:

Von Hennigs nr 2306

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Hennigs nr 2306 †

Adlad 1817-07-04 enligt 37 § R.F., introd. 1832. Utdöd 1881-10-02.


 • Lanthushållaren Emanuel Fredrik Stuths båda söner underlöjtnanten Carl Fredrik Stuth och majoren Gustaf Fredrik Stuth adopterades 1809 av sin då ännu barnlöse släkting, översten för drottningens livregemente, sedermera preussiska generalmajoren Bernhard Gustaf von Hennigs, född 1770, död 1845, vilken tillhörde en tysk adlig ätt med detta namn. De erkändes därmed såsom tyska adelsmän. När sedan Carl Fredrik von Hennigs adlades i Sverige med bibehållande av namnet, förblev vapnet nästan lika med den tyska ättens vapen, dock med den skillnad att det senare har tvä hjälmar.

TAB 1

Emanuel Fredrik Stuth. Lanthushållare och dominialarrendator i Pommern. Gift 1:o med Elisabet Fredrika Schröder. Gift 2:o med Maria Hennigs.

Barn:

 • 2. Carl Fredrik Stuth, adlad von Hennigs, född 1783-07-17 i Stralsund. Konstapelskadett vid artilleriet i nämnda stad 1797-03-08. Lärfyrverkare därst. s. å. 25/9. Sergeant 1800-05-18. Styckjunkare vid Vendes artilleriregemente 1802-10-10. Underlöjtnant därst. s. å. 23/11. 2. Löjtnant därst. Löjtnant vid livgardet till häst 1812-07-00. Ryttmästare i armén. Avsked 1810-02-20. RSO 1814-01-01. Ryttmästare vid livgardet till häst 1817-06-17. Adlad s. å. 4/7 enl. 37 § R.F., men dog före adelsbrevets utfärdande. Död s. å. 8/10 på Nynäs i Ekeby socken Örebro län och ligger, jämte tvenne i barnaåren avlidna söner, begraven på Ekeby kyrkogård. Han gjorde fälttåget i Pommern 1805–1806 samt bevistade kriget i Tyskland 1813–1814. Gift 1809-03-28 Rönneholm med Hedvig Charlotta Coyet, född 1780-04-29 Herrevadskloster s län, död 1866-02-05, dotter av generallöjtnanten Johan Gustaf Coyet, och friherrinnan Hedvig Hamilton af Hageby.

Barn:

 • Carl Gustaf, adelsman vid faderns död, född 1809. Ryttmästare. Död 1881. Se Tab. 2.
 • Två söner, döda som barn.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Carl Fredrik Stuth, adopt. von Hennigs, adlad von Hennigs, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1817. Född 1809-10-17 Nynäs. Fanjunkare vid skånska husarregementet 1827-07-28. Kornett därst. s. å. 21/11. Erhöll adelsbrev 1831-03-26 (introd. 1832 under nr 2306). Löjtnant 1832-05-12. Ryttmästares avsked 1835-01-24. Död 1881-10-02 i Hälsingborg och med honom utgick ätten på manssidan. Gift 1835-12-04 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams socken, Kristianstads län med Jakobina Lovisa Natalia Berch, född 1809-06-09 på nämnda egendom, död 1877-08-17 Gustavslund, dotter av hovmarskalken Georg Filip Bergk, natural. och adopt. Berch, och Anna Ulrika Juliana von Berg.

Barn:

 • Juliana Charlotta Natalia Gustava, född 1836-09-23 Plishult, död barn.
 • Ebba Ulrika, född 1838-02-24, död s. å. 17/12.
 • Gotton Carolina Filippina, född 1839-06-12 på Pilshult, död 1906-01-21 Malmö. Gift 1858-12-29 på Lundsgård i Östra Ljungby socken Kristianstads län med översten i armén, överstelöjtnanten i kronprinsens husarreg:s reserv, KSO2kl m m. Filip Fredrik Leopold von Horn af Rantzien, född 1832-09-27 i Hälsingborg, död 1896-05-27 på Stora Mörshög i Bjuvs socken, Malmöhus län.
 • Hedvig Natalia Talie, född 1841-04-10 på Pilshult. Död 1928-02-12 i Halmstad. Gift 1863-08-20 på Lundsgård med sin faders kusins svåger, kammarherren, friherre Nils Gabriel Djurklou, född 1829, död 1904.
 • Fredrique Thomasine, född 1843-05-31, död s. å. 31/5 Bläsinge s län.
 • Clara Gustava Sofia, född 1844-08-12 på Bläsinge, död 1917-06-28 i Hälsingborg. Gift 1864-05-21 på Lundsgård med överstelöjtnanten Bernt Carl Edvard Fock B, född 1841, död 1911.
 • Ida Augusta, född 1847-11-09 på Lundsgård, död 1870-01-24 i Ängelholm. Gift 1869-10-11 på Lundsgård med sin systers svåger, majoren, friherre Axel Vilhelm Reinhold Fock i hans 1:a gifte, nr 354, född 1839.
 • Ulrika Charlotta Ulla, född 1852-11-05 på Gustavslund. Gift där 1878-01-20 med sin svåger, majoren, friherre Axel Vilhelm Reinhold Fock i hans 2:a gifte, nr 354, född 1839.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: