:

Zander nr 1493

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Zander nr 1493 †

Adlad 1715-09-20, och 1718-01-02, introd. 1719. Utdöd 1762-09-09.


TAB 1

Petrus Zander, född 1619. Pastor i Dobbertin. Död 1672.

Barn:

  • Paschen Zander. Överlicentkommissarie i staden Bützow i Mecklenburg. Gift med Dorotea Elisabet Gantzeb.

Barn:

  • Daniel Johan Zander, adlad Zander, född 1685. Generallöjtnant och president. Död 1762. Se Tab. 2.
  • Paschen Zander, adlad Zander. Postdirektör i Pommern 1718-01-02. Adlad s. d. (introd. 1719 under nr 1493 jämte sin 1715 adlade broder). Död barnlös 1740-09-07 i Stockholm och slöt själv sin adliga ättegren. Gift med en Völschow, som var dotter till postmästaren i Stralsund och gifte om sig med en överstelöjtnant von Krakewitz.

TAB 2

Daniel Johan Zander, adlad Zander (son av Paschen Zander, Tab. 1), född 1685-03-25 i Bützow. Volontär vid hertig Fredrik Vilhelms av Mecklenburg-Schwerin trupper 1702. Underofficer därst. Fänrik i holländsk tjänst 1706. Löjtnant i svensk tjänst vid överste Breitholtz' infanteriregemente 1707-12-12. Löjtnant vid verdiska regementet 1710-03-26. Kapten därst. 1712-09-01. Major samt flygeladjutant hos fältmarskalken Dücker 1714-06-28. Generaladjutant av flygeln 1715-09-17. Adlad s. å. 20/9 (introd. 1719 under nr 1493 jämte sin 1718 adlade broder). Överste av kavalleriet och generaladjutant av armén 1717-12-07. Överste för garnisonsregementet i Göteborg 1730-12-14. Överkommendant därst. 1731-06-28. Generalmajor av infanteriet 1741-10-19. Generallöjtnant 1746-10-30. KSO 1748-04-16. President i krigskollegium 1751-04-18. RoKavKMO 1755-04-28. Död 1762-09-09 i Stockholm utan söner och slöt således ätten på svärdssidan. 'Han var under sin holländska tjänst brigadadjutant hos greven av Nassau samt bevistade i sådan egenskap slaget vid Ramillies samt belägringarna av Menningen, Ath och Ostende.’ Gift 1743-05-10 med friherrinnan Anna Posse af Säby, född 1715-12-06, död 1777-11-13 Säbyholm och begraven s. å. 24/11 i Lossa kyrka, dotter av översten friherre Mauritz Posse af Säby, och hans 2:a fru friherrinnan Anna Christina Fleming af Liebelitz.

Barn:

  • Fredrika Lovisa, född 1745-05-13 i Stockholm, död 1779-08-14 i Mariestad och begraven i Berga kyrka, Skaraborgs län. Gift 1767-08-06 Edeby med sin halvsyssling, kaptenen friherre Christer Lindorm Posse af Säby, i hans 1:a gifte, född 1740, död 1814.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: