:

Lilliesparre af Kragstad nr 74

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lilliesparre af Kragstad nr 74 †

Adlad 1581, introducerad 1625. Utdöd 1635-05-07.


  • Henrik Persson, till Kragstad i Ununge socken, Stockholms län. Uppförd i rusttjänstlängd 1562. Gift med Malin Ulfsdotter, 'som av sin moder fick gården Sanstad i Rasbo socken, Uppsala län, för det hon skötte henne på ålderdomen.' dotter av Ulf Knutsson (Soop) och Ingrid Jönsdotter, som förde gamla liljesparrevapnet.

Barn:

  • Christer Henriksson, till Kragstad. Adlad av konung Johan III 1581. Bevistade ständermötet i Stockholm 1590 (Hra.) och underskrev bland adeln arvsföreningen (Hra.) 1590-03-07. Nämnes såsom vittne till Johan Mattssons morgongåvobrev 1603-11-27 till Margareta Nilsdotter Gyllenhierta (SH liber caus., vol. 12 (O. A.).). Död 1620-11-26 enligt påskritten på hans vapen i Ununge kyrka. Gift med Margareta Larsdotter (Björnram af Skälby eller Ekelöf), död 1635 och begraven 1635-11-06 i Ununge kyrka, dotter av Lars Eriksson till Skälby, vars barn kallade sig Ekelöf eller Ekeblad, och Carin Jonsdotter (Torskenstierna, av en adlad, men ej introducerad ätt (SK.)), till Hallsta.

Barn:

  • Gustaf Christersson. Bevittnade jämte fadern Johan Mattssons morgongåvobrev 1603-11-27. Måhända densamma som
  • Sten Lilliesparre, till Kragstad. Introducerad jämte brodern Ture 1625 under nr 41, vilket sedan ändrades till nr 74. Var troligen död 1633. Gift före 1607 (At (P.).) med Christina von Scheiding, född 1582, dotter av marskalken Christoffer Scheiding, adlad von Scheiding, och hans 1:a fru Margareta Rosengren, av en adlad, men ej introducerad ätt
  • Ture Lilliesparre, till Kragstad. Kapten vid Dalarnes storregemente 1625. Kaptenlöjtnant vid Dalarnes storregementet 1626. Kapten och kompanichef vid dalregementet 1631. Var överstelöjtnant vid Upplands regemente 1633-07-04. Kapten vid livgardet 1633-08-13. Överstelöjtnant vid livgardet 1634-08-30. Tjänstgjorde som prestav vid franska beskickningen i Sverige 1634–1635. Död 1635-05-07 och slöt ätten på svärdssidan samt begraven på svärdsidan 1635-06-11. Han bevistade slaget vid Lützen 1632 och blev där sårad. 'Hade inga äkta barn, men med en frilla tvenne oäkta, Gustaf Turesson och Märta Turesdotter.' Gift 1633-11-24 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Anna Kyle i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1643-12-04 på Kragstad med ryttmästaren Filip Bonde, född 1017, död 1658), död 1664 på Kragstad och begraven i Ununge kyrka, dotter av Erik Kyle och Anna Olofsdotter (Rosenbielke).
  • Sofia Lilliesparre, till Lydinge i Stavby socken, Uppsala län. Upprättade sitt testamente (SH liber caus., vol. 98, p. 2 (O. A.).) 1643-01-11 Harbroholm och uppgives hava dött fyra år därefter. Var säkert 11648. Säges hava varit länge i jungfrustånd och uppgivit alla tankar på äktenskap, när hon mot förmodan slutligen gifte sig. (SH liber caus., vol. 98, p. 2 (O. A.).) Gift (At (L).) 1635-11-08 med ståthållaren Nils Bengtsson (Silfverbielke), i hans 2:a gifte, död 1640.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: