Dahlstierna nr 1864

Från Adelsvapen-Wiki

1864.jpg


Adliga ätten Dahlstierna nr 1864 †

Adlad 1702-08-26, introd. 1743. Utdöd i början av 1800-talet (efter 1815).

Ätten har alltsedan början av 1700-talet varit bosatt i Pommern och senare även i Württemberg och Sachsen. – En i Preussen levande gren av ätten von Engeström har fått tillstånd att upptaga namnet Dahlstierna och kallar sig von Engeström genannt von Dahlstierna.


1A. Noreen, Släkten Noreen. 2SAB. 3At (S). 4At (Sch). 5sk. 6O. Elster, Geschichte der stehenden Truppen im Herzogthum Braunschweig-Wolffenbüttel. 7Adelig. Taschenbuch 1903. 8Verlohren, Stammregister und Chronik der Kur- und königlich Sächsischen Armee (1910). 8Medd. av överstelöjtnanten A. von Bardeleben, Berlin, 10Briefadel. Taschenbuch 1907. 11Adelig. Taschenbuch 1922. 12Uradelig. Taschenbuch 1923. 13Kreuzkirches i Dresden kyrkoarkiv, 14Ka. 15At (P). 16Briefadel. Taschenbuch 1911.

TAB 1

Torsten Andersson. Bonde i Västergötland.

Barn:

 • Andreas Thorstani Eurelius, född 1616 i Västergötland. Student i Uppsala16 1651-09-13. Filosofie magister därst. 1657. Kyrkoherde i Örs pastorat av Karlstads stift 1658 efter sin svärfader. Prost över Södra Dals kontrakt 1669. Död 1685 eller 1686 och begraven i Örs kyrka, där hans gravsten med inhuggen latinsk inskrift finnes. Gift1 1:o 1658-10-03 med Margareta Bluttheria, dotter av prosten över Dal och kyrkoherden i Ör Gunno Brynolphi Bluttherus och Mariana Arvicander1. Gift 2:o1 1670-06-23 med Clara Norenia i hennes 1:a gifte (gift 2:o med regementskvartermästaren vid riksänkedrottningens livregemente till häst Peter Runbom, död 1712)1, född 1644-07-20, död 1711, dotter av prosten och kyrkoherden i Nors pastorat av Karlstads stift Mattias Erlandi Norenius (farbroder till Gudm. Nordberg, adlad Löwenhielm) och hans 2. hustru Brita Arvidsdotter Roman.

Barn:

 • 1. Gunno Eurelius, adlad Dahlstierna, till Datzow i Poseritz' socken på Rügen. Född 1661-09-07 i Örs prostgård. Student i Uppsala 1677-09-08. Lantmätare vid reduktionskommissionen i Livland 1681. Avsked därifrån 1685. Student i Leipzig 1686. Filosofie magister därst. 1687-01-27. Inspektor över svenska lantmäteriet 1690. Direktör för lantmäterikommissionen i Pommern15 1691-08-15. Direktör över lantmäteriet 1699-09-07. Adlad 1702-08-26 (sönerna introd. 1743 under nr 1864). Död 1709-09-07. 'Han var en utmärkt matematikus och har utgivit kartor över Sveriges livländska och tyska länder, var även poet, och är bekant för sitt långa skaldekväde över konung Carl XI:s död, har slutligen även skrivit kämpevisan om konungen och herr Peder, rörande Narva slag.'. Gift med Elisabet Schloman, handelsmansdotter från Stralsund.

Barn:

 • En dotter, levde ogift 1751.
 • Gunno Henrik, född 1700. Kammarherre. Se Tab. 2
 • Anders Gottfrid, född 1702. Kammarherre. Död 1753. Se Tab. 3.
 • Carl Torsten, född 1707, död 1729.

TAB 2

Gunno Henrik (son av Gunno Eurelius, adlad Dahlstierna, Tab. 1), till Datzow. Döpt 1700-08-03. Överflyttade till Pommern. Svensk kammarherre. Gift med Maria Margareta von Elwern.

Barn:

 • Gustaf Henrik, född 1733-09-20 på Gross-Datzow i i Poseritz' socken på Rügen. Volontär vid Cronhiortska regementet 1749-12-02. Förare därst. 1750-01-16. Avsked s. å. 9/5. Förare vid drottningens livregemente i Pommern s. å. 12/5. Fänrik därst. s. å. 26/6. Löjtnant 1759-03-27. Kapten i armén 1766-02-08 och vid regementet 1770-09-18. Regementskvartermästare 1772-03-26. RSO s. å. 28/5 död 1784-05-03 i Stralsund.
 • Carl Ludvig, född 1734-12-28. Kapten i fransk tjänst. Dödsskjuten 1757 i slaget vid Hastenbeck.
 • Bernhard Reinhold (Richard?), född 1736-09-09 på Gross-Datzow. Volontär vid drottningens livregemente 1753-11-12. Förare därst. 1755-03-05. Fänrik 1764-10-16. Förare vid regementet von Behr i braunschweigsk tjänst 1755. Fänrik därst.6 1757-01-04. Sekundlöjtnant6 s. å. 8/8. Premiärlöjtnant 1760-04-00. Kapten 1762-12-10. Kapten i regementet von Koppelow 1772 och i regementet von Specht 17766. Död 1778-09-01 i Albany6, Nordamerika, till följd av sår erhållna i braunschweigsk tjänst i Amerika. Han kvarstod då ännu såsom fänrik vid drottningens livregemente.
 • Alexander Maximilian, född 1737-12-15 på Gross-Datzow. Volontär vid drottningens livregemente 1753-08-28. Rustmästare därst. 1756-09-28. Förare 1757-01-21. Löjtnant á la suite vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst s. å. 24/2. Souslöjtnant därst. s. å. 16/5. Sekundlöjtnant 1758-07-07. Premiärlöjtnant 1759-06-09. Fänrik vid drottningens livregemente 1766-06-30. Kapten vid regementet Royal Suédois 1769-09-10. RSO 1772-05-28. Major i fransk tjänst. Avsked 1785. Avsked från drottningens livregemente 1788-04-14. Levde 1802 i närheten av Blois i Frankrike.
 • En dotter, död före 1785. Gift med preussiske löjtnanten Wilken Evert von Platen, till Gurtitz, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Vilhelmine Magdalena von Platen av huset Dornhof, född 1729-06-03), född 1721-01-19. Död 1785 [7].
 • En dotter. Gift med N. N. Hercules.

TAB 3

Anders Gottfrid (son av Gunno Eurelius, adlad Dahlstierna, Tab. 1), till Neu-Bauhot i Pommern. Född 1702. Svensk hovjunkare2 1732-01-14 och kammarherre2 1735-10-01. Död 1753-11-25 på Neu-Bauhof och begraven i Pütts kyrka på Rügen. Gift 1:o med Maria Charlotta Taube i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1723-11-13 med Bernhard Sodenstierna, född 1695, död 1728), dotter av översten Bernt Otto Taube och hans 1:a fru Maria Kraft. Gift 2:o 1745-06-05 med Anna Brita Greiffenheim, född 1713-04-10, död 1753-11-23, dotter av landshövdingen Joakim Wibling, adlad Gripenhem, sedermera Greiffenheim, och hans 2:a fru Maria Constantia Cuypercrona.

Barn:

 • 1. Niklas Gottfrid Henrik, till Grellenberg i kretsen Grimmen i Pommern. Född 1732-04-10 på Rügen. Volontär vid drottningens livregemente 1746. Förare därst. 1748-05-05. Erhöll s. å. permission för att gå i kursachsisk tjänst. Löjtnant vid livgrenadjärgardet därst. s. å. Fänrik vid drottningens livregemente 1749-07-31. Löjtnant därst. 1750-06-26. Kapten i kursachsisk tjänst 1755. Var kapten vid drottningens livregemente 1760-03-07. Major i sachsisk tjänst 1761-09-07. Överstelöjtnant därst. Avsked ur svensk tjänst 1770-07-10 och ur sachsisk tjänst 17759. Död 1788-12-11 i Stralsund.
 • 1. Carl Gustaf, född 1734-02-00. Antagen i krigstjänst 1750. Fänrik vid Löwenfeldska regementet i svensk tjänst 1758-07-27. Löjtnant vid Sprengtportska regementet 1768-05-02. Död ogift 1769-08-06 i Landskrona och begraven s. å. 8/8 Örja socken Malmöhus län.
 • 1. Axel Magnus, född 1735-03-00. Premiärlöjtnant vid sachsiska livgrenadjärregementet 17558. Avsked 17628. Kapten vid braunschweigska livgrenadjärregementet 17626. Död ogift 1768.
 • 1. Aurora.
 • 2. Ferdinand August, född 1746. Ryttmästare. Se Tab. 4
 • 2. Maria Constantia, född3 1747-10-18, död3 1778-03-05 och begraven s. å. 7/4 i Genarps socken Malmöhus län. Gift 1769-10-20 med majoren Jakob Tage Silfverskiöld, i hans 2:a gifte, född 1727, död 1802.
 • 2. Adolf Julius, född 1751. Major. Död 1803. Se Tab. 6
 • 2. Antoinetta Eufemia.

TAB 4

Ferdinand August (son av Anders Gottfrid, Tab. 3), född 1746-11-00. Underlöjtnant vid sachsiska dragonregementet von Sacken 17678. Avsked 17728. Kapten i Württembergisk tjänst. Levde 1815.9. Gift med Helena Christina Ulrika von Stumpfeld, dotter av10 amtshauptmannen i Barth Christopher von Stumpfeld och Anna Maria von Meincke.

Barn:

 • Charlotta Elisabet, född 1778, död 1842. Gift med Erhard Olof Emanuel Lillienanker till Daskow, Behrenshagen, Alt-Willershagen och Dettmansdorf, av en adlad, men ej introd. ätt5, född 1750-12-05, död 1818-02-05 på Daskow i kretsen Franzburg i Pommern.

TAB 5

Gottfrid (son av Ferdinand August, Tab. 4), herre till Mützkow i kretsen Stralsund och Grellenberg i kretsen Grimmen, båda i Pommern. Död 1813. Gift 1807 i Greifswald med Christina Maria von Vahl, född 1778-07-16 i Greifswald, död där 1830-05-12, dotter av danska kommerserådet, köpmannen i Greifswald Mikael Gottfrid Vahl, av romerska kejsaren adlad von Vahl, och Catharina Maria Witton[11].

 • Döttrar4:
 • Christina Fredrika Carolina, född 1809-03-21 på Mützkow, död 1890-03-19 på Langen i kretsen Belgrad i Pommern. Gift 1827-04-27 med Heinrich von Hagen, till Langen, Damerow och Brutzen, född 1803-01-30 på Premslaff i kretsen Satzig i Pommern, död 1865-12-12 på Langen [12].
 • Fredrika, född 1811-10-02 på Grellenberg, död 1893-06-07 i Demmin. Gift 1835-05-22 med godsägaren Carl Vilhelm Christian von Hagenow, till Medrow i kretsen Grimmen, född 1805-04-04 på Langenfelde, död 1876-11-10 på Medrow [16]
 • Catharina Maria Charlotta Vilhelmina, född 1813-07-08 på Grellenberg, död 1885-03-28 i Stralsund. Gift 1833-09-13 på Grellenberg med sin kusin Carl Vilhelm von Stumpfeld-Lillienanker, till Daskow, Trinwillershagen och Bartelshagen, född 1805-04-11 på Behrenwalde, död 1865-01-06 på Daskow [10].

TAB 6

Adolf Julius (son av Anders Gottfrid, Tab. 3), född 1751-03-00 på Neu-Bauhof. Page vid württembergska hovet. Underlöjtnant vid sachsiska gardet 1767. Premiärlöjtnant därst. 1774. Kapten 1778. Major 1799. Avsked 1803. Död s. å. 28/12 i Waldheim [8]. Gift 1779-04-09 i Dresden13 med Dorotea Josepha Henrietta von Thile, levde 18159, dotter av kursachsiske generallöjtnanten Fredrik Leopold von Thile och Catharina Rebecka Firnhaber.13

 • Barn13:
 • Juliana Clementina, född 1781-10-30 i Dresden, liksom systrarna. Död före 1804.
 • Elisabet Juliana, född 1784-05-27. Hovfröken vid sachsiska hovet14. Levde ännu på 1850-talet.14
 • Maria Ernestina, född 1787-08-07, levde 1803.
 • Mariana Adolfina, född 1788-10-22, levde 1803.
 • Vilhelmina Henriette, född 1790-04-03, död 1872-07-25 i Bergen på Rügen. Gift 1812-06-05 Gedsholm med ryttmästaren och lantrådet på Rügen Jakob von Engeström B, född 1777, död 1853.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.