:

Goës nr 812

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Goës nr 812

Natural. 1672. Introd. s. å.

Ätten uppgives härstamma från Portugal och skulle över Tyskland, närmast Westfalen, i slutet av 1400- talet hava inkommit till Östersjöprovinserna. Den intogs bland ridderskapet i Kurland 1620.

Goës A81200.png

TAB 1

N. N. Goës. (översiktstab. 1). Bodde i Kurland.

Barn:

 • Casper Goës, natural. Goës, född 1632. Kapten vid överste von Essens regemente. Fick ett kompani dragoner i Blekinge under överste Georg Sperling 1659-08-11. Kapten vid Skåne– Bohus–Jämtlands dragonregemente 1661–1670 och vid Skåne-Bohusläns dragonregemente 1671–16751. Natural. svensk adelsman 1672 jämte sina bröder Magnus, Edvard och Nikolaus (introd. s. å. under nr 812). Major vid Bohusläns dragonregemente 1675-05-11, kommendant i Halmstad 1676-06-00. Överstelöjtnant vid skånska dragonskvadronen 1677. Död barnlös s. å. 4/7 i slaget vid Landskrona och begraven i Transeheska familjegraven i Vaksala kyrka, Uppsala län, varest hans vapen varit uppsatt, samt slöt själv sin ättegren. Gift med Magdalena Catharina Transehe von Roseneck i hennes 3:e gifte (gift 1:o med majoren Lars Laurelius, adlad Lagersköld, född 1656. Gift 2:o med majoren och kommendanten Anders Granatlo, som blev adlad, men ej introd.2, född 1610, död 1673. Gift 4:o 1680-12-28 Eke med överkrigskommissarien Henrik Schultz, adlad Örnfelt, i hans 2:a gifte, född 1633, död 1691), dotter av vice presidenten Joakim Transehe, adlad Transehe von Roseneck och hans 2:a fru Magdalena Roseneck.
 • Magnus Goës, natural. Goës, född 1634. Regementskvartermästare vid Helsinge regemente1 1668-05-22. Natural. svensk adelsman 1672 jämte sina bröder Casper, Edvard och Nikolaus (introd. s. å. under nr 812). Kapten vid nämnda regemente1 1673-05-05. Död ogift 1682 och slöt således själv sin ättegren.
 • Edvard Goës, natural. Goës, född 1638. Löjtnant vid överste Grubbenhielms dragonregemente1 1672-09-06. Natural. svensk adelsman s. å. jämte sina ovannämnda bröder (introd. s. å. under nr 812). Var reformerad löjtnant vid Kronobergs regemente 1672–16731. Död ogift och slöt själv sin ättegren.
 • Nikolaus Goës, natural. Goës, född 1640, död 1694. Se Tab. 2.

TAB 2

Nikolaus Goës, natural. Goës, (son av Goës, Tab. 1), till Hovgården i Munktorps socken samt Sundänge i Bro socken, båda i Västmanlands län. Född 1640-12-06. Fänrik vid Skåne-Bohus-Jämtlands dragonregemente 16611. Löjtnant vid Sperlings skånska dragonregemente1 1668-09-15. Natural. svensk adelsman 1672 jämte sina bröder Casper, Magnus och Edvard (introd. s. å. under nr 812). Kapten vid skånska dragonskvadronen 1676-11-21. Ryttmästare vid livregementet till häst 16781. Död 1694-01-03 på Hovgården och ligger jämte sin fru begraven i Munktorps kyrka. 'Han fick 1670 hertig Jakobs i Kurland öppna brev och attestatum, att Goësarna voro av urgammal adel, varom även deras i Kurland boende kusiner vid namn Wettern avgåvo egenhändiga bevis.' Gift 1683-11-22 på Hovgården med Margareta Charlotta Reutercrantz, född 1665-02-14, död 1735-05-19 på Hovgården, dotter av stallmästaren Arent eller Aron Reutercrantz, och Magdalena Reenfelt.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1684-09-13, död 1692-10-12.
 • Magdalena Elisabet, född 1685-09-11, död ung.
 • Gustaf Fredrik, född 1687. Ryttmästare. Död 1753. Se Tab. 3.
 • Carl Aron, född 1689-08-07, död ung.
 • Nils, född 1690-10-02, död ung.
 • Bengt Edvard, född 1692. Stallmästare. Död 1761. Se Tab. 7.

TAB 3

Gustaf Fredrik, (son av Nikolaus Goés, natural. Goës, Tab. 2), till Hovgården. Född där 1687-10-18. Kornett vid livdragonregementet. Livdrabant 1722-09-26. Avsked från regementet3 s. å. 2/11. Ryttmästare. Död 1753-10-26 på Hovgården och ligger jämte sin fru begraven i Munktorps kyrka. Gift 1723 Vargarn med Anna von Feilitzen, född 1697-02-09 Fågelsjö, död 1775-11-09 Kil och begraven s. å. 21/11, dotter av översten Mattias Fredrik von Feilitzen, och Anna Reutercrantz.

Barn:

 • Axel Fredrik, född 1724. Ryttmästare. Död 1784. Se Tab. 4.
 • Margareta Charlotta, född 1725-08-30 på Hovgården, död ogift 1745-11-25 på nämnda egendom och begraven i Munktorps kyrka
 • Gustaf Edvard, född 1726-09-19 Lockmora, död 1729-05-13 och begraven i Munktorps kyrka
 • Adam Reinhold, född 1728. Major. Död 1790. Se Tab. 5
 • Carl Aron, född 1730-02-22 på Lockmora. Sergeant vid livgardet. Död 1753-11-14. 'Han var förlovad med sin syssling, friherrinnan Charlotta Eleonora Leijonsköld, som bittert sörjde hans tidiga bortgång.'
 • Otto Vilhelm, född 1731-09-17, död fem år gammal och begraven i Munktorps kyrka
 • Anna Ulrika, född 1733-03-11. Död 1793-04-15 Flosta. Gift 1757-09-29 på Hovgården med hovjägmästaren, friherre Nils Strömberg, nr 118, född 1733, död 1803.

TAB 4

Axel Fredrik, (son av Gustaf Fredrik, Tab. 3), till Hovgården. Född där 1724-09-18. Vice beridare vid Strömsholms stallstat 1747. Volontär vid livregementet till häst 1749. Vice korpral därst. s. å. Livdrabant s. å. 22/11. Ryttmästare. Avsked 1761-06-22. Död 1784-07-14 på Hovgården och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Munktorps kyrka. Gift 1752-07-07 Österby med Anna Sofia Ribbing, född 1734-10-27, död 1790-10-18 på Hovgården, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Ribbing, och Johanna Margareta Berch.

Barn:

 • Anna Fredrika, född 1755-01-07 på Hovgården, död 1827-01-01 i Arboga. Gift 1:o 1778-06-11 på Hovgården med ryttmästaren Samuel Stierneld, från vilken hon 1797 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1749, död 1820. Gift 2:o 1807-08-16 på Strömsholm med kaptenen Adolf Vilhelm Plaan, född 1764, död 1817.
 • Gustaf Johan, född 1757-08-20 på Hovgården, död där 1759-10-03 och begraven i Munktorps kyrka
 • Carl Adolf, född 1758-09-07 på Hovgården, död där 1759-12-27 och begraven i Munktorps kyrka
 • Margareta Lovisa, född 1761-08-17 på Hovgården, död ogift 1797-01-11.
 • Charlotta Ulrika, född 1764-01-15 på Hovgården, död där 1768-04-24 och begraven i Munktorps kyrka.

TAB 5

Adam Reinhold, (son av Gustaf Fredrik, Tab. 3), född 1728-06-22. Volontär vid livgardet 1748. Furir därst. 1749. Livdrabant 1751-06-06. Löjtnant i armén 1763-06-06. Vice korpral vid drabanterna 1772-04-15. Korpral därst. Major. Avsked 1774-04-21. Död 1790-11-10 Böcklinge. Gift 1757-10-02 i Munktorps socken, Västmanlands län med sin kusin Eva Christina von Feilitzen, död 1788-05-11, dotter av Carl Gustaf von Feilitzen och Sophia Maria von Unge

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1759, död s. å.
 • Anna Charlotta, född 1761 Hovgården. och begraven i sina fäders grav i Munktorps kyrka
 • Carl Gustaf, född 1763-12-05. Var 1778 volontär vid Södermanlands regemente. Page 1779-04-28. Fänrik vid Stackelbergska regementet 1788-08-23. Avsked 1792-09-28. Död ogift 1793-12-15 på Julita i likanämnd socken, Södermanlands län.
 • Johan Fredrik, född 1767. Major. Död 1823. Se Tab. 6
 • Otto Vilhelm, född 1772-02-09. Fänrik. Död ogift 1815-08-04 på Lilla Korgesta i Sevalla socken, Västmanlands län.

TAB 6

Johan Fredrik, (son av Adam Reinhold, Tab. 5), född 1767-08-26. Volontär vid Södermanlands regemente 1778-03-20. Fänrik därst. 1781-07-16. Löjtnant därst. 1793-06-17. Kapten 1802-12-16. RSO 1816-01-28. Majors avsked s. å. 27/2. Död 1823-12-03 Böcklinge. Gift 1794-03-02 med Johanna Hjevert, född 1773-12-22, död 1818-12-03 på Stora Alberga i Kila socken, Södermanlands län, dotter av manufakturisten vid Rosenbergs bruk Johan Hjevert och Hedvig Palmroth.

Barn:

 • Eva Ulrika, född 1794-04-20, död 1882-03-09 i Lindesberg. Gift 1824-07-30 på Böcklinge med fänriken Fredrik Vilhelm Falkenstedt, född 1797, död 1868.
 • Carl Axel, född 1795-05-31, död ogift 1818-12-23 på Stora Alberga.
 • Lovisa Fredrika, född 1798-04-13, död s. å. 11/9.
 • Charlotta Sofia, född 1801-05-24, död 1802-05-14.
 • Lovisa Carolina, född 1804-12-21 i Helgesta socken, Södermanlands län, död 1811-05-04 på Stora Ålberga.4
 • Alexander Magnus, född 1810-08-26, död späd.

TAB 7

Bengt Edvard, (son av Nikolaus Goës, natural. Goés, Tab. 2), till Sundänge i Bro socken, Västmanlands län. Född 1692-03-23. Beridarepage hos konung Carl XII 1714. Beridare 1718-01-20 och kommenderad med konung Carl XII:s handhästar till norska gränsen. Stallmästare vid Kungsörs och Strömsholms stuterier. Död 1761-04-29 vid Strömsholm och begraven s. å. 13/5 i Kolbäcks socken, Västmanlands län. Gift 1751-10-09 Eka med Agneta Catharina Fleming, född 1725 i Reval, död 1804-11-05 i Uppsala, dotter av kaptenen Jakob Fleming, och friherrinnan Ebba Wrede af Elimä.

Barn:

 • Axel Johan, född 1752. Kapten. Död 1818. Se Tab. 8
 • Jokob Edvard, född 1754. Kapten. Död 1831. Se Tab. 9
 • Charlotta Sofia, född 1756-06-06 på Strömsholm i Kolbäcks socken, död 1821-07-26 Venngarn. Gift 1782-08-26 med ryttmästaren greve Carl Fredrik Posse, född 1748, död 1787.
 • Fredrik Reinhold, född 1758-11-29 vid Strömsholm, död 1772-05-15.

TAB 8

Axel Johan, (son av Bengt Edvard, Tab. 7), född 1752-09-16 Kungsör. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1769 och vid Gyllengranatska garnisonsregementet i Göteborg 1770. Fänrik därst. 1771-06-12. Löjtnant vid samma eller von Saltzas regemente 1778-01-21. Kaptens avsked 1782-03-20. Död 1818-12-19 i Uppsala. Gift 1794-09-19 med sin svägerskas syster Petronella Amalia Vilhelmina König, född tvilling 1763-05-05 i Hamburg, död 1840-08-29 Lunna, dotter av superkargören Henrik König, och hans 2:a fru Petronella Amalia Vilhelmina Hedtling.

Barn:

 • Axel Vilhelm, född 1797-03-22 Östunaberg. Volontär vid livregementets dragoner 1815-12-06. Korpral därst. 1817-11-19. Beridare vid k. stallet 1820-03-24. Fänrik vid Upplands regemente 1821-04-18. Löjtnant därst. 1830-07-01. Kapten 1839-05-11. RSO 1848-11-27. Majors avsked 1850-04-17. Död ogift 1864-08-22 i Uppsala och begraven å kyrkogården därst.
 • Henrika Sofia, född 1799-03-08 i Uppsala, död 1870-06-22 Bollnäs. Gift 1824-09-17 Sätra med sin kusin, sjukhusläkaren Henrik Edvard Teodor Goës, född 1790, död 1869.

TAB 9

Jakob Edvard, (son av Bengt Edvard, Tab. 7), född 1754-01-29 på Kungsör. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1769 och vid Gyllengranatska regementet i Göteborg 1770. Fänrik därst. 1771-06-12. Löjtnant vid samma eller von Saltzas regemente 1778-08-05. Kaptens avsked 1782-03-20. Död 1831-10-25 på Sätra i Röks socken, Östergötlands län. Gift 1789-09-26 Storeberg med sin svägerskas syster Henrietta Vilhelmina König, född 1767-12-06, död 1819-11-15 på Sätra, dotter av superkargören Henrik König, och hans 2:a fru Petronella Amalia Vilhelmina Hedtling.

Barn:

 • Henrik Edvard Teodor, född 1790. Sjukhusläkare. Död 1869. Se Tab. 10.
 • Charlotta Amalia, född 1792-10-09 Ro, död ogift 1824-06-07 i Lidköping.
 • Magdalena Catharina, född 1794-06-08 i Lidköping, död ogift 1856-11-27 Borg
 • Per Axel, född 1795. Kapten. Död 1852. Se Tab. 14
 • Carl Vilhelm, född 1799-09-07 Russelbacka. Gymnasist i Linköping. Död där 1815-11-06.
 • Ulrika Johanna (Ulla), född 1801-11-08, död ogift 1873-05-09 Nyborg
 • Juliana Henrietta (Julie), född 1804-09-27, död ogift 1871-12-03 på Nyborg.

TAB 10

Henrik Edvard Teodor, (son av Jakob Edvard, Tab. 9), född 1790-07-27 Ro. Kom vid 6 års ålder till uppfostringsanstalten i Kristiansfeld i Schleswig, där han vistades i 7 år. Student i Lund 1806-02-19. Med. filosofie examen i Uppsala 1807-05-20 och med. kandidat examen därst. 1808. Bataljonsläkare vid lantvärnet 1808–1809. Uppbördsläkare vid arméns flotta 1812. Fältläkare under kriget i Tyskland och Norge 1813–1814. Sjukhusläkare i Bergen på Rügen 1814. Avsked 1817. Ägnade sig därefter åt lantbruk och åt forskningar i naturvetenskaperna. Död 1869-08-25 Bollnäs och ligger, jämte sin hustru, begraven å Röks kyrkogård, Östergötlands län. Han var en grundlig botanist och stor kännare i ornitologi och malakozoologi samt efterlämnade betydliga och värderika samlingar i dessa vetenskapsgrenar. Var ägare efter varandra av Lunna i Appuna socken, Mjölsefall i Kisa socken och Bollnäs i Malexanders socken, alla i Östergötland län. Gift 1824-09-17 Sätra

Barn:

 • Axel Edvard, född 1825-05-08 i Uppsala, död s. å. 30/11.
 • Tekla, född 1826-08-27 på Soleryd under Sätra i Röks socken, död 1900-06-14 i Linköping. Ägde lägenheten Norsholm i Malexanders socken, Östergötlands län och Lilla Rosenborg vid Södertälje.
 • Achmed Edvard, född 1828-10-05 på Soleryd. Student i Lund 1848-11-04. Fanjunkare vid 2. livgrenadjärregementet 1849-06-08. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1852-12-23. Löjtnant 1860-03-13. Kapten 1872-06-07. Död 1877-06-16 på Polacksbacken vid Uppsala och begraven å Uppsala kyrkogård.
 • Robert Georg, född 1832. Egendomsägare. Död 1894. Se Tab. 11.
 • Axel Teodor, född 1835. Provinsialläkare. Död 1897. Se Tab. 12.
 • Sofia Amalia (Amalie), född 1840-02-15 på Lunna, död ogift 1896-11-28 i Linköping.
 • Rikard, född 1848-06-09 på Lunna. Student i Uppsala 1863-12-14. Död där 1871-11-16 och begraven på därvarande kyrkogård.

TAB 11

Robert Georg, (son av Henrik Edvard Teodor, Tab. 10), född 1832-10-21 Sätra. Bruksbokhållare 1854. Ägde Gäckilsbo och Tyrsbo i Nykils socken, Östergötlands län samt Ekkällan vid Linköping. Död 1894-11-02 på Ekkällan samt begraven å Linköpings kyrkogård. Gift 1:o 1865-12-18 Mjölsefall med Emma Lovisa Aurora Gyllenhammar, född 1832-03-04 i Norra Vi socken, Östergötlands län, död 1869-05-31 i Nykils socken, Östergötlands län, dotter av löjtnanten Carl Emil Gyllenhammar, och Betty Nordvall. Gift 2:o 1870-12-28, Aspenäs med sin förra hustrus kusin Juliana (Julie) Joanetta Catharina Gyllenhammar, född 1841-04-07 på nämnda egendom, död 1924-10-22 i Linköping,dotter av fanjunkaren Adam Fredrik Gyllenhammar, och Clara Gustava Pfeiff. Änkefru Goës innehade Tyrsbo.

Barn:

 • 2. Signe Henrietta Gustava, född 1872-02-26 på Gäckilsbo, död 1944-05-09 (Linköpings domkyrkeförs., db nr 160). Gift 1897-06-04 i Linköping med byggnadsingenjören Johan Ivar Nyquist, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1868-06-24 i Hammars socken, Örebro län, död 1936-01-29 i Stockholm (Södertälje stads förs., db).

TAB 12

Axel Teodor, (son av Henrik Edvard Teodor, Tab. 10), född 1835-07-03 Sätra. Student i Uppsala 1854. Med. filosofie examen 1855 och med. kandidat examen 1860-09-23. Deltog i expeditionen till Spetsbergen 1861. Undersökte i förening med prof. A. Malmgren från Helsingfors havsfaunan kring norska Finnmarken s. å. och faunan utanför Sveriges västkust 1862. Läkare vid Gysinge bruk 1863. Med. licentiat 1864-12-13. Brunnsläkare vid Rostocks hälsokälla i Dalsland sommaren 1864. Biträdde vid ordnandet av en del zoologiska samlingar i riksmuseum i Stockholm 1865. Guvernements- och garnisonsläkare på ön S:t Barthélemy s. å. 7/4. Erhöll vetenskapsakademiens Linnémedalj i guld för arktiska forskningar 1866. Entledigad från guvernements- och garnisonsläkartjänsten 1870-05-20. RVO s. å. 29/12. Provinsialläkare i Boxholms distrikt i Östergötlands län 1871-02-03. Järnvägsläkare å linjen Mjölby–Boxholm 1873-12-27, å linjen Boxholm–Sommen 1874-09-09, å linjen Sommen– Aneby s. å. och å linjen Mjölby–Aneby 1875. Transp. till provinsialläkartjänsten i Visby distrikt 1879-04-09. Vaccindepåföreståndare i nämnda stad s. å. 23/4. Promov. till med. hedersdoktor vid Köpenhamns universitets jubelfest s. å. 5/6. T. f. hospitals- och lasarettsläkare i Visby 1880. Erhöll av vetenskapsakademien Regnellska priset 1882. Tjänstg. läkare hos prinsessan Eugenie somrarna 1882–1895. T. f. regementsläkare vid Gotlands nationalbeväring 1882-10-01– våren 1883 och 1885-01-14–1885-04-19. Ledamot av Société française d'hygiène 1884. Ledamot av svenska militärläkarsällskapet s. å. Provinsialläkare i Kisa distrikt, Östergötlands län 1885-07-08. Tillika t. f. läkare vid länslasarettet i Kisa 1885-08-01–1887-08-01. RNO 1893-12-01. Medlem av tyska sällskapet National-Verein für Hebung der Volksgesundheit och av Hygienische-Verein-Braunfels 1894. Avsked från provinsialläkartjänsten 1895-08-01. Död 1897-08-20 i Länna socken, Stockholms län och begraven på nya kyrkogården i Stockholm. Han har gjort sig känd såsom framstående biolog och hemsände under sin vistelse på S:t Barthélemy rikhaltiga naturaliesamlingar till statens museum. Gift 1867-07-09 på ön S:t Barthélemy med Gertrud Adriana Ulrich (Addie), född där 1845-09-27, död 1919-08-13 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.,dotter av guvernören på nämnda ö Fredrik Carl Ulrich och Albertina Plageman.

Barn:

 • Sigurd Teodor, född 1868. Generalkonsul. Död 1926. Se Tab. 13.
 • Auda Sofia Albertina (Ina), född 1870-02-02 i Gustavia på S:t Barthélemy, död 1876-12-20 i Boxholm i Ekeby socken, Östergötlands län och begraven på Åsbo kyrkogård, Östergötlands län.
 • Sigrid Elise Ulrika, född 1873-06-04 på Boxholm. Gift 1895-08-10 i Kisa kyrka, Östergötlands län med före detta regementsläkaren vid Upplands artilleriregemente, RVO, med. licentiat Carl Gustaf Filibert Humbla, född 1858-11-30 i Lund, död 1934-11-14 i Stockholm (Serafimerlasarettets db).
 • Tora Ina Sofia, född 1877-12-31 på Ådala i Ekeby socken, död 1890-12-17 i Kisa socken och begraven å Åsbo kyrkogård.
 • Dagmar Tekla Lilly, född 1886-05-14 i Kisa socken. Gift 1920-01-30 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.,med byggnadsingenjören Johan Ivar Nyquist i hans 2:a gifte (gift 1:o 1897-06-04 i Linköping med Signe Henrietta Gustava Goës, från vilken han blev skild, född 1872), född 1868-06-24 i Hammars socken, Örebro län, död 1936-01-29 i Stockholm och begraven i Gustaf Wasa kyrkan s columbarium (Södertälje stads db).

TAB 13

Sigurd Theodor, (son av Axel Teodor, Tab. 12), född 1868-04-20 i Gustavia på S:t Barthélemy. Mogenhetsexamen i 1886. Student vid Uppsala universitet s. å. 20/9. Jur. filosofie examen 1888-09-15. Student vid universitetet i Lund 1889-01-31. Examen till rättegångsverken 1891-12-14. Extra ordinarie kanslist i Kommerskollegium 1892-02-09. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 8/3. Amanuens i sjöförsvarsdepartementet s. å. 10/3. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt s. d. Var sekreterare vid de förenade rikenas vice konsulat i Liverpool 1892-05-01–s. å. 18/11. Auskultant i Göta hovrätt 1894. Extra ordinarie kontorist å konsulsstaten 1897-10-11. T. f. konsulatssekreterare i Shanghai 1899-07-07. Konsulstipendiat 1898-12-30–1901-12-31. T. f. vice konsul i Newcastle on Tyne 1905-01-11. Vice konsul i Glasgow 1906-09-28. Konsuls titel 1907-10-11. RVO 1914-09-30. Konsul i Sidney 1910-10-21. Erhöll generalkonsuls befogenhet över samtliga i de brittiska besittningarna i Australien anställda konsuler s. å. 21/11. Generalkonsuls namn 1917-07-25. Konsul i Chicago s. å. 21/12–1921. RNO 1920-06-06. Biogr, i: "Vem är det?". Död 1926-10-23 i Södertälje (Stockholm, Storkyrkoförs., db). Gift 1:o 1902-06-18 i Stockholm med Maria Adèle Emilia Aminoff nr 456, från vilken han blev skild, född 1871-12-04 i Köpenhamn, dotter av kammarherren och legationssekreteraren Vilhelm Sixten Gregorius Aminoff, och grevinnan Maria Cecilia Adelheid Sparre af Söfdeborg. nr 66. Gift 2:o 1913-10-23 i London med Stella Augusta Terry från Australien, född 1878-11-22, dotter af godsägaren Richard Terry och Emma Ling.

Barn:

 • 1. Brigitta Cecilia (Brita), född 1904-11-15 i Shanghai (Stockholm, Storkyrkoförs., fb). Stiftsjungfru. Anställd i riksförsäkringsverket. GMnor 1968-06-06.
 • 2. Axel Richard Sigurdsson, född 1914-11-03 i Sidney. Se Tab. 13A.

TAB 14

Per Axel, (son av Jakob Edvard, Tab. 9), född 1795-05-18 i Tadene socken, Skaraborgs län. Fänrik på e. stat vid Bohusläns regemente 1812-04-22. Stabsfänrik därst. s. å. 9/6. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1813-01-19. Löjtnant därst. 1820-08-24. Kapten 1828-08-20. RSO 1842-01-28. Död 1852-05-08 i Linköping. Bevistade fälttåget i Norge 1813 och 1814. Gift 1826-03-03 i Röks socken, Östergötlands län med stiftsjungfrun Fredrika Juliana Augusta Christina von Kothen, född 1802-09-05 Sätra

Barn:

 • Vilhelmina Christina Charlotta, född 1826-10-02 på Sätra, död s. å. 14/10.
 • Axel Edvard Vilhelm, född 1828-09-16 på Sätra. Student i Uppsala 1847 och i Lund 1849. Kameralexamen 1853. Landskontorist i Linköping och förste bokhållare vid hypoteksföreningen 1856. Död 1882-05-19 i Linköping.
 • Amalia Vilhelmina Undina Mina, född 1830-02-04 på Sätra, död 1886-12-02 i Jönköping. Gift 1856-05-05 i Linköping med kyrkoherden i Röks och Heda församl:s pastorat av Linköpings stift Jakob Teodor Widegren, född 1815-10-01 i Kulla i Flistads socken, Östergötlands län, död 1876-01-12 i Röks socken.
 • Jakobina Henriette Henrietta, född 1831-10-26 Häggstad, död ogift 1893-09-23 Boo
 • Carl Fredrik Henrik, född 1833. Stationsinspektor. Död 1906. Se Tab. 15.
 • Fredrika Johanna Leopoldina, född 1834-11-05 och död s. å. 12/12 på Häggstad.
 • Jakob Edvard Gustaf Adolf, född 1835-11-20 i Ödeshögs socken, Östergötlands län. Sjökapten. Död 1879-04-04 i New York. Gift 1861 med Jane Scott Williams, född 1838-05-13, död.
 • Adolf Leopold Valdemar, född 1838. Sjökapten. Död 1911. Se Tab. 17.
 • Casper Verner Reinhold, född 1841. Kassör. Död 1917. Se Tab. 18.

TAB 15

Carl Fredrik Henrik, (son av Per Axel, Tab. 14), född 1833-09-18 Häggstad. Elev vid akademien för de fria konsterna 1851–1855. Elev vid Motala mek. verkstad 1855–1859. Ritare vid statens järnvägsbyggnad 1861–1866. Extra ordinarie bokhållare vid statens järnvägstrafik 1866. Stationsskrivare 1867. Stationsinspektör vid Stjärnhof 1872, vid Järna 1874, vid Sparreholm 1881-11-01 och vid Mantorps station 1889-01-01. Avsked 1898. Död 1906-03-21 i Linköping. Gift 1:o 1865-06-19 i Stockholm med Fredrika Vilhelmina Matilda Lang, född 1846-02-16 i Tryserums socken, Kalmar län,död 1875-01-29 i Överjärna socken, Stockholms län, dotter av handlanden Carl Johan Lang och Adelaide Nordin. Gift 2:o 1876-09-20 i Stockholm med Hilda Helena Fredrika Rosell, född 1835-06-15 i Gamleby socken, Kalmar län,död 1914-01-05 i Linköping,dotter av revisionskommissarien i kammarrätten Carl Albrekt Rosell och Christina Maria Lundvall.

Barn:

 • 1. Fredrique Adelaide, född 1866-03-25 i Stockholm. Skollärarinna i Granby Östergötlands län. Bibelkvinna i Israelsmissionens vänners i Göteborg tjänst 1912-05-00–1914-09-00. Död 1939-08-25 i Göteborg, begraven i Kungsäter (Kungsäters förs., Älvsborgs län, db nr 7).
 • 1. Anna Maria, född 1867-11-05 i Stockholm. Gift 1890-11-15 med överingenjören vid Marks linnemanufakturaktiebolag Nils Viktor Hugo Bergenheim, född 1866-06-20. Död 1927.
 • 1. Ester Vilhelmina, född 1869-04-21 i Stockholm. Missionär vid Oskarsbergs skola och barnhem i Natal i Södra Afrika, död där 1896-08-21.
 • 1. Carl Axel, född 1873. Artist. Död 1937. Se Tab. 16.

TAB 16

Carl Axel, (son av Carl Fredrik, Tab. 15), född 1873-01-06 i Gryts socken, Södermanlands län. Artist (målare) först i Pueblo i Nordamerika sedan i Stockholm. Utexaminerad teckningslärare från Tekniska skolan i Stockholm 1899. Tecknare hos W. Zachrissons officin i Göteborg 1899–1905. Lärare vid Slöjdföreningens skola i nämnda stad 1902–1912, vid Högre samskolan därst. 1905–1906 och vid Göteborgs folkskoleseminarium från 1911. Innehade Goës' grafiska ritbyrå 1905–1912. Teckningsinspektör vid Göteborgs folkskolor 1910–1926. Död 1937-03-21 å Mölndals lasarett (Askims förs., Göteborgs och Bohus län, db nr 3). Gift 1901-06-15 i Stockholm med Ingrid Amalia Smärling, född 1878-10-20 i Uppsala domk. förs.,, dotter av Axel Smärling och Amalia Johansson.

Barn:

 • Karin Anna Margareta, född 1905-01-24 Soltorp, Göteborgs och Bohus län. Föreståndarinna.
 • Olle Henrik, född 1909-03-21 Soltorp, Göteborgs och Bohus län. Se Tab. 16B.
 • Per Gösta, född 1911-04-19 Soltorp, Göteborgs och Bohus län. Se Tab. 16C.

TAB 16B

Olle Henrik, (son av Carl Axel, Tab. 16), född 1909-03-21 Soltorp, Göteborgs och Bohus län,. Slöjdlärare. Gift 1937-09-18 i Uppsala, Domkyrkoförs., (vb nr 222), med Ingrid Sofia Karell, född 1906-12-02 i Uppsala domk. förs.

Barn:

 • Sofia Elisabet, född tvilling 1938-11-09 i Göteborg (Carl Joh. förs., Göteborg, fb nr 768).
 • Ingrid Agneta, född tvilling 1938-11-09 i Göteborg (Carl Joh. förs., Göteborg, fb nr. 768).
 • Per Stefan, född 1942-01-03 i Göteborg (Carl Johans förs., Göteborg, fb nr 11).
 • Jan Axel, född 1944-11-02 i Göteborg, Askims förs., Göteborgs och Bohus län, (fb nr 42).

TAB 17

Adolf Leopold Valdemar, (son av Per Axel, Tab. 14), född 1838-07-23 på kaptensbostället Hogstad i likanämnd socken, Östergötlands län. Brukselev 1853. Vistades på järnbruk till våren 1857. Gick till sjöss s. å. Sjökaptensexamen 1864-04-29 och ångbåtsbefälhavarexamen 1870-03-28. Ångbåtsbefälhavare 1870–1889. Kontorist vid Bergviks sågverk i Hälsingland 1889-11-00. Död 1911-08-01 i Göteborg, domk. förs.,. Gift 1874-12-04 i Linköping med Maria Carolina Carlsson, född 1845-08-08 i Göteborg, död 1876-03-26 i Norra Vi socken, Östergötlands län, dotter av sjökaptenen Albert Carlsson och Andrietta Eriksson.

Barn:

 • Maria, född och död 1876-03-11 i Norra Vi socken.

TAB 18

Casper Verner Reinhold, (son av Per Axel, Tab. 14), född 1841-07-07 på kaptensbostället Hogstad. Brukselev vid Ickholmens masugn i Rättviks socken 1857. Bruksbokhållare vid Dådrans bruk 1862. Inspektor vid Furudals bruk i Ore socken 1869. Bokförare under Gråda sågverksbolag 1872, allt i Kopparbergs län. Bokförare och kassör vid Ljusne sågverk, Gävleborgs län 1877 och vid Bergviks sågverk, Gävleborgs län 1882. Var ordf. i Söderala sockens kommunalnämnd 1883–1888. Död 1917-01-14 i Bergvik (Söderala förs., Gävleborgs län, db). Gift 1870-02-22 i Rättviks socken med Emma Gustava Tunell, född 1837-09-27 på Ickholmen, död 1879-05-13 vid Ljusne i Söderala socken, Gävleborgs län, dotter av bruksinspektören Carl Robert Tunell och Anna Lovisa Lodin.

Barn:

 • Axel Gustaf Reinhold, född 1871. Bokförare. Se Tab. 19.

TAB 19

Axel Gustaf Reinhold, (son av Casper Verner Reinhold, Tab. 18), född 1871-06-06 i Dalbyn i Ore socken, Kopparbergs län. Bildhuggare. Bokförare vid Bergvik och Ala nya aktiebolag, sedermera kamrer därst. Gift 1903-10-15 i Vikarbyn i Rättviks socken, Kopparbergs län med Hedvig Amalia Elisabet Blomberg, född 1872-07-02. Död 1936-11-15 i Bergviks förs., Gävleborgs län, (db nr 31) och begraven i Söderala förs., Gävleborgs län, dotter av handlanden J. M. Blomberg och.

Barn:

 • En dödfödd son 1904-08-22 vid Bergvik i Söderala socken, Gävleborgs län.
 • Nils Johan Reinhold, född 1906-05-16 vid Bergvik i Söderala förs., Gävleborgs län. Se Tab. 19A
 • Per Axel Gösta (Per-Gösta), född 1914-02-26 vid Bergvik i Söderala förs., Gävleborgs län. Se Tab. 19B

TAB 19A

Nils Johan Reinhold, (son av Axel Gustaf Reinhold, Tab. 19), född 1906-05-16 vid Bergvik i Söderala förs., Gävleborgs län,. Tjänsteman vid Bergvik och Ala nya aktiebolag. Kamrer. Gift 1936-05-09 i Söderhamn (vb nr 20), med Margit Elisabet Rogberg, född 1909-11-09, dotter av förste stationsskrivaren Olof Samuel Rogberg och Anna Axling.

Barn:

 • Johan Olov Reinhold, född 1940-08-27 i Söderhamn (Söderhamns förs., fb nr. 77), död s. å. sept. 2 därst.
 • Margit Ann-Charlotte, född 1941-10-26 i Gävle (Söderhamns förs., Gävleborgs län, fb nr 87).
 • Margit Marie-Louise, född 1944-02-28 i Gävle Hel. Trefaldighet. Söderhamns förs., Gävleborgs län, (fb nr 29).

TAB 20

Otto August, (son av Per Axel, Tab. 14), född 1845-10-07 på kaptensbostället Hogstad i förs. med samma namn, Östergötlands län. Kontorist hos The Colorado and Fuel and Iron Compani i Pueblo, Nordamerika. Död 1929. Gift 1:o 1888 med Anna'' Andersson, död 1891 i Nordamerika. Gift 2:o 1894-03-31 i Pueblo med Emma'' Andersson.

Barn:

 • Esther Olivia, född 1889-07-16. Gift med järnvägstjänstemannen Mc Bride.
 • Otto Axel, född 1900-12-20.

Källor

1KrAB. 2SK. 3Lk. 4At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: