:

Stiernswärd nr 2053

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten STIERNSWÄRD nr 2053

Adlad 1762-03-10, introd. 1776.

Stjernswärd A205300.png

TAB 1

Bengt Söfringsson Ahlberg Underofficer vid norra skånska kavalleriregementet. Dödsskjuten under konung Carl XII:s krig. Gift 1:o med en Kafle, av adl. ätten. Gift 2:o med (ej känt).

Barn:

 • Sven Ahlberg. Underofficer först vid von Engelbrechtenska regementet, sedan vid änkedrottningens livregemente Fänriks avsked, källarmästare i Kristianstad1. Död 1763 i Ronneby i Blekinge. Gift 1726 i Stockholm2 Tyska förs med Maria Hodders, född 1697-06-002, död 1759, dotter av2 regementsfältskären vid livgardet Rudolf Hodders och Maria Magdalena Schultz.

Barn:

 • Rudolf Hodder Ahlberg, adlad Stiernswärd, till Vollsjö och Åkerholm, född 1728-02-28 i Kristianstad. Student i Lund 17453. Volontär vid Bousquets regemente s. å. 20/3. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1746. K. livdrabant 1747-08-18. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1750-03-15. Löjtnant därst. 1753-09-27. Stabsryttmästare 1757-12-06. Ryttmästare vid regementet 1759-03-27. RSO 1760-04-19. Adlad 1762-03-10 med namnet Adelhierta, men adelsdiplomet utfärdat först 1773-03-23, då han erhöll namnet Stiernswärd (introd. 1776 under nr 2053). Major i armén 1762-06-29. Adlad 1768-03-22 av tyska kejsaren med namnet De Ahlberg. Sekundmajor vid regementet s. å. 8/6. Överstelöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1769-10-24 och vid södra skånska kavalleriregementet 1771-02-12. Överstes titel 1772-09-12. Avsked ur krigstjänsten 1774-08-11. Död 1793-07-07 Tjälvesta. 'Han bevistade med tapperhet sjuåriga pommerska kriget och utmärkte sig i synnerhet 1759 under en rekognoscering vid Zarrentin i Uckermark, då han blev av en överlägsen fientlig trupp angripen. Ehuru han själv illa blesserades i ena armen och en stor del av kommenderingen sårades, tog han icke desto mindre vid detta tillfälle flera fångar. Gift 1762-02-09 med Vendela Margareta Skytte af Sätra i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1755-06-24 Sinclairsholm, med ryttmästaren Otto Tott, född 1696, död 1758), född 1732-07-29 på Sinclairsholm, död 1804-05-18 på Ängeltofta i Barkåkra socken Kristianstads län, dotter av majoren Håkan Skytte af Sätra, och hans 2:a fru friherrinnan Elsa Christina Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Sofia Adelhierta, döpt 1764-01-10 på Månstorp i Västra Ingelstads socken Malmöhus län, död s. å. 18/1 och begraven s. å. 20/1.
 • Carl Georg, född 1767. Major. Död 1825. Se Tab. 2
 • Sven Gustaf, född 1770-03-30 på Månstorp. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet. Student i Lund4 1780-12-05. Teol. examen4 1785-05-03. Jur. examen3 1786-12-15. Auskultant i Göta hovrätt. Död ogift 1788-05-28 i Växjö.

TAB 2

Carl Georg, (son av Rudolf Hodder Ahlberg, adlad Stiernswärd, tab 1), född 1767-10-15 på Månstorp i Västra Ingelstads socken Malmöhus län. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1771-05-12. Kornett därst. 1778-01-14. Löjtnant 1786-04-12. Ryttmästares avsked 1791-12-20. Ryttmästare i armén 1798-11-21. Major därst. 1805-01-23. RSO s. å. 1/3. Avsked 1811-03-19. Död 1825-11-19 i Stockholm. Han har gjort sig ett namn såsom en av Skånes yppersta jordbrukare och verksammaste godsägare. Ägde Ängeltofta i Barkåkra socken Kristianstads län, vilket han 1819 sålde till konung Carl XIV Johan. Gift 1813-01-31 på sistnämnda egendom med Anna Petersson, född 1775-07-01, död 1846-04-16 på Gottekullen i Tengene socken Skaraborgs län. Gottekullen okänd i Tengene (enl. Marg. Nyström).

Barn:

 • Carl, född 1795. Hovjunkare. Död 1838. Se Tab. 3.
 • Brita'' Catharina, född 1799-11-06 på Ängeltofta, död 1856-05-12 Undstorp. Gift 1846-07-18 med arrendatorn Henrik Hilar Hæring.
 • Anna Vendela Maria (Maia), född 1802-01-19 på Ängeltofta, död 1809-03-07.
 • Sofia Gustava, född 1804-03-02 på Ängeltofta, död 1846-06-14 i Västerås. Gift 1836-08-29 med lektorn vid Västerås gymnasium, prosten och kyrkoherden i Skerike prebendepastorat av Västerås stift Bror Knut Bellander, född 1803-07-02 i Tillberga socken Västmanlands län, död 1857-03-26 i Västerås. [5]
 • Gustaf Mauritz, född 1806-01-07 på Ängeltofta. Fanjunkare vid livgardet till häst 1815-04-13. Avsked 1821-11-08. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1822-03-31. Underlöjtnant därst. 1825-11-22 fänrik vid Hälsinge regemente 1829-08-21. Avsked därifrån med tillstånd att kvarstå i armén 1830-05-13 underlöjtnant i fransk tjänst 1832-09-26. Löjtnant därst. 1835-07-22. Avsked s. å. 15/12. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1836-03-12. Löjtnant därst. 1838-01-19 RFrHL. Kapten i armén 1843-11-13 och vid regementet 1844-07-05. RSpICO 1847-07-00. Avsked ur krigstjänsten 1850-09-03. Gick åter i tjänst 1854-03-28 och blev major i armén. Ånyo avsked 1855-05-08. Död 1870-05-19 i Stockholm. Gjorde sig känd genom åtskilliga nyttiga uppfinningar. Gift 1:o 1829-02-01 med Clara Charlotta Lewin i hennes 1:a gifte, från vilken han 1830 blev skild (gift 2:o 1835-07-31 med krigsrådet Carl Gustaf Dahlfelt, i hans 2:a gifte, från vilken hon 1836 blev skild, född 1781, död 1850, gift 3:o 1848-09-12 med sjökaptenen och varvsdisponenten i Göteborg Carl Mauritz Engelbrekt Olsson, död 1871 i Falkenberg), född 1808-01-05, död 1891-10-23 i Stockholm, dotter av possessionaten Fredrik Ludvig Lewin och Ulrika Sofia Holmström. Gift 2:o 1846-09-26 i Stockholm med Cora Julia Maria Broman, från vilken han även blev skild, född 1827-05-22 i Stockholm, död där 1869-09-09, dotter av postkamreraren i Stockholm Samuel Albert Broman och Cora Nernst.
 • Rudolf Hodder, född 1808. Hovmarskalk. Död 1867. Se Tab. 4
 • Vendela Maria, född 1811-07-15 på Ängeltofta, död 1873-09-22 i Lidköping. Gift 1841-03-18 med majoren i armén, RSO, Carl Viktor Nernst, född 1810-01-04 i Stockholm, död 1863-04-01 i Skara.
 • Svante Sigfrid, född 1815-01-28 på Ängeltofta. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1831-07-26. Avsked 1838-02-03.

TAB 3

Carl, (son av Carl Georg, tab 2), född 1795-04-15 på Ängeltofta. Kvartermästare vid skånska husarregementet 1805-03-15. Hovjunkare 1815-01-00. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1817-04-15. Löjtnant därst. 1818-06-14. Avsked 1820-02-16. Död 1838-05-20 i Stockholm. Gift 1820-02-01 Pilshult med Anna Fredrika Lychou, född 1790, död 1853-09-08 i Stockholm Kungsholms förs i Stockholm, dotter av rådmannen i Stockholm Adolf Fredrik Lychou och Anna Maria Tärnström.

Barn:

 • Anna Carolina, född 1817-11-29 i Misterhult, Kalm. , enl. Margareta Nyströms forskningar (1984), död 1907-05-14 å Drottningholm. Gift 1844-02-12 i Stockholm med expeditionschefen i riksmarskalksämbetet och hovexpeditionen, RNO, m.m., Johan Zakarias Vilhelm von Schoultz, född 1809-09-17, död 1885-08-27 på Drottningholm.

TAB 4

Rudolf Hodder, (son av Carl Georg, tab 2), född 1808-09-08 Ängeltofta s län. Kadett vid Karlberg 1822-08-21. Utexaminerad 1830-04-06. Kornett vid skånska dragonregementet s. å. 22/4. Löjtnant 1840-12-21. Ryttmästare i armén 1843-12-18. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå som ryttmästare i armén 1844-03-06. Avsked ur krigstjänsten 1848-10-31. LLA 1849. KVO 1860-05-05. Ledamot av styrelsen för Alnarps lantbruksinstitut 1861–1865. Stiftare och ledamot av styrelsen för Orups lantbruksskola. Ledamot av direktionen för Skånska hypoteksföreningen. KNS:tOO 1863-06-22. Hovmarskalk 1864. Död 1867-02-05 på Vittskövle i likan, socken Kristianstads län. Ägde nämnda egendom 1837–1867 och Karsholm i Österslövs socken Kristianstads län 1854–1867. Gift 1837-11-25 i Ystad med Maria Hagerman, född 1811-11-03 i nämnda stad, död 1883-04-09 på Vittskövle, dotter av handlanden i Ystad Gustaf Hagerman och Anna Bengtsdotter. Änkefru Stiernswärd, född Hagerman, ägde Vittskövle och Karlsholm tillsammans med barnen 1867–1870.

Barn:

 • Anna Maria'' Lovisa, född 1838-09-18 på Vittskövle, död 1895-11-19 i Kristianstad. Gift 1859-05-25 i Vittskövle kyrka med godsägaren greve Hans Gustaf Wachtmeister af Johannishus, född 1831, död 1906.
 • Amalia Christina Birgitta, född 1839-12-24 på Vittskövle, död ogift 1903-11-24 i Kristianstad.
 • Vendela Augusta Matilda, född 1841-12-12 på Vittskövle, död 1903-10-26 i Ängelholm. Gift 1867-07-12 på Vittskövle med godsägaren greve Hans Wachtmeister af Johannishus, född 1836, död 1907.
 • Charlotta Augusta, född 1843-05-04 på Vittskövle, död 1914-04-30 Prinshaga,. Gift 1867-07-11 i Vittskövle kyrka med kaptenen Fredrik Christer Sigismund Flach, i hans 1:a gifte, född 1839, död 1921.
 • Carl Gustaf, född 1844. Ryttmästare. Död 1896. Se Tab. 5.
 • Rudolf Hodder, född 1846-05-06 på Vittskövle. Kammarjunkare 1870-11-10. Kammarherre 1885-12-01. Tjänstg. kammarherre hos drottningen 1886-12-01. RVO 1888-07-09. KNassAdO1kl s. å. Ordförandesuppleant i nötboskapspremieringsnämnden i Kristianstads län 1892. Underceremonimästare vid KMO och RNO 1894-11-26. StOffLEkkrO s. å. StOtfRumSO s. å. KRadZLO2kl s. å. StOff ItKrO 1897. Ledamot i styrelsen för Skånes enskilda bank s. å. OII:sJmt s. å. 18/9. Död 1901-10-05 i Stockholm. Ägde Hedentorp i Norra Åsums socken Kristianstads län sedan 1873. Gift 1874-05-27 i Kristianstad med Lovisa Henriette Adlersparre, född 1850-04-24 Gustavsvik, död 1875-02-27 på Hedentorp, dotter av kammarherren greve Carl August Adlersparre, och Charlotta Aurore Jeanette von Platen.
 • Celestine Sofia Eleonora, född 1847-12-11 på Vittskövle, död ogift 1932-02-16 i Kristianstad.
 • Hans Filip, född 1850. Kammarherre. Död 1909. Se Tab. 11.

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Rudolf Hodder, tab 4), född 1844-07-12 på Vittskövle. Fanjunkare utan lön vid skånska dragonregementet 1860-07-12. Student i Lund 1861-12-14. Officersexamen 1862-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1863-06-26. RDDO 1871-10-13. Löjtnant 1874-04-01. Ledamot av direktionen för skånska hypoteksföreningen s. å. Avsked från beställningen på stat och ryttmästare i armén 1876-04-12. Avsked ur krigstjänsten 1877. RNO 1879-12-01. Ledamot av styrelsen för Alnarps lantbruksinstitut 1870–1896. Ledamot av styrelsen för Skånes enskilda bank 1887. KVO2kl 1889-11-30. Ledamot av stuterikommissionen 1890. Ledamot av styrelsen för Börringe–Östratorps järnväg 1894. KVO1kl s. å. 1/12. Död 1896-09-10 på Vittskövle. Ägde Vittskövle tillsammans med syskonen 1867–1869 och Vittskövle och Jordberga, det senare i Källstorps socken Malmöhus län från 1875. Gift 1875-07-16 på Källstorps kyrka med friherrinnan Clara Amalia von Nolcken nr 223, född 1851-01-27 på sistnämnda egendom, död 1938-08-08 på Jordberga (Källtorps förs, Malm. db nr 5) (Vittskövle förs, Malm. db nr 7) dotter av godsägaren friherre Carl Adam von Nolcken, och grevinnan Sofie Henrietta Margreta Dorotea Ehrensvärd. Friherrinnan Stiernswärd, född von Nolcken, äger Jordberga sedan 1896.

Barn:

 • Märta Maria Dorotea, född 1876-07-11 på Vittskövle. PrRKM, ÖRKHT 2kl mkrigsdek. Gift 1900-09-19 på Vittskövle med ryttmästaren på övergångsstat vid livgardet till häst, RSO, GV:sO1M, RJohO, m. m., Carl Henning von Horn, från vilken hon blev skild genom Södertörns domsagas häradsrätts utslag 1939-04-24, i hans 1:a gifte (gift 2:a 1939-06-14 med Isabella d`Orchimmont, nr 2227), född 1876-04-18 på Fållnäs i Sorunda socken Stockholms län.
 • Erik Rudolf Hodder, född 1878. Godsägare. Död 1923. Se Tab. 6.
 • Carl Erik Nolcken, född 1879. Ryttmästare. Död 1919. Se Tab. 7.
 • Carl Georg, född 1880. Hovrättsnotarie. Se Tab. 8
 • Gustaf Jonas, född 1882, död 1939. Kammarherre. Se Tab. 9.
 • Nils Harald, född 1883-12-29 på Vittskövle

TAB 6

Erik Rudolf Hodder, (son av Carl Gustaf, tab 5), född 1878-08-09 på Vittskövle i förs med samma namn, Krist. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1900. Elevkårens ordförande 1901-08-16–1902-08-14. Utexaminerad 1902. Ägde Vittskövle i förs med samma namn, Krist. sedan 1897. Död 1923-11-14 under en ridtur i Borrestad i Östra Sönnarslövs socken Kristianstads län, (Vittskövle förs, Krist. db). Gift 1908-02-08 i Stockholm (Soruna förs, Sthlm l, vb) med Sigrid Ebba Ulrika Cecilia Florence von'' Horn, född 1882-03-22 (Sorunda förs, Sthlm l.,), dotter av kammarherren Johan Henning von Horn och friherrinnan Florence Charlotta Lucie Bonde.

Barn:

 • Mary Ursula Florence (Ulla), född 1909-11-03 i Stockholm (Vittskövle förs, Krist, fb) Hedvig Eleonora förs, liksom syskonen. Stiftsjungfru.
 • Carl-Göran Bengt, född 1912-09-08 i Stockholm (Vittskövle förs, Krist. fb). Äg. tillsammans med syskonen Vittskövle i förs med samma namn, Krist. Död 1936-01-01 Kortebo (Vittskövle förs:s, Krist. db nr 1.)
 • Celestine Susanne Florence, född 1913-11-20 i Stockholm (Vittskövle förs, Krist, fb). Gymnasieekonom. Gift 1939-02-04 i Vittskövle kyrka Krist. (Vittskövle förs, Krist. vb nr 1) med godsägaren Erik Kristoffer Berg i hans andra gifte (gift 1:o 1934 med Evy Gerda Margit Björling, född 1912-01-20, död 1937, dotter av med. doktorn Henning Emanuel Björling och Elvira Victoria (Evy) Hedenberg), född 1906-05-11 i Björkö förs, Jönk
 • Rolf-Henning, född 1916-10-13 i Stockholm. Se Tab. 6 A

TAB 7

Carl Erik Nolcken, (son av Carl Gustaf, tab 5), född 1879-10-02 på Vittskövle i förs med samma namn, Malm. Mogenhetsexamen 1898-05-28. Volontär vid Skånska dragonregementet s. å. 1/6. Sergeant därst. 1899-07-28. Elev vid Krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1900-08-22. Officersexamen s. å. 26/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 7/12. Löjtnant därst. 1904-12-31. Avsked med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv 1909-12-10. Ryttmästare i nämnda reserv 1916-03-31. Genomgick Gymnastiska centralinstitutet. Arr. Hafgård i Gustafs förs, Malm. Död 1919-03-31 i Stockholm (Gustafs förs, Malm, db). Gift 1904-10-07 i Malmö med Elsa'' Berg von Linde, född 1877-06-23 i Malmö, dotter av överstelöjtnanten vid husarregemente Axel Adrian Berg von Linde, och Valborg Lindström.

Barn:

 • Carl-Adam Nolcken, född 1905-07-20 i Ystad. Se Tab. 7A
 • Brita, född tvilling 1906-08-15 i Ystad. Amanuens vid Nordiska museet i Stockholm.
 • Anna, född tvilling 1906-08-15 i Ystad, död s. d. därst.
 • Märta, född 1908-04-18 i Ystad förs. Gymnastikdirektör. Assistent vid Landbohöjdskolan i Köpenhamn.
 • Malin, född 1910-12-07 Jordberga. Gift 1936-08-29 i Börringe kyrka Malm. med advokaten, jur. kan. Hans Axel Albrecht Ihre , född 1899-07-05 Ekebyhov,
 • Christina, född 1913-09-06 Havgård. Förvaltare vid Havgårds säteri i Gustafs förs, Malm., Börringe förs, Malm.
 • Carl-Gustaf Erik Nolcken, född 1915-10-16 Havgård Se Tab. 7 B.

TAB 8

Carl Georg, (son av Carl Gustaf, tab 5), född 1880-12-18 på Vittskövle i förs med samma namn, Krist. Mogenhetsexamen 1898. Jur. filosofie examen vid Uppsala universitet 1899-12-15. Jur. utr. kandidat examen 1906-12-14. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Gift 1908-12-19 i Kristiania (Huddinge förs, Sthlm l, vb) med Anna Viktoria Sophia Elisabet (Ebeth) Brink i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1893-11-21 i Hälsingborg med skriftställaren greve Carl Birger Mörner af Morlanda, från vilken hon 1908 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1867-05-03 i Nora, död 1930-03-10), född 1873-05-07 Kvarngården, dotter av vice konsuln Viktor Constantin Brink och Louise Holmén.

Barn:

 • Margit, född 1909-04-18, Olstorp. Äg. tillsammans med brodern Hackemöllan m.fl. gårdar i Skåne.
 • Carl-Herbert, född 1910-11-19 Olstorp. Distriktschef. Gift 1936-08-22 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs (vb nr 157) med Ida (Aida) Kristoffersson i hennes andra gifte (gift 1:o med Oskar Nordberg, död 1931-11-20), född 1898-01-10 i Asarums förs, Blek., dotter av skräddaren Anders Kristian Kristoffersson och Ingrid Jönsson.

TAB 9

Gustaf Jonas, (son av Carl Gustaf, tab 5), född 1882-06-30 på Vittskövle. Tjänstg. kammarjunkare 1906-12-01. OIISGbmt 1907-06-06. RRS:tAO3kl 1909-06-28. Kammarherre 1914-12-31. RVO 1924-06-06. GV:sJmt 1928-06-16. Äg. Slättåkra i Källstorps socken Malmöhus län. Död 1939-01-13 i Billesborg, Herfölge socken, Danmark. Begraven å Källstorps kyrkogård, Malm. (Malmö, S:t Petri förs db nr 21). Gift 1926-01-02 i Köpenhamn med Vanda Marie Curtois Grön i hennes 2:a gifte (gift 1:o med generalkonsuln Jörgen Omsted Arntzen), född 1887-10-13

Barn:

 • Clara Charlotte Vanda Marie, född 1928-10-01 i Köpenhamn.

TAB 10

Knut Arvid, (son av Carl Gustaf, tab 5), född 1885-06-07 på Vittskövlei förs med samma namn, Krist. Mogenhetsexamen 1902-06-09. Officersvolontär vid Kronprinsens husarregemente s. å. 14/6. Vicekorpral 1903-07-24. Distinktionskorpral s. å. 27/8 . Elev vid Krigsskolan 1903-09-00. Sergeant s. å. 2/10 . Fanjunkare 1904-08-23. Officersexamen s. å. 28/11. Underlöjtnant vid Kronprinsens husarregemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1909-09-03. Genomgick Krigshögskolan 1913–1915. Aspirant vid Generalstaben 1917–1919. Ordonansofficer hos kronprinsen 1918. Ryttmästare 1919-10-31. Adjutant hos kronprinsen s. å. Stabsadjutant och kapten vid Generalstaben s. å. 19/12. Ryttmästare vid nämnda husarregemente 1921-06-17. RSO 1925-06-06. Överförd till övergångsstat s. å. 13/11. Godsförvaltare Sövdeborg. RNS:tOO1kl . GV:sJmt 1928-06-16. Ryttmästare på samma stat vid Norrlands dragonregemente 1928. Avsked och samtidigt utnämnd till major i armén 1935-05-31 fr.o.m. s. å. 8/6. RVO 1937-06-05. Ryttmästare i Skånska kavalleriregementets reserv. Gift 1908-10-12 på Högesta i förs med samman namn, Malmöhus län med grevinnan Anna Fredrique Ebba Thomasine Piper nr 46 i hennes 1:a gifte, född 1887-10-21 på Högesta i förs med samman namn, Malm., dotter av kammarherren greve Erik Alfred Wolfgang Piper och friherrinnan Anna Tomasine Sophie Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • Elsa, född 1909-12-18 i Malmö garnisonsförs
 • Lily, född 1911-09-22 i Malmö garnisonsförs ]], fr slutet av 1940-talet till 1961 verksam på Vålådalens turiststation, under 12 år som vicevärdinna
 • Madeleine, född 1913-01-04 i Malmö garnisonsförs.
 • Viveka, född 1917-07-07 i Malmö (Källtorps förs, Malm, fb) KNO, KDDO. Gift 1937-09-22 i Malmö (Sövde förs, Malm. vb nr 10) med löjtnanten i Andra belgiska lanciärregementets reserv, jur. doktorn François Jacques Marie Joseph Gérard Corneille Ghislain Verhaegen, född 1907-02-11

TAB 11

Hans Filip, (son av Rudolf Hodder, tab 4), född 1850-07-12 på Vittskövle. Kadett vid Karlberg 1869. Avgick från krigsakademien s. å. 5/12. Studerade vid universitetet i Bonn 1873–1874. Ledamot av styrelsen för Kristianstad–Hässleholms järnväg 1886. Ledamot av Kristianstads läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1889. Ledamot i styrelsen för nämnda läns frökontrollanstalt 1891. Ordförande i samma läns nötboskapspremieringsnämnd 1895. RVO s. å. 30/11. Kammarherre 1898-12-01. Ledamot av styrelsen för Alnarps lantbruksinstitut 1902–1909. RNO 1904-12-01. Död 1909-08-14 (Kiaby förs, Krist., db) . Arrenderade Sörbytorp i Sörby socken Kristianstads län 1876–1892, Araslöv i Färlövs socken Kristianstads län 1880–1903 och Bäckaskog sedan 1900. Gift 1883-04-23 Nygård med Henriette Maria Margareta de Maré, född 1862-12-03 på sistnämnda egendom, död 1942-10-07 i Kristianstad (Vittskövle förs, Krist. db nr 8), dotter av bruksägaren Gustaf de Maré, se adliga ätten de Maré, och grevinnan Henriette Christine Cronstedt.

Barn:

 • Hans Gustaf Rudolf, född 1884. Underlöjtnant. Död 1925. Se Tab. 12.
 • Carl Hodder Baltzar, född 1885. Ryttmästare. Se Tab. 13.
 • Ebba Harriet Maria, född 1893-07-17 på Araslöv. Gift 1914-08-03 Bäckaskog s län med kaptenen vid Vendes artilleriregemente, adjutanten hos kronprinsen, RSO, GV:sJmt, Gunnar'' Ekeroth, född 1886-09-16

TAB 12

Hans Gustaf Rudolf, (son av Hans Filip, tab 11), född 1884-02-29 på Araslöv. Mogenhetsexamen. Volontär vid kronprinsens husarregemente. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1903. Utexaminerad 1905. Reservofficersexamen 1908-05-01. Arrenderade Västerlövs gård sedan 1909. Underlöjtnant i nämnda reg:s reserv s. å. 31/12. Avsked 1912-06-29, död 1925-07-29 (Vittskövle förs, Krist, db) . Gift 1913-07-09 i Köpenhamn (Kristianstads förs, vb) med Ebba Louise Adolfine Ehrenborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1907-04-04 i Kristianstad med underlöjtnanten Vilhelm Lennart Sebastian Tham, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1880, död 1926), född 1885-12-13 i Kristianstad, död 1926-04-03 (Vittskövle förs, db), dotter av landssekreteraren Fredrik Vilhelm Teodor Ehrenborg, och Tomasine Ulrika Johanna Olsson.

Barn:

 • Brita Louise Tomasine, född tvilling 1914-04-03 på Västerlöv under Hanaskog i Kviinge socken Kristianstads län ]], liksom syskonen. Gift 1942-08-29 i Riseberga kyrka med kaptenen vid Norrlands trängkår (Riseberga förs, Krist. vb nr 19), jur.kand. Jan Olof Smith, född 1909-11-24. Civilförsvarsdir.
 • Adine Henriette Celestine, född tvilling 1914-04-03 ]], död s. å. 29/6 på Västerlöv.
 • Ebba Amalia Henriette, född 1916-10-12 Kviinge förs.

TAB 13

Carl Hodder Baltzar, (son av Hans Filip, tab 11), född 1885-12-04 Araslöv Studentexamen 1906-06-06. Officersvolontär vid Skånska dragonregementet s. å. 7/6. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1910-12-31. Ryttmästare i regementet 1923-12-07 och vid regementet 1926-10-26. Överförd till övergångsstat 1927-06-09 fr.o.m. 1928-01-01. Ledamot av Remonteringsnämnden 1928. RSO 1930-06-06. Chef för Strömsholms hingstdepå 1932-07-28–1936. Ordförande i Andra distriktets hästpremieringsnämnd 1934–1936. Byråchef i Lantbruksstyrelsen och chef för dess stuteribyrå 1936. Ordförande i Stuteriutredningskommittén 1937. Förordnad för en tid av 6 år att vara chef för Flyinge hingstdepå med stuteri 1939-03-10. Ordförande i Första distriktets hästpremieringsnämnd 1940. Ryttmästare i förutv. Gift 1921-04-02 i Vaxholms med Ingrid'' Löwenborg nr 2198 född 1894-11-12 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, dotter av översten och chefen för Vaxholms grenadjärregemente Fredrik Vilhelm Löwenborg, och Ewa Frederikke Treschow.

Barn:

 • Margit Eva Birgitta Henrietta, född 1923-01-29 i Lund

TAB 14

Arvid Filip, (son av Hans Filip, tab 11), född 1889-05-10 på Araslöv. Studentexamen 1909-06-11. Officersvolontär vid skånska dragonregementet s. å. 12/6. Korpral därst. 1910-06-07. Distinktionskorpral s. å. 29/9. Elev vid krigsskolan s. å. 7/10. Fanjunkare 1911-09-01. Officersexamen s. å. 20/12. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1916-07-28. Löjtnant vid livgardet till häst 1918-12-13. RFinlVRO 1919. Löjtnant vid kronprinsens husarregemente 1921-12-09. Ryttmästare i nämnda husarregemente 1926-12-03. Överförd till övergångsstat vid Norrlands dragonregemente 1927-06-09. RSO 1931-01-23. RVO 1933-06-16, RSO 1939-06-06, afsked 1939-09-08, major i armén 1940-10-01, chef för Herrevadsklosters remontdepå 1942-10-01, RFinlVRO1kl. Gift (Malmö, S:t Pauli förs, vb) 1920-08-01 på Trolle Ljungby med friherrinnan Ebba von Blixen-Finecke nr 258, född 1900-07-04 i Hälsingborg, dotter av majoren friherre Carl Emil Teodosius von Blixen-Finecke, och hans 1:a fru Ebba Rosenblad, B

Barn:

 • Margareta Anna Henriette Celestine, född 1921-08-04 å Trolle Ljungby. Husmor vid Sigtunaskolan (Helsingborg). Gift 1943-04-10 å Herrevads kloster med löjtnanten Claes Henrik Åkesson Grönhagen nr 929, från vilken hon blev skild gm Södertörns doms:s hr 1964 (18/2) lkd 25/2, född 1918, major av 1:a graden.
 • Knut Arvid, född 1923-02-13, död s. å. 16/2 i Malmö (Gerdslöfs förs, Malm., db.).

Källor

1Son. 2SB. 3Sbn. 4At (P). 5Hm.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: