Björkenstam nr 2269

Från Adelsvapen-Wiki

2269.jpg

Adliga ätten Björkenstam nr 2269

Adlad 1818-05-11, enl. 37 § R. F., introd. 1819.

TAB 1

Tore Björkman. Kronolänsman i Riseberga distrikt Kristianstads län 1771-03-20. Avsked 1802-03-16. Död 1810-10-15 i Oderljunga socken, Kristianstads län. Gift 1:o 1762 med Ingrid Dalman, död 1796-02-26 i Riseberga socken. Gift 2:o med Apollonia Staffansdotter, född 1764-09-20 Röstånga socken, Malmöhus län, död där 1815-03-10, dotter av Staffan Andersson och Elna Jönsdotter.

Barn:

 • 1. Sven Björkman, adlad Björkenstam, född 1763-09-30. Student i Lund 17781. Jur. examen 17821. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen 1783. Kopist därst. 1789. Kanslist1 1790-02-02. Sekreterare i skogskommissionen 1792. Protokollssekreterare1 1793-03-10. Revisionssekreterare s. å. Häradshövding i Östra Västmanlands lagsaga 1794-04-24. Lagmans namn 1800-06-09. Adlad 1818-05-11 enl. 37 § R. F. (introd. 1819-06-12 under nr 2269). RNO 1836-01-28. Död 1851-04-03 på Fors bruk i Västervåla socken, Västmanlands län. Gift 1:o 1794 med Susanna Margareta Ullner, född 17(70), död 1799-04-01, dotter av2 justitieborgmästaren i Stockholm Carl Ullner och Elisabet Margareta Eneskjöld. Gift 2:o 1800-07-22 Ölsboda 3 med Catharina Maria Strokirk, född 1778-02-11 på Ölsboda3, död 1835-03-02 på Fors bruk, dotter av brukspatronen Elias Strokirk och Anna Christina Camitz.3

Barn:

 • 1. Charlotta, född 1796, död ogift 1857-01-24 i Örebro.
 • 2. Fredrik August, adelsman vid faderns död 1851. Född 1802. Ryttmästare. Död 1872. Se Tab. 2.
 • 2. Anna Sofia, född 1805-12-09, död 1835-04-07 Stockholm. Gift 1825-01-21 på Fors bruk med generallöjtnanten Gustaf Abraham Peijron, adlad och friherre Peyron, i hans 1:a gifte, född 1784, död 1852.
 • 2. Matilda Barbara, född 1808-03-05, död 1853-08-20, vid Djurgårdsbrunn. Gift 1834-11-17 med ryttmästaren vid livregementets husarkår Carl Elis Cassel, född 1802-01-29 i Stockholm, död 1840-08-04 i Ems (Tyskland).
 • 2. Augusta Fredrika, född 1810-06-00, död 1878-06-26 i Stockholm. Gift 1833-01-15 på Fors bruk med ryttmästaren Gustaf Hallenborg, från vilken hon blev skild, född 1808-10-22 i Stockholm4, död där 1859.
 • 2. Hedvig Desideria, född 1812-07-21, död 1877-05-14 i Södertälje. Gift 1840-04-05 på Fors bruk med ryttmästaren greve Carl Göran Posse, född 1801, död 1882.
 • 2. Knut Vilhelm, född 1815. Häradshövding. Död 1905. Se Tab. 4.

TAB 2

Fredrik August, (son av Sven Björkman, adlad Björkenstam, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1851, född 1802-12-15 (10/12) i Simtuna socken, Västmanlands län. Fanjunkare 1824-01-05. Kornett i livregementets dragonkår 1825-02-15. 1. adjutant därst. 1826-06-27. 2. löjtnant 1828-05-17. 1. löjtnant 1829-05-29. 2. ryttmästare 1833-09-07. 1. ryttmästare och skvadronschef 1838-06-23. RSO 1848-11-27. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare kvarstå i armén 1850-03-21. Död 1872-05-17 i Uppsala. Ägde en tid Strömsnäs i Simtuna socken, Västmanlands län och arrenderade sedan Hjulsta i Enköpings-Näs socken, Uppsala län [Blr]. Gift 1:o 1841-05-30 på Fors bruk med sin kusin Selma Matilda Cassel i hennes 2. gifte (gift 1:o 1832-12-17 med disponenten på Gysinge bruk i Östra Färnebo socken, Gävleb., Samuel Gustaf Benedicks, född 1798-02-02 i Stockholm, död 1838-04-28 i Florens), född 1813-10-07, död 1852-01-23, dotter av dispaschören Carl Cassel och hans 2:a fru Vivika Strokirk. Gift 2:o 1856-04-14 i Västerås med grevinnan Hedvig Augusta Amalia von Schwerin, född 1829-12-03 i Stockholm, död 1892-07-10 på gamla Haga i Solna socken, Stockholms län, dotter av översten greve Filip Bogislaus von Schwerin, och friherrinnan Charlotta Vilhelmina Erika Liljencrantz.

Barn:

TAB 3

Fredrik Bogislaus, (son av Fredrik August, Tab. 2), adelsman vid faderns död 1872, född 1858-08-17. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1876-11-13. Mogenhetsexamen 1878-12-06. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Utexaminerad 1880-10-30. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 19/11. Löjtnant 1884-12-05. Löjtnant i reservartilleriet 1892-04-22. Kapten i armén 1894-12-31. RÖFrJO 1902. RVO 1904-12-01. Hovjägmästare 1906-12-01. Erhöll tillstånd att återinträda såsom kapten i armén 1909-03-19. RSO s. å. 6/6. Kommissarie för svenska jaktutställningen i Wien 1910 och Sveriges ombud vid 2. internationella jaktkongressen därst. s. å. 5/9–7/9. KVO2kl 1911-01-23. Kommissarie för svenska turistutställningen i Wien s. å. Avsked ur krigstjänsten 1912-01-19. Biogr. i Sbl. Död 1913-04-13 i Stockholm, Klara förs.,. Ägde Stockholms expressbyrå. Gift 1889-11-21 på Säbyholm nära Landskrona med Ebba Angelika Tranchell, född 1868-07-21 i Landskrona. Dotter av disponenten Justus Fredrik Tranchell och Amalia Elvira Mattsson.

Barn:

 • Märta Augusta Amalia, född 1890-09-25 i Landskrona. Stiftsjungfru. Gift 1911-02-01 i Stockholm, Klara förs. med ryttmästaren greve Fredrik Gustaf Bonde af Björnö, född 1879.

TAB 4

Knut Vilhelm, (son av Sven Björkman, adlad Björkenstam, Tab. 1), född 1815-07-20 på Fors bruk i Västervåla socken, Västmanlands län. Student i Uppsala 1832-06-14. Kansliexamen 1836-12-00. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen 1837-05-28. Examen till rättegångsverken 1839-06-06. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 10/12. Extra ordinarie notarie vid brottmålsprotokollet 1840-02-10. Vice notarie vid civilprotokollet 1842-01-10. Vice häradshövding 1843-05-31. T. f. domhavande i Våla, Torstuna, Över-Tjurbo och Simtuna häraders domsaga i Västmanland 1844-01-011851-10-21. Häradshövding i nämnda domsaga 1851-10-21. RNO 1866-07-03. KVO1kl 1886-12-01. Ledamot av riksdagens första kammare 1869–1877 och 1890–1891. Avsked från häradshövdingebefattningen 1894-12-14. Död 1905-02-20 i Uppsala. Den 24 april 1894, då han och hans fader under sammanlagda 100 år förvaltat domarämbetet i Västmanlands östra domsaga, fick han genom presidenten i Svea hovrätt N. Vult von Steijern emottaga en av K. M:t honom tilldelad medalj i guld av 18. storleken med inskrift »Illis quorum meruere labores» i kedja av guld att bäras om halsen. Ägde Strömsnäs i Simtuna socken, Västmanlands län och Strömsberg i Breds socken, Uppsala län. Gift 1851-08-28 Margretelund med Hedvig Henrietta Aimée (Henny) von Bahr, född 1827-02-12 på Söderby i Näs socken, Uppsala län, död 1897-09-06 på Sofiahemmet i Stockholm, dotter av majoren Robert Ulrik Henrik von Bahr, och friherrinnan Eva Carolina Aimée Constance Åkerhielm af Margretelund.

Barn:

 • Maria Matilda Aimée, född 1852-08-11 på Strömsnäs liksom syskonen. Gift 1880-06-14 i Stockholm med häradshövdingen i Uppsala läns södra domsaga RNO, Per Gustaf Jancke, född 1827-07-24 i Stockholm, död 1900-06-04 i Uppsala.
 • Sven Robert, född 1853-12-08, död 1866-10-21 på Strömsnäs.
 • Hedvig Augusta Charlotta (Lotten), född 1855-02-24. Gift 1881-01-08 på Strömsnäs med före detta kaptenen Carl Georg Mauritz von Heijne, född 1850. Död 1927.
 • Knut Oskar Fredrik, född 1859. Major. Se Tab. 5
 • Anne-Sofie , född 1861-11-14. Död 1930-11-01 i Nyköpings Östra förs. Gift 1890-08-18 på Strömsnäs med häradshövdingen Erik Jakob Hagströmer nr 2230, se adliga ätten nr 2230, född 1864. Död 1929.
 • Eva Elisabet, född 1868-03-22, död 1869-05-04 på Strömsnäs.

TAB 5

Knut Oskar Fredrik, (son av Knut Vilhelm, Tab. 4), adelsman vid sin kusins död 1913, född 1859-02-25 på Strömsnäs. Volontär vid livregementets grenadjärkår 1877-01-19. Mogenhetsexamen 1879-12-09. Korpral 1880-07-12. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1882-04-29. Underlöjtnant vid kåren, nu livregementets grenadjärer s. å. 12/5. Löjtnant 1889-09-05. Kapten i regementet 1900-10-19. RSO 1903-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1910-07-29. Gift 1:o 1891-01-03 i Falun med Anna Elisabet Maria Toll född 1864-05-01, död 1910-09-20 i Örebro. Dotter av generalmajoren Gustaf Axel Toll C, och Hedvig Elisabet Ottiliana von Post. Gift 2:o 1912-10-15 i Ersta kapell, Stockholm med Ida Maria Johanna Uggla, född 1869-11-19 på Västsjö i Övre Ulleruds socken. Dotter av kaptenen Paul Didrik Axel Uggla, och Hilda Johanna Margareta Skröder.

Barn:

 • 1. Sven Vilhelm Knutson, född 1891-10-18 på Strömsnäs. Se Tab. 5 A.
 • 1. Carl Gustaf Knutsson, född 1893-08-09 på Strömsnäs. Studentexamen 1913-12-13. Volontär vid Göta livgarde 1914-02-21. Transp. till livregementets grenadjärer 1915-06-14. Officersexamen 1916-12-20. Fänrik vid sistnämnda regemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1918-12-31. Kapten 1931-11-27, kapten vid regementet 1935-08-21- Gift 1924-10-27 i Strängnäs domkyrka med Margit Charlotta Lundblad född 1892-04-27 i Strängnäs. Dotter av konsistorienotarien Per Olof Lundblad och Charlotte Martina Vilhelmina von Schulzenheim.
 • 1. Annie Sigrid Margareta, född 1897-03-11 på Strömsnäs. Utexaminerad från Hulda Lundins och handarbetets vänners slöjdseminarium 1917. Gift 1924-10-08 i Örebro Nikolai förs., med löjtnanten i livregementets grenadjärers reserv Johan Bertil Valdemar Palmborg, född 1892-11-27 i Örebro. Student i Örebro 1911.
 • 1. Hedvig Eva Henrietta, född 1899-06-22 Strö
 • 1. Knut Erik Knutsson, född 1900-10-30 i Örebro. Studentexamen därst. 1920-05-21. Fänrik vid Svea livgarde 1922-12-30. Underlöjtnant därst. 1924-12-31. Se Tab. 5 B.

TAB 5A

Sven Wilhelm Knutsson, (son av Knut Oscar Fredrik tab. 5). Född 1891 Strömsnäs, Vn. Studentexamen i Örebro 1911-06-09. Student vid Stockholms högskola 1912-09-09. Jur. kand. 1917-11-03. E. o. notarie i Svea hovrätt s. å. 9/9. Biträde å Adolf Öhmans advokatbyrå i Stockholm s. å. 10/12. Amanuens i Patent- och registreringsverket 1919-05-16. T. f. ombudsman i Upplands stadshypoteksförening 1922-08-01. Ombudsman från 1924-01-0l. Kommissionär i Patent- och registreringsverket. Gift 1922-10-20 i Hedv. El. Kyrka i Stockholm (K. Svea Ing. Kårs förs., vb) med Hedvig Alida Elisabeth Juhlin-Dannfelt. Född 1895-06-28 i Stockholm, Svea ingenjörskårs förs. Dotter av översten i fortifikationens reserv Georg Frans Herman Juhlin-Dannfelt och Alida Julia Christina Lilljebjörn.

Barn:

 • Ebba Brita Alida Elisabeth, född 1926-01-25 i Stockholm. Död 1930-12-03 i Stockholm.
 • Hedvig Märtha Elisabeth, född 1932-02-04 i Stockholm.

TAB 5 B

Knut Erik Knutsson, (son av Knut Oscar Fredrik tab. 5). Född 1900-10-30 i Örebro. Huvudman 1949. Studentexamen i Örebro 1920-05-21. Officersaspirant vid Livregementets grenadjärer s. å. 8/9. Officersaspirant vid Svea livgarde 1921-09-01. Officersexamen 1922-12-16. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 30/12. Underlöjtnant därst. 1924-12-31. Gift 1933-10-21 i Stockholm Johannes förs., med Emma Birgit Bruhn. Född 1905-12-06 i Göteborg. Dotter av byråchefen och ingenjören Olof Natanael Bruhn och Emma Nordholm.

Barn:

 • Knut Olof Knutsson
 • Sven Jarl Knutsson
 • Sten Göran Knutsson

Källor

1Ssn. 2Srr. 3As. 4Blr.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.