:

Gyllenhierta nr 40

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten GYLLENHIERTA nr 40 †

Introd. 1625. Utdöd i slutet av 1600-talet.

Urgammal frälsesläkt, som i sitt vapen bar ett rött hjärta – vid introduktionen och namnets antagande ändrades färgen till guld – omgivet av gyllene flammor, vilka emellanåt blivit målade som en rosenkrans, i följd varav en ättegren kallade sig Rosencrantz.

TAB 1

Nils Svensson, till Hevonpää (Viksberg) i Pemars socken i Finland. Var fogde i Norrfinland 1532-07-11–15346. Slottsliggare på Åbo slott 1538, på Viborgs slott 1547–1553. Ledamot av borgrätt på Åbo slott 1556. Prestav för ryska sändebud 1557. Död omkr. 1565. Gift före 1550 med Cecilia Christersdotter, som levde änka 1586, dotter av Christer Pedersson (Jägerhorn af Spurila) och Margareta Jönsdotter (Spåra) av en urgammal finsk frälsesläkt.

Barn:

 • Sven Nilsson. Ägde Hulkis gärd i S:t Karins socken efter modern. Död före 1597. [3]
 • Felissa Nilsdotter. Var ogift 1579 men 1581 gift med ståthållaren Joen Tyrilsson (Stålhandske), i hans 2:a gifte.
 • Henrik Nilsson, till Hevonpää. Fänrik för hovfanan 1580 och ännu 1589-07-11 fick 1582-06-28 i förläning Talola i Koskis kapell. Var i slottsloven på Åbo 1594. Död ogift s. å. i nämnda stad och begraven 7/5 i domkyrkan.
 • Jakob Nilsson, till Paarskylä i Bjärnå socken. Deltog i adelsmötet i Åbo 1596. Kvartermästare vid hovfanan 1598 och medföljde ståthållaren Claes Flemings här under klubbekriget. Måste med andra av konung Sigismunds anhängare gå i landsflykt 1599. Kallas sedermera legat vid konungens hov i Polen, död ogift 1634.
 • Margareta Nilsdotter, till Vistala i Pemars socken. Levde 1630-11-00 men var död 1631-01-004. Gift 1:o med Erik Jonsson (Soop), avrättad 1583. Gift 2:o 1603-11-27 Bottna med Johan Mattsson Ram, till Näs i Bro socken, Stockholms län, död 1603-11-29, två dagar efter bröllopet. Gift 3:o med Christer Carlsson Månesköld af Seglinge, död 1620.
 • Carin Nilsdotter, till Koivumäki, och Laiterla i Bjärnå socken, levde änka 1625. Gift med löjtnanten Reinhold Rappe, död före 1610-03-03.
 • Valborg Nilsdotter, till Hulkis samt Tuorla i Piikkis socken, död ogift 1643-05-00 och begraven 1644-02-25 i Pemars kyrka
 • Anna Nilsdotter, till Bottna. Erhöll genom Svea hovrätts dom 1632-04-30 hälften i Näs gård, som systern Margareta erhållit i morgongåva4. Hon kallas då fru4. Gjorde sitt testamente 1640-11-02.

TAB 2

Christer Nilsson (son av Nils Svensson, Tab. 1), till Hevonpää i Pemars socken. Kvartermästare vid hovfanan 1590. Var fänrik vid adelsfanan 1594-06-08, då han fick frälse för några skattehemman. Deltog i adelsmötet i Åbo 1596. Hörde till konung Sigismunds anhängare och måste därför fly till Polen 1599. Död i landsflykt före 1620. Arvskifte efter honom hölls först 1634. Gift 1:o med Anna Claesdotter, dotter av löjtnanten Claes Christersson (Jägerhorn af Spurila) och Anna Johansdotter (Stålarm). Gift 2:o med Margareta Ragvaldsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med N. Larsson Ångerman, i hans 2:a gifte), död 1636 på Halvuori, dotter av fogden Ragvald Halvarsson (Ram) och Märta Torstensdotter (Ram) av finsk frälsesläkt.

Barn:

 • Claes Christersson. Ryttmästare. Död 1617. Se Tab. 3
 • Nils Christersson. Ryttmästare. Död 1616. Se Tab. 4
 • Henrik Christersson. Ryttmästare. Död 1625. Se Tab. 6
 • Johan Christersson Gyllenhierta. Major. Död 1662. Se Tab. 8.
 • Anna Christersdotter, död 1638. Gift med ryttmästaren Erik Henriksson Sabell, adlad Sabelstierna, död 1636.

TAB 3

Claes Christersson (son av Christer Nilsson, Tab. 2), till Hevonpää i Pemars socken. Löjtnant under Eskert Linderssons fana 1602. Fick 1612-10-28 i förläning 21 hemman i Somero socken. Ryttmästare. Ryckte 1612 till Ryssland med finska adelsfanan. Död 1617. Hans harnesk förvarades i Ingå kyrka. Gift med Anna Jakobsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med landshövdingen Herman Fleming, i hans 2:a gifte, född 1579, död 1652), levde änka 1654, dotter av hövidsmannen Jakob Olofsson (Stubbe), till Bollstad, av finsk frälsesläkt, och Hebbla Arvidsdotter (Wildeman).

Barn:

 • En son, död strax efter fadern.
 • Hebbla Claesdotter Gyllenhierta, död 1689 Spurila Gift 1639-11-19 i Åbo med ryttmästaren Johan Jägerhorn af Spurila, född 1602, död 1643.

TAB 4

Nils Christersson (son av Christer Nilsson, Tab. 2), till Paarskylä i Bjärnå socken. I slottsloven i Viborg 1610–1614. Ryttmästare. Drog till Ryssland 1614-07-01 med penningar till fältherren Jakob De la Gardie. Sändes 1616 från Novgorod till Ladoga, blev fången på vägen och död s. å. Gift med Ebba Stiernsköld, som levde änka 1630 i Sverige, dotter av riksrådet. Göran Claesson (frih. ätten Stiernsköld) och Kerstin Hansdotter (Bielkenstierna). Deras barn kallade sig Rosencrantz efter tydningen av vapnet.

Barn:

 • Christer Nilsson Rosencrantz, född 1608. Assessor. Död 1669. Se Tab. 5.
 • Göran Nilsson Rosencrantz. Sårade i duell sin broders svåger, kaptenen Hans Beurræus sä att denne till följd därav avled 1637-02-26. Rymde ur riket men fick 1640 adelns förbön för sig hos Beurræi moder. Han och brodern sålde 1631-01-06 sitt fädernegods Paarskylä till farbrodern Johan Christersson.5
 • Catharina Rosencrantz, till Torp i Vadsbro socken, Södermanlands län, född 1613 i Viborg, död 16892 och begraven i Vadsbro kyrka, där hennes gravsten med vapen och inskrift ännu finnes. Gift med Johan N. N.

TAB 5

Christer Nilsson Rosencrantz (son av Nils Christersson, Tab. 4), till Halkilaks i Pemars socken och Forsby i Pernå socken. Född 1608-05-10 på Nyslott. Introd. jämte övriga släktmedlemmar 1625 under nr 4, vilket sedan ändrades till nr 40, och med namnet Hierta af Hevonpää (sedan Gyllenhierta), men kallade sig Rosencrantz, ehuru detta namn bestreds honom av Leonard Gustaf Rosencrantz, nr 197, vid riksdagen 1668. Tjänte först vid furstliga hov i Tyskland, sedan vid svenska armén under kriget i Tyskland. Ryttmästare vid finska kavalleriet. Assessor i Åbo hovrätt 1635-11-19. Häradshövding i Sääksmäki härad 1655-06-16. Ledamot av riddarhusutskottet vid riksdagen i Stockholm s. å. Bevistade landskapsmötet i Åbo 1657 och riksdagen i Stockholm 1664. Död 1669. Gift 1635-02-08 med Ingeborg Beurræus, född 1603-01-13, död 1659-06-30 och begraven 1660-01-08 i Åbo domkyrka, dotter av häradshövdingen Tomas Beurræus, och Sofia Hansdotter (Lejon) av finsk frälsesläkt.

Barn:

 • Sofia Rosencrantz, död änka och begraven 1715 i Vånå kyrka. Gift med kyrkoherden i Vånå församl. i Finland Henrik Gunnerus.
 • Christina Rosencrantz. Ägde Suontaka i Tyrväntö kapell i Hattula socken. Död ogift 1692 och begraven i Tyrväntö kyrka
 • Margareta Rosencrantz, ägde Mäenpää säterirusthåll i Tyrväntö kapell, död ogift omkr. 1725.
 • Maria Rosencrantz, levde ogift 1657.
 • Nils Rosencrantz, till Halkilaks. Blev spetälsk och skulle 1670 enligt häradsrättens beslut föras till Själö hospital. Ogift. Med honom utdog ätten.

TAB 6

Henrik Christersson (son av Christer Nilsson, Tab. 2), till Olkkola i S:t Michels socken och Paarskylä i Bjärnå socken samt ägde genom sitt gifte Kokkola och Skyttälä i Hauho socken. Hövidsman för roteringsfolket i Savolaks 1609, förordnad vid gränsen. Kallad till Stockholm 1612 för att stå till svars för sitt handlingssätt i Kexholm. Kallas 1623 ryttmästare för ett kompani Savolaks ryttare. Död 1625. Gift med Margareta Tawast, som levde änka 1657, dotter av Ivar Arvidsson Tawast och Carin Fincke, av finsk uradel.

Barn:

 • Henrik Henriksson Gyllenhierta, levde 1641 hos sin moder i S:t Michels socken.
 • Christer Henriksson Gyllenhierta, född 1614. Major. Död 1664. Se Tab. 7.
 • Arvid Henriksson Gyllenhierta, drunknade 1635 i Källhamn och begraven 1636 i Tenala kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Beata Margareta, död 1656. Gift omkr. 1652 med kornetten Erik Sölfverarm, av en ointrod. finsk frälsesläkt, i hans 1:a gifte (gift 2:o med en dotter av kaptenen Nils Jonsson Svärdfelt och Catharina Elisabet Kalitin. Gift 3:o 1686 med Catharina von Suurman, dotter av ryttmästaren Henrik von Suurman), född 1628-08-07, levde 1696.

TAB 7

Christer Henriksson Gyllenhierta (son av Henrik Christersson, Tab. 6), till Karsby i Tenala socken, som han ärvde efter modern. Född 1614-10-13. Fick med sin broder Henrik konfirm. på sin faders säteri Olkkola i S:t Michels socken 1637-10-13. Hovjunkare hos generalguvernören greve Per Brahe. Kornett vid finska adelsfanan 1641-03-16. Löjtnant därst. 1655-01-13. Major. Fick 1652-12-20 konfirm. Aholaby Död 1664-05-13 på Karsby och begraven s. å. 18/9 i Tenala kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Margareta Bengtsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Bengt Abjörnsson), dotter av Bengt Olofsson till Dala. Gift 2:o med Gunilla Stålarm, död på Karsby och begraven 1678-10-13 i Tenala kyrka, dotter av Axel Eriksson (Stålarm) och Märta Boije (af Gennäs).

Barn:

 • 1. Christina, död på Karsby och begraven 1678-10-13 i Tenala kyrka på samma gång som styvmodern. Gift före 1666 med ryttmästaren Henrik Ekestubbe, född 1641, död 1694.
 • 2. Beata, levde änka 1693 Luuskala Gift omkr. 1670 med regementskvartermästaren Detlof Schmiedefelt, född 1650, död 1688.
 • 2. Märta Margareta, död 1697 kort efter 27/3 Skyttälä å. 19/11 i Hauho kyrka. Gift med ryttmästaren Mårten Ulf i Finland, nr 688, död 1691.

TAB 8

Johan Christersson Gyllenhierta (son av Christer Nilsson, Tab. 2), till Hevonpää i Pemars socken och Paarskylä i Bjärnå socken samt Kalvsnäs och Majniemi i Kimito socken och Viborgs gård eller Frillans i Bjärnå socken, vilka han ärvde med hustrun. Ryttmästare för ett kompani nyvärvade ryttare 1632-08-18. Bevistade riksdagen 1634. Deltog i krig i Livland, Preussen och Polen, där han blev svårt sårad. Kallas 1651 major. Förde långvariga processer med sina anförvanter om arvgods och fick 1651-10-14 rätt att tillägna sig Pahkavuori säteri med Kaukelma i Uskela socken, Päisterpää i Sagu socken, en del av Gammelgård i Lampis socken, Söderby i Pojo socken och Brännboda i Kimito socken. Död 1662 i Stockholm, dit han rest för fortsatta arvstvister och begraven i Bjärnå kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1620 med Margareta Frille i hennes 2:a gifte [gift 1:o omkr. 1613 med Henrik Göransson (Hufvudsköld), död 1619], född omkr. 1590, död omkr. 1670, dotter av kvartermästaren Påvel Frille, av finsk uradel, och Carin Jakobsdotter Svärd av finsk uradel.

Barn:

 • Christer, stupade ogift före 1662 i krig i Tyskland.
 • Gustaf. Student i Åbo 1646. Var 1656 kornett vid Nylands läns kavalleriregemente. Stupade ogift omkr. 1657 i Polen.
 • Margareta, till Kalvsnäs, begraven ogift 1691-03-11 i Bjärnå kyrka
 • Catharina, till Hevonpää, död där 1693 och begraven 1694-09-24 i Pemars kyrka. Gift före 1675 med Peter Ulf af Horsnäs, död 1681.
 • Maria, till Majniemi, död där ogift 1681.
 • Hebbla, till Tuohittu i Bjärnå socken, död före 1667. Gift med majoren Henrik Möller, natural. Möller (Möllersvärd), nr 645, död 1664.

Källor

1Rf. 2Söd. 3Svea hofrätt Lib. caus, vol. 27. 4Svea hofrätt Lib. caus., vol. 12. 5Lib. caus., vol. 97, p. 2 (allt medd. av assessor O. Adelborg). 6Al.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: