:

Burenstam nr 2156

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Burenstam Dr 2156

Adlad 1791-12-17, introducerad 1791. † 1949-12-08.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten af Burén.

Burenstam A215600.png

TAB 1

Jöns Månsson. Var 1657 brukare av 1/8 mtl frälse Änga i Tjällmo socken, Östergötlands län. Levde ännu 1673-10-03. Gift med Carin Olofsdotter.

Barn:

 • Daniel Jönsson. Brukade faderns hemman. Levde ännu 1692. Gift omkring 1671 med Brita Månsdotter.

Barn:

 • Jon Danielsson, född 1672 (omkring 18/4) i Änga. Brukare av 1/4 mtl Skönnarbo i Tjällmo socken 1703–1754. Nämndeman i Hällestads tingslag 1716-06-07. Häradsdomare i Hällestads tingslag 1743. Avgick ur rätten 1755. Död 1757-01-18 på Grytgöls bruk i Hällestads socken, Östergötlands län. Gift 1703 (omkring 8/11) med Brita Nilsdotter, som levde ännu 1745-08-16.

Barn:

 • Daniel Jonsson Borijn, sedan Burén, född 1708-10-01 i Skönnarbo. Bruksbokhållare, sedan bruksägare på Grytgöl 1750, Bogetorp s socken 1771–1775 och sist Sonstorp s socken. Död 1791-03-10 på Sonstorp. Gift 1:o 1730-10-23 i Tjällmo socken med Anna Bornelia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1712-09-28 med bokhållaren Petter Toresson Ingelsberg, född 1682-03-26 död 1723 och begraven 4/6), född 1688-04-14 i Godegårds socken Östergötlands län, död 1734-10-12 vid Folkströms bruk i Hällestads socken, dotter av kyrkoherden i Godegärds pastorat av Linköpings stift Magnus Bornelius och Elisabet Bonivillia. Gift 2:o 1740-05-18 i Hällestads socken med Hedvig Altin, född 1712-06-29, död 1754-08-01 på Grytgöl, dotter av provinsialinspektoren över tullarna i Bohuslän, brukspatronen på Grytgöl Peter Altin och Maria Claesdotter. Gift 3:o 1756-02-16 med Catharina Margareta Adlerklo i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1734-12-17 Starsjö s socken med kornetten vid Östgöta kavalleriregemente Lars Hallberg, född 1692 i Dalhems socken Östergötlands län, död 1748-07-14 i Vreta klosters socken Östergötlands län], född 1711-09-11 på Starsjö, död 1770-03-29 på Grytgöl, dotter av löjtnanten Carl Magnus Adlerklo, och Margareta Charlotta Rosenstråle. Gift 4:o 1771-03-14 i Hällestads socken med Fredrika Elisabet Adlerhielm, född 1734-03-20, död 1775-02-20 på Bogetorp, dotter av majoren Lars Adlerhielm, och hans 2:a fru Eva Christina Cronstedt A.

Barn:

 • 2. Carl Daniel Burén, född 1744. Brukspatron. Död 1838. Se Tab. 2.
 • 2. Olof Burén, adlad Burenstam, född 1752, död 1821. Se Tab. 3.

TAB 2

Carl Daniel Burén, (son av Daniel Burén, Tab. 1), född 1744-05-04. Student i Uppsala 1762. Auskultant i Svea hovrätt 1764. Ägde Grytgöl, Folkström, Sommevik och Strålsnäs. Brukspatron på Boxholm 1779. Död på Boxholm 1838-12-22 Gift 1770-10-09 med Didrika Zetterling, född 1754-05-08, död 1827-11-28, dotter av kyrkoherden i Kuddby pastorat av Linköpings stift, kontraktsprosten och hovpredikanten doktor Peter Zetterling och hans 3:e hustru Märta Maria Olofsdotter Sjöberg.

Barn:

 • Peter Carl Burén, adlad af Burén, född 1773, död 1828. Se adliga ätten af Burén, Tab. 1.

TAB 3

Olof Burén, adlad Burenstam, (son av Daniel Burén, Tab. 1), född 1752-12-22. Brukspatron. Adlad 1791-12-17 men sköldebrevet kom ej att utfärdas förrän 1793-02-19 (introducerad 1793 under nr 2156). RVO 1800-06-01. Död 1821-02-22 Stjärnsund, vilket ställe han, bland andra, inköpt 1785 och varest han uppförde ståtliga byggnader. Gift 1779-12-14 med Carolina Camitz, född 1757-09-16, död 1835-04-11 på Tjälvesta i Snavlunda socken, Örebro län, dotter av brukspatronen Johan Johansson Camitz och Christina Vivica Wester.

Barn:

 • Johan Daniel, född 1781. Överstelöjtnant. Död 1873. Se Tab. 4.
 • Fredrik, född 1782-05-20. Student i Uppsala 1796. Kansliexamen 1799. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1800-07-07. Kornett vid lätta livdragonerna 1800-08-10. Löjtnant vid lätta livdragonerna 1803-03-28. Ryttmästare vid lätta livdragonerna eller livgardet till häst 1805-03-27. Guldmedalj för tapperhet i fält 1809. RSO 1814-02-25. Överstelöjtnant i armén 1814-06-07. Major vid livgardet 1816-02-06. 2. Major 1818-02-03. Överste i armén 1818-05-11. Överste och sekundchef för livregementets dragonkår 1820-02-22. LKrVA 1821-05-26. Generaladjutant 1822-06-15. Generalmajor 1824-03-14. Till förordnad Chef för kronprinsens generalstab 1824-07-09 KSO 1825-06-24. Avsked med rätt att kvarstå som generalmajor i armén 1826-04-14. Avsked ur krigstjänsten 1827-06-20. Död ogift 1828-05-29 i Stockholm och ligger begraven på Johannes kyrkogård i Stockholm, varest hans gravvård synes. Han var med i bataljen vid Oravais i Finland även-som vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig i Tyskland.
 • Hedvig Christina, född 1783-12-31 på Stjärnsund, död 1863-05-26 på Dylta bruk i Axbergs socken, Örebro län. Gift 1801-05-28 på Skyllbergs bruk i Lerbäcks socken, Örebro län med översten och generaladjutanten friherre Samuel Christian Fredrik Lars Åkerhielm af Margretelund, född 1763, död 1821.
 • Anna Sofia, född 1785-06-17 död 1833-10-02 på Sonstorp i Hällestads socken, Östergötlands län. Gift 1804-05-27 på Skyllbergs bruk med ryttmästaren greve Gustaf Stellan Mörner af Morlanda, född 1774, död 1829.
 • Maria Carolina, född 1786-11-20, död 1847-03-22 på Vissboda i Lerbäcks socken. Gift 1820-11-02 på Stjärnsund med vice presidenten Carl Magnus Robsahm, adlad af Robson, i hans 2:a gifte, född 1776, död 1840.
 • Gustava Didrika, född 1788-09-14, död ogift 1810-04-01 på Skyllbergs bruk.
 • Beata Charlotta, född 1790-01-24, död 1837-05-10 på Edö i Askersunds landsförsamling. Gift 1822-07-09 på Stjärnsund med majoren Axel Magnus von Matérn, i hans 1:a gifte, född 1786, död 1877.
 • Eva Fredrika, född 1791-10-14 på Stjärnsund, död 1877-06-08 i Stockholm. Gift 1817-04-17 på Stjärnsund med översten Otto Julius Hagelstam, adlad Hagelstam, född 1784, död 1870.

TAB 4

Johan Daniel (Janne), (son av Olof Burén, adlad Burenstam, Tab. 3), till Skyllbergs bruk samt Tjälvesta i Snavlunda socken, Örebro län. Född 1781-04-05 på Stjärnsund. Student i Uppsala 1796. Volontär vid livregementets husarer. Kornett 1796-05-10. Löjtnant 1800-04-01. Ryttmästare 1804-05-02. Stabsadjutant hos konungen 1807. RSO 1807-04-20. Major 1808-02-19. Överstelöjtnants avsked 1812-12-08. Död 1873-06-25 på Tjälvesta. 'Han blev adjutant hos generalen friherre Gust. Maur. Armfelt 1805, då denne av konung Gustaf IV Adolf avsändes i ett enskilt uppdrag till österrikiska armén. Av general Armfelt, som stannade kvar i Olmütz, skickad med depescher och brev till österrikiske befälhavaren furst Liechtenstein. Kom därigenom att bevista det stora slaget vid Austerlitz 1805-12-02. Var sedan adjutant hos generalerna Löwenhielm, von Morian och von Essen och deltog i flera förefallande träffningar.' Gift 1810-10-10 Penningby med grevinnan Mariana Beata (Marianne) von Rosen, född 1791-02-21 på Penningby, död 1875-02-07 på Tjälvesta, dotter av landshövdingen greve Gustaf Fredrik von Rosen, och Maria Juliana Wahrendorff.

Barn:

 • Gustaf Fredrik Olof (Fritz), född 1812. Generalmajor. Död 1901 Se Tab. 5.
 • Mariana Carolina Augusta, född 1814-05-12 på Skyllbergs bruk. Död 1889-12-26 i Stockholm. Gift 1836-10-27 på Tjälvesta med ryttmästaren friherre Fredrik Christoffer Ridderstolpe, född 1812, död 1856.
 • Axel Adolf, född 1816. Kapten. Död 1889. Se Tab. 7
 • Hedwig Sofia Charlotta, född 1821-05-12 på Skyllbergs bruk, död 1848-07-16 på Laxå bruk i Bodarne socken Örebro län. Gift 1845-02-17 på Skyllbergs bruk med bruksägaren och med. doktorn Viktor Cassel i hans 1:a gifte (gift 2:o 1851-08-02 på Ölsboda bruk i Nysunds socken Örebro län med Augusta Charlotta Strokirk, född 1817-08-02 på Ölsboda, död 1903-08-11 i Örebro, dotter av bruksägaren Jeppe Strokirk och Hedvig Magdalena Broms), född 1812-02-17 i Stockholm, död 1873-04-09 på Laxå.
 • Carl Johan Reinhold, född 1829-11-10. Student i Uppsala 1848-06-08. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1854-04-10. Fil. kand.examen 1854. Fil. doktor 1854-06-09. Kammarjunkare 1855-12-14. Attaché i Paris 1857-08-24, i Berlin 1857-12-11 och åter i Paris 1858-03-06. 2. Sekreterare i utrikesdepartementet 1858-06-19. Legationssekreterare i Wien 1859-06-22. OffPersSLO 1860-12-16. Kammarherre 1860-11-21. Chargé d'affaires vid Kungliga Ottomaniska Porten 1860. RPrKrO 3kl 1862-02-08. OffItS:tMLO 1863-02-14. TMO 26/6. till förordnad chargé d'affaires i Madrid 1864. KSpCIII:sO 1865-06-27. RNO 1869-07-29. Ministerresident i Bryssel och Haag 1870-10-13. KÖFrJO med kr. 1870-11-09. StOffLEkkrO 1872-05-18. KVO1kl 1874-12-01. Särskild beskickning till Arolsen vid konungens av Nederländerna Vilhelm III:s förmälning därst. 1878-12-17. StkLEkkrO 1879-01-07. RrWaldFO1kl 1879-01-07 Särskild beskickning till Amsterdam 1879-04-15. KNS:tOO 1881-07-24. Minister plénlpotentiaire vid nyssnämnda, hov 1884-04-18. KNO1kl 1884-12-01. Särskilt uppdrag i Bryssel 1889-11-18–1890-07-02 samt 1890-11-06–1891-07-02. Avsked 1895-09-06. Död ogift 1907-06-17 på sin egendom Tjälvesta.

TAB 5

Gustaf Fredrik Olof (Fritz), (son av Johan Daniel, Tab. 4). född 1812-04-25 på Skyllbergs bruk. Student i Uppsala. Kansliexamen 1829. Kornett vid livgardet till häst 1830-08-20. Löjtnant 1834-12-13. Genomgick ridskolan i Potsdam 1835–1836. Ryttmästare 1839-12-01. Avsked med majors n. h. o. v. 1842-02-09. Erhöll tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1842-02-09. Gick i rysk tjänst 1842 såsom ryttmästare vid Pskovska kyrassiärregementet 1842-05-25. Transporterad till Petersburgska ulanregementet 1843-09-01 och till husarregementet »Konungen av Hannover» 1847. Major vid Petersburgska ulanregementet 1848. Bevistade fälttåget i Ungern 1849 och erhöll medaljen för detta fälttåg. Avsked ur svensk tjänst 1851-09-17. Rysk undersåte 1854. Major vid Uglitzska jägarregegementet 1854. Deltog i Sebastopols försvar, där han sårades och erhöll »medaljen för Sebastopols försvar» 1856-04-18. Underhovstallmästare med hovråds titel hos änkestorfurstinnan Helena Pavlovna 1856-03-08. RRS:tV1O 4kl med svensk 1856-03-08. RSO 1859-07-30. RRS:tStO2kl 1856-12-28. Major vid storhertigens av Sachsen-Weimar ryska husarregemente 1856. Vice kommendant i Orenburg 1861. Kommendant på Fort Uralsk i prov. Syr Darja 1865-03-00. Överste för ett kosackregemente och adjoint hos generallöjtnant Kaufmann 1869. Guvernör i Tasjkent. RRS:tStO2kl med kr. RRS:tAO2kl. Generalmajors avsked 1879. Död 1901-04-07 i Riga. Han var bosatt på ön Ösel, där han ägde gården Pogilla. Gift 1847 med Teresia Kreitel, född 1823, död 1888.

Barn:

 • Augusta Teresia Valentina, född 1850-01-01. Gift 1875-09-11 i Åbo med översten och chefen vid ett infanteriregemente i ryska armén Alexander Glasco, sedermera general.
 • Fritz Axel Johan, född 1851. Överste. Se Tab. 6
 • Alexandra, född 1854-03-12. Död 1932 i Sovjetunionen. Gift 1873 med översten och chefen för den 9. turkestanska linjebataljonen i ryska armén Johan Radzievsky, död 1892.
 • Maria, född 1856. Gift 1877 med kaptenen i 5. reservbataljonen i ryska armén Johan Dikovsky.

TAB 6

Fritz Axel Johan (son av Gustaf Fredrik Olof, Tab. 5), född 1851-04-24. Porte-épéejunkare 1868. Officersexamen 1870. Kornett vid kejs. ryska Pavlovgradska livhusarregementet 1871. Löjtnant vid kejs. ryska Pavlovgradska livhusarregementet 1873. Transporterad till kejsarinnans av Ryssland livgardes kyrassiärregemente 1874. Ryttmästare vid kejsarens av Ryssland kyrassiärregemente 1876. Stabsryttmästare vid kejsarens av Ryssland kyrassiärregemente 1878-04-15. Chef för regementets reservskvadron 1883-01-01. Överstelöjtnant vid Ukrainska dragonregemenet nr 48 1892 och vid Iskulska dragonregementet nr 50 1895-09-00. RRS:tStO3kl och S:tAO3kl, båda med svensk. RRS:tVlO4kl. RRS:tStO2kl med svensk och S:tAO2kl. Medalj för expeditionen till Kina 1873. Inneh. av kejs. Alexander II:s namnchiffer samt av S:t Georgsmedaljen för tapperhet i fält. Död 1903 i Riga (uppgiften att han levde i Riga 1914 felaktig). Gift 1:o 1876-10-20 i S:t Petersburg med Nadeschda (Nadine) Gripenberg, från vilken han blev skild 1889-03-12 i hennes 1:a gifte (gift 2:o med översten vid ryska generalstaben Sergei Nikolajevitj Kolomeitsev), född 1855-02-10 i Arkangelsk, död 1932 i Paris, dotter av statsrådet Carl August Edvard Gripenberg, och Eudoxia Lunin. Gift 2:o med Matilda Klein.

Barn:

 • 1. Vladimir, född 1877, död 1887.
 • 1. Helena, född 1879-05-21. (Begick självmord). Gift med översten Constantin Andrienko godsägare i guvernementet Poltava. Båda begick självmord i ett bolsjevikiskt fängelse under ryska revolutionen.
 • 1. Georg, född 1884-02-28. Var löjtnant vid ett dragonregemente i staden Novi-Borrisov 1914. Se Tab. 6A.

TAB 6A

Georg, född 1884-02-28. Var löjtnant vid ett dragonregemente i staden Novi-Borrisov 1914. Sed. kavalleriöverste v. irkutska husarreg. Deltog i ryska inbördeskriget i amiral Koltchaks armé. Tillfångatagen av bolsjevikerna i trakten av Omsk, Sibirien 1921. Död 1925, mördad av bolsjevikerna. Gift med sin kusin Vera Ivanovna Dikovsky, som med sina barn levde i Sovjetunionen 1932.

Barn:

 • Helena
 • Andrej, uppgift väntas.

TAB 7

Axel Adolf, (son av Johan Daniel, Tab. 4), född 1816-10-29 på Skyllbergs bruk. Fanjunkare vid Närkes regemente 1834-10-06. Avsked 1839-12-22. Fanjunkare vid 2. livgardet 1839-12-30. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1840-02-01. Löjtnant 1845-04-30. Kapten 1853-10-04. Avsked 1855-03-01. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1876–1886. RNO 1877-12-01. KVO1kl 1884-12-01. Död 1889-04-03 i Linköping. Ägde Skyllbergs bruk, som han 1876 försålde till ett aktiebolag. Gift 1856-10-20 i Stockholm med Hedvig Octavia Elisabet (Hedda) Hjelm, född 1833-07-26 i Kristianstad ]], död 1901-11-27 i Stockholm, dotter av översten vid ingenjörkåren Carl Fredrik Hjelm, av samma släkt som adliga ätten Hjelm, och Augusta Flach.

Barn:

 • Johan Axel, född 1861. Löjtnant. Död 1897. Se Tab. 8
 • Hedda Augusta Marianne, född 1865-05-23 på Skyllbergs bruk. Gift på Skyllbergs bruk 1885-10-17 med förste hovstallmästaren Eberhard Rosenblad B, född 1858, död 1929.
 • Fredrik Carl, född 1868. Trafikchef. Se Tab. 9
 • Hedvig Charlotta, född 1871-05-28. Gift 1896-08-04 i Stockholm med notarien i överståthållarämbetet för polisärenden vice häradshövdingen, RNO, RVO, Carl Hjalmar Åhrberg, från vilken hon 1908 blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1874-10-23–1896 med Maria Teresia Lundin, född 1849-07-20 i Stockholm, dotter av läderfabrikören Johan Erik Lundin och Maria Christina Charlotta Lindström. Gift 3:o 1919 med Engla Emilia Valborg Öhrbom, född 1890-06-23 i Linköping), född 1841-08-23 i Stockholm, död i Stockholm 1921-06-08.

TAB 8

Johan Axel, (son av Axel Adolf, Tab. 7), född 1861-12-03 på Skyllbergs bruk. Volontär vid 2. livgardet 1879-04-19. Sergeant vid 2. livgardet 1882-06-14. Elev vid krigsskolan 1882-07-17. Utexaminerad 1883-10-31 Underlöjtnant vid 2. livgardet 1883-11-16. Transporterad till livregementets husarkår, nu livregementets husarer, 1884-07-25. Ordonnansofficer vid 3. arméfördelningens stab 1891-08-31–1894-01-02. Löjtnant 1891-11-06. Död 1897-08-18 på Solna sjukhem och begraven å Lerbäcks kyrkogård. Trolovad med Augusta Sofia Charlotta Carlsson.

Barn:

 • Augusta Dearjeanne, RHD protokoll §7 1902-06-16, född 1894-11-13 i Kalmar. Gift 1924-01-26 i Stockholm, Kungsholms församling med köpmannen Gustaf Sebastian Knut Boman, född 1876-06-28, död 1932.

TAB 9

Fredrik Carl, (son av Axel Adolf, Tab. 7), född 1868-11-14 på Skyllbergs bruk i Frustuna församling, Söd. db nr 36). Stationsinspektor vid Byringe järnvägsstation å Norra Södermanlands järnväg 1895 och vid Nykvarns station 1896. Kontrollör vid Byringe järnvägsstation 1899. Trafikchef vid Byringe järnvägsstation 1902. OffFrdel'Ip 1909. RVO 1920-06-06. Gift 1896-08-11 i Åmål med Edla Christina Wigelius, född 1873-07-27 i Åmål, dotter av borgmästaren Sven Wigelius och Selma Christina Sandström.

Barn:

 • Hedvig Carin Marianne, född 1899-11-24 i Eskilstuna. Stiftsjungfru. Studentexamen i Uppsala 1920-05-27. Gift 1927-07-02 i Frustuna socken Söderköpings län med jägmästaren Carl Martin Linder, född 1890-06-27.
 • Augusta Margareta Elisabet, född 1902-12-09 i Eskilstuna. Stiftsjungfru. Gift 1925-05-30 i Eskilstuna med löjtnanten i skånska husarregementets reserv godsägaren Claes Edvard Fredrik Norström, född 1889-01-30 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling, ryttmästare.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: