:

Wallrave nr 1194

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten WALLRAVE nr 1194 †

Adlad 1689-06-22, introd. 1693. Utdöd 1726-06-15

TAB 1

Reinhold Wallrave, bördig från Köln. Rådsherre i Hamburg.

Barn:

 • Reinhold Wallrave. Rådsherre i Hamburg. Gift i början av 1600-talet med Anna Jordan, dotter av med. doktorn Filip Jordan.

Barn:

 • Reinhold Wallrave, född 1609. Inkom till Sverige 1637. Tullförvaltare i Kalmar. Levde 1670.1. Gift 1639 med Maria Krååk, död änka (hennes gravskrift trycktes 1695)2, dotter av borgmästaren i Kalmar Nils Krååk och Brita Celiusdotter Jäger.

Barn:

 • Georg Wallrave, adlad Wallrave, född 1641. Krigsråd. Död 1714. Se Tab. 2.
 • Herman Wallrave, adlad Wallrave, död 1647. Lanträntmästare. Död 1730. Se adliga ätten Wallrave Tab. 1

TAB 2

Georg Wallrave, adlad Wallrave (son av Reinhold Wallrave, Tab. 1), till Lövstad samt Negelstena8 i Håbo-Tibble socken, Stockholms län. Född 1641. Student i Uppsala3 1655-10-25. Kammarskrivare först i änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding, sedan tvenne år i räkningekammaren. Kammarskrivare i statskontoret 16654. Kammarförvant därst.4 1671-12-06. Kamrerare i kammarkollegii militieavräkningskontor 1675. Adlad 1689-06-22 (introd. 1693 under nr 1194). Statskommissarie1 1694-09-08. Kammarråd 1710-08-30. Krigsråd 1712-09-13. Död 1714-06-13 och begraven i Nyköpings västra kyrka.2. Gift 1671-07-08 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Catharina Sneckenberg, född 1653-06-05, död 1730-05-23, dotter av räntmästaren Jakob Schnack, adlad Sneckenberg, och Carin Eriksdotter. Hön ägde Näs i Bärbo socken, Södermanlands län.

Barn:

 • Margareta, döpt 1672-06-01 i Stockholm, död 1681-05-00.
 • Reinhold, död ung.
 • Maria, död före 1703. Gift 1687-11-27 med prosten och kyrkoherden i Kristinehamn magister Ludvig Tollstadius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1677-09-25 i Stockholm, Nik., med Maria Håkansdotter i hennes 2:a gifte, död 1687, dotter av handlanden i nämnda stad Håkan Svensson. Gift 3:o 1703 med Elsa Catharina Soop, som levde 1722, dotter av kommendören Göran Soop, och friherrinnan Christina Creutz), död 1721-03-01.
 • Catharina, död 1750-02-00. Gift med kamreraren Paul Winge, adlad Wingeflycht, född 1661, död 1718.
 • Anna, född 1676, död 1753. Gift 1693-12-17 med överhovpredikanten, kyrkoherden i Riddarholmens och Bromma församl., magister Johannes Vultejus i hans 2:a gifte, född 1639, död 1700 och fader till presidenten Johan Julius Vult, adlad Vult von Steijern.
 • Jakob. Musketerare vid livgardet 1696-07-03. Förare därst. 1698-02-22. Avsked 1699-12-31. Löjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1700-12-25. Livdrabant 1703-05-00. Major vid Skaraborgs regemente. Död barnlös 1726-06-15 Håtunaholm, jordfäst s. å. 26/6 och sedan förd till fädernegraven i Nyköpings kyrka. Han slöt ätten på svärdssidan. Bevistade slaget vid Poltava 1709-06-28 och följde i konungens svit till Bender. Rymde från generalkvartermästaren Gyllenkroks kommando s. å. 1/9, men blev fången vid Czernowitz s. å. 24/9. Rymde ur fångenskapen och hemkom. Dömdes för rymningen 1711-02-11 till ett års fängelse och strykning ur rullan. Gift 1716-09-11 på Håtunaholm med friherrinnan Agneta Brita Mörner af Tuna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1700-04-10 med löjtnanten friherre Göran Ulfsparre af Broxvik, död s. å.), född 1675-05-26 i Wismar, dotter av översten friherre Lars Axel Mörner af Tuna, och friherrinnan Ebba Berendes.
 • Brita, född 1680-09-12, död 1745-10-30. Gift 1697-03-25 med brukspatronen Gerhard von Berchner, född 1670. Död 1729.

Källor

1At (P). 2 At (Sch). 3 Um. 4 Kleberg, Krigskollegii historia (1930). 5 Af.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: