptens karaktär 1745-11-06. Bruksägare. Död 1762-05-03 i Stockholm under vistandet vid riksdagen. Gift 1746-01-02 med grevinnan Virginia Charlotta Gyllenborg, född 1715-12-24, död 1771-06-19 Lövsta, dotter av majoren greve Anders Gyllenborg, och friherrinnan Virginia Christina Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Virginia Elisabet, född 1746-11-03, död 1775-11-07 Söderby, 14 dagar före mannen. Gift 1770-05-29 Näringsberg med envoyén Henrik Jakob Hildebrand, i hans 2:a gifte, född 1707, död 1775.
 • Anders, född 1747-10-00, död s. å.
 • Charlotta Sofia, född 1748-12-07, död ogift 1791-01-21 Fullerö
 • Anton, född 1749, död s. å.
 • Anna Maria, född 1753-02-10. Stiftsjungfru. Död 1818-05-16, den sista av Svabska namnet. Gift 1793-07-04 i Norrköping med löjtnanten greve Henrik Posse, född 1752, död 1803.

TAB 4

Anders (son av Anders Svab, adlad Svab, Tab. 2), född 1723-06-16 i Falun. Student i Uppsala1 1732-03-29. Auskultant i bergskollegium 1740-02-08. Stipendiat i kemien 1746-01-01. Direktör vid Ädelfors guldverk 1749-06-13. Hovjunkare3 1750-07-09. LVA 1753-05-05. Död 1770-02-05 på Germunderyd Ebbagården i Alseda socken, Jönköpings län. Gift 1763-03-13 Ädelfors, dotter av kommendören Anders Anckarfelt, nr 1105, och friherrinnan Eva Rehbinder.

Barn:

 • Anton, född 1763-06-10 i Germunderyd Ebbagården. Student i Uppsala1 1776-03-15. Auskultant i bergskollegium 1779-06-30. Vice notarie därst. 1783-12-11. Undermarkscheiders titel 1784-11-18. Geschworners titel 1787-03-16. LVA 1793-02-20. Bergmästares titel s. å. 12/3. Bergmästare i Falun4 1794-05-13. Adjungerad ledamot i bergskollegium4 1808-03-16. Assessor i bergskollegium 1809-06-03 med bibehållande av bergmästarbefattningen4. Död ogift s. å. 28/10 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan.
 • Elisabet Catharina, född 1764-12-31 i Ebbagården, död där 1769-09-26.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: