Ulfsparre nr 112

Från Adelsvapen-Wiki

0112.jpg


Adliga HJORTÖ-släkten eller Ulfsparre nr 112 †

Gammal frälsesläkt. Introd. 1625. Utdöd 1632-10-01.

TAB 1

Lars Gottschalksson. Gift med Ingrid Jönsdotter, dotter av frälsemannen Jöns Häggasson (sparre över ett blad) och Catharina Birgersdotter (stolpe?).

Barn:

 • Tideman Larsson. Kallas väpnare 14971 och uppräknas bland det rusttjänstskyldiga frälset i Östergötland 1526.2 Han nämnes som bosatt i Hjortede (Hjortö) i Hjorteds socken, Kalmar län, 1511 och i Åby i Gamleby socken, Kalmar län 1528, samt förde i vapnet en sparre med ett sjöblad i vartdera av de övre sköldhörnen och ett hästhuvud i det nedre eller tungan.1

Barn:

 • Gottschalk Tidemansson i Lebita eller Lepstada, nu Lövstad i Kimstads socken, Östergötlands län, där han bodde jämte svågern Jöns Håkansson3. Uppräknas bland det rusttjänstskyldiga frälset i Östergötland vid vapensynerna 1526–15302 och4 1537-01-15. Gift med Brita Håkansdotter3, dotter av3 Håkan Jönsson till Lepstada (Lillie af Greger Mattssons ätt) och Carin Djekne.

TAB 2

Lars Tidemansson (son av Tideman Larsson, Tab. 2), till Forssa, nu Sturefors i Vists socken, Östergötlands län. Uppräknas i konung Gustafs brev2 1524-03-07 bland de frälsemän i Östergötland, som lämnade hjälp i manskap och penningar för tåget till Gotland och bland det rusttjänstskyldiga frälset i Östergötland vid vapensynerna 1526–1530, 1534, 1535 och 15372. Satt i en konungens nämnd i Linköping 1525-08-14 och i Söderköping 1533-07-09, vid vilket sistnämnda tillfälle han kallas väpnare2. Häradshövding2 i Kinda härad 1525-08-22 och i Hanekinds härad 1529-08-24 med ny fullmakt 1536-10-06 vilka båda häradsrätter han innehade2 1537-01-15. Underskrev Västerås riksdags beslut4 1527-06-27. Kallas häradshövding ännu2 1547-06-11. Mottog stämning från herr Svante Sture om Forsa gård2 1551-08-23. Av utn. konung Erik kallad i slottsloven på Stegeborg2 1555-08-12. Levde ännu2 1558-10-05. Han utbytte hästhuvudet i vapnet mot ett sjöblad. Barnen bortkastade de båda sjöbladen i de övre sköldhörnen3 samt satte såsom hjälmprydnad en uppstigande ulf, sannolikt samma uppstigande djur som förekommer på hjälmen i deras farfars morbroders, häradshövdingen Birger Jönssons sigill. Gift 1:o med Ingeborg Bengtsdotter, på vars vägnar han 1525-08-22 innehade Hjortö,3 dotter av Bengt Jönsson Slatte till Forsa och Marina Gregersdotter3. Gift 2:o före 1539 med Christina Persdotter3, dotter av Peder Carlsson och änka efter Jöns Andersson i Gladhem i Östra Steneby socken3 , Östergötlands län.

Barn:

 • 1. Catharina Larsdotter, död efter 1580, då hon bodde Lidhem 3. Gift 1:o före 1558 med Nils Joensson Bröms (nr 161). Gift 2:o med Christian Johansson till Värnäs i Värna socken, Östergötlands län.
 • 2. Måns Larsson, till Norrgarn i Bladåkers socken, Stockholms län. Var 1583 och ännu 1597 häradshövding i Frösåkers, Sjuhundra och Närdinghundra härader samt Bro skeppslag i Uppland: en av de olyckliga riksrådens domare i Linköping 1600. Död 1604 och begraven i Bladåkers kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med sin broders styvdotter Beata Olofsdotter (Musla), som ägde Norrgarn, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Velam Ruthven), död blind och vid hög ålder 1634 (levde 2/1 men var död 24/3) på Eke10 i Roslagsbro socken, Stockholms län och begraven s. å. 13/12 samt nedsatt i Ununge kyrka10, dotter av ståthållaren på Åland Olof Trotteson och hans 3:e fru Christina Ulfsdotter (Soop) [7].
 • 2. Ingeborg Larsdotter. Gift med sin styvmoders broder Greger Bengtsson Slatte (nr 97).
 • 2. Ivar Larsson, till Åby i Gamleby socken, Kalmar län. Häradshövding i Tjusts härad2 1559-08-12. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente4 1560-06-30. Var död 1580.3

TAB 3

Christer Larsson (son av Lars Tidemansson, Tab. 2), till Forsa. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561. Uppräknas i rusttjänstlängden 1562 och 1563 bland frälset i Östergötland4. Underskrev ständernas annullering av den över de anklagade herrarna i Uppsala 1567, fällda domen 1569-01-25 och adelns trohetsförsäkran till konung Johan6 s. å. 26/1. Levde 15787, men var död på 1580-talet. Hans båda barn sålde Forsa till Ture Nilsson Bielke. Gift med Christina Ulfsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ståthållaren på Åland Olof Trottesson, av den s. k. oäkta Ekasläkten, som blev adlad av konung Gustaf I, i hans 3:e gifte, död före 1553-05-26),7 dotter av Ulf Knutsson (Soop) och Ingrid Jönsdotter (Hård af Segerstad).

Barn:

 • Ingeborg Christersdotter, levde 1597-07-08 men var död 1612-11-08. Gift med Olof Andersson Frende eller Sjöblad, till Vinketomta i Vimmerby socken, Kalmar län, som levde 1584-04-14, men var död 1591-10-22 [3].
 • Ivar Christersson Ulfsparre. Ståthållare. Död omkr. 1632. Se Tab. 4.

TAB 4

Ivar Christersson Ulfsparre (son av Christer Larsson, Tab. 3), till Hjortö (Hjorted) i Hjorteds socken och Gursten i Lofta socken, båda i Kalmar län. Hovjunkare hos hertig Carl av Södermanland 1587. Slottsfogde på Borgholm och Öland 1597-06-04–1598. Avsatt av konung Sigismund. Ståthållare på Borgholms slott 1600-01-11–160312. Ståthållare på Pernau 160412. Hövidsman över K. M:ts drabanter 1609-04-04. I slottsloven på Kalmar s. å. 13/6. Hovmästare hos hertig Carl Filip 1611. Fältproviantmästare s. å. Ståthållare i Nöteborgs län 161412. Avsked därifrån12 1618-01-31. Ståthållare på Kalmar slott 1621-07-19. I slottsloven på Borgholms slott 1622-10-07 och åter ståthållare på Kalmar 1623. Introd. 1625 under nr 112. Bevistade riksdagen 1627. Död före 1632-10-01 och begraven jämte sin fru i Lofta kyrka, där deras gravsten finnes8. Slöt själv ätten på svärdssidan. Han skrev och kallade sig efter vapnet Ulfsparre. Gift med Anna Eriksdotter Sabel, död 1636 mellan påsk och pingst på Gursten, och begraven s. å. 4/9 i Lofta kyrka

Barn:

 • Christer Ivarsson Ulfsparre, död före fadern. 'Han är författare till: Regementsbok, af åtskilliga politiska skribenters böcker sammandragen och på det kortaste summevis författad, tryckt i Stockholm 1620, ävensom till: Några Bord-Rim, höfligit och lustigt, såväl andeligen som värdsligen lefren som brukeligit är: at berimma, hwilka een til dygd upwäkia och reeta kuna, (anon.) tryckt s. å. i Stockholm.'
 • Ingeborg Ivarsdotter Ulfsparre, till Norrgarn i Bladåkers socken, Stockholms län, som hon erhöll i testamente efter sin faders styvsyster, fru Beata Olofsdotter, död11 1666-12-18. Gift med Arent Carlsson Månesköld (af Seglinge, nr 62), i hans 2:a gifte.
 • Christina Ivarsdotter Ulfsparre, till Gursten och Torsjö, död 1671-01-07 och begraven i Lofta kyrka8 Gift 1:o med slottshauptmannen och kommendanten på Nöteborg, översten Johan Kinninmond, till Ennenberg och Torsjö, död 1638 på Nöteborgs slott i Ingermanland och begraven i Lofta kyrka, där hans gravsten finnes8, broder till Patrik och Tomas Kinninmond, natural. Kinnemond. Gift 2:o med majoren Alexander Irving, från vilken hon blev skild 1665, död s. å. 'Han hade förut varit förlovad med hennes systerdotter Kerstin Kagg, som slog upp förlovningen, då fru Christina, av harm häröver, gjorde henne arvlös och själv gifte sig med honom.'
 • Anna Ivarsdotter Ulfsparre, död 1635-05-30. Gift9 1630-11-07 med kaptenen Lennart Kagg, i hans 1:a gifte, född 1592, död 1657.
 • Cecilia Ivarsdotter Ulfsparre, till Hjortö. Begraven 1655-06-24 i Lofta kyrka. Gift 1638-11-25 på Gursten med David Dudinstein, död omkr. 1654.

Källor

1Ht XI s. 177. 2GIr. 3RHD. 4Hh d. 3. 5Hra. 6Ht XI s. 178. 7SK s. 206. 8A. Rydström, Boken om Tjust d. 4 (1919). 9At (Sch). 10Svea hofr. lib. caus. vol. 51 (medd. av assessor O. Adelborg), 11Svea hofr. lib. caus. vol. 118, pars 8 (medd. av assessor O. Adelborg). 12Al.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.