Simzon nr 1526

Från Adelsvapen-Wiki

1526.jpg

Adliga ätten Simzon nr 1526 †

Adlad 1717-02-21, introducerad 1719. Utdöd 1720-05-08.

Erik Simzon eller Simonsson, född i Falun. Student i Uppsala 1652-02-00. Kanslist i bergskollegium 1663-05-22. Notarie bergskollegium 1671-04-13. Tillika aktuarie och föreståndare för kollegii arkiv 1672-12-31. Advokatfiskal 1678-02-22. Bergmästare i Uppland 1685-07-09. Död 1691 i april, [Ab.] Gift 1676 med Maria Fernell, född 1657-06-06, död 1686-11-01, dotter av borgmästaren i Filipstad Joen Joensson och Lisbet Månsdotter Ternholm.

Barn:

  • Erik Simzon, adlad Simzon, född 1679-01-20 i Stockholm. Student, först i Dorpat 1693, sedan i Pernau. Volontär vid gardet 1700. Sergeant vid skånska stånddragonregementet 1703. Regementskommissarie vid skånska stånddragonregementet 1704. Adjutant vid vid skånska stånddragonregementet 1705. Löjtnant vid skånska stånddragonregementet 1706-04-09. Konfirmationsfullmakt 1706-12-23. Avsked 1708. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1709-12-09. Konfirmationsfullmakt 1716-11-10. Adlad 1717-02-21 (introducerad 1719 under nr 1526). Död 1720-05-08 på Årup i Billeberga socken, Malmöhus län och begraven 1720-05-16 i Billeberga kyrka, där hans epitafium uppsattes. (At (S)) samt slöt själv sin adlade ätt på svärdssidan. Han bevistade med gott beröm slaget vid Hälsingborg 1710-02-28 och blev den 1716-08-01 kommenderad att med sextio ryttare gå över till Ven, varifrån han fördrev de danske, som där hade posterat sig. Gift 1711-01-03 med Anna Maria Linroth i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1722-02-22 med lagmannen Nils Stedt, adlad Stedt, nr 1468, i hans 2:a gifte, född 1679, död 1736), född 1687-04-04, död 1773-04-24 Nydala, dotter av assessorn Johan Linroth nr 1222, och hans 1:a fru Brita Rokes.

Barn:

  • Brita Maria, född 1712-03-21 i Landskrona, död 1744-04-18. Gift 1734-12-17 i Svenarums socken, Jönköpings län med assessorn i Göta hovrätt Niklas Bengtsson Eckerman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1749-12-08 i Karlskrona med Augusta Juliana Ankarcrona, född 1719-04-24 i Karlskrona, död i Karlskrona 1761-01-09, dotter av assessorn Jakob Christophers, adlad Ankarcrona, nr 1965, och Maria Juliana Weijiandt), född 1699-02-28 i Jönköping, död 1751-09-20.
  • Juliana Constantia, född 1713-09-14 på Årup, död 1759-09-14. Gift 1:o 1734-01-03 med sin moders kusin, hovjunkaren Johan Gustaf Linroth, nr 1222, född 1709, död 1752. Gift 2:o 1754-12-27 på Nydala med riksrådet och kanslipresidenten Carl Gustaf Löwenhielm, friherre och greve Löwenhielm, i hans 3:e gifte, född 1701, död 1768.
  • Johan Axel, född 1716-08-04, död 1718-01-00.
  • Carolina, född 1720-04-20 på Årup, död 1796-03-06 Viresjö, den sista av namnet. Gift 1742-06-03 Hook

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.