:

Von Hohenhausen nr 2150

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Hohenhausen nr 2150 †

Adlad 1786-02-01, introd. 1789. Utdöd 1902-12-21.

Gammal tysk adlig ätt, ursprungligen från Pommern, känd sedan förra hälften av 1300-talet genom Arnold von Hohenhausen, död 1333, rådsherre i Stettin. En gren erhöll tysk riksfriherrlig värdighet 1686-11-22 (von Hohenhausen und Hochhaus), bekräftad i Böhmen 1688-01-15, och har i Tyskland spelat en framstående roll samt fortlever ännu därstädes i en hessisk och en bajersk linje. Den gren av ätten, som över Kurland och Finland inkom till Sverige, tillhörde icke den friherrliga linjen, såsom riddarhusstamtavlan vill göra troligt. Johan Berthold von Hohenhausen var nämligen icke, såsom där uppgives, son till kejserliga rådet Peter Reinhard von Hohenhausen, som upphöjdes i friherrligt stånd.


1At (L). 2Personh. Tidakr., årg. 22, h. 1 (1921). 3Shp.

TAB 1

Christoffer von Hohenhausen. Gift med Margareta Elisabet von Heikingen.[1]

Barn:

 • Johan Berthold von Hohenhausen. Kvartermästare i svensk tjänst. Gift 1:o med Elisabet von Bieberitz från Livland. Gift 2:o med Elisabet von Brüggen. Gift 3:o med Agneta von Schlippenbach, dotter av majoren Melker von Schlippenbach. [1]

Barn:

 • 1. Fredrik Vilhelm Reuter von Hohenhausen, född 1654 i Kurland. Kom i tjänst 1672. Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente. Kornett därst. 1702-07-28. Konfirm.fullm. 1705-07-22. Löjtnant därst. 1708-09-30. Fången 1709-06-28 vid Poltava och förd till Solikamsk. Hemkom 1722-06-00. Ryttmästares avsked s. å. 11/7. Död 1737-04-30 i Kalkkila2 i Kimito socken i Finland och begraven s. å. 31/5 i Kimito kyrka. Gift med Catharina Persdotter Scharf (Skarp), som levde 1711 men torde hava avlidit under kriget, emedan hon därefter icke anträffas i Kimito kyrkböcker.2

Barn:

 • Johan von Hohenhausen, född omkr. 1696. Ägde sannolikt Fröjdböle i Kimito socken, där han en tid var bosatt och ärvde 1724 med sin första fru Viborgs eller Frillans sätesgård i Bjärnå socken. Begraven 1746-03-30 i Bjärnå socken. [2]. Gift 1:o 1713-05-19 på Frillans med Ebba Margareta Falkenfelt, döpt 1687-09-10 på Fröjdböle, död 1729-12-27 och begraven 1730-01-25 i Bjärnå kyrka, dotter av ryttmästaren Gustaf Falkenfelt, och hans 2:a fru Margareta Hufvudsköld. Gift 2:o 1731-08-10 i Bjärnå socken med Anna Johanna Bergh, som levde 1747, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten vid Åbo läns infanteriregemente Lorentz Lindberg, född 1682). [2]

Barn:

 • 1. Ernst Didrik von Hohenhausen, född 1724-11-05 i Bjärnå socken. Var trumslagare vid livdragonregementet 1747. Korpral därst. Fogde Viksgård Därefter bosatt Pargas Död där 1760-03-16 och begraven s. å. 21/3 i Bjärnå. [2]. Gift 1752-10-08 i Tenala socken med Margareta Elisabet Gnospelia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1764-09-27 i Bromarv med sergeanten Gustaf Magnus Stålhane, i hans 1:a gifte, född 1736, död 1823), född 1727-04-05, död 1768-11-10 på Pargas, dotter av kollegan vid Helsingfors skola Gottfrid Gnospelius och Anna Greta Starman. [2]

Barn:

 • Carl Johan von Hohenhausen, adlad von Hohenhausen, född 1755-03-08 på Pargas. Volontär vid arméns flotta 1771-01-15. Sergeant därst. s. å. 23/12. Fänrik 1777-02-09. Gick i fransk tjänst. RSO 1781-04-28. RFrO Plemér s. å. 25/11. Löjtnant vid arméns flotta 1783-06-04. Adlad 1786-02-01 (introd. 1789 under nr 2150). Kapten 1786-04-12. Stupade 1789-08-24 i sjöslaget vid Svensksund på sitt chefsskepp Björn Jernsida, med vilket han, helt och hållet omringad av fiender, uthärdade en nio timmars strid, visande ett av de mest lysande tapperhetsprov, som Sveriges sjökrigshistoria har att uppvisa. Under franska tjänsten bevistade han kriget mot engelsmännen och deltog därunder med utmärkt mod i nio sjödrabbningar. Gift 1786-08-27 med Elisabet von Nackreij, född 1766-06-19 på Algustad i Segerstads socken Värmlands län, död 1853-12-18 i Linköping, dotter av vice häradshövdingen Christian von Nackreij, och Maria Sandelin.

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1787. Generalmajor. Död 1866. Se Tab. 2
 • Mikael Silvius, född 1790-02-06 i Stockholm, posthumus. Kadett vid Karlberg 1802-11-05. Utexaminerad 1807-04-02. Fänrik vid finska gardesregementet s. å. 10/4. Stabsfänrik 1808-03-06. Löjtnant vid (samma, då konungens 2. gardesregemente, sedermera) 2. livgardet 1810-06-19. GMtf 1813-11-00. Premiärlöjtnant 1815-04-04. Kapten 1817-06-10. Premiärkapten 1820-05-09. RSO 1822-06-11. LKrVA 1825. Riddarhusdirektör s. å. Major i armén 1827-11-14. Major i regementet 1828-04-30. 3. Major 1830-12-04. Överstelöjtnant i armén s. å. 21/12. T. f. landshövding i Gotlands län 1831-05-14. Överste i armén s. å. 1/6. Ord. landshövding i nämnda län 1833-10-05. Generaladjutant 1837-06-24. KSO 1841-07-04. Död ogift 1849-06-19 i Visby.

TAB 2

Carl Ludvig (son av Carl Johan von Hohenhausen, adlad von Hohenhausen, Tab. 1), född 1787-10-02 på Sveaborg. Överstyrman vid arméns flottas finska eskader 1795-10-07. Kadett vid Karlberg 1799-09-29. Utexaminerad 1803-09-22. Fänrik vid finska gardesregementet s. å. 27/12. 1. adjutant därst. 1807-02-12. Underlöjtnant 1808-03-06. Löjtnant 1809-02-23. Stabskapten vid (samma, då konungens 2. gardesregemente, sedermera) 2. livgardet 1811-05-14. Major i armén 1814-05-22. RSO 1816-01-28. Avstod från stabskaptenslönen med tillstånd att kvarstå i regementet s. å. 27/2. Major i generalstaben 1816-08-13. Överstelöjtnant därst. 1821-11-05. Avsked från 2. gardet 1822-06-15. Överste i generalstaben 1829-08-21. Major vid Västerbottens fältjägarregemente 1837-12-15. Överste och chef för nämnda regemente 1841-02-22. Adjutant hos konungen s. å. 21/4. Generaladjutant i armén 1842-01-28. Kabinettskammarherre s. å. 3 (tjänstfri 1844)3. Överste och chef för 1. livgrenadjärregementet 1845-07-12. Statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet 1848-04-10. Generalmajor i armén s. å. 30/5. KSO s. å. 27/11. StkDDO 1849-08-31. T. f. chef för sjöförsvarsdepartementet s. å. febr.–april. Avsked från regementschefsbeställningen 1852-04-17. KmstkSO 1853-04-28. Avsked från statsrådsämbetet s. å. 11/6 och ur krigstjänsten 1858-09-21. Död 1866-04-07 i Linköping. Gift 1815-03-30 Haga med grevinnan Helena Charlotta Henrietta Posse, född 1795-01-18 på nämnda egendom, död 1855-12-12, dotter av löjtnanten, greve Henrik Posse, och Anna Maria Svab.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1816-08-25 på Haga, liksom syskonen, död där 1817-05-21.
 • Hilda Maria Elisabet, född 1818-03-13. Stiftsjungfru. Död ogift 1899-07-13 i Linköping.
 • Clara Hedvig Sofia, född 1819-05-22. Stiftsjungfru 1824. Död ogift 1868-02-15 i Linköping.
 • Constantia Carolina Charlotta, född 1821-01-22. Stiftsjungfru 1824. Död ogift 1877-10-28 i Linköping.
 • Ernst Edvard Arvid Mikael, född 1822-09-11. Kadett vid Karlberg 1839-02-01. Utexaminerad 1844-06-22. Underlöjtnant vid Västerbottens fältjägarkår s. å. 5/7. Lantmäteri- och skeppsmätningsexamen. Lantmäteriauskultant 1851-05-31. Löjtnant 1855-09-13. Lantmätare vid awittringsverket i Västerbottens län 1861-07-04. Död ogift 1867-07-16 i Umeå.
 • Herman Ludvig, född 1827. Överste. Död 1902. Se Tab. 3.
 • Ebba Augusta, född 1829-01-19. Stiftsjungfru 1830. Död 1838-10-13 på Österby.

TAB 3

Herman Ludvig (son av Carl Ludvig, Tab. 2), född 1827-04-24 Haga. Kadett vid Karlberg 1842-11-12. Utexaminerad 1848-11-29. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 6/12. Löjtnant 1854-09-05. Kapten 1863-11-10. Major 1871-05-19. RSO s. å. 27/5. Överstelöjtnant och 1. major vid Hälsinge regemente. 1878-05-03. Chef för den 1:a infanterivolontärskolan på Karlsborg 1878–1879. Överstelöjtnant och chef för Jämtlands fältjägarkår 1879-04-04. Deltog i krigsbefälets sammankomst 1883 såsom ledamot i revisionsavdelningen. Överste i armén och militärbefälhavare på Gotland 1884-04-09. KSO2M 1889-12-01. KSO1kl 1891-12-01. Avsked 1895-04-18. Död 1902-12-21 i Stockholm utan söner och utgick ätten på svärdssidan med honom. Gift 1857-07-09 Harvestad med stiftsjungfrun Gustava Fredrika Arnell, född 1831-04-24 på nämnda egendom, död 1912-01-16 i Stockholm, dotter av översten Lars Fredrik Arnell, och Gustava Catharina Johanna Hägerflycht.

Barn:

 • Anna Helena Gustava, född 1858-05-21 på Klacksäter i Björsäters socken, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Död 1912-03-21 i Stockholm. Gift 1880-08-12 i Östersund med häradshövdingen Sten Julius Geete, född 1843, död 1916.
 • Ebba Sofia Constantia Elisabet, född 1860-12-25 på Klacksäter. Stiftsjungfru.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: