:

Nordenstierna nr 2165

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Nordenstierna nr 2165

Adlad 1799-12-15 introd. 1800.

TAB 1

David Fust., Uppbördsman och smedjeförvaltare vid örlogsflottan och varvet i Karlskrona. Död där 1714 och begraven s. å. 26/5. Gift 1700, men med vilken är ej känt. Hans förfäder inkommo från Tyskland under konung Gustaf II Adolfs tid.

Barn:

 • Henrik David Fust, född 1702. Löjtnant vid amiralitetet i Karlskrona 1730. Kaptenlöjtnant därst. 1737-10-00. Död 1742 på örlogsflottan under finska kriget. Gift 1730-11-20 i Karlskrona med Ulrika von Rajalin, född där 1710-10-15 dotter av vice amiralen Tomas Johansson Rajalin, adlad von Rajalin, och hans 1:a fru Botilla Hallongren

Barn:

 • Tomas Fust, adlad Nordenstierna, född 1731, död 1810. Se Tab. 2.
 • Olof Martin Fust, adlad Nordenstierna, döpt. 1736-06-17 i Karlskrona. Kofferdikarl 1754. Lärstyrman på kronoskepp och lastdragare. Gick i tjänst på engelska handelsfartyg 1756. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1757-01-21. Var i tjänst på engelska örlogsskepp s. å. Officersexamen 1761. Konstit. löjtnant 1762-06-16. Löjtnant vid svenska amiralitetet 1763-03-19. Kaptenlöjtnant därst. 1766-12-19. Major 1774. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant 1787. Överste 1788. Interimschef vid skeppsvarvet 1791. Chef för ett volontärkompani 1792. Konteramiral 1793-02-25. Bataljonschef vid 1. Volontärregementet 1798. Vice amiral samt chef för 2. volontärregementet 1799-08-05. Adlad s. å. 15/12 jämte sin äldre broder, men före honom (introd. 1800 under nr 2165). Död ogift 1802-01-25 i Karlskrona och slöt själv sin adl. ättegren. 'Under sin engelska örlogstjänst bevistade han med tapperhet flera sjöträffningar med fransmännen, såsom ön Gorées och Senegals intagande i Afrika. Var befälhavare på skeppet Rättvisan i sjöslaget vid Hogland 1788-07-17 och på skeppet Vladislav vid Öland 1789 samt vid Reval, Kronstadt och Viborgska viken 1790. Begåvades av konung Gustaf III med en gulddosa och en hedersvärja.'

TAB 3

Tomas Fust, adlad Nordenstierna, (son av Henrik David Fust, tab 1), född 1731-08-24 i Karlskrona. Kofferdikadett vid amiralitetet i Karlskrona 1741-03-01. Lärstyrman 1746-03-17. Gick 1748 i svenska ostindiska kompaniets tjänst. Medelstyrman vid amiralitetet 1752-03-12. E. löjtnant 1756-03-19. Löjtnant 1757-05-26. Kaptenlöjtnant 1767-12-29. Sjöartillerilöjtnant 1771-06-05. RSO 1772-05-28 med val- språk: Trohet och nit. Överstelöjtnant 1774-11-09. Chef för ett volontärkompani 1783. T. f. tygmästare vid amiralitetet 1789-08-25. Överste därst. 1793-02-25. Konteramiral 1797-11-01. Adlad 1799-12-15 jämte sin yngre broder, men efter honom i ordningen (introd. 1800 under nr 2165). Död 1810-01-28 i Karlskrona. 'Var liksom brodern en utmärkt skicklig och mycket brukad sjöofficer. Har utgivit flera förtjänstfulla arbeten, såsom 1775 ett vidlyftigt sjöartilleriexercisreglemente, vilket sedan följdes, och 1780 ett sjöartilleriinformationsverk, som han nyttjade vid undervisningen samt 1784 ett mindre sjöartilleriinformationsreglemente. Hade 1788 vid krigets utbrott hela överinseendet och befattningen med Karlskrona stads försvar och fästningsverkens iståndsättande samt manskaps anskaffande och inövande, därunder han blev svårt skadad av en sönderspringande kanon.'. Gift 1780-10-27, i Karlskrona med Helena Sofia Åberg, född 1747-12-24, död 1790-01-17 i Karlskrona, dotter av kommendörkaptenen Henrik Åberg och hans 1:a hustru Brita Sofia Strömbeck samt brorsdotter till översten Jonas Zakarias Åberg, adlad Gyllenstam.

Barn:

 • Ulrika Sofia, född 1781-08-11 i Karlskrona, död ogift 1869-03-01 i Kalmar.
 • Lovisa Maria, född 1782-10-07 i Karlskrona, död där s. å. 13/12.
 • Henrika, född 1783-10-21 i Karlskrona, död där 1793-03-04.
 • Anna Barbara, född 1785-02-13 i Karlskrona, död 1868-08-06 i Kalmar. Gift 1818-02-03 i förstn. stad med kaptenen Carl Axel Ulfsparre af Broxvik, född 1784, död 1863.
 • Henrik David, född 1786. Överstelöjtnant. Död 1870. Se Tab. 3.
 • Beata Charlotta, född 1788-06-25 i Karlskrona, död där 1793-09-30.

TAB 3

Henrik David, (son av Tomas Fust, adlad Nordenstierna, tab 2), född 1786-02-27 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1799-09-15. Utexaminerad 1803-09-22. Stabskornett vid husarregementet s. å. 5/7. Löjtnant därst. 1810-08-22. Ryttmästare i regementet 1814-11-16. Ryttmästare på stat 1815-01-17. RSO 1819-06-24. Major i armén 1827-07-04. Överstelöjtnant i armén 1841-03-30. Avsked med tillstånd att såsom överstelöjtnant i armén kvarstå s. å. 5/5. Avsked ur krigstjänsten 1864-03-22. CXIV Joh:s medalj 1855. Död 1870-10-12 Åby i Gråmanstorps socken Kristianstads län. Han bevistade kriget i Pommern 1805–1807 och 1814 års fälttåg mot Norge. Ägde Öllestorp i Djurröds socken Kristianstads län sedan 1824. Gift 1823-09-05 på öllestorp i Djurröds socken Kristianstads län med Ulrika Sofia Maria Unge, född 1805 på nämnda egendom, död 1836-05-06 i Kristianstad, dotter av krigsrådet Otto Fredrik Unge och Fredrika Eleonora Brandt.

Barn:

 • Carl Fredrik Ludvig (Fritz), född 1824. Ryttmästare. Död 1903. Se Tab. 4.
 • Gustaf Tomas August (Gusten), född 1825. Major. Död 1890. Se Tab. 6.
 • Edvard Henrik Helge, född 1827-12-07 i Ystad. Lantbrukare. Död 1896-03-26 Killeboda s län. Gift 1856-10-21 på Åby med Anna Beata (Annetta) Rosentwist, född 1823-08-05 på Stänkeslycke i Hästveda socken Kristianstads län, död 1882-12-07 i Lund, dotter av ryttmästaren Adolf Johan Rosentwist, och Helena Beata Mobeck.
 • Fredrika Sofia Hildegard (Hilda), född 1829-05-01 i Ystad. Död ogift 1910-07-31 i Kalmar. Ägde Böle i Ryssby socken Kalmar län.
 • Ernst Rudolf, född 1830. Rådman och auditör. Död 1896. Se Tab. 9.
 • Lovisa Charlotta (Lotten), född 1833-10-17 i Ystad, död 1916-09-20 i Stockholm. Gift 1871-02-16 på Björnö vid Kalmar med godsägaren, greve Carl Henrik Posse, född 1826, död 1901.
 • Otto Vilhelm Oskar, född 1835. Major och överkontrollör. Död 1923. Se Tab. 10.

TAB 4

Carl Fredrik Ludvig (Fritz), (son av Henrik David, tab 3), född 1824-06-07 på Öllestorp i Djurröds socken Kristianstads län. Sergeant vid skånska dragonregementet 1840-12-17. Officersexamen 1844-04-29. Underlöjtnant s. å. 12/6. Löjtnant 1855-02-08. Ryttmästare 1864-09-07. RSO 1870-06-11. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1879-01-31. Erhöll tillstånd att inträda i regementets reserv 1881-04-30. Avsked ur reserven 1889-10-05. Död 1903-09-14 i Växjö. Ägde Eknaholm i Tjureda socken Kronobergs län. Gift 1857-07-06 i Kristianstad med Viktoria Amalia Hoffberg, född 1832-10-04 Trulstorp, död 1893-10-14 i Lund, dotter av majoren Johan Christoffer Hoffberg och Eleonora Vilhelmina Fredrika Påhlman.

Barn:

 • Fritz Henrik Johan, född 1858. Före detta ryttmästare. Se Tab. 5.
 • Louis Hugo Fredrik Otto, född 1860-02-18 Tyringemölla s län, död där 1870-05-16.

TAB 5

Fritz Henrik Johan, (son av Carl Fredrik Ludvig, tab 4), född 1858-05-19 Tyringemölla s län, volontär vid skånska dragonregementet 1875-07-08. Mogenhetsexamen 1881-05-20. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid nyssn. regemente 1883-12-14. Löjtnant 1891-08-06. Ryttmästare 1902-01-04. RSO 1904-12-01. Avsked 1909-08-13. Död 1931-06-09 i Lunds stads förs,. Gift 1892-08-31 på Hovdala med Eva Ebba Stanislas Ehrenborg, född 1868-06-13 på nämnda egendom, dotter av ryttmästaren Carl Casper Casimir Ehrenborg, och friherrinnan Hedvig Sofia Ulrika Barnekow.

Barn:

 • Sten Hugo, född 1893-09-27 Nösdala s socken Kristianstads län. Studentexamen i Lund 1912-12-09. Student i Lund s. å. Jur. kandidat 1918-06-31. Extra ordinarie hovrättsnotarie i Skånska hovrätten och i Göta hovrätt s. å. 6/6. T. f. fiskal därst. Död ogift 1927-03-01 på Orups sanatorium och begraven i Lund.
 • Elsa, född 1894-11-16 på Nösdala. Stiftsjungfru. Gift 1919-06-05 i Lund med löjtnanten greve Torgil Gabriel Alexander von Seth, född 1895.
 • Brita, född 1900-07-16. Stiftsjungfru. Gift 1922-08-10 i Lunds domkyrka med löjtnanten, greve Otto Carl Fredrik Wachtmeister af Johannishus, född 1897.

TAB 6

Gustaf Tomas August (Gusten) (son av Henrik David, tab 3), född 1825-04-15 i Ystad. Sergeant vid Norra skånska infanteriregementet 1841-01-22. Officersexamen 1844-12-20. Underlöjtnant 1845-07-31. Löjtnant 1852-07-07. Kapten 1861-08-27. RSO 1870-06-11. Major i armén 1878-05-18. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén s. d. Död 1890-01-20 i Hälsingborg. Gift 1860-09-25 Aby s län med Fredrika Vilhelmina Cöster, född 1834-09-25 på Kolleberga i Riseberga socken Kristianstads län, död 1919-01-07 i Lidingö villastad,. Dotter av ryttmästaren Johan Gabriel Cöster och Sofia Catharina Cöster.

Barn:

 • Gerda Augusta Vilhelmina, född 1861-07-22 Västergård s län, död där 1862-02-07.
 • Palle Gustaf Henrik, född 1863-03-27 på Goentorp i Kvidinge socken Kristianstads län, död där s. å. 13/7.
 • Otto Rudolf, född 1864. Tullbevakningschef. Se Tab. 7
 • Ellen Sofia, född 1866-04-11 på Oppmanna, död 1882-05-02 i Hälsingborg.
 • Gerda Gabriella, född 1867-06-26 på Oppmanna.
 • Ulla Signe, född 1869-07-06 på Oppmanna förs,. Gift 1910-05-12 på Lidingö med grosshandlaren Gustaf Martin August Zickerman, född 1854-07-07. Död 1932.
 • Gusten Gabriel, född 1871. Disponent. Se Tab. 8
 • Sigrid Anna, född 1873-10-02 på Åby.

TAB 7

Otto Rudolf, (son av Gustaf Tomas August, tab 6), född 1864-09-15 på Oppmanna i likan, socken Kristianstads län. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1886-05-24. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullverket s. å. 13/7. Föreståndare för tullvisitationen i sistnämnda stad 1894-03-01. T. f. kammarskrivare vid tullkammaren därst. 1901-09-26. Kammarskrivare 1904-12-14. Kontrollör i tullverket 1908-10-26. Kustbevakningschef i Skåne och Blekinge 1916-03-24. RDDO 1920-11-30. Stadsfullmäktig i Hälsingborg 1917–1919. Tullöverkontrollör 1922-12-30. RVO 1923-06-06. Tullbevakningschef s. å. 12/10. Chef för Malmö kustdistrikt. Se Biografica i VÄD. Död 1937. Gift 1899-05-24 i Hälsingborg med Emmy Maria Malmquist, född 1875-10-15 i nämnda stad. Dotter av grosshandlaren Fritz Malmqvist och Susanna Brodd.

Barn:

 • Ulla-Brita Ottosdotter, född 1909-03-07 i Hälsingborg. Stiftsjungfru. Målarinna. Gift 1938-05-24 i Schwappach, Tyskland med friherre Martin Albert Heinrich von Dungern, född 1906-08-26. Konstnär.

TAB 8

Gusten Gabriel, (son av Gustaf Tomas August, tab 6), född 1871-08-06 på Oppmanna. Överflyttade till Nordamerika 1888. Fabriksföreståndare i Medway, Mäss., disponent i Watertown, Mäss., varest han äger hus. Gift 1895-11-28 i Lawrence, Mäss., med Ellen Augusta Gottfrieda Sjöström, född 1870-09-12 i Montreal. Dotter av fabriksägaren Ludvig Sjöström och Maria Norelius.

Barn:

 • Vera-Ellen Wilhelmina, född 1900-04-11 i Millis, MA, USA. Stiftsjungfru. Artist. Gift 1925-10-23 med ingenjören Wilder Crawford Clark, född 1897 i Winchendon, MA, USA.
 • Ebba Ester Maria, född 1902-09-08 i Bristol. Stiftsjungfru.

TAB 9

Ernst Rudolf, (son av Henrik David, tab 3), född 1830-08-17 i Ystad. Student i Lund 1848-12-16. Examen till rättegångsverken 1853-12-14. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 19/12. Vice häradshövding 1859-01-14. Auditör vid skånska dragonregementet 1865-11-07. Rådman i Hälsingborg 1867-01-16. Jur. biträde vid Skånes enskilda banks avdelningskontor i nämnda stad 1868. Ledamot av styrelsen för Hälsingborgs sparbank 1869. RVO 1878-11-30. Avsked från auditörsbefattningen 1884-04-25. Vice ordförande i nämnda sparbanks styrelse 1890. Död 1896-12-27 i Hälsingborg. Ägde gård i nämnda stad. Gift 1:o 1867-04-12 i Malmö med Annette Elisabet Luttropp, född 1844-08-30 i sistnämnda stad, död 1868-01-27 i Hälsingborg, dotter av handlanden Conrad Luttropp och Anna Sofia Möller. Gift 2:o 1871-04-20 i Karlshamn med Ulrika Amalia (Ulla) Ehrenborg, född 1844-02-23 i sistnämnda stad, död 1923-03-20 i Hälsingborg, dotter av auditören Teodor Casper Sebastian Ehrenborg, och Adolfina Fredrika Boltenstern.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet, född 1868-01-16 i Hälsingborg, död där s. å. 10/2.
 • 2. Arvid Henrik Teodor, född 1872-02-24 i Hälsingborg. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1891-06-06. Student i Lund s. å. 4/9. Jur. filosofie examen 1895-09-14. Jur. utr. kandidat 1901-09-14. Extra ordinarie notarie i skånska hovrätten s. å. 7/10. T. f. domhavande första gången 1903-04-14. T. f. notarie i nämnda hovrätt 1905-02-09. T. f. rådman i Landskrona 1906-07-10. Extra stadsnotarie därst. 1908-11-01. Död ogift 1911-01-10 i sistnämnda stad,.

TAB 10

Otto Vilhelm Oskar, (son av Henrik David, tab 3), född 1835-04-25 i Ystad. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1850-12-01. Mogenhetsexamen 1851-12-19 och officersexamen 1853-04-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 29/9. Transp. som underlöjtnant till Kronobergs regemente 1854-08-23. Löjtnant 1858-07-17. Stationsinspektor vid Växjö station och trafikchef vid Växjö–Alfvesta järnväg 1865-08-08. Kapten 1873- 4/4. RSO 1876-12-01. Major i armén 1883-08-20. Avsked. Från regementet med tillstånd att såsom major i armén kvarstå 1888-04-23. Överkontrollör vid brännvinstillverkningen i riket 1895-07-05. Död 1923-01-20 i Kristianstad. Gift 1865-11-11 i Ystad med Anna Erika Hallbäck, född 1836-04-22 i Hälsingborg, död 1913-06-19 i Kristianstad,. Dotter av andre lantmätaren Johan Peter Hallbäck och Maria Catharina Ringius.

Barn:

 • Henrik, född 1866-08-01 i Växjö. Volontär vid Smålands grenadjärkår 1887-02-11. Mogenhetsexamen 1888-12-13. Sergeant 1890-06-23. Elev vid krigsskolan s. å. 28/7. Avgick därifrån 1891-05-23. Kammarskrivare vid Göteborgs tullkammare 1892. Sergeant i Västgötadals reg:s reserv s. å. 31/10. Reservofficersexamen 1893-07-19. Underlöjtnant i sistnämnda reg:s reserv s. å. 8/12. Reservintendentsaspirant 1894-01-10. Regementsintendentsexamen 1895-06-05. 2. Intendent vid intendenturkåren 1897-01-09. Intendent därst. 1898-12-30. Död 1909-03-03 i Laxå (Kristianstad garnison förs, db). Gift 1900-12-09 i Mariefred med Anna Emilia Söderholm, född 1876-10-26 i Mariefred. Dotter av handlanden August Johan Söderholm och Hilma Olivia Matilda Fant.
 • Oskar, född 1867-08-07 i Moheda socken Kronobergs län, död där 1868-04-13.
 • Anna Maria, född 1868-11-14 i Moheda socken, död där 1870.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: