:

Sneckenberg nr 843

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sneckenberg nr 843 †

Adlad 1673-04-28, introd. 1675. Utdöd sannolikt 1841-04-10.


1Um. 2At (P). 3At (RA). 4Wn. 5Lå. 2At (Sch)

Sneckenberg%20A84300.jpg

TAB 1

Olof Pedersson Schnack, född i staden Snackenburg i Flandern. Inkom till Sverige och blev slutligen borgmästare i Nyköping. Död 1676. Gift med Birgitta Hemmingsdotter.

Barn:

 • Jakob Schnack, adlad Sneckenberg, född 1625. K. räntmästare. Död 1697. Se Tab. 2.
 • Peter Schnack, adlad Snack, född 1632. Landshövding. Död 1713. Se adliga ätten Snack, Tab. 1.
 • Erik Schnack, adlad Sneckenberg, född 1634. Bergmästare. Död 1695. Se adliga ätten Sneckenberg.

TAB 2

Jakob Schnack, adlad Sneckenberg (son av Olof Pedersson Schnack, Tab. 1), född 1625-07-25 i Nyköping6?. Student i Åbo 16415, i Uppsala1 1644-08-23, i Greifswald2 1649-02-05 och i Rostock s. å. i maj2. Häradshövding på Åland. T. f. notarie i bergskollegium 1655. Fiskal därst. s. å. 20/12. Revisionssekreterare. Adlad 1673-04-28 (introd. 1675 under nr 843). Räntmästare i räntekammaren 1673. Avgick före 1682. Död 1697-08-07 i Stockholm och begraven i S:t Nikolai kyrka i Nyköping, där hans gravsten finnes.6 Ägde två hus vid Nygatan och en gård Ladugårdslandet Gift 1653-10-12 med Carin Eriksdotter Danckwardt3, död 1696.

Barn:

 • Catharina, född 1653-06-05, död 1730-05-23. Gift 1671-07-08 i Stockholm med krigsrådet Georg Wallrave, adlad Wallrave född 1641, död 1714.
 • Brita, född 1654-08-23, död 1737-04-24. Gift 1671-07-08 i Stockholm4 Nikolai förs. i Stockholm med bergmästaren vid Salberget Johan Persson, död 1699-10-03.
 • Kerstin, född 1655-10-28, död s. å. 27/11.
 • Anna Maria, född 1657-11-22, död 1660-01-25.
 • Erik, född 1659-01-02, död 1660-02-17.
 • Anna Maria, född 1662-04-09, levde änka 1698. Gift på 1670-talet med överkommissarien Magnus Gavelius, adlad Lagercrantz, född 1648, död 1693.
 • Christina, född 1665-02-25. Gift 1681-11-10 med vice presidenten Simon Ruuth, född 1656, död 1701.
 • Jakob, född 1666. Regementskvartermästare. Död 1701. Se Tab. 14.
 • Peter, född 1668-05-09, död 1671.

TAB 3

Johan (son av Jakob Schnack, adlad Sneckenberg, Tab. 2), till Västlanda (nu Västlandaholm) i Västra Skedvi socken Västmanlands län. Född 1660-03-17. Student i Uppsala1 1669-07-12. Kornett vid livregementet till häst 1681–1683, sedan kornett vid adelsfaneregementet. Död 1699-03-06 på Västlandaholm och begraven s. å. 12/3 i Västra Skedvi. Gift 1683 med Marta Löfling, levde 1725, dotter av assessorn Johan Löfling, och Elisabet Anrep.

Barn:

 • Jakob, född 1683-10-21. Student i Uppsala1 1699-11-11. Fältväbel vid Upplands regemente 1704. Fänrik därst. 1706-03-29. Löjtnant 1709-02-26. Fången s. å. 28/6, vid Poltava och död ogift s. å. 5/8 av sina i slaget erhållna sår.
 • Catharina, född 1685-10-21 på Västlandaholm, död 1766-02-11 i Köping. Gift 1:o 1703-10-18 på nämnda egendom med sekundkaptenen vid Närkes och Värmlands infanteriregemente Erik Dryander, död 1707. Gift 2:o med tullinspektören i Köping Johan Strandbom, född 1693 i Östergötland, död 1748-02-14 i Köping.
 • Gustaf Reinhold, född 1687. Kapten. Död 1745. Se Tab. 5
 • Carl Adolf, född 1688. Överste. Död 1781. Se Tab. 6
 • Erik, född 1689. Sergeant vid livgardet. Död ogift under rysk fångenskap.
 • Per, född 1690 på Västlandaholm. Kom i krigstjänst 1706-07-06. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1709. Fången vid Perevolotjna s. å. 1/9. Hemkom 1722. Livdrabant s. å. 31/3. Fänriks karaktär s. å. 2/6. Avsked med kaptens karaktär 1737-06-17. Erhöll pension6 1762-02-09. Död 1763-07-07 i Valla by i Himmeta socken Västmanlands län. Gift under fångenskapen i Ryssland med Agneta Sofia Loirentia, född 1690 i Reval, död 17666 före 15/5 i Himmeta socken, dotter av pastorn i Reval Jakob Joakimsson Loirentius.
 • Märta, född 1691 och död 1692 på Västlandaholm samt begraven s. å. 7/2.
 • Nils, född 1692. Löjtnant. Död 1741. Se Tab. 8
 • Märta Elisabet, född 1693, död 1694 på Västlandaholm och begraven s. å. 13/7.
 • Elisabet, född 1694-01-03, levde 1761. Gift 1724 med kaptenen vid Nylands dragonregemente Johan Örnberg, född 1695, död 1780-06-21 Katois
 • Hans, född 1696. Löjtnant. Död 1773. Se Tab. 10
 • Georg, född 1699-05-10, begraven s. å. 29/9.

TAB 4

Johan (son av Johan, Tab. 3), född 1684-10-14 på Västlandaholm. Student i Uppsala1 1699-11-11. Privatsekreterare hos envoyén Palmqvist i Holland 1703. Legationssekreterare 1705–1707. Fänrik vid den allierade armén och deltog i kampanjerna i Holland och Brabant. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1709-11-12. Regementskvartermästare därst. 1711-08-12. Konfirm.fullm. 1718-03-10. Kapten 1740-02-18. Major 1742-07-10. Genom byte löjtnant vid livgardet 1745-04-13. Avsked s. å. 24/7. Död 1766-04-23 i Sala. Gift 1716-12-20 i Danmark med Johanna Margareta Lassen, död änka.

Barn:

 • Märta Hedvig, född 1718-03-06, död ogift 1747-11-03.
 • Johanna Margareta, född 1719-05-02 på Västlandaholm i Västra Skedvi socken Västmanlands län, död6 1795-05-12. Gift 1753-09-11 med kyrkoherden i Kumla pastorat av Västerås stift Olof Westling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1740-06-30 med Anna Margareta Bergstedt, född 1723, död 1751-05-14, dotter av kyrkoherden i Skinnskattebergs pastorat av Västerås stift Mattias Bergstedt och Anna Petræus), född 1705-08-07 i Söderbärke socken Kopparbergs län, död 1754-11-29.

TAB 5

Gustaf Reinhold (son av Johan, Tab. 3), född 1687-01-30. Hantlangare vid artilleriet 1702. Överfyrverkare 1706. Kornett vid livländska lantdragonskvadronen 1707-08-01. Konfirm.fullm. s. å. 9/11. Löjtnant vid Österbottens regemente 1709-10-02. Kapten med löjtnants exspektans 1722-06-25. Uppbar löjtnants exspektanslön vid Västmanlands regemente 1732. Avgick med löjtnants pension s. å. Död 1745-08-31. Han blev 1710 fången vid Riga och förd till Moskva, varifrån han hemkom 1721. Gift under ryska fångenskapen med Anna Catharina Lemcken, född 1696, död 1757-10-23 i Stockholm, dotter av löjtnanten N. N. Lemcken.

Barn:

 • Märta, född 1718-02-03, död s. å. 14/2.
 • Johan, född 1719-04-19, död 1740.
 • Fredrik, född 1720-05-15, död s. å.
 • Gustaf Adolf, född 1721-06-22, död s. å. 7/9.
 • Jakob Reinhold, född 1722-09-20, död ogift.
 • Märta Elisabet, född 1729-11-29, död 1808-09-28 i Stockholm. Gift med professorn och hovmålaren Erik Hallblad, född 1720-07-11 i Falun, död 1814-08-26 i Stockholm.
 • Christina Margareta, född 1732-04-01 Lindberga, död ogift 1807-06-09.
 • Gustaf Reinhold, född 1735-09-08 på Fresta i likanämnd socken Stockholms län. Överstyrman i holländsk tjänst.

TAB 6

Carl Adolf (son av Johan, Tab. 3), född 1688-06-07. Volontär vid amiralitetet 1706-07-10. Arklimästare därst. 1708-12-23. Löjtnant 1718-06-27. Kaptenlöjtnant 1736-12-23. Kapten 1748-12-31. Kommendörkapten 1754-05-04. RSO 1757-04-28. Överste 1766-07-21. Död 1781-04-09 i Karlskrona och begraven s. å. 12/4 därst. Gift 1725-02-02 med Christina Elisabet Wernle, född 1693-12-07, död 1778-05-13 i Karlskrona, dotter av vice amiralen Markus Wernle, adlad Wernle, och Catharina von Rosenfelt, nr 909.

Barn:

 • Markus, född 1726-01-04 Särö, död där s. å. 14/1 och begraven 26/1 i Vallda socken Hallands län.
 • Catharina Elisabet, född 1727, död 1786-09-14 i Helsingfors. Gift 1768-07-04 i Karlskrona med sin syssling löjtnanten Gustaf Otto von Grooth, född 1730, död 1770.
 • Gustaf Reinhold, född 1728. Kapten. Död 1783. Se Tab. 7
 • Markus Volmar, född 1730-10-22 i Göteborg, död 1739-04-10.
 • Jakob, född 1733-11-12 i Göteborg. Underofficer vid amiralitetet. Död ogift utrikes.
 • David Reimers, född 1735-10-22. Underofficer vid amiralitetet. Död ogift 1758-04-04.

TAB 7

Gustaf Reinhold (son av Carl Adolf, Tab. 6), född 1728-02-12. Lärstyrman vid amiralitetet 1743-04-11. Medelstyrman 1748-06-13. Överstyrman 1758-02-10. Konstit. löjtnant 1759-10-29. Löjtnant vid amiralitetet 1760-01-31. Kaptenlöjtnant 1771-12-18. Död 1783 1/? i Karlskrona. Gift där 1763 före 2/5 med Catharina Lovisa Berg, född 1736, död 1816-06-11 i Karlskrona, dotter av rådmannen N. N. Berg.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1764-03-30 i Karlskrona. Kadett 1778. Förare vid Kronobergs regemente 1782. Löjtnant vid amiralitetet 1793-12-22. Sannolikt den före detta löjtnant Sneckenberg, som död ogift 1821-06-15 i Karlskrona.
 • Lorens, född 1768-07-26 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet 1784-06-14.

TAB 8

Nils (son av Johan, Tab. 3), född 1692-01-24 i Västmanland. Förare vid Västmanlands regemente 1709-12-18. Sergeant därst. 1710-07-30. Fältväbel 1711-10-28. Sekundfänrik 1714-05-25. Fången 1713 i Danmark och 1716-04-00 i Norge. Konfirm.fullm. på fänriksbeställningen 1718-10-13. Avsked 1719-09-30. Löjtnant vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente s. å. 12/10. Livdrabant 1723-09-25. Avsked 1740-02-18. Död 1741-03-03. Gift 1715-03-03 med Christina Sofia von Feilitzen, dotter av överstelöjtnanten Mattias Fredrik von Feilitzen och Anna Reutercrantz.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1716-01-22 i Romfartuna socken Västmanlands län, död s. d.
 • Andreas Gideon, född 1719. Kapten. Död 1780. Se Tab. 9
 • Märta Eufrosyne Christina, född 1720-12-28 i Romfartuna socken, död 1724-01-22.
 • Anna Charlotta, född 1722-01-09, död 1725-01-25.
 • Nils Edvard, född 1723-07-21. Volontär vid amiralitetet. Död på örlogsflottan under finska kriget på 1740-talet.
 • Gustaf Reinhold, född 1724-05-29, död 1725-11-05.
 • Sofia Margareta, född 1725-08-03, död 1726-11-05.
 • Peter Samuel, född 1726-12-25, död 1727-03-15.
 • Bengt Ulrik, född 1729-03-15. Volontär vid amiralitetet. Död ogift 1764-07-24.
 • Carl Esbjörn, född 1730-05-28, död s. å. 15/8.
 • Magdalena Margareta, född 1735-02-21. Gift 1758-11-21 Kil med hovkvartermästaren Adam von Borring.

TAB 9

Andreas Gideon (son av Nils, Tab 8), född 1719-08-14 i Romfartuna socken. Volontär vid dalregementet 1736. Adjutant därst. 1742-04-12. Fänriks indelning s. å. 15/8. Avsked med kaptens karaktär 1749-01-17. Död 1780-12-23 Bjerrome. Gift 1747-01-02 på Bjerrome med sin faders sysslings dotter Anna Cecilia Pahl, född 1724, död 1782-08-30 på Bjerrome, dotter av kaptenen Johan Pahl, och Sabina Christina Gyllenskog.

Barn:

 • Johan Niklas, född 1747-09-26 på Bjerrome. Volontär vid fortifikationen. Död 1762-12-09.

TAB 10

Hans (son av Johan, Tab. 3), född 1696-02-17 på Västlandaholm i Västra Skedvi socken Västmanlands län. Volontär 1709. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1711-11-05. Fältväbel därst. 1718-03-10. Fänrik s. å. 18/10. Löjtnants avsked 1739-10-26. Död 1773-07-23 i Sala. Gift 1:o 1727-05-01 med Margareta Planting-Gyllenbåga i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1715 med löjtnanten Johan Fredrik Morgonstierna, död 1724), död före 1738, dotter av ryttmästaren Jonas Planting-Gyllenbåga, nr 263, och hans 1:a fru Elsa Cramer. Gift 2:o 1735-08-12 Stäholm med Hedvig Ulrika Gyllenållon, född 1716, död 1800-04-16 Karleby, dotter av överstelöjtnanten Arvid Filip Gyllenållon, och Margareta Reuter af Skälboö.

Barn:

 • 2. Johan Filip, född 1736-05-16, död 1737-12-00
 • 2. Märta Hedvig, född 1738-01-23, död 1754-06-26 Sörby
 • 2. Margareta Lovisa, född 1739-07-03, död 1740 7/?, på Stäholm.
 • 2. Ingeborg Margareta, född 1740-10-13, levde änka 1804. Gift med orgelnisten i Göteborg N. Dichman.
 • 2. Gustaf Mauritz, född 1741. Kapten. Död 1826. Se Tab. 11
 • 2. Hans Jakob, född 1743-06-27, död s. å.
 • 2. Adolf Fredrik, född 1744-05-01. Volontär vid Västmanlands regemente 1752-06-00. Furir därst. 1761-04-00. Sergeant 1763. Fänrik s. å. 2/8. Löjtnant 1774-03-02. Kapten 1775-11-29. RSO 1779-01-24. Avsked med majors karaktär 1784-05-20. Död ogift 1792-09-02 Månsegården i Ullervads socken Skaraborgs län.
 • 2. Maria Ulrika, född 1745-06-04, död ogift 1795-05-01 i Stockholm.
 • 2. Carolina Charlotta, född 1747-01-11, död ogift 1818-12-28 i Stockholm.
 • 2. Christina Beata, född 1748-08-01 på Sörby. Död 1780-05-04 i Falkenberg. Gift 1780-04-28 i Vessige socken Hallands län med löjtnanten och handlanden Carl Gustaf Ehrenpohl i hans 2:a gifte, född 1737, död 1789.
 • 2. Johan Erik, född 1749-11-09 på Sörby, död där 1750-07-30.
 • 2. Carl Filip, född 1753-01-09 på Sörby, död där s. å. 13/11.
 • 2. Catharina Lovisa, född 1754-04-27 på Sörby, död där s. å. 3/6.
 • 2. Göran, född 1755. Löjtnant. Död 1804. Se Tab. 13

TAB 11

Gustaf Mauritz (son av Hans, Tab. 10), född 1741-11-09. Volontär vid Västmanlands regemente 1750. Sergeant därst. 1758. Konstit. fänrik vid Västmanlands regemente 1761-09-08. Fänrik vid Kronobergs regemente 1763-09-21. Stabslöjtnant därst. 1775-05-22. Löjtnants indelning 1776-05-02. Stabskapten 1778-01-21. Avsked 1785-12-14. Död 1826-09-02. Bevistade pommerska kriget 1758–1762. Gift 1778-10-04 på Huseby bruk i Skatelövs socken Kronobergs län med Christina Juliana Berghman, född 1760-10-09, död 1819-05-23 i Bankeboda i Agunnaryds socken Kronobergs län, dotter av hovrättsassessorn och brukspatronen Carl Henrik Berghman, och hans 1:a fru Hedvig Elisabet von Castanie.

Barn:

 • Hedvig Ulrika, född 1780-04-05 på Huseby, död där s. å. 10/5.
 • Hedvig Carolina, född 1781-07-03 på Huseby, levde 1826. Gift 1801-05-16 i Bankeboda med drängen Jakob Nilsson i Bankebodatorp.
 • Carl Gustaf, född 1782-09-18 på Huseby, inskriven i Växjö skola 1792-02-29.
 • Ulrika Christina Eleonora, född 1785-03-19 på mellangård i Skatelövs socken. Gift 1818-11-17 med drängen Sven Jönsson från Näckarp.
 • Adolf Fredrik, född 1786-06-26 på Skatelöv mellangård. Volontär vid Kronobergs regemente 1805-01-00. Rustmästare därst. 1807-08-12. Sergeant 1811-08-20. Avsked 1818-04-01. Död ogift 1841-04-10.
 • Gustava Charlotta, född 1787-08-29 på Grimslöv Södergård i Skatelövs socken. Levde 1826. Gift med bonden Anders Nilsson i Branatorp.
 • Magnus Georg, född 1790-06-21 på Grimslöv Södergård.

TAB 12

Arvid Peter (son av Hans, Tab. 10), född 1751-02-12 på Sörby. Förare vid Västmanlands regemente 1767-11-14. Sergeant därst. 1772-06-27. Livdrabant 1776-08-19. Kornett. Var död före 1809 vid bouppteckningen efter brodern Göran. Gift 1778-07-12 i Hovberga i Tärna socken Västmanlands län med Margareta Wåhlin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med frälseinspektoren Bollberg), född 1736, död 1809-06-29? Uggelstad

Barn:

 • Hedvig Ulrika, född 1779-11-21 i Östervåla socken Västmanlands län. Gift 1800-06-12 i Östervåla kyrka med skattebonden Jakob Jacobsson från Uggelstad i Bälinge socken.

TAB 13

Göran (son av Hans, Tab. 10), född 1755-11-01 på Sörby. Page vid hovet 1767-05-15. Volontär vid livgardet. Livdrabant 1775-08-09. Fänrik vid Södermanlands regemente 1777-03-19. Löjtnants avsked 1779-10-19. Död 1804-02-27 i Stockholm. Gift 1782-05-09 med änkan Anna Catharina Hasselroth, död 1792-10-09. Gift 2:o 1794-02-27 med Maria Elisabet Beckman.

Barn:

 • 2. Hedvig Elisabet, född 1794-09-22, död s. å. 29/9.
 • 2. Johan, död 1804 före fadern.

TAB 14

Jakob (son av Jakob Schnack, adlad Sneckenberg, Tab. 2), född 1666-09-10 i Stockholm. Student i Uppsala1 1675-05-29. Underfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1689-05-30. Fyrverkare därst. 1691-07-01. Fänrik 1695-04-10. Löjtnant 1698-04-30. Regementskvartermästare 1701-03-04. Var nyligen död 1702-01-09 (i Kurland 20/11). Gift 1695-02-27 Rindö med Edla Regina Klöfverskjöld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711-07-09 i Stockholm med artilleritygmästaren Lars Adlerhielm, i hans 1:a gifte, född 1678, död 1761), född 1679-02-09, död 1723-12-27, dotter av kammarrådet Johan Klöfverskjöld, och Gertrud Anrep.

Barn:

 • Catharina Helena, född 1697-11-18 i Stockholm död 1722-04-16 och begraven s. å. 5/6 i Blentarps kyrka Malmöhus län. Gift 1716-11-04 i Malmö med kaptenen Gotthard Georg von Rehausen, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1752.

Utan känd härledning.


 • 1) Catharina Brita Sneckenberg, död 1726 på Håtunaholm i Håtuna socken Uppsala län och begraven s. å. 19/10.
 • 2) Sara Sneckenberg, född omkr. 1730, död 1812 på Ålsta6 i Tibble socken Uppsala län. Gift 1771-04-02 Aske (Dessa båda antagligen döttrar till Gustaf Reinhold, Tab. 5).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: