:

Hedenstierna nr 1753

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Hedenstierna nr 1753

Adlad 1707-05-26, introd. 1723.

Hedenstierna A175300.png

TAB 1

Per Larsson., Bergsman och brukspatron. Bodde i Hedemora, därav barnen togo sig namnet Hedengran.

Barn:

 • Isak Hedengran, adlad Hedenstierna, född 1663-07-02 i Hedemora. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1680. Underofficer därst. s. å. Konstapel vid artilleriet i Malmö 1683. Underofficer därst. Styckjunkare vid artilleriet i Jönköping 1692. Fänrik vid artilleriet 1699-07-29. Löjtnant därst. 1702. Konfirm.fullm.1 1703-06-27. Kapten 1706-12-06. Adlad 1707-05-26 men sköldebrevet ej utskrivet förrän 1723 (introd. 1723 under nr 1753). Majors karaktär1 1722-06-26. Överstelöjtnant vid artilleriet i Finland 1729-12-06. Var tygmästare vid artilleriet i Fredrikshamn 1729. Överstes karaktär 1734-11-12. Död 1741-03-10 Roo och begraven i Jönköpings stads kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han var med vid Thorn, Holofzin, Liesna, Veprik och Poltava, varest han blev fången och förd till Klinov.'. Gift 1:o med 'en prästdotter från Skåne'. Gift 2:o 1687-04-16 med Christina Sparrman, född 1667-02-06, död 1747-03-24 på Roo och begraven i Jönköpings stads kyrka bredvid mannen, dotter av lagmannen Nikolaus Sparrman och Anna Lohrman samt syster till häradshövdingen Erik Sparrman, adlad Sparrsköld.

Barn:

 • 1. Ambrosius. Kornett, död ung i krig.
 • 1. Hans Peter. Fänrik, död ung i krig.
 • 2. Elisabet Margareta, född 1690, död 1775-11-11 i Lenhovda prästgård Kronobergs län. Gift 1:o med konrektorn vid Växjö skola, utn. kyrkoherden i Älghults pastorat av Växjö stift, filosofie mag. Nils Kjellberg, död 1719. Gift 2:o med kyrkoherden i Lenhovda pastorat av Växjö stift Magnus Klase, döpt 1698-09-22 i Kullerstads socken, Östergötlands län, död 1735-01-19. Gift 3:o 1736 med dennes efterträdare i ämbetet, prosten, mag. Nikolaus Grönqvist, född 1697 i Ekeberga, död 1771-05-06 i Lenhovda prästgård.
 • 2. Anna Charlotta, död 1741-04-24 Stensvad. Gift 1715-05-01 på Roo med landsfiskalen i Östergötlands län Claes Calén, född 1677-03-01, död 1728-12-12 i Tåby socken.
 • 2. Nils. Fänrik vid Jönköpings regemente. Död 1710 i Riga av blessyrer.
 • 2. Christina, död 1725-01-13. Gift med kyrkoherden i Bexheda pastorat av Växjö stift Johan Tursenius i hans 1:a gifte (gift 2:o med Catharina Eneberg)(Hm.), född 1684 i Växjö (Hm.), död 1729-02-21 i Bexheda prästgård.(Hm.)
 • 2. Per. Fältväbel. Skjuten i krig.
 • 2. Helena, död 14 år gammal.
 • 2. Isak, född 1700. Löjtnant. Död 1745. Se Tab. 2

TAB 2

Isak, (son av Isak Hedengran, adlad Hedenstierna, tab 1), född 1700-03-20. Kom i tjänst 1716. Fältväbel vid Kronobergs regemente. Fänrik därst. 1732-12-15. Löjtnant 1744-09-08. Död 1745-06-27 Drättinge och begraven s. å. 2/7. Gift 1723-05-10 med Maria Elisabet Lundeberg, född 1707, död 1779-03-10 på Kosta glasbruk i Ekeberga socken, Kronobergs län, dotter av vice häradshövdingen Daniel Lundeberg och Maria Hjelm.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1728-12-13 på Drättinge, död ogift 1746-11-09 Linnebjörke å. 14/11.
 • Daniel, född 1730-11-07 på Drättinge. Död där 1731-02-10.
 • Fredrik Gustaf, född 1732. Major. Död 1806. Se Tab. 3
 • Ulrika Christina, född 1734-01-12 på Drättinge, död 3där 1737-11-27 och begraven s. å. 8/12 i Dädesjö kyrka
 • Maria Helena, född 1735-06-30 på Drättinge, död 1799-07-16 Högahult. Gift 1769-03-29 på Linnebjörke med direktören för Kosta glasbruk, hovkamreraren Frans Christian Crælius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1763-04-17 på Kosta med Maria Christina Wickenberg, död 1767, (?) dotter av bruksägaren på Kosta Fredrik Wickenberg och Catharina Hultman), född 1733-12-01 i Mönsterås, död 1798-05-03 på Högahult [Svenska släkter h. 1 (1908)].
 • Beata Juliana, född 1737-01-22 på Drättinge, död 3där 1737-12-05 och begraven s. å. 8/12 i Dädesjö kyrka
 • Nils, född 1738-09-18 på Drättinge. Volontär vid Kalmar regemente 1757-06-30. Rustmästare därst. 1758-08-24. Sergeant vid Västerbottens regemente(KrAB) 1762-05-23. Adjutant därst. s. å. 14/12. Stabsfänrik vid Kalmar regemente(KrAB) 1773-03-19. Löjtnant därst. 1778-01-14. Stabslöjtnant(KrAB) 1781-11-28. Avsked 1784-12-07. Död ogift 1796-05-04 på Högahult. Bevistade pommerska kriget 1758–1761.
 • Per Jakob, född 1740-03-13 på Drättinge. Kapten och 2:e styrman i Ostindiska kompaniets tjänst. Död ogift 1791-01-09 på Kosta.

TAB 3

Fredrik Gustaf, (son av Isak, tab 2), till Linnebjörke i Dädesjö socken, Kronobergs län, född 1732-09-10 Drättinge Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1747. Korpral därst. 1749-12-29. Kornett 1758-07-05. Löjtnant 1764-03-08. Ryttmästare 1773-06-07. Majors avsked(KrAB) 1777-12-17. Död 1806-01-28 på Linnebjörke. Gift 1766-10-29 med Christina Catharina Rogberg, född 1749-05-09, död 1835-05-22 på Linnebjörke, dotter av domprosten i Växjö, doktor Johan Rogberg och Eva Sofia Alger samt syster till lagmannen Johan Rogberg och översten Lars Algerus Rogberg, båda adlade Bergencreutz.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1768. Major. Död 1811. Se Tab. 4
 • Fredrik Adolf, född 1770. Ryttmästare. Död 1811. Se Tab. 14.
 • Anders Otto, född 1771. Lagman. Död 1847. Se Tab. 16
 • Eva Elisabet, född 1773-07-20, död s. d.
 • Ulrika Charlotta, född 1774-10-29, död 1775-10-23.
 • Frans Ulrik, född 1776-06-12 på Linnebjörke, liksom syskonen. Inskriven i Växiö skola 1789-03-05. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1792-07-16. Kornett därst. 1795-03-15. Löjtnant 1800-08-25. Transp. till skånska karabinjärregementet 1801-11-29. Ryttmästare därst. 1807-12-08. Majors avsked 1813-01-12. Död ogift 1819-07-04 Linnebjörke.
 • Ulrika Charlotta, född 1778-02-08, död 1844-10-17. Gift 1799-10-02 på Linnebjörke med förste lantmätaren i Kronobergs län, med lantmäteridirektörs titel Zakarias Ljungdahl, född 1763 i Kalmar(El.), död 1823 på Flöxhult i Älghults socken, Kronobergs län.(El.)
 • Claes Vilhelm, född 1779-08-26, död 1788-02-07 på Linnebjörke.
 • Sofia Gustava, född 1781-01-19, död ogift 1838-04-30 på Torsjö Södergård i Torsås socken, Kronobergs län.
 • Fredrika Eleonora, född 1782-10-05, död ogift 1862-12-13.
 • Carolina Mariana, född 1784-02-24, död ogift 1862-07-17.
 • Isak Leonard, född 1787-05-13. Volontär 1802-09-12. Korpral vid Smålands lätta dragonregemente 1803-06-28. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet s. å. 23/7. Löjtnant därst. 1809-06-26. Ryttmästare i generalstaben 1816-08-13. Ryttmästare vid skånska dragonregementet s. å. 8/10. RSO 1823-07-04. Major i armén 1826-05-11. Major i generalstaben 1827-12-19. Major vid regementet 1835-05-11. Överstelöjtnant i armén 1836-07-04. Överstes avsked 1839-03-22. Död barnlös 1853-04-24 på Linnebjörke. Bevistade kriget i Tyskland 1813 och 1814. Gift 1822-06-07 (9/7) i Jönköping med Beata Lovisa Bergenstråhle, född 1782-11-09, död 1848-06-13 på Linnebjörke, dotter av brukspatronen Carl Otto Bergenstråhle, och Beata Ulrika von Ehrenheim B.
 • Petronella Vilhelmina, född 1789-05-29, död 1857-03-01 i Dädesjö prästgård. Gift 1821-10-14 med prosten och kyrkoherden i Dädesjö pastorat Lars Johan Aspelin, född 1786-10-21 i Dädesjö prästgård, död där 1857-01-30.
 • Elisabet Augusta, född 1791-07-02, död s. å. 12/7 på Linnebjörke.

TAB 4

Johan Gustaf, (son av Fredrik Gustaf, tab 3), född 1768-02-15 Linnebjörke. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1770-01-01. Korpral därst. 1777-12-17. Kornett 1783-04-30. Löjtnant i armén 1790-03-15. Löjtnant vid Göta livgarde s. å. 5/12. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1792-07-05. Majors avsked 1800-06-12. Död 1811-06-29 Anneberg. Gift 1793-12-08 på Högfors bruk i Gräsmarks socken, Värmlands län med Anna Carolina Herwegh, född 1774, död 1827-10-28, dotter av brukspatronen Per Lennart Herwegh och Anna Maria Jernberg.

Barn:

 • Gustaf Leonard, född 1794. Major. Död 1856. Se Tab. 5
 • Catharina Maria, född 1796-03-16 på Skinnaregården i Sunne socken, Värmlands län, död där s. å. 13/6.
 • Fredrik August, född 1797. Hovrättsråd. Död 1872. Se Tab. 7.
 • Per Adolf, född 1799-04-01 på Skinnaregården, död 1809 i 2/7 på Anneberg.
 • Anna Christina Augusta, född 1803-11-03 i Gräsmarks socken, Värmlands län, död 1868-09-11 i Karlstad. Gift 1830-10-22 Ribbenäs med kaptenen och regementskommissarien vid Värmlands regemente, RSO, Nils Ekeroth, född 1795 i Grava socken, Värmlands län, död 1868-11-12 i Karlstad.

TAB 5

Gustaf Leonard (son av Johan Gustaf, tab 4), född 1794-08-15 i Sunne socken, Värmlands län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1811-03-25. Sergeant därst. 1812-07-28. Konstit. fänrik 1814-04-10. Fanjunkare 1815. Fänrik vid Kronobergs regemente 1816-02-20. 2. Adjutant därst.(KrAB) 1817-05-11. Silvermedalj 1823-07-08. 2. Löjtnant 1824-01-13. Kapten i regementet 1828-12-13. 2. Kapten(KrAB) 1831-02-17. 1. kapten. RSO 1836-08-26. Avsked 1851-07-11. Major i armén s. å. 17/9. CXIVJoh:smed. 1854. Död 1856-08-21 Grimarp. Gift 1830-08-24 Flöxhult med sin kusin Fredrika Christina Amalia Ljungdahl, född 1802-09-27 på Hörhult i sistnämnda socken, död 1869-11-24 på Grimarp, dotter av lantmäteridirektören Zakarias Ljungdahl och Ulrika Charlotta Hedenstierna.

Barn:

 • Zakarias Gustaf Edvard, född 1831-11-23 och död s. å. 29/12 Gåvetorp
 • Götrik Albert Eugen, född 1833. Kapten. Död 1892. Se Tab. 6.
 • Isak Gustaf, född 1836-07-31 på Grimarp, död ogift 1902-11-09 i Västerås.
 • Charlotta Lovisa Amalia, född 1839-03-12 på Grimarp, död 1925-08-03 i Kalmar. Gift där 1871-04-20 med egendomsägaren Johan Robert Lejdström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1858-10-13 Rallsta, med Ulrika Juliana Amalia Ljungdahl, född 1836-08-16 på nämnda egendom, död 1869-06-29 Utnäs, dotter av 2:e lantmätaren Carl Gustaf Adolf Ljungdahl och Hedda Littmarck), född 1821-07-18 i Bro komministergård Västmanlands län, död 1904-06-16 i Västerås.
 • Frans Otto Leonard, född 1842, död 1843-03-27 på Grimarp.
 • Adolf Fredrik Verner, född 1847-08-23 på Grimarp, död där 1849-02-21.

TAB 6

Götrik Albert Eugen, (son av Gustaf Leonard, tab 5), född 1833-05-27 Gåvetorp. Sergeant vid Kronobergs regemente 1854-01-20. Student i Lund 1856-01-29. Officersexamen s. å. 23/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1857-03-27. Löjtnant 1860-07-09. Kapten 1875-06-16 RSO 1880-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1884-04-18. Död 1892-12-03 i Växjö. Gift 1872-04-26 i Jönköping med sin kusin stiftsjungfrun Götilda (Götha) Carolina Gustava Hedenstierna, född 1839-10-04 i Jönköping, död 1878-03-29 på Grimarp, dotter av hovrättsrådet Fredrik August Hedenstierna och hans 1:a fru Fredrika Mariana Gustava von Gegerfelt.

Barn:

 • Göta Amalia Gustava, född 1874-05-06 på Grimarp, liksom syskonen. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsen 1905.
 • Esaias Natanael Götrik Götriksson, född 1875-05-02. Mogenhetsexamen 1898-06-10. Volontär vid Älvsborgs regemente s. å. 14/6. Korpral 1899-07-26. Sergeant s. å. 23/8. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1900-08-18. Utexamen s. å. 26/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 7/12. Utexamen från gymnastiklärarkursen vid gymnastiska centralinstitutet 1904-06-00. Löjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Kapten därst. 1915-12-17. RSO 1921-06-06. Död ogift s. å. 4/8 i Borås för egen hand.
 • Helfrid Augusta Elisabet, född 1877-03-25. Gift 1898-06-07 i Anneberg med f. d. stationsinspektoren Ivan Alarik Hultin, född 1861-09-04 i Skerike socken, Västmanlands län.

TAB 7

Fredrik August, (son av Johan Gustaf, tab 4), född 1797-08-02 Skinnaregården. Student i Uppsala 1818. Vice notarie i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Häradshövdings n. h. o. v. 1826-05-11. Assessor i nämnda hovrätt 1831-03-12. Hovrättsråd därst. 1847-01-05. RNO 1851-11-10. Död 1872-01-27 i Jönköping. Gift 1:o 1835-10-09 i Göteborg med Fredrika Mariana Gustava von Gegerfelt, född 1811-12-31, död 1844-05-08 i Jönköping, dotter av överstelöjtnanten Georg Fredrik von Gegerfelt, och Gustava Cecilia Anckarsvärd B. Gift 2:o 1845-08-26 på Grimarp med Anna Gustava Gyllensvärd, född 1819-01-07 Kvisingsö, död 1899-06-27 i Jönköping, dotter av löjtnanten Georg Anders Gyllensvärd, och Maria Elisabet Fornander.

Barn:

 • 1. Fredrik Axel Hugo, född 1836-10-13 i Jönköping, liksom syskonen. Student i Uppsala 1855-12-12. Examen till rättegångsverken 1860-05-21 och kameralexamen s. å. 22/5. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. 30/5. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 5/6. Extra ordinarie notarie s. å. 1/10. Vice häradshövding 1862-10-21. Häradshövding i Kinda och Ydre härads domsaga 1880-04-13. Ordförande i Kinda härads sparbanks styrelse 1882 och i samma härads hushållningsgille 1885. Inspektör för Östergötlands enskilda banks avdelningskontor i Kisa 1887. RNO 1890-12-01. Ledamot av Östergötlands läns landsting 1894. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1898–1907 samt därunder ledamot i lagutskottet 1903–1907 och i konstitutionsutskottet 1905. KVO2kl 1902-06-07. Avsked 1906-10-05. Död 1916-11-12 Stjärnebo. Ägde genom sitt gifte del i Gammalsjö i Kalvs socken, Älvsborgs län. Gift 1880-08-16 i Borås med Nanny Sofia Elisabet Ehrengranat, född 1860-01-29 på Gammalsjö, dotter av kaptenen Carl Jonas Axel Ehrengranat, och Jeanna Sofia Fleming.
 • 1. Otto Leonard Herman, född 1837. Major. Död 1917. Se Tab. 8.
 • 1. Götilda Carolina Gustava (Götha), född 1839-10-04. Stiftsjungfru. Död 1878-03-29 på Grimarp. Gift 1872-04-16 i Jönköping med sin kusin, kaptenen Götrik Albert Eugen Hedenstierna, född 1833, död 1892.
 • 1. Tor Gillis Styrbjörn, född 1841-07-26, död 1842-12-09.
 • 2. Agda Gerda Fredrika, född 1847-08-18. Stiftsjungfru, död ogift 1927-04-01 i Jönköping.
 • 2. Eva Lovisa Adalberta (Berta), född 1850-05-29. Stiftsjungfru.
 • 2. Johan August Vilhelm, född 1853-11-10. Förvaltare först Gåvetorp och sedan Nygärdet. Död 1888-04-01 på Stjärnebo.
 • 2. Gustaf Oskar Pontus, född 1856-06-25. Handelsbokhållare i Göteborg 1876–1880 och i Hull, England 1880–1883. Lantbruksbokhållare, inspektor och förvaltare 1883–1900. Elev vid Halmstad –Nässjö järnväg 1900. Extra stationsskrivare därst. 1901. Stationsinspektor vid Östra centralbanan 1902. Avsked 1903.
 • 2. Ida Anna Maria, född 1861-05-21. Stiftsjungfru. Död 1889-10-02 i Borås. Gift 1881-12-09 i Jönköping med bankdirektören Carl Hjalmar Hagberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1893-12-18 med Selma Elisabet Enander, född 1870-09-11 i Borås, dotter av kontraktsprosten Anders Johan Enander och Hulda Lovisa Carling), född 1854-02-17 i Norrköping.

TAB 8

Otto Leonard Herman, (son av Fredrik August, tab 7), född 1837-12-01 i Jönköping (Bredaryds förs, Jönk., db). Student i Uppsala 1856-12-12. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 15/9. Officersexamen 1858-04-28. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 31/8. Löjtnant 1860-07-04. Kapten 1874-11-06. RSO 1880-12-01. Major i armén 1888-04-23. Avsked från regementet s. d. Ledamot av Jönköpings läns nötboskapspremieringsnämnd 1892. Avsked ur krigstjänsten 1903-08-28. Död 1917-10-08 i Halmstad. Ägde Anneberg i Bredaryds socken och Forsheda Kvarnagård i Forsheda socken (båda i Jönk.). Gift 1878-10-15 på Anneberg med Carolina Maria Lovisa von Mentzer, född 1844-09-20 på nämnda egendom, död 1928-09-29 å länslasarettet i Värnamo och begr. i Bredaryds socken, Jönk. (Torskinge förs, Jönk, db 9), dotter av majoren Josua von Mentzer, och Charlotta Lovisa Beata Kuylenstierna.

Barn:

 • Charlotte (Lotte), född 1883-08-03 på Anneberg. Stiftsjungfru. Gift 1914-02-02 på Anneberg (Bredaryds förs Jönk vb) med majoren Lorentz Hjalmar Baltzar Fredrik Stålhammar, i hans 2:a gifte, född 1872
 • Josua Georg, född 1884-12-03. Mogenhetsexamen i Växjö 1905-06-03. Vice korpral i Jönköpings reg:s reserv 1908-09-25. Korpral 1910-10-25. Furir 1915-03-15. Reservofficersaspirant s. å. 3/4. Reservofficersexamen s. å. 14/10. Fänrik i nämnda reg:s reserv 1915-11-05. Elev vid krigsskolans extra officerskurs 1917-08-13. Officersexamen s. å. 13/10. Underlöjtnant vid regementet s. å. 21/12. Löjtnant därst. 1918-12-13. På övergångsstat 1925-11-13. Gift 1944-09-12 (Jönk. Kristina vb nr 57) med kassörskan Elfrida Maria Svensson född 1890-07-27 i Fränsta (Torps förs, Vnorrl), dotter av sågverksförmannen Magnus Johan Svensson och Margareta Hübinette.

TAB 9

Fritz, (son av Otto Leonard Herman, tab 8), född 1879-12-26 Anneberg. Disponent. Ägde nämnda egendom i Bredaryds förs, Jönk. till 1926. Fastighetsmäklare. Gift 1908-10-15 i Ås kyrka i förs med samma namn, Jönköpings län med Rut Kerstin Gunilla Sandström, född 1887-02-05 i Våthults komministergård Jönköpings län, dotter av kyrkoherden i Ås pastorat av Växjö stift Josef August Sandström och Kerstin Emerentia Borgh.

Barn:

 • Thor Fredrik, född 1909-09-04 i Forsheda socken, Jönköpings län. Kontorist. Se Tab. 9A.
 • Ingrid Louise, född 1911-03-14 i Forsheda förs, Jönk. Gift 1939-12-23 i Göteborg (Gamlestads förs vb nr 441) med Nils Arne Edvin Selsvik (Svensson) från vilken hon blev skild genom Göteborgs rr:s 4.avd. 1965 (maj 31) 1kd juni 8, restaurantchef.

TAB 10

Carl, (son av Fredrik Gustaf, tab 3), född 1769-04-18 Linnebjörke. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1776-09-03. Fänrik i arméns flotta 1790-08-28. Livdrabant 1793-01-25. Löjtnant i armén 1794-11-26. Stabskornett vid livhusarregementet 1795-04-07. Löjtnant vid Blå husarerna4 (kronprinsens husarregemente) 1797-09-09. Ryttmästare i armén 1801-09-16. Stabsryttmästare vid regementet(KrAB) 1802-05-13. Regementskvartermästare(KrAB) därst. 1805-05-25. 1. ryttmästare(KrAB) s. å. 22/7. Major i armén 1809-06-26. RSO s. å. 3/7. Avsked 1811-01-15. Död 1836-09-29 på Eksjö-Hovgård i Vallsjö socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1809-05-21 Braxstad s socken, Östergötlands län med sin broders svägerska Regina Altea De Geer, född 1783-09-22 på Braxstad, död 1821-08-24 på Eksjö Hovgård, dotter av majoren Carl Gustaf De Geer, och Eriana Lovisa von Ehrenheim B. Gift 2:o 1822-11-08 Biskopsbo s socken, Jönköpings län med stiftsjungfrun, friherrinnan Christina Sofia von Rosen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1811-04-17 Orraryd, med majoren Carl Henrik Queckfeldt, född 1777, död 1813), född 1783-09-29 på Orraryd, död 1857-07-04 i Linköping, dotter av krigsrådet, friherre Anders Otto Fredrik von Rosen, och Carolina Fredrika Adlerbrant, nr 2034.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf Teodor, född 1810. Hovjunkare. Död 1888. Se Tab. 11.
 • 1. Christer Ludvig Rudolf, född 1811-08-04 på Eksjö Hovgård liksom syskonen. Auskultant i kommerskollegium 1843-05-09. Död ogift 1892-10-29 Ugglansryd
 • 1. Sten Reinhold Alfred, född 1812-09-11. Sergeant vid Kronobergs regemente 1829-01-26. Fänrik därst. 1831-02-07. 2. Löjtnant 1836-11-25. Död ogift 1840-09-16.
 • 1. Albert Otto Fabian, född 1814-02-05, död 1815-02-06 på Eksjö Hovgård.
 • 1. Hilda Catharina Lovisa, född 1815-09-29. Stiftsjungfru. Död ogift 1898-04-05 på Eksjö Hovgård.
 • 1. Regina Sofia Carolina, född 1817-05-21, död s. å. 28/5.
 • 1. Rikard Pontus Fabian, född 1818-10-14, död 1819-09-08 på Eksjö Hovgård.
 • 1. Jenny Emma Regina, född 1820-01-30. Stiftsjungfru. Död 1913-10-28 i Södra Mellby socken, Kristianstads län. Gift 1855-10-05 i Dädesjö prästgård Kronobergs län med provinsialläkaren i Borås distrikt, med. licentiat och kir. mag. Johan Gustaf Aspelin, född 1822-07-18 i Dädesjö socken, död 1876-02-14 i Borås.
 • 1. Robert Henning Edvard, född 1821-04-30. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1838-03-31. Furir därst. 1840-06-22. Officersexamen 1841-12-14. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1842-09-14. 2. Löjtnant därst. 1848-07-11. 1. löjtnant 1852-07-02. Avsked från regementet 1853-06-01. Kapten i armén s. d. Chef för gränsbevakningen inom Haparanda tullkammardistrikt s. å. 7/6. Kustchef i södra tulldistriktet 1854-11-29. Tullförvaltare i Åhus 1857-01-04. RVO 1869-07-29. Befälhavare för kustbevakningen i Skåne 1870-12-23. Majors n. h. o. v. 1871-05-25. RDDO s. å. 21/10. RNO 1873-05-14. Avsked från kustbefälhavarbefattningen 1883-12-31. Död 1891-12-13 i Hälsingborg. Gift 1:o 1857-08-10 med Hedvig (Hedda) Albertina Charlotta Gyllenhaal, född 1824-03-09 på Torp i Daretorps socken, Skaraborgs län, död 1877-02-08 i Hälsingborg, dotter av statsrådet, generaltulldirektören Carl Henrik Gyllenhaal, friherre Gyllenhaal, och hans 1:a fru friherrinnan Hedvig Charlotta Rudbeck. Gift 2:o 1879-10-15 i Hälsingborg med Gustava Vilhelmina Rehn, född 1842-10-12 i nämnda stad, död där ]] 1921-02-17, dotter av handlanden Nils Christian Rehn och Emilia von der Luft.
 • 2. Carolina Altea Sofia, född 1823-09-10. Stiftsjungfru. Död 1854-08-27 i Linköping. Gift 1847-10-15 med kammarherren Åke Soop, född 1810, död 1862.

TAB 11

Carl Gustaf Teodor, (son av Carl, tab 10), född 1810-03-12 i Linköping. Student i Lund(Lsn) 1829-10-01. Filosofie kandidat 1835. Hovjunkare 1840-04-24. Död 1888-05-23 på sin egendom Vedåsa i Agunnaryds socken, Kronobergs län. Gift 1837-03-12 Kölaboda med Sofia Elisabet Maria Berg, född 1815-10-14 på nämnda egendom, död 1893-09-01 i Skatelövs prästgård Kronobergs län, dotter av majoren Johan Georg Berg och Sara Maria Bergqvist.

Barn:

 • Regina Maria Louise, född 1838-04-07 Sälleberg, död 1905-03-27 i Skatelövs prästgård. Gift 1862-07-24 på Vedåsa med kontraktsprosten, kyrkoherden i Skatelövs pastorat av Växjö stift Johan Wirell, född 1825-05-01 på Håralycke i Virestads socken, Kronobergs län, död 1908-02-17 i Skatelövs prästgård.
 • Gustava Sofia Amalia, född 1840-02-14, död 1842-11-10.
 • Carolina Sofia Amalia, född 1844-08-14 på Skeda i Ryssby socken, död 1863-09-27 på Vedåsa.
 • Carl Josef Alfred, född 1852. Redaktör och skriftställare. Död 1906. Se Tab. 12.

TAB 12

Carl Josef Alfred, (son av Carl Gustaf Teodor, tab 11), född 1852-03-12 Skeda. Lantbrukare 1872–1879. Redaktionssekreterare i tidningen »Smålandspostens» redaktion 1879–1890. Redaktör för nämnda tidning 1890–1898 och för tidningen »Smålandspostens Veckoblad» samt huvuddelägare i dem och firman »Smålandspostens boktryckeri» s. å. Bosatte sig i Stockholm som korrespondent till landsortstidningar 1898. Död 1906-10-12 i Stockholm. På hans grav å nya kyrkogården därst. avtäcktes en minnesvård 1909-10-17. Han har gjort sig känd som humorist och novellförfattare samt under pseudonymen »Sigurd» utgivit ett flertal arbeten, av vilka somliga utgått i ända till fem upplagor à 7,000 till 13,000 ex. och flera blivit översatta på norska, danska, tyska och holländska språken. Ägde gårdar i Växjö och länderiet Södralycke vid nämnda stad. Gift 1885-06-23 i Växjö med Hilma Lovisa Johansson, född 1858-01-08 i Jönköpings västra förs, död 1932-01-05 i Stockholm, Engelbrekt förs (db 4), dotter av kvarnägaren Peter Magnus Johansson och Brita Pettersson.

Barn:

 • Elsa Brita Sofia, född 1887-07-02 i Växjö. Stiftsjungfru.

TAB 13

Sigurd, (son av Carl Josef Alfred, tab 12), född 1886-03-25 i Växjö. Studentex. i 1906-05-16. Volontär vid Svea artillerigeg:tet s.å. maj 26. Officersexam. 1909-12-18. Underlöjtnant vid positionsartilleriregementet 1910-05-21. Löjtnant därst. 1913-09-12. Kapten 1924-09-08. Övrförd till övergångsstat 1927-06-18 fr.o.m. 1928-01-01. RSO 1932-11-22. Avsked 1936-03-13 fr.o.m. s.å. apr. 1. Kapten i Smålands arméartillerireg:tes reserv. Major i armén 1945-04-27. Gift 1:o 1918-04-18 i Svenska kyrkan i Köpenhamn (Sthlm Johannes förs, vb) med Irma Wikström, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1928-02-02, född 1892-12-21 i Grava förs, Värml. f.d. bankkassör, dotter av skogsförvaltaren Carl Gustaf Wikström och Emma Laura Alfrida Charlowitzsky. Gift 2:o 1929-05-25 i Stockholm, Högalids med Elsa Maria Caroline (Maj) Mörk, född 1904-08-08- i Stockholm, dotter av affärsmannen Axel Mörk och Anna Maria Emilie Göing.

Barn:

 • 1. Anne-Marie Brita, född 1919-03-14 i Stockholm, Oscars förs
 • Carl Göran Alfred, född 1924-03-05 i Stockholm. Se Tab. 13.A.

TAB 14

Fredrik Adolf, (son av Fredrik Gustaf, tab 3), född 1770-07-23 Linnebjörke. Antagen i krigstjänst 1779-08-10. Sergeant vid Kronobergs regemente s. å. 12/11. Inskriven i Växjö skola 1784-05-31. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1790-08-22. Löjtnant därst. 1795-06-14. Ryttmästares avsked 1804-02-07. Död 1811-05-27 på Torsjö Södergård i Östra Torsås socken, Kronobergs län. Gift 1801-12-24 på Kampen vid Växjö med sin kusin Charlotta Sofia Bergencreutz, född 1781-08-20, död 1816-12-06 på Torsjö Södergård, dotter av lagmannen Johan Rogberg, adlad Bergencreutz, och hans 1:a fru Emerentia Magdalena Dahl.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1802-12-06 i Växjö landsförsaml. Inskriven i Växjö skola 1814-09-29. Student i Lund 1822-10-02. Matematisk och mindre teol. examen därst. Student i Uppsala 1826-10-10. Hovrättsexamen därst. 1828. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. och i Göta hovrätt 1830. Vice häradshövding. Häradshövdings n. h. o. v. 1839-09-14. Notarie i nämnda hovrätt. Död ogift 1863-07-21 i Jönköping [(6].
 • Adolf Vilhelm, född 1804. Sekreterare. Död 1872. Se Tab. 15
 • Lars Gustaf, född 1806-02-25 på Torsjö Södergård. Inskriven i Växjö skola 1814-09-29. Sekundlöjtnant vid flottan 1826-05-11. Premiärlöjtnant därst. 1839-03-22. Kaptenlöjtnant. Död 1863-05-02 i Karlskrona. Gift 1839-09-08 med Carolina Gustava Stenfelt, född 1812-11-07 Grimsgöl, död 1879-01-12 i Karlskrona, dotter av kaptenen Mårten Gustaf Stenfelt, och friherrinnan Gustava Fredrika von Rosen.

TAB 15

Adolf Vilhelm, (son av Fredrik Adolf, tab 14), född 1804-05-05 på Kampen vid Växjö. Inskriven i Växjö skola 1814-09-29. Furir vid Kronobergs regemente 1819-12-01. Avsked 1823-05-29. Lantbrukare. K. sekreterares titel. Död 1872-06-12 på Torsås kungsgård i Östra Torsås socken, Kronobergs län. Gift 1829-10-23 Billa med Carolina Gustava Grefling, född 1807, död 1866-10-12 i Skatelövs socken, Kronobergs län.

Barn:

 • Charlotta Vilhelmina, född 1831-05-27 på Torsjö Södergård i Östra Torsås socken, död 1903-03-14 på Tävelsås Södergård. Gift 1850-03-23 på Torsjö Södergård med sergeanten vid Smålands husarregemente, svärdsmannen Carl Olof Fernlund, född 1828-08-04 i Uråsa socken, Kronobergs län, död 1899-06-03 på Osaby.
 • Gustaf Fredrik, född 1833-05-05 på Torsjö Södergård, död där s. å. 17/5.
 • Leonard, född 1834-06-27 på Torsjö Södergård. Furir vid Kronobergs regemente. Elev vid Filipstads bergsskola 1859–1860. Bokhållare på Böksholms bruk i Drevs socken, Kronobergs län, därefter på Lindfors bruk i Nyeds socken, Värmlands län. Förvaltare vid Sävsjöströms och Torps bruk. Död ogift 1925-04-03 i Växjö.

TAB 16

Anders Otto, (son av Fredrik Gustaf, tab 3), född 1771-09-14 Linnebjörke. Inskriven i Växjö skola 1784-05-31. Student i Uppsala7 1790-10-04. Hovrättsexamen därst. 17927. Extra ordinarie kanslist vid justitierevisionen s. å. 7/6. Auskultant i Göta hovrätt 1793-01-00. Vice häradshövding 1796-08-00. Kopist i justitierevisionen 1797-01-20. Advokatfiskal i nämnda hovrätt 1800-11-01. Lagmans fullmakt 1808-01-12. RNO 1825-05-11. Död 1847-04-28 i Jönköping. Gift 1806-07-08 Braxstad s socken, Östergötlands län med Gustava Lovisa De Geer, född 1785-04-23 på nämnda egendom, död 1855-08-19 i Jönköping, dotter av majoren Carl Gustaf De Geer, och Eriana Lovisa von Ehrenheim B.

Barn:

 • Carl Emil Fredrik, född 1808. Lanträntmästare. Död 1880. Se Tab. 17.
 • Johan Otto Vilhelm, född 1809. Landssekreterare. Död 1858. Se Tab. 20.
 • Albrekt Mauritz, född 1810-10-07 i Jönköping, liksom syskonen, död där 1812-04-01.
 • Christina Lovisa Regina, född 1813-09-21. Stiftsjungfru 1818-06-12. Död 1888-12-12 i Hovmanstorp i Lyrestads socken, Skaraborgs län. Gift 1838-07-29 i Jönköping med kammarherren Lennart Gabriel Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, nr 66, född 1808, död 1847.
 • Amalie Carolina Vilhelmina, född 1814-12-30. Stiftsjungfru 1818-06-12. Död 1884-04-15 i Söderköping. Gift 1835-09-29 på Braxstad med sin moders kusin, kaptenen Fredrik Vilhelm De Geer, född 1796, död 1850.
 • Knut August, född 1816-01-26. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1832-09-12. Konstapel därst. s. å. 19/12. Sergeant 1833-07-30. Officersexamen 1834-04-28. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente s. å. 7/6. Löjtnant därst. 1841-03-01. Avsked 1847-07-23. Död barnlös 1858-09-29 i Stockholm i kolera. Gift 1845-08-19 med Brita Lovisa Odencrantz, född 1823-02-07, död 1858-10-02 i Stockholm, i kolera, dotter av hovrättsrådet Tor August Odencrantz, och hans 2:a fru friherrinnan Carolina Lovisa Johanna Fleetwood.
 • Emilie Augusta, född 1818-08-24. Stiftsjungfru. Död 1900-05-04 i Växjö. Gift 1839-05-12 i Jönköping med överstelöjtnanten Gustaf Reinhold Weidenhielm, född 1810, död 1876.
 • Frans Algot, född 1821. Underlöjtnant. Död 1862. Se Tab. 24.

TAB 17

Carl Emil Fredrik (Charles), (son av Anders Otto, tab 16), född 1808-04-28 i Jönköping. Student i Uppsala(Vsn.) 1828-09-26. Matematisk examen och mindre teol. examen s. å. (Vsn.). Examen till rättegångsverken 18307. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 7. Vice häradshövding. Lanträntmästare i Skaraborgs län 1841-11-30. RVO 1863-05-03. Avsked 1879-06-06. Död 1880-06-08 i Mariestad. Arrenderade Medevi hälsobrunn 1860–1874. Gift 1843-08-08 på Ulriksdal vid Mariestad med sin yngre broders svägerska Christina Sofia Charlotta (Lotten) Northman, född 1820-11-04 i sistnämnda stad, död där 1877-12-17, dotter av grosshandlaren Anders Johan Northman och Ulrika Dyrén.

Barn:

 • Ulrika Lovisa Charlotta (Ulla), född 1844-04-23 i Mariestad, död 1914-09-16 i Skövde. Gift 1863-10-06 i Mariestad med löjtnanten friherre Carl Adolf Teodor Fock, född 1832, död 1892.
 • Emma Lovisa Eugenia, född 1849-02-10 i Mariestad, död där 1870-10-20. Gift 1869-04-02 i nämnda stad med majoren Adolf Erland Hjalmar von Hofsten, i hans 1:a gifte, född 1837, död 1912.

TAB 18

Anders Otto Emil, (son av Carl Emil Fredrik, tab 17), född 1847-01-02 i Mariestad. Kadett vid Karlberg 1864-06-01. Utexamen 1868-04-30. Underlöjtnant vid livregementets husarkår, nu livregementets husarer s. å. 8/5. Löjtnant 1876-06-02. Stadsfullmäktig i Mariestad 1882–1920 och dess vice ordförande sedan 1903. Ryttmästare 1884-09-12. RSO 1888-12-01. Arméfullmäktig 1893. Ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1894-06-14–1899. Major i armén 1896-08-07. Major vid regementet 1897-03-26. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv 1898-06-03. Skattmästare i nämnda hushållningssällskap 1899-06-15–1914. Styrelseledamot i Skaraborgs ensk. banks kontor i Mariestad 1900, verkst. direktör 1908–1920 och ordförande i styrelsen sedan 1920. Kammarherre 1901-11-30. RVO 1904-12-01. Avsked ur reserven 1906-02-02. Ägde Sandbacken och Ulriksdal, båda i Mariestads landsförsaml. Skaraborgs län 1876–1898. Död 1937-01-04 i Mariestad (db nr 1). Gift 1882-10-10 i Stockholm med Louise Constantia Josefina von Stockenström, född 1856-02-15 Kungsgården, dotter av bruksägaren Carl Reinhold Polhem von Stockenström, och Josefina Charlotta Henrika Tham. Hon innehade Stäholms fideikommiss i Munktorps socken, Västmanlands län 1908–1910 samt innehar Stäholms fideikommisskapital sedan 1910 och Rückersköldska fideikommisskapitalet.

Barn:

 • Charles Emil Harry, född 1884. Ryttmästare. Se Tab. 19.
 • Carl Henrik Louis, född 1886-10-23 på Sandbäcken. Mogenhetsexamen i Skara 1905-05-31. Volontär s. å. 6/6. Elev vid krigsskolan 1906. Utexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärer s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1910-12-31. Kapten 1923-12-07. På övergångsstat 1926-09-04. Arméfältflygare. Gift 1938-10-27 i Stockholm, Jacobs förs (vb 76) med Karin Hedevig Petersén i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Håkansson-Rabe) född 1899-11-08.

TAB 19

Charles Emil Harry, (son av Anders Otto Emil, tab 18), född 1884-06-25 Sandbäcken s landsförsaml. Skaraborgs län. Mogenhetsexamen 1903-06-03. Volontär vid livregementets husarer s. å. 8/8. Korpral därst. 1904-08-25. Sergeant s. å. 27/9. Elev vid Krigsskolan s.å. okt. 4. Fanjunkare 1905-08-23. Utexamen s. å. 29/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1907-12-13. RBayMfO4kl 1909. GV:sO1M 1912. RPrRÖO4kl. Attaché vid beskickningen i Berlin 1917-08-28–1918-08-11. Ryttmästare vid regementet 1920-03-12. Biträde af militärattachén i Berlin 1917–1918. Kommenderad till tjänstgöring vid Deutsche Reichswchr 1926–1927. RSO 1928-06-06. Avsked 1934-05-31 fr.o.m. s.å. juni 26. Major i armén s.d. Gift 1914-05-11 i Stockholm (Borås förs, vb) med Ester Gabriella (Essie) Lagercrantz, född 1891-06-22 i nämnda stad, HvGM 1952-06-06, dotter av översten och chefen för Älvsborgs reg:te Adolf Erik Ludvig Lagercrantz, och Constance Evangeline Kantzow (se frih. ätten Kantzow).

Barn:

 • Claes Emil Henrik, född 1915-02-01 i Skövde. Se Tab. 19.A.
 • Erik Otto Vilhelm, född 1918-08-08 i Stockholm. Se Tab. 19.B.
 • Jan Carl Edvard, född 1921-08-01 i Skövde. Se Tab. 19.C.

TAB 20

Johan Otto Vilhelm, (son av Anders Otto, tab 16), född 1809-09-13 i Jönköping. Student i Uppsala7 1828-09-26. Matematisk examen och mindre teol. examen s. å. samt kameralexamen 18297. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium s. å. 7. Hovrättsexamen 18307. E. notarie i Göta hovrätt(Vsn.) 1834. Vice häradshövding7 1836-01-14. Länsnotarie i Skaraborgs län s. å. Landssekreterare därst. s. å. 16/12. RNO 1851-11-10. Död 1858-04-15 i Mariestad. Gift 1838-08-21 i Mariestad med Olivia Andreetta Laurinda (Tina) Northman, född 1819-09-10 i nämnda stad, död där 1891-08-14, dotter av grosshandlaren Anders Johan Northman och Ulrika Dyrén.

Barn:

 • Ida Lovisa (Wiva) Andreetta, född 1839-10-22 i Mariestad, död 1908-02-14 i Skövde. Gift 1870-03-22 i förstn. stad med majoren i armén, fältintendenten av 1:a graden vid intendenturkåren, intendenten vid 3. arméfördelningen, RSO, RVO, Carl Gustaf Enok Örbom, född 1837-04-13 i ovann. stad, död 1921-03-17 Stockholm.
 • Anders Vilhelm Hugo, född 1841. Vice häradshövding. Död 1912. Se Tab. 21.
 • Ottonie Christina Sofia, född 1843, död 1846.
 • Emilie Ulrika Charlotta, född 1844-12-18, död 1846.
 • Emil Otto Georg Vilhelm, född 1846-09-09 i Mariestad. Lantbrukselev vid Nolhaga i Alingsås landsförsaml. 1865–1866. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1866. Utexamen 1868. Förvaltare 1868–1873. Då han köpte Bränneberg i Jungs socken, Skaraborgs län. Död ogift 1907-09-27 på nämnda egendom.
 • Ernst Rudolf Vilhelm, född 1847-09-28 i Mariestad. Biogr. i Väd. Mogenhetsexamen i Skara 1868-05-00. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1869-12-14 och examen till rättegångsverken 1873-05-27. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 6/6. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. 1/10. T. f. länsnotarie i Skaraborgs län 1874-05-13–1878-12-13. Ombudsman vid Skaraborgs läns ensk. banks avdelningskontor i Mariestad 1874–1884. Sekreterare och kamrerare i nämnda läns landsting 1874. Länsnotarie i ovann. län 1878-12-13. Ledamot av direktionen för ränte- och kapitalförsäkringsanstalten inom Skaraborgs län 1883. Borgmästare i Skövde 1884-09-12. Ledamot i styrelsen för Skaraborgs läns ensk. bank 1885. Ordförande i styrelsen för nämnda läns stiftelse till minne av konung Oskars och drottning Sofias silverbröllopsdag sedan 1885. RVO 1893-12-01. RNO 1904-12-01. Ledamot av riksdagens 2:a kammare. 1905–1908 och av dess 1:a kammare 1909–1919. Ordförande i styrelsen för Skaraborgs ensk. bank 1908. KVO2kl 1918-12-18. Avsked från borgmästarbefattningen 1919-02-28. Död 1943-04-05 i Stockholm (Oscars db nr 110).
 • Carl Hjalmar Vilhelm, född 1849-05-03, död 1852-04-01.
 • Emma Olivia Ulrika Vilhelmina, född 1850-12-28, död 1852-05-04.
 • Emmy Olivia Vilhelmina, född 1853-03-07, död 1857-01-16.

TAB 21

Anders Vilhelm Hugo, (son av Johan Otto Vilhelm, tab 20), född 1841-11-19 i Mariestad, Adolf Fredriks förs. Student i Uppsala 1860-09-12. Examen till rättegångsverken 1869-09-14. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. 22/9. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 23/11. Extra ordinarie notarie s. å. 20/12. T. f. länsnotarie i Skaraborgs län 1870–1871. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1871-12-01. Vice häradshövding 1873-10-01. Brottmålsnotarie i Göteborgs rådshusrätt 1874–1875. Extra ordinarie kanslist i generalpoststyrelsen 1876-01-18. Amanuens i nämnda styrelse s. å. 27/12. Sekreterare hos gaslysningsaktiebolag i Stockholm 1878. Kammarskrivare i kammarrätten 1879-11-14. Notarie i medicinalstyrelsen 1882-04-28–1906-11-26. Kanslist vid riksdagens 1:a kammares kansli 1877–1882. Förste kanslist vid nämnda kammares kansli 1883. Sekreterare och ombudsman hos Stockholms gasverks styrelse 1884-01-28. RVO 1898. Död 1912-01-24 i Stockholm. Gift 1876-09-18 i Gränna med Carolina Lundvall, född 1846-01-08 i Uppsala, domkyrko.förs ]], död 1923-11-18 i Stockholm, dotter av Stalldrängen Carl Lundvall och Anna Lovisa Wall.

Barn:

 • Anna Carolina Vilhelmina, född 1869-12-04 i Stockholm, liksom syskonen. Biträde hos arméförvaltningen. Bokförare därst. 1914. GMn och r 1919. RHD protokoll 1880-02-10. Död 1937-12-24 i Stockholm (Ad. Fredr. förs db 160).
 • Ernst Emil Vilhelm, född 1879. Avdelningschef. Se Tab. 22.
 • Signe Ida Olivia, född 1881-08-28. Stiftsjungfru. Kassör i pensionsstyrelsen.
 • Carl-Hugo Anders Otto, född 1885. Revisor. Se Tab. 23.

TAB 22

Ernst Emil Vilhelm, (son av Anders Vilhelm Hugo, tab 21), född 1879-01-25 i Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1899-05-15. Tjänsteman i livförsäkringsaktiebolag Nordstjärnan i Stockholm s. å. Avdelningschef därst. 1920. GM. Gift 1909-10-21 i Stockholm med Hedvig Alice'' Ulfsax, född där 1879-07-13, dotter av sekreteraren i Fångvårdsstyrelsen Carl Renner Ulfsax, och Matilda Augusta Modée.

Barn:

 • Carl Ivar Hugo Vilhelm, född 1910-08-10 i Stockholm, Katarina förs. Studentexam. i Stockholm 1928-05-10. DHS. Civilekonom. Tjänsteman i Svenska livförsäkringsanstalten.
 • Ernst Bertil Vilhelm, född 1913-09-29 i Stockholm. Se Tab. 22.A.

TAB 23

Carl Hugo Anders Otto, (son av Anders Vilhelm Hugo, tab 21), född 1885-11-10 i Stockholm, Hedvig Eleonora. Studentexamen därst. 1906-05-17. Revisor hos Stockholms stads drätselnämnd 1918. Revisor vid Stockholms stads revisionskontor. Gift 1920-01-05 i Stockholm med Lilly Margareta Gundersen, född 1890-06-07 i Stockholm, Johannes, dotter av trafikinspektören Carl Gundersen och Ottiliana Maria Sundblad.

Barn:

 • Carl Hugo Magnus (Carl-Magnus), född 1921-01-05 i Stockholm. Se Tab. 23.A.

TAB 24

Frans Algot, (son av Anders Otto, tab 16), född 1821-01-05 i Jönköping. Sergeant vid Smålands grenadjärkår 1838-03-07. Avsked 1841-05-13. Sergeant vid Jönköpings regemente s. å. 14/5. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1841-10-06. Avsked 1847-05-25. Död 1862-04-19 Brunneby. Gift 1847-08-31 på Almstad i Tåby socken med friherrinnan Ulrika Christina Hilda Vilhelmina Funck, född 1820-12-07 på nämnda egendom, död 1910-12-02 på Brunneby, dotter av lagmannen, friherre Fredrik Jakob Funck, och Altea Maria De Geer. Änkefru Hedenstierna ägde Brunneby och del i Fyrby.

Barn:

 • Otto Edvard Fredrik, född 1848-07-18 Vickelstad. Död 1930-05-10 i Norrköping, Täby förs, Ög (db 4). Kadett vid Karlberg 1867-05-02. Utexamen 1871-05-16. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 25/5. Löjtnant 1879-04-04. Kapten 1888-11-03. RSO 1891-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1901-06-07. Major i armén 1902-10-24. Avsked 1912-05-24. Har ägt del i Fyrby i Tåby socken.
 • Marie'' Louise, född 1849-03-14 på Västtomta i Drothems socken, Östergötlands län. Har ägt gård i Söderköping. Gift 1877-12-07 på Brunneby med agronomen Johan Alfred Leonard Engström, född 1848-04-05 i Söderköping, död där 1881-02-01.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: