:

Giös nr 279

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Giös nr 279

Adlad 1444-08-10, introd. 1642.

En medlem av ätten, Lorens Johan (tab. 10), upphöjdes i friherrligt stånd, men tog icke introduktion.

Giös A27900.jpg

TAB 1

Jösse Olofsson. (översiktstab. 1). Skeppshövidsman. Fick 1444-08-10 i Stockholm frälsebrev av konung Christoffer för alla sina gods, däribland Skitinbäck (Nygård) i Pojo socken i Finland. Måhända samma Jönis Olofsson, som 1450 var fogde på Viborg.

Barn:

 • Erik Jönsson.

Barn:

 • Bertil Eriksson. Student i Rostock 1504-10-24.

Barn:

 • Erik Bertilsson, till Skitinbäck i Pojo socken. Landssyneman 1536. Gjorde adlig rusttjänst 1556. Ledamot av räfsteting 1564. Död före 1567. Uppgives hava stupat såsom ryttmästare vid Vännö i Livland. Gift med Anna Grelsdotter, dotter av länsmannen Gregor Mattsson, av en finsk frälsesläkt (Sölfverpatron, ej introd.) och Margareta Boije (af Gennäs).

Barn:

 • Olof Eriksson. Ägde jämte brodern Hans Skitinbäck 1577.
 • En dotter. Gift med Hans Hansson (Ulf i Finland), till Skitinbäck.

TAB 2

Bertil Eriksson, (son av Erik Bertilsson, Tab. 1), kyrkoherde i Lundo församl. i Finland 1583–1604. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Gift med Cecilia Hansdotter, som levde änka 1607.

Barn:

 • Simon Bertilsson Giös. Kyrkoherde. Se Tab. 4

TAB 3

Grels Bertilsson, (son av Bertil Eriksson, Tab. 2), kaplan i Raumo 1615–1626. Kyrkoherde i Hattula 1626-03-16. Prost omkr. 1630. Död 1651-07-25. Gift med Elisabet, dotter av kyrkoherden i Pargas Elias Simonsson och Agneta Klemetsdotter Esping, av en finsk frälsesläkt.

Barn:

 • Bertil Grelsson. Student i Dorpat 1637.
 • Elias Grelsson Giösenstjerna, till Lemlaks i Pargas socken. Student i Dorpat 1639. Bekom säte på riddarhuset »uti de förriga Giösarnes plats» 1644-11-20, sedan han företett en kopia av konung Christoffers frälsebrev av 1444, samt en av häradsrätten i Pojo 1643 bevittnad stamtavla under titel: Giösenstjernornas släktlinea. Död ogift något före 1659-02-11.
 • Jeremias Grelsson. Student i Åbo 1643. Död 1649 i Stockholm.9
 • Agneta Grelsdotter Giös. Levde änka 1676 Rapala Hon ärvde Lemlaks efter brodern Elias. Gift 1654-10-22 med kornetten Sigfrid Henriksson, död 1656 vid Krakau, brorson till ryttmästaren Arvid Henriksson, adlad Tandefelt.

TAB 4

Simon Bertilsson Giös, (son av Bertil Eriksson, Tab. 2). Kyrkoherde i Kumo 1627. Deltog i prästmötet 1629. Bevistade Åbo akademis invigning 1640. Död 1674. Gift med Elisabet, död 1680, kort efter 24/5, dotter av9 kapellanen i Tavastkyro Gregorius Erici Moerus (Moijerus) och Sara Henriksdotter.

Barn:

 • Gabriel.
 • Bertil. Student i Åbo 1648. Regementspräst. Död ogift 1658-07-00 i Riga av pesten.
 • Elias Giös. Student i Åbo 1659. Befallningsman på Kumo gård 1674. Borgmästare i Raumo 1675. Död barnlös 1680. Gift 1673-01-14 i Björneborg7 med Christina Böning i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1683-03-20 i Björneborg7 med ryttmästaren Johan Hammar, död före 1692), död 1717 i Åbo, dotter av kaptenen Reinhold Böning, av en natural., men ej introd. ätt, och Elisabet Sechler.
 • Carin. Levde änka 1680. Gift med prosten och kyrkoherden i Vittis Andreas Johannis Kekonius, död 1675-08-18.
 • Barbara. Gift med kyrkoherden i Virmo Daniel Juslenius, död 1691.

TAB 5

Hans Eriksson, (son av Erik Bertilsson, Tab. 1), till Skitinbäck i Pojo socken. Gjorde adlig rusttjänst. Ryttmästare. Stupade 1598 vid Wittensten. Gift med Anna Grelsdotter, levde 1602, dotter av Grels Oloffsson, som adlades av konung Erik XIV 1563-05-01 och förde ett horn i vapnet.

Barn:

TAB 6

Jakob Hansson, (son av Hans Eriksson, Tab. 5), till Skitinbäck. Löjtnant vid finska adelsfanan 1614. Blev 1630 tilltalad för Åbo hovrätt om sin adliga börd och uppgav sig föra i skölden en gjösfisk och ovan hjälmen fem glavar. Död före 1635. Gift med Catharina Mårtensdotter Jägerhorn (af Storby, nr 226). Dotter av Mårten Olofsson till Storgården och Rövarnäs.

Barn:

 • Anna Jakobsdotter Giös, född 1612, död änka 1673 samt begraven 1676-04-02 på samma gång som brodern Johan och hans fru i Ekenäs stads kyrka. Gift med skeppskaptenen Paul Krabbe.
 • Johan Jakobsson Giös, född 1614. Kapten. Död 1674. Se Tab. 7.
 • Carin Jakobsdotter Giös, levde 1667. Gift med Anders Persson i Västerby i Sjundeå socken.
 • Erik Jakobsson Giös, född 1628. Överstelöjtnant. Död 1693. Se Tab. 13.

TAB 7

Johan Jakobsson Giös, (son av Jakob Hansson, Tab. 6), till Nygård (Skitinbäck) och Storgården på Luonnonmaa vid Nådendal. Född 1614 på Nygård. Adelsbursch vid livgardet 1640-10-10. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1642-02-10. Introd. s. å. 15/2 ättens vägnar under nr 279. Kaptenlöjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1657. Kapten därst. s. å. Död 1674-09-01 på Nygård och begraven 1676-04-02 i Ekenäs stads kyrka. Gift 1646 med Ingeborg von Birckholtz, född 1621 på Yläne, död 1674 och begraven 1676 i Pojo kyrka, dotter av assessorn Hieronymus von Birckholtz, natural. von Birckholtz, och Helena Ållongren i Finland.

Barn:

 • Helena Elisabet, levde 1705. Gift 1:o med löjtnanten Erik Gyllenlood, född 1660, död 1697. Gift 2:o med kaptenen vid Savolaks regemente Georg Vilhelm Sture i hans 2:a gifte.
 • Axel, död 1672 och begraven i Pojo kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Catharina Margareta, död 1728 i Sääksmäki socken. Gift med ryttmästaren Henrik Adolf Sölfverarm, död 1713.
 • Hedvig Margareta, död ogift före föräldrarna.
 • Anna Maria, död 1710 i Nådendal omkr. 40 år gammal, med sin man och tre barn i pesten, och begraven s. å. 10/12 i nunnekyrkan därst. tillika med dem. Gift med borgmästaren i Nådendal, häradshövdingen Jakob Walstenius, född 1664, död 1710.

TAB 8

Johan, (son av Johan Jakobsson Giös, Tab. 7), till Prästkulla i Tenala socken samt Vääksy i Kangasala socken, Käldinge i Nagu socken, Stensböle i Borgå socken och Mälkkila i Bjärnå socken, alla i Finland. Född 1647. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns regemente 1675-07-30. Ryttmästare vid Baranoffs värvade kavalleriregemente 1675. Major vid Nylands kavalleriregemente 1679. Lagman i södra Finlands lagsaga. 1683-08-20. Död 1697-04-07 och begraven i Tenala kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Sofia Ille, levde 1709 på Prästkulla, dotter av assessorn Gustaf Ille, och Anna Boije af Gennäs.

Barn:

 • En dotter, begraven 1671 i Åbo domkyrka
 • Gustaf Johan, död 1679 och begraven i Tenala kyrka.
 • Anna Christina, född 1668-09-14, död 1727-05-09 Brödtorp Gift 1693-01-20 med sin farbrors svåger, lagmannen Claës Uggla, från vilken hon blev skild, död 1727.
 • Brita Catharina, levde 1711 på sin egendom Ketunböle i Bjärnå socken. Gift 1698 med kaptenen Gustaf Adolf Finckenberg.
 • Sofia, född 1674, död 1699-12-19 och begraven 1701-01-20 i Vichtis kyrka. Gift 1696-01-04 i Helsingfors med ryttmästaren Lorens Hästesko-Fortuna, född 1665, död 1705.
 • Carl Gustaf, född 1676. Ryttmästare. Död 1717. Se Tab. 9.

TAB 9

Carl Gustaf, (son av Johan, Tab. 8), till Prästkulla i Tenala socken i Nylands län. Född 1676. Student i Åbo 1686. Pikenerare vid livgardet 1697. Avsked 1699-09-09. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1700. Kaptenlöjtnant därst. s. å. 3/11. Ryttmästare vid karelska fördubblingskavalleriregementet 1701-01-17. Konfirm.fullm. s. å. 7/11. Ryttmästare vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1702-04-00. Ryttmästare vid samma läns ord. kavalleriregemente 1709-10-11. Avsked 1715-06-30. Död 1717-02-27 i Strängnäs och begraven därst.. Gift 1704-06-14 på Mustiala i Tammela socken i Finland med Sofia Elisabet Klingspor i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1722 med kaptenen Daniel Wulfcrona, född 1692, död 1738), född 1686-04-23 på Bällsta i Vallentuna socken, Stockholms län, död 1747-11, dotter av översten Adolf Magnus Klingspor, och Elisabet Clerck.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1705-03-27, död 1709-04-17.
 • Sofia Catharina, född 1706-03-02, död 1707-01-12.
 • Anna Elisabet, född 1707-06-00, död 1769-03-19. Gift 1737-02-15 på Prästkulla i Tenala socken med löjtnanten Bernt Johan Aminoff, i hans 2:a gifte, född 1697, död 1779.
 • Johan Adolf, född 1709, död s. å. 12/8.
 • Lorens Johan, friherre Giös (ej introd.), född 1710. Landshövding. Död 1774. Se Tab. 10.
 • Hedvig Magdalena, född 1711-09-25, död 1764-02-00. Gift 1745 med löjtnanten vid Åbo läns infanteriregemente Adolf Bernt von Konow, född 1707, död 1771-04-24, broder till herrarna von Konow, natural. von Konow.
 • Catharina Sofia, född 1713-03-31, död 1714-02-01.
 • Beata Charlotta, född 1715-02-02 i Strängnäs, död 1764-04-05 och begraven s. å. 9/4 i Esbo socken. Gift med kaptenen Carl Mauritz von Numers, född 1714, död 1755.
 • Ulrika Sofia, född 1716-10-29 i Strängnäs, död 1717-06-00 och begraven i Strängnäs domkyrka

TAB 10

Lorens Johan, friherre Giös, men ej introd., (son av Carl Gustaf, Tab. 9), till Prästkulla, Mail och Degergård, alla i Tenala socken. Född 1710-06-27 på Prästkulla. Volontär vid livgardet 1727-06-07. Rustmästare därst. s. å. 20/12. Furir 1729-06-29. Sergeant 1731-01-21. 2. adjutant 1735-07-08. Fänrik 1738-01-18. Löjtnant 1741-07-30. Kapten 1747-05-27. RSO 1750-04-17. Överstelöjtnant vid Österbottens regemente 1757-10-26. Transp. till Upplands regemente 1758-07-24. Överste för Björneborgs regemente 1762-08-16. Landshövding i Österbotten 1763-03-23. Friherre 1771-10-15 men tog icke ut sköldebrevet och blev ej introd. Död 1774-06-05. Gift 1757-05-01 på Stockholms slott med hovfröken grevinnan Johanna Charlotta Posse, född 1729-10-26, död 1810-05-30 i Stockholm, dotter av översten, greve Carl Posse, och grevinnan Christina Margareta Eleonora Lillienstedt.

Barn:

 • Fredrika Lovisa Sofia, född 1758-07-06, död 1824-05-06 i Helsingfors. Gift 1:o 1776-03-31 i Stockholm med majoren Johan Reinhold Taube, född 1747, död 1794. Gift 2:o 1800-11-06 på Prästkulla med översten Lars Johan Jägerhorn af Storby, född 1752, död 1817.

TAB 11

Erik, (son av Johan Jakobsson Giös, Tab. 7), till Nygård och Storgården på Luonnonmaa. Född 1656-02-02. Kornett vid Baranoffs regemente 1676-06-27. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente s. å. 2/11. Löjtnant därst. 1677-07-08. Regementskvartermästare 1681-05-16. Kapten 1684-03-04. Död 1705-02-02 och begraven i Pojo kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Beata Margareta Uggla, död 1698-09-06, dotter av översten Claes Uggla, och Margareta Rosenstråle. Gift 2:o 1699 med Anna Catharina Seulenbach i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen von Schauten), dotter av kaptenen Casper Benten, adlad Seulenbach 1683-02-01 men icke introd.2

Barn:

 • 1. Nils. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1701-04-05. Konfirm.fullm. s. å. 7/11. Uppgives hava blivit major i hessisk tjänst. Död ogift.
 • 1. Axel Adam, född 1688. Löjtnant. Död 1741. Se Tab. 12.
 • 1. Eva Maria, död 1757 på Nygård. Gift 1:o med en fänrik Nyberg. Gift 2:o med en handelsman.

TAB 12

Axel Adam, (son av Erik, Tab. 11), född 1688 i Nylands län. Volontär vid Nylands fördubblingsinfanteribataljon 1702-01-14. Korpral därst. 1703-05-06. Rustmästare 1704-02-12. Furir s. å. 15/6. Förare vid Straelborns sachsiska bataljon 1706-05-01. Fältväbel vid Kalmar regemente 1709-11-15. Fänrik därst. 1711-03-11. Sekundlöjtnant 1717-08-01. Premiärlöjtnant 1719-05-11. Fältväbels indelning 1723. Fänriks s. å. och löjtnants indelning 1736-04-12. Död 1741-08-16 på örlogsflottan under finska kriget och begraven i Fredrikshamns kyrka. Bevistade bl. a. belägringen av Viborg 1708, slaget vid Hälsingborg 1710 och belägringen av Fredrikshald 1718. Gift 1711-04-07 i Djursdala socken, Kalmar län med Helena Catharina Gyllenbreider, född 1682, död 1766-06-10 på Djursdala, dotter av ryttmästaren Erik de Breider, adlad Gyllenbreider, och Catharina Knutsdotter.

Barn:

 • Erik Adam, född 1712-01-08 Rosta. Volontär vid Kalmar regemente. Korpral därst. 1729-04-26. Förare 1736-11-07. Sergeants karaktär 1737-05-04. Sergeant vid regementet 1740-05-14. Död ogift s. å. 26/12 i Kalmar och begraven i Djursdala kyrka
 • Anna Catharina, född 1714-03-06 på Rosta, död 1717-11-21.
 • Claes Johan, född 1718-05-19 i Djursdala socken. Volontär vid Kalmar regemente. Korpral därst. 1735-09-25. Förare 1740-07-19. Död ogift 1741-09-12 på örlogsflottan under finska kriget och begraven i Fredrikshamns kyrka
 • Catharina Beata, född 1720-11-02 i Djursdala socken, död där 1760-08-09. Gift 1744-10-09 i nämnda socken med ryttmästaren Johan Carl Kjellman, romersk-kejserlig adelsman von Löwenadler 1781-05-02 i hans 1:a gifte (gift 2:o 1773-01-15 med Christine Eufrosyne Pauli, född 1756-01-05 i Locknevi socken, Kalmar län, död 1832-02-20 Bollstra, dotter av kaptenen Adolf Wolfgang Pauli, och Anna Lovisa Klingspor)3, född 1722 i Mörlunda socken, död 1800-03-14 i Ingatorps socken.
 • Eva Lovisa, född 1722-08-13 i Djursdala socken, död 1723-11-07.
 • Helena Maria, född 1724-03-06 i Djursdala socken, död 1794-05-27 Hjortö. Gift 1748-08-21 i Djursdala socken med ryttmästaren vid Östgöta kavalleriregemente Johan Ernst Widinghoff, född 1719-01-20 Aska s socken, Östergötlands län, död 1815-07-12 Åsa

TAB 13

Erik Jakobsson Giös, (son av Jakob Hansson, Tab. 6), till Rövarnäs i Pargas socken och Kouvola i Lojo socken. Född 1628-02-28 på Kouvola. Fänrik vid Södermanlands regemente 1654. Kaptenlöjtnant därst. 1655. Kapten 1656-12-00. Major vid Björneborgs regemente 1669-03-27. Major vid förstn. regemente 1671-08-00. Överstelöjtnant vid Björneborgs regemente 1674-09-03. Kommendant på Karlshamn 1677-11-17. Överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns infanteriregemente 1681-11-10. Död 1693-10-02 på Rövarnäs och begraven i Pargas kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1664 med Magdalena Svinhufvud af Qvalstad, död 1718 i Sverige, dotter av översten Christer Svinhufvud af Qvalstad, och hans 1:a fru Johanna Elisabet von Schomburg.

Barn:

 • En son. Hans lik överfördes 1678 från Stockholm till Finland.
 • En dotter. Gift 1684-06-15 i Pargas.
 • Erik. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1685. Fältväbel därst. 1686. Fänrik 1690-07-10. Löjtnant 1697-10-14. Sekundkapten 1703-12-16. Konfirm.fullm. 1705-03-04. Premiärkapten4 1708-05-19. Död ogift 1710 i Riga.
 • Christer. Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente. Tjänstgjorde som regementsadjutant därst. Stupade ogift 1700-12-03.
 • Hans, död 1675, död 1691 på Rövarnäs och begraven i Pargas kyrka
 • Johanna Catharina, född 1676, död 1749-10-01 på Rövarnas. Gift där 1695 med kaptenen vid Nylands infanteriregemente Johan Gardemeister, död 1701 före 30/4.
 • Margareta Elisabet, född 1685. Gift 1:o med fältväbeln Mats Wiberg. Gift 2:o 1712-08-24 på Rövarnäs med Johan Mikael Thomasson.

TAB 14

Jakob, (son av Erik Jakobsson Giös, Tab. 13), till Rövarnäs. Född där. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1682-06-10. Fänrik därst. 1683-06-11. Löjtnant 1686-09-13. Regementskvartermästare vid Åbo läns regemente 1697-07-29. Kapten därst. 1700-07-30. Konfirm.fullm. 1701-02-25. Major. Tjänstg. i egenskap av äldste officer som chef för regementet 1709-02-09–s. å. 28/9. Död 1710 i Riga. Gift 1694-08-05 på Rövarnäs med Anna Margareta Myhr, född 1674 Vannais å. 22/6 i Piikkis kyrka, dotter av majoren Torsten Myhr, natural. Myhr, och Catharina Lindelöf.

Barn:

 • Magdalena Catharina, född 1698, död 1772-09-13 Kouvola Gift före 1719 med kronobefallningsmannen Gabriel Woiwalenius, född 1696, död 1762-12-05.
 • Jakob Johan, född 1700. Löjtnant. Död 1766. Se Tab. 15
 • Märta Sofia, född 1705-10-15 på Kouvola, död 1736-03-07 och begraven s. å. 16/5 i Pargas socken. Gift 1724-03-08 på Kouvola med ryttmästaren Alexander Starck, i hans 1:a gifte, född 1680, död 1754.

TAB 15

Jakob Johan, (son av Jakob, Tab. 14), till Rövarnäs. Född där 1700-09-08. Volontär vid Björneborgs regemente 1715. Mönsterskrivare vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente s. å. i maj. Sergeant därst. 1716-10-02. Fänrik 1718-07-26. Avsked 1720-01-31. Placerad vid Björneborgs regemente 1722. Löjtnants avsked 1739-10-30. Död 1766-05-11 på Rövarnäs. Gift 1:o omkr. 1725 med Christina Ruuth, född 1694-11-28, begraven 1728-06-19 i Pargas kyrka, dotter av vice presidenten Simon Ruuth, och Christina Sneckenberg. Gift 2:o 1731 med Anna Helena Paléen, född 1709-08-12 Finnby

Barn:

 • 1. Ett barn, begraven 1726-02-20 i Pargas kyrka
 • 1. Ett barn, begraven 1728-02-15 i Pargas kyrka
 • 2. Margareta Beata, född 1730-08-25 på Rövarnäs8, begraven 1761-11-15 i Piikkis socken. Gift med en skräddare i Finnby socken.
 • 2. Abraham född 1732. Var blind. Död ogift 1771-03-18 på Rövarnäs.8
 • 2. Anna Helena, född 1734, död 1742.
 • 2. Ett barn, begraven 1736-08-03 i Piikkis socken.
 • 2. Jakob, född 1739. Notarie. Död 1773. Se Tab. 16
 • 2. Regina Ulrika, döpt 1742-02-14 i Piikkis socken, död 1764. Gift med Moses Hake.
 • 2. Johanna Helena, född 1744. Var blind. Död 1785-10-12 Bollböle
 • 2. Erik Johan, född 1748, död 1749.
 • 2. Carl Fredrik, född 1751, död 1753 och begraven s. å. 12/8 i Piikkis kyrka

TAB 16

Jakob, (son av Jakob Johan, Tab. 15), född 1739 (1738?) 11/3 på Rövarnäs. Student i Åbo 1749. Auskultant i Åbo hovrätt 1755-02-15. Kanslist därst. 1762. Extra fiskal 1768-10-14. Notarie 1770-02-19. Död 1773-04-02 på Rövarnäs8 Gift 1762 med Christina Catharina Rennerfelt, född 1732-06-25 Immola

Barn:

 • Christina Catharina, född 1763, död s. å. 13/3 i Finnby i Piikkis socken.
 • Adam Vilhelm, född 1764. Löjtnant. Död 1808. Se Tab. 17.
 • Jakob Johan, född 1766. Ryttmästare. Död 1808. Se Tab. 27.
 • Carl Christoffer, född 1767-11-01 på Rövarnäs8. Antagen i krigstjänst 1784. Löjtnant vid arméns flotta 1790-07-22. Utstruken ur rullorna 1805-07-22 'såsom den där på länge ej låtit höra utav sig'.
 • Catharina Fredrika, född 1769-01-27 på Rövarnäs8, död där 1770-05-12.
 • Johanna Ulrika, född 1772-10-13. Gift 1797-09-03 på Rövarnäs8 med fabrikören i Åbo Johan Henrik Björman, från vilken hon blev skild.

TAB 17

Adam Vilhelm, (son av Jakob, Tab. 16), född 1764-01-24 i Pargas socken. Student i Åbo 17775. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1780-04-15. Korpral vid livregementet till häst 1783-12-31. Livdrabant 1785-01-26. Löjtnant i armén 1793-09-02. Avsked 1797-04-11. Länsman inom Kuopio län. Expeditionskronofogde. Död 1808-03-00 i Kuopio. Gift 1:o 1790 med Margareta Ulrika Ek, född 1766, död 1796-06-24. Gift 2:o 1797-02-10 med Johanna Margareta Schultz, född 1778, dotter av kronobrännerifaktorn Johan Georg Schultz och Maria Margareta Hansen.

Barn:

 • 1. Johan Adam, född 1791-06-29 i Stockholm. Rustmästare vid karelska jägarkåren 1807-09-23. Förare därst.6 1808-05-07. Förare vid livgrenadjärregementet 1810-04-12. Fanjunkare därst. 1813-04-03. Avsked 1821. Död ogift 1857-06-11 i Kullerstads socken, Östergötlands län. Han var under 1808 och 1809 års finska krig med i fjorton träffningar.
 • 1. Carl Fredrik, född 1792. Fanjunkare. Död 1855. Se Tab. 18.
 • 1. Ulrika Vilhelmina, född 1794-09-01, död 1880-04-00. Gift med vice häradshövdingen och godsägaren Anders Johan Forstén, född 1785-02-06, död 1856-08-17.
 • 1. Lovisa Charlotta, född 1796-06-15 vid Västra Skägga på Värmdön, Stockholms län, död 8 dagar gammal.
 • 2. Jakob Vilhelm, född 1797-12-11 på Västra Skägga. Förare vid livgrenadjärregementet 1813-05-17. Fältväbel därst. 1818. Avsked 1820-04-22. Fänrik vid Viborgska jägarregementet 1821. Löjtnant därst. 1830-04-06. Kapten. Riddare av flera ryska ordnar samt guldmedaljen för stormningen av Warschau. Överstelöjtnant 1838. Avsked med överstes titel 1842. Död 1878-08-00 i Björneborg.

Senare tillkomna uppgifter på Finlands riddarhusgenealogier, medd. av riddarhussekreteraren T. Carpelan.


TAB 17A

Jakob Vilhelm, (son av Adam Vilhelm, Tab. 17). Fänrik vid Viborgs jägarregemente 1821. Underlöjtnant först vid nämnda regemente, sedan vid livgardets finska bataljon 1827-10-00. Löjtnant därst. (ej vid viborgska jägarregementet) 1830-04-06. RRS:tVlO4kl 1831-07-07 och S:tAO3kl m ros 1832-02-27. Stabskapten 1833-07-13. Kapten vid regementet 1834-03-08. Överstelöjtnant 1838-05-29. RRS:tStO2kl 1841-12-18. Avsked med överstes grad 1842-05-16. Magasinsförvaltare i Björneborg s. å. 9/8, i Åbo 1851-11-11 och åter i Björneborg 1863-11-11. RRS:tStO2kl m kr 1857-04-15. Avsked 1877. Död 1878-08-11 i Björneborg. Gift 1843-08-15 i sistnämnda stad med Sofia Fredrika Lindqvist, född 1822-07-07, död 1898-05-14 i Björneborg, dotter av kyrkvaktaren J. H. Lindqvist och Lovisa Fontén.

Barn:

 • Vilhelm, född 1845-09-14 i Björneborg, liksom syskonen. Kadett i ryska kadettkåren 1857. Underlöjtnant vid 3. (ryska) skarpskyttebataljonen 1864. Löjtnant 1868. Överförd till 3. reservskarpskyttebataljonen s. å. och till 1. skarpskyttebataljonen 1870. Stabskapten 1873. Kapten 1877. Överförd till 8. ostsibiriska linjebataljonen. Överstelöjtnant vid 4. ostsibiriska linjebataljonen 1886. Död 1889-05-05 i Troitsko Savall i Ostsibirien.
 • Olga, född 1849-04-19, död som barn.
 • Vladimir, född 1851-05-31, död som barn.

TAB 18

Carl Fredrik, (son av Adam Vilhelm, Tab. 17), född 1792-09-24 i Stockholm. Rustmästare vid karelska jägarkåren 1808-03-15. Furir vid kåren s. å. 7/5. SMtf 1809-10-08. Förare vid 1. livgrenadjärregementet 1810-07-18. Fanjunkare därst. 1812-10-06. RRS:tGO5kl 1816. Svärdsman. Död 1855-09-30 på bostället Sörby i Kullerstads socken, Östergötlands län. Han var under finska kriget med vid Revolaks, Lappo, Alavo, Virdois, Ruona bro, Honkola, Salmis, Ylistaro, Oravais och Kalajoki samt, under kampanjen i Västerbotten, vid Degernäs, Hörnefors och Umeå. Gift 1817-04-25 i Linköping med Maria Christina Jakalin, född 1795-01-16 i Linköping, död 1865-05-23 i Falun, dotter av krigskommissarien Anders Jakalin och Maria Charlotta Sveger.

Barn:

 • Adam Vilhelm, född 1818. Kommissionslantmätare. Död 1890. Se Tab. 19.
 • Andreetta Emilia, född 1819-12-26 på L:a Ulleved i S:t Lars socken, Östergötlands län, död ogift 1873-06-14 i Norrköping.
 • Sofia Vilhelmina, född 1823-02-08 i Linköping, död ogift 1888-12-21 i Kristinehamn.
 • Carl Mortimer, född 1825. Korpral. Död 1915. Se Tab. 21.
 • Jakob Fredrik, född 1827. Skogvaktare. Död 1875. Se Tab. 23
 • August, född 1330-06-18 Ralstorp
 • Eva Ulrika, född 1831-06-08 på Ralstorp. Död 1844-01-07.
 • Frans Adolf, född 1834. Målare. Död 1918. Se Tab. 26.

TAB 19

Adam Wilhelm, (son av Carl Fredrik, Tab. 18), född 1818-02-26 i Linköping. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1834. Furir därst. 1836-11-30. Tog värvning vid 2. gardet. Sergeant därst. Avsked. Lantmäteriexamen 1845. Avsked ur krigstjänsten 1846-05-18. Anställd vid storskiftet i Dalarne 1849–1883. Kommissionslantmätare i Kopparbergs län 1854-02-03. Avsked 1883-12-14. Död 1890-01-09 på sin egendom Annelund i Stora Skedvi socken, Kopparbergs län. Gift 1849-10-26 i Nås socken, Kopparbergs län,med Carin Catharina Schultzberg, född 1828-10-23 i sistnämnda socken,död 1909-12-28 i Sundborns socken, Kopparbergs län, dotter av kronolänsmannen Fredrik Vilhelm Schultzberg och Christina Elisabet Kling.

Barn:

 • Carl Emil Leopold, född 1850. Före detta lantbrukare. Död 1933. Se Tab. 20.
 • Selma Maria Elisabet, född 1853-07-08, död 1937-03-02 i Falun (Sundborns förs., Kopparbergs län, db nr 10).
 • Hilda Magdalena Evelina, född 1858-07-22.
 • Ulrika Eugenia Alida, född 1863-09-30. Folkskollärarinna. Avsked 1924. Död 1931-02-11 i Sundborns socken, Kopparbergs län,.

TAB 20

Carl Emil Leopold, (son av Adam Vilhelm, Tab. 19), född 1850-09-19 i Svärdsjö socken, Kopparbergs län. Arrenderade 1876–1885 Västanäng i Stora Tuna socken, Kopparbergs län. Död 1933-08-05 i Garpenbergs socken, Kopparbergs län och där begraven s. å. 13/8,. Gift 1873-06-24 i Aspeboda socken, Kopparbergs län, (församlingsboken), med Elisabet Catharina Lindbom, från vilken han blev skild, född 1846-06-09 i Kopparbergs förs., (Aspeboda församlingsbok), död 1922-03-29 i Aspeboda socken, Kopparbergs län,dotter av egendomsägaren Olof Lindbom och Anna Elisabet Howe.

Barn:

 • Anna Maria, född 1872-01-08 i Aspeboda socken. Död. Gift 1902-07-13 i Aspeboda socken med soldaten Olof Hedberg, född 1874-08-17.
 • Annie Elisabet, född 1881-03-26 på Västanäng. Gift 1905-11-18 i Västerbergslags socken med verkstadsarbetaren Josef Mossberg, född 1877-03-15.
 • Elin Helena, född 1884-08-16 i Stora Skedvi socken, död där 1885-09-05.
 • Elin Catharina, född 1887-04-24 i Stora Skedvi socken. Gift 1:o 1910-02-19 med grovarbetaren Edvard Mossberg, skilda genom Falu domssagas södra tingslags häradsrätts utslag 1926-04-10, född 1882-07-10 i Färnebo förs., Värmlands län, (pastor i Varnum). Gift 2:o 1927-09-03, (pastor i Aspeboda), med skomakaren Per Jonsson, född 1868-09-17 i Dalby förs., Värmlands län, (pastor i Aspeboda).

TAB 21

Carl Mortimer, (son av Carl Fredrik, Tab. 18), född 1825-06-06 Ralstorp. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet. Tog värvning vid 2. livgardet. Korpral 1854-10-00. Avsked ur krigstjänsten 1856-12-00. Lantbrukare först inom Hälsingland och sedan inom Jämtland. Död 1915-02-10 i Måläng i Sunne socken, Jämtlands län. Gift 1859-01-02 i Regnsjö socken, Gävleborgs län med Gölin Eriksson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lantbrukaren Anders Andersson. Född 1813-09-14, död 1853-04-22 i Regnsjö socken), född 1813-09-30 i nyssn. socken, död 1907-01-24 i Sunne socken, Jämtlands län, dotter av lantbrukaren Erik Persson och Anna Persdotter.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1861. Lantbrevbärare. Död 1927. Se Tab. 22.

TAB 22

Carl Fredrik, (son av Carl Mortimer, Tab. 21), född 1861-06-22 i Regnsjö socken, Gävleborgs län. Lantbrevbärare. Död 1927-09-14 i Östersund (Sunne förs., Jämtlands län). Gift 1894-10-21 i Sunne socken, Jämtlands län med Karolina Göransson, född 1859-10-05 i Marby socken, Jämtlands län, död 1935-08-26 i Hallens förs., Jämtlands län (Sunne förs., Jämtlands län, död och begraven bok nr 17), dotter av jordbrukaren Göran Olsson och Elisabet Nilsson.

Barn:

 • Juliana Olivia (Julia), född 1895-07-29 i Sunne socken, Jämtlands län.
 • Karl Göran, född 1897-10-02 i Sunne förs., Jämtlands län. Se Tab. 22A
 • Evelina Elisabet, född 1900-02-24. Gift 1923-12-30 i Sunne socken, Jämtlands län, med jordbrukaren Nils Olof'' Eriksson, född 1893-08-09.
 • Olof Verner, född 1903-08-17 i Sunne förs., Jämtlands län. Arbetare. Död 1943-03-20 el. 21, drunknad i Storsjön vid Våge, Jämtlands län.

TAB 22A

Karl Göran, (son av Carl Fredrik, Tab. 22), född 1897-10-08 i Sunne förs., Jämtlands län, (fb nr. 241). Huvudman 1933. Arbetare. Gift 1937-03-27 i Sunne förs., Jämtlands län, (vb nr 4), med Signe Viktoria Jonsson, född 1909-08-13 i Brunflo förs., Jämtlands län, dotter av Johan Markus Jonsson och Emma Vilhelmina Fredriksson.

Barn:

 • Eva Karolina, (RHD:s prot. 1945-10-18 § 18), född 1935-10-03 i Sunne förs., Jämtlands län, (fb nr 18/1937).
 • Karl Albin Teodor (Tedde), (RHD:s prot. 1945-10-18 § 18), född 1936-12-29 i Sunne förs., Jämtlands län, (fb nr 35/1937).
 • Axel Torbjörn Gerhard, född 1942-12-26 i Sunne förs., Jämtlands län, (fb nr 241). Elektriker.

TAB 23

Jakob Fredrik, (son av Carl Fredrik, Tab. 18), född 1827-10-22 Ralstorp. Skogvaktare. Död 1875-10-08 i Mora socken, Kopparbergs län. Gift 1861-03-05 med Margareta Andersdotter, född 1830-01-29 i Sollerö socken, Kopparbergs län, död 1899-09-01 i Uppsala.

Barn:

 • Emil Fredrik Vilhelm, född 1861. Gjutare. Död 1938. Se Tab. 24.
 • Carl Anders Teodor, född 1866. Konduktör. Se Tab. 25.

TAB 24

Emil Fredrik Vilhelm, (son av Jakob Fredrik, Tab. 23), född 1861-02-15 ]] i Venjan, Kopparbergs län. Gjutare vid mek. verkstaden i Gävle. Död 1938-06-28 iå syster Teas sjukhem, Lidingö (Katarina förs. i Stockholm, db 350). Gift 1:o 1898-08-26 i Gävle,med Augusta Gustafsson, född 1868-01-29 i Hedemora, landsförsamling,död 1902-12-03 ]] i Gävle Hel. Tref. förs., dotter av soldaten Gustaf Skött och Christina Andersdotter. Gift 2:o 1906-07-28 i Gävle,med Ida Carolina Larsson, född 1856-06-20 i Kristdala förs., Kalmar län,död 1914-06-17 i Gävle, Helg. Tref. förs.,dotter av pigan Johanna Gustava Persdotter. Gift 3:o 1915-04-06 i Gävle,med Lovisa Charlotta Jonsson (Lotten), född 1862-09-25 i Viksta förs., Uppsala län,död 1928-12-10 i Gävle,Hel. Tref. förs., Staffans förs.,dotter av drängen Jan Olof Nöjd och Maja Stina Enström.

Barn:

 • 1. Augusta Margareta Linnea (Greta), född 1899-05-11 i Gävle,Hel. Tref. förs., död där 1903-05-10,Hel. Tref. förs..
 • 1. Maria Christina Axelina, född 1901-04-03 i Gävle, död där 1903-06-06,Hel. Tref. förs..
 • 1. Augusta Catharina (Karin), född 1904-02-11 i Söderfors socken, Uppsala län. Lärarinna. Gift 1942-04-01 i Stockholm S:t Görans förs.,med arbetsledaren Anders Gustaf Emerik Ahlrén i hans 2:a gifte (gift 1:o 1915-07-26 med Ebba Dorotea Andersson, född 1889-12-31 i Västra Vingåker, död 1938-02-04), född 1891-01-19

TAB 25

I Anders Teodor, (son av Jakob Fredrik, Tab. 23), född 1866-02-01 i Falun. Genomgick underofficersskolan på Karlsborg 1886–1887. Anställd vid Gävle-Dala järnväg 1892. Konduktör därst. 1895. Gift 1895-10-06 i Gävle med Anna Margareta Eugenia (Nanna) Forslund, född 1866-11-30 i Hosjö socken, Kopparbergs län, död 1931-10-16 i Gävle, Staffans förs.,dotter av fabrikören Jonas Axel Forslund och Brita Margareta Andersson Näslund.

Barn:

 • Valborg Antonia Margareta, född 1896-08-28 i Gävle. Rödakorssyster, anställd å sjukhus i Gävle.
 • Carl Bertil Eugen, född 1902-02-17 i Gävle. Utexaminerad slöjdlärare. Se Tab. 25A.

TAB 25A

Karl Bertil Eugen, (son av Carl Anders Theodor, Tab. 25), född 1902-02-17 i Gävle. Examen. Slöjdlärare. Gift 1933-03-04 i Gävle, Staffans förs.,med Edit Klara Maria Westberg, född 1907-08-12 i Gävle,

Barn:

 • Ingemar, född 1937-06-06 i Staffans förs., Gävleborgs län, (fb nr 98). Se Tab. 25A:I.
 • Bertel

TAB 26

Frans Adolf, (son av Carl Fredrik, Tab. 18), född 1834-04-21 Ralstorp. Först underjägare vid kronoparken Omberg, Östergötlands län, sedan vaktmästare vid utredningsförrådet i Göteborg. Målare. Död 1918. Gift 1862-09-14 i Väversunda förs., Östergötlands län,med Carolina Vilhelmina Persdotter, född 1829-11-09 i Heda förs.,död 1900, dotter av arrendatorn Petter Ericsson och Anna Nilsdotter.

Barn:

 • Selma Vilhelmina, född 1865-04-18 i Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Död 1930. Gift 1888-09-04 i Göteborg med muraren Johan Adolf Zachrisson, född 1852-08-03, död 1906.
 • Anna Maria Elisabet, född 1876-05-10 i Gustavi Domkyrkoförsamling, Göteborg. Död 1957. Gift 1894-12-30 med målare Carl Edvard Johan Forslund, född 1871-05-03, död 1948

TAB 27

Jakob Johan, (son av Jakob, Tab. 16), född 1766-01-13. Student i Åbo 1777. Kom i tjänst 1782. Livdrabant 1786-09-12. Löjtnant i armén 1793-09-02. Kapten därst. 1799-06-03. Avsked såsom ryttmästare i armén 1802-05-06. Landsfiskal i Savolaks. Död 1808. Gift 1796-09-23 med Eva Beata Fahnehielm, född 1764-10-23, död 1818-12-30 i Stockholm, dotter av vice presidenten Per Georg Fahnehielm, och hans 1:a fru Eva Beata Modée.

Barn:

 • Eva Beata, född 1798-09-28 vid Drottningholm i Lovö socken, Stockholms län, död 1874-02-06 i Stockholm. Gift 1827-05-25 i Botkyrka socken, Stockholms län med sin moders kusin, kammarrättsrådet Johan Vilhelm Fahnehielm, född 1793, död 1844.
 • Sofia Christina, född 1802-04-03 Fredriksdal. död s. å. 4/4.

Källor

1Rf. 2SK. 3Släkten Löwenadler. 4Lk. 5Lå. 6KrAB. 7Björneborgs kyrkoarkiv. 8Pargas kyrkoarkiv. 9Medd. av före detta stadsarkivarien J. W. Ruuth, Helsingfors.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: