:

Wallenberg

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Wallenberg

Äldste kände stamfadern Per Hansson levde i slutet af 1700-talet och var rusthållare på Hertsberga, Skärkinds socken i Östergötland. Släkten härstammar enligt traditionen från Vallby i St Johannes sn. Därifrån och från Hertzberga härleder släktnamnen Wallberg, Wallenberg och Hertzman.

Per Hansson, född 1670 (åu); rusthållare på Hertsberga, Skärkinds sn; † 1741. Gift 1692 med Kerstin Jacobsdotter, född 1671, dpt 17/9, † 1752-08-28.

Barn:

 • Kerstin Persdotter, född 1693-12-17 på Hertsberga, Skärkinds sn. Gift med bonden Olof Persson.
 • Hans Persson Wallberg, född 1696; kronolänsman; † 1769. se släkten Wallberg.
 • Jacob Persson Wallberg, född 1699; kronolänsman; † 1758. se Tab 2.
 • Anders Persson Hertzman, född 1701; kyrkoherde; prost; † 1768. se Släkten Hertzman.
 • Brita Persdotter, född 1706-01-25 på Hertsberga, Skärkinds sn.
 • Maria Persdotter, född 1712-05-07 på Hertsberga, Skärkinds sn.

TAB 1

Jacob Persson Wallberg, född 1699-04-10 på Hertsberga, Skärkinds sn (källa: Genline ID 407.11.24400); bokhållare på Sturefors; kronolänsman i Vifolka härads domsaga; † 1758-02-04 i Viby sn, begr 12/2 (källa: Genline ID 407.11.24400). Gift 1:o 1728 i Grebo sn med jungfrun Märta Christina Kiuhlman, † 1743-02-22 i Viby sn, begr 2/3 (källa: Genline ID 407.10.94800 och 407.11.24400), dotter till inspektorn Erik Kiuhlman och Catharina Sophia Torsell; Gift 2:o 1743 i Viby sn med jungfrun Anna Kristina Tillberg, född 1715 i Viby sn, † 1799 i Västerlösa sn, dotter till komministern Marcus Joannis Tillberg och Anna Maria Molenia.

Barn 1:o (upptog ej faderns släktnamn):

 • Erik Jacobsson, född 1730-09-05, † 1732-01-21.
 • Christina Charlotta Jacobsdotter, född 1732-09-18 på Mörby, Viby sn, † 1798-12-04. Gift 1:o 1752-10-04 i Viby sn med Per Ersson, född 1722, † 1773; 2:o 1774-10-28 med Jöns Månsson.
 • Petter Jacobsson, född 1734-02-07, † 1758-08-14.
 • Sophia Jacobsdotter, född 1735-09-22 på Mörby, Viby sn, † 1771-04-17. Gift 1755-05-21 med rusthållaren på Mörby Jan Andersson, född 1730.
 • Brita Catharina Jacobsdotter, född 1737 på Mörby, Viby sn, † där 1743-03-20, begr 25/3 (6 år gammal, källa: Genline ID 407.10.94800).
 • Johan Fredrik Jacobsson, född 1738-08-28 på Mörby, Viby sn; länsman i Vifolka härads domsaga † 1825-12-06.
 • Ulrika Jacobsdotter, född tvilling 1742-06-20 i Viby sn, † där 1742-09-26, begr 3/10 (källa: Genline ID 407.10.94800).
 • Hedvig Maria Jacobsdotter, född tvilling 1742-06-20 i Viby sn, † där 1759-01-05.

Barn 2:o:

 • Marcus Wallenberg, född 1744; kyrkoherde; lektor; † 1799. se Tab 2.
 • Jacob Wallenberg. född 1746-03-05 i Viby sn; skeppspräst; utnämndes i februari 1777, då han skulle företaga en fjärde ostindisk resa, till kyrkoherde i Mönsterås, Kalmar stift. Han tillträdde platsen den 1 maj 1778; författare av reseskildringen Min son på galejan, dagboksanteckningar från en färd till Ostindien åren 1769–1771; † 1778-08-25 i Mönsterås sn.
 • Andreas Wallenberg, född 1747-11-01 i Viby sn; student i Uppsala; † 1769 i Uppsala.
 • Anna Maria Wallenberg, född 1750-09-22 i Viby sn (källa: Genline ID 417.1.83800). Gift 1774-10-06 på Sperringe, Västerlösa sn med rusthållaren Olof Larsson, född 1731 i Östra Tollstads sn (källa: Genline ID 417.1.83800), † 1796-12-01 i Sperringe Mellangård, Västerlösa sn. Paret fick flera barn.
 • Christina Wallenberg, född 1752-02-01 i Viby sn. Gift 1:o 1774-10-07 på Sperringe, Västerlösa sn (källa: Genline ID 417.22.35700) med bonden Johan Månsson, född 1753 i Västerlösa sn. Paret fick flera barn.. 2:o 1802 med tullinspektorn i Linköping Carl Vilhelm Lindqvist, född 1756-03-11, † 1821. Sonen Marcus i 1:a äktenskapet, född 1781-11-12 på Sperringe, Västerlösa sn (källa: Genline ID 330.18.103500); upptog moderns släktnamn och blev student 1800; magister i Greifswald 1806; komminister i Landeryds pastorat 814; vice pastor 1805; † ogift och barnlös 1822-03-22 i Landeryds sn, begr 28/3 (förkylning, 40 år gammal, källa: Genline ID 330.18.103500).
 • Samuel Wallenberg, född 1754-03-27 i Viby sn, † där 1759-07-24.
 • Catharina Wallenberg, född 1757-10-18 i Viby sn. Gift 1778-02-06 på Sperringe, Västerlösa sn med rusthållaren Olof Nilsson.

TAB 2

Marcus Wallenberg, (son till Jacob Persson Wallberg, Tab 1), född 1744-06-30 i Viby sn; kyrkoherde i Slaka pastorat; lektor; † 1799-09-06 på Vargsäter, Skeda sn, begr 18/9 (stenpassion, 55 år gammal, källa: Genline ID 367.32.57200). Gift 1:o 1773 med jungfrun Sara Helena Kinnander, född 1749 i Eksjö, † 1775-09-08 i Linköping (rötfeber), dotter till kyrkoherden Erik Larsson Kinnander och Catharina Maria Philandra; 2:o 1778-07-07 i Tuna sn med jungfrun Maria Elisabet Drangel, född 1757-03-04 i Tuna prästgård, Tuna sn, † 1791-12-02 på Vargsäter, Skeda sn, begr 11/12 (barnsäng, 35 år gammal, källa: Genline ID 367.31.28600), dotter till kyrkoherden i Tuna pastorat, kontraktsprosten Daniel Drangel och hans 2:a hustru Eva Lovisa Grönhagen; 3:o 1792 (källa: Genline ID 333.15.81300) med jungfrun Christina Ulrika von Bruce, född 1760-08-22 i Vrigstads sn (källa: Genline ID 333.15.81300), † 1824 i Linköping, dotter till ryttmästaren Pehr von Bruce och Maria Blidberg.

Son 1:o:

 • Marcus Wallenberg, född 1774; biskop; † 1833. se Tab 3.

Barn 2:o:

 • Fredrik Wallenberg, född 1781; stabskapten; postmästare; † 1828. se Tab .
 • Lovisa Christina Wallenberg, född 1783-07-31 i Linköping.
 • Fredrika Charlotta Wallenberg, född tvilling 1785-01-03 i Linköping.
 • Gustava Maria Wallenberg, född tvilling 1785-01-03 i Linköping, † 1830. Gift 1805 i Linköping med rådmannen, vice häradshövdingen, kämnärpreses Herman Wikblad, född 1775-01-10, † 1828-12-10. Paret fick flera barn.
 • Gustaf Wallenberg, född 1787-02-26 i Linköping; extra ordinarie bataljonsläkare; † 1815-06-05 i Lund.
 • Ulrika Charlotta Wallenberg, född 1788-11-02 i Linköping, † där 1789.
 • Sara Helena Wallenberg, född 1790-04-15 i Linköping, † 1836. Gift 1815 i Linköping med postmästaren i Skänninge Georg Malte Malmsten.
 • N.N Wallenberg, född 1791-11-29 på Vargsäter, Skeda sn, † där s d.

Barn 3:o:

 • Johan Ulrik Wallenberg, född 1793; kyrkoherde; † 1862. se Tab .
 • Petronella Vilhelmina Wallenberg, född 1794-09-20 på Vargsäter, Skeda sn (källa: Genline ID 333.15.81300), † 1812-01-05 i Linköping (källa: Genline ID 333.15.81300).
 • Per Adolf Wallenberg, född 1796-01-22 på Vargsäter, Skeda sn (källa: Genline ID 333.15.81300); grosshandlare; resetullinspektor; † 1869.
 • Ulrika Catharina Wallenberg, född 1799-08-14 på Vargsäter, Skeda sn (källa: Genline ID 333.15.81300). Gift 1829 i Linköping med borgmästaren i Kristianstad Christian Ludvig Hessle.

TAB 3

Marcus Wallenberg, (son till Marcus Wallenberg, Tab 1), född 1774-06-24 i Linköping (källa: Genline ID 333.24.60500); student i Uppsala 1790; promoverades till fil. mag. 1797; avlade s. å. juris utriusque kandidatexamen samt förordnades 1800 till eloqu. docens; sedan han 1817 antagit prästerlig ordination, befordrades han till kyrkoherde i Slaka pastorat men erhöll redan s. å. transport till Landeryds prebendepastorat; utnämndes till teologie doktor 1818 och blev 1819 biskop i Linköping. I denna egenskap bevistade han 1823 och 1828–30 årens riksdagar.; † 1833-09-22 i Linköping. Gift 1804 med jungfrun Anna Laurentia Barfoth, född 1783-03-18 i Lund (källa: Genline ID 333.24.60500), dotter till professorn Anders Barfoth och Elsa Maria Bagger.

Barn:

 • Laurentia Maria Wallenberg, född 1805 i Linköping, † där 1806.
 • Marcus Hilarion Wallenberg, född 1807-01-19 i Linköping (källa: Genline ID 367.17.95900); rustmästare vid Kungl. Första livgrenadjärreg:tet 1822; fanjunkare 1823; fänrik utan lön 1825-02-22; fänriks lön 1828; 3:e regementsadjutant med sergeants lön 1830; 2:e regementsadjutant 1832; löjtnant i reg:te 1833; 1:e löjtnant 1838; godsägare till Lövingsborg, Skeda sn; † där 1842-06-11 (källa: Genline ID 367.17.95900). Gift 1841-05-21 i Karoli fs, Malmö med fröken Amalia Ulrika Santesson, född 1821-04-20 i Lund (källa: Genline ID 367.17.95900), † 1854-02-26 i Linköping, dotter till Peter Aldarik Santesson och Ulrika Flodén.
 • Jacob Agathon Wallenberg, född 1808-12-26 i Linköping (källa: Genline ID 333.24.60500), † 1887 i Stockholm.
 • Carl August Wallenberg, född 1811 i Linköping, † s å.
 • André Oscar Wallenberg, född 1816; bankman; politiker; publicist; riksdagsman; godsägare; † 1886. se Tab 4.

TAB 4

André Oscar Wallenberg, (son till Marcus Wallenberg, Tab 3), född 1816-11-19 i Linköping; gick 1825–32 i Linköpings trivialskola och gymnasium; reste 1832 som jungman till Västindien och blev vid hemkomsten sjökadett; sedan han avlagt sjöofficersexamen i Karlskrona 1835, seglade han ett par år som matros på nordamerikanska kofferdifartyg och blev 1837 löjtnant i kungliga svenska flottan; studerade juridik i Grenoble; blev borgare i Sundsvall för att bli valbar till riksdagsman och tog 1851 som premiärlöjtnant avsked från krigstjänsten. Som bankman har han varit banbrytande i Sverige. Han skall redan under sin vistelse i Förenta staterna 1837, då den stora bankkraschen inträffade, ha fått lust att bli bankman, då han »lärde huru banker icke böra skötas». Blev Sundsvallsbankens förste chef. 1856 bildade han Stockholms enskilda bank. Var till sin död verkställande direktör. Han införde postremissväxlar, räntefria och betalbara vid anfordran, en nyhet, ännu nästan okänd utom Sverige, och genom jämförelsevis hög inlåningsränta utvecklades depositions- samt upp- och avskrifningsrörelsen. Han var 1848–51 delägare och medarbetare i »Bore» och lämnade både pekuniärt understöd och artiklar åt »Stockholmsposten» 1869–70. I »Aftonbladet» skref han nästan regelbundet en gång i veckan »Ekonomiskt» 1865–68. Ledamot av borgarståndet 1853–63. Efter representationsförändringen företrädde han Stockholms stad i Första kammaren från det nya statsskickets begynnelse till sin död; godsägare till Malmvik, Ekerö sn; † 1886-01-12 i Stockholm, begr i Wallenbergmausoleet vid Malmvik på Ekerö. Gift 1:o med Wilhelmina Catharina Andersson, född 1826, † 1855 i Stockholm; 2:o 1861 i Stockholm med jungfrun Anna Eleonora Charlotte von Sydow, född 1835, † 1910 i Stockholm, dotter till kommendören, senare konteramiralen Johan Gustaf von Sydow och hans 2:a hustru Eleonora Juliana Wiggman.

Barn 1:o:

 • Oscara Wilhelmina Wallenberg, född 1847 i Stockholm, † 1863 på Skeppsholmen.
 • Jacob Axel Wallenberg, född 1851 i Stockholm.
 • Knut Agathon Wallenberg, född 1853-05-19 i Stockholm; avlade 1874 sjöofficersexamen; blev s å underlöjtnant vid kungliga flottan och inträdde i Stockholms enskilda banks styrelse; 1876 genomgick han Georgiis bankinstitut; utnämndes 1876 till löjtnant vid kungliga flottan, varifrån han tog avsked 1882, samt var 1877–78 anställd i Crédit Lyonnais i Paris; övertog 1886 som verkställande direktör Stockholms Enskilda Banks ledning; utrikesminister 1914–1917; riksdagsledamot (första kammaren) 1907–1919; ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1883–1914; tillsammans med sin hustru skapade han 1917 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse; han ses även som grundaren av samhället Saltsjöbaden och var en av initiativtagarna och finansiärerna till Stockholms stadshus; invaldes 1928 som ledamot nummer 822 av Kungliga Vetenskapsakademien; † 1938-06-01 i Stockholm. Gift 1878 med Alice Nickelsen, född 1858, † 1956.
 • Anders Wilhelm Wallenberg, född 1855 i Stockholm.

Barn 2:o:

 • Gustaf Oscar Wallenberg, född 1863-01-06; affärsman; kommendörkapten; envoyé; † 1937. se Tab 5.
 • Marcus Laurentius Wallenberg, född 1864-03-05; bankdirektör; † 1943. se Tab 6.
 • Anna Oscara Wallenberg, född 1865-12-24 i Stockholm. Gift 1889-08-19 med kammarherren, R W O Johan Edvard Gustaf Bergenstråhle, född 1864-03-06. Paret fick två barn.
 • Bengt Louis Wallenberg, född 1867-03-09, † 1869-01-18.
 • Siri Eleonora Carolina Wallenberg, född 1868-09-21, † 1964-12-15 på Sirishof, begr i Roslagsbro kyrka. Gift 1:o med Isac Philip Martin Ehrenborg; 2:o 1896-02-15 i Jakobs fs, Stockholm med översten och militärattachén, greve Erik Carl Oxenstierna af Korsholm och Wasa, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1882-11-26 med friherrinnan Ebba Elise Åkerhielm af Margarethelund, med vilken han fick en son, född 1860-12-02, † 1903-12-03, dotter till statsministern, friherre Johan Gustaf Åkerhielm af Margarethelund och grevinnan Ebba Aurora Gyldenstolpe), född 1859-02-10 i Stockholm, † 1913-03-10 på Sirishof, begr jämte fin fru i familjegraven i Roslagsbro kyrka. Paret fick 3 barn.
 • Ingeborg Emma Gustafva Wallenberg, född 1870-02-14, † 1929. Gift 1:o med Jesper Svedberg; 2:o med Pontus Mauritz Qvarnström; 3:o med Jacob Fredrik Wallenberg.
 • Jacob Oscar Wallenberg, född 1872-06-21
 • Lilly Wilhelmina Wallenberg, född 1873-08-12. Gift med chefen för Östra Göinges skvadron, majoren R S O Carl Gustaf Achates Crafoord, född 1871.
 • Axel Fingal Wallenberg, född 1874-09-13
 • Victor Henry Wallenberg, född 1875-11-13
 • Alfhild Laura Wallenberg, född 1877-07-20. Gift med kommendörkaptenen, friherre Gustaf Oscar Magnus af Ugglas, född 1861-12-05 på Linköpings slott. Paret fick flera barn.
 • Maria Oscara Wallenberg, född 1878-11-01, † 1880-12-05
 • Ruth Ingrid Wallenberg, född 1880-07-16, † 1972. Gift med översten, friherre Carl Magnus von Essen, född 1873, † 1960. Paret fick flera barn.
 • Thyra Berta Louise Wallenberg, född 1884-06-11, † 1884-10-10.

Alla barnen i 2:a giftet finns i födelsboken för Skeppsholms församling under Stockholms stad.

TAB 5

Gustaf Oscar Wallenberg, (son till André Oscar Wallenberg, Tab 4), född 1863-01-06 på Skeppsholmen, Stockholm; blev 1882 underlöjtnant och 1892 kapten i svenska flottan, sedan han 1891 lämnat den aktiva krigstjänsten för att ägna sig åt affärslivet. Han sysselsatte sig särskilt med trafikfrågor och förbättringen av Sveriges sjöfartsförbindelser. Han var verkställande direktör för det rederibolag, som 1897 övertog trafikerandet från svensk sida av rutten Trelleborg-Sassnitz samt arbetade inom den år 1898 tillsatta handels- och sjöfartskommittén livligt för rederinäringens höjande och särskilt för direkta svenska förbindelser med viktigare transoceana länder; utnämndes 1906 till envoyé i Tokyo från 1907 var han även ackrediterad i Peking: blev därmed den förste permanent stationerade svenske karriärdiplomaten i Östasien; befordrades samtidigt till kommendörkapten av 1:a graden; 1920 förflyttades han till Konstantinopel som minister; var sidoackrediterad i Sofia och innehade befattningen till 1930; † 1937-03-21 i Stockholm. Gift 1887 med Annie Marie Gustava Adelsköld, född 1869-02-04 på Steninge slott, Husby-Ärlinghundra sn (källa: Genline ID 2509.34.44300), † 1952 i Saltsjöbaden, dotter till järnvägsbyggaren, riksdagsmannen och skriftställaren, major och riddaren Claës Adolf Adelsköld och Sara Gustava Brolin.

Barn:

 • Raoul Oscar Wallenberg, född 1888 på Skeppsholmen, Stockholm; underlöjtnant; † 1912 på Kappsta, Lidingö. Gift 1911 med Maria Sophie Wising, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1918 med juristen Fredrik Elias August von Dardel, född 1885 i Bettna sn, † 1979 i Djursholm), född 1891 i Klara fs, Stockholm, † 1979 i Djursholm, dotter till professorn Per Johan Wising och Sophie Henrietta Benedicks. De blev föräldrar till diplomaten Raoul Gustaf Wallenberg.
 • Karin Lilly Maria Margareta Wallenberg, född 1891 på Skeppsholmen, Stockholm. Gift med Oscar Carl August Falkman, född 1871, † 1961. Paret fick tre barn.

TAB 6

Marcus Laurentius Wallenberg, (son till André Oscar Wallenberg, Tab 4), född 1864-03-05 i Stockholm; tog en jur kand i Uppsala 1888; bankdirektör på Stockholms Enskilda Bank; underlöjtnant i flottan och vice häradshövding (härav smeknamnet häradshövdingen); riddare av Serafimerorden; räddade ASEA undan konkurs i början av 1900-talet; invaldes 1939 som ledamot nummer 882 av Kungliga Vetenskapsakademien; † 1943-07-22 på Malmvik, Lovö, Ekerö sn, begr i Wallenberg-mausoleet. Gift 1890-08-19 med Gertrud Amalia Hagdahl, född 1864-05-29, † 1959, dotter till läkaren och kokboksförfattaren Charles Emil Hagdahl och Emilia Gylling.

Barn:

 • Jacob Wallenberg, född 1892-09-27 i Stockholm; företagsledare; bankdirektör; † 1980-08-01 i Stockholm.
 • Marcus Wallenberg, född 1899-10-05 i Stockholm; svensk företagsledare; riddare av serafimerordern; ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien; chef för Stockholms Enskilda Bank; † 1982-09-13.
 • Ebba Wallenberg, född 1896-11-21 i Stockholm. Gift 1920-06-21 i Svenska kyrkan i Köpenhamn med greve Carl Gustaf Bonde af Björnö i hans andra gifte.

Litteratur

Svenska Släktkalendern. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Johan von Sydow "Christian Fredrik von Sydow och hans ättlingar". Linköping stifts herdaminne. Lunds stifts herdaminne. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: