Sparrsköld nr 1195

Från Adelsvapen-Wiki

1195.jpg


Adliga ätten Sparrsköld nr 1195 †

Adlad 1680-08-25, introd. 1693. Utdöd 1830-11-26.


1Hm. 2At (P). 3Ogh. 4Sgn. 5At (Sch). 6Svn. 7Um.

TAB 1

Hans Gudmundsson, född i Tångesta by i Trönö socken Gävleborgs län. Kronobefallningsman i Rasbo härad Uppsala län. Gift med Kerstin N. N.

Barn:

 • Ericus Johannis Rungius. Prost och kyrkoherde i Sparrsätra pastorat av Uppsala ärkestift 16311. Död 16551. Gift med Ingeborg Nilsdotter Sparman, dotter av kyrkoherden i nämnda pastorat Nicolaus Olai och Susanna Andersdotter samt syster till livmedikus Andreas Sparman, adlad Palmkron, och till krigsrådet Johan Nilsson, adlad Sparrfelt.

Barn:

 • Nikolaus Sparman, född 1622-08-29. Student i Uppsala2 1639-02-07. Orerade därst.3 1641-06-06 och disp. 1644 och 16463. Student i Greifswald2 1647-03-17. Jur. akademieadjunkt vid Uppsala universitet 1651. Häradshövding i Leckö grevskap (Kållands härad) 1654. Assessor i Göta hovrätt 1663-02-06. Tillika häradshövding i Inlands m. fl. härader i Bohuslän3 1679-10-08. Var skild från hovrätten3 1682-10-05. Död 1684-04-07 i Jönköping. Gift 1653-01-30 med Anna Lohrman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1647 med professorn vid Uppsala universitet Zakarias Humerus, född 1610, död 1650-07-04 i Uppsala), död 1707-05-12 i Jönköping, dotter av handelsborgmästaren i Uppsala Tomas Lohrman och Helena Gustafsdotter samt syster till arkiatern doktor Gustaf Lohrman, adlad Lohreman.

Barn:

 • Erik Sparman, adlad Sparrsköld, född 1655. Student i Lund 16694 och i Uppsala7 1670-09-20. Kanslist i krigskammarkontoret 1675. Sekreterare hos rikskansleren greve Magn. Gabr. De la Gardie 1678. Häradshövding inom Bohus län. Adlad 1689-08-25 (introd. 1693 under nr 1195). Död 1698. Gift 1:o med Margareta Hartvig, dotter av krigskommissarien Daniel Hartvig. Gift 2:o 1689-07-18 i Marstrand m.
 • Margareta Gyllenberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Jakob Dreffensköld, från vilken hon blev skild, död 1714), dotter av överinspektören Erik Bergh, adlad Gyllenberg, och Christina Duberg.

Barn:

 • 1. Daniel, född 1686. Lagman. Död 1739. Se Tab. 2
 • 2. Nils, född 1696. Överstelöjtnant. Död 1765. Se Tab. 3.

TAB 2

Daniel (son av Erik Sparman, adlad Sparrsköld, Tab. 1), till Stavsäter i Vists socken och Mem i Tåby socken (båda i Ög.). Född 1686. Student i Uppsala7 1701-12-09. Notarie vid lagmansrätten i Bohuslän 1704. Avsked därifrån 1706. Auskultant i Göta hovrätt 1707. Häradshövding i Lösings, Östkinds, Björkekinds och Bankekinds häraders domsaga i Östergötland 1709 och i Bråbo, Finspångalän, Lösing och Östkind 1718. Återtog sin förra domsaga 1719. Assessors n. h. o. v. s. å. Lagman i nämnda provins 1721. Död 1739-05-01 i Stockholm. Gift 1:o med Anna Elisabet Rudebeck, döpt 1697-02-01 Ekeryd, död 1719-05-28 i Skällviks socken Östergötlands län, dotter av häradshövdingen Paul Rudebeck, och hans 2:a fru friherrinnan Christina Ulfsparre af Broxvik. Gift 2:o med grevinnan Hedvig Christina Spens, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten friherre Erik Ulfsparre af Broxvik, död 1712), född 1690, död 1758-07-21 på Stavsäter, dotter av k. rådet och presidenten friherre Jakob Spens, greve Spens, och friherrinnan Beata Bonde, av Lajhela ättegren.

Barn:

 • 2. Beata Margareta, född 1722-03-29 i Vists socken, död s. å. (enl. gravstenen i Vists kyrka ).5
 • 2. Jakobina Sofia, född 1725-10-11, död 1750-10-28 på Stavsäter. Gift 1742-11-28 på nämnda egendom med amiralen och landshövdingen greve Didrik Henrik Taube (nr 112) i hans 1:a gifte, född 1711, död 1781.

TAB 3

Nils (son av Erik Sparman, adlad Sparrsköld, Tab. 1), född 1696-05-15 i Västergötland. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1710. Sergeant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1711-05-00. Sekundkornett vid Västgöta ståndsdragonregemente 1712-05-00. Kornett vid livdragonregementet s. å. 14/11. Konfirm.fullm. 1716-02-10. Sekundryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente s. å. 14/5. Premiärryttmästare därst. 1721-03-31. Avsked 1740-04-01. Majors karaktär 1743-12-13. Överstelöjtnants karaktär i hessisk tjänst 1745-09-07. RSO 1751-12-04. Överstelöjtnants karaktär i svensk tjänst 1752-12-03. Död 1765-02-15 på Håberg i Flo socken Skaraborgs län. Han bevistade kampanjerna i Norge och Bohuslän. Gift 1733-05-14 Ribbingstorp med (friherrinnan) Catharina Charlotta von Burguer (von Ritterstein), född 1715-10-01 på Ribbingstorp, död 1779-03-15 på Torp vid Jönköping, dotter av översten Arnold Niklas Burguer, adlad (och friherre) von Burguer (von Ritterstein), nr 1478, och Metta Elisabet Reenstierna.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1735-12-04 i Husaby socken Skaraborgs län, död 1797-08-17 i Jönköping. Gift 1756-05-13 med kaptenen Aron Fromhold Utter, i hans 2:a gifte, född 1718, död 1760.
 • Erik Daniel, född 1737. Hovjägmästare. Död 1791. Se Tab. 4.
 • Arnold Nikolaus, döpt 1739-03-04 i Husaby socken, begraven s. å. 25/5.
 • Carl Magnus, född 1741. Överstelöjtnant. Död 1803. Se Tab. 5.
 • Metta Christiana, född 1742-08-24 Storeberg, död där 1744-09-11.
 • Ulrika Lovisa, född 1744-09-25 på Storeberg, död 1808-09-28 i Jönköping. Gift 1771-12-31 på Torp med provinsialläkaren, assessorn, med. doktorn Anders Magnus Wåhlin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1759-01-06 i Jönköping med Anna Charlotta Grapengieser, död 1740-11-26 i nämnda stad, död där 1771-06-01, dotter av apotekaren i Jönköping Jakob Henrik Grapengieser och hans 1:a hustru Anna Christina Falk), född 1731-12-22 i Östra Husby socken Östergötlands län, död 1797-12-01 i Jönköping.
 • Adolf Fredrik, född 1746-01-08 på Storeberg. Student i Uppsala7 1762-12-09. Auskultant i Göta hovrätt 1765-09-04. Hovjunkare 1766-12-27. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt3 1770-05-28. Kanslist därst.8 1773-11-04. Notarie3 1774-05-13. Assessor 1780-01-19. Hovrättsråd 1793-04-26. RNO 1809-07-03. Vice president 1816. Avsked 1821-07-17. Död barnlös 1827-05-06 i Jönköping. Gift 1:o 1789-12-31 Björneberg med sin svägerskas kusin Margareta Soop, född 1754-01-24 på Björneberg, död 1801-05-11 i Jönköping, dotter av krigsrådet Carl Soop, och friherrinnan Beata Maria von Knorring. Gift 2:o 1801-12-24 i Linköping med Elisabet Regina Bergenstråhle, född 1775-07-01 på Nordsjö i Kristbergs socken Östergötlands län, död 1827-11-13 (14/10), dotter av brukspatronen Carl Otto Bergenstråhle, och Beata Ulrika von Ehrenheim, B.
 • Märta Christiana, född 1747-06-01 på Storeberg, död 1831-02-12 i Hångsdala socken Skaraborgs län. Gift 1768-09-23 Ulvstorp med superkargören Gustaf Gabriel Lood i Småland, nr 157, i hans 2:a gifte, född 1726, död 1779.
 • Eva Susanna, född 1748-08-20 på Storeberg, död 1811-08-01 i Västergötland. Gift 1771-09-13 i Jönköping med hovjunkaren Bengt Adolf Mannercrantz, född 1745, död 1788.
 • Hedvig Sofia, född 1751-06-26 på Storeberg, död ogift 1841-02-06 i Jönköping och begraven s. å. 12/2.
 • Johan Gustaf, född 1756. Ryttmästare. Död 1805. Se Tab. 6.
 • Catharina Charlotta, född 1760-01-12 i Flo socken, död 1852-07-16. Gift 1782-06-30 Åsbyholm. Med häradshövdingen i Bråbo och Hällestads domsaga Per Adolf Blidberg, född 1747-11-22 i Västergötland, död 1826 i Jönköping6.

TAB 4

Erik Daniel (son av Nils, Tab. 3), född 1737-08-22 i Husaby socken. Student i Lund2 1755-09-22. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1752-08-22. Korpral 1753. Kvartermästare 1755. Transp. till adelstaneregementet 1757. Stabsadjutant därst. 1758. Löjtnant vid blå husarregementet s. å. 29/4. Stabslöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1760-11-11. Löjtnant 1765-11-27. Ryttmästares karaktär 1766-03-18. Livdrabant 1767-05-05. Avsked s. å. 13/5. Överjägmästare i Närke och Värmland 1769-08-31. Hovjägmästares titel s. å. 19/11. RSO 1770-04-28. Avsked 1788-01-28. Död 1791-07-09 i Stockholm. Gift 1762-09-00 Vängsjöberg med Ulrika Margareta Skeckta, från vilken han 1767 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1774 med uppsyningsmannen vid sjötullen i Björneborg Gustaf Vilhelm Horn), född 1748-07-09 i Björneborg, dotter av kaptenen Börje Filip Skeckta, och Margareta Silfversparre.

Barn:

 • Nils Birger, född 1763-08-25. Kom i tjänst 1770. Sergeant 1777. Fänrik vid Jönköpings regemente 1779-04-23. Extra ordinarie kanslist 1786-06-30. Avsked ur krigstjänsten 1787-01-16. Ordningsman vid dramatiska teatern i Stockholm 1788-05-16. Hovjunkare 1793-05-18. Brukspatron inom Östergötland. Död ogift 1830-11-26 i Linköping och slöt ätten på svärdssidan.
 • Eva Charlotta, född 1765-01-02, död ogift 1807-01-02 i Stockholm.
 • Margareta Christina, född 1767-01-01.

TAB 5

Carl Magnus (son av Nils, Tab. 3), född 1741-06-04 Storeberg. Volontär vid Skaraborgs regemente 1754-06-00. Sergeant därst. 1756 22. Fänrik 1758-05-02. Löjtnant vid arméns flotta (mariniärerna) 1761-11-10. Kapten i armén s. å. 24/12. RSO 1770-04-28. Kapten vid arméns flotta 1765-01-15. Kapten vid Jönköpings regemente 1772-06-15. Major i armén s. å. 28/10. Sekundmajor vid Jönköpings regemente 1778-02-04. Överstelöjtnants avsked 1782-05-15. Död 1803-01-13 på Rådene säteri i Gudhems socken Skaraborgs län och begraven liksom sin fru på Sjogerstads kyrkogård Skaraborgs län. Han bevistade pommerska kriget 1758–1762. Gift 1773-06-25 Huskvarna med stiftsjungfrun Anna Elisabet Ehrenpreus, född 1748 15, död 1805-05-17 i Skövde, dotter av överdirektören Fredrik Ehrenpreus, och friherrinnan Catharina Elisabet von Knorring.

Barn:

 • Charlotta Elisabet, född 1776-07-01, död ogift 1861-10-03 i Skövde, den sista av namnet.
 • Fredrika Christina, född 1777-09-10 på Åsbyholm i Bringetofta socken Jönköpings län, död 1828-08-05. Gift 1804-10-07 med professorn vid Lunds universitet Nils Henrik Sjöborg, född 1767-02-06 i Högestads prästgård Malmöhus län, död 1838-07-01 i Stockholm.
 • Gustaf Adolf, född 1779-11-04 på Åsbyholm. Student i Lund 1794-09-14. Jur. examen därst. 1795-05-008. Auskultant i Göta hovrätt 1795-06-26. Sergeant vid Bohusläns regemente 1796-03-15. Fänrik därst. s. å. 26/4. Löjtnant i armén 1800-06-07 och vid regementet 1801-12-16. Kapten i armén 1810-09-18. Kapten vid regementet 1811-06-25. RSO 1817-10-07. Död ogift 1819-03-18 i Kungälv.
 • Lovisa Maria, född 1781-01-20 på Åsbyholm, död 1858-04-09 i Skövde. Gift 1804-12-26 med löjtnanten i preussisk tjänst, godsägaren Fredrik Herman von Hackwitz i hans 2:a gifte (gift 1:o med sin kusin Eleonora Beata von Hackwitz i hennes 1:a gifte, från vilken han 1804 blev skild, född 1774-11-28, död 1834 i Jönköping, dotter av kornetten Magnus Henrik von Hackwitz och Gustava Johanna Mannercreutz, av en adlad, men ej introd. ätt), född 1763 Nordanå, död 1842-01-01 i Skövde.
 • Nils Fredrik, född 1782-01-14 på Åsbyholm. Fänrik vid Jönköpings regemente 1795-06-10. Löjtnant därst. 1808-06-13. Död ogift 1809-08-31 av sina i slaget vid Ratan s. å. 20/8 erhållna blessyrer.
 • Carl August, född 1785-04-12 i Bringetofta socken. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1800-08-15. Fänrik därst. 1803-07-05. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1804-12-20. Löjtnant i armén 1810-10-11. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1811-06-04. Kapten därst. 1813-16-03. Död ogift 1818-01-04 på Dannemarka5 i Korsberga socken Skaraborgs län.

TAB 6

Johan Gustaf (son av Nils, Tab. 3), född 1756-07-27 i Flo socken Skaraborgs län. Sergeant vid dalregementet 1771-12-08. K. page 1772-04-24. Livdrabant 1774-12-14. Löjtnant i armén 1789-05-20. Avsked 1792-12-18. Ryttmästare. Död 1805-06-29 Linnevad. Gift 1789-06-12 på Norrö i Kättilstads socken Östergötlands län med Magdalena Margareta Dahl i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1776 före 14/5 i Stockholm med salpetersjuderidirektören i Östergötland Gottfrid Hoffberg, född 1737, död 1787-06-06 på Norrö, Ög.) född 1751-12-26 i Gävle, död 1816-06-26 Hagen, dotter av borgmästaren i Gävle Carl Dahl och Margareta Elisabet Strömbeck.

Barn:

 • Charlotta Elisabet, född 1792-07-26 på Stora Lund i Västra Tollstads socken Östergötlands län. Stiftsjungfru. Död ogift 1846-09-04 i Skänninge.
 • Carl Fredrik Gustaf: sergeant vid livgardet. Död 1794-11-25 Rävsjö s socken Östergötlands län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.