:

Törnflycht nr 1356

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Törnflycht nr 1356 †

Adlad 1698-01-08, introd. 1699. Ättens sist levande medlemmar upphöjda i högre värdighet.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Törne, von Törne, nr 1824 och nr 1857, Törnebladh, och Törnstierna, samt har förgrenat sig i friherrliga ätten Törnflycht, och friherrliga och grevliga ätterna Törnflycht och 77.


1Srr. 2 Um.

TAB 1

Nils Larsson. Tullnär i Stockholm. Död före 1606. Gift med Ingrid, död före 1606. [1]

Barn:

 • Olof Nilsson, född omkr. 1570. Borgare i Stockholm 1597. En av borgerskapets 48 äldste 1600-05-05–1607-07-08. Brandmästare 1601-05-22–1604-05-14. Kyrkovärd i Storkyrkan 1605-05-271609-07-08. Kämnär 1607-07-08. Borgmästare 1608-05-30. Assessor i Svea hovrätt 1615-06-00. Tillika häradshövding i Vaksala, Bälinge och Bro härads domsaga 1631. Avsked från hovrätten 1642-05-20. Död före dec. 1650. [1] 'Han blev 1602 anklagad och fängslad, för det han i hemlighet skrivit brev till Georg Palmerius, en katolik, som var gift med hans syster Brita och med henne rymt till Polen.'. Gift före 1597 med Barbro Mattsdotter Törne, död änka och begraven 1650-12-22 i Storkyrkan, dotter av konungens kammarmästare Matts Törne.[1]

Barn:

 • Hans Olofsson Törne, vilket namn han upptog efter modern. Född omkr. 1612 i Stockholm. Handlande först i Köping, sedan i Stockholm. Kämnär i sistnämnda stad ännu 1653-05-18, då han av k. m:t rekommenderades att bliva rådman. Rådman därst. s. å. före 20/12. Tillika kommissarie eller assessor i kommerskollegium 1664-03-16. Riksdagsman s. å. Politieborgmästare 1667 (ed 15/11). Död 1671-03-09 i Stockholm och begraven s. å. 26/3 i Storkyrkan, [1]. Gift 1:o 163(6) med Christina Hising, död omkr. 1650, dotter av juistitieborgmästaren i Köping Mikael Hising, en av stamfäderna för adliga ätten Hisinger, och hans 1:a hustru Anna Andersdotter. Gift 2:o 1652-01-05 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Ingrid Carlsdotter Ekebom i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1644-09-01 med häradshövdingen Carl Piper, född 1620, död 1650, fader till k. rådet Carl Piper, adlad, friherre och greve Piper), döpt 1627-11-06 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, död 1703 i nämnda stad (själaringning s. å. 2/11 i Nik.), dotter av rådmannen i Stockholm Carl Hansson och hans 1:a hustru Elisabet Andersdotter samt faster till kaptenen Johan Ekenbom, adlad Ekenstierna.

Barn:

 • 1. Mikael Hansson Törne, född 1638. Justitieborgmästare. Död 1694. Se Tab. 2.
 • 1. Olof Hansson Törne, adlad Törnflycht, född 1640. Kommerseråd. Död 1713. Se Tab. 6.
 • 1. Hans Hansson Törne. Kamrerare. Död 1702. Se Tab. 3.
 • 1. Nils Hansson Törne, född 1648. Borgmästare. Död 1708. Se Tab. 4.
 • 2. Matts Hansson Törne. Sjötullsinspektor. Se Tab. 5.
 • 2. Lorentz Hansson Törne, adlad Törne, född 1664. Kamrerare. Död 1739. Se adliga ätten Törne.

TAB 2

Mikael Hansson Törne (son av Hans Olofsson Törne, Tab. 1), född 1638. Student i Uppsala 1660-10-002. Auskultant vid Stockholms rådhus- och kämnärsrätter. Aktuarie därst. 1665-10-11. Notarie i byggnings- och ämbetskollegium 1669. Notarie vid rådhuset 1673-05-12. Extra ordinarie rådman 1677-02-06. Rådman s. å. Riksdagsman 1678, 1680, 1682 och 16931. Handelsborgmästare 1683-02-03. Justitieborgmästare 1692-04-13. Död 1694-04-08 i Stockholm och begraven s. å. 20/5 i Storkyrkan. Gift 1:o 167(3) med sin broders svägerska Brita Andersen, född 1654, död 1689, dotter av handlanden i Stockholm Tomas Andersen och Sara Nyman samt syster till statssekreteraren Tomas Andersen, adlad Blixenstierna. Gift 2:o 1691-02-22 med Margareta Bergia i hennes 1:a gifte, född 1675, död änka, dotter av kyrkoherden i Klara församling, hovpredikanten Olof Bergius och Catharina Furubom.

Barn:

 • Mikael Törne, adlad von Törne, född 1682. Överstelöjtnant. Död 1744. Se adliga ätten von Törne, Tab. 1.
 • Olof Törne, adlad von Törne, född 1686. Kommerseråd. Död 1745. Se adliga ätten von Törne, Tab. 1.

TAB 3

Hans Hansson Törne (son av Hans Olofsson Törne, Tab. 1), född 164(6) i Stockholm. Student i Uppsala 1660-10-002. Änkedrottning Hedvig Eleonoras hovkassör. Kamrerare vid stora sjötullen i Stockholm 1680. Död 1702-05-00. Gift med Sofia Waldon, död 1703.1

Barn:

 • Carl Hansson Törne, adlad Törnebladh, född 1686. Assessor. Död 1737. Se adliga ätten Törnebladh, Tab. 1.

TAB 4

Nils Hansson Törne (son av Hans Olofsson Törne, Tab. 1), född 1648-02-13 i Stockholm. Student i Uppsala 1660-10-002. Handlande i Stockholm. Riksdagsman 1689 och 1697. Extra ordinarie rådman 1691. Rådman 1694. Borgmästare samt preses i politiekollegium i nämnda stad 1699. Preses i handelskollegium 1706. Död 1708 (själaringning s. å. 19/11) och begraven i Storkyrkan. Gift 1674-07-28 med sina bröders svägerska Ursula Andersén, född 165(6), död 1728, dotter av handlanden Tomas Andersén i Stockholm och Sara Nyman samt syster till statssekreteraren Tomas Andersén, adlad Blixenstierna.

Barn:

 • Carl Törne, adlad Törnstierna, född 1696. Student. Död 1720. Se adliga ätten Törnstierna.

TAB 5

Matts Hansson Törne (son av Hans Olofsson Törne, Tab. 1), född 165(8) i Stockholm. Inspektor vid Norrköpings sjötull. Gift 1686-08-26 i Stockholm med Magdalena Signac i hennes 1:a gifte, död 1713.1

 • Son.
 • Peter Törne, adlad von Törne, född 1690. Generalmajor. Död 1765. Se adliga ätten von Törne, Tab. 1.

TAB 6

Olof Hansson Törne, adlad Törnflycht (son av Hans Olofsson Törne, Tab. 1), till Arbottna, Berga och Näringsberg, alla i Västerhaninge socken, samt Djursnäs, Nynäs, Rånö och Valsjö, alla i Ösmo socken (allt i Sth.). Född 1640-04-05 i Köping. Handlande i Stockholm extra ordinarie rådman därst. 1683-10-08. Rådman 1692-04-15. Riksdagsman 1693. Borgmästare och preses i handelskollegium 1694-03-15. Direktör för tjärkompaniet 1697–1705. Adlad 1698-01-08 (introd. 1699 under nr 1356). Avsked 1705. Kommerseråds n. h. o. v. 1710-11-11. Död 1713-04-09 i Stockholm och jordfäst i Storkyrkan, men sedan förd till Ösmo kyrka, där han för sig och efterkommande låtit tillreda grav. 'Han bragte sig upp till en ansenlig förmögenhet utan att hava ärvt något samt ägde, utom hus i Stockholm och betydliga lantegendomar, icke mindre än 73 stycken handelsskepp i sjön.'. Gift 1668-11-05 med Margareta Andersén, född 1653-07-18, död 1727-02-14 och begraven i mannens grav i Ösmo, dotter av handlanden Tomas Andersen i Stockholm och Sara Nyman samt syster till statssekreteraren Tomas Andersén, adlad Blixenstierna.

Barn:

 • Christina, född 1673-01-01 i Stockholm, död 1752-03-25 Krageholm s socken Malmöhus län och begraven 1753-05-08 i grevliga Piperska familjegraven i Ängsö kyrka Västmanlands län. Gift 1690-02-13 med sin faders styvbroder, k. rådet och överstemarskalken Carl Piper, adlad, friherre och greve Piper, född 1647, död 1716. Hon har skänkt predikstol till Greby kyrka och altartavla till Vists kyrka, båda i Östergötland, samt stiftat Kristinehov med Andrarum, Torup, Högestad och Baldringe ävensom Ängsö till fideikommiss inom grevliga Piperska ätten, Sturefors med Viggbyholm inom grevliga Bielkeska ätten samt Sörby med Gerstaberg inom grevliga Löwenska ätten.
 • Ingrid, född 167(5), död 1708-02-20. Gift 1:o 1694-05-17 med vice presidenten Per Broméen, adlad Broméen, i hans 2:a gifte, född 1642, död 1701. Gift 2:o 1705-04-30 i Rawitz, då konungarna Carl XII och Stanislaus bevistade bröllopet, med riksrådet och kanslipresidenten Arvid Bernhard Horn af Kanckas, friherre och greve Horn af Ekebyholm, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1742.
 • Olof, född 1679, död s. å.
 • Olof, friherre och greve Törnflycht, född 1680. President och riksråd. Död 1737. Se friherrliga och grevliga ätterna Törnflycht, Tab. 1.
 • Margareta, född 1682-05-13 i Stockholm, död 1729-08-24 i Stralsund och begraven 1730-05-23 i Mariakyrkan därst., varest även mannen är begraven, och varest över dem är uppsatt ett kostbart epitafium av vit marmor med latinsk inskrift. Gift 1698-10-09 i Stockholm med riksrådet och presidenten Johan Paulin, adlad, friherre och greve Lilliénstedt, nr 72, i hans 2:a gifte, född 1655, död 1732.
 • Mikael, friherre (och greve) Törnflycht, född 1683. Överståthållare. Död 1738. Se friherrliga ätten Törnflycht.
 • Anna Maria, döpt 1685-11-23 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, död 1715. Gift 1707-05-30 i Güntersdorf i Sachsen, då konungarna Carl XII och Stanislaus bevistade bröllopet, med riksrådet och generalen Johan August Meijerfeldt, friherre och greve Meijerfeldt, i hans 1:a gifte, född 1664, död 1749.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: