:

Cedercrona nr 1198

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Cedercrona nr 1198

Adlad 1689-08-06, introducerad 1693.

TAB 1

Peter Morin, Johansson, (översiktstab. 1), född 1617. Häradsfogde i Vadsbo och Kåkinds härader i Västergötland. Död 1669 på Mårum, Horns socken, Skaraborgs län, vilken gård han Jämte fogdegården Tidevad och Olstorp hade i förläning. Begraven på Horns kyrkogård, där hans gravsten funnits. Gift med Sofia Mårtensdotter, född 1621 [At (Sch)].

Barn:

 • Johan Morin, adlad Cedercrona, född 1656-04-19 i Västergötland. Student i Uppsala 1669-09-18. Guvernementssekreterare i Bohuslän 1676. Häradshövding i Askims, Torpe och Flundre härader samt svenska och norska Hisingen 1680. Adlad 1689-09-06 (introducerad 1693 under nr 1198). Assessor i Göta hovrätt 1718-09-06. Åter häradshövding i Askim 1719. Död 1725-05-02. Gift 1:o 1677-10-07, med Catharina Undenia, född 1656, död 1683, dotter av prosten och kyrkoherden i Horns pastorat av Skara stift, mag. Petrus Caroli Undenius och Annika Fegræa (Hm.). Gift 2:o 1684-02-19 med Ingeborg von Wandahl, född 1662-11-22, död 1751-03-02, dotter av danske lagmannen i Bohuslän Hans von Wandahl.

Barn:

 • 1. Sofia, född 1681-09-20, död änka 1748-07-17 i Marstrand. Gift 1701 med ryttmästaren vid Bohusläns kavalleriregemente Sven Holmer.
 • 1. Peter, född 1682-10-12. Student i Uppsala 1702-01-27. Furir vid Upplands regemente 1706-02-19. Fältväbel vid Upplands regemente 1707-11-19. Fänrik 1707 . Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • 2. Catharina, född 1685-02-22, död 1747-04-14. Gift 1701-11-05 med ryttmästaren vid änkedrottningens livregemente Peter Vilhelm Schaeij, adlad Schaeij (men ej introducerad) född 1675-07-18 vid Jäders bruk, Arboga landsförsamling, död 1747-05-16, av samma släkt som adlade ätten von Schaeij.
 • 2. Hans, född 1687-09-09. Student i Uppsala 1704-01-26. Volontär vid svenska livregementet i Göteborg i 1 1/2 år. Gemen och korpral i 4 1/2 år vid pommerska infanteriregementet. Sergeant vid pommerska infanteriregementet. Löjtnant vid konung Stanislai garde. Sekundlöjtnant vid Östgöta tremännings infanteriregemente 1715-08-09. Kapten vid Östgöta tremännings infanteriregemente 1718-02-24. Avsked 1719-09-30. Majors titel 1731-03-26. Död barnlös 1740-05-25. Han ägde Turbo och Vikmanshytte bruk i Hedemora landsförsamling, Bispbergs gruvor i Säters landsförsamling och hus i staden Hedemora, men sålde alla dessa fastigheter, som han fått med sin hustru, före sin död. Gift 1721 med Anna Catharina Angerstein i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handelsmannen Fahlstedt), född 1674, död 1751-04-23, dotter av bruksidkaren Johan Angerstein och Elisabet Hentzel. (Lns.)
 • 2. Margareta, född 1688-11-29, död 1738-04-08. Gift 1729-04-08 med överstelöjtnanten Henrik Johan von Brandten, född 1683, död 1770.
 • 2. Anna Elisabet, född 1690-08-15, död 1759-05-07.
 • 2. Carl, född 1692-03-10. Volontär vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente. Förare vid Upplands femmänningsinfanteriregemente. Fänrik vid halländska utskrivningsregementet 1712-05-10. Dömdes 1716-11-28 av krigsrätten i Malmö och ströks ur rullan. Död ogift 1719-06-23..
 • 2. Magdalena, född 1696-12-22, död 1761-11-13. Gift 1718-06-26 med kaptenen Gustaf Andreas Wagenfelt, adlad Wagenfelt, född 1690, död 1724.
 • 2. Ebba Maria, född 1698-11-22, död ogift 1774-11-23 på Förarp, Tutaryds socken, Kronobergs län.
 • 2. Eleonora, född 1700-03-20, död ogift 1777-01-19 på Grimås, Rödbo socken, Göteborgs och Bohus län.
 • 2. Beata Christina, född 1710-04-07, död ogift 1784-04-01 på Grimås.

TAB 2

Johan Ulrik (son av Johan Morin, adlad Cedercrona, Tab. 1), till Havsjö, Bringetofta socken, Jönköpings län. Född 1695-06-07. Antagen vid sjöartilleriet 1710. Volontär vid amiralitetet i Göteborg 1712. Arklimästare vid amiralitetet i Göteborg 1714. Konstapel 1715-06-30. Avsked 1716-06-18. Rustmästare vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1716. Fältväbel vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1716. Fänrik 1716-07-16. Konfirmationsfullmakt 1716-12-14. Sekundlöjtnant 1718-06-26. Premiärlöjtnant 1720-10-22. Avsked 1722-03-07. Löjtnant vid Nyslotts och Kymmenegårds infanteriregemente 1722. Löjtnant vid Bohusläns dragoner 1724. Kornetts indelning vid Bohusläns dragoner 1741. Kapten 1747-07-22. Majors avsked 1749-05-09. Död 1780-03-25 på Havsjö. Gift 1:o 1735-07-27 i Göteborg med sin svågers systerdotter Elisabet von Kock, född 1708-01-15, död 1742-06-30, dotter av amiralitetskaptenen Anton von Kock och Magdalena Wagenfelt, syster till herrarna Wagenfelt, adlade Wagenfelt. Gift 2:o 1744-11-02, med friherrinnan Märta Christina Fägerskiöld, född 1710-01-08 i Larvs sn , Skaraborgs län, död 1747-10-30, dotter av överstelöjtnanten friherre Lars Fägerskiöld, och Margareta Hierta. Gift 3:o 1751-09-17 med stiftsjungfrun Carolina Gustaviana Soop, född 1714-09-21, död 1800-06-28 på Stora Segerstad, Reftele socken, Jönköpings län, dotter av lagmannen Åke Soop, och Margareta Tersmeden, adlad och friherrinna Cedercreutz.

Barn:

 • 1. Ingeborg Magdalena, född 1735-09-28. Stiftsjungfru. Död 1773-03-06 på Toranäs, Almesåkra (Nässjö) socken, Jönköpings län. Gift 1755-10-12 på Havsjö med brukspatronen Fredrik Johan Schröder.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1736-12-14, död 1736-12-14.
 • 1. Hedvig Charlotta, född 1737-12-20, död 1739-05-01.
 • 1. Daniel Gustaf, född 1740-12-25. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Död 1762-04-03 i Pommern.
 • 2. Lorentz Fromhold, född 1745-08-28, död 1747-01-27.
 • 2. Adolf Ulrik, född 1747-01-28, död 1748-02-24 på Jon Svensgården, Lundby socken, Skaraborgs län.
 • 3. Carl Ulrik, född 1753-06-07 i Hassle socken, Skaraborgs län.
 • 3. Hedvig Gustava, född 1755-09-03 på Havsjö, död där 1795-05-25. Gift 1776-02-13 på Havsjö med kaptenen Carl Fredrik Wallerman, född 1742-12-25 på Stjärnehult, Anderstorps socken, Jönköpings län, död 1793-12-30 å Havsjö av olyckshändelse under åkning.

TAB 3

Johan Anton (son av Johan Ulrik, Tab. 2), till Grimås, Rödbo socken, Göteborgs och Bohus län. Född 1739-09-28. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1755-08-28. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1757-07-10. Kvartermästare 1762-07-07. Kornett 1768-06-20. Livdrabant 1773-04-05. Ryttmästare vid adelsfanan 1774-04-21. Död 1797-07-24 på Grimås. Gift 1766-07-15 i Nävelsjö socken, Jönköpings län med Ulrika Eleonora von Sticht, född 1742-12-16 på Bjurvik, Nävelsjö socken, död 1834-04-30, dotter av ryttmästaren Adolf Johan von Sticht, och Anna Maria Silfversparre.

Barn:

 • Carolina Maria Elisabet, född 1767-05-03 i Råcksjö Lassagården. Gift 1796-08-14 med handlanden i Uddevalla Erik Jönsson Koch, från vilken hon blev skild, född 1771, död på 1820-talet. (As.)
 • Antoinetta Eleonora Beata, född 1771-08-12 på Svenshult, Ödestuga socken, Jönköpings län, död 1817-11-29. Gift 1795-05-24 på Grimås med löjtnanten vid Göta artilleriregemente Otto Herman Mjöberg, född 1760-05-17, död 1818-12-11 i Rödbo socken.

TAB 4

(Hedvig Charlotta, född 1748-01-29 i Stockholm [Ckb.]?

 • Åke Julius, (son av Johan Ulrik, Tab. 2), född 1758-04-11 på Havsjö, Bringetofta socken, Jönköpings län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1766-10-20. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1768-10-27. Livdrabant 1774-06-27. Löjtnant i armén 1789-05-20. Ryttmästare 1794-02-04. Avsked 1800-01-13. Död 1803-06-10 på Stora Segerstad, Reftele socken, Jönköpings län och begraven 1803-06-28. Gift 1:o 1781-05-27 på Olstorp, Askeryds socken, Jönköpings län med Christina Elisabet Schmiterlöw, från vilken han 1787-06-16 blev skild, född 1755-12-26 på Larum, Dalhems socken, Kalmar län, död 1819-05-16 i Vimmerby, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Adolf Schmiterlöw, och Catharina Svensson. Gift 2:o 1788-03-02 i Karlstorps kyrka, Jönköpings län med Johanna Jakobina von Johnstone, född 1763-09-05, död 1841-03-03 på Stora Segerstad, dotter av kaptenen vid Västgötadals regemente Johan Alexander von Johnstone och Hedvig Ulrika von Block.

Barn:

 • 1. Carolina Catharina Christina, född 1782-05-31 på Björkholm, Alsheda socken, Jönköpings län, död 1835-12-11 på Baggetorp, Gamleby socken, Kalmar län. Gift 1818-10-05 med kommissionslantmätaren Adam Norgren, född 1787 i Hjorteds socken, Kalmar län, död 1840 i Västervik. (El.)
 • 1. Gustaf Adolf, född 1783-05-22 (1783-07-03). Livdrabant 1800-02-10. Löjtnant i armén 1803-07-16. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1806-08-16. Stabskapten vid Jönköpings regemente 1810-12-18. Majors avsked 1813-01-12. Död ogift 1853-12-02 på Norrhaga, Ödestuga socken.
 • 1. Claes Åke, född 1785-02-05. Furir vid Jönköpings regemente 1800-10-21. Död 1805-03-12 i Stralsund.
 • 2. Gustava Sofia Johanna Juliana, född 1788-08-27 på Fluxerum, Karlstorps socken, Kalmar län, död 1861-04-09. Gift 1822-02-15 i Vasa med sin systers svåger, brukspatronen Carl Abraham Wasastierna, nr 2196, i hans 2:a gifte, född 1783, död 1843.
 • 2. Sofia Charlotta, född 1789-07-16 på Fluxerum, död 1834-04-20 (1834-04-27) i Vasa. Gift 1815-10-07 (1815-10-17) med handlanden Christian Vilhelm Wasastjerna, född 1787, död 1830.
 • 2. Helena Beata, född 1791-12-06 på Fluxerum, död ogift 1876-06-16 på Stora Segerstad.
 • 2. Maria Teresia, född 1793-03-26 på Fluxerum, död 1872-10-09 på Stora Segerstad. Gift 1837-03-21 på Stora Segerstad med majoren vid Jönköpings regemente Johan Axelsson i hans 1:a gifte (gift 2:o med Erika Östberg, som överlevde honom), född 1802-04-03, död 1881-12-18.
 • 2. Matilda Ulrika, född 1801-04-10 på Stora Segerstad, död ogift 1886-02-01 på Håkanstorp, Bredaryds socken, Jönköpings län.

TAB 5

Johan Ulrik, (son av Åke Julius, Tab. 4), född 1790-10-08 på Fluxerum. Sergeant vid Jämtlands regemente 1808. Fanjunkare vid Jämtlands regemente, 1808. 2. löjtnant 1808-04-16. 1. löjtnant 1810-12-18. Kapten vid Värmlands regemente 1813-03-22. RSO 1827-07-04. Major i armén 1828-08-21. Major i regementet 1836-07-04. Kommendant på Karlsborg 1838-04-10. Kommendant på Dalarö 1839-12-31. Överstelöjtnant i armén 1840-02-24. Avsked från regementet 1840-04-04. Död 1855-10-29 i Dalarö. Gift 1829-01-18 med stiftsjungfrun, friherrinnan Magdalena Sofia Rehbinder, född 1808-08-07 på Fredriksnäs, Gryts socken, Östergötlands län, död 1860-12-11 i Dalarö, dotter av friherre Johan Fredrik Rehbinder, och hans 2:a fru Catharina Maria Nordenstolpe.

Barn:

 • Helmfrid Ulrik Johan Julius, född 1830-04-15, död 1850-12-20 på Östanås, Älvsbacka socken, Värmlands län.
 • Selma Sofia Johanna Maria Charlotta, född 1831-06-24 på Ängelholm, S:t Anna socken, Östergötlands län, död 1904-02-08 i Linköping. Gift 1867-05-10 i Söderköping med komministern Johan Fredrik Rudebeck, i hans 2:a gifte, född 1817, död 1889.
 • Harald Axel Vilhelm, född 1833-04-01, död 1837-03-17.
 • Ivar Gustaf Bernhard, född 1834-05-10, död 1854-07-18 i Dalarö.
 • Ida Eleonora Magdalena, född 1836-04-16 på Hjältin, Ekshärads socken, Värmlands län, död 1908-07-05 å Halmstads lasarett. Gift 1867-06-25 på Stora Segerstad med kyrkoherden i Burseryds pastorat av Växjö stift Hans David Östberg, född 1834-10-14 i Burseryds socken, Jönköpings län, död 1894-12-31.
 • Nina Catharina Maria, född 1838-03-10, på Axelsö, Gryts socken, Östergötlands län, död ogift 1888-04-15 på Norrum, Börrums socken, Östergötlands län.

TAB 6

Hjalmar Axel August, (son av Johan Ulrik, Tab. 5), född 1839-06-19 på Karlsborg. Sjökapten. Befälhavare på ångbåten »Brokind». Död 1894-04-14 i Linköping. Gift 1880-02-24 i Jönköping med Agda Hök, född 1858-04-06 i Värnamo. Dotter av lanträntmästaren i Jönköpings län Christoffer Fredrik Hök och Clara Josefina Hall.

Barn:

 • Helmfrid Axel Fredrik, född 1880-11-29 på Adlerskog i Västra Eneby socken Östergötlands län, död 1887-01-25 Katrineberg

TAB 7

Hjalmar Axel Johan (son av Hjalmar Axel August, Tab. 6), född 1882-06-22 Katrineberg. Linköpings högre allmän läroverk. Genomgick och därefter anställd vid Rolf Höks gymnastikinstitut i London 1901--1915. Sjukgymnast. Livräddningsmedalj 1908. Idrottsmärket 1909. Anställd vid svenska centralgymnastikinstitutet i nämnda stad 1915--1916. Medlem av Lingska sällskapet i London 1916. Direktör för Gymnastics Blundells School i Tiverton, England 1916--1919. Gift 1914-08-20 i Kensington London, med Annie Moynihan, född 1870-09-15 i Twickenham, England. Dotter av verkställande direktören för East London Railway Jeremiah Joseph Moynihan och Mary Flora Mc Clelland.

Barn:

 • Patricia Martha Ulrika, född 1915-10-04 i London, död i London 1916-01-27.

TAB 8

Hjalmar Axel Fritz, (son av Hjalmar Axel August, Tab. 6), född 1883-12-23 Katrineberg, Östergötlands län. Mogenhetsexamen i Linköping 1903. Volontär vid 2:a Göta, numera Smålands artilleriregemente 1903-06-02. 1:te konstapel 1904-08-26. Sergeant 1904-09-30. Kadett vid Karlberg 1904. Styckjunkare 1905-08-22. Officersexamen 1905-11-29. Underlöjtnant vid Karlberg regemente 1905-12-15. Utexaminerad från artilleri- och ingenjörhögkolan 1908. Löjtnant vid regementet 1910-09-12. Genomgick Gymnastiska centralinstitutet 1909--1911. Gymnastiklärareexamen 1911. Kapten vid regementet 1918-06-28 f o m 1918-07-01. RSO 1926-06-06. Kapten vid Smålands arméartilleriregemente 1928-01-01. Major i Armén 1929-12-31. Avsked 1933-08-15 f o m 1933-12-24. Överstelöjtnant i Armén 1942-03-20. Gift 1911-06-23 Jära (Jönköpings stadsförs.) Jönköpings län med Karin Charlotta Kugelberg född 1887-03-22 Jära, Jönköping. Dotter av ryttmästaren vid Smålands husarregemente Carl Vilhelm August Kugelberg och Charlotta Aurore Sofia von Malmborg (Se adliga ätten von Malmborg).

Barn:

 • Ulrika Sophia (Ulla)
 • Birgitta Charlotta
 • Margaretha
 • Ingrid Catharina
 • Johan Ulrik

TAB 9

Daniel Gustaf, (son av Johan Morin, adlad Cedercrona, Tab. 1), född 1706-04-28. Student i Uppsala 1726-05-10. Auskultant i Göta hovrätt. Riddarhusfiskal 1741-08-18. Assessor i Göta hovrätt 1748-03-26. Död 1752-04-20 i Stockholm och begraven i Nikolai kyrka. Utgav 1746 »Sveriges ridderscaps och adels vapnebok». Gift 1750-03-17 (1750-03-27) i Stockholm med Eva Christina Olivecrona i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1760-05-22 med bergsrådet Per Adlerheim, född 1712, död 1789), född 1720-07-04, död 1776-11-30 i Stockholm, dotter av landshövdingen Isak Perman, adlad Olivecrona, och Sara Christina Schwede.

Barn:

TAB 10

Johan Isak, (son av Daniel Gustaf, Tab. 8), född 1750-12-31 (1750-12-30). Antagen till krigstjänst 1767. Kadett vid artilleriet 1767. Avlade generalexamen i artillerivetenskapen 1770-05-12. Översappör vid artilleriet 1770 . Underlöjtnant vid artilleriet 1770-09-18. Löjtnant 1775-11-20. Kapten 1783-08-18. Tygmästare i Göteborg 1790-04-13. Major 1793-02-08. Överstelöjtnant vid Göta artilleri 1794-06-04. RSO 1797-11-01. Död 1800-04-20 i Göteborg. Gift 1791-12-25 på Lagmansholm i Fullestads socken Älvsborgs län med stiftsjungfrun, friherrinnan Ulrika Hierta, född 1768-03-31, död 1851-03-11, i Jönköping, dotter av generalen Carl Hierta, friherre Hierta, och hans 2:a fru Maria Charlotta von Plomgren.

Barn:

 • Charlotta Marta Christina, född 1792-12-22, död ogift 1857-10-28 i Jönköping.
 • Vilhelmina Augusta Carolina, född 1796-08-26 i Göteborg. Stiftsjungfru. Död 1874-02-16 i Jönköping. Gift 1824-07-13 där med häradshövdingen i Norra och Södra Vedbo härads domsaga, lagmannen, RNO, Lars Löwenadler i hans 2:a gifte (gift 1:o 1806-08-28 Larum med Christina Lovisa Pauli, född 1786-01-10 Bjursund, död 1823-01-30, dotter av kaptenen Vilhelm Mauritz Pauli, och friherrinnan Ulrika Lovisa Lybecker), född 1777-04-26 Ryssebo, död 1863-03-12 i Jönköping [Släkten Löwenadler].
 • Carl August Fabian, född 1797 i Göteborg. Fänrik vid livgrenadjärerna. Död 1817.
 • Agnes Fredrika Maria, född 1799-03-21. Stiftsjungfru. Död 1860-06-14. Gift 1823-06-24 i Jönköping med prosten och kyrkoherden i Värmdö pastorat av Uppsala ärkestift, mag. Daniel August Zielfeldt, född 1789-03-09 i Vimmerby, död 1857-01-25 i Värmdö prästgård. (Hm.)

Utan känt samband

 • Beata Christina Cedercrona, född 1716-10-01 i Skänninge, dotter av löjtnant Cedercrona. (Troligen dotter av Hans, Tab. 1.)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: