:

Beck-Friis nr 800

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten BECK sedermera Beck-Friis nr 800 †

Introd. 1723. De sista manliga medlemmarna upphöjda i högre värdighet 1770-12-11.

Släkten har inkommit från Danmark. Redan 1303 omtalas en Johannes Beck, som beseglade ett konung Eriks privilegium detta år för ärkebiskopen i Lund. En herr Sivert Beck namnes 1313 som samme konungs löftesmän i fördraget med hertigen av Sönderjylland, och en herr Sten Beck var 1423 länsherre på Hälsingborg. Huruvida dessa personer tillhörde den sedermera förekommande adliga släkten Beck kan icke avgöras, då deras vapen ej äro kända. Den yngre släkten Beck kan ej föras längre tillbaka än till slutet av 1400-talet. Sedan den i Sverige naturaliserade Joakim Beck genom arv från släkten Friis kommit i besittning av stamgodset Hevringsholm, antog han namnet Beck-Friis och förde i sitt vapen även släkten Friis' sköldemärke. I Danmark utdog släkten i början av 1700-talet.


TAB 1

Lasse Beck, till Förslev, är (släktens förste historiskt kände medlem. Var 1493 föreståndare för S:t Jörgens kloster i Slagelse och namnes ännu 1501. Gift med Margareta Pedersdotter (Ravensberg).

Barn:

 • Jokum till Förslev. Student vid universitetet i Köpenhamn 1518. Var 1530 kanik i Roskilde och 1537 närvarande vid mötet i Halmstad. Blev under åren 1539–1572 förlänad med flera gods och kloster i Danmark och 1568 med Munkelivs kloster i Norge. Död 1572 (levde 28/6 men ej 14/12). Gift 1522 med Anna Jakobsdotter (Ravensberg), till Beldringe. Död 1573-06-23. Båda begraven i Förslevs kyrka.

Barn:

 • Lave, till Förslev, Beldringe och Havrelykke. Född 1530. Student vid universitetet i Wittenberg 1542. Var 1567 kanik i Roskilde och 1565 proviantmästare. Tjänte 1566 till sjöss. Ländsdomare på Själland 1571. Innehade i förläning Roskilde gård 1572–1573 och Ringsteds kloster 1591–1605. Avsked som landsdomare 1605. Död 1607-06-16 Och begraven i Förslevs kyrka. Gift 1:o med Kirsten Huitfeldt, född 1544-07-22 Bergenhus Gift 2:o med Agate Grubbe, född 1533, död 1623-01-05, dotter av Sivert Grubbe, till Lystrup, och Mette Pallesdotter Ulfeld.

Barn:

 • Jakob, till Beldringe samt Gladsaks och Bosjö-kloster i likanämnda socknar (den förra i Krist., den senare i Malm.), och Vapnö i likanämnda socken, Hallands län. Född 1566. Student vid universitetet i Wittenberg 1589. Hovjunkare 1592. Tjänstgjorde i kunglig kansliet 1597–1602. Länsherre på Varberg 1598–1608 och över Helnekirke län 1608. Underamiral 1610. Amiral 1612. Förlänad med Frosta härad i Skåne 1612–1613. Länsherre på Arensburg på ösel 1613. Död 1622. Gift 1603-03-28 på Varberg med Helle Marsvin, till Vapnö, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1588-01-14 med Axel Henriksson Urup, till Vapnö, född 1564-05-09. Död 1601 i mars. Gift 3:o 1624 med hovmästaren hos hertigen av Kurland Mattias von der Recke, död 1638), född 1566-07-14 på Hälsingborgs slott, död 1637-05-02, dotter av fältöversten och riksrådet Jörgen Pedersson Marsvin och Karen Ottosdotter Gyldenstierne.

Barn:

 • Jokum, till Gladsaks, Bosjökloster mm. Student vid universitetet i Leyden 1622. Hovjunkare 1627. Länsherre på Köpenhamns slott 1632–1634, i Stavanger 1634, i Kristianstad 1639 och på Silkeborg 1643, vilket län fråntogs honom 1649. Blev svensk undersåte 1660. Död 1682. Han var på sin tid en av Danmarks rikaste män och ägde 14 större säterier i Skåne och 7 i Danmark, men blev ruinerad på det alunverk, som han anlade på sin egendom Andrarum i likanämnda socken, Kristianstads län. Gift 1:o 1629-07-19 i Malmö med Else Grubbe, till Hovdal, född 1613-01-12 på Malmöhus, död 1631-05-11 på Bosjökloster i barnsäng och begraven i Bara kyrka, dotter av sekreteraren Sivert Eilersson Grubbe och Hilleborg Knutsdotter Grubbe. Gift 2:o 1633 i Vor Frue kirke i Köpenhamn med Else Friis, född 1615, död 1696, dotter av kansleren och riddaren Christian Jörgensson Friis och Barbara Hansdotter Wittrup.

Barn:

 • 2. Lave, till Andrarum, Gladsaks, Torup och Bosjökloster. Kavaljer hos konung Carl XI. Död 1710 i Stockholm av pesten. Gift 1676 med grevinnan Eleonora Sofia Ulfeld, död 1698, dotter av danska riksrådet och hovmästaren, tyske riksgreven Corfitz Ulfelt, till Eegeskov och Urup, mm och Leonora Christina, grevinna av Slesvig-Holstein, konung Christian IV:s i Danmark dotter med sin morganatiska gemål Kirstin Munk.

Barn:

 • Joakim, natural. Beck, sedermera Beck-Friis, född 1684, död 1741. Se Tab. 2.
 • Corfitz Ludvig, natural. Beck, sedermera Beck-Friis, född 1685, död 1761. Se Tab. 3.

TAB 2

Joakim, natural. Beck, sedermera Beck-Friis (son av Lave, Tab. 1), till Torup i Bara socken, Malmöhus län och Glimminge i Vallby socken, Kristianstads län. Född 1684 i Skåne. Kornett vid skånska tremänningskavalleriregementet 1704-01-11. Löjtnant därst. 1709-11-08. Ryttmästare 1711-03-03. Avsked 1714-09-28. introd. 1723 på svenska riddarhuset under nr 800 bland adelsmän. Överstelöjtnants titel 1741-04-07. Död s. å. 7/5 på Torup och begraven s. å. 13/5. Genom sin farmoder ärvde han 1731, efter generallöjtnanten Christian Rantzow Friis, Friis'ska fideikommisset Hevringsholm, med Essendrup och Tustrup, i Danmark, vadan han 1733-05-08 fick konung Christian VI:s tillstånd att, jämte sitt eget, föra Friis'ska vapnet och kalla sig Beck-Friis. Gift 1724-06-26 med Anna Maria Hansdotter Delphin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med arrendatorn N. N. Esbom), Död 1754-12-05 på Torup och begraven s. å. 20/12.

Barn:

 • Maria Sofia, född 1723-07-19, död 1783-04-21 på Torup. Gift 1741-10-06 med överceremonimästaren Hack eller Haquin Tholijn, adlad och adopterad (samt tysk friherre) Stjernblad, nr 1370, född 1704, död 1780.

TAB 3

Corfitz Ludvig, natural. Beck, sedermera Beck-Friis (son av Lave, Tab. 1), till Bosjökloster samt, efter äldre broderns död, till Glimminge och fideikommisset Hevringsholm. Född 1685-08-25 på Andrarum. Kom i tjänst 1701. Fänrik vid drottningens livregemente till fot 1704-05-16. Kornett vid livdragonregementet 1708-03-04. Löjtnant därst. s. å. i aug. Kaptens karaktär 1722-06-26. Majors karaktär och placerad vid södra skånska kavalleriregementet 1723-08-27: introd. s. å. såsom svensk adelsman under nr 800. Erhöll 1741-08-04 efter tillträdandet av fideikommisset Hevringsholm namnet Beck-Friis och det sammansatta vapnet. RSO 1748-11-07. Död 1761-01-23, på Bosjökloster. Han bevistade slaget vid Poltava 1709-06-29, och blev då fången och förd till Sibirien. Gift 1716 under ryska fångenskapen med Maria Sofia Skogh i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1713 i Solikamsk med förste kornetten vid livregementet till häst Hans Caspersson Cederholm, född 167(8), död 1715-12-31, i Solikamsk) (Da.), född 1694-06-29, död 1760-07-26. Dotter av överstelöjtnanten Claes Johan Persson Skogh, och Margareta Elisabet Armfelt.

Barn:

 • Eleonora, född 1717. Död s. å.
 • Carl, född 1718, död s. å.
 • Lave, född 1720-07-14 i Sibirien, död 1723 på Torup, jordfäst s. å. i april i Ravlunda kyrka och nedsatt s. å. 24/4 i familjegraven i Andrarums kyrka
 • Joakim, friherre och greve Beck-Friis, född 1722, död 1797. Se friherrliga och grevliga ätterna Beck-Friis, Tab. 1.
 • Corfitz Ludvig, friherre Beck-Friis, född 1724, död 1798. Se friherrliga och grevliga ätterna Beck-Friis, Tab. 2.
 • Eleonora Sofia, född 1726-04-19 på Torup, död 1796-12-05. Gift 1750-05-01 på Bosjökloster med översten friherre
 • Carl Jakob Stael von Holstein, nr 155, född 1717, död 1775.
 • Christina, döpt 1728-08-30 på Torup, begraven 1731-05-14 i Ravlunda socken.
 • Johan, friherre Beck-Friis, född 1729, död 1796. Se friherrliga och grevliga ätterna Beck-Friis, Tab. 17.
 • Elsa Christina, född 1731-09-03 på Torup, död 1776-04-04. Gift 1752-10-08, med kaptenen Georg Christian Cock, född 1727, död 1786.
 • Augusta, född 1732, död 1733.
 • Lave, född 1733-04-08 på Torup. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1750. Kornett därst. 1751-02-07. Löjtnant 1752-12-08. Regementskvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1758-04-25. Ryttmästare därst. 1759. Major 1760-04-19. Premiärmajor vid adelsfanan 1762-12-14. Överste för kyrassiärerna i Danmark 1764. Död ogift 1764-06-24, på Bosjökloster.
 • Agneta, född 1734-06-02, på Torup, begraven 1736-11-07.
 • Barbara Wittrup, född 1736-09-20 på Lilla Torup, död 1810-06-11 på Möllegården vid Kristianstad. Gift 1769-10-01 med överstelöjtnanten Johan Vilhelm Wrangel, friherre Wrangel von Brehmer i hans 2:a gifte, född 1734, död 1786.
 • Agneta, döpt 1737-11-19 på Bosjökloster, död 1779-04-30 i Halmstad. Gift 1763-04-30, i nämnda stad med landshövdingen friherre Salomon von Otter, född 1733, död 1781.
 • Maria Sofia, född 1738-12-24, Död 1740-02-26.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: