Kalling nr 91

Från Adelsvapen-Wiki

G 091.jpg

Grevliga ätten Kalling nr 91

Friherrlig 1751-11-21, introducerad 1752. Grevlig 1771-10-15. Introducerad 1775.


Kalling%20G9100.png

TAB 1

Per Kalling, friherre och greve Kalling (översiktstab 1, son av Peter Kalling, adlad Kalling, se adliga ätten Kalling nr 1361), till Myrö i Ringkarleby socken, Örebro län. Född 1700 (1698) i Stockholm. Page vid kunglig hovet (KrAB.) 1711-01-01. Grenadjärvolontär vid livgardet 1717-06-12. Förare vid livgardet 1717-08-28. Sergeant 1718-02-18. Fänrik 1718-10-13. Gick 1734 i fransk tjänst och blev kapten vid regementet Royal Suédois. Adjutant hos general Lenck. Avsked ur franska tjänsten 1737. Löjtnant vid svenska livgardet 1737-08-16. Kapten vid svenska livgardet 1741-08-07. Kabinettskammarherre 1743. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1744-09-05. Tillika överste och generaladjutant 1747-11-12 överste och chef för Närkes och Värmlands regemente 1748-03-08. RSO 1748-11-07. Friherre 1751-11-21 jämte yngre brodern Mårten (introducerad 1752 under nr 235). KSO med valspråk: Trygg och trogen 1754-11-26. Generalmajor av infanteriet 1757-08-27. Generallöjtnant 1763-03-01. Riksråd 1765-02-05. RRS:tAndrO 1766. Entledigad från riksrådsämbetet 1769-05-27. Åter inkallad i rådet 1771-08-19. Greve 1771-10-15 (introducerad 1775 under nr 91). För andra gången entledigad ur rådet 1772-08-22. RSO m st k 1772-09-12. Död 1795-03-08 på Myrö och ligger jämte sin fru begraven i egen byggd grav vid Ringkarleby kyrka. 'Han skickades vid 16 års ålder såsom kurir till konung Carl XII i Bender. Bevistade fälttåget i Norge 1718 och därunder belägringen av Fredrikshall, då han var med de två divisioner av gardet, som under konungens eget anförande, togo Gyldenlöves skans med storm, varefter han befordrades till officer, ävensom med i löpgraven samma natt konungen blev skjuten och talade med konungen kort förut. Deltog i fälttågen i Finland på 1740 och i Pommern på 1750-talen. Var dessutom under franska tjänsten med i belägringarna av Kehl och Filipsburg. Invecklades i 1756 års katastrof, då Brahe m. fl. halshöggs, men frikändes. Förordnades av rådet 1772-08-00 eller kort före regementsförändringen till befälhavare i Stockholm och visade sig då mycket nitisk för det varande regeringssättets bestånd, varför han blev på konungens befallning fängslad. Hugnades dock vid entledigandet ur rådet med pension. Bevistade under sin tjänstetid flere riksmöten och var anförtrodd många extra förrättningar. Gjorde Myrö med underlydande, vilket gods han inköpt, till fideikommiss för huvudmannen i sin grevliga ätt. Uppvaktade slutligen 1794 vid 94 eller 96 års ålder, ty han troddes varit född redan 1698, konung Gustaf IV Adolf vid dess resa genom Örebro och var då klädd i den karolinska ljusblåa rocken med stora gula mässingsknappar, vilken dräkt han på äldre dagar alltid bar.' Gift 1749-07-09, på Kummelnäs (Medd. av aktuarien O. Edelstam.) i Bo kapellförsamling, Stockholms län med grevinnan Christina Margareta Eleonora Posse, född 1725-06-13, död 1812-07-03 på Myrö och begraven i familjegraven i Ringkarleby kyrka, dotter av översten, greve Carl Posse nr 51, och grevinnan Christina Margareta Eleonora Lillienstedt nr 72.

Barn:

 • Margareta Eleonora, född 1750-06-20 på Åkesbergs översteboställe i St. Mellösa socken, Örebro län, död på Åkesbergs översteboställe i St. Mellösa socken 1754-08-00 och begraven på St. Mellösa kyrkogård.
 • Per Adolf, född 1752. Major. Död 1820. Se Tab. 2.
 • Fredrika Lovisa, född 1757-02-01, död 1831-11-22 i Örebro och ligger jämte sin man begraven i Kallingska familjegraven i Ringkarleby kyrka. Gift 1778-10-04 på Myrö med generaladjutanten, friherre Idaron Otto Reinhold Armfelt, född 1753, död 1812.

TAB 2

Per Adolf (översiktstab 2, son av Per Kalling, friherre och greve Kalling, tab 1), till Myrö fideikommiss. Född 1752-01-05 på överstebostället Åkesberg i St. Mellösa socken, Örebro län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1760. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1764-01-02. Livdrabant 1764-12-20. Löjtnant i armén 1768-09-27. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1772-08-12. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1774-10-04. Major 1785-09-27. Avsked 1788-07-15. Död 1820-03-08 på Myrö och begraven i familjegraven i Ringkarleby kyrka. Han bevistade riksdagarna i Stockholm 1789, i Gävle 1792, i Norrköping 1800 och i Örebro 1810. Gift 1786-07-09 i Regna kyrka, Östergötlands län med Catharina Lovisa Gyllenkrook, född 1764-10-11, Regnaholm samt begraven i Pfeiffska graven i Östra Eneby kyrka, dotter av kammarherren Axel Vilhelm Gyllenkrok nr 862, och Ulrika Sotia Pfeiff nr 945.

Barn:

 • Per, född 1787-09-10 Lida, död 1794-10-24 Loviseberg
 • Sofia Eleonora, född 1788-12-14 på Lida, död 1796-04-23 på Myrö och begraven i Ringkarleby kyrka.
 • Axel Vilhelm, född 1790-03-14 på Lida, död på Lida 1791-02-11 och begraven i Pfeiffska graven.
 • Fredrika Looisa, född 1791-05-14 på Lida, död 1810-10-23 på Myrö och begraven i Pfeiffska graven.
 • Adolf, född 1792-08-01 på Lida, död 1795-03-21 på Loviseberg och begraven i Pfeiffska graven.
 • Per Adolf, född 1795-06-17 på Loviseberg, död 1797-07-07 på Svärtinge och begraven i Pfeiffska graven.
 • Adam Fredrik Göran, född 1796. Ryttmästare. Död 1861. Se Tab. 3.
 • Ludvig Constantin, född 1798-06-30 på Svärtinge. Levde utan tjänst. Död 1854-05-01 på Svärtinge och begraven på Östra Eneby kyrkogård. Gift 1846-04-02 på Rejmyre glasbruk i Skedevi socken, Östergötlands län med Lovisa Henrietta Adolfina Uggla i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1872-11-20 i mairiet Pau och 1872-11-21 i engelska kyrkan med godsägaren Knightley Jonathan Willmot Chetwoode, född 1831-05-31, i Woodbrook i Irland, död 1887-01-12 i Pau), född 1826-07-10 Djulö, död 1897-01-10 i Pau, dotter av hovmarskalken Carl Uggla nr 100, och friherrinnan Margareta Charlotta Fleming af Liebelitz nr 17.
 • Johan August, född 1800. Kapten. Död 1857. Se tab 9.
 • Carl Gabriel Napoleon, född 1803. Överste. Död 1878. Se Tab. 15.
 • Eva Catharina Charlotta, född 1805-01-01 på Svärtinge, död 1865-06-07 i Mariestad. Gift 1825-12-30 på Svärtinge med kammarherren Bror Jakob Ramsay, född 1802, död 1873.

TAB 3

Adam Fredrik Göran (översiktstab 2, son av Per Adolf, tab 2), till Myrö fideikommiss. Född 1796-10-06 Svärtinge. Konfirm. kornett vid livregementetsbrigadens husarkår 1814-11-08. Löjtnant vid livregementetsbrigadens husarkår 1822-03-05. Avsked med ryttmästares n. h. o. v. 1825-02-22. Ryttmästare vid livregementetsbrigadens husarkår. Avsked ur krigstjänsten 1834-04-19. Död 1861-07-13 vid Adolfsbergs brunn invid Örebro. Gift 1824-10-31 Vibyholm med grevinnan Amalia Margareta Bonde af Björnö, född 1802-09-19 Tullesbo, död 1871-02-23 på Myrö, dotter av överstekammarjunkaren, greve Fredrik Ulf Bonde af Björnö nr 41, och grevinnan Ulrika Johanna Lewenhaupt nr 2.

Barn:

 • Per Adolf Fredrik, född 1826-11-24 på Myrö. Sergeant vid livregementets husarkår 1843-12-14. Student i Uppsala 1844. Officersexamen 1844-12-16. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1845-11-06. Avsked 1848-02-25. Filosofie kandidat examen 1851. Disputerade pro gradu 1851-06-14. Promoverad filosofie doktor 1851-06-16. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1851-12-18. Död barnlös 1883-01-20 i Stockholm. Arrenderade Skölv i Glanshammars socken, Örebro län 1858–1871. Innehade Myrö fideikommiss från 1871. Gift 1858-10-16 Bråneryd med Estrid Ribbing, född 1836-06-20 på Sänninge i Linderås socken, Jönköpings län, död 1900-03-07 i Stockholm, dotter av häradshövdingen Per Arvid Ribbing nr 15, och Carolina Augusta Ehrencrona nr 879.
 • Carl Gustaf, född 1828. Löjtnant. Död 1901. Se Tab. 4.
 • Claes Hjalmar Ulf, född 1830. Kammarherre. Död 1902. Se Tab. 5.
 • Ulrik Mårten Vive, född 1838-10-18 på Myrö, död på Myrö 1878-01-01.

TAB 4

Carl Gustaf (översiktstab 2, son av Adam Fredrik Göran, tab 3), född 1828-03-09 på Myrö. Student i Uppsala 1846-06-12. Furir vid Svea livgarde 1846-07-12. Officersexaminerad i Örebro 1846-12-19. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1847-07-23. Löjtnant 1850-09-18. Avsked 1855-03-21. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1855. Avgången därifrån 1857. Död 1901-09-22 på Myrö och begraven 1901-06-27 i Ringkarleby kyrka. Ägde Stora Björkby i Järfälla socken Stockholms län 1857–1861 och Frändesta i Helgesta socken Södermanlands län 1863–1879. Tillträdde Myrö fideikommiss 1885-03-14 och ägde sedan 1880 huset nr 27 Skeppargatan i Stockholm. Gift 1857-08-17 i Strängnäs med Hilda Adolfina Christina Södervall, född 1834-02-25 i Stockholm, död där 1901-10-09, dotter av styckjunkaren vid Svea artilleriregemente Svante Adolf Södervall och Sofia Christina Lindblom.

Barn:

 • Hilda Amalia, född 1854-09-16 i Stockholm, död 1863-04-08 vid Helgesta Berga i Helgesta socken.

TAB 5

Claes Hjalmar Ulf (översiktstab 2, son av Adam Fredrik Göran, tab 3), född 1830-10-14 på Myrö. Studentexamen 1847-12-07. Furir vid Svea livgarde 1849-04-13. Officersexamen 1850-03-02. Avsked från Svea livgarde 1850-04-12. Furir vid Södermanlands regemente 1850-05-04. Underlöjtnant vid vid Södermanlands regemente 1850-07-18. Löjtnant 1854-06-01. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1857. Avgången från Ultuna lantbruksinstitut 1859. Förvaltare av Myrö 1861–1871. Avsked från regementet 1863-05-15. Kammarherre 1869-01-28. Död 1902-06-15 Kåvö. Arrenderade Toftaholm i Dörarps socken, Kronobergs län 1867–1888. Ägde Råckelsta i Helgesta socken, Södermanlands län 1874–1875 och Kåvö 1878–1902. Gift 1871-01-21 i Stockholm med Cecilia Matilda Helena Schmiterlöw, född 1837-12-31 Rödjenäs, död 1912 i Oscars församling, Stockholm (db), dotter av överstelöjtnanten Carl Johan Fredrik Schmiterlöw nr 1768, och Henrietta Emilia Cederbaum nr 2035.

Barn:

 • Johan Per Ulfsson, född 1872. Godsägare. Död 1910. Se Tab. 6.
 • Gustaf Ulfsson, född 1874. Kapten. Död 1916. Se Tab. 7.
 • Vive Mårten Ulfsson, född 1880. Köpman. Se tab 8.

TAB 6

Johan Pehr Ulfsson (översiktstab 3, son av Claes Hjalmar Ulf, tab 5), greve, född 1872-01-18 på Toftaholms sätesgård i Dörarps socken, Kronobergs län. Mogenhetsexamen i Örebro 1892-06-08. Student i Uppsala 1892. Preliminärexamen 1893-12-15 och kansliexamen 1896-12-15. Extra ordinarie tjänsteman i kommerskollegium 1897-02-00. Extra ordinarie tjänsteman i Domänstyrelsen 1899. Ägde några år Lövsund i Runtuna församling (EÄ socken), Södermanlands län och tillträdde efter farbroderns död 1901 Myrö, Ulriksberg och Bista fideikommissegendomar i Närke samt ägde genom sitt gifte del i Högagärde i Västergötland. Död 1910-06-13 i Göteborg (Ulrichemamns församling, Älvsborgs län, db nr 19) och begraven i Ringkarleby församling, Örebro län. Gift 1904-08-01 Torpa med grevinnan Mariana (Marianne) Sparre af Söfdeborg nr 66, född 1875-03-06 Torpa, död 1931-11-24 Myro (db), dotter av kammarherren greve Erik Teodor Sparre af Söfdeborg nr 66 och Ida Fredrika Gadelli.

Barn:

 • Per Johan Fredrik Ulf, greve, född 1905-05-06 i (Ringkarleby) Rinkaby församling, Örebro län, död 1905-03-19 därst.
 • Peder Erik Ulf Fredrik, greve, född 1907-06-26 i (Ringkarleby) Rinkaby församling, Örebro län (EÄ på Myrö). Huvudman 1910. Innehade Myrö, Ulriksbergs och Bistå fideikommissegendomar i Närke.

TAB 7

Gustaf Ulfsson (översiktstab 3, son av Claes Hjalmar Ulf, tab 5), född 1874-04-30 Toftaholm. Volontär vid livregementet till fot 1895-05-06. Mogenhetsexamen i Örebro 1895-04-13. Sergeant 1896-08-06. Elev vid krigsskolan 1896. Fanjunkare 1897-08-17. Utexaminerad 1897-11-29. Underlöjtnant vid vid livregementet till fot 1897-12-10. Löjtnant vid vid livregementet till fot 1900-10-19. TMM4kl 1908. Kapten vid livregementets grenadjärer 1911-01-27. Avsked 1915-04-30. Död 1916-??-29 Ivenäs (Örebro Norra församling, db) och begraven i Ringkarleby socken, Örebro län. Gift 1905-05-04 i Jakobs kyrka i Stockholm med friherrinnan Lucie Ebba Maria Lagerbielke 1885-07-02, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1910-02-14 i Stockholm med kaptenen Gustaf Erik Alexander Beckman, född 1879-12-13 Tärna. Död 1962-02-26 i Hedvigs förs, Norrköping (db), född 1885-07-02 Karlshäll. Dotter av kaptenen, friherre Axel Bengt Henrik Lagerbielke nr 254, och Lucie Smith.

Barn:

 • Ulf Gösta, född 1906-09-22 i Stockholm. Död 1978-12-06 i S:t Petri förs, Malmö. Se Tab. 7A.

TAB 7A

Ulf Gösta, (översiktstab 3, son av Gustaf Ulfsson tab 7), född 1906-09-22 i Stockholm. Greve. Agronom. Vice verkst. direktör i Kolimport abol H Unér. Verkst direktör vid Malmö Markisfabrik. Gift 1935-09-14 i Båstad (Malmö S:t Petri förs, vb nr 133) med Blenda Ingeborg Margareta Ehrenheim i hennes 2:a gifte (gift 1:o med medecine licentiat Sven Daniel Ådahl, från vilken hon blev skild, född 1893-04-16 i Kinna församling, Älvsborgs län), född 1904-11-28 i Malmö. Dotter av direktören Olof Ehrenheim och Hulda Granath.

Barn:

 • Ulf Göran, född 1936-07-23 i Oscars förs, Stockholm.


TAB 8

Vive Mårten Ulfsson (översiktstab 2, son av Claes Hjalmar Ulf, tab 5), född 1880-02-21 Kåvö. Greve. Arrenderade en tid Lövsund i Runtuna socken, Södermanlands län. Ombud för Allmänna svenska utsädesaktiebolag i Svalöv. GMbg 1913. Skriftställare. RVO 1950-06-06. Gift 1914-10-29 i Västra Strö socken, Malmöhus län (vb) med Louise'' Gablenz, född 1882-09-25 i Västra Strö socken socken, dotter av fabrikören Fritz Andreas Gablenz och Gustava Vilhelmina Pettersson.

Barn:

 • Ulla Louise Cecilia, född 1915-08-17 i Eslövs församling, Malmöhus län (fb). Sjuksköterska vid Lunds lasarett.
 • Ulf Vive Mårtensson, greve, född 1918-01-02 i Eslövs församling, Malmöhus län.

TAB 9

Johan'' August (översiktstab 4, son av Per Adolf, tab 2), född 1800-09-23 på Svärtinge i ö. Eneby socken, Östergötlands län. Sergeant vid Närkes regemente 1816-01-01. Fänrik Närkes regemente 1817-10-14. Löjtnant 1824-03-30. Kapten 1833-11-22. Avsked 1846-06-03. Död 1857-01-28 på Ånsta i Eneby socken, Örebro län och begraven i Kallingska familjegraven i Ringkarleby kyrka. Gift 1850-12-1? på Ånsta med Maria Eriksson, född 1810-10-28 i Mora socken, Kopparbergs län, död 1902-02-24 i Örebro, dotter av stamgårdsägaren Erik Ersson och Anna Eriksdotter. Grevinnan Kalling, född Eriksson, ägde gård i Örebro.

Barn:

 • Catharina Augusta, född 1836-05-07 i Örebro, liksom syskonen, död 1906-02-09 i Hedemora. Gift 1866-05-15 på Myrö med majoren, friherre Carl Floras Toll, född 1820, död 1896.
 • Johanna Maria, född 1838-06-22 i Örebro, död 1862-11-11 Ökna. Gift 1860-11-06 i Örebro med kammarherren Hjalmar Fredrik Henrik von Wright, i hans 1:a gifte, född 1836, död 1917.
 • August Ragnar, född 1840 i Örebro. Kapten. Död 1926-02-22. Se Biografica. Se Tab. 10.
 • Johan Gustaf, född 1842-08-01 i Örebro. Artist (landskapsmålare). Deltog som frivillig menig vid 10. danska infanteriregementet i dansk-tyska kriget 1864. Erhöll dansk FM 1876. Var under många år bosatt i Seattle i Nordamerika. Död 1919-05-16 i Örebro (db).
 • Frans Julius, född 1844 i Örebro. Lantbrukare. Död 1922. Se Tab. 13.
 • Anna Helena Eleonora, född 1846-04-12 i Örebro. Död 1930-06-09 i Engelbrekts församling, Stockholm (db 129). Gift 1888-04-22 i Örebro med folkskolläraren i Örebro Olof Viktor Lundberg, född 1851-02-25 i Filipstad, död 1919-02-27 i Örebro.
 • Axel Mauritz, född 1849 i Örebro. Stationsinspektor. Död 1914. Se Tab. 14.
 • Margareta Lovisa, född 1852-11-17 i Örebro, död 1853-12-00 på Ånsta och begraven på Örebro södra kyrkogård.

TAB 10

August Ragnar (översiktstab 4, son av Johan August, tab 9), född 1840-09-25 i Örebro. Gick till sjöss. Sjökaptens- och ångbåtsbefälhavarexamen i Göteborg 1865. Kapten of Comp. »K» vid 1. regementet i Minnesota milis 1870. Ägde en lantegendom i närheten av staden Fergus Falls i Nordamerika. Död i Fergus Falls i Nordamerika 1926-02-00. Gift 1869-05-31 i Minnesota i Nordamerika med Anna Sofia Mossberg, född 1839-04-20 i Kvistbro socken, Örebro län, död 1904, dotter av mjölnaren Carl Gustaf Mossberg och Anna Christina Larsson.

Barn:

TAB 11

Harald (översiktstab 4, son av August Ragnar, tab 10), född 1870-02-06 i staden Greenleef i Minnesota, Nordamerika. Före detta löjtnant i nordamerikanska milisen. Med. doktor. Praktiserande läkare i Black River Falls, Wisc., USA. Död 1941-03-09 i Himes, Ill., USA. Gift 1903-09-30 med Mary Martha Magdalena Neumann, född 1874-01-22 i Chicago, Ill., USA, död 1953-02-06 i King, Wis., USA.

Barn:

 • Bruce Alexander, född 1908-08-19, död 1910-03-29.
 • Roderick Donald, född 1912-05-29 i Black River Falls, WI, USA. Public Health Environmentalist i sun Praire. Chief warrent officer. Gift 1:o 1938-09-26 i Chicago, IL, USA, med Bernice B Mask, född i Chicago, IL, USA, i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skuld 1946-04-17 i Black River Falls, WI, USA. Gift 2:o i Fond du Lac, WI, USA, med June Ellen Friday, född 1915-06-02 i Butler, WI, USA. Dotter av lokomotivingenjören Mitchel J Friday och Sylvia M.

TAB 12

Georg (översiktstab 4, son av August Ragnar, tab 10), född 1871-09-21 i staden Fergus Falls i Minnesota, Nordamerika. Farmare på en egendom i närheten av Fergus Falls i Minnesota. Död 1960-02-07, begraven på Oak Grove Cemetery Fergus Falls, Minn., USA. Se Biografica. Gift 1906-06-27 med Emelie Westerhaug, född 1887-12-22, begraven på Oak Grove Cemetery Fergus Falls, Minn., USA.

Barn:

 • Thelma Sophie Carolina, född 1907-07-14 i Fergus Falls, Minn., USA. Gift 1932-07-07 i Sisseton, South Dakota, USA, med Clarence Herbert Whitlook, född 1905-11-23 i Eddyville, Iowa, USA, farmare och lantbrevbärare, son av farmaren och lantbrevbäraren Georg William Whitlook och Lillie Eleonora (Ruth) Withers.
 • Walter Robert Clarence, född 1910-09-07 i Fergus Falls, Minn., USA.
 • Alice Margaret Matilda, född 1914-04-05 i Fergus Falls, Minn., USA. Gift 1936-05-24 i Sisseton, Syd-Dakota, USA, med Reuben Kermit Newborg, född 1909-04-01 i Quinn, Syd-Dakota, USA, målare, inredningsdekoratör, son av farmaren Georg Henrik Newborg och Inga Theresia Hanson.
 • John Gustave Richard, greve, född 1916-05-04 i Fergus Falls, Minn., USA. Se Tab. 12A.
 • Benjamin James Arthur, född 1919-09-02 i Fergus Falls, Minn., USA. Arbetare.

TAB 12A

John Gustave Richard, (översiktstab 4, son av Georg tab 12), född 1916-05-04 i Fergus Falls, Minn., USA. Greve. Retail store Manager i Denver, Colorado. Gift 1937-08-08 i Fergus Falls, Minn., USA, med Lillie Ruth Whitlock, född 1915-03-23 i Verndale, Minn., USA, dotter av lantbrevbäraren Georg William Whitlock och Lillie Elonora Withers.

Barn:

 • John Robert, greve, född 1939-08-31 i Fergus Falls, Minn., USA.
 • Richard Georg, greve, född 1944-07-13 i Superior, Wis., USA.
 • Linda Lou, född 1949-06-20 i San Diego, Calif., USA.

TAB 13

Frans Julius (översiktstab 4, son av Johan August, tab 9), född 1844-07-27 i Örebro. Kadett vid Karlberg 1862-04-01. Avgången från krigsakademien 1868-09-11. Lantbrukare i Nordamerika 1870 samt 1883–1891. Anställd vid Hjälmarens och Kvismarens sjösänkning 1877–1882. Kartritare i Örebro från 1891. Ägde gård i Örebro sedan 1891. Död 1922-12-19 i Örebro och ligger jämte sin fru begraven på Almby kyrkogård Örebro län (Almby församling, Örebro län db 61). Gift i Örebro 1883-07-05 med Hilda Louisa Sandsten, född 1851-11-25 Tynninge (fb), död 1914-01-18 i Örebro (db), dotter av betjänten Karl Vilhelm Sandsten och Lovisa Molin.

Barn:

 • Viva Katarina, född 1885-06-24 i Fergus Falls, liksom systern. Stiftsjungfru. Död 1960-11-06 i Nikolai församling, Örebro län (db). Gift 1920-07-13 i Örebro (vb) med redaktören och utgivaren av Nerikes Allehanda Valter Bratt, född 1868-06-17 i Vikers kapellförsamling Örebro län, död 1961-05-30 i Nikolai församling, Örebro län (db).
 • Elisif Margareta (Margit), född 1891-07-02 i Fergus Falls, Nord Amerika. Död 1990-03-12 i Haverdal, Harplinge socken, Hallands län. Gift 1937-03-21 i Saltsjöbaden (Nicolai församling, Örebro län, vb nr 30) med revisorn vid räkenskapsverket Nils Torsten Haraldsson Bergenström, från vilken hon blev skild genom Södertörns hr:s utslag 1941-10-07, född 1893-05-04.

TAB 14

Axel Mauritz (översiktstab 4, son av Johan August, tab 9), född 1849-07-31 i Örebro. Lantbrukare 1868–1874. Elev vid statens järnvägstrafik 1874. Stationsskrivare vid Uppsala Gävle järnväg 1875–1879. Stationsinspektor vid Bispbergs station å Södra Dalarnes järnväg 1880, vid Tuna station 1883. Förflyttad till enahanda befattning vid Avesta 1883. Avsked 1900. Död 1914-01-14 i Uppsala (db). Gift 1885-11-23 i Stockholm med Hedvig Martina Lamberg, född 1855-05-29 Ekeberg, död 1931-03-08 i Uppsala (db), dotter av ryttmästaren vid livregementets husarkår Johan Lamberg och Hedvig Aurora Maria von Schantz nr 1255.

Barn:

 • Per Johan Axelsson, född 1889-09-06 i Avesta, död 1907-02-22 vid Lundsberg i Lungsunds socken, Värmlands län.
 • Bengt Peter Axelsson, greve, född 1892-12-02 i Avesta.
 • Sten Florus Carl August Axelsson, greve, född 1894-05-03 i Avesta.
 • Axel Gustaf Fredrik Axelsson, greve, född 1897-01-26 i Avesta.

TAB 15

Carl Gabriel Napoleon (översiktstab 5, son av Per Adolf, tab 2), född 1803-04-17 Svärtinge. Mogenhetsexamen 1816-04-23. Fanjunkare vid Svea livgarde 1821-10-12. Officersexamen 1822-05-11. Fänrik vid Svealivgarde 1822-08-23. Löjtnant vid Svealivgarde 1830-05-04. Ordonnansofficer hos konungen 1839-07-04. Kapten i armén 1840-02-08. RSO 1842-01-23. Kapten i regementet 1844-02-08. 2. Major vid Svealivgarde 1853-12-20. Överstelöjtnant och 1. major 1857-01-12. RNS:tOO 1858-07-04. Överste i armén 1859-01-25. Överste och chef för Närkes regemente 1859-01-25. Avsked ur krigstjänsten 1866-01-16. Död 1878-12-25 i Stockholm. Gjorde 1835 och 1836 kriget i Spanien emot karlisterna såsom kapten vid engelska legionens 10. regemente. Blev 1835-05-00 under ett bajonettanfall vid stormningen av de befästade verken vid San Sebastian svårt blesserad i pannan av en kula. Erhöll spansk tapperhetsmedalj samt blev RSpS:tFerdO1kl 1836-06-11. Fick 1837 svensk GMtf. Gift 1846-??-11, i Stockholm (på Sturefors i Vists socken, Östergötlands län?) med friherrinnan Ebba Florentina Sture i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1827-08-05 på Strömsta i Teda socken, Uppsala län, med kammarherren, greve Nils Bielke, född 1792, död 1845), född 1808-08-27, på Strömsta, död 1887-07-24, i Stockholm, dotter av översten, friherre Sten Sture nr 187, och Charlotta Florentina Beata Ingelotz nr 1721.

Barn:

 • Carl Oskar, född 1854. Civilassessor. Död 1928. Se Tab. 16.

TAB 16

Carl Oskar (översiktstab 5, son av Carl Gabriel Napoleon, tab 15), född 1854-01-22 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1874-05-19. Student i Uppsala 1874. Kansliexamen 1879-05-26 och examinerad till rättegångsverken 1881-05-25. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1881-06-14 och i Stockholms rådstuvurätt 1881-10-07. Tillförordnad borgmästare och stadsnotarie i Enköping 1882–1884. Vice notarie och domare i samma rådstuvurätt 1883-05-13. Vice häradshövding 1884-05-20. Amanuens i finansdepartementet 1884. Extra ordinarie amanuens i ecklesiastikdepartementet 1884. Vice auditör vid livgardet till häst 1885-01-22. Stadsnotarie (civilassessor) i Stockholms rådstuvurätt 1891-01-23. RVO 1906-12-01. Avsked 1924. Död 1928-03-27 i Djursholm (db). Gift 1882-10-18 Målhammar med Anna Henrika Beata von Knorring, född 1860-07-12 på Böle invid Umeå, död 1939-12-29 i Katarina församling, Stockholm (db 661), begraven å Solna Kyrkogård, dotter av generalmajoren i armén Otto Mauritz von Knorring och friherrinnan Henriette De Geer af Finspång nr 312.

Barn:

 • Ebba Anna Henrika, född 1883-11-23 i Stockholm. Gift 1911-04-08 i Djursholm (vb) med agronomen James Gilbert Kennedy, född 1886-09-19 på Råbelöv i Fjälkestads socken, Kristianstads län.
 • Eva Maria, född 1885-02-28 och död 1885-07-02, i Stockholm.
 • Karl Göran Sture, född 1886. Advokat. Se tab 17.
 • Elisabet, född 1887-11-18 i Stockholm. Gift 1911-02-04 i Djursholm (vb) med löjtnanten Carl Fredrik Bengt Lagercrantz, född 1887.
 • Sven Otto Sture, född 1889. Bergsingenjör. Se tab 18.
 • Bo Mikael Sture, född 1892. Bergsingenjör. Se Tab. 19.
 • Eva, född 1896-04-10 i Stockholm. Gift 1928-03-24, i Djursholms kapell (vb) med tjänstemannen vid Ljusne elfs flottningsförening Herbert Berg, född 1897-09-08.
 • Sten Mårten Sture, född 1902-05-26 i Djursholm. Studentexamen i Djursholm 1921-05-13. Filosofie kandidat 1926. Död 1929-11-12 i Engelbrekts församling, Stockholm (db 236), begraven i Solna socken, Stockholms län.

TAB 17

Carl Göran Sture (översiktstab 5, son av Carl Oskar, tab 16), född 1886-07-18 i Stockholm. Mogenhetsexaminerad vid nya elementarskolan i Stockholm 1905-05-18. Student i Uppsala 1905. Student vid Stockholms högskola 1907. Jur. kandidat 1912-05-31. Extra ordinarie hovrättsnotarie 1912. Tillförordnade domhavande 1913–1915. Advokat i Stockholm. Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1917. Suppleant i Svenska Advokat Samfundets styrelse 1924–1937. Gift 1913-09-14 i Västra Lövsta kyrka med Edit Augusta Hedlund, född 1890-03-16 i Spånga prästgård Stockholms län (fb), dotter av kontraktsprosten Fredrik Reinhold Hedlund och Emma Sofia Johansson.

Barn:

 • Anna Margareta Göransdotter, född 1917-03-19 i Jakobs församling, Stockholm (fb 35). Journalist i SvD. Gift 1937-08-14 i Sollentuna kyrka, Stockholm (vb 58), med jur. kandidat Birger Daniel Barth Magnus, född 1904-12-26, i Hellerup, Danmark.

TAB 18

Sven Otto Sture (översiktstab 5, son av Carl Oskar, tab 16), född 1889-04-04 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1907-05-13. Elev vid tekniska högskolan 1907 och vid bergshögskolan 1910. Utexaminerad bergsingenjör 1911. Ingenjör för Bångbro hyttor och bessemerverk 1913–1916, för Domnarvets thomasverk 1916–1918, för Domnarvets elektriska smältverk 1918–1920 och för Hagfors hyttavdelning sedan 1920. Gift 1914-04-04 i Gustav Adolfskyrkan i Stockholm (Hedvig Eleonora församling, Stockholm vb) med Vera Severina Matilda Törsleff, född 1890-09-05 i Stockholm, dotter av direktören Vilhelm Severin Törsleff och Mattis Janson.

Barn:

 • Dagmar Anna Mattis, född 1915-11-12 vid Bångbro i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Gift 1938-07-16 i Margareta kyrkan, Oslo (Hagfors kapellförsamling, Värmlands län, vb 25) med med. dr. Hans Wilhelm Köning från Göttingen, född 1912-05-13.

TAB 19

Bo Michael Sture (översiktstab 5, son av Carl Oskar, tab 16), född 1892-08-04 på Villa Nickebo på Värmdö, Stockholm (EÄ i Djursholm). Greve. Studentexamen i Djursholm 1910-05-19. Elev vid tekniska högskolan 1911 och vid Bergshögskolan 1913. Utexaminerad bergsingenjör 1914. Anställd vid Tekniska högskolans materialprovningsanstalt 1915–1916. Ingenjör vid Domnarvets järnverk 1916–1918, vid aktiebolag Ferrolegeringar, Trollhättan, 1918 och vid Avesta järnverk sedan 1924. Professor i järnets metallurgi vid Tekniska högskolan 1931-04-10. Gift 1916-06-03 i Djursholm med Ingrid Elisabet Lilljekvist, född 1894-08-19 i Stockholm, dotter av slottsarkitekten (EÄ byggnadsrådet) Johan Fredrik Lilljekvist och Ida Elisabet Strömberg.

Barn:

 • Carl Fredrik Ulf, greve, född 1917-04-19 i Borlänge församling
 • Anna Louise, född 1920-02-16 (EÄ 1920-02-15) i Trollhättan (fb).
 • Gunilla Elisabet, född 1922-11-03 i Trollhättan (fb).
 • Carl Michael Mårten Bosson, greve, född 1930-02-13 i Avesta (fb).


Källor

 • 1 (KrAB.) 2 (Medd. av aktuarien O. Edelstam.)


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.