:

Törnebladh nr 1702

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Törnebladh nr 1702 †

Adlad 1719-12-09, introd. 1720.

Törnebladh A170200.jpg

TAB 1

Carl Hansson Törne, adlad Törnebladh, (son av Hans Hansson Törne, se adliga ätten Törnflycht, Tab. 3), född 1686-05-24 i Stockholm. Auskultant i kammarrevisionen 1708-04-21. Kommissarie därst. 1719-09-18. Adlad s. å. 9/12 (introd. 1720 under nr 1702). Assessors avsked 1736-11-29. Död 1737-10-06. Gift 1725-04-06 med Christina Lönbohm, född 1707-07-01 i Värmland, död 1774-05-14 Hillringeberg, dotter av handlanden i Filipstad, brukspatronen Anders Nilsson Lönbohm och Maria Magnusdotter Fernell.

Barn:

 • Ulrika, född 1726, död s. å.
 • Carolina, född 1727-03-02, död 1732-06-15.
 • Sara Maria, född 1728-09-12, död 1729-03-04.
 • Anders, född 1730. Bergmästare. Död 1781. Se Tab. 2
 • Carl Hans, född 1733. Landskamrerare. Död 1807. Se Tab. 8

TAB 2

Anders, (son av Carl Hansson Törne, adlad Törnebladh, Tab. 1), född 1730-06-07. Student i Uppsala3 1742-10-25. Auskultant i bergskollegium 1748-06-02. Extra ordinarie notarie därst. 1753-12-01. Notarie 1758-10-27. Bergmästare i Kronobergs län och Skåne 1764-03-08. Död 1781-01-12 Torsjö. Gift 1769-01-13 på Åreda i Hemmesjö socken, Kronobergs län med Beata Elisabet Unge i hennes 1:a gifte (gift 2:o med direktören N. N. Skog), född 1753, död 1801-07-30 Östantorp, dotter av häradshövdingen och lagmannen Per Andersson Unge och Sofia Cornelia Stålhammar.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1770-01-19 i Växjö. Gift 1803-06-21 Herrestad med lasarettsläkaren i Borås, kir. magister Carl Alexander Eklund, född 1767-02-23 i Stockholm, död barnlös 1806-04-03 i Borås.
 • Carl Peter, född 1774. Justitiestatsminister och en av rikets herrar. Död 1844. Se Tab. 3.
 • Anders Adam, född 1776-05-30 på Torsjö, död 1783-02-18 på Åreda.
 • Göran, född 1777-05-21 på Torsjö, död där 1778-02-19.
 • Otto Leonard, född 1778. Major. Död 1817. Se Tab. 4
 • Göran, född 1781-08-12 på Torsjö. Sekreterare. Reste den 4 aug. 1806 med skepparen i Stockholm Johan Fredrik Prehn till Plymouth och så vidare till S:t Ybes, varest han kvarstannade, och lät ej sedermera höra av sig.

TAB 3

Carl Peter, (son av Anders, Tab. 2), född 1774-11-03 Torsjö. Inskr. i Växjö läroverk 1787-03-08. Student i Uppsala 1788-06-03 och i Lund1 1790-12-04. Auskultant i Göta hovrätt 1792-01-00. Vice häradshövding 1796-07-05. Extra ordinarie kanslist justitierevisionsexpeditionen 1797-01-31. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 27/1. Notarie i krigshovrätten 1799-07-31. Häradshövdings fullmakt 1801-05-28. Avsked från sistnämnda hovrätt 1802-05-19. Häradshövding i Östra Närkes domsaga 1806-05-31. Ledamot av lagkommittén 1811-02-14–1814-05-11. Hovrättsråds n. h. o. v. 1814-05-17. Häradshövding i Jönåkers, Oppunda, Villåttinge, Rönö och Hölebo häraders domsaga i Södermanland 1821-12-11. Riksens ständers justitieombudsman 1823-10-15. RNO 1824-12-01. Åter justitieombudsman 1829-05-25. Entledigad från ombudsmansbefattningen 1835. T. f. justitiekansler 1836-01-04. KNO 1836-05-03. Statsråd 1840-06-19. Justitiestatsminister och en av rikets herrar 1841-01-14. RoKavKMO s. å. 4/7. Ordförande i lagberedningen s. å. 28/8. Avsked från sistnämnda ämbete 1843-01-05. Död 1844-06-17 i Stockholm. Gift 1812-09-11 i Örebro med Sofia Charlotta von Oldenskiöld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1799-09-08 på Alkvättern i Bjurtjärns socken, Örebro län, med sin halvkusin, brukspatronen Claes Laurens af Geijerstam, från vilken hon blev skild, född 1771, död 1819), född 1774, död 1850-08-11 på Storfors bruk i Kroppa socken, Värmlands län, dotter av majoren Erik Olbers, adlad von Oldenskiöld, och hans 2:a fru Charlotta Christina Piscator.

Barn:

 • Sofia Emilia, född 1813-06-25 i Stockholm, död ogift 1901-06-09 i Örebro.
 • Carolina Augusta Cornelia, född 1817-01-14, död s. å. 21/1 Klockhammar
 • Anna Charlotta Lovisa Augusta, född 1818-12-20 på Klockhammar, död 1876-12-15 i Örebro. Gift 1838-07-15 Lövsta med översten Nils Henrik Hägerflycht, född 1803, död 1870.

TAB 4

Otto Leonard, (son av Anders, Tab. 2), född 1778-06-10 Torsjö. Inskr. i Växjö läroverk 1790-11-06. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1793. Sergeant därst. 1794. Fänrik 1799-12-18. Löjtnant 1808-02-16. GMtf 1809-04-10. Kapten 1810-05-15. Major 1814-07-12. RSO 1816-01-28. Död 1817-09-06. Han bevistade finska kriget 1808–1809 samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1810-04-20 Ulvåkraholm med Eva Charlotta von Boisman, född 1782-04-16 på nämnda egendom, död 1846-06-10 i Växjö, dotter av kaptenen Erik von Boisman, och Gustava Margareta von Bruse.

Barn:

 • Carl Erik, född 1811. Kapten. Död 1851. Se Tab. 5
 • Edvin Leonard, född 1816. Kapten. Död 1857. Se Tab. 6
 • Ännu ett barn.

TAB 5

Carl Erik, (son av Otto Leonard, Tab. 4), född 1811-02-25 i Växjö. Inskr. i Växjö läroverk 1818-09-18. Furir vid Kronobergs regemente 1825-04-01. Fanjunkare därst. 1828-02-14. Fänrik s. å. 21/4. E. löjtnant 1835-03-13. Kapten 1848-08-22. Död 1851-01-22 Torp. Gift 1842-11-13 med Agneta Christina Lindqvist, född 1817-04-18 i Lösens socken, död 1863-03-08 på Torp.

Barn:

 • Ada, född tvilling 1843-07-18 på Torp, död där 1846-06-27.
 • Oda, född tvilling 1843-06-18 på Torp. Stiftsjungfru. Död 1912-01-17 i Rödeby socken, Blekinge län. Gift 1873-11-20 på lägenheten Slottet i Lyckeby i Lösens socken med skriftställaren Johan Eugen Maximilian Axelson i hans 2:a gifte, född 1823-06-24 i Horns socken, Skaraborgs län, död 1884-10-11 Gullbärna

TAB 6

Edvin Leonard, (son av Otto Leonard, Tab. 4), född 1816-02-28. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1829-06-27. Förare därst. 1830-10-30. Fanjunkare 1835-10-20. Underlöjtnant 1836-06-28. Löjtnant 1839-03-22. Kapten 1851-08-29. Död 1857-04-11 på sitt boställe Skatelöv i likanämnd socken, Kronobergs län. Gift 1846-11-28 Alnaryd med sin kusin Rosalie Fredrika Antoinetta Gustava Unge, född 1817-08-07 på nämnda egendom, död 1875-05-06 Norregård

Barn:

 • Alma Eva Margareta, född 1847-11-28 på Norregård, död 1895-08-24 utanför Karlskrona genom olyckshändelse. Gift 1874-09-22 i nämnda stad med inspektoren vid Emmaboda station Carl Hjalmar Schrevelius, född 1843-10-06 i samma stad, död där 1882-08-25.
 • Ernst Claes Otto, född 1849-02-06 på Norregård, död där s. å. 26/5.
 • Hilma Anna Beata, född 1850-04-05 på Norregård, död 1919-03-22 i Stockholm, Johannes förs.. Gift 1877-10-06 vid Emmaboda järnvägsstation med postmästaren i Sunne, sedan postexpeditören i Stockholm Johan Fredrik Janson, född 1843-07-23 i Uddevalla, död 1910-07-07 i Stockholm.
 • Carl Leonard, född 1852. Förste stationsskrivare. Död 1932. Se Tab. 7.
 • Sigrid Hedvig Gustava, född 1854-03-14 på Norregård, död 1859-01-05 i Karlskrona.
 • Agnes Sofia Ulrika, född 1855-07-27, död 1856-06-19.

TAB 7

Carl Leonard, (son av Edvin Leonard, Tab. 6), född 1852-06-06 på Norregård. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1890. Förste stationsskrivare därst. 1903-11-00. Avsked 1917-06-13. Föreståndare för ilgodsexpeditionen i Linköping 1910. Död 1932-11-04 på Ycke gård i Ulrika socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1889-12-09 i Norrköping med Erika Clementine Joakimsson, född 1861-03-18 i nämnda stad, död 1918-12-30 i Linköping ]] (Vadstena), dotter av handlanden Johan Joakimsson och Anna Fredrique Johansson. Gift 2:o 1921-05-15 i Seglora kyrka med Maria Sofia Abrahamsson, född 1884-12-07.

Barn:

 • 1. Ingrid Fredrique Elisabet, född 1890-11-04 i Norrköping. Gift 1914-12-09 med förste stationsskrivaren vid statens järnvägar Jakob Emanuel Bronner född 1880-05-27 i Rappestads socken, Östergötlands län.
 • 1. Anna, född 1892-06-14 i Norrköping
 • 1. Erik Ragnar, född 1894-04-06 och död s. å. 16/6 vid Norsholm.
 • 1. Hans Gustaf, född 1898-10-20 vid Norsholm. (Diversearb.)
 • 1. Carl Eskil Edvard, född 1900-02-09 i Linköping
 • 1. Signe Margareta, född 1901-08-20 vid Norsholm

TAB 8

Carl Hans, (son av Carl Hansson Törne, adlad Törnebladh, Tab. 1), född 1733-07-01. Student i Uppsala3 1744-02-24. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1750. Kammarskrivare därst. 1758. Landskamrerare i Västmanlands län 1770-07-01. Avsked 1790-10-26. Död 1807-11-08 i Västerås och begraven i Swedeliusska graven i Västerås domkyrka.2 Gift 1770-07-01 i Västerås med Christina Regina Swedelius, född 1751-05-28 i nämnda stad, död där 1823-03-11 och begraven på Västerås gamla kyrkogård2, dotter av domprosten i nämnda stad Jakob Swedelius och Anna Brita Lampa.

Barn:

 • Brita Christina, född 1771-05-25 i Västerås, liksom syskonen, död där 1859-03-20. Gift 1799-06-18 med apotekaren i nämnda stad Johan Zimmerman, född 1763-06-26 i Västerås, död där 1812-11-21.
 • Carl, född 1772-07-09, död 1773.
 • Gustaf, född 1773-09-12, död 1774.
 • Carl, född 1774. Överstelöjtnant. Död 1850. Se Tab. 9
 • Maria Regina, född 1776-06-23, död 1884-03-10 på Nordanby vid Västerås. Gift 1:o 1800-11-13 i nämnda stad med handlanden därst., faktorn och rådmannen Carl Gudmund Hülphers, född 1775-03-10 i Västerås, död 1823-05-30 i nämnda stad. Gift 2:o 1829, också i Västerås, med handlanden Johan Gustaf Nordström i hans 2:a gifte (gift 1:o med Margareta Helena Nordin), född 1775-12-24 i Strängnäs, död 1845 på Nordanby.
 • Anna Elisabet, född 1777-09-14, död 1864-03-13 på Nystrand vid Sala. Gift 1803-11-01 i Västerås domkyrka med domkyrkokomministern i sistnämnda stad, sedermera prosten och kyrkoherden i Ramnäs och Sura församl:s pastorat av Västerås stift, filosofie doktorn Johan Wulff, född 1767-04-07 i Västerås, död 1822-01-17.
 • Carolina, född 1778-12-10, död ogift 1845-11-19 i Västerås.
 • Jakob, född 1780-03-23. Sekreterare. Död ogift 1827-04-19 i Västerås.
 • Sara Ulrika, född 1782-02-14, död ogift 1860-02-13 i Västerås.
 • Gustaf, född 1783. Överstelöjtnant. Död 1877. Se Tab. 10
 • Johan Ulrik, född 1785-06-12. Sergeant vid dalregementet 1802-06-24. Fänrik därst. 1803-07-05. Död ogift 1811-01-09 i Västerås efter återkomsten ur fransk fångenskap, vari han råkade 1807-08-00 vid Dänholmen i Pommern.
 • Fredrika, född 1787-06-15, död 1857 nära Falun. Gift 1:o 1807-12-01 i Västerås med provinsialläkaren i Västmanlands län, med. doktorn Jakob Lindblad, född 1773-08-28, död 1808-12-30. Gift 2:o 1814-10-07 med häradsskrivaren i Väsby fögderi av Västerås län Per Gustaf Egnell, död 1846 i Västerås.
 • Fredrik Adolf, född 1788-10-19. Student i Uppsala 1807. Filosofie magister i Lund 1811-07-21. Kollega vid Jakobs läroverk i Stockholm 1815. Extra ordinarie hovpredikant 1817. Rektor i Säters skola. Död ogift 1826-08-03 i Sala.

TAB 9

Carl, (son av Carl Hans, Tab. 8), född 1774-11-03 i Västerås. Förare vid Västmanlands regemente 1776-06-04. Sergeant därst. 1780-02-05. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1791-05-16 och vid dalregementet 1794-06-23. Löjtnant i armén 1800-06-12. Stabslöjtnant vid sistnämnda regemente 1801-10-26. Stabskapten därst. 1805-05-04. RSO 1809-07-03. Major i regementet 1810-05-08 och vid regementet 1814-11-08. Överstelöjtnants avsked 1815-03-14. Död 1850-02-14 Källviken Gift 1815-02-19 i Falun med Brita Catharina Eggertz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1801-01-17 i nämnda stad med majoren vid dalregementet Per Henrik Hedenblad, född 1771-03-07, död 1811-01-19), född 1778-07-26, död 1819-02-05 i Falun, dotter av bergsrådmannen därst. Eggert Eggertz och Johanna Catharina Bergström.

Barn:

 • Carl Eggert, född 1816-08-14 i Falun. Kadett vid Karlberg 1830-10-03. Utexaminerad 1834-08-16. Fänrik vid dalregementet s. å. 27/9. Löjtnant därst. 1838-02-02. Ordonnansofficer hos konungen 1840-10-08. Kapten vid nämnda regemente 1852-12-11. RSO 1863-01-28. Avsked ur krigstjänsten 1864-02-09. Död 1875-06-30 Ornäs
 • Eva Regina, född 1817-09-04 på Källviken, död 1850-03-04 i Kristianstad. Gift 1840-10-03 i Stockholm med majoren Carl Magnus Skytte af Sätra, i hans 1:a gifte, född 1809, död 1895.

TAB 10

Gustaf, (son av Carl Hans, Tab. 8), född 1783-05-20 i Västerås. Kadett vid Karlberg 1796-09-28. Utexaminerad 1801-09-22. Fänrik vid Västmanlands regemente s. å. 6/10. Premiäradjutant därst. 1804-12-20. 1. löjtnant 1809-05-01. Kapten 1812-02-25. GMtf 1814. RSO 1817-07-04. Major i armén 1821-05-08. Överstelöjtnants avsked 1822-05-21. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1877-06-28 i Stockholm. Han bevistade fälttågen i Pommern 1807, i Norge och Finland 1808–1809, i Tyskland och Norge 1813 och 1814 samt deltog i slagen vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig. Gift 1820-11-02 i Falun med sin broders styvdotter Brita Johanna (Jeannette) Hedenblad, född 1801-11-08 på Källviken vid sistnämnda stad, död 1888-01-26 i Stockholm, dotter av majoren Per Henrik Hedenblad och Brita Catharina Eggertz.

Barn:

 • Carl Ottomar, född 1821-10-16 i Sala. Student i Uppsala 1836-04-25. Disp. pro exercitio 1839-12-12. Filosofie kandidat 1842-06-16. Extra ordinarie tjänsteman i finansdepartementet s. å. 15/7. Disp. pro gradu 1845-06-10. Promov. filosofie doktor s. å. 16/6. Jur. kandidat s. å. 22/10. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 17/11. Extra ordinarie notarie därst. 1846-01-10. Vice notarie 1848-01-10. Vice häradshövding 1856-01-10. Notarie i nämnda hovrätt 1861-03-26. Avsked 1886-11-25. Filosofie jubeldoktor i Uppsala 1895-05-31. Död ogift 1908-03-06 i Stockholm.
 • Johanna Rosina, född 1823-05-09 Hindsnoret, död 1827-12-01 i Falun.
 • Gustaf, född 1826-08-12 på Hindsnoret. Student i Uppsala 1844. Död där 1847-05-24 och begraven på Uppsala kyrkogård.
 • Ivar, född 1828-06-12 i Falun. Student i Uppsala 1845. Kansliexamen 1847 och examen till rättegångsverken 1851-05-27. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 11/6. Extra ordinarie notarie 1852-01-14. Länsnotarie i Stockholms län 1857-06-08. Vice häradshövding s. å. 22/12. Ledamot av Stockholms stads sparbanks direktion 1864–1889. Landskamrer i Stockholms län 1872-09-27. RNO 1878-11-30. Ledamot av styrelsen för aktiebolag Stockholms tjänstemannasparkassa 1881–1896, dess ordförande 1894–1896. KVO2kl 1893-12-01. Avsked 1902-12-31. Död barnlös 1920-09-09 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.. Gift 1866-10-29 i Stockholm med Edla Maria Elisabet Berndes, född 1837-11-30 i nämnda stad, död där 1884-06-03, dotter av geschwornern Anders Gustaf Berndes och Ulrika Renberg.
 • Henrik Ragnar, född 1833. Lektor. Död 1912. Se Tab. 11.

TAB 11

Henrik Ragnar, (son av Gustaf, Tab. 10), född 1833-02-01 Näs. Student i Uppsala 1848-06-09. Filosofie kandidat 1853-05-30. Disp. pro gradu 1854. Promov. filosofie doktor med andra hedersrummet s. å. 8/6. Docent i latinska skaldekonsten vid Uppsala universitet 1855-01-08. Erhöll svenska akademiens mindre GM 1857. Lektor i latin vid högre elementarläroverket i Kalmar 1859, tillträdde 1860-05-01. Gjorde såsom Pipersk stipendiat en vetenskaplig studieresa till Frankrike och Tyskland 1859–1860. Stadsfullmäktig i nämnda stad 1863–1879. Medlem av kommissionen för granskning av åtskilliga till språkundervisningen inom elementarläroverken hörande frågor 1865–1866. Ledamot av Kalmar lasaretts och kurhus direktion 1867–1879. Rektor vid nyssn. läroverk 1867-07-01–1879-06-30. Ledamot av Kalmar läns södra landsting 1867–1878. Nämnda stadsfullmäktiges ordförande 1867–1872 och 1878–1879. Medlem av kommittén för revision av läroverksstadgan 1870–1872. Ledamot av direktionen för Kalmar nya järnvägsaktiebolag 1872–1879. Ledamot av riksdagens andra kammare 1873–1875. RNO 1873-05-14. Vice ordförande vid allmänna elementarlärarmötet i Jönköping 1875. Erhöll svenska akademiens andra pris 1876. Styrelseledamot i Kalmar enskilda bank 1876–1879. Statsrevisor 1877–1878. Ledamot av kommittén för förberedande granskning av järnvägsstyrelsens förvaltning 1878. Vice ordförande vid allmänna elementarlärarmötet i Gävle s. å. Ledamot av riksdagens första kammare 1879–1888. Rektor vid högre latinläroverket å Södermalm i Stockholm 1879–1884. Ledamot av försvarskommittén 1880–1882. Stadsfullmäktig i Stockholm 1881–1906. Lektor i latinska och grekiska språken vid sistnämnda läroverk 1882-04-20. Ledamot av läroverkskommittén 1882-10-20–1884. Ledamot av överstyrelsen för Stockholms stads folkskolor 1883–1885. Ledamot av Maria församlings skolråd 1883–1885. Ledamot av direktionen över Stockholms stads undervisningsverk sedan 1883. LVHA 1884. Fullmäktig i riksbanken s. å. 27/3. Ordförande vid allmänna lärarmötet i Stockholm s. å. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag till ny instruktion för riksdagens revisorer s. å. Svenska lärarsällskapets ordförande 1884–1887. Ledamot av Maria församlings kyrkoråd 1885–1890. Ordförande i nordiska filologmötet i Stockholm 1886. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskott s. å. 1/4. Ordförande i kommittén för riksbyggnaderna å Helgeandsholmen 1888. Ledamot av drätselnämndens andra avdelning 1889–1892. Ånyo ledamot av riksdagens första kammare 1889-09-25. KNO2kl s. å. 30/11. Ledamot av styrelsen för postsparbanken 1893. KNO1kl s. å. 1/12. Ledamot av styrelsen för Stockholms hypotekskassa 1895. LVA 1900-01-10. Ledamot i styrelsen för Nobelstiftelsen 1900-09-27. Avsked från lektorsbefattningen 1903-03-01. Preses i VA s. å. 8/4. Filosofie jubeldoktor vid Uppsala universitet 1904-05-31. KmstkNO 1905-01-21. Död 1912-06-15 i Stockholm, Oscars förs.. Har av trycket utgivit åtskilliga vetenskapliga skrifter och läroböcker (huvudsakligen i latinska språket), avhandlingar och uppsatser i tidskrifter m. m., bland vilka må nämnas. Stagnelii elegidia tria elegis latinis reticta (1852), Satiræ A. Persii Flacei in suethicum conversæ cum proæmio annotationibusque (1854), De elocutione M. Fabii Quintiliani (1858), De usu particularum apud Quintilianum (1861), De elegiis Lygdami (s. å.). Latinska skriföfningar (1863), Latinsk elementarbok (1865), Några anmärkningar i svensk verslära (1869), Latinsk extemporaliebok (1870–1871), Om samverkan mellan skolan och hemmet (1873), Om den romerska senatens nydaning efter konungaväldets fall (1878), Latinsk språklära (1881, tillsammans med L. Lindroth), i skolfrågan (1887), Läsebok i modersmål (s. å., tillsammans med andra skolmän). Om ödet sådant det uppfattats av Æschylus och Sophocles (1888), Handledning för deltagare i rådplägande och beslutande församlingar (1890), Uppgifter till skriftlig öfversättning från latin till svenska (1893, 1896), lefnadsteckning öfver V. E. Svedelius, föredragen i VA 1904 (tr. 1906). m. m. Dessutom har han offentliggjort åtskilliga poem och bland annat författat vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens på latinsk vers avfattade gratulation till konungens och drottningens jubileumsfest 1897. Hans »Riksdagsminnen» utgåvos av hans son (1913). Gift 1863-08-26 Binga med Elisabet Maria Siljeström, född 1842-05-14 på nämnda egendom i Ljungby förs., Kalmar län ]], död 1929-07-11 Stockholm, Oscars förs. ]], dotter av kronofogden Gustaf Siljeström och Elisabet Christina Lovisa Palme.

Barn:

 • Signe Maria, född 1864-10-02 i Kalmar. Stiftsjungfru. Gift 1894-12-27 i Stockholm med Charles Leonard Georges Berden född 1862-01-19 i Bryssel.
 • Gustaf Ernst Ragnar, född 1867-09-30 och död s. å. 1/10 i Kalmar.
 • Dagmar Elisabet, född 1869-08-13 i Kalmar, död 1912-01-31 i Stockholm, Jacobs förs.. Gift 1887-10-11 i Maria kyrka i Stockholm med amerikanske envoyén i Stockholm, KmstkNO, jur. doktorn William Widgery Thomas j:r i hans 1:a gifte (gift 2:o 1915-06-02 i Solna kyrka, Stockholm, med sin svägerska Aina Christina Lovisa Törnebladh i hennes 2:a gifte, född 1877-02-03 i Kalmar), född 1839-08-26 i Portland, Maine, U. S. A., död 1927-04-25 i Portland.
 • Carl Gustaf Henrik, född 1872-10-26 i Kalmar. Mogenhetsexamen 1890-05-14. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1891-11-18. Jur. utr. kandidat 1897-09-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. i okt. och i Stockholms rådhusrätt. Amanuens i finansdepartementet 1900. Notarie i statsrevisionens kansli under sammanlagt 13 år. Sekreterare i riksdagens bevillningsutskott 1904–1908. Tjänsteman i första lönegraden vid riksbankens huvudkontor 1906-02-01. Sakkunnig för avgivande av betänkande om förändrad lagstiftning ang. lotterier 1908–1910. T. f. byråchef i finansdepartementet och föredragande i regeringsrätten 1909–1910. Sekreterare i rusdryckskommittén 1909–1911. Sekreterare i bankoutskottet 1911–1927. GV:sOlM 1912. RVO 1914-09-30. Tjänsteman i andra graden vid riksbankens huvudkontor s. å. 14/11. Sekreterare i 1916 års kassaförlagskommitté. Andre bankosekreterare 1917. Ordförande i pensionsnämnd och taxeringsnämnd samt ledamot av prövningsnämnden i Stockholm under en lång följd av år. Sekreterare i konsertföreningens styrelse. T. f. 1927 och ord. bankosekreterare och riksbankens ombudsman 1928-10-01.
 • Aina Christina Lovisa, född 1877-03-03 i Kalmar. Gift 1:o 1904-10-26 i Oskars kyrka i Stockholm m. med. licentiat Emil Gustaf Aspelin från vilken hon 1915 blev skild, född 1873-11-07 i Simrishamn. Gift 2:o 1915-06-02 i Solna kyrka med sin svåger, amerikanske ministern i Stockholm William Widgery Thomas i hans 2:a gifte (gift 1:o 1887-10-11 i Maria kyrka i Stockholm med äldre systern Dagmar Elisabet Törnebladh), född 1839-08-26, död 1927-04-25.

Källor

1Lsn. 2As. 3Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: