:

Von Möller nr 2336

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten VON Möller nr 2336 †

Adlad 1860-05-04 enl. 37 § R.F., introd. 1862. Utdöd 1932-09-18.


  • Johan Béen, född 1660 i Holland. Kom i början av 1700-talet från England till Sverige och blev mästerdykare i det då bildade skånska dykerikompaniets tjänst, vilken befattning han Innehade till några år före sin död. Död 1751-06-19 i Hälsingborg. 'Han omnämnes ofta med lovord i Mårten Triewalds arbete. Konsten att lefva under vattnet, utgivet i Stockholm 1734.' Gift med en vid namn Brita, död 1737, troligen efter barnsäng.

Barn:

  • Isak Béen, född 1737. Gick vid 14 års ålder i holländsk tjänst och blev slutligen kapten vid holländska-ostindiska kompaniet. Återkom till Sverige 1769. Handlande i Hälsingborg 1775. Rådman därst. 1785. Död 1800-03-23. 'Han var 1786 riksdagsman för sin stad och om honom yttrar Thorild i ett brev, daterat Köpenhamn 1793: Där (i Hälsingborg) var en liten gammal rådman Béen, för vars kalott många Stockholmska råder borde taga af sig hufvudet, om complimenten skulle vara proportionerad.' Gift 1769-12-26 med Johanna Beata Lundström, född 1750, död 1825, dotter av lotsinspektören Lorentz Lundström och Catharina Lübeck.

Barn:

  • Johan Lorentz Béen, född 1772-04-02. Student i Lund 1789. Inrättade 1812 tillsammans med L. Brinck ett garveri i Hälsingborg under firma Brinck & C:o. Var under åren 1812–1814 kompanjon där med J. D. Meisner i handelsfirman Béen & Meisner. Död 1847-02-18. Gift 1:o 1803-03-11 med Helena Maria Zoll, född 1780-06-04, död 1811-02-02, dotter av kofferdikaptenen och faktorn vid ostindiska kompaniet i Kanton Kilian Zoll och Maria Möller, bördig från Jutland. Gift 2:o 1813 i Hörby med Laurentia Hagelbäck, född 1791, död 1873 i Hälsingborg.

Barn:

  • Peter Möller, adlad von Möller, född 1809-05-20 i Hälsingborg. Vistades sex år i utländsk skola. Kadett vid Karlberg 1823-05-09. Utexaminerad 1827-11-20. Kornett vid skånska husarregementet s. å. 19/12. Löjtnant och 2. adjutant 1834-03-25. Avsked med ryttmästares n. h. o. v. 1839-07-12. LLA 1842-01-15. Sekreterare vid Hallands läns hushållningssällskap 1844–1858, dess vice ordf. 1855 och ordf. 1860–1883. RVO 1850-06-06. Hedersledamot av Uppsala läns hushållningssällskap 1857-01-27. Ledamot av vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg 1858-05-14. Ledamot i bevillningskommittén s. å. 19/5. Erhöll svenska akademiens GM 1859-01-26. Erhöll Halmstads läns hushållningssällskaps medalj med eklövskrans s. å. 19/6. Adlad 1860-05-04 (introd. 1862-03-13 under nr 2336). RNS:tOO 1863-01-13. Ordförande i Hallands läns landsting 1863–1869. KVO 1865-05-03. LVA 1866-01-10. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1883. HLHA 1874. KNO1kl 1875-12-01. HLLA 1877-11-02. Död 1883-11-28 i Stockholm. Adopterad såsom egen son av sin faster Elisabet Maria Béen och hennes man, kommerserådet Peter Möller, erhöll han av dem Skottorp i Skummeslövs socken och Dömestorp i Hasslövs och Östra Karups socknar, båda i Hallands län. Han har utgivit flera arbeten, bland vilka må nämnas: »Ordbok i Halländska landskapsmålet» (1858), »Hallands herrgårdar» (1869–1871), »1867 års Första kammare» (1875) och »Strödda utkast rörande svenska jordbrukets historia» (1881). Gift 1:o 1838-01-04 i Hälsingborg med Charlotta Birgitta Rooth, född 1819-08-15 i nämnda stad, död 1842-10-10 på Skottorp, dotter av konsuln Carl Henrik Rooth och Jeanette Ulrika Hjelm. Gift 2:o 1847-05-31 i Alingsås med friherrinnan Sofia Elisabet Silfverschiöld, född 1827-07-14 på Bo i likanämnd socken, Örebro län, död 1870-03-01 på Skottorp, dotter av överstelöjtnanten, friherre Carl Silfverschiöld, och Laura Tarras.

Barn:

  • 1. Peter, adelsman vid faderns död 1883. Född 1839-04-04 på Skottorp. Student i Lund 1856-12-00. Elev vid sachsiska forstakademien i Tharand 1858-04-00. Utexaminerad 1860-04-00. Student i Bonn 1860-10-00–1861. Stadsfullmäktig i Hälsingborg 1884. RVO 1899-12-01. Död 1922-04-09 i Vasa förs, Göteborg. Framstående donator. Ägde Vikingsberg vid Hälsingborg samt Skälby och Eklunda i Breds socken, Uppsala län. Gift 1867-08-29 i Östra Karups socken, Hallands län med Ingeborg Berta Laurentia Berg, från vilken han blev skild, född 1847-06-07 i Göteborg, död 1920, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Johan August Berg och Hanna Olsson.
  • 1. Elise Marie, född 1841-11-30 på Skottorp, död där 1876-11-23.
  • 2. Carl Peter, född 1849-03-01 på Skottorp. Kadett vid Karlberg 1868-06-04. Avgången därifrån 1870-06-28. Löjtnant vid preussiska 13. ulanregementet. Inneh. preussiska krigsmedaljen. Död 1880-10-20 ombord på ångaren Tagus mellan S:t Vincent och Pernambuco.
  • 2. Charlotta Laura Sofia, född 1850-11-18 på Skottorp, död 1928-09-29 Bolltorp. Gift 1875-10-02 på Skottorp med godsägaren, friherre Tomas Alexander Funck, nr 189, född 1848, död 1909.
  • 2. Adolf Peter, adelsman vid halvbroderns död 1922. Född 1855-01-31 på Skottorp. Mogenhetsexamen i Halmstad 1874-06-16 student i Uppsala s. å. Ledamot av riksdagens första kammare 1891–1909. Äger Skottorp sedan 1884 och ägde Dömestorp 1884–1920. Biogr. i Väd. Död 1932-09-18 i Skottorp, Skummeslövs förs, Hallands län och utslocknade med honom denna adliga ätt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: